1.

Tema proiectului
Hală industrială cu structură metalică
Să se întocmească notele de calcul şi planşe de execuţie pentru o clădire
industrială alcătuită din elemente de oţel laminate la cald. Clădirea va fi situată în zona
climatică şi seismică din localitatea de domiciliu a proiectantului. Forma în plan a clădi rii e
rectangulară cu o deschidere L (m) şi t = 5 (sau 7) travee cu mărimea l (m).
Stâlpii cadrului transversal vor fi cu secţiune constantă încastraţi în fundaţie şi
articulaţi în noduri de legătură cu rigla de cadru. Rigla de cadru va fi soluţionată ca o grindă
cu zăbrele în două pante, ea susţinând panele de acoperiş şi învelitoarea.
Învelitoarea se va realiza din tablă cutată izolată în varianta A şi neizolată termic în
varianta B, iar panta tălpii superioare a fermei va corespunde tipului de acoperiş ales. Stâlpii
cadrului transversal vor fi alcătuiţi din europrofile HE iar grinda c u zăbrele din secţiuni
compuse cu profile cornier cu aripi egale sau inegale. Nodurile uzinate ale fermei (grinzii cu
zăbrele) vor fi executate în variantă sudată iar în şantier ansamblarea se va realiza cu
şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate SIRP. Oţelurile utilizate în elementele de
îmbinare vor respecta prevederile stasului SREN 10025 + Anexa 1.
Înălţimea utilă a clădirii este H.
Etapizarea întocmirii proiectului
1. Tema proiectului : clădire industrială cu o deschidere ; schiţa constructivă, secţiune
transversală şi vedere longitudinală cu sistemul de contravântuiri în planul
acoperişului şi între stâlpii structurii. Datele personale.
2. Alcătuirea acoperişului : învelitoare, pane, tiranţi. Acţiuni şi grupări de acţiuni pe
acoperiş. Pana curentă în varianta de grindă continuă şi tiranţi. Dimensionare şi
verificare. Prezentarea detaliilor de prindere şi înnădire constructive din cadrul
proiectului la scară.
3. Acţiuni şi grupări de acţiuni pe cadrul transversal în grupările fundamentală şi
specială. Relaţii de predimensionare ale secţiunii grinzii cu zăbrele şi a stâlpului
curent.
4. Calculul static al cadrului transversal. Determinarea eforturilor din barele grinzii cu
zăbrele.
5. Dimensionarea şi verificarea barelor grinzii cu zăbrele. Dimensionarea elementelor
de prindere în noduri la grinda cu zăbrele(sudate în uzină şi bulonate în şantier).
Planşa grinzii cu zăbrele la scara 1 : 20 cu detalii la 1 : 5 sau grinda cu detalii 1 : 10.
6. Dimensionarea şi verificarea secţiunii stâlpului curent. Alcătuirea şi calculul
elementelor de rezemare ale stâlpului – placa de capitel şi baza stâlpului.
7. Verificarea proiectului şi notarea finală.
Bibliografie
1. Şerbescu C. – Alcătuirea şi calculul structurilor metalice pentru hale industriale ,
Editura Tehnică Bucureşti 1987
2. Şerbescu C . –Hale industriale cu structură metalică , Îndrumar de proiectare
3. Şerbescu C. –Alcătuirea şi calculul construcţiilo r metalice –Date de proiectare ,
Editura I.P.I 1980
4. Şerbescu C. -Exemple de calcul pentru construcţii metalice
5. Mateescu D. –Construcţii metalice –Calculul şi pr oiectarea elementelor din oţel ,
Editura Tehnică Bucureşti 1980.
Date personale:
L 33 :· m ( )
Variantă izolată;
a 2.75 :·
l 6 :· m ( )
α 5.2 :·
Hu 6.5 :· m ( )
Pana curentă în varianta de grindă continuă i tiran i: dimensionare i verificări. ș ț ș
Stabilirea încărcarilor, ac iuni asupra panei de acoperi : ț ș
Încărcări normate:
A. Încărcări permanente:
-greutate învelitoare: - 0.5 cm grosime;
- 2.75 m deschidere;
-înclinare <=12 grade;
gninv 13.6 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
-greutate proprie pană:
gnpa 9.928 :· daN
m
2
¸

¸
_

,
-greutate tiran i: ț
gntir 2 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
-greutate contravântuiri:
gncv 4 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
B. Cvasipermanente:
-greutate instala ii electrice, cabluri, conducte: ț
gne 4 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
-greutate praf industrial:
daN
m
2
¸

¸
_

,
gnpi 5 :·
C. Ac iuni variabile: ț
Încărcarea din zăpadă: (CR 1-1-3/2005)
µi 0.8 :· ce 1 :· ct 1 :· s0k 200 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
pentru localitatea Piatra Neam ; ț
daN
m
2
¸

¸
_

,
Skn µi ce ⋅ ct ⋅ s0k ⋅ 160 · :·
Ac iunea vântului: Panta acoperi ului este mică 12%, vântul creează numai suc iune i nu se ia in calcul; ț ș ț ș
Grupări de ac iuni: Cr0-2005 ț
Încărcarea totală:
greutatea normată totală:
gnt
gninv
cos
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
gnpa + gntir + gncv +
¸

¸
_

,
Skn + gne + gnpi + 198.584 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
greutatea de calcul totală:
gct 1.35
gninv
cos
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
gnpa + gntir + gncv +
¸

¸
_

,
1.5Skn + 1.05 gne gnpi + ( ) + 289.389 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
Încărcarea pe metru liniar:
qn gnt a ⋅ 546.107 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
qc gct a ⋅ 795.819 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
qyc qc cos
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
⋅ 792.544 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
qzc qc sin
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
⋅ 72.127 · :· daN
m
¸

¸
_

,
qyn qn cos
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
⋅ 543.859 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
qzn qn sin
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
⋅ 49.495 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
Schema statică pană:
În planul Y: grinda continuă cu deschiderea l=6 m, încărcată cu sarcina uniform distribuită qy;
Calculul se face în plastic (momente redistribuite);
momentul în câmpul 1, după y;
Myc1
qyc l
2

11
explicit ALL ,
792.54358227361161 6
2

11
→ :·
Myc1 2593.779 · daN m ⋅ ( )
momentul în câmp curent, după y;
MyC
qyc l
2

16
explicit ALL ,
792.54358227361161 6
2

16
→ :·
MyC 1783.223 · daN m ⋅ ( )
momentul după y corespunzător sec iunii II; ț
MyCII
qyc l
2

32
explicit ALL ,
792.54358227361161 6
2

32
→ :·
MyCII 891.612 · daN m ⋅ ( )
În planul Z de încovoiere: grinda continuă cu deschiderea l/2, distan a dintre tiran i, ace tia reprezentând reazeme ț ț ș
elastice, încărcată cu sarcina qz;
Calculul se face simplificat, considerând că valorile eforturilor maxime sunt ca pentru o grindă simplu rezemată;
momentul dupa z corespunzator sectiunii II;
MzIImax
qzc 1.3
l
2
¸

