PRIMUL RAZBOI MONDIAL (1914 – 1918

)
CAUZELE ŞI CARACTERUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL: Contradicţiile dintre marile ţări imperialiste, determinate de
legea dezvoltării inegale şi în salturi a capitalismului, au dus la formarea a două blocuri agresive imperialiste: Tripla Aliantă (Puterile Centrale) şi Tripla Înţelegere (Antanta). Lupta dintre ele pentru reîmpărţirea lumii, a provocat Primul Razboi Mondial. Imperialismul german urmărea să cotropească mare parte din Europa şi din Orientul Apropiat, să reîmpartă coloniile în folosul său şi să-şi deschidă calea pentru dominaţia mondială. Imperialismul austro-ungar tindea să-şi extindă stăpânirea asupra întregii Peninsule Balcanice. Imperialismul englez urmărea să înlăture concurenţa şi pretenţiile imperialismului german de reîmpărţire a lumii, a coloniilor şi a sferelor de influenţă. Franta căuta să redobândească Alsacia şi Lorena, care fuseseră răpite de Germania în anul 1871 şi să cotropească regiunea industrială Saar. Imperialismul rus tindea să înlăture influenţa şi concurenţa Germaniei si Austro-Ungariei din Balcani şi să pună mâna pe Constantinopol şi strâmtori. Imperialiştii au urmărit totodată să abată proletariatul de la lupta sa revoluţionară, să dezbine clasa muncitoare, să slăbească mişcarea muncitorească din propriile lor ţări, pentru a împiedica astfel izbucnirea revolutiei. IZBUCNIREA RĂZBOIULUI: Pretextul izbucnirii războiului a fost asasinatul de la Sarajevo; arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului austro-ungar a fost omorât de membrii unei organizaţii naţionaliste sârbe. Guvernul austriac, sprijinit de Germania, care voia să declanşeze războiul, trimise Serbiei un ultimatum cu astfel de condiţii, pe care nici un stat independent, nu le-ar fi putut primi. Serbia primi aproape toate cererile Austro-Ungariei, dar aceasta a

unde o parte din armata austro-ungară lupta împotriva sârbilor Dar. a declarat război Germaniei. Treptat. Războiul se întinse şi în Africa. Se forma astfel un nou front în Caucaz. Anglia declară război Germaniei. a intrat în razboi. războiul a devenit mondial. pentru a cuceri coloniile germane. Germania declară război Rusiei. în Balcani. lupta contra armatei ruse 3. Frontul secundar. unde armatele germane acţionau împotriva trupelor franceze. unde englezii şi francezii. curând. la jumătatea lunii august 1914. Austro-Ungaria declara razboi Serbiei. atacând Rusia. Fontul de vest. Apoi. În Europa erau astfel urmatoarele fronturi: 1. ea declară război Frantei. engleze si belgiene 2. La 4 august. Urmărind înrobirea Chinei şi cucerirea coloniilor germane din Oceanul Pacific. unde armata germană împreună cu cea austro-ungară. care se afla în orbita imperialismului german. calcand neutralitatea acestei tari. Turcia. 2 . La 1 august. au inceput operaţii militare. Spre sfarşitul lunii septembrie 1914. La 28 iulie 1914. Japonia a găsit momentul favorabil şi. iar armatele germane invadară Belgia. Fontul de est. Ea a ocupat imediat baza militară maritimă germană de la Kiaoceau şi concesiunile germane din China.considerat răspunsul nesatisfăcător. la 3 august. războiul s-a extins dincolo de graniţele Europei.

puterile Antantei i-au făgăduit o mare parte din Albania şi lărgirea coloniilor în Africa. Italia a încheiat cu Antanta un tratat şi. În mai 1915. Armata sârbă.Pe frontul de vest. armata germană şi austro-ungară. Bulgaria şi Grecia s-au declarat neutre. În vara anului 1915. împreună cu cea bulgară. 3 . aşteptând momentul favorabil pentru a intra în război. grupul de atac al armatelor germane. Retragerea armatei ruse şi războiul de poziţii de pe frontul de vest. armata germană. Războiul s-a transformat întrun război de poziţii. În toamna aceluiaşi an. Puterile Centrale au încheiat o alianţă cu Bulgaria. au început ofensiva împotriva Serbiei. decimată de tifos. Pentru aceasta. BĂTALIA DE LA MARNA DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI ÎNTRE 1915 ŞI 1916: La începutul războiului. bătălia de la Marna. Planul războiului fulger al comandamentului german s-a prăbuşit. în 1915. Astfel. au creat pentru Puterile Centrale o situaţie avantajoasă în Balcani. a ocupat aproape întreaga Belgie şi a năvălit în Franţa. respingând cu uşurinţă rezistenţa trupelor belgiene. Romania. a început în septembrie 1914. a rupt frontul rusesc în Galitia şi armatele ruse au fost silite să se retragă. Comandamentul francez a ordonat o contraofensivă generală. cu toată dârza şi rezistenţa sa. în urma căreia germanii au fost siliţi să înceapă retragerea pe tot frontul. Italia. a declarat război AustroUngariei. Capitala Franţei era ameninţată. a fost silită să se retragă.

La 15 august 1916. Sf. Astfel. cu tot eroismul şi dârzenia soldaţilor. ajungând până în apropierea Sibiului şi Sighişoarei. În scurt timp. În patru luni.Gheorghe şi din alte localităţi. armata română a trecut în Transilvania prin trecătorile Carpaţilor. Spre sfarşitul lunii februarie 1916. Francezii au reusit să apere Verdunul. de la Jiu. dupa doi ani de neutralitate. Făgăraş. punct nodal al întregului front francez. MOBILIZAREA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI DE PARTEA ANTANTEI: Sub presiunea evenimentelor şi a marilor puteri imperialiste. cea mai mare parte a teritoriului românesc 4 . armata română a suferit grele înfrângeri. armatele române au izgonit armatele austro-ungare din Braşov. Aceste puteri făgăduiau guvernului român ajutor în unirea Transilvaniei cu România.În 1916. Atacata din nord şi din sud. intrarea în război a armatelor române coincidea cu dorinţa maselor populare de a forma statul român unitar şi de a elibera Transilvania de sub stăpânirea habsburgică. în Dobrogea. comandamentul german a transferat din nou atacul principal pe frontul de vest. trupele germane fiind înfrânte. iar Bulgaria şi Turcia. germanii au început o mare ofensivă spre Verdun. Germania şi Austro-Ungaria au adus forţe însemnate din Franţa şi din Italia pe frontul românesc. Romania a intrat în război de partea puterilor Antantei. care apăra drumul spre Paris. în luptele din trecătorile Carpaţilor. Olt şi Argeş.

Austro-Ungaria s-a 5 . care din 1812 făcea parte din Imperiul Ţarist. reuşiră să reocupe o parte din teritoriul pe care-l pierduseră şi continuara fara întrerupere ofensiva în diferite sectoare ale frontului. Îndată după armistiţiu.U. SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI: În mai 1918. a căzut în mâna duşmanului. materii prime. Armata s-a retras în Moldova. alimente şi principalul lor creditor. Bătălia de la Mărăşeşti a durat aproape patru săptămâni. a fost semnat armistiţiul dintre Germania şi tările Antantei. bogăţiile tării noastre.A. Ofensiva germană a fost oprită pe linia Siretului. În vest. de ţările Antantei şi au devenit principalul lor furnizor de materiale de război. La începutul anului 1918. comerciale şi financiare. comandamentul german voia să ocupe Moldova şi astfel.(Muntenia. La 3 noiembrie. să scoată România din război. Austro-Ungaria a semnat armistiţiul. armatele germane de pe teritoriul Franţei şi al Belgiei. În timpul iernii 19161917. Armatele germane au jefuit în mod sălbatic bogăţiile Munteniei. Basarabia. Armatele germane au fost respinse. alungand. pe frontul de răsarit. trupele franco-engleze. Intrarea României în război a uşurat situaţia armatelor franco-engleze pe frontul de vest. a intrat în componenţa României. iar în ziua de 11 noiembrie. oprind ofensiva armatei duşmane. Timp de 90 de ani. În acest timp. şi-au legat interesele lor industriale. contraatacând în a doua bătălie de la Marna (iulie 1918). primul război mondial a luat sfârşit. corp la corp. soldaţii noştri au dat dovadă de multă vitejie. la Buftea-Bucureşti (7 mai). La 23 iulie 1917. urmau să fie acaparate de Germania. S. armata germană porni ofensiva în regiunea Mărăşeşti. în luptele grele. Dobrogea). Astfel. pas cu pas. iar guvernul s-a stabilit la Iaşi. o pace înrobitoare cu Germania. DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI IN 1917: În timpul războiului. Oltenia. guvernul român a fost nevoit să încheie. armata romana se refăcuse. Soldaţii români au luptat eroic.

Cehoslovaciei.A. Războiul a dezorganizat industria. Cehoslovacia. direct. ea a cedat Poloniei. în Conferinţa de Pace de la Paris. iar în locul sşu. Ungaria. aproape jumătate din cei mobilizaţi: au fost cca. La 1 decembrie 1918. Războiul a lovit. Franţei i-au fost cedate Alsacia şi Lorena. Rusia Sovietică nu a fost admisă să participe la lucrările Conferinţei de Pace. Poloniei. uzine şi fabrici au fost distruse. În războiul din 1914-1918. Transilvania. vechi teritoriu românesc.de invalizi. au apărut state naţionale ca: Austria.de romani. ţinută la AlbaIulia.5 mil. un mare număr de poduri. care s-au îmbogăţit de pe urma războiului. Numai S..de morti. 6 . a hotărât să se unească cu România.U.10 mil. Războiul a produs şi uriaşe pierderi materiale. au fost următoarele: 1. Bosnia şi o parte din Prusia Orientală. TRATATUL DE PACE DE LA VERSAILLES: În anul 1919.de raniti si 3. 19 mil. au fost mobilizaţi în armată aproape 70 mil. a jucat proletariatul şi mişcarea socialistă din România.dezmembrat. agricultura şi finanţele tuturor ţărilor beligerante. printr-o uriasă Adunare Naţională.de oameni. Regiuni întregi au fost devastate. s-au întrunit. unde locuiau peste 3 mil. Un rol deosebit de activ în lupta pentru Unire. căi ferate. Principalele hotărâri ale tratatului de pace. Iugoslavia. Germania a recunoscut independenţa Austriei. au devenit principalul creditor al statelor europene. reprezentanţii tuturor puterilor aliate.

Numit pe vremea sa ‘Marele război’. Ca urmare a Pacii de la Versailles. La încheierea sa. Belgiei şi Japoniei. Germania ceda coloniile sale din Africa şi din Pacific. BIBLIOGRAFIE: • ENCARTA ENCICLOPEDIA 2004 • ISTORIA ROMÂNIEI ÎN DATE 7 . Primul Război Mondial a produs distrugeri imense şi a cerut un sacrificiu uman de neînchipuit.2. s-a constituit “Liga Naţiunilor”. iar construcţia de submarine era interzisă. Angliei. Franţei. Germania nu mai avea dreptul să mai aibă aviaţie militară. 3. iar condiţiile de pace impuse au dus la conflicte istorice viitoare. imperii întregi se aflau în ruine.