1

2

Robert Kurtz

IDEJOM DO

BOGATSTVA
Izdavaè: Guru d.o.o.

3

SADRŽAJ IDEJE Najveæi problem na svijetu Na domaæem terenu Idejom do proizvoda Kretanje u akciju Organizacija natjecanja i manifestacija Zastupništvo Konzalting Instrukcije i teèajevi Agencija za instrukcije Sekretarijske usluge Raèunovodstveni servis Nekretnine Robna burza Agencija za obavljanje fizièkih poslova Agencija za zapošljavanje Agencija za braèna poznanstva Turistièka agencija Duæan “iz druge ruke” Prijepisi i prijevod radnji Fotokopirnica Igraonica Klaun Hotel za životinje Privatni detektiv Èuvanje objekata Èuvanje starijih osoba Plesni studio Dizajn Sitotisak 4 7 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 22 23 25 25 27 28 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42 Suveniri 42 Astrologija 43 Mistik shop 44 Fadovi 45 Non-stop djeèji vrtiæ 45 Baby sitter agencija 46 Lokalna dostava pošiljki 47 Iznajmljivanje kuæanskih aparata 47 Rent-a-bicikla 48 Rent-a-krntija 48 Protektiranje automobilskih guma 49 Izrada spojlera 49 Ruèna auto praonica 50 Polovni automobili 50 Iznajmljivanje sveèanih odijela 52 Butik za visoke i niske 52 Pommes Frittes shop 52 Frape shop 53 Halo hrana 53 Proizvodi za uljepšavanje 54 Kondomati 54 Video produkcija 55 Faks na zahtjev 56 Internet 58 Milenijum bug 60 Iskoristite gužvu! 61 .

.... .MARKETING Doruèak za šampione Što je marketing? Marketinška kratkovidnost Tržište Segmentacija Èemo sve to? Ciljno tržište Segmentacija na lak naèin Marketinški mix Proizvod Karakteristike proizvoda Pozicioniranje Kako se pozicionirati? Zašto proizvodi uspijevaju. a zašto ne? Cijena Utjecaj cijena Cjenovna konkurencija Necjenovna konkurencija Kako odrediti cijenu? Psihološko odreðivanje cijena Prestižno odreðivanje cijena Distribucija Arch fenomen Kako prevariti zakon tržište ekonomije Digitalna revolucija A što je s vama? Radite ono što volite Ne zaboravite svoje poèetke Put do uspjeha 63 63 63 65 67 68 68 69 71 72 72 75 75 78 79 81 82 83 83 84 85 85 86 86 87 88 88 90 91 91 92 5 .

6 .

ali najbolji se rezultati postižu èinite li to na naèine koje volite. èine jedni druge još nesretnijima. Ljudi koji ne ostvaruju svoje snove i potišæu svoje strasti žive samo za plaæu i nadu da æe jednoga dana moæi raditi ono što uistinu žele. tek æe u mirovini moæi ostvariti neke od svojih snova. Naravno. pod uvjetom da im ostane novaca i zdravlja. Veæina ljudi radi samo kako bi zaradili novac potreban im za život tako da glavninu života provedu radeæi stvari koje zapravo ne žele. eto što! Neostvareni snovi su najveæi problem na svijetu. ne mogu ga voljeti i osjeæati. To vam omoguæuje da radite ono što doista volite. uz gorak osjeæaj da su propustili najbolje godine svoga života. postaje im dosadan i mrze svaki njegov trenutak. Naèin na koji veæina nas radi je savršeni primjer. Zbog toga njihova djeca imaju nesretno djetinjstvo. što èini i one oko njih ljutima. što i kupce èini nesretnima. Zato je dobro biti privatni poduzetnik. èak i tisuæe novih. što èini vjerojatnim da æe kada odrastu i oni biti nesretni. 7 . Loš posao te loši proizvodi i usluge koje proizvode èine ih dodatno nesretnima. dobro æete i zaraðivati. Ne vole svoj posao pa su proizvodi i usluge koje nude nekvalitetne. Zbog toga se život poduzetnika uglavnom sastoji u ostvarivanju njegovih snova. Zajedno. Èim ne vole svoj posao.I D E J E NAJVEÆI PROBLEM NA SVIJETU Neostvareni snovi. Jedna nesretna osoba okružena je drugim jednako tako nesretnim osobama. Uz puno sreæe. Zato prestanite sanjati svoj život i poènite živjeti svoj san. Takav život èini ljude nesretnim. posao nije dio njihovih života. Obzirom da posao koji rade nije dio njih. Jedan neostvareni san može stvoriti stotine. Zamislite probleme koje stvara samo jedna nesretna osoba? Nesretni ljudi su ljuti na poslu.

NA DOMAÆEM TERENU
Od pizzerije specijalizirane za dostavu na kuænu adresu preko print shopova, teretana i mail-order prodaje sredstva za mršavljenje pa do shopping centara, radi se o poslovima koji su veæ desetljeæima uspješni u inozemstvu dok su kod nas prisutni tek koju godinu. Sve su te ideje uvezene sa zapada. Njihovi “uvoznici” su ubrzo postali bogati ljudi. Neistraženih poslovnih moguænosti kakvima su do nedavno bile gore nabrojene mnogo je pa bi i vi mogli pronaæi neku od njih te je, uz eventualne prilagodbe, primijeniti i u nas. Osim toga, u Hrvatskoj ste vi doma, a lokalni deèki su uvijek u prednosti. Sportaši znaju - na domaæem terenu se uvijek bolje prolazi. Poduzetnici dodaju - najlakši naèin za zaraðivanje novaca je u svom vlastitom dvorištu. Prosjeèni amerièki biznismen se, uz sve svoje diplome poslovnih škola, ne bi snašao u hrvatskim poslovnim vodama. Ali domaæi ljudi, uz poznavanje situacije, lokalnog naèina razmišljanja i poznanstva koja posjeduju, mogu napraviti mnogo. Kombinirajuæi ideje za zapada i upuæenost u domaæu stvarnost dobitna je kombinacija svakome poduzetniku.

IDEJOM DO PROIZVODA
Neki su sjajni proizvodi otkriveni pukom sluèajnošæu. Velike ideja dolaze kada se najmanje nadate. No, ponekad zakasne. Da se to ne bi dogodilo možete koristiti metodièki pristup. Slijedi razvoj proizvoda u 6 slika: 1. Generiranje ideje Igraèi na tržišnoj utakmici u neprestanoj su potrazi za novim idejama. Marketinško okruženje je dinamièno pa ideja može sinuti svakog trenutka. Jednako tako, ideja koja se do nedavno èinila bezvrijednom može nakon nekog vremena postati izuzetno atraktivnom. No, kako do prave ideje? Èesto su one oko nas. Razgovarajte sa vašim djelatnicima, kupcima i poslovnim partnerima - možda oni imaju nešto na
8

pameti. Poduzeæa s ciljem pronalaženja novih ideja koriste mnoge tehnike: istraživanja, natjeèaji, marketinška istraživanja, kutije u koje zaposleni “ubacuju” ideje.... Mnoge ideje zapoèinju sa obiènim “Što ako...?”. Razvijte sustav za stimuliranje novih ideja i nagradite osobe koje ih razviju. Brainstorming ili “oluja mozgova” dobra je metoda pomoæu koje možete doæi do ideje. Strana tržišta su takoðer dobar izvor novih ideja. Putujuæi u inozemstvo i prateæi strane medije možete doæi do unosnih ideja. Podsjetimo, u nas se nudi tek dio roba i usluga dostupnih u inozemstvu. Možda bi neki od njih bio interesantan i našim ljudima? 2. Testiranje ideja Sljedeæi korak se sastoji od razdvajanja dobrih od loših ideja. Neka poduzeæa koriste razne tehnike za selekciju odgovarajuæe ideje. No, veæina nas koristi vlastiti sud. Nema do onoga osjeæaja u želucu (žene ga nazivaju intuicija a muškarci predosjeæaj) koji vam govori da je “to” prava stvar. 3. Analiziranje potencijala Nakon što ste odabrali jednu ili više ideja za proizvod, dotiène morate analizirati. Za poèetak, definirajte koncept svakog proizvoda. Nakon toga pitajte potrošaèe što misle o njemu - provedite anketu ili intervjuirate ciljno tržište. Pitanja mogu biti: Kakve su vaše reakcije na proizvod? Koliko ste zainteresirani za proizvod? Da li vam se proizvod sviða? Da li je vjerojatno da bi kupili takav proizvod po cijeni od x kuna? Koje su prednosti proizvoda? Koje su mu mane? Da li bi nešto na njemu promijenili? Imate li sugestija?... Za svako od pitanja zatražite i pojašnjenje - dobro je znati zašto se potrošaèu proizvod sviða ili ne. Ukoliko su reakcije potrošaèa pozitivne i pokaže se da bi on bio profitabilan, možete krenuti na razvoj proizvoda. Pritom imajte na umu odreðena ogranièenja tržišnog istraživanja. Potrošaèke se preferencije, naime, èesto mijenjaju a ponekad potrošaèi zapravo i ne znaju što žele.
9

4. Razvoj proizvoda U ovoj se fazi proizvod kreira, što èesto zna biti skupim i dugotrajnim procesom. Tijekom razvoja u proizvod se uvode brojne preinake i poboljšanja. Neka poduzeæa koriste sugestije vlastitih djelatnika. Zaposleni u Levi Straussu testiraju nove modele odjeæe tako što ih nose, izvještavajuæi kasnije o njihovim karakteristikama. 5. Testiranje Do ovoga trenutka reakcije potrošaèa na proizvod dobivane su u okolnostima koje nisu karakteristiène za normalne tržišne odnose: davanjem besplatnih primjeraka, intervjuiranjem pripadnika ciljnog tržišta, analizom konkurencije te drugim metodama. Sada je vrijeme da se proizvod testira u uvjetima stvarnog života, na tržištu dakle. Zbog toga je èesta praksa da se odabere jedno mjesto, grad, regija ili neki drugi manji dio konaènog ciljnog teritorija te se na njemu isproba marketinški miks za novi proizvod: testira se proizvod, njegova cijena, distribucija i promocija. Ako se proizvod dokaže na tom malom prostoru i ispuni oèekivanja, vrlo je vjerojatno da ga se može lansirati na cijelom ciljnom tržištu, ukomponirajuæi u marketinški miks iskustva dobivena na probnom tržištu. Primjerice, može se smanjiti cijena, promijeniti pakiranja ili izabrati drugaèiji kanal za distribuciju. Bez obzira kako korisnim testni marketing može biti, ne može se koristiti sa svakim proizvodom. U nekim sluèajevima poduzeæa se boje da bi konkurencija mogla vidjeti što spremaju, dok ponekad za takva testiranje jednostavno nema novaca. 6. Komercijalizacija proizvoda Kada ste poslagali sve kockice, vrijeme je za predstavljanje proizvoda. To se zove komercijalizacija. Proizvod (a i usluga je proizvod) se poèinje proizvoditi u veæim kolièinama i krene se sa reklamnom kampanjom na cijelom tržištu. Do ovoga trenutka je postojala odreðena fleksibilnost u smislu moguæim promjena na proizvodu ili ostalom elementima marketinškog miksa.
10

ali skupog modela Lisa bila je prošlost.Jednom kada krene komercijalizacija. intervjui. Dobre ideje ne ostaju dugo osamljene. šire gume nižeg profila i prilièno velike kolièine skupe elektronike za poveæanje stabilnosti. Velike ideje moraju djelovati veliko. Vijesti. Uskoro æe vas poèeti kopirati. Kada krenete eksplozivno i dramatièno. Perfekcionizam je pozitivna osobina. Zato je važno što prije sa svojim programom siæi na ulicu. 11 . ali težeæi za njim mogli biste žrtvovati prednosti koje vjerujete da posjedujete nad konkurencijom. U skladu sa tom Orwellovom godinom. privlaèite pažnju medija. pobrinite se da udarite i brzo. To æe vam omoguæiti da svladate uvijek prisutnu poèetnu inerciju. u tisku su objavili eksplozivne reklame od 20 stranica. pa èak i spomen vašeg proizvoda èesto može znaèiti više od obiène reklame. Ljudi ne sjede kod kuæe èekajuæi vaš proizvod. Lansirajte proizvod sa najviše medijske težine što možete. To vam može donijeti brdo besplatne reklame. digla se medijska bura pa je Mercedes morao povuæi iz prodaje baby-benz i ugraditi u njega tvrðe opruge i amortizere. Nakon što su švedski novinari uspjeli prevrnuti auto vršeæi test izbjegavanja sobova. Sjetite se samo problema koje je Mercedes imao sa A-klasom. Zato je “big bang” princip uèinkovit. No. angažirali su Ridley Scotta da im režira reklamni spot sa IBM-om u ulozi Velikog Brata. Bez angažmana medija. to je nemoguæe. Kada su Appleovi Steve Jobs i John Scully 1984. lansirali prvi Macintosh. novu ideju. KRETANJE U AKCIJU Postoje dva naèina na koje možete sprovesti komercijalizaciju: veliki prasak i sporo odmotavanje. Propast revolucionarnog. Potrebno im je vrhunsko uzbuðenje da biste im privukli pažnju. udarite li jako. Pristup se isplatio pa je Macintosh ponovio uspjeh modela Apple II. takve su promjene nemoguæe ili vrlo skupe.

Drugi moguæi pristup jest pristup polaganog širenja. Ako želite da vas konkurencija voli. odbojci na pijesku. Moguæa su i natjecanja poput izbora miss ili mistera plaže. Naravno. a primjenjujete je samo na lokalnoj razini. svoju zaradu. ne radi o masovnim manifestacijama. Poèetni kapital potreban za organiziranje ovakvih i sliènih manifestacijama odlazi na reklamu (plakati. U svim ostalim sluèajevima. I nemajte straha pred konkurencijom. s vremenom i ovaj posao može prerasti u nešto veæe. Umjesto lansiranja programa na velikom teritoriju uz još veæu galamu. što se uglavnom može pokriti od sponzora. nemojte žrtvovati djelotvornost stišavanjem galame. ako je vaša ideja dobra. potezanju konopa te drugim popularnim sportovima i igrama. ORGANIZACIJA NATJECANJA I MANIFESTACIJA U lokalnim sportskim natjecanjima i manifestacijama svatko može pronaæi nešto za sebe: uèesnici priliku za iskazivanje sportskog duha. sponzori dobru reklamu a vi. radio) te iznajmljivanje prostora ili igrališta na dan ili dva. kreæe se polako ali sigurno. budite ljubazni prema njoj. kao organizator. Želite li da vas poštuje . Ako baš niste prisiljeni na to. Krenite od svog grada i polako osvajajte jedno zemljopisno tržište za drugim. naravno. Razlog zbog kojeg bi se netko odluèio na ovakav pristup je oèit .. veæ o manjim priredbama kao što su natjecanja u briškuli i trešeti. Ono što ostane od uèesnine nakon dodjele nagrada vaš je profit. ZASTUPNIŠTVO 12 . U tom se je sluèaju bolje širiti polako. Tu se. Uz dobru reklamu privuæi æete mnoštvo gladnih zabave i iskazivanja.malo ste poduzeæe i nemate novaca za nešto veæe. uzvrate protumjerama i eventualno kopiraju.lupite je po nosu. agresivnost se isplati. Zatim se širite. šahu. znatno je manja moguænost da vas konkurentni nacionalni igraèi uzmu kao prijetnju.. Povrh toga.

objasnite vašem potencijalnom poslovnom partneru kako stvari stoje i ne zaboravite u svakoj reèenici spomenuti vaše planove. To si ne smijete priuštiti. Naravno.kontakte uopæe.Moguæe da ste jedan od onih koji “zna s ljudima”. Veæina menadžera stranih poduzeæa othranjena je na ideji “amerièkog sna”. ovo je vaša prilika. ako vaš sugovornik ne pokazuje interes za ono o èemu mu prièate.ako ste dovoljno uporni. rješenje postoji. Ako ste roðeni pod sretnom zvijezdom. Ukoliko uz ono “zastupnik” stoje pridjevi kao što su “ovlašteni” ili “ekskluzivni” sreæi nema kraja. Vjerojatno.svi nekoga zastupaju. osoblja ili poslovnog prostora. To je dovoljno.zašto zastupništvo? Jednostavno zato što sami ne možete osigurati sredstva za nabavku robe. Na sreæu. nije potrebno odletjeti u Australiju da bi ugovorili nabavku opala. lažna skromnost dovodi do ostavljanja dojma o nespretnosti da svoje briljantne planove pretvorite u novac. Rijeè je o prestižu. ali imate želju za radom i volju za uspjeh. Klasièna prièa o uspjehu koja ih stavlja u položaj da budu oni koji æe buduæeg uspješnog biznismena predstaviti javnosti tjera ih da traže kontakte širom svijeta. Pomoæi vam može jedino vaš dar i to što znate s ljudima. ali vi i dalje nemate kapital. Kapital vam nije jaèa strana. osvrnite se oko sebe . a obièno je sadržano u liku strane tvrtke. Pogledajte oglase. Pritom se misli na poslovne kontakte. ideje i entuzijazam. Prilikom objašnjavanja situacije ne treba se hvaliti tuðim perjem jer æe se od vas oèekivati da rijeèi potkrijepite djelima što se obièno svodi na gotovinska plaæanja unaprijed. To si ne možete priuštiti. Dovoljno je telefonom. Za poèetak . S druge strane. ili jednostavno . bolje reèeno . u vrijeme kada moderne telekomunikacije omoguæavaju postojanje globalnog sela. Odaberite liniju manjeg otpora. Svi žele biti zastupnici neke poznate svjetske tvrtke i time poveæati vlastiti ugled. prema tome to vam neæe puno pomoæi. Ponekad profit nije jedini razlog. bolje da potražite drugog poslovnog partnera prije nego ispovjedite sve vaše poslovne zamisli nekome tko je samo prividno nezainteresiran. Pod pretpostavkom da se iskoriste ponuðene prilike! Zastupništvo je oblik poslovanja koji sve èešæe susreæemo. Danas. a u biti jedva èeka da završite prije nego mu vrpca od diktafona doðe do kraja i ne stigne sluèajno zabilježiti 13 . faksom ili pomoæu raèunala kontaktirati osobu s kojom želite poslovati i objasniti svoju situaciju.

Zastupstvo je obièno vezano uz trgovinu. samo su neka od podruèja za koje možete biti konzultant. uzgoj èinèila. konzultacijama se možete baviti kao dodatnim poslom. peèenje kolaèa. ogranièite se na lokalno ili regionalno tržište. Na vama je da se potrudite da nacrt ugovora sadrži klauzule o odgodi plaæanja. Ako možete postati ili veæ jeste specijalist u bilo èemu. Tako se i ponašajte. eventualnom kreditiranju od strane pravne osobe koju zastupate ili neke druge olakšice. Raditi možete u kuhinji. a da bi to postigli spremni su iskoristiti tuðe ideje. mršavljenje. Dok se ne uhodate. što znaèi da morate odabrati èime želite trgovati. Takoðer.neku od vaših ideja. Nemojte tražiti zastupstvo za cijeli kontinent. spavaæoj sobi 14 . kompjutorsko programiranje. uvijek æe se naæi netko spreman platiti za privilegiju da svoje znanje prenesete na njega. Dobivanje zastupstva poèinje opredjeljivanjem za djelatnost kojom se želite baviti.. Zastupati nekoga znaèi graditi vlastiti ugled na temelju ugleda onoga koga zastupate. Postanite konzultant za nešto u èemu ste dobri! Ribolov. dresura pasa. prezentiranje situacije i uvjeravanje kako ste upravo vi prava osoba za taj posao zbog liste karakteristika koju ste nauèili napamet i spremni ste izrecitirati je u svakom trenutku.. Za bavljenje konzultantskim poslom nije vam potrebna nikakva oprema. O èemu možete konzultirati ljude? O svemu što žele znati. Ugled u poslu znaèi mnogo. Ako u posao ulazite sami. Ne budite naivni. sviranje gitare. Potom slijedi nalaženje potencijalnih poslovnih partnera. Insistirajte. mode. iako bi kompjutor i štampaè dobro došli. Biznismeni vole agresivnost.. Èuvajte se takvih! Obièno je rijeè o ljudima koji pretendiraju na visoke položaje. Birajte s kim poslujete i drugi æe odabrati vas! KONZALTING Konzultant ne prodaje ništa drugo osim svoje pameti. nemojte pretjerivati..

zadovoljni klijenti najbolja su reklama za posao. Teèajevi se mogu odnositi na bilo što èega se možete dosjetiti. Naravno. Možda možete organizirati i teèajeve. bez posebnih dozvola neæete biti u stanju dijeliti diplome. ali veæina ljudi koja dolazi k vama ne traži diplome . Marketinška strategija je prilièno jednostavna: objavljivanje malih oglasa u odgovarajuæim publikacijama privuæi æe dovoljno ljudi. 15 .oni traže znanje. Samo im u knjizi dajte do znanja da ste voljni pružati konzultacije. Ipak. Konaèno. ne radi se uvijek o klasiènoj edukaciji. možete sudjelovati u raznim konvencijama i predavanjima. Znanje koji nisu stekli prije nego su dobili diplomu i sad žele ispraviti svoje pogreške. Honorar zaraèunavate po satu ili po poslu. odnosno studentskim danima je moguænost organizacije raznih teèajeva i davanje instrukcija. Davanje instrukcija se oduvijek isplatilo.ili gradskoj knjižnici. pogotovo kada je o obrazovanju rijeè. tko je kompetentniji da daje savjete nego “onaj koji je napisao knjigu”?. Ipak. Uradi-sam knjige (sa temama od izrade glinenog posuða do uzgoja kalifornijske gliste) privuæi æe dovoljan broj potencijalnih klijenata. Dalje je lako. buduæe æete klijente najbolje privuæi napišete li knjigu. a prema svemu sudeæi tako æe i ostati. INSTRUKCIJE I TEÈAJEVI Jedan od naèina kako profitirati nastavljajuæi s poslom kojim ste se mogli baviti i u srednjoškolskim. Najveæa prednost je što nemate rizika za gubitkom bilo èega osim vlastitog vremena. Teèajevi su pak malo konkretniji naèin bavljenja instruktorskim poslom utoliko što istovremeno možete poduèavati veæi broj ljudi. Ljudi veæinom nemaju vremena svoje obaveze završiti na vrijeme. kad je rijeè o poduèavanju. Takoðer. u poslu ste. tako da ih ostavljaju za “kasnije” što obièno rezultira potragom za instruktorom koji æe im pomoæi nadoknaditi propušteno. Preduvjet uspjeha je da budete sigurni kako æe to što nudite imati proðu na “tržištu znanja”. Ukoliko je tako.

okušajte se u ovom poslu . Na proviziji se može sasvim pristojno zaraditi. Potrebno je prilagoditi se ljudima i dozvoliti da se oni prilagode vama. On je 16 . Kasnije možete unajmiti ljude obuèene za poduèavanje drugih stvari kojih se sami ne možete prihvatiti. Prvo iskoristite vlastito znanje za akumulaciju kapitala. Matematika. U tom sluèaju krenite postepeno. Agencija djeluje kao posrednik izmeðu onih koji traže instrukcije i onih koji nude iste. najèešæe studente i profesore. To èini dobrog instruktora. informatika. sintisajzer i raèunovodstvo.Odabir onoga što želite poduèavati u prvom redu ovisi o vama. koji daju instrukcije iz podruèja u koja se razumiju. Bitno je da ljude poduèavate onome što traže.nemate što izgubiti. Kao i kod veæine agencijskih poslova i ovdje je halo-efekt jadan od najboljih oblika reklame. ali znate da su tražene. Funkcija vlasnika.. a dobiti možete mnogo! AGENCIJA ZA INSTRUKCIJE Ovakav tip agencije okuplja struènjake raznih profila. strani jezici ali gitara. Ukoliko smatrate da ste jedan od njih.poduzetniku. samo su neka od tih podruèja. Dobrim se pokazalo i lijepljenje plakata u školama i na fakultetima. Pretpostavka je da poduèavate ono što znate. a potom poènite širiti posao nudeæi sve veæi broj teèajeva. SEKRETARIJSKE USLUGE Veæinu malih poduzeæa èini svega jedan èovjek. menedžera i jedinog djelatnika objedinjena je u jednom èovjeku ..