¸
_

,
2

8
explicit ALL ,
72.12711624007281.3
6
2
¸

¸
_

,

¸
1
1
]
2

8
→ :·
MzIImax 137.132 · daN m ⋅ ( )
MzC1 0 :· daN m ⋅ ( )
Determinarea sec iunii transversale: în sec iunile I si II ț ț
În câmp curent:
din condi ia de rezisten ă: ț ț
I. încovoiere simplă:
R 2350 :·
daN
cm
2
¸

¸
_

,
rezisten a de calcul a o elului S235; ț ț
WynecI
MyC 10
2

1.1 R ⋅
68.983 · :· modulul de rezisten ă necesar eforturilor din sec iunea I; ț ț
cm
3
( )
II. încovoiere dublă: k 8 :·
modulul de rezisten ă necesar eforturilor din ț
sec iunea II; ț
WynecII
MyCII 10
2
⋅ k MzIImax ⋅ 10
2
⋅ +
( )
1.1 R ⋅
76.931 · :· cm
3
( )
modulul de rezisten ă necesar eforturilor ce apar în pana ț
curentă;
Wynec max WynecII WynecI , ( ) 76.931 · :·
cm
3
( )
Rezultă profil UNP 140 dar datorită faptului că nu este îndeplinită verificarea la zvelte e se adoptă profilul UNP 160. ț
Aleg din tabel un profil U140:
hu 14 :· cm ( )
WzR 14.8 :· cm
3
( )
WyR 86.4 :· cm
3
( )
eR 2.39 :· cm ( )
IzR 52.7 :· cm
4
( )
IyR 605 :·
cm
4
( )
bu 60 :· mm ( ) GunpR 16 :·
daN
m
¸

¸
_

,
AR 20.4 :·
cm
2
( )
iyR 5.45 :· cm ( ) izR 1.75 :· cm ( )
din condi ia de rigiditate: ț
fa
l 10
2

200
3 · :· cm ( )
săgeata admisibilă;
Iynec
0.151qyn ⋅ 10
2 −
⋅ l
4

fa
explicit ALL ,
0.151543.8590026849489 ⋅ 10
2 −
⋅ 6
4

3
→ :·
Iynec 354.77 · cm
4
( )
Wzr 11.1 :· cm
3
( )
Din tabel UNP 120: Wyr 60.7 :· cm
3
( )
Izr 43.2 :· cm
4
( )
Iyr 364 :· cm
4
( )
Gunpr 13.4 :·
daN
m
¸

¸
_

,
Ar 17 :·
cm
2
( )
iyr 4.62 :· cm ( ) izr 1.59 :· cm ( )
Verificarea profilului ales:
Verificare de rezisten ă: ț
if
MyC 10
2

WyR
R ≤
¸

¸
_

,
MyCII 10
2

WyR
MzIImax10
2

WzR
+
¸

¸
_

,
1.1R ≤

¸
1
1
]
∧ "Se verifica!" , "Nu se verifica!" ,

¸
1
1
]
"Se verifica!" ·
Verificare la rigiditate:
if
0.151qyn ⋅ 10
2 −
⋅ l
4

IyR
fa ≤ "Se verifica!" , "Nu se verifica!" ,
¸

¸
_

,
"Se verifica!" ·
Verificare la zvelte e: ț
λa 250 :· lfy 0.5 l ⋅ 10
2
⋅ 300 · :· lfz 0.5 l ⋅ 10
2
⋅ 300 · :·
λy
lfy
iyR
55.046 · :· λz
lfz
izR
171.429 · :·
if λy λa ≤ ( ) λz λa ≤ ( ) ∧ "Se verifica!" , "Nu se verifica!" , [ ] "Se verifica!" ·
Verificare conditie constructiva:
if hu 10 ⋅ 120 > "Se verifica!" , "Nu se verifica!" , ( ) "Se verifica!" ·
Calculul panei în câmp marginal:
Condi ia de rezisten ă: ț ț
WyC1nec
Myc1 10
2

R
110.374 · :· cm
3
( )
Condi ia de rigiditate: ț
IyC1nec
0.305qyn ⋅ 10
2 −
⋅ l
4

fa
716.589 · :· cm
4
( )
if IyC1nec IyR < "Nu este necesara consolidarea panei!" , "Consolidarea panei!" , ( ) "Consolidarea panei!" ·
Dimensiunile sec iunii compuse: ț
momentul de iner ie necesar profilului cu care se ț
consolidează sec iunea din câmp curent; ț
∆IyC1nec IyC1nec IyR − 111.589 · :· cm
4
( )
din tabel: Unp100: ∆IyC1 206 :· cm
4
( )
∆IzC1 8.49 :· cm
4
( )
∆WyC1 41.2 :· cm
3
( )
∆WzC1 11.1 :· cm
3
( )
Sec iunea necesară: ț ∆AC1 13.5 :· cm
2
( )
∆e 2.03 :· cm ( )
Caracteristicile geometrice ale sec iunii compuse: ț
yG
AR eR ∆e + ( ) ⋅
AR ∆AC1 +
2.66 · :· cm ( )
IyC1 IyR ∆IyC1 + 811 · :· cm
4
( )
IzC1 ∆IzC1 ∆AC1 yG
2
⋅ + IzR + AR ∆e eR + yG − ( )
2
⋅ + 219.902 · :· cm
4
( )
WyC1
IyC1
hu 0.5 ⋅
115.857 · :· cm
3
( )
WzC1
IzC1
∆e eR + yG − bu 10
1 −
⋅ + eR −
( )
40.949 · :· cm
3
( )
izC1
IzC1
AR ∆AC1 +
2.547 · :· cm ( )
iyC1
IyC1
AR ∆AC1 +
4.891 · :· cm ( )
Verificarea panei în câmp marginal:
Verificarea de rezisten ă la încovoiere oblică: ț
if
Myc1 10
2

WyC1
MzC1 10
2

WzC1
+
¸

¸
_

,
1.1R ≤ "Se verifica!" , "Nu se verifica!" ,

¸
1
1
]
"Se verifica!" ·
Verificare la rigiditate:
if
0.305qyn ⋅ 10
2 −
⋅ l
4

IyC1
¸

¸
_

,
fa ≤ "Se verifica!" , "Nu se verifica!" ,

¸
1
1
]
"Se verifica!" ·
Verificarea la zvelte e: ț
if
lfy
iyC1
λa ≤
¸

¸
_

,
lfz
izC1
λa ≤
¸

¸
_

,
∧ "Se verifica!" , "Nu se verifica!" ,

¸
1
1
]
"Se verifica!" ·
Stabilirea lungimii de consolidare:
Mcap R WyR ⋅ 203040 · :· daN cm ⋅ ( ) momentul capabil al sectiunii in camp curent;
v
Mcap 0.875l ⋅ 100 ⋅ ( )
2

¸
1
]

4 0.875 ⋅ l ⋅ 100 ⋅ Myc1 ⋅ 10
2

4 − Myc1 10
2

¸
1
1
1
1
1
]
55962900000 −
544693589.272
1037511.599 −
¸

¸
_

,
· :·
polyroots v ( )
140.162
384.838
¸

¸
_

,
·
X1Real 10Floor min polyroots v ( ) ( ) ( ) 30 − 0.5 , [ ] 1100 · :· mm ( )
X2Real 10Ceil max polyroots v ( ) ( ) 30 + 0.5 , ( ) 4150 · :· mm ( )
Calculul tirantilor 1 rand de tiranti:
Eforturile axiale din tiranti;
N1 1 0.5 − ( )qzc
l
2
⋅ 108.191 · :· daN ( )
N4 4 0.5 − ( )qzc
l
2
⋅ 757.335 · :· daN ( )
N2 2 0.5 − ( )qzc
l
2
⋅ 324.572 · :· daN ( )
N3 3 0.5 − ( )qzc
l
2
⋅ 540.953 · :· daN ( )
N5
5 0.5 − ( ) qzc ⋅
l
2

2
a
0.5l ( )
2
a
2
+

720.498 · :· daN ( )
Nmax max N4 N5 , ( ) 757.335 · :· daN ( )
γM2 1.25 :· k2 0.9 :· fub 400 :·
N
mm
2
¸

¸
_

,
Clasa 4.6
Asnec
γM2 Nmax ⋅ 10 ⋅
k2 fub ⋅
26.296 · :·
mm
2
( )
dtir max 12 Ceil
4 Asnec ⋅
π
2 ,
¸

¸
_

,
,
¸

¸
_

,
12 · :· mm ( )
diametrul păr ii filetate a tirantului necesar, preluării eforturilor; ț
Ac iuni i grupări ale ac iunii pe cadru transversal ț ș ț
Permanente pe grinda cu zăbrele:
gninvgz gninv 13.6 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
npa 10 :·
numărul de pane;
daN
m
2
¸

¸
_

,
gnpagz
GunpR l ⋅ npa ⋅
L l ⋅
4.848 · :·
ltir a 2 0.05 ⋅ + 2.85 · :· m ( ) ntir 1 :·
gφ 7850
dtir 10
3 −

( )
2
π ⋅
4
⋅ 0.888 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
daN
m
2
¸

¸
_

,
gntirgz
gφ ltir ⋅ ntir ⋅ npa ⋅
L l ⋅
0.128 · :·
gncvgz gncv 4 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
greutate contravântuiri;
gnL 6 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
greutatea luminatorului;
gngz 20 :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
greutatea proprie a grinzii cu zăbrele, tabel;
Permanente pe stâlpi:
daN
m
2
¸

¸
_

,
-greutate riglă pere i: ț
gnrp 60% gnpagz ⋅ 2.909 · :·
-greutate pere i: ț
gnp 0.5 gninv ⋅ 6.8 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
-greutate stâlp: Hea 400:
gHEA 125 :·
daN
m
¸

¸
_

,
hpp 0.9 :· m ( ) htt 0.1 :· m ( ) h2 2.4 :· m ( )
ls Ceil Hu hpp + htt + h2 + 0.4 − 0.05 , ( ) 9.5 · :· m ( )
lungimea stâlpului;
gnst
gHEA ls ⋅
ls l ⋅
20.833 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
Încărcări variabile:
-de lungă durată (cvasipermanente):
greutate cabluri i instala ii; ș ț gnegz gne 4 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
gnpigz gnpi 5 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
greutate praf industrial;
-zăpadă:
Snkgz Skn 160 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
localitatea Piatra Neam : S0k=200 daN/m^2; ț
-vânt:
qv1
qv2
qv4
qv3
Calculul presiunii vântului la pere i (SR-EN 1-1-4/2006+Anexa na ională): ț ț
valoarea fundamentală a vitezei de referintă
pentru localitatea Piatra Neam ; ț
ρaer 1.25 :·
kg
m
3
¸

¸
_

,
vb0 30 :·
m
s
¸

¸
_

,
z ls 9.5 · :· m ( )
coeficient ce ine cont de direc ia de ac iune a vântului; ț ț ț
z0 0.3 :· m ( ) Cdir 1 :·
Pentru categoria II de teren:
zmin 5 :· m ( ) Cseason 1 :·
coeficient ce ine seama de anotimp; ț
vb Cdir Cseason ⋅ vb0 ⋅ 30 · :·
m
s
¸

¸
_

,
viteza de referin ă; ț
kr 0.19
z0
0.05
¸

¸
_

,
0.07
⋅ 0.215 · :·
c0 1 :·
factor de orografie;
cr1 kr ln
z
z0
¸

¸
_

,
⋅ 0.744 · :· coeficient ce ine cont de ț
rugozitatea terenului;
cr2 kr ln
zmin
z0
¸

¸
_

,
⋅ 0.606 · :·
vm1 cr1 c0 ⋅ vb ⋅ 22.327 · :·
m
s
¸

¸
_

,
viteza medie a vântului
la înăl imea z; ț
vm2 cr2 c0 ⋅ vb ⋅ 18.179 · :·
m
s
¸

¸
_

,
viteza medie a
vântului
la înăl imea minimă ț
dată de categoria de
teren;
Iv1
1
c0 ln
z
z0
¸

¸
_

,

0.289 · :· Iv2
1
c0 ln
zmin
z0
¸

¸
_

,

0.355 · :·
intensitatea turbulen ei; ț
ce1
1 7 Iv1 ⋅ + ( ) vm1
2

vb
2
1.676 · :· coeficient de expunere la
înăl imea z; ț
ce2
1 7 Iv2 ⋅ + ( ) vm2
2

vb
2
1.281 · :· coeficient de expunere
la înăl imea zmin; ț
Ce
ce1 z zmin − ( ) ⋅ ce2 zmin ⋅ +
z
1.468 · :· coeficient de expunere de calcul, ponderat;
bhala L 33 · :· m ( ) dhala 5 l ⋅ 30 · :· m ( ) hhala z 9.5 · :· m ( )
ee min bhala 2 hhala ⋅ , ( ) 19 · :· m ( ) r
hhala
dhala
0.317 · :· cpeD 0.7
r 0.25 − ( ) 0.8 0.7 − ( ) ⋅
1 0.25 −
+ 0.709 · :·
coeficien i de presiune exterioară pentru pere i verticali: D si E; ț ț
cpeE 0.3 −
r 0.25 − ( ) 0.5 − 0.3 + ( ) ⋅
1 0.25 −
+ 0.318 − · :·
qv1 0.612vb
2
⋅ Ce ⋅ cpeD ⋅ 10
1 −
⋅ 57.319 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
valoarea presiunii vântului asupra unui panou de perete;
qv4 0.612vb
2
⋅ Ce ⋅ cpeE ⋅ 10
1 −
⋅ 25.695 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
valoarea suc iunii vântului asupra unui panou de perete; ț
Calculul presiunii vântului la acoperi : ș
α 5.2 ·
unghiul de pantă;
h1 3.3 h2 − 0.9 · :· m ( ) za ls 0.4 + h1 + 10.8 · :· m ( )
coeficient ce ine cont de ț
rugozitatea terenului;
cr2a kr ln
zmin
z0
¸

¸
_

,
⋅ 0.606 · :·
cr1a kr ln
za
z0
¸

¸
_

,
⋅ 0.772 · :·
vm1a cr1a c0 ⋅ vb ⋅ 23.156 · :·
m
s
¸

¸
_

,
viteza medie a vântului
la înăl imea z; ț
vm2a cr2a c0 ⋅ vb ⋅ 18.179 · :·
m
s
¸

¸
_

,
viteza medie a
vântului
la înîl imea minimă ț
dată de categoria de
teren;
Iv1a
1
c0 ln
za
z0
¸

¸
_

,

0.279 · :· Iv2a
1
c0 ln
zmin
z0
¸

¸
_

,

0.355 · :·
intensitatea turbulen ei; ț
coeficient de expunere la
înăl imea z; ț
coeficient de expunere
la înăl imea zmin; ț
ce1a
1 7 Iv1a ⋅ + ( ) vm1a
2

vb
2
1.759 · :· ce2a
1 7 Iv2a ⋅ + ( ) vm2a
2

vb
2
1.281 · :·
Cea
ce1a za zmin − ( ) ⋅ ce2a zmin ⋅ +
za
1.538 · :· coeficient de expunere de calcul, ponderat;
Se consideră doar valorile negative, maxime pentru o suprafa ă mai mare de 10mp: ț
Cp2F 0.9 −
15 α − ( ) 0.9 − 1.7 − ( ) − [ ] ⋅
15 5 −
− 1.684 − · :· Coeficien i de presiune exterioară pentru α; ț
Cp2G 0.8 −
15 α − ( ) 0.8 − 1.2 − ( ) − [ ] ⋅
15 5 −
− 1.192 − · :· Cp2H 0.3 −
15 α − ( ) 0.3 − 0.6 − ( ) − [ ] ⋅
15 5 −
− 0.594 − · :·
Cp3I 0.4 −
15 α − ( ) 0.4 − 0.6 − ( ) − [ ] ⋅
15 5 −
− 0.596 − · :·
Cp3J 1 −
15 α − ( ) 1 − 0.6 − ( ) − [ ] ⋅
15 5 −
− 0.608 − · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
qv2 0.612vb
2
⋅ Cea ⋅ max Cp2F Cp2G , Cp2H , ( ) ⋅ 10
1 −
⋅ 142.648 · :·
qv3 0.612vb
2
⋅ Cea ⋅ max Cp3I Cp3J , ( ) ⋅ 10
1 −
⋅ 51.502 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
Încărcări totale pe grinda cu zăbrele:
Permanente:
gntgz
gninvgz
cos
π α ⋅
180
¸

¸
_

,
gnpagz + gntirgz + gncvgz + gnL + gngz + 48.632 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
Cvasipermanente:
gntcv gnegz gnpigz + 9 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
Încărcări totale pe stâlp:
gntst gnrp gnp + gnst + 30.542 · :·
daN
m
2
¸

¸
_

,
Încărcări pe ml pe GZ:
Din permanente:
qnp gntgz l ⋅ 291.795 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
încărcarea normată pe grinda cu zăbrele din permanente;
Din cvasipermanente:
qncv gntcv l ⋅ 54 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
încărcarea normată pe GZ din cvasipermanente;
Din zăpadă:
qnz Snkgz l ⋅ 960 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
încărcarea normată pe GZ din zăpadă;
Din vânt:
qnv2 qv2 l ⋅ 855.888 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
R2v qnv2 16.568 ⋅ 14180.345 · :· daN ( )
rezultantele din vânt, la nivelul
acoperi ului; ș
qnv3 qv3 l ⋅ 309.014 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
R3v qnv3 16.568 ⋅ 5119.745 · :· daN ( )
suma proiec iilor pe orizontală a rezultantelor ț
din vânt;
Hav R2v sin
α π ⋅
180
¸

¸
_

,
⋅ R3v sin
π α ⋅
180
¸

¸
_

,
⋅ − 821.186 · :· daN ( )
X1
Hav
2
410.593 · :· daN
Încărcări pe ml pe stâlp: Din permanente: qnst gntst l ⋅ 183.255 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
Din vânt:
qnv1 qv1 l ⋅ 343.917 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
qnv4 qv4 l ⋅ 154.17 · :·
daN
m
¸

¸
_

,
X2
3
16
ls ⋅ qnv1 qnv4 − ( ) ⋅ 337.987 · :· daN ( )
Încărcări concentrate la nivelul nodurilor grinzii cu zăbrele:
P1 P2
P2
P2
P2
P2
2
P1 P2
P2
P2
P2
P2
Pn1 qnp
a
2
⋅ 401.218 · :· daN ( )
Pn2 qnp a ⋅ 802.436 · :· daN ( )
Dimensionarea barelor grinzii cu zăbrele

Bare întinse
Dimensionarea tălpii inferioare bare : 1-6 , 1-2 ,2-3 , 3-4 ;
N
imax
67515.78 :· daN
N
23
67515.78 :· daN l
23
550 :· cm ( )
R
2350
1.1
2136.364 · :·
daN
cm
2
¸

¸
_

,
S
235
( )
t
g
0.8 :· cm ( )
σ
62
N
23
A
net23
R ≤ :·
A
net23
A
net23
N
23
R
31.603 · :· cm
2
( )
A
1brutnec
1.2
N
23
R
⋅ 37.924 · :· cm
2
( )
cm
2
( )
Alegem L100x100x10
A
brutnec
A
1brutnec
2
18.962 · :·
Alegem cornierulL100x100x10
A
1
19.2 :· cm
2
( )
I
y1
177 :· cm
4
( )
I
z1
177 :· cm
4
( )
e
z
2.82 :· cm ( ) t
c
1 :·cm
A
brut
2 A
1
⋅ 38.4 · :· cm
2
( )
I
y
2 I
y1
⋅ 354 · :· cm
4
( )
I
z
2 I
z1
A
1
e
z
t
g
2
+
¸

¸
_

,
2
⋅ +

¸
1
1
1
]
⋅ 752.147 · :· cm
4
( )
φ 5 t
g
⋅ 0.2 − 1.8 · :·
i
y
I
y
A
brut
3.036 · :· i
z
I
z
A
brut
4.426 · :·
A
net
A
brut
2 t
c
⋅ φ ⋅ − 0.1 − 34.7 · :·
Verificarea sec iunii adoptate ț
1 . Verificarea de rezisten a ț
daN
cm
2
¸

¸
_

,
σ
f1
N
imax
A
net
1945.7 · :·
if σ
f1
R ≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
2 .Verificarea de svelte e ț
λ
y
450
i
y
148.21 · :· λ
adm
400 :· if λ
y
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
λ
z
2700
i
z
610.068 · :· if λ
z
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Se dispun antretoaze " ,
( )
"Se dispun antretoaze " ·
λ
z
1350
i
z
305.034 · :·
λ
max
max λ
y
λ
z
,
( )
305.034 · :· if λ
max
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
3 .Verificarea condi iilor constructive ț
L.min > L40x40x3
Dimensionare diagonală întinsă bare : 2-10 , 3-11 , 3-5
N
dmax
17476.23 :· daN
N
210
17476.23 :· daN l
210
399.7 :· cm ( )
R 2136.364 · S
235
( )
A
dbrutnec
1
N
dmax
R
⋅ 8.18 · :· cm
2
( )
ks=1 nu se fac găuri
cm
2
( )
Alegem 2L50x50x5
A
d1brutnec
A
dbrutnec
2
4.09 · :·
Alegem cornierul L50x50x5
A
d1
4.80 :· cm
2
( )
I
dy1
11 :· cm
4
( )
I
dz1
11 :· cm
4
( )
e
dz
1.45 :· cm ( ) t
dc
0.5 :·
A
dbrut
2 A
d1
⋅ 9.6 · :· cm
2
( )
I
dy
2 I
dy1
⋅ 22 · :· cm
4
( )
I
dz
2 I
dz1
A
d1
e
dz
t
g
2
+
¸

¸
_

,
2
⋅ +

¸
1
1
1
]
⋅ 54.856 · :· cm
4
( )
i
dy
I
dy
A
dbrut
1.514 · :· cm ( ) i
dz
I
dz
A
dbrut
2.39 · :· cm ( )
A
dnet
A
dbrut
9.6 · :·
cm
2
( )
Verificarea sec iunii adoptate ț
1 . Verificarea de rezisten a ț σ
d
N
dmax
A
dnet
1820.441 · :·
daN
cm
2
¸

¸
_

,
if σ
d
R ≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
2 .Verificarea de svelte e ț
if λ
y
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
λ
y
0.8 l
210

i
dy
211.227 · :· λ
adm
400 :·
if λ
z
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Se dispun antretoare " ,
( )
"Se verifica" ·
λ
z
l
210
i
z
90.313 · :·
if λ
max
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
λ
max
max λ
y
λ
z
,
( )
211.227 · :·
3 .Verificarea condi iilor constructive ț
L.min > L40x40x3
Calculul barelor comprimate
Talpă superioară bare : 6-9 , 9-10 , 10-8 , 8-11 , 11-7 , 7-5
N
tsmax
69353.32 :· daN bara11 7 − 7 5 − , ( )
l
ts
276.1 :· cm ( ) l
tsfy
276.1 :· cm ( )
l
tsfz
276.1 :· cm ( )
1 .Metoda coeficientului de flambaj impus ini ial ț
din condi ia de stabilitate ț
N
ϕ
min
A
br

R ≤ A
tsbrut
N
tsmax
0.4R
81.158 · :· cm
2
( )
ϕ
o
0.4 :·
L 150x150x15
A
1ef
43 :· cm
2
( )
A
1tsbrut
A
tsbrut
2
40.579 · :· cm
2
( )
2 .Metoda coeficien ilor aproximativi ai razelor de gira ie (de iner ie) ț ț ț
impunem λ
0
=80 - 100
i
y
α
y
h ⋅ :· α
y
h
nec
i
y
α
y
l
fy
λ
0
α
y

⋅ · :·
i
y
h
nec
l
tsfy
80 0.3 ⋅
11.504 · :· cm ( )
i
z
α
z
b ⋅ :· α
z
b
nec
l
tsfz
80 0.22 ⋅
15.688 · :· cm ( ) b
1nec
b
nec
2
7.844 · :· cm ( )
L 120x120x10
3 .Metoda coeficien ilor de profil ky , kz ț
k.y ,kz = (4.6 - 5)
ξ
y
l
fy
k
y
R
N
⋅ ⋅ :· l
fy
ξ
y
l
tsfy
4.6
R
N
tsmax
⋅ ⋅ 103.932 · :·
ξ
z
l
fz
k
z
R
N
⋅ ⋅ :· l
fz
ξ
z
l
tsfz
4.6
R
N
tsmax
⋅ ⋅ 103.932 · :·
Pentru valorile lui ξ
y ,
ξ
z
rezultă valorile coeficien ilor λ i φ din curba de flambaj aleasă C ț ș
λ
y
0

¸
1
]
90
120.808 ξ
y

( )
90 80 − ( ) ⋅
120.808 101.689 − ( )
− 81.173 · :· λ
z
0

¸
1
]
λ
y
0

¸
1
]
81.173 · :·
ϕ
y
0

¸
1
]
0.619
120.808 ξ
y

( )
0.555 0.619 − ( ) ⋅
120.808 101.689 − ( )
− 0.675 · :· ϕ
z
0

¸
1
]
ϕ
y
0

¸
1
]
0.675 · :·
ϕ
min
min ϕ
z
0

¸
1
]
ϕ
y
0

¸
1
]
,
¸
¸
_
,
0.675 · :· A
br
nec

¸
1
]
N
tsmax
ϕ
min
R ⋅
48.059 · :· cm
2
( )
L 120x120x12
α
z
0.22 :· α
y
0.3 :·
cm
2
( )
A
1br
nec

¸
1
]
A
br
nec

¸
1
]
2
24.029 · :·
b
nec
l
tsfz
α
z
λ
z
0

¸
1
]

15.461 · :· cm ( ) b
1nec
b
nec
2
· :· cm ( )
Vom adopta cornierul L 120x120x12
h
nec
l
tsfy
α
y
λ
y
0

¸
1
]

11.338 · :· cm ( )
Alegem cornierul L 120x120x12
A
1
27.5 :· cm
2
( )
I
z1
368 :· I
y1
368 :· cm
4
( )
e
z
3.4 :· cm ( ) t
c
1.2 :· cm ( )
A
brut
2 A
1
⋅ 55 · :· cm
2
( )
I
y
2 I
y1
⋅ 736 · :· cm
4
( )
I
z
2 I
z1
A
1
e
z
t
g
2
+
¸

¸
_

,
2
⋅ +

¸
1
1
1
]
⋅ 1530.2 · :· cm
4
( )
i
y
I
y
A
brut
3.658 · :· cm ( ) i
z
I
z
A
brut
5.275 · :· cm ( )
A
net
A
brut
55 · :· cm
2
( )
Verificarea sec iunii adoptate ț
1 . Verificarea de rezisten ă ț
A
net
A
brut
2 t
c
⋅ t
g
⋅ − 53.08 · :· cm
2
( )
σ
N
tsmax
A
net
1306.581 · :·
daN
cm
2
¸

¸
_

,
if σ R ≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " , ( ) "Se verifica" ·
2 .Verificarea de svelte e ț
λ
y
l
tsfy
i
y
75.476 · :·
λ
adm
120 :·
λ
z
l
tsfz
i
z
52.345 · :·
λ
max
max λ
y
λ
z
,
( )
75.476 · :· if λ
max
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
3 .Verificarea de stabilitate
λ
max
75.476 ·
S
235
ϕ
min
0.65 :·
N
tsmax
ϕ
min
A
brut

explicit ALL ,
69353.32
0.6555 ⋅ ( )
→ 1939.953 · . < R
4 .Verificarea condi iilor constructive ț
L.min > L40x40x3
Dimensionarea diagonalei comprimate bare : 1-10 , 2-11
N
cmax
28614.76 :· daN
l 399.7 :· cm ( ) l
fy
0.8l ⋅ 319.76 · :· cm ( )
l
fz
399.7 :· cm ( )
1 .Metoda coeficientului de flambaj impus ini ial ț
din condi ia de stabilitate ț
N
ϕ
min
A
br

R ≤ A
brut
N
cmax
0.4R
33.485 · :· cm
2
( )
ϕ
o
0.4 :·
A
brut
A
brut
2
16.743 · :· cm
2
( )
L 100x100x12
A
1ef
17.8 :· cm
2
( )
2 .Metoda coeficien ilor aproximativi ai razelor de gira ie (de iner ie) ț ț ț
impunem λ
0
=80 - 100
i
y
α
y
h ⋅ :· h h
nec
i
y
α
y
l
fy
λ
0
α
y

⋅ · :·
i
y
h
nec
l
fy
90 0.3 ⋅
11.843 · :· cm ( )
i
z
α
z
b ⋅ :· b b
nec
l
fz
90 0.22 ⋅
20.187 · :· cm ( ) b
1nec
b
nec
2
10.093 · :· cm ( )
L 120x120x10
3 .Metoda coeficien ilor de profil ky , kz ț
ky ,kz = (4.6 - 5)
ξ
y
l
fy
k
y
R
N
⋅ ⋅ :· k
y
ξ
y
l
fy
4.6
R
N
cmax
⋅ ⋅ 187.39 · :·
ξ
z
l
fz
k
z
R
N
⋅ ⋅ :· k
z
ξ
z
l
fz
4.6
R
N
cmax
⋅ ⋅ 234.237 · :·
Pentru valorile lui ξ
y ,
ξ
z
rezultă valorile coeficien ilor λ i φ din curba de flambaj aleasă C ț ș
λ
y
0

¸
1
]
110
165.268 ξ
y

( )
110 100 − ( ) ⋅
165.268 141.770 − ( )
− 119.414 · :· λ
z
0

¸
1
]
110
218.187 ξ
z

( )
130 120 − ( ) ⋅
218.187 190.692 − ( )
− 115.837 · :·
ϕ
y
0

¸
1
]
0.443
165.268 ξ
y

( )
0.443 0.496 − ( ) ⋅
165.268 141.77 − ( )
− 0.3931 · :· ϕ
z
0

¸
1
]
0.355
218.187 ξ
z

( )
0.355 0.396 − ( ) ⋅
218.187 190.692 − ( )
− 0.331 · :·
ϕ
min
min ϕ
z
0

¸
1
]
ϕ
y
0

¸
1
]
,
¸
¸
_
,
0.331 · :· A
br
nec

¸
1
]
N
cmax
ϕ
min
R ⋅
40.458 · :· cm
2
( )
L 120x120x12
α
z
0.22 :· α
y
0.3 :·
A
1br
nec

¸
1
]
A
br
nec

¸
1
]
2
20.229 · :· cm
2
( )
b
nec
l
fz
α
z
λ
z
0

¸
1
]

15.684 · :· cm ( ) b
1nec
b
nec
2
7.842 · :· cm ( )
Vom adopta cornierul L 100x100x12
h
nec
l
fy
α
y
λ
y
0

¸
1
]

8.926 · :· cm ( )
Alegem cornierul L120x120x12
A
1
27.5 :· cm
2
( )
I
z1
368 :· I
y1
368 :· cm
4
( )
e
z
3.4 :· cm ( ) t
c
1.2 :·
A
brut
2 A
1
⋅ 55 · :· cm
2
( )
I
y
2 I
y1
⋅ 736 · :· cm
4
( )
I
z
2 I
z1
A
1
e
z
t
g
2
+
¸

¸
_

,
2
⋅ +

¸
1
1
1
]
⋅ 1530.2 · :· cm
4
( )
i
y
I
y
A
brut
3.658 · :· cm ( ) i
z
I
z
A
brut
5.275 · :· cm ( )
A
net
A
brut
55 · :· cm
2
( )
Verificarea sec iunii adoptate ț
1 . Verificarea de rezisten a ț
A
net
A
brut
2 t
c
⋅ t
g
⋅ − 53.08 · :· cm
2
( )
daN
cm
2
¸

¸
_

,
σ
N
cmax
A
net
539.087 · :· if σ R ≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " , ( ) "Se verifica" ·
2 .Verificarea de svelte e ț
λ
y
l
fy
i
y
87.411 · :·
λ
adm
120 :·
λ
z
l
fz
i
z
75.778 · :·
λ
max
max λ
y
λ
z
,
( )
87.411 · :· if λ
max
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
3 .Verificarea de stabilitate
λ
max
87.411 ·
S
235
ϕ
min
0.575 :·
N
cmax
ϕ
min
A
brut

explicit ALL ,
28614.76
0.57555 ⋅ ( )
→ 904.815 · . < R
4 .Verificarea condi iilor constructive ț
L.min > L45x45x4
Dimensionarea montantului : 1-9 , 2-8 , 3-7 , 4-5
N
mmax
6981.095 :· daN
l 365 :· cm ( ) l
fy
0.8 l ⋅ 292 · :· cm ( )
R 2136.364 ·
daN
cm
2
l
fz
l 365 · :· cm ( )
1 .Metoda coeficientului de flambaj impus ini ial ț
din condi ia de stabilitate ț
N
ϕ
min
A
br

R ≤ A
brut
N
mmax
0.4R
8.169 · :· cm
2
( )
ϕ
o
0.4 :·
A
brut
A
brut
2
4.085 · :· cm
2
( )
L 50x50x5 A
1ef
4.8 :· cm
2
( )
2 .Metoda coeficien ilor aproximativi ai razelor de gira ie (de iner ie) ț ț ț
impunem λ
0
=80 - 100
i
y
α
y
h ⋅ :· h h
nec
i
y
α
y
l
fy
λ
0
α
y

⋅ · :·
i
y
h
nec
l
fy
90 0.3 ⋅
10.815 · :· cm ( )
i
z
α
z
b ⋅ :· b b
nec
l
fz
90 0.22 ⋅
18.434 · :· cm ( ) b
1nec
b
nec
2
9.217 · :· cm ( )
L 120x120x10
3 .Metoda coeficien ilor de profil ky , kz ț
ky ,kz = (4.6 - 5)
ξ
y
l
fy
k
y
R
N
⋅ ⋅ :· k
y
ξ
y
l
fy
4.6
R
N
mmax
⋅ ⋅ 346.448 · :·
ξ
z
l
fz
k
z
R
N
⋅ ⋅ :· k
z
ξ
z
l
fz
4.6
R
N
mmax
⋅ ⋅ 433.06 · :·
Pentru valorile lui ξ
y ,
ξ
z
rezultă valorile coeficien ilor λ i φ din curba de flambaj aleasă C ț ș
λ
y
0

¸
1
]
170
351.431 ξ
y

( )
170 160 − ( ) ⋅
351.431 314.391 − ( )
− 168.655 · :· λ
z
0

¸
1
]
200
474.045 ξ
z

( )
200 190 − ( ) ⋅
474.045 430.265 − ( )
− 190.638 · :·
ϕ
y
0

¸
1
]
0.234
351.431 ξ
y

( )
0.234 0.259 − ( ) ⋅
351.431 314.391 − ( )
− 0.2374 · :· ϕ
z
0

¸
1
]
0.178
474.045 ξ
z

( )
0.148 0.195 − ( ) ⋅
474.045 430.265 − ( )
− 0.222 · :·
ϕ
min
min ϕ
z
0

¸
1
]
ϕ
y
0

¸
1
]
,
¸
¸
_
,
0.222 · :· A
br
nec

¸
1
]
N
mmax
ϕ
min
R ⋅
14.72 · :· cm
2
( )
α
z
0.22 :· α
y
0.3 :·
A
1br
nec

¸
1
]
A
br
nec

¸
1
]
2
7.36 · :· cm
2
( )
L 60x60x8
b
nec
l
fz
α
z
λ
z
0

¸
1
]

8.703 · :· cm ( ) b
1nec
b
nec
2
4.351 · :· cm ( )
Vom adopta cornierul L 90x90x7
h
nec
l
fy
α
y
λ
y
0

¸
1
]

5.771 · :· cm ( )
Alegem cornierul L90x90x7
A
1
12.2 :· cm
2
( )
I
z1
92.6 :· I
y1
92.6 :· cm
4
( )
e
z
2.45 :· cm ( )t
c
0.7 :·
A
brut
2 A
1
⋅ 24.4 · :· cm
2
( )
I
y
2 I
y1
⋅ 185.2 · :· cm
4
( )
I
z
2 I
z1
A
1
e
z
t
g
2
+
¸

¸
_

,
2
⋅ +

¸
1
1
1
]
⋅ 383.389 · :· cm
4
( )
i
y
I
y
A
brut
2.755 · :· cm ( ) i
z
I
z
A
brut
3.964 · :· cm ( )
A
net
A
brut
24.4 · :· cm
2
( )
Verificarea sec iunii adoptate ț
1 . Verificarea de rezisten a ț
A
net
A
brut
2 t
c
⋅ t
g
⋅ − 23.28 · :· cm
2
( )
daN
cm
2
¸

¸
_

,
σ
N
mmax
A
net
299.875 · :· if σ R ≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " , ( ) "Se verifica" ·
2 .Verificarea de svelte e ț
λ
y
l
fy
i
y
105.988 · :·
λ
adm
120 :·
λ
z
l
fz
i
z
92.081 · :·
λ
max
max λ
y
λ
z
,
( )
105.988 · :· if λ
max
λ
adm
≤ "Se verifica" , "Nu se verifica " ,
( )
"Se verifica" ·
3 .Verificarea de stabilitate
λ
max
105.988 ·
S
235
ϕ
min
0.4617 :·
C
N
mmax
ϕ
min
A
brut

explicit ALL ,
6981.095
0.461724.4 ⋅ ( )
→ 619.689 · . < R
4 .Verificarea condi iilor constructive ț
L.min > L45x45x4
Verificarea rigidita ii grinzii cu zabrele ț
Prinderea cu sudură a zăbrelelor de gusee în nodurile tălpilor
superioare i inferioare ale grinzii ș
a .Prinderea monta ilor de talpa superioară ț
Detaliu A
N
19
6981.095 :· daN ( ) b
c
90 :· mm ( )
2 L90x90x7
t
c
7 :· mm ( )
t
g
8 :· mm ( )
e 24.5 :· mm ( ) e
1
b
c
e − 65.5 · :· mm ( )
Condi ii constructive ț
3mm a
s1
≤ min 0.7t
g
⋅ 0.85t
c
⋅ ,
( )

3mm a
s1
≤ 0.7t
min
⋅ ≤
a
s1
max 3 Floor min 0.7t
g

( )
0.85t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
2 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
4 · :· mm a
s1
4 · mm
a
s2
max 3 Floor 0.7min t
g
( )
t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
4 · :· mm a
s2
4 · mm
OL 37 (S235)
R
fs
15 :·
daN
mm
2
sudură de colț
Condi ia de rezisten ă ț ț
l
s1
c

¸
1
]
N
19
e
1

2 a
s1
⋅ b
c
⋅ R
fs

42.339 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 50.339 · :· mm
l
s2
c

¸
1
]
N
19
e ⋅
2 a
s2
⋅ b
c
⋅ R
fs

15.837 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 23.837 · :· mm
Alegem pentru lungimile cordoanelor de sudură dimensiunile impuse de condiţiile constructive
l
s1
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s1
r

¸
1
]
max Ceil l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
90 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
90 · mm
l
s2
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s2
r

¸
1
]
max Ceil l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
90 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
90 · mm
if l
s1
r

¸
1
]
15 a
s1
⋅ ≥ l
s1
r

¸
1
]
60 a
s1
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
if l
s2
r

¸
1
]
15 a
s2
⋅ ≥ l
s2
r

¸
1
]
60 a
s2
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
b .Prinderea diagonalelor de talpa superioară
Detaliu B Nod 10
diagonala comprimată 1-10
N
110
38391.1 :· daN ( ) b
c
120 :· mm ( )
2 L120x120x12
t
c
12 :· mm ( )
t
g
8 :· mm ( )
e 34 :· mm ( ) e
1
b
c
e − 86 · :· mm ( )
Condi ii constructive ț
3mm a
s1
≤ min 0.7t
g
⋅ 0.85t
c
⋅ ,
( )

3mm a
s1
≤ 0.7t
min
⋅ ≤
a
s1
max 3 Floor min 0.7 t
g

( )
0.85t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm a
s1
5 · mm
a
s2
max 3 Floor 0.7min t
g
( )
t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm a
s2
5 · mm
OL 37 (S235)
R
fs
15 :·
daN
mm
2
sudură de colț
Condi ia de rezisten ă ț ț
l
s1
c

¸
1
]
N
110
e
1

2 a
s1
⋅ b
c
⋅ R
fs

183.424 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 193.424 · :· mm
l
s2
c

¸
1
]
N
110
e ⋅
2 a
s2
⋅ b
c
⋅ R
fs

72.517 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 82.517 · :· mm
Alegem pentru lungimile cordoanelor de sudură dimensiunile impuse de condiţiile constructive
l
s1
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s1
r

¸
1
]
max Ceil l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
195 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
195 · mm
l
s2
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s2
r

¸
1
]
max Ceil l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
120 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
120 · mm
if l
s1
r

¸
1
]
15 a
s1
⋅ ≥ l
s1
r

¸
1
]
60 a
s1
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
if l
s2
r

¸
1
]
15 a
s2
⋅ ≥ l
s2
r

¸
1
]
60 a
s2
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
diagonala întinsă 10.2
N
102
28021.72 :· daN ( ) b
c
50 :· mm ( )
2 L50x50x6 t
c
6 :· mm ( )
t
g
8 :· mm ( )
e 16.4 :· mm ( ) e
1
b
c
e − 33.6 · :· mm ( )
Condi ii constructive ț
3mm a
s1
≤ min 0.7t
g
⋅ 0.85t
c
⋅ ,
( )

3mm a
s1
≤ 0.7t
min
⋅ ≤
a
s1
max 3 Floor min 0.7 t
g

( )
0.85t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm
a
s1
5 · mm
a
s2
max 3 Floor 0.7min t
g
( )
t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
4 · :· mm
a
s2
4 · mm
OL 37 (S235)
R
fs
15 :·
daN
mm
2
sudură de colț
Condi ia de rezisten ă ț ț
l
s1
c

¸
1
]
N
102
e
1

2 a
s1
⋅ b
c
⋅ R
fs

125.537 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 135.537 · :· mm
l
s2
c

¸
1
]
N
102
e ⋅
2 a
s2
⋅ b
c
⋅ R
fs

76.593 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 84.593 · :· mm
Alegem pentru lungimile cordoanelor de sudură dimensiunile impuse de condiţiile constructive
l
s1
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s1
r

¸
1
]
max Ceil l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
140 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
140 · mm
l
s2
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s2
r

¸
1
]
max Ceil l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 15 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
90 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
90 · mm
if l
s1
r

¸
1
]
15 a
s1
⋅ ≥ l
s1
r

¸
1
]
60 a
s1
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
if l
s2
r

¸
1
]
15 a
s2
⋅ ≥ l
s2
r

¸
1
]
60 a
s2
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
Detaliu C nod 6
talpă inferioară (întinsă)
N
16
52984.39 :· daN ( ) b
c
120 :· mm ( )
2 L120x120x12
t
c
12 :· mm ( )
t
g
8 :· mm ( ) e
1
b
c
e − 103.6 · :·
e 34 :· mm ( ) mm ( )
Condi ii constructive ț
3mm a
s1
≤ min 0.7t
g
⋅ 0.85t
c
⋅ ,
( )

3mm a
s2
≤ 0.7t
min
⋅ ≤
a
s1
max 3 Floor min 0.7 t
g

( )
0.85t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm a
s1
5 · mm
a
s2
max 3 Floor 0.7min t
g
( )
t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm a
s2
5 · mm
OL 37 (S235)
R
fs
15 :·
daN
mm
2
sudură de colț
Condi ia de rezisten ă ț ț
l
s1
c

¸
1
]
N
16
e
1

2 a
s1
⋅ b
c
⋅ R
fs

304.955 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 314.955 · :· mm
l
s2
c

¸
1
]
N
16
e ⋅
2 a
s2
⋅ b
c
⋅ R
fs

100.082 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 110.082 · :· mm
Alegem pentru lungimile cordoanelor de sudură dimensiunile impuse de condiţiile constructive
l
s1
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s1
r

¸
1
]
max Ceil l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
315 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
315 · mm
l
s2
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s2
r

¸
1
]
max Ceil l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
120 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
120 · mm
if l
s1
r

¸
1
]
15 a
s1
⋅ ≥ l
s1
r

¸
1
]
60 a
s1
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"INCORECT" ·
if l
s2
r

¸
1
]
15 a
s2
⋅ ≥ l
s2
r

¸
1
]
60 a
s2
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
talpă superioară (comprimată)
N
69
40724.54 :·
daN ( )
b
c
150 :·
mm ( ) 2 L150x150x12
t
c
12 :·
mm ( )
t
g
8 :· mm ( )
e 41.2 :· mm ( ) e
1
b
c
e − 108.8 · :· mm ( )
Condi ii constructive ț
3mm a
s1
≤ min 0.7 t
g
⋅ 0.85t
c
⋅ ,
( )

3mm a
s2
≤ 0.7 t
min
⋅ ≤
a
s1
max 3 Floor min 0.7t
g

( )
0.85t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm a
s1
5 · mm
a
s2
max 3 Floor 0.7min t
g
( )
t
c
( )
,

¸
1
]

¸
1
]
1 ,

¸
1
]

¸
1
]
,

¸
1
]
5 · :· mm a
s2
5 · mm
OL 37 (S235)
R
fs
15 :·
daN
mm
2
sudură de colț
Condi ia de rezisten ă ț ț
l
s1
c

¸
1
]
N
69
e
1

2 a
s1
⋅ b
c
⋅ R
fs

196.926 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 206.926 · :· mm
l
s2
c

¸
1
]
N
69
e ⋅
2 a
s2
⋅ b
c
⋅ R
fs

74.571 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 84.571 · :· mm
Alegem pentru lungimile cordoanelor de sudură dimensiunile impuse de condiţiile constructive
l
s1
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s1
r

¸
1
]
max Ceil l
s1
c

¸
1
]
2 a
s1
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
210 · :· mm l
s1
r

¸
1
]
210 · mm
l
s2
r

¸
1
]
40 ≥ mm l
s2
r

¸
1
]
max Ceil l
s2
c

¸
1
]
2 a
s2
⋅ + 5 ,
¸
¸
_
,
b
c
,
¸
¸
_
,
150 · :· mm l
s2
r

¸
1
]
150 · mm
if l
s1
r

¸
1
]
15 a
s1
⋅ ≥ l
s1
r

¸
1
]
60 a
s1
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
if l
s2
r

¸
1
]
15 a
s2
⋅ ≥ l
s2
r

¸
1
]
60 a
s2
⋅ ≤ ∧ "CORECT" , "INCORECT" ,
¸
¸
_
,
"CORECT" ·
Înnădirea de montaj a tronsoanelor grinzii cu zăbrele cu uruburi de înaltă rezisten ă ș ț
pretensionate i eclise ș
Detaliu D
N
TS
92945.25 :· daN ( )
m 0.9 :·
coeficient al condiţiilor de lucru
f 0.35 :·
coeficient de frecare
n
f
1 :·
numărul suprafeţelor de lunecare
t
min
1.2 :· cm t
min
t
c
d
nec
5 t
min
⋅ 0.2 − 2.249 · :·
rezultă M
24
A
0
3.24 :· cm
2
R
c
9000 :·
daN
cm
2
clasa 10.9
N
T
0.8R
c
⋅ A
0
⋅ 23328 · :·
N
capTS
SIRP

¸
1
]
m n
f
⋅ f ⋅ N
T
⋅ 7348.32 · :· daN
n
o
3 :·
n
SIRP
necTS

¸
1
]
Ceil
1
2
N
TS

N
capTS
SIRP

¸
1
]
1 ,
¸

¸
_

,
7 · :· suruburi n
v
4 :·
n
o
n
v
+ 7 · suruburi
Detaliu E
N
TI
90576.14 :· daN ( )
m 0.9 :·
coeficient al condiţiilor de lucru
f 0.35 :·
coeficient de frecare
n
f
1 :·
numărul suprafeţelor de lunecare
t
min
1 :· cm t
min
t
c
d
nec
5 t
min
⋅ 0.2 − 2.036 · :· rezultă M
22
A
0
2.82 :· cm
2
R
c
9000 :·
daN
cm
2
clasa 10.9
N
T
0.8R
c
⋅ A
0
⋅ 20304 · :·
N
capTI
SIRP

¸
1
]
m n
f
⋅ f ⋅ N
T
⋅ 6395.76 · :· daN
n
o
4 :·
n
SIRP
necTI

¸
1
]
Ceil
1
2
N
TI

N
capTI
SIRP

¸
1
]
1 ,
¸

¸
_

,
8 · :· suruburi n
v
4 :·
n
o
n
v
+ 8 · suruburi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful