Naționalismul Se naște în perioada Revoluției Francezedin dorința ca „slujitorii coroanei” să devina „cetățeni ai Franței”.

Pe ideile lui Jean Jaques Rosseau se sprijină naționalismul Naționalismul a fost și este legat de : steaguri, steme naționale, poezie și literatură patriotică, ceremonii publice, sărbători naționale. Naționalismul a fost perceput pentru început ca o mișcare libelară și progresistă, pentru ca mai apoi să fie asociat cu mișcări conservatoare și reacționare. Naționalismul a avut conotații liberale, conservatoare, socialiste, fasciste și chiar comuniste. Fundamentele Naționalismului : - 1) Națiunea - 2) Comunitatea organică - 3) Auto-determinarea - 4 )Politica identității 1) Națiunea - Națiunea- stâlpul de căpătâi al ideologiei - Limba este cel mai clar simbol al națiunii - Religia – o altă componentă a națiuni - Naționalismul – este o unitate etnică ce poate fi bazată pe rasă definită prin ele - Se bazează pe istorie și tradiții comune - Unitate culturală Națiunea este o entitate psiho-politică, un grup de oameni care se văd ca o comunitate politică naturală și sunt legați prin loialitate sau patriotism. Națiunea poate fi definită prin factori subiectivi și exclusivi de unde rezultă o concepție exclusivă (importanța unității etnice și a istoriei comune), caracteristică conservatorismului, fascismului și o concepție inclusivă (subliniază conștiința civică și a loialității față de patrie), caracteristică liberalusmului, socialismului. Perspective asupra națiunii : - Liberale : națiunea este o „entitate morală” – drepturi egale pentru toți cetățenii Națiune poate fi

-

ideea centrală este: națiunile. nu ai cum să intri intr-un grup etnic (doar prin mariaj) Naționalism liberal – cea mai veche formă. Mai multe tipuri de nationalism – Nationalism cultural (Romantic. Abordare – primordialistă – moștenire culturală și istorie comună.- Conservatoare : națiunea este o „entitate organică legată prin identitate etnică și istorie comună” Socialistă : națiunea este „o masă de oameni al cărei scop este demascarea injustiției și restabilirea ordinii” Fascistă : națiunea = „un tot social. Oamenii care împart o cultură comună sau o identitate etnică câștigă dreptul la autodeterminare => naționalismul și cetățenia coincid. apără instituțiile naționale și modul de viață tradițional. ca și indivizii sunt egale și se bazează pe suveranitatea poporului Naționalismul conservator – apelează la tradiții si istorie. poetic) vs Naționalism politic (Rațional) Naționalism etnic . le spune cine sunt. un teritoriu. Fiecare națiune are un caracter distinct și o identitate separată. interes colectiv pentru societate. 2) Comunitatea organică Națiunile sunt comunități organice. legați prin aceși limbă și printr-un puternic atașament – anterioare statului – Situaționalistă – răspuns al unei comunități la anumite situații. 3) Auto-determinarea Jean Jaques Rousseau – Suveranitatea poporului . - . provocări – caracteristica societățiilor industrializate. loialitatea față de un grup. 4)Politica identității Naționalismul dă oamenilor o istorie comună. o cultură.Bine general. caracterizate prin respect și afecțiune.caracter exclusiv. tradiționale. o populație. construită prin educație. bazate pe relații contractuale Națiunea este un concept imaginar. mass-media și un proces de socializare politică. datează de la Revoluția Franceză. de multe ori definit prin rasă” Națiunea se bazează pe relații de tip Gemeinshaft.

Patriotismul este un sentiment. Patriotismul – baza afectivă a credințelor și stă la baza tuturor formelor de naționalism. literar – dragostea față de țară.Postcolonialismul – reacție împotriva dominatorilor. îmbracă credința că națiunea este ideea centrală a unei organizații politice. ci și nașionalismul. pp 125. un atașament față de o națiune. gloria militară decăt viețile oamenilor. Palgrave Macmillan.- Naționalismul expansionist – este caracterizat prin șovinism. Bibliografie Andrew Heywood. . Anticolonialismul și postcolonialismul – anticolonialismul reprezintă o revoltă asupra cuceritorilor vestici. Political Ideologies (3th edition). Consideră o națiune superioară față de altele. Naționalismul și patriotismul sunt termeni deeseori confundași. imperialism. Naționalismul – caracter de doctrină. ce au adus cu ei nu numai culură și civilizație. Nu toți patrioții sunt naționaliști.150 . contează mai mult onoarea. - - Patriotismul Naționalismul cultural este o formă de patriotism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful