Judeţul ……………………..........…….......….

Nr. înregistrare SC

Localitatea .....................................................

CNP pacient

Spitalul ............................................................

Întocmit de: ...............................................................

Secţia ................................................................

parafa medicului

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ
NUMELE ......................................... PRENUMELE ........................................................ Sexul M/F
Data naşterii: zi

lună

Domiciliul legal: judeţul

Sect.

Mediul U/R

an

Grup sangvin: A/B/AB/0; Rh + / -

Localitatea ..........................................................

Alergic la: ..............................................................

Str. ....................................................................... Nr. ...... Data internării:

Reşedinţa: judeţul

Localitatea .........................................................................

zi

Sect.

Str. ....................................................................... Nr. ......

Data externării:

Mediul U/R

Cetăţenie:

Român

Străin

ora

lună

an
ora

……………..…..
grame

Greutatea la naştere (nou născuţi)

zi

Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); lucrător pe cont propriu (3);
patron (4); agricultor (5); elev/ student (6); şomer (7); pensionar (8)

lună

an

Nr. zile spitalizare .........................................

Nr. zile c.m. la externare .........................
Locul de muncă ..............................................................................
Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3); şcoală profesională (4); liceu (5)
şcoală postliceală (6); studii superioare de scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9)
C.I / B.I. seria
Statut asigurat:

Asig. oblig. CAS

Nr.

Certificat naştere (copil) seria

Asigurat CNAS

Nr.

Asigurare voluntară

Asig. facultativă CAS

Eurocard

Neasigurat
Acorduri internaţionale

Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig. (2); pensionar (3); copil<18 ani (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5);
gravidă (6) veteran (7); revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12); alte (13)
Tipul internării: urgenţă (1); trimit. MF (2); trimit. ambulatoriu (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9)
Criteriu internare: urgenţă (1); diagnostic (2); tratament (3); nedeplasabil (4) epidemiologic (5); medic şef (6)
Diagnosticul de trimitere: .................................................................................................................................

................................ .......................................... ................................ ................................ ...........................
Diagnosticul la internare: .................................................................................................................................

................................ ................................ ....................... ........ ..............................................
Semnătura şi parafa medicului
................................................

Diagnosticul la 72 de ore: .............................. ................................ ................................ ................................ ................................ ..............................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Diagnosticul principal la externare:................................ ................................ ..................... ...............................................
................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................

Diagnostice secundare la externare (complicaţii / comorbidităţi):
1. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
2. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
3. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
4. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................
5. ................................ ................................ ........................................ ................................ ................................ ...........................................

......................................................................................................................................................................... medic ATI medic operator III ............................................ ................................................................................. medic operator principal ........................... Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant ...................................................................................................................... medic operator principal ............................................................................. medic operator principal ........ .......................................................................................... asistent/ă luna .............................................................6......................... Transfer între secţiile spitalului: Secţia Diagnostic Data intrării (ora) Data ieşirii (ora) Starea la externare: vindecat (1).............................................................. transfer interspitalicesc (3)................................................................ Echipa operatorie: medic operator II .......................................................................... Echipa operatorie: medic operator II ................................................................................................................................................................................................ Examen extemporaneu .. ............................................................................................................................................................. Examen histopatologic (biopsie – piesă operatorie) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Echipa operatorie: medic operator II ...................... an Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală): 1............................................................... medic ATI medic operator III Data intervenţiei chirurgicale: zi ....................3ş A4ş t2 Intervenţia chirurgicală principală: ..................................... 23.......... asistent/ă luna ............................................................. ................................................................................................................................................................. medic ATI medic operator III Data intervenţiei chirurgicale: zi .......................... ........ ameliorat (2). staţionar (3)... agravat (4)............ medic ATI medic operator III ................................................................................................................................ asistent/ă ................ Alte intervenţii chirurgicale: 1.................................... ......................................... Echipa operatorie: medic operator II .............. an Examen citologic ......... 2........................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................... externat la cerere (2).................. medic operator principal ............................................................................................................................. ......................... ................................................ medic ATI medic operator III ............................................................................................... asistent/ă ........................................... decedat (5) Tipul externării: externat (1)........................... medic operator principal ...................................... ............................................. zile spitalizare ................................................................................ ............................................................................................................................. ....................................................... decedat (4) 2 Nr.................................................................................................. .......................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................ asistent/ă .................................................. . Echipa operatorie: medic operator II .... .............................................................................................. Data intervenţiei chirurgicale: zi luna an 2..................................................................... Consimţământul pentru intervenţie: .................................................................................................................

.............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................ 3............................................................. Cauza antecedentă ............................. ........................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... ............. ...... Alte proceduri terapeutice: Denumirea 13..................................................................................................................................... 8.................................................................... ....................................................................... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie)................................................... ..................................... ................................... Codul Nr..................................................... 5.............................................. ................................ ...................................................... ........... ........................... ...................... . ................................................................................................................................................................................................................ 3 ..................................... ....................................................................................................................................... ...... Cauza directă (imediată) .... ................................................ ......................... ................ ....................................... postoperator: 0 – 23 ore (2)........................................... 15............................................. ........................ b.. ............................................................................................ ...................................................................................................................... ....... d.................................... > 48 ore (4) Data şi ora decesului: zi luna an ora Diagnostic în caz de deces: a......................................................................................................................... ................................................................... ......... ..................... .............................. 4.............................................................. .... ....................... ....................................................................................................................................... Investigaţii radiologice: Denumirea 7.............................................................................................................................................................................................................................................................. ..... Codul Nr............................................................................ 10............................................................................................................................. ............... 11... ................ .................................... Microscopic: ............. ............... 14................................................................ 6.......................................................................................................................................................................... .................................... .................. ........................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................. ........................................ ............ ............. ..........Deces: intraoperator (1).................. ................. ................................... 12.......................................... .......................... .............................. ........................ ............................................. .................................................................................................... 2. ................................................................................ 1............................ ..................... macroscopic: .............................................................................. I Stări morbide iniţiale: c.................... ........................................................................................................................ ........................... 9....................................................................................................................................... 24 – 47 ore (3)...................................... ................................... ................................................ II Alte stări morbide importante ................................. ................................................................................................................ ...................................................................................... ........... .................................................................................................................. .................................................................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M Explorări funcţionale: Denumirea Codul Nr............................................................ .....

.................................................................................... ...................................................... ALTE OBSERVAŢII: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MOTIVELE INTERNĂRII: ..................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................... ....................................... c) Condiţii de viaţă şi muncă ...... .................................................................................. .. fiziologice şi patologice ................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................. ANAMNEZA: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................. d) Comportamente (fumat.............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... 17...................................... .................................. ...................................................................................................................................................................... ISTORICUL BOLII: ..................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... alcool etc............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18...................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ b) Antecedente personale................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ................. ...................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ ...................................................................................................................................................................................................................... e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. 4 ..... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................... a) Antecedente heredo-colaterale ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................16..........................................................................................................................) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

..................................... Starea de nutriţie ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................ Starea de conştienţă .......................................................................... Talie ................................................................. APARAT URO-GENITAL ...................................................................................................................................................................................................................... 5 ......................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................... .............................. .............. Mucoase .... APARAT CARDIOVASCULAR ............................................................................................................................ .......................................................................................................................................... EXAMEN OBIECTIV ............................................................................................... Sistem osteo-articular ..................................................................................................................................... ....... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. Starea generală ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... APARAT DIGESTIV ....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. CĂI BILIARE............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sistem muscular ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................. ....................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................... SPLINA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Greutate .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Sistem ganglionar ............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................ APARAT RESPIRATOR ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Tegumente ........................................................................................ ............................ .............. ......................... ..................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................ Ţesut conjunctiv-adipos ............................................................................................................................................................................................................................................................ Facies ............................................................................................................................................... Fanere ............................................................................................................................................... EXAMENUL CLINIC GENERAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... FICAT.................................................................................

.................................................................................................................................. ...... .................. ..................................................... .................................................................. .................................................................................................................................................................................................... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ..... ......................................................... Sân ........................................... ................................................................................................................................................... 6............ .................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ........................ ............................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................... Prostată şi Rect ............... ................. …………......................... ENDOCRIN...................................................................................................................................................................... ....................................................................... ................................................................. ................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ............................................................ ............. ......................................................................................................................... ................................................................ ........................................................................................................ ...................................................................................................................................... ...................................................... .............. 4...................... .............................................................................................. ................................................................................................................ ........................................................... 2............................................ ..................................... ................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ............................................................ ........................................... ..................................................................... ..................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ORGANE DE SIMŢ ................. Grupe ganglioni palpabile .................................................................................................. Citologia secreţiei vaginale .............................................................................................................................................................. ..................................................... 1....................................................... . . .......................................................................................................................................... . SISTEM NERVOS.................. ........................................................................................................... 7............................................................................................... ...................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ................. ...................................................... ........................................ ................. ................................. .................................................... .... ................................................. ... .............................. ..... 3........................................................................................................................................................ ................................................................... ............................................................................ .............................................................. ......................................................................... Alte ........................................................................................... Organe genitale feminine ......................... ................................................................................. ........................... .......................... ... ......... ........................................... ....... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... EXAMEN ONCOLOGIC: .......................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8..................................................................................................................................................................................................... Tegumente .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. .............. ................................................................................................................... Cavitatea bucală ......................................... .... ................... . ............................................................................................................................................................................................................... .............................................. .......................................................................................................................................................... ................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ ................................ .... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE ......................... .......................................................................................................................... .................... .......................... 6 ............................. ............................................................................................................................................................................. EXAMENE DE LABORATOR ..................... ................................................................................................................................. ........................................................................... ........................... 5............ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................ ................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........ ........... .................................................................................................................................................................................................