Raèunovodstvena informacija je nešto drugo . Raèunovodstvena informacija. U okviru agencije moguæe je ponuditi i primanje odnosno slanje pošte. ili bi trebali znati. Naravno. fakseva i e-maila. Stoga su agencije koje za poduzetnike obavljaju ove i sliène usluge prilièno popularne u inozemstvu. ostalo prepustite nama”. 17 .kljuè uspješnog poslovanja. ispunjavanje raznih formulara i sliène poslove. Vjerojatno bi problemi poèeli veæ kod smišljanje imena obzirom da bi na trgovaèkom sudu vjerojatno odbili redom sve predložene ideje što može poslužiti kao siguran pokazatelj kako o zasiæenju strukture domaæe male privrede tako i o nedostatku kreativnosti. Stoga ponudite nešto što drugi servisi ne nude .najèešæe prisiljen veæinu poslova obavljati na terenu te nema vremena ni uvjeta za odgovaranje na telefonske pozive. voðenje korespondencije. fotokopiranje i druge usluge. Raèunovodstveni servisi jedna su od djelatnosti koje su se u posljednjih nekoliko godina namnožile do te mjere da æe državne statistike uskoro vjerojatno sadržati i podatak o broju raèunovodstvenih servisa na tisuæu stanovnika. držati u ruci olovku i zbrojiti dva broja. u takvoj situaciji izgleda bezazleno baviti se mišlju o otvaranju još jednog u nizu. RAÈUNOVODSTVENI SERVIS Umjetnost uspješnog poslovanja ogleda se u moguænosti da otkrijete profit tamo gdje ga drugi ne vide. Za to ne trebate biti fakultetski obrazovani .to je zanat. Za njih raèunovodstvo znaèi knjiženje svega što Zakon nalaže da bi se zadovoljila država.raèunovodstvenu informaciju. Pogrešno. Svi mi znamo. Njihov je moto: “Vi radite svoj posao. pojam bez kojeg se ne može zamisliti poslovni život na zapadu. velika veæina ovdašnjih raèunovodstvenih servisa ne sadrži u svom rjeèniku. Cilj joj je sažeti podatke do kojih se u raèunovodstvu dolazi i na jednostavan ih naèin pravodobno predoèiti vlasniku tvrtke za koji obnašate poslove raèunovodstva s namjerom da na temelju tih podataka dotièni donese važnu (ili manje važnu) odluku.

èak i uz pružanje raèunovodstvenih informacija.raèunala. Ali to ne znaèi da se na njoj ne može zaraditi! Mjeseèno izdvajate odreðenu svotu za troškove usluga raèunovodstvenog servisa. a vama osigurati pozitivnu bilancu kada je rijeè o troškovima njegovog zapošljavanja. bili bi puno pametnije omoguæiti mu da radi iskljuèivo na raèunovodstvenim poslovima. jedino ulaganje je ulaganje u djelatnike. Ime i dobar glas vaše tvrtke garantirat æe porast klijenata. proporcionalan broju klijenata.Poanta svega je da ta informacija postoji. Imajte na umu da raèunovodstvo male tvrtke. ali eto vam prilike da izdatak pretvorite u prihod. Obzirom da dotièni poznaje materiju. Sad u pitanje dovodimo ulaganja. To je. Raèunovoðu možete u poèetku koristiti za neke manje poslove koje æe mu upotpuniti radni dan. Danas je raèunovodstvo nezamislivo bez suvremene tehnologije . Bit æe dovoljan PC koji se može nabaviti na svakom koraku za tisuæu maraka. Svota nije velika. reklo bi se) došli bi do zakljuèka da to nije ekonomski isplativo. 18 . Dovoljan razlog da netko u moru raèunovodstvenih servisa izabere upravo vašu kap. jedino potrebno ulaganje. uz znanje. Ukoliko se osvrnete na ovu moguæu prièu o uspjehu možete doæi do zakljuèka kako nisu nužno potrebna velika ulaganja da bi se krenulo prema vrhu. U tom sluèaju znate da nitko ne voli papirologiju. Porastom broja klijenata rast æe i broj zaposlenih na poslovima vezanim uz raèunovodstvo. Danas je raèunalo gotovo dio namještaja svakog poduzeæa. preporuèuje se drugo rješenje. Može se dobiti na vrlo jednostavan naèin prateæi razne pokazatelje poslovanja i samo je treba predoèiti poslodavcu. Veæ smo rekli da se ulaganja svode na nabavku raèunala. možda se veæ bavite nekim poslom i sami koristite usluge raèunovodstvenog servisa. prema tome. da bi dotièna osoba mogla raditi to što se od nje traži potrebno je opskrbiti je s potrebnom opremom. što je posljedica radne nediscipline zaposlenih. U sklopu vašeg poduzeæa organizirajte raèunovodstveni servis! Na taj naèin mjeseèni izdatak postat æe prihod. a to ovdje ne želimo dovoditi u pitanje). Ipak. ne oduzima cijeli radni dan jednog zaposlenog (iako neki tvrde drugaèije. Meðutim. To je toèno. Ukoliko bi zaposlili jednu osobu da vodi knjige za vašu relativno skromnu tvrtku (u povojima. S druge strane.

Za poèetak. Takav bi oglasnik bio vezan uz odreðenu regiju ili grad. 19 . ali zato omoguæavate eventualnim iznajmljivaèima nekretnina najbolju moguæu ponudu u više cjenovnih razreda. Jedina razlika je što stanovi nisu vaši. Drugim rijeèima. priskrbiti mu siguran mjeseèni prihod i polako debljati vlastiti raèun u banci. niti ste u moguænosti otkupiti ono što vam drugi žele prodati. Imate sve što traže. postali ste stanodavac. a ona je stvar pojedinca. Niti ste vlasnik onoga što prodajete. osloboditi klijente brige. NEKRETNINE Bez obzira na rast ponude nekretnina u malim oglasnicima i sve veæi broj novootvorenih agencija za prodaju i otkup nekretnina. posla uvijek ima manje nego što se u poèetku moglo oèekivati.ukoliko ne ponudite nešto novo. Suprotno mišljenima mnogih pokretanje malog regionalnog list uopæe nije skupo. Prodaja nekretnina bila bi jednako besmislena kao i otvaranje raèunovodstvenog servisa . nemojte prodavati nekretnine . trgovac nekretninama može biti i bez prebijenog centa u džepu. Novac bi zaraðivali od oglasa agencija za nekretnine i od prodaje samog oglasnika. ili možda poslovnog boravka pri èemu razliku od pretpostavljene dnevnice želi ugurati u vlastiti džep tako što neæe odsjesti u Ritzu veæ u iznajmljenom stanu.Odgovor leži u kreativnosti. Naravno. vi ste taj koji æe se potruditi obaviti sve poslove vezane uz najam. U pitanju je neka vrsta neslužbenog odmora. Dovoljno je uvjeriti klijente da se ne isplati prodati nekretninu dok god se može više zaraditi iznajmljivanjem.iznajmljujte ih! Veliki broj ljudi želi nakratko odsjesti u nekom gradu. moguæe je i izdavanje oglasnika specijaliziranog za prodaju nekretnina. Nemojte se èuditi kada svi poènu tražiti vas! Vezano uz nekretnine. Razlog je taj što je trgovina nekretninama jedan od onih poslova u kojima se javljate kao posrednik. Prema tome.

roba. Slanje dopisa obièno pomaže. na vama je da dogovorite suradnju. Spomenuta dobra mogu biti vrijednosni papiri. slijedi nalaženje zainteresiranih klijenata koji žele pribaviti robu koju vaši oglašivaèi nude. Investicija se i ovdje svodi na nabavku raèunala što ne treba posebno naglašavati obzirom da je danas posjedovanje raèunala postalo sinonim za posjedovanje kapitala u svim intelektualno intenzivnim poslovima. Objasnite mu što nudite. Kada ste osigurali ponudu robe. Krenemo li od pretpostavke da s jedne strane postoje ljudi koji takvu robu žele prodati po najveæoj cijeni koja im se nudi. meðutim ako jedna strana misli da je prodala po visokoj cijeni. usluge i još štošta. U dopisu navedite listu dobara koje možete pribaviti. Vaš je zadatak složeniji nego što u poèetku može izgledati. nauèite je voljeti. U poèetku možete osobno obiæi nekoliko povoljnih ponuðaèa robe i ponuditi im besplatnu uslugu pohrane njihovih tekuæih cijena u vašoj bazi podataka za prvih nekoliko mjeseci. Obzirom da ništa ne gube. Nazovimo to jednom vrstom agencije za braèna posredovanja meðu poduzeæima. Pod robom podrazumijevamo materijalna dobra kojima se može trgovati .u duši ste trgovac. 20 . vjerojatno æe pristati. Za oèekivati je da u tom odnosu netko uvijek neæe biti zadovoljan. a oformite je na temelju ponude klijenata. Trgovina se svodi na legendarnu misao “kupi jeftino . Dalje je lako. Kada vas kontaktira jedno od poduzeæa kojima ste poslali dopis. Zadržimo se na robi.ROBNA BURZA Kada shvatite bit trgovine. a druga da je kupila po niskoj . a s druge strane imamo ljude koji istu tu robu žele kupiti po najnižoj cijeni. Cilj je svake burze koncentrirati razmjenu dobara koje se na njoj nude. dolazimo do zakljuèka da se možemo umiješati ponudivši usluge posredovanja.od igle do lokomotive. Ovo je jedan od njih.prodaj skupo”. Morate ponuditi raznim tvrtkama uslugu nalaženja poslovnih partnera.

dobit æete zadatak da naðete odreðenu kolièinu neke robe po najpovoljnijoj cijeni. ali svakako je najbolji od onih koje je mogao pronaæi u kratkom roku kad mu je roba bila potrebna). Roba je naðena u roku odmah. nitko ne garantira da je baš to najbolji ponuðaè. neka vrsta pretplate ili prema sklopljenim poslovima . Na vašem je sugovorniku s druge strane telefonske žice da odabere najbolju ponudu (obièno æe to biti prva po redu ako krenemo od pretpostavke da su složene prema rastuæim cijenama) i vaš dio posla je obavljen.informacija je najveæi kapital današnjice! AGENCIJA ZA OBAVLJANJE FIZIÈKIH POSLOVA Fizièki poslovi su specifièna grupa usluga. Naplatu vaših usluga možete riješiti putem paušalnog plaæanja..Da razjasnimo što nudite: nudite uslugu nalaženja robe odreðene kvalitete i kvantitete po traženim cijenama i za to dobivate proviziju. razlika je u tome što æe referent potrošiti više telefonskih impulsa prije nego što naðe najboljeg ponuðaèa (uopæe. Netko bi mogao primijetiti da to može uèiniti i referent nabave bez da koristi vaše usluge. bilo u kuæi. bilo u uredu . Nakon što to objasniti osobi koja vas je kontaktirala. a lista klijenata postajat æe sve veæa.ovisno što vam više odgovara. Vaše su prednosti to što informaciju možete pribaviti odmah.. Naæi æete se u poziciji savjetnika pri kupoprodaji i vjerojatno slijedi preseljenje u poslovnu zgradu iz koje æete upravljati vlastitim trgovaèkim imperijem. Kada vam je potrebna pomoæ. Ne morate nazivati razne tvrtke u potrazi za cijenama i rokovima isporuke. Specifiènim ih èini èinjenica da nisu zastupljeni na tržištu usluga s uèinkom koji možete postiæi ukoliko ih tretirate kao paket-aranžman. S vremenom æe u vašu bazu podataka pristizati sve više ponuda. Zapamtite . Jednostavno. ali. Da. Dovoljno je da raèunalu objasnite što klijent traži i nakon svega par sekundi na ekranu vašeg monitora naæi æe se izlistani ponuðaèi zajedno s cijenama po kojima nude svoje proizvode.za popravak elektriène 21 .

. Konkurentnost cijena osigurat æe vam veliki broj strukovnih struènjaka koji nemaju zaposlenje što ih èini relativno jeftinom. budite uvjereni da æe vas doèekati odgovor tipa . Kljuèna rijeè je organizacija. Razlozi uspjeha ovakvih agencija su jednostavni . i onih koji u osami razmišljaju zašto nisu roðeni kao milijuneri je ta što vi imate volju i želju da nešto promijenite..) i kreirajte zajednièku ponudu svih vrsta usluga. a ujedno im nalazite dovoljnu kolièinu posla èime im omoguæavate da plaæa po uèinku nadmaši dohodak koji bi imali u poduzeæu specijaliziranom za samo jedan tip usluge. možete rezervirati termin tek za sedam dana. Meðutim. To mogu biti honorarci koji rade veæ rade u nekom poduzeæu. Drugim rijeèima. Slijede pozivi ljudi koji traže odreðenu vrstu usluge. dana vam je moguænost da organizirate one koji smatraju da sami to ne mogu èiniti. Naravno. Otvorit æete žute stranice. selidbu. vodoinstalateri. elektronièari.. i njima se može donekle stati na kraj. ali po moguænosti uz konkurentne cijene.“Žao nam je. Jedna od razlika izmeðu vas. mehanièari. a imaju dovoljno slobodnog vremena 22 . ali struènom radnom snagom. Dovoljno je ljudima reæi da konaèno mogu dobiti sve na jednom mjestu. Okupite veæi broj djelatnika u raznim granama djelatnosti vezanim za pružanje raznih usluga (elektrièari. Cilj vam je pružiti uslugu bez odgode. nije vam cilj izrabljivati vlastite ljude.” Vjerojatno ste se veæ naviknuli da vas Murphy-jevi zakoni prate na putu do uspjeha. telefonski imenik postaje jedini spas. Potrudite se da broj telefona bude jednostavan za pamæenje i obavili ste veæ pola posla. Oglašavajte se. Postanite voða onima koji žele biti voðeni! Kako? Otvorite agenciju za fizièke poslove. dok æe oni provesti život žaleæi za propuštenim. a ukoliko vam je usluga doista potrebna hitno.dovoljno je znati jedan jedini broj telefona koji æe riješiti sve vaše probleme. potražiti poduzeæe koje nudi traženu uslugu. Veæina spomenutih ljudi neæe biti vaši stalni djelatnici. pranje prozora. koji upravo èitate ovu knjigu.. Izraz “relativno jeftina radna snaga” proizlazi iz èinjenice da æe vas vaši djelatnici manje koštati nego što koštaju neko poduzeæe specijalizirano za jednu vrstu djelatnosti iz razloga što ih plaæate prema uèinku.instalacije.

biti dobar psiholog koji zna s ljudima. Otvorite agenciju za zapošljavanje! Za poèetak. Žele vam povjeriti svoje sposobnosti da biste im na temelju toga pomogli naæi i. Tek kada postanete dovoljno traženi (pojam “traženosti” je u ovakvim poslovima kljuè uspjeha!) moæi æete djelatnike primiti u stalni radni odnos i time dodatno osigurati kvalitetu usluge. K vama æe dolaziti koji ne žele postati jedan u nizu višeznamenkastih brojeva. a njihovo dugogodišnje iskustvo bit æe neprocjenjivo. što je u neku ruku i razumljivo. Na sreæu. odabrati posao koji æe im pružiti zadovoljstvo. Presuda je odabir posla koji su vam statistika i sluèajan izbor. To mogu biti i umirovljenici koji žele nastaviti sa svojim poslom kada odu u mirovinu. ako treba. Njezin najveæi problem je što ljudi nemaju lica. Tretiraju se kao brojevi.koje žele iskoristiti na financijski najisplatljiviji naèin. AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE Najpoznatija agencije za zapošljavanje nosi titulu “biro rada”. Saslušajte ljude. istovremeno nude moguænost korištenja situacije ostvarivanjem radikalnih promjena “u vlastitom dvorištu”. Za ovu vrstu djelatnosti potrebno je. državne organizacije ne preferiraju radikalne promjene. Vaš æe se posao svesti na intervjuiranje ljudi željnih posla i prikupljanje ponuda razlièitih poduzeæa u kojima se nude slobodna radna mjesta. Naravno. I obratno. prije svega. vratite ljudima lica. Ponude možete prikupiti u malim oglasnicima i drugim medijima koji nude takve informacije. zahvaljujuæi vašem rednom broju. Dogaða se da prièe koje imate prilike èuti èesto nisu u skladu s stvarnim sposobnostima onih koji ih prièaju. razmotrite ponudu radnih mjesta i potražite ima li što za 23 . Jednom zavedeni u kartoteci postali ste broj 63562811 i èekate “presudu”. namijenili s ciljem da se država oslobodi plaæanja zagarantiranog iznosa za nezaposlene. Problem je dovoljno velik da ponudi široku paletu rješenja. to su izuzeci koji potvrðuju pravilo. Meðutim.

Drugim rijeèima. Vi si to ne možete priuštiti. To je razumljivo. Obzirom da vodite agenciju za zapošljavanje. ali s napomenom da æete ih pozvati èim primite ponudu za posao kakav oni žele. ne bi mogla u ovom poslu izdržati duže vrijeme bez ièije pomoæi. ogranièite se na odreðenu grupu djelatnosti i posredujte na zapošljavanju ljudi iskljuèivo unutar te grupe. Naravno. Ako treba. Jedina razlika izmeðu biroa i vas je u tome što biro nudi novèanu potporu. možete im preporuèiti neki slièan posao. Tako æete zadržati kvalitetu usluge.. u èemu je problem? Kad se proèuje za vašu agenciju. Njihov buduæi poslodavac imat æe vam na èemu zahvaliti . sad je pravo vrijeme da je nabavite.niste ih dužni sve primiti! Nemojte se dovoditi u situaciju da ljude poènete tretirati kao brojeve jer ste u tom sluèaju odsjekli granu na kojoj sjedite. broj prijava na vašem birou eksponencijalno æe rasti. Kamera može zabilježiti kraæi intervju s klijentom. a onome tko kasnije pogleda intervju bit æe daleko lakše odluèiti ima li s tom osobom išta zajednièko osim nevjerojatne sliènosti koju pokazuje statistika. možete oèekivati da se u vašu èekaonicu presele svi oni koji svakodnevno posjeæuju “biro”. Meðutim.više neæe morati mjesec dana intervjuirati ljude u potrazi za onim koji im najbolje odgovara. vaša se prednost oèituje u tome što možete zaposliti struèan tim ljudi koji æe kod odabira radnih mjesta provoditi selekciju. Treba spomenuti i to kako kamera nije uvijek prihvaæena kao naèin 24 . Ukoliko nema. jedna osoba . S druge strane.. vjerojatno neæete imate problema s nalaženjem osoblja. Ako se pokažete uspješnim.njih. veæ svega nekoliko osoba za koje možete garantirati da odgovaraju traženim zahtjevima. Klijent može opisati sebe. Zapamtite . svoje dobre osobine (loše se obièno otkriju tek u braku).vi. neæete u neko poduzeæe poslati na razgovor o zaposlenju stotinjak ljudi. a selektivno odabiranje ljudi koje æete primati na liste omoguæit æe vam široku ponudu vrhunskih struènjaka meðu kojima se razlikuju samo bolji i još bolji! AGENCIJA ZA BRAÈNA POZNANSTVA Imate li kameru? Ako nemate.

Ponuda luksuznih aranžmana poveæava potrebni fond obrtnih sredstava (èitaj: gotovinu kojom raspolažete) za bar dva reda velièine obzirom da rezervacija skupih hotela košta daleko više od najma autobusa. Turistièka agencija se u veæini sluèajeva otvara nakon nabavke prevoznog sredstva kojim æete omoguæiti ugodno putovanje turistima. Prevozno sredstvo (autobus. TURISTIÈKA AGENCIJA Govoreæi o agencijama ne smijemo spomenuti ni turistièku agenciju. Neki klijenti imaju komplekse vezane uz izgled i ne žele prvim dojmom uništiti moguæe upoznavanje licem u lice gdje bi do izražaja došao njihov šarm. brod) možete unajmiti nakon što organizirate putovanje i prodate dovoljan broj aranžmana koji æe pokriti troškove najma. Takve poèetnièke greške dovode do skore propasti i zatvaranja agencije. U oba sluèaja bit æe potrebno malo uvjeravanja ili korištenje metode “skrivene kamere” za vrijeme intervjua s tim da se klijente nakon razgovora upozori da su bili snimani. naravno. Preskoèimo bespotrebno zamaranje struènim terminima i recimo to ovako . Nabavka takvog jednog prevoznog sredstva (u najmanju ruku mini-bus) može se smatrati kapitalnom investicijom za koju. Ne oèajavajte. nerijetko se dogaða da turistièka agencija u povojima krene s ponudom luksuznih aranžmana. Drugi pak imaju tremu pred kamerom i ne osjeæaju se prirodno. Rješenje se krije u ekonomici obujma.upoznavanja. Voðenje turistièke agencije jedan je od onih poslova gdje spajate klijente-turiste s ponudama drugih klijenata koji nude posjete nekim lokalitetima. Meðutim.ako prodate samo jedan proizvod po cijeni X i na temelju toga primite 10% prihoda postigli ste isto što i prodajom 10 komada proizvoda po cijeni Y gdje je X=10*Y. pokaže im se materijal i traži njihov pristanak za korištenje snimke. Nadam se da vam ovo 25 . sada nemate novaca. Insistiranje na diskreciji i moguænost gledanja video zapisa prije stupanja u kontakt s moguæim partnerom priskrbit æe vam veliki broj klijenata.

raste i profit vlasnika trgovine ili hotela koji vas plaæaju. Ako vaši klijenti više kupuju ili èešæe borave u nekom hotelu. ekonomika obujma. a sve to bez veæih ulaganja! DUÆAN “IZ DRUGE RUKE” Svatko je od nas imao prilike barem jednom u životu proæi kraj izloga zalagaonice. Otvara vam se moguænost da organizirate turistièka putovanja ili jednostavno šoping ture u inozemstvu. ali to ne bi smio biti problem nabaviti. Kako god okrenuli . raste i vaš profit. pojednostavljeno. ali deset puta skuplji. a raste i broj zainteresiranih ljudi koji žele poæi ne šoping turu ili jednodnevni izlet. Ne samo zato što bi vam za takvo što bila potrebna posebna dozvola veæ zato što je zalagaonica jedna od kapitalno intenzivnih djelatnosti . Ne. ali prepušta mašti da kroji zaplete o sudbinama bivših vlasnika. To je. Naravno . meðutim i dalje je veæa vjerojatnost da netko kupi “puno malih” nego “jedan veliki”. Moguæe je odrediti iznenaðujuæe niske cijene takvih šoping tura i time osigurati popunjene kapacitete prevoznog sredstva (autobusa) kojeg iznajmljujete.potreban vam je novac kojim æete otkupljivati stvari. Pogled prema izlošcima ne otkriva tajne kako su se pojedini predmeti našli u izlogu. ovo nije preporuka da otvorite zalagaonicu. To æe zahtijevati malo više vremena za realizaciju prodaje.na dobitku ste. Neke od zemalja tražit æe uredno pripremljenu dozvolu za takvo što. 26 . Poanta je u tome da je lakše prodati deset jeftinijih proizvoda nego jedan. popunjeni kapaciteti garantirat æe svakodnevnu navalu ljudi koji žele povoljno kupovati u inozemstvu. Naravno. a vaš poslovni duh može se potruditi ugovoriti s pojedinim duæanima vašu proviziju na kupljenu robu od strane vaših klijenata.malo matematike nije predstavljalo problem. bez obzira što znate da æete ih kasnije prodati vjerojatno barem duplo skuplje.

Tako ste eliminirali potrebu za kapitalom. škartove i sliènu robu koja ne odlazi u maloprodaju.Izraz “Second Hand Shop”. razmislite o prijepisima i prijevodima. U krajnjem sluèaju . kao što je sluèaj sa zalagaonicom. Jedina pretpostavka je da imate odgovarajuæi prostor koji ukljuèuje izlog. da bi izbjegli moguæe neugodnosti prilikom reklamiranja. a ujedno da bi opravdali i nisku cijenu jer se sve veæi broj ljudi drži stare engleske poslovice “Nisam toliko bogat da bih kupovao jeftino”. a ujedno je veæa vjerojatnost da netko primijeti robu. iako greška ponekad nije vidljiva golim okom. Umjesto da otkupljujete tuðe stvari i omoguæavate njihov otkup u nekom kraæem vremenu. nudite vlasnicima prodaju stvari tako što ih skladištite. Nužno je napomenuti da prodajete robu s greškom. Ovoga puta nameæe se ideja o tome kako otvoriti poseban tip zalagaonice bez poèetnog kapitala za otkup. Ipak. po moguænosti u nekom od prometnijih dijelova grada. 27 . PRIJEPISI I PRIJEVOD RADNJI Ukoliko smatrate da svoje poslovne ideje možete najbolje realizirati vodeæi agenciju. Prednosti su te što su vlasnici osloboðeni nalaženja kupaca. Dodatna moguænost zarade je trgovanje robom s otpada. a cijena ovisi o cijeni koju diktira vlasnik robe. Rijeè je o odgodi plaæanja. veæ korišteno. Pritom se ne misli na gradski deponij smeæa veæ na industrijski otpad. Na tu se cijenu dodaje vaša provizija ili se oduzima od cijene koju traži vlasnik. izlažete i obavljate prodaju u njihovo ime. opskrbili se s bogatim asortimanom i ponudili oblik usluge koji se danas rijetko sreæe. a može se od proizvoðaèa dobiti po vrlo povoljnim cijenama. Samim time što trgujete robom “iz druge ruke” za oèekivati je da æete biti jeftiniji od konkurencije. ili trgovina “iz druge ruke” vežemo uz nešto polovno.i vi ste tu da svoje trgovaèke sposobnosti upotrijebite najbolje što znate i potrudite se da roba bude prodana. nije o njoj rijeè. Pomislit æete na zalagaonicu.

pogotovo fakultetskog. formatiranjem teksta.. problem ovih oglašivaèa je u tome što su veæinom samostalni. To im pruža moguænost stjecanja bogatog iskustva vezanog uz prijepis. prepisati stranicu ponovo i tako sve dok ne bude otipkana savršeno. U vrijeme kad se prijepis vršio pomoæu pisaæih mašina. prepisivaèi su morali biti vrhunski daktilografi. ovim se poslom danas može svatko baviti u slobodno vrijeme. rijetki su oni koji uz usluge prijepisa nude i usluge prijevoda. kao alternativa. Prema tome. prije svega. ali i dalje ostaje kritièni faktor. a ne treba spominjati da to dodatno usporava prijepis. Njihove prednosti bile su višestruke. ali jedna od najveæih bila je moguænost pisanja sa svih deset prstiju što je garantiralo veæu brzinu i. diplomskih radova i sl. dok se za toènost brine softver. Donedavno je za baviti se ovim poslom bilo potrebno posjedovati pisaæi stroj. Nije potrebno nepogrešivo iskucati cijelu stranicu. Potom su se pojavile elektriène pisaæe mašine. To je ljudima dobro poznato. a danas i one polako padaju u zaborav prepuštajuæi svoje mjesto raèunalima i programima za obradu teksta. ali i uz kontakte s ljudima i organizaciju vlastitog posla. Danas brzina nije toliko bitna.) nužni. U najboljem sluèaju u pitanju je spoj dviju osoba koji zajednièki nude uslugu prijepisa. Ukoliko ih nude ogranièavaju se veæinom na engleski odnosno njemaèki jezik. kada se kreæu u krugovima gdje su prijepisi razlièitih radnji (seminarskih radnji. odnosno 28 .Veæina ljudi se odluèuje za ovaj tip posla za vrijeme vlastitog obrazovanja. dodavanjem slika i grafikona. Obièno je jedna od njih zadužena za prijepis (vjerojatno ona koja brže tipka) dok se druga bavi ispravljanjem grešaka. Kao drugo.. i sliènim poslovima. toènost. To znaèi da u jednom periodu mogu pretipkati samo jednu jedinu radnju. pa zato ne treba èuditi veliki broj malih oglasa na oglasnim mjestima obrazovnih ustanova gdje se u novije vrijeme sreæe sve više stilski obraðenih reklama koji vas žele privuæi da svoju radnju prepustite upravo njima. To je donekle ogranièavalo krug ljudi koji se može baviti tim poslom. ili. Pitate se gdje leži vaša prilika? Kao prvo.

Na vama je da preuzmete oglašavanje. oni su osloboðeni “administrativnih” dužnosti pribavljanja klijenata što im daje moguænost da se usavrše u poslu. pogotovo u zemljama koje se otvaraju tržišnoj privredi i oèekuju priljev stranog kapitala i poslovne veze s inozemstvom. Okupite grupu takvih prepisivaèa i prevoditelja. ispraviti pogreške u vrlo kratkom roku zahvaljujuæi vlastitim jeziènim struènjacima i vratiti ispravljeni dokument. bilo u elektronskoj formi. Prevoditelji su potrebni na sve strane. Prepisivaèi imaju zadatak uredno složiti ono što prevoditelji prevedu. a to stvara gužve kako na fakultetima. pogotovo kada je rijeè o pojedinom strukovnom žargonu kojega bi morali poznavati. pisanje i prijevod njihove poslovne korespondencije s inozemstvom. Veæina vaših djelatnika bit æe studenti koje možete plaæati putem ugovora s jednom od organizacija koja posreduje u njihovom honorarnom zapošljavanju. Uz paušalnu naknadu od strane svakog poduzeæa s kojim suraðujete možete se obvezati za pružanje usluga lektoriranja. Prijepisi se traže u razlièitim prilikama. bilo otisnutog na papiru. Samim tim što spomenutom grupom prepisivaèa i prevoditelja netko upravlja. Veæina današnjih poslovnih ljudi nije posebno uèena po pitanju stranih jezika. a ujedno neæete dolaziti u situaciju da morate odbiti neke poslove. odnosno poduzeæima. 29 . Veæi broj ljudi omoguæit æe vam konkurentne cijene usluga. diobu posla i kontakt s klijentima. Naravno. tako i u vašoj agenciji. Osim toga. Vaši prevoditelji ga svakako moraju znati i možete biti spremni ponuditi takvim ljudima. novac dobiven od prijepisa studentskih ili srednjoškolskih radnji jedva æe biti dostatan za pokriæe troškova poslovanja i plaæe radnika. a možete dati i oglas putem kojih tražite da se sami jave. Na taj naèin dobit æete jeftinu radnu snagu koja æe se svake godine obnavljati zahvaljujuæi studentima koji završavaju fakultet i onima koji ga tek zapoèinju. nije vam cilj ogranièiti poslovanje na fakultete jer se u tom sluèaju radna sezona svodi na vrijeme predaje radnji.prijevod. Raèunala æe vam i ovdje olakšati posao na taj naèin što prevladavaju elektronski dokumenti koje možete na disketama prenositi s njihovog na svoje raèunalo. a najbolja kombinacija je prepisivaè-prevoditelj u jednoj osobi. Možete ih naæi na veæini fakulteta. Prilika za plasman prepisivaèa leži i u èinjenici da velika veæina poslovnih pisama koje kruže nisu pravopisno i gramatièki dobro napisana. ali kljuè vašeg uspjeha bit æe prevoditelji.

neke fotokopirnice su bliže. Kada je Xerox lansirao prve fotokopirne aparate kojima je cilj bio zamijeniti dotadašnji naèin umnožavanja dokumenata. Razlog je bio velika popularnost fotokopirnih aparata koji su omoguæavali pravljenje kopija papirnatog materijala u trenu. Veæina poduzeæa ima vlastite fotokopirne aparate tako da tu ne možete puno zaraditi. Ipak. Kasnija pojava fotokopirnih aparata u boji otvorila je nove moguænosti i s vremenom se oko “fotokopirke” stvorio kreativni kult. Proporcionalno udaljenosti od “mjesta dogaðaja”. Oni koji ih nemaju svratit æe do kolege u susjednom uredu. izuzeci potvrðuju pravila. odnosno fakulteta. Zahvaljujuæi stjecanju navika o boljem korištenju vremena. vlasnicima opada posjeæenost. Stoga ne èudi podatak da najveæi promet imaju fotokopirnice smještene u blizini škola. Otvaranje fotokopirnice u zgradi škole ili fakulteta obièno vam neæe biti dopušteno. moguæe ga je i iznajmiti. Prema tome. Što znaèi da je moguæe kontaktirati s osobom koja u tome vidi priliku da škola nešto zaradi najmom prostora vašoj fotokopirnici uz niže cijene fotokopiranja za uèenike. Ipak. Fotokopirni aparat manjih dimenzija. a time i profit. za osobne potrebe. može se nabaviti vrlo povoljno. pravopis i smisao za strane jezike ne budu genetièki uroðeni! FOTOKOPIRNICA Fotokopirnica je još jedna od djelatnosti koju danas sve èešæe vežemo uz akademske institucije. današnja mladež se redovito odluèuje na fotokopiranje kada je alternativa prepisivanje rukom. a bit æe potreban sve dok nam daktilografija. Štoviše. To bi bila idealna 30 . neke dalje. ukoliko namjeravate otvoriti fotokopirnicu uèinite to u neposrednoj blizini škole/fakulteta. nitko nije ni sanjao da æe se ti aparati iz ureda preseliti doslovno na ulicu.Moguænosti daljeg širenja posla su neiscrpne obzirom da je rijeè o tipu usluge koji je potreban svakome.

zadovoljite je! 31 .košta.obièno artikle koje nalazimo u papirnici. a u kojima se promet multiplicira. privjeske. Iznajmljivanjem fotokopirnih aparata riješit æete i taj problem tako što æete imati proširene kapacitete kada se za njima pojavi potreba. Naravno. posebice oni u boji. Tako æe posao krenuti i ponuditi vam nove izazove. Obzirom da ne stignete fizièki opslužiti sve zainteresirane stranke. Dodatni razlog je i taj što postoje “sezone” koje ne možete predvidjeti. na tekstil! Današnji aparati za fotokopiranje. Veæina ljudi obožava vlastiti smisao za kreativnost iskazati nošenjem majica s kratkim rukavima potpisanih vlastitim dizajnom. To æe dodatno poveæati vaš profit. što znaèi da gotovo tri mjeseca fotokopirni aparati stoje ugašeni. Iznajmljeni fotokopirni aparat vrlo æe se brzo isplatiti i omoguæiti akumulaciju sredstava za kupovinu vlastitog. veæina posjetitelja uèenièka odnosno studentska populacija kojoj možete ponuditi i školski pribor . Sve što se ne koristi . primjerice. Novi se izazovi obièno neposredno vezuju uz fotokopirnicu. Vidjet æete sami da to ljudi traže. omoguæavaju korištenje takve boje koja se može preslikati na tkaninu.. Neæe vas trebati nagovarati da nabavite stroj za plastifikaciju i rezaè za posjetnice. odnosno knjižari. Našli ste potrebu . bolje reèeno uz strane koje opslužujete.. sve to možete ponuditi uz relativno skromne investicije. Kratka analiza dat æe vam do znanja da je. majice nisu jedina stvar koja æe usreæiti ljude . a samim time da æe vam se ulaganje brzo isplatiti. No. Ponudite ljudima uslugu fotokopiranja. klijenti æe potražiti slobodnu fotokopirnici. Ako imate priliku uzeti fotokopirne aparate u najam. kape.preslikavanje na šalice. ako veæ niste te sreæe da su vam uèenici/studenti najèešæi gost možete se osloniti na vlastitu kreativnost.prilika. To ponekad nije pametno obzirom da za vrijeme praznika fotokopirnicama pada promet. to svakako uèinite. u sluèaju kada je fotokopirnica smještena u neposrednoj blizini škole/fakulteta. Dotadašnjim ulaganjem u nabavku ili najam opreme primijetit æete da vam je na raspolaganju široka lepeza strojeva èija nabavka utjeèe na poveæanje vašeg profita.

primjerice. Danas su stvari bitno izmijenjene . te stiskanje jednog jedinog prekidaèa kojim pokreæemo igru. To je ono zbog èega vas vlastito dijete poteže za rukav kad u izlogu ugleda natpis “Sony Playstation”. pogotovo u društvu svojih vršnjaka? U doba modernih tehnologija. raèunala se ponovo pokazuju neizbježnim. Promijenila se i slika koju vidimo na televizijskom ekranu . ali valja imati na umu da su odrasli ti koji djeci plaæaju zabavu. Obièno je rijeè o manjim grupama do. postoji razlika u igranju igara u vlastitom domu. igraonica nudi moguænost simultanog igranja više igraèa. Ovoga puta pod pojmom raèunala uzet æemo u obzir iskljuèivo igraæe konzole. ili konzole za kuænu upotrebu. Osim toga.IGRAONICA Igraonica. tako što æete uperiti nišan u njih i pritisnuti okidaè. tko kaže da se odrasli ne vole ponekad zaigrati. kako sama rijeè kaže. te mnoštvo drugih dodataka koji æe vas dodatno zabaviti. Prvi oblik zabave postao je toliko uobièajen da nije više zanimljiv. To su elementi koji zabavu èine luðom od bilo kojeg drugog oblika zabave. S druge strane. Lakoæa rukovanja svodi se na umetanje željene igre u mjesto predviðeno za to. Vjerojatno æete ono “ljudi” automatski poistovjetiti s pojmom “djeca”. je prostor u kojem se ljudi igraju. sjedeæi ispred raèunala. Gotovo da nema osobe koja u životu nije odigrala ili barem pogledala jednu od mnoštva igara koju ove minijaturne sprave nude pružajuæi sate nesputane zabave oèiju prikovanih uz televizijski ekran. Smisao njihovog postojanja je da vas zabave. razna oružja kojima laserskom preciznošæu možete ubijati neprijatelje koji lete ekranom. te igranja igara u posebno opremljenoj igraonici. Naravno. a slika na ekranu svodila se na prikaz nekakvih kockica. što ne èudi. Tada je konzola bila opremljena osnovnim kontrolama. Treba napomenuti i to da se konzole danas bitno razlikuju od onoga što smo susretali u osamdesetim godinama.sada se ni po èemu ne razlikuje od kadrova kakvog igranog filma. èetiri igraèa koji 32 .uz konzole se nude kacige za 3D projekciju. Prednost konzola nad raèunalom je ta što su specijalizirane za igre. I u tome uspijevaju. Razlika je u kvaliteti poput one koju primjeæujemo gledajuæi film u kinu ili na videu.

Iskoristite to! Na zapadu postoji tradicija proslave djeèjih roðendana uz obavezno dolazak klauna koji se brine da mladi uzvanici budu zabavljeni i da zabava potraje 33 . igri daje dodatnu dinamiènost i želju da bude odigrana. Potom slijedi nabava dodatne opreme. Sama èinjenica da susreæete “žive” igraèe i kompjutorski generiranoj okolini.možda ste u duši klaun? Neka vas to ne zabrinjava. po moguænosti . KLAUN Zabavom do bogatstva. Nemojte se èuditi ukoliko starosna dob vaših posjetitelja bude iznad dvadeset godina! Što je potrebno za otvaranje igraonice? Igraonica se može aktivirati posjedovanjem samo jedne igraæe konzole i prateæeg.pasionirane igraèe. Kao ekran poslužit æe obièan TV prijemnik. obzirom da se danas ne razlikuju konzole kreirane specijalno za tzv. Dovoljno je da se brinete za svoje igraèe i pružate im najbolju moguæu zabavu koju mogu naæi na tržištu. Uspjeh je zagarantiran dok god živi parola “Kruha i igara!”. Igraæu konzolu možda veæ imate. Dalje slijedi nabava egzotiène opreme koja æe vam osigurati primat na tržištu kad vas konkurencija poène kopirati koristeæi nove ideje.èim veæeg. To æe pomaknuti starosnu dob posjetitelja i omoguæiti vam definiranje veæih cijena.igraju istu igru uživljavajuæi se u razlièite uloge. To može biti vožnja trkaæih automobila ili tumaranje beskrajnim hodnicima u potrazi za protivnicima koje želite istrijebiti. “zabavne salone” i one koje su namijenjeni kuænoj zabavi. u poèetku djecu .jednostavno se volite dobro zabavljati i uživate zabavljajuæi druge. Zvuèi dobro. Možda su vam prijatelju uvijek govorili da se glupirate? Možda ste uvijek spremni izreæi doskoèicu koja æe svih nasmijati? Ili kakav šaljivi geg? Ukoliko je tako . niste psihijatrijski sluèaj . Preporuka je opremiti igraonicu mrežom raèunala ili konzola koja æe omoguæiti istovremeno igranje i uèešæe više igraèa u jednoj igri. Dovoljno je nabaviti igre koje ne postoje za klasièna raèunala što æe vam garantirati posjetitelje. ekrana.

Razradom ove ideje možete se dosjetiti raznih pjevajuæih dostava ili muzièkih telegrama. U krajnjem sluèaju možete se pridružiti cirkusu. Ako su vam potrebne upute . ali to vam ne preporuèujemo. Za ulazak u posao bit æe vam potreban kostim klauna. vlasulja. I bit æete pozvani. uskoro æe se sjetiti da to vjerojatno znaèi manje plaèa zbog potezanja za pletenice u trenucima dosade. To æe šokirati roditelje jer nisu navikli da im zabave budu “organizirane”. veliki crveni nos koji ispušta šaljivi zvuk kad ga stisnete i još poneka sitnica koja æe dodatno zabaviti djecu. dajte oglas u kojom nudite organiziranu zabavu za djeèje roðendane. malo šminke. Napominjem da je ovdje naglasak na kostimiranoj zabavi.pobrinite se da se dobro zabavljaju! Ukoliko primjetite da vam dobro ide.postanite klaun! HOTEL ZA ŽIVOTINJE Za poèetak. poslova koji garantiraju dobru zabavu i solidan prihod dok se njima bavite. Dokažite im suprotno . možete ponuditi uslugu šetanja psa. Moram li vam doista objašnjavati kako izgleda klaun?! Kad ste se opremili svim potrebnim rekvizitima. uglavnom. Poanta prièe je moguænost korištenja vlastitog talenta èak i onda kada se to èini nemoguæem jer vas ne smatraju dovoljno zrelom i ozbiljnom osobom za bilo kakav samostalni posao. pozovite još ponekog klauna u pomoæ i bit æete spremni za sve prigode. Koliko god je ovaj posla dobro zastupljen na zapadu. Ukoliko imate vlastitog 34 . a baviti se možete honorarno. toliko u nas nije prisutan. Na sreæu.niste prava osoba za taj posao. kada odlaze na poèinak. O tome kako æete zabaviti djecu nema smisla puno prièati.sve do crtiæa. kada nemate pametnijeg posla ili jednostavno kada tražite dodatni izvor prihoda. Jednostavno .

Kada maèki poène kruliti u želucu. Za maèka æe se veæ pobrinuti doberman. Bilo bi najbolje ne dovoditi ih u kontakt. imajte na umu da u životinjskom carstvu vlada jasno odreðeni hranidbeni lanac i da æe to dodatno zakomplicirati stvar. Imat æe svoju košaru. A imat æe i društvo. Naravno. u vašem bi hotelu “sobu” mogle dobiti i druge životinje . brzo bi vam trebalo pasti na pamet da dok šetate njega možete držati na uzici još nekoliko primjeraka njegove vrste. Naravno. a ujedno obožavate životinje.maèke. Kad se vlasnici odviknu od obaveze šetanja svojih ljubimaca.psa. To možete i inaèe.eto vam prilike da najbolje iskoristite dobrobiti seoskog turizma otvorivši hotel za kuæne ljubimce! PRIVATNI DETEKTIV Posao privatnog detektiva ili istražitelja. kako neki to obièavaju reæi nadražit æe svaèiju maštu. na udaru je kanarinac. vjerojatno æe vas zamoliti za uslugu . redovno æete ga hraniti. Ipak. Slika zadimljenog prašnjavog ureda i simpatiène tajnice koja se trudi udovoljiti svim vašim hirovima nameæe se kao izazov. nema puno sliènosti 35 .. šetati i igrat se s njime. ali to u najmanju ruku zahtjeva život izvan grada. a ljudi snimaju akcijske filmove.. eto vam prilike da doslovno živite na njihov raèun pritom se zabavljajuæi s njima.bit æe potrebno prièuvati njihovog èupavca dok se ne vrate s mora. Obzirom da niste karitativna ustanova. Pod pretpostavkom da imate prostor da tako nešto uèinite. razne ptice. ako ste te sreæe da živite posjedujete nešto zemlje izvan gradskog podruèja . vidite moguænost zarade. I tako redom. glodavci. iako život piše drame. Da ne bilo naknadnih reklamacija vlasnika kojima niste vratili ljubimca u jednom komadu. pobrinuti se organizirati smještaj tako da životinje ne smetaju jedna drugoj. Ponudite im mjeseèni smještaj za njihovog ljubimca u vašem domu. Jedina razlika je da vas ovdje netko plaæa da uživate u poslu. kavez ili veæ u èemu boravi.

To je neki drugi film. traženjem krunskih dragulja i razotkrivanjem skandala stoljeæa. Najmoderniji oblik kriminala s kojim se možete susresti bit æe vezan uz raèunala. Nakon što prevladate poteškoæe u selekciji klijenata. a vlasnici takvih kompanija uglavnom su vrlo uspješni bivši hakeri koji su odluèili svoje znanje i moguænost upadanja u tuðe sisteme koristiti kao oružje za zaštitu od amatera koji to svakodnevno 36 .izmeðu slavnih detektiva u interpretaciji još slavnijih glumaca i onoga što vam se nudi kao moguænost dobre zarade. Da bi se mogli uspješno mjeriti s njima. prema vlastitom mišljenju. Ne oèekujte da æete se baviti rješavanjem neriješenih umorstava.osobe koja provaljuje u kompjuterske sisteme u potrazi za informacijama. a i mišljenju zadovoljnih strana. Informacije se odnose na situacije kada vas klijent unajmljuje iz razloga što ste vi jedini kojemu može vjerovati o od vas oèekuje da budete na njegovoj strani. najkompetentniji. Današnjem privatnom detektivu doista više odgovara termin istražitelja. u veæini sluèajeva morat æete se koncentrirati na industrijski kriminal. U Americi je zaštita kompjuterskih sistema jedan od najunosnijih poslova kada je o osiguranju rijeè. Da bi postali privatni detektiv trebat æe vam dozvola koja vam omoguæava ulazak u sistem pravosuða. odluèit æete se za podruèje u kojem ste. a svodi se na pružanje pouzdanih informacije. U krajnjem sluèaju to može biti i jedna od tipiènih detektivskim prièa otkrivanje ljubavnika. a kada je o praksi rijeè moram napomenuti i to da se klin doista klinom izbija što æe reæi da æe kompjuterske hakera najlakše uhvatiti onaj koji se tim poslom nekada i sam bavio. potrebna je zavidna kolièina znanja i prakse. odnosno uz pojam “hakera” . Jedan od razloga je i prevladavajuæe mišljenje da takvih problema kod nas još nema ili nisu dovoljno zastupljeni da bi se njima posvetila posebna pažnja. karijera detektiva za vas æe biti uspješna samo ukoliko se prikljuèite policiji. odnosno ljubavnica. koja vam dozvoljava nošenje oružja i omoguæava uvid u podatke koje æete koristiti u svakodnevnim poslovima. Ukoliko vas takve stvari privlaèe. Ipak. Ono èime æete se baviti posebna je vrsta usluge. obzirom da policija nema posebno obuèene snage koje se suoèavaju s tim problemima.

fotografiranja ljubavnika i zaštite kompjuterskih sistema . a èuvanje djece provodi se u sluèajevima kada su roditelji odsutni.krije se mnoštvo poslova na koje æete nailaziti kada ljudi proèitaju vaš oglas. Razmislite o tome da ponudite uslugu èuvanja kuæe i drugih objekata u smislu održavanja. Možda ste se odluèili za duži godišnji odmor ili privremeno preseljenje u drugi grad. u veèernjim satima palite svjetla (iako æe to u veæini sluèajeva raditi protuprovalni alarm da bi zavarao provalnike kako kuæa ipak nije prazna) i obavljate sitne kuæanske poslove poput zalijevanja cvijeæa i košenja 37 . Ponekad dijete nije jedino što vrijedi èuvati. a od alarmnih sistema ne možete oèekivati da zalijevaju cvijeæe. Izraz “baby sitting” trebao bi vam biti poznat. Ponovo naglašavam imperativ koji se odnosi na naèin biranja klijenata i preuzimanje samo onih poslova koje doista možete ispuniti.pokušavaju. Dakle. Nemate namjeru iznajmljivati kuæu (iako bi vam se to vjerojatno isplatilo) iz razloga što ne želite da neki stranac kopa i premješta vaše stvari. Ukoliko to ne shvatiti dovoljno ozbiljno priuštit æete i sebi i njima probleme koje neæete moæi riješiti! ÈUVANJE OBJEKATA Kada je rijeè o èuvanju objekata prva misao vjerojatno je vezana uz službu za osiguranje. i problem je riješen . Izmeðu ove dvije krajnosti . Službu osiguranja ne možete si priuštiti. Znajuæi da je stopa kriminala u porastu strahujete za sigurnost vlastitog doma dok niste prisutni. bilo korištenjem usluga agencije koja se brine za èuvanje djece. Rijeè je o èuvanju djece. Uzmite u obzir da ljudi koji vas unajmljuju svoju sudbinu stavljaju u vaše ruke i raèunaju na vas. Dovoljno je pozvati u pomoæ dadilju. èuvanje objekata prijevod je engleskog termina “house sitting” i podrazumijeva nešto drugo.roditelji su slobodni. bilo samostalnu. Rješenje je “house sitting”. ugraðivanje alarmnih sistema i tome slièno? Meðutim. na vama je da povremeno boravite u kuæi.

dvadeset i èetiri sata na dan ukoliko je potrebno i ukoliko se to od nje traži. možemo kombinacijom doæi do zanimljivog rješenja. fokusiraju na inozemna tržišta gdje su djelatnicima omoguæeni solidni prihodi. meðutim praksa pokazuje da odlasci u umirovljenièke domove nisu dogaðaj koji se željno oèekuje. Jedan djelatnik na poslovima èuvanja starijih osoba može se.trave dok se vlasnik ne vrati. a zahvaljujuæi ekonomskim (ne)prilikama u zemlji veæina starijih osoba to si ne može priuštiti. Alternativa je najam osobe koja æe voditi brigu o drugoj. To možemo iskoristiti na obostrano zadovoljstvo tako da ponudimo skrb za manje grupe starijih osoba koje se meðusobno poznaju. ÈUVANJE STARIJIH OSOBA Briga za starije osobe jedan je od goruæih problema današnjeg društva. Agencije za èuvanje starijih osoba kod nas nisu zastupljene. ukoliko postoje. Domovi za umirovljenika pokušaj su da se starijim ljudima omoguæi adekvatna njega. èesto se druže i ne predstavlja im problem to što žive skupa. a to garantira zabavu u veèernjim satima. Starije osobe obièno se oslanjaju na svoje vršnjake s kojima se druže. Imamo li na umu dosadašnja loša iskustva s umirovljenièkim domovima i moguænost èuvanja starijih osoba pojedinaèno. U Americi preferiraju ovaj broj stoga što im omoguæava igranje kartaških igara. postoji moguænost upravljanja i njihovom imovinom Obzirom da 38 . Jedan od razloga je taj što djelatnici u takvim agencijama s pravom oèekuju odgovarajuæi honorar za svoj trud i skrb. Naravno. Stoga se takve agencije. primjerice brinuti za kuæu u kojoj je smještena grupa od èetiri starije osobe. usprkos tome i dalje postoji potreba da se èuvanje starijih osoba provodi i u nas. starijoj osobi. No.

eto vam još jedne prilike. Vaši æe prihodi rasti proporcionalno broju starijih osoba za koje skrbite. PLESNI STUDIO Èitajuæi oglase imali ste nebrojeno prilika susretati se s reklamama za plesni studio. 39 . po potrebi. Oslanjanje na trend podrazumijeva da vaš plesni studio nudi poduku iz najnovijih plesova. a kasnije. Da ne spominjemo legendarni “break dance” koji se uèio promatrajuæi uliène plesaèe i koprirajuæi njihove pokrete. Trendovi su se pokazali korisnim kada je rijeè o edukaciji. Za jednu se grupu možete u poèetku brinuti sami. Moguæe da ste jednom prilikom koristili i njihove usluge . a ujedno æe im omoguæiti i ugodniji boravak zahvaljujuæi èinjenici da sada raspolažu s više novca kojim si mogu štošta priuštiti. I ovdje vam se može èiniti kako je tržište zasiæeno. Da se netko tada sjetio ponuditi i te moderne plesove u sklopu nastave školu bi pohaðali svi oni koji su koraèali ulicama u potrazi za novim pokretima.sve èetiri osobe žive pod istim krovom. Na nesreæu. a obzirom da plesni studio.potrebno je jednostavno ponuditi nešto novo. takoðer spadaju u specifièan oblik edukacije. možete zaposliti još ljudi. odnosno škola plesa. kao što sam više puta napomenuo . Kada se pojavila lambada nije bilo niti jedne plesne škole u kojoj ste je mogli nauèiti.neposredno prije vjenèanja ili kada je trebalo nauèiti valcer za maturalnu zabavu. a skrbit æete za sve veæi broj osoba obzirom da nudite daleko komfornije rješenje od odlaska u umirovljenièki dom. moguæe je njihove stanove davati u najam što æe im omoguæiti prihode kojima æe platiti skrb. meðutim. Ovoga puta predlažem oslanjanje na trendove. nitko se nije toga sjetio.

40 .Danas je situacija još gora uzmemo li u obzir najmodernije plesovi koji se raðaju na techno generaciji. Ritmika dolazi do punog izražaja. Volite plesati i poduèavati druge plesu? Otplešite do bogatstva! DIZAJN Neki od nas vole crtati. Dizajner stvara. postoje oni koji to tretiraju kao sklonost dizajnu i potrebi da se u svakom trenutku možemo likovno izraziti. a pokret se mijenja iz dana u dan. Cijene usluga toliko su visoke da je ljudima nepojmljivo što zapravo plaæaju. a vezano uz podruèje primjene koje mu diktira poslodavac. meðutim od prvotnog šaranja po salveti do svjetski poznate tvrtke za industrijski dizajn dug je put. Ono što iznenaðuje kad je rijeè o dizajnu svakako su . Rijetki su oni koji su svjesni da dizajner svaki put mora zaboraviti na sve ranije ideje i radove i na temelju vaših želja kreirati nešto novo što æe zadovoljiti sve vaše potrebe. Oni bi znali cijeniti moguænost uèenja plesa samo u prisustvu instruktora. Osim toga. imajte na umu da neki preferiraju diskreciju kada je o plesu rijeè. Ova se definicija u prvom planu odnosi na industrijski dizajn. Njegov je cilj kreirati nešto novo.cijene. Tako se raðaju dizajneri. A to košta obzirom da je rijeè o izuzetnom psihièkom naporu koji se svodi na doslovno “davanje svega od sebe”. dosad neviðeno. Možda su satove plesa odgaðali sve do zrelosti i u svojoj pedesetoj godini odluèili su supruzi/suprugu pokloniti za godišnjicu braka ples koji nikada nisu otplesali. Na sreæu. Drugi bi to mogli smatrati poremeæajem u odgoju ukoliko se ne možemo suzdržati od crtanja niti kad razgovaramo s nekim. To je dovoljno da zagarantira veliki broj uèenika u vašoj buduæoj školi.

Struène publikacije ponekad upozoravaju moguæe korisnike dizajnerskih usluga neka pripaze na cijene. Ukoliko su preniske, teško da æe dobiti zadovoljavajuæu uslugu. Naravno, cijena vrhunskog dizajnera bit æe sve samo ne preniska, ali oni koji poèinju nemaju puno izbora - nametanje visoke cijene zapeèatit æe im karijeru na startu. S druge strane, niske æe cijene natjerati potencijalne klijente da ih ignoriraju. Ipak, izmeðu onih najbogatijih i najsiromašnijih (koji nisu dovoljno bogati da bi kupovali jeftino, kako to veæ ide) postoji sloj ljudi kojima èesto ne treba potpis vrhunskog dizajnera, ali im zato treba dizajn koji æe zadovoljiti njihove potrebe po pristojnoj cijeni. Naravno da je to vaša prilika. Oslonite se na sloj tržišta u koji možete prodrijeti. Kada se proèuje za vaše radove možete se postepeno probijati prema vrhu - ne oèekujte uspjeh preko noæi! U poèetku vaš æe se rad svesti na dizajniranje malih oglasa ili vizit-karti. Kasnije tek dolaze zahtjevi za dizajniranjem zaštitnih znakova tvrtki i proizvoda.

SITOTISAK
Èitajuæi knjige tipa “Uradi sam” ili “Sam svoj majstor” mogli ste nauèiti mnoge vještine. Jedna od njih mogla je biti i - sitotisak. Tehnika otiskivanja boje na neku površinu koristeæi najfiniju svilenu mrežicu s osvijetljenim uzorkom kojeg želite preslikati. Kad ste savladali vještinu sitotiska shvatili ste da nije toliko komplicirana kakvom se èini. U poèetku su vam smetale packe od boje koje ste ostavljali za sobom, no, s vremenom ste i to riješili. Dovoljno vam je malo poduzetnièkog duha da spojite sitotisak i profit. Sitotisak možete koristiti za izradu papirne galanterije - èestitki, na primjer. Èestitkama se isplati posvetiti prije Božiæa, obzirom da je tada najveæa potražnja za njima. Ostali dio godine ostaje vam za tiskanje posjetnica, èestitki, plakata i svega što klijenti od vas traže.
41

Naravno, sitotisak nije jedini “kuæni posao” koji se može komercijalizirati. Pouèeni ovim iskustvom prelistajte ponekad jednu od spomenutih “uradi sam” knjiga te iz njih crpite ideje!

SUVENIRI
Iako smo turistièka zemlja od koje se oèekuje raznolikost suvenira koji predstavljaju specifiènosti pojedinih podneblja, stranci koji su ovdje provodili svoj odmor, na svakom su koraku imali prilike sresti èaplju. U najboljem sluèaju stranac æe pomisliti da je èaplja nacionalni simbol. U najgorem sluèaju uoèit æe da miljama naokolo nema èaplji. Stranci su željni autohtonih suvenira karakteristiènih za dio naše zemlje koji posjeæuju. Na vama je da im ponudite to što traže. Ne budite naivni nudeæi Amerikancima hamburgere da bi se osjeæali kao kod kuæe. Da su se željeli osjeæati kao kod kuæe tamo bi i ostali. A to ne želimo. Ponudite im nešto “domaæe”. Spominjem Amerikance iz razloga što im jedna rana nikada neæe zacijeliti - nedostatak vlastite povijesti. Ljudi koji jednostavno nemaju prošlost nemaju se èime ponositi. U Americi postoji kult obožavanja starina. Antikviteti su na visokoj cijeni upravo zato što u domove unose dozu pripadanja starim kulturama. Za njih je stara kultura i brod u boci. I frula izraðena od hrastova drva. I gomila drugih sitnica koje su nama toliko “normalne” i uobièajene da ih uopæe ne primjeæujemo. Na sreæu, oni ih primjeæuju i vide vrijednost koju mi u njima ne vidimo. Žele ih. A ako je tako - potrudite se da ih dobiju. Uz odgovarajuæu cijenu, naravno.

ASTROLOGIJA
Pratite li žutu štampu? Možda pratite onu malo manje žutu? Ili ste ogranièeni na poslovni tisak? Bez obzira što pratite, u veæini tih publikacija imat æete
42

priliku naletjeti na horoskop. U jednim æe se novinama zvati “Ljubavni horoskop”, u drugima “Poslovni horoskop”, ali bez obzira vjerovali vi u horoskop ili ne - proèitat æete ga i primijetiti kako “u tome ima nešto”. Naravno da ima nešto. Ima svega dvanaest horoskopskih znakova. I šest milijardi ljudi. Što znaèi da tekst koji stoji pod jednim znakom mora odgovarati barem jednom od pet stotina milijuna ljudi. Malo je vjerojatno da neæe odgovarati nikome, a još manje da æe odgovarati svima. Iz toga slijedi zakljuèak da su horoskopi zanimljiva stvar na kojoj se može dobro zaraditi. Postoje dva tipa ljudi kada je rijeè o horoskopima - oni koji u njih vjeruju i oni koji ne vjeruju. Tu su i neki nedefinirani tipovi koji “ne vjeruju baš uvijek” ili misle da “tu nešto ima”, ali oni to ne shvaæaju ozbiljno. Bez obzira u koju grupu spadate - horoskopi su uvijek tu. Kada je rijeè o horoskopima koji se pojavljuju u raznim novinama, imajte na umu da u njima može biti napisano što god vam u tom trenutku padne na pamet. Dok god je univerzalno primjenjivo. To je jedan od razloga zašto ni sama Pitija ne bi mogla prodrijeti u smisao horoskopa kojeg može proèitati u dnevnom tisku. No, s druge strane, ako prouèavate horoskope i to ozbiljno shvaæate, prilika leži u tome da ljudima ponudite “posebnu uslugu” izrade natalnih horoskopa, odnosno horoskopa koji odgovaraju samo njima, a ne još 599.999.999 drugih ljudi. Prema tome, bez obzira u koju grupu spadate - vjernika ili nevjernika kada je horoskop u pitanju, prilika èeka na vas. Zgrabite je - ponudite izradu osobnih horoskopima. Zahvaljujuæi kompjutorskim programima za izradu horoskopa možete ponuditi osobne horoskope. Možete ih prodavati putem pošte ili na sajmovima i drugim mjestima gdje se okuplja veæi broj ljudi. Sve što trebate je jeftiniji PC sa programom za izradu horoskopa (mogu se nabaviti preko malih oglasa) i štampaè.

MISTIK SHOP
43

Stoga dotièni fad mora èekati iduæu generaciju da bi krenuo u ponovno osvajanje tržišta. meditacija. Rubikova kocka. Iskustvo je pokazalo da proizvod kojim se dijete igra više od 30 minuta ima potencijala. Nakon toga na akciju stupa novi fad.. Wacky Wallwaker (ljigavi pauk koji se penje po zidovima) ili najnoviji Tamagotchi samo su neki od njih. samo su neka od njih.. Želite li provjeriti efikasnost fada dajte ga djetetu da se njime igra. Jednom kada se klinci nauèe igrati sa neki fadom njihov interes naglo splasne. proricanje buduænosti. Ponuda se može nadopuniti i raznim uslugama kao što su èitanje iz dlana ili kompjutorska izrada horoskopa. Neka drugi mijenjaju nastadu situaciju. Jo-jo. Tako se primjerice Hoolahoop sa promjenjivim uspjehom iznova pojavljuje periodièno svakih nekoliko godina. zašto ih ne bi kupili od vas? Prodavaonice gore navedenih i mnogih drugih relikvija i predmeta za korištenje u alternativnim podruèjima brojne su u inozemstvu a na dobar bi prijem naišle i u našim veæim gradovima. mirisnih štapiæa i zeèjih šapa. Tako je oduvijek bilo. Ako ima ljudi zainteresiranih za kupnju astroloških karata. Dok je potražnje biti æe i ponude. Djeca su njihovo najplodnije tržište ali ujedno i najteže. veæina fadova rijetko ponovi svoju poèetnu popularnost te se veæinom radi o kratkotrajnim poslovima. Deely Bobbers (antene-opruge koje se stavljaju na glavu). simpatièni i orijentirani na akciju. Astrologija. Meðu proizvoðaèima fadova vrijedi pravilo “90 dana”: Na raspolaganju je 90 dana da se proizvod napravi i dostavi do prodajnih mjesta te još 90 da se isti rasproda. Najbolji fadovi su jeftini. tako æe vjerojatno i biti.U kriznim vremenima veliki se broj ljudi u bijegu od stvarnosti okreæe raznim alternativnim podruèjima. vaša je misija da na njoj zaradite. FADOVI Fad je proizvod baziran na modi i hiru a ne na popunjavanju neke od osnovnih potrošaèevih potreba. No. 44 .

evo prilike da svoju ljubav unovèite. dio kojih možete i sami izraditi. nešto skuplja od klasiènog vrtiæa. Naravno.Ako klinac nakon sat vremena zatraži sendviè i Coca-Colu. naravno. a dodatno se poveæava u noænim satima. što znaèi veæu zaradu za vas. Cijena vrtiæa je.potrebno je roditeljima dati do znanja da ime se nudi i ovakva vrst posla. Preostaje vam još nabava igraèaka. Roditelji æe se uslugama ovakvog djeèjeg vrtiæa koristiti prilikom veèernjih izlazaka. djecu. pod budnim okom “teta” iz vrtiæa. odlazaka na putovanje ili iznenadnih poslovnih obaveza. šanse za uspjeh su gotovo zagarantirane. Marketing je veoma važan element ovog posla . pak. tako da je svatko tko u njemu vidi iskljuèivo priliku za dobru zaradu osuðen na propast. kada zadovoljni roditelji preporuèuju vrtiæ svojim prijateljima sa djecom. Ako zavole svoj vrtiæ. 45 . Tijekom dana ova ustanova može funkcionirati i kao obièan vrtiæ. U njega roditelji mogu dovesti svoje dijete na èuvanje u bilo koje doba dana ili noæi. Za prvo æe vrijeme poslužiti i obièan dvosobni ili veæi stan koji se može relativno povoljno unajmiti i opremiti korištenim namještajem. NON-STOP DJEÈJI VRTIÆ Djeèji vrtiæ sa radnim vremenom 0-24 posebno je pogodan za veæa urbana mjesta. tako da je iskoristivost prostora potpuna. treba napomenuti da je rad sa djecom zahtjevan. Volite li. Djeca æe znati cijeniti dobru igraèku ili crtiæe koji im prikažete na videu. Za ovaj tip djeèjeg vrtiæa potreban je prostor u širem centru grada na nižim katovima ili prizemlju. I ovdje se najbolji rezultati postižu usmenom predajom. Dijete æe vrijeme u odsutnosti svojih teta provesti u društvu vršnjaka. roditelji æe ih èešæe u njemu ostavljati.

LOKALNA DOSTAVA POŠILJKI U poslovnome svijetu. ali upravo takve donose najviše novaca. sve što vam je potrebno jest telefonska linija. najèešæe srednjoškolku ili studenticu željnu dodatne zarade. Preporuka jednog roditelja drugome vrijedi više i od najskupljeg oglasa. Ponekad za korištenje standardnih poštanskih kanala jednostavno nema vremena. Ulaganja se mogu minimalizirati ukoliko kao dostavljaèe zaposlite mlade ljude sa vlastitim skuterom ili motociklom. Ovaj se agencijski posao može obavljati i iz vlastitog stana. Kako i kod djeèjeg vrtiæa i ovdje je halo-efekt najznaèajniji oblik marketinga. spasonosno rješenje stiže u obliku baby sitter agencije. Ukoliko roditeljima zatreba osoba koja æe im prièuvati dijete. Jednostavna ideja. Zato je potrebno držati razinu usluge na visokom nivou a to se najbolje postiže odgovarajuæom kontrolom baby sittera i njihovom prethodnom obukom o raznim aspektima ovoga posla. Provizije za svako obavljeno èuvanje djece donose vlasniku agencije solidan profit. gdje vrijeme znaèi novac. izgraðene su sa malim ulaganjima. od iznimne je važnosti na vrijeme dostaviti pošiljku sa jedne lokacije na drugu. Upravo zbog toga.BABY SITTER AGENCIJA Za one roditelje koji se ipak osjeæaju sigurniji ostavljajuæi svoje dijete u vlastitom domu. poput Federal Expressa. širom svijeta je u velikom porastu industrija ekspresne dostave pošiljaka. oni æe nazvati baby sitter agenciju koja æe im zatim poslati odgovarajuæu osobu. Mnoge od njih. Princip rada se svodi na to da klijenti telefonom kontaktiraju dostavno poduzeæe koje zatim sa lokacije pošiljatelja preuzme pošiljku i dostavi je na željenu lokaciju. 46 .

Problem je jedino u tome što se uglavnom radi o novijim vozilima èiji dnevni najam najèešæe nije jeftiniji 47 . RENT-A-KRNTIJA Zaintresiranima za unajmljivanje vozila trenutno na raspolaganju stoji veliki izbor automobila raznih proizvoðaèa.IZNAJMLJIVANJE KUÆANSKIH APARATA Stanovi koji se iznajmljuju najèešæe nisu opremljeni kuæanskim aparatima. Neke od njih nude i moguænost otkupa iznajmljenih aparata. koja se. RENT-A-BICIKLA Sve veæim povratkom turista na našu obalu otvaraju se moguænosti za mnoge unosne poslove. Pogoduje mu i èinjenica da je vožnja bicikle veæ neko vrijeme u modi a èini se kako æe još neko vrijeme tako i ostati. meðutim. Ponuda se može nadopuniti i iznajmljivanjem skutera. Osim toga. primjerice kada je neki od ureðaja na dugotrajnom popravku ili kada je na jednom kanalu film. Štand za iznajmljivanje postavljen na frekventnom mjestu u blizini plaže ili rekreacijske zone. najbolje pored šetališta uz more (lungo-mare). dovoljno za kupnju desetak modernih mountain-bike bicikala. Upravo iz tih razloga u svijetu postoje agencije koje se bave posredovanjem u iznajmljivanju tuðih aparata ili pak iznajmljuju svoje aparate. na drugome važna utakmica a u kuæi samo jedan televizor. no to iziskuje znatnija ulaganja. vrlo brzo isplate. Nabavkom polovnih bicikala dodatno æete uštedjeti. Za zapoèinjanje ovog posla potrebno je svega dvije-tri tisuæe maraka. privuæi æe mnoge. Iznajmljivanje bicikala je jedno od njih. svako domaæinstvo sa vremena na vrijeme ima potrebu za unajmljivanjem nekog aparata.

Zašto tržištu ne ponuditi starija. Protektirati se mogu gume raznih dimenzija. osobe èiji je auto na popravku. presvlaèenje starih. Kao spasonosno rješenje u nedostatku novca nudi se protektiranje guma. Tako dobivene gume nešto su lošije od novih ali zato znatno jeftinije te ujedno neusporedivo bolje od starih i istrošenih guma. Kritièni element je održavanje vozila jer se stariji modeli znatno èešæe kvare. prije svega meðu ljudima kojima je iz bilo kojeg razloga potreban automobila. Sa lošim gumama nemoguæe je proæi tehnièki pregled a da smanjenu sigurnost u prometu i ne spominjemo. istrošenih guma sa novim površinskim slojem. Najznaèajniju investiciju u ovome poslu predstavlja nabava stroja za protektiranje. a naglasak treba staviti na povoljnu cijenu najma. Stojadin ili Peglica bi. pogotovo kada ih vozi više vozaèa. 48 . Kupac može donijeti vlastite gume na protektiranje ili mu se mogu prodati unaprijed protektirane gume. Zarada na ovakvome poslu je velika jer u hrvatskoj. Za reklamiranje ovog posla koriste se sliène metode koje koriste i ostali iznajmljivaèi.od stotinu maraka. a nisu spremni platiti visoku cijenu najma. sve više automobila lièe jedni na druge. zbog lošije financijske situacije. IZRADA SPOJLERA Zbog velikoserijske proizvodnje. Takvi se strojevi mogu nabaviti rabljeni u inozemstvu relativno povoljno. a samim tim i jeftinija vozila? Èetvorka. pa i one velikih gospodarskih vozila. našla svoje unajmljivaèe. Primjerice. tj. po povoljnim cijenama. PROTEKTIRANJE AUTOMOBILSKIH GUMA Za veæinu vlasnika vozila kupovina novih automobilskih guma predstavlja znaèajan ali i neizbježan izdatak. postoji ogromno tržište za protektiranje guma i mali broj poduzetnika koji se tim poslom bave.

Upravo zbog tog razloga mnogi vlasnici nastoje ugradnjom dodatne opreme personalizirati svoje limene ljubimce. RUÈNA AUTO PRAONICA Ako ste mladi i ne bojite se laganog fizièkog posla. poput poliranja automobila ili èišæenja unutrašnjosti. Sama izrada spojlera prilièno je jednostavan postupak i može je obavljati jedan djelatnik. Sa širenjem posla zapošljavate dodatne radnike . 49 . sve što vam je potrebno za poèetak. uz još par sitnica. primjerice pranje vozila svakih sva tjedna. Glavna investicija su kalupi u koje se šprica stakloplastika. Jedna od ideja je i organiziranje praonice na velikim parkiralištima ili javnim garažama. prvenstveno prodavaonica automobila i rezervnih dijelova. Spužva i lavor su.uèenici i studenti idealan su izbor. vlasnicima vozila mogu se ponuditi i sofisticiranije usluge. Na ulazu u parkiralište istakne se reklama koja vozaèe upozorava na službu za pranje automobila. Ponuda spojlera na našem je tržištu prilièno siromašna a ono malo što postoji nudi se po napuhanim cijenama. Praonicu možete organizirati ispred garaže ili vam èak i nije potreban prostor. Izraðeni spojleri nude se kupcima putem kataloga te dostavljaju poštom a moguæ je i plasman putem dilera. Jedan od najboljih naèina davanja jedinstvenog. Oni se zatim lakiraju u boju karoserije i ugraðuju na odgovarajuæe dijelove karoserije. Stalnim se korisnicima može ponuditi i moguænost pretplate. Zainteresiranima se nudi pranje automobila na parkiralištu u vrijeme njihove odsutnosti. Od jednog se kalupa može dobiti veliki broj proizvoda visoke kakvoæe i trajnosti. Uz klasièno pranje. evo jednog kojim možete steæi poèetni kapital dostatan za daljnja ulaganja u ozbiljnije poslove. sportskog štiha automobilu je njegovo opremanje spojlerima.

a sa 50 . Ukoliko imate smisla za dotjerivanje automobila. Prodavaè æe svakako biti zadovoljan što može postiæi višu cijenu. Malo po malo. imajmo na umu da se moramo prilagoditi situaciji . meðutim ostaje èinjenica da su vrata u vrtoglavi svijet uspjeha bili polovni automobili. gospodin Baotiæ mogao je kupovati nove automobile i njima trgovati. možete ga voziti. pod pretpostavkom da je unutrašnjost u savršenom redu i svježe obojani auto dobit æe dodatno na cijeni.tjera li nas itko da prepišemo kupljeni automobil? Naravno da ne. Vi ste taj koji æe se potruditi da vlasnika to najmanje košta èime ostvarujete dio profita koji vam pripada ugovorom ili dogovorom . Sretna okolnost bila je i nepostojanje 10% poreza koliko se plaæa u Hrvatskoj kada u pitanje dolazi prijepis automobila. Dok ga servisirate automobil je u vašim rukama.potrudite se neka to ipak bude ugovor. mehanièarima i drugim ljudima koji znaju svoj posao. posao možete prepustiti limarima. Bilo je dovoljno kupiti polovni auto. Gospodin Baotiæ. eto vam prilike. dotjerati ga i preprodati. te s dobivenim novcem ponoviti postupak. prièu o uspjehu zasigurno bi najbolje isprièao Željko Baotiæ. Jedan od naèina da uðete u posao bez kapitala je taj da ponudite osobi koja prodaje polovni automobil usluge dotjerivanja. Prodaja polovnih automobila može se pretvoriti u zabavu ako volite automobile. Meðutim.Gleda praonica mala digresija: u Americi postoje i toples auto-praonice gdje su peraèi automobila zgodne djevojke u toplesu a za vrijeme pranja vlasnik sjedi u autu. Ponekad je dovoljno poraditi na karoseriji. povratnik iz Njemaèke i jedan od najuspješnijih hrvatskih biznismena zapoèeo je svoju karijeru preprodajom automobila u Njemaèkoj. a vi æete dobiti naknadu za svoj trud. Ponudite komisionu prodaju rabljenih automobila. Ovakvo nešto bi valjalo vidjeti i u nas! POLOVNI AUTOMOBILI Kada se spomenu polovni automobili. Ukoliko niste vièni “uradi sam” operacijama.

uspjeh æe biti još veæi IZNAJMLJIVANJE SVEÈANIH ODIJELA S vremena na vrijeme. ali veæina ljudi ih si ne može priuštiti. baš kao i oni izrazito niskog rata imaju velikih problema u pronalaženju odjeæe koja bi odgovarala njihovim nestandardnim proporcijama. To je to! U nas se još nitko nije sjetio iznajmljivati sveèanu odjeæi. uèinite i još boljim i ljepšim i vidjet æete kako posao cvijeta. Novih automobila ima na svakom koraku. razvila djelatnost iznajmljivanja odjeæe. primjerice smoking. Pouèeni tim iskustvom. Ta veæina je vaše tržište. Stoga bi duæan specijaliziran za te ciljne skupine imao dobar promet pod uvjetom da je smješten u podruèja kojima gravitira veæi broj ljudi. BUTIK ZA VISOKE I NISKE Iznimno visoki ljudi. Birajte dobre polovne aute. Stoga se na zapadu. ljudima se ne isplati kupovati odjeæu koju æe nositi svega jednom ili nekoliko puta. 51 .svakim novim automobilom bit æete bogatiji za još jedno iskustvo. Takoðer. Vjerojatno ste u bezbroj filmova vidjeli glavnog junaka u iznajmljenom “tuxedu”. Primijetit æete da vam je prihod višestruko porastao obzirom da dio ne ide osobi koji je do sada prodavala automobil i tražila samo vaše usluge “šminkanja”.) koji zahtijevaju sveèanu odjeæu. Kad skupite dovoljno kapitala možete se odluèiti na kupovinu polovnog automobila prije nego što ga vlasnik “ušminka”. Kupljeni automobil dotjerajte i prodajte. maturalne zabave. Omoguæite li kupcima kreditiranje preko neke od banaka. uvidjet æete da se isplati baviti ovim poslom. moguæa je i izvedba butika namijenjena punijim osobama. izuzev vjenèanica. svatko od nas mora sudjelovati na nekom od dogaðaja (vjenèanja. Obzirom da su gore navedene sveèane prilike prilièno rijetke. dodjele diploma. banketi i sl. posebno u Americi.

POMMES FRITTES SHOP Kupiti nešto jeftino i zatim prodati stotinu puta skuplje san je svakog poduzetnika. Malo je poznato kako i svjetski lanci brze hrane zaraðuju najviše upravo na hamburgerima. poslužiti æe i unajmljeni kiosk ili kam prikolica. jedino je važna frekventna lokacija. Posao se može raditi u svim godišnjim dobima. Upravo je to sluèaj sa prženim krumpiriæima. popularnim pomfrijem. prodajna cijena svake od kojih je veæa od nabavne cijene èitave kile. lokacija i lokacija. Ovakvi vi se duæani nalazili u veæim gradovima. Odluèite li se za ovakav posao 52 . FRAPE SHOP Frape Shop je zamišljen kao mjesto gdje æe kupac na licu mjesta vidjeti kako se pripravlja njegov napitak.) te bezalkoholni napitci. a od nje se može napraviti mnoštvo ukusnih porcija. senf i sl. Kod ovoga posla vrijedi ona stara poslovica koja kaže da su u poslu najvažnije tri stvari: lokacija. Kao dodatak mogu se služiti i razni dodaci (majoneza. Za pokretanje ovakve jedne inicijative potreban vam je mali prostor. Najveæi æe promet imati prodajna mjesta smještena na mjestima kojima prolazi veæi broj ljudi (frekventne gradske ulice. Sama tehnologija proizvodnje iznimno je jednostavna dok je potrebna oprema jeftina i svugdje dostupna. Na taj æe naèin biti uvjeren u prirodnost sastojaka a i samo gledanje pripravljanja biti æe zadovoljstvo za sebe. Važno je potencijalnim kupcima dati do znanja da uvažavane njihove posebne potrebe a oni æe to znati nagraditi kupovinom u vašem duæanu (ili lancu duæana). trgovi) ili u blizini škola i fakulteta. Kila krumpira stoji svega nekoliko kuna.trudnicama i drugima koji trebaju nestandardne mjere.

Naravno. posebno žene. godišnjice i sliène proslave. Najviše se prodaje brza hrana: uz pizzu. jogurt....istaknite prirodnost proizvoda jer je to element koji æe privuæi najveæi broj kupaca. hamburger i hot-dog tu su i balkanski specijaliteti poput æevapa i bureka. Ciljate li na tržišta više platežne moæi. Ciljno tržište su žene ali dobro æe prolaziti i proizvodi za muškarce. HALO HRANA S vremenom. Dostavljati možete razne vrste hrane. Fanta ili. proširenih vena. bora. Upravo je taj koncept u mnogim zemljama naišao na plodno tlo. PROIZVODI ZA ULJEPŠAVANJE Sociolozima i psiholozima bi bio zanimljiv podatak da u vremenima krize ljudi. Nas više zanima financijska strana tog fenomena. ponudite sofisticiranija jela. Osim èajeva za mršavljenje oèekujte poplavu krema protiv celulita. primjerice sredstva za rast kose. 53 . troše više novaca na kozmetiku i ostale proizvode za uljepšavanje. Sudeæi po uspjehu pionira ovoga posla u Hrvatskoj. Najviše æe uspjeha imati jeftini proizvodi koji obeæavaju èudo. ni nas nije volja ustajati iz fotelje. U tu kategoriju spadaju i plastiène sprave za jaèanje trbušnih mišiæa ili uèvršæivanje grudi kakvi su se na ovom prostoru nudili još krajem osamdesetih. u sluèaju bureka..instinkt lovca. uz dobru hranu idu i Cola. Dobar dio zarade kod ovakvog posla ostvaruje se i putem organiziranih narudžbi poduzeæa ili dostavom hrane na roðendane. èovjek je izgubio jedan od svojih primarnih instinkta . Danas je došlo do toga da se ljudima ne da ni odlaziti u duæan a kamoli kuhati! Dovoljno je okrenuti broj telefona i hrana u najkraæem moguæem vremenu dolazi na vašu adresu.

Cijena jednog automata varira ovisno o modelu i nije pretjerano visoka a pojedini domaæi trgovci ih nude i u najam. disko-klubovima i sliènim objektima u koje zalaze pripadnici potencijalnog tržišta. U promociju takoðer nije potrebno puno ulagati . VIDEO PRODUKCIJA Iako domaæom televizijskom scenom dominira država televizija. Uloženi rad je minimalan . Emitiranje filmova. Problem je u tome što je. On se mora osloniti na 54 .glas o ovakvoj inovaciji širi se brzinom AIDS-a. dio kupaca se osjeæa nelagodno prilikom kupovine. u veèernjim satima. veæina prodajnih mjesta zatvorena. kada je njihova potrošnja tradicionalno najviša.KONDOMATI Dostupnost kondoma tj. Dobit po svakoj prodanoj kutiji iznositi nekoliko kuna a dnevno ih se proda na stotine. Tu na scenu stupate vi i instalirate automate za kondome . Rizik je takoðer minimalan jer je dovoljno zapoèeti sa svega jednim unajmljenim aparatom te kasnije proširiti posao. Jedan od problema s kojima se ove TV postaje susreæu svakako je problem vlastite produkcije. na regionalnom nivou zastupljen je veæi broj manjih TV postaja u kojima možete okušati sreæu. Vlasniku prostora u kojemu se instalira automat plaæate najamninu ili mu dajete postotak od prodaje. pogotovo onih koji su trenutno “in” ne spada u okvire budžeta jedne takve TV postaje.kondomate! Dotièni su velièine dviju kutija za cipele a instaliraju se u toaletima smještenim u kafiæima. Osim toga. prezervativa na tržištu je uglavnom zadovoljavajuæa.dovoljno je svakih nekoliko dana obiæi svaki od automata i spremnih napuniti novim sadržajem.

Iako se držite onoga da radnik èita novine. FAKS NA ZAHTJEV Kao svaki poslovni èovjek želite uvijek imati na raspolaganju svježe informacije. Tako razmišlja veæina današnjih menadžera u potrazi za sažetom informacijom. Razmislite o moguænosti da budete taj koji æe im tu informaciju ponuditi! Sve je poèelo s telefaksom. video-spotove za neafirmirane izvoðaèe pa èak i maturalnih zabava i svadbi.poluprofesionalne kamere i oprema za digitalnu montažu mogu se nabaviti veæ za pet tisuæa maraka. od milja nazvanim faks. koji æe im ujedno priskrbiti i sponzore od kojih se živi.vlastiti materijal. a šef se informira. Ukoliko pak nemate svu potrebnu opremu uvijek postoji moguænost najma televizijske opreme kojom æete svoje zamisli pretvoriti u djela. Ukoliko imate svu potrebnu opremu (pod pretpostavkom da ste se do sada bavili snimanjem vjenèanja i maturalnih zabava) možete spremno uæi u posao. Nakon što se afirmirate na lokalnom nivou. zanimljiv lokalnom stanovništvu. Televizija æe vam. Faks se postepeno uvlaèio 55 . Ovisno o kvaliteti prezentiranih radova javit æe se manji ili veæi interes za vaš rad. jasno vam je da oboje oduzima previše vašeg dragocjenog vremena. izaæi u susret obzirom da u neku ruku ovise o takvom tipu produkcije i moraju je pomagati. moguæe da vaše emisije postanu tražene od državne televizije ili pak od inozemnih televizija. Vaša prilika leži u pripremi “vlastitog materijala”. Nastojite iskoristiti svaku priliku! Zaradu možete nadopuniti snimanje prezentacija i reklamnog materijala za poduzeæa. To æe vam otvoriti vrata u svijet televizijske produkcije. naravno. Zahvaljujuæi napretku tehnologije èak i nabava nove opreme nije toliko skupa . Ponekad je dobro uložiti priliène sume novca u vlastitu promidžbu što se uglavnom svodi na pojavljivanje na festivalima gdje prikazujete svoje najbolje radove dajuæi tako ljudima priliku da vas upoznaju.

kako vas ponuda ne zanima smatrate to samo trošenjem papira i imate razloga protestirati. Ukoliko imate faks moglo vam se ponekad dogoditi da na faksu osvane nekakav oglas ili ponuda koja nema nikakve veze s vašom djelatnošæu. Naravno. redovno ispravljanje cijena ukoliko su tekuæe i èesto se mijenjaju. U poèetku se èinilo da je stvari puno jednostavnije rješavati telefonom. Drugim rijeèima. Jednostavno . primjerice. a na vama je da svojim poslovnim partnerima napomenete da ne zovu vaš faks veæ fax-on-demand i tipkaju vaš identifikacijski broj nakon èega æe primiti traženi faks. Svakako najpoznatija je fax-on-demand (faks na zahtjev). Ovo bi trebalo biti dovoljno informativno da vas uvjeri kako se isplati postati jedno od fax-on-demand poduzeæa. primat æete tijekom radnog vremena veliki broj upita i zamolbi da faksirajte cjenik. Kada je rijeè o ponudi dokumenata. zar ne? Preko faksa možete realizirati veliki broj usluga. ukoliko ste poduzeæe koje nudi svoj cjenik putem faksa.u urede. u osobnom kontaktu. a svodi se na slanje odreðenog dokumenta koji klijent zatraži. ali uskoro ulazite u fazu samo-reklamiranja tako što. tako se i vi možete dosjetiti ponuditi drugima usluge koje ste u stanju realizirati putem faksu. Faksevi su pogodni i s te strane što su ukljuèeni 24 sata dnevno èekajuæi poziv i primitak nekog dokumenta. U poèetku æete morati tražiti klijente. Poduzeæe koje se bavi faks-on-demand uslugama može vam ponuditi uslugu pohrane vašeg cjenika. ali tada se javila potreba za slanjem dokumenata izbjegavajuæi korištenje klasiènih poštanskih usluga koji bi se mogle potruditi da se dokument zagubi po putu. treba reæi da se fax-on-demand obièno svodi na ubrzavanje svakodnevnih uredskih poslova. Vratimo se faksu i sažetoj informaciji. Zvuèi jednostavno. Nerijetko se komunikacija automatizira pa klijent može birati koji faks želi primiti odabirom broja putem digitalnog telefona. Kao usputni savjet možemo preporuèiti korištenje faks-modema koji æe doprinijeti uštedi papira obzirom da svaki faks pohranjuju na tvrdi disk vašeg raèunala. pri dnu 56 .pronaðeni ste u telefonskom imeniku i na vaš broj poslan je faks u nadi da æe vas možda zanimati ponuda. Kao što se netko dosjetio ponuditi vam vlastiti oglas putem faksu. Na taj naèin vaš jedini zadatak postaje održavanje dokumenata koje im nudite.

To je ono što æe vaši klijenti znati cijeniti. na pragu 21. u toèno odreðeno vrijeme. pobrinuti za automatsko slanje fakseva na telefonske brojeve svih vaših klijenata. ljudi koji nazivaju vaš broj postat æe svjesni da i sami mogu potražiti vaše usluge.svakog dokumenta koji šaljete u ime svojih klijenata dodajete svoju reklama. èime si osiguravate dovoljno veliki broj korisnika da bi vaš trud uèinili profitabilnim. No. Jedna od prednosti posla je i ta da se veæina zadataka može automatizirati. ponovo zahvaljujuæi faks-modemima koji æe se. 57 . Što je Internet? Internet je svjetska informatièka mreža. pojam “surfanja” više se ne asocira na suncem okupane jahaèe valova sa kalifornijskih plaža veæ na putovanje virtualnim prostorima Interneta. Osim što možete ponuditi uslugu u ime vaših klijenata. Broj klijenata rasti æe iz dana u dan. odgovarajuæe programe (mogu se nabaviti besplatno) i modem (ureðaj za spajanje kompjutora na telefonsku liniju) te plaæa Internet pretplatu (svega nekoliko desetaka kuna mjeseèno). INTERNET Danas. sve što im prezentirate mora biti kratko i nadasve jasno što znaèi da treba izbjegavati lirske forme. Na vama je da svakodnevno pripremate kratko izvješæe o novostima na tržištu za koje su vaši klijenti zainteresirani. o kretanju deviznog teèaja i sliène informacije koje vaši poslovni partneri žele proèitati kada doðu u ured. Na tu se mrežu može povezati svaki vlasnik kompjutora koji posjeduje za to potrebne preduvjete: kompjutor. odnosno pripremanje informacija koje namjeravate slati pretplatnicima . a s druge strane. stoljeæa. humor i sve što bi eventualno bespotrebno produžilo èitanje. prièi ni ovdje nije kraj. Naravno. Jedina vam je obaveza primanje novih pretplatnika tijekom radnog vremena i nalaženje. možete se obavezati za pružanje usluge davanja sažetih poslovnih informacija. uz pomoæ raèunala. Ovu uslugu možete naplaæivati temeljem mjeseène ili godišnje pretplate.

Do kraja 2000te oèekujemo još jedno udvostruèenje. gospodarskoj krizi usprkos.. Oni koji prvi zauzmu svoje pozicije biti æe u prednosti. Ali Internet se širi èak i kod nas i to takvom brzinom da je samo pitanje vremena kada æe se taj broj udeseterostruèiti.. dana kada je i vaš susjed Pero poèeo prièati o Internetu znali ste da stvari više neæe nikada biti iste. da vidimo kako vam internet može pomoæi. Uz elektronsku poštu. Praktièki nepostojeæi do prije nekoliko godina danas je samo putem HPT-a na internetu preko 50. Onima koji su proèitali poglavlje o direktnom marketingu poštom veæ se pali žarulja. No. Što vam Internet može ponuditi? Zabavu. Koristeæi je možete brže. vaš direktni marketing ne mora koštati ništa više od cijene telefonskog impulsa. to vam nije cilj. Vi želite novac. faks. puno zabave. lakše i jeftinije komunicirati sa poslovnim partnerima širom svijeta nego putem drugih komunikacija (pisma. U tom smislu. otprilike jednako kao sami kompjutori prije desetak godina. 1999 je uèinila isto u zapadnoj Europi a 2000-ta æe biti prijelomna u Hrvatskoj. Na sam spomen Interneta ljudi koji ga nisu koristili reagiraju kao da se radi o kakvoj srednjovjekovnoj magiji. Sve to naravno pod pretpostavkom da se vaše ciljno tržište nalazi na Internetu. U stvarnosti. U Hrvatskoj. brojka se udvostruèuje....) Za razliku od obiène pošte. Ako 58 ..Internet je još uvijek previše mistificiran. elektronska je u potpunosti besplatna. Do prije godinu dana internet je u Hrvatskoj bio iskljuèivo zanimacijom kompjutorskih entuzijasta. Svaki korisnik interneta posjeduje vlastitu adresu elektronske pošte.. teèajeve Interneta i sliène poslove.. Meðutim. Otprilike kao jedan omanji gradiæ. Internet trenutno ima dvadesetak tisuæa korisnika. Pribrojimo li tome one koji se prikljuèuju putem akademskog Carneta i nekolicine manjih providera te one koji na internet dolaze putem neèijeg tuðeg accounta. stvari stoje daleko jednostavnije. Ulaganje na elektronièku trgovinu više je dugoroènog karaktera a oni željni bržih profita orijentirati æe se na priruènike o Internetu. 1998 je bila godinom buma internet trgovine u SAD-u. Zahvaljujuæi Internetu. najznaèajniji dio Interneta jest world wide web.000 ljudi.

Internet je veæ danas nadopuna postojeæim medijima a u buduænosti æe se njegova uloga sve više poveæavati. Za one koji nisu toliko upuæeni u kompjutore. 50. zahvaljujuæi svojoj sve veæoj dostupnosti. što znaèi da korisnik sam izabere njegove opcije i daje mu informacije koje njega zanimaju. niskom cijenom korištenja i brzinom kojom se mijenja i nudi nove informacije. Vlasnici www stranice oglašavaju te stranice na samome Internetu ili u svojim drugim reklamnim materijalima. Èak i ako vaše ciljno tržište ne koristi internet. Prije pet godina 61% korisnika Interneta imalo je fakultetsku diplomu. ali on vrtoglavom brzinom raste. pisane i slikovne informacije o svojem poduzeæu. Baš kao što radio nije zamijenio novine ili kao što televizija nije zamijenila radio tako ni Internet neæe zamijeniti niti jedan od postojeæih medijima. prosjek starosti 40 godina (èak 64% izmeðu 24 i 44 godine). world wide web stranice su interaktivne. uz minimalni trošak od stotinjak kuna mjeseèno može na Internet staviti svoje “stranice” tj. No.000 graðana Hrvatske u cyberspaceu nije bogzna kako veliki broj. nabaviti si e-mail adresu i postavite www stranice. djelom zbog prikljuèivanja manje obrazovanih slojeva. njegovom proizvodnom programu i uslugama koje nudi. Danas je taj broj pao na 50% te i dalje pada. Svako tko to želi.je elektronska pošta virtualni ekvivalent pisma onda je www virtualni katalog. Tendencija je dakle ka rapidnom širenju Interneta na sve dobne skupine i slojeve. držite oko na Internetu. sve se ovo može èiniti kako nauèna fantastika ali zapravo se radi o stvarima koje su i kod nas prisutne veæ dvije-tri godine i koje su relativno jednostavne za upotrebu te prilièno jeftine. posebno usporedimo li ih sa ostalim marketinškim oruðima. Za razliku od obiènih kataloga. Nadodajte tu i stotinjak milijuna korisnika širom svijeta i veæ govorimo o istinskom globalnom selu. a djelom i zbog pomlaðivanja populacije klincima koji još nisu dostigli akademsku stepenicu u svom obrazovanju. Kada se korisnik Interneta zainteresira za vaše proizvode dovoljno je da posjeti te stranice i vaš je elektronski prospekt veæ je na njegovom ekranu. Potencijalne oglašivaèe æe zanimati i demografska struktura Interneta: 70% muškaraca. Isplati se i nije skupo. Zato. dobro je za imidž ako na posjetnicama i memorandumima imate navedenu i 59 .

Konaèno. 1975 bilježena kao “75”.2000. ISKORISTITE GUŽVU! Idealna prilika da iskoristite gužvu je ona kada se naðete u gužvi. s ciljem uštede memorije. što æe kompjutori najèešæe prepoznati kao 1900 godinu. 1984 godina kao “84” itd. To ne znaèi da si boravak ne žele uèiniti ugodnijim. primjerice. radi se o greški unutar kompjutorskih programa zbog kojih bi neki od kompjutora mogli prestati raditi 1. Pravi poduzetnik uoèit æe svoju priliku! Na istom mjestu pojavila se velika koncentracija ljudi koja se tu ne nalazi svojom voljom. Pod pretpostavkom da su zatvoreni u svojim automobilima koji se svakih pet minuta pomaknu za metar ili dva.1. Posljednjih tridesetak godina programeri su. budu tražili hitno rješenje. U sluèaju da ste proteklih godina živjeli u peæini. 60 . To se u velikom broju sluèajeva nije dogodilo a sada je veæ prekasno za temeljite promjene. netko se je sjetio da æe 2000-te godine nastati problemi jer æe ta godina završavati sa “00”. zastoj na trajektnom pristaništu i tome slièno. Tako je. za pisanje godine koristili samo posljednje dvije znamenke. Meðutim. Kompanije koje se bave rješavanjem problema 2000-te veæ su zaradile velike novce no prava lova stiže nakon 2000-te kada svi oni koji nisu na vrijeme riješili problem ili ga nisu otkrili.vašu internet adresu MILENIJUM BUG Takozvani “Milenijum bug” jedan je on najveæih spomenika ljudskoj gluposti ali ujedno i jedna od trenutno najveæih potencijalnih prijetnji èovjeèanstvu. svi su mislili kako æe se do kraja milenija tehnologija promijeniti ili æe netko veæ shvatiti kako riješiti problem. Pod gužvom se podrazumijeva prometna gužva.

s kolicima prepunim slasne hrane i hladnog piæa koji æe pasju vruæinu uèiniti donekle podnošljivom..ugoda je nešto o èemu mogu samo sanjati. daleko od novèanika. iz aklimatiziranih kuæica u kojima nude sve što nudite i vi . Jedan trajekt mora prevesti tisuæe automobila u jednom danu. vrlo je jednostavna. ali nije. Ako ste kojim sluèajem imali priliku nabaviti veæu kolièinu kišobrana po izuzetno povoljnim cijenama. Tada dolazi vi.svi grabe da ne ostanu bez! 61 . Filozofija gužve univerzalno je primjenjiva.s jednom razlikom . saèekajte sušna vremena i kad kiša uhvati nespremne dame s upravo napravljenim frizurama kako izlaze iz kazališta . dajuæi vam do znanja da su spremni prihvatiti vaše usluge. glad i žeð ubrzo æe ih natjerati da kapituliraju istièuæi prekriženi dolarski znak. A onda æe ugledati vas. Daleko od oèiju. Zamislite trajektno pristanište usred ljeta. Konkurencija æe vas pakosno gledati s ruba parkirališta. a trajekt se tek udaljava.. Nitko se ne želi maknuti iz automobila da ne bi kojim sluèajem izgubio red i morao prepustiti kojih stotinjak automobila ispred sebe prije nego što ponovo doðe na red. U gužvi nitko ne pita koliko . Vi imate ono što oni žele i to im možete prodati po monopolskim cjenama obzirom da ste sami sebi u datom trenutku jedina konkurencija. Vrlo je praktièno.oni su nedostižni.ponudite im kišobrane. kako to obièavam nazivati. Filozofija gužve. Ovako sroèeno zvuèi kompleksno.

da li vas vaša Braun budilica probudi zvonom ili muzikom omiljene radio stanice? Da li ta stanica pušta tamburaške hitove. anglosaksonski rock ili vremensku prognozu? Kada se ustanete.M A R K E T I N G DORUÈAK ZA ŠAMPIONE Kada doðe vrijeme buðenja.5 koji ima jednaki pH faktor kao i vaša koža. ne možete napraviti više od nekoliko koraka. Podravkine marmelade ili Kokinih jaja i Lijanoviæ Ðaèke salame? Hoæete li piti Frank kavu bez kofeina ili Cedevitu? Možda kasnite pa je vaš plan da vam netko drugi pripremi doruèak. Na kraju krajeva. a da ne naletite na marketing i ono što marketing èini za vas. hoæete li to uèiniti u Fiatu. Da li æete opati zube Aquafreshom koji nudi trostruku zaštitu ili Blendamedom kojeg preporuèuju stomatolozi? Hoæe li se vaš doruèak sastojati od Kellogovih corn flakesa. BigMac i Coca-Cola u McDonaldsovom drive-inu dobro bi vam došli. Kada napustite kuæu. Fruit of the Loom majicu i Nike tenisice ili je vrijeme za Versaci odijelo i Croata kravatu? Hoæete li zbog vaše prirodne ljepote oprati lice Luxom kakav koristi Anica Martinoviæ ili Johnsonom pH 5. na Piaggio mopedu ili možda u Mercedesu javnog gradskog prijevoza? Kada malo bolje razmislite. marketing utjeèe na vaš život . Hyundaiju.èesto u razmjerima kojih niste ni svjesni. 62 . Jer. hoæete li obuæi Levi’s traperice.

pa do još èuvenije boce koja spada u klasike industrijskog dizajna i predstavlja pravo malo remek djelo. Coca-Colu (da se netko ne bi uvredio. na primjer. U principu. Upravo zbog marketinga. Èast izuzecima. Mi. razmislite na trenutak o svim onim teniskim reketima kojima njihovi korisnici širom svijeta mašu sa manjom ili veæom preciznošæu. veæina ljudi. Da nema odlièan marketing prodavala bi se u stotinjak puta manjim kolièinama. za primjer sam mogao uzeti i Pepsi). distribucije. a zapravo mislimo da je marketing naèin da se ljudima uvali nešto što im ne treba. ukljuèujuæi i mnoge poslovne ljude. Wilson ili Dunlop. Head. ali veæina nas nije roðena sa teniskim reketom u ruci. Ali marketing je i mnogo više od prodavanja i oglašavanje. Ona nije ništa drugo nego zašeæerena voda obojena karamelom s dodatkom ugljiènog-dioksida. kada bi bili prisiljeni definirati marketing. Poèevši od legendarnog zaštitnog znaka. teniske rekete za nas rade kompanije kao što su Prince. Šalu na stranu.napucavaju jadnu 63 . kažemo da je marketing humanistièka nauka koja stavlja potrošaèa u središte svemira. U marketinškoj koncepciji Coca-Cole sve je na svojem mjestu. rekli bi da marketing znaèi “prodaju” i “oglašavanje”. To je istina u mnogim dijelovima marketinga. Da bi vam ilustrirali kako marketing djeluje. preko proizvodnje. Èak je i snimljen film u kojemu glavnu ulogu glumi boca Coca-Cole (“Bogovi su pali na tjeme”). momci iz Atlante imaju veæi promet od prodaje Coca-Cole nego što iznosi nacionalni dohodak veæine svjetskih država. Uzmimo. koji se marketingom bavimo. Marketing je ono što razlikuje levisice od obiènih traperica ili McDonald’sov hamburger od onoga što se prodaje na željeznièkom kolodvoru. Umjesto toga. Zlobnici bi rekli da je marketing naèin da se ljudima uvali nešto što im ne treba. svi teniski reketi rade jednu te istu stvar . Rijetki su i “sam svoj majstori” koji naprave vlastiti reket.ŠTO JE MARKETING? Marketing je struèni naziv za postupak kada uzmete nešto jednostavno i zapakirate tako da se dobro prodaje.

Zato æemo posljednji u drugom djelu knjige objasniti osnove marketinga kako bi najbolje iskoristili i promovirali vašu poslovnu ideju. Procijeniti koliko æe od tih ljudi igrati tenis tijekom sljedeæih nekoliko godina te koliko æe reketa kupiti. 7. Gore navedene aktivnosti nisu dijelom proizvodnje. kojih vrsta æe oni biti i po kojim æe se cijenama prodavati. MARKETINŠKA KRATKOVIDNOST 64 . Predvidjeti kada æe ti igraèi željeti kupiti rekete.. 9. 5. Analizirati potrebe ljudi koji igraju tenis i koji æe tek poèeti igrati te odluèiti žele li oni jedan model ili više modela reketa. dakle ne odnose se na sam proces izrade reketa. Ustanoviti gdje æe se ti igraèi nalaziti i kako æe naši reketi doæi do njih. boju. Ilustracije radi. nazovimo ga “Tycoon Tennis Equipment”. Procijeniti koliko æe novaca dotièni igraèi željeti odvojiti za naše rekete. 4.malu lopticu. težine ili boje. moralo napraviti nakon što odluèi proizvesti isti: 1. Sljedeæi spisak pokazuje što bi sve naše poduzeæe. 6. Taj se proces naziva marketing i žalosna je èinjenica da ga koristi samo manji dio hrvatskih poduzetnika. okvira. koliko æe ih napraviti. 2. materijala. Odluèiti kojim æemo se reklamnim aktivnostima koristiti da bi potencijalni kupci saznali o našim reketima. zamislite da zajedno pokreæemo proizvodnju teniskih reketa. ) željeti razlièiti tipovi igraèa te na osnovu toga odluèiti kome æemo namijeniti naše rekete. Možete kupiti kompletni. materijale. Procijeniti koliko æe konkurenata raditi teniske rekete. 10.. Odrediti karakteristiku koja æe naše rekete razlikovati od konkurencije. 3. Pronaæi naèin da se kupci odluèe baš za naš model reketa. novi reket veæ za malo više od 100 kuna ili potrošiti tisuæe maraka samo na okvir. Ali. 8. tenisaè može birati meðu modelima raznih oblika. Predvidjeti koje æe tipove reketa (imajuæi u vidu velièinu drške. Dotiène aktivnosti su djelom znatno veæeg procesa koji usmjerava proizvodnju te osigurava da pravi proizvodi i usluge budu proizvedeni i pronaðu svoj put do potrošaèa.

Danas je televizija znatno veæi biznis nego što je filmska industrija ikad bila ili æe biti. Redefiniranje samih sebe omoguæilo je studijima poput Disneya. što god zabavom bilo. lijekovima i mnogim drugim proizvodima. No ipak. fitness klubovima. da bez obzira na aktualnu definiciju zabave ne ostanu bez posla. Shiseido je proširio svoju tradicionalnu kozmetièku liniju sa zdravom hranom. Kada je potražnja za filmovima opala morali su zatvoriti svoja vrata. Umjesto da na sebe gledaju kroz kupèeve oèi. a sutra satelitski telefoni i druge novotarije. Japanska kompanija Shiseido takoðer je izbjegla marketinšku kratkovidnost. da nabrojim samo neke. Istovremeno. u smislu pogodnosti koje mu mogu ponuditi. kompjutorske igre. baš kao što se ljudska kratkovidnost može prilièno jednostavno popraviti koristeæi naoèale. Nakon financijskih gubitaka tijekom osamdesetih. mnoga poduzeæa imaju s tim problema. danas pageri i GSM telefoni. Motorola kaže da je u poslu sa bežiènim komunikacijama.Zadovoljiti kupèeve želja i potreba putem proizvoda je relativno jednostavno. Jednako kao što kratkovidne osobe ne vide dalje od svog nosa tako ni kratkovidna poduzeæa ne vide dalje od svog dvorišta. Juèer su to bili walkietalkiji. Pojavom televizije mnogi su hollywoodski studiji propali jer su na sebe gledali kao proizvoðaèe filmova.od proizvoðaèa filmova (orijentacija prema proizvodu) postali su proizvoðaèi zabave (orijentacija prema kupcu). Zbog toga danas ti “proizvoðaèi zabave” uz filmove nude i video-kazete. Zbog takve su vlastite definicije u nadiruæoj televiziji vidjeli prijetnju. Marketinška kratkovidnost nastaje kada poduzeæa gledaju na sebe kao proizvoðaèe roba ili usluga umjesto kao zadovoljitelja kupèevih želja i potreba. Na taj su naèin prebrodili filmsku krizu nudeæi umjesto zabave za veliki ekran zabavu za mali ekran. dakle specifiènog i ogranièenog proizvoda. knjige. oni sebe vide iskljuèivo kao proizvoðaèa. Universala ili Paramounta. Yoshiharu 65 . tako se i ona marketinška može promijeniti promjenom razmišljanja. Drugi su pak studiji nanovo izmislili same sebe . Predsjednik kompanije. Na sreæu. igraèke ili primjerice kockarnice i zabavne parkove. Takvo razmišljanje ima i svoje ime: marketinška kratkovidnost. televizijske serije.

Tako se zrakoplovne kompanije više ne bave “zraènim transportom” veæ “putovanjima” te uz zraèni prijevoz nude i kompletnu uslugu . TRŽIŠTE Tržište možemo definirati kao skupinu ljudi sa zajednièkom karakteristikom. Dakle. Rijetki su proizvodi koji su namijenjeni svima. toast te “najveæi izum svih vremena” . okrugli ili duguljasti. segmenetacija je prisutna i unutar tako jednostavnog proizvoda kao što je kruh. Èak i kod kruha. uradi-sam majstori. rent-a-car. a svaki æe od posebnih vrsti kruha imati svoje tržište. To æe postajati vrlo važno u našem sve starijem društvu a ukljuèuje ne samo kozmetiku veæ tjelovježbu.smještaj u hotelima. Niži socijalni slojevi kupuju jeftiniji crni kruh. osobe na dijeti kupuju dijetalni kruh. turistièke aranžmane. Tu su onda još razne vrste peciva.Fukuhara. osnovne živežne namirnice. interesom ili problemom koji u svoju korist mogu kupiti i koristiti vaš proizvod.. veæe obitelji dva od kilu. Tko æe biti vaši vjerojatni kupci? Koliko ih ima? Gdje žive? Kako razmišljaju i djeluju? Kakav je njihov životni stil? Radi li se o muškarcima ili ženama? Starima ili mladima? Što je sa regionalnim razlikama? Obrazovanjem? Prihodima? Jeste li ispitali sve moguænosti? Cilj utvrðivanja vaših glavnih kupaca je spreèavanje trošenja novca na oglašavanje proizvoda ljudima koji ga najvjerojatnije neæe kupiti. Najveæi postotak ljudi kupuje obièan bijeli kruh.. sakupljaèi maraka. Svaki od njih može biti klasiènih dimenzija. prehranu i medicinu”. obitelji sa malom djecom.unaprijed izrezani kruh.. Obzirom da je marketinška kratkovidnost karakteristika veæine hrvatskih poduzeæa. sportaši. od onih najmanjih do najveæih. Samci æe kupiti kruh od pola kile. Vaše 66 . Zbog toga si pri promociji vašeg proizvoda ili usluge morate postaviti neka pitanja. postoji podjela na razlièite tržišne segmente. objašnjava: “Glavni cilj Shiseida je pružati svojim kupcima ljepotu i zdravlje. tinejdžeri. a sportaši integralni. Primjeri potencijalnih tržišta su korisnici kompjutora.. Primjeri poput ovih su brojni. turisti. budete li meðu prvima koji je prevladaju imati æete solidnu a možda i presudnu prednost nad konkurencijom.

ponašanja. onaj tko želi proizvoditi proizvod za sve. Stoga se koristi proces koji nazivamo segmentacija . želja ili potreba. Masovno tržište je funkcioniralo u toj prvoj polovici stoljeæa. distribucijom i prije svega reklamom. Svakom od ovih segmenata pristupa se razlièitim proizvodom.èuveni model T. 67 . stoljeæa. naravno. Ali ne i danas. pjeva Ricky Nelson u svojoj pjesmi Garden Party. “Kupac može birati boju automobila sve dok je ona crna”. popularno zvani Limena Lizzy. To je. Jedini naèin zadovoljavanja sviju na potpuno razlièitim tržištima jest da se ponude proizvodi izraðeni po mjeri ili narudžbi. njegov je Ford Motor Company proizvodio samo jednu vrst automobila . Te skupine nazivamo ciljnim tržištem. tržište koje je željelo sredstvo za osnovni transport i kojeg nije bilo previše briga kako dotièno vozilo izgleda.reklamne aktivnosti trebaju se okrenuti prema skupinama ljudi koji predstavljaju potencijalne kupce onoga što reklamirate. “Ne možeš zadovoljiti svakoga. nemoguæe. Moderna auto industrija prepoznaje razlièite segmente u tržištu te razvija i prodaje aute koje zadovoljavaju potrebe i želje pripadnika tih segmenata.dijeljenje velikog tržišta u male segmente koje èine pojedinci ili poduzeæa sliènih karakteristika. èuvena je Fordova izreka. zato moraš zadovoljiti sebe”. njime se ciljalo na masovno tržište. obièno završi proizvodeæi proizvod za nikoga. Oèito. kolike su mu performanse te kakvu opremu posjeduje. cijenom. Marketinški naèin poslovanja sastoji se od utvrðivanja želje i potrebe ciljnog tržišta te ostvarivanja istih putem vaših proizvoda ili usluga. Na pragu 21. To je princip na kojemu poèiva èuvena izreka: “Pronaðite potrebu i zadovoljite je”. osim u nekim ekstremnim situacijama i kod potrošaèa iznimno dubokog džepa. SEGMENTACIJA U doba kada je Henry Ford bio vladarom motown Detroita. Ili jednostavnije: proizvodite ono što možete prodati umjesto da prodajete ono što možete proizvesti. Zato moderni Ford proizvodi modele od malog Ka za dobrostojeæe europske studentice i domaæice do Lincoln limuzina za amerièke mafijaše i tajkune.

A onda zadovoljite te potrebe. Primjerice. poklonici zdrave hrane i vegetarijanci imaju malo razloga posjetiti Zlatne Lukove. sa segmentacijom ne smijete pretjerati jer vam se može dogoditi da na kraju ostanete sa gomilom segmenata toliko malih da ih je nemoguæe pokriti i pritom ostvariti profit. Swatch nudi mladima moderno dizajnirane. Kupci Rolexa sa druge strane traže ekskluzivne satove od najskupljih materijala. koristeæi segmentaciju moguæe je kreirati marketinške mikseve namijenjene razlièitim segmentima tržišta. èak i McDonald’s ima ogranièeni reklamni budžet. marketing koji štedi novac i poveæava prodaju. svi moramo jesti. šarene. dijelite vaše tržište u segmente èije je potrebe lakše definirati i prepoznati. a oni koji jedu u McDonald’su ne èine to iz istog razloga.ÈEMU SVE TO? Svijet je velik i popunjen razlièitim ljudima te je nemoguæe da bi ih sve zadovoljio jedan proizvod. Tinejdžeri vjerojatno žele dašak Amerike pa misle kako je cool jesti u McDonald’su. teško je razumjeti potrebe potrošaèa na velikim i raznolikim tržištima. Sa druge strane. Naravno. Bez obzira radilo se o multinacionalnoj korporaciji ili malom poduzeæu. Èak i rekorderi u prodaju koriste segmentaciju. Da. Za roditelje razlog odlaska u McDonald’s može biti brzina i praktiènost. cool i relativno pristupaène plastiène satove. McDonald’s primjerice ne vidi samo jedno tržište za svoje hamburgere vidi ih više. 68 . Naravno. tržište satova je prilièno segmentirano. Osim toga. Rezultat je efikasan marketing. Za djecu bi razlog mogli biti leteæi zmajevi koje dobiju uz Happy Meal ili likovi Disneyevog Herkulesa na zidovima. praktiène. segmentirajuæi tržište. tako da bi vrijeme i novac potrošen na privlaèenje tih segmenata bio uzaludan. No.

Iako su zemljopisna i demografska segmentacija tradicionalne i još uvijek glavne metode segmentacije. dolazi od grèke rijeèi “demos”. poput demokracije. sve se èešæe pokazuje potreba za punijim. gradovi ili èitave regije predstavljaju zemljopisna tržišta. Koristeæi je možete za promociju svojih proizvoda odabirati one medije za koje je najvjerojatnije da ih prate pripadnici vašeg ciljnog tržišta. Èetvrti. motive.CILJNO TRŽIŠTE Poslovni ljudi koji razmišljaju marketinški u svakome trenutku znaju tko su njihovi kupci. spolu i prihodima ali i drugim kriterijima kao što su zanimanje. životnijim portretom potrošaèa. Segmenti tržišta èije ste želje i potrebe odluèili zadovoljiti vaša su ciljna tržišta. vašu konkurenciju i oglašavanje. Na tržišta možete gledati na razne naèine. Zato koristimo gore spomenutu segmentaciju . percepcije i stavove. Životni stil se odnosi na naèin potrošaèeva života tj.. Tržište ukljuèuje sve kupce i potencijalne kupce koji imaju zajednièku želju ili potrebu i koji su spremni dati svoj novac da bi je zadovoljili. Primjerice. Njih odvajate od ostalih tržišta zato jer se sastoje od potrošaèa za koje je najvjerojatnije da æe kupiti vaše proizvode. Svi vaši marketinški napori trebali bi poèeti sa jasnom vizijom o tome koga zapravo želite zadovoljiti. Demografska segmentacija obuhvaæa dijeljenje potrošaèa prema demografskim varijablama. Rijeèi demografija. posebno na novim tržištima. obitelji. bez obzira radilo li se o tri ulice koje okružuju vaš minimarket ili o cijelog Hrvatskoj. Obzirom da psihografska segmentacija daje dublji profil potrošaèa ponajviše se koristi za odreðivanje imagea proizvodu. kulture. Zato se prilikom segmentacije sve èešæe koristi i ono što nazivamo životnim stilom. Identificirajuæi geografske granice vašeg ciljnog tržišta. obrazovanje. prije svega starosti. pomaže vam da definirate distribucijske potrebe.. njegove potrebe. Oèito. velièina obitelji i faza u kojoj se ona nalazi. reklamirate li proizvod za žene izabrati æete neku od ženskih revija.dijeljenje velikog tržišta na manje segmente sa zajednièkim osobinama. neæe vam se isplatiti oglašavati izvan teritorija koje pokrivate. U 69 . Stil života takoðer nosi peèat mnogih drugih utjecaja: društva. što znaèi narod.

Logièni pristup gotovo uvijek može dovesti do rezultata. prihodi. Cilj marketinga je da služi potrošaèima i èineæi to ostvaruje profit. 2.kombinaciji sa zemljopisnom i demografskom segmentacijom. Najbolje je odabrati segment u kojemu je konkurencija slaba ili je nema i za 70 . Iako se segmentacija uglavnom koncentrira na potrošaèka tržišta. geografski kriteriji. koristeæi gore opisane njene osnovne principe možete bolje segmentirati tržište i odrediti vaša ciljna tržišta te tako poveæati šansu za uspjehom u zadovoljavanju kupèevih želja. stilu života. Uoèite i odredite segmente na pojedinim tržištima. Slijedi segmentacija u sedam toèaka: 1.profit. A to znaèi samo jedno . SEGMENTACIJA NA LAK NAÈIN Segmentacija i nije neka velika filozofija. nemoguæe je propisati jednostavan recept za segmentaciju. gdje jednu grupu èine pojedinci a drugu poduzeæa. Odluèite koji æe segment (ili segmenti) postati vašim ciljnim tržištem. potražnju za njim i pogodnostima koje isti pruža.. Segmentirati tržište i dobro se u nekom od njegovih segmenata pozicionirati svakako je lakše nego programirati timer na prosjeènom video-rekorderu. Nema i nikada neæe biti jednostavnog odgovora na problem segmentacije.) ili kombinacijom nekoliko njih.. ponašanje. njeni principi vrijede i na poslovnim tržištima. Kako se potrošaèi te njihove želje i potrebe s vremenom mijenjaju. spol. interesi. Segmentacija po proizvodu koncentrira se na faktore kao što su uèestalost upotrebe proizvoda. Tržišta su takoðer klasificirana po tipovima potrošaèa. psihografska segmentacija predstavlja važan alat za prepoznavanje sadašnjih i buduæih ciljnih tržišta. Tržište pseæe hrane se tako sastoji od ljudi koji imaju pse i dovoljno novaca da ih hrane gotovim proizvodima dok tržište raèunovodstvenog softvera èine poduzeæa koja posjeduju kompjutor ili ga namjeravaju kupiti. No. Segmentirati se može na osnovu razlièitih kriterija (dob.

. PROIZVOD Proizvod možemo definirati kao skupinu sastojaka koji skupljeni zajedno u svrhu prodaje èine nešto što je potrošaèu korisno. distribucije i promocije.sastoji se od proizvoda. imajuæi pritom na umu težnje potrošaèa odabranog tržišnog segmenta. Razvijte proizvod (ili proizvode) koji æe zadovoljiti te želje i potrebe. Ocijenite položaj konkurencije (ako je ima) u svijesti potrošaèa na odabranom tržišnom segmentu (segmentima). potrebno je stvoriti marketinški miks koji æe zadovoljiti potrebe njegovih èlanova. što oèekuju i smatraju važnim prilikom kupnje. PPG-3 Myristyl Ether. samopouzdanje.koji znate da ste u stanju zadovoljiti potrebe njegovih èlanova. cijene. 3. Svaki od tih elemenata mora biti u skladu sa željama i moguænostima pripadnika ciljnih tržišta te pozicijom koju želite okupirati u njihovoj svijesti. Odabrani naèin pozicioniranja proizvoda i image moraju biti uvjerljivi i pouzdani: kupci ne bi povjerovali Škodi kada bi se pokušavala reklamirati poput Mercedesa. Triclosan. Propylene Glycol. Sodium Stearate. seksipil. opet imajuæi na umu moguænosti potrošaèa na ciljnom tržištu.. svježi miris.. MARKETINŠKI MIKS Kada ste odredili ciljno tržište. Spoznajte što potrošaèi odabranog ciljnog tržišta trebaju i/ili žele.sredstvo nakon brijanja. i Tetrasodium EDTA. kada idete u duæan ne tražite Dipropylene Glycol. 6. Odaberite image koji vaš proizvod (ili proizvode) razlikuje od konkurencije. 71 . Marketinški miks je sretni èetverolist uspješnog marketinga . 5. 7. On uz skupinu sastojaka predstavlja i skup potreba i zadovoljstava . No. Informirajte potrošaèe svog ciljnog tržišta o proizvodu i osigurajte njegovu dostupnost po pravoj cijeni. 4. Umjesto toga kupite Old Spice.

I novine su roba ali kada njihov izdavaè prodaje oglasni prostor onda vrši uslugu. kao što smo vidjeli iz primjera naše imaginarne tvornice reketa. poslovne planove i druge kreativne proizvode. marketing je prožet kroz sve faze nastajanja proizvoda. ultrazvuèni rastjerivaè slonova. bicikla ili.Središnji dio marketinga jest proces razmjene tj. Kada se u ostatku knjige bude spominjao proizvod imajte na umu da proizvod nije nužno samo roba veæ može biti bilo što od gore nabrojenih vrsti. 72 . To èine zato jer u zamjenu za svoj novac dobivaju proizvod koji zadovoljava jednu ili više njegovih potreba i želja. Kupca. kompjutorske programe. najèešæe novac. izrada frizure ili voðenje raèunovodstva takoðer su usluga. usluge i ideje. Željeli su rupe promjera 2 mm. Sa marketinškog gledišta proizvod je sve ono za što su potrošaèi spremni dati vrijednost. dakle. Proizvod je sve ono za što je potrošaè spreman dati vrijednost. na zanima proizvod kao takav veæ ono što taj proizvod može uèiniti za njega. kada kupite Nike Air Jordan tenisice dobivate nešto više od kože. Tri su osnovne vrste proizvoda: robe. najèešæe novac. Odvoz smeæa. Iako ljudi iz marketinga najèešæe ne sudjeluju u samom procesu proizvodnje. od istraživanja i razvoja do dizajna ambalaže. Jednako tako. Jednako kao i olovka. Zato tenisice smatramo proizvodom. protekle je godine prodano na tisuæe svrdla za bušilice promjera 2 mm. gume i vezica: dobivate udobno kretanje. Njihovi kupci nisu željeli svrdla za bušilice promjera 2 mm. Tenisice su vam važne i spremni ste platiti maloprodajnu cijenu za njih. U davnim vremenima ta se razmjena vršila po principu tri koze za kravu. tople noge i dio imagea Michaela Jordana. arhitektonske projekte. Spomenute tenisice i svrdla su roba. Primjerice. Kada kupite par Nike tenisica vršite razmjenu: dajete jednu vrijednost (novèanu) za drugu vrijednost (pogodnosti koje vam tenisice nude). Ideje ukljuèuju glazbu i stihove. To èini zato jer u zamjenu za svoj novac dobiva proizvod koji zadovoljava jednu ili više njegovih potreba i želja. davanje jedne vrijednosti u zamjenu za drugu vrijednost. primjerice. Svi ti elementi proizvoda utjeèu na njegovu konaènu tržišnu proðu. Danas funkciju univerzalne vrijednosti ima novac.

Sjetite se kada ste zadnji puta jeli u skupom restoranu. McDonald’su primjerice. Kao prvo. u skupljem restoranu dobivate pogodnosti koje jeftinija mjesta ne 73 . Gardaland ili sitcom tv-seriju Seinfeld? Usprkos tome.Važno je imati na umu da razlièiti ljudi imaju razlièite ideje o tome što njima predstavlja potrebu i zadovoljstvo. No. Svaki proizvod je skup karakteristika. Kada bi se vas pitalo da kažete tri popularna proizvoda koja vam padnu na pamet. Sastojci hamburgera su nesumnjivo važni ali vi želite više od toga: zadovoljiti glad. praktiènost. Pretpostavimo na trenutak da je hrana koju ste tamo jeli mogla biti pripremljena u bilo kojem drugom restoranu ukljuèujuæi i one znatno jeftinije. Zbog toga su proizvodi dizajnirani kako bi zadovoljili potrebe jedne ili više posebnih skupina potrošaèa. Primijenimo taj koncept na restorane. Te njegove karakteristike mogu biti pretežno opipljive. pretežno neopipljive ili negdje u sredini. Prema tome. Proizvod koji se nude u restoranima brze hrane. sigurno ne bi pomislili na Chicago Bullse. èak i ako je hrana identièna. garderoba. zabaviti se dok jedete te izbjeæi pripremati hranu i prati suðe nakon toga. Kada kupujete proizvod oèekujete više od njegovih karakteristika. Drugo. atmosfera itd. kljuè u stvaranju dobrog proizvoda jest razumijevanje pogodnosti koje potrošaèi oèekuju od proizvoda te stvaranje karakteristika proizvoda koje æe te pogodnosti nuditi. zabavni parkovi i televizijski program takoðer su proizvodi. To nas dovodi do jedne od najvažnijih stvari u marketingu: kupci oèekuju pogodnosti od karakteristika koje kupuju. možda èak i živu muziku.). Meðutim. Karakteristike su dakle važne samo dokle pružaju pogodnosti. obrok koji platite u vrhunskom restoranu nije isti proizvod kao i obrok koji platite u jeftinijem restoranu. Posjetite li McDonald’s želite nešto više od peciva sa govedinom i dodacima. je negdje u sredini jer se sastoji od opipljivih karakteristika (hrana) i neopipljivih (usluga pripreme hrane. i košarkaški klubovi. za razliku od gornjih koji su opipljivi. Orbit žvakaæe gume ili Candy perilicu za rublje. skupi restoran nudi više neopipljivih karakteristika proizvoda kao što su bolja usluga. Jedina razlika je što su to neopipljivi proizvodi. možda bi spomenuli Cedevitu. Vegeta je pretežno opipljiva dok su konzultacije pretežno neopipljiv proizvod.

Sukladno gornjom izjavom Steve Jobsa. Mnogo je posebnih karakteristika proizvoda. ne znaèi da æe tako biti i sutra. Kada su svi poèeli raditi velike aute. Uglavnom je bolje koncentrirati se na samo jednu ili eventualno dvije od njih. Te se karakteristike odnose na opipljive ali i na neopipljive proizvode..legendarna Buba je postala bestseler. Ponekad reklama.samo zato što potrošaèi trenutno vole jedne karakteristike proizvoda. Njegova elektrièna trokolica nije. 74 . Treba samo biti odluèan i držati palèeve da æe potrošaèi smatrati proizvod neodoljivim. trajnost. One ukljuèuju dizajn. ne možete osvrnuti na sve karakteristike. I ne zaboravite . Želje i potrebe potrošaèa mijenjaju se konstantno. KARAKTERISTIKE PROIZVODA Jedan od primarnih ciljeva tržišnih igraèa je stvoriti proizvod koji æe se po neèemu razlikovati od konkurencije. cijena ili distribucija diktira karakteristike proizvoda. U svojim reklamama se.nude: možete impresionirati osobu koju vodite na veèeru. VW je napravio mali auto . Na vama je da im se prilagoðavate. možete “vidjeti i biti viðen” ili se jednostavno osjeæati dobro. uspješni proizvodi nastanu u procesu otkrivanja specifiènih potreba ciljnog tržišta i njihovom kombinacijom sa tehnièkim i financijskim razumom.. postalo ogromnim tržišnim uspjehom. èesto nisu najvažnije. Upravo kada je èitava automobilistièka industrija odustala od kabrioleta. nivo kvalitete. èuvenog Sir Clive Sinclaira. Zato je osmobitno kuæno raèunalo ZX Spectrum. to nije uvijek tako. lakoæu korištenja. Iako su karakteristike proizvoda od velike važnosti. Chryslerov Lee Iacocca ih je ponovo uveo. naravno. èak i ako konkurencija ima drugaèiji pristup. Nažalost.

razmislite o luksuznim autima. tj. Poduzeæe. Vodeæa pozicija je moæno oružje tako da na hrvatskom tržištu èak ni Nesquick multinacionalne kompanije Nestle ne uspijeva sa vodeæe pozicije skinuti domaæi Kraš-express. U toj svijesti postoji mjesto za svaku od kategorija proizvoda koja mu je poznata. Ako Mercedes predstavlja vaš pojam luksuznog automobila to znaèi da Mercedes okupira vašu primarnu poziciju u kategoriji luksuznih automobila. Dok za vas pojam luksuznog automobila može biti Mercedes za druge æe to biti BMW. proizvod ili usluga koja drži primarnu poziciji u svijesti svog ciljnog tržišta ima ogromnu prednost nad konkurencijom. Oèito. Taj proces postizanja željene pozicije u svijesti pripadnika ciljnog tržišnog segmenta nazivamo pozicioniranje. za treæe 75 . Uðimo na trenutak u potrošaèev mozak i provirimo u njegovu svijest. oglašavanjem i drugim aspektima marketinškog miksa. Zahvaljujuæi tom mišljenju proizvod u svijesti kupaca stjeèe odreðen položaj i dobiva svoj image. neæe se svatko složiti sa pozicijom vaše svijesti. Samo u Agrokoru znaju koliko im je trebalo da u svijesti potrošaèa Radensku zamjene Jamnicom. samo jedan proizvod može držati vodeæu poziciju. Unutar svake od tih specifiènih kategorija potrošaè rangira pojedine proizvode. Primjerice. Stoga nimalo ne èudi kako pametni poslovni ljudi pokušavaju osvojiti upravo tu vodeæu poziciju u vašoj svijesti. Kraš-express. vrijeme je da pozicionirate svoj proizvod. elektriènim bušilicama i džepnim kalkulatorima. Što je sa ostalima? Kao prvo. Pozicioniranje zapoèinje proizvodom. Pomislite o trapericama i sjetiti æete se Levi’sa. veæ i ono što o njemu misle kupci ciljanog tržišta.POZICIONIRANJE Nakon što ste definirali segmente tržišta te odabrali jedan ili više onih potrebe èijih pripadnika želite zadovoljiti. kao i gore nabrojani proizvodi stekli su svoju poziciju kroz kombinaciju kvalitete. vaš ciljni tržišni segment. Što vam je prvo palo na pamet? Recimo da su to bili Mercedes. Black & Decker i Casio. Proizvod nije samo proizvod kao takav. u kategoriji matriènih printera to æe vjerojatno biti Epson a pomislite li na instant kakao napitak pomisliti æete na Kraš-express.

Niža cijena je dobar naèin da se to postigne. “Što imaju u McDonald’su a mi nemamo? Igraèke. McDonald’s je OK ali kada odrastete doðite u Burger King”.. . jedna je od reklama kojom se željelo sugerirati da je McDonald’s za malu djecu. koje se prodaju neovisno o glavnoj marci kako ih potrošaèi ne bi povezivali sa manje luksuznim automobilima matiène marke. Zato su promijenili naèin na koji ljudi gledaju na terenska vozila. Na tržištu luksuznih automobila to èine Toyota i Nissan sa posebno dizajniranim markama Lexus i Infiniti. Njihove reklame su govorile otprilike ovako: “Klinci. veæ upravo suprotno. Danas se terenska vozila kupuju zbog svog imagea. mnogo igraèki. Iako ima više stvari koje možete uèiniti da se doèepate željene pozicije.”. a pojedinci možda ne žele imati auto poput ostalih bogataša. pozicionirajuæi se kao jeftinija varijanta iste ili èak bolje kvalitete.. možete pokušati promijeniti naèin kako tržište gleda na odreðenu kategoriju proizvoda. To je Burger King èinio McDonald’su u tržišnom segmentu tinejdžera. Mitsubishija ili Nissana bilo je gotovo nemoguæe prodrijeti na ta tržišta. Svatko želi biti prvi u svijesti ciljnog tržišnog segmenta. Terenska vozila poput britanskog Land Rovera ili amerièkog Jeepa služila su prvenstveno kao radna i vojna vozila za teško prohodne terene. Na 76 . . tržište je to koje u konaènici odluèuje kakvu æete poziciju okupirati. a normalno je da stariji klinci ni u bunilu ne žele da ih se smatra mlaðima nego što jesu. prostranosti. no èinjenica je da mnoge kompanije to nisu.Napasti lidera. Tako se Burger King u pokušavao pozicionirati kao tinejdžerski restoran brze hrane broj jedan.I treæe. Èak i kada bi svi percipirali Mercedes kao vodeæu marku luksuznih automobila to ne znaèi da bi se ostali proizvoðaèi trebali spakirati i otiæi? Možda si neki tržišni segmenti ne mogu priuštiti Mercedes. Japanskim proizvoðaèima poput Toyote. (U stvari. Što možete napraviti da bi došli na vrh? Imate tri izbora: . tržište možete segmentirati i na osnovu razlièitih pozicija koje ljudi percipiraju).Priznati poziciju lidera i pokušati pronaæi udobno mjesto ispod njega. sigurnosti i visokog položaja tijekom vožnje a 95% njihovih vlasnika nikada ne kroèi izvan asfaltiranih cesta.Bentley. Ili možda Mercedes opet nešto zabrlja kao što je bio sluèaj sa A-klasom pa se otvori prostor da neki od konkurenta zgrabi priliku i preuzme kormilo. možda je lista èekanja preduga.

Sve.Ukoliko vaš proizvod posjeduje karakteristiku koja ga razlikuje od konkurencije. pouzdani i uvjerljivi. Princip pozicioniranja primjenjiv je i na poduzeæe. Kasnije je i Reebook predstavio liniju Reebook Pump. Sve što radite može utjecati na poziciju koju držite u glavama ciljnog tržišta. Kao i u zavoðenju. meðutim Nike je bio prvi pa i danas u svijesti potrošaèa drži poziciju “zraènih” tenisica broj jedan. ako ste ciljali na pravu publiku i ako vas konkurenti pritom nisu nokautirali. Konaèno. Èokolino je tako pozicioniran kao vitaminima bogata djeèja hrana lagana za pripremanje koja apelira na dvije potrebe: zdravlje i praktiènost. ima utjecaja na pozicioniranje. Ako ste dovoljno dugo èinili pravu stvar. možete je koristiti kao element za pozicioniranje vašeg proizvoda. ideje. ali nije i jedino. Oglašavanje je svakako najmoænije oružje pozicioniranja. pozicioniranje je poput zavoðenja: svojim rijeèima i djelima možete utjecati na misli i osjeæaje željene osobe ali je ne možete natjerati da se u vas zaljubi. tako i u poziciniranju vaš je posao da budete uporni. odnosa s javnošæu i organizacijske kulture do smeæa na vašem parkiralištu.Prvi i najèešæi naèin pozicioniranja je prema potrebama i pogodnostima koje potrošaèi traže. trebali bi dobiti željenu poziciju. prodajno osoblje pa i na samoga sebe . 77 .neki naèin. Karakteristike .dakle na sve što drži mjesto u ljudskoj svijesti. Naglašavanjem te karakteristike u reklamama za Nike Air modele prodaja je znatno porasla. KAKO SE POZICIONIRATI? Evo naèina na koje se možete pozicionirati: Potrebe i pogodnosti . važno je znati kako proizvod nije jedina stvar koju možete i morate pozicionirati. od imena proizvoda i dizajna ambalaže preko usluge prema potrošaèu. Nike je bio prvi proizvoðaè koji je uveo zraèno punjenje u svoje tenisice.

Proizvod zadovoljava potrebe ciljnog tržišta bolje od drugih proizvoda. Trebate li injekciju kofeina ujutro? Pepsi je izbacio posebnu vrstu cole nazvanu “Pepsi AM” koja sadrži dodatne kolièine kofeina te ju je pozicionirao kao alternativu jutarnjoj kavi. Primjerice. Avis rent-a-car se je na amerièkom tržištu pozicionirao kao druga po velièini kompanija za iznajmljivanje automobila . Ostali razlozi ukljuèuju i sljedeæe: .Proizvod možete pozicionirati i na osnovi toga kamo se. Korisnici . Ponekad je teško odgovoriti na pitanje iz naslova. svi se slažu da proizvod ima šanse uspjeti ako iza njega stoje kvalitetni ljudi. Primjerice. analizirajuæi stvarno uspješne proizvode mogu se prepoznati neke njihove zajednièke osobine.Još jedan naèin pozicioniranja je prema korisnicima proizvoda. kako i kada koristi. Ljudi èesto nemaju 20 minuta vremena. posebno na marendama.. na pizzu u Pizza Hut restoranima èeka se pet minuta. što kratko vrijeme èekanja Pizza Hut pretvara u dobitnu kombinaciju. blizu konkurenta ili suprotno od konkurenta.. Mattelova Barbie lutka je best-selller veæ desetljeæima jer kao ni jedna druga igraèka djevojèicama 3-11 godina starosti pruža osjeæaj odraslosti i glamura 78 . što ga je diferenciralo od konkurentnih piæa baziranih na coli. Gazirano piæe 7-Up pozicioniralo se suprotno od konkurencije. dakle poduzetnik ili menedžment sa vijcima u glavi.Proizvodi su èesto pozicionirani u odnosu sa konkurencijom. u usporedbi sa 20-tak minuta u drugim lokalima. kao “ne-cola”. Meðutim. Vaš proizvod može biti pozicioniran direktno protiv konkurenta.kompanija koja se upravo zbog svoje druge pozicije “trudi jaèe” nego lider Hertz. Prije svega. VIDI je èasopis za korisnike kompjutora dok je Isostar napitak za sportaše. Opel Astra je direktni takmac VW Golfa u najprodavanijoj europskoj nižoj srednjoj klasi.Proizvod nudi neku inovaciju ili na nov naèin zadovoljava potrošaèeve potrebe. ZAŠTO PROIZVODI USPIJEVAJU. Konkurencija . .Upotreba .

USA Today je postao profitabilni izdavaèki projekt. Iako su je zbog svojih bogatih ilustracija i kratkih. Olympusov kompaktni fotoaparat Mju doživio je uspjeh jer nudi kvalitetnu sliku u malom pakiranju. površnih tekstova. što drugi proizvodi ove klase nemaju. Primjerice. tamo gdje je žeð tu je i Coca-Cola. Xerox je bio prvi na tržištu fotokopirnih strojeva.Proizvod ima razumnu cijenu u odnosu na vrijednost koju kupac percipira. Colgate je prvi uveo pumpu na zubne paste. testiran je na regionalnom tržištu Floride kao Florida Today. a proizvod testiran.Kompanija drži snažnu poziciju u svijesti potrošaèa. . a Federal Express je izmislio prekonoænu dostavu paketa. . kritièari pogrdno nazivali McPaper.Distribucija se vrši toèno na mjestu gdje potencijalnim kupcima to najviše odgovara. Kupcima je takva ambalaža bila praktiènija od staromodnog stiskanja tube.Karakteristike proizvoda su privlaènije ciljnom tržištu. .te stimulira maštu. Koncept USA Today-a. Suzuki Samurai je postao bestseler zato jer je bio prvo jeftino terensko vozilo u vremenu dok su takva vozila bila skupa. prvog amerièki dnevnog lista sa nacionalnom distribucijom. Reklame za prva Apple Macintosh raèunala naglašavala su lakoæu u radu i èinjenicu kako se radi o prvom i tada jedinom kompjutoru za nestruènjake. . 79 . . a nudila je i zabavu za djecu.Prije komercijalizacije.Pakiranje proizvoda je funkcionalnije ili atraktivnije od konkurencije. Pioniri nekog polja imaju prednost meðu kupcima.Promotivna kampanja dobro naglašava prednosti proizvoda i pogodnosti koje on nudi. kritikama na raèun njegove nestabilnosti usprkos. . a jedna od njegovih karakteristika je i zoom. ideja je pažljivo analizirana. . Danas su njihova imena gotovo sinonimi za poslove kojima se bave.

èesto imaju sposobnost predvidjeti mnoge takve situacije i manevrirati novim proizvodom izvan štetne situacije. Deset godina i pola milijarde dolara kasnije shvatili su kako nikada neæe postati novi IBM pa su se vratili onome što znaju najbolje . proizvodi propadaju prije svega iz razloga upravo suprotnih onima zbog kojih drugi proizvodi uspijevaju. Slièno.. Oèito. godine momcima u upravnom odboru naftnog giganta Exxona dosadio je naftni biznis pa su se odluèili malo diverzificirati na proizvodnju elektronske uredske opreme. IBM-ov OS/2 trebao je postati grafièki orijentirani operativni sustav buduænosti. ali ne i sve. 1975. A ZAŠTO NE? Kao što možete vidjeti. sustav koji æe 80 . Osim lošeg imidža. vlasnici dlakavih ljubimaca nisu bili spremni platiti 800 dolara za dotiènu novotariju. Veæinu njih se može kontrolirati. no to je veæ druga prièa. Usprkos toj pogodnosti. Solar Rover je bila kuæica za pse sa solarnim panelima na krovu.Proizvod je loše kvalitete. proizvod može propasti iz raznih razloga od kojih neki nisu pod vašom kontrolom.. èiji je zadatak tijekom hladnih dana i noæi uèiniti pasji život toplijim.. snalažljivi poslovni ljudi. a mi u ovim krajevima to svakako jesmo. Ona je karakterizirala izvozni “posao stoljeæa” bivše države.Novi proizvod ima iznimno jaku konkurenciju. kvaliteta je bila glavnim krivcem za propast Yuga na sjevernoamerièkom tržištu. novi proizvodi uspiju iz raznih razloga. To su otkrili proizvoðaèi “Solar Rover” pasje kuæice.crnom zlatu. . . Baš negdje u to vrijeme desila se mala nezgoda sa tankerom Exxon Valdez. Na taj spisak treba dodati i sljedeæe razloge: ..Ciljno tržište ne postoji. .Kompanija ne razumije proizvod i njegovu tehnologiju.. Ono što prolazi na Balkanu ne prolazi i u Americi. No.

što utjeèe na vašu fleksibilnost. No. Odreðivanje cijena je jedan od najtežih poslova u marketingu i zahtjeva široki spektar znanja. Prvi mjesec nakon uvoðenja PDV-a na knjigu. CIJENA Cijena zapravo predstavlja kolièinu novca koje naplatite za svoj proizvod. No zato æe platiti veæu cijenu za poznati i cijenjeni proizvod. èime su osvojili sedmo i osmo mjesto na domaæoj listi najprodavanijih marki automobila. . dotièna se dalekoistoèna vozila prodaju po cijenama za koje možete dobiti još jedino neki od najslabije opremljenih malih modela europskih proizvoðaèa. Niska cijena može preuzeti dio prodaje od konkurenta. od financijskih kalkulacija do psihologije. usprkos njihovoj nešto veæoj cijeni u odnosu na modele istih karakteristika ostalih proizvoðaèa. Za primjere ne moramo iæi daleko.zastarjeli DOS baciti u ropotarnicu povijesti. Bill Gates je izbacio Windowse pa je korištenje OS/2 danas više dokaz neèije ekscentriènosti nego stalna praksa. kupci neæe kupiti proizvod ako vjeruju da nije vrijedan cijene. Dovoljno da manje tražena izdanja ne budu profitabilna. 81 . jaèih motora i bogatije opreme od cijenom konkurentnih europskih modela. prvenstveno zbog dobrog imidža stvorenog oglašavanjem. Potrošaèi i konkurencija mogu diktirati raspon cijena. Koreanci su protekle godine na hrvatskom tržištu prodali èak 1837 Daewooa i 1436 Hyundaia. No.Državne regulacije mogu naškoditi. prodaja je pala za 54%. cijena èini više od “obiènog” generiranja prihoda. poveæati potražnju ili stvoriti imidž dobre vrijednosti za uloženi novac. prema svom vodeæem modelu nazvanom Golf klasom. Sliène probleme imaju i trgovci motociklima na koje se plaæaju visoke trošarine. Upravo zbog veæe karoserije. Korejski Daewoo i Hyundai svojim se modelima serije Lanos i Accent natjeèu u najprodavanijoj europskoj nižoj srednjoj klasi. Kao moæna marketinška komponenta. Jednako tako. 5428 kupaca se zbog imidža kvalitete i pouzdanosti odluèilo za neki od Volkswagenovih modela. na koju se do tada nije plaæao nikakav porez. Visoka cijena pomaže pri stvaranju ekskluzivnog imidža za proizvod. Istovremeno.

Za kupca je cijena oduvijek predstavljala vrijednost onoga što je bilo predmet razmjene. na nju utjeèu i brojni drugi manje racionalni elementi. mnogo prije PDV-a. prestiž. možete se takmièiti niskim cijenama ili pak imati nešto višu cijenu. poduzeæe sa najnižim troškovima je pobjednik. Nekoæ davno. Ako sva poduzeæa u igri odrede istu cijenu za svoj proizvod. kompenzacija. Sada se ta vrijednost mogla izraziti novcem.. U prijevodu. frustracija i nemirnih snova. poduzeæe smatra nisku cijenu svojih proizvoda bitnom i njome tuèe cijenu konkurenata. njihov je izum krivcem veæine naših problema. trampa ili.000 kuna”. Ali. služila je za zamjenu jedne vrijednost drugom. Gornji vic dobar je primjer koji nam pokazuje kako je cijena relativan pojam. Jedan od njih se hvali svojim novim Versace odijelom: “Platio sam ga 10.UTJECAJ CIJENA Razgovaralo dvoje pripadnika “zlatne hrvatske mladeži”.). kako bi mi danas rekli. Drugi mu na to odgovori: “Budalo. Razmjena. A onda su Fenièani izmislili novac. taj je izum donio i nešto dobro. a naglašavati druge dobre strane proizvoda (kvalitetu. a one koji im najviše trebaju). osim standardnih elemenata kao što su troškovi. Buduæi da kupci raspolažu sa ogranièenom kolièinom novaca. marža i slièno. 82 .. morate imati niske troškove proizvodnje.000 kuna”. Od tada pa na dalje. moraju ga rasporediti na naèin koji im omoguæuje kupovinu proizvoda koje najviše žele (primijetite: na one koje najviše žele. CJENOVNA KONKURENCIJA Kod korištenja cjenovne konkurencije. proizvodi su se razmjenjivali. znam gdje možeš kupiti isti takav za 20. Proizvodom koji nudite možete se natjecati u tržišnoj utakmici na cjenovnoj ili necjenovnoj kategoriji. A relativnom je èini to što. Da bi uspješno konkurirali na cjenovnoj razini.

bolju kvalitetu. Sugar je vjerojatno najpoznatiji po 8-bitnim kuænim raèunalima iz serije CPC koji su osamdesetih po popularnosti bili odmah iza Commodorea i Spectruma te po prvim jeftinim PC kompatibilcima. dobar je primjer cjenovne konkurencije na tržištu elektronskih ureðaja. Ali. Kod necjenovne konkurencije poduzeæe mora biti u stanju osigurati neko jedinstveno svojstvo svojeg proizvoda. nije moguæe u potpunosti ignorirati cijene konkurencije. Amstradova filozofija na tržištu kuænih raèunala najbolje je vidljiva iz izjave njegovog osnivaèa: “nakrcajte ih moguænostima i prodajte jeftino”. cijene èijih televizora su nešto više od onih drugih proizvoðaèa. No zato njihova Trinitron cijev pruža osjetno bolju sliku od konkurencije. KAKO ODREDITI CIJENU? 83 . Sugar je bio u stanju održavati uvijek najniže cijene. servisnu službu. prodavaè mora odgovoriti brzo i agresivno. Tako poduzeæe može prodati veæi broj proizvoda bez promjene cijene. NECJENOVNA KONKURENCIJA Necjenovnu konkurenciju se javlja kada poduzeæe odluèi ne usredotoèiti se na nisku cijenu. promociju i slièno. na svemu samo ne na (niskoj) cijeni. Zahvaljujuæi niskim troškovima proizvodnje u dalekoistoènim zemljama. visoku razinu prateæih usluga. kvalitetu ili trajnost proizvoda. veæ umjesto toga naglašava posebne osobine proizvoda. pakiranje i druge faktore koji taj proizvod razlikuju od konkurencije. naglasak na visokoj kvaliteti omoguæuje im konkurentnost. poput pit-bulla. “Korekcija cijena” popularan je termin za to.Alan Sugar. životopisni osnivaè britanskog Amstrada (skraæeno od Alan Michael Sugar TRADing). ali ne i previsoke. Dakle. njegov dizajn. Takva je i Sonyjeva strategija. Istodobno. Sonyjevi televizori cjenovno su iznad konkurencije. Primjerice. Kada god konkurent promijeni cijene. Poduzeæa koja naglašavaju nisku cijenu kao kljuènu u svom marketinškom nastupu moraju biti spremni i voljni èesto mijenjati tu cijenu.

njeno znaèenje ovisi o vrsti proizvoda. Ljudi koji èine neko tržište moraju biti u stanju kupiti proizvod. na razvijenim tržištima prevladavaju upravo takve cijene. vrsti ciljnog tržišta i okolnostima koje prate kupovinu. kupci su osjetljiviji na cijene benzina nego na cijene putnih torbi. U SAD-u gotovo da i ne postoji proizvod u maloprodaji. Usprkos tome. veæina posjetitelja kina ne bi u drugim okolnostima platila cijenu kokica koja se traži u predvorjima kinodvorana. Ipak. Razumijevanje kupovne moæi ciljnog tržišta i saznanje o tome koliko im je proizvod važan u usporedbi sa drugim proizvodima pomaže da se ispravno utvrdi odgovarajuæa cijenu. Takoðer se pretpostavlja kako æe kupci misliti ili barem reæi prijateljima da je cijena proizvoda povoljna buduæi da nije. 100 kuna nego samo “devedeset i još nešto sitno”. poduzeæa pretpostavljaju da æe prodati više proizvoda nego da su koristili okruglu cijenu. ali ju je. snizila što znaèi da vlasnici paze na svaki pa i posljednji kupèev novèiæ. Okolnosti koje prate kupovanje takoðer su bitne.95 kn umjesto 10 kuna. Recimo. koji nema cijenu nižu od okruglog broja. primjerice 9. nema nekih uvjerljivih istraživanja koja bi podržala vjerovanje da cijena niža od okruglog broja potièe veæu prodaju. zamislite. eto. Odreðivanje cijena nižih od okruglog broja. Neki pak tvrde i to da odreðene kupce više privuku cijene niže od okruglog broja. Zato se èesto koristi psihološko odreðivanje cijena. PSIHOLOŠKO ODREÐIVANJE CIJENA U maloprodaji se veæina kupovina temelji na emocionalnim umjesto racionalnim reakcijama. a takve najèešæe završavaju brojkom 9. Primjerice. 84 . od šibica do automobila.Iako u principu pretpostavljamo da je cijena za kupce važna. Tako su javljaju cijene od 99 kuna umjesto od 100 kuna ili. Pretpostavlja se da kupci misle kako je trgovina mogla odrediti cijenu od 100 kuna.

Mercedes u luksuznoj klasi prodaje uvjerljivo najveæi broj automobila. Da bi zadovoljio kupce proizvod 85 . nakon èega bi naglasila: “Ali ja sam vrijedna toga”. primjerice. Prestižno odreðivanje cijena posebno se koristi kada kupci povezuju visoku cijenu sa visokom kvalitetom. Cybill Shepherd. Dijamanti su slièan primjer. Loše organizirana distribucija može znaèiti nevolju. držanje inventara. Veleprodajna cijena tih ugljikovih spojeva približno je deset puta manja od maloprodajne. skupocjeni nakit i kuæne elektriène aparate. imidžom ili kako hoæete. automobile. tuže ukoliko lijek koji im je propisan ne košta dovoljno. Nazovimo to prestižom. usprkos nešto veæim cijenama. Prosjeèni Amerikanci se. Parfemi. ali znatno jeftinije Renault Safrane. Tipiène kategorije proizvoda kod kojih se odreðuju prestižne cijene ukljuèuju parfeme. našim gledateljima najpoznatija iz tvserije “Sluèajni partneri”. primanje narudžbi . u reklamama je priznala da dotièni lak košta nešto više.PRESTIŽNO ODREÐIVANJE CIJENA Neke su cijene namjerno visoke. Slièan je primjer sa nekim lijekovima. DISTRIBUCIJA Transport proizvoda. ali ostaje èinjenica da. Njihova je cijena umjetno utvrðena vrlo visoko kako bi se pružio dojam o prestižu i kvaliteti te kako bi se pokrili visoki troškovi reklame i luksuznog pakiranja. Cijena samog proizvoda rijetko prelazi nekoliko postotaka prodajne cijene. skladište. Neki proizvoðaèi èak koriste naglašavaju visoku cijenu u svojim reklamama. Naravno. Ti su koraci elementi distribucije. Isti se pristup može koristiti i za relativno pristupaène proizvode. primjerice. alkoholna piæa. Ako želite posjedovati luksuzni auto možete kupiti Mercedes ili ne manje luksuzne.sve su to koraci koje proizvodi èine na svom putu od proizvoðaèa do potrošaèa. Jedan Piagetov reklamni slogan glasi “najskuplji sat na svijetu”. Tako je L’Oreal reklamirao lak za kosu naglašavajuæi njegovu višu cijenu. Opel Omegu ili Mazdu Xedox 9. Ono što cijenu Meèke drži iznad ostalih je uglavnom psihološke prirode. Kod nas je èesto obrnuto. mnogo toga ovisi o marki proizvoda.

prijevoza i skladištenja održe na najnižoj moguæoj razini. IBM prodaje svoje kompjutore preko mreže dilera. prema istoimenom psihologu. pokušava prilagoditi svoje ponašanje oèekivanjima te grupe. Moguæa je i kombinacija raznih kanala. u njihovoj je procjeni bilo svega tri pogreške. Odabir pravog kanala ovisi o proizvodu. Arch je proveo istraživanje u kojemu se od ispitanika tražilo da bez upotrebe mjernih pomagala usporede dužine linija. mišljenje prijatelja. prilikom kupovine èesto utjeèe grupa. U situacijama kada pojedinac osjeæa da je neka grupa važna. Druga grupa istog broja èlanova èula je prije ispitivanja neispravnu procjenu dužine od strane ubaèenih “provokatora”. I ne samo to: proizvod mora biti dostupan što veæem broju kupaca u željenim kolièinama. Distribucija ukljuèuje veleprodaju. kao najbolji kanal pokazao franšizing. akvizitere. Primjerice. prodaja knjige putem pošte èini se dobrim izborom. posrednike. ali velike narudžbe idu preko vlastitog prodajnog osoblja. zbog visokih troškova organiziranja dilerske mreže. Kada se na grupu od 37 ispitanika nije utjecalo. Snažan utjecaj grupe i njenih normi na ponašanje pojedinca zove se Arch fenomen. Svjesno ili ne. automobile neæete prodavati putem pošte. prodajno osoblje i mnoge druge distribucijske kanale. jer skupi i tehnièki složeni proizvodi najèešæe zahtijevaju osobnu prodaju. ukljuèujuæi i najveæe individualce meðu nama. ARCH FENOMEN Na sve osobe. S. rodbine ili susjeda se uzima u obzir prilikom donošenja kupovnih odluka.mora biti dostupan na pravom mjestu u pravo vrijeme. a da se istovremeno troškovi zaliha.E. Marketinška primjena uloge grupe varira od izbora automobila i gradske èetvrti pa do odluke da se kupi barem jedan artikl na Tupperware prezentaciji. 86 . Ta je grupa imala 194 pogreške. maloprodaju. Archova studija odlièno ilustrira ulogu grupe na osobni izbor. prodaju preko ovlaštenih zastupnika. Sa druge strane. Kod automobila se.

super-kompjutori prognoziraju vrijeme i simuliraju nuklearne eksplozije. lako je zaboraviti da je prošlo svega 20 godina od prvog osobnog kompjutora te samo nekoliko godina od komercijalizacije Interneta te eksplozijom aktivnosti na world wide webu. a sofisticirani softveri upravljaju zrakoplovima i vode multinacionalne korporacije. Ako se pak nešto ne može dobiti. imati æe jednaki efekt. Potrošnja na informatièku 87 . Sada.KAKO PREVARITI ZAKON TRŽIŠTE EKONOMIJE Vlasnik internacionalnog lanca restorana u povjerenju je jednom prilikom priznao kako. DIGITALNA REVOLUCIJA U 19. kada otvori novi restoran. na pragu 21. sazidana na nulama i jedinicama binarnog sustava. Na mnogo naèina. prva dva mjeseca polovici ljudi koji telefoniraju radi rezervacije govore da je toga dana sve zauzeto i mole ih da se jave neki drugi dan. Da ste 1899 uzeli u ruke neku poslovnu knjigu ili novine. Ova lekcija govori kako je u tržišnoj ekonomiji sve što se prodaje roba. Ako se do neèega previše lako dolazi. ako za tim vlada velika potražnja. Time održava iluziju potražnje bez obzira na to kakva je ponuda. Doista. tada svi to žele. digitalna revolucija. stoljeæu industrijska revolucija dovela je do promjene tehnologije koja je preoblikovala industriju i trgovinu. danas smo u situaciji sliènoj onoj prije sto godina. tada to nitko ne želi. Ali sa današnje perspektive. Danas u svijetu ima preko 400 milijuna PC-ija. mislili bi da se industrijska revolucija veæ dogodila. stoljeæa. Marketing funkcionira na vrlo jednostavnom principu: naš osjeæaj za vrijednost nekog predmeta ne potjeèe od njegove istinske vrijednosti veæ od potražnje koja je za njim stvorena. industrijska revolucija je tada tek poèela.

drugi æe pronaæi svoju šansu u novim poslovnim prilikama. Jednom kada stavite duæan na Internet. kako još nazivaju digitalnu revoluciju. ne možete ne privuæi globalne kupce. tehnologija je napredovati i dalje. danas tehnologija malima omoguæuje da se takmièe sa donedavno nedodirljivima. 24 sata dnevno. Primjerice. džepni bežièni komunikatori. Poduzeæima se. giganti analognog svijeta sada za konkurente imaju tek pokrenute kompanije.tehnologiju u stalnom je porastu u svim sektorima ekonomije. Velike i uspješne kompanije. proizvoðaèima te informacije o svima njima. Globalna priroda Interneta neminovno znaèi veliku konkurenciju. veæ ima svoje 88 . kupci æe željeti kupovati putem Interneta a robu dobivati na kuænu adresu. Ekonomisti govore da se idemo iz “distribucijske ekonomije” u “ekonomiju traženja”. Pomièemo se prema svijetu milijarde povezanih kompjutora. naprotiv. interaktivne televizije te èitavi niz ureðaja za posebne primjene . iako je cijena sirove kompjutorske snage u proteklih 20 godina pala za faktor milijun.i svi æe meðusobno komunicirati. To æe dramatièno promijeniti biznis kakvog danas poznajemo. Najjeftiniji kuæni PC nekog od vodeæih svjetskih proizvoðaèa sa cijenom manjom 1000 maraka ima veæu snagu od mainframe raèunala iz kraja sedamdesetih. kupcima. nudi trenutni pristup prodavaèima. Prije nekoliko godina to ne bi bilo moguæe. sedam dana u tjednu. Druga industrijska revolucija. Kupci veæ sada mogu putem Internet usporeðivati cijene. Prodaja PCija æe se nastaviti ali æe se pojaviti i èitavi niz novih ureðaja kao što su “pametni” telefoni. Dok æe tradicionalne posrednike Internet eliminirati. Cijene æe nesumnjivo padati. naravno. Trgovci zaraðuju novac na razlikama u cijeni. velikim i malim. znajuæi da ih kupci neæe usporeðivati. Nema nikakvih indikacija da se taj trend usporava. Resursi kakvi su do prije nekoliko godina bili dostupni samo velikim kompanijama danas su dostupne svakome. U tom novom svijetu. Putem Interneta. Tijekom sljedeæih desetljeæa. tko bi prije dvije godine mogao predvidjeti da æe mala knjižara pokrenuta u garaži u Seattleu biti vrijedna 20 milijardi dolara. bez obzira gdje se nalazili. To je kao sedmi kontinent koji nudi trenutni pristup informacijama svih vrsta.

Sreæa djeluje u oba smjera. Krenite od dna. Razlog tome je što se samo mali broj ljudi može nositi sa kompleksnošæu vremena koje dolazi.com težak je preko 6 milijardi dolara. marketing je takoðer i igra. Oni i stotine drugih bivših šmokljana danas su bogatiji i od prosjeènih afrièkih država. A prema rijeèima tvorca moderne olimpijade. u njegovom sluèaju to je pisanje kompjutorskih programa. George Soros danas zaraðuje više novaca nego McDonald’s . No. i autor ovih redaka sudjelovao je u pokojoj marketinškoj bitci prije nego li si je dao truda i napisao knjigu o tome. Želite li biti korak ispred drugih. America Online-a. koji je prije manje od èetiri godine iz svoje garaže pokrenuo amazon.000 zaposlenih. utjecaj koji æe to imati na ekonomiju biti æe ogromne. Nije li za zakljuèiti kako je Microsoftov osnivaè Bill Gates veliki marketinški guru zato jer poznaje svoj posao od dna. Piera Cubertaina. 89 . Jeff Bezos. Yahoo-a.a McDonald’s ima 160. Da biste postigli uspjeh trebate dobru ideju i morate biti na pravome mjestu u pravo vrijeme. To se veæ sada može vidjeti u pojedincima koji shvaæanju modernu tehnologiju i globalizaciju. želite li dobro odigrati morate krenuti od dna. marketing nije samo uzbuðenje pobijede ili agonija poraza. ulažite u Internet. A ŠTO JE S VAMA? Kakve su vaše šanse da postignete velike stvari kao Ray Kroc. Nakon toga morate biti spremni usredotoèiti sve svoje snage na razvitak snažne strategije za iskorištavanje te taktike. Na kraju krajeva. Ili Tom Monagham? Taj je èovjek razvaljao tisuæe tijesta za pizzu prije nego li je pokrenuo lanac Domino’s Pizza. Èak i ako samo 10 do 15 posto kupaca imigrira na Internet. Jedino æete tako pronaæi pobjednièku taktiku. i igra sama po sebi može biti nagradom.prvake. Spustite ako ne sebe onda barem svoje misli u blato. Kako smo saznali u uvodu. gore i dolje. Richard Branson ili Donald Trump? Ili da barem postanete lokalni tajkun? Male. Sliène vrijede i osnivaèi Netscapea. No.

bez obzira èime se bavili. ne mora biti tako. Svijet je pun ljudi koji rade ono što žele i vole te time prilièno dobro zaraðuju. pisanje ili spašavanje bjeloglavih supova. Tržišna ekonomija takvo ponašanje na odreðeni naèin i potièe. možete postiæi da vam se to ujedno isplati. Marketing je život. Mnogi ljudi kao da smatraju kako se ne bi smjelo uživati u onome èime se zaraðuje za život. Trik je sljedeæi: ako nešto volite. No. To je njihov naèin da dokažu sebi i svijetu kako su postali znaèajni ljudi. Jer. da se to novo-otkriveno 90 . Iako bi mi se ovdje moglo zamjeriti na grešci u zakljuèivanju. morate biti u stanju promijeniti svoju strategiju. financijski uspjeh može stvoriti ozbiljnu duševnu pomutnju: sklonost da se zaborave ljudi koji su nam pomogli zapoèeti. Rješenje je oèito: radite ono što volite. Kako bismo inaèe prodavali Mercedese i BMW-e tipovima koji mogu i pješice doæi do posla ili bazene i jahte ljudima koji ne vole (ili ne znaju) plivati? Ali. NE ZABORAVITE SVOJE POÈETKE Svi poznajemo ljude skromnih prilika koju su uspjeli. šanse da postignete nešto nalaze se na vašoj strani. Krenuti iznova. Dakle. ništa nije bliže istini. rad nije rad ako ga volite. ako na terenu pronaðete taktiku koja može uspjeti te razvijete li je u uspješnu strategiju. Život je kocka.U sluèaju da ne ide. Nitko ne može predvidjeti buduænost. Marketing je kocka. budete li ispravno razmišljali. Novi bogataši èesto odaj svoju nesigurnost priklanjajuæi se raskošnom naèinu života. RADITE ONO ŠTO VOLITE Prema mnogima. I razmeæu se time. To se ne odnosi samo na atraktivne poslove kao što su gluma.

ali da bi opstali morate biti broj jedan. Sve materijalne stvari koje novi bogataši posjeduje mogu nestati jednako brzo kao što su i došle. Stoga se je bolje držati jedinog kapitala s kojim ste zapoèeli . vrlo vjerojatno pritom gubite kontakt i s onim što vas je dovelo tamo gdje jeste. Jednom kada zaradite puno novaca. Voðom u svijesti potrošaèa. Previše poduzeæa bi željelo što prije ostvariti profit. Jer. a samim time i na tržištu. Nitko tko je zapoèeo ni od èega i završio s neèim nije to postigao sam.bogatstvo upotrijebi kako bismo se udaljili od svoga porijekla. Vaš je cilj biti na vrhu. znajte da ste na pravom putu. Imate li u rukama pobjednika. imaju simpatije prema gubitnicima. Jednom kada ste u njihovoj glavi put do uspjeha vam je zagarantiran. Vaš cilj mora biti postati voðom. u principu. razvili strategiju i lansirali proizvod ili uslugu. Kako možete izmjeriti uspjeh? Trenutni financijski uspjeh ne mora nužno biti mjera uspjeha. Ljudi.one svoje privlaènosti zbog koje su se drugi pouzdali u vas i vjerovali vam. Jednom davno netko je u toj osobi zapazio kvalitetu koja ga je potakla da je podrži. Ako sebi dopustite da izgubite kontakt s njima. A snaga voðe leži u položaju koji zauzima u svijesti potrošaèa. Odabrali ste taktiku. 91 . Snaga McDonald’sa ne leži u njihovim hamburgerima veæ u njihovu položaju voðe. Važnije od novca i svega drugoga je da naðete put do svijesti potrošaèa. želite iæi do kraja. na vrhu nema zapreka. PUT DO USPJEHA Zamislite put prema vrhu kao piramidu. jednom kada ga dostignete osjeæate se sigurnim. Kako se približavate vrhu sve ih je manje. tamo gdje poèinjete. ima ih najviše. Što god bilo vašom percepcijom vrha. ostanite u vezi sa ljudima koji su vam pomogli. ali kupuju od pobjednika. ali ako se o vama poèinje govoriti. Širina piramide može se poistovjetiti s brojem zapreki. Na dnu.

Kada imate pobjednika. Odmaranje na lovorikama prvog uspjeha èiniti æe vas lakom metom za konkurenciju. suština marketinške pobijede sastoji se u tome da navalite svom snagom.Da je marketing utrka na 100 metara. 92 . Ostalo je za gubitnike. Ako niste dovoljno brzi dopuštate konkurentima da žanju plodove napora koje ste vi posijali. Morate nastupiti bez povlaèenja. Jedinstveni program koji razvijete treba ulaganja da bi održao poèetni zamah. iæi do kraja. želite navaliti svom snagom. Jer. bilo bi posve jasno koliko je važno odmah u poèetku odmaknuti se od gomile. Želite iæi do kraja.

93 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful