You are on page 1of 2

Ang Kariton ni Donato

Pangunahing Pangyayari
Isa si Donato sa mga bibihirang binata sa Kalye Rodriguez na nagtataglay ng likas na katalinuhan at kasipagan subalit salat sa salapi upang maipagpatuloy sana ang nauntol niyang pag-aaral . Ang kanyang mga magulang ay wala ring maipantustos sa kanyang pagaaral sapagkat ang kinikita ng ama sa pagtatrabaho sa pabrika ay sapat-sapat lamang sa kanilang pang -araw-araw na pangangailangan bukod pa sa gamot ng kanyang masasakiting ina. Sa gulang na dalawampu ay maaaninag sa binata ang kasipagan dahil sa matipunong katawan at magaspang na palad na pinanday ng kahirapan. Marami-rami na ring trabahong nasubukan si Donato subalit dahil hindi tapos sa pag-aaral ay karaniwang casual lang ang kanyang napapasukan. Minsan na rin siyang naging kantero sa konstruksyon, waiter sa isang malaking restaurant sa Roxas Boulevard, warehouseman sa isang malaking mall sa Mandaluyong, at kung anu-ano pang trabahong karaniwang hanggang pang-anim na buwan lang.

Papataas na Aksyon
Minsang natanggal na naman siya sa trabaho at nakaupo sa paborito niyang lugar sa bubungan ng munti nilang bahay at nagpapahangin nang maagaw ang kanyang pansin ng isang kakatwang tunog. Itoy mula sa karitong pinatatakbo ng bisikleta ng nagtitinda ng isang sikat na tatak ng ice cream. Nakita rin niya kung paanong naglabasan ang mga batang kapitbahay at tumatakbong nilapitan ang mag-a-ice cream upang bumili. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit hindi? ang malakas na sigaw niya, at nagmamadaling bumaba mula sa bubungan upang puntahan ang kinalalagyan ng kanyang bisikleta, ang pinakamahalagang gamit gamit na naipundar niya mula sa naipon sa mga paextra-extrang trabahong napasukan.

Kasukdulan
Mayamaya, bago pa mananghalian ay pumarada ang bisikletang kariton ni Donato. Masayang-masaya itong pumasok sa loob at isinayaw-sayaw ang ina na nooy ngiting- ngiti rin. Hindi pa man sinasabi ni Donato ay alam niyang tagumpay ang unang pagsubok ng anak.

Pababang Aksyon
Lumipas ang isang taon sa negosyong ito at ngayon ay tatlong katulad na kariton na ang nakaparada sa harap ng bahay ng mag-anak na De la Cruz. Si Mang Damian na ang nagpapatakbo ng isa matapos mag-earlyretirement sa pabrika samantalang ang isay

ipinagkatiwala sa isa nilang masipag ding kapitbahay na si Ronnie. Balak ng mag-anak na magtayo na ng kahit munting tahanan sa nabili nilang loteng malapit din sa kanilang bahay. Bagamat hindi pa marahil sapat ang magiging buwanang hulog ay halos katumbas na rin ng upa nila sa kasalukuyang tinitirhan.

Wakas ng Kwento
Napatunayan ni Donato ang pormula sa pagtatagumpay: sipag, tiyaga, konting perang puhunan, suporta ng mga nagmamahal sa iyo, lakas ng loob, tiwala sa sariling kakayahan, at matibay na pananalig sa Maykapal. Kaya ng kahit sinong pagtagumpayan ang kahirapan!