.............................................................................. ........................................................................................................ ................................... ............................................................................ ....................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. .................. ................................ .............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ......... ....................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ...................................................................................................... ............................ ........ ....................................................................................................... ........................... ..................... .................... ............................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................... ................................................................ ................................................................................................................... .............. .......................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................... . ........................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................... .............................. .......................... ......... ........................................................ ........................................................................................................ ............................................. .... ................................................................................................................................................................................. .................. ....... .......... ................................................................................... ............................................... .......................................................................................................... ......................................................................... ....................................................................... ...................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ .............................. ............... ........ .... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................ .......... protocol operator): ................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... ......................................................................................... ........................................................... .............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... .............................................................. ................................................. ........................................................................... INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale.......... ...................................... ................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ........................................................................................................................................................ ............................................................................................................ ........ ...... ...................................................................................... .......................................................................................................................................................... ... ................................................................................. .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. .................................................. ................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................ .. .......... ................................................................................................................... ....................................................................................................... ............................. ................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ ....................................................... ................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................... ............................................... ...... .............................................................................. ..... .................................................................. ...... .................................................................................................................... .................................................................................... ................................. ........................................................................................ ........ ....................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. . ............................................. ........ ................................................................................................... ......................................................................................................................... ..................................................... .................. .................................................................................................... ........................................................... ...................... ............................................. ..................................... .... 7 ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ............................................................................... ..........................................................................................................

.................................. ....................................... ...................................... ................................................................................................................................................................................................................. .............. ................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ............................ ......................................................................... ........................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................... ........................................................................... . ................................. ........................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... .......................................... .............................................................................................................................................. .................................................................................................... ......................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................................... .................................. .............. ...................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ......................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................... .................................................................................................................. ...................................... ................................................................... ................... ............................................................................................ .................................... .... EPICRIZA: .......................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................ ......... ......................................................................................................................................... ......................................... .................................................................. ...................... ................ .............................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......... ................................................................................................................................................................................................................. .............................................................. ................................ ....................................................................................... ....................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ..... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........................................................... .............................. ....... ..................................... .................................................................................................... ....... . .......................................................................................................................... ............................................................. ............................................................................................................................................. ................................................. 8 ............................................. .............................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................... . ....................................................... ............................ ....................................... ........................................................................... ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................. .......................................... PARACLINIC: ...................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................... ..... ....................................... ........................................................... ......................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................. ................... ..................................... ................ ................................. ......................................... ............................ ....................................................... ......................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. ............ ....................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ ............... ................. SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: .................................. ..................................................................................................... .................. ................. ........................................................................................... ........................................................................................... ................. ...................... ............................................................................. ....................................................................................................................................................................... ............................................................. .. ......... ........................................................... ...................... ...... ..................................................................................................................... ........... ............................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................... ................................................................. ........................... ........ ....................... ... ...................................................................................... ........................... .................................................................................................................................

....................... Semnătura şi parafa medicului......................... ................... .................................................................................................................................................................................................... ..... ............................................................................................ ........................................................................................................ 9 .................................................................................... ..........

. Anul ………… luna ………… Nr. Nr. Ziua Zile de boală 35 30 160 41O 30 25 140 40O 25 20 120 39O 20 15 100 38O 15 10 80 37O 10 5 60 36O D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S Lichide ingerate Diureză Scaune Dietă 10 D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S .……………………….A. pat ………….. Resp. Temp Puls T.. Prenumele ……………. salon ……….….FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢI CNP Numele ……………………………………. foii de observaţie ………… Nr.

FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT DATA EVOLUŢIE 11 TRATAMENT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful