PIAGAM PELANGGAN

Latar belakang
Setiap Jabatan Kerajaan telah berusaha meningkat/majukan pentadbiran, tambah produktiviti dan kualiti anggotanya. Sesetengah jabatan adakan pembaharuan & kemajuan dlm sistem pentadbiran utk beri perkhidmatan berkualiti yg tepati kehendak pelanggan. Dengan itu wujud standard/norma masa dan kualiti keluaran/perkhidmatan yang mereka sediakan. Awalnya sebagai panduan kerja peringkat dalam organisasi dan kemudian dijadikan janji bertulis & dipamerkan utk makluman awam

(Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.3 1993)

1

PIAGAM PELANGGAN       Khusus Jelas Senang Disebar Praktikal Boleh ditambahbaik Kebolehpercayaan (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.3 1993) 2 .

3 1993) 3 .JELAS Ringkas Mudah difahami Perkara2 utama sahaja Tepat (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

3 1993) 4 .SENANG DISEBAR  o o o Untuk pengetahuan orang ramai Risalah ‘handbills’ Poster-poster (untuk dipamerkan) (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.

KEBOLEHPERCAYAAN     Janji berdasarkan keupayaan Bergantung kepada sumber Tenaga manusia Teknologi Kewangan Sistem Prosedur Jaminan memenuhi janji dengan tepat Menambahkan keyakinan pelanggan terhadap pengeluaran dan perkhidmatan (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.3 1993) 5 .

3 1993) 6 . kajian.  (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.PRAKTIKAL Memerlukan perancangan. ujian teliti. Tempoh yang dijanjikan mestilah praktikal.  Kualiti hasil keluaran atau perkhidmatan mesti diambilkira  Contoh: Pelan bangunan disiapkan dalam sesuatu tempoh.

3 1993) 7 . (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.  Harga atau Contoh: Kad pengenalan baru – 3 bulan.KHUSUS  Bagi keluaran atau perkhidmatan. jaminan khusus menyatakan :  Masa  Bilangan  Tempat.

BOLEH DITAMBAHBAIKAN    Standard keluaran / perkhidmatan adalah tidak statik. memendekkan prosedur kerja dsb. (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. kemajuan otomasi pejabat. Boleh dipertingkatkan bergantung teknologi. Contoh : Majlis Daerah memungut sampah 2 kali seminggu yang dipertingkatkan kepada 3 kali seminggu apabila memperolehi lori dan staf tambahan. peningkatan kepakaran & kecekapan sumber tenaga manusia.3 1993) 8 . pertambahan sumber kewangan.