NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a IV-a Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

CUPRINS CAPITOLUL 1 - OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE..........................................................................................2 CAPITOLUL 2 - TERMINOLOGIE SPECIFICĂ ........................................................................................................3 CAPITOLUL 3 - PREVEDERI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA INSTALAŢIILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE A INCENDIILOR......................................................................8 CAPITOLUL 4 - SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ...............................................................52 CAPITOLUL 5 - SPATII DESTINATE ECHIPAMENTELOR DE CONTROL SI SEMNALIZARE (CDAI)..................................................................................................................................................55 CAPITOLUL 6 - PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUCŢII....................................................................................................................................58

1

CAPITOLUL 1 - OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul normativ cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din construcţii, în scopul satisfacerii exigenţelor de siguranţă a utilizatorilor. 1.2. Normativul este destinat proiectanţilor, executanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia, proprietarilor sub orice titlu şi utilizatorilor construcţiilor care se echipează cu astfel de instalaţii. 1.3. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din construcţiile civile, de producţie şi depozitare. 1.4. Prevederile normativului se aplică la instalaţiile precizate la art. 1.3. din construcţiile noi, modernizările, schimbările de destinaţie a construcţiilor existente precum şi la refacerea instalaţiilor existente din clădiri. 1.5. Conformitatea unei componente cu normativul nu garantează că această componentă funcţionează în mod corect când este conectată la o altă componentă, ea insăşiă cu partea din normativ care-i corespunde (de exemplu un echipament de control şi semnalizare cu un detector de caldură), numai dacă ambele componente verificate împreună satisfac condiţiile pentru un sistem. 1.6. Nu fac obiectul prezentului normativ instalaţiile de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi şi aeroporturi; - exploatări miniere în subteran; - obiective în reţelele MapN, MI, SRI nominalizate prin ordine ale conducătorilor structurilor respective; - obiectivele exploatate de SNCFR; - instalaţiile de detectare şi alarmă din sistemele de ventilare – climatizare, de transport pneumatic, etc. La aceste sisteme şi instalaţii se aplică prevederile corespunzătoare, elaborate de structurile respective, aprobate potrivit legii. 1.1.

2

CAPITOLUL 2 - TERMINOLOGIE SPECIFICĂ
Pentru scopurile acestui normativ, se folosesc următoarele definiţii:
NOTA 1 - Lista componentelor sistemelor de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor nu se pretinde a fi exhaustivă. Definiţii pentru alte componente pot fi adăugate în reviziile ulterioare ale acestui normativ sau prin amendament când astfel de componente vor fi produse. NOTA 2 -Definiţii suplimentare specifice diferitelor părţi sunt incluse în acestea din urmă.

2.1 Detector de incendiu (elementul A din figura 1) Componentă a sistemului de detectare a incendiului care conţine cel putin un senzor şi care, constant sau la intervale regulate, monitorizează cel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul şi care furnizează cel puţin un semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare (a se vedea figura 1- elementul B).
NOTA 1 - Decizia de a da alarma de incendiu poate fi luată de detector sau de un alt component al sistemului, de exemplu de echipamentul de control şi semnalizare. NOTA 2 - în afară de tipurile care urmează a fi enumerate şi combinaţiile lor posibile, se pot întâlni şi alte tipuri de detectoare.

Detectoarele de incendiu pot fi definite după diferite criterii. Acestea pot include: - parametrul detectat (a se vedea definiţiile 2.1.1 la 2.1.5); - modul în care detectorul răspunde la parametrul detectat (a se vedea definiţiile 2.1.6 la 2.1.8); - configuraţia detectorului (a se vedea definitiile 2.1.9 la 2.1.11); - posibilitatea de reanclanşare a detectorului (a se vedea definiţiile 2.1.12 la 2.1.14); - amovibilitatea detectorului (a se vedea definiţiile 2.1.15 la 2.1.16); - tipul de semnal transmis (a se vedea definitiile 2.1.17 la 2.1.19). 2.1.1 detector de caldura: Detector care răspunde la o creştere de temperatură. 2.1.2 detector de fum: Detector sensibil la particulele produse de combustie şi/sau piroliză suspendate în atmosferă (aerosoli). Detectoarele de fum pot fi clasificate după cum urmează: 2.1.2.1 detector de fum cu camera de ionizare: Detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze curenţii de ionizare din interiorul detectorului. 2.1.2.2 detector optic de fum: Detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze absorbţia sau difuzia unei radiaţii în domeniul infrarosu, vizibil şi/sau ultraviolet al spectrului electromagnetic. 2.1.3 detector de gaz: Detector sensibil la produse de combustie şi/sau descompunere termică. 2.1.4 detector de flacară: Detector care răspunde la radiaţia electromagnetică emisă de flăcările unui incendiu. 2.1.5 detector multisenzor: Detector care răspunde la mai mult de un parametru al incendiului. 2.1.6 detector static: Detector care iniţiază o alarmă când mărimea parametrului măsurat depăşeste o anumită valoare, pentru un timp suficient.

3

pentru un timp suficient.15 detector amovibil: Detector care este proiectat astfel încât să permită cu uşurinţă demontarea din poziţia sa normală de funcţionare pentru scopuri de mentenanţă şi întreţinere.2 Echipament de control si semnalizare ( figura 1 .1. "alarmă de incendiu" sau cu alte condiţii anormale.Acesta poate fi un semnal analogic real (adevărat) sau un echivalent al valorii sesizate codat digital.11 detector liniar: Detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinatatea unei linii continue. NOTA . trebuie înlocuite una sau mai multe componente pentru a trece în starea sa normală de veghe.1.1 detector autoresetabil: Detector resetabil care trece automat el însuşi în starea sa normala de veghe. 2.2 detector resetabil de la distanţă: Detector resetabil care poate fi trecut în starea sa normală de veghe printr-o operaţie efectuată de la distanţă.3 detector resetabil local: Detector resetabil care poate fi trecut în starea sa normală de veghe printr-o operaţie manuală efectuată la detector. după răspuns. 2. 2.12 detector resetabil: Detector care.9 detector punctual: Detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui punct fix.1. pentru scopuri de mentenanţă şi întreţinere.2. 2.1. 2. 2.1. 2. 4 .10 detector multipunctual: Detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui număr de puncte fixe.18 detector multistare: Detector care generează o stare de ieşire dintr-un număr limitat (mai mare de două) în legatură cu condiţiile de "veghe".1. după răspuns. Un detector resetabil poate fi clasificat după cum urmează: 2.1. Componentă a unui sistem de detectoare şi de alarmă incendiu prin care alte componente pot fi alimentate cu energie şi care: a) este utilizat pentru: a receptiona semnale de la detectoarele conectate.1. 2.1.1.12. fără a fi necesar să se înlocuiască unul din elementele sale. din momentul în care condiţiile care au declanşat intrarea lui în stare de alarmă încetează. 2. pentru un timp suficient. poate fi trecut din starea sa de alarmă în starea sa normală de veghe.13 detector neresetabil (cu elemente schimbabile): Detector la care. 2. 2.1.12. 2.1. 2. nu este posibilă.14 detector neresetabil (fara elemente schimbabile): Detector care.1. după răspuns.16 detector inamovibil: Detector la care modul de montare este astfel încât demontarea uşoară din poziţia sa normală de funcţionare.19 detector analogic: Detector care generează un semnal de ieşire ce reprezintă valoarea parametrului sesizat.elementul B). 2.17 detector cu două stări: Detector care generează una din cele două stări de ieşire relativ la conditiile de "veghe" sau "alarmă de incendiu".1.12.7 detector diferenţial: Detector care iniţiază o alarmă când diferenţa (în mod normal mică) între mărimile parametrului măsurat în două sau mai multe locuri depăşeşte o anumită valoare.1.1. 2. nu mai poate fi trecut în starea sa normală de veghe.8 detector de rata de creştere (velocimetric): Detector care iniţiază o alarmă când rata de schimbare a parametrului măsurat cu timpul depăşeşte o anumită valoare.

b) este utilizat pentru monitorizarea funcţionării corecte a sistemului şi a da avertizări audibile şi vizibile pentru orice defect (de exemplu: scurtcircuit. c) dacă se cere. 2.2) la o staţie de recepţie semnal de defect (a se vedea 2. rupere linie sau defect în alimentarea cu energie).2) la o statie de recepţie a alarmei (a se vedea 2. a înregistra dacă este posibilă oricare din aceste informatii. Componenta unui sistem de detectare si de alarmă incendiu care alimentează cu energie echipamentul de 5 .elementul K). Echipament intermediar care transmite un semnal de alarmă de la un echipament de control şi semnalizare (a se vedea 2. 2.4 Declansator manual de alarma (figura 1 .elementul J).elementul F). după recepţia unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare (a se vedea 2. spre echipamentul de comandă a protecţiei automate (a se vedea 2. Staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu.7) la un echipament automat de stingere a incendiului.11 Echipament de alimentare cu energie ( figura 1 . 2. 2.8 Echipament de protecţie împotriva incendiului (figura 1 . care este utilizată pentru a avertiza starea de incendiu.5) .elementul G). 2.elementul H). a indica o asemenea condiţie de alarmă audibil şi vizibil. de exemplu: la dispozitivele de alarmă incendiu sonore sau optice (a se vedea 2.8). este capabil să transmită semnalul de alarmă incendiu. Un centru de la care pot fi iniţiate măsurile corective necesare.elementul L).10).9 Dispozitiv de transmisie semnal de defect (figura 1 . 2. Echipament automat de control şi de intervenţie împotriva incendiului. 2.7 Comanda sistemelor automate de intervenţie împotriva incendiului (figura 1 . 2. de exemplu o instalatie de stingere.10 Staţie de recepţie semnal de defect (figura 1 . a indica locul pericolului.6 Staţie de recepţie alarmă la incendiu (figura 1 . Componentă a sistemului de alarmă incendiu neinclusă în echipamentul de control şi semnalizare (a se vedea 2.5 Dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu ( figura 1 .2).elementul E). 2. la serviciul de pompieri direct sau prin intermediul unui echipament de transmisie a alarmei de incendiu (a se vedea 2.2).3). de exemplu o sirenă sau un semnalizator optic.a determina dacă aceste semnale corespund unei condiţii de alarmă. Echipament intermediar care transmite un semnal de defect de la echipamentul de control şi semnalizare (a se vedea 2.3 Dispozitiv de alarma la incendiu (figura 1 .elementul C).6). Un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului (a se vedea 3.elementul D): Componentă a unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu care este utilizată pentru semnalizarea manuală a unei alarme.

2) şi acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control şi semnalizare. A C E B F D J K G H FIGURA 1. Conformitate Părţile componente trebuie să fie în conformitate cu părţile corespondente ale acestui normativ.13 Dispozitiv autonom de alarmare la fum. 2. În acest caz.control şi semnalizare (a se vedea 2. Anumite părţi din sistem pot să nu corespundă cu definiţiile componentelor specificate în capitolul 2. 2.14.12 Elemente pentru conectare.reţea şi sursa de rezervă).2). Detectoarele care nu includ un element de decizie nu pot fi conforme cu partea corespondentă a prezentului normativ decât dacă ele sunt conectate la partea din sistem care include elementul de decizie (a se vedea 2. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu sursa principala . Toate elementele care formează legăturile între diferitele componente ale unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu. Dispozitiv care dispune de alimentare locală (baterii) care conţine elemente de detecţie a fumului şi care este proiectat pentru declanşarea unei alarme de incendiu în aplicatii casnice. NOTA -Dispozitivele autonome de alarmare la fum nu fac obiectul acestui normativ. 2.Exemplu care indică componentele unui sistem de detectare şi de alarmă la incendiu 6 . zona în care dispozitivul urmează a fi instalat va determina încercările de mediu corespunzătoare.

K .dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu. incluzând dispozitivul. F . D – declanşator/declanşatoare manual(e) de alarmă.Legenda: A . L .detector (detectoare) de incendiu. trebuie evaluat în raport cu condiţiile acelei părţi corespondente ale prezentului normativ 7 .dispozitiv de transmisie semnal de defect.staţie de recepţie semnal de defect. J .echipament de protecţie împotriva incendiului. NOTA 1 . răspunsul global al sistemului. E . C – dispozitive de alarmă incendiu.Liniile de legatură care conectează diversele componente indică fluxul informaţiei si nu interconexiunile fizice Componentele care se instalează în aceleaşi condiţii cu echipamentul de comandă şi semnalizare trebuie supuse la aceleaşi încercări de mediu ca echipamentul de control şi semnalizare. H .comanda sistemelor automate de protecţie împotriva incendiului. dar componentele care pot fi instalate în aceleaşi condiţii ca detectoarele trebuie supuse la încercari de mediu specifice în standardele de detectoare. În scopul determinării functionării corecte a dispozitivului pe durata acestor încercări.staţie de recepţie alarmă la incendiu.echipamentul de control şi semnalizare.Dispozitivele G şi H pot avea nevoie de alimentare din sursă separată. NOTA 2 . G . B .echipament de alimentare cu energie.

CAPITOLUL 3 PREVEDERI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA INSTALAŢIILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE A INCENDIILOR
3.1 GENERALITĂŢI Instalaţiile de detecţie şi semnalizare a incendiilor se proiectează în conformitate cu prevederile prezentului normativ. Toate elementele componente trebuie să deţină certificate de conformitate EN54 corespunzătoare categoriei din care fac parte. Documentaţia tehnico-economică se elaborează pe baza scenariului de siguranţă la incendiu, bazat pe identificarea riscului şi după caz, pe analiza de risc, stabilindu-se măsurile, tehnicile, procedeele şi organizarea instalaţiilor de detecţie şi semnalizare a incendiilor. Dimensionarea instalaţiilor de detecţie şi semnalizare a incendiilor şi amenajarea spaţiilor necesare instalării echipamentelor aferente se stabileşte de proiectant pe baza destinaţiei construcţiei, caracteristicilor specifice ale produselor utilizate şi în funcţie de pericolul prognozat. Trebuie prevăzute sisteme de detecţie şi semnalizare pentru toate tipurile de construcţii civile cu excepţia caselor individuale destinate locuinţelor. În cazul blocurilor de locuinţe, se vor instala sisteme de detectie şi avertizare pentru spaţiile comune (holuri, magazii, etc.), spaţiile transformate în unităţi de comerţ sau servicii publice şi parcări subterane. Pentru spaţiile destinate locuinţelor trebuie instalate detectoare autonome pentru zonele cu destinaţia bucătărie sau centrală termică sau orice alt spaţiu cu risc ridicat de incendiu. Unitatea centrală trebuie să dispună de afişaj alfanumeric cu posibilitatea afişarii mesajelor şi în limba română. Memoria de evenimente trebuie să permită stocarea a cel puţin 1000 de evenimente şi va putea fi descărcată sau citită pe afişajul local. Dacă spaţiul protejat este mai mare decât 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care permit localizarea detectorului care a declanşat alarma. Dacă spaţiul protejat are o arie mai mare decât 10000 mp sau mai mult de 1000 de elemente, trebuie prevăzut un sistem de management controlat prin intermediul calculatorului, pentru a uşura identificarea zonei alarmate. Dacă se folosesc mai multe unităţi centrale, acestea vor fi conectate în reţea, pentru o tratare unitară a sistemului. Interconectarea unităţilor centrale se va face redundant, pentru a preveni pierderea comunicaţiei în cazul unui defect de cablu. Cablul de interconectare trebuie să fie de tip E30, care să permită funcţionarea normală cel puţin 30 de minute în condiţii de incendiu.

3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un sistem de detecţie şi semnalizare a incendiilor poate avea în componenţă următoarele elemente:

8

1. echipament de control şi semnalizare (ECS) : componentă a unui sistem de detecţie şi alarmă la incendiu prin intermediul căreia pot fi alimentate cu energie şi controlate alte componente şi care a. este utilizată pentru: a recepţiona semnale de la detectoarele conectate; a determina dacă aceste semnale corespund unei condiţii de alarmă; a indica o asemenea condiţie de alarmă audibil şi vizibil; a indica locul pericolului; a înregistra dacă este posibil oricare din aceste informaţii; b. este utilizată pentru monitorizarea funcţionării corecte a sistemului şi a da avertizări audibile şi vizibile pentru orice defect (de exemplu: scurtcircuit, rupere linie sau defect în alimentarea cu energie). c. dacă se cere, este capabilă să transmită semnalul de alarmă incendiu, de exemplu: la dispozitivele de alarmă incendiu sonore sau optice; spre echipamentul de transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri; spre echipamentul de comandă a protecţiei automate la un echipament automat de stingere a incendiului. 2. dispozitiv de alarmă la incendiu: componentă a sistemului de alarmă incendiu neinclusă în echipamentul de control şi semnalizare. Este utilizat pentru a comanda un dispozitiv de avertizare incendiu, de exemplu o sirenă sau un semnalizator optic. 3. declanşator manual de alarmă: este utilizat pentru semnalizarea manuală a unei alarme. 4. dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu: echipament intermediar care transmite un semnal de alarmă de la un echipament de control şi semnalizare la o staţie de recepţie a alarmei. 5. staţie de recepţie alarmă la incendiu: staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu. 6. sistem de comandă a sistemelor automate de intervenţie împotriva incendiului: un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului, după recepţia unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare. 7. echipament de protecţie împotriva incendiului: echipament automat de control şi de intervenţie împotriva incendiului, de exemplu o instalaţie de stingere. 8. dispozitiv de transmisie semnal de defect: echipament intermediar care transmite un semnal de defect de la echipamentul de control şi semnalizare la o staţie de recepţie semnal de defect. 9. staţie de recepţie semnal de defect: un centru de la care pot fi iniţiate măsurile corective necesare.

9

10. echipament de alimentare cu energie: alimentează cu energie echipamentul de control şi semnalizare şi acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control şi semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu sursă principală -reţea şi sursă de rezervă). 11. elemente pentru conectare: toate elementele care formează legăturile între diferitele componente ale unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu. 12. dispozitiv autonom de alarmare la fum: conţine elemente de detectare a fumului, alimentare cu energie şi alarmă, proiectată pentru declanşarea unei alarme de incendiu în aplicaţii casnice. 3.1.2 CĂILE DE TRANSMISIE Calea de transmisie reprezintă suportul de transmisie a mesajelor şi a comenzilor în cadrul unui sistem de detecţie şi semnalizare incendiu. La o cale de transmisie poate fi conectat un număr maxim de 256 detectoare şi dispozitive. Zona de acoperire maximă a unei căi de transmisie nu trebuie să depăşească 6000m2. Căile de transmisie utilizate pentru funcţiile de control trebuie să întrunească cerinţele menţionate mai sus. În cazul în care căile de transmisie sunt instalate pe post de bucle, vor fi utilizate cabluri separate pentru căile de transmisie de intrare şi ieşire. Căile de transmisie între ECHIPAMENTUL DE CONTROL ŞI SEMNALIZARE (ECS) şi alte dispozitive de detecţie automată a incendiilor şi sistemele de alarmă şi căile de transmisie pentru verificările echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor (de exemplu sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de evacuare a fumului, precum şi dispozitive de alarmare împotriva incendiului şi echipamente de detecţie a defectelor de funcţionare ale programului) vor fi monitorizate şi protejate în vederea păstrării caracteristicilor funcţionale pentru o perioada de cel puţin 30 de minute în cazul unui incendiu. 3.1.3. DOMENIU DE DETECŢIE Zonele fizice supravegheate vor constitui domenii singulare de detecţie. În cazul în care o încăpere dispune de podea dublă sau tavan fals, acestea vor fi asociate unor domenii proprii de detecţie. 3.1.4. SECŢIUNEA DE INCENDIU Secţiunea de incendiu este o parte a clădirii, separată de restul contrucţiei prin mijloace specifice de protecţie împotriva incendiilor. În cazul apariţiei unui incendiu, secţiunea se va închide pentru a preveni răspândirea focului în secţiunile de incendiu învecinate. 3.1.5. GRUPĂ DE DETECŢIE Grupa de detecţie este definită ca fiind asocierea unuia sau mai multor detectore, care dispune de afişare individuală a mesajelor de alarmă şi a deranjamentelor. Într-o grupă de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).

10

2 PROIECTAREA SISTEMULUI 3. canalele şi puţurile de cabluri.3. Documentaţia furnizată trebuie să reflecte orice limitări observate pe parcursul evaluării sau testării cerute de EN54-13. de aerisire şi de ventilaţie. etc.2. canalele şi puţurile pentru materiale şi deşeuri.). instalaţiile de climatizare. ale dispozitivelor de transport şi transmisie. memorie de evenimente care poate fi descărcată sau citită de la panoul central.1. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor. precum şi incintele de colectare ale acestora.8 m. adăposturi care nu sunt utilizate. vor fi asigurate următoarele: centralele trebuie să fie conforme cu BS EN 12094-1:2003. părţi ale incintelor în care marginea superioară se apropie la mai mult de 0.) dacă în aceste incinte nu se depozitează materiale sau deşeuri care pot determina apariţia unui incendiu insă nu şi zonele comune de acces ale acestor spaţii sociale. CERINŢE GENERALE Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie să fie testate şi evaluate în conformitate cu EN54-13. neglijabile din punctul de vedere al încărcării termice în caz de incendiu. ALOCAREA ZONELOR DE STINGERE LA CĂILE DE TRANSMISIE În cazul utilizării unui echipament de control a sistemelor de stingere a incendiilor. etc. spaţiile delimitate de tavanele false şi de podelele tehnice. se vor utiliza centrale cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor. rampe de încărcare aflate în spaţii deschise.2. spaţiile delimitate de tavane false sau podele tehnice dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de mai jos: spaţiile delimitate trebuie să aibă o înalţime mai mică de 0.2. Trebuie respectate toate restricţiile referitoare la proiectarea şi planul de montare a sistemului oferite în tema de proiect. 3. spaţiile de depozitare. precum şi canalele de admisie şi evacuare a aerului. 11 . echipamente de alarmare vocală. nu trebuie să existe conexiuni ale sistemelor de securitate (de exemplu ale iluminatului de siguranţă. toalete. Zonele exceptate de la supraveghere: spaţiile sociale (duşuri.5 m de tavan. alte zone mici.

AVARIE LA O UNITATE CENTRALĂ DE PROCESARE (AVARIE DE SISTEM) Unităţile centrale de de procesare. EFECTELE AVARIILOR 3. se vor lua măsuri de protecţie a personalului în cazul activării sistemului de stingere.centralele trebuie sa dispună de afişaj alfanumeric.1. Avariile apărute pe circuitele de intrare/ieşire ale modulelor de interfaţă sau ale modulelor de control nu vor afecta calea de transmisie.1. 3. un concentrator sau un echipament de semnalizare şi de control care sunt instalate in sisteme cu peste 512 detectoare. 3. În cazul unei alarme trebuie să fie posibilă operarea căilor de transmisie către dispozitivele de alarmă (cap.2. 3. liniile de monitorizare şi comandă vor fi monitorizate cu rezistenţe EOL (end-ofline). Sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât două avarii în orice circuit individual să nu poată anula protecţia de pe o suprafaţă mai mare de 6000m2.2. C din EN 54-1) şi către echipamentul de dirijare a alarmei împotriva incendiilor (cap. Astfel.3. E din EN 54-1). 12 . comandă şi control. când activarea sistemelor de stingere a incendiilor poate pune în pericol persoane în zona protejată. În cazul în care sistemul are în componenţă mai multe compartimente de incendiu. se asigură procesarea semnalelor recepţionate de la zonele de detecţie. Un indicator optic al unui indicator general de alarmă şi un indicator audio vor exprima starea alarmei.2.3.3.2.2. în cazul unei avarii la unitatea centrală de procesare.3. LIMITAREA EFECTELOR AVARIILOR Proiectarea sistemului trebuie efectuată în aşa fel încât avariile pe căile de transmisie să nu determine întreruperea comunicării cu sistemele de semnalizare. cu o întindere totală de peste 6000m2 trebuie sa aibă un sistem redundant de procesare. două avarii în orice circuit individual nu vor anula mai mult de 5 compartimente de incendiu. doar o zonă de stingere nu va putea fi controlată.1 AVARIE LA O CALE DE TRANSMISIE Proiectul va fi făcut astfel încât o avarie (scurt-circuit sau circuit deschis al unei căi de transmisie sau o defecţiune a unui detector sau declanşator manual de alarmă) nu va provoca pierderea a mai mult de o zonă de detecţie. cu o suprafaţă maximă de 1600m2 sau 32 de detectoare automate sau 10 declanşatoare manuale de alarmă sau o zonă de stingere. atât în cazul alarmelor reale cât şi în cazul alarmelor false. în cazul defectelor sau al avariilor funcţionale la un element component.1.

Dacă numărul de detectoare a căror stare este afişată pe un afişaj alfanumeric este mai mare de 512. În zonele cu atmosfere periculoase se aplică reguli speciale de cablare. monoxid de carbon. dacă este necesar.2.3. în conformitate cu normativele naţionale. Înaintea stabilirii nivelelor de sensibilitate menţionate mai sus va trebui măsurat şi nivelul de perturbatii. de exemplu căldură. Este posibil ca parametri monitorizaţi. Se va tine cont de toate posibilităţile de evitare a declanşării alarmei nedorite. radiaţii UV şi IR să poată provoca alarme nedorite.2 INDICAREA AVARIILOR Sistemul trebuie proiectat astfel încât să poată fi oferită o indicaţie a avariei pentru un circuit deschis sau pentru un scurt-circuit la orice cablu de alimentare: ‐ ‐ ‐ detectoare sau declanşator manual de alarmă dispozitive de alarmă orice echipament subordonat care necesită o indicare a avariei. fum. trebuie utilizat echipamentul certificat ca fiind potrivit în aceste scopuri şi care respectă normativele naţionale. praf sau vapori. gata de operare sau un echipament de înregistrare cu citire rapidă (ca o imprimantă). posibilul risc de incendiu şi posibilitatea răspândirii sale.5.2.2. ALARME FALSE Trebuie luate toate precauţiile posibile pentru a preveni alarmele false.În cazul în care unitatea centrală funcţionează în regim de avarie.1. atunci vor fi operaţionale măcar: ‐ ‐ un al doilea afişaj alfanumeric care are şi interfaţă electronică. în zone care prezintă un pericol potenţial de expozie a unui gaz combustibil. ATMOSFERĂ PERICULOASĂ Atunci când este necesară instalarea unui echipament de alarmă împotriva incendiului. Este bine să se ţina cont de exemplu de condiţiile de mediu. aceasta va trebui să semnalizeze starea de alarmă 3. 3. Va fi aplicată cel puţin una dintre aceste metode: 13 .3.3 AVARIE LA UN AFIŞAJ ALFANUMERIC (ECHIPAMENT PENTRU MULTIPLE INDICAŢII) Avaria la un afişaj alfanumeric poate afecta zonele de detecţie cu o întindere maximă de 6000m2 dar care nu are mai mult de 512 detectoare.2. 3.4. utilizarea zonelor. 3.

condiţionarea declanşării alarmei de intrarea în starea de alarmă a două zone diferite sau a două detectoare din aceeaşi zonă de detecţie. va activa echipamentul de semnalizare a alarmei împotriva incendiului fără întârziere. vor fi întrunite următoarele cerinţe: (figura 2) Dacă este prezent personal de specialitate. procesele de lucru. pre-alarmă şi alarmă. Fără confirmare. Sistemul va aştepta 30 secunde confirmarea semnalului de alarmă. Detectoarele de căldură nu vor fi instalate acolo unde temperatura ambiantă. timpul de sosire al pompierilor. Posibilitatea de întârziere a transmisiei semnalului alarmei împotriva incendiilor către un centru cu comandă de la distanţă. Scoaterea din funcţiune va putea fi efectuată de asemenea manual. Utilizarea in acelasi dispozitiv de detecţie a doi sau mai mulţi parametri împotriva incendiilor.etc. Alegerea unei sensibilităţi asemănătoare pentru detectoare(dacă este posibil). de exemplu. Integrarea a mai mult de o valoare de prag. un timp minim de investigare (T2) de 3 minute poate fi acceptat după confirmarea sistemului de alarmă. În acest caz. Proiectarea instalaţiei cu dubla incidenţă a detectării (dependenţă de grup dublu sau detector dublu). dimensiunea clădirii. Setarea "transmisiei întârziate" va putea fi efectuată doar manual. dezactivarea va putea fi setată automat. fumul de ţigară. (figura 1) In functie de procesul care se declanşează în caz de incendiu. înlocuirea detectoarelor de fum cu cele de căldură. Utilizarea unui dispozitiv multisenzor poate rezulta în scăderea sensibilităţii pentru fiecare senzor. "Transmisia întârziată" nu este permisă la alarmele primite de la declanşatoarele manuale de alarmă.Alegerea corectă a detectorului. (cu o înălţime mai mică de 3 m) trebuie luate măsuri pentru prevenirea declanşării detectoarelor la. Aceasta va permite etape separate de non alarmă. Pot fi introduse următoarele măsuri: evitarea poziţionării detectoarelor lângă surse probabile de fum. semnalul de alarmă va fi transmis după 30 secunde. 14 . poate ajunge la niveluri unde apare un risc de declanşare neintenţionată a detectoarelor. se poate prevedea o perioadă de 10 secunde. din cauza surselor de căldură naturale sau operaţionale.. (figura 1) Recepţia altor semnale de alarmă pe parcursul timpului de investigare.. Atunci când detectoarele de fum sunt instalate în camere joase. Alegerea algoritmilor potriviţi pentru procesul de luare a deciziei in sistemele controlate cu software. interzicerea fumatului.

FIGURA 1 Organigrama alarma incendiu 15 .

Trebuie elaborate dispoziţii pentru identificarea semnalelor declansatoarelor manuale de alarma. sau suprafaţa totală a clădirii este mai mică de 300 m2 . afară de cazul când: ‐ zona este formată dintr-o casă a scării. luminator. atunci pot fi incluse ca fiind parte din cei 1600 m2 ai zonei de detecţie. ‐ 16 . într-un compartiment deschis sau neîmpărţit.3. Împărţirea trebuie să ţină cont de planul intern al clădirii.3 ZONE 3. pentru a fi prevenite indicaţiile greşite. 3. fiecare zonă trebuie restricţionată la un singur etaj al clădirii.1 GENERALITĂŢI Împărţirea clădirii în zone de detecţie şi de alarmă (Figura 2) trebuie să îndeplinească cerinţele procesului care se declanşează în caz de incendiu. Restricţii în ceea ce priveşte zonele de detecţie: suprafaţa unei singure zone de detecţie. nu va depăşi 1600m2. există riscul ca praful să se aşeze pe detectoare şi să provoace o alarmă falsă. Toate dispozitivele utilizate în sistemele de detecţie vor avea protecţie EMC potrivită pentru a evita alarmele false cauzate de interferenţele electromagnetice.3. de exemplu a unui scut de protecţie special va proteja detectoarele. În astfel de cazuri.În camerele cu un puternic curent de aer. orice dificultăţi posibile de cercetare sau mişcare. zonele de detecţie vor fi definite într-o manieră care să permită stabilirea rapidă şi clară a originii declanşării.2 ZONE DE DETECŢIE Clădirea se împarte în zone de detecţie astfel încât locul alarmei originale să fie uşor determinat din indicaţiile oferite de echipamentul de semnalizare. instalarea. 3. Trebuie acordată o atenţie specială în zonele în care sistemul de detecţie a incendiilor este utilizat pentru a iniţia alte sisteme de protecţie împotriva incendiilor. dar într-un singur compartiment de incendiu. Operarea unui detector va permite o localizare clară a zonelor de detecţie afectate. casa liftului sau alte structuri similare care se întind pe mai mult decât un etaj. dacă suprafaţa care trebuie monitorizată depăşeşte 1600 m2 trebuie împărţită în zone de detecţie. asezarea zonelor de alarmă şi prezenţa altor pericole speciale. dacă zona supravegheată este formată din birouri sau compartimente iar aceasta nu depăşeşte 400 m2 sau 5 compartimente.

3 ZONE DE ALARMĂ Împărţirea clădirii în zone de alarmă va depinde de nevoia de diferenţiere între tipurile de alarmă folosite. vor fi incluse într-o zonă de detecţie separată.detectoarele împotriva incendiilor instalate în golurile din podea şi de pe tavan. 3. Dacă se va folosi un semnal de alarmă unitar. FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17 . Semnalul de alarmă trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3. Orice împărţire în zone de alarmă trebuie să fie în conformitate cu procesul declanşat în caz de incendiu. în instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat.3. în gurile de vizitare pentru cabluri. Mai multe zone de detecţie pot declanşa o singură zonă de alarmă. detectoarele automate de incendiu din fiecare zonă de detecţie pot fi unite în grupuri de detectoare care permit o investigaţie rapidă a incendiului.6. fiecare detector trebuie identificat astfel încât să poată indica zona de detecţie de care aparţine. nu este necesară împărţirea în zone diferite.

18 . detectoarele de flăcări pot fi utilizate în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt. Aceste detectoare se bazează pe existenţa unui tavan (sau altă suprafaţă similară) pentru a direcţiona produsele către exterior. precum fazele iniţiale în care este implicat un carton. Într-un foc mocnit cu mult fum. În cazul unui foc cu combustibil lichid. sunt adecvate pentru a fi folosite în majoritatea clădirilor. Produsele de ardere simţite de detectoarele de fum şi de căldură sunt transportate de la incendiu la detector prin convecţie. dar deobicei sunt nepotrivite pentru uzul extern. În general. căldură radiantă (flacără) şi alte produse inflamabile. Astfel.4. unde detectoarele de fum şi de căldură nu sunt potrivite.1 DETECTOARE – GENERALITĂŢI Factorii care afectează alegerea tipului de detector sunt: Materialele din zonă şi modul în care ar arde acestea. Nici un detector nu este cel mai potrivit pentru toate aplicaţiile iar alegerea finală va depinde de circumstanţele individuale. însă un foc ce creşte rapid în temperatură şi care degajă puţin fum poate declanşa mai întâi un detector de căldură şi apoi unul de fum.3. Detectoarele trebuie să poată comunica la ECS sau să semnalizeze local starea de defect sau murdărire. Configuraţia zonei (în special înălţimea tavanului). Fiecare tip de detector răspunde la o rată diferită şi la diferite tipuri de incendiu.4 SELECTAREA DETECTOARELOR ŞI A DECLANŞATOARELOR MANUALE DE ALARMĂ 3. Cerinţele legislative: Detectoarele selectate trebuie să fie în general acelea care vor furniza cea mai timpurie avertizare de încredere conform condiţiilor de mediu ale zonei în care sunt situate. un detector de flacără va fi cel care în general se va declanşa primul. Astfel. Posibilitatea unor alarme false. Condiţiile ambientale din camerele de supraveghere. Deseori va fi folosită pentru o aplicaţie o îmbinare de diferite tipuri de detectoare. Detectoarele împotriva incendiilor sunt deobicei proiectate pentru a detecta una sau mai multe caracteristici ale incendiului: fum. un detector de căldură furnizează cel mai încet răspuns. Radiaţia percepută de detectorul de flăcări circulă în linii drepte şi nu necesită tavan pentru a direcţiona produsele către exterior. Efectele ventilaţiei şi căldurii. un detector de fum se va declanşa primul. de la sursă la detector.

încăperilor înalte. 3. Un detector de căldură va funcţiona atunci când flăcările ating aproximativ o treime din distanţa de la baza focului la tavan. Detectoarele de fum cu camera de ionizare sunt sensibile în special la fumul care conţine particule mici. Anumite materiale atunci când sunt supraîncălzite (de exemplu PVC) sau produsele care ard la foc mocnit (de exemplu spumă poliuretanică) produc fum. Detectoarele de fum care funcţionează pe principiul luminii dispersate. Dacă incendiul se rezumă la astfel de materiale şi nu implică alte materiale inflamabile. Detectoarele de fum nu pot face diferenţa între produsele şi lichidele inflamabile (precum alcoolul). de exemplu. În general. riscuri specifice pentru care fiecare tip de detector este în mod deosebit potrivit. Detectorii de aspirare sunt adesea utilizaţi pentru a proteja echipamentele electronice. sunt mai puţin sensibile la particulele mici regăsite în incendiile propriu-zise. însă pot fi mai predispuse la furnizarea alarmelor false. unde detectoarele (de exemplu detectoarele de fum) nu pot fi instalate având în vedere caracteristicile clădirilor.3. Un tub de preluare a probelor va avea deobicei mai multe orificii de testare iar densitatea la senzor va fi valoarea medie a densităţii fumului la toate orificiile tubului de preluare a probelor. detectoarele de fum furnizează un răspuns mai rapid decât detectoarele de căldură.2 DETECTOARELE DE FUM Atât detectoarele de fum de tip optic cat si cu camera de ionizare au o gamă suficientă de răspuns.3 DETECTOARE LINEAR DE FUM Detectoarele lineare sunt potrivite în cazul supravegherilor.4 DETECTOARE DE CĂLDURĂ Detectoarele de căldură sunt în general considerate cele mai puţin sensibile dintre toate tipurile de detectoare. care poate fi produs de materiale care ard mocnit. de exemplu detectoare de căldura sau flacără. (sau nepotrivit). trebuie considerat un tip alternativ de detectoare. regăsite în fumul gros din punct de vedere optic. aburi. dar sunt mai puţin sensibile la particulele mari aflate în fumul dens din punct de vedere optic. 3. care sunt sensibile la particulele mai mari şi active din punct de vedere optic. tunelurilor de cabluri sau a încăperilor cu un tavan cu valoare artistică şi istorică. Atunci când există producţie sau alte procese care produc fum.4. Detectoarele de aspirare a fumului utilizează un sistem de tuburi pentru a testa atmosfera zonei aflate sub protecţie şi pentru a duce mostra la un senzor care poate fi comandat prin telecomandă de la zona protejată. atunci detectoarele de căldură sau de flacără trebuie utilizate în acea zonă. dacă nu sunt instalate corespunzător. Există totuşi. praf etc ce ar putea declanşa detectoarele de fum. precum cele produse în incendiile cu flăcări ce ard rapid.4. a încăperilor intinse. 19 . pentru a fi de folos general. având particule mari la care detectoarele sunt în special sensibile.4.

Detectoarele de căldură cu gradient de temperatură sau termodiferenţiale se vor utiliza în locuri cu variaţii lente sau nesemnificative ale temperaturii. Datorită transmisiei de radiaţii nu este necesară montarea unui detector pe tavan. Trebuie evitate zonele cu depuneri de ulei. radiaţia infra-roşie sau o combinaţie dintre cele două. grăsimi şi praf. unde alarma trebuie declanşată la creşteri rapide sau depăşirea unei valori limită a temperaturii. Pot fi utilizate radiaţia ultravioletă. În general. atunci trebuie să fie folosite împreună cu detectoare de alt tip. Trebuie luate în considerare radiaţiile care pot influenţa funcţionarea detectoarelor de flacără. Detectoarele de flacără trebuie folosite doar dacă există o linie vizuală către zona protejată. însă cu anumite materiale (precum materialele anorganice) este posibil să fie necesară alegerea detectoarelor de flacără capabile să reacţioneze la anumite părţi ale lungimii de undă ale spectrului. Detectoarele de prag de temperatură sau termomaximale se vor utiliza în locuri cu variaţii mari de temperatură. Detectorii de flacără UV nu trebuie instalaţi în zone cu praf. de exemplu la pompe. Radiaţia ultra-violetă în raza lungimii de undă folosită pentru detectarea incendiilor poate fi absorbită de ulei. trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. grăsimi şi cele mai multe sticle şi fumuri. Radiaţia infra-roşie este mai puţin afectată.5 DETECTOARELE DE FLACĂRĂ Detectoarele de flăcăra identifică radiaţiile vizibilă sau invizibilă a unei flăcări deschise. Detectoarele de flacără sunt potrivite în special la aplicaţii precum supravegherea generală a unei zone mari şi deschise într-un depozit sau în depozitele de cherestea sau supravegherea locală a zonelor critice unde flăcările focului se pot împrăştia rapid. Radiaţiile ultra-violetă şi infra-roşie sunt diferite ca şi mod de a trece prin diverse materiale. 20 . Detectoarele de flacără pot reacţiona la un incendiu mai rapid decât un detector de fum sau de căldură. însă unde trebuie semnalizată ca alarmă depăşirea unei valori maxime a acestei temperaturi.4. orientate vertical. înainte să apară flăcările. Dacă detectoarele ultraviolete vor fi folosite în cladirile unde materialele cel mai probabil vor arde la foc mocnit. Radiaţia ultravioletă de la un incendiu poate fi prevenită să ajungă la un detector dacă focul produce destul de mult fum. 3. Spectrul de radiaţie pentru majoritatea materialelor inflamabile este destul de larg pentru a fi detectat de orice detector de flacără. vane sau conductele care conţin combustibil lichid sau în zone cu materiale pe bază de combustibili subţiri. precum placajele şi picturile în ulei. Dacă detectoarele de flacără vor fi expuse la lumina soarelui. Datorită acestei incapacităţi de a detecta focurile mocnite. detectoarele de flacără nu trebuie considerate detectoare cu efect general. ceaţă sau fum. detectoarele de căldură au o rezistenţă mai mare la condiţiile adverse ale mediului decât alte tipuri de detectoare.

Trebuie ca detectoarele să fie instalate şi în zonele ascunse. de flacără. în cadrul aceluiaşi sistem. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnică sau deasupra plafoanelor false.5 INSTALAREA ŞI DISTANŢA DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE ŞI DECLANŞATOARELE MANUALE DE ALARMĂ 3.5. Fumul poate fi penetrat de radiaţia infraroşie. va fi efectuat un test (teste) la incendiu.5. Trebuie ca declanşatoarele manuale de alarmă pentru sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu să fie diferenţiate foarte clar de cele care au alte scopuri.4.5.Răspândirea radiaţiei-flacără depinde de raţia lungimii de undă radiată la dimensiunea particulelor (particule de fum) în zona monitorizată. declanşatoarele manuale de alarmă) este definit în capitolele de mai jos: Pentru detectoarele de fum şi de căldură § 3.5.5.6 Înaintea instalării sistemelor de detecţie. testul efectuat de specialişti va evalua răspândirea fumului sau a căldurii atunci când aceste dispozitive sunt active alternativ sau sunt inactive. 21 . cât mai repede posibil.3 Pentru detectoarele lineare de fum § 3.5.5. Este de preferat ca fumul să fie produs de o sursă cu forţă de emersiune calorică joasă (în acest scop poate fi folosit un generator de fum). unde incendiul ar putea izbucni sau s-ar putea propaga. liniare de fum. 3. în combinaţie cu toate celelalte dispozitive din zonele specificate. o atenuare sau o întârziere. fum. detectoarele de flacără UV nu vor fi instalate sau vor fi instalate doar în cazul în care sunt susţinute de detectoarele de fum.6.2 Pentru detectoarele de flacără § 3. Dacă un foc mocnit este probabil a apărea în zona monitorizată şi ar umple camera cu fum. 3.1 GENERALITĂŢI Numărul de detectoare (de căldură. Pentru declanşatoarele manuale de alarmă § 3. Detectoarele automate de incendiu trebuie instalate astfel încât produsele inflamabile relevante din orice incendiu în zona de protecţie să poată ajunge la detector fără o diluare inoportună. care ar putea influenţa performanţa sistemelor de detecţie a incendiilor (de exemplu sistemul HVAC). vor fi utilizate detectoarele de flacără în IR. DECLANŞATOR MANUAL DE ALARMĂ Declanşatoarele manuale de alarmă au în mod normal aceeaşi metodă de operare şi de preferat ar fi să fie de acelaşi tip.4 Pentru detectoare speciale § 3. cea ultravioletă poate fi absorbită de el.

5 m.5. care sunt la o distanţă mai mică de 15 cm de acesta.Declanşatoarele manuale de alarmă trebuie instalate astfel încât orice persoană care depistează un incendiu să poată fi capabilă să transmită o alarma la ECS.5m cu excepţia cazului în care există pasaje. distanţa laterală a acestei caracteristici structurale va avea atunci tot cel puţin 0. de exemplu.5 în lateral şi dedesubtul detectoarelor.3 TAVANE CU ELEMENTE STRUCTURALE SUSPENDATE Tavanele cu elemente structurale suspendate.5. cu rapiditate şi cu uşurinţă.1 DISTANŢA DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FAŢĂ DE UN PERETE Distanţa dintre detectoare şi perete nu trebuie să fie mai mică de 0. Fiecare cameră protejată sau spaţiu închis trebuie să conţină cel puţin un detector automat de incendiu. FIGURA 5 Tavane cu elemente structurale suspendate 22 .1.1.2 DISTANŢA DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FAŢĂ DE BUNURILE ŞI ECHIPAMENTELE DEPOZITATE Nu trebuie să existe echipamente sau bunuri de nici un fel pe o rază de 0. traverse sau. de exemplu conductele de aer condiţionat.1. 3. 3. acolo unde există grinzi.5. vor fi privite ca fiind plate dacă există un spaţiu de 15 cm între tavan şi acele elemente structurale (vezi figura 5). 3. conducte şi caracteristici structurale similare cu o dimensiune mai mică de 1m lăţime. conducte de aer condiţionat care trec pe sub tavan.

Dacă înălţimea acestui strat este anticipată. Detectoarele trebuie instalate astfel încât elementele sale sensibile să se situeze în limitele afişate în Tabelul 3 (§ 3. performanţa detectoarelor de fum şi de căldură depinde de existenţa unui tavan situat deasupra detectorului. atunci norul de fum produs de foc se va aplatiza şi va forma un strat înainte de a ajunge la tavan.1 LIMITA ÎNĂLŢIMII TAVANULUI ŞI DISTANŢA ORIZONTALĂ MAXIMĂ DINTRE DETECTOARE În general. detectoarele nu trebuie încastrate în tavan. Din cauza posibilei existenţe a unui strat barieră de aer rece. aproape de acesta.2. Înălţimea şi configuraţia tavanului. conform formulei A n = K x A max 23 .2 DETECTOARE DE FUM ŞI DE CĂLDURĂ Acoperirea fiecărui detector trebuie limitată. Câţiva factori de luat în considerare in cazul limitării ar fi: Zona protejată. 3.5.3). după cum urmează. vezi Tabelul 2 de mai jos.2. Pentru detectoarele punctuale (de detecţie a fumului şi a căldurii) distanţa orizontală de la orice punct din zona protejată la detectorul la cel mai apropiat detector nu trebuie să depăşească valoarea oferită de figurile 6 şi 7.3.5. Orice opriri ale produselor de incendiu de la mişcările convective. Trebuie avut în vedere ca razele detectoarelor de fum cu rază optică să nu fie blocate. De asemenea.5. Numărul de detectoare va fi calculat astfel încât aria maximă alocata pe detector să nu fie depăşită. Distanţa dintre oricare punct din zona supravegheată şi cel mai apropiat detector. Mişcarea aerului ventilat. Dacă va apare fenomenul de stratificare a temperaturii. aria maximă supravegheată va fi ponderata cu coeficientul K de mai jos. atunci pe lângă detectoarele instalate în apropiere de tavan vor fi montate şi detectoare la înălţimea de stratificare scontată.

6 1 0.6 0.3 0.TABELUL 1 – Factori de risc TIPUL DE INCAPERE SUPRAVEGHEATA A Arhiva B Camera baterii Camera boiler Bucatarii Birouri C Camere calculatoare Coridoare Coletarii D Depozite E Camere cu echipamente electrice H Camere hotel Hangare L Laboratoare Lifturi M Camere cu echipamente mecanice Camere testare motoare P Parcaje Cabine proiectie S Studiouri Spatii comerciale Supermagazine T Tipografii Transformatoare 0.3 1 1 1 1 1 COEFICIENT K 24 .6 1 0.3 0.6 1 1 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 0.

5 m ≤6. E.0 m ≤6.0 m ≤4.6 0. C. F and G Temperatura EN 54-5 Grade 3 A max = suprafaţa maximă supravegheată de un detector DH = distanţa maximă orizontală între un punct al tavanului şi cel mai apropiat detector α= pantă acoperiş ≤12. D. B.0 m > 6.5 m ≤6. el putând fi completat şi cu alte tipuri de spaţii precum şi cu alţi coeficienţi de risc luând în considerare diferite scenarii de incendiu.5 m ≤7.5 m 20 m² 40 m² 30 m² 30 m² 80 m² 60 m² 80 m² > 20° Amax 80m² 90 m² 110 m² 25 .0 m ≤12. TABELUL 2 – Limita înălţimii tavanului Aria protejată Tipul de detector Inălţimea incăperii Panta acoperiş ≤20° Amax ≤80 m² > 80 m² Fum EN 54-7 Fum EN 54-7 Temperatura EN 54-5 Grade 1 A1 ≤30 m² Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2.3 Acest tabel nu este unul exhaustiv. B. C.Camere tehnice Centrale telefonice 0.0 m ≤7.0 m ≤4. F and G Temperatura EN 54-5 Grade 3 Temperatura EN 54-5 Grade 1 A1 > 30 m² Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2. D. E.

suprafaţa protejată de fiecare detector de fum este redusă cu 30%.FIGURA 6 – Distanţa maximă între un punct al tavanului şi un detector de fum FIGURA 7 – Distanţa maximă între un punct al tavanului şi un detector de temperatură La interdependenţa de două grupe sau detectoare. 26 .

suprafaţa supravegheată se reduce cu 50%.0.35 m .25 m 0 .2 DETECTOARE DE SUB TAVANE ŞI ACOPERIŞURI Detectoarele de căldură vor fi instalate direct sub tavan. spaţiile vor fi alese la pante de acoperiş mai mici de 20o. 3.. Valorile spaţiului sunt specificate în tabelul 3.0 m > 6.2.2.0 m 0 .5. aşa cum este prezentat în figura 8 de mai jos.. va fi montat un rând de detectoare în fiecare vârf. grilaje.1. spaţiul necesar dintre detector şi tavan/acoperiş depinde de tipul de tavan sau acoperiş implicat şi de înălţimea camerei.) într-un procentaj mai mare de 75%. 3.5 m 0. va fi instalat un rând de detectoare pe nivelul vertical al pantei în partea cea mai înaltă a încăperii. Detectoarele vor fi instalate pe suprafaţa acoperişului care are panta cea mai joasă către un spaţiu (Dv). nu vor fi necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. În cazul unui tavan fals care permite circulaţia aerului (de exemplu deschizături.5.0 m Dv = distanţa între detectoarele de fum şi tavane/acoperişuri α = pantă acoperiş 27 . TABELUL 3 – Distanţe între detectoarele de fum şi tavane/acoperişuri Inălţimea incăperii Panta acoperis α ≤20° Dv ≤6.3 DETECTOARE PE TAVAN ŞI ACOPERIŞURI CU FORME SPECIALE În cazul încăperilor cu acoperiş foarte ascuţit.20 m . În cazul instalării unui al doilea rând de detectoare în acoperisul fierăstrău orientat în partea de nord. În cazul încăperilor cu acoperiş fierăstrău orientat în partea de nord. de exemplu acoperişuri cu un versant.. acoperişuri în două pante.Dacă sunt prevăzute mijloace tehnice de protecţie împotriva incendiilor.0. În cazul detectoarelor de fum.0.4 m α > 20° Dv 0. acoperişuri înclinate cu o pantă mai mare de 20o.

4 DETECTOARE SITUATE SUB PLATFORME.FIGURA 8 – Aşezarea şi distanţa între un punct al tavanului şi detectoare în cazul acoperişurilor cu pante speciale *1) dacă HS>0. este necesară instalarea unor detectoare suplimentare sub acestea. în cazul în care vor fi întrunite condiţiile definite în Tabelul 4 de mai jos.0 m PH în conformitate cu Tabelul 3 RH înălţimea încaperii 3. GRILAJE SAU ECHIPAMENTE SIMILARE Dacă o cameră este împărţită pe orizontală.5. Pot fi instalate detectoare sub platforme.2. În cazul mai multor nivele de platforme.5 m sau dacă HS ≤6. Notă: grilajele sunt considerate ca fiind platforme apropiate deoarece se pot depozita bunuri pe ele. de platforme apropiate sau de grilaje. doar cel mai de jos nivel va fi prevăzut cu detectoare dacă nu există încărcătură inflamabilă între celelalte nivele.6 m *2) dacă WS>7. 28 .

0 m > 2.5 m² 3.0 m > 3. Dacă nu sunt luate în considerare.5.5 m > 2. grinzile vor fi luate în considerare în conformitate cu figura 9 de mai jos.TABELUL 4 – Amplasarea detectorilor sub platforme TIP DETECTOR TEMPERATURĂ EN 54-5 FUM EN 54-7 INĂLŢIME LAŢIME LUNGIME PLATFORMĂ PLATFORMĂ PLATFORMĂ l (m) h (m) b (m) > 7.0 m între 6.0 m şi 12.0 m > 2.0 m > 2.5 m ARIE PLATFORMĂ f (m²) > 9 m² > 16 m² > 31.5 m ≤6.5 DETECTOARE PE TAVANE CU GRINDĂ În funcţie de înălţimea camerei şi de adâncimea (inălţimea) grinzii. vor fi instalate detectoare pe partea inferioară a grinzii.0 m > 3. FIGURA 9 – Amplasare detectoarelor în funcţie de înălţimea camerei şi înălţimea grinzii 29 .2.

TABELUL 5 – Amplasarea detectoarelor în conformitate cu aria suprafeţei tavanului TIP DETECTOR SUPRAFAŢA ARIA MAXIMĂ SUPRAFEŢEI SUPRAVEGHEATĂ TAVANULUI A max (m²) (m²) >12 8-12 20 m² TEMPERATURĂ EN 54-5 30 m² 6-8 4-6 <4 >18 12-18 9-12 6-9 <6 >36 24-36 60 m² 18-24 12-18 FUM EN 54-7 <12 >48 32-48 80 m² 24-32 16-24 <16 3.2.5. distanţa dintre detectoarele de fumva fi de maxim 15 m (11 m pentru detecţia cu interdependenţa între două grupe sau 2 detectoare şi 7.6 Detectoare pe holuri înguste şi în spaţiile din tavan. distanţa dintre detectoare va fi calculată respectându-se următoarele reguli: distanţa dintre detectoarele de temperatura va fi de maxim 10 m (5 m pentru detecţia cu interdependenţa între două grupe sau 2 detectoare).5 m la acţionarea dispozitivelor de protecţie în caz de incendiu cum ar fi instalaţiile de stingere). 30 INSTALAREA A CÂTE UN DETECTOR ÎN 1 SPAŢIU 2 SPAŢII 3 SPAŢII 4 SPAŢII 5 SPAŢII 1 SPAŢIU 2 SPAŢII 3 SPAŢII 4 SPAŢII 5 SPAŢII 1 SPAŢIU 2 SPAŢII 3 SPAŢII 4 SPAŢII 5 SPAŢII 1 SPAŢIU 2 SPAŢII 3 SPAŢII 4 SPAŢII 5 SPAŢII . Pe holurile înguste şi în spaţiile din tavan cu un diametru mai mic de 3 m.

a) Gură de admisie a aerului (sistem de deschidere – aerul va părăsi încăperea pe uşa deschisă) Prin orificii în tavane Se vor poziţiona detectoarele de fum simetric între ventilatoare.2.7 VENTILAREA ŞI MIŞCAREA AERULUI Notă: în figurile de mai jos vor fi reprezentate detectoare de fum. 3. Până la această lăţime.vor fi respectate valorile suprafetelor supravegheate ale detectoarelor.5 m în jurul fiecărui detector va fi închisă. FIGURA 10 Atunci când gura de admisie a aerului este montată într-un tavan fals perforat. precum este afişat mai jos. zona cu o rază de cel puţin 0. distanţa până la capetele holurilor sau ale zonelor de tavan nu va depăşi jumătatea distanţelor menţionate mai sus. Se vor lua în considerare grinzile în spaţiile tavanului doar dacă laţimea de la grindă la grindă este mai mare de 1 m.5. detectoarele pot fi instalate pe partea inferioară a grinzilor. 31 . conform figurii 10. se monta câte un senzor la fiecare intersectare sau cot al culoarelor.

o Cu o ventilaţie slabă (mai puţin de 1m/s măsurată la orificiu). se va poziţiona detectorul de fum la o distanţă de cel puţin 3 m faţă de gura de admisie a aerului. se va poziţiona detectorul de fum la o distanţă de cel puţin 1. (figura 12 de mai jos – imagine din faţă şi în plan). 32 . (figura 12 de mai jos – imagine din faţă şi în plan) o Cu o ventilaţie puternică (peste 1m/s măsurată la orificiu).FIGURA 11 Prin orificii în pereţi Deschizăturile se află direct sub tavan. Conceptul va fi adaptat cu ventile pentru a evita detectorul.5 m faţă de gura de admisie a aerului.

33 .FIGURA 12 b) Orificiul de evacuare Prin orificii în tavan Detectoarele de fum vor fi localizate în zonele de turbulenţă a aerului dintre orificiile de evacuare a aerului. nu în faţa orificiilor de evacuare cum este arătat mai jos.

FIGURA 13 Dacă evacuarea aerului se desfăşoară prin conducte de ventilare ( instalate în cele din urmă deasupra tavanului fals) fiecare conductă va fi echipată cu un detector urmărind figurile 14 şi 15 de mai jos. FIGURA 14 34 .

FIGURA 16 35 .FIGURA 15 Prin orificii în pereţi Dacă deschizăturile sunt situate direct sub tavan. se va poziţiona detectorul de fum în faţa fiecărui orificiu dar nu direct în curentul de aer urmărind figura 16 de mai jos.

pentru calculatoare. În interiorul spaţiului destinat pentru detectoare. (vezi figurile 17 şi 18 de mai jos).va fi obţinută o detectare eficientă dacă se instalează detectorii la 2/3 din înălţimea spaţiului. trebuie să sw obţină o dispunere simetrică. la distanţe mari.0m Cu o ventilaţie slabă mai mică de 1m/s Aria de supraveghere maximă pentru un detector de fum va fi ≤ 30 m2 iar distanţa orizontală maximă permisă dintre un detector şi orice punct de pe tavan sau podea va fi ≤ 4 m. Suportul din podeaua falsă trebuie să permită o accesibilitate sportită la detector în scopul mentenanţei şi testării. NOTA: Pereţii şi podelele false utilizate pe post de distribuitor vor fi mereu monitorizate. în podelele false cu guri de admisie.3. Cu o ventilaţie puternică mai mare de 1m/s Aria de supraveghere maximă pentru un detector de fum va fi după cum urmează: o 20 m2 dacă viteza aerului este între 1m/s şi 4m/s o 10 m2 dacă viteza aerului este între 4m/s şi 8m/s În multe cazuri. detectoarele vor fi poziţionate în direcţia curentului de aer. Va exista mereu un număr mai ridicat de detectoare lângă gura de admisie a aerului. Dacă spaţiile nu sunt utilizate pe post de distribuitor.Dacă orificiile nu se află direct sub tavan. la distanţe mai mici. vezi § 2. 36 . Înălţime <1. c) În tavane şi podele false Detectoarele trebuie poziţionate conform unei distribuţii simetrice pe suprafaţa acoperită. De exemplu. şi perpendicular pe curentul de aer. se va acorda o mare atenţie poziţionării detectorului de fum.

FIGURA 17 –Pardoseală falsă FIGURA 18 – Tavan fals vedere faţă 37 .

(sisteme de aer condiţionat închise).1) dispozitiv de răcire La dispozitivele de răcire. FIGURA 20 – Cameră cu circulaţia internă a aerului 38 .FIGURA 19 – Tavan fals vedere plan d) Poziţionarea detectoarelor în sistemele de aer condiţionat d. detectoarele vor fi instalate în curenţii de aer ai dispozitivului de răcire fără a constitui un obstacol în calea circulaţiei aerului.

vană oprire introducere aer / 3.vană mixare / 2.FIGURA 21 – Cameră fără circulaţia internă a aerului d.2) sisteme de aer conditionat FIGURA 22– 1 .dispozitiv răcire 39 .

Anumite tipuri de detectoare de fum ar putea sa nu funcţioneze corespunzător atunci când este vorba de curenţi de aer cu viteză foarte mare. Altfel.2. Aceste distanţe se aplică şi în cazul programării interdependenţei de două grupe sau două detectoare. Fiecare detector cu aspiraţie a fi asociat unei grupe proprii. 3. aceste detectoare de fum trebuie considerate utile doar în cazul furnizării protecţiei locale şi ca un dispozitiv suplimentare pentru un sistem normal de detecţie a incendiilor. Deşi pot fi conectate la sistemul de detecţie a incendiilor.5 m. 3. 40 . Diluarea sau stratificarea fumului poate reduce eficienţa detectorului de fum în conducta combinată. la o distanţă de cel puţin trei ori mai mare decât lăţimea conductei. Diluarea provocată de extragerea aerului curat împreună cu fumul reduce eficienţa detectoarelor de fum montate pe conductă pe post de sistem de alarmă şi de detecţie a incendiului. Producătorii de astfel de detectoare furnizează de obicei carotiere subordonate sau paravânturi care trebuie instalate acolo unde este necesar.5. Pentru sistemele de detecţie se va utiliza sistemul cu aspiraţie iar tubulatura de aspiraţie va fi montată pe părţile exterioare ale rafturilor iar în cazul rafturilor duble şi pe spaţiul median. Pentru a evita efectele de turbulenţă a aerului.5. imediat după ultimul punct de captare şi înainte ca aerul să ajungă la un colector de evacuare cu un diametru mare. iar dacă echipamentul de tratare a aerului este închis. detectoarele de fum sau sondele trebuie instalate într-o zonă perfect întinsă din conductă. acolo unde aerul din mai multe puncte de extragere este combinat într-o singură conductă. Nivelul cel mai înalt al orificiilor de aspiraţie pentru supravegherea rafturilor nu trebuie să fie situat la mai mult de 6 m de tavanul incintei. vor fi prevăzute orificii aflate la distanţă de câte 6m pentru fiecare nivel de detecţie. Distanţa orizontală maximă dintre ţevile de aspiraţie nu trebuie să depăşească 6 m. În linie verticală.8 DETECTOARE ÎN CONDUCTELE DE AER Detectoarele de fum de tip optic sau detectoarele speciale cu sondă pot fi montate în conductele de aer fie pentru a oferi protecţie împotriva împrăştierii fumului de către un sistem de aer condiţionat sau ca parte a protecţiei locale a mecanismului. Distanţa maximă dintre orificiul de aspiraţie şi suprafaţa exterioară a raftului nu trebuie să depăşească 3 m. fumul de la un incendiu va ajunge mai greu la detectoare.Detectorul va fi instalat. atunci când este posibil. Primul şi ultimul rând vertical al orificiilor de aspiraţie nu voi fi plasate la o distanţă mai mare de 3 m faţă de capetele unui raft. faţă de cel mai apropiat cot. diluarea concentraţiei fumului ar putea preveni detectarea din timp. O grupă de detecţie nu va cuprinde mai mult de 20 de orificii de aspiraţie. colţ sau legătură.9 DETECŢIA PENTRU SPAŢII DE DEPOZITARE ÎNALTE CU RAFTURI Spaţiile de depozitare înalte sunt magazii cu rafturi la care înălţimea de depozitare (distanţa dintre suprafaţa de sprijin şi partea superioară a bunurilor depozitate) depăşeşte 7.2.

trebuie luaţi în considerare următorii factori: ‐ ‐ ‐ Vizibilitatea distanţei dintre orice punct din zona de supraveghere şi cel mai apropiat detector. TABELUL 6 – Limitele înălţimilor tavanului Unghi Grad Înălţime maximă a tavanului ≤ 45m ≤ 33m ≤ 23m Zona supravegheată Cu linii de vizualizare verticale îndreptate în jos care depind de înălţimea montării şi de unghiul de vizualizare Dimensiune maximă a zonei supravegheate = 600 m2 Montat pe colţul Clasa 1 peretelui cu o pantă de 45o – unghi de vizualizare de ≥ 90o (Figura 23) Montat pe perete cu Clasa 1 unghi de Clasa 2 vizualizare pentru Clasa 3 detector de ≥ 90o 41 . Prezenţa barierelor de radiaţie.3. Prezenţa unor surse de radiaţie perturbatoare. Pentru determinarea ariilor de acoperire. Numărul detectoarelor de flacără trebuie ales astfel încât limitele din Tabelul 6 să nu fie depăşite. Detectoarele de flacără sau de radiaţie are trebui instalate în aşa fel încât să poată oferi o supraveghere vizuală bună a zonei protejate.3 DETECTOARE DE FLACĂRĂ Acoperirea fiecărui detector trebuie limitată.5.

Pentru detectoarele de flacără instalate în exterior. 23m 144 m2 33m 289 m2 45m Zona maximă supravegheată 625 m2 42 . Numărul necesar depinde de volumul şi condiţiile încăperilor. rotindu-se simetric faţă de axa optică. precum lumina. vor avea un unghi de vizualizare de cel puţin 90 de grade. va fi stabilită o vizualizare directă a oricărei posibile surse de incendiu. Deoarece radiaţiile flăcărilor se împrăştie drept. vor fi luate în considerare condiţiile de mediu. Detectoarele cu raze infra-roşii şi detectoarele UV montate astfel pot monitoriza volumul maxim al unei încăperi cubice cu o lungime a muchiei "a".FIGURA 23 –Instalarea detectoarelor de flacără Detectoarele cu raze infra-roşii şi detectoarele UV montate pe perete/colţ şi instalate cu un unghi de 45 de grade faţă de axa optică faţă de podea. poziţionarea şi alinierea detectoarelor de flacără trebuie alese astfel încât să furnizeze o supraveghere uniformă şi volumetrică. La amplasarea detectoarelor vor fi luate în considerare obiectele sau alte obstacole care crează umbre. TABELUL 7 – Zona maximă supravegheată Lungimea axei optice Detectoare de clasa 1: a =25m Detectoare de clasa 2: a =17 Detectore de clasa 3: a =12m Numărul.

Aceasta poate determina o deplasare a razei de lumină focalizată de pe unitatea de recepţie şi astfel poate determina declanşarea unor atenţionări sau alarme false.4 DETECTOARE LINEARE OPTICE Detectoarele de fum lineare optice trebuie instalate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.5m 0. Dacă un acoperiş sau un tavan are pante diferite. va fi considerată panta cu cel mai mic unghi. din cauza riscului de declanşare de semnalele false pe care le pot furniza.3m până la 0.7m Unghi de ≤ 20o Dv 0.4m până la 0. acolo unde detectoarele punctuale de fum nu pot fi utilizate. Detectoarele de fum cu rază optică pot fi utilizate în combinaţie cu detectoarele punctuale de fum şi în următoarele cazuri speciale: Spaţii cu tavane foarte înalte. 43 . Aceste detectoare nu vor fi utilizate atunci când este aşteptată o degajare masivă de fum la incendiu. de exemplu magaziile.0 m > 6m ≤ 12m D 6m 6. Trebuie luate în calcul vibraţiile determinate de variaţiile temperaturii. TABELUL 8 – distanţe maxime şi zonele de supraveghere (A) ale detectoarelor optice lineare (principiul transmisiei luminii) Unghi de ≤ 20o Înălţimea încăperii ≤ 6. care pot determina întinderea construcţiilor de metal. numărul de detectoare va fi suplimentat.5.9m D = distanţa orizontală maximă a oricărui punct de pe tavan la următoarea rază de lumină Dv = distanţa verticală a detectorului faţă de tavan/acoperiş Unghi = unghiul pantei acoperişului/tavanului la orizontală. Trebuie stabilită o vizibilitate permanentă între unitatea de transmisie şi cea de recepţie. Trebuie fascicolul să nu fie întrerupt de mutarea obiectelor din spaţiul protejat. 3. a =distanţa maximă dintre două raze de lumină paralele = 2 x D A max = aria maximă de supraveghere pentru un detector obţinută din produsul distanţei maxime (a) cu distanţa maximă permisă dintre unitatea de transmisie şi cea de recepţie. În cazuri în care detectoarele de fum obişnuite nu pot fi utilizate din motive referitoare la mediu.5m 0.4m până la 0.5m a 12m 13m A max 1200m2 1300m2 Dv 0. Detectoarele vor fi instalate pe un element stabil şi fără vibraţii.3m până la 0. (de exemplu grinda de oţel).Dacă există obstacole.

FIGURA 24 A – aria supravegheată L . Distanţa maximă dintre transmiţător si receptor nu va depăşi 100 m.5.receptor 3. poate fi necesar să se mărească valorile furnizate pentru Dv. se vor instala două niveluri de detecţie cu detectori lineari. raza de lumină va fi setată sub posibilele învelişuri de căldură.2.lăţimea suprafeţei E. în Tabelul 9.emiţător R. proiectarea şi instalarea acestora va fi efectuată în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Distanţa minimă dintre axele din mijloc ale razei de lumină şi pereţi sau obiecte nu va fi mai mică de 0.5 DETECTOARE SPECIALE (CERINŢE SPECIFICE) Pentru toate detectoarele care pentru moment nu sunt incluse în aceste specificaţii. Dacă înălţimea tavanului este mai mare de 14 m. 44 . Pentru a preveni acest lucru.lungimea razei de lumină I.Notă: învelişurile de căldură situate dedesubtul tavanului sau a acoperişului pot împiedica fumul care se ridică să ajungă la tavan. Astfel. Detectoarele care utilizează fum şi/sau căldură şi/sau flacără sau o combinaţie a acestora vor fi instalate suplimentar în aşa fel încât să se respecte cerinţele furnizate în aceste specificaţii. Astfel de detectoare trebuie folosite dacă a fost obţinut un acord pe parcursul consultării § 3.5 m.

În anumite cazuri. În astfel de cazuri.6. 3.1 NIVELUL SUNETULUI Nivelul sunetului furnizat va fi în aşa fel încât semnalul alarmei de incendiu să fie auzit imediat peste oricare zgomot ambiental. uşor de identificat şi uşor de accesat. astfel încât nici o persoană să nu fie nevoită să parcurgă o distanţă mai mare de 30m pentru a ajunge la un declanşator manual de alarmă.6. Este posibil să fie necesară acordarea unei atenţii speciale atunci când se instalează un declanşator manual de alarmă în locuri în care se află persoane cu disabilităţi de mişcare. În zone în care semnalele sonore nu au efect. semnalele audio vor fi dublate de semnalele vizuale şi/sau tactile.6 SISTEME DE ALARMĂ ŞI DISPOZITIVE 3. (precum publicul general) trebuie declanşată măcar pe cale audio.5m deasupra podelei.2 SEMNALE SONORE Limitarile cu privire la stabilirea nivelelor de sunet ale dispozitivelor de alarmă care trebuie realizate şi inteligibilitatea şi forma mesajelor vocale sunt oferite în cele ce urmează. procedura aplicată în caz de incendiu poate necesita ca alarma să fie întâi transmisă unui personal antrenat. în caz de incendiu.6 DECLANŞATOARE MANUALE DE ALARMĂ Declanşatoarele manuale de alarmă vor fi poziţionate pe căile de ieşire în situaţii de urgenţă pe (interiorul sau exteriorul) fiecărei uşi care face legătura cu scara de incendiu şi la fiecare ieşire în exterior. 3. o alarmă generală de incendiu nu trebuie anunţată imediat.1 GENERALITĂŢI Metoda alarmării ocupanţilor clădirii trebuie să fie în conformitate cu cerinţele procedurii aplicate în caz de incendiu. atunci nivelul minim trebuie să fie de 75 dB (A). Dacă alarma are scopul de a trezi persoane care dorm. 45 . trebuie limitat la persoanele autorizate.2. Declanşatoarele manuale de alarmă trebuie să fie vizibile. care mai apoi se poate ocupa de punerea în aplicare a planului de apărare împotriva incendiilor. 3. de exemplu acolo unde zgomotul de fundal este excesiv sau unde există ocupanţii cu disabilităţi auditive.3. În cazul folosirii de mesaje preînregistrate. Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel minim fie de 65 dB (A) şi cu 5 dB (A) deasupra oricărui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde. Orice alarmă transmisă pentru o persoană necalificată. Dispozitivele de alarmare pot fi dispozitive de alarmă cu acţionarea unor sirene speciale sau sisteme de alamă vocală (sistemul de adresare publică utilizând operator uman sau mesaje preînregistrate). sistemul trebuie proiectat în aşa fel încât să nu poată activa simultan mai multe module de comunicare.5. declanşatoarele manuale de alarmă trebuie montate la o înălţime între 1.6.2m şi 1. În general. Accesul la interfaţa de comandă a sistemelor de adresare publică.

Este puţin probabil ca nivelul de sunet dintr-o încăpere să fie satisfăcător dacă aceasta este separată de cel mai apropiat dispozitiv de alarmare prin mai mult de o uşă.5 SISTEME VOCALE Atunci când alarma transmisă este un mesaj vocal. 3.Aceste nivele minime vor fi atinse în oricare punct în care sunetul de alarmă trebuie să fie auzit.4 CARACTERISTICILE SUNETULUI Caracteristicile sunetului utilizat pentru avertizarea alarmaelor de incendiu vor fi aceleaşi în toate părţile clădirii.6. această transmisie nu trebuie să depindă de prezenţa unui operator. tip 2. sunetul receptionat să aibă înţeles.2.6. Este de preferat un număr mai mare de dispozitive de alarmare cu intensitate audio mai mică. scurte. prestabilite. intervalul de timp dintre mesajele succesive să nu depăşească 30 de secunde iar semnalele "de umplutură" similare cu cele ale receptoarelor convenţionale să fie utilizate atunci când intervalele de linişte depăşesc 30 de secunde. 46 . decât un număr mai mic de dispozitive audio de alarmare cu o intensitate audio mai mare. pe cat posibil. toate mesajele vocale să fie clare. 3. pentru a preveni nivelele mari de sunet care ar putea apărea în anumire zone. de exemplu pauza de masă. nivelul sistemului vocal trebuie stabilit în aşa fel încât să acopere orice zgomot ambient din interiorul clădirii.3 DISPOZITIVELE DE ALARMĂ Trebuie instalate cel putin 2 dispozitive de alarmare într-o instalaţie. fie imediat sau după o perioadă de întârziere. 3. alte semnale. fără ambiguităţi şi.2.2. Trebuie instalat cel puţin un dispozitiv pentru fiecare compartiment de incendiu. trebuie ca: să fie furnizată o alarmă potrivită (fie înregistrată dinainte sau sintetizată) care poate fi transmisă automat ca răspuns la o alarmă de incendiu.6. cu răspuns încet. începutul sau sfârşitul programului. chiar dacă nivelul de sunet recomandat poate fi atins cu un singur dispozitiv. 3.2. să nu poată fi confundate cu semnalele de alarmă în caz de incendiu şi să nu poată fi transmise în acelaşi timp cu semnalele de alarmă la incendiu.6. la mai mult de 1m de la receptorul de alarmă.2 MĂSURĂTOARE Nivelele sunetului vor fi măsurate utilizând un instrument care să fie în conformitate cu IEC 651. Nivelul sunetului nu trebuie să depăşească 120 dB (A) în orice punct.

Echipamentul de control şi de semnalizare trebuie situat într-o cameră: • care este situată de preferinţă la parter şi în imediata vecinătate a intrării principale a clădirii monitorizate sau intrarea utilizată în mod normal de pompieri şi care trebuie să permită un acces liber oricând. Acestea trebuie menţinute astfel încât să poată fi furnizate anunţuri sau instrucţiuni referitoare la cazurile de urgenţă. aflată într-o zonă curată.7. ECS cu un panou de comandă de la distanţă. Cel puţin un microfon folosit în caz de incendiu va fi instalat în mod normal lângă echipamentul de control şi de semnalizare (ECS). 3. Întrun astfel de caz. Echipamentul de control şi de semnalizare (ECS) independent.7 CONTROL ŞI SEMNALIZARE 3.6. dacă apar dificultăţi la îndeplinirea acestei cerinţe. Trebuie respectate următoarele specificaţii de amplasare a ECS: a.3 DISPOZITIVE VIZUALE DE ALARMĂ ÎMPOTRIVA INCENDIULUI Dispozitivele vizuale de alarmă la incendiu trebuie utilizate numai în zone în care nivelul zgomotului ambiental depăşeşte 90 dB (A) şi în alte zone în care. Este posibil să fie necesară poziţionarea unor microfoane suplimentare care să fie folosite în caz de incendiu. sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât să nu fie posibilă funcţionarea simultană a mai mult de un microfon. la temperatura potrivită (între 00 şi 40o ) si o umiditate potrivită (între 10% şi 80%) pentru a asigura funcţionarea corectă. • • 47 . 3. toate sursele audio să fie deconectate automat. 2. Orice alarmă vizuală împotriva incendiului va fi uşor de văzut şi de recunoscut comparativ cu alte semnale vizuale utilizate în cladire. instalate în locuri separate de primul microfon.1 AMPLASAREA ECHIPAMENTULUI DE CONTROL ŞI DE SEMNALIZARE ECS poate fi instalat în următoarele configuraţii: 1. va fi utilizată o protecţie a auzului. ECS completat cu panou frontal de comandă care trebuie să fie în conformitate cu EN54-2. peretele pe care este instalat ECS nu trebuie să fie străbătut de conducte de alimentare de apă sau de alte instalaţii care ar putea duce la deteriorarea echipamentului.pe parcursul unei alarme de incendiu. un modul de comunicare sau un generator de mesaje. în afara modulelor de comunicare (sau generatoare de mesaj echivalent) care dau avertismentul sau a microfoanelor desemnate pe post de microfoane în caz de incendiu. Pentru alte configurări (de exemplu panouri cu telecomandă) trebuie definite specificaţii. în circumstanţe normale. 3. ECS trebuie să fie dublată de un panou de comandă de la distanţă.

Riscul de incendiu este scăzut iar zona este acoperită de sistemul de detecţie a incendiului. 48 . 3.Informatiile suplimentare cu privire la amplasarea alarmei (§3. Lumina va fi în aşa fel încât semnalizările vizuale şi inscripţiile să fie uşor de vizualizat şi de citit. Riscul unor avarii mecanice la echipament este scăzut.3 REPETAREA SEMNALIZĂRII Panourile de repetare a semnalizării ar putea fi necesare acolo unde echipamentul de control şi de semnalizare este situat mai departe de intrarea pompierilor. se face cu respectarea reglementărilor pompierilor locali (dacă există). din motive practice. Echipamentul de control şi de semnalizare sau un panou de semnalizare cu telecomandă vor fi instalate în zone în care se află persoane în permanenţă. e.2 IDENTIFICAREA DETECTORULUI În cazul în care se foloseşte un sistem adresabil de detecţie. exprimată in metri. c.7. dacă nu este îndeplinită această condiţie. Dacă este necesară montarea. mărimea minimă în cm a caracterului utilizat va fi egala cu distanta de citire. ECS trebuie conectat la o staţie de control de la distanţă. Legătura dintre cutii trebuie facută prin separarea fizică a cablurilor de interconectare sau utilizarea unui cablu care să menţină integritatea în caz de incendiu pentru cel puţin 30 minute. a echipamentului de control sau de semnalizare în zone ce nu îndeplinesc condiţiile de protecţie de mai sus.7. trebuie să se identifice cu precizie detectorul automat sau manual care a declanşat alarma de incendiu. Nivelul zgomotului de fundal va permite semnalizărilor auditive să fie percepute. d. 3. Detectoarele trebuie marcate respectându-se urmâtoarele reguli: marcarea se face conform numârului de grupâ/numărului de detector. Dacă echipamentul de control şi de semnalizare este in mai mult de o cutie atunci amplasarea fiecărei cutii va trebui să satisfacă cerinţele de mai sus. se face în imediata apropiere a detectorului.5) vor fi păstrate aproape de ECS: b. atunci trebuie luate măsuri speciale pentru protecţia echipamentului. acolo unde clădirea are mai multe intrări pentru pompieri sau acolo unde echipamentul de control şi de semnalizare nu se află într-o zonă populată.7. Identificarea detectorului se va face la ECS prin intermediul afişajului alfanumeric. împărţită la 3.

care permit preluarea controlului din mai multe locaţii. sirene. 49 .7. Cel puţin una dintre urmatoarele informaţii trebuie furnizată: Pliant cu zona.5 INFORMAŢII AJUTĂTOARE REFERITOARE LA IDENTIFICAREA ALARMEI Trebuie ca legătura dintre semnalizările de control.8 SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ Instalaţiile de detecţie şi semnalizare a incendiului sursă principală şi o sursă de rezervă. acumulator defect/descărcat. Când este disponibilă sursa principală. etc. trebuie create reguli pentru a evita operaţii de control contradictorii din diferite zone. Diagrama unei simulări. să permită funcţionarea acelei părţi ale instalaţiei de detecţie si semnalizare a incendiului pentru care a fost concepută.4 CONTROL MULTIPLU Acolo unde sunt exista mai multe panouri de comandă. Nu este permisă utilizarea surselor ce efectuează tamponare cu acumulatori direct pe circuitul de alimentare.decuplare sub 10. prin regimuri tranzitorii de incărcaredescărcare.7. Semnalizările vizuale pot fi furnizate la intrarea pompierilor în clădire. Toate sursele de alimentare (interne şi externe) aferente sistemelor de alarmare la incendiu (alimentare detectori din surse externe.Panourile de repetare a semnalizării trebuie situate în locuri în conformitate cu 3. trebuie să aibă cel puţin două surse de alimentare. Lumini cu indicator cu telecomandă. 3. Hărţi ale zonei. temperatură depăşită. regim protectie acumulatori .) trebuie să fie certificate EN54/4 şi să poată permite monitorizarea în sistem a următoarelor stări: lipsă alimentare. 3.7. ea trebuie să fie sursa de alimentare exclusivă a instalaţiei de detecţie şi semnalizare a incendiului. numai ea însăşi.2V sau 21V şi cuplare automată la revenirea tensiunii de alimentare. exceptând curenţii asociaţi monitorizării bateriei. echipamentul de semnalizare şi poziţia oricărui detector sau punct manual de comandă să se facă repede şi cu uşurinţă. o Fiecare sursă de alimentare trebuie să fie capabilă. 3.1 de la (a) la (e). şi să efectueze testarea acumulatorilor periodic.

preferabil direct la pompieri. o reprezentarea corespunzătoare a conexunilor dintre stările de alarmă şi grupele de detecţie. Acest lucru poate fi realizat utilizând o legătură automată. funcţionarea semnalelor de comandă pentru comunicatoare. identificarea echipamentului. indexul grupelor de detecţie. alarma poate fi trimisă către un centru alternativ. o lista componentelor de sistem. descrierea echipamentelor. În cazul când acest lucru nu este posibil.9 SEMNALE CĂTRE O STAŢIE DE RECEPŢIE A ALARMELOR DE INCENDIU Pentru a obţine beneficiul maxim de la un sistem de alarmă şi de detecţie a incendiului. Dacă cladirile au constant personal în interior. apelul poate fi efectuat manual prin telefonul. fie către un număr stabilit anterior de pompieri sau către numărul de urgenţă naţional. Trebuie ca numarul telefoanelor în interiorul clădirilor să fie suficient pentru a nu întârzia apelarea pompierilor. în conformitate cu "Specificaţiile CEA referitoare la Staţiile de control la distanţă – Noiembrie 1991". 3. 50 . alarmele trebuie transmise pompierilor cât mai repede posibil.3. aceste schimbări şi orice documentaţie nouă trebuie să fie certificate similar. Dacă sunt efectuate schimbări ulterior predării documentaţiei. schema-bloc. dispozitivele de alarmare şi de comandă precum şi alte descrieri ale echipamentelor acţionate prin semnale ale sistemului de detecţie a incendiilor. planul de verificare periodică (service). pentru ca orice eroare de legătură să fie semnalizată fie la staţia de control de la distanţă sau la echipamentul de control şi de semnalizare. lista componentelor sistemului. Legăturile automate trebuie să fie monitorizate. Este recomandată trimiterea alarmelor generale de incendiu. Documentaţia de execuţie trebuie să conţină: planurile de instalare. o indicaţii pentru detectoarele speciale. precum interogarea multiplă. o lista grupelor de detecţie. Documentaţia trebuie să conţină cel puţin scheme cu planuri care indică tipul şi amplasarea tuturor dispozitivelor şi o diagramă schematică indicând interconexiunile lor.10 DOCUMENTARE Proiectantul trebuie să furnizeze suficientă documentaţie pentru a permite instalatorului să lucreze la instalaţie in condiţii satisfăcătoare.

3. 51 .3.10 va fi atestat/ă de catre Corpul Pompierilor Militari.12 CALIFICĂRI Persoana sau organizaţia care efecturază proiectarea şi pregătirea documentaţiei conform § 3. proiectarea.10 trebuie specificată clar. acurateţea documentaţiei precum şi faptul că aceasta este completă conform § 3.11 RESPONSABILITATE Responsabilitatea ca planificarea.

sirene.1 GENERALITĂŢI Instalaţiile de detecţie şi semnalizare a incendiului trebuie să aibă cel puţin două surse de alimentare.c. regim protectie acumulatori . instalaţia de detecţie şi semnalizare a incendiului trebuie comutată înapoi automat. Fiecare sursă de alimentare trebuie să fie capabilă. sau 24 Vc. În cazul unei instalaţii de detecţie şi semnalizare a incendiului. Dacă sursa principală nu mai este disponibilă. să permită funcţionarea acelei părţi a instalaţiei de detecţie si semnalizare a incendiului pentru care a fost concepută. Sursa principală de alimentare trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat şi protejat. temperatură depăşită. exceptând curenţii asociaţi monitorizării bateriei. Energia generată local poate fi utilizată ca sursă principală atunci când are cel puţin acelaşi coeficient de siguranţă ca şi sistemul public de alimentare sau în cazul în care nu există aceasta din urmă.2 SURSA PRINCIPALĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ În general. numai ea însăşi. Când sursa electrică principală este restabilită. ea trebuie să fie sursa de alimentare exclusivă a instalaţiei de detecţie şi semnalizare a incendiului.c. etc.decuplare sub 10. sursele de alimentare ale echipamentelor componente trebuie să provină din acelaşi loc ca alimentarea ECS. Nu este permisă utilizarea surselor ce efectuează tamponare cu acumulatori direct pe circuitul de alimentare. o sursă principală şi o sursă de rezervă. Când este disponibilă sursa principală. acumulator defect/descărcat. Toate sursele de alimentare (interne şi externe) aferente sistemelor de alarmare la incendiu (alimentare detectori din surse externe.CAPITOLUL 4 SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 4. sursa principală de alimentare cu energie electrica pentru sistem trebuie să fie sistemul public de alimentare cu energie electrică. Alimentarea de rezervă se realizează prin intermediul bateriilor de acumulatoare de 12 Vc.) trebuie să fie certificate EN54/4 şi să poată permite monitorizarea în sistem a următoarelor stări: lipsă alimentare. Defectarea unei surse de alimentare pentru elementele componente ale unui sistem de detecţie şi alarmare nu va duce la eliminarea din sistem a monitorizării pentru o zonă mai mare de 1600 m2. şi să efectueze testarea acumulatorilor periodic. atunci instalaţia de detecţie şi semnalizare a incendiului trebuie comutată automat pe sursa de rezervă. prin regimuri tranzitorii de incărcaredescărcare. să aibă dispozitive de protecţie dedicate care trebuie să fie etichetate şi accesibile 52 . sau prin intermediul grupului electrogen.2V sau 21V şi cuplare automată la revenirea tensiunii de alimentare. 4.

Acumulatorii trebuie înlocuite după cel puţin 4 ani de la data fabricaţiei. (acelaşi producător. La utilizarea a două căi distincte de alimentare cu energie electrică. energia poate de asemenea să provină de la generatoare de rezervă sau surse de alimentare fără întreruperi. aceeaşi capacitate. dacă acesta există. condiţiile se aplică pentru fiecare în parte. aceeaşi dată de fabricaţie). să fie independentă de orice dispozitiv general de separare al clădirii. un număr maxim de 2 serii de conexiuni pot fi efectuate în paralel. 4. Atunci când este oferit acest tip de electricitate. În cazul în care există o singură sursă primară de alimentare.3 SURSA DE REZERVĂ În cazul în care apar defecţiuni la sursa principală de alimentare.numai de către personal autorizat. Dacă acumulatorii sunt conectati în serie. sau dacă acumulatorii sunt monitorizati separat şi sunt decuplati unul de celalalt (de exemplu de siguranţe). circuitul de alimentare de la sursa de bază va fi realizat sub forma unei coloane proprii racordată direct la tabloul general de distribuţie dacă soluţia prezintă siguranţă în funcţionare. Reincărcarea acumulatoarelor sursei de rezervă trebuie efectuată pe parcursul a 24 ore cu o funcţionare normală a instalaţiei în continuu. Pentru instalaţiile de semnalizare a incendiilor trebuie să se asigure o durată de funcţionare de 48 ore pe sursa de rezervă şi apoi necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute. acestea trebuie realimentate în cel mult 24 ore de la restabilirea sursei principale de alimentare. doar dacă nu este menţionat altceva în certificatul de aprobare. se pot conecta mai mult de 2 acumulatori la un încărcător. capacitatea acumulatorilor de rezervă poate fi redusă însă trebuie mereu să existe o sursă dedicată. Circuitul de alimentare va fi marcat şi nu va putea fi deconectat decât de persoane autorizat. acelaşi voltaj. Fac excepţie de la prevederile ultimelor două paragrafe instalaţiile de semnalizare a incendiilor care sunt montate în locuinţe. Acolo unde sunt utilizate generatoare de rezervă. La utilizarea mai multor echipamente de alimentare. În cazul clădirilor neocupate pentru o perioadă semnificativă. Acumulatorii cu până la o celulă. Capacitatea acestor acumulatori trebuie să fie suficientă pentru a alimenta elementele componente ale sistemului pe parcursul întreruperilor sursei principale de alimentare sau să permită luarea altor măsuri corective. În alte cazuri. Durata de funcţionare pe sursa de rezervă poate fi redusă la 30 ore pentru instalaţiile unde există personal de supraveghere permanent dacă este indicată imediat lipsei de disponibilitate a sursei primare şi durata reparaţiei este reglementată printr-un contract de mentenanţă sau service. energia de rezervă trebuie să fie disponibila de la o baterie de acumulatori. Pot fi conectate în paralel sau în serie doar acumulatori de acelaşi tip. la circuitele de alimentare de la sursa de bază şi de rezervă nu se admite conectarea altor consumatori care nu au legătură cu instalaţia de semnalizare a incendiului. Acest circuit va fi alimentat înainte de întrerupătorul general. durata de funcţionare pe sursa de rezervă se măreşte cu 24 ore faţă de durata de 48 ore. pot fi conectaţi în paralel astfel încât 53 . Doar în cazul în care capacitatea unui singur acumulator este de cel puţin 36 Ah.

cu măsurile adecvate.împreună să ajungă la o cantitate maxima de 12 celule. C nom (Ah) = 1.25 x ((A1 x t1) + (A2 x t2)) T1 = timpul de rezervă T2 = timpul de alarmă A1 = rezerva actuala (I nom) A2 = alarma actuala (I nom) Se vor lua măsuri pentru protejarea la sabotaj a sursei de rezervă. Capacitatea evaluată "C " a acumulatorului nou va fi de "1. 54 .25 x C". având în vedere că va pierde din capacitate o dată cu învechirea. O conexiune de serii de mai mult de 12 celule este posibilă dacă are loc o distribuţie echilibrată a voltajului.

să aibă iluminat natural şi posibilităţi de aerisire. g. Indicaţiile vizuale sub forma lampilor de avertizare. 5. alimentat înaintea întrerupătorului general – la o singură cale de alimentare – sau de pe bara cu tensiune permanentă – la dublă alimentare . trebuie să fie montate la intrările prevăzute pentru accesul pompierilor în clădire.2 Echipamentele de control şi semnalizare aferente instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se vor instala de regulă în clădirea serviciului de pompieri.1 Incăperile destinate echipamentelor de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) aferente instalatiilor de detectare. trebuie luate măsuri pentru a se preveni operarea contradictorie a comenzilor din poziţii diferite prin retranslaţia comenzilor. 55 . spaţiile pentru echipamentele de control şi semnalizare aferente instalaţiilor de semnalizare a incendiilor să fie prevăzute cu instalaţii de iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului. uşi) corespunzator gabaritului şi greutăţii acestora.3 Centrala sau panoul repetor va asigura retranslaţia indicaţiilor în clădire cu mai multe intrări pentru pompieri prin panouri suplimentare de avertizare. d. În aceste încăperi au acces doar persoanele autorizate. condiţii normale de temperatură şi umiditate admise pentru clădiri administrative. gaze. să asigure posibilitatea de transport pe căile de acces a echipamentelor (coridoare. 5. Acolo unde se montează mai multe panouri de control care permit preluarea controlului de la mai multe locaţii. se admite amplasarea echipamentelor de control şi semnalizare aferente instalaţiilor de semnalizare a incendiilor la alte niveluri ale clădirii. Sunt admise numai racorduri pentru radiatoarele din incăperile respective. b. Când specificul clădirii impune. să nu fie amplasate sub încăperi încadrate în clasa U3 (AD4) conform normativului I 7. c. exploziilor. într-o incintă supravegheată permanent. trepidaţiilor şi zgomotelor. să nu fie traversate de conductele principale ale instalaţiilor utilitare (apă.SPATII DESTINATE ECHIPAMENTELOR DE CONTROL SI SEMNALIZARE (CDAI). Încăperile trebuie să fie prevăzute cu tablou electric separat.CAPITOLUL 5 . 5. canalizare. când nu există serviciu de pompieri. incălzire. h. în spaţii uşor accesibile sau. f. e. să fie astfel realizate încât să impiedice propagarea din exterior a incendiilor. ale iluminatului pentru continuarea lucrului.). să fie amplasate cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al reţelei respective. etc. riscul de avariere mecanică a echipamentelor să fie scăzut. să fie situat de regulă la parter. în vecinatatea acceselor de intervenţie ale pompierilor. semnalizare şi avertizare a incendiilor trebuie să corespundă urmatoarelor condiţii: a. în spaţii uşor accesibile din exterior. să fie ferite de praf şi agenţi corozivi. asigurând un grad de securitate corespunzator.

semnalizare şi avertizare a incendiilor amplasate în constructii din categoria C. o conexiunile dintre carcase să fie protejate corespunzător împotriva avarierii prin incendiu sau avarierii mecanice. dacă echipamentul de control şi semnalizare este distribuit în mai multe carcase. iluminatul să permită citirea cu uşurinta a etichetelor şi indicaţiilor vizuale. 56 .E. ele se incadrează in categoria EE (BA5) definită conform normativului I7. risc de avariere mecanică şi de incendiu. riscul de incendiu să fie scăzut şi spaţiul să fie prevăzut cu elemente de detecţie conectate la sistemul de semnalizare a incendiilor. accesorii) portabile în conditii prevăzute de normativul I7 . Dacă se montează echipamentele de control şi semnalizare aferente instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în medii care nu satisfac condiţiile de mediu curat şi uscat. În aceste incăperi se prevăd prin documentaţia tehnico-economică.5 Incăperile destinate echipamentelor de control şi semnalizare aferente instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se incadrează din punct de vedere al pericolului de electrocutare. în plus faţă de cele prevăzute la pct. vor fi amplasate în spaţii ferite de incendiu sau în incăperi separate prin elemente incombustibile rezistente minimum 60 min. la foc şi prevăzute cu dispozitive de autoînchidere. cu minimum 1-2 prize de 16A / 220 V pentru lămpi portabile şi unelte (scule.4 Amplasarea echipamentului de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) la incendiu impune. ca locuri de muncă periculoase definite prin STAS 8275. atunci trebuie luate măsuri suplimentare de protecţie a echipamentului.7 Iluminatul încăperilor destinate echipamentelor de control şi semnalizare aferente instalaţiilor de semnalizare se va executa cu lampi fluorescente sau incandescente in conformitate cu STAS 6646/1. 5.. la foc avand golurile de acces protejate cu uşi rezistente 30 min.6 Incăperile destinate echipamentelor de control si semnalizare aferente instalaţiilor de detecţie.1. Din punct de vedere al mediului. 5.5. este necesar ca: o spaţiul de amplasare al fiecărei carcase să satisfaca cerinţele de mai sus. 5. 5. o facilităţile de monitorizare a defectelor să acopere interconectările dintre diferite carcase ale centralei. următoarele : indicaţiile şi controalele să fie usor accesibile pompierilor şi personalului responsabil din clădire.D.

5. diagrame de conectare. Acolo unde există centre de supraveghere la distanţă trebuie transmise cel puţin semnalele generale de incendiu sau defect.11 Legăturile automate trebuie monitorizate astfel încât orice defect să fie indentificat la distanţă sau la centrală. un text care să furnizeze informaţii de localizare a alarmei. 5.10 În cazul centralelor de supraveghere la distanţă se asigură o semnalizare de alarmă la incendiu printr-o legatură automată cu pompierii într-un minim de timp de semnalizare. 57 . conectat la sistemul de telefonie interioară a obiectivului. Alarmarea automată. Pentru localizarea rapidă. avertizări optice pentru indicarea la distanţă a stării elementului de detecţie sau declanşatorului manual. 5. uşoară şi fără ambiguiditate a alarmei şi pentru a lega indicaţia centralei de locaţia oricărui detector sau declanşator manual trebuie furnizate cel puţin: zona alarmată. şi un post direct la serviciul public de pompieri de sector sau localitate.8 În încăperea centralelor de semnalizare a incendiilor se va instala un post telefonic.9. Dacă spaţiul este permanent supravegheat atunci se poate utiliza telefonul pentru anunţarea pompierilor. elementul din zonă care a declanşat alarma. 5. în cazul existenţei pazei în momentul declanşării alarmei de incendiu. trebuie confirmată şi manual şi telefonic.

. b) colorate pe toată lungimea cablului sau prin intermediul unei acoperiri exterioare într-o culoare distinctivă (de exemplu roşu). 6.. iar capacele canalelor de cablu trebuie fixate sigur. Acolo unde este necesar.. Trebuie avuţi în vedere factori precum: a) interferenţe electromagnetice la nivele care pot afecta funcţionarea corectă a sistemului.. în acest caz.. ... cablurile instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se separă de cablurile altor sisteme prin: . orice modificare necesară va fi convenită cu proiectantul iar amendamentele operate în documentaţie şi certificate de verificator..Instalarea în conducte.3 m de cablurile altor sisteme. Cablurile purtătoare a alimentării cu energie electrică. documentaţia este găsită neadecvată.. c) posibilitatea deteriorării mecanice. SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUCŢII 6. b) posibilitatea deteriorării în caz de incendiu.. sau..Instalarea la o distanţă de minim 0..CAPITOLUL 6 PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE DETECTARE. ... separate. Cablurile sistemului de alarmă la incendiu trebuie să fie: a) marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica funcţia şi cerinţa de separare. inclusiv deteriorări care pot provoca scurtcircuit între cablurile sistemului şi alte cabluri. ghene etc. 58 . cablurile sistemului de alarmă la incendiu pot fi separate de alte cabluri prin intermediul partajărilor izolate sau împământate sau prin îndepărtarea lor la o distanţă adecvată.1 GENERALITĂŢI Sistemul trebuie instalat în conformitate cu documentaţia elaborată conform. Accesul trebuie permis prin înlăturarea sau deschiderea unor capace de protecţie.dacă din diferite motive..2 TRASEE DE CABLURI Traseele de cabluri de tip conducte. cablurile trebuie să fie închise complet.. canale etc.. Trebuie să permită introducerea şi scoaterea cu uşurinţă a cablurilor. Pentru reducerea interferenţelor electrice din cauza apropierii de instalaţiile de date şi cele electrice de joasă tensiune. sau.Intermnediul unor elemente despărţitoare mecanice continue şi rigide din materiale rezistente la foc. c) pozate în tuburi sau canale de cablu rezervate pentru sistemul de alarmă la incendiu şi marcate astfel încât să indice această rezervare. în timpul instalării. a semnalelor de detecţie şi de alarmă trebuie pozate astfel încât să fie evitate efecte adverse asupra sistemului..

În spaţiile de producţie şi depozitare din categoria A şi B (BE 3) de pericol de incendiu. Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereţi şi planşee cu rol de rezistenţă la foc (antifoc).Toate cablurile şi părţile metalice ale sistemului trebuie separate corespunzător de orice componentă metalică care face parte din sistemul de protecţie la trăznet. se evită traseele expuse la umezeală. Măsurile de protecţie împotriva trăznetului trebuie să respecte normativele naţionale. pentru circuitele destinate instalaţiilor de semnalizare a incendiilor. se face. În clădirile înalte şi foarte înalte coloanele dispuse pe verticală. de la caz la caz. 6. Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minim 40oC) sau la încrucişări cu acestea. 59 . În cazurile în care nu este posibilă o altă soluţie. medii corozive sau zone în care nu există pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelişul cablurilor sau ar prezenta pericol de incendiu. calculul de protecţie. anexe tehnice sau alte spaţii fără pericol. Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în lungul conductelor calde sau pe suprafeţe calde. conductoarele de semnalizare sunt cu întârziere mărită la propagarea flăcărilor. trebuie să fie separte de celelalte categorii de instalaţii electrice sau de telecomunicaţii. luându-se în calcul intensitatea curentului admisibil şi atenuarea semnalelor date. sub cele electrice. golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenţa la foc a elementului de compartimentare traversat să nu se reducă. iar tensiunile sunt mai mari de 1000 V. cablurile se instalează în tuneluri sau canale tehnice pe pereţii opuşi sau pe aceeaşi parte cu cablurile electrice la o distanţă de cca 40 cm. Circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se execută cu cabluri cu conductoare de cupru cu excepţia cazurilor când sistemul este proiectat să lucreze în alte tehnologii (de exemplu. De asemenea. luându-se măsuri corespunzătoare conform normativelor şi standardelor în vigoare. şi anume. cablurile utilizate fiind conforme cu cerinţe specificate de producătorul echipamentelor. cabluri optice). alegându-se soluţii de montaj pe pereţii exteriori acestor spaţii (cu condiţia protejării împotriva efectelor de radiaţii termice în caz de incendiu şi deteriorărilor mecanice). în spaţiile de circulaţie. Când lungimile de paralelism depăşesc 150 m.3 ALEGEREA ŞI POZAREA CABLURILOR Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se realizează în execuţie îngropată sau aparentă. Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în tuneluri sau canale tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V. La stabilirea traseelor se evită trecerile prin spaţii cu pericol de explozie. distanţa între circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor trebuie să fie de minim 12 cm sau se iau măsuri de izolare termică.

. altele decât cele din carcasele echipamentelor.conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi panourile repetoare de semnalizare şi/sau de comandă. Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control şi semnalizare la incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului.conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi echipamentul de alimentare cu energie electrică dacă se găsesc în carcase diferite. conexiunea trebuie realizată într-o cutie de conexiune.linii radiale. . faţă de toate celelalte cabluri. asigurate împotriva accesului persoanelor neautorizate. Dacă este necesară prevederea traseelor de cabluri în alte zone. Cutiile de conexiuni se instalează numai în locuri uscate.bucle La utilizarea circuitelor în buclă trebuie avută în vedere evitarea deteriorării simultane a celor două capete ale buclei (ruperea cablului sau scurtcircuit). . Când se folosesc cabluri multipereche sau cabluri flexibile niciuna dintre perechi nu va fi utilizată pentru alte circuite decât cele aferente sistemului de alarmă la incendiu. Aceste cabluri sunt cele care asigură: . 60 . Cablurile care trebuie să rămână în funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului trebuie să reziste la efectele focului un timp de 30 de minute sau să fie protejate pentru această perioadă. trebuie utilizate cabluri rezistente la foc sau se asigură supravegherea canalizaţiilor de cabluri prin detectoare împotriva incendiului. La amplasarea ambelor capete ale buclei în acelaşi spaţiu. astfel încât un defect al acestora să nu împiedice: . uşor accesibile personalului de întreţinere.funcţionarea într-o zonă cu risc mare de incendiu Reţelele de cabluri care conectează echipamentul de control şi semnalizare cu detectoare. declanşatoare manuale. se iau măsuri suplimentare de protecţie mecanică sau se distanţează suficient cele două capete ale buclei. .recepţia semnalelor iniţiate de sistemul de detecţie prin echipamentul de transmisie al alarmei de incendiu. . accesibilă şi identificabilă.conectarea dintre părţi ale echipamentului de control şi semnalizare dacă se găsesc în carcase diferite. pentru evitarea unui defect simultan. Se evită conexiunile de cabluri. ale sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu. dispozitive de alarmare etc pot fi în sistem: . În cazul în care acest lucru nu este posibil. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea şi rezistenţa la foc a cablului fără conexiune.De regulă.recepţia unui semnal de detectare la echipamentul de control şi semnalizare. cablurile se instalează în zone cu risc mic de incendiu (cu excepţia celor din incinte protejate). .funcţionarea dispozitivelor de alarmă.

Inginerul responsabil cu configurarea trebuie să furnizeze clientului un certificat de configurare formalizat. Înainte de a se trece la verificarea instalaţiei. să verifice că: a) toate detectoarele şi declanşatoarele manuale de alarmă sunt funcţionale. sistemul poate fi predat formal către client. trebuie prevăzută o perioadă de funcţionare preliminară pentru a observa stabilitatea sistemului instalat în condiţiile de ambient uzuale. Poziţionarea trebuie să ţină cont de eventuale riscuri care pot apare atunci când clădirea este ocupată. Testul de acceptanţă constă în: a) verificarea că a fost furnizată documentaţia cerută de prezentele recomandări. Verificarea şi acceptanţa sistemului de alarmă în caz de incendiu va fi realizată. inclusiv interfeţele cu echipamentele suplimentare şi reţeaua de transmisie. cutii de conexiune etc.Rezistenţa de izolaţie faţă de pământ a circuitelor de semnalizare trebuie să fie minim 10 Mohm. f) au fost furnizate documentele şi instrucţiunile privind poziţia tuturor reperelor instalate.4 CONFIGURAREA ŞI VERIFICAREA SISTEMULUI Inginerul responsabil cu configurarea trebuie să efectueze o inspecţie vizuală pentru a se asigura că au fost realizate satisfăcător toate lucrările de instalare. Atunci când verificare a fost finalizată fără observaţii din partea clientului. c) teste privind funcţionarea corectă a sistemului. Trebuie furnizate utilizatorului clădirii instrucţiuni adecvate de utilizare. iar mesajele sunt clare şi corecte. materialele şi componentele utilizate corespund prezentelor recomandări şi că documentaţia finală şi instrucţiunile de utilizare sunt adecvate sistemului. (cu decuplarea bornei de împământare). d) dispozitivele de alarmare funcţionează conform prezentelor recomandări. 6. e) toate funcţiile auxiliare pot fi activate. În locaţii cu risc de explozie se vor urma indicaţiile reglementărilor specifice în vigoare. efectuate prin acţionarea unui număr de detectoare agreat din cadrul sistemului. c) orice conectare la un dispecerat de recepţie a alarmelor în caz de incendiu sau a avertizărilor de deranjament este în funcţiune. în mod normal. traseelor de cabluri. de către reprezentantul tehnic al instalatorului şi clientul sau reprezentantul acestuia. Inginerul responsabil cu configurarea trebuie să testeze şi să verifice că sistemul instalat funcţionează corect şi. Poziţionarea echipamentelor se va realiza în conformitate cu documentaţia. că metodele. întreţinere şi testare a sistemului instalat. Din acest moment clientul preia responsabilitatea asupra 61 . în particular. b) informaţiile oferite de echipamentul de control şi semnalizare şi echipamentul de indicare este corect şi conform cerinţelor generale exprimate în documentaţia privind strategia de răspuns la alarmă în caz de incendiu. b) verificarea vizuală că sistemul instalat este conform cu specificaţia.

sistemului. verificarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de apărarea împotriva incendiilor trebuie să fie avizate conform legii. fumat. Asigurarea că instalaţia sau sistemul este modificat corespunzător dacă apar schimbări semnificative de utilizare sau configurare a clădirii. care conţine instalaţia de semnalizare a incendiului este responsabil pentru: Asigurarea conformităţii iniţiale şi continue a instalaţiei sau sistemului cu cerinţele în vigoare sau ale organismelor de autorizare. Păstrarea instalaţiei sau sistemului în cele mai bune condiţii de funcţionare. Se recomandă ca la finalizarea lucrărilor clientul să semneze un certificat de acceptanţă. În particular trebuie să aibă cunoştinţe despre sistemul care a fost instalat şi prezentele recomandări. Inginerii de configurare trebuie să fie calificaţi şi să dispună adecvat de competenţe şi experienţă. Scrierea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme. Ţinerea unui registru de evidenţă a intervenţiilor la sistem şi înregistrarea tuturor evenimentelor care afectează sau au ca sursă instalaţia sau sistemul. Schimbarea periodică a codurilor de acces utilizatorilor şi personalizarea acestora. alarme şi pentru evacuare. numele lor trebuie scrise în registrul de evidenţă a intervenţiilor la sistem. încălzit. gătit. evacuare gaze etc.5 UTILIZAREA SISTEMULUI Proprietarul sau o altă persoană având control în acea parte a clădirii. prin luarea de măsuri adecvate pentru împiedicarea activării detectoarelor prin operaţii de sudare. Asigurarea că instalaţia sau sistemul este întreţinut la intervale corespunzătoare şi după apariţia unui defect. avertizări şi a altor evenimente apărute în instalaţie sau sistem. incendiu sau alt eveniment care poate afecta sistemul. Persoanele fizice şi juridice care efectuează montarea. Proprietarul poate delega aceste funcţii prin contract unei organizaţii (organizaţia care a instalat sistemul sau care asigură service). 6. Menţinerea unui spaţiu liber de minim 0. Prevenirea alarmelor false. Asigurarea că nu există obstrucţii care să împiedice propagarea produselor incendiului către detectoare. Antrenarea ocupanţilor clădirii pentru recunoaşterea diferitelor situaţii. 62 . tăiere metale.5m în jurul şi sub fiecare detector de incendiu. Asigurarea că accesul la declanşatoarele manuale de alarmă nu este obstrucţionat. Numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor funcţii.

printr-o persoană competentă că: i. care de regulă trebuie realizat între utilizatorul sau proprietarul clădirii şi furnizorul sistemului sau altă organizaţie competentă în domeniul întreţinerii. trebuie să specifice modul de acces la instalaţie şi timpul în care sistemul trebuie repus în funcţiune după un deranjament. iar în caz de defect acesta este înregistrat. b) verificare lunară că: i. sistemul a fost restabilit corespunzător după deranjament. porneşte alarma sonoră şi acţionează oricare altă indicaţie sau dispozitiv suplimentare. acestea nu sunt iniţiate. fiecare echipament de control şi semnalizare indică condiţia de repaus. lângă centrală şi trebuie efectuate privind toate evenimentele sistemului. pentru a testa dacă echipamentul de control şi semnalizare primeşte şi afişează semnalul corect. ii. este pornit generatorul de rezervă.6 MENTENANŢĂ Pentru a asigura funcţionarea corectă şi continuă a sistemului. 6. Aranjamentele necesare pentru mentenanţă trebuie realizate imediat după recepţia sistemului indiferent dacă clădirea este ocupată sau nu.1 PROCEDURA DE MENTENANŢĂ Trebuie adoptată o procedură de mentenanţă care să includă: a) verificarea zilnică că: i. iii. precum eliberarea agentului de stingere. acolo unde există şi este verificat nivelul combustibilului şi completat dacă este necesar. 6. NOTĂ: Trebuie adoptată o procedură care să asigure că în cazul unor funcţii cu potenţial de avariere. Datele de contact ale organizaţiei responsabile cu întreţinerea trebuie afişat vizibil la echipamentul de control şi semnalizare. iv. iii. de regulă.Jurnalul (registrul) instalaţiei sau sistemului trebuie ţinut într-un loc accesibil persoanelor autorizate. ii. dacă este cazul. iii. c) verificare trimestrială. sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal şi sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcţionare. sau dacă există abateri de la condiţia de repaus acestea sunt înregistrate şi comunicate furnizorului de servicii de întreţinere. sunt verificate funcţiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control şi semnalizare. indicatoarele optice şi sonore ale echipamentului de control şi semnalizare sunt funcţionale. consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate. testare sau suspendare a alarmei sonore. 63 . se acţionează cel puţin un detector sau declanşator manual de alarmă în fiecare zonă. acesta trebuie inspectat şi întreţinut periodic.6. sunt verificate funcţiile de reţinere sau eliberare ale uşilor din cadrul sistemului. ii. fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător. Aranjamentul.

declanşatoarelor manuale de alarmă şi sirenelor de alarmare. declanşatoarelor manuale de alarmă şi sirenelor de alarmare. utilizatorul sau proprietarul trebuie să informeze imediat organizaţia responsabilă cu întreţinerea care să ia toate măsurile de remediere necesare. modificarea sau zugrăvirea clădirii. g) orice modificare a echipamentelor suplimentare.6. oricărei indicaţii privind un deranjament al sistemului. sunt analizate orice modificări structurale sau de destinaţie care pot afecta cerinţele privind amplasarea detectoarelor. sunt inspectate vizual toate echipamentele şi cablurile pentru a asigura că sunt sigure. trimestriale. deteriorării oricărei părţi a sistemului. iii. iv. sunt analizate orice modificări structurale sau de destinaţie care pot afecta cerinţele privind amplasarea detectoarelor. precum eliberarea agentului de stingere. vi. f) deteriorarea sistemului chiar dacă aparent sistemul funcţionează corect. saunt examinaţi şi testate bateriile. NOTĂ: Trebuie adoptată o procedură care să asigure că în cazul unor funcţii cu potenţial de avariere. lunare. h) utilizarea sistemului înainte de finalizarea lucrărilor şi predarea către client. vii. ii. 6. capabilitatea echipamentului de control şi semnalizare de a acţiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare. b) incidenţa unor alarme false neobişnuite. sunt efectuate toate testele şi verificările specificate de producător. au fost efectuate rutinele de verificare zilnice. e) modificări ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care să ducă la schimbarea cerinţelor privind sirenele de alarmare. În cazul: a) b) c) d) 64 . sunt verificaţi fiecare detector privind operarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului. v. d) modificări în ocuparea şi activităţile derulate în zona acoperită de sistem. precum: a) incendiu (indiferent dacă a fost detectat automat sau nu). acestea nu sunt iniţiate. oricărei modificări a activităţii în zona protejată care poate modifica riscul de incendiu. neafectate şi protejate corespunzător.2 ÎNTREŢINEREA SPECIALĂ Există circumstanţe speciale în care sunt necesare activităţi de întreţinere.v. acolo unde este permis. c) extinderea. oricărei modificări în structura sau destinaţiile clădirii. acţionarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare. vi. furnizor sau instalator. d) verificare anuală printr-o persoană competentă că: i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful