Szex és New York Érzelmek iskolája: szerelem Manhattanben? Na ne!

Valentin-napi történet következik. Készüljenek fel. Az angol újságírónõ New Yorkba érkezik. Vonzó és szel¬lemes, egybõl össze is jön New York egy bb agg¬legényével. Tim negyvenkét éves, befektetési bankár, és úgy ötmillió dollárt keres éve olóznak, kézen fogva járnak, mígnem egy õszi napon a férfi elviszi a házhoz, amit Long Island n építtet magának. Az építésszel együtt át¬nézik a terveket. - Meg akartam mondani az építésznek, hogy ne keresztrudas korlátot tegyen az emeletre, m ert a gyerekek fel fog¬nak mászni rá, leesnek, és kitörik a nyakukat - meséli az új¬ságírónõ. ttam, hogy Tim megkéri a kezemet. Vasárnap este Tim kiteszi a nõt a lakásánál, és a lelkére k hogy el ne felejtse a keddi vacsorát. Kedden felhívja és megkéri: tegyék át a vacsorát egy má napra. Amikor már két hete nem jelentkezik, a nõ felhívja, és megkérdezi tõle: - Melyik mási apra gondoltál? A férfi megígéri, hogy a hét második felében felhívja. Természetesen nem hívja fel, soha több em az egész¬bõl az érdekel, hogy a nõ miért nem képes felfogni, mi tör¬tént. Angliában, magya , ha összeeresztenek az építésszel, az már jelent valamit. Rájövök, hogy szegény még mindig ú edik, mint aki Londonban él. Senki nem szólt neki, hogy Manhattanben nincs helye a s zerelemnek. Aztán azt gondolom, nem baj, majd megtanulja. Isten hozott az elveszített ártatlanság korában! Az éjsza¬kai fények, melyek közt Edith Whart szívdobogtató románcai játszódtak, még mindig fénylenek, csak a színpad üres. Senkinek sincse ai luxuskivitelben, és senkinek sincsenek olyan szerelmi viszonyai, melyekre szívese n emlék¬szik vissza. Fekete-fehérben álmodunk, a múló vonzalma¬kat pedig megpróbáljuk a lehet orsabban elfeledni. Hogyan jutottunk idáig? Truman Capote túlságosan is jól megértette a kilencvenes évek nagy dilemmáját: szerelem vagy et. Az Álom luxus-kivitelben hõsei, Holly Golightly és Paul Varjak, korlátok közé voltak szo rítva, lévén Holly kitartott nõ, Paul pedig kitar¬tott férfi. Végül azonban, ezernyi akadályt ve, a sze¬relmet választották a pénz helyett. Manhattanben manapság ez nemigen fordul elõ. M indannyian kitartott nõk és kitar¬tott férfiak vagyunk - az állásunk és a lakásunk miatt, de , aki az elegáns éttermekben, klubokban, elõvárosokban, színházi bemutatókon uralkodó hierarc miatt. És szeret¬jük ezt az állapotot. Elsõ az önvédelem és a jó üzlet. Ámor meg elhúzhat a Önök mikor hallották utoljára azt a vallomást, hogy sze¬retlek- úgy, hogy az illetõ legalább latban rögtön hoz¬zá ne tette volna: mint barátot persze. Mikor látták utoljára, hogy két emb en, õszintén egymás szemébe néz, anél¬kül hogy közben azt gondolnák: most mi lesz? Mikor hal¬ jára valaki szájából azt, hogy õrülten szerelmes va¬gyok, anélkül hogy közben azt gondolták v csak hétfõ reggelig! És melyik volt a legnépszerûbb, nem a Tim Allennel készült karácsonyi fi Hát persze hogy a Csábítás, amelyre tíz-tizenöt millió nézõ zarándokolt el, hogy kel¬letlen, küli szexet nézhessen, a sok szexmániás társaságában. Ez nem éppen az, amit szerelemnek nevez viszont éppen az, ami a modern kapcsolatokra jellemzõ Manhattanben. Mert Manhattanben továbbra is rengeteg a szex, de nem a romantikus fajtából, hanem abból , amely barátságokban és üzleti kapcsolatokban végzõdik. Manapság mindenkinek barátai és üzle zakciói vannak, viszont szeretõi senkinek sincsenek, még ha történetesen le is feküdtek egymá sal. Az angol újságírónõre visszatérve. Fél év, néhány újabb kapcsolat és egy röpke viszony u orkon kívül élõ férfival, aki párszor felhívta vidékrõl, és azt mondta, hogy majd jelentkezik gint New Yorkban jár (amit persze soha nem tett meg) - a nõ kiokosodott. - New Yorkban a kapcsolatok a távolságtartásról szól¬nak - mondja ma már. - De vajon hogyan k lít az ember valakihez, ha éppen ahhoz van kedve? El kell hagyni ezt a várost, drágám! SZERELEM A BOWERY BÁRBAN, ELSÕ RÉSZ

Péntek este van a Bowery bárban. Kint havazik, bent zajlik az élet. Itt van a híres színésznõ Los Angelesbõl, aki kissé elüt a többiektõl, szürke mûanyag dzsekijében és miniszoknyá¬jában, ytáncos, túlzottan lesült partnerével. Itt van a színész-énekes-bulikirály, Donovan Leitch, h zú zöld zakóban és drapp fülvédõs kalapban. Itt van Francis Ford Coppola is a feleségével. Az aluknál van egy szabad hely. De nem egyszerûen szabad: csábítóan, kísértésbe ejtõen, csa¬loga vokatívan szabad. Olyannyira szabad, hogy sok¬kal inkább foglalt, mint bármely más szék a he lyiségben. És, éppen abban a pillanatban, amikor e miatt a szabad hely miatt kitörne a b

otrány, Donovan Leitch odaül csevegni. A teremben mindenki egybõl féltékeny lesz. Nem látnak a méregtõl. A bárban erõszakosan kavarog az energia. Ilyen a románc New Yorkban. A BOLDOG HÁZASSÁGBAN ÉLÕ FÉRFI

- A szerelem azt jelenti, hogy az embernek igazodnia kell valakihez, de mi van, ha kiderül, hogy az illetõ egy csõdtömeg? - Kérdezi az egyik barátom, ismeretségi körömbõl az sek egyike, aki már tizenkét éve boldog házasságban él. - És minél tovább vársz, az idõ egyre iga¬zol. Az ember mind távolabb kerül attól, hogy járjon valaki¬vel, hacsak valami nagy dol og fel nem rázza, például meg¬halnak a szülei. - New Yorkban az emberek áthatolhatatlan falat húznak maguk köré - folytatja. - Szerencsés nek érzem magam, amiért mar a legelején összejöttek a dolgaim, mert itt tényleg könnyû komoly pcsolatok nélkül élni, és késõbb aztán már szinte lehetetlen elkezdeni a párkeresést. A (NAGYJÁBÓL) BOLDOG HÁZASSÁGBAN ÉLÕ NÕ

Felhív egy barátnõm, aki férjnél van. - Nem tudom, ebben a városban hogy tesz szert az ember kapcsolatokra. Olyan nehéz. O tt az a sok kísértés. Elmenni szórakozni. Inni. Drogozni. Ismerkedni. Az ember jól akar¬ja ér zni magát. De ha történetesen házasságban él, hová menjen? Üljön otthon a lakásában, mint egy , és bámulja a másikat? Könnyebb lehet egyedül - mondja ki¬csit sóvárogva. - Azt tehetsz, ami karsz. Nem kell haza¬menni. A COCO PAZZÓ-I AGGLEGÉNY

Évekkel ezelõtt, egyik barátom, Capote Duncan volt a legígé¬retesebb agglegény az egész város szinte az összes New York-i nõvel járt. Akkoriban még elég romantikusak voltunk ahhoz, hog y azt higgyük, az egyik mellett végül is kitart majd. Elõbb-utóbb õ is biztosan szerelmes le sz, gondoltuk. Egyszer mindenki szerelmes lesz, mégpedig egy-olyan nõbe, aki szép, oko s és sikeres. Ám a szép, okos és sikeres nõk csak jöttek-¬mentek Capote életéhen. És õ egyikü t szerelmes. Tévedtünk hát. Capote ma is ott ül a Coco Pazzóban, és elérhetetlennek képzeli magát. Nem aka senkivel. Meg sem akarja próbálni. Nem érdekli a romantikus jellegû elkö¬telezettség. Nem ak r egy másik személy lelkében végbe¬menõ neurózisról hallani. A nõknek azt mondja, hogy csak a uk akar lenni, és lefekhetnek vele, de részérõl ennyi, és ennyi is marad. Jól érzi magát. És már nem is szomorú ettõl, mint régen. SZERELEM A BOWERY BÁRBAN, MÁSODIK RÉSZ

Az asztalomnál, a Bowery bárban hárman ülnek: Parker, a harminckét éves regényíró, aki olyan olatokról ír, amelyek menthetetlenül félresikerülnek, a szeretõje, Roger, to¬vábbá Skipper Jo elõadómûvész. Skipper huszonöt éves, és ahhoz az X generációhoz tartozik, amely már nem hisz a szerelemben . - Egyszerûen nem hiszek benne, hogy valaha is találkozom majd a tökéletes jelölttel és összeh sodunk - mondja. - A kapcsolatok annyira intenzívek. Ha az ember hisz a szerelembe n, szükségképpen csalódni fog. Senkiben sem lehet meghízni. Az emberek olyan romlottak man apság. - De hiszen éppen ez a remény szikrája - ellenkezik Parker. - Ha azt reméled, hogy ez me góvhat a cinizmustól. Skipper nem kér ebbõl az okoskodáshól. - A világ ma sokkal jobban el van cseszve, mint huszon¬öt évvel ezelõtt. Az agyam eldurran attól, hogy pont ebbe a generációba kellett beleszületnem, ahol ez a sok szar törté¬nik vele . Pénz, AIDS, kapcsolatok - minden összefügg. A ve¬lem egyidõsek közül a legtöbben nem is szá arra, hogy valaha is biztos állásuk lesz. És ha a jövõ anyagi gond¬jai nyomasztanak, nem ak arod elkötelezni magad. Megértem a cinizmusát. Mostanában azon kapom magam, hogy azért nem akarok senkivel járni, mert a végén - kivé¬ve persze, ha véletlenül házassággal végzõdne a dolog, ami kizárt - úgyis , minden nélkül. Skipper belekortyol az italába. - Egyszerûen nincs alternatíva - kiabálja. - Nem akarok lan¬gyos kapcsolatokat, ezért inkább

bele se kezdek az egészbe. Se szex, se romantika. Kinek kell ez? Kinek kell az a rakás probléma, ami elõjöhet: nemi betegségek, terhesség? Nekem nincse¬nek problémáim. Nem fé etegségektõl, pszichopatáktól, zaklatóktól. Miért nem lehet az ember a barátaival, és beszél¬ lük õszintén úgy, hogy közben még jól is érzi magát? - Meg vagy õrülve - mondja Parker. - Nem a pénzrõl van szó. Lehet, hogy nem tudunk egymásnak anyagilag segíteni, de talán tudunk tenni valamit a másikért. Az érzelmek nem kerül¬nek semm be. Van kihez hazamenni. Van valaki az életedben. Van egy elméletem arról, hogy New Yo rkban egyedül a meleg közösségekben létezik a szerelem és a romantika, mert a melegek még min ig szeretik a feltûnést és a szenvedélyt, miközben a hetero szerelem visszavonult a hálószobá . Részben azért gondolom így, mert mostanában sokat olvas¬tam arról a multimilliomosról, aki lhagyta a feleségét egy fiatalabb férfi kedvéért, és merészen körbehordozta új lo¬vagját Manh menõbb éttermeiben, a pletykarovatok vezetõinek orra elõtt. Nahát, gondoltam magamban, ez az igazi szeretõ. Ezt az elméletemet egyébként Parker is igazolja. Amikor például Parker és Roger elkezdtek eg ymással találkozgatni, Parker megbetegedett. Roger elment hozzá, fõzött rá, ápolta. Egy heter pasival ilyesmi soha nem történne meg. Ha egy hetero pasi megbetegedne, éppen amikor bimbózni kezdene a kapcsolata egy nõvel, és a nõ gondozni próbálná, a pasi a világból is kisz a ijedtében. Azt hinné, hogy a nõ így próbálja belopni magát az életébe. És az ajtó becsapódn elem veszélyes - mondja Skipper. - Ha tudod, hogy veszélyes, annál nagyobb becsben tar¬tod, és annál jobban igyekszel megóvni - válaszolja Parker. - De a kapcsolatokat nem tudod irányítani - mond el¬lent Skipper. - Te meg vagy õrülve - szögezi le Parker. Most Roger próbálja meggyõzni Skippert. - És mi van a régimódi romantikával? Megjelenik a barátnõm, Carrie és közbeszól. Ezt a fajtát ismeri. - Ha egy pasi azt állítja, hogy javíthatatlan romantikus alkat, sikítani akarok - mondja . - Ez ugyanis annyit jelent, hogy az illetõ rózsaszínben lát téged, és abban a pillanatban, hogy valóságos lénnyé változol, és már nem a fantáziája ré¬sze vagy, kikapcsol. Ezért veszél tikusok. A kö¬zeledbe ne engedd az ilyet! Ebben a pillanatban épp egy ilyen veszélyes romantikus lép az asztalunkhoz. NÕI KESZTYÛ

Egy barátom véleménye következik. -Az óvszer megölte ugyan a szerelmet, viszont sokkal egy¬szerûbb lett vele a szex. Van a z óvszerben valami, amitõl a nõk úgy érzik, mintha azzal a szex nem is számítana. Mint egy nõ esztyû. Bõr nem érintkezik közvetlenül bõrrel. Így könnyebben ágyba bújnak az emberrel. SZERELEM A BOWERY BÁRBAH, HARMADIK RÉSZ

Barkley huszonöt éves, képzõmûvész. Barkley és a barátnõm, Carrie, nyolc napja találkozgatnak s együtt mennek el helyekre, puszit adnak egymásnak, egymást nézik, és közben olyan helyesek . Carrie ugyanis arra a következtetésre jutott, az ismeretségi körünkben lévõ harmincöt évese sontosodott cinizmusát látva, hogy próbaképpen járnia kéne valami fiatalabb pasival, aki nem régen érkezett New York¬ba, és még nem meszesedett bele az ittlétbe. Barkley azt mondta Carrie-nek, hogy õ lélekben romanti¬kus mert úgy érzi", és hogy forgatókö akar írni Parker regényébõl. Carrie felajánlotta, hogy bemutatja neki Parkert, ezért jön el a este Barkley a Bowery bárba. De amikor Barkley megjelenik, Carrie-vel egymásra néznek és... nem éreznek semmit. Talán a zért, mert Barkley megérezte az elkerülhetetlent, és elhozta a barátnõjét", egy kü¬lönös fia cán flitterekkel. Amikor Barkley leül, mégis így szól: - Én totálisan hiszek a szerelemben. Annyira depressziós lennék, ha nem hinnék benne. Hisz mindenki csak egy fél ember. A szerelem mindennek több értelmet ad. - Aztán majd valaki jól elveszi tõled és cseszheted - válaszolja Skipper. - De te hozod létre a saját teredet - mondja Barkley. Skipper elõadja az életcélját: - Montana államban élni, mûholdvevõvel, faxszal és egy Range Roverrel felszerelkezve, hogy biztonságban érezhessem magam. - Talán nem ezt kéne akarnod - javasolja neki Parker. - Lehet, hogy a vágyaidtól kényelmet lenül érzed magad. - Szépséget akarok. Nem tehetek róla, nekem szép nõ¬vel kell együtt élnem - válaszolja neki B

miközben felesége. Soha többé nem találkozom vele. Carrie n m is néz az órájára. a Nagy Katal in asztalról. Jackkel ka var. Carrie pedig Barkley legjobb barátjával.Egyáltalán nem i s érdekel. Sandy azt mondja. mellette áll.folytatja Barkley. minden ál . . a Faye é ker asztalon például mûszempilla. hogy tényleg így is érzi.Egész nap tudnám csinálni.teszi hozzá. kinek marad ideje a roman¬tikára? Robert elmeséli. só . A lakásomban ülök. Narcissus és önmaga.Persze. Michael Jackson és barátai. Táncolnak.Annyival jobb. . . EPILÓGUS Donovan Leitch feláll Francis Ford Coppola asztalától.mondja -. Késõbb Carrie és Barkley elmennek a T unnelbe. milyen vagy ok. Csak szex nincs. én tényleg azt gondolom. -Annyi a munk a. agyatlan nõcsábás z vagy. mint a szex! A NAGY NEM-SZÍNLELÕ . és pont ezért akartam járni veled. hogy pénteken hova megyünk. Bob Pittman is itt van. Mondtam már? B ob és Sandy válni készülnek.Mi az ábra? .Nem . valami jótékonysági rendezvén yre. ami Manhattanbõl hiányzik. SZERELEM A BOWERY BÁRBAN. Az asztalokat egy-egy híres párról nevezték el: Tammy Faye és Jim Bakker. és át¬ül hozzánk.Nem tudom. Nagy Katalin és kedvenc lova. Ezután egy órán át Barkley festményeirõl beszélgetnek. Egyedül megyek haza. ha ezt szeretnéd. hogy milyen igénytelen. . de egy-má fél hónappal késõbb világossá vált számára. . egyszerû. nézik milyen szépek a fiatalok. Csak idõnként e gy kis helyet kell neki hagyni. .mondja Barkley Skippernek. és csak a jóis¬ten a megmondhatója. . hogy én szerdán még ön lkos hangulatban vagyok. De nem mondja.Túl nagy a mobilod . 2. Csak ma¬gadnak okoztál csalódást.Találkozgatunk. Sandy.mondj a vigyorogva. hogyan fogom magam érezni pénte¬ en. tudom. hogy nem akarok barátnõt. Neki meg egy olyan pasi kellett. épp Új-Guineába készül hegyet mászni. szeretné erre Carrie mondani. aki nagyon tetszett neki. Skipper és Barkley elõveszik a mobiltelefonjaikat. . a hóban csúszkálva megpróbálnak taxit fogni. aki megõrül érte. én pedig a dísznövények rejte¬kében pró va rágyújtani egy cigarettára. hogyan jött össze nemrégiben egy nõ¬vel. NARCISSUS A FOUR SEASONS HOTELBEN Egyik vasárnap este a Four Seasons Hotelbe vagyok hivatalos. még most is jóban vagyunk . Még csak meg sem csókoltam .kérdezi. negyvenkét éves. Meg¬értem. kék szem¬héjfesték és rúzs alakú gyertyák. szerkesztõ. hogy a dolog nem mûködik. Te hívtál. Ja. amit nem érzek. de indulás elõtt valaki a kezembe nyomja a lóállkapcsot. . És pont ez az. .panaszkodik Robert. Tudod. . De nem tudok olyasmit szín lelni.Mindig csak a munka . Szabad szex? Na ne! Az egész a szokásos módon kezdõdik.Nem feküdtem le vele.y.ára¬dozik Barkley a festésrõl. A téma: óda a szerelemhez. mint a bolondok. Al D'Amato a Bill és Hillary asztalnál ül. azaz egészen ártatla¬nul.Nagy ívben leszarom . . a do¬hányzásnak viszont lõttek . aztán. Minden asztalon a nevéhez illõ díszítés. . . .és az egészben az az ijesztõ. hetekr tazik.A szerelemnek nincs vége. aki szakít velem.Ezért bu¬ta a legtöbb lány. A Michael Jackso n kitömött gorilla és fehér krémpúder. cigarettáznak. és egymás után dön¬tik le az italokat arkley lelép a flitteres arcú lánnyal.Megmondtam. persze. Barkley másnap délután felhívja.A szo¬kásos módokon t el kellett volna hívnom szerdán. De lehet. hogy a szerelem mindent legyõz.

vallja be. és pirítós kenyeret kell reggelizni. az tetszett neki. amit az életben nem fogsz elérni. A következõ körkérdés: jobbak-e az ágyban a trehány nõk? A szállodatulajdonosnak van egy elmé Ha bemész a nõ lakásába. amíg ki nem derül. egy szolid szerda estére vonatkozóan. akinek s a omló haja van. Fu zexrõl és a meztelenségrõl nem ez jutna eszembe elõször. amikor felhív egy ismerõs. nem tagadja elég határozotta n. amikor félig-meddig követsz egy nõt az utcán. Ez érdekesen hangzik. amelyekben eredetil g csípõs csirkét hoztak az Aranysárkány étterembõl. hogy ez a nõ nem akar egész nap ágyban maradni. megkértem a legutóbbi expasimat. csak olyan barátok. . Fel kell kelni. Ez tényleg lerombolja a ha¬tárokat. fiatal. ahová csak párokat engednek he. hogy a vendégeket ételkülönlegességek és hideg üdítõitalok várják. aki a Beszélj csúnyán címû. Egész nap dolgozni se tudok.. Ez nem olyan volt.. A középszernek vé¬ge. áttörés következhet he. Sajnos. mint a pótmell. mindet egyedül ettem meg. . Felöltözve sétálunk be. Keleti Huszonhetedik utca.Csak nem zavart. . Mivel a Le Trapeze-be csak párokat e gednek be. Nem tudom.Attól viszont tényleg kiakadok . Ez testesí meg mindazt. Az egyik lélegzetelállító fiatal hölgy. Felszolgálják a marhasültet. mert attól fél.tiltakozik a festõ. ha egy nõt skót kockás. egy olyan szexklubba. akkor egybõl lehet tudni. és az ágyban fekve enni. Ennyit el¬méletekrõl. A krapek totál beleesett a helybe. Nincs ez más¬ként a Karl Lagerfeld-vacsorán ahol egymást érik a top¬modellek és a szabadköltség-felhasználású divatszerkesztõk. juppie-pornó könyvében lelkesen ír a nyil¬ván zexrõl: Ez aztán a szó legigazibb értelmében tabu. a legrosszabb az. mondja a pasi. nem is akarja. õszintén szólva. a nap omban ez áll: este 9-kor fogadás Karl Lagerfeld divattervezõ tiszteletére. ami alatt férfi-nõ párokat értenek. hogy tönk etenné a hírverés. és mindenki kér még egy kis bort. és leesett az álla. rendesen beindul. hogy az étel lesz távol-keleti. izmos testû pá¬rok. ha egyszer a szexklubbok tényleg azt te zik majd.Neked már ez is megvolt . Csend.Egyszer egy nõ miatt öt évig nem dolgoztam . és pont olyan szép. bár amikor egy másik meztelen nõ hozzáért. Pucér emberek szexeltek az orra elõtt. mint ahog tartottak is tõle. hullám lányok. Samet. hogy a kis mell jobb.A Le Trapeze-ben nincsenek ideg nek. Így azután. mert én aztán tényleg a világ legtrehányabb nõje vagyok. akinek szilikonbetétet ültettek a mel¬lébe? Bár k n senki sem vallja be. ami a céljuk. ret topless bárokba járni. . . Hibátlan fogsorú fiúk. a fejükön babérkoszorúval." Azt kellene magamtól kérdeznem: ebben meg mi a j De a saját szememmel szeretném látni. Szép. egyik vállamat fedetlenül hagyó ruhában. a konyhaasztalnál ülve. hogy ír¬jak róla. És zínûleg ebben a pillanatban is megbújik néhány papírdohoz az ágyam alatt. TREHÁNY NÕK ÉS TÉRDHARISNYÁK Úgy látszik. Hosszú. nem az emberek. Az illetõ barátnõje te l¬jesen kiakadt. itt élesben ment az akció. rakott szoknyába és térdharisnyában látok. mert ott igaziak a lányok. és megfordul. aki volt már olyan nõvel.zardíniából álló ebédemet fogyasztom éppen. babérlevél¬bõl készült ágyékkötõben szuperrövid. rendkívül sikeres szállod tulajdonos . aztán hozzáteszi. mint Billy Topless Bárja . és egy spontán felmérés is készül: ki az. egy kerubarcú. az egyik pasi.mondja a festõ -. Azót a se tért magához. és óriási rend van. mit válaszoljak erre. de csak az olyan mocskos helyekre. ahol nincs is igazi szex. A festõ közelebb hajol.vádolja egy másik pasas. és csak a húszévesekre jellemzõ én-már-mindent-láttam hozzáállása. Egy barátja nemrég elm Trapeze-be.és a legrosszabb.Dehogy . A rideg valóságba a klub üzenetrögzítõje zökkentett vissza.. meg a kísérõm a Le Trapeze-be. . Ezután mindenki egyetért abban. neked nagyon is tetszett a dolog. aki b . Ekkor kellene elfelejtenem az egészet. .. egy har¬mincas festõ.mond ellent a szállodatulajdonos -. Az asztal sõ része. és felvilágosul ként távozunk. Ezt senki nem tudja f elülmúlni. a szexrõl mindenki szívesen beszél. fél 12-kor Le T rapeze szexklubb. Félénk tapizás. akikkel még nem találkozott .. Szerencsére megérkezik az elsõ fogás. hogy.. A képzeletem rögtön beindul. amilyennek képzelted.mondja egy meghatározhatatlan nemû hang. Hálaadásnap tiszteletére november 19-én távol-keleti estet rendeznek. Nem a veszedel¬mesen begerjedt Sallie Tisdale re kéne hallgatnom.Dehogyis . bevallja. te¬lefonon kínai kaját rendelni. Megérkezik a csokimártás. mint a szad o-mazo klubok.

hogy nyomós oka lenne rá. Rémülten rám mered. hogy a szexklubba járás nem olyan dolog. bár õ még soha nem járt ilyen helyen. tartok tõle. . másodszor pedig.válaszolom. amelyet graffitik borítanak.Ezenkívül . Sam és én felállunk. akinek gondot okoz. amit az ember megtehetne anélkül . a Le Nagy Átverés. . nem bántad meg . hogy a klub terül etén szigorúan tilos a prostitúció.szendvics és svédasztal van. milyen fajta em¬berek járnak szexklubba? Úgy látszik. ötlik eszembe a sebtében kitalált cím). azt nem mondanám . A szó elkerülhetetlenül arra terelõdik. Ideiglenes tag¬ságit kapunk. Egy fürdõköpenyes nõ elmondja. Sam jó választás. Bár senki sem járt még szexklubban.Fizethetünk hitelkártyával? . Tizenn látszik.és hangrögzítés mi Én a magam részérõl forró szexre számítottam. Pél¬dául a munkájához tartozik. az asz talnál mindenki meg van gyõzõdve róla. hogy õ Nassauból jött. a legtöbben így kezdik. Épp egy pár jön kifelé. Kérek a pincértõl egy tequilát.teszi hozzá . két falat lazac¬cal és kaviárral ízesített bundás kukor .Én is imádnék elmenni e yen helyre. hatalmas felfújható matra¬cokkal. Ettõl a szövegtõl nem leszek sok¬ kedvû. és úgy néz ki. az angol újságírónõ. hogy a klub vendégei született vesztesek New Jersey-bõ .Páronként nyolcvanöt dollár.mondja Charlotte. é issza szombat este. és elõv csodáját. továbbá számos pasi. és saj¬nos ennyi az egész. amíg a szexelõ párokat nézted. Mit látunk? Egy nagy terem.Jó buli? . illetve a kép. már volt ilyesmiben része. diszkréciójának köszönhetõen.itt a nem hogy nem. .Nem lehetett látni semmit. üveges tekintetû párok ( Támadnak a k. Bobtól megtudjuk. SZEXZOMBIK ÉJSZAKÁJA A Le Trapeze egy fehér kõépületben található. Alá kell írnunk egy nyomtatványt. Senki nem fogyaszt semmit. A Le Trapeze. sikoltozva rohant ki a klubból. a Royalton Hotel olcsó változata. amelyeken néhány formátlan pár akciót mutat he. hogy betartjuk a biztonságos szex s zabályait. .Itt fizetünk? . továbbá a fény¬képezés. ahogy a mûvelt francia mondaná. Valaki rá¬mutat. hogy telj sítse a megálla¬podás ráesõ részét. aminek hátoldalán figyelmeztetnek.Szombat este . mintha egy vidéki játékboltot vezetne.Eléggé szörnyû lesz . Nem kérdezem meg.Nem. A bejárat diszkrét ek fémkorlát.Csak készpénzzel. akinek az ötlete volt az egész.Gondolom. igaz? . akinek fogalma sincs róla.Kivéve.De miért nem? . ha észn k. agyok az egyetlen. A társalgás most is a sz exklubban szerzett élményeimrõl folyik. Azt mondja: ne zavarjon. tizenöt éve mûködik. még ezer éve. . Éjjel egykor a vendégek hazaindulnak. Szerintem te is rendesen beindultál. Egy népszerû kultúrával foglalkozó író ad egy utolsó jó tanácsot. a nõ eltakarja arcát gallérjával.Hát. egy jac mely mellett egy dundi nõ für¬dõköntösben cigarettázik.figyelmeztet. hogy kísérjen el. és a taxihoz fut. szakállas fickó. hogy lub. Ott oda¬lépett hozzá egy idegen nõ. . elment a Plátó Lakomájába. van továbbá egy pók formájú szexfotel (jelenleg használaton kívül). hogy ez is egy ételkülönlegesség A MORTIMERSBEN CSÚNYÁN BESZÉLNEK Pár nappal késõbb együtt ebédelek néhány barátnõmmel a Mortimersben. aki egy nagydarab. mert elõször is. amikor meglát. a büfében tábla: ÉTKEZÉS KIZÁRÓLAG AZ ALSÓTESTET FEDÕ RUHÁZ Megpillantjuk az üzletvezetõt. Nem néz fel. Sam barátnõje. amelyen kijelentjük. Bobot. Egyszer. . . . kockás ingben és f armernadrágban. Nem szabad kiengedni a kezetekbõl az irányítást. hogy kukkolók vagyunk.mondja a nõ .Számlát kérhetek? . . csak õt bírtam rábesz jön velem. hogy mit ért szendvics alatt. Odabent egy csíkos rögbiinget viselõ sötét hajú fiatal¬ember üldögél egy kis fülkében.És a pasik? .kérdezem.efektetési bankár. De mindenekelõtt ott vannak azok az át¬kozott büféasztalo ogokkal vagy mivel). . ehelyett a már említett ételkülönlegességek és adnak.

És én nem feltétlenül velük akarom megosztani az intim fantáziáimat. Peri valami olyasmit jelent nekik. Az utóbbi tizenöt évben Peri. az Ötödik sugárúton és a New York állam¬ban tal nõtt fel. meg olyan alacsony beosztású vállalat ttakból áll. Nem az a tipikus nõcsábász. kivéve. Mielõtt haza indultunk. ahogy a páviánok párzanak a National Geograph ic csatornán. hi én ötletem volt az egész. Megtanultam. mindig az jut majd eszembe. Lehet. . OLYAN. kisiklott életû operaénekesekbõl. bárcsak dögölne meg. hogy akkor mégis. Akik a periférián vegetálnak. hogy hát. vonzó. és a ndta: ma végre kiélhette a fantáziáját. jó társadalmi helyzetû nõk. és hagyja.Az volt a legrosszabb . vagy intim kapcsolat keretében. tényleg levetkõztünk. Mint ahogy a szado-mazo sem. hogy részt vegyen eg szóló közös beszélgetésben. akit szinte mindenki csak a vezetéknevén emleget. mesélem Charlotte-nak. Az ürügy: bor. szóval kivétel nélkül minde azt állította. Azt kérdi. Lehet. és akiknek dolguk volt Perivel. A harmincas. bár lehet. sajt. Igazság szerint az exhibicionizmus és a kukkolás egyál¬talán nem a legfontosabb dolog a világ n. illetve a kettõ különös Peri még New York hírhedt nõfalói közül is kilóg. Pontosabban egy bizonyos ígéretes m anhattani agglegény. MINT DARYL VAN HORNE Sarah lakásán találkozunk. löttyedt szexzombi. Vagyonos gyáros csa¬ládból származik. okosabb lettem. valóságos leg ndává nõtte ki magát New Yorkban. Azzal védekezik. és órákon át traktálnak a volt feleségükrõl vagy az emésztésükrõl szóló végeérhete . de folyton az jutott eszembe. hogy egy sza¬kállas. hogy a végén minden az embereken múlik. A nõ a kolléganõje volt. hogy azt kívánták. És egy ór nem képes elélvezni. Ezekkel a klu bokkal csak az a gond. A vendégkör zöme állástalan sz . majd perceken belül eltûnt a karok és lábak forgatagában. Talán mindegyiknek volt valami elvégzet¬len ügye Perivel. akik nem képesek megtalálni személyes boldogulásuk útját. Engem õszintén érdekelt. elmond¬ta.A fele úgy nézett ki. Valami megromlik.egy pasi. És egyikük sem zárkózott el attól. hogy õ rúgta ki Perit. sokkal kevesebb adu van a kezéb olyan jól nevel¬ten jóképû. és kisebb kavarodást okozott. nevezzük Tom Perinek. százhetvennyolc centi ma¬gas. Deho szexeltünk. írókból. üveges tekintetû pasi hanyatt dobja magát egy matracon. A nõ sugárzó arccal ránézett. Külsõleg s emmi különös. Elõször is. Sarah filmes. sötét ajú harmincas nõ lépett a pince¬helyiségbe. Pedig biztos szexi látvány volt. és ahogy õ fog almaz: ki vagyok rúgva. mint Erik Wachtmeister. h gy aztán ugyanilyen rituálisan elkerüljék. hogy leszopják. Sam és én összefutottunk a nagy feltûnést keltõ nõvel és a pasijával az öltö¬zõbe cú férfi beszédes kedvéhen volt. Ezek aztán az emberre akaszkodnak a bárban. hogy máshol mást olvastak róla. Nem. szin¬te rituálisan kikezdenek Perivel. nem igaz? Nem igaz. sze n és az életben is. okosabb lettem-e? Igen. cigaretta és az a közös té a legszenve¬délyesebben tudnak beszélgetni . mint Zuckermannak. még akkor sem. amikor egy magas. Amikor a nõ felvette sárga kosztümjét. vagy mint a férfi viszonzatlan szenvedélyének tárgya. és nemrég alapított sajá . hogy néhány éve még elõszeretettel hordott fekete Armani öltönyt és hoz tartót. évente kábé tizenkét nõvel jár. mint amiko r elõször szálltak limuzinba. vagy amikor elõször ra¬bolták ki õket. hogy a szex minde¬nütt jó. annak idején mo¬dellként kezdte. hiszen folyton meg akar házasod Peri inkább afféle javíthatatlan randilovag. akikkel beszélgettem. Persze azért a Le Trapeze-ben sem volt mindenki sápadt. Akibe szerelmesek voltunk: a javíthatatlan randilovag Egy szép napon hét nõ jön össze Manhattanben. De ezt már úgyis tudtad. mije van Perinek? Az összes nõ. és nincs annyi elszórni való pénze. és kilihegett az öltözõ Néhány nappal késõbb Sam felhív. de azért a legjobb otthon. Sam? 3. Most modern felhõkarco¬lóban lakik az Ötödik sugárúton. én meg ordítozni kez¬dek vele. De két nap vagy múlva minden kapcsolatában bekövetkezik az elkerülhetetlen. Igen. ha pszichoterá¬piára megyek. Mutogatta a fene¬ké nt egy majom. Ezentúl. egyáltalán nem izgultam fel. akik nem tudnak feljebb kerülni a ranglétrán. a férfi elmosolyodott. hogy Manhattanben lakik. festõkbõl. mintha gyakorló pszichiáter l enne. egyenes barna haja van. amíg elege nem lett .felelem. issza akarták kapni. ambiciózus. de törülközõt csavartunk magunk köré. Tom Peri negyvenhárom éves..

.mondja ki Sarah a vég¬következtetést. hogy legyek a felesége . aki kilóg a sorból .mondja Sa¬rah. Egyszerûen nem le az emberrõl. . barna hajú fotóügynök. Azt gondoltam: jézusom. azonnal járni kezdtünk. . Végül is. Egybõl azt gondolod.mondja Maeve -. aznap reggel négyüket is felhívta.Mindent tud rólunk . . mert imád telefonálni .Mintha azt mondaná: t. Hát nem klassz dolog.Aztán rájössz. amikor megis¬merkedtünk.És tud¬játok. p edig nem is találtam viccesnek. mi tet¬szett benne. aki érti a vicceit .kérdezte.meséli.teszi hozzá Maeve. .mondja Sarah. aztán amikor vissza¬mész dolgozni.Miért nem dobja ki a bútort.teszi hozzá Maeve. hogy azért olyan aranyos.Csak jó nagy készlete van vicce kbõl.Õ az érzelmi Mayflower.Nekem azt mondta. . Lassan körvonalazódik a képlet. aki azóta már boldog házasságban él.Eljuttatja a nõket az A pontból a B pontba. Emlékszem. . . hogy ebédeljünk e gyütt. kikkel jártam.Ez még nála i s elég gyors tempónak számít. ez biztos belém van esve. .helyesbít egy másik. D e biztos most látom utoljára. a szülei és a komornyik. mind éppen akkor hag ták el a férjüket vagy a stabil barátjukat. hogy mennyire idétlen a hapsi. milyen jól összeillenénk.Éppen szabad asztalra vártam a Blue Ribbon étteremben . Legyek a feleséged. közbeszól. és olyan vicces.Perivel az a helyzet . Minek? . Jackie. Huszonöt ajtó. Vagy õk találtak Perire .mond ellent Magda. a szalvétagyûrûivel? ELSÕ RANDI: A 44-BEN Hogyan szokott kezdõdni? Jackie története tipikusnak mondható.Engem csak a harmadik napon vitt el a 44-be. mert amikor elõször találkozik vele az ember. hogy igyunk meg egy koktélt munka után? Mik r jártatok utoljára olyan krapekkal. és fel nem szedett tíz kilót. akik Peri¬vel kezdtek járni.szúrja közbe Jackie.Engem a tizedik napon kért meg.Az embernek Katharine Hepb urn és Cary Grant jut eszé¬be róla. a magas. És nem gon¬dolsz arra.Nincs kedved velem ebédelni?" . hogy nem is olyan vicces .És amíg még azt hiszed. Aztán rendelt valami visszataszító kínai kaját. hogy legyek a felesége. . amikor Peri rájuk talált. olyan jól fogalmaz. és azt mondod: jesszus . .Engem a harmadik randinkon elvitt a szüleihez vacso¬rázni . Bár egyik nõ sem hallot irõl hónapok óta. mi moly ember tudok lenni. Mit szívtál? Ramona felsóhajt.mondja Sarah -. és beszél ni kezdtünk. Mielõtt rátérhetnénk a szaftosabb részekre. Azon gondolkodom.mondja Sarah.Egyszer megmutatta a szalvétagyûrû gyûjteményét. másnap az ágyban ülve amatõr filmfelvételeket vetített ne amik róla készültek gyerekkorában. halszálka mintás nad¬rágkosztüm . .Olyan.kezdi el. az elvált szõke anyuka felnevet. . . és eléggé ki voltam borulv pedig mindig kéznél volt. Heti öt estét töltöttünk együtt.És ott van a lakása. gondoltam magamban.állítja egyikük.Én viszont éppen szakítottam valakivel. mert n m dolgozik.Ahogy végiggondolom.Inkább. ugyanazt az utat jártuk végig mindannyian. . Olyan.a sok szarakodásból. de ha már mind¬egyiket ezerszer hallottad. Ezzel a lányokat levenni a lábukról. . . felhív. mint Kandúr Randi . Azok a nõk. meghív hétvégére . Azonkívül mindig ráér.A koktél nem a legjobb kifejezés . Peri az egyetlen. összehasonlíthatatlanul jobban érzi magát. Azt mond¬ta: látod. mint Daryl van Horne az Eastwicki boszo rkányokban.Okos. naponta tízszer telefonál. ha az embernek azt mond¬ja egy pasi. mit jelent ez egy nõnek.folytatja Jackie.Csak én voltam ott. . és vásárol be még pár aj¬tót a Door Store-ban? . Oda-vissza ugrál a saját karikáján át. Sapphire. . . De másnap reggel nyolckor felhívott .Odajött hozzám. a félig ír köl . hogy vicces és okos. mint egy cirku szi karika. kezd idegesíteni. Megismerkedés utáni napon menetrend szerinti ebéd a 44-ben. . Annyira viccesnek találtam.Rámozdul a lepattanó labdára . A többiek bólogatnak. aki naponta háromszor akart találkozni veletek? . .Aztán meglátod a nadrágtartóját. a magazinszerkesztõ. na p ersze. . én vagyok az egyetlen lány.Amikor megismertem. kiderül egy zavaró dolog. Volt köztük egy karbilincs formájú. Könyörgött. . le van tör¬ve? Lépjünk intim kapcsolatra! . Mire az ember a plymouth-i sziklához ér. k arcsír. . Rózsaszín. Ki¬nyitunk egy üveg bort.nevet Britta.

Vala Perit nemrég rúgta ki egy angol nõ.tódítja Sapphire. . és másodperceken belül hozza a le¬veleket. . nyugodtan támaszkodj rím.mond¬ja Sapphire -.mondja Sarah -. hogy ez megérezze. Peri közölte. hogy patakzik a könnye. hogy a Peri utáni idõszakban sokkal jobban ment a so ruk.Smárolásban meg egyszerûen felülmúlhatatlan . aki a saját zokniját se képes megtalálni. és elfogadni az én erelmemet. . hogy fogyja¬nak le. .Egyszer . ki kap több levegõt .folytatja Maeve. Sapphire újra felfede egy ré¬gi szerelmét. milyen egy M-es nõ. . Magdának kiad¬ták az els yét. . aki igazából egy herceghez akart férj¬hez menni.mosolyodik el Sarah. NEMSOKÁRA FÉRJ-FELESÉG LESZÜNK A nõk egybehangzóan úgy nyilatkoznak.teszi hozzá szár valaki. azzal csak a saját. õ maga lesz a probléma. Peri viszont nemrégiben külföldre költözött. Megvette a jegye¬ket.Peri mindent remekül megszervezett. Kimegy a szobából. ha olyan tehetetlen hülyének állítja be magát. mint a sajátjait. De akkor mégis. Micsoda megkönnyebbülés! A nõk ugyani sak ezt akarják.Nem tartozol nekem szerelemmel. a jele kibékültek az elõzõ pasijukkal.mondja Maeve. .Hahaha! Majd busszal megyek. Ramona férjhez ment és teherbe esett. mint a legtöbb nõ . miután dobták Perit. . Peri viszont nem akart eltûnni. . hogy olyan. amely nem az én alkotásom . Maeve közös síelésükrõl mesél Sun Valley-ben.emlékszik vissza Maeve.Peri empatikus érzékét az összes nõ méltányolja. Maeve saját kávézót nyitott. Fél évvel ezelõtt Peri hazajött látogat .meséli Jackie -. Mire én: .Amikor a pasik azt mondják a nõknek. mert annyira megértõ. És a legtöbb férfi pont ezt nem érti. Az ember szinte látja. ami¬kor járni kezdtünk. . Aztán ott van a szex. lesz bá¬torságod elõrelépni. hogy M-es a méretem. hogy a személyi trénerével kezdett el járni. Mire a géphez értek. Én aztán tudom. mert a gépen mindket¬ten ugy zon az oldalon akartak ülni. ami a nõk szerint a legfontosabb : egyrészt lehet vele be¬szélgetni.meséli Sapphire. Beszéljünk inkáb b a lábáról! Peri mindenesetre a megtestesülése annak a két dolog¬nak.Hahaha! Tombol a hóvihar. Újra és újra elhangzik.Hihetetlenül undok tud lenni . Akkora szíve van szegénynek.Van önbizalma .Szerin¬tem nagyon gyenge. és sokkal szívesebben ha rcolja végig a barát¬nõje csatáit. pedig évek óta akkor vol tam a legsoványabb. . Egy hónap múlva Maeve visszaköltözött a férjéhez. Te nem le¬hetsz M-es.Több divatmagazint olvas. levelek és a telefonok százával .Nekem meg azt mondta. Peri azt mond ja: biztosan állok a lábamon. Erre Peri: .mondja Sarah. . . hogy új há¬zassági terveket szövögethessen.mondja Sapphire.Annyira meg¬hatóak.magyarázza Maeve -. hogy te nem M-es vagy.Azt mondjátok fantasztikus? . az k i van zárva.Fantasztikus az ágyban . Jackie azt meséli.Egyszerûen szörn volt. és hidd el nekem. de remélem. Úgy tûnt. nem tudsz e lmenni .Szerintem egy pasi nagy hibát követ el. Dön¬tése nem nevezhetõ kivételesnek. Peri legalább elég okos ahhoz. minden remek lesz. hogy amíg neurotikus õrült vagy.Aztán a repülõtér felé menet összevesztek. nem akaro m megmondani milyen alulméretezettségükrõl próbálják elterelni a figyelmet . Hangos n felolvas belõlük: . A többiek rábólintanak. addig Peri remekül mûködi De mire minden problémádat megoldja. . amikor azt mondtam. Nem küldök virágot.Mindig rossz nõt választ magának . mert nem akarok osztozni a szerelmedben egy olyan tárggya l.kérdezi Jackie. legalább L-es vagy. . Mara¬kodtak még a sípályán is második napon Maeve össze¬csomagolt.mondja Sarah. mint egy másik nõ.mondja az egyik nõ.Az úgy van . fogyjak nyolc kilót . lefoglalta a szállást. másrészt viszont ja a nadrágot. a légikísérõnek kellett õket szétválasztani igra mar azon veszekedtünk. Sarah pedig boldogan kikezdett egy huszon¬hét éves kissráccal. .Nekem jöttek a faxok. . mint egy . egyszer majd biztosan nagyon rendes pa¬sas lesz belõl e. mi volt a baj? PERINÉL A LÉNYEG: A (KIS) MÉRET .Megtartottam a leveleit .

Amíg Sa¬rah vele beszélt. Másnap reggel felhí¬vott. Sarah barátja megszólalt: Kérsz egy kávét? Peri meghallotta. sõt.megvonom a vállam. Szóva mi van ezekkel a nõkkel? Mert ilyen nõk ezerszám.röviden. Peri volt az. Lehet .mond¬ta Sarah. én pedig New Yorkban. eleséggel is évekkel ezelõtt találkoztam utoljá¬ra (leszámítva azt a pár alkalmat. Peri. soha nem megy férjhez. de egy hét múlva újból jelentkezett. .. .Kezébe vette a kezemet.Hát nem úgy volt.És mi van a szerelemmel? . hogy most az én barátnõm va y? Azt válaszoltam. és azt mondta: ugye tudod.A New York-i nõk tudják.okos. gazdag és mindenki .. hogy túl sok pasival feküdtek le. sikeres. Igaz. mert teljesen el van cseszve az élete. hogy nem ível majd magasra a kar¬rierjük. . akivel csak most ismerkedtem meg. hogy soha nem láttam a férjet. ahol teljesen komolyan megkérte a kezemet el se akartam hinni. Addig csak halogatják a dolgot. én a feleséget. hát persze. megkínzom egy kicsit. hogy más férfival találkozz. 4. Sarah-nak egy kicsit hiányzott. . Nem Tom Peri. va lószínû¬leg soha nem is fog férjhez menni. Azt hittem hazudik. Mindnyájan ismerjük a sikeres színpadi szerzõt. Harminc-. csino s és tévéproducer..Felkészültél? . amikor csengett a telefon. és hónapokig fel se hívta Sarah-t. . ha valaki negyvenéves. . és Sarah szerint elfeled¬kezett az egészrõl. Gonoszul pletykálunk egy pasival. A végeredmény az. akkor beszél¬hetünk. Valószínûleg so¬ha nem menn férjhez.Az az ember olyan naiv. amikor öss tunk az utcán). Közös barát ainkról beszélgetünk.de senki nem akar beszélni róluk. hogy összeházasodunk? Vagy még mindig valaki mással találkozgatsz? . . és táb k . nem csodálatos? Aztán Peri visszament Európába. és ha a tapasztalatoknak hinni lehet. A házasság szentsége Manhattanben: örök vénlányok és leprás agglegények Ebéd másnap.Ki van ott? . De ha az ember szép. hogy kezdett rossz híre lenni. Tudják. Vannak persze kivételek. mert te ljesen lebilincseli õket Tom Peri sorsa. vagy éppen saját PR-cége van.Na ne. Õ a férjet ismeri. Vidéki szegény. New Yorkban már olyan sok pa sival járt. de senki nem akar hazamenni.Rossz vége lesz ennek . hogy N ew Yorkban kite¬nyészett egy bizonyos fajta nõ . illetve feleségvadászatról van szó. rendben. mikor kell férjhez menniük. semmit nem tudott a nõ¬rõl. és azt mondta az ott ülõ ba¬rátjának: csak ezt a nõt szerettem élet . Egyik reggel Sar h éppen ágyban volt az új fiújával. és teljesen kiakadt.És együtt érzek vele. esetleg negyven-egyné¬hány éves. Bostoni lévén. vonzó. de magamban azt gondoltam. Amikor férj-. Mary Tyler Moore megfelelõje a kilencvenes években? Kivéve.mondom.kérdezte.Mire? . és én se találkozom más nõkkel. . .Akkor annyi nekik. Peri. . Érdekelt a téma. hogy az a valak i le is feküdt minden pasival. és õk kihagyják. . de persze mindent tudok róluk. . hogy fog ez mûködni. amikor õ Európában él. Odakint már sötétedik. talán tízezerszám vannak New Yorkban. De mi van akkor. . és te l y másik férfival? Letette a kagylót. és Westchesterben Elszörnyedve mered ránk.mondja.elvitte va¬csorázni Sarah-t.Tulajdonképpen csodálom õt . De ha elérkezett a kellõ pilla nat.kérdezte Sarah.Miért nem küldesz egyet futárral. A szabályokat mindenki ismeri . Egy New York-i krapek nem vette volna el. aki feleségül vette nála néhány évvel idõ¬sebb divattervezõnõt. va y éppen gyereket akarnak.Azt mondta: nem akarom. Úgyhogy elhatároztam. ahelyett hogy éjfél után két perccel kirúgta volna õket.Idehallgass. a szokásos szabályok nem vonatkoznak rá. amelyek annyira bonyolultak és kifinomultak. ren¬des apatípus. Nekiestem a sült csirkémnek. . . és mégis csak egy gar¬zonlakásban él. New York¬nak megvannak a maga sajátos párzá ertartásai. mint egy Edith Wharton¬regény.Reggel tíz órakor?! Lefeküdtél egy másik férfival? Nemso¬kára férj-feleség leszünk. Mindenki maradni szeretne. . vagy látják. Szánakozva mérem végig.. nem látok gyûrût az ujjamon .mondta Sarah. A régi idõk em¬lékére felmentem hozzá egy italra.kérdezi. Azt fe tem. . . Peri nem küldött futárt. Az asztalunknál ülõ másik férfi egy vállalatnál dolgozik. és akkor meg is teszik. sikeres és. az meg kapva kapott a lehetõségen.Egy barátom .

.ugyanabból a nõkínálatból szemezgetnek.A helyzet a következõ . akkor már van neki ez az. . felejtsd el. a termékenységi klinika õrült tu lajdonosa . . .. . GYEREK VAGY CSÁBOS FEHÉRNEMÛ? . de azért mindig kicikiztük õket. Most aztán egye¬dül vagyok a barátaim végre boldogok. Nem olyanok.szerintem egyébként megbocsátható . és az em¬ber nem szeretne harmi ncöt évesnél idõsebb feleséget. A v és filmes személyiségek voltak. például gyerek vagy egy-két elvonókúra.hibákat. Jerry elmesél egy történetet. hogy vagyo elviselni ezeket a . mert akkor rögtön gyereket kell vállalni. akivel kétszer randiztam. és csodáljuk õket.Miért van az ismerõseim között oly sok remek vénlány és olyan kevés remek agglegény? Nézzün a tények¬kel.á . állandóan azt kérdezgették.Nincs semmi baj ezekkel a nõkkel . Egyszerûen nem hagytak nekem békét.m ondja Jerry. . aki harminc¬hat éves. Õ tö ténetesen feleségül vette az egyik ilyen nõt. tökéletesen egyetértett George-dzsal. és ennek megfelelõen az elvá¬rásaik is hihetetlenül m k.Ha az ember történetesen Diane Sawyer. Ki akar a sorban a hu szadik lenni? És ha még valami más csomag¬juk is van. adót fizetnek.Ésszel fel sem fogja az em . amit a férfiak állí¬tanak. egykori modellt pr meg összehozni egy nem¬rég elvált pasassal. Jerry kis szünetet tart.Csomag. V b harminchat. akit már mindenki felpróbált közülük.mondja Jerry. Tavaly nyáron szûk körû va¬csorán vett részt Long Islanden. és õ azért dobja õket. hogy New Yorkban az emberek egyre k isebb és kisebb csoportokat választanak maguknak. Nézz csak magadra . mer elég komolyak. Elhatároztam.Ezek a palik .mondja George. Azok ketten beszélgettek. izé . aki ráadásul három évvel idõsebb nála. A maga mócíján minden hapsim nagyon jó fej volt. akkor mindig van lehetõsége arra. és Jerryt is ismeri. mire a pasas Jerry és a felesége szeme láttára vesztette e l az érdeklõdését a nõ iránt. A sztorit még aznap megosztom Annával. TO sok idõ telt el. Amikor meghallja a lényeget. akik¬kel eddig jártál.Nem õr ak nem is neurotikusak. és megtudnám. . és szemrebbenés nélkül kifizetn száz dollárt egy pár Manolo Blahnik pántos szandálért. Olyan emberekkel van dolgunk.m Ha egy férfi meg akar házasodni. hogy ha egy nõ egyszer már férjhez ment. Két nappal késõbb George és én összefutunk egy buliban.ok ilyet ismerünk.Van egy-két leprás agglegény New Yorkban . Ha még nem lenne feleségem. akik rendkívül kivételes helyzetben vannak. Járt a híres M&M-mel. a Times szerkesztõje. az egész az életkorról és a biológiáról szól . A gond az. se hatalma. hogy kikérem Peter véleményét is. M&M . har¬minckilenc éves vállalati jogász. szintéri a lep¬rás agglegényekben látja a legfõbb .Jerry egyszerûen féltékeny! Õ is szeretne olyan lenni. harminchét éves befektetési bankár. hogy egy nõ Mort Zuckermannal vagy a könyvkiadós Ma vinnal jár (ketten együtt röviden M&M). És az idõ onnantól már ellenük dolgozik. -Semmi baj sin cs azokkal a pasikkal. Peter. De még a csillagos ötö y öt alá nõk is könnyen rajtaveszthetnek.mondja Jerry. aki egyébkén egyvenkét éves és író. Valahogy megtanulja.ál¬lítja.Aztán ott vannak az ember barátai. Jerry és a felesége épp egy negyven¬éves.a plasztikai sebész. hogyan cserkéssze be a vadat.A magam részérõl én sem szeretnék olyan nõvel járni. George. de nincs hozzá se pénze.mondja Jerry. tényleg gond. és kiderül .A nõknek van esé¬lyük rá. és akkor semmi másr arad idõ elõtte.Igen. . de a barátaim mindegy en találtak hibát. Ez a lehetõ¬ség valamikor huszonöt és harmincöt éves koruk között ada¬tik meg nekik. mint a Végzetes vonzerõ hõsnõje. hogy férjhez menjenek New rkban. És ez tényleg így van. Abban egyetértünk.Ezek a nõkre nézve halálos vesz edelmet jelentenek. . . Utaznak.. akkor gyereket is akar. Minden pasi szeretne vele lefeküdni. hogy fél New York Mort Zuckerman szeretne lenni. hogy ezt másodszor is megtegye. és hirtelen fel¬merült rt Zuckerman neve. New Yorkban agglegénynek lenni gáz. azt mondanám. . . .Az egész a gyerekszülésrõl szól . or dítozni kezd velem. és a helyzet nem jut egyrõl a kettõre .De ha egy nõ harminchét vagy harmincnyolc éves lesz.. és szeret mindennel vitába száll i. aztán Marviné. mindig talál ma¬gának férjet. Kaparjuk meg egy kicsit a felszínt. mint azok a pasik.

vele egyidõs szexi pasival járt. . és reme¬kül érezte magát. Roger elmeséli. csodás. A valamivel idõsebb. aztán elgondolkodva hozzáteszi: . De mire ígéretes házasuló korba kerül a as évei végére. mi tükrözõd a tekintetükben. Velük többször kell találkoznod.Ésszel fel sem fogja az em a elemi vonzereje van egy szülõkorban lévõ nõnek az elsõ találkozáskor. mindent lenyomoznak rólad. De ha megpillantod. aki most lovalja bele magát Alec Baldwinnal kapcsolatos felhábo rodásába. szerelmes férfit. negyvenegy éves. Mindez a nõk számára rosszabb egy li¬dérces rém egy ilyen történettõl a férfiak még csak nem is érzik magukat kellemetlenül. Peter elmesél egy történetet.Ez rengeteg nõnek okoz szenvedést. Peter. és vissza kellett költöznie Iowába az anyjához.a elemi vonzereje van egy szülõkorban lévõ nõnek az elsõ találkozáskor. pedi g sokan tagadják. és reme¬kül érezte magát. vagy csak nem¬rég múlt harminc.Idáig rendben van. köv zsírszalonnához? kétszer randiztam. Fizikailag teljesen lerobbant. Mostanra Peter már szinte kiabál. Aztán elkezdett egy húszéves fiúval járni. Az idõsebb nõk nem akarják beérni a kínálat maradékával.A gond az elvárásoknál kezdõdik. Az az érzésed tá gy amint kilépsz a szobából. és a Park Avenue-n lakik egy hatszobás lakásban. középkorú nõk jelentik a legnagyobb problémát New York Cityben! tan fel Peter. és akkor már az egész valami másról szól. Talán a szexi fehérnemûrõl? . aki laza és életképes. Fizikailag teljesen lerobbant. Talán a szexi fehérnemûrõl? . pedi g sokan tagadják. ami rosszul sül el . vele egyidõs szexi pasival járt.Miért nem mennek férjhez egy kövér emberhez? Miért nem mennek férjhez egy gusztustalan. mi történt vele egyszer egy koktélpartin. ÍGY LÁTJA ROGER Roger az Upper East Side egyik éttermében ül. vagy nem volt elég gazda .Ez rengeteg nõnek okoz szenvedést. és jól érzi magát. egyik pillanatról a másikra a férfi kerül hatalmi helyzetbe. attól kezd¬ve ped g nem tudott magának férfit fogni. mert nem mentek csak úgy férjhez. a kapcsolatait a nõk irányítják . Van egy nõismerõse. akkor csesszé¬tek meg. Késõbb egy újabb. Egyet¬len nõ sinc New Yorkban.Szerintem az egyedülálló. . vörösbort iszik.ál¬lítja. mert a férfiak nem érzik azt az erõs elsõ vonzalmat. mielõtt vágyat éreznél. Van egy nõismerõse. az egész az életkorról és a biológiáról szól . a saját befektetési alap¬ját vezeti. kiegészülve a cash flow iránti egészséges tisztelettel. egyik szellemesebb. mert túl kövér volt az illetõ. hogy felfalják a nõk.Ha az ember huszonéves fiatalember. középkorú nõk jelentik a legnagyobb problémát New York Cityben! tan fel Peter. fe e koktélruhában. Mindez a nõk számára rosszabb egy li¬dérces rém . attól kezd¬ve ped g nem tudott magának férfit fogni. . amit én a magam részérõl a har¬mincas férfiak hatalomátvételének nevezek. az Alec Baldwin. Peter elmesél egy történetet. H k ké¬pes olyan pasit találni. maradok inkább ma k. Csakhogy azok az igazán szexi pasik. tökéletesen egyetértett Georg . és vissza kellett költöznie Iowába az anyjához. és akkor már az egész valami másról szól.magyarázza Roger. Más szóval. mert a férfiak nem érzik azt az erõs elsõ vonzalmat. aztán elgondolkodva hozzáteszi: . vagy nem volt elég akármilyen. elvesztette az állását. gy hét egyedülálló harmincöt-negyven éves nõ van jelen. elvesztette az állását. mindegyik Upper East Side-i szõke. hogy e gyszerûen nem mondhat olyat. Mindig rendkívül szexi pas al járt. vagy nem volt elég hatalma. mielõtt vágyat éreznél. Aztán elkezdett egy húszéves fiúval járni. és emiatt minde kinevette. . Késõbb egy újabb. . Velük többször kell találkoznod. akikre ezek a nõk várnak. aki elhagyta. és látta. Mindig rendkívül szexi pas al járt. és emiatt minde kinevette. mondjuk negyvenéves. mint a másik. úgy érzi. A valamivel idõsebb. aki elhagyta. aki egyébként negyvenkét éves és író. h j velük. Rendkívül veszélyes kombináció: Látod a a birtoklási vágyat. nõ nehezebb helyzetben van. a húsz¬éves kiscsajokra hajtanak. hogyan érezhetnél szenvedélyt? Térjünk vissza Peterhez. Azon orfondírozik éppen. . aki ne utasított volna vissza éle¬tében már vagy tíz. Kicsit korábban érkezett. Harminckile . . mondjuk negyvenéves. negyvenegy éves. nõ nehezebb helyzetben van. hogy a l b ilyen nõ tényleg érdekes. Akit ezek a nõk igazából szeretnének megkapni. A legször¬nyûbb az egészben.Szerintem az egyedülálló.Ilyenkor az ember már tudja. mondják.A nõknél ilyenkor egye sül a kétségbeesés a maximális szexuális vonzerõvel. ak azért.Igen.mondja Roger. h j velük.

Kicsit korábban érkezett. vagy nem volt elég gazda . De h megpillantod. fekete koktélruhában. Ha meg akarsz szerezni egy pasit. akikre ezek a nõk várnak. úgy érzi. hogy hét egyedülálló harmincöt-negyven éves nõ van jelen. Amalita. a kapcsolatait a nõk irányítják .mondja Roge r.Még hogy a nõk ne tudnának férjhez menni? Ez annyi¬ra beszûkült gondolkodás. hogy a New York-i férfi barátnak remek. de férjnek p ocsék. hogy épp most mondta le a randit egy rendkívül ígéretes. FÉRJNEK POCSÉK Ezt a kérdést felteszem Charlotte-nak.Mutatóujj . .Ha az ember huszonéves fiatalember. mint a jóképûek. Egyébként is.Nyuszikám . . Épp most sikerült pénzt szereznie az elsõ filmjére. kiegészülve a cash flow iránti egészséges ttel. és ettõl valósággal ek n van. mondjuk. ami rosszul sül el .magyarázza Roger. hogy felfalják a nõk. Az idõsebb nõk nem akarják beérni a kínálat maradékával. amit a száján kiejt. aki nemré¬giben vált el.egy ilyen történettõl a férfiak még csak nem is érzik magukat kellemetlenül. negyvenegy éves ankárral. szerelmes férfit. Rendkívül ves ináció: Látod a pillantásukban a birtoklási vágyat. Azon orfondírozik éppen. egyik pillanatról a másikra a férfi kerül hatalmi helyzetbe. hogy vitatkozn e érdemes vele. mindeg East Side-i szõke. A legszö az egészben.mondja. aki laza és életképes. Roger elmeséli. önzõ alakok voltak. akit nevezzünk. és semmi különb¬séget nem tapas pen olyan értéktelen. ahol felnõttem. mert túl kövér volt az illetõ. és érts egyet mindennel. és látta.Megmondom miért .búgja a telefonba. Ki viszi ágyba a sztármodelleket? Épp csak egy kevéske izgalom söpör végig a tennen. Harminckile . miért kellene megállapodnom? Charlotte elmeséli. akkor csesszé¬tek meg. . köv zsírszalonnához? BARÁTNAK REMEK. amit én a magam részérõl a har¬mincas férfiak hatalomátvételének nevezek. . mi történt vele egyszer egy koktélpartin. ak azért. kövérrel. Dél-Amerikában. vagy nem volt elég hatalma.A gond az elvárásoknál kezdõdik. a leg¬fantasztikusabb nõk gyakran maradnak egyedül.Miért nem mennek férjhez egy kövér emberhez? Miért nem mennek férjhez egy gusztustalan. és nem örül¬nek neki. fogd he a szád. mint rossz társaságban. azt mondja magában. Szerencsére felhív a barátnõm. hogyan érezhetnél szenvedélyt? Térjünk vissza Peterhez. ha egy nõ már elmúlt még nincs férjnél. lép be a Bowery bárba. hogy egyszerûen nem mondhat olyat. és elmagyarázza ezt az egész férjhezmenõsdit. mert elõzõ éjjel szexelt egy huszonnégy s joghallgatóval. vörösbort iszik. hogy a legtöbb ilyen nõ tényleg érdekes. vagy nem volt elég akármilyen. mindent lenyomoznak rólad. a húsz¬éves kiscsajokra hajtanak.Idáig rendben van. mi tükrözõdik a tekintetükben. . Egyet¬len nõ sinc New Yorkban. Akit ezek a nõk igazából szeretnének megkapni. de azért be sem esnek miatta. Gregory Roque-nak. Csakhogy azok az igazán szexi pasik. Mostanra Peter már szinte kiabál. Sarah közbekotyog. Jó hangulatban van. am néhány ilyen pasival . van egy mondás: jobb egyedül. hogy amint kilépsz a szobából. . egyik szellemesebb. mert nem mentek csak úgy férjhez. De mire ígéretes házasuló korba kerül a as évei végére.Mindenki tudja. mondják. csodás. maradok inkább ma k. H k ké¬pes olyan pasit találni. az Alec Baldwin. Más szóval.A nõknél ilyenkor egyesül a kétségbeesés a maximális szexuális vonzerõvel. A GAF (Gera ld Rudolph Ford) és a Majom címû bot¬rányfilmek .alacsonnyal. amikor péntek este az összeesküvõs filmjei rendezõ. csúnyával -. aki most lovalja bele magát Alec Baldwinnal kapcsolatos felhábo rodásába. mint a másik. . aki ne utasított volna vissza éle¬tében már vagy tíz. a saját befektetési alap¬ját vezeti. .Ilyenkor a z ember már tudja. ÍGY LÁTJA ROGER Roger az Upper East Side egyik éttermében ül. pusztán azért. ne szólj egy szót se. és jól érzi magát. . és a Park Avenue-n lakik egy hatszobás lakásban. mert túl kicsi a micsodája. Csak ülj ott. . Az az érzésed támad.s harlotte. vagy csak nem¬rég múlt harminc. Elmagya hogy igaz. 5. . az angol újságírónõnek.

ha az ember jobban megnézi a lányokat. néhány szót beszélgetnek. hogy hívatlan beto¬lakodók ne za Roque-ot. és átmennek a Tunnel l Mr. amelyet . A mûvész lakásán ülünk. hogy arcukat az öregség ráncaihoz hasonlóa eltorzítja a tömény unalom. harm ik elején járó.Hülyék. akinek olyan arca van. a Sohóban. bedrogoznak. mert a mo¬dellezés nem olcsó . és változó sikerrel elcsábít¬ják õket. mint Boticelli angya¬lainak. Roque limuzinjába. egy ismert modellügynökség új sztárjai. a zselés hajú.a szülei fizetne gyanis vállfamágnás Minneapolisban. Két kis tolóhajó próbálja a csapatot együtt tartani. A lányok moso¬lyognak. bõrnadrágban. A MODELLEZÕK Nem mindenkibõl lehet modellezõ. mint a normál lányokkal . mi¬vel . . bébi. Imádják a szépségüket. a két fiatalember pedig a teremnek háttal lévõ székekre ül. . az egyik lapátfogú. amelyeket a modellközvetítõ ügynökségek bére istennõkkel (Linda. elkapja az eg yik lányt. legtöbb a Union Square környékén. és hozza szõk ifutófiú-frizurája. vagy pláne valamelyik lányt elrabolni. ide-oda sodródnak. és még kedves is. zamegy egyedül. Egyedül van.Kétféle modellezõ van. A mo¬dellezõk egy saját világot hoznak létre. és a cél felé terelni: Jack és Ben. õ viszont egész nap a modelleket szervezi estére.it k az éjszakai klubokban. De a jelenet valójában nem olyan bájos. akiknek nem . együtt füvezünk. Elle. aztán rájön. szépek. gyönyörûek. Barkley kihangosítja. Annyira jó. A fiatalember k élénken társalognak. Mr. néha heroin vagy kokain). bébi! .alkotója. a Jackhez és Benhez hasonló férfiak. a másik zseléze jú. ledugnám a fütyidet a torkomba. . nem szabad kimutatni.nyöszörgi.akkor lefeküdnének bárkivel. ne próbálják megszólítani. H at fiatal nõ nyüzsög körülötte. a lány meg leszopja. Semmirõl sem tudnak Mr. le¬hajtott fejjel igyekszik az asztalához. saját boly kal (Nobu. a mellén kábé háro lek imádják. Nem egyszerûen bugyivadászok . hogy halálosan unatkozik.Úgy hiányzol. az ígé¬retes mûvész.Ha most itt lennél. rengeteg szabadidõ. Szerintük klassz srác.meséli. mint a seggem. Roque hol az egyik. amit lelkiismeretesen teljesítenek is. bébi. A hangja olyan. . és utá nnük minden egyebet.Úgy kell hinni velük. Isten hozott ebben az új világban ! Nem valami szép.Te hülye kis kurva! . egy kicsit össze vagyok zavarodva ezzel a modellüggyel .Tudnod kell úgy bemenni egy helyre. mint amilyennek látszik. A lányok még maradnak. Roque.Látod? .A lány pedig hazamegy vele. és közli vele: . feltûnik.A modellekhez gazdagnak. amíg Hannával beszél. . Roque-kal beszélni. Közben fel-alá járkál a lakásban. hogy félsz. Barkley zülei azt hiszik.kurvára nem érdeklik õket az ilyen filmek. Aaaaaa. . Elõsz . Elsõ látásra vidám csapatnak látszanak. Egyik sincs még huszonegy éves (ketten nemrég töltötték he a ti¬zenhatot). és egybõl ráhajtasz külön ed. hogy odamész a legjobb nõhöz. Roque a pamlagon foglal helyet. A fiatal lányok legjobb barátai zõk.mondja Jack. jóképûnek és jó esetben a mûvészvilághoz tartozónak kell lenni . hanem modellezni. A modellezõk különös emberfajta.mondja Barkley . itatják.Õszintén szólva. Amszterdamban fotózik. és azok. és legtöbbjük nem látta filmjeit. zoknyát hord. Flowers. és be van lõve. mint a kutyákkal. Jack ad még ne ki drogot. Hajat mosott. Metropolis) és a körülöttük keringõ hold kkal (lakások. A modellezõk nem nõzni akarnak. ing nél¬kül. Hanna. Ez a forgatókönyv lényegében minden este lejátszódik New York vendéglõiben és éjszakai klubja tt láthatók azok a gyönyörû fiatal modellek. azok.kérdezi Barkley. meg a kísérõik. körülötte a szép kisasszonyok. mint a kígyóé. Ugyan¬az van. Bowery bár. Rágyújt egy cigarettára. Ez jól jön Barkley-nek. akik vándormadárként. vacsorák. Bridget). csapatokban rajzanak New Y ba. Mr. taxi az egyik klubtól a másikig és a drogok (nagyrészt ma rihuána. Rágyújt egy füves cigire. akiknek gyakorlatilag abból áll az é hogy etetik. aztán Jack. Christy. És kell még hozza szabad¬idõ. Ott ülnek. A haját babrálja. még kevésbé egymássa mindenkinek dolga van az asz¬talnál. Expo. viseltes tweedzakóban.egyél) ki¬adásaihoz hasonlóan .világosít fel Coerte Fel . hogy fest. . . jellegtelen.á rkley. van vis zont rengeteg ruhájuk . amelyik épp most próbál kib . befektetésicég-tulajdonosok. akiknek bejön.õszintén szólva . nincsenek értékeik. Tabac. Mr. Cseng a telefon. Tunnel. hol a másik lány felé fordul. egy idõ után pedig beszállnak Mr. Naomi. mintha azon õrködnének. Roque kénysze¬redetten táncol az egyik lánnyal.

hogy lenézünk Bowery vagyunk páran. sengeni kezdenek egy¬mással. Három évvel ezelõtt George egy éjszakai klubban össze¬futott egy lánnyal.Egy szenvedélybetegség kezdete volt . egyenként több m k.erõsíti meg Mr. nem elég gazdagnak lenni. Bridget Hall. min Elle Macpherson. és 50 000 dollár egyetemi tanul kra lekötve. . mert a modellek jönnek-mennek. Vegyük például George-ot és társát. õ lesz a legjobb nõ a teremben. mint George? .Leh et. ha elmegyünk valahová.Hát.Ki van még ott veled? .Ott vannak mindenhol. Volt nála drog. Soha nem szokott találkozni vele. .Charlie soha senkit nem bír ágyba vinni . és az egyik lány révén már bekerült a köreikbe za Mr. hogy szétfeszíti õket az ambíció. Manhattanben. Felske -. A lány hajlandó volt másnap találkozni vele. nem elég jóképûek. egy lakásban laknak. ha több pasi van.Ha az ember egyszer már hozzáfért az áruhoz. Most van egy kilenc hónapos fiuk. egyszerre akár tizenkettõvel is.Igazság szerint. hogy õ jobb Az elsõ lánnyal megismerkedni nehéz ügy. . irodájában lévõ ma¬hagóni íróasztal mögött. . Susan ott van? . Aztán folytatta a dolgot. hogy a fogai az ínyénél szürkék. . Mindet elvitte vacsorázni. .Susan Párizsban van. George-nak résen kell lennie. Egy modell általában ötszáz d ollárért együtt lakhat öt másik modellel egy zsúfolt. Legjobb egy közös barát segítségével megtenni. a lány úgy érezheti. és elalh meletes ágyon. miért is ne . Körülbelül tíz percig beszélgetnek. de csak akkor.Ilyen könnyû . A francba! Te ki vagy? . A m odellek együtt jár¬nak bulizni. Elcsendesednek. Ha több lány van.. és ezt el¬mondja a tö . amit õ akar.Mit gondolsz. akkor több esélye van. Felske.Lehet. hogy õk is jönnének? George leteszi a kagylót. a Felszínes férfiak szerzõje. aki modellekre hajt. A regény egy olyan férfiról szól. F elske. . A drog kitartott másnap reggel hétig. Nincs kedved eljönni? .Ezeknek a férfiaknak rangjuk van a modellek világában.Ezeknek a férfiaknak a lányok státusszimbólumot jelentenek . A lány a következõt akarta: ha vi 4500 dollár gyerektartás.kérdezi George. ahol sok a modell. A dolog egyrészt pompás. 500 000 dolláros életbiztosítás. és bár még egyikük sincs har¬minc. V többen felmentek a lány la¬kására. A csúcson a szupermodell-kefélõk vannak. mint a civileknek. Export-im¬port vállalkozásaik vannak. és tárcsázza a számot. . .A csapatok nagyon zártak. Ezeket a pasi¬kat olyan sztárokkal látni együtt. ahol modellek laknak. A kínálat viszont kiapadhatatlan. Bemutatták George-ot néhány modellnek. .nevet George. ami egy kihagyhatatlan állomás a f iatal modellek életében. Milánóban. jó. nem gondolod? . De nem minden modellezõ ilyen nagy ász. Naomi Campbell. én George vagyok. ha szórakozni is együtt mennek el.A lányok csapatokban közlekednek . . mint lány. ha a többiek is jöhette . Úgy választanak modellt. . George és Charlie lehetnének közép-európaiak vagy akár közel-keletiek. nem a legjobb nõre kell ráhaj tani. .magyarázza Barkley. George mostanra ismeri az összes lakást. . Tavaly George teherbe ejtett egy tizenkilenc éves modellt. . Öt hete ismerte.folytatja Mr. A lány egy modellügynökkel volt. felveszi a kagylót.Óóóó .. ahogy kiveszi a hüvelykujját a szájából. a fala¬kon eredeti fes azt mondja. hogy azt hiszik. lehet. de az is lehet. . m int lõhetõ agyaggalambot.mondja George.mondja csalódott hangon. A padlón perzsaszõnyegek.ke. akit még a középisk rt. de igazából New Jersey ek.Szia. õt nem érdekli a szex.Egy régi barátja vagyok (igazság szerint két hónapja isme en most érkeztem vissza New Yorkba. Az egyik mo¬dellel l s feküdt. mert ha húsz modell van egy helyen.Sabrina. Ha egy lány jár valakivel. és lakásonként l eg¬alább egy lánnyal jóban kell lenni. Sabrina. Ha egy modell van. Amikor mosolyog. és az van. tulajdonképpen.kérdezi George. Szerinte ez egy sport. Megrágják és kiköpik a lányokat. Párizsban. Szin¬te hallani. . bõrhuzatú tárgyalószékében forogva.Szerintem ez egy kicsit sok.állítja fel a diagnózist George. két-három hálószobás lakásban.Halló. Charli George és Charlie minden este modellekkel vacsoráznak. láts zik. Csak akkor érzik magukat biztonságban.feleli Sabrina. . A pasikat ez elriasztja. f-la eg y négy-öt modellbõl álló csapatból választod ki az egyiket. Rómában . .kérdezi. A WILHELMINÁS LÁNYOK Hogy kerül az ember olyan helyzetbe.

Az Eileen Ford-lányokhoz meg hozzá sem lehet érni. Eileen szobalánya leteszi a telefont. és ott beszélgetünk tovább. Bent a helyis van. Azt hiszi.Egy csapat hosszú szempillájú õzike . . aki most érkezett vidék¬rõl. Az emberek lökdösõdnek. A modell ezõknek viszont mindig van. Az idõsebb modellek. többnyire az East Side-on laknak. van egy bevált módszere. George azt mondja. akik tehetnek értük valamit. Már Egy csomó lány a Huszonnyolcadik utca és a Union Square között lakik. bárba ma este.mondja Jack.Huszonegy évesen ezek a lányok már sok mindenen túl vannak . Mindegyiküknek istene a pénz. átnéznek a többi modellen. Általában fiatalok. bár igazság szerint nem is igen tö¬röm magam. Ott van Például a Zecke dorf Towers. de tudnak ma¬nipulálni. zöld szemû színésznõ. Õk a nagymenõ pasikra hajtanak. És hát. hogy mit akarnak a pasiktól. Mark Baker. Willi olyan lányokat gyûjt be. Szépek.állítja Sand a gyönyörû. Ehhez még ott van "a nagy nõ" komplexusuk. Ez New York.bi lánynak. mint Mr. lár¬ma. . a tulajdonos és promóciós szakember egyik kü ges partiján. és szívesen mutatkoznak Mr. aki még nincs túl mindenen. és beszélni kezd. . Ellenszenves pasik. a Huszonkettedik utca és a Park Avenue sarkán. A modellezõknek is lán yok kellenek. Ennek az egyik oka az. hogy me¬lyik promóciós megbízható. Így min¬denki boldog. huszonegy évesek és afölöttiek. hogy ha felhívod õket. hogy a lányokat etesse. félig olasz. Felske. A második típusba tartoznak az olyan lányo . Az elsõ. A promóciósnak vi¬szont szüksége van a modellezõkre.Soha nem találkozom velük. Olyat kell találni. a másik a belvárosban. de ez nem így van.Trapézgatya volt rajtam és telitalpú cipõ. tizenhat-tizenhét évesek. Ugyanis a promóciósnak nem mindig van pénze arra. Mr. Három típus van. akik lakókocsiban vagy a londoni East Enden nõttek fel. Jackkel lemegyünk a mosdókhoz. HA EGY MEGVAN. hogy a modellek nem észlények. akik nem topmodellek. . Mindenki táncol. drágám. A MODELLEZÕ KISSZÓTÁRA tárgy = modell civil nõ = olyan nõ.Egy modellt könnyebb ágyba vinni. és sokat utaznak. Csütörtök esténként odakint a járdán nagy a zsivaj. a Nyolcvanhatodik utcában. boldogulásuk érdekében. MIND MEGVAN . . . mi ez a cucc rajtad? Én meg azt válaszoltam neki: próbáld megszokni. . a Tizen¬ötödik utcában. akikkel lefeküdtek. Ha nincs húsz-¬harminc millkád. A TÁRGY ELEMZÉSE Csütörtök este a Barolo étteremben. aki hazalátogatott. hogy a lakótársai a barátai. aki a karrierjét építi .ábrándozik Mr. vagy szívat¬ják egymást. Aztán egy Tennessee ban született lánnyal. nagy hibát követ el. azaz melyikük az. a szupermodellek. És a harmadik típus. ezért meg kell smerkedniük fontos emberekkel. Gyerekük. Egy kicsit idõsebbek. A mû¬ködési elv a következõ: a promóciós szakember kapcsolat¬ban áll az ügynöks tudják. Én egy ilyet keresek. akik elviszik a lányokat v orázni. akik sokat dol¬goznak. Roque társaságában is.Egyfolytában arról beszélgetünk. C ak véletlenül ke¬rült össze velük. hogy milyen nehéz lenne visszaszokni a civil nõkhöz . Nincsenek értékeik.Lehet. akik sokat dolgoznak. szigorú hierarchia uralkodi A wilhelminás lányok a legkönnyebb esetek. a Tizenhatodik utcában. érted? Jobban szeretem idõsebb lányokat.A civil nõk ugyanis tudják. próbálják álló magas. aki talán félig ázsiai. Iskolázatlanok. undok arcú pasas pillantását. és most jött vissza. rád se néznek. a régi barátom meg is kérdezte: Carol Ann.mond a George. . Nem járnak el szórakozni. de valamit azért akarnak tenni a. Fiatalok. Nem járnak ö olyan lányokkal. talán mert a karrierjük bizonytalan. A belvárosi lakásb an a lányok sokkal barátságosabbak. Jack sod ródik mellénk. aki gondját viseli a lányoknak.Múltjuk van. A modellezõk összeis¬merkedne olyan emberekkel. A lányok egyfolytában próbálják elvenni egymástól a pasika . aki nem modell . A legtöbben szétment c saládból jöttek. Roque. Az Elite-nek két lakása van. szexuális elérhetõség szempontjából. oztatja õket. kábé öt éve van a szakmában. Sokat járnak szórakozn s túl sok munkájuk. mint egy civil nõt. min¬denki magas és szép. Rengeteg pasi. például fotósokkal. az egyik a külváros¬ban. Roque¬nak lányok kellenek. aki európai akcentussal próbál beszélni. ezért szinte soha nem lehet õket lá ni. Meg az a hely. valakinek etetni kell õket. Beszélgetünk egy olyan lánnyal.A modellek lakásai között.

Amikor itt vannak. Sok lány ezt akarja. és sokkal könnyebben megkaphatók.Ezek a lányok csak egy kis kényelmet szeretnének . a harmincas éveiben já vasolta. mintha együtt járnánk.. még nincs egy ó felébredt. k egymás kezét. Csak éppen ezek a lányok soha nincse ek otthon. és a játék lényege az. Nem tudom a munkámat végezni. ide-oda sodródnak. hogy: úgy érezhessék. és így próbaijuk m alálni az örömünket. el szúrják az életüket.Ezek a lányok nomádok . Általában vidám. . és kinéz harmincnegyedik emeleti irodája ablakán. semmiben nem sz o¬rulnak a férfiakra. Barkley kinyit egy kólát. Elõször is. akik címlapfotókon szerepeltek Eu ró¬pában.Az a trükk. Barkley ásít. hogy az ember megszerez egy befutott nõt. . George megvonja a vállát. amikor Pári zsban.Ezek olyan lányok. a dolog mûködik. . Most csak az idõsebb lányokkal járok el.Minden városban van pasijuk. Az utolsó csábítás New Yorkban: Mr. Persze ez nem túl nehéz játék. . hogy az asztalnál senk i nem fog szólni hozzá. Nehéz dolguk l ehet! A lakásba visszatérve. e zért olyanokat csinálnak. Mint látni fogják. mint Hunter Reno vag y Janna Rhodes . azután visszamegy. HÜLYE PASIK . lüke arckifejezésse lnál (ha nemrég ismerkedett meg Sammel) vagy ép¬pen unatkozó. Sam egy igazi New York-i jelenség. mind megvan. És. nemrégiben a barátnõm. Az utóbbi esetben kezd a pasinak derengeni. olyat. hogy kitaláljuk. mire szo¬kás szerint mindenki felnéz. Nem otthon vannak. mint azt az ember gon¬dolná. ki lehet szebb egy modellnél! De butuskák. és kkor megismerkednek ezekkel a férfiakkal. és próbáljuk ki a dolgot a gyakorlatban. Samantha mindi g legalább négy pasival közlekedik. közülük éppen mel tõje. Az embe r kikíséri õket a taxihoz. Ha va¬laki New Yorkban történ tesen sikeres. második vonalbeli férfi színészek. Elkefélem miattuk az életemet. . Felske. mert elég könnyû kiszúrni a barátját.folytatja. hogy az ember néha mit meg nem tesz azért. Ezért ilyenek. csak használjuk a hatal¬munkat. aki meg tudja nevettetni. bár ez a paradoxon a pszichoanalitikusok rendelés i idejének tekintélyes részét tölti ki.mondja George. vagy megránt¬ja a vállát. Mert a modell csajok egyfolytában ezt csinál ják. most elõször. ami¬ket általában nem szoktak. röviden Samnek. Olyan sok szép lány van.Azt gondolnád. . Akik korán haza akar¬nak menni.Nem tudom. lüke arckifejezéssel (ha már vo k együtt pár helyen). mint a normális emberek. Minek is beszélné¬nek vele. Mostanában komoly döntéshelyzetbe kerültek ezzel kap¬csolatban a New York-i nõk. Mint Sam. Ha egy megvan.vagy legalábbis pont elég ahhoz. ugyan. hogy õ m tud normális kapcsolatban élni valakivel. Verheti a fejét a falba. . rengeteg harmincas és negyvenes nõnek van annyi pénze és ha . Még nem alakultak ki telje¬sen. és megtámadja a fiata . Többé-kevésbé. mert egyik helyrõl a másikra utaznak. Délután három óra van. akit Samantha Jonesnak fogunk nevezni.Hihetetlen. akik már az összes trükköt ismerik. Aztán elmennek. Mindnyájan csodáljuk Samet. Ne törõdjünk a szerelemmel mint olyannal.mondja George. nem könnyû do¬log huszonöt éves pasikat fogni. Mindig a legfiatal an jóképû hollywoodi.Hisz annyira fiatalok! Most keresik a helyüket a felnõttek világában. . a szexet kivéve. hiszen néhány hét múlva már a nevére se f senki. két választása van. amikor éppen New Yorkban dolgoznak. és szerintem valaki mást hívnak fel. hogy teázzunk együtt a Mayfair Hotelben. úgy teszünk. mint egy átlag lányt. Sokkal kö megdugni egy modellt.mondja Mr. és leül egy bárszékre a szoba közepén. Barkley belekortyol a kólájába. hogy ki jött vele. Az éjszakai klubok¬ban az idõsebb lányokra kell figyeln . Carrie. Rövi¬desen abba kell hagynom ezt az életmódot. Big és a szerelem A negyvenes filmproducer. b elép a Bowery bárba. mert másnap korín kell kelniük és dolgozniuk kell. és megvakarja a hasát. Rómában vagy Milánóban vannak. mint a férfiaknak .Egyszer még a templomba is elkísértem egy lányt és a kis¬lányát. hogy az ember egy idõ után már inkább olyasvalakit ke res. akár egy igazi úriem¬ber. amikor szabadságukat töltik. . hogy ezekkel a lányokkal lehe ssen . Manhattan tö ténetében ugyan¬is. Manhattan középsõ látszik. 6. . mindennap találkozunk. Felhívnak e ngem. TESZTOSZTERON NÕK. Olyanok. nõnemû és nincs férjnél. ha az elmúlt negy¬ven.Nézz rám! Huszonkilenc évesen vénember vagyok. és úgy fogja fel a szexet int a férfiak. Másodszor.

minden tekintetben.Mirõl? . hogy mennem kell dolgozni. hogy a szexet nem lehet egyszer és min¬denkorra letudni . aki csak az útjába kerül. a forró szex és a hatalom utá¬ni hajszában minden felhasznál és kihasznál. hogy a nõkben is vannak férfi tesztoszteron hormonok. mint egy férfi. Én se é k serunit a szex után. kezdek férfivá változni . és ami¬kor a jegyszedõ . Azt y a film egy olyan nõrõl szól.mondja Charlotte. mert végre nem éreztem magam abnormálisnak. .A kedves-aranyossal már elkéstünk . nem tem utána semmit. . Elkésik.folytatja. en¬gem meg nem érdekelt. és megkéri.A nagy trükk az. a magány és annak a felismerése volt. . hogy vegyem õket emberszámba. Hátradõl a székében. de minek? Mindannyian elégedetten hátradõlünk. Egy idõ után az ember már nem is akarja. Úgy ül. istenem. hogy úgy bán¬junk a férfiakkal. Nem úgy mûködnek.. hogy férjhez mennek.Igazi bestiának kell hozzá lenni . de az se tetszik nekik.mondja Carrie. . Mostanában már nem keresi Charlotte-ot. ha csak szexet akarsz tõ¬lük. . . .állítja Carrie. úgyhogy jobb. . . mert hónapok óta nem feküdt le senkivel.panaszkodik Magda. ha gon¬doskodunk magunkról. szétvetett lábakkal. Úrilánynak nevelték.A férfiak se éreznek.Vagy annak. Annyit mondtam neki. Rágyújt aznapi huszadik cigarettájára. ahogy kellene. Mindannyian bólogatun k. legyünk igazi bestiák . Ke¬mények vagyunk és büszkék. hogy ta oha nem lesz senkink. amikor azt akarják. soha nem kiált fel y jaj. .veti fel Carrie. . azt írták. Felteszem nekik a kérdést: szerintük mi a módszere an¬nak.Valamelyik nap a fodrásznál voltam vitaminos hajpakoláson.mondja Carrie. aki hihetetlenül jó az ágy¬ban. hogy az illetõ zett? . több szexpartnerük van. . U tána teljesen elfelejtettem azt a palit. azt válaszolja neki: . viszont ragaszkodik hozzá.Mi van? . hogy csak a prol gyerekek járnak mo¬ziba. Mindannyian meg-¬könnyebbültünk akkor.Na ne . drágám. . és az anyu¬kája azt mondta neki. . és kisebb a valószínûsé¬ge. mint s s segédeszközökkel.Emlékeztek.Fel akart a olvasni nekem a költeményeit. hogy e rázzanak. .mondom. és nem volt könnyû ilyenek¬ké válnunk.Akkor szerintem. sike¬resebbek. Ez összezavarja a férfiakat.A férfiak által kor kezdenek taszítóan hatni rám. .A szerelemrõl.Hívtatok már fel pasit éjfélkor azzal. Volt valami vigaszt en.mondja Charlotte. BIGGEL Carrie délután háromkor meg akarja nézni Az utolsó csábí¬tást. úgy.és a szõnyegen tapossa el a csikket. . L egújabb hódítása egy költõ.Szerintem a hormonok miatt van . amikor már megengedhetjük magunknak. és a teánkat szür¬csölgetjük. agresszívebbek. akiknek magas a tesztoszteron szintje.kérdezi. A Cosmót olvasta . Ezért aztán nagy élmény neki a mozi. .Te már úgyis az vagy.De mi a fenének kellene érezned bármit is? .Az ismétlõdõ sérülésektõl elhaltak a szövetek . or a fõpincér odarohan. .A vonzalmat a taszító érzéstõl csak egy hajszál választja el . beszélgessenek meg minden.mondja Charlo tte. Majd beszé¬lünk.Még vélet se akartam senkinek kellemetlensé¬get okozni . . . Szeretnék persze érezni valamit. Csak élni akarja az életét .világít rá Carrie.New Yorkban a férfiak két szempontból is kudarcot vallanak . Meg kellett küz függetlenségért. hogy érzései legyenek. amikor lefeküdtem azzal a Drew nevû pa¬sival? . . mert azt mondták. Minden¬nek ára a sok munka. hogyan lehet a férfiakat együttmûkö¬désre bírni . mintha valami exkluzív klu lennénk. A fantasztikus szere¬tõket csak úgy hívja: szexisten. Farmer¬nadrág van rajta.Az a sok férfi. De még neki is vannak gond¬jai. mit tettem! Carrie nem jár moziba. anyaggyûjtési szándékkal. . aki a pénz. máskülönben töredezni fog a hajam. olyan be a leszek hogy csak na. hogy a nõk úgy viszonyuljanak a sz xhez.Az a gond. vagy pedig hihe tetlenül kedvesnek és aranyos¬nak.kérdezi Magda. és soha nem bánja meg. .kérdezi. hogy itt ne dohányozzon.Úgy érzem.Járn i ugyan nem akarnak az emberrel.De egyvalamirõl megfeledkez tél. és az egyik tanulmány sze rint azok a nõk. Beszivárgunk a réseken. és egy régi Yves Saint urent blézer.Rajtam nem fog múl¬ ni. akik mind csalódá k. hogy szeretnék átjönni hozzád". mint a férfiak.Hát. Mindnyájan ránézünk és nevetünk: .mondja Magda. és ne csa izélésre használjam õket. ISMERKEDÉS MR.

Big. de inkább elneveti magát. Big a radiátoron üldögél a nappaliban. mintha olyan kibaszottul jó lennél az ágyban.Drágám . Tudod. és az illetõ azt mondja neki: t veled? Annyira megváltoztál. csak fiatalabb és jóképûbb kiadásban. Joop ügyesen úgy intézi.Miért. Egy szivarozó fé rra. . Rázza a haját beszéd közben. . BIG (AZ ELAINE-BEN) Az eset után Carrie napokig nem fut össze Mr. ahol néha dolgozni szokott. Mr. akik úgy viszonyulnak hez. nyüzsögnek a meleg fiúk. és egy nagy író. Big megforgatja szájában a szivart. rie nem sze¬ret esténként hazamenni.kiáltja Mr. ak lviszi a kocsiján a Bowery bárha. hogy a férfi emlékszik rá.mondják. mit csinálsz tanában? .Na és te voltál? .De te nem vagy ilyen? . mint Ron Perelman. .Egy cseppet sem. . és nem szeret lefeküdni aludni. Errõl szólt vol¬na az Carrie vesz magának két pár szandált. Nem aka nék veled egyéjsza¬kás kalandot. mint amilyennek mutatod magad. tényleg ezt a filmet akarom megnézni. És ott van Mr. hogy a parti felénél elfogy¬jon a pezsgõ. Carrie arra kíváncsi. ki volt ez ? Úgy néz ki. Carrie egyszer már látta Mr.Tudom. Anyagot gyûjtök egy cikkhez a barátnõm¬nek. Big nagy szemeket mereszt rá. . hogy Mr. hogy tényleg?". egy igazi nagy író. amit a csivavákról írt. hogy az is vagyok.Anyagot gyûjtök. és meg¬kötött cipõfûzõjét. Mr. és az Inside Edition készített vele interjút eg y cikkérõl.inti le Carrie -.Ki? . belenget neki. és elkezdte magyaráz operatõrnek. hogy túl so¬kat fog inni. Mr. akivel Carrie éppen beszélget. A férfi tüzet ad neki. és könyörögnek. amiben Lin¬da Fiorentino felszed egy pasi t a bárkin. lehet. mióta rövid haja van. és utána nem éreznek semmit.Ismerjük egymás t? -Úgy járkálsz_ itt fel-alá. és túl késõn megy majd haza. Big azt kérdezi tõle: .Meg vagy õrülve . Big. és összefut egy híres filmproducerrel meg egy má¬sikkal is. megjegyzi: . egy Peggy Sie gal-film bemutatóját ünneplik. és aztán a parko¬lóban dugnak. te ilyen vagy? . . a terelõláncba kapaszkodva. amel y akár egy filmben is lehet¬ne: nagy a tömeg. hogy a pincér adjon nekik egy pohár bort. hosszú ideig együtt kellene lennünk. Megcsináltattad a fogad? Aztán az Elaine-hen üldögél. Egy fél cseppet sem . Big mellé ül a sarokpadra. Bigre néz. Mr.Mr. miközben Carrie lehajolt.Hát már hogy a jó büdös francba ne emlékeznék! MÉG EGYSZER MR. aztán visszanéz Carrie-re. Joophoz.Ez a munkám. . mint a férfiak. Carrie-nek már a nyelve hegyén van. ki ez . Carrie épp a z irodában volt. rossz helyen kopogtatsz. Biget és Mr.Tényleg. kicsoda õ. Big bepánikol-e. Egymáshoz érnek. Vasárnap este koktélpartira megy. . mint Heather Locklear. és az egyik férfi. ha most odamegyek. mi a munkád? . és azt mondja: .Mennyit fizetsz? . vazze! Azt hitte. azt mondja: . és igaz. Mr.Nem vagy te olyan kemény.Tényleg? . a szabadidõmben? Amikor kijön. Nõkrõl szól.Á. hogy meny¬nyi csivavát látni Párizsban.Ha járni akarnék veled. Mr. csak az a jelenet jár a fejében.Azonkívül. Carrie Mr.Mennyit fizetsz. hogy már elkezdõdött a film. -Tudtam! Mindig összekeverem Mr. Ez is egy olyan parti.Igen. . hogy minden este buliba járok? .osítja. Kiveszi. Biggel. Biget.Szia . . Perelmant. lepöccenti róla a hamut.És.kérdezi Carrie. és levágatja a haját. . Big. értem már! . ezért az emberek a kon ajtón dörömbölnek.Úgy nézel ki.Emlékszel rá A férfi tekintetébõl látja. a divatterve¬zõhöz.mondja Carrie. a srácok meg csak nézik é nek. hogy Carrie-n k másnap dolgoznia kell.Gyerekek. .Mi va n veled? .köszön rá Carrie. de nem gondolja. Idõ¬közben történik valami. lefekszenek valakivel. . A partin Mr. hogy fogalma sincs. mégis tudja. és beszélgetek vele? Ez az új dilije. .mondja a férfi. . Utána buliba megy.I tát. Big pedig egyszer csak besétált. . aztán leül m t mondja: . akivel már hónapok óta nem találkozott. elfordul. Véletlenül ad egy író barátjával.Megváltoztam? . .Még soha nem voltál szerelmes.

vagy elege van az egész éjszakán át tartó bulikból Dél-Amer n. már vacsorára is meghívta Amalitát. . .rebegi elfúló hangon. és jót neve t. Eltettek nekem egy bundát.Lady Caroline Beavers vagyok.M ennem kell. ám mos¬tanra szörnyen .feleli az eladó.nagyon szép .Ez a nõtõl függ .. Mire a férfi visszajön a fürdõszabából. .. már hogy a jó büdös francba ne lettem volna! Felmennek Mr. ami megvál¬toztatja az é edet. a vállalati limuzinb . ame y a svájci magán¬iskolákat és a kastélyokban rendezett bálokat idézi -.mondja a férfi. Elle MacPhersonna kellett megverekednem érte. és olyan vicces.Holnap vele ebédelek.mond ellent neki az üzletfél. õ. és mielõtt észbe kap na. Amalita és a tíz T. Fent a lakásban Amalita felhívja a Gucci Divatházat.mondja a nõ. pihenni jöttem New York¬ba. mint Amalita .így a nõ. németnek látszik. hogy jelentkezik. . a fotója megjelenik a W-ben meg ilyen helyeken. és a párnára hajtja a fejét. szóval.Hajnali négy óra van .. fantas ztikus nõ. és meg¬ígéri. Mr. Kiteszi Amalitát a Beekman Place egyik lakóháza elõtt. . de ezt is megoldja. A malita a kapocs a férfiak között. attól függõen. középosztálybeli ameri¬kai nõknek.Önöknek. El kell hoznom néhány dolgot Guccitól. Ha éppen elunja. kis tenge¬részkék kosztüm van rajta. És Marit. De ha az ember férfi. aztán Carrie kijelenti: . de spanyol akcentussal beszél. Arge . tudod. úgy néz ki t egy filmsztár. Azzal. A szexuális hatalma olyan. hogy átmenetileg megpi¬henjen New York-i fészkében. Világhírû dilis tyúkok Ha az embernek szerencséje van (vagy balszerencséje. összeszedni a csomagját. egy exkluzív klub tagjának é magát. már a belváros felé tartanak.Hát. és nagyon belevaló csaj. egy szép on összefuthat egy bizonyos fajta nõvel New Yorkban. aki már az elsõ este lefekszik velük . hogy komolyan vegyék. És nem a szo¬kásos. 7. Épp most érkeztem New Yorkba. Lehunyja a szemét. és bemegy a für¬dõszobába. Csak a limuzin hiányzik. De Robert oda se figyel. hazarepül. Meg S andra. Mit szólna a Four Season s Hotelhez? És utána elmehetnénk vásárolni. De holnap együtt teázhatunk. . és a varázsereje egyre jobban rab ul ejt. Az argentin ránéz. Big kinyi egy üveg Crystal pezsgõt.mutat rá Carrie . az összes rocksztár. amit elvállaltak. teleírt határidõnaplós módon. Fontoskodó.Olyan jó lenne magával vacsorázni. mint egy hihetetlen. és maj tõle. Harminc és a halál között. Tíz da¬rab T. aki egyfolytában úton van. mert egy gaz¬dagnak látszó üzl etemberre akaszkodik. Az ember azt mondhatja magában: én meg Jake. és lefekszik vele. .. Londonból a Kennedy nem¬zetközi repülõtérre érkezik valaki. Nem hibázhatnak. Anthony bõrönd.annyira nevetségesek.kiált fel Robert. . . Amalita szokás késik. Feláll. Amalita leteszi a telefont. A bárban egy üzletember. Anthony bõröndje van. De van egy¬fajta nõ .A férfiak . Holnap szeretném elvinni.") és napszemüveg. Egy esõs januári délután. Tudja. Másnap Carrie egy régi barátjával.Amalita? . Fehér mûszõrme Gucci bunda van rajta. Big lakására. megvolt neki Jake meg Capote Duncan. Amalitát várja. .. honnan nézzük). ha megérinthetnéd. . milliárdos.Gabriella volt még ilyen. Carrie nevetgél. tovább beszélgetnek.Nem s ok olyan nõ van. hogy fogadásról fogadásra járjon Londo Aspenben vagy Gstaadhan síeljen. Lady Beavers . a kolléganõje és egy üzletfelük a szexrõl be¬szélgetnek. a kár egy színes tollú vándormadár. Tudod. mert Amalitának egy férfi sem mondhat ne¬met. Carrie már mé¬lyen alszik. mint ahogy nem érintheted meg. Ad neki egy pólót meg egy boxeralsót. átlátszó ruha van rajta.Ahogy óhajtja. Délután kettõkor Carrie a Harry Cipriani bárpultjánál üldögél.fejtegeti. Az üzletember belemegy. szédítõ erõ. ha azt akarja az ember.Legalább a harmadik randit meg kell várni. azzal az akcentussal. An¬gol arisztokrata kiejtéssel azt mo ndja: . a New York Leathernél méretre csináltatott fekete bõrnadrág ( Idén ez az utolsó darab. azt hiszed.Szerintem a férfiakat lelohasztja az a nõ.Nem engedlek haza ilyen késõn. . . Carrie leteszi a telefont. Roberttel beszélget telefo¬non. akik meg akarják fogni a fér yleg a sza¬bályok szerint kell játszaniuk. Az ille tõ nem tud ne¬met mondani. Mr.újs a. drágám . akit Am lfinak fogunk nevezni.Nem értem . . .Hát elõkerült? És még min¬dig oly gyönyörû? Veszélyes nõ. amiben életében megfordult.Amalita visszajött . Ez a fajt k érdekes pontjáról a másikra utazik. Big ágya olyan kényelmes! A legké esebb ágy. hogy nem tudna-e segíteni neki. Carri ágyba. amíg Carrie átöltözik. Véletlenül összefutsz egy ilyen lánnyal Párizsban. Amalita olyan szép. felírja a tel efonszámát.

ha felpróbálo m? Csak hogy tudjam. de bármi. az idióta. az a fajta. Egy pillanatra kavarodás támad a teremben.. amíg kifizetek valami piti kis tele fonszámlát. . . Leveszi a blézerét. a bõröndjeim szépen becsoma¬g t várnak a kocsifelhajtón. Drágám.Megmasszíroztam a hátát. ön elragadó .kérdeztem tõle. és bokáig érõ zöld kasmírkepp. hogy a cuccaimtól lépni se lehet abban a kibaszott lakásban. hogy minden megvan-e. hogy meleg-e vagy hetero. A bajok akkor kezdõd¬tek. amikor oda¬jött hozzám a fogadáson -.kérdezi . megengedtem neki.kiált fel Amalita. Én meg beleegyeztem. amit akar. Kétezer font vagy mennyi. ilátszott a pucér feneke.Naná! . hogy mire visszajövök. a s zúz jegyében született. Még aznap este. Azza l fenyegetett. hogy hívod az újságírókat. és tudtam hogy titokban bele van esve Lord Skanky-Poo-ba. felvet¬te a ruháimat. . Azt mondtam neki: Drágám.Tudod.Hogy nézett ki benne? . .Pas mal. amikor meglátott a templomba rágám. de a legelragadóbb a kalap Egybõl el kellett volna hajtanom.Fáradjanak az asztalukhoz . És én az elején még azt fon¬tolgattam. amelyet izenöt év fá¬radhatatlan munkájával szerzett meg.Nyuszikám! .mondja.Milyen meleg van itt . Az két hétben min¬den remekül alakult. és könnye . Alaposan meg fogom nézni. úgyhogy persze nem bí nállni a kísértésnek. hogy feleségül megyek hozzá.invitálja õket a fõpincér. nem haragszol. . . mindig kíváncs ilyen le¬het egy olyan csipkés fûzõt felvenni . most elmeg ek teázni Catherine-nel. hogy magánál tartja a ruháimat zá¬logban. akkor azonnal telefoná ok Nigel Dempsternek. tudod.Megcsinálta? . . Carrie bólint. hogy náspángoljam el. . egy igazi lord! . mert annak idején segíteni tt szakszerûen becsomagolni és eltenni a ruhákat.Az angolok rettegnek a sajtótól. Akkor meg nem akart beengedni a házba. De az egész olyan szánalmas volt. ahol egy esküvõn megismerkedett Lord Sk anky-Poo-val (a nevet megváltoztattuk). és ez három napig tartott. akirõl nehéz eldönte ni. I atherine-t. Az argentin férfi megy el az asztal mellett. annál is inkább. elbûvölte a személyzetet. Bezárt a hálószobába.Amalita . Az egész étteremnek leesik az álla. Újabb hiba. Nem akart elengedni. angol úriember.egy bizonyos társadalmi osztályhoz tartozó -.. egy fülbe¬való. .Drágám. Aztán a szereimet akarta hordani. Ez ment tíz napig. amit én csináltam.Szó szerint csoda. és egész nap ki se tette a lábát a házhól. egy bugyi vagy a cipõm kis gumisarka hiányzik. egyfolytában arról panaszkodott. kastélya van meg adászkutyái. tavalyi vacak. hogy kényez¬tesse a cipõimet. .mondja nekem -. . . mit várjunk tõle? Szóval azon járt az agyam. Arra számí¬tok. kesztyûjével legyezgetve magát. még sálat is kötött neki ab¬ból a szörnyû angol gyapjúból. Cath erine Johnson-Batesnél laktam Loncionban. Ha észhez akarod téríteni õket.kérdezi Carrie. Jól szórakoztak. amikor öltözködöm . Amalita gyakorlatilag beköltõzött az Eton Square-i házba. Tweed jellegû Jil Sander kosztüm van rajt a (csak a szoknya több mint ezer dollárba került). . amikor visszatértek Londonba. hatalmas gyûjteményét. vé¬gül megmondtam neki." Rendben. Összecsavart újsággal. az ab akon keresztül kellett megszök¬nöm. .Mucikám.feleli Amalita. hogy reggel felkelt. degy.Annyi mindent akarok neked meséln i . hogy hosszú évek alatt mekkora kollekciót gyûjtöttem össze fehérnemûkbõl? . Amalita segített összeállítani a vendégek listáját.mondta.Tettem a dolgomat.Rokonságban áll a királyi családdal. a pasas meg szóba se állt ve¬le. Másnap már azt akarta. a prak¬tik Gucci helyett. .Hogy le vagy fogy¬va! Biz osan tíz kilométert futsz naponta! A személyzet elveszi a bundáját &s a csomagjait. Négykézláb mászkált ide-oda. Ebben a pillanatban besétál Amalita.Szóval. A lord pedig elvitte õt vásárolni. . hová mehetnék in¬kább. és az a nõ teljesen megõrjített. még lövészettel egybekötött fogadást is r a kastély park¬jában.mondja Amalita.Nézzenek oda! . végül is. És ha bármi. meg¬hívta az összes t. mert megengedtem. széttárja karját. és egyedül a Manolo nem ke llett neki. ahogy a fõpincérrel összeölelkeznek. A végén már odáig jutottunk. Ráadásul a Manolo Blahnik tûsarkú volt rajtam. aznap este bejön.mondja Amalita. semmi gond. hogy felhívjam a figyelmét az érdekességekre. .pihegi. milyen érzés.kiált fel Amalita. . az esküvõ után. nem gondol y nagyobb élmény len¬ne inkább elolvasni?" . De valahogy nem bírtam logikusan gondolkodni. valahol laknom is kellett.feleli Amalita. aki azt csinál.meséli. Azt mondta elsõ látásra belém szeretett. Jól ismeri Amalita márkás ruhanemûkbõl álló.Szép. hogy elutazom. . elõre elolvastam az újságot. és a lordnak ez mind nagyon tetszett. Nem! Egy alapos fe¬nyítésre vág t mondja. hogy még élek. sak annyit kell mondanod.kérdezi Carrie lenyûgözve. Azonkívül. mint egy gésa . ha én te vagyok. Valamikor áprilisban Amalita Londonba utazott.foly¬tatja Amalita. ami t észreveszi Carrie-t a bárpultnál. . csináltam neki teát. . azt mondta.

.hebegi Ray. és aki ugyanakkor pnis bolond. . de begyûjtött jó pár híres színés litához hasonlóan neki is van egy szerelemgyereke. állítólag azé színésznõ szeretett volna lenni.Vagy úgy .Ott a telefon. . És még volt képe fel¬háborodni. Kértem kis gondolkodási idõt.Most néhány hétig New Yorkban maradok. Egy Harry Winston nyakláncot. hogy valaki leveszi róla a gondot. Persze. azután so¬káig spanyolul beszélgetnek. .A barátnõmmel kellene találkoznom.Mindenkivel dugott már . Ruhákat. és úgy tesz intha a körmét nézegetné. Szingapúr. A reklám miatt van itt New Yorkban. . felhívom a barátnõmet . akit nagyjából ugyan¬abba a kategóriába szokás sorolni.Most érkeztem .És akkor mibõl él? Amalita felvonja az egyik szemöldökét.Miss Amalfi? .Ray? Ismerem Rayt . Légy szíves.határozza el ma¬gát Ray. . de a nõ megtudta.Ajándékokat fogad el. Tudod. olyan világos nte fe¬hérnek látszik. Snake akciófilmekben szokott játszani. Chris.kérdez vissza Amalita. . nem tudtam elszabadulni. Nem mintha Chris valami nagy szám lett olna az ágyban. aztán Los Angelesbe költözött. . egy kicsit tartózkodóan kell bánni velük. de azt mondtam Sna ke-nek. De Ray nem jó ember. Egy pillanatig nem szól semmit . Úgy látszik Ray nem veszi a lapot. Egy Bulgari karórát. csak mint barátot. a pasi meg jóképû.I fa egy nõ le akar f eküdni egy férfival.jegyzi meg Carrie. Összeszûkül a szeme. emlékszem. drágám! .Egyszer voltam a ranchán. . . az az õ dolga.szól a pincér. . Azt hallot¬tam. Csak hogy vegyék már észre. Ezek a pasik annyira hozzá vannak szokva. . Van egy bi¬zonyos szemráncolós mosolya. . de még Madame Alex is túl õrültnek találta. hogy akart lenni az egyik Madame Alex-lány.Á.Na de nyuszikám! Engem ez igazán nem érdekel . . amikor pár perc múlva visszajön. De pont összejö tem Snake-kel . Közelebb jön.mondja diadalmasan Amalita. mint itát. Szerepet ugyan nem kapott. háromra visszamegyek a szállodába. vagy a fejére borítaná a szalvétáját. Zavart csend. .feleli Amalita. De Carrie tudni akarja. gondolja.mondja Amalita. akinek a férfiak nem tudnak ellenállni. Ray távozik.Jó ötlet . kivel v dolguk. .feleli Amalita.Azt akarja. Per¬sze.Telefonon keresik.mondja Amalita.Mit csinálsz itt? .Lady Beatrice-én? . Az összes európai fõrend tt volt.Persze. Ray nem férfi. hogy minden csaj a láb uk elõtt hever. . Ray körülnéz az étteremben. Lovaspólóhoz tenyésztett lovak on kilovagoltunk a földekre.Na persze . A nõ örülhetett volna. tudod õ milyen.Azt hiszem.Tudni kell bánni a férfiakkal . de még mindig csinálja. aki a legszíves ebben bebújna az asztal alá. . . a végén pedig Chris azt mondja: . ha késik az ember.És hát. . A bejáratnál hirtelen kavarodás támad. Olyan nõ. bár õk ket¬ten állítólag esküdt ellenségek v elesben.Ray van itt. ami yegében azt jelenti.Righty .Beleért¬ve Mr. menjek vele turnézni. a szemráncolós mosolyával. . és én mindig en ret ard vagyok.A francba! . . . Többek között a szemérõl híres: nagy kék szeme van. A hetvenes évek végén modellkedett. . már hatvan is elmúlt. . . Meghívott síelni. A pillantása Amalitán állapodik meg. Ray egyenesen Carrie-re néz.mondja. Feltétlenül mondd meg neki. amibõl Car egy szót se ért. drágám. Righty egy híres rockzenekar szólógitáro¬sa. amit valószínûleg kitalált m gának. Brazília.mondja Amalita.mondja. Jövõ hónapban úgyis találkozom vele. Ös futhatnánk.El kellett volna mennem nekem is. hogy húzzál az anyádba. Carrie odapillant. akkor sincsen s emmi gond. hiszen igazából lowában született. Világszer¬te ismert szépség.mondja Amalita.bosszankodik Ray. mennyire utálja Snake. hogy puszilom. .De tényleg. . azt õ dönti el. A felesége éppen terhes volt. úgy¬hogy dugtam le. . Gyönyöri volt. felnézve rá.dén meghajol. Integet.örvendezik Amalita.Londonból.Ne nézz oda . akinek az apja állítólag egy szupersztár. . aztán lehajtja a fejét. volt elsõ bálozó meg minden. Enyhe déli akcentus¬sal beszél.Gazdag argentin . . . Snake mennyire kiakad.Igen. ha elfelejted.Ott voltál azon az esküvõn? . ne kérdezd me nak. .végül is igazi úrilán aki az Ötödik sugárúton nõtt fel. Cómo est? .kérdezi látszólag vidáman. Ray nõ. legalábbis egyelõre. Biget. autókat. és most már m indjárt negyed három.magyarázza. .mondja Amalita. ha várnia kelt.

a száját. a fenekét. akinek megesik rajta a szíve. Plasztikai mûtétek. . egy noname kisvárosból. De mire az ember elju t erre a szintre.A kis kurva. lerobbant a kocsija.fordul Ray Amalitához. Snake most próbál szabadulni tõle. nyu¬szikám. Nekem a masszõr nõm és a szobalányom szokott kém¬kedni. mint egy lónak . hogy miért tetszel neki! . Carrie arckifejezését lát¬va. azt mondtam. Mi csak élni akarunk.De drágám! . . nyuszikám. P ersze. Carmelita. . . De leg¬alább készpénzben fizetnének. és ott volt ez a nõ. járt veled. Masszázs. Havi 150 dollár. De az ol yan nõk. . Pincér! Eg ka-martinit kérek! Tisztán! Leül. amiket rólad hazudtam neki. . Tornázni járni. hogy könnyû dolgunk van. A milliomos színészek. Kiállítanak neki egy c sekket ötvenezer dollárról. Nézd meg Rayt.Ne legyél már ezen annyira döbbenve! Te még min¬dig az az ártatlan kislány vagy.Akkor egyszerû .mondja Amalita.Tényleg? . és a gyerekemmel is jól tud bánni . Hadd legyen jó ne¬kem is. és várja. a franciakulccsal. és elkezd¬tem simogatni.Ray. Meg készpénzt. Küldd el hozzá a masszõrödet vagy a sofõrödet. Amikor megláttam.kérdezi Ray. nem bízhatok meg benne. lefek¬szem a pasikkal. akkor is ott volt a karriered. Busszal jártam a megyei kórházba. Utah állam. egyszerûen nem tudtam uralkodni maga¬mon. egy rajongójától. hogy nekem is jogom van egy ki s saját szórakozáshoz. jól dug. És a viszketõs kis micsodájával.kiált fel Ray.mondja Ray. Meg náltatta a mellét. mennyire jó va yok az ágyban. Õ se mai csir¬ke. . kozmetika. a férfiak sehol sem voltak. Ki néhány jó barátnõmet. és sikítozni kezdett. . vagy hogy hívják. Ha az ember prosti lehetne. Szociális segély ellett kérnem. de mindnek megmondom. . úgyis lefekszem vele. annyival egyszerûbb lenne minden. Még ha nem volt mit enned. Elnyomja a cigarettát a hamutartóban. . És amiko r segítségre lett volna szükségem. most mégis vesz egy et Carrie cigaret¬tájából. elvitte egy szere¬lõhö . nem akarnak dolgozni.mondja R Emiatt nem aggódom. . valami megváltozik.kiált fel Ray. a testemre . .Azt mondja. mucikám. Felvonja a szemöldökét.Talán Brewster miatt van . Minden vag az. Nem két fillér. elmúlt negyven. szeretnék valamit mondani Snake-rõl . én vagyok a legjobb.Figyelj. mint Ray vagy én. N em á szex a gond. és aztán kidobtak minket onnan. ez az enyém. szívem.Miért nem vagyunk mi jó barátnõk? . Rengeteg az ol gazdag ember. Bizonytalanul hátradõl a székében.A szék hirtelen visszabil len. hogy valaki más a menyasszonya .Elég jól?! Drágám. és megvonja a vállát. Ami nem jelenti azt.Azt mondd meg! . aki gyereket vár tõle. ha tetszik a pasi. tökéletesen egyenes. Szõke haja szinte fehér. Persze. nyuszikám! Emlékszel. . az ajkát harapdálva. az én kapcsola¬tom Snake-kel intellektuális természetû .Hogy van-e a magamfajtának jövõje? Muszáj formában maradni. . hogy akkor nem ál lnék velük egy szinten. Inkább szokj le te is. akkora fütyije van. .feleli Amalita moso¬lyogva. amiko r terhes voltam a kislá¬nyommal? Beteg voltam. hanem az.Arra gondolsz. Egyedül voltam. neked mindig ott vo lt a karriered. mert agyot még nem látott.A ba¬rátnõm rögtön itt lesz. .Elég jól el van eresztve . hogy kivettem a nad rágjából.Amalita leszokott ugyan a dohányzásról.A rohadt életbe! .Tudod. fogalmam sincs . de az egyik pincérnõ meglátta. Nem oszto¬zom rajta senkivel. . Ebben a pillanatban Ray ismét megjelenik az asztaluk¬nál. Snake elutazott síelni. hogy megszerezhessem magam¬nak? Figyelj.kérdezi Amalita. de addig is muszáj meginnom vala¬mit. . . totál le voltam égve. drágám. Hátbor¬zongató jelens elképesztõen szexi. . Az átlagos méretû fütyi már semmit sem jelent nekem.Most már tudom. mert nem volt pénzem sa¬ját szobára.kérdezi. hová menjek? A férfiak fût-fát ígérnek. . Nem néz Carrie-re.Úgy érted. .ért egyet vele Amalita.folytatja Amalita. akit férfi valaha megkapott. hogy megszabaduljanak tõle.Megengede d? .gy nyaralót valaki¬nek a telkén. Amalita is nevet.Az a kis szaros színész . . szinte csuklik.mondja Amalita.Hányszor hívtalak már hogy nincs pénzem. Figyelni a ruhákra.Miért dohányzom? Rosszat tesz a bõrnek. most már? Én úgy gondolom. Neki van a legnagyobb túró rudija egész Los Angelesben. Az étteremben mindenki õket né¬zi. én meg annyira felizgultam. amit látsz. . Gyereke van.Tudod. Egy egyetemis¬ta lánnya l laktam egy szobában. .Én pedig azt hittem. rúzsos száját hisztérikusan fel¬nevet. ami¬kor az aszta l alatt rátette a kezemet a micsodájára. Alkalmazott lennék. az¬tán . és Ray kis híján az asztalra borul. fogalmam sincs mihez kezdjek. hogy meg tudjam szülni a gyereket. hogy a pincér tüzet adjon neki. . Valami autó-szerelõnõ vagy ilyesmi. néha csak azért. De attól félek.Egy sötét hajú nõ. és nagy. . Épp egy étteremben vacsoráztunk.Kémeket kell bé¬relni. ami¬ ztán semmi nem lesz.

böki ki megkönnyebbülte Egyelõre még mosolygok.. Megy a motor.kérdezi.Tudod. Egy férfi ismerõsöm szavaival élve.. . Állása van. ez nem szexuális e .. ahol az emberek kiélhetik a fantáziá¬jukat. . Talán most elszánja magát. aztán utókezelés. Érted? 8 Édeshármas Manhattanben! Hét férfi megvitatja Egy pasival vacsorázom.Az összes szexuális fantázia közül egyedül ez tesz túl minden elváráson . . hogy ez még csak a harmadik ran¬dink.Talán az egyik barátnõdnek lenne kedve hozzá.Hát.feleli.Hát igen .. Egyenesen Carrie-re mered. . Már a második üveg 1982-es Cháteau Latournál tartunk.teszi hozzá. Ne m biztos.Gondoltál már. miért ne lehetne meg két nõ egysze rre? Vagy. . Na ne! EGY KIS SZEXUÁLIS VÁLTOZATOSSÁG New York olyan hely. hogy neked is tetszene. Annyi min¬den történt velem.Mondj róla még valamit! . PR-os. És ha már így benne vagyunk. ahogy késõbb rájövök.Na de nekem. . .Gabriella. lefeküdni egy má¬sik nõvel? . de most mintha történt volna vele vala mi. Pénz.Az Anonim Alkoholistáknál van. csináld még! Jaaaaj! Sikítva fejezi be.vallja he.Tudod. És Carrie¬nek hirtelen eszébe jut.. Elvonó. Carríe önkéntelenül is elneveti magát. mi követke .kérdez vissza Ray.mondom közelebb hajolva. Olyan. .Ismerjük egymást? .Igen. hogy pont nálad akadt ki. . Ez azért nem teljesen igaz. egyfolytában dolgo¬zik. .. . De két nõ? Mindegy. hogy õ is csak ugyanazt akarja.A kapcsolatait akarnák kihasználni. amikor kitöltenek. . lenne-e kedvem hozzá? . Hogy egy buliban Capote Duncannel szexelt a kanapén. . . Sandra. nem ez a lényeg. ... . mint egy vakond. mindenki sze¬me láttára. De a szex hármasban az egyetlen olyan fantá . -Én mondom neked. bébi! A székhez dörzsöli magát. nem jár el sehová . az életem bestseller lenne.mondja Amalita. Téged hogy hívnak.lelkesedik Ray..Nem . a kanapén ülve. a szeme csukva. Egyik kezét félig felemeli. izé.mondja egy ismerõ alkozására nézve fotós.Ez egyáltalán nem vicces.fejezi be Amali ta.kezdi.Carrie . mint aki karót nyelt.Azt hallottam. . hogy szeretnél. . . A többi ilyen lány. mintha most venné észre . Lehet. Elõbb-utóbb úgyis kiderül. miért ne ajánljuk fel legalább? Lehet.Carrie. ég a lámpa. mint mi.Szerintem a PR a probléma rövidítése . bébi. alig lehet hozzá szólni. . Csak értelmiségi. amiben minden New York-i remekel.. Még-¬még-még! Gyere belém. .Persze. nekem lenne .kéri Ray. és neked kellett beszállítani õt a dühöngõbe.Nézz ránk! Mind a ketten túlélõk vagyunk. ez az.Igen? . én is ott lennék . Író. hármas¬ban csinálnánk.Megbolondult. . Túlélõ vagyok.. hogy ott van. . . kisanyám? .Már kint van.Prosti. mialatt á nyálazzák a telefonos regiszterét. Ray rámered. d e totál üveges a tekin¬tete. . De már úgy ülök az asztalnál.mondja Ray.Az élet nagyrészt apró csalódások sora. megerõsítést várva. hogy ezt is ki kell mindenkinek egys zer próbálni. mi tört zíthetsz. mit mesélt neki Rayrõl.... na de mi a biztos? Újrakezdi.Ray még csak a háromnegyedét itta meg a Martinijének. .Klassz csaj.mondja.Igen? .Marit. de az is lehet.? . hogy már a tizedik. . Csak ül ott. És most jön a beszarás. Szerepelni a David Letterman-show-ban. Hatalom.? . . A combomra teszi a kezét.Muszáj megírnod az én történetemet . Amalitára néz..Gondoltál már arra.Szeretem. . Tudom. csak nem vezeti az autót senki.És lehet. .. kinyitja a szemét.

Egyre kevesebb az õs inteség és a becsü¬letesség. A hármasban folytatott szexhez a leghuncutabb szám tar¬tozik: a hármas.Folytatja. hét férfi O egyik képzõmûvészeti galériájának pincéjébe. . és egy szoftvercég tulajdonos . Peter felnéz a padlóról. Peter belemártja az ecsetet a piros festékbe. Peter Beard-et. hogy szételemeznénk a dolgot. . hogy a hetvenes évek szu cája. Mindenki koktélt készít magának. hi¬hetetlen nagy a nyomás. . . több lesz a homoszexuá¬lis. a rengeteg ügyvéddel és a túlnépesedett élettérrel. Akármennyire is fu rfangos vagy. Némelyik fényképen nyomokat pillantok meg. hogy új jelenség. a nyolcvanas évek nagy nõfalóját. Körülnéz. szkeptikus. hogy már a barátnõik kilenc¬ven százalék ot tett nekik. Azt mondja. Csak hogy ne unatkozzam. egy szép hétfõi estén.Amikor New Yorkban megismerkedsz valakivel. És mindazok a természet olgok.Ismerek pár lányt.Anélkül. Farmerben és pólóban van.magyarázza egyikük. aki már próbálta. nem akarsz mellé mindjárt t is.mondja Tad szárazon. hogy a könyvben ne az igazi ne szerepeljenek. . Peter oldja fel a feszültséget. akinek az ismerõsei készülnek rá .teszi hozzá Simon.mondja Jonesie óvatosan. mint a kettõ? Talán az ingyen pia.Az árt az idegrend¬szernek. . és van. négyké gy kollázst készít: alakokat fest a saját. .A nõk akár egy ágyban is alhat¬nak.folytatja Peter.És mi van az õszintétlenséggel? . biztosan a Népszámlálási Hivatal tar vissza a pontos ada¬tokat. Két férfi egyszerre. milyen is a szex há ul ott találjuk a híres fényképészt. errõl eszembe jut. Peter afféle fenegyerek. egy el pont ma este fogok találkozni. és észre sem ve¬szi. aki negyvennyolc éves. mindenkinek van egy ilyen törté¬nete.A háttérben meghúzódó valóság a biológiai patkány¬kísérletekbõl érthetõ meg .Zsú ettér túlnépesedése. sikeres építész. örülünk neki .A nõkben fizikailag több érzékiség és szép¬ség van férfiaknak egyszerre két nõrõl fantáziálni. mert a leg¬több férfi horkol . vagy egzotikus vetkõzõ lányok a Pure Platinumban. fû és mézes dió csábításának hatá¬sára. . Én például nem lennék rá hajlan ja Jonesie. .Mondasz valamit . szinte felkészíti a hármas szexre a lányokat.kérdezi. A pillanatnyi csöndben egymásra nézünk. Pél¬dául azt. puszta kíváncsiságból is vágyhat az em¬ber több szexpartnerre . ami nála volt. Ez biztos. . De Peter lendületben van.mondja. .teszi hoz . .Most már legalább mindent értek . . Van.ltévelyedés. . . akirõl mindenfélét beszélnek. Intenzív élet.állítja Peter. csak hülyeségekkel etetnek . Idõpont-egyeztetés az ügyvéddel. van.Az érzékeink irányítják az életünket .Mindenféle sötét félelmet hoz elõ . Tad. ö dolgozna tovább. tudod-e ke¬zelni ezt a helyzetet? Ki fog veszíteni? Tényleg jobb a három.panaszkod ik Peter.Az effajta szórakozás futótûzként terjed a városban .Nagy népsûrûség. Cheryl Tiegs volt a felesége (igaz). mondja. aki negyvennyolc éves.mint azok a top ellek". amíg beszé tünk: . szinte minden modellnek lenyomják a torkán. valószínûleg soha nem fogunk egy ágyban aludni. inkább egy kis szexuális változatosság. . Peter a saját vérét használja.A férfiak azért nem alszanak egy ágyban.kezdi Peter. M szélt találkozó. aki i r olyasvalakit. aki már csinálta.Egyfolytában dolgozom. kényszerítetté ve¬gye be az összes drogot.magyarázza Simon. Peter kivételével a jelenlévõk arra kértek. a férfi . akik azt állítják. és majdne felfalta valamilyen állat (valószínûleg nem igaz). . Ez pedig tö zi a hormonokat. Belevágunk a témába. hogy valakitõl azt hallottam.Az ügynökök és a közvetítõk szívességet várnak el a lányoktól.Ja.aztán hozzáteszi -.Másrészt viszont. senki sem fog rosszra gondolni . akik nemrég egy férfi modellt rángat¬tak be a férfivécébe a Tunnelban. Az egyszerû dolgok¬ban már nem leljük örömü gy három lány kell nekünk egyszerre. aztán hazavitték ma¬gukhoz.Nem tenne jót az ügyfélkapcsolatainknak . . Ha tényleg vonzónak találsz egy lányt. . ami rossz New Yorkban? Talán az egész a kétségbeesés és a vágy sajátos manhattani keve¬rékének a követ Akármi is az igazság.Csak a szokásos partiszö . . amikrõl most beszélünk. és egy keleti parti lemezkiadó cég vezetõje. és rágyúj k az elsõ jointra. A patkányoknál a túlnépesedés el¬sõ jele a nemek szerinti elkülönülés. hatványozottan szaporodnak. . A divatszakma. hogy közben kiszáradnak az ecsetei. E g. már szárazabb kép. De manapság az emberek nem õszinték.Sõt. és ha elbaszódik a hormonrendszer. . A homoszex ualitás tulajdonképpen a természet módszere a népesség csökkentésére.Mi férfiak. vagy hogy egyszer Afrikában megkötözték. hogy ar¬ról beszélgessünk. negyvenegy éves. a õket a jó munkákba . Egy újabb lehetõség a végtelen lehetõség e talán van a hármasban gyakorolt szexnek árnyolda¬la is? Talán azt testesíti meg. fekete-fehér állatfényképeire.

Szerencsére megérkezik Sam. ami¬kor a háromszögezés kezdeti jeleit apasztalta magán. Kettõ: a barátnõ titokban le akar feküdni egy másik nõ¬vel. Telecsacsogják a fejed. Peter ismét magához ragadja a szót.ért egyet Jonesie. a befektetési bankár. vagy hogy titokban le akar feküdni a barát¬nõje egyik barátnõjével. Libby soha nem heverte ki az élményi. Utána hajtott a Me l. tiszteletteljes csend.Nem ez a valóság. . hogy a több jobb. az elsõ szabály: soha. Aztán megint Peter: . amíg a végén eleged lesz az egészbõl. hogy a hármasban élvezett szexnek lehetnek következményei. . akikkel éppen jár. . hogy vetkõzzenek le. . Libby és Amanda egy darabig nem álltak szóba egymással. Néhány ecsta után mindhárman felmentek Tad lakására. -A változatosság kedvéért.. hogy már fél éve járt egy Libby nevû lánnyal. és egy rókabundában kellette magát. ECSTASY-SZERELEM. amit õ ecstasyval megbolondított pettingpartinak nevezett. szerencsével. és ha nem csalódom. mint a másikat.És bemész a vécébe. Így aztán még mindig nõt¬len. Három: két nõ kívánja egymást. pezsgõt ittak. hogy unatkozik. miközben a csaj feküdt me ttük az ágyban. Tad és Andie pedig dugtak.Teljesen bele voltam esve Az a gond. hogy a barátnõje ágyba bújjon egy másik nõv Ennek lehet oka. tudja. . A kanapén Sam meg¬kérte a két lányt. Rövid. és kikapnál párat belõle . Megbeszéltek egy randit másnapra egy nigh clubban. akit Andie-nek hívtak. mert férfi. Valami mindig elromlik . de sokszor elfelejti v isszahívni azo¬kat a nõket.veszi át a szót S imon. aki mindig azt hajtogatja. .állítja G ick. Az ember elõbb-utóbb megunja. amikor meggyõzte magát. Persze. és leszopatod ma ad valami ma¬cával a divatszakmából . mit csináljanak. Sam akart lefeküdni Amandával.Magától kell a helyzetnek kialakul . Nem ez az õszinteség.folytatja Peter. ondjam. . hogy Andie nincs magánál.Az mindig kész katasztrófa.szól k rrick. mintha egy tálca sütit vinnének el az orrod elõtt. is szexelt már hármasban. Sam bevallja. Amikor a taxi megállt a pirosnál. ahol meg ott egy vonzó húsz¬éves lányt. amíg a lány összehozta az estét. akivel öt évig voltak együtt.mondja Sam. Sam negyvenegy éves. de soha.Második szabály: nem lehet elõre megtervezni. Épp akkor érkezett repülõvel Olaszországból. aki harminc¬éves. hogy er re nem voltam képes . hogy beszáll egy taxiba.Azt hiszem. . Ez csak egy pillanat a stresszes életünkbõl. HAPPY END NÉLKÜL Három éve Tad is pontosan ilyen lelkiállapotban volt. utána összetörték a poharakat a padló izták egymást. Sam pedig Agyba bújt Amandával. és irányítsam az eseményeket. új h feszíted a.És én még azt hittem. nõt akarok . ezért egyre gyorsa n és egyre több él¬ményt kell szerezned! A végén már nem bírod energiával. .. Végül Libby is bebújt melléjük az ágyba. Elment egy buliba. Addig gyötörte Libbyt. . Tad kezd egyetérteni Peterrel.Az egésznek az a filozó¬fiája. Két cici he yeit négy cici.magyarázza. Sam azt mondja. hogy Libb yon szeretne ágyba bújni a legjobb barátnõjével. A lány a barátnõjével érkezett. és az fajta férfi. Bort ittak.meséli Tad . .egeket nyomatják. és gitáros egy belvárosi zenekarban. . tõlem várták.Szerencsére . Amanda átjött. és összefognak.gyorsan k rült. . és rábeszéli a barátját is. Egy: a férfi titokban hosszú ideje dolgozik azon.Vagy legalábbis kevesebb helyre . De annyira le¬foglalt Amanda. ne a barátnõddel csináld . Követte. .ismeri he Sam.Miért csináltad? Sam megvonja a vállát.Ha hármasban szexelsz. át¬szólt neki. A húsz¬éves csaj elaludt. . bárkivel is j Sam szerint lényegében három szituáció vezethet a hár¬mas szexhez. igaság szerint. Amandával.Minden napra egy¬re több élmény jut. és soha többé el sehová. Sam elmeséli. hogy n szem¬be tudjon nézni önmagával. Két hónappal az eset után szakított Sammel. de az em ber mégis belemegy. Akkoriban szakított a barátnõjével. hogy az ember végül jobban kí¬vánja az egyik nõt. és ezt ma is beismeri. Ne m ez a kommunikácíó. aki így kimarad dolgokból . hogy meg akar nõsülni. aki már hatszor vagy hétszer szexelt hármasban. Libby továbbra is a kanapén üldögélve kortyolgat¬ta a borát. és látta.Olyan. hogy egy pasit ágyba vigyenek.mondja Tad.És erre mi történt? Csúfos kudarcot vallottam .

szögezi le Simon. A profi mi ndent belead. õ miért ne fekhetne le minden pasival. a szüzecskére meg egy évig hajtottam. .csodál¬kozik Chloé. hogy neked jó legyen.szól közbe Chloé. Mindannyian valami szado-mazo játékot akartak játszani. mint a férfiak . . . hogy megkaphassa a nõt. mitõl lenné¬nek a nõk mások. .Azt mondja. ez a két lány összeköltözött. és felmentünk hozzájuk. olyan szüzecske.Szerintem. és a két nõ tudomást se vesz a férfiról. hogy tényleg lefeküdt velük? .Belekortyol a vodkába. Jim hátradõl a székéhen.Ki lehet az? Már mind t van. hogy csak vele szeret lefeküdni.Mert Iannal is lefeküdt . a profi elõs zör lerendez téged. . hogy odadobtad a profinak. . amit a New York-i nõk á talában. Egymásra néztünk. SZEX HÁRMASBAN. .mondja nyugodtan.A csajnak az az elképzelése. Chloéval egymásra nézünk. Ez egy vicc. hogy a két nõt összehozzuk. aki hármasban szokta csinálni.Egy pillanat . . akármit is gondolnak a másikról: puszi-puszi. hol fogja végezni.Felmegyek ajtót nyitni. Jim azt állítja. Egész életé sen két barátja volt. megszálltátok azt alagsort? . Valaki hoz neki egy vodkát. hogy o lyan hivatásos prostira gondol-e.Most azon¬nal fel akarja írni a lány nevét és t fonszámát.Én ezért imádkozom . Kioltjuk egymást. .szól közbe Jonesie.Iannal is lefeküdt. hogy imád mindenkivel lefeküdni. . Folyton a profi szót használja. -Annyiszor v oltam már ebben a kibaszott helyzetben. Peter felnéz a festményébõl.A másik lány az elsõ ellentéte volt. Egyszer például az aktuális barátom¬mal voltam. Mielõtt folytathatná. végigmérjük egymást.mondja Jim. ha hármasban szexelnek. ha hármasba szexelnek. Fér¬fiak! . nyakában rózsaszínû ken¬dõ.Na ne . Mindketten meglepõdünk. Mielõtt a harmadik szabályt is felállítanánk.kérdezi tõle . Leopárdmintás blézer van rajta.mondja. és azt mondtuk: menni. hogy egy nõ is lehet olyan. mert mindhár man pont elõtte néztük meg a Szex hármasban címû filmet. Jonesie-nak egészen más a véleménye. mintha az ágyadban lenne a mozi. utána ettünk egy üveg bort.nia. akit az egész v szuperbombázó. és Ian azt mondja. Tud¬játok.Az egyik lány. Elmesé¬lem.mondom.helyesel Tad.Ez az igazi! Olyan. Én elõ¬szö jal feküdtem le. an itt. És a lökött csaj tel¬jesen megvál ske életét. A pasik csak lesnek. Õ is csatlakozik a társalgáshoz. . a lányok a legkevésbé azt szeretik. Mind azon dolgozunk ilyenkor. Ez a baj veletek.kérdezi felháborodva Chloé. Aztán azt tesszük.magyarázza Tan . . . .mondjuk egyszerre. Engem a hálós obába küldtek a másik nõ férjével. Mind egy¬másra nézünk. de az ember nem tudhatja.Ezt nem fogadom el .Minden férfi i smerõsével lefekszik. . ha csak rájuk figyel¬nek. Megkérdezem. Szeretik.Lehet. . .Még egy nõ jött . mert egy hét múlva már a szüzecske is kész volt mindenkivel lefeküdni. és a végére tarto¬gatja magának a másik nõt. mint a férfiak? Ha egy férfi azzal fekszik le. ahogy jövünk le a lépcsõn. . hogy épp az elmúlt héte sban.Honnan tudod. . de nem siet.kérdezi. akivel hármasban voltam. akit megkíván? . a huszone y éves bûvész.felelem. Nem lehet tudni. . hogy a nõ ne legyen ideges.mondja Simon.Figyeljétek Simont! . .Az ember utána elmondja a barátainak. Chloé .De hisz az csak három és fél pohár fejenként . Megittuk az egész üveggel. Jim folytatja. . . . és hogy a lehetõ legtovább tartson. ne érezze úgy. Chloé körülnéz a szobában. ha egy profi csaj nagyon szeretne lefeküdni egy nõvel. mintha egy hajcsatról nyilvánítana véleményt. a ivel csak akar. .Szia. . a huszonöt éves tévéproducer. Olyan fajta lány. mi van.Ezt úgy mondja. Bár egy kicsit ízléstelen volt a dolog. Szóval. akit évek óta ismertem.Mind ezt akarjuk . ismét szól a kapucsengõ.És õ honnan tudja? .feleli Jim. vagy valami más¬ra. mirõl eszélgetünk. és Ian. I gazából leszbikus ugyan. Szóval.Én is pont ezt akartam kérdezni tõled . de lefekszik a pasival is. . Azért csinálja ezt.Te mit csinálsz itt? . és ot volt egy másik pár is. akit hív¬tam.Jonesie-nak korlátozottak a tapasztalatai . Aztán egyszer elmentünk moziba. KI TUDNA ERRE NEMET MONDANI? .A lányok kettes en szeretik. . . eg egy nõ.Most következik az . mert mind a ketten rabszolgatípusok vagyunk. megszólal a kaputelefon.Általá an akkor áll elõ ilyen helyzet. Jim érkezik. imádja a szexet .

. . különben nem en¬gednéd. közvet¬lenül azután. Billel csi¬náltuk. és csak az ágyon lehet lenni. Ki tudna erre nemet mon¬dani? . ezt nem lennének képesek le¬rendezni mag ukban. aki eddig szokatlanul csen des volt.Nekem nem lenne kedvem megdugni egy nõt. ha ezt a vágyukat soha nem váltják valóra.Volt idõ.kérdezi Simon. . hogyhogy? Hiszen egyszer te is csináltad Iannal . M oztuk a hátát. már vagy tízszer szexelt hármasban. most bekapcsolódik.Mi volt rajta? . . . Mind a ketten õt néztük közben. . a férfiak ra versengenek egymás¬sal.Csak egy kis sport.háborodik fel Ian. ahogy van . . . és megittuk azt az icike-picik e kis bort. Chloé sugárzik. tette a dolgát. Eg uddha bárból vagy húsz pasival megcsinálták.Véled könnyû jóban lenni. úgyhogy ráte ik lány kezét a másik lány cicijére.Többször voltam már olyan szituban is. kedves Chloé.mondja Jim. Különben is. akibe szerelmes vagyok . Chloé még mindig szkeptikus.emlékezteti Jimet Tad. melyikünk az elsõ . hogy egy másik férfival volt mondja Peter.Nem értek egyet.Hiszen a barátoddal csináljátok kettesben . hogy egy másik lány is vol velünk az Agyban.mondja Simon.veszi vissza a szót Jim . Iannak is van egy története.mondja Tad. amink volt.Nem emlékszem .veti közbe Sam. Meg nekem is. . CSAK EGY KIS SPORT . Elhatározom.feleli Jim. .fordul Tad Chloéhoz. . Az a fajta hálószoba volt. Tad nem ért egyet vele. tudod.jelent i ki.felmentünk a lakásuk¬ba. legjobb . Õ meg fel-alá járkált a lakásban. Akkor kezdtek belejönni. . .Ez úgyis a két férfi titka marad . A két lány nem közeledett egy¬máshoz. Jim a fejét rázza. Nem vagyok biztos benne. Aztán Ian váratlanul bejelenti: .mondja Ian. és elkezdtük fogdosni. akivel jó viszonyban vagytok.helyesel Ian. Mindig a legjobb barátommal.Szóval . amikor még te is be tudtál rúg¬ni három és fél pohár bortól .De nekem számítana. harm incöt éves vagyok.Így a legegyszerûbb . hogy a haverod is megdugja. hogy meg tudjátok-e csinálni. . Én is ott voltam végig. . Azt mondja.Hogyhogy nem értesz egyet? . Leültettük az ágy szélére. . . aki felrángatott a lányhoz! ROSSZ ÉRZÉS VOLT Most Garrick szólal meg. hogy két férfi volt gy lánnyal. Késõbb ezt mindenkivel eljátszották. hát igen.válaszolja Ian. aztán a bevállalós csaj meg én elvonultunk a hálószobába. . De neki a másik lány kellett. egy n elállás is.Tényleg. . Arra a néhány barátnõmre gondolok. Bement a fürdõszo onyhába. akkor semmi gond. .I la a legjobb barátom volt az. így jóval olcsóbb is .Így van . de megp m visszahúzódni.De azzal a lánnyal nem csinálnám. Aztán lefektettük az ágyra. . . Szóval. Egy pillanatra dermedt csönd lesz. a befektetési bankár. . Amikor ránéztem arra a másik lányra. Annyira intim volt.Figyelj. .Pont emiatt szeretnének veled a férfiak hármasban szexe lni .jegyz . elkezdtük a dolgot a csajjal. .A másik férfival nem volt szexuális kap¬csolatom. hogy alkalomadtán megmondom majd nekik. hogy két férfi próbált volna meg egyszerre ágyba vinni. fél New Yorkkal. hogy fival vannak egyszerre.Szex hármasban. Úgysem vagy szerel mes a lányba.De hisz õ volt az. és csak nézni õket.Mekkora faszkalapnak kell ahhoz lenni.Azonkívül. .Dehogy erõszakoltuk. .Egyszer egy lánnyal úgy szexeltünk. És kíváncsiak vagytok. hogy jól hallottam.mondja Tad. Az a legszebb pillanat. mennyi minden megvolt már nekem? És többször volt a két pasi.von vállat Ian. Peter Beard. . Ian most diadalmasan Jimre m utat. ahol az ágy elfoglalja az egész helyet. És amikor sikerül. .Az egész ötlet úgy nem tetszik.És megerõszakoltátok .Velem még soha ne fordult elõ. Oda-vissza járkált. akik bevallották ne¬kem: titokban arról fantáziálnak. és aki sz eret hülyéskedni . az aztán Jim nagyon rázza a fejét.De gyorsan hozzá is teszi: . . . a tekintetünk össze¬kapcsolódott.A legjobb egy olyan belevaló csajjal csinálni.De a végén berángattuk a hálószobába. Nem jelent neked sem¬mit a csaj. hogy az ember azt hinné.

de szerin¬tem ez nála rejtett homoszexuális vágy. amikor Bi ll fekve súlyzózott. Húsz perc mú om. . Szerelemrõl beszél. Elõször felhív az¬zal.szólal meg végül Garrick. a saját jelen¬létemnek tulaj om. Egyszer voltam olyan helyzetben. a srác véletlenül hozzám ért. éreztem a szex kisugárzását a szobában.Nem vagyok homofób. Másnap reggel felhív.Valaki azt mondta .Bill egyszer egy má¬sik férfival is csinálta hármasban . és cigarettával meg olcsó vörösborral kínálom.Azelõtt régész volt.Tényleg? Hol van? . Ellöktem magamtól. nem rágódsz rajta többé. szõke haja hátrafésülve a homlokából. Mind¬járt vacsoraidõ van. hogy szinte nem is annak számít. hogy egy órával korábban fog ideér ztán. hogy együtt vacso¬rázunk. A szex hármasban is csak a he teroszexualitásunk alátámasztását szolgálta.Bill modell. csak éppen Bill nem az esetem. onnantól kezdv e aztán mindenre nyitott. A ruháza nt olyan. A fiatalabb férfiak elhallgatnak.kérdezi. .szólítom meg -.Garrick elégedetten hátradõl a székében. Egy nyitott ablak közelébe húzom. és közben gyanakodva körbekémlelem a helyiséget. Ezzel bizonyítod a férfiasságodat egy másik férf llel úgy érez¬tem magam az ágyban.Hol akarsz vacsorázni? . Elõször fel se tûnik nekem a bringa. hogy van. Annyira szokatlan szexuális élmény. Ha egyszer a maca már belement. . hogy két férfival legyen egyszerre. azt meg. A biciklijével együtt. hogy még¬sem. mint egy cirkuszi akrobata. pedálozik. Remélem. hogy a szex hármasba n érzelmileg jót tesz az embernek. H ogy bennem van-e ilyen? Nem kizárt. 9.Biztos vagyok benne. hogy együtt vacsorázzak a barátaimmal. Peter szólal meg. és ez rossz érz . . Nevezzük a srácot riség ked¬véért Horace Ecclesnek. és egy jóképû pasi tur¬békol nekem a telefonba. Õk együtt aludtak egy francia¬ágyban. ráadásul kellõ¬képpen másnaposan. hogy bebizonyítsuk: nem vagyunk buzik.Épp m a parti legérdekesebb palijával. . Késõre jár. és így szól: .meséli Garrick. Nagyon rossz érzés volt. Csak a szokásos kuszáltságot konsta¬tálom.meséli Garrick. Végül felbukkan. Aztá ed órát késett. Éppen elmerült beszélgetést foly¬tat egy középkorú férfival. Na de mi van utána? Másnap reggel? .Úgyhogy attól kezdve mi ndent megtettünk. dr ing. hogy egy félórát késni fog. e égetett. Fantasztikus egy krapek! . arca mar¬k átvágok tehát a termen. és megkérte Garricket. hogy ön fantaszti¬kus egy krapek. . akivel Garrick egy belvárosi konditeremben ismerkedett meg. Még agyban vagyok. már amennyire az ember magas sarkú. És amikor vége lett. Õszes.Egy szót se többet! . . hogy nem nagyon kap levegõt. hogy fölösleges vagyok. nem fog n ekem csalódást okozni. ahogy ott állok lüktetõ . Megbeszéljük. most pedig tudományos könyve¬ket ír. és sáros leszek tõle. Mindannyian hátradõlünk egy pillanatra.szakítom félbe. . pántos szandálban tétovázás nélk bármin is. nem tudom . .Mindi om vele. Egy könyvbemutatón találkoztam vele. Néha ket¬ten dugtuk egyszerre a nõt. . Nevet. Ha megcsalod a feleségedet vagy a bará álta¬lában bûntudatot érzel utána. hogy segítsen neki. Amint vége van. hogy a legj obb barátommal és a csajával éjszakáztam egy szobában.M t. Két harapás füstölt lazac között az egyik író barátom odacsattog hozzám.mondja. Ezenkívül a dolog közelebb hoz a másik férfihoz. nehogy magára ejtse a súlyoka . A bajok szinte azonnal elkezdõdnek. a yet egy nagy már¬ványcsarnokban tartottak.Semmi gond. Aztán. mégis úgy éreztem. . A legjobb barátom volt. amilyen¬nek az oroszlánvadász-öltözék városi megfelelõjét képzelem: khakinadrág. . de gyorsan átveszem . mi az? A biciklis bölcsész Néhány hete összeismerkedtem egy biciklis bölcsésszel. Emlékszem. Aztán. De ez a fajta kapcsolat úgysem folytatódik. egy fákkal szegélyezett utcában. hozzá kicsit elnyûtt tweed¬zakó. Két kereke van. így a bûntuda enyeget.A konditeremben a legtöbb fazon meleg volt .kérdezem. egyszer hármasban reggeliztünk utána . Hogy mi volt köztük? Nem tudom. . .Pontosan emlékszem. és jó nagyot slukkol a c rettájából. hogy már itt van a sarkon. mert addigra kiszú¬rom a szóban forgó pasit. Erõsíti a vele való kapcsolatod. Olyan jólesik. Mi hozhatna benneteket ennél közelebb egymáshoz? Hiszen a legintimebb közös élményben van része . mert én fizettem.

akiket egyszerûen csak biciklis bölcsészeknek fogok nevezni. és valószínûleg is marad. .mondja Mr. Kennedy New York leghíreseb b és legkívánatosabb biciklis agglegé¬nye. a nõ már vár a Cherwell partján. röviden: a felnõtt nõk álma. kíván¬csi a véleményedre. hogy az ifjabb John F.Az elõbb még itt telefonált . Éveken. Mr. hogy is mondjam. ahogy meg¬áll egy lift nélküli ház mellett az Upper East Side-on.és napilapszerkesztõk és írók tucatjairól. hogy télen a hideg ellen jégeralsót szokott hordani. és fagyosan közlöm vele: . Olyan okosnak érzed magad mellette. Kedves és egy ki¬csit esetlen. Talál a kell valakivel. Leül melléd. aztán elhúzott a biciklijén. Mr. amint tweedzakójában átszáguld a New York-i éjszakán. A nõk a szenvedély és az anyai szeretet különös keveré¬kével tekintenek le rájuk.mondja Mr. New Yorker. örökké kísé . Murray Kempton. én bicikl em! Hátrafordulok. és megpillantom a bûnös tárgyat. de hozzáteszi.Nincs biciklis sztreccsnadrágom . hullámos barna haja és lefegyverzõ mosolya van. miközben õrülten r háromsebességes (a nadrág védelme érdekében sárhányókkal felszerelt) bringáján. A biciklis bölcsész a New York-i agg sajátos alfaja: okos. folyóirat. megható abban. Így látják magukat a biciklis böl¬csészek. Egyszer együtt vacso¬ráztam az egyik leghíresebb biciklis bölcsésszel. amely kétségkívül egy padlóra helyezett futonágyon végzõdik. és ihletõ például gált a következõ nemzedék. másrészt. NEW YORKER ÉS AZ Õ HÁROMSEBESSÉGESE Nem most találkozom elõször a manhattani irodalmi-romantikus hímnemû egyedek azon alfajával. Eccles. ruhája lebeg a szélben. és feltûnés nélkül kitûrnie a nadrágot a zokniból. mert ezek a nõk szer ni a New Yorker hasábjain. a szintén galambõsz rovatve Newsday-nél. New Yorkernek. hová tegyék a édes ölelke¬zésbe merülnek. Va valami hihetetlenül. akinek bicikl kalmazottai feje fölött lógott a Paris Review irodáiban.Már foglaltam asztalt .Figyeljetek. axikat és a kátyúkat kerülgetve. . és nem csak azért. . Egy másodpercig úgy tûnik. ám sportossága miatt mégsem számít biciklis bölcsé egy biciklis bölcsész inkább esõkabátban bicikli¬zik. Lehet. romantikus. mint George Plimpton. megnyomja a kapucsengõt. miközben Manhattan utcáin tekernek. . hol van Mr. MIÉRT NEM SOROLHATÓ IFJABB JOHN F. és a szerelmével kuncogva próbálják eldönteni.De tudod.Az Elaine-ben. . KENNEDY A BICIKLIS BÖLCSÉSZEK KÖZÉ? .Bár legjobban az olyan hatalmasságokhoz illik. Végül felsóhajt. New Yorker alakja. New Yorker. legalábbis amí odik a biciklijéhez. most egymás torkának esünk. akik ragaszkodnak hozzá.. vagy éppen egy átalakítot aktárépületnél a Sohóban. végiggördülni a m acskaköves utcákon. igen vonzó.felelem. A biciklis bölcsészeknek komoly irodalmi és társasági ha¬gyományai vannak New Yorkban. . . az jót tesz az irodalomnak.Nem szokásom kisvendéglõkben vacs i a közelben. Aztán mire észbe kapsz. Máskülönben az embernek a sarkon túl kell e ldugnia a biciklijét. nem beszélve v-. és ez a fontosabb szempont. . A bici lis bölcsészek védõ¬szentjei között található a galambõsz hajú George Plimpton. kezében egy Yeat et szorongat. akik a parkban tekernek körbe-körbe. általában válogathat az egyedülál¬ló nõk között. és zihálva felcipeli a gépet az emeletre. ha még valami idétlen szemüve¬get is hord. hívjuk csak Mr. New Yorker? . New Yorker számára. Gyilkos pillantással meredek rá. Amikor szóra egy. egy lám¬paoszlopnak támasztva. hogy egy tweedzakós pasi bicikli zik . továbbá. hogy Manha n természeti és romantikus tájait két keréken járják be. Az arca összefacsarodik.Na ne! MR. A biciklis bölcsészek ugyanis nem ide¬genkednek a kemény nyereg okozta fájdalmaktól. De van egy a dolog¬nak: a legtöbb biciklis bölcsész agglegény.Azt hittem valahol a közelben eszünk. vicces.A biciklis bölcsés portsze¬retetbõl bicikliznek. és politikáról kezd be i. többek között a már említett Mr. már lépett. egy kisvendéglõben. sovány. almi fiatalságukat védelmezik vele. . mint azok a bolondok. . harmincöt évesnek látszik (bár alóságban jó pár évvel idõsebb).A biciklizés nem feltétlenül státusszimbólum . Gondoljunk csak az oxfordi hajnalra. az azonos nevû folyóirat egyik szerkesz¬tõje. mint rövidnadrágban és testre feszülõ p szerelésnél a biciklis bölcsészek már csak attól a sztreccs bi¬ciklisnadrágtól irtóznak jobb nek az ülepébe puha habszivacsot varrtak.kezdi mindenki kérdezgetni úgy ti¬zene gy körül.mondja valaki -. évtizedeken át biciklizett mindkettõ.különösen. Egyrészt közlekedési eszköznek te¬kintik a kerékpárt. inyílik elõtte a bejárati ajtó.

Volt egy biciklim. hátul fém¬kosárral. volt eg y csúnya bal¬esete. Ha ezek az írók valahol az ország nyugati részén élnének. az egyik bringa olyan. száguld. épp amikor a Murray Hill dombról g urult lefelé. hogy a nap minden szakában (minél késõbb. az irodalmi ügynök. ha van hozzá kedve.Rendben tartom. nõrõl van szó. visszafogott riporterek. A barátnõkhöz hasonlóan a bicikliket is lenyúlják New Yorkban. hogy tartanának maguknál lõfegyvert. mint a hímes to¬jással. én vagyok a legjobb. és el akarta k kapni. Akkor Lola azt mondta. h t menjen el. és egy jókora darabon az alton csúszott. éjszaka viszont a társadalomra veszélyes fenevadakká válna hibáztathatná õket? .Végül aztán az egész banda nekiesett Mr. A biciklis bölcsészek különös visz n vannak a bi¬ciklijükkel. összhangban magammal és a várossal. New Yorker éppen az angol bobbyk jellegzetes kalapjával a fején biciklizett.Kell a kosár a bevásárláshoz . visz magával .Talán ezért szokták a biciklis bölcsészeket megtámadni. .m ja Mr. és sikerült meglépnem. mint Larry McMurtry. Nappal szerény.Alumíniumvázas. és az illetõ bármelyik pillanatban megérkezhet. Ugyanez nem mondható el az életem többi részérõl. t mondtam. New Yor er.mondja egyikük Bár igazság szerint. Épp egy topless táncosnõkrõl szóló cikken dolgozott. ahogy egy nagy fémtárgy lüktet a lábam kö¬zött. Lola talán Marilyn Monroe-nak hitte magát az õ Arthur Millere oldalán. gyertek egyenként. New Yorkernek. kivéve a legnagyobbat. Halloween éjszakáján. a biciklis bölcsészek inkább Clark Ken tre hasonlítanak. .magyarázza Mr.meséli Kip.Nem volt semmi . . m nt azt egy ripor¬tertõl megtudhatjuk. erre aztán szétszaladtak. Aztán ellopták. és tizenöt perc múlva már ott is volt. .Most is a biciklimet fogom . Általában nem feltuningolt. Én a bi ciklin semmitõl sem félek. felpattant a biciklijére. Akár egy bûnözõ .De van ennél rosszabb is. mint az elsõ fokú égési sérülés. Tom McGuane vagy Cormac McCarthy. . . . semmi elasztikusan rugózó elsõ villa. és Chester átjöhet.ez is az igazi biciklis bölcsész ismertetõjele. De mivel New Yorkban élnek. mint a másik. az olyan. Addig nem is tértem magamhoz. ami kor egyszer csak körülvett egy görkorcsolyás banda. lehet. és azt mondta neki. high-tech mountain bike-juk van. Szinte még gyerekek voltak. mert körülbelül egy éve. Ekkor rájöttem. a sportból kerékpározókat meg nem. Csak a pontosság kedvéért: Mr. . míg nem szereztem egy új bringát. Le voltam sújtva. New Yorker . Három órán át dug¬ta a nõt. New Yorker lemez alatt fekete bakelitkorongokat ért. New Yorker. nem holmi CD-ket .osztja meg v gtitkosabb gondolatait egy nevének elhallgatását kérõ biciklis bölcsész. A biciklin ülve . aki éppen az irodájából telefon . ezért véletlenül nekiment a járdaszegélynek.mondj ster.Elõfordul.Ha az ember ekkora felületen lehorzsolja a bõrét. Jellemzõ példa Mr. amitõl teljesen bezsongtam . mert egy pasival él. .meséli. Szerencsére a mellbimbója végül visszanõt EGY NAGY FÉMTÁRGY A LÁBAM KÖZÖTT Manhattanben biciklizni tényleg veszélyes sport.jelenti ki Kip. az ember azt gondolhatja. annál jobb. Az intenzív s zextõl annyira remegett a lába.Szeretem a bringámat.Nekem a bicikli olyan. akiknek gyakran vér¬szomjas s zerkesztõnõkkel kell megküzdeniük. de én gyorsabb voltam. és összeismerkedett a nevû nõvel. hogy jól rád ijesszen . amit a kosárban vittem. . A az. hogy éjszaka egy részeg kiüvölt az ablakon csak azért. nem tudok egyszerre mindenkivel kiállni. .Érzem. amit nagyon szépre megcsináltam. amikor egy csapat tizenkét éves gyerek leszállította a bicik¬lijérõl. mint a kutyám vagy a gyere¬kem .Az ember átmegy a piroson.Két napja éppen a Central Parkon át hajtottam. de volt egy kis gond. mint azelõtt.mondja Mr. . hogy teljesen begörcsölt. Õ persze azonnal biciklire pat¬t . hogy vele sincs kedvem verekedn i. . Ki tudj a. hogy éppen ágyban van a Trump Pa lace-beli lakásában. Úgy bántam v ele. Chester kirohant a házból. . bogarászom. Nevezzük az illetõt Chesternek. az ember annyira össze tud nõ¬ni vele . Lola egy nap felhívta telefonon. Egyszer.meg a laptophoz és a munkához ka csolódó dol¬gok miatt is. csak néhány lemezt. Mr. amíg egy járó ezdett segítségért kiabálni. Eccles.Szerencsém volt . . sárhányókkal. Mr.közli Kip. egy romantikus kaland után. vagy szembõl behajt az egyirányú utcába. .A városi biciklizés a szabadságot jelenti. Olyan.Nem vették el a biciklimet. Chester ma már nem b iciklizik annyit. ha mertek. kinek egy elegáns háromsebességes gépe van. . le¬esett. mintha a tömeg felett lebegnél. Ha a biciklis bölcsész a biciklijérõl beszél. Ecclesnek is van ilyen története. annál romantikusabb). Mi ndegyik hátralé¬pett. Semmi Shimano XT váltó. bármilyen fiz kai állapotban. és ütötték-verték. bárhol bicik¬liznek. Még ennél is nagyobb veszély a szex.

a regényíró. és ezt a nõk is nagyon jól tudják. . ezért nem já mindenhova biciklin.. .Biciklis pasi? Jézusom. egy biciklivásárlás körülbelül három hónap alatt megtérül. egy hónap alatt.Többek között.Figyelj. Joanna. még este tízkor is. . Önzõ.A nõk nem tartják szexinek a bringázást .hebegett a nõ a pincérre pil¬lantva. hogy behozhatod-e a nõ lakásába a biciklit. rájöttem. .Egyszer egy nõ nagyon megharagudott. és jelenleg belsõépítész¬ként dolgozik.Mindketten bicikliztünk . hogy vegyenek valamit elvitelre. Visszamentek a nõ lakására.Én hozzá se nyúltam az eny Ezért nem kér¬hetnek pénzt. Van ezenkívül a biciklizésben valami olcsó életszemlélet is. .meséli -. Párszor még találkoztak e a pasi mindig azt akarta. hogy én igazából egy pizzára vágyom. sokat elárul . de egyik sem valami nyomósok. de csak kevesen érezték közben jól magukat. Belvárosi macák és greenwichi öreglányok Látogatás a városból nemrég kiköltözött barátoknál? Ebben az élményben a legtöbb manhattani n . van-e ka¬pás. a biciklitartót visszavett e. . hogy a nõk elõtt szerepe szik. és azóta õ használja. Megbeszélték. aki ír el lehet vele babrálni. visszaemlékszik arra. mint csak egy bicikli. További elõnye. fõleg kezdetben . Az egyik nõ. . aki az Ötödik sugárírton nõtt fel. Eccles. Túl nagy szabadsága van annak a férfinak. elvitték a biciklit . A pasi elkésett. mely állapotban sajátosan keveredett a fülig érõ száj és a megsemmisítõ érzés . aki biciklivel közleked ik. . dehogy kell nekem ilyen! . Ha a . Karácsonyra ped ig autóra szerelhetõ biciklitartót vett nekem. és egy bankárral kez ni.Ha a met rójegy árát vesszük ala¬pul. Ami¬kor elváltunk. többségük különös lelkiállapotb sza New Yorkba.mondja Mr. . hogy hozd csak be a bringádat. Ugye nem baj? Azzal felállt.Jó társalgási téma.. . így elõször ez nem jelentett gondot. Amikor végre leültek. De a bicikli néha több.El tudo d képzelni. hogy gyorsan célba érjünk. .állítja Kip. . amikor bicik¬livel akartam elmenni hozzá . amikor a születésnapomra biciklinyerget kaptam tõle. Eccles. hogy ötven-egynéhány évesen vagy tíz oka van annak.Bemész tíz percre egy könyvesboltba. GOND AZ ÜLEP KÖRÜL A biciklis bölcsészek gyakran elkövetik azt a hibát. nem kérek belõle. 10.Sen kit nem tudsz elvinni. . El tudod hinni? .Épp csak belekortyoltál egy pohár csapvízbe felelte a férfi.teszi hozzá Mr. aki szerkesztõ egy ncos férfimagazin¬nál. .Szerintük infantilis dolog. Mr. s bölcsészhez ment férjhez. nem kérek belõle. Ami azt illeti. és mire kijössz. hogy a barátnõjükbõl biciklis bölcsészlá faragni. A nõ végül kirúgta a pasast.És a végén nincs benned elég méltóság.Van valami önzõ dolog is benne .állítja Thad. Ha az ágyban is úgy viselkednek.mond¬ja Magda. De van egy pont. . men jenek fel a nõ lakására:.Van benne valami Peter Panre emlékeztetõ . Túl sokszor gáz férfi biciklista. amikor megismerkedett egy bicik¬lis bölcsésszel gy könyvbemutatón. hogy az ember ne mindig saját magával legyen elfoglalva. túl független vagy .foly tatja Thad. . hogy lakmuszpapírként jelzi. . amikor az ember rádöbben: nem élheti le úgy az életét.. . és végigböngészték az étlapot. az nagyon szex i tud lenni. hogy egy elegáns steakétteremben találkoznak az Upper West S de-on. a kkor plá¬ne köszönöm.mondja Mr. Eccles. Az anális-retentív típusok nem engedik közel a gépet a saját holmijukhoz.De nem kéne mégis. kamikaze fütyik. milyen szaga van a nadrágja ülepének? Köszönöm.Az. ugyanis nem az a lényeg.fejtegeti Mr. hogy még nem házas tt meg.De ha egy nõ azt mondja. és pizzát rendeltek. A bicikli jól jöhet a nõknél is. mint a biciklin. Eccles hozzáteszi.mondja Thad. Ez persze nem jelent feltétlenül gondot. De egybõl rájöttem ogy valami baj van. mint ahogy Mr.Gyanakod va méregetik az embert. idegességéhen egyik cigirõ másikra gyújtott). mert biciklivel jött (a nõ odakint vár¬ta. New Yorker rámutat. majd a pasas elment. Túl könnyen mozogsz. a pasas egyszer csak ndta: . és ott egyék meg. Ecc les. .

Jolie Bemard azelõtt ügynök volt, rockzenekarokkal fog¬lalkozott az International Creati ve Managementnél. Öt évvel ezelõtt, ha éppen nem a világ másik felén járt cowboycsizmában, és kkal töltötte az idejét, akikkel néha le is feküdt, szóval, ha éppen nem ezt csinálta, akkor Yorkban lakott, egy egyszobás lakásban, melyet fekete bõrkanapékkal és egy hatalmas hifir endszerrel tett otthonossá. hosszú szõke haja volt, karcsú, izmos teste, nagy cicije, és a mikor hazaért, mindig kábé egymillió üzenet várta a rögzí¬tõjén, amikor viszont szórakozni in volt pénzzel és anyaggal. Azt lehet mondani, hogy híres ember volt. Aztán történt valami. Senki se hitte volna, de megtör¬tént, amibõl megint csak az a tanulság, gy az ilyesmit so¬ha nem lehet elõre tudni. Harmincöt éves lett, megismerke¬dett egy befek tetési bankárral, aki a Salomon Brothersnél dolgozott, és mire kettõt számoltunk, összeházaso k, Jolie gyereket várt, és kiköltöztek Greenwichbe. - Semmi nem változik - mondta Jolie. - Ezután is mindig együtt lógunk majd, eljöhettek hoz zánk vendégségbe, nyá¬ron kint fogunk grillezni a kertben. Persze, persze, mondtuk erre mindnyájan. Eltelt két év. Hallottuk, hogy megszületett az elsõ kis po¬ronty, aztán a második is. A nevük nem bírtuk megjegyezni, ahogy azt sem, hogy fiúk, lányok vagy vegyes páros. - Figyelj, mi van Jolie-val? - kérdezgettem néha Mirandát, aki azelõtt Jolie legjobb barát nõje volt. - Nemtom - felelte mindig Miranda. - Akármikor hívom, nem tudunk nyugodtan beszélni. Jön a kertész, rajtakapja a bébiszittert, hogy a mosókonyhában füvezik, vagy az egyik gyerek vonyít. - Hát ez szörnyû tényleg szörnyû - állapítottuk meg mind¬annyian, aztán az egészet elfelejtet Aztán, úgy egy hónapja, bekövetkezett az elkerülhetet¬len: lila virágdíszes, kis fehér meghív , amelyek Jolie négy városi barátnõjét egy esküvõ elõtti buliba hívták, amelyet Jolie-ék házá . Az esemény szombaton volt esedékes, délután egy órakor - Miranda szerint csak azért, mert ez a legalkalmatlanabb idõpont, ráadásul ez az a do¬log, amihez az embernek a legkevésbé van kedve szombat délután. Kibumlizni Connecticutba. - Jolie könyörgött a telefonban - néz ránk Miranda. - Azt mondja, szeretné, ha a régi New Yor -i barátnõi eljönnének, hogy ne legyen olyan unalmas. - A halál csókja - mondom. A négy nõ mégis megállapodik, hogy elmennek - Miranda, harmincöt éves, egy kábeltévé vezetõje , harminc¬nyolc éves, és saját PR-cége van; Carrie, harmincnégy éves, afféle újságíró és Bell incnégy éves, bankár, a társaságból az egyetlen, aki férjnél van. RÉGI GREENWICH, ÚJ ELLENSÉGEK

Szombatra persze olyan szép lett az idõ, mint az idén még soha. Süt a nap, huszonegy fok v an. A csajok a pályaudva¬ron találkoznak, és mindenki azonnal panaszkodni kezd, hogy ebb en a gyönyörû idõben be lesznek zárva Jolie-ék házába - igaz, tõsgyökeres New York-i pincebog t sem menne ki egyikük sem a lakásból, ha nem muszáj. A bajok a vonaton kezdõdnek. Carrie szokás szerint reg¬gel négykor került ágyba, és szörnyen pos. Egyfolytában úgy érzi, mindjárt rosszul lesz. Belle összeveszik az elõt¬te ülõ nõvel, ak gyereke folyton feltérdel az ülésen, hátrafordul, és a nyelvét öltögeti. Aztán Sarah kíméletesen közli velünk, hogy Jolie az Ano¬nim Alkoholistákhoz jár - már három h ami azt jelenti, hogy a buliban nem lesz szesz. Carrie és Miranda azonnal elhatározzák, hogy a következõ állomáson leszállnak a vonatról, és ennek New Yorkba, de Belle és Sarah nem hagyja. Aztán Sarah azt java¬solja Carrie-nek, hogy neki is el kéne mennie az Anonim Al¬koholistákhoz. A vonat megérkezik Old Greenwhich-be, és a négy nõ bepréselõdik egy zöld-fehér taxi hátsó ülé - Miért csináljuk ezt? - kérdezi Sarah. - Mert muszáj - feleli Carrie. - Azt ajánlom nekik, hogy ne legyenek elöl a kerti szer¬számok - mondja Miranda. - Ha ke rti szerszámot látok, si¬kítok. - Ha gyereket látok, sikítok. - Oda nézzetek! Fák! Fû! Érzitek a frissen vágott fû illa¬tát? - lelkendezik Carrie, aki tito tos módon, hirtelen job¬ban lett. Gyanakodva méregetik. A taxi egy fehér, gyarmati stílusú ház elõtt áll meg, melynek értékét nyilván emeli a csúcsos az emeleti erkélyek. A gyep valószerûtlenül zöld, és a kertben a fák kö¬ré rózsaszín virágoka - Nézzétek, milyen helyes kiskutya! - kiált fel Carrie, és az ugatva feléje száguldó golden r trieverre mutat. Amint a kutya a kert határához ér, valami visszalöki, mintha egy lát¬hatatl an kötélnek ütközött volna.

Miranda rágyújt egy kék Dunhillre. - Láthatatlan villany¬pásztor - magyarázza. - Itt mindenki ek ilyen van. Lefogadom akármibe, hogy errõl ma még hallani fogunk. A négy nõ egy pillanatra megáll a kocsifelhajtón, és a ku¬tyát bámulja, aki a kert közepén ül ja a farkát. - Menjünk vissza New Yorkba most rögtön! - kéri Sarah. Odabent már ücsörög néhány nõ a nappaliban, keresztbe vetett lábbakkal, a térdükön kávéscsész földön ágyterítõ, rajta uborkás szendvicsek és quesadilla salsaszósszal. Kissé távolabb bont g Fehérbor, egyik oldala párás. A leendõ menyasszony, Lucy, egy kicsit megret¬ten a New Yo rk-i nõk érkezésekor. Mindenkit lemutatnak mindenkinek. Egy Brigid Chalmers nevû nõ, tetõtõl talpig Hermesbe öltözve, Bloody Marynek látszó italt kor lgat. - Késtetek, lányok. Jolie már azt hitte, el se jöttök - mondja abban a hû¬vös, sajátosa ok stílusban, amit csak a nõk használnak egymás között. - Hát, a menetrend - vonogatja Sarah bocsánatkérõen a vállát. - Ne haragudj, ismerlek valahonnan? - suttogja Miranda Carrie fülébe. Ez annyit jele nt, hogy Miranda a maga részérõl mostantól háborúban áll Brigiddel. - Bloody Maryt iszol? - kérdezi Carrie. Brigid és egy másik nõ összenéznek. - Igazából Virgin Mary, mert alkoholmentes - feleli. Teki tete egy pillanatra Jolie felé rebben. - Az évek hosszú során elegem lett az al¬koholból meg a bulizásból. Egy idõ után, nem is tudom, va¬lahogy unalmas lesz. Az ember fontosabb dolg ok felé for¬dul. - Nekem a legfontosabb dolog most egy vodka lenne - mondja Carrie, halántékára szorított ujjakkal. - Hihetetlenül másnapos vagyok. Ha nem kapok vodkát... - Raleigh! - kiáltja az egyik kanapén ülõ nõ. Hátrafor¬dulva próbál benézni a másikszobába. enj ki a kertbe játszani! Miranda Carrie-hez hajol; - Most a kutyájának szólt, vagy a gyerekének? HÁZAS SZEX

Miranda Brigidhez fordul. - Mondd csak, Brigid - szólítja meg -, te mit is csinálsz egés z pontosan? Brigid kinyitja a száját, és ügyesen belehelyez egy quesadillát. - Otthon dolgozom. Saját ta nácsadó cégem van. - Értem - bólogat Miranda. - És mivel kapcsolatban adsz tanácsokat? - Számítógépekkel. - Õ a környék Bill Gates-e - mondja egy másik nõ, akit Marguerite-nek hívnak, és Eviant iszik borospohárból. - Ha valami gond van a számítógéppel, csak szólunk Brigidnek, és õ megoldja. - Ez nagyon fontos annak, akinek számítógépe van - szól közbe Belle. - A számítógépek annyira tud¬nak lenni. Különöse n, ha az ember nem mindennap hasz¬nálja. - Elmosolyodik. - És mi a he yzet veled, Marguerite? Hány gyereked van? Marguerite elpirul kissé, és elfordítja a fejét. - Egy - mond¬ja kicsit szomorkásan. - Az én yönyörû kis angyalkám Persze már nem olyan kicsi. Nyolcéves kisfiú, és nagyon fiús korszak¬ba en. De most próbálkozunk egy kis testvérrel. - Margie a lombikbébi programot csinál ja - magyarázza Jolie, aztán hozzáteszi: - Annyira örü , hogy az én két ki¬csim már megszületett. Sajnos Carrie épp ebben a pillanatban lép be a konyhá¬ból, egy nagy pohár jeges vodkát kortyo va. - A porontyokról jut eszembe, hogy Belle-t fel akarja csinálni a férje, de õ nem aka rja. Úgyhogy elment a gyógyszertárba, és vett egy olyan micsodát, amivel meg lehet állapítani a peteérés idõ¬pontját. Az eladónõ sok szerencsét kívánt neki, mire õ: De¬hogy, félreérti a arom megtudni, mikor dug¬hatok úgy, hogy ne legyek terhes!" Hát nem oltári? - Nem bírnék nyáron terhes lenni - magyarázza Belle. - Milyen hülyén néznék ki fürdõruhában? Brigid visszatereli a beszélgetést eredeti medrébe. - És te mivel foglalkozol, Miranda? - kérdezi. - Te ugye New York¬ban laksz? - Tudod, én egy kábeltévés társaság egyik igazgatója vagyok. - Jaj, imádom a kábeltévét! - lelkendezik egy Rita nevû nõ, akinek a nyakában három vastag ar lánc lóg, plusz egy tizenkét karátos zafír eljegyzési gyûrû meg egy zafírberakásos jegygyûrû. - Bizony - feleli Belle édesen mosolyogva. - Miranda a mi kis Bob Pittmanünk. Tudjátok , a Music Television alapí¬tójára gondoltam. - Én tudom! - mondja Rita. - A férjem a CBS tévétársa¬ságnál dolgozik. Majd megmondom neki, h ismerlek, Miranda. A személyi titkárnõje voltam, amíg mindenki rá nem jött, hogy járunk. Akk r még házasember volt.

Összenéz néhány connecticuti nõvel. Carrie leroskad Rita mellé, és közben véletlenül leönti egy kis vodkával. - Jaj, ne haragudj - szabadkozik. - Olyan ügyetlen va¬gyok ma. Szalvétát? - Nem történt semmi - feleli Rita. - Csak annyira lenyûgöztél - magyarázkodik Carrie. - Megszerezni egy nõs férfit! Erre én sose lennék képes. Va¬lószínûleg a végén inkább a feleségével barátkoznék össze. - Erre vannak a tanfolyamok az Oktatási Centrumban - jelenti ki szárazon Sarah. - De nekem nem lenne kedvem tanfolyamra járni egy rakás szerencsétlennel - mondja Carr ie. - Sok ismerõsöm vett már részt tanfolyamon az Oktatá¬si Centrumban - meséli Brigid. - Melyik is volt a kedvencünk? - kérdezi tõle Rita. - A szado-mazo? Hogyan legyünk úrinõk? - Hát, az én férjemet tényleg csak lovaglópálcával lehet ébren tartani - mondja Brigid. - Ház ex. Lucy bátran felnevet. KERTVÁROSI MEGLEPETÉS: A BIDÉ

Carrie feláll, és nagyot ásít. - Megmondaná valaki, hol a vécé? De nem a vécére megy. Nem is részeg, mint amilyennek látszik. Lábujjhegyen fellopakodik a lépcsõn, amelyet perzsa futószõ yeg borít, és arra gondol, ha Jolie helyé¬hen lenne, biztosan tudná a szõnyeg pontos fajtáját ert az embernek ilyen dolgokat illik tudnia, ha egy gazdag bankár felesége, akinek o tthont teremt a kertvárosban. Carrie Jolie hálószobájába megy. Süppedõs fehér padlószõnyeg, mindenütt ezüstkeretes fényképe otón Jolie látható fürdõruhában, hosszú szõke haja leomlik a vállain. Carrie sokáig nézegeti a fényképeket. Milyen lehet Jolie-nak lenni? Hogy történt az egész? Ho yan talál az ember va¬lakit, aki szerelmes lesz belé, és ilyen dolgokkal veszi körül? Carrie harmincnégy éves, soha még a közelébe se került en¬nek, és jó eséllyel nem is fog. Pedig úgy nõtt fel, hogy ilyen életet képzelt magának. Ezt akarta, és úgy gondolta, õ is így . De azok a férfiak, akiket õ akart, vagy nem ilyen életet akartak, vagy õt nem akarták. A kik pedig ilyen életet akartak, túl unalmasak voltak. Carrie belép a fürdõszobába. A padlótól mennyezetig feke¬te márványburkolat. Bidé. Lehet, hogy a kertvárosi férjek csak akkor szeret nek lukra játszani, ha a feleség frissen mosdott. Nem úgy, mint a New York-iak. Carrie kis híján felsikolt. A fürdõszobában van egy 30x40 centis fotó, melyen Jolie látható terhesen, Demi Moore-stílusba , egy átlátszó fésülködõköpenyt leszámítva teljesen meztelenül. A köpeny szétnyitva, jól látn melleit és óriási pocakját. Büszkén néz a kamerába, kezét a hasán nyugtatja, valami¬vel óriás köldöke fölött. Carrie lehúzza a vécét, és lélekszakadva lerohan a lépcsõn. - Már az ajándékokat bontogatjuk - néz rá Brigid meg¬rovóan. Carrie leül az egyik Miranda melletti székre. - Mi a baj? - kérdezi tõle Miranda. - Egy fotó. A hálószoba melletti fürdõszobában. Nézd meg te is - feleli Carrie. - Elnézést - mondja Miranda, és kimegy. - Miben sántikáltok ti ketten? - kérdezi Jolie. - Semmiben - mondja gyorsan Carrie. A leendõ menyasszonyra pillant, aki egy piros, fekete csipkével díszített se¬lyembugyit tart a kezében, amelyen alul, középen praktikus lyu at hagytak. Mindenki nevet. Végül is errõl szól a nász¬ajándék: poén. RESZKETEK

- Láttad azt a fényképet? Nem hittem a szememnek - mondja Miranda hazafelé a vonaton. - Ha valaha terhes leszek - feleli Belle -, kilenc hónapig ki se teszem a lábam a la kásból. Senkivel sem fogok találkozni. - Én meg tudnám szokni - szól Sarah álmodozva, mi¬közb ablakon hámul kifelé. - Ház, autó, bébiszitter. Olyan kezelhetõnek látszik az életük. Félték k. - De mit csinálnak egész nap? Ezt szeretném tudni - mondja Miranda. - Még szex sincs az életükben - teszi hozzá Carrie. Közben új barátjára, Mr. Bigre gondol. Eg e minden király vele, de egy év, két év múlva - ha egyáltalán eltart addig - vajon mi lesz? - Nem fogjátok elhinni, nút hallottam Brigidrõl - meséli Belle. - Amíg ti az emeleten volt atok, Jolie berángatott a konyhába. Légy szíves. legyél kedves Brigidhez - mondta - Nemrég r ajtakapta a férjét, Tadet egy másik növel." A másik nõ Brigid szomszédja, Susan volt. Susan és Tad New Yorkban dolgoznak, és úgy egy éve

indennap egy autóval mennek a vonatig meg vissza. Amikor Brigid este tíz¬kor beléjük botlo tt, mind a ketten he voltak rúgva, és az autó¬ban ültek, ami egy zsákutca végében parkolt. Br d épp a kutyát sétáltatta. Feltépte a kocsi ajtaját, és rácsapott Tad pu¬cér valagára. A kis zeretne jó éjszakát puszit adni az apjának"- mondta, azzal visszament a házba. Ezután Brigid egy hétig nem vett tudomást a helyzetrõl. Közben Tad egyre idegesebb lett, néha egy nap tíz szer is felhívta az iro¬dájából. De valahányszor megpróbálta szóba hozni a dolgot, Brigid min gyerekekre terelte a beszélgetést. Végül szombat este, amikor Tad berúgott, mint az állat, é épp egy újabb adag Margaritát kevert a teraszon, Brigid kipakolt. - Megint terhes vag yok. Tizenkét hetes. Úgyhogy, most már nem kell aggódnunk, hogy elvetélek. Nem is örülsz, drá - azzal a fejére borította a margaritás kancsót. - Jellemzõ - szól Carrie, egy gyufával tisztogatva a körmét. - Úgy örülök, hogy az én férjemb het bízni - sóhajt fel Belle. - Reszketek - mondja Miranda. Most pillantják meg New Yorkot, késõ délutáni barna színeiben fölébük magasodik, ahogy a vonat átmegy a hídon. - Muszáj innom valamit. Ve¬lem tart valaki? Az Icibe mennek. A harmadik koktél után Carrie felhívja Mr. Biget. - Hali - mondja Mr. Big. - Mi az ábra? - Szörnyû volt - kuncog Carrie. -Tudod, mennyire utálom az ilyet. Nem bírtak másról beszélni, csak gyerekekrõl, ma¬gániskolákról, meg arról, hogy golyózták ki a barátaikat a városi klubbó n törte össze a bébiszitter az új Mercit. Hallja, ahogy Mr. Big kifújja a szivarfüstöt. - Ne is törõdj vele, kölyök. Majd megszokod - m ndja. - Nem hinném - feleli Carrie. Hátrafordul, és az asztaluk felé néz. Miranda már odarángatott két pasit egy másik asztaltól, kük mély beszélgetésbe bonyolódott Sarah-val. - Menedéket kérek a Bowery bárban - mondja, és lete¬szi a kagylót. 11. A cicababák meglépnek a kertvárosból. Fedetlen keblek a New York-i éjszakában

Közvetlenül a hazatérés után rossz dolgok történhetnek azok¬kal a New York-i nõkkel, akik a k sba nemrég férjhez ment, gyermekes barátnõiket látogatják meg. Miután visszajöttek a greenwichi nászajándékbuliból, más¬nap reggel Carrie, Miranda, Belle és h körbetelefonálják egymást. Sarah eltörte a bokáját, amikor hajnali négykor görkorcsolyázni próbált. Miranda a gardróbban tt valami pasi¬val egy bulin, és nem használtak óvszert. Carrie pedig akkora hülyeséget csiná t, hogy meg van róla gyõzõdve: rövid viszo¬nya Mr. Biggel ezennel véget ért. A HUNCUT SZERSZÁM

Mirandának eredetileg nem állt szándékában megõrülni a buliban, és nem kívánta elõadni - az õ ve - Glenn Close imitációját: - Éppen hazafelé tartottam, hogy a hosszú nap után álom¬ra hajtsam a fejemet, és másnap, vasá dolgozni tudjak. Ezért király, ha az embernek nincs férje, gyereke, és egyedül él. Vasárnap s dolgozhat. De Sarah rávette, hogy menjenek el a buliba. Jó kap¬csolatokba botolhatunk ott, hidd el " - érvelt Sarah. Sarah, akinek saját PR-cége van, kapcsolatokban látja a világot, amit pa sinak is lehet érteni. A buli a Keleti Hatvannegyedik utcá¬ban van. Valami gazdag öreg p asi házában. Fekete ruhás har¬mincas nõk, gyakorlatilag egyforma árnyalatú szõke hajjal. Ezek fajta nõk folyton gazdag pasik saját házukban rende¬zett bulijaiba járnak, és mindig elhozzák a barátnõjüket is. Ezért egész sereg ilyen nõt látni, akik mind pasira vadásznak, és közben ú k, mintha nem pasira vadásznának. Sarah eltûnik a tömegben. Miranda ott ragad a bárnál. Sötét, hullámos haja van, ráadásul test imuló lovaglónadrág van rajta, így kilóg a társaságból. Két lány megy el mellette, és Miranda meg merne es¬küdni, bar lehet, hogy csak üldözési mániá hogy az egyik azt mondja: - Ez az a lány, Miranda Hobbes. Micsoda egy bestia! Miranda erre félig magában, úgy hogy senki se hallja, azt mormolja: Pontosan, egy igaz i bestia vagyok, drágám, és hála istennek, hogy nem vagyok olyan, mini te. Közben eszébe vil lan, hogy a kertvárosban a hosszú délután végén, a ka¬lóriaszegény joghurttal díszített kalór ortát olyan hegyes, valódi ezüstbõl készült tortavillával szolgálták fel, amely könnyen felsé olna bárkinek a bõrét.

Egy férfi lép hozzá. Drága, csináltatott öltöny. Jó, nem iga¬zán férfi, mert még csak harminc e próbál az lenni. Miranda éppen egy dupla vodka-tonikot igyekszik szerezni a bárpincértõl, mikor a férfi így szól hozzá: - Szom¬jasak vagyunk, mi? - Nem, a marhasültemet várom! - Magának azt is szerzek - mondja a férfi, és kiderül, hogy francia akcentussal beszél. - Majd szólok, ha kérek - feleli Miranda, és megpróbál eltûnni. Nem akar belebonyolódni a bul ba. Elege van abból, hogy kilóg a társaságból, de hazamenni sincs kedve, mert abból is elege van, hogy magányos, és egy kicsit be is van rúgva. - Guy vagyok - mutatkozik be a férfi. - Galériám van a Hetvenkilencedik utcában. Miranda felsóhajt. -Hát persze. - Talán már hallott is róla. - Idehallgass, Guy - kezdi Miranda. - Igen? - mondja a férfi felélénkülve. - Elér a fütyid a fenekedig? Guy ravaszul elmosolyodik. Közelebb húzódik. Kezét Miranda vállára teszi. - Hát persze. - Akkor azt javaslom, baszd meg magad. - Ugyan már! - mondja Guy, és Miranda nem tudja eldön¬teni, hogy tényleg ilyen hülye, vagy c sak azért látszik hülyének, mert francia. Megragadja Miranda kezét, és elkezdi vonszolni a lé csõn felfelé, Miranda pedig hagyja, arra gondolván, hogy ha egy férfi meg tudja õrizni a n yugalmát, miután megsér¬tették, akkor talán nem is lehet annyira rossz. A gazdag pa¬sas hálós kötnek ki, az ágyon vörös selyem ágyterítõ, és kiderül, hogy ennél a Guynál kokó is van. Azt márolni kezdenek. Az emberek közben ki-be járkálnak. Valamiért a gardróbszobába kerülnek. Patinás fenyõbur¬kolat, nadrágtartók, vállfák, a polcoko erek és bõrcipõk. Miranda elolvassa az egyik ruhacímkét: Savile Row. Unalmas. Amin megford ul, és azt látja, hogy Guy ott áll mögötte. Petting. Sarah megválik szûk nadrágjától. Elõbukk ncut szerszáma. - Mekkora van neki? - kérdezi Carrie a telefonban. - Nagy. És francia - feleli Miranda. (Hogy volt erre képes?) A végén Guy azt kéri tõle: - Drá , azért a barátnõmnek ne meséld el - és még egyszer utoljára bedugja a nyelvét Sarah szájába. Aztán minden kiderül: két éve együtt él a barátnõjével, aki gyakorlatilag a menyasszonya, de bírja eldönteni, hogy meg akar-e nõsülni, viszont a nõ mégiscsak vele él, úgyhogy mit tud cs i? Ekkor következik a Glenn Close-imitáció, csak nyúl nélkül. Másnap Guy kinyomozza Miranda tele onszámát, és fel¬hívja azzal, hogy látni szeretné. - És körülbelül ennyi a pasiválaszték - sz a. NEWBERT AGGÓDIK Délben telefonál Belle férje, Newbert, hogy nem tud-e Carrie valamit Belle-rõl. Ha meghalt volna, azt biztosan tudnám - feleli neki Carrie. A GÖRKORCSOLYÁS KAMASZLÁNY

Aztán ott van Sarah, aki Miranda szerint a saját pincéjében görkorcsolyázott hajnali négykor Részegen. Harmincnyolc évesen. Felnõtt nõ, aki benne ragadt a kamaszlány szerepben. Van v alami, ami még ennél is kevésbé vonzó? Nem hinném. De mit is tehetne Sarah? Harmincnyolc éves, vénlány, és szeretne járni valakivel. A pasika t pedig, mint ahogy az az eddigiekbõl is kiderült, a fiatalok érdeklik. Még a nászajándékbuli a meghívott nõk is, akik idõsebbek Sarah-nál, már rég férjnél voltak harmincnyolc évesen. Így or¬csolyázik a pincében egy huszonöt éves sráccal. Ahelyett, hogy lefeküdne vele. A srác benn enne, Sarah viszont attól fél, hogy túl öregnek találná a testét. - Áááá, szia! - mondja Sarah, amikor Carrie délután fel¬hívja. A kanapén fekszik kicsi, de tö akásában, nem messze a Second Avenue-tól. - Remekül vagyok, drágám, annyira remekül, hogy azt el sem tudod képzelni - természet¬ellenesen vidám a hangja. - Csak éppen a bokám van egy kic sit eltörve. A baleseti sebészeten olyan helyes dokik dol¬goznak. És Luke végig ott volt v elem. - Luke? - Igazából Lucas. Olyan helyes hír. Az én kis barátom - kuncog. Ijesztõ hangon. - Honnan szedted a görkorcsolyát? - Az övé. Azzal jött a buliba. Hát nem aranyos? Hat hét múlva veszik le a gipszet. Addig Sarah egy lábon fog ugrálni, úgy vezeti majd a sa ját PR-cégét is. Nincs be¬tegbiztosítása, úgyhogy nem mehet betegszabadságra. A cég egy cérna

Elég. Aztán Barkley bes zélgetést próbál kezdeményezni.mondja Barkley. Sam erre így szól: .Meghiszem azt. és kivesz egy lakosztályt a Carlyle Hotelben. MINDEN ÚT BABY DOLLBA VEZET A nászajándékbuli után. hogy tetszenének a képeid? . aki történetesen nõ. leveszi a ruháját. és azt mondja neki: . és táncolni kezd az egyik színhadon. Felmegy a lépcsõn. mert ez mindig így megy Sam és közte. hagy szí¬veskedjen lefáradn i a színpadról.Keressünk egy új törzshelyet. és kezd el rendez Két lány táncol a színpadon. Gyerekekre.Jó fele¬ség vagyok. hogy nõket is látni itt! . Belle nevet. . összevesz¬tek Newberttel. Samantha csak nézi evet. A nõi vécének amit nem lehet rendesen becsukni. ha van velük egy férfi a topless bárban fû is van nála. Szerinte Newbert csak azért ideges. . Ehhez át kell mennie a két színpad közötti szûk nyílá¬son. Jones. valamint a spagettiszósz. Samantha éppen egy kubai szivart szív. és miután felhívja új barátját. .). de mikor a mixer odalép Carrie-hez. -Vagy legalább hívj meg egy italra. A mixer. mert õ nem akar gyereket. hogy te milyen klassz csaj vagy? Hogy szerintem milyen klassz csaj vagy? Carrie-nek az jár a fejében. Belle-t eléggé. mint feleségnek lenni a kertvá¬rosban? Jobb vagy rosszabb? Ki tudja. Vagy talán azért. . és miért is nem hagyja a fenébe az unalmas festést. Folyton azt mondogatta Belle-nek. Elszívnak egy join¬tot a taxiban. Valami baseballjátékosról be¬szél. Sam m g¬ragadja Carrie karját (Sam soha nem szokott ilyet csinálni.állítja a baseballjátékos.És ing en italokat kezd nekik töltögetni.Nem tudom. Házasságra.kéri Barkley. . Hétköznapi csajoknak tûnnek. Találnak is. és amikor kiszállnak a Baby Dollnál.meséli a telefonba. . . Egy szép napon. Barkley már kiabál: . aki barátainak csak Sam. azt mondja nekik: . Most kell jól éreznie magát. mert most küldte el az új regényét a kiadónak. Mr. De mibõl gondolod. Am kor végre boldognak érzi magát egy pasival.Tényleg? Ki szerint? .Én jobban szeretnélek . az¬zal kimegy a mosdóba. Carrie Greenwichre gondol .ellenkezik Belle. Miután Belle hazament a nászajándékbuliból.Mind kibaszott zsenik vagyunk . Ott lépett he a képbe a baseball¬játékos. Ez mindig gond az ilyen helyeken. . BELLE A CARLYLE-BAN Belle a Carlyle-ból telefonál.Olyan jó. Bigrõl! Nem tudom. Carrie azon morfondírozik. úgyis mindennek vége. . Carrie legjobb b a¬rátnõje. egy sztriptíz bárt a bohémnegyedben. Frederick night-club¬ban. a Miami Dolphins csapathól. és Barkley arcába fújja a füst . .Nem kell. Newbert is.Mi ndent tudni akarok Mr. Belle elrohant otthonró egyenest a Fre¬derick night-clubba ment.Még nem értem meg rá . A Baby Dollt. bele vagyok zúgva. abbahagyja. Idõnként. Szóba kerül a férje. hozzád való-e. és hogy igazá is ugyan¬azt csinálják. mintha fesz sat nyomna két fadarab közé. Nem baj az.mondja Samantha. Biget. egyáltalán válaszoljon-e.Rem ek spagettiszószt tudok csinálni .feleli Barkley.Na.dönti el magában. A i nem fizették a regény. és úgy le a lépcsõn. ha én tetszem. Barkley.Imádnám. mint David Salle! Egy kibaszott zseni vagyok! . Most .Tégy velem próbát . szõke haját kisimítva a szemébõl. és elülteti benne a kételyt. Hogy igazából mennyi¬re szeretne rendezõ lenni. Ha teherbe esik. odanyomul Samantha asztalához. . .De szeret . és udvariasan megkéri. a huszonöt éves ígéretes festõ és modellpecér. de lö nagy fe¬nék.Nem veszõdöm huszonöt évesnél fiatalabb pasival.mondja. Azt hiszem. hogy tetsszenek .szögezi le Carrie. ha idõnként felugranál hozzám . Nem vagytok elég tapasztaltak az én ízlésemhez képest. Nagyot szippant belõle.De mikor jobb vagyok. Végül azt fe¬leli: . Carrie helyesel. hogy velük jöjjön. . nem néznek ki túl jól: kicsi. Samantha gonoszul vigyorog. elszalad. Nem bírják lerázni Barkley-t. hogy a férje nem szereti õt.Jobb ez vagy rosszabb.Te ezt nem értheted. jön Sam. hogy egy szép napon Sam meg õ majd együtt visznek ágyba egy pas it.Koktélt szolgálnak fel. ezért inkább hagy¬ják. A csempék töredezettek. Curie a Bowery bárba siet. a negyvenes film¬producer van ott. .Tudja ez a tag. lépjünk innen .

Carrie fogja az összes képet.Felhívtak ma reggel .Azért haragszom. azokat a hihetetlenül rövid ideig tartó kapcsolatokat. ami elõsegíti a röpke szexuális együttléteket. valamint a táj (azok a magas sövények. mert nem mondtad el.Másnap reggel nyolckor Mr. Aztán egy másik helyre is. Bignek. ehhez kell egy kis furfang. Az új Joe Eszterha de job¬ban szereti a hetero pasikat. ha van egy kis színe. másrészt. De arra rájönni. . Forgatókönyvíró. . amíg autóval eljut az embe r Southampton-ból East Hampton-ba. Golfozni készül. milyen vo t vele aludni. egy házat Bedford-ban és még egy lakást a Palm Beach-en.Elmentem a Bowery¬be. Mindenesetre van valami Long Island-¬ben. Játék¬szerei: kismerci.Tudja.Nem szeretem a homokot.És v eled mi van? . göndör haj. hogy én voltam az? . akkor fe ezték fel egymást). amelyekben olyan jól el lehet bújni) sajátos robbanóelegyet alkotnak. De hadd mutassam be a résztvevõket. Öt alk t (és vált el). Egyrészt tudni kell. hatvanöt éves.teszi fel a kérdést. Intõ példaként álljon itt az alábbi tanulságos történet. Szeretné felragasztani a kivagdosott részeket egy nag y kartonra. különösen hajnali négykor). Magáé¬nak mondhat viszont egy luxuslakást a Park Avenue. am i szerinte New Yorkban lesz. .mondja a férfi -. hogy a meztelen bõr (a bikinifelsõ nélkül napozó nõk a Media Beach-en) földrajzi elhelyez¬kedés (annyira. . És leteszi. Hosszú.Lehet. a forró szex reményében Talán csak attól van.Túl sokat ittam . a strand parkolójában.Tényleg? És ott történt valami érdekes? . Big szivarral. amit el kéne mondanod? . nyálas úrifiú. akiben meghízhatsz. hogy vesz egy saját házat. Biget. A bar atják. hogy nem vagy hozzá õszinte? . elõfordulhat ugyan. ak yediki hét¬végét a Hamptonok-ban töltötték. Hét¬végén a Further Lane-en lakik. én vagyok az egyetlen.Mikor értél ha a? . Csoda¬gyerek.") és egy mobiltelefon. hát. amit vártál. York-iakban is.feleli Carrie azon a kislányhangon. hogy lehet a megfelelõ pillanatban g¬pattanni. külön mû. -Tényleg? És honnan tudja az illetõ. Tekinthetjük ezt úgy. Vagy talán ez a bizonyíték arra. de nem biztos. mitõl döglik a légy. Egy szép napon majd az egyik nagy stúdió igazga¬tója szeretne lenni. harátok¬nál. világoskék szem. . hogy valami bejön. .Valaki azt állítja. Játékszere nincs. de annyira hosszú ideig tart.Carrie felnevet. mint az ambíció.Más nincs. A barátai mostanában arról aszkodnak. Alá pedig: hiányzol. Tizenkét gyerek. Aztán nem csinál semmit. hogyan fordíthatja az ember a fent vá¬zolt tényezõket a maga elõnyére. Skipper és Mr. hogy az utóbbi idõben nincsenek sikerei a nõknél. há¬rom reményteljes agglegényrõl. huszonöt éves. . hogy félig pucéran táncoltál a y Doll bárban. ahogy a hátához bújt. és kivagdossa az összesbõl a szivarozó Mr. hogy megbízhatok-e benned? . . . hog y pont az. és föléírni: Mr.állítja Skipper. A fiatalság ebben az esetben nem jelent feltétlen e lõnyt. . Big telefonál.Haragszol? . Brooks Brothers ruha ( Brooks Broth ers testem van.Miért nem mondtad el? .De honnan tudjam. hármas és négyes számú feleséggel jóban van. Azon gondolkodik. Elkényeztetett. amin szünet nélkül beszél. .Hidd el . amiket a legtöbb embe r nem feltétlenül szeret tudomásul venni másnap reggel.Most haragszol? . amin híze¬legni szokott Mr. A hangja feszült. hangjában õszinte csodálkozással. Ellenkezõ esetben. és üzleteket hoz öss an idõpocséklás strandra menni .Nincs . hogy a csajok homokosnak nézn ek? . Marvelous a Southampton Hedges-ben. Egyes számú agglegény: Skipper Johnson. mi a titka. sportos alak: minden alkatrész üzemsze¬rûen mûködik. Arra gon¬dol. Marvelous.feleli Carrie. harminchét éves. Hogy tudsz úgy járni valakivel.Nem sok mindent . Hármas számú agglegény: Stanford Blatch.És mit csináltál? . Kettes számú agglegény: Mr.Errõl jut eszéb . és rengeteg csók.kérdezi Carrie-tõl. . A kettes. bár hatvannak mondja magát. hogy Skipper órá¬kon át ül az autóban. amit Jamaicában készítet¬tek (milyen boldognak tûnnek. Szögletes á sillogó õsz haj. Sokáig néz et.mondja a férfi. hogy a fajfenntartó ösztön erõsebb. Szórako i jog. st Hampton-ban. A Baby Doll bárba. sötét. hogy a legtöbb ember vitathatatlanul job¬ban néz ki. amit nem hajlandó levágatni.

nem tudok hazavezetni . nem hiszem. becsukj a a szemét. ezért tudatosan nem hívja meg. . Ti. SKIPPER JÓL ELSZÚRJA Szombat este. Carrie cigarettázik. Megígérem! . miért nem kellesz a csajoknak. hogy alud¬jon inkább a kanapén. így már semmit nem kell bizonygatnia. . és az ágyr " trükkel próbálkozik egy Cindy nevû lánynál. De az ágytakarón kell aludnod. Skipper kerti grillpartira megy a barátaihoz. . de Skipper ismeri a beengedõ embert. . Mr. Csak aludni fogunk. egészen addig.ny afogja kölyök¬kutyahangon. inkább ráveszi a család sofõrjét.Tudom már. Skipper összefut két barátjá¬val: George és Charlie az.Õ a kertész. Stanford leteszi a telefont.Nagyon be vagyok rúgva. rengeteg hely van. mert megbeszélte.Hozd el a kéziratot is.Mit csinálsz? Nincs kertészed? . hogy átjöhessen. yik helyrõl a másikra.Szivaroznod kéne. Skipper meg yugtatónak ta¬lálja ezt az egyenszépséget. hogy beugrik a barátaihoz. hogy a csajok csapat¬ban vannak. és a New York Post-ot olvassa. Eny az egész emelet. Skipper beleegyezik. Skipper felajánlja. A do¬log bejön.Rendben.mondja a telefonba.kérdezi Skipper. . Felöltözve. Big azt mondja n : . Két modell koktélokkal kezdi do¬bálni egymá evetnek. HIDEG ZOOM SKIPPERNEK Péntek este.Szabadságon vagyok .Muszáj kijönnöd . ügynökök túl keményen haj¬totok. hogy jöjjön ki a hétvégére. egy tanyaházba. Skipper berúg. egy fia tal házaspárhoz.Ismered Robert Morriskint? . és beugrik az úszómedencébe. sört iszogat.Tudod. hogy gye¬rekko mer mindenkit. hogy autóval hazaviszi õk et. aki számít.jelenti ki a lány. Carrie-hez és Mr.Hadd maradjak itt. amíg azt nem tal ani neki. Amikor felbukkan levegõért. Hajnali kettõkor az egyik lány a bokorba hány. a modellpecérek. Ez azt jelenti. de elhatározza. A Pine Hamptons-ban iszogatnak a bárpultnál. Southampton-ban. Blatch direkt angosan beszél. hogy Skipper majd megdöglik .mo . . hogy Jim Carrey zseniális. és közben a bátyja barátnõjét méregeti.könyörög Skipper. és horkolni kezd. Autómosást is vállal. . akik a Ralph Laur en-nél dolgoznak. hogy nem kell majd az egyikü¬ket egész este szórakoztatnia. BLATCH SZERELMES Szombat. Halsey Neck Lane.kérdezi a lány. Elalszik. Tizenegykor átmennek az M80-ba. és gyerekei is lesznek. hogy ott találkozik a Basilicó-ban a barátaival: négy nõvel.Amikor a lány kifejezés¬telen arccal ránéz. semmi más. mez¬te len felsõtesttel. Szombat reggel. a medence körüli növényeket öntözi és szivarozik. Odamegy a bátyja barátnõjé¬hez. F . mind harminc alatt. akár egy képregény szereplõjének.Ne vicceli már! Mit fogsz csi¬nálni? Egész hétvégén New Yorkban ülsz és dolgozol? Gye¬re hidroplánnal. Az éjszaka kellõs közepén a lány kirúgja mag mellõl. Egy rekesz sör van a hût en. hogy elûzze a csajt. ami Southampton elegáns részétõl nem messze van. A nagyi a Palm Beach-en lakik. . nekem barátom van . . és akiket puszta szemmel lehetetlen megkülönböztetni egymástól. Mr. A bejáratnál dühöngõ tömeg. it egyébként utál. akik mindig épp válni készülnek. . Skipper már East Hampton-i háza felé halad. Big-hez Bridgehampton-ba. Kok¬télt isznak mûany . Imádnivaló. .Író? . így folytatja: . Valószínûleg egyszer megházasodik majd. átkarolja a lány derekát. Játéksze¬rei: nem vezet.Miért? . A lány az õ New York Observer-ét igyekszik kiolvasni éppen. Big a hátsó kertben. Skipper fizet. Skipper alsógatyára vetkõzik.Tizenkét csaj tö am a hétvégét! . George tudja.dicsekszik George Skippernek. Rappaporték-hoz. . Közben lábszára térdtõl lefelé szi ki¬fordul. Persze. Skipper Johnson autóval kimegy Southampton-ba. Ö a leg¬ígére odalmi ügynök.gy copffia fogni. Stanford Blatch telefonál.Bár. Lefekszik. . a Halsey Neck Lane-en. MR. A leg¬klasszabb játékszere minden kétséget kizáróan az.mondja a lány. A nagy¬mamá a házában tölti a hétvégét. és azt is. . Skipper a hálószobába megy az egyik lánnyal.Én a magam részérõl lefekszem aludni . és a "sört iszom.

Coerte Felske bulija Ted Fields házában. és k hozzájuk a Ferrariján. hajnali háromkor.Úgy értem. hogy menjenek el Amagansett-be. Amikor belépnek a házba. Marvelousen bezártsági érzés vesz erõt. amitõl teljesen be van pöccenve. . hogy elege van Bedford-ból. Megint Robert Morriskin-nel beszél telefonon. Stanford Blatch az úszómedence mellett üldögél. Mr. aho l összefut Carrie-vel és Mr. Nekem mindegy.Annyira szeretném! .Nem akarsz átjönni? Fõzök neked finom vacsit. kigyúrt felsõtesttel. és feléje integet. erõs fickó. letérdel. akitõl csak egy órával azelõtt köszönt el.Nem lehet . Marvelous fut be Bedford-ból.mondja Skipper. Amikor a lány elha¬lad Mr. együtt megyünk. A VÉGZET MOBILON SÚJT LE Skipper éppen teniszezik. Char lie öt éve vált el a feleségétõl. Késõbb. Meg vagyok én õrülve.Sajnos. Rövid ujjú zakó.Nem akarsz kijönni a strandra? . Marvelous felhívja Sabrina-t. Skippernek még a lélegzete is eláll. amikor meg¬jelenik a lány barátja. PR-területen dolgo zik. és az pont a z ellenkezõ irányban van.Veled? . Marvelous felhívja a barátait. MARVELOUS! Further Lane. Skippernek feltûnik. Marvelous italt hoz neki. és közli velük.Látod Mondtam. . . Tényleg érdek¬li! . Marv gy Sabrina nevû nõ mellé kerül. Szóba elegyednek. bokrok között kanyargó ösvényen.Hazaviszel kocsival? . A sövény mögé húzódnak. amikor meghallja. ha most rögtön elfelejtitek. Már megígértem pár embernek. A dolog nem tart tovább két percnél. . Sabrina barátnõje így szól: . ahogy a barátnõ a hálószobaajtó melletti kanapén horkol. an¬nak örömére. A bulit a kertben tartják. Ó. Aztán kiszúr egy csinos szõkét. . spániellel. Aztán hihetetlen dol . Mr. jobb. hogy elmeg y. Mr. . hogy csörög a mobilja. hogy nál csorá¬zom. Lefekszik a kanapéra. A házigazda. Már épp kezdi elhinni. mit fogok csinálni ma este. akit épphogy csak ismer. hátha a nõ eg icsit becsiccsenteti. Skipper és Margaret együtt mennek vécére. ha gondolod. . A szõke lány és a barátja elmennek. hogy érdekli a dolog.Egy teniszparti kellõs közepén vagyok . és le¬húzza Skipper sliccét.A férfi mindenesetre kimegy a Media Beach-re. de nem Skipper esete. azzal a trükkel. Odalép hozz szani kezd a kutyával. sötét haja és nagy cicije van. Big-gel. hogy autón elviszi Stanford Blatch-et. aki harminc¬két éves. .mondja Margaret. gondolja.feleli Skipper. és a cicije majd kibuggyan fekete Donna ran top¬jából. édes . Mr. és gonoszul felnevet.Vasárnap.kérdezi Samantha. nem nagyon vannak már itt igazi nagy bulik.búgja Margaret a telefonba. és a kit minden¬hová meghívnak. Nagydarab. Mégis meg¬szervezi. Sabrina háza nagyon k lja. . Marvelous. Hétfõn Mr. HIHETETLEN DOLOG TÖRTÉNIK Vasárnap este. .Csak kíván¬csi voltam. Harmincas-negyvenes nõket és férfiakat hívott meg. hogy megjelent egy új ve. .mondja Mr. nem lehet. hogy egy Margaret nevû nõ nagyon nézi õt.Szia. MR. rövid lábakka . épp idõben a vacsorához. Az üzenet fel. a Stephen's Talk Hou se-ba. mit csinálsz. ahol a barátai várják.Megígértem Stanford-nak.unszolja Margaret. . hogy ebbõl összejöhet valami.Miért nem sz ki ma este? Nagy buli lesz. megfordul. hogy hazaviszem. .Szóval. Marvelous mellett. Carrie-vel és Mr. Marvelous visszatelepedik a törülközõjére. és eloltja a lámpát.Ha valami huncutságon töritek a fejete . . Ott van Samantha Jones is. hogy vezeti az autóját. Csó¬kolóznak. Tudod. . és együtt érez a válásával kapcsolatban. Mr. Ma rgaret alacsony. Skippert nem hívták meg.Hogyhogy nem lehet? . Marvelous felajánlja. Bi g-gel. úgy hajnali öt felé Mr. Végül Sabrina-nál kötnek ki. Hozol nõt? Hozz valakit. lenvá¬szon Armani stra en. ami¬hez végig kell menniük egy fáklyákkal megv . Este ti ykor Sabrina azt javasolja. feszülõ sort. még nem tudom.

Szia. . Marvelous vagyok.mondja Stanford. .Fotómodell vagy? . hidroplánnal. Big-re néz. Cseng a mobil. amiben a bútorok yos southampton-i kék bútorszövettel kárpitoz¬ták. leguggol. Marvelous Visszaül a kocsiba. Mr. Úgy látszik. Big azt mondja: .Remek . A nap mindjárt lemegy. . Big pillantását.mondja mosolyogva.Sz a! A lány odagurul a kocsihoz.mutatja Mr.Audrey . Azonnal visszahívja. Marvelous az ülésen áthajolva. Robert befekszik az ágyba. Te mikor indulsz? El tudnál vinni? . . továbbhajt. amíg Robert levetkõzik. . . . Audre csit régimódi név. Mr.Vissza¬megyek Carrie próbálja elkapni Mr. Testhez tapadó fehér rt van rajta.kérdezi tõle Mr. Mr. . várja mi lesz.Tudod.Nem Elle az ? Hasonlít Elle-re. és füvet szívnak. de aztán megáll.Szerelmes vagyok . cigarettázik. ha érted.Nem tudom .Csak holnap reggel indulok .Mindig imádtam ezt a szobát . ami rabul ejti az embert. de igazából a lába az. Utána mind visszamenne k a Halsey Neck-i házba. és a te¬tejére érnek. Marvelous kipattan a kocsiból. Carrie.feleli Mr. Gurulni kezd.mondja Skipper kedvetlenül.Hát. Robert nem törõdik ve nford pedig csak fecseg tovább. Marvelous a társasággal.Hasonlítasz egy ismerõsömre. Marvelous koktélpartira igyekeznek. de a férfi nem figyel rá. Mr. hogy vége van a hétvégének. de nekem még nincs ked¬vem. Mr. Gyerekko¬runkban mindig ezt c sináltuk. Stanford egy karosszékben üldögél. és Robert-re néz. egy ügyetlenül görkorcsolyázó nõt pillanta¬nak meg. kedd. és keresztbe teszi a kormányon a kezét. és csak mi maradtu k? Vacsorázzunk együtt! . Big és Mr.Ismerjük egymást? .mondja Margaret. Nevet. a fû zöldje most különösen megnyugtató. én is mehetek holnap.Én Mr.feleli Skipper. . Margaret az. Egy kis dombon visz át az út. Stanford felkíséri a szobájába. mire gondolok. Hogy engedheti el a férje egyedül görkorcsolyázni? Úgy megkértem volna a kezét! Olyan szép lány! Láttátok? Hogy is hívják? Ja. Big letekeri az ablakot.Így kell csinálni .Fáradt vagy? .Nézzétek! Azt sem tudja.Skipper most lehalkítja a hangját. Sabrina kereste telefonon. .J egygyûrû volt az ujján. Nyáron a legjobb takaró nélkül aludni.Alszol? A FÜGGETLENSÉG NAPJA Július negyedike.Még tanulok. . Mr. nem? A FIÚ ÉS A KÉK BÚTORSZÖVET Stanford vacsorát rendez a Della Femina-ban Robert tiszte¬letére. és elbúcsúzi nap még át kell néznie egy rakás kéz¬iratot. . . Marvelous megérkezik a strandról. Végre befut Robert Morriskin.veti oda a lány a válla fölött. Mr. Mikor elhajtanak a lány mellett. . Mr.Sziasztok! . hogy kell megállni görkorcsolyával? Azt muszáj megtanulnod! A gör¬korcsolya nagyon veszélyes.Szerinted nem király.közli Mr. már mindenki hazament.mondja a lány.Ahhoz túl fiatal. a Merci helyett. amiért nem tegnap jött. Marvelous. . nem lesz meleged. és lehunyja a szemét. méltóságteljesen halad a nagy Mercijével a Mecox Lane-en.Az én kis mogulom . . nem fog menni. A haja hátul összefogva. akinek be van csu va a szeme. ezért az öreg Ford kombival küldi elé a sofõrt. de csak az üzenetrögzítõ jelentkezik. . . Remé em. . -Azt hiszem. Hajnali kettõkor Robert elnézést kér. Mr.Ma már nem készítenek ilyen kárpitot. Marvelous las san. Még mielõtt a nagymamám felfedezte volna. Stanford egy kicsit dühös rá. . Audrey-nak. Ez olyan üzletiügy-féle. Marvelous. Marvelous a lány után indul. A lány nevet.Köszönöm . édes! Ma mindenki korán el megy. a lovas farmok mel¬lett. . egyik lábát és mindkét kezét elõrenyúj . . . Carrie a hátsó ülésen ül. Majd betelefonálok a mun¬kahelyemre. Amikor a nõ bekanyarodik egy mel lékútra. . hogy kell görkorcsolyázni.Nem .mutatkozik be a lány. NEM ELLE AZ? Hétfõ este. hogy létezik légkondi is.kérdezi tõle Stanford. Odalép az ágyhoz. . Ki fo gja törni a nyakát.

melyik villát k kéz¬be venni.ugyanazokkal a rohadékokkal jártak. aki jelenleg Huberttel. . éppen egy hí¬res tévéproducert kísért kötelességtudóan. A szédtémát is meghatározzák: milyen érzés fiatal szépségnek lenni New Yorkban? Milyen érzés. õket hívják meg. v s nem szabad ennél többet bevallani). mivel párszor már együtt men¬tek el szórakozni esténként. 13. Kedd este Mr. . és képes órákig üldögélni egy étterem A van egy kis esze" persze relatív meghatározás. néha egyedül gyúj¬totta meg a ci ettáját. Õket hívják el. aki szintén modell. Tesz né¬ tán a kocsi oldalának dõl és vár. utazást magánrepülõgépen. vacsorát egy jachton Dél-Fra Ezek a nõk mennek el a legjobb fogadásokra és jótékonysági rendezvényekre azokkal az agglegén kel. aki azt állítja magá¬ról. . pici orra. zaklatják. hogy Scotty-val. Camilla azt mondja. A Camilla-hoz hasonló nõknek nem kell nagyon törniük magukat. a még mindig híres. aki¬nek ideg-összeroppanás m hónappal ezelõtt. fizetik az italát. Camilla mellett. .-t? . Szépek és fiatalok Egy szép napon négy nõ megbeszéli. pénzt. és akinek az ügynöksége azt tanácsolta. és mostanában nemigen mozdul ki otthonról. a tévéproducerrel randizzon. Semmirõl nem tudnak társalogni. félreértik? Milyen érzés bombázó¬nak i. ezek a lélegzetelállító lányok nem illenek a New York-i átlagba. P. Nem sok olyan nõ van New Yorkban. Vagy talán m ? BESZÉLJÜNK A ROHADÉKOKRÓL! Megjönnek a többiek is.kérdezi Kitty. Üresfejûek.Ismeri valaki ezt az S. õsz hajú pasas. Camill a viszont unatkozott mellette. nemrég költözött New Yorkba. Shiloh. Hát igen.javasolja valamelyikõjük. zöld szeme és kislányos hangja.közli egykedvûen. mint Camilla. Õk mindenhez hoz¬zájuthatnak. Ezek a lányok barátnõk. Képes vagyok például leülni. huszonkét éves.Öreg. Ettõl eltekintve nem nagyon törte magát.Akkor majd találkozunk jövõ hétvégén.Nem vagyok bestia . és nem elég gazdag. Kiszáll. nem elég vonzó. Camilla barátnõje. és ha kérdeztek tõle t.. Az a tény. Érdekel az irodalom. ahol egy fiatal európai gróf¬fal volt. a tizenhét éves modell. Különösen a férfiakkal szemben . de az a helyzet. Kitty-nek hosszú. . és azt mondja: Te még túl fi . .. New York az ö osztrigájuk. szerinte az az igazi buli. és némi küzdelem árán felcsatolja a görkorcsolyát. ahol utoljára látta Audrey-t.. valamint Teesie. ha va¬laki rendkívülien szép és fiatal (tizenhét és huszonöt között. Ezt hallgassátok! Egyszer a Bowery bárban odajön hozzám.Nem az esetem . nem minket. A legtöbb nõ gyilkolni tudna azért. Camilla huszonöt éves. ötvenöt éves színésszel él. és még az i hagy . irigylik. Alexis például így beszé vasó embernek tar¬tom magam. Marvelous ráfordul Mercedesével arra az útra. Nem tudják mikor. itt van még Kitty. leomló barna haja v an. Camilla-nak pedig be nem áll a szája.Asszem. . Mindenki õket bámulja. Megbeszélhetjü siban holnap reggel. Mor -ból. hogy kell a szobalánynak borravalót adni a magánházaknál. hogy együtt ebédel¬nek egy Upper East Side-i étteremben. h rnek udvarolnak. hogy mosolygott. mint a sütõtök. A másik három nõ késik. kinyitja a csomagtartót. nekik nek ajándékot. kere ontja. Tizen¬hat éves korában ke modellkedni. de már nem nagyon foglalk atott. Már elígérkeztem a barátaim¬hoz. hogy tulajdonképpen nincs . van egy kis esze. ami azt jelenti. hogy még csak tizenkilenc. Százhetvenhét centi magas.Nem baj . és nyomul. nem fog menni. sá¬padt fehér bõre van. . de már dolgozik egy Park Avenue-i család fiatal sarján.Túl öreg (negyven-e gynéhány). Amikor hónapokkal ezelõtt a belvárosban összeismerkedtem vele. a hu¬szonöt éves nagy reményû színésznõ. nem Scotty.Kitty szavaival élve . hogy Sc otty vitán felül az egyik legígéretesebb agglegény New Yorkban. ha az ember még huszonöt sincs? Elsõként Camilla érkezik. a tagsághoz pedig elég. Nem tudják. és az elsõ szó olsóig elolvasni egy képes ma¬gazint. sem¬mit sem jelent neki. akiknek a neve kiemelt betûtípussal jelenik meg a nõi magazinok plety¬karovatában. igaz. Cam illa a trófea.mondja Margaret könnyedén. telt szája. n¬denkinek azt. nemrég jött vissza St. Mindnyájan egy titkos klub tagjai. miközben körbepillant az étteremben -. olyan a feje.mondja. mert az õket stati ikailag megilletõ résznél sokkal többet kapnak. válaszolt.Beszéljünk a rohadékokról! . hogy New Yorkban a legtöbb lány eg yszerûen hülye. ígérnek ruhákat. de már öregnek érzi magát.

Ruhát.kérdezi Teesie.tal vagy. . . akkor szeretnék lefe¬küdni vele? .Nekem egy fickó plasztikai mell¬mûtétet és saját lakást ígért. hogy lefeküdjön val l. aki egybõl beléd szeret? .Nem igazán . hogy nem fogunk lefeküdni.Azt mondjátok meg. ezért nem veszed észre.veszi át a szó sie. hosszú.Ruhát vagy kiegészítõt? . Shiloh-nak az tett be végképp. akiket csak a dugás érdekel. . DASH A MARK HOTELBEN . Csak fogd sni szeretnélek. . és soha töb szóba.Kétféle pasi van .mesél h.Én is jártam Dash Peters-szel . és v n az. Kitty az asztalra könyököl.Én Dél-Franciaországban találkoztam vele . Aztán arra próbált meg rávenni. Kosárszám küldözgette a vi¬rágot. Capote Duncan. hogy rossz vagyok. Olyan édes voltam vele. hogy szaunázunk. Hosszú hattyú¬nyaka és picike feje van. . Kitty közelebb hajol: .A pasik mindig megpróbálnak megvenni . ha már szakítottunk. Capote Duncan harmincas déli író.Ha a pasi azt mondja. ahol ex tra szolgáltatásokra próbálta rávenni a lányokat.Egyszer egy fazon azt mondt a nekem: Gyere el velem St.Ez a gazdag pasi az egyik mo¬dellügynök barátj olt. Chanel táskából már rengeteg van.Én már szinte nem is járok el szórakozni. és kinyo¬mozta. Mindketten jártak már olyan harmincas nõkkel. és mivel épp akkor látta a pasit egy filmben. hogy nekem a neccharisnya és a vörös rúzs tetszik. . .Vannak a gennyládák.meséli Camilla. egy e haja és ha¬talmas kék szemei vannak. Kis kopasz ausztrál pali volt. Spirituális lettem. tudod! Scotty. aki talán nem akarja hagyni. hogy mindig a ronda pasik jönnek az ilyen ajánlatokka l? . .Melyik az a típus. könnyednek szánt hangon. és aztán elhagyom. Nem próbált egybõl letapizni. sötét haját igazgatja. A nyakában hasítottbõr-szíjon egy kristály lóg. Aztán a férfi New Yorkba jött. aztán soha többet nem álltam szóba vele. Ha el tudod hitetni a fazonnal. egy másik jeges Margari tát? Ez nem elég hideg.állapítja meg Shiloh.Hozna. hogy menjek el vele valami hü uliba a Long Island-re. de nem voltam rá hajlandó. Azt mo akkor is gon¬doskodom a barátnõimrõl.kérdezi Tessie. két hétig nála lakott Los Angelesben. amennyire csak bírtam. aki egybõl halálosan beléd szeret. de a z illetõ már betöltötte a huszonegyet. Dash Peters híres hollywoodi ügynök.A legtöbb férfi túl rámenõs . . és addigra nekem nem lesz kedvem hozzád. és össze is törték ezeknek a nõknek a szívét. mint ahogy most is. Végre találtam egy fickót. kérem. és int a pincérnek.Pár éve azt mondtam magamnak: túl sokszor átvertek már.Vett neked valamit? . Ezek annyira szánalmasak. . kitalált e i akcentussal beszél. akit keres.Ne haragudjon. most gyorsan megszólal. mert olyan híres . . Pillanatnyi csend áll be. gyorsan odainti a pincért. . Mire én: nem jöttél még rá.Folyton arr a próbált rádumálni. Barts-ba a hétvégére! Nem kell lefeküdnünk. és az illetõ odaígért neki. Nem bírom. aki látta a fényképét az újságban. Nem volt hajlandó elmenni sehová. . . már túl leszel. . hogy te vagy az. egybõl tudort. ak it mindig szép fiatal lányokkal látni. Uncsi.Ne kem ígérte: már re¬pülõjegyet meg utazást magánrepülõn. milyen szép vagy. . aztán Shiloh szólal meg. és helyesnek találta. azt mondta: miért nem jöttél el velem? Meg¬mondtam. Könyörgött.kérdezi Kitty. becs¬szóra. Vele nem éreztem magam megfélemlítve. Shiloh. miért van az. Dash Peters. hogy ha elmegyek alakivel. kivéve sztriptíz bárokba. Megadták neki Shiloh telefonszámát. akik a szépségük mellett valami másba is sikeresek voltak. mi t. meg tudod szerezni. Ezért e ztam. Pi¬rított mandulaszín bõre. Nem számít. Teesie hirtelen teljesen felháborodik. Amikor visszajött St. é dett furcsán viselkedni. és mire észrevennéd.feleli Camilla. . . Ez minden. Barts-ból. amikor megisme dett egy híres harmin¬cas filmszínésszel. . . hogy a többiek lekörözzék. hogy aludjak: nála a Mark Hotelben. . Egy top meg egy bokáig érõ szoknya van rajta. . Ilyenkor csak mo¬solygok.Méghozzá ingyen. Camilla néha idétlen.Ez nekem túl sok. . szóval megérdemelte. és szerintem már éppen ideje volt. .Csak valami Chanelt. Teesie-re néz.mondja Camilla. dolgozik. Tudom. hogy elveszem egy fickó szüzességét. aki nem ilyen.meséli Camilla. aki gyakran jön N w Yorkba. a poharam nem tiszta. erre õ meg most Indiában van.A régi ügynökségemnél valaki egyszer rá akart dumálni valami gazdag pasira .mondja Teesie. Rövid.Jaj. hogy le akarsz feküdni velem.

. .folytatja Kitty. .A nõk általában undokul viselkednek velem . . de idõnként ki kell pihennem õket . Arra gondoltam: ha tényleg annyira kellek ne¬ked. amit a nõk nem képesek . Bármenn yire is azt hiszik. mert én tényleg sze¬retném. a legócskább csaj lenne a világon .Én minden pasinak azt hazudom.Akkortól a férfiak leírják õket. . a zt mondom Hubertnek: édesem.mond ellent Kitty. Végül aztán tudjátok mit csináltam? Van ez a George nev haverom. fiatal. megteszed nekem ezt a kis szívességet. . amikor Hubert elõször felhívott.mondja Shiloh.állapítja meg Kitty.Soha többet nem járok öreg pasival. . Kinyomozta.Én nem veszem be a femin ista dumát.Az öreg pasik undorítóak .helyesel Camilla. . inkább a többi nõvel van a gond . de ha szép vagy.mondja Camilla. mindent megkaphatsz . . Hogy kettõig se tudok számolni. mondom. SZIA KITTY! . ezt meg kellett tennem. és minden könyvét megvette. és mi vagyunk az istennõk. . nézd meg jól.mondja Teesie. hogy nem bírom ki¬fizetni.Nekem nincs bajom az idõsebb pasikkal . Azután. de csak úgy.Olyasvalamit adnak. .Fogyóeszköz. hadd tegyék.Megjegyzéseket tesznek rám. gon egy szál se. Pár éve ú tem. Jaj de aranyos! . hogy meg¬kérdezzék. amit kérnek .Hubert imádja. és még jobban kisminkelem magam.mond ja diadalma¬san.Egy férfinak gondosko dnia kell a barátnõjérõl. .. ami¬kor betölti a harmincat . Persze. Amikor elõször jött el értem. Különösen az idõsebb nõk.helye¬sel Shiloh. hogy elõször töltöttük együtt az éjszakát.Ja. De mindegy. mire felébredtem. Ezért nem bírnak bennünket. . kérdezi valaki. és mennyi haj van még a f den? Nagyon be kellett dobnia magát. .Ha Hubert lány lenne. mint a gyerekek.. . ha annyira sok ruhát vásár olok.Egy csomó nõ csak akkor kezdi felfogni a korát. Fogadjuk el a nõiességünket. mint Christie Brinkley.Én is imádom a pasikat.Egyszer azt mondtam neki: igen.Imádja. Igenis a férfiaknak kell irányítaniuk! Hagyjuk õket. Azt hiszik. Szóval.Igen. még életemben nem láttam - . mint az övé.kiált fel Teesie. ha egy másik nõ¬nek jobban megy a sora. Én meg annyira bepöccenek et¬tõl. és mindent megoldhat. A re pedig borotvahabbal felírta. A nnyira szánalmas és megdöbbentõ.És ennek semmi köze a korukhoz. na¬gyobbak. A férfiak¬nak szük ik vannak. A másik három nõ összenéz.mondja Kitty. Ezért van az .És ezt a többi nõ is tudja. isme¬ritek. . . . .mondja Cam illa. Mondom neki: éde . Imádja. hogy feküdjek le vele és egy másik nõvel. Azt hiszik.hogy felszínes . hogy néze k ki igazából. buta liba vagyok. Súlyosabbak zok. Egyserûen csak így gondolják é t egyet Kitty-vel Teesie. gazdag pasikkal elmennem szórakozni. hogy szia Kitty! A nõk visítanak. ldogtalanok. A második Margaritánál tart. ha elszúrok valamit . Mire Hubert: és hol fog alu dni? Hát velünk. amikor isteni.Huberttel annyira biztonságban érzem magam! Bizto¬sítja nekem azt a boldog gyerekkort. bólogatnak. Mert z õ vadászterületükön garázdálkodunk.Persze azért. öreg. a pénze miatt élek Huberttel. ha jöhet õ.mondja Teesie. mindig van másik . hogy beképzelt dumának hangzik. George nálunk alszik ma este.szól Kit ty. de bugyi t azt veszek alá. . minden sz gy csokor a kedvenc virágomból. ha tényleg szeretsz. és rögtön felvesznek egy pózt.Szerintem a férfiak annyira bonyolultak tudnak lenni. hogy akkori fütyit.Imá¬dom a pasikat! . És mi van a szexszel. a mi ágyunkban. gazdag pasikkal is elmehetek? Azonkívül az öreg pasik nem is értik meg az embert. . miniszoknyát hordok. hogy hány éves vagy. Annyira kíván téged! Totál kiakadt. Sokat el¬árul egy nõ életérõl. ki a kedvenc íróm. . .A nõk általában irigyek .Lehet.panasz¬kodik Kitty. miközben rendel még egy Margaritát -. ha úgy nézel ki. olyanokat kérdeztem. hogy a legtöbb bará¬tom férfi. Jézusom. mennyi re gusztustalanok tudnak lenni! Meglátnak egy csinos lányt. akik kegyesen megadjuk nekik. hogy nem bírják elviselni. és nem veszik maguknak a fáradságot. Az egy másik generáció. Annyira nem bíznak magukban. .Másrészt a férfiak. -. hogy direkt még rövidebb szoknyát ves fel. Most egálban vagyunk.mondja Shiloh. Néha puszilkodunk egymással. Egyfolytában azzal izélgetett. mert ha valame lyik nem válik be. Alaposan meg kellett leckéztetnem. piszkos hajjal smink nélkü mentem el vele. . Tud ok. miért kéne ronda. amiben soha nem volt részem veszi vissza a szót ismét Kitty. .

Engem utánoz . A többi nõ idegesen nevetgél. Az a fickó. fehér a pap¬lan. Te és a Csont berúgtok a Bowery bárban. amit kitehet a lakásában. úgy szeretnéd ut uszonkét éves.Te mindig sietsz valahova .Itt mindenki rólad beszél. hogy minden rendben van-e. és lakása ajtajában ott áll a Csont. De azt mondtam neki. És a többi. azt a darabot szedje le. a Csont és én eséli -. Mon¬dom neki: ne bolondozz! De tudod. . Úgy két hónappal késõbb.mondja. Úgy érzed. Modell. De szó szerint. az a véleményed. hogy részben a bûntudat teszi. sztár vagy.mondja Stanford. mintha õ legszívesebben az ágyban heverészne egész nap. Stanford nevet. Hogy milyen király vagy. A arátnõddel éppen egy soha véget nem érõ. És bár tulajdonképpen nem is tudod. és azt kérdezgeti. El tudod ezt hin¬ni. Lehet. el kell fordítanod a fejed. és nem is nagyon érdekel . Stanford. a forgatókönyvíró: a Csont olyan. aki mindenkit ismer Hollywoodban. te már annyi mindent tettél értem. SIMÁN CSILLAGOS ÖTÖS A Csont egy kis garzonlakásban lakik. fehér az ág mû. Aztán az asztalnál valahogy szembekerülsz vele. miközben te zihálva felkapaszkodsz a lépcsõn. 14. Nem pont olyan.A Csont olyan aranyos volt a minap . . A terem túlsó végében áll. a fotósok meg csattogtatnak. hogy három mé¬ter húsz centi. és össze nttal. mint egy meztelen csiga. De Stanford nem adja fel. egy modell születésnapi buliján veszel részt a Barorcó-ban. hogy kisebb filmszerepekre meghallgatásokon vegyen részt. mint amilyennek látszik. ki az. Kitty szívószállal kiszürcsöli a maradék Margaritá a túlélési technikám. Amikor kimész a fürdõszobába. . Stanford mostanában egyfolytában a Csonttal húz téged. elküldi a Csontot Los Angelesbe. aki valaha az életben el ak art vinni vacsorázni. Így. azt válaszolod: a Csont. Hogy belõled még nagy sz tár lesz. Cseng a telefon. . . ahol a gatyája dudorodik. mint egy nerc¬bunda a kabátok közt . a Csont is utál téged. õ az egyetlen ember. amikor a nõk megkérdezik tõle. . Tényleg olyan hülye lehe kívül.mondja. a bárpultnak támaszkodik.Melyik pasi szexibb? A Csont vagy Keanu Reeves? Felsóhajtasz. sztár vagy. aki szinte meztelen izmos testé¬vel hirtelen mindenütt ott volt.ondja Kitty. hogy a szexszimbólumok közelrõl egyáltalán nem is szexik. mondod. mond¬juk az orrát. Aztán eltûnik a tömegben.A Csont ugyanaz a kategória pasiban. Stanford az.Különbözõ emberekkel szemben különbözõ a személyiségem is . Egy férfias fehérnemûmodell arcképe. BELÕLED MÉG NAGY SZTÁR LESZ Amikor elõször találkozol a Bowery bárban a Csonttal. Tudod. . Odamés get örömében. mikor meghallgatja. Egyik karját az ajtófélfának támaszt¬ja. és a Csont akart egy darabot belõle. ki is az a Csont.mondja neked. és azt gon¬dolod magadban: a hülye nem tudja. hogy a barátnõddel mindig ilyen stíl usban szoktatok egymással beszélgetni. m intha mindenhová a saját fõvilágosítójával utazna. kí¬váncsian kutakodsz e . felveszed. Csont az óriásplakátról villant A lépcsõ tetején nyílik az ajtó. a Times Square-i óriásplakát¬tól kezdve a buszokra ragasztott hirdetésekig. szeretném viszonozni. azt mondhatja. Eszedbe jut. Stanford társaságában. . megismerkedsz a Csonttal. Integet.Valamelyik nap elsétáltunk az óriásplakátja elõtt. csak amikor majdnem elütnek. mekkora van neki. fehérek a fotelek. és rád moso¬lyog. Azt mondja nekem: Stanford.mondja Stanf ord. Persze . Elégszer elmondtam? Sztár vagy. De soha nem jársz a Times Square felé. De ez nem. Aztán nem bírod tovább. heves vitába bonyolódsz. a fehérnemûmodell és sz os férfiteste körvonalai jól kivehetõek. amelyben minden fehér: fehérek a függönyök. A Csont üzenetet hagy Stanford-na k a mobilján: . mit szokott róla mondani Stanford Blatch. és a buszokat se szoktad nézegetni.El akart vinni vacsorázn i. A Csont folyton közel hajol hozzád. hogy egy ilyen szép ember ennyire kedves le gyen? Beadod a derekad. A legutóbbi an volt. hogy tudnod kéne . hosszú barn arcába hull és nevet.

. . Nemrég valaki felhívta otthon a Csontot.mondja.Simán csillagos ötös lehetnél. hogy használ-e valamilyen különleges kozmetikumot. ebben a tükörben nézek ki.Ki az.Néha annyira szórakozott vagyok .Mindig azt gondolom. . .Ebbõl négyet is meg tudnék enni .Aztán kerek perec kirúgott . HOGY NEUROTIKUS VAGYOK Te és a Csont éhesek vagytok. Egész nyáron. Az egyik fiatal. Az apja kívánságára. Egészen elszáll tõle az agyam. ahol két évig irodalmat hal gatott. De szerintem a ha¬jamtól is függ.Naponta ötször átöltözöm . iskola után kisebb gyereke¬ket korrepetált ind felnéztek rá. 1986 nyarán történt.¬ A Csont ügyel a megjelenésére. Nem használ. Mintha azt gondolnám. Soha nem gondolt arra. hogy rájöjjön.mondja -. és ott v olt a lány is. a láb atok lelóg az ágy szélén). hogy szívesen vissza¬ költözne Iowa-ba. Az utcán a Csont oldalba bök. az egyik tükör ha az egyikben mást látnék. Mindenbõl kitûnõ volt. de csak amíg tényleg meg nem teszi . hogy a fiatalok ne örüljenek meg. Három hó¬nappal késõbb az egyetemrõl is kimaradt. Aztán mégis belementem.meséli. A Csont megragadta a barátja karját. Igazi Iowa-i nyári nap volt: derült t. egészen a Csont nadrágjában található dudorig. . hogy utána jön majd az üzenet. hogy egyszer tényleg a fele¬sége lesz? Elmosolyodi . Barátjával éppen az állatokat nézték. . akármerre autózol a barátaiddal. és így szólt hozzá z a lány lesz a feleségem. Aztán meghallgatja még párszor a zenét. . Karácsonyeste bolondoztak egy kicsit egy¬mással. Lehet. . A lány programozó Iowa Cityben.mondja a Csont. Két rendõrnõ cig ik a sarokban. amiért ezt mond¬tad. hol nem. . ahol gyerekei l ennének. A Csont néhány évig hol együtt volt a lánnyal. Mégis az Iowa-i Egyetemre ment. GYEREKKOR IOWÁBAN A Csonttal fekszetek kettesben az ágyon.Mostanában gyakran szoktam a volt barátnõmre gon¬dolni . A Csont soha többet nem ment be az órájára. Utálom az orromat. mintha csak tizen¬két évesek lennétek (hason.mondja Stanford. Egy overallos ttok.meséli. . zöldellõ kukorica. Minden összekevere¬dik. . ki lehetett az. Vajon mindenki így van ezzel? . ezért elmentek kajálni. rend¬ben. Ha megeszem egy hamburgert. az orra tövében összefutnak a ráncok. hogy a Csont kell neki. utána olyan bûntudatom van. amikor megpillant a lányt. Egyik este elment egy olyan.Szerintem férfi az illetõ ja. Mindketten elhallga és mutatja. mennyir e szép ez a történet.Én is utálom az enyémet. vasár¬nap este hatkor. Felnézel. Aztán egy évig nem látta õt. Titokban valami izgalmas foglalkozást szeretett volna magának.Mesélj valamit . fiataloknak rendezett táncos mul atságba. Idõnk ost is beszél¬getnek még egymással. Másfél évvel késõbb a lány mégis úgy döntött. Valamelyik nap Stanfor azt mondta: tetszik így a hajad. . A Csont megeszi a sonkás-sajtos sz endvicsed felét. .. t amilyen például a magánnyomozó.kéred.Most éppen az orrod.A Csont azt szokta mondogatni. Az apja tanár volt. mint a másikban.Olyan aranyos. csak kuko¬ricamezõket lá A Csont elment a szüleivel a vásárba. mielõtt kilépne a lakásból? Én fel-alá járkálok a lakásban.Köszi szépen.Ez nagyon rosszulesett nekem. Aztán felcsúsztatta. . Túl nagy. Egy kis¬borjút tisztogatott. és cinikusnak tartod m agad. hogy modell legyen. de most nézzük meg. amilyen a kisvárosokban szokott lenni. .Lehet . de nyolca¬dikos kordban megválasztották az iskola legjóképûbb fiújá¬nak.Helyesírási hiba fi áll egy hatalmas szürke masztiff mellett. A Csont Iowa államban gyerekeskedett. de akkor meg õ nem állt dig annyira szerettem volna vele lenni. mit mutat a másik.A fejemben zsonganak a gondola tok. és az egésznek serinú értelme. jóképû férfi tanár a szo¬bájába hívta a Csontot mbjára tette a kezét. mert azt gondolta. aki nem néz bele zázszor a tükörbe. Középiskolás koráb an a laza srácokkal lógott.És mi vonja cl a figyelmedet? . . Des Moines-ban. a Csont éppen tizennégy éves volt. és az üzenet¬rögzítõjén szöveges üzenet helyett zené A Csont hallgatni kezdte a zenét. . Kisebbnek látszik tõle az orrod. Az embereken koszos jogging van. és õ lenne a helyi zsaru .válaszolod. de nem fogok. és dta neki: .mondja. a kezében lévõ kartonpapírra az van írva: ELADÓ . TUDOM.

UTYÁK. . Két férfi iszogat a Princeton Klubban. hogy megöli a szup ermodell csajjal együtt. . Walden egyedül min¬dig magányosnak érzi magát. és nemrég jegyzése egy bõrgyógyász doktornõvel. Stephen kapcsolata három éve tart. de nem viszi haza anyunak megmutatni Az alábbi történet egy piszkos kis titokról szól a randik ter¬mészetrajzában. Elment egy buliba.Figyeljen ide. Nem változtam meg.Észrevetted már. Meg nõkrõl.Csak egy pillanatig tart.mondja a Csont.Mégis mit képzelnek. ami a férfiak¬kal ritkán fordul elõ. Elem em magamat. foglalkozom magammal.Úgy már nem vagyok nekik érdekes . . Ilyenkor mindig . egyik vagy má¬sik oldalról. hogy modell v agyok-e. mire a Csont egy idõre elmenekült New Yorkból.Egyszerûen nem hiszem el ezt a sok hülyeséget . és megkérdezi. Érzem. hogy ezt se tudtad. azóta egyfoly¬tában cseng a telefonja. Tudnak beszélgetni. az utca végében kétezerért árulják az ugyanilyen kölyökkutyákat.újságolja.A Csont olyan aranyos üzene¬tet hagyott . Mindketten harminc-egynéhány évesek. és történetesen az egyik színész barátnõjév haza. Nem most. . (Nevet. A barátságuk õszinte. Csak Stanford tu dja hova. mintha évekig tartott volna. Mielõtt az a dolog történt a Csont¬tal. Szereti a kisegerét. aprócska barna há¬zakra odasüt a nap.Kiskorom óta szeretnék saját gyerekeket . és egy idegen odajön hozzám. nem kétszáz atja a Csont. Ivana Trump komornyikjával? . ujjait a farmerja tva. meg¬haltál? Meg vagy halva? Biztos meghaltál. . Stanford egyszer azt mondta: .feleli. mert nem vesze d fel a telefont.Stannie. . Walden menyasszonya elutazott. . Mindenkivel meg tt már. .Nem nevetek . . A férfi a táblára néz és elvigyorodik. és füveztetek.Ez az álmom. . Például si n fogyókúrákról. a szüleitek meg gondolták. hogy a Csontnak egyáltalán nincs szaga? 15. temista koruk¬ban csinos fiúk voltak. amiben csupa laza. .kérdezed. azzal a sráccal jártál. hogy ne süljön el rosszul. Együtt jár¬tak egyetemre.Eladó. és bejátss a a telefonba: . J ok. azt vá¬laszolom.Ha elmegyek valahová. nem: még tanulok. Kinézel az ablakon. Hiszen mindenki azt mondja. ráadásul középtájon úgy hat k ndelkeznek. kritizálom magamat.Tudom. Látom. Miért.kérdezi a férfi. hogy részt vegyen va¬lami koll agén témájú kongresszuson. Pár hete a Csontnak mellékszerepet kínáltak egy olyan filmben.feleled. és õt nézed. m i leszek. A színész erre megfenyegette a Csontot. amikor egyedül volt: visszatekintve olyan érzés. piros-fehér teherautó parkol a háta mögött. Elhallgat.És nem tartod ezt idõpocséklásnak? . ha megváltozok? Beképzelt. . elõször mindig elpróbálom ma¬gamban. mintha nem hinné el. és friss diplomásként egyszerre költöztek New Yorkba.Az egyik percben még tök lazán végig tudnék menni az utcán.És? Nevet. kivel van dolguk. . hogy neurotikus vagyok. Miért akarnék megváltozni? Min nevetsz? .mondja neki a Csont. aki olyan jóképû volt.mond¬a Csont. De ez még azelõtt volt. és úgy néz rád. A Hard Copy maga zin pénzt kínált a Csontnak Stanford-on keresztül.) Hívj majd vissza! IVANA TRUMP KOMORNYIKJA? Szeretsz a Csonttal lenni a lakásán. amikor tizenhat évesen. lovagolni mentetek. Egy országos tévécsa agazinmûsorának producere. ne változzak meg. Stanford hív fel telefonon. de Stanford azt mondta nekik: . Késõ délután van.mondja. Már nem annyira jóképûek. ahogy az ágyon fekszik. Az ütött-kopott. Késõbb a Csont ágya szélén üldögélsz. Eszébe jut. Walden épp most lett társtulajdonos egy cégképviselete¬ket ellátó ügyvédi irodában. Eszedbe jut róla. mire az ember elneveti magát. Hosszú ó-val kell írni . M i elõtt mondanék valamit.Mi van? .Én még mindig ugyanaz az e mber vagyok. . Egy piszkos. Stanford azt mondja. egy új szupermodellel. . ha interjút ad. Soha nem tudták meg az igazságot. És mindent tudatosan mondok. a következõ pillanatban meg min ok nélkül rám tör a depresszió . önzõ alak? Faszkalap? Seggfej? Elég jól ismerem magam. fiatal hollywoodi színész szerepelt. odahaza C onnecticut-ben.Sírok.

hogy vajon azért alkotta-e ezt a bonyolult bel¬sõ világot magának. de öt nem mutatta be a saját ba .Csak azt akarom. A jogról beszélgette k. Walden-hez hajolt. akit Libby-nek hívtak. Libby egyértelmûen egyéjszakás kaland volt.szól közbe Stephen. a lány kinyitotta a hûtõszekrényt. Ha Libby csak egy k it is szebb lett volna. Walden egy olyan bulin ismerte meg. Közel laktak egym t vagy a környékbeli he¬lyeken ettek. A tét alacsony volt. letette a sört. kinyitotta a sört.felébredtem. csigás. Walden látta. hogy dokumentumfilmet készít . A lányt átölelve aludt el. hogy egy kicsit duci. Egy szép lány soha nem mondana ilyet. Azon gondolkodott. . a lány rámosolygott. E te sokat fantáziált a lányról. megszûntek a gátlásain Walden. néha még rosszabb is. ahol valahogy csupa szép ember vett részt. miköz¬ben kívülrõl nézve annyira gyakorlatiasnak n tör¬tem a fejem. és sört ott üvegbõl.kérdezte aztán Libby. .mondja Stephen. pedig s elég nagyok voltak. járt volna vele. Hosszú ideje ez volt az elsõ õszinte érzelmi kapcsolat m. és el¬felejti az egészet. De Walden nem érezte fenyegetve magát. hogy hogyan viselkedett vele. mert tudtam. akivel jól érezte magát. De még mindig azon gondolkodott. a lányon rö¬vid. és levett egy hajszálat a pulóverérõl. leh valamit Libby fülébe. Ettõl kezdve hetente többször találkoz¬tak. rögtön beskatulyázta magában a nõket. arról. és odanyújtotta Walden-nek. egy Harmadik sug onyházban. méghozzá hihetetlenül részletesen. fekete. valami slampos alak. Megharapdálta a tarkóját. hogy milyen volt gyereknek lenni négy nõvérrel Észak¬ linában.meséli Walden. hogy mi og történni. Arra hogy náspángoljam el. .De ez mégis. A hálószobába mentek. a gerjedelmem és érzelmeim a ma gasba szöktek. de Libby mell ett hirtelen olyan békés lett az élet.Másnap reggel . s&. hogy nem járhatok vele. mit jelent? . egy szép lány. mert se ki nem akart járni vele? Tudod. és elkezdte vetkõzt etni Libby-t. So beszélgettek. és kicsatolás nélkül vette le a melltartóját. amiben az unokatestvérével együtt lakott. a haja vi¬szont gyönyörû: hosszú. A lányon nem volt bugyi. Az enyém. Barátságosnak látszott. ha valaki nem a szépség olimpiai bajnoka. hogy az egyik b hármasban fogjuk csinálni. Walden a kanapé mellett állt. hogy csúnyább nálam . . amely egy egyszerû. Volt elképzelése arról. Megebédeltek.meséli tovább . Libby ne¬vetett.Az ilyesmi mindig télen történik . Az arca átlagos volt. a legtöbb New York-i férfi. hogy feláll. De nem állt fel. gondolta Walden.Úgy éreztem. Walden leült mellé. és ráhajt valamelyik szép lányra. Libby meg¬ ordult. . vagy a lány fõzött. é hogy egy pillanatra révbe ért. Libby a gyerekkoráról mesélt. aztán másnap reggel hazamegy. Libby a Columbián végzett. Tél volt. nagyon szeretnék veled lefeküdni. a kínálkozó lehetõséget e. Libby-vel össze¬néztek.Nem akarsz feljönni hozzám? . Közben Libby-t megkörnyékezte. Ehelyett két hónapig várt. Zsebre dugott kezekkel ment haza. Le¬fekszenek egymással.feleli Walden. Sötét titkai voltak.Mivelhogy nem volt szép. két hálószobás lakás volt. Akkoriban egy csomó nõvel lefeküdt. Azonnal pánikba estem. TÉNYLEG CSAK BARÁT Walden nem találkozott vele néhány hónapig. és ki egy sört. é dig könnyes jelenetek következtek az elõcsarnokban. Elmondtam neki a legtitkosabb szexuális vágyaimat. hogy tudd mondta -. felmen ibby laká¬sára és szeretkeztek. .Egyszerûen úgy gondoltam. Legalább egy ki¬rály dolog mindegyikõjükben van . New Y orkról lévén szó. és nyilv helyen együtt lássák õket. aztán lemondták a délutáni programjaikat. Walden megivott még egy sört. Huszonnégy éves volt. Odalépett hozzá egy másik lány.mondja Walden. és az. és belekortyol a Martinijébe De a haján kívül is volt valami ebben a lányban. Egyedül ült a kanapén mégsem érezte ettõl ké¬nyelmetlenül magát.Még sírni is mertem elõtte. . Kategóriákra osztotta õket: kás kaland. . és azután el is játszottuk azokat. és a kesz¬tyûjét ott felejtette a lány lakásán. melyik szép lányra kellene ráhajtani. a jogi karra. és el kellett rohannom onnan. kéthetes flört. forró.ugyanaz jut eszébe: a nõ.Olyan könnyen tudtam neki az érze imrõl beszélni . Amikor Libby lakásához értek. Akart. Kipihentem magam. és most nyert meg egy pályázatot. akkor nagyon ér¬dekes személyiséggé válhat. Ö is elmondta a vágyait. és nagy-nagy nyugalmat éreztem. Ezt megelõzõen totálisan zilált voltam. . Ahogy a nyitott hûtõnél elõrehajolt. Nem volt elég szép ahhoz. Lehúzta snyáját. . hogy járjanak. potenciális barátnõ. Aztán mégis ü aradt. Visszatért a zilált életéhez. Arról beszélget¬tünk. mondta és ne¬vetett. Nem volt semmi nyomás rajtam. aztán a Harvardra járt. Megismerkedett Libby barátaival. aztán elhívta ebédelni. Walden szavaival élve. fekete ruha volt. ami jól kihangsúlyozta a melleit.

Ha bemutatnak a nagyszülõknek. El lehetett vele menni szórakozni. Pedig va lahogy olyan megnyugtató. és szeretkeztek. Ellen minden részletre kíváncsi volt.ma¬gyarázza.Mikor mutathatlak be a nagyapámnak? . Felment Stephen-hez. Ellen nagyapja tévés nagymenõ volt. . Valaki mással járt. egy cicababával. vagy a Letterman-sho w-ról. Ob¬jektíven nézve jobba n teljesítettem.mondja Stephen.Nem akartam benne hiú reményeket kelteni . Neki is van egy hasonló története. mint az alatt a hat hónap alat t. yen volt az új lány az ágyban.Tényleg szeretne megismerkedni veled. mirõl beszélgettek. hogy bekapcsolt tévé mellett szeretkezz vele. és Stephen kényszeredetten. mint egy másik férfival. Soha nem töltöttek együtt egy egész hét¬végét.Azt hazudtam.Persze. Egyszer megkér¬dezte Walden-t. mint Ellen. az már tényleg ko¬moly kapcsolat. e tustalan lakásban. bár nem tudott olyan jókat dumálni vele. A randijaink a legrosszabb fajta randik voltak: kínai kaját vettünk elvitelre. Egyik este Ellen elment egy butiba. Stephen elismeri. Lehet.Egy szép nõ soha nem engedné.Mindig az jutott róla eszembe.Szuper volt. .rátainak. és rosszul éreztem ma¬gam attól.magya¬rázza. aki elutazott Európába három hó apra.Hihetetlen nagy ász volt. ha becsuktam a szemem. Megoldásképpen Stephen elkezdett keríteni Ellennek. Vicces lány volt. A második és harmadik forduló is megvolt. hogy a lábával dobolt tõl asztal alatt. hogy nem. Továbbra is lefeküdt mind¬két lánnyal. Megb szélték. Mesélt llennek ezekrõl a nõkrõl. kivel tudna járni. hogy vajon én is csúnya va gyok-e belül. min¬den sz empontból tökéletesen elégedett voltam Libby-vel. hogy Ellen szempontjából a kapcsolatuk hagyott némi kívánnivalót. hogy a lány titokban próbálta behálózni. Soha nem m gyütt partira. Azután még többször tottak munkahelyi eseményeken. .E kezdtem szexuális lénynek tekinteni . . Walden rendel még egy italt. amikor Ellen hirtelen áthajolt az asztal fölött. Igazi nagyágyú. azt az új lánnyal is megcsinálta. De a tagot nem érdekelte a dolog. . A kapcsolat kezdett kibontakozni. ám ha is volt. Ordítva veszekedtek. nem követelõzött. amíg együtt jártunk. Egyik este éppen egy étteremben vacsoráztak. mint bármely más nõvel valaha. Egy vasárnap délután felment Stephen la¬kására. Tudod. ami akkor is ment. Stephen-nek hirtelen szárba szökkent a cerkája. de csak mint barátok. Bûntudatom volt. lelkesedés nélkül levele¬zett vele. mert középiskolás korában hiába hajto k . . Moziba is jártak. . Aztán megtört. Stephen pedig egyszerre ren¬geteg nõvel találkozgatott. Mind a ketten kimentek az erkélyre rágyújtani. . ami nõk esetében ritkán történik meg velem oltak vele szexuális terveim. Az olyan nõk mel ett. amikor még csak barátok voltunk. Egybõl bemutatta a lá züleinek. egy átalakított raktárépületben. és úgy lehetett vele süke telni.Össze akartam ismerkedni a nagyapjával . és szeretkeztek. AZTÁN MEGTÖRT Késõbb Ellen elkezdett nyomulni. és ez köt-e össze bennünket? . Hogy mivel elégedetlenek. Libby nem tiltakozott. elengedheted magad. még egy teljes napot sem. Ha egy szép lánnyal a tel beszélgetni. .mondja Stephen. ha megy közben a tévé. A legtöbb nõ nem érti meg a tévét. Felmentek a lányhoz. Pedig klassz lány volt. mint Ellennel. Stephen mindenesetre nem vette észre. ahol Stephen egyik barát jával kellett volna megismerkednie. amikor szeretkez ek. amikor Ellen elkezdte mesélni. Lehetett ve¬le filmekrõl beszélgetni. Ököllel ü . Ellen szakított a barátjával. . pihentagyú poéngyáros. egy késõ esti bulin. megpróbálta összehozni más pasikkal. .meséli Stephen -. és olyan nyelves puszit adott a fülébe. mert nem elég szép. és kivettünk pár filmet a kölcsönzõbõl. Egyik délután éppen ebédeltek. valami bohémtanyán.Igazán jól összebarátkoztunk . Értett a televíziózáshoz. azért rejtegeti-e õt. Megbeszélték egymással a kapcsolataikat. Igazi. Stephen egy munkahelyi összejövetelen ism rkedett meg a lánnyal. Néhány héttel késõbb Stephen találkozott egy lánnyal.kérdezgette Ste phen-tõl. akik nem éppen bombázók: ki kell tenniük az asztalra a szexet. és amiket Ellentõl t. és beszélgetésbe elegye tek.Ez a helyzet az ilyen lányokkal. Nem tudnak finoman célozni rá.Valószí többször voltunk moziban. Felszínesnek éreztem maga ség tekintetében nem volt valami nagy szám a csaj. titokban minden férfi utálja a szép lányokat. Stephen akkor éppen járt valakivel. . Ágyból nézték a té¬vét. hogy álla ezen jár az eszem. Miket csi¬náltak. mit csináltak legutóbb a barátj Vazelines kéz¬zel kiverte a srác farkát. . Nem te vagy a középpontban. elhomályo¬sul a tekintete. Neg enöt perces dugás. erre Ellen bek attant. milyen volt meg¬érinteni. De nem tudtam meg¬tenni.

Cici. de soha nem mondtam meg neki ... Cici Yor asszisztenseként dolgozik.Szíja! Aztán meg csak bámul szó nélkül. . . Carolyne mindig összefutott vele. Minden este kiöltözöm.Szíja! . ütött. hogy szétmentün -vel. Sam-nek volt már ba . szép arcú. Oké. . aki negyvenkét éves és befekteté i bankár.Carolyne a hisztijeirõl híres . P az. .mondja Carrie. tipikus.És te. Csak sötét pillantásokat vet rájuk. rosszul öltözöl. . Néhány hete Louis Vuitton buliján Carrie összefutott Cici¬vel. Carrie éppen egyszerre õt embernek akar köszönni.De szó szerint bokszolt. . ha meg akarod tudni. õ az egyik legjobb b rátnõm. nincs férjnél és huszonöt éves. ami¬lyenek.Mondjad.mondja Cici. . . hogy karriert csináljanak. csontsovány. Tu¬dod. mert nem sugárzik róla a gyönyörû vagyok" tudata. A könyvszerkesztõ mással kezd beszélgetni. Az elsõ hat hónapban el se járta ként sehová. . -A retikülömben fehér kesztyû.Királyul. hogy vagy? . Cici másfél éve jött Philadelphiából New Yorkba. . keleti parti kiejtése egyszerre szexi és egykedvû. ha az ember nõnemû New Yorkban.Hiányzol. most muszáj. és a mai harmincöt éves hasonlóan azért jöttek New Yorkba. Cici York és legjobb barátnõje. Carrie kénytelen-kelletlen félbeszakítja a társalgást egy könyvszerkesztõvel. Nem haragudtam meg rá. ahogy ez New Yorkban lenni szokott: ugya nazt a szemét pasit utálják. és amikor Carrie végigméri.magya¬rázza. Három éve érkezett Texasból.mondja Cici. mint egy leprással. Cici! Ne is törõdj vele! Elmúlik. nem vesznek komolyan. összejött Sam-mel.Telefonon kibékültünk. Rosszak vagyunk . Cici meg senkivel nem áll szóba.Kösz. Rossz dön¬tések sora: rossz pasikkal fekszel le. D ezt nem lehet elkerülni. Aztán el¬ment. nincs férjnél és harmincöt éves? Van.Olyan régen nem láttalak .Ó.mondja ici. eljegyezte magát vala¬kivel.kérdezi. aki befutott.Szerelmes voltam Ellenbe. de rejtõzködõ virágtervezõ.Tudom . Halál jól . De amikor a döntõ pillanathoz tt az ágyából. Majd beszélünk. Túl dühös voltam ma¬gamra.Nemtom.mondja Stephen. .mondja Cici. Van. és elmegyek valaho¬vá. hogy õszintén csodállak. . ahol ért .Remekül. Elveszve New Yorkban Van-e annál rosszabb. 16. és öt is tiszteltem.teszi hozzá Carolyne. de két hét mú elefonált. és egy virá ez() asszisztenseként dolgozik. Figyelj.-t.Mi van veled? . rosszul választod ki a lakótársaidat. Walden a bárpultnak támasztja a térdét. hogy férjhez megy. . Hogy vagy? . ha az ember nõnemû New Yorkban. És most? . Cici Carolyne szöges ellentéte: szõke. N ew York-i egyedülálló nõk olyanok. . ahol senki észre se vesz. egy-kicsit-dundi-vagyok-de-nem-törõdöm-vele-vagy-legalább-is-nem-hagyomhogy-ez-téged-érdekeljen fajta lány. Azzal odébbáll. Cici? .mondja Walden. it a legtöbben észre sem vesznek. Megvédlek. olvass tovább. ..A szokásos. hu¬szonöt évesek.kérdezi Carrie. . Tehát. és rendszerint úgy bánnak veled. .Akko¬riban egy kicsit olyan voltam. aztán haz ek és sírok. )ó neke tam magamban. .mondja Stephen.fuvolázza. k az állásodból. . megis¬métli: .Én is szerelmes voltam Libby-be . Aztán felmentünk hozzá a szo¬kásosért.. Carolyne Everhardt. . Ezt a vesszõfutást senki nem kívánja vissza.Egyfolytában mindenkit megalázunk . ha elment este valahová. Rossz a szöveged. . annyira féltettem az állásomat.Úgy fél évvel azután. EZEREGYÉJSZAKA Carolyne és Cici úgy lettek a legjobb barátnõk. és elújságolta.Nincs idõd rám.Mi van. én. Carolyne. Carolyne Everhardt egy belvárosi lapnak ír az éjszakai életrõl. arca az a fajta furcsán elegáns metszésû. nem figyel¬nek rád. mi van? . hogyan lesznek a harmincöt éves.Nem vagyunk kedves kislányok. aki huszonöt éves.Egyszerûen csak szerelmes. . mielõtt Cicit megismerte volna. mint M ry Tyler Moore . Cici csak áll és néz. amikor a félhomályhól elõtte terem Cici. de én mindig azt mondom nekik: dehogyis. Felhívott. a i bestiának hív a hátad mögött.

Ezeregyéjszaka.Kösz.Carolyne. áttetszõ selyemk endõkbõl állítottak volna össze. mi? . Két héttel késõbb Carolyne összefutott Cicivel egy night-club nõi mosdójában. és folyton az ismeretlen pasiba ütközött. Carrie az egyik box-ban üldögélt éppen.Köszi szépen. Aki ingyen varr neked egy rakás ru .Mihez képest? .A legjobb kor. és a söréhe készült belekortyolni.mondta Carolyne Cicinek. . . Utána Sam felhúzta a sliccét. akirõl beszéltél? .érdeklõdött Carolyne. gondolta magában Cici). . a Bowery bárban. Samuel! . ame¬lyet mintha virágmintás. Volt vel adik is. hosszú sötét haj.kérdezte ismét Cici. és rosszkedve volt. UTÁLOM MIAMIT Carrie kábé tavaly ilyenkor ismerkedett össze Cicivel.sikította Carolyne. és olya dott neki. hogy találkoztam Sam-mel .Visszajött.önelégülten vigyorgott.Carolyne erre elkezdte s eméttel dobálni. Senkivel nem szoktam elszórakozgatni. egy svájci lány.Kifelé. Ha összefu¬tottak. Aztán kimente k.Ez az új divattervezõ. felmentek Sam-hez. vodka és gin. és lefeküdtek egymással. .Csodás a ruhád! .Huszonnégy. ma¬gasan fö . . Aztán megint összefutottak valahol. aki végül karolta. nekem barátnõm van . mind¬ez mûanyag pohárban. .mondta Cici Sam-re mutatva. és mit keresel az én születésnapi bulimon? . .rátnõje. és elkezdtek smárolni. Egyik este Sam és Carolyne összefu Spy-ban.kérdezte Cici. .Hadd legyek a leg¬jobb barátnõd! .kérdezte Sam. és a szemetestartályok mögött dugtak egy sikátorban. amikor egy jelenést látott. Félénknek tûnt. a száját rúzsozva. hos t annak lehet nevezni. Cicihez Fordult. . te hány éves vagy? .Mi fölött? . a szemébõl folyto ki kellett fújnia a tincseket. míg mentek lefelé még az utcán is.Térden állva könyörgött.kiáltott . szex lett belõle.Befognád a szádat? .mondta Carolyne.El akartam mondani neked. sö¬tét hajú. késõre járt. Sam . hogy te vagy az ideálom" meg olyan szép nõ vagy" és hol szerezted ezt a cipõt? S uperül néz ki. Cici megállapította. Hány éves vagy? . Nálam lakik. Aznap vágatta le a haját.kérdezte Cici.Jól elszórakozgattál vele? . .Harminchat .Barátnõd van? . amikor pasi megfordult.kérdezte tõle. . Ez még párszo elõfordult. amely sebes dett felé a lakás másik végébõl. legombolt gallérú fehér ingben.felelte Sam. Aztán a barátnõnek el kellett utaznia egy idõre. a ku¬pakot a rúzsra kattintva. h e van. Cici vihorászott.Tényleg? Nem vagy? Akkor biztos tévedésbõl feküdtünk le az utóbbi hú lommal.Miért. . Nagydarab lány.Carolyne. én nem vagyok a pas id .Hozzám képest.Kiverted a farkat egy night-clubban? . Így lettek Carolyne és Cici a legjobb barátnõk. . Söröshordó. -Megalázóan viselkedsz-vetett véget a vitának Carolyne.kérte végül Cic . A jelenés már éppen majdnem beléjük ütközött. .Õ hívott meg . és így szólt: .Barátnõd van? .Carolyne! . hogy menjek vissza hozzá. amikor elõbukkant ez a lány. aki a tévéhez próbált bekerülni. . piros rúzs és meglepõ.kiabálta. eközben a pasit nézte alulról. aki a SoHó-ban lakott." ami Carrie-nek jólesett.Dehogy. adott e puszit Carolyne-nak. És azóta nem vagy képes le¬venni rólam a mohó kis kezed. Egész addig is¬mételgette a kérdést. Majd beszélünk.Akinek el kellett utaznia. A kapcsolatuk ugyanúgy folytatódott tovább.kérdezte Cici. . Cicit is elhívták agukkal.Még nem végeztem veled. és a sarokban kiverte a farkát. . mind a ketten részegek voltak. . látszólag a púder minõségét vizsgálgatva az orrán a tükörben. Egyik este Carolyne összefutott Sam-mel a System-ben. . . ha valakinek a pasija meghív? . A bulin nagy volt a tömeg. Gyalog mentek.Te meg ki az isten harag ja vagy. . Azt mondta. és vidd innen az olcsó kis urvádat is! . Cici pedig kikezdett vele.kérdezte Cici. . vászonnadrágban. Néhány héttel késõbb Cici a Casa La Femme-ban üldögélve meglátott két ismerõs pasit. Hazudott.vágott közbe Sam. Cici éppen elf t a büféasztaltól.Szóval te csak úgy elmész. A há pasi éppen egy lány szülinapi bulijára igyekezett. . Meg a múltkor véletle¬nül vertem ki a farkad a System-ben. és a pezsgõjét iszogatta. ha írsz róla a lapban? .

Cici pedig belezúgott ebbe a maradékba...Muszáj eljönnöd velünk Miamiba. de Cici izgatottan felhívta. én azt a szemetet soha nem veszem meg. akinek megismertelek.Benne vagy az újságban! Olvastad? .újságolta neki. . aki történetesen éppen Miamiban vol . Pár óra múlva egy nõvel jöt . De a mértéktelen italozás és a kokózás után még mindig maradt valami abból s. és fogadáso¬kat szervezett. .mondta. és szórakoz¬zunk egy kicsit . kinek az oldalán állsz? Cici sírva fakadt.És elkezdte beolvasni a telefonba a cikket.Csak azért jártam veled bulizni. aki éppen akkor bérelt kocsival. A nõ azt mondta Cicinek: . te megváltoztál yan aggódom miattad. . érted. Carolyne véletlenül összefutott Sam-mel. Az ajtóban Carolyne-ba ütközött. ahol egy philadelphiai ügyvédnõvel lakott együtt. Pár héttel késõbb Cici felhívta Carrie-t. ölelgette. leteszem a kagylót. vé¬gül Carolyne kanapéjára költözött. ezdenek beszélni.Menjünk fel. megütötte a férfit. .Utálom Miamit. New Yorkba indenki hallott már róla.Miért nem? . híres lettél . Ben negyvenéves.ntha egy macska tör¬leszkedne Carrie lábához. én. megfordult és visszaintegetett. hogy csak féltékeny. MARADÉK . akart tudomást venni róla. hogy valami szörnyûséget olvasol fel róla az újs .De azért felhívhatlak? Majd felhívlak! -Azzal eltáncikált e y másik asztalhoz. Cici és Carolyne olyan gazdag pasikkal utaztak Miamiba. Utána lejöttek.Mert én már tizenöt éve élek New Yorkban.felelte Carrie.mondta erre Cici. . aki egyébk középiskolai osztálytársának a nõvére volt.Aha . hogy Miami. Tizenöt éve és. világos? És ha megkérdezik. Sam fellökte õt a strandon. aztán "Hatodik oldalt". de ne t edd . De Cicinek nem volt kedv e hozzá. ami olyan szörnyû volt. Már nem vagy az a kedves lány. . Aztán Cicit kirakták a lakáshól.. és azt akarta. Elment egy buliba a Tunnelbe. Carrie pedig letette a kagylót.mondta Cici összetörve. Úgy teszel. és azt mondta: . Amikor a cikk meg¬jelent. soha ne hívj fel senkit azzal. hogy egybõl bele fogsz esni. Cici üvöltözve és sírva rohant ki a házból. Fel bírod fogni? Jézusom. de a felesége visszaköltözött Floridába). soha. Amikor Ca yne azt mondta neki. . egy agyatlan szõke sztriptíztáncosnõvel. és Dexter lát lírta a nõ telefonszámát. Péntek este elmentek mulatni. és Cicinek még integetett is a nappalin áthaladva. Másnap Carolyne megpróbálta a kiadójával kirúgatni az il¬letõt. amiko r a nõt vitte fel az emeletre. Akkor is. mert a fényképeken jól nézünk ki együtt. mire az .Ha még egyszer felhívsz. Másnap este viszont teljesen kiakadt tõle.Cici . Nem tudom. mire Dexter kirohant a házból. .. Körülbelül ez idõ tájt egy szerencsétlen írás jelent meg Carrie-rõl az egyik pletykarovatban. és Cici smárolt egy D exter nevû texasi palival. akibe tudom. . mintha legalábbis házasok le .Szasztok.Légyszi. az emberek általában a szemüket forgatják. aki valaha volt. Régebben étterme volt. . ahol orális örömök elébe nézett. hogy láttad-e. húsz példányt vett a lapból. és keresztülnézett rajta. hadd legyek a legjobb barátnõd! . és próbálta megcsíkolni. és amikor az ajtónál nem akarták beengedni. mintha nem is láttad volna. ordítozni kez¬dett a biztonsági õrrel.Cici. Cici ordítozott vele egy darabig. . . akkor s zépen a következõt hazudod: nem. MR. Cici! Mégis.Jesszusom. mindenki berúgott. és a földre teperte.Nézd.Ez nem így mûködik. inert a krapek folyton utána jött. jóképû emberbõl. .Be foglak mutatni egy pasinak. hogy csinálják hármasban. . a hatodik oldalon.Olyan vicces vagy .sugdosta Cici fülébe. . m it csináljak veled. Még¬is úgy lett.Cici vagyok. Lelkiis¬meret-furdalása volt.mondta Carolyne Cicinek. és vagy egy tucatszor volt elvonón. skacok .szólt rá Carrie egy kicsit szigorúan. hogy Carrie ordítozni kez¬dett v ele. hogy baszódj meg. ha ren dszeres elõfizetõje vagy az adott lapnak. Kétszer nõsült (valójában nõs. HATODIK OLDAL! Két hét múlva Carolyne a Washington Post pletykarovatában szerepelt. Amikor az õr megpróbálta a taxihoz kísérni. Ha a ne¬ve szóba kerül. Be nem teszem a lábam oda. leült. Ké . akiket Carolyne még a texasi egyetemrõl ismert.Hadd magyarázzak el neked valamit! Ha talpon akarsz maradni ebben a városban. szórakoztató. és kiejted azt a szót.

.ek hétvégét töltöttek együtt. herpes simplex 19 üzenettel.fuvolázta Cici. hogy te és a cuc¬caid tûnjetek el innen! Feltépett egy ablakot.mondta Sam. hogy majd valamikor együtt va¬csorázik Cicivel és Carolyne-nal . és hátulról fejbe verte Sam-et. mi meg azt mondtuk: Cigaretta kell?! Tudjátok mit? Kérjetek a pincértõl! .. kis ngon. . C arolyne és Cici keresztbe tett lábakkal.mondta Sam fura. Õk pró¬báltak beszélgetni. hogy nem fekszel le vele .Értened nem muszáj! Csak azt akarom. hogy egy tizenhat éves lánnyal vagyok. és minden alkalommal ott hagyott valamit: cipõt. mint aki már unja az egészet. .Na. Aztán azt mondtam: Sam. Az. Sam megfordult. Épp ott volt a férfi hároméves kisl . de m Sam-nél aludt. .Hagynod kell. mintha mi sem történt volna. akinek min¬denféle nyavalyája van.kérdezte Carrie. Aztán végre egyszer tényleg elmentek.Mindig annyira elfáradok. fülbevalót.hívta olyne. A hálószobába sietett. . a munkám miatt . . Cetliket is küldtünk neki. .mondta Carolyne.Muszáj elmennünk abba a buliba ma este. Másnap reggel Cici hívatlanul beállított a pasi lakásába. .Sam.. Ez így ment három hónapig.Azt akarom.Azt mondtam.Undorító vagy! .felelte Carolyne.Ccccc. . és másfelé nézett. .. és Carrie-re nézett. és nagyon elegánsak voltak. pedig ezren látták.Majd én megmutatom neked. . . hat.Aztán összefutottunk velük egy villásreggelizõben.mondta olyan hangon.A pasi megsemmisült. . Az állat Carolyne felé me ztette a körmeit. .Hátrálni kez¬dett. Vasárnap este. te szemét! . A PASI GYAKORLATILAG MEGSEMMISÜLT Carrie mindig csak ígérgette. . a pasi mikor Cici rátalált. . hogy egy olyan lánnyal jár.mondta Carolyne.Nem akartam.Megütöttél. Odamentünk hoz¬zájuk. kiscicám . Carolyne összecsattintotta a mobilt.Én nem . Direkt. . az italukat kavar ták. Megtartotta a saját lakását is.kérdez¬te a macskától..Óvatosan f melte a földrõl a macskát. Felhívtam. akivel a múlt héten láttalak? . Sam-mel kapcsolatban.Oké.Ez egy boszorkány. és a kis¬nyuszi többször odapisilt. Sam! .Carolyne a fejét rázta.Soha többet ne üss meg! Soha többet ne üsd meg Sam-et! .Mi ki voltunk öltözve. és elkezdte kihajigálni Carolyne dolgait. és alig kapott levegõt. Arról s tam képzelõdni. Ami Carrie egyeden szabad estéje. és azt mondtam neki: Sam. Gyere el te is . hátradõlve üldögél¬tek a pamlagon. A macska kiszabadította magát Sam kezébõl.mesélte Car olyne.Nem értem .. megütöttél. bár szex valójában nem volt. hogy van az a lány.A mellettük lévõ asztalhoz ültünk le. Valentin-nap elõestéjén a f bírta tovább. Carolyne a mobilján beszélt. kértek egy cigit. .Gyere ide. .. . .üvöltötte Cici. kérsz finom tejecskét? Hallotta. hogy kiéljem a fantáziáimat. és közelebb lépett.Megütöttél . . . Carolyne meg folyt bilján dumált. . Carolyne tett néhány lépést az ágy felé.Minden oké .Sam mindenkinek azt híresztelte. és fegyverként tartotta maga elõtt. . hogy húzzál el innen! . éppen egy tizen¬hat éves modellhez dörgölõzött. hona alatt a macskával.Egy átkozott boszorkány. . Cici rágyújtott. ne csináld már .kérlelte a férfi. hogy smárolnak. Átszaladt a szobán. aján¬dék egy igazi kisnyuszi volt.Hoztam neked valamit .Ezt nem tudom elhinni. hogy Sam bekapcsolja a tévét. . és közben jól látszott.Vigyorgott. .Sam.. . mi van! Tudod. Rajtuk jogging. Ren¬geteg modell. y a fogpótlása meglazult. . ígérd meg nekem mint barátnak. Eközben Carolyne gyakorlatilag beköltözött Sam lakásába.Sam .Olyan szánalma¬sak vagyunk.kiabált.. vissza! . ami azt jelenti: ne gyere. Aztán elmentek egy bu¬liba. . ki¬tis tt ruhát. Letette a kanapéra.felelte Carolyne óvatosan. parfümöt.vagy hétféle arckrémet. Puffy? . aki akkor érkezett New Y . úgyhogy megaláztuk.Ne gyere közelebb! .Minden este el kell mennem valahová.Mesélj már. i gaz.Vissza! Sam a hóna alá kapta a macskát..mondta Cici. . Belváros. ..Megtudtuk.kiáltotta Carolyne. .Van olyan? . . hogy sose feküdt le Ca yne-nal. .

Nem akarsz átjönni. New Yorkban tombol a hõség. Ilyenkor kellemetlen gondolatok és érzések bugyog¬nak a felszínre.Segíts magadon. Big. . Mindenki gyûrött. Aztán ágyba bújnak. mint akit meglep. .Úgy 150 dolcsiból meg lehetne úszni. A fojtogató hõség és pára már tizedik napja tartott. .utasította Mr. Mondtad. Minden este tize ha aznap nem voltak együtt. A hõség miatt senkiben sem bízhatsz.Ugye nem haragszol . Mr. .Izzadok. reggel nyolckor. nincs valami jól.Szia . otthoni összeveszések és légkondicionált rémálmok New York augusztusban egészen más. Kapcsolatok mennek szét. és közben Carrie-t nézte.kérdezi kis idõ elteltével Mr. arany mandzsettagombjait a keményített mandzsetta lyukaiba fûzve. és egy csepp esõ sem esik.Carrie. . . A városban tombolt a hõség. Azt felváltva használják. Ami azt illeti . A legtöbb New York-i pszichésen összeroppan a hõség miatt. kicsit szinte félénken.mondta Cici Carrie-nek. Te vagy az ideálom. legkevésbé ma¬gadban.köszönti Mr. Olyan. Bi g-nek csak egy szem¬üvege van.Hát nem érted? . sétált az ajtón. . . Egye¬dül kell megoldanod. hogy Carrie-t látja. Big telefonál. 17. eldugult víz¬vezetéke jóra nem számíthatsz. Big ágyában feküdt.Dehogynem. Nyugodj meg.Helló. Biget szexuális pánik keríti hatalmába A nyári meleg miatt a városban megszaporodtak az utcai fantáziálások. Big-gel. aki mindig sötét pi ntásokat vet rá). . . részeges mulatozások.De . Carrie a takaró alá dugta a fejét.Csak azért mondom. .Hívj fel pár óra múlva .mondta Carrie. mert mégse alhatsz itt minden este.Milyen a lakásod? . . MR. i igazi New York-i specialitás. . Big. . Ez azután ahhoz a fajta kellemetlen viselke¬déshez vezet. Akiknek meg nem szabadna összejönni. .köszönt el tõle még egyszer Mr. Ilyenkor vagy a Letterman-show vagy a Leno-show megy a tévében.Nem gondoltál még arra. Átment a szobán. BIG RITUÁLÉJA KÁNIKULA IDEJÉN Carrie mostanában túl sok idõt töltött Mr. Valóságos szertartást. Mint téged.Semmi. Két perccel késõbb visszajött. összejönnek. Egy darabig egy szót se szólt.viszlát.Oké. Big. Azzal végigszáguld a lakáson. Hisztérikusan belezokogott a párnába. Nyugodj már meg! .Szia-szia.Nagyon meleg. Big. Munkába kell mennem. El fogok késni miattad. szia! .Nem . . és tovább sírdogált. A két lány az órájára nézett. az arca groteszk.Dehogy! .felelte Mr. Szemétkedõ.Itt hagytam a szivartár¬cámat.feleli Carrie. Engem nem zavar . Most azonnal.kérdezi ilyenkor Mr. aki már meg¬nyugodott. Ásít.kérte Carrie. miért is ne .így Carrie. Carrie Mr. hogy új légkondit szereltess be? . Carrie felé fordult. Harmincöt fok vagy még több. ndulnunk kell a buliba. rohadtul biztos volt benne. Kicsit álmosan mondja. oké . Alattomos.Mit csinálsz most? . A férfi la¬kása légkondicionált. . amikor meztelenül ajtót nyit. Az övé i nem mûködik. foltos maszk. -.mondta Mr. . . Mr. Úgy érezte.Segítenél nekem? . napok óta. ki az ajtón (el az éjszakai portás mellett. kényelmesen rágyújtott egy cigire. . poros utak. B g.Nincs semmi bajod.felelte nevetve Cici. drogkartellek. Big. A küvetkezõ koreográfiát alakították ki.Tudom.. . . aztán megkérdezte Cicitõl: .És neked mi bajod van? . Mr. mintha egy korrupt és részeges dél-amerikai diktát or országában élnénk: egekig szökõ infláció. aztán egymásra.Ne aggódj. hogy nincs jól. és be¬vágódik egy taxiba. . Egyedül a karrierem érdekel. és itt aludni? .

a zónába? . . köztük az új IT-fiúval. KANNIBÁLOK A LE ZOO ÉTTEREMBEN Carrie abban az új étteremben. Úgy is van. Csak akkor van kedvem átjönni. Carrie-t bámulja. Nálad. Hiányzol.Aztán néhány másodperc múlva: . nyár van. hogy a hõségben még a reggeli rosszullétekkel is kínlódnia kellje n. És úgy érzi.Szerintem remekül hangzik . Tavasszal a fe¬l esége.mondja nekik. és arra vár. de még mielõtt hazaérne. pedig nem is. a Le Zoo-ban van egy csomó emberrel. persze hiányzol. de közben azt mondja magának: haza kell mennem. Belle. a kecskeszakállát simogatja és bólogat. és komolyan is gondolja. Az Up er East Side-on Newbert hormonszintje magasra szökött. Az étteremben kábé három asztal van. szép köv attyog tovább a járdán. Ez megõrjíti Carrie-t. kikísérik Carrie-t a taxihoz.Szia. Mintha he lennénk rúgva. Gyereket akar. . Arról fantáziál. Newbert emlékeztette. Kiszáll. Mindhiába. hogy mikor telef onál az ügynöke az új regényével kapcsolatban. Carrie hirtelen olyan lesz.mondja Ra fõnöknõje. hogy befektetési bankárként amúgy is minden napját a hûvös.a hõség. Az öltözéke azt sug . Show-mûsorokat néz a tévében.feleli Belle. Damasztszalvétákat tömköd terepszínû sortja zsebébe. mint a cápa. hogyan táncolt Robin Hood. hogy megöli a nõt és megeszi. .kérdezi New . Naponta húsz¬szor felhívja Belle-t. Mostanában azt mondja. Mit sem sejt. Közben ol¬dalra is kirúg párszor. Ra-val. . mert sajnálsz. ha hi m. alig néhány lépéssel elõtte.Rengeteg. mintha egy fehér zászló len¬ne. és fotózni kezdi a japán ügyfeleket. akiket tulajdonképpe n nem is ismer. .Itt álljo meg.Szeretnék . lég¬kond irodaépület zöld üvege mögött tölti. A körömágyát pis kkal. Vacsora után C ie felmegy Ra-val Ra fõnöknõjé¬hez füvezni. és hogy miért vannak õk hirtelen d benne. hogy haza kell mennie. érti.Úgy hívjuk ezt a helyet. Most kezdõdött a hõség nemrég rek még kedve¬sek: Annyira meg akartalak már ismerni! Muszáj lenne együtt dolgoznunk! Gyak rabban kellene összejönnünk! Carrie is mindenkivel beszélget. kéz¬fogás. ezért egy csomóan az utcán álldogálnak.Mosolyogni. ferd k! . LANGUSZTA VACSORÁRA Van ebben a hõségben valami. és túl s glaltak asztalt ma estére. Egykettõre kialakul a buli a járdán. azt mondta neki. hogy a hegyekbe indul táborozni. h ki¬vételesen öt sem utálja senki. amit a nõ mond. .Feleli Carrie. . szigorúan véve. Lebegõ fehér sz ta. hogy nem lenne képes nyáron nagy pocakkal létezni. Belle mindig olyan édes. itt A fú erõs. Még mindig azt mondogatja magának. kézfog hajlongás. hogy zóna .Miért nem költözöl ide hozzánk. Newbert eközben szakadt boxerben lézeng a lakásban egész_ nap. Ra nem sokat beszél. A nõnek közben fogalma sincs róla. Csak néz. Hajlongás. mert n em akarna fürdõruhában mutat¬kozni. és gyalog megy tovább. Késõre jár. senkit sem utál. ha melegem lenne.mutatja he Belle az ügyfeleinek. .A férjem .Van elég pénz Carrie rámered: . a kiszélesedõ végûrõl? . Valamiért elhatározza. Eléggé be van sajnos rúgva. hogy mi a zó¬na.kérdezi Ra. A városban tombol a hõség. Lazák leszünk tõle. . inkább ne hívj.Ha csak azért hívsz át. egyik lábával kirúg elõre. aki vérszagot érez. hogy azért nem szeretne nyáron teh rbe esni.mond ja a férfinak.Hát. . hogy követik.Mi a véleményed a Revlon rozsdamentes acélcsipesz¬rõl. egészen természetesen. ami. Áttaxizik a városon. nem tartozna a Robin Hood-tánch . Valaki a Nem York Times-tól mindenki yképez. Carrie el¬képzeli. Valahogy ez látszik természetesnek. amint a fogaival beletép a nõ puha. Odabent az étteremben Carrie Ra és Ra fõnöknõje közé ül. egyszer csak azt mondja a sofõrnek: . aztán néhány lé¬pést hátr hátra.Imád viccelõdni.De én nem szeretném. aztán mindkét kezében egy-e vétát forgatva néhány lépést elõretipeg. Ha nem tudsz elaludni nélkülem. hogy men i ezt a fantáziálást. Carrie úgy gondolja. mert nem akarja. Rémisztõ. Newbert kis fényképezõgépet vesz elõ. . Pookie . Ebben a hõségben Belle-nek egyik este munkavacsorája van japán ügyfelekkel. . Valaki idõrõl idõre kihoz fehérbort az étterem elé. Egy nõ megy a járdán. Aztán Belle és az öt sötét öltönyös férfi elmennek a City Crab nevû rá acsora felénél váratlanul megjelenik Newbert. hogy bemutatja. fehér húsába.

Most éppen Olaszországban forgat. Tép¬kedi a virágok szirmait.szól Stanford undokul. Nagyon is túlságosan. az nagy gáz.Hát ez meg mi a franc volt? . hogy a kisebbik nõ nyakán kidagadnak az erek.Akkor a Kék Angyalba megyünk . E .Carrie úgy mosolyog rá. mint aki unatkozi A két férfi összenéz. A kisebbik nõ nyög. Vézna.fe¬leli Stanford. viszlát. Besétálnak. . és megkért. Miss Carrie . mit vártál? . A TÕRÉSPONT A hõség tizedik napjára Carrie már túlságosan is kötõdik Mr. és most kellemesen borsódzik a há A Bowery bárban találkoznak este tízkor.De nekem fura ízlésem . Ko¬szos kis hely. és ráadá ancsbõre van. Huberttel él. de persze Stanford minden¬kinek barátja. .Én a Kék Angyalt szeretem . Carlos! Minden oké? Persze. hogy az összes foga kilátszik. itty látja.Tudom.Idén nyáron a nyomor lett trendi . . ahol lakik. feltûnik alatta égõvörös. A következõ szám a leszbishow. .. gondolja Kitty. Akkor jó éjszakát .közli Dash. hog az itt jelen lévõ. . mintha most húzta volna ki a csatornából. Én évek óta ilyen helyekre járok .Ha egy so¬vány lánynak narancsbõre van.feleli Dash. gondjaimra bízott személy jól érezze magát. A nõ egy tollboát ragad magához. kissé összezavarodva.Gyerünk haza! Kint még mindig iszonyú hõség van. hogy vigyelek el valaho¬vá. - le kéne fogynia vagy valami. csirketollak és gyû¬rött szirmok borí a testét. aki a kocsi kihangosítójába azt mondja: Tudod tartani egy percre? Éppen leszopnak a Palisades Parkway sarkán. Kitty azon morfondírozik. az¬tán befordul a kapualjba. Dash Hubert ügynöke. minden a legnagyobb rendben. .Dash! . . Azt mondta . . Jó éjszakát. Amikor felkel.Nincs. Aztán széttárja a lábait. Jó estét. forgácslapból késszült dob a táncoslá¬nyoknak. hogy magá¬nyos vagy. ahol ötvenöt éves színész barátjával. . Ötkor végre csörög a telefon.kérdez vissza Dash. . Dash vagyok. .Kitty. rö¬vidre nyírt igazi . A nagyobbik nõ elkezdi fojtogatni. A KÉK ANGYAL Hõségben rossz elmenni szórakozni. Carlos .Értem. Ez tényleg fojtogatja. aztán majd Los Angelesbe utazik. A nagyobbik nõ megragadja a kisebbik haját és meg¬rántja.férfihang. Kitty a Fifth Avenue-i lakásban lézeng. lehet. oké: ezt is túléltem. egy tévésorozat próbafelvételeire. Felhívott. és Kitty arca felé tolja magát. A Kék Angyal valahol a SoHó-ban van. . Dash barátjaként jön.szólítja meg Dash. .Tudom. A nõ haja lejön. Kitty! . mint a Lefekszik és hen¬tereg a koszos dobogón.búcsúzik Carlos.mondja Stanford.Hubert Olaszországban van. Úgy néz ki.Vége a mûsornak . .Kitty rájött. Ez egy kokóklub. és táncolni kezd. Anyaszült meztelen. .Na. Carrie megáll.Ott van Hubert? . .köszönti a portás. . K itty néhány nap múlva utána utazik Olaszországba. amerikai rendezõvel. Stanford rendel még egy pohár fehérbort. De egyedül otthon ma¬radni még rosszabb. . Stanford Blatch is befut.Mi is az a fel¬kapott új hely? Azt szeretném. Hátradõl. Big-hez. Akció. mert egybõl meg¬látszik togja Kitty Dash fülébe. Jó estét. gondolja Kitty. mivel paróka.Miért. hogy a férfi valószínûleg hazudik. fiatal . Te az a fazon vagy. Leülnek közvetlenül a dohogó elé. bekukkantva a lift nyitott ajtaján. M g azt gondolja.Stanford . .Az a Sunset Boulevard-on történt. ki fogom bírni. Izzad. H k megint kezdenek sikerei lenni. Jól van.Szia. Nemsokára megjele¬nik egy nõ.Igeeen? . nem kénebeavatkoznia. Egy csokor margaréta van a ke ami úgy néz ki. Mosolyog.Ne fárassz. .kérdezi Kitty felháborodva . te vagy az? . Dash ránéz. Elnézõen mosolyog. egy érdekes. és mindjárt elélvezek. Az jár a fejében: még csak huszonöt éves va fiatal vagyok én ehhez.dönti el Dash. Kitty érzi a nõ szagát. ha New Yorkban járok.mondja Kitty.

és aztán megszakadt vele a kapcso uk. Ne tam eldönteni. ha a fenekébe ecs tet dugtak. és ha ember összefutott vele valami koktélpartin. Másnap reggel. hogy Cindy yan (a nevet megvál¬toztattuk) férjhez ment. mikor? Vagy a zóna. Big virágot küld neki. hogy megmondjam-e neked vagy se. mint õ.mondja Carrie. . annyira szeretném m egismerni. . aki éveken át próbált férjhez menni.Ez szar ügy . ha nem kihívás? Tudják. Hogyan menjünk férjhez Manhattanben . . Big üzleti vacsorára ment.Most mihez kezdjek?" . Carrie a barátnõjével. aki szeret té¬ged . . hogy Mr. . Big még csak alig egy hónapja vol tak együtt.Miért küldtél nekem virágot? . Elég volt a nyafogásból. Kora reg¬gel el is megy. Carrie késõbb kel fel. Tíz éve csak róluk olvasunk a pletykarovatokban: õk azok. Bemegy a házba és leül. ha v lyan leszek. gondolja magában. minden rendbe fo eretettel. Big Westchester-be utaznak hét¬végére. Cso-mó-szor. Martha. Mr. De ha mégis. A zóna vagy Mr. és a világon mindent megkapnak. Termetre akkora volt. de ha ránézett Cindy-re. De aztán elkezdenek inni. Elõször semmi g nd.Éde¬sem. kivéve egyet. a kiborulás után. hog gazából mit is akar. a házasságkötések rovatban. hogy férjhez menjünk New Yorkban. van valaki.feleli Mr. Aznap délután Mr. amikor Carrie és Mr. míg végül felhívja a ba¬rátait. még akkor is. akkor biztos val ami unalmas bankigazgató veszi el New Jersey-bõl. Azon¬kívül túl öreg is. Elég volt abból. Biget a golfpályán. mi történik! Tévedtünk. Mr. mert a dolog nem hagyja nyugodni. elkezdett öregedni. Itt az ideje. Carrie Mr.szabadalmaztatott saját módszer Pár hónappal ezelõtt megjelent a New York Timmes-ban. na ez se fog soha férjhez menni. A jachtos pasi. Big. Az ember nem tehetett róla. hogyan lépett le a nagy õ az utolsó pi lanat¬ban. Magáb n pedig azt gondolta. mint egy férfi. így Miranda elkezdi izélgetni. aki cicás papucsban megy lefeküdni. Egyszer a reptérre menet leütötte a részeg taxi be¬dobta a hátsó ülésre.kérdezi tõle Carrie késõbb. Igaz. Értett a hifiberendezésekhez. Úgy érezte. Ismerjük a táját. rendben? És erre képzeljék. Rengeteg idõd van. Nem volt éppen a legnõies volt pasija. kávét fõz.Azt hittem. A vezérigazgató. akir ondolt. és csak fekszik az ágyban.Tudod. kör Elsétál az utca végéig. ha a People magazin bo¬rítóján sz repel. Ismer egy lányt. Tu dott lõfegyverrel bánni. és undok hangon azt nyafogja bele a kagylóba: . de vajon tényleg így van-e? Azt dogatja magának: még mindig nem mentem férjhez. hogy a légkondicionált lakásba egné¬zik az Ab Fab sorozat néhány videóra vett részét. amint hihetetlen távolsá¬gokra üti a golflabdát. egy¬szerre vonzotta és taszította. Nyugi. Aztán az ember hazamegy.Olyan aran vagy.ik. Cindy egy autósmagazin hird etésszer¬vezõje volt. Big ágyában fek¬ve megpróbálta megfogalmazni. Ahogy azonban teltek az évek. mindig részlet¬esen elõadta. nem olyasvalakihez. de akik régen ismerték Cindyt. hogy lelõsz egy golyós puskával. azoknak ez egy falrengetõ hír volt. B lfozhasson. Big-gel. hogy kiborul. a férjet. most figyelj! HÁROM KASMÍRPULCSI . Az a terv. hogy elérje a gépét. és egyedül Uta¬zott. Késõ nda felhívja a drogfutárát. Még mindig nincsenek gyerekeim. Mert igen¬is lehetséges. Carrie már jó ideje nem találkozott Miranda-val. . mert folyton Mr . Semmi különlegesen érdekes vagy szokatlan nem v olt magában az értesítésben. hog hívogat¬juk a saját üzenetrögzítõnket. de életében nem volt még ilyen boldog. hogy az élete megváltozott. aki ak¬ko riban randizgatott Mr. Elég volt abból. Ezért nem hívtalak egy álló hónapig. Cindy az a fajta New York-i nõ volt. Big-gel volt elfoglalva.gondolja ga elé képzeli Mr. hátha keresett valami hapsi. Kisétál a kert¬be. és átült a volánhoz.Jaj dehogy! Egy csomószor találkoztak. . Big. akinek csak akkor állt fel. Big házába. vagy Mr. Az üdvözlõkártyán ez áll: Meglátod. Miért nem mutatsz be neki? .Csak azt akartam. hogy nin¬csenek jó pasik. ígérd meg. mint például nekem. hogy mé Martha Stewart nyomo¬rult szerelmi helyzetét. Big. Visszasétál. Pár nap múlva Carrie és Mr. Cindy férj¬hez ment! Negyvenévese ! Mi ez. A híres festõmûvész. Pedig jól kezdõdött az este: Mr. Miranda-val talál¬kozik. Cindy férjhez ment. akik vonzóak (bár nem okvetl szépek).Aztán bedobja a bombát. hogy tudd. Lesz ez még más¬képp egyáltalán? És ha igen. Big. Éppen ideje volt már. csak egyszer találkozott vele mondja Carrie. .

. Így a ztán Carrie és Mr. odahajol. mi van? Nem bírok megváltoztatni egy negyve férfit. Big a pultnál esznek. Big. három kasmírpul¬csival a nyakában. amikor az ember egy hapsival vacsorázik. A fényké¬peken én vagyok. szó szerint minden krapekot. A kétéves kapcsolatok voltak a specialitásaim. aki utálja a nõket. Big születésnapján is csináltak: négy különbözõ fõfogást rendelni. Nem tehetünk róla. Miért nem mara dunk így együtt örökre? Na. mondta kor. Carrie elmagyarázta. neki is fil ekrõl kell beszélnie. Big-nek.Nem haj? . Ez persze tipikus New York-i nõi szerénység. hatalmas kék szemeivel és fekete al. Határidõt tûztem ki magamnak. . Mindent elkövettem. Big nem jönnek ki egymással.Ahogy mondom.David P. Emlékszem. akit valaha is ismert New Yorkban.kérdezi Mr. hogy itt lesztek.Aha . . aki házasodni akar. Samantha Jones az. Samantha filmekrõl kezd el beszélgetni. Kicsit szégyelli. Big. Nézzünk szembe a tényekkel. a körmét nézegeti. szerencsétlen hülyék vagy k szok. nem tudom. és a fõpincér. és a villájára döfi Carrie spagettiját.-vel jártam. hogy buzgómócsingok.mondja Trudie.Na gyere. mit csinál janak. Újra újra vissza¬csalogatott magához. Menjünk el együtt erre a kínai utazás¬ra. . Emlékszem. próbálj megütni! . Sam erre Felhúzta az or¬rát. és azt felelte: . hogy ezt kívánja Samantha-tól. Nem sza¬bad enge ni nekik.Hirtelen halál neked! . hogy azt gondolják. és minden ha psit felhívott.Szóval.feleli Carrie azon a nevetséges. Hátradõl a székben.Õszi hétvége van. egkésõbb negyvenévesen férjhez kell mennem. szerencsétlen kis nõ. és azok a szerencsétl akikkel eddig jártam.Gondoltam. Töme . Big. esik az esõ. Big egy étterem¬ben ülnek Bridgehamptonban. Veszekedtünk. ami bosszantó. aki mindig szokott nekik helyet szerezni. mintha e en lennének. . amit Mr. és tisztára elfelejtette az i lletõt. mint Carrie. . SZERENCSÉTLEN HÜLYÉK . itt ez a szegény. mert a New York-i nõk mindig tudják. készítette . . aki ne . Nyár eleje volt. Mr. a barátainak csak Sam. és nevetve Carrie karjába bokszol. aki ötvenéves volt. Big nem szeret filmekrõl beszélgetni. Megmondtam neki. és volt hozzám õszinte. Soha nem fogsz olyan férfit találni New Yorkban. Aztán oldalba böki. Szeretem katalogizálni a dolgokat. nincs ott. és õ végre nyugodtan beszélgethessen Mr. mondogatta. Trudie a Long Island-re ment nyaralni. hogy Samantha mindig ronda dolgokat mond neki . Ö volt az utolsó név. úgyhogy Carrie¬-nek sincs más választása. Negyveneg y éves. Órákon át beszélgettünk az el ségrõl. ekkor hagy¬tam ott. BALFÉKEK. éppen Velencében voltunk a Gritti-palotában. De Mr. ha ez se sikerül. A könyöke Carrie-¬hez ér. mit csinálok. Aztán rájöttem. Big pont ugyanazt akarja enni. hogy tudod. . kisbabás hangon. Trudie elmosolyodik. Ez nem az én gondom. de né n ez így.Úgy hívom ezeket. elõkotorta a régi telefonregisztereit.nyafizza Mr. akivel valaha telefonszámot cseréltem. . Igazság szerint két másik hapsival kez¬dett járni.Én is álmi vagyok . .morogja Mr. egy olyan sz obában. és a kikrõl annak idején azt gondoltam. balfékek.kiáltja Mr. a fejüket össze¬dugva. hogy Trudie háromszor vacsorázott a jövendõbeli férjé¬vel (akirõl akkor m sejtette.Bi-bi mondja. Kifogásokat talált ki. Big-gel kedvenc új témájuk gy egy¬szer majd Coloradóba költöznek. de idõnként aranyos tizenhat éves kislánynak tûnik. hogy Trudie és az illetõ. A listán a férjem is szerepelt.Õ persze nem felejtett el: megkeresett a nyár végén és megint találkoztunk párszor. ezért végül egyformát rendelnek. hogy férj¬hez akarok menni. amin újabban gügyörésznek e gymással.Hirtelen halál .feleli Mr.Hékás! Ne tehénkedj ide! Ez az én térfelem. itt vagytok . hogy normálisan mûködjenek. Samantha és Mr.Dehogy baj .Tudsz maga dra vigyázni. aztán a krapek két hónapra elutazott Oroszországba. . .Olyan álmi vagyok. Éppen David P. hogy semmi sem bír zavarni. amely egy fényképekkel telezsúfolt polc elõtt áll. Carrie egy idõ után azt kíván hogy Samantha tûnjön el. és ez nem tetszik Mr. Carrie és Mr. Nem szabad. Az a lényeg. aminek a Canale Grandére nyílik a fatáblás ablaka. hogy valaha a férje lesz). aztán ha visszajö gbeszéljük. Amikor Trudie visszajött New Yorkba. . BUZGÓMÓCSINGOK. Elõször azt az új dolgot akar róbálni. Big. Az igazság az. hogy bármikor ki tudj szállni. . Azt mondtam. Trudie egy tini-maga¬zin fõszerkesztõje. Amikor egyszer Sa mantha rákérdezett.mondja valaki a hátuk mögött. Big. arra gondoltam.

hogy majdnem leesett a székrõl. és mérgesen azt mondta: .m tud nélkülük élni.Az elején még nem tudt m. hogy mindenki részeg.Ezért fõzt dketten felszed¬tünk vagy tizenöt kilót. Azt mondtam neki: nyálcsor¬gatást befejez.Csak pihenek . . meghúzza magát. . . amit akar. Így aztán. Britta az a fajta nõ volt. ne vedd már annyira komolyan! . Nincs hozzászokv a. Nem kezdte . ha az ember betart két szabályt.Ne haragudj. Egyrés eretett más nõk után forgolódni. amikor Barry-nek majd kiesett a szeme. Csak annyit tudtam. hogy mindig jól érezzük ma¬gunkat . Elmennek együtt valahová. ahogy a másik egy b lesz. Big. . hogy ez csak egy hónappal a megismerkedésünk után volt. egy kábeltévés csatorna tudósítója. aki csak gazdag emberhez akar feleségül menni. Fehér mandzsetta. fontos. Vegyük pél l Barry-t (a férj). Ezután már Barry igyekezett jól viselkedni. . Ha egy nõ ki¬bírta Manhattanben harminc-sokéves koráig akkor nagy valószínûséggel már tudja.Ebben a vá¬rosban nem érdekli a nõket. de ak kor is. Aspen-bõl.bár¬mit azért nem engedhetnek meg maguknak v led szemben. ha egy férfi vagy meny¬asszonya van . mert valaki mással art szilveszterezni. hogy mi folyik itt. Mr. de a barátom ölében ülsz. amikor valamelyikünk rosszul lett. Igenis tudsz élni nélkülük.Ugyanakkor . Va gy mondjuk inkább meg¬nyerõ. Mindig tökéletes a megjelenése. Például arra jön haza. Miért kéne egy másik nõt bámulni. És azt is tud¬tam. hogy megkapjam. Big túlságosan is barátságos másokhoz. hogy lefényképezze valami modellel. És segítettünk egymás¬nak. Egy kicsit számítónak kell lenni.Akkor is szétteszik a lábu¬kat neki. Csak két do¬logban maradt problémás kissé. mire Carrie sar¬kon fordult.Az nem ugyanaz. Carrie a modellhez fordult: . Ilyenkor nem könnyû vele. Nem tehetsz úgy. hogy nincs elég helye. Ezeknek a nõknek nagy elõnye a koruk. mint egy hülye kiscsaj. de õ sem akart olyan tipi¬kus lányt. hogy ez sikerülni fog. aki mindent megenged neki.mond¬ja Britta. Barátságos mindenkivel. ahogy bántam vele. amiért az ide¬jük nyolcvan százalékát nem veled töltik. Mert nem így van. mint amid van.mondja Britta. . és be van lõve (vagy éppen nincs belõve). A nõ persze elmondta. Ahhoz van szokva. harmincnyolc éves. . Carrie szerint viszont Mr. New Yorkban úgy lehet férjhez menni. hogy a lakásban minde¬nütt gyertyák égnek. Ha most valaki meg¬kaphatná. és finom meleg ja. Arany kézelõgo Hozzá illõ nadrágtartó (bár szinte soha nem veszi le a zakóját).Meg kell szoknod ezt is mondta Mr. hogyan kaphatja meg. Hát ez fel¬háborító! zer egy modell az ölébe ült. hogy Rebecca barátja vacsorázni hívta. De a pasikkal azért min¬dig résen kell lenni Soha ne húzd fel az orrod.Az idomítást már a legelsõ napon el kell kezdeni .felelte a modell. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS KEDVÉÉRT Rebecca huszonhat éves újságíró. hogy nincs rajtam b ugyi. De amikor led vannak.Édesnek kell lenni . és min¬denre ha jlandó vagyok azért.Ez már sok volt. másrészt meg néha arról panaszkodott. Megtartani õket. és tíz percen keresztül veszekedtem vele. eszik szépen. tavaly ment férjhez. Igaz. Okos.Mennem k ell. yszer a bankár ba¬rátja névjegyei közé begyûrve megtalálta egy másik nõ tele¬fonszámát. Eleinte utálta. különösen a modellekhez.Fel egyenesen megkérdez¬tem attól a libától. .Elõször is ügyelni kell rá. és olyankor csak a felszínen Mr. úgy fejbe verte m.mondja Britta. . Big. Váratlan dolgokat is ke l csinálni. Big. . akiket túl konzervatívnak tart. amikor Carrie meredek szövegeket nyom. Folyton rés en kell lenni. B iget nagyon feldühíti. Biget. . hogy képesek legyenek figyelni rád. ami or veled vacsoráznak? Egy¬szer.Hé. C nem tud jól bánni azokkal az emberekkel. aki elküldi a vacsorapar tnerét a ruhatárba egy doboz cigiért. jól járna vele.teszi hozzá Britta a fotóügynök . . az illetõnek gyak atilag nulla az esélye a menekülésre. hogy férjhez akarok menni hozzá. Többször berúgtunk együtt. miután Britta odaköltözött hozzá. az megint egy más ügy. hogy kell nekem. Néztük.Egyszer felhívta Barry-t a síelésbõl.próbálta engesz¬telni Mr. .mondja Lisa. és azalatt lelép egy másik hapsival. édes. . fõz és ta arít. Big magába fordul. És tudjátok. ha egy ilyen nõ kiszemel magának egy palit po¬tenciális férjnek. Vagy rábe¬szélem. és most éppen azt a történetet meséli. . Mindig egy picivel többet kell akarni annál. hogy az ehhez vezetõ út minden lépését mennyire utálta? Mielõtt Barry-vel találkozott volna. például. Néha Mr. miközben van rajta. ahol egy fotós egyszer csak azt mondja: m egengedi? És már viszi is Mr. hogy vegye fel a ruháimat.

Carrie visszadõl a párnára. . i volt.De addig is. és rá se nézett.Nézd. Azt mondtam neki: Tisz¬tázzunk valamit.Rendben . . ha egy nõ nem beszél há¬zasságról mindjárt az elején . Más szóval. amire addig vágytam. de most rögtön! A még azon a hétvégén megkérte a kezét. Meglátjuk .Ha nem vagy belém õrülten és halálosan szerelmes. nem érek rá egész életemben várni. M. mire az végre kinyitja a szemét. tényleg ezt akarod? . . . Big. Még két nappal az eset után is abban a hitben voltam. miér t téged hívogat. .Beszélgettünk.egyezik bele Mr. de úgy viselkedtem. Erre a nõ: költözz el. Egy kis odafigyeléssel ezt is meg lehet oldani.mondja Mr.Kíváncsi voltam.Az egyik legnagyobb hiba. Big-gel tölti. és gkérdezi a palitól: összeházasodunk? Az nemet mond. Rohadtul elegem lett abból.m el ugyan ordítozni a nõvel. hogy nem fogsz mindent szó nélkül hagyni.A nõ egy éve együtt él valakivel. Harmincöt évesen Naomi épp taxira várt a Madison Avenue-n. az össze¬hasonlítás kedvéért . amikor velem lakik? Aztán felhívtam õt is. tipikus New York-i Mindenféle pa¬sival jártam már. Carrie azt mondja neki: . amiért sze¬rinte a magánügyeibe avatkozom. szembetalálkoznak Z. Naomi tavaly ment férjhez. hogy vannak bi s határok. harminchét évesen. mi lesz. nem igazán. akit életedben lát¬tál. gondolja Carrie. Egyik reggel felébred. Nevet. gondolkoztam a dolg on.Most hallo ttam valakitõl . Na. Egy reklám¬ügynökség elnöke. nem kéri meg a ke¬zed.feleli Mr. . ha másokkal is találkozgatnék? . . és három hónappal késõbb megkérte a kezemet. és fel ne merje hívni telefonon. legyél. de csak egy darabig.mondja Sam.Te ezt akarod? . hogy mindig én fizete z étteremben.Nem gond. . Cigarettára gyújt. kosztümben és magas sarkú cipõben. úgy tizenöt év múlva. amikor az ember együtt él valakivel. aki épp lefelé jön. hogy megcsókolná Carrie-t.Figyelj. Ott fek¬szik. . õ volt a közmondásos rosszfiú. De vannak más módszerek is. ikor elhú¬zott mellette egy hosszú hajú férfi motorral. nincsenek magán¬ügyeid. aki itt caplat a járdán. Same-t is ma¬gával viszi.Az egész önbizalom kérdése .meséli Trudie. Azt mondta. . a m al. . Robert-t fi kezdte nehezen tûrni az elkötelezettséget. aki ráadásul szöges ellen¬téte volt mindannak. és ami¬kor a lépcsõhöz érnek. csinál¬nál nekem egy kávét? Légy szíves. Rég találkoztak. Azt feleltem. De a helyedben maradnék. Big. . ebben a pillanatban nem garantálhatok semmit. aki nem szerelmes belém . Megmondtam neki.Nem caplattunk . de tényleg. Aztán kihevertük az ügyet. De nem akarok olyas-valakivel együtt lenni. akkor inkább elmegyek.-mel. ki ez a két nõ.mondja -. Olyan rossz lenne most elmenni. Mondjuk.magyarázza Lisa. hozzá kedves.A fér¬fiaknak érezniük kell.felelte Lisa holt en hogy tudnál engem értékelni? Ez betett a pasasnak. . és az illetõ nem tesz semmi t.kérdezte egyszer. Mindké ete nadrág és fekete cipõ van.Oké . Egyik ba nõjével sem találko¬zott mostanában. .Szerintem ki kéne próbálnod más nõket is. . . kimegy a fürdõszobá¬ba. Aztán egyik nap besétál az ajt s. hogy számon kérj tam. kicsit óvatosan. Amikor visszamászik az ágyba. Valószínûleg okára megha¬lok. megvolt minden méret és típus. Az egyik szokványos gond. és Mr. amikor felébred. .Aha . . gondolja Carrie. ha szerinted nem én vagyok a legszebb nõ.Igen? .Mit szólnál hozzá. és az autójába készül beszállni. A sofõr ott áll a limuzin nyitott ajtaja mellett. ha annyira klassz. úgy tûnik. klassz hap¬sid van. Big. Amikor Lisa már két hónapja járt a jövendõbeli férjével. hogy tartsa távol magát a pasim¬tól. minden szabadidejét Mr.Oké . öreg! Ha velem jársz. Tudod. hogy vége. Biget nézi. mint egy brazil szappanopera sze¬replõje . Mit csinálna egész nap? . Vasárnap van.Nem. .mondja Lis INKÁBB ELMEGYEK Nem bírom tovább.Egyszerre úgy érez m érdekelnek már a kiéhezett mûvésztípusok.Szóval. Volt képe hozzá. . Carrie könyvbemutatóra megy egy múzeumba. És ahelyett.

Az nekem nem elég . M. hogy ne jöjjön el. azt mondja: nem érdekel! Megtámadja a meg terített asztalt. hogy Aspen-be készülnek. a fodrász azt feleli: nem en¬gedheti meg magának. Carrie elõtte fodrásznál volt.Ne csináld már! . Big elmegy az ágy mellett.Okos legyen.Nézzék csak ezt a szomorú ocskát! . . Egy kis meghittségre vágynak. Ilyenkor csak a hapsira figyelj.Nem tudom. A férfiak szeret ik a kényelmet. Minden lakáson tartott buliba elm ntem. .Lényegében cept. hajtotta a pedálos autót.reménykedik Trudie. Tovább gyötri Mr. aki végül már könyörög. mert egyik gyereknek se történt semmi baja. hogy ha aludni. amikor Mr. egy elegáns házban. hogy jövõ nyáron kivesznek egy házat õk ketten valahol.Arra k ell rádöbbennie az embernek. Lisa elmagyarázta a dolgot. . . B ig azt tervezi. .Hívj majd fel . lesz-e késõbb .magyarázza Rebecca. Carrie elhatározza. hogy Mort Zuck rman fog elvenni.Szörnyû lenne.Na. . és voltak ott házaspárok é yerekek is. Nem hiszik. egy jóképû üzletemberféle is eljött.. vé¬giggondoltam az összes olyan helyet. Big. Ha megismerkedem valakivel. . a Kel eti Ötvenedik utca környékén. .kiált fel Sam. Big egyik barát¬jánál voltak egy buliban. Big? Carrie hímez-hámoz. mármint hogy lélekb lkészüljenek a há¬zassága. sikeres és aran yos. hogy lépj túl magadon . ami a múlt héten történt? Mr. . és azt üvöltötték a gyerekeknek. hogy keresek magamnak egy álla ndó pasit.Mindig úgy gondoltam. ha nem e meg.feleli Carrie.fejezi be Z.. . Biget. Big egy jótékonysági estre mennek. hogy soha nem tudnak majd férjhez menni. Trudie az asztalán álló nagy fény¬képre mutat. meg hogy Mr. ne ábrán¬dozz arról. Gondolatban kell õket oda eljuttatni.mondja Sam szinte ugyanakkor. kiterjesztettem a hálót. Ha végre megtalálod az . Mostanában egyfolytában fodrászhoz jár. . Le . ne a társaságra.. . Annyira megért engem. Vacsora elõtt Mr.mondja Trudie.Carrie megtudná fojtani ilyenkor. hogy egyikük se fog telefonálni. de a végére valami elromlott Carrie agyában. a gyerekek m eg folyton lepotyogtak. Így hát. Nem kell nagyon felpörögni. ahová csak tud¬tam. egy szivarral a szájában. Nem volt igazuk. rápillant Carrie-re. n em biztos a dolgában és. Rózsaszín Mar¬ tva. mert általában valakinek a lakásán bo olódtam új kapcsolatokba. és amikor mondja a fodrásznak: ezt már tényleg nem engedhetem meg magamnak. hogy a férfiak szocializálása szempontjából. Az egyik pletykarovat vezetõje így jellemzi õket: elválaszthatatlanok vagytok.mondja Big. A szülõk erre kijöttek. ahol valaha is férfiak¬kal ismerkedtem me g. Nem kell kiöltözni. Lisa férje.Miért csinálod ezt? . EGY KIS MEGHITTSÉGRE VÁGYOM Carrie és Mr. nálam az elsõ pár randi alatt az a s zabály. Az utána következõ hét jól telt. Visszatérve az irodába. például a . Biget. szóval ebbõl a szempontból New York a legros¬szabb hely . megígérem . Egész este ezét fogják. miköz¬ben mindketten tudják.Azaz. . és kicseréli a névkártyákat úgy.mondja L . hogy akkor. . Lisa egy híres publicista tiszteletére rendezett fogadáson volt. . és így szól: . Miért ne mehetnék én is férjhez? De New York azért mégiscsak New York marad. hogy váro k. de hogy õ.Szerinted mi jól megvagyunk? kérdezi elalvás elõtt.Az agglegények nem járnak össze a házaspárokkal. Göndör hajú férfi a ho rparti stran¬don.Idõnként . Carrie. Beszélgess velük a személyiségükrõl.feleli Mr. hogy nem kellenek a nagy bulik. még motoszkál benne valami. Big.Bárcsak nekem len¬ne barátom! Bárcsak találnék végre val kivel lenne ked¬vem együtt tölteni a hétvégét. ameddig kell. hiszen a l férfi saját magáról alkotott képe tizennégy éves korából való. . Big. Carrie kint játszott a gyerekekkel.Amikor elhatároztam.Csörögjetek rám valamikor . Elõbb¬-utóbb csak megtörténik .mondja Carrie.Késõbb még visszatérünk erre. Sam felsóhajt. és hogy van Mr. hogy egymás mellett ülhessenek. Nincsenek hozzászokva a meghitt családi kö ezet hangulatához.Én már csak három tulajdonságra figyelek .kérdezi Mr. melyet egy régi színházban tartanak.Mién nem tudsz jó dolgokra koncentrálni. . . Kiderült. mint mindig. és reme ik magukat. . az isten szerelmére! Van egy nagy különbség a férjhez menni tudó és a nem tudó New York-i nõk között. hogy mars vi a a házba. Az kész öngyilkosság lenne.A férjem egy igazi kincs. hogy nem a Bowery bárban kell keresgélnem. nyomja a nem-is-tudom lemezét. De ami¬kor másnap reggel felébred. hogy megint megkínozza Mr. .

Ha ez öt évvel ezelõtt történik meg. amíg végül otthagyta az állását. basszák Meg. no meg három-négy év szabi! Az nem ugyanaz. .Packard szavaival élve . hogy ez nem együtt játszás. Big telefonál. akik folyton veszekednek és drámáz alami komoly haj van.Telefonált a ba¬rátod. onnantól kezdve olyan könnyû! Azoknál a pároknál. hogy a textilfesték allergiás reakciókat okoz¬hat a ba a bõrén. Hol szedték össze õket? Packard és Amanda talán egy óvodai szülõi értekezle erték meg új barátaikat? Vagy mindig is jóban voltak.kérdezi Mr. . hogy kölcsönadja a játékait ezt ugyanis Chester egyelõre még nem képes meg¬tenni.Kösz jól . Mr. mintha elélvezne. A szélsõséges eseteket is számba véve. Big. annak ez a módja). meg aromság? Na. Packard és Amanda (normálisak) Chester szülei.Hát . hanem pár¬huzamos tevékenység. az bizonyos kö¬vetkezményekkel jár New Yorkban. Derrick. ha tén leg meg is õrül. amikor apa a egyforma anorákban.igazit. illetve. vagy mil yen formát ölt. a zsák¬utcákat és a megoldatlan ügyeket. hogy mindenkitõl csak fehér babaruhát fog adjon el. Kisbabánk lesz. titokban persze direkt.Képzeld.A töketlen hülyéje . a barátaihoz. és kiveri a farkát. ez megszállottság. . hogy hálából. és megjegyzi. . így minden este úgy csinál. A New York-i dilis csajok majd megõrülnek egy kisbabáért Mr. és közben egy esernyõvel kopog a padlón. Ha saját csemetérõl van szó. fura módon minden rendbe jön. pont errõl írok. valaki biztosan re¬pül . hogy ez most mit jelent. Szinte soha nem veszünk össz e semmin. . aki fel¬-alá masíroz a lakásban. hogy Colora¬dóba költözünk. Tudják.feleli Carrie sötét zt hiszem. . és most õ maga van otthon a gyerekkel. aki normális marad. hogy n ekik is lett gyerekük. az éneklõ stílusában.Mit csinálsz mos? . ard és Amanda Deale¬-hez. De a többség épp ellenkezõleg.Tudod azt. Más ember let¬tem. Adják ö azt az energiát és agressziót. ha valakinek gyereke születik. de õ nem szeretné. akiknek gyerekük született. Big Kínából telefonál. . Aztán hirtelen.Mirõl? . . mert n em akar arra ha¬zajönni. mert még nem tart ott a karrierje építésében.És te. hirtelen szárba szökkent a takarékon pihen¬tetett barátság? Az új barátok egyike Jodi. Big. A férjem soha nem veszekszik velem. mi történt .Gyönyöri cikk lesz. aki nem engedi.meséli Carrie. Az talán nem fura.mondja.Kisbaba.feleli Carrie. Persz e. . amiért gyereke van. a ko¬rábbi ártalmatlan New York-i neurotikusokból flepnis bolon¬dok leszn Ez Carrie számára akkor vált világossá. a New York-i szülõ¬ket egy szóval tal e a legjobban jellemezni: pszi¬chopaták. Megker¬gülnek. nem engedheti meg magának. . amikor nagyon r gaszkodik valamihez. 19. ha az ember majd megõrül a boldog¬ságtól. csak nem jártak össze. Azután ott van Suzanne. mert meg van gyõzõdve arról. Ha nem tárgyalnak velem piszkos farmerben. aki a cse metéje fejét puszilgatja. amik beleférnek egy k r¬be. Az egyik anyuka (nem normális) nem bírja ki szó nélkül. ztán kimegy a fürdõszobába. kire sújt le a rejtélyes kór.Egy cikket írok. És Laura minden este az Én és a kisbabám címû el¬készítõ videokazettát nézi. Most ott ül a szállodai szobában.De már nem vagyok a . .mondja Mr. Laura te erbe akar esni. Carrie nem tudja. de . és képzeletben próbálják meg mindezeket egy gyerekre vonatkoztatva alkalmazni.Emlékszel. terhes va¬gyok. hogy gyereke legyen. beadom a derekam. pe¬dig nem. és lovakat tartunk. egy szál far¬mernadrágban és pólóban. Elveszett a csomagja. de most. Az esetek 99 százalékában annyira normális tud lenni.Derrick azt állítja. és még tiszta fehérnemûje sincs. Nem tudni. amit néha csinálni szoktam . hirte¬len Deale-éknek is lett egy csomó kisg yerekes barátjuk. kissé ki van akadva. hogy a kisbabája valaki más (olcsó) kölnijétõl bûz¬lik. Big. És ezek a jelenségek nem korlátozódnak kizárólag az anyukákra. No meg Marya i egyik bébiszittert rugdosta ki a másik után.ez nem szülõi sze¬retet. Sokakhoz hasonlóan. . . . görkorcsolyában és bukósisakban virítanak? Vagy az az apuka. Azt mondja. majd a kölyök pracliját megragadva táncot lejt vele a babakocsi kör (ha egy kétéves gyereket egyáltalán zavarba lehet hozni vala¬mivel. van olyan szülõ. és köz azt énekli: nem kell más csak egy gyerek. . de ez rendben van. hogy vagy? . amikor arról beszélgettünk. hogy a bébiszitter bekölnizze magát. amikor villásregge¬lire ment a SoHó-ba. egy gyerek. aki ragaszkodott hozzá.mondja Mr. mert ebben a korban még senki sem várhatja el tõle.

A férjem rögtön szeretett vol¬na egy másik gyereket is. h ogy taxit fogjon. Kétségbeesetten kapasz¬kodik Julie-ba. . aki egybõl az anyja blúzát kez babrálni. Naponta ezerszer is megp uszilom. ha az ember belsõ az egyik barátom nem bírta leállítani a belsõépítész vásárlásait. Alexandra. Rám férfi nem volt hatással! Janice még azt is elmeséli.feleli Becca.mondja Julie Barry-nek. egy ala¬csony.Még. hol a fürdõszoba . Becca épp most költözött új lakásba a Keleti Hetvenedik nyékén. megnézzük. kérem a cicit! . . és egy nõre bök. amikor hir ros ruhás. válla¬lati jogász. Harmincéves korom óta szeret¬nék gyerek végre megszületett (Janice most har¬minchat éves)..Na gyere. . mert nem bírta kivárni.Szállj már le rólam. Amikor valaki megszólít ja. Nem fogok visszamenni dolgozni. Becca nem az egyetlen anyuka a társaságban. és nem engedi. és a fején hozta haza.Azt hittem. Feláll. és olyan hosszú.Állandó versenyhelyzet. Csak a Tizennegyedik utcában kapott pont olyat. hogy az embernek az jut róla eszébe: enn k az orrnak saját martinispohár jár. ogy a kiságyában feküdt. . aki nem egészen jól kezeli a gyerekét. De három hónap múlva már tudtam.Õ még kisbaba. hogy ha Andy rápillant egy másik gyerek játékára. és nézd a videót! . hogy a bébiszitterek azt hi¬szik. . cicitej . . és most éppen azt meséli.mondja Alexandra. és gonosz pillantásokkal méregeti. . hogy ez mindig így van velük: elmennek vendégség¬be. Igyál egy kis gyü¬mölcslét. vékony orra. Õ egy Isten. szörnyû volt! -. szoptatsz? . Hogy mitõl lett Janice ilyen? . mindennap. Barry ennivaló gye¬rek.mondja. hogy a fiamnak meg¬legyen mindene.Mindenki azt hitte. . és odaadtam neki. . néha felnõtt bulikba is. Azt aka rom. aki civilben egy étterem üzletvezetõje. ez New York .Nem kérek gyümölcslét! .Az emberek ujjal mutogattak rám az utcán . Andy tizenegy hó¬napos. Valamelyik nap úgy találtam rá. ami másnak megvan. de mindig csak egymással be¬szélgetnek. Carrie hamarosan meg¬tudja. hogy tetszik neki egy új kondigép.ALEXANDRA! Carrie az említett lakásban üldögél a kanapén. azt mondtam magamnak: ez az én igazi élet¬ ivatásom. most hatéves f arry mellett üldögél. és az ó ha em látszik viszont boldognak. aki a sarokban egy c secsemõt szoptat. Menj. én ig is fiút szerettem volna. Becca égnek emeli a tekintetét. azt várja. sötét hajú nõ. A gyerek bólint. . a lehetõ legudvaria¬sabb hangon.(miért hívnak manapság gyakorlatilag min¬den gyereket Alexandernek vagy A lexandrának?) csitítja Becca hangosan suttogva. aki most az ujját szopja. A park¬ban úgy ugrán ozom körülötte. és egy egészen normálisnak tûnõ nõvel beszélge hosszú szõke haja van. hátborzongatóan hasonlít az anyjára. hogy hazaérjek és megfürdessem. Válni készülnek.. Alexandra az anyját nézi. ölbe veszi a kislányt.kérdezi Carrie. és a legtöbbször azon is alszik. szinte az anyja nyakába mászik. . de igazából nem tesz semmi t az ügy érdekében.meséli.Szerintem ez teljesen normális . ö meg sírva fakadt.Azt hiszem. Mert túlságosan rátelepszem a gyerekre.Elõfordul .Szeretem a fiamat. Megvonja a vállát. Julie férje a má ik szobában alszik. megbolondultam. én. Olyan fárasztó New Yorkban gyereket nevelni.mondja Becca. Aztán hazaértem. . Azon¬kívül meg. Alig várom. egyike azoknak a fl epnis anyukáknak. BÉBISZITTER-KAMERA . és ezt meg is mondom neki. . .mondja.feleli Alexandra csípõre tett kézzel. Arról is értes Julie-nak van egy matraca Barry szobájában. A fiúk tõröd¬nek az anyjukkal. A hálószob n Julie.Anyu. Egészen kicsi baba. és még több is. te kis szörnyeteg? Lenéz a gyerekre. Egyszer például úgy látta. és azt kiabálta: én. Aztán a gyerek Carrie-re mered. fekete mas¬nis kislány a szavába vág. akik nem szégyellik bevallani. Anya lettem.Cicit ej. hogy az anyja más fel tekkel beszélgessen. Olyan nehéz vagy . én. akkor õ azonnal sz neki egy ugyanolyat. Barry nem játszik a többi gyerekkel. . milyen elõnyökkel és hátrányokkal jár az.Most nem. hogy megker gültem.De neki is cicitejet adnak .Alexandra! .mondja Janice. . hogy gomb olja ki a blúzát. már rég les zoktunk errõl. Megõrülök a testétõl. Nem igaz. ho gy vissza kell men¬nem dolgozni. én visz nt nem.

kezeit szorosan összekulcsolja a mel¬lén. Az asztalnál enni szoktunk. nehogy a gyerekek keze ügyéhe kerüljön! A sótól és a zsiradéktól egy¬szerûen megvadul Ez a kijelentés nem akadályozza meg abban.A férfiakban nem lehet meg¬bízni.Gyerekek.vonja meg a vállát Packard. e. Garrick.Jól . aki nem a te véred. .Dobj egy puszit! Dobj egy puszit! . azt hit¬tem egy vagyonba fog kerülni. HÁZAS SZEX Carrie a fürdõszobába tart.kérdezi Georgia.Az ember nem lehet elég óvatos ezekkel a bébiszitte¬rekkel .Neked biztos nincs még gyereked. lj oda. . Garrick. ny.Eddig ti¬zenegy bébiszitterem volt. gondolja Carrie.A mindenit! . Gyakorla¬tilag rá se nézett Janes-ra. Hogy írják azt. Régen teljesen odáig vol de aztán megszületett a gyerek. Folyékonyan hazudik! Ki se ment a házhól! Egész nap csak a tévét bámulta és telefonálgatott. .Így van . és meg ne kóstolja.Na persze. l! Garrick. Persze helyes kislány.Hagymás szósz? Légy szíves. hogy asztal.Brooke ragaszkodott hozzá. csücsö¬rít. ahogy a bébiszitter megpróbálja leszerelni a falról! . Amandához hajolva. A barátnõm látta a tévében. g. némi iróniával a hangjában. dehát .Ne haragudj .mondja . jól ellátja-e .. összehozhatunk egy gyerek-randit. Azt mondja: levittem Jonest a parkba. és megkérdeztem tõle. Az anyuka hangosan visítozik a gyönyörtõl. . . .Amikor nadrágot akartam ráadni. Most egy másik anyuka közeledik. mint a David Barton konditerem. egy kockás kosz¬tümös nõ.erõsködik Geor¬gia. nyuszikám? A nõ elõrehajol. Mindjárt rosszul leszek. hogy bele ne dugja az ujját a számára förtelmes k everékbe. A kislány ki¬tartóan mosolyogva pici teny erét a szájához emeli.Vigyázz. A férjem afféle másodrendû állampolgár a családban. A gyerek fekszik. Igaz. hogy a balettruháját ve¬gye fel. Garrick. sz. Mit szoktunk csinálni az asztalnál? Eszünk. hogy nálunk dolgozik . hogy Brooke az egyik bébi-magazin címlapjára kerül¬jön.Egyszerûen m esés! El kell vinned Chestert a Sutton-ba! Olyan. Az egyik látta. Idõközben egész kis tömeg gyûlik össze a nappaliban. de úgy értem. Garrick. hogy például hoznál nekem egy ". Julie mindig az ágyon ül a kis Barry mellett. hogy hova húzzon el.sikítja. sugárzó arccal.Pukedlit is tud . . . feje félrehajtva. Hát nem aranyos? . Az anyukája elin¬tézte. Becca és Janice is ott vannak. . Szerencsénk van. röviden közlöm vele. sírva fakadt. de biztos. . Georgia benyel még egy adag hagymás szószt. A férjeikrõl beszélgetnek.Másképpen fogalmazva. az¬tán játszottunk.. õ.szól közbe meglepetten Carrie. . A babamasszázs-tanfolyam ot is csak ajánlani tudom a Kilencvenkettedik utcában. . Jön egy ember és felszereli.Hogy van a bébiszitteretek? .kér¬dezi most Georgia. arcát anyja ölébe rejti. mely most szinte a gyerek arcához ér. mindig éppen pápá" mennek Brooke-kal. . . . . ehhez Packard és Amanda hálószo¬bája mellett kell elmennie. . hogy ma a alettruhát kell felvennie.mondja Packard. hogy jól ellátja a kis Chestert? . Senkiben sem bízhatsz.Na igen. akik nem hajlandóak elkö ni magukat és megbízhatatlanok..Tud pár trük köt. Packardra pillantva. a. merev.mondja neki Georgia. Amanda hagymás-mártogatós szószt készített. Minden bar rábeszéltem a kamerára. arcán. A kör közepén egy kissé reszketõ kislány ttci¬põben és tütüben.suttogja Georgia. ha belejönne a gyerekrandiba.Janice. jelentõségteljesen Amandára pill Ezen a ponton Packard megszökik a társaságukból. mit csinált ma. Asztal.Nekem úgy tûnik. . Tud már beszélni? Mert ha igen. Órákon át figye jta a bébiszittert. mintha mos t látná elõször. . A kislányt egy modellügynök¬ség f atja. miután éveken át olyan férfiakkal találkozott. . csak nem s zoptatsz még mindig? Nem hittem volna. Azután különös mozdulatokat végez a kar val. Ha ma olyasmivel próbálkozik. a fiúgyerek lesz a férfipótlék. szõ-nyeg. Végül biztonsági kamerát szerel¬tettem fel. és levegõt fúj. és azóta Akármikor felhívom. szõnyeg. sz. rendben van a gyerek .Jamaicai. de nem. . t. Georgia úgy néz Carrie-re.mondja Amanda. voltatok már a Sutton konditeremben? .feleli Amanda. ugye? Mindegy.jegyzi meg Amanda Carrie-nek. Mondd szépen. hogy táncolhasson. Olyan meghitt! Te. egy kétéves kisfiút ve¬zet kézen fogva. asztal. hogy as ztal? A.Biztonsági kamerát? . erõltetett mosoly.kérdezi egy magas nõ.. Tud¬ta. és szeretném. . csak gye¬rekeknek. Én felhívtam a mienket. Ros ie már majdnem egyéves. Garrick.

. . cincognak a csajok Carrie a nõi vécében ismerkedik meg a Lánnyal.Ne haragudj . de nem számít.kérdezi Cici. hogy a babakocsit nem szabad betolni a forgóajtóba? Csap dába es¬tünk. talán nem is lennél most itt.A saját kozmetikai cégemet fejlesztem . .Úgy értem. egy night¬club nõi vécéjében. de két perc múlva Mr. Egy férfinak kellett kitaszigálnia minket.kérdezi Julie. Ott feküdt köztünk az ágyban. hogy megszabadulhatnék a férjemtõl.Azt azért nem hinném . Mindegyik engem nézett. .Az jó . és tökre zavarba jöttem. Aztán végre fél t tõ lett. .kérdeztem tõle. és ott áll elveszve a sarokban. Két nappal késõbb Amanda telefonál. .Bejö¬hetek? . 20. . .Mi értelme van a férjnek? . amit életedben szívtál. Julie a gyereke fölé hajol. Ott áll a Lány. mintha csak azt kérdez¬nék: hát te meg ki vagy? Azután Chester csúszdázni akart. hogy babánk született. indennapos eset. Elõször meg¬próbáltam levinni a parkba.mondja -.Eszembe jutott.mondja Carrie. Összesen tizenöt perc. Az¬tán elmentünk a bankba. A klubban tömeg van.Miféle babánk? . . e. . . .feleli a Lány. Rugdosott és visított.Mit szeretnél? . Próbáltam ruhákat vásárol¬ni.mondja a Lány. . Carrie nem hisz neki.kérdi a Lány. Megfeledkezik az idõ¬eltolódásról.meséli. amikor beraktam a babakocsijába.mondja Carrie.mondja. Hiszen a nõi vécében ismerte meg. .kérdez vissza Carrie. õ meg pattogott a baba kocsiban. Ó. v. mélyen letüdõz¬ve a füstöt. mert a többi bébiszitter már mind bent v eg nem tudtam rájönni. mondtam neki.Psszt! Kisfiú! . Sötét haj . gyere csak . Utána bemehetett a homoko¬zóba.Gyere ide! Garrick kíváncsian közelebb bandukol.kérdezi Carrie. Száguldottam vele a járdán. Kivesz valamit a retiküljébõl. Arra gondol¬tam. hogy én most éppen szeretnék még egy gyer t. Mégi an a francból kellene tudnom. és nekem i tthon kellett maradnom Chester-rel.Na és. Leteszik a kagylót. .A bébiszi remnek gyereke van. Ha lett volna ilye¬nük a szüleidnek. hogy óvszer. jólesik a vécéfülkében ücsörögni. Aztán megint hinta..Persze. Újszülött. volt még elég?" .Kivéve.Mi értelme van egyáltalán? . mit álmodtam . . Nincs itthon Mr. egy kis friss levegõre van szüksége. hogy eljött-e már az ideje.Egy incifinci kisbaba. Kemény tojást. és álmából ébreszti ak azt akartam mondani neked .Azt álmodtam.Mikor nõsz fel végre.Szóval akkor nincs baba.mondja integetve. nem tudta. fiú. . Big visszahívja. Hazavittem. Carrie lehajol hozzá. Eltelt öt perc. . Biget. Gar rick valahogy elszabadult az anyukájától.A legjobb fû. Egyfolytában a gy órát néztem a Fifth Avenue-n. mivel foglalkozol? . . Pedig nem is vol an összeis¬merkedni vele. sz. Big. .Mitek van? .kérdezi Cici -. de nem vagyok benne biztos. ott meg a babakocsi leszorult a for¬góajtóba. hol kell be¬menni.feleli Carrie. Sze¬gény Chester. és akár gyönyörû szép is lehetne. Megin eltelt öt perc. Az ablakhoz lép. A Lány meggyújtja a jointot és feltartja. . Nem tudtam. Carrie egy kis mû¬anyag csomagot mutat neki. . r.Tökéletesen egyetértek . Do gunk van. Aztán lökni kellett Chestert a hintán.Nem ismerjük . de nem bírtam bevinni a babakocsit a próbafülkébe. . kinek kell pluszban még egy gyerek ? . így nem s zól ki.Aha . .szól Becca.mondja Carrie.Ma volt életem leg¬rosszabb napja .Mondd szépen. kisba¬bám? Carrie visszamegy a nappaliba.Hadd mondjak valamit a házaséletrõl! .Óvszer. Garrick .Babánk? .suttogja. . és fõztem neki ebédet. Aznap este Carrie felhívja Mr. ho l van a játszótér bejárata. mi van. és kifújj ondja huszonhét éves. három hónappal idõsebb Chester-nél.Tudományos alapon. A gyerek beteg lett. .mondja Carrie. Cicivel ketten vannak bent. Vagy hússzor egymás után.Szuper füvem van . . Carrie jókedvében van. hogy megjött a vérzésem. hogy húzzon el az illetõ. Valaki kopog a fülke ajtaján. hanem résnyire kinyitja az ajtót. . Szeretném a ti bõrötöket is kezelni.mondja Janice. A Lány a falnak támaszkodik. ismerjük egymást? . centirõl centi¬re.

Azt hiszem. A két nõ soha töb¬bet nem barátko t egymással.kéri a Lány Carrie-t. Carrie meg dep¬ressziós az alkohol.Van egy perced? Ezt imádni fogod! .mondja neki Carrie. hogy biztos lehessen a dolgában.kéri Cici.Odakint ismerõseim vannak . Carrie ba¬rátnõje. az új night¬clubba a SoHó-ban.kérdezi Carrie.Engedjetek ki! . és végül együtt töltötték az éjszakát. mire Ca rrie megkérdezi: . napos idõ van. hogy alud¬jan k nála. . Másnap este Carrie Rock McQuire televíziós színésszel va¬csorázik.mondja Cici fészkelõdve. .Én meg tudnám oldani . persze . a nyakában egy csomóra kötött férfizseb¬kendõvel. Big egész októberben távol van. . amíg ki nem próbálta rajtam is. . miért nem tudok olyan lenni. mint amilyen most. mit csi¬náltál? . a Rábeszélést. ami miatt Carrie éveken át soha nem aludt egy ágyban lányokkal. de alig várom. Viszont ha egy harm assal kezdek.szól rá Carrie. ne¬ki is befutott embernek kell lennie. hogy késõ éjszaka felhívta telefonon az apját. Carrie nem tudta. Stanford azt mondja: -Ja. Azt mondta. amit mos¬ an csinál. hogy Jackie is csinálja vele ugyanezt. Legalább nincs az a. Egyik este Stanford Blatch érkezik a Waxbe. Má Carrie-t. és senki nem csinál semmi újat. és elpanaszolták. Én nem valami húszéves szép¬fiúval akarok járni. visszajövök valakivel. egyszer Charlotteludt. ha olyasvalakinek a közele¬dését kellett volna elhá . A hangja mély. ha beszélgetnél velem egy kicsit . akit addig a barátnõjének hitt. ahelyett hog megnézné a filmet.és közben a jobb kezét ökölbe szorítja. Másnap reggel Miranda telefonál. Arca nyugodt. és nem is v t le más lány elõtt. De azért meglepõdik. és nem aggód ni emiatt? De szörnyû lett volna számára. végre kész vagyok rá.mondja Carrie. és azt akarta. és fogdosta a mellét. Tudod. helyes. és hogy Carrie yázzon az illetõvel. pedig nincs abban semmi. . . és másnap ki¬derült. . hogy járjak valakivel.újságol ja. erre gondolsz? Goose Guy tehet róla.m ondja Stanford -. Charlotte elég népszerû vo lt. sikeres. hogy ko¬rán érett. Goose Guy az a férfi. Már kétszer olvasta. hog y is mondjam. Bõrnadrág és csizma van rajta. . Nem hiszem.Szeretném.Nyugi . . és utána hazamegyek.Okos.De nem olyan egyszerû. Az Upper East Sideon az emberek õszi ruhákban járnak. Meg akarta csókolni. . Kezdetben Carrie min¬den es e otthon ül. . akár gyönyörû szép is lehetne. Drága cu k. . A Lány alacsony. mint más.Tényleg? . Rágyújt egy cigarettára. a szereplõk hosszú lógokat mondanak.és bulihiánytól. hogy azonnal jöjjön ie szerint Charlotte megtámadta. . mint régen. Oda¬kintrõl dörömbölni kezdenek a fülke ..Ja. .Maradjunk együtt egés éjszaka. De azért valószínûleg még találkozom vele.Nincs. És hány ilyen pasi van? Így inkább l emegyek a szexklubba. Ezu tán már nem voltak barátnõk. sze¬rintem te gyönyörû szép vagy. de jó fellépése van. melyiküknek higgyen.hagyja rá Carrie. hogy ez gond lesz. ami annyit tesz. ha szex közben fojtogat¬ják.Szeretném. .kérdezi tõle Carrie. egy perverz állat vagyok. hogy így gyakorolnak a fiúkra. hogy a másik hogyan pró¬bált meg lefeküdni vele. MI A BAJ VELEM? Nyolcadikos korában Carrie ismert egy Charlotte Netts nevû lányt.javasolja Cici. .mondja a Lány. bár még meleg. Ijesztõ történet. Jackie. minden egy kicsit taka¬rékon megy. KEMÉNY MEGGYÕZÉS Mr. Megpróbál elmenni va¬l de mindenki ugyanolyan. Charlotte gyakran meghívta a barátnõit. aki szereti. és a könyv most unalmasnak tûnik. ha az embe méregetné foly¬ton.Mi újság? . nem iszik semmit. Néhány évvel ezelõtt Carrie két barátnõje berúgott. a lányok szoktak együtt aludni és együtt öltözk indig az járt a fejéhen: mi a baj velem. és egy Jane Austen-re¬gényt olvas.Szerintem szebb is lehetne.Most már ki kéne mennünk .Ami rendben is van .Miért. Cetliket is küldözgetett a barátnõinek.Te annyira klassz pali vagy .Úgy szeretnék már egy pa ajtozik Rock. ha valaki kezelné a bõrömet . . . érzelmi trutyi. hogy halljam. . mit csináltam! .Nem fogod elhinni.

Voltál már nõvel? . Tetszik neki például egy férfi.Gyere velünk. Jó vagyok.De kinek ne jutott volna már eszébe. ami te e van jointokkal. A férfiak megné¬zik õket de õk nem néznek vissza rájuk. A csaj férfiakkal és nõkkel is jár. Mi az ábra? De tényleg.Hát igen. Kézen fogva vonul¬nak el az asztalok között. .Megõrülök tõlük. a nõk folyton mindent meg akarnak beszélni. Mindenrõl. Független.mondja Carrie. Most a Lány a karját húzogatja.mondja a srác. bemennek.mondja. csak nem tudtam róla.Josephine barátnõmmel buliba mentünk. . . . kész vagyok rá. a Lány ism er néhány embert. az.Lelépünk .Akkor miért fekszel le a férfiakkal? A Lány megvonja a vállát. végig az Eighth Avenue-n. .Több pénzük van. és vissza kell mennie a pasikhoz. és elindulnak észak felé.mondja a Lány.Eszméletlen! Valami lehet benne.Szóval. A Lány belekortyol a borba. -Tetsze¬ni fog.kérdezi a Lány Carrie-tõl. de Carrie úgy találja. édes Carrie . gondolja Carrie. A Lány biztosan puhább lesz. . . Vagy valami más van a háttérben.Oké. rö¬vidre nyírt hajú srácok. . te faszfej! . mi történt? Az egyi smároltunk.Rendben . a régi történet . a férfiak mind szánalmasak.Mhm .Adsz egy cigit? .Pedig bemutattalak neki. mindegy. Carrie-nek eszébe jut. .hümmög Carrie. Na. és hogyan fog hozzákezdeni.Lófaszt .mondja a Lány.Én még soha nem volta nõvel . . Szóval ott voltak ezek a menõ baseballjá¬tékosok. A Lány egy drága felhõkarcoló¬ban lakik.. Hirtelen a Lány felkiált: . .közli vele a Lány. Magában pedig azt gondolja: igen. Azon gondolkozik. Egyfolytában megy a szöveg. ugye? .Férfiakkal és nõkkel is lefekszem . mint bármelyik ismerõsödn Lány néhány perccel ezelõtt. az ágy kötött takaróval letakarva. aki még jobban tetszik neki. Itt az id eje. És a két lány már fut is. Körülnéz a lakásban. mikor lép a Lány.állapítja meg Carrie. de. . . Mostan¬tól kezdve így fog ja Carrie. és vele van.azzal át¬hajo kinyitja az ajtót.Hát ez hihetetlen . és kilöki rajta Carrie-t. és talpra rángatja. . haj¬nali négyig. De rendben lesz. . ki akarunk menni. nõvel lenni hihetetlenül intenzív élmény. . Van egy kis agyagedénye.. mert már nem bírja a sok szöveget. akkor legalább nem kéne pasik¬kal kínlódnom.. . ÉS tudod. Sallie-re csak emlékszel? A motoros csajra? . Rágyújt egy cigarettár ultnak támaszkodik. mert utálják a férfiakat. Carrie és a Lány bepréselõdnek az elsõ ülésre a srác autójában. felvett európai akcentussal. . mert a kapcsolatban mindketten nõk vagytok. az Upper East Side-on. Carrie pedig nem ismer senkit. hogy van az. ha meg tudod fizetni ezt a la¬kást. . egy kétszobá akásban. Lehet.És jó volt? . . F l van körü¬löttük.Szóval. mint egy férfi. és ott a bulin dugtunk. d megpillant egy nõt. .Táncolok. A fal túloldalán szabadság és hatalom. .A Trump Towerbe megyek egy buliba . Tudo d. . hogy bárcsak leszbikus lennék. szorozd ezt be kettõve l.A topless táncosok mind egymással fekszenek le.A motoros csaj. dektelen huszonéves. és az egyik poharat Carrie felé nyújtja. Sallie barátnõm buliján. Az asztalon nyitott.Nem. va¬gyonos embernek kell lenned . nagyon is feledhetõ figurák. ez a nagy helyzet. A pamlagon ülnek.Értem. .Gyer fej.mondja neki. mint amikor két lány csak úgy elmegy szórakozni. a Lány és a Lány barátai. Dán bútor. hogy titokban egész életemben leszbikus voltam. Olyan lesz.De jobban szeretem a nõket. hogy a barátnõm azt me . . Jó érzés. a szexuális. az¬tán egy másikkal bementünk a hálószobába. Nem olyan. Találnak egy night-clubot. a lány rágyújt egy jointra. inkább õt választja. Belerúg a legközelebb lévõ srácba. . A kis asztalo¬k porceláncicák. A konyhába mennek. A FAL MÖGÖTT . õ az. félig üres borosüveg.mesélte Alex. .Néha még most is lefekszem férfiakkal . Elkép¬ze li a csókolózást. Egy ezrest is megkere¬sek egy éjszaka. Felmennek a Lányhoz. Nem ijesztõ.feleli Carrie. A vicces az egészben az. hogy nemrég egy Alex nevû nõ mesélt neki egy buliban a barátnõjérõl. Na és hol? .Menjünk el egy klubba! . és ez tetszik neki.suttogja aztán Carrie fülébe. Mindkettõjüknek tölt egy kicsit . Carrie.Igen. . ami történetesen egy .Állj meg. .Annak is megvannak az_ elõnyei. mint egy érett gyü . Tudod. A barátnõmnek egy idõ után abba ke gynia a csajozást.A Stringfellows-ban.

gyönyörûnek tûnnek. Miért nem kezdesz valamit az életed¬del? Miért nem veszel feleségül valakit Azzal leteszi a kagylót. .egyezik bele Carrie.m-ind magas.Kösz nem. el¬fordul.jönnek ki a kifutóra. . Ezt senki sem hajlandó elvise lni. De azért örülök. amikor megcsörren a telefon. Nagyon okos lány. Hagyja. Carrie magában azt gondolja. Mert kibírhatatlanul viselkedsz.Figyelj . álljunk meg egy pillanatra! Tessie nem muff.Van . Simon Piperstock. . valami ké¬nyelmesebbet . 21. Kicsit talán affektál.mondja Harry.kérdezi a Lány. bemutatják egy nagyon vonzó.Örülök.Helló. . Akik a klubba járnak. akiket azelõtt remek partin ak vagy ígéretes aggle¬génynek neveztek.kérdezi Harry.ül fel Simon az Agyban. Harry Samson vagyok . A lány ok . karcsú . ismert. hogy az üzenetrögzítõ vegye fel. Carrie-nek megfájdul a hasa. ki vagy . de amikor két lány elm gy¬más mellett.Jó. Bemennek a hálószobába. hogy megismertelek. miért is kellett me gadnom a számomat. én elmentem! Egy hét leforgása alatt történik néhány.kérdezi Simon. hogy egy olyan festõ asszisztenseként dolgozzon. a negyvenhat éves. .Van másféle is? .. . Carrie észreveszi. .Figyelj. Simon.Van ba¬rátod? . .Remekül .Akiket te ismersz. A Lány azt mondja: . .feleli a lány. Egysze¬rûen ízléstelen voltál.Carrie. te vagy az? Szia! Én vagyok.mondja a Lány.Hé. A konyhai lámpánál Carrie észreveszi. amíg em veszi fel a telefont.Én vagyok az. szép sorban egymás után. akivel jött. Pár percig csak fekszenek. kétszobás fény¬ûzõ lakásában hever az ágyon. . é luenzáját ápolgat¬ja. Valami rohad New York társasági életében. és a következõ két órában. .Kivel beszélek? . igaz? .Szar ez a hely ma este . . és teljesen bele va¬gyok zúgva. .feleli Carrie. Hogy vagy ? . hogy tetszett. nem csak a képzeletünk játszik ve¬lünk.Elhoztad azt a muffot.Csapd be az ajtót jd felhívlak.Van barátom. Egy pillanatra csodálatos¬nak. de influenzás lettem. Mindig hozol valami muffot.Te az a pasi vagy. annyira hiányzik neki Mr. . vagyis inkább valakik. .kérdezi Simon. . .Kérsz egy italt? . Remek volt a buli.Tényleg? . akit Har y is jól ismer.Most haza kell mennem. . és megpróbálja fenntartani a társalgást. Big. Elõvesz egy pólót is. hogy összevillan a tekintetük.Feküdjünk le. A lány a barátnõjére pillant. a Bryant Parkban. . s esti ivászata közben a Frederick-ben. . látszólag egymástól független esemény. egy szoftvercég tulajdonosa.Jól van. és be¬hunyja a szemét.Én is örülök . A KIFUTÓN Néhány nap múlva Carrie a Ralph Lauren-divatbemutatóra hivatalos.mondja Carrie. é tréningnadrágba bújik. Hallottam rólad egyet-mást. Éppen hívni akartalak. . A Lány az. bár már megvan neki. Az ágyra fekszenek.mondja a Lány. hogy cigi lóg a szája sarkából. Nem. . Harry Samson-t. Leve¬szi a drága bõrnadrágját.Miattad. visszahívhatlak pár perc múlva? Mi a számod? Leírja a Lány számát. Carrie leül az ágy szélére.szól bele egy nõi hang.Te szarevõ! . Magányos farkasokkal táncoló. Amúgy senkinek se tetszett.mondja jellegzetes ke¬leti parti akcentussal. nem tudni pon¬tosan kinek. Az örök agglegény? Na. Nem hívja vis¬sza. . .Á.kérdez vissza. Emká. . Csend. . A fal felé fordul. A fû hatása kezd elmúlni. . .Tessék? .kérdezi a Lány. Azok a . és titokban összemosolyogna . . Két nap múlva cseng a telefon. Amikor kikapcsolja a melltartóját.feleli Carrie. huszon¬egynéhány éves nõ A nõ épp most költözött New Yorkba. hosszú szõke hajuk eg a válluk felett. Simon.mondja a Lány. remek parti híré¬hen álló agglegény mûkereskedõt. Ru alacsony és valahogy duci.Tudom. de valószínûleg csak attól. hogy a bõre nem túl alapozó alatt látszanak a himlõhelyek. A szekrényhez megy.Mit követtem el? . feküdjünk .Fáradt vagyok .

hogy buzik? . A férfiak azt hiszik. és egy hete ismerte meg. Egyszer csak összefutok vele. . hogy ha egy muffal látod õket. A bizonyíték ott van minde Miranda Hobbes egy karácsonyi bulin véletlenül összefut Packard és Amanda Deale-lel. hogy a csaj pin cérnõ. házasságról dur nekik.Sok oka lehet annak. de komoly kapcsolatban él.mondja Amanda. Közben meg huszon¬egy éves kiscsajokat prób lszedni.Az örök agglegé¬nyek néhány olyan név kapcsán. de soha nem hallottunk f elõled. nem min¬denki házas.en-ötven éves férfiak.folytatja Chollie sz sé elõredõlve . Huszon-valahány éves. . akike t Sam.Megmondom. Vagyis a nõ nem ismer senkit. a re¬gényírónõvel vacsorázik a Kiosk-ban. Ha az illetõ nem veszi magának a fá¬radságot. mások számára meg a házasság tönk¬reteszi a szexet. hogy a férf iak miért nem akarnak megházasodni. azt mondanám magamnak: mit va¬cakolok én ezekkel a fickókkal. Beeteti a nõket. hogy ti Sam barátai vagytok. Mintha tizenöt éve ugyan¬az a beszélgetés folyna. aki civilben fény¬képész. szürke délután egy férfi.Vagy mikor derül ki. elme dved? .kérdezi Miranda.Szerintem. Találok ak egy hihetetlenül szórakoztató me¬leg hapsit. De ha az ember X.Valaki mesélte. és én se szebarátko¬zott ezzel a Barry nevû fickóval. Szike. kit vihet haza? Kiten¬néd az anyádat egy határoz ott fellépésû nõ kihívásának. hogy én nem bírom azt a tagot elviselni. és bocs.mondja Norman.mondja Miranda. . akik már évek óta szem elõtt vannak. hogyan fogja megdugni. ..itt egy multimillio¬mos bankár neve hangzik el. barátoknál. aki megszervezi a z életedet. akit csak Chollie Wentworthnek fogunk nevezni. Packard közelebb húzódik.kérdezi Amanda. És nekik van igazuk. éppen egyik kedvenc témá¬ját taglalja: a New York-i társasági életet. és nõket próbálnak felszedni.Hová tûntél? .barátainak csak Sam . . ki volt meg neki . vagy egy olyan nõ. Van. mint Carol Petrie. Amanda nem bírja elviselni. aki egyszerûen soha nem nõ ki a sze¬xuális változato ságból. Isme itek Jack-et: mindenki ismeri. . az¬tán egyszerûen nem jelentkezik többet. . és ezek ketten minden ál¬dott este a SoHó-ba jár acsorázni.Magdával. . hogy ezek a tagok nem bírják magukat elkötelezn Ha én egyedülálló nõ lennék. akivel nyáron járt néhány hónapig. mi van . HÁLAADÁS JACKNÉL .És már elmúlt negyvenéves mind a kettõ! . csak a nõknek kell vi yázniuk a jó hírükre.Tudom. megint valami muffal. õt se ismerik. Már túl sok¬szor kiáltották: nem farkas! Végül is a nõ kell neki a pasas vagy sem. Szerintem nõgyûlölõ. hogy Jack még mindig arról beszél. de az a helyzet. akivel le¬hetek. Jack pedig tel¬jesen használhatatlan. ha egy lég¬térben ke ll vele tartózkodnom. akik soha nem voltak házasok. és még mindig nem kötötték be a fejét. Tíz éve ismerem Jack-et. aki szétrombolja a családot? De akkor is . ha soha nem ad semmit. mindig ugyanez a forgatókönyv. a befektetési ban¬kár mutatott be neki. történetesen éppen Harry-rõl és Jack-rõl.. Nagy tévedés! Nem bírják fel¬fogni. akivel ezernyi dologról jól elbeszélgetünk. nem illik a tár¬ aságba. . Gond lehet az anya is. Aztán ott a nehéz választás: egy i gyereket szül az embernek.Vegyük például Jack-et. Nem fog már megvál¬tozni yen X-félék nem érik meg a fáradságot. Ahányszor csak Jackkel talál¬kozom.már sokaknak elege van abból.mondja Magda. hogy Jack-bõl elég volt. aki már elmúlt ötvenéves. mert közben egyfolytában azon jár az esze. . egyszerû ak. . -A kus muffkórban szenved. szerintem a nõknek elegük van ebbõl. ahogy az üzletrõl süketel? A kedvét keresni? Különben is. öreg. Én három évig voltam nõs. Az az alak beteg. Valamelyik nap az jutott eszembe. Erre megjelenik J ack. határozottan és összetéveszthetetlenül bûzlenek. .Mikor nõnek fel végre? . drágáim.Hívni akartunk egy csomó buliba.mondja Packard. Minek töltsem az idõmet X-szel? Kinek van kedve ott ülni. mi tuk kívül van még vagy 296 millió rendkívül szórakoztató meleg pasi. . Hálaadáskor egy bulin. Per¬sze kiderül. és soha vagy legalábbis évek óta nem vol omoly barátnõjük. hogy amióta csak isme¬rem. Jó. hogy megházasodjo n. Minek töltsem ve¬le az idõmet? Hálaadás után a társaságban az döntött. . Samantha Jones . . hat hétnél tovább még egyik barátnõje se t ott ki mel¬lette.Chollie belekortyol második pohár skót whiskyjé¬be. és hallga tni. NEM FARKAS! Egy késõ novemberi. é is járhatunk helyekre. Az glegényekrõl be¬szélgetnek.Már mi sem barátkozunk vele.Nem tudtam eljönni .Ez visszataszító. Nem bírom ki. ezzel megborítja az egész vacsorát. Például ez a helyzet X-szel . Többet nem hívják meg. Mindenki é ek óta ismeri egymást.

. ez már gusztusta lan. . akivel évekkel ezelõtt járt. akinek három lánya van. .De ha fel akarsz hívni.Van egy komoly barátom.Szegény .. Emlékszem. össze fogunk házasodni.Aztán összefutottam azzal a nõvel a színházban. ..Lehet vagy ötvenéves .Neked soha nem szoktak mûködni a kapcsolataid. hogy valami gond van velem? Szeret¬nék találkozni v eled. mennyire szenvedek ettõl az egésztõl. és azt mondja: t nem akarom.újságolja Simon. A Town & Country magazin akkorib an kiáltotta ki New York legígéretesebb agglegényének. . .folytatja Magda. .Valamiért mindenki azt mondja. Olyan kedves lány. õ meg úgy érzi.Ezzel jön nekem: an¬nyira tetszenek a francia lány ok! Elmegy vacsorázni ehhez a nagyágyú franciához. .Csak nem? .Ez így igaz. akinek három felesége van.Nem mûködik a kapcsolatom Mary-vel. Onnan Londonba. meg a tagság a Bath & Tennis klubban. ezért egy gyö¬nyörû fiatal lánnyal mentem el bulizni. mindenkivel volt már így. Elõször is. ha lenne valaki. Õszintén szólva.Kis szünet. Tudod. Erre mindenki ezen csám¬csog.teszi hozzá Magda .szól közbe Samantha. hogy egy kicsit az. Azt hiszem. hogy ápolhatnál. A francia lányok meg csak néz és a vacsorának egy¬szeriben vége szakad.A szokásos. . . Akkor mégis.kérdezi Samantha. Azt mondta. rendben. Úgy értem. Istenem. csak jött vissza New Yorkba két hónapra. de mit csináljak. hogy a barátaim közül bárk k is bármi köze legyen hozzád. a el jóban vagyok.Hát . remekül haladnak a dolgai. Ez az igazság. . ez a csaj odajön hozzám. milyen he¬lyeken volt már ezeknek a pasiknak a fütyije. hogy az anyukájával legyen. azt gondoltam róla.Nem vagyok valami jól.Nem igazán. most meg Pá¬rizsba.Nem bírnak érdekelni.A napokban összefutottam Roger-rel. . .Most mit csináljak? Tudod.Ezt kapd ki! .Most mi van vele? . .Azonkívül . És tudod mit? Ennyi. . Túl sok nõt bán¬tottál meg életedben..mondja a nõ. MENNYIRE SZENVEDEK ETTÕL Másnap Simon Piperstock több embert is felhív a Kennedy nemzetközi repülõtér elsõ osztályú tr Egyikük egy fiatal nõ. A Csont és a fehér nercbunda: Carrie karácsonyi éneke . . Gondolod. Másrészrõl viszont nem érdekli a szerelem és a kapcsolatok sem.Tegnap beteg lettem. Azt mondják. hogy valaha is bármi közöm legyen hozzád. úgyhogy inkább barátok lettünk. nem hinném. meg a nagy pénzek. aki ápolna? . Azt mondja. Megbeszélni.Nem hát! TUDOD. LA-be költözött.ki tudja. az övé volt a New York-i házuk egész emele is. Meg ott volt az a tökéletes ház Southampton-ban meg a másik tökéletes ház Palm Beach-en. mondja. semmi gond. . . . Végigment az összes lányon New Yorkban. ho y szeretnék ve¬led együtt mutatkozni. Akármelyi¬ket elfo nám. . Na. . õt nem érdekli a hatalom és a pénz. .Most megyek Seattle-be . hogy most ismertem meg az igazit. ha eg yszer soha nem érzem úgy. Gondoltam rá. Ezért járok el velük min¬denhová. Jó barátom. A felszín alatt nem volt semmi. és amikor a felbõszült csajok végre kin ozták a telefon¬számát. Oké. Jack-et végül is megértem: annyira csak rrierje érdekli. . hogy kibírhatatlan va¬gyok. Nem akarom. mi érdekli? Mi a létezésének az értelme? . Talán te tudnál nekem segíteni. hogy mennyire szánalmasak ? . csak rövid idõre betegedtem meg.Lehet. . A két nõ hisztérikusan nevet.Szerinted ezek a pasik nem bírják felfogni? Nem ve¬szik észre.Értem. A francba! Igen. akivel pár évvel ezelõtt megpróbáltak össze nem érde¬kelt. . három nõvér. az anyukájánál lakott.És szerinted nem gusztustalan? . micsoda csõdtömeg.Vegyük például Harry-t .veszi át a szót Samantha. persze a Mortimer elõtt. huszonöt éves koromban jártam vele. szinte örömmel.Majdnem.mondja Simon -. Ennyibõl állt az élete. De Harry-vel más a helyzet. . Simon. . Mesél nekik a bar vala¬mi arab hercegrõl. az bizt s. Szóval vacsoráznak.Szeretnéd.kérdezi a nõ.

Hány éve is történt . Skipper Johnson most karácsonyozik másodszor New York¬ban. ami különöse z ünnepek alatt esik rosszul. hogy nincs pasija. .Mit akarsz azzal a fickóval. . Kará¬csony van. odalép Skipper-hez. Az utóbbi idõben Samantha . Skipper felhívja River Wilde-ot. A csillag az Ötvenhetedik utcában. .Markkal.Saját otthont szeretnék. aká uncius. Legtöbbször nem olyan.Ettõl még nem kell folyton vele lenned .Aha . Hogy évek óta nincs szerelem az életé¬hen.Például mit? Megint csend. . . és arra kényszerítette Skippert. Sam a karácsonyfákat nézegeti. mint tavaly. hogy igaza van. hogy mindenhová együtt mentek.Szeren¬csés vagy . amikor Skipper szóba elegyedik vele. .De én olyat is tudok.Van egy macskája. . A szõr gombóca.Sze¬retnék veled találkozni . és ez árt a hírnevemnek . . ¬.Csak azt szeretném tudni.mondja Skipper. Partik. Egy meghitt kis fésze k. . mint a macskaalom. amikor sen¬ki sem járt senkivel? . mire gon¬dol. a forga¬tókönyvírót. . a híresen fagyos. . A buli után visszamentek River lakására.Nem lehet . mert az egész csa lt. Carrie és River Wilde Belle ka¬rácsonyi bulijára voltak hivatal osak. az új barátommal.feleli Carrie. miközben a korcsolyát a lábára veszi -.Ezt meg hogy érted? . De néha mégis történik valami. hogy szerelmesek va ba. . Igazából változnia is kell. .A hímév olyan. Az elsõn összefut James-szel.mondja River. Egy ház kell nekem. én vagyok a barátod.Ugyan már .nyöszörgi Skip per.és mindketten tudják. amíg val enét nem talált. amit te nem. hogy utoljára itt jártam? A keze kicsit remeg .Big és én itthon leszünk .Been¬gedsz egy macskát a lakásodba? Skipper felhívja Carrie-t. Különben is.Skipper! Huszonöt éves vagy. . kivéve en¬gem.Az emberek azt hisz k. Skipper? Itt él.Õ megtesz nekem olyasmit is. A karácsonyfa. . Itt vannak a cuccai. megvan nekem a magam baja.Miféle dolgod? .Mert dolgon van.panaszolja.ellenkezik Skipper. ahol River és Carrie beszélgettek. ahogy a fûzit a kampókba akasztja. .panaszkodik. és fogjuk egymás kezét. ha karácsonyfát látok.Ja persze.Éjszaka fantasztikusat álmodtam Gae Gardenrõl . hogy meleg vagyok. River a hátsó ülésen ült. .mondja vé¬gül Skipper. . Carrie korcsolyázik.Karácsony New Yorkban.mondja Carrie-nek.nyugtatja Stanford. az elmúlt karácsonyo¬kon tûnõdve. És aztán felébredtem. . Mindenki. . és mindenki megõrül tõle.g kodik. Aztán egy kicsit késõbb: . Kicsit lám¬palázas.Ezt nem bírom elviselni. A CD-i. De az az érzés! Szerinted a valóságban is át lehet élni azt az érzést? Tavaly ilyenkor Skipper. amit õ nem . és tisztára pofára estem. .a barátainak csak Sam . Mit csinálsz ma este? . .Látom. egy vidéki családi kú¬riára.Vacsorát fõzök. aki sminkmûvész. . édesem. Skipper Mercedesével mentek. Re my. Carrie a Rockefeller Centerbe tart. Jam es-szel? Túl jó vagy te neki. Reméli.Nem bírod felfogni. . Az alsógatyája. mint ami¬lyennek lennie kéne. és mindenki jár valaki vel. Talán Connecticutban. .Elszomorodom.Szõrgombóca? . . Hadd mond¬jak neked valamit. James egy rohadék.Miért nem lehet minden úgy. James a második vagy harmadik koktélpartin va n aznap. Másnap reggel Skipper felhívja Stanford Blatch-et. . Ré¬gi dolgok járnak az eszében.nyafogja . Azt hittem.meséli.Annyira gyönyörû! Azt álmodtam. . Élõsk Te jobbat érdemelsz nála. Egyszerûen muszáj minden¬kivel beszélnie. Naponta változhat. hogy a jég kemény és sima le Az egész Samantha Jones-ról jutott az eszébe. negyvenegynéhány éves társasági dámára utalva. és azt kérdi tõle: . hogy állomásról állomásra ugrassa a rádiót.feleli Skipper.kérdez vissza Skipper. velem is megtörté¬nik-e majd egyszer valah a .De én nem vagyok meleg . és a dolog mûködik. és mindketten tudják . Egyik es e egymás után há¬rom koktélpartira is elmegy. a híres regényírót. a hajszobrász. Rövid csend.Miért nem? .Nem értem.

a ockzenekar¬ba fektetett. de nem hittem neki. A divatintézet javára szervezett rendezvény estéjén Carrie éppen a fodrászhoz készülne. senki sem kérdezõsködött. . hogy nem meleg . A vál¬lam azóta se mûködik rendesen. vagy szívjon el egy spanglit.Állította persze.mondja Mr. .Persze. Veszekedtünk. Skipper az asztal alatt fogdossa õket vacs ora közben. a családja megvonta tõle az anyagi támogatást. Késõbb egyébként mindkettõt ellop¬ták. Big-nek egy nagy csomag va n a hóna alatt. Bemegy a hálószobába. A férfi sokat nevetett.Az emberek azt hit¬ték.egyezik bele Carrie. Megsz rveztem neki. és bár csábító volt y ingyenkajával tömhetné a fejét. miközben telefonon b széltünk. Nem volt egyebe. nem vagyok. hogy éppen vontatják el az autóját. . kezében egy fehér nercbundával. Az egyik gumi defektes vo lt. Szeretném. és az egyik legelsõ asztalhoz ültek. Egy héttel ezelõtt Stanford megkérdezte a Csontot.Boldog karácsonyt! . Stanford beült az autó¬ba újságai olvasni. csak egy fehér nercbundáj a és egy Louis Vuitton bõröndje.St. Estén¬ként elszundított. Ordítozni kezdett. Jár¬tál már St. A lakásán voltunk. hogy a tilosban parkol. karácsony elõtt együtt ebédel¬nek Carrie-vel. Egyszer megütött. majd elõbukkan. Például Carrie ügynöke. és fizeti a Csont szín sterség-óráit. Barts-ban? . akik idõsebbek Skipper-nél. hogy ez jót te nne a karrierjének. A FEHÉR NERC Carrie-nek mindenki Skipper-rõl panaszkodik. Hogy hagyjam már végre bé . A Csont beijedt. most le kell tennem . Másnap Stanford Blatch elment Skipperrel kiváltani az autóját. Mr. a késével m azta. Annyira össze van zavarodva szegény. amiben két hónappal azelõtt meghalt egy öreg nõ. A CSONT . de minden este elment valahová. aztán s zó szerint lehajított a lépcsõn. Hisztérikusnak tartották. Aztán elfogyott az a pénz is. Egy ilyen he fiú. . de mind. . akinek neve volt. . ha ott ülnél a közön¬ség soraiban. és fe at. de nem lehetett folyton ezt csinálni. A z emberek szerették. Aztán Skipper kinézett az ab¬lak on.Nem. Az illetõ vacsorázni hívta.Annyira hülye volt Azután ott van a Csont is. hogy értsem meg. Ehelyett egy olyan pasival talál¬kozott.Ajándék nekem . õ pedig azt gondolta: b asszátok meg. .Mondtam neki.mondja Stanford Blatch. Régi szokásukhoz híven. Big hazaér. hogy elmehessen meghallgatásra egy rendezõhöz. Vigyáztam arra a gyerekre. Barts-ba megyek karácsonyozni. amikor betörtek a gar dig a habszivacson aludt. Eliónál vacsoráztak. Egyik este megint meghívták egy buliba. szerte a városban mindenütt. Azt mondtam neki. majd szép sorjá¬ban megette az asztalra készített kenyérrudacskákat. valaki ek a hatalmas Park Avenue-i lakásába.kérdezi Carrie. eléggé le vagyok égve . a nercbundával takarózott. beszéljük meg a dolgot. és látta. . mialatt Skipper kereket cserélt.Skipper.mondja Carrie. Big. . mire Carrie és River rás hogy fejezze be.magyarázko¬dik Stanford. Egy olyan ol¬csó kis lift nélküli házban lakik.iközben Skipper végig azon rinyált. Én azt gondoltam. Hogy soha többet nem áll velem szóba. Erre odavágott a falhoz.Mi az? . Tudta. Ágy helyett egy kölcsönkapott habszivacson aludt. amikor Mr. de el Skipperrel or¬dítozik telefonon. Olyan nõk. . hogy nem illik a társaságba. az egyikszer¬kesztõ a magazinnál. õ nem meleg.Sike¬res író vag ezte. túl fáradt hozd. . . . Ordítozott velem.Õszintén szólva. aki ennyi¬re védtelen ne.Jövõ hónapban jelenik meg a cikkem a Woman's Day¬ben . Senki nem érti meg. Harry Ciprianinál. Hogy tûnjek el.Sz eladni pár ké¬pet a Sotheby's aukcióján. a telefon¬kagylót a karjában dédelgetve. és szip¬pantson egy kis kokót. Senkit nem ismerek.Kémék tõied egy nagy szívességet . vol¬na-e kedve elmenni egy divatintézet által összehozott ren¬dezvényre a Met-be. titkon szerelmes vagyok belé. . Három éve karácsonykor Carrie egy garz onban lakott.felelte Carrie.mondja Stanford -. vagy lega lább igyon még egyet.A Woman's Dayben? Ki olvassa a Woman's Dayt? Aztán így szólt: . Miután elúszott a pénz. Stanford éppen egy forgatóköny¬vet ír neki. Azt mondta. szívesen . Stanford belekortyol a Bellini-jébe. amit a legutóbbi forgatóköny¬véért kapott. Carrie-nek nem volt pénze.

Már vártalak. .Sampont? Mit szólnál egy italhoz? .És ne gondolj serrumi hun¬cutságra. a férfi éppen nem tudta eldönteni. Ebédre vendégeket várnak.Nayaug? . va¬jon sikerül-e neki valaha valami. Például. . Azért neked is boldog karácsonyt.Ecstasy? Hiszen én nem is szoktam drogozni. .Végül is hogy döntöttél? . Stelli Stein biztosan fehér bikinit vett fel és fekete kalapot.Hát ez az! OLYAN ROSSZ VAGY . Azt sszú bunda van rajta.mondja Sam.Hazajövök . Remek bulit rendezünk a házban. . amíg mindenkit el nem küldtek.. . Nincs kedved egy kis szexhez? . . ska jó lesz hozzád. egészen addig. a kék eget bá¬mulják St.Kivel csókolóztál a taxiban? .St. . . hogy itt vagy nálam. Így az az anyját. nem tudnál-e kölcsönadni e gy kissampont . SZIA. Azt akartam meg¬kérdezni. .feleli Sam. A s i ház elõtt egy taxi áll meg. Megkérdezte.kérdezte. .Helyezd magad kényelembe.mon dja Samantha. és le van sü Akkor. Semmi akadálya. . mindegy. Mindenki magas. Karácsony volt. én közel sem vagyo annyira rendsze¬rezett. Barts-ba jár. három éve. . hogy síelni menjen-e staad-ba vagy Aspen¬-be.köszönti Skipper.mond¬ja Samantha. én fogok tõle kapni valamit. Mégiscsak. szerinted vegyek karácsonyi ajándékot az exbarátnõmnek? Azt mondja.Na. gyönyörû. Mindenesetre néhány napig nem érezte magát annyira nyomorultul. hogy megbolondítod egy kis ecstasyval vagy ilyes mi. Járkál a nappaliban. . késett a hóesés miatt. vagy inkább maradjon St.kérdezi Skipper. Piszkálja a tárgyakat. mint amilyen te vagy. Stelli Stein is eljönnek LA-bõl. Egyfolytában a férfire gondolt.Miért nem veszed le a kabátodat? . Két perc múlva csengetnek. Carrie rágyújtott. Nem volt szabad ülõhely. esküszöm. A Penn Stationnél szállt fel a vonatra. . -ban. Ide k elegyedtek szóba egymással. épp most indulok . Mire legközelebb együtt vacsoráztak. hosszú szívószál¬lal. meg ar¬ra. Carrie csak bámult. Na.mondta Carrie. A vonat megállt. mint gondolják. Skipper.Egyszer el kell oda menned. oké? Re¬mélem. Csak csinálta sorban egyik forgást a k után a jégpálya köze¬pén. Utána.Sam .Mosd meg itt. A vonat Rye és Greenwich felé ment. mert zártak. Carrie azt nézte. . Hullani kezdett a hó. Westport-ot és néhány ipari kisvárost.kérdezi Skipper.felelte Carrie.Én se . Két nappal karácsony elõtt Carrie hívta fel õt. Barts-nál. Figyelj. .Inkább nem. . . a filmrendezõ meg a barátnõje.Figyelj.De ne sokat . hogy a férf alán nem is fog¬ja többet felhívni. Nahát! se hiszem. amint egy férfi és egy nõ a hátsó ülésen smárol¬nak.Nayaug Gimnázium . . a feje körül meg vagy húsz kasmírpulóver. Minden ki St. hova járt Carrie iskolába. . . A kezükben hideg ital.mondta a férfi.Connecticutban. persze . Két v agon közt állt az átjáróban. E ns Farmot. A taxi elhajt.Igazából a hajamat szeretném megmosni.De én a tiéd lehetek. ahogy a szél befújja a havat a vagonba az ajtó résein át. . akihez vagy nincs kedvem.Soha nem hallottam róla.Megint egy olyan férfival.mondta. on gondolkodott.Neked is boldog karácsonyt . . vagy nem lehet az enyém . Samantha Jones az. amíg rá nem jött. . De tényleg. Éjfél van. Hagyd ezt a szöveget. az ablak elõtt álldogálva. Jason Mould. . A hóesésbõl hóvi¬har lett.mondta Carrie. Én minden év¬ben kiveszek ott egy villát. ANYA Carrie három évvel ezelõtt is korcsolyázni ment délután. Látja. Skipper a lakásában Kaliforniával beszél telefonon. Barts.Olyannal. Még a kokót se próbáltam soha. . hogy Jason Mould és Stelli Ste in (akárkit is hívnak így) most biztosan a medence szélén hevernek.Ugyan.Tudod.

A karácsonyfa felborul. még mindig gyönyörû. az össze s barátom elfordult tõlem. sokan akarták viszont lehúzni a bugyiját. egy házassági hírrõl akarok ve¬led beszélni. hány óra van. .feleli Carrie.. amit tõled kaptam.fe¬leli River. Hangos zene.Nézd meg a karácsonyfádat.Hozzál még nekem belõle! Megvan még az órád? . ahol rágyújthatok. A lépcsõ aljában is.Kiehl's . mennyit öregedtél két hónap alatt. A kanapén egy középkorú f zür¬csölgetve. hogy egy férfinak se fordult meg a fejében.Úgy érzem. akik most ér¬keztek New Yorkba.Te rossz fiú! Nagyon rossz vagy . hogy mindig eljövök hozzád .Tudod. és senki nem találja a kabátját. .mondja Bunny.Csak játszol velem. Felpróbálod? . mit hoztam neked. igen õ is New Yorkban van éppen. Kasmírpulóverek minden színben.Gyere közelebb! Hadd lássam. igaz? Õ nem kedvel engem. Big-hez fordul: Mit szólsz hozzá. de lehet.Gyere ide! Ajándékot kapsz. és Bun t egy ku¬bai szivarra. Stanford River-hez fordul: . Leülnek. .Dehogyis! . Mi is volt a neve? .Annyira örülök. Valaki az er¬kélyrõl az utcára hugyozik. 23. egykori tévészínésznõ. és annyira vad. .Az órám? . és meghalok azért.Mindig egyformán fiatal vagy.Ha nem hagyod ezt abba. hogy esetleg elveszi feleségül.Legelõször is.Te serunit nem öregedtél .Az a fantasztikus arckrém. és annyira. Légy szíves. aki megkérdezi tõle..Chloé e gondol. . .Gyere.Ebédelj velem! Most rögtön! Amalita Amalfi.Biztos Jake telefonjára vár.jelent meg ma este. . ronda! Carrie éppen a Bergdorfs-ból lép ki. Nézd.River elképedve mered rá. Bunny negyven-egynéhány éves.kérdez vissza a Csont. ebédelj velem! Egy éve nem voltam New Yo rkban. Folyton kérdezgette tõlem. . .feleli Skipper.a Csont leül egy antik karosszék karfájára. Bulizós csajok történetei a szexrõl és a szenvedésrõl: a pasi olyan gazdag.hallatszik egy férfihang a fürdõszoba felõl. jó hasznát ve¬szi majd. River . és odamegy Carrie-hez. ..mondja a Csont. . a gyanútlan gondnok fejére. Igazi bulizós csaj. Chloé harminchat éves.mindkettõ férfi modell . hogy õ mégsem meleg. . Mark miatt van.Nézd csak. elajándékoznál olyasmit. milyen gyönyörû. Skipper elszakad a nõtõl. . amit tõlem kaptál? . .Szóval még mindig találkozgat vele? .kiáltja Bunny. még mindig klas . és nem za¬varnak . olasz bõrpapucsos lábával a dohányzóasztalt ko¬cogtatja. . LA-ben lebarnult. RIVER BULIJA River Wilde szokásos karácsonyi bulija. ha mind az enyém lehet . öregem. . Skipper egy nõvel smárol a sarokban. Mi a titk od? .Te is . .Foglaltam asztalt a '21-ben. és még mindig an vagyunk. A Csont rá se néz Stanford Blatch-re. olyan nagyvonalú. Nem égtél le nagyon.És te. A Csont megnézi magát az elõszobatükörben. milyen gyor¬san összejött? Skipper odamegy River-hez: .Én már végképp lemondtam a Csontról.Most egyszerre miért hagy¬tok ki mindenbõl? Úgy érzem.mondja a Csont. a fürdõ¬szobát meg elfoglalta egy csapat drogo A karácsonyfa há¬romszor borult fel. .Csak akkor. . .Bunny hátraveti platinaszõke haját cobolybundája gall a mögé. melynek híre a napilapokban jelent meg.Cheri . . le¬mondta a megbeszélt ebédünket. Embe¬rek mindenütt. hogy eljöttél hozzám . a ig New Yorkban lógott. aztán Mr.Azt odaadtam egy hajléktalannak.feleli a Csont. . . amikor rszágban nyaraltunk? .mondja a férfi. Közben valaki éppen hány a fürdõszobában. senki sem fog kedvelni . Drogoznak. hogy hány óra van.Szívecském! .mondja Stanford hirtelen felvidulva.tiltakozik a férfi. Hajnali egy órára a lakás úszik az alkoholban.Évek óta nem láttalak! Remekül nézel ki! . . úgyhogy gondoltam.Hátulra szeretnék ülni. hogy valami jó he¬lyen ehessek. amikor összefut Bunny Entwistle-el. pedig az egy ikerpárral . aztán belép a nappaliba. miért próbálja folyton csókolni a nõket. Még soha nem tévedtem ezt i letõen. ez a kötelességem .

az érdekelte. e akkoriban még más ember voltam.Sok embernek van.meséli Carrie. Bunny kicsattintotta a púdertartóját. akihez hozzámész. amiket tõle kaptam. egyszerre több fej for¬dul feléjük. . mert rájött.felelte m neki. Az is ide¬gesített.Beköltöztem egy barátom lakásába .még az oviból. az Upper East Side-ra. eurogagyi. édesem! Az olyan pasi. hogy akkor egy ágyban kellene aludnod vele. Dominique-kel is csak azért éltem három évig. Másnap persze felhívott. Minden¬esetre megvan rá minden okom. Néhány éve ugyanis magam is majdnem hozzámen¬tem egy olyan fickóhoz. és nézni. Hogy lássalak! Ha látlak. mert az elsõ rand inkon megkért rá. szeme. rendben vagy-e. Tudod. hányan nézik az étteremben. és arra ké zerített. mint Jingles.feleltem.És velem például mindig barátságos volt . Ne¬kem meg se pénzem. mi ez az egész. De amikor reggel felébredsz. meg ilyesmi. . idõnként felhívott a t mondta: gyere haza! Minek? .Az egész úgy kezdõdött. amíg gyszer túl sok pszichedelikus teát nem ittam Jamaicán. hogy vannak pasijaim. én meg elviseltem. és késõ esténként . Már akkor is egy hülyegyerek v olt. Igyunk pezs¬gõt! Pincér! .Mit gondolsz. Már évek óta nem voltam ilyenen. Persze. . kétszobás lakása volt. belül viszo nt nem voltam valami szép. mint Jingles. . .ha magányos vagy. hogy ismered Shelby-t . fia¬tal nagymenõk bárjában. Öt percen be¬lül felideges tt. puhakalap és Ralph Lauren öltöny volt rajta. amikor Dominique-kel szakítottunk. és meglepõ módon nem is za¬vart annyira. Az most nagy divat. mú.folytatja Bunny -. vegyél fel engem is" . Utálja magát? Antidepressz t szed? . hogy mégsem szeret. Ha látom. mint egy ron gyal. rögtön tudom. meg tévéhirdetésekben é Így az¬tán. Legalábbis addig nem. megállítottak az utcán az idegenek. Csak hogy lássam. igazából vi legalábbis Carrie sze¬rint. és rá nem jöttem.Annyira szeretném felhívni Chloe-t. A PUHAKALAP . de sze¬rintem.Néhány évvel ezelõtt. hogy persze megint Chloé a re ndezvény egyik védnöke. Barátnak remek: figyel rád. . és még büszke is volt rá. hogy adjam vissza az ékszereket. Olasz bankár volt. de nem tehetem. Shelby az egyik barátom. mert egy an nõttem föl Maine-ben.mondja Bunny. úgy döntöttem. . hogy néz ki. és elmegyek egyedül. sem lelkileg. még mindig hozzámehetek Jingles-hez. ha férjhez megyek. Nagy levegõt vesz. Egyáltalán semmit nem éreztem. hogy érdekeljen.Bunny csettint az ujjával. . egy olyan múzeum j rendezett izére. se munkám: csak egy pár hang¬alámondásom volt. Az anyjára ütött. a Long Island-en. és kábé két héttel ezután a Chester-b a keleti parti. . akit nevezzünk Dominique-nak. és ször¬nyen kétségbeesett . hogy isteni látomása volt? . mint a skorpióé. hogy minde rendeljen egy Martinit. de komo¬lyan megfordult a fejemben.Na de. Bunny-ból kitör a híres nevetése. egy háború elõtt jó kilátással az East River-re. és komolyan elgondolkodsz rajta. nem az a fajta. állról az õ esetében nem lehetett beszélni. . Soha nem voltam szerelmes. . mint a fõtt to csutkája kitüremkedett. Még mindig szép és jó családból való lány voltam. meg egy nagy háza is East Hampton-ban. és szerintem soha nem is fog. akibõl New Yorkban van egy rakás. és ragaszkodott hozzá. . . .. . okos és aranyos . és élcelõdött az egyedi tervezésû csikóbõr ci vagyok.mondja Carrie. Jingles egyszer megpróbálta meg¬csókolni . és egy Jason Jingsley nevû ronda fazonhoz megy hozzá.Nem hiszem. meg a többi cucc. meg azért. és néha nyilvános helyen is kokó volt az orrom körül. Magas volt és sovány.Tényleg? És erre te? . vennék egy macskát. de csak egy bizonyos határig. sem fizikailag.Sandra azt mondta. úgy bánt velem. hogy szakítottam egy pasiva . Én is így vagyok Chloe-val. látszólag a szempil¬lafestéket ellenõrizve.Shelby adta meg a számo¬dat . rájössz. A szertartás a Galápagos-¬szigeteken lesz. a je lleme meg olyan volt. te túl nagy ma rha vagy hozzám" .mondta . lehet. min¬dent tudok róla. Ócska vicceket mesélt.kérdeztem.Kaptam egy meghívót. Ne haragudj. a nehéz helyzetekben mindig számíthat z rá. Az ajka nedvesen csillo gott. hogy a meg¬oldá z lesz. ahogy a fogát mossa. A helyze t még mindig nem tisztázódott.kezdi Carrie.Nem is tudtam. Akkor legalább nem kell majd aggódnom a lakbér miat t. Betétes lakkcipõ.. szét vol¬tam esve. Szó nélkül oda¬ült az asztalunkhoz.Hát persze hogy ismerem .azt mondja. Méghozzá gyorsan. mi történt vele.szikus szépségnek tartják. és látom a papíron. mert egy eszméletlen jó.mondta.vág köz¬be Bunny. megismertem Dudley-t.azt mondhatod magadn . ogy kicsengetem azt a 350 dol¬lárt. Tudok udvariatlan len ni.kérdezem. és valahogy George Washington leszármazottja. hogy nyilvános helyen egyáltalán szóba állok y ilyen alakkal. . m rt már évek óta nem áll szóba velem .Végül is gazdag. és megkérdezni tõ¬le.Azt vágta a krapek fejéhez: ha egy szõrgombócot kívánnék az ágyamba.

elmen¬tünk egy múz ervezett rendezvényre az Upper East Side-ra. . és éppen jó éjszakát kívánt nekem. Shelby-n keresz¬tül.Fél Nantucket a családja tulajdona. Dudley meg szokás szerint semmit nem e vett egész nap. És ott voltak a hétvégék Nantucket-ban. Csapdát állított nekem. ezért valakit el kellett kül¬deni egy pohár vízért. például. A lépcsõfor¬dulóban álltunk. vagy a ma uána. . ha elmennénk vele hétvégére a há¬zába. a t. és szerezzen valami kínai kaját. Nyar alás alatt azt értem. ami gyakorlatilag abból állt. hogy szõrtelenítésnél a borotvával o¬kámat. nehogy vi szataszítónak talál¬jam. és próbáltam nem figyelni a hangokra. Naponta háromszor-négyszer felhívott. mert nem volt több hetvenöt ki . Az õ szobájába men¬tünk. hogy visszajöttünk New Yorkba. Amalita azt mondta: Ennél te jobbat érdemelsz. hogy mennyire dühö oltam. Gyalog kellett mennünk.Nagyon szép háza van. és én ezt tudtam is.kérdeztem.mondta. ahogy rám feküdt. És ekkor. mint egy hetvenéves vénember.Azt hiszem. hagy engem nekilö más táncoló pároknak. Eljegyzési gyûrût. Egy régi ház a fõutcán. így mindig lekéstük a vonatot v agy a kompot. hogy nyilvánosan együtt mutatkoztunk.tette hozzá. és már szinte vártam a hívását. Régi züstöt.Ha tényleg az egyik téglaburkolatú. ez majd elmúlik. hogyan szakítottam Dominique-kal. A fordulópont akkor következett be. Ragaszkodott hozzá. Nem kellett volna vele kez¬denem. hogy tán¬coljunk. . DUDLEY TÁNCOL . de azt hittem. Nantucket-ba. a látogatások a szü¬leimnél Maine-ben. a teste pedig teljesen szõrtelen volt. aminek lehetett valami alapja. hogy én is rosszul legyek? Egy hét múlva Dudley nem hivatalosan meg¬kérte a kezemet. mindig szervezetlen volt. De egy idõ után hozzászoktam a rossz humorához. Mire én: de olyan jó vele az ágyban! Mire õ: azt akarod. A ház yleg téglaburkolatú" . alsógatyában. Hi rtelen belém nyilallt a gondolat: ha most egy olyan pasival lennék. Berendezési tárgyakat.Az egész az én hibám volt. mert Dudley száznyolcvanhat centi ma gas volt. mert Yvonne új Chanel kosztümöt vett magának. . hogy elhagyták. Bort. mert: nem szabad egy szép lánynak szo¬morkodnia amiatt. meg ilyenek. Már megvettem a repülõjegyedet" . mint ez késõbb jellemzõ lett a kapcsolatu egyik szerencsétlenség jött a másik után. az elsõ gondolatom az vo y megfulladok. Az ágyban voltam. nekem meg nem volt erre pén¬zem. . Elõször harapós volt am vele. amikor váratlanul me iltakoztam. és emlékszem.feleltem.. mindig veszedelmesen elké¬sett. Egyszer csak azt vettem ész re. úgyhogy majd elájult az éhségtõl.mondta. aki soha nem kerülhet csapdába. aztán nem kaptunk taxit. Éjszakára valami motelben kellett megszállnunk. Dudley más¬nap virágot dött. mióta összejöttünk. Másnap reggel rákezdtem: nem gondolo .Szó sem lehet róla! .Tényleg? . Közben min al tömte a fejem. amikor egyszer Nantucket-ba menet negyedszer késtük le a kompot. hogy részletesen elõ¬adom neki. Elra tt fi¬gyelemmel bírta hallgatni napjaim jelentéktelen részleteit.Azt hiszed? . Ez nevetséges. Tíz per ccel késõbb Dudley személyesen telefonált. és a szüleim rákot fõztek vacsorára egy platnin. hogy kivettünk két szobát. és azt mondta: . Két héttel azután.Melyik? . menjen el. Állandóan vásároltunk. Én majd éhen h ltam. A barátaimat kivéve. amitõl rosszul lett és hányt. Vagy az a ház. Azon kívül elég¬gé lekötött. Viszont életemben elõször a szex remek volt. Ajándékokat küldött: játék maci zer meg egy vermonti sajtkosarat. .kérdeztem. Ta¬lán az alkohol volt az oka. Valahogy szégyell¬tem Dudley-t. Ez volt az elsõ alkalom. aztán meg úgy éreztem. akár boldog is lehetnék. mert rágyúj¬tottam. de azt hittem. Nem emlékszem kristálytisztán. mintha egy kisfiúval aludnék. amik a szomszéd szobá¬ban kefélõ pár irányából érkeztek. aki kedves és szer et engem. És Dudley kitartó volt. akkor majd gon¬dolkodom a dolgon . féltem Dudley-ra nézni. Csak amikor ott voltam. Egy órát késett.Dudley azt szeretné.A mai napig nem értem. ehelyett visszajött egy jég alátával és egy szánalmas külsejû paradicsommal.És mégis. hogy milyen klassz srác. Utána rágyújtott egy szivarra. mi olyan klassz benne? . Gyerekkoromban a szüleimmel egyszer Nantucket-ban nya¬raltunk. én vagyok a nõ.Dudley klassz srác . .Biztosan tudom. és én i ent mondtam neki. mert a v negyvenfokos hõség volt. . Aztán jött az a hétvégi meghívás. hogy e gy taxisofõr kiszállított a kocsiból. Shelby meg f elhívott. az egyik téglaburkolatú. mindig elég¬gé be voltam baszva. Dudley meg a bakelit¬asz ta ki a paradicsom rohadt részeit az ezüst zsebkésével. A bátyámmal aludta zobában. és arra kértem. De amikor felébred¬tünk. Azon a hét¬végén lefeküdtem Dudleyakartam. mi történt azon a hétvégén. és két hétig ott voltunk. Még csak harmincéves vo de olyan tutyimutyi.

kissé fenyegetõ hangon. Londonba költö¬zött. A szaga. és elkezdtem a karrieremen dolgozni. . Átvertem Dudley-t. Be akartam adni az eljegyzési gyûrût a zaciba. és annyira jellemzõ volt rá.feleltem azzal arckifejezéssel. A kifutópályát átszelve Carrie elé siet.kérdezte. Igaz. és nem tudta eladni a lakást. rögtön elaludtam. A családom rémülten nézte a jelenetet. . tudd. Mindig volt benne valami gonoszkodó. hogy ezalatt totál le voltam égve. mintha mindenki a leg b barátja lenne. és elszalajtott zakácsot a boltba.kér¬dezi Carrie. üvöltözött a szüleivel. A p ok pokla. de ha egyszer ebbe a helyzetbe k rülsz. hogy soha többet nem kerülök ebbe a helyzetbe. Rossz hí¬remet költötték: valakinél láttak engem hajnali négykor cowboy-csizmában. és így szól: . mint egy címeres ökör. Persze. jár egyet a fehér nercbundájában és a napszem¬üvegében. Ez is az én hibám indenfelõl azt hallottam. Végül Dudley elment New Yorkból. Aspen Carrie magánrepülõvel Aspen-be utazik. Azt hittem.Köszönöm. Az ingatlanpiac összeom¬lott.mondtam neki. hogy sportolnod kéne? Fel¬szedni egy kis izmot? Ettõl kezdve minden idegesített vele kapcsolatban. Dudley csak pisz¬kálta az ételt a tányérján. A fehér nerc van raj¬ta. és a költöztetõk már lent vártak. Nyáron nyaralok. hogy ahánys zor csak beszálltam vele az autóba. Nem tudom. hogy unatkoztam vele. Letettem a kagylót.Szerintem kérsz . farmer és helyes. az útitársain. Mindennap megpróbáltam el onditerembe. Hogy mindig úgy viselkedett. És azt el is fe¬lejtettem elmondani. . hogy nincsenek tekintettel az étkezési szokásaira. és az idõ fele részében öngyilkos hangulatban voltam. norvégmintás pulóver van. A hülye feltûnõ öltözködése. Nem tudom. Aztán elérke¬zett a nagy nap. Dudley-nak meg közben egyre r osszabbul ment. ha az ember magánrepülõgépen utazik. hogy az utána követke¬zõ három év milyen pokoljárás volt nekem. hogy hibás férfival kötöttél eljegyzést.Boldog kará¬csonyt. de kiderült.Hát nem szörnyû? 24. A t n.Egyszerûen k en vagyok rá . elõf ordult-e már veled.És szerinted az egész amiatt volt.mondta. Karácsony este Dudl y hivatalosan is megkérte a kezemet az egész családom elõtt. mon¬dogatta mindenki. Szivarozik. Olyan remek srác. amikor felhívtam Dudley-t. Eljött hozzám. de két hét múlva karácsony volt. Valami herceg ronda lányával jár. amit legalább is tudtam fi¬zetni. A barátai felhívtak. Eny¬he az idõ. Leszoptam valakit egy night-clubban.Késtet . Egyszerûen nem bírtam nyitva tartani a szemem. A történetnek persze nem lehe¬tett jó . akiké a gép. hogy tévedett. Big a reptéren várja. egy lift nél¬küli házban a York Avenue-n. Arr persze nem gondol senki.S zerintem láss hozzá. A há¬rom szõke szõrszál az ádámcsutkáján. Soha ne fogadj el pa¬sitól egy fillért se! Szörnyû dolog valakit ennyire megbán¬tani. és kényszerítettem. ott süllyedek el. egy nyolckarátos eljegyzési gyûr l. Tényleg az. hogy hadd nézzék meg az eljegyzési gyûrûmet. télen síelek. Az az igazság. Olyan nõk könyörögtek. mintha egy megállíthatatlan teher¬vonaton utaznál. de Dudley-t inkább ne hozd magaddal többé! Akkor kellett volna abbahagynunk. és a hó miatt prak sizma. Talán a pezsgõ teszi. .d. Dudley nem volt hajlandó hús i. Egyik buli követte a másikat a Park Avenue-n. Ott álltam mellet¬te. cigaret en sárga földeket nézi. Carrie túlöltözött. Öt kilót fel is szedett. hogy hozzon barna rizst és brokkolit. hogy az olyan. Visszahívott. így kell öltözni.mondta õ. . Amikor a gép leszáll tankolni Neb¬raska államban. Közben meg úgy érez em magam. milyen bitang jól érzi magát. El¬ment. Elmentem otthonról berúgni. A szakács báránysültet készített. rövid ruha és fehér lakkcipõ. . Az épület elõtt ül. és amikor végre elkészült. csak valaki közbepittyegett.Ezen sokat gondolkodtam. hogy a gyûrût egy bonbo nba dugta. meghitt vacsorák a Mortimer-ben vagy a Bilboquet-be n. vagy meg is fulladhattam volna tõle. hot dogot ettem az utcai árusnál. tö¬kéletesen öltözve: barna hasítottb zzá illõ kalapban. . hogy két és fél kilós kézi-súlyzóval e mert csak azt bírta el. és meg¬hívott egy buliba. Dudley barátai az Upper Eas Side-on fenték a nagykést. feleltem erre én. A vacsora két órát késett.Mire? . a pilótának kell nie a lépcsõn. azzal átnyújtotta nekem a dobozt. ez a tiéd . Úgyhogy elke zdtem enni a bonbonokat. Mégis igent mond¬tam neki. hogy egyszer még az öngyilkosok se¬gélyvonalát is felhívtam. de meges m magamnak. hitte. akiket szinte nem is i em. Egyik este a szüleinél vacsoráztunk a Fifth Avenue-n. hogy Bunny bizonytalanul nevet¬gél: . amikor be kellett költöznünk a sen vásá¬rolt és tökéletesen berendezett hatszobás lakásunkba a Ke¬leti Hetvenkettedik utcába ent bedobozoltam. Kalandornõ vagyok. olyannyira. ez i s az én hibáin volt. ahogy kinéz? . de aztán újra leadta. . Beköltöztem egy kis garzonlakásba. an helyre szokta tenni. U pja azt mondta nekem: téged bármikor szívesen látunk. most nem kérek édes¬séget . Aspen-ben Mr. Akár bele is törhetett volna a fo¬gam.

gondolja Carrie. lehet. okos. ahogy lassan ereszkedn le a hegyoldalban. Éjszaka.Külön hálósz . Túlságosan is f számára ijesztõ. Mr.Nevetnek.mondja Skipper. Big szivarozik a sífelvonón. ezért ügyesen hátraugrik egy hó¬bucka mögé. hogy hagyományos házasságban éljen.De igen . ho ne üsse el hátul¬ról. és a mobilján beszél.Jól csinálod! . hogy érdekelnek a madarak . . . Neked miért nem jött még mindig össze senki? .mondja.Emlékszel.mondja Stanford türelmesen.Ezt nem hiszem el! Figyelj . Stanford Blatch is magánrepülõvel érkezik. Akkor én is megkaphatnám az örök a te pénzedet meg az enyémet összetéve úgy élhetnénk. mennyi itt a farok.kérdezi.Most közel vagyunk egymáshoz.Nem tudtam. az elsõ osztályú jegy árkülönbözetét a i repülésekbõl össze¬gyûjtött bónuszpontokkal váltja meg. Le¬felé Carrie mögött síel.kérdezi Skipper.Igen. régebben mindig azt mondogattad.feleli Stanfo d. . Egészségesen élek. Az elmúlt évben rájött.biztatja minden fordulás után. vigyáz. Ez egyszerûen nevetséges. hogy közelebb kéne kerülnünk egymáshoz? Most má em kell ezt mondanod.Most végre kipihenem magam. . és azt akarom. ahogy Mr. MENNYI ITT A FAROK Stanford a hegygerincen sétál Aspen-ben. Ca ndja: .Hát nem király. és m l¬ják egymást. Big Carrie-t tanítja síelni.A feleséged? .Tiszta lappal akarok kezdeni. harminc-harmincöt éves. Magában elképzeli a szerencsés nõt a kicsit idõsebb. hogy: Vigyázz! Megfordul. Big megszólal: .Saját repülõt veszel? . és forró fürdõt vesznek. Nem akarod meg¬ismerni? . . Skipper .Miért nem vártál odabent? . Big a nagymenõkkel száguldozik. és ráad¬ja a kesztyût. meg attól is függ.Ami azt illeti. hogy milyen sebes¬séggel futnak össze . nem gondolod? . sapkát. amit kibé¬reltek. azt nézem. ami olyan. együtt ebédelnek. amiket a gyerekek féltõ gonddal építenek meg.Magától értetõdik . mi a karácsonyfa alatti játékvárosok. miközben lecsa¬tolja a sílécet -. Síruhát. Olyan hideg van odakint. . Aztán megegyeznek. hogy össze kéne házasod¬nunk.Hamarosan. általában drámai hatású sminkkel és hatalmas ékszerekkel szoko tatkozni.Meglátod. melynek fülei derékszög¬ben ketté állnak. gyönyörû. Suzannah negyvenéves szobrász. éppen indultam.Barátja válogatja. nyakában távcsõ. hogy a feleségem illendõen me g tudjon érkezni valahová. Úgy tervezem. . Mr.Carrie ezért az egy dologért könyörög neki. én már három csajjal is összejöttem. Aki képes lekötni ér¬deklõdését. kellemes partner. mire Carrie duzzogni kezd. és észreveszi. CSAK NÉZEM. Skipper.feleli Stanford. A szüleivel és két hú¬gával jön tel nõt szereznem. A ma gánrepülõket nézegetem. Hirtelen egy is¬merõs hangot hall. milyet akarok. és azt mondja: . és kezét napellenzõként a szeme el t¬va nézi.Nem a madarak miatt hoztam a távcsövet. hogy megházasodom. hosszú alsót vesz neki. . Fõzni i fogok. . orális sze xért cse¬rébe. Mr. Autóval át¬hajtanak a kisvároson. . hogy az ember a vakáció alatt is össze¬fut a barátaival? . síruhája olyan. Suzannah Martinnál fog lak iver Wilde bulija után azt mondta Suzannah-nak: . Mr. Carrie a sze z szorítja az ujjait. mert vele ebédelek. lábán csikóbõr csizma. A házban. Mr. hogy eldöntsem. gondolja magában. hogy megveszi neki. Big nem akar gvenni. ame y azt ordítja: Stanford! meg azt. Big felhúzza a Carrie sídzsekijén.feleli Carrie. Aztán Carrie a lejtõ aljában várakozik. jól jön majd nekünk ez a hõ¬mérõ.mormolja magában. Aztán felcsatolja a pici hõmérõt a kesztyûjére.megfagytam. Esténként megmasszíroztatják magukat. hogy Skipper Johnson száguld feléje sítalpakon. . . kesztyût. pedig csak négy dollárba kerül. Nemsokára Su val találkozik a szálloda halljában. amikor egymás mellett nek az ágy¬ban. ahogy mindig is akartunk. . hogy mentse az Ez a drága Skipper! . Jobb nem is lehetne. hogy a vele egykorú lányok unalmasak. Gyerekkori ba¬rátjánál. Ol yan jó barátok vagyunk.kérdezi Carrie. Eddig még soha nem gondolt arra. Skipper Johnson a menetrend szerinti járattal érkezik. És egy ap mit rácsíptethet a kesztyûjére . mintha egy kiscserkész választotta volna zord idõjárás esetére: cit¬romsárga füles sapka.

van üzenet.Tyler Kydd-nél. Big król beszél. A LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ . és tudja. Amikor a taxi megjön.Attól féltem. aki valószínûleg negyvenéves. kisurran a házból.feleli Mr. Ne haragudj! Amikor visszaérnek a házba.Tudom. Big egy romantikus estét töltenek együtt a Fe¬nyõpatak fogadóban. Próbára tettelek .Hát ez szuper volt! . Big. .Dehogy! Azt akartam. Mr. és Tyler Kydd-nél lakom. hogy hetero vagy? Carrie és Mr. Suzannah feláll.mondja -. Big. egy üzenet várja õket a rögzítõn Rock Gibralter-tõl. soha többé nem álltam volna szóba veled. cicám.De komolyan megbántottál.Tényleg te vagy a tökéletes feleség! Nem is értem. Biztos.Csak azt szeretném tudni. . .lelkendezik Stanford. a kandalló e lõtt. és tax ztán az ablaknál vár. .Emlékszel.De te biztosan otthagytál volna. .A hetero pasikkal unatkozom . Holnap korán aka¬rok kelni a síeléshez. kérdeznem kell tõle valamit. . . Az ég feketésszür¬ke.Igen? . szörnyen v lkedtél. .mondja M r. Big.mondja Suzannah. Stanford végigmegy egy kis üzletekkel teli szûk utcán. tökéletes.mondja a sofõrnek. mi volt nyár elején? Amikor két hónapja jár¬tunk.feleli Carrie. . azután lovas szánon közelítik meg az éttermet.És ezt akartad? Azt akartad. hogy velem maradsz.Úgy hangzik . tudod? . meg hogy gyerekkorában milyen szegények voltak. Attól kezdve az egész olyan.Azt hiszem. Általában reme kül kezdõdik. .Megyek lefeküdni. .Mi nem leszünk ilyenek. hogy ne m jössz velem? . De még nem fekszik le aludni.csodálkozik Mr. mint egy rossz álom. Big óvatosan. belép egy kapun.Nem akartam. . hogy p sz nekik.integet Suzannah után. a színésznél? . Bekapcsolj zámítógépét. vörösre lakkozott kör¬mökk e selyem kínai köntös van rajta. hogy velem maradj. . hogy elmenj. soha nem akarsz velem többet találkozni. lemegy a lépcsõn A pult mögött egy szõke nõ áll.Hogy tényleg kedvelsz-e.Próbára tettél? . . .Párizsban. Med¬dig akarod még elhitetni magadról.És egy hétig azzal a modellel randizgattál? És amikor véletlenül összefutottunk. hogy te mit csináltál volna a helyemben? . Stanford feláll. hogy elmenjek? . és Carrie egy kicsit becsíp. nem is tudom. de a kozmetikai ipar remekei. Ez így tökéletes. ezért üt évvel fiatalabbnak látszik.Jó éjszakát.mondja Suzannah.Jó éjszakát! . azután pedig bevonul¬jon a légvédelemhez. amivel lefény¬képezik egymást az étteremben. és gyakorlatilag megszûnt a ma¬gánéleted. Hogy holnap este is pontosan ezt fogju k csinálni.Viszlát holna p! . elvarrás és a mellnagyobbítás csodát mûveltek vele.kérdez vissza Mr.Síelni? Soha! De egyvalamit meg kell ígérned. Néhány perccel késõbb Stanford a hálószobájába megy. Össze vol¬tam zavarodva. Ujjai karcsúak. Ho gy voltál képes ennyi¬re meghántani? Ezt soha nem fogom elfelejteni. Suzannah cigarettázik. drágám! . A taxi egy belvárosi macskaköves utcába vi szi.Köszönöm. Stanford illedelmes puszit ad az arcára. . Tudod. és azt mondtad. drágám .Ide figyeli . Vesznek egy Polaroid fényképezõgépet. hogy megpróbálta olyan hangon mondani. . . Hol tanultál meg így fõzni? . Autóval kelne a hegyen. Imádni fogjátok a srácot.Remekül fõzöl.feleli Suzannah.Egy idõ után legalábbis. . Annyira. elegánsak. mint aki t egyáltalán nem érdekel. Egyszer csak azt veszed észre.Megígérem¬ . . aztán hi¬hetetlenül követelõzõek lesznek. hogy munkába álljon. . és hangosan veszekedtünk a Bowery bár elõtt? . . .Karibu klub .Kedves Skipper. csak úgy. hogy mással is etnél néha randizni? .Ne kímélj .Stanford szánakozva végigméri. a tévészínés . tizenhárom évesen ott kellett h agy¬nia az iskolát. . és én ordí¬toztam veled. Ahogy remélte. és letölti az e-mailjeit. Felveszi a telefont. Bort iszna gják egymás kezét. hogy¬hogy nem vagy még férjnél. Suzannah-val a kanapén ülnek.

Ez nem lehet igaz! .szólal meg Herkules.kiált fel a nõ. tudja. Big szólal meg: ..Elmosolyodik.meséli Tyler Carrie-nek. végigmérve Stanford hosszú aját és drá¬ga ruháját. Big. A nõi vécébe megy.közli vele Stanford.Stanford Blatch vagyok.Nekem nem úgy tûnik. Nyúlánk test.feleli a pasas. .Imádtam azt a fil¬met! Maga írta? .szól közbe a másik pa¬sas. Big. erre m a odajön a csaj. . . ott vannak a barátaim . . A nõ gyanakodva végigméri. A lány elõbb Stanford-ra néz.mondja Stanford.mondja. . Big-gel.. ideadnád a sót? . Mikor kapod meg végr e a nõt? . és iszol velem valamit.És az a nagy helyzet.Hellyel kínálsz. . . Aztán Mr.Nem mindenki tudja megkülönböztetni az értékest az értéktelentõl . .Még nem találkoztunk . ami a túl sok koz¬metikai mûtéten átesett emberekrõl szól a .Cicám. ez lenne a tökéletes pasi Samantha Jones-nak. aztán hosszan kezet ráznak.Megint egy balek.Mégis. megpaskolva Carrie combját.kérdezi Stanford .Tyler meghívott bennünket hómobilozni. hogy nem rád vártam. .feleli Mr. leülnek.Isme¬ritek Tyler Kydd-et? . Nem olyan jóké¬pû.Gokarttal? . Aztán még a gondola¬tot is elhessegeti magától.szól Mr.feleli neki Herkules. . Bele kortyol az italába.Azt hiszem. Stanford odamegy hozzájuk. Negyvenes. A nagymamám padlását se takarítanám a ronggyal.Csak a film¬jeidet láttam.csatlakozik a lány a társalgá . .Herkules? .Igen? Stanford elmosolyodik. Cserzett arcbõ sszú szõke haj. hogy Prométheusz lennél .Igen.szája sarkában egy szivarral hátha veregeti a Ro ckot. .És most min dolgozik? -Most egy olyan filmen gondolkodom. Ha nem lennék Mr.Én azt se tudom.A sífelvonón dohányzott. . És Tyler Kydd-del. és egy¬folytában azt löki nekem.Velem is történt már hasonló Gstaad-ban . .kérdezi Stanford. Aztán elmegyünk hozzá. Carrie áthajol az asztalon. Az egyik sarokban két férfi és egy nõ iszogatnak és ne¬vetnek. . vagy inkább to¬vább sértegetsz? . ki vagy? . . öregem . hol kell a számítógépet bekap¬csolni . aki Aspen-be jön.Herkules?! Prométheusz?! . melyik plasztikai sebészhez men¬jek . Big. öreg.Igen .Biget majdnem letartóztatta egy lovas rendõr .Titeket kereslek .kérdezi Tyler. Mire visszajön. én. napégette arc. .Minden nap szivarozok a felvonón. .mondja Rock. mit találtunk ki! . hanem a plasztikai mûtéted nyomaira. szõkére festett haj. . szö¬szös. Big.De nem tudom.Az bizony.Prométheusz vagyok . aki magában azt gondolj a.szakítja félbe Stanford. . .feleli Stanford nyugodtan. .Itt találkozom valakivel . . . . Biget. olcsó.További kellemes estét! Uraim! TUDSZ TITKOT TARTANI? Carrie és Mr.Szerintem inkább sértegetünk . a forgatókönyvíró.Nem látta véletlenül A dívat áldozatait? . . akit az Interneten ismertem meg . rózsaszín pulcsi van rajta. hogy keresztülnéz a nõn.veszi át a szót Mr. hogy itt nem lehet dohányozni: Mondom neki . hogy hívják az illetõt.Minden pasast megnézek. . és könnyedén szájon csókolja Mr.Képzeld el.kérdezi. és hozzáteszi: . .lelkendezik Mr. Big. amikor össze¬futnak a Rock Gibralter-r el. Big a Little Nell teraszán ebédelnek.Rocky haver . . De laza. Tyler Kydd veszi õket észre elõször. Tyler Mr. . gond olja.feleli Stanford. . Felkel az asztaltól.gondolja Carrie.Elnézést . Egy kicsit ideges. Olyan szomorú.Kubai? . Aztán vá¬lasztok . és gokarttal versenyzünk.Ajjaj . .Jesszusom! A legjobb barátnõm. . Stanford magában nyugtázz plasztikai sebésszel csináltatta az orrát.Én legalább tudom.. .mondja Herkules. . nincs meggyújtva. A k n ülõ férfi fel¬néz.mesé¬li Carrie. aztán a férfira. Undok or hangja van. mint Mr.Cicám.kérdezi Carrie.mondja Stanford. amikor az emberek nem rád emlékeznek. .mindenki nevet. Elkapja Carrie pillantását. gondolja Stanford. Big-gel szivarozik. . képzeld. és elha¬tározza.

Tequilát isznak. -Tizenöt éve nem feküdtem le senki mással. tényleg nem mentem haza.Mélyen leszívja a füstö kor cigiztem.Ez hihetetlen . és belekortyol a borába. és közben arra gondol.Ó Stanfo rd. és a sarkával elnyomja a járdán. .Király.Aha .Megint körülnéz. Big túl gyorsan vezetnek. a síoktatóval. hogy.mondja Mr. . amiért néhá yan üvöltöznek velük. te vagy az? . pont erre van szükségem. Big Stanford-dal és Suzannah¬-val vacsoráznak.Na.Bent ül az étteremben. Brigid mélyet szippant a cigarettából. ha ezen aggódsz .Hát nem eszméletlen ez a csaj? .Elnézést. Néhány nap múlva elmennek Tyler-hoz vendégségbe. .Ezt meg kitõl hallottad? . hogy ha Suzannah mond valamit. mi? .Király.Igen! Lefeküdtem egy másik pasival! . .Évek óta nem gyújtottam rá.mondja Stanford. hogy valaki meghallja. mihez kezdesz az_ é ? Azt mondtam a férjemnek. mintha attól fél¬ne. Aznap este Carrie és Mr. . hozzátes A férjemmel. A földön medvebõrök. . . .Tudsz titkot tartani? .kérdezi Brigid. . .. De nem a férjemmel.. azt akarom kér¬dezni. hogy yom a férjem. bólogatva. hogy felborulnak. hogy egyedül te fogsz megérteni! Szeretnélek felhívni. és az orran engedi ki -.Értem . .Miért nem vettél fel egy rendes cipõt? .Megmondtam neki ma reggel. Az az undok csaj a tavaly nyári nászajándékbuliból. zik. . mert attól fél. Egész éjsza¬kára kimaradtam.Dehogyis! Egy pasival voltam.kérdezi Carrie.mondja Carrie.Tudtam.mondja Brigid.Hát.Spontán vetélés. Aztán sétálnak az erdõben.majd megszorítja Suzannah kezét. FÁZIK A LÁBAM Elmennek hómobilozni Tyler-rel és Rockkal. .Van a telkemen egy befagyott tó. minek me¬séli ezt el neki.De nem voltál éppen. és találkoztam vele.Brigid! Hát te.feleli Carrie unottan. csajok. hogy. . olyan kis lüke vagy . és egész éjjel sz ltünk. . Tyler és Mr. .Remek . Justin-nak meg azt mondtam. . am pornósztáré volt. tessék! . . tud róla? . . hogy végre átjöttetek erre az oldalra .Aha .Jézusom . és mindig Carrie gyõz. Stanford áthajol az asztalon. . .feleli Carrie. . Egy valóságos erõdben lakik a fák között.És a férjed. . Gye¬rek nélkül.Annyira örülök. De mit tud csinálni? Már megtörtént.Úgy érted. Elmeh etnénk szórakozni.És. amikor hazamentem.mondja Carrie. hogy üljön az õ hómobilja há¬tuljára. magában pedig azt gondolja na. mit keresel itt? -Síelek.Vagy úgy. Big. hogy nem entem haza tegnap este. . persze . egy bárban a Snowmasson. Ki van akadva. terhes? .kérdezi Carrie.mondja.mondja Carrie. . . Rágyújt egy cigire. Évek óta. mondom magamnak. elmegyek egy kicsit egye¬dül. csak piros Marlborót szívtam. Justin-nal. csak mi ketten.De úgy értem. hogy azonnal leszáll. úgy kábé hét éve . . Amikor hazamegyünk. De most egy¬szerûen muszáj! . Big ráveszi Carrie-t. Big.azzal elhúzza a kezét. . . aki azt mondja: .. .Tényleg.. és nyíllal rttal versenyez¬nek. Egy nõ jön oda hozzá. Az¬tán Mr.kérdezi Suzannah. drogoztál? . . .Figyelj. a falakon vadásztrófeák. Carrie megereszt egy gonosz kis mosolyt.Dehogynem.Tudok. és így szól: . Egész éjjel a Snowmas oltam.kérdezi Carrie.Brigid újra mélyen leszívja a füstöt. Eldobja a cigare ttáját. kérhetek egy kis tüzet? K rül. A gyerekeket anyámnál hagytuk.... hogy Brigid az. . Vacsora közben végig az megy. aztán hazamentem vele a garzonjába.mondja Mr. hogy találkozom ve le. . és akkor jön ez a szívdög¬lesztõ síoktató. . nincs vé¬letlenül még egy fölösleges cigid.De egy ideje már gondolko¬dom.kérdezi meglepetten.Én mindig buzi maradok. Carrie kimegy elszívni egy cigit. Na jó.Forduljunk vissza! Fázik a lábam . az a helyet .mondja Carrie.Carrie. Nem a férjemmel voltam éjszaka. -Aztán óvatosan körülpillantva.

. ha lennél olyan szíves és felállnál a barátom ölébõl. Kábé százötven centi magas. Integet n k. akkor tovább beszélgetnék va¬laki m . Big-tõl: . Big: -A La Palais-ben találkoztunk. ezt a hangot már hallot¬tam vala hol.mondja Stanford. amikor Stanford a szavába vág. Stan d a szoba közepén áll és üvöltözik. Rockkal beszélget.Nem fogok .Hoz¬zám ne merj érni . A házban köve ott vízesés. a Citationök-kel és a Challengerekkel.motyogja. Egy hídon át lehet bejut¬ni a nappaliba. de Carrie felkel. Amikor már fel bír ni a fejét. mögötte a Csont. de Carrie azt gondolja. Carrie Tyler-re néz. vad táncba kezd Mr. A háza fent va hegy túloldalán. A fürdõszobába támolyog.Csak vicceltem .Valaki legyen szíves. A lány odajön hozzájuk. Big ölébe ül.feleli Carrie. Valamin nevetgélnek. a csizmája orrával lökdösi a havat a vízbe. a Gulfok-kal. mert egy szõke lány érkezik. Feláll.Hé .mondja a lány. Aztán egy kis zûrzavar támad. bár február van. Elhívott egy buliba. és le kell parkolni az autót. de most újabb zûrzavar támad. csak a feleség öt évvel idõsebb. Utolsó estéjükön Bob Milo bulijára mennek. ami hazaviszi. Mr. Keres egy gépet. hogy menjenek be vele a fürdõszobába. hogy hányásdarabok vannak a hajában. Big Agyba fekteti.És mit csináltál ott vele? Leszoptad a sarokban? Állí¬tóla y híres. hogy a pofádba önthessem. .Nem is tudom. Bob Milo öl pulóver és egy jégeralsó. de kivel csináltattad a repülõgéped belsõ dekorációját? Milo rámered. . hogy szép legyen belül. de Carrie nem engedi: . azután csak fekszik a ell.A patak szélén áll. Mióta? .Most ismertem meg. Carrie egyfolytában iszik. néhányan még felmennek hozzájuk. A barátom. mert csak hómobillal lehet megkö¬zelíteni. a lábán hegyes mamusz. megint a fürdõszobába kúszik és hány. Páhizsban . és gyakorlatilag Mr.feleli Carrie. Eszik még egy kis rákot. Mosolyog.Most komolyan kérdezem . Big-gel.Ne csináld . Éjjel egykor mennek haza. Stanford Blatch ki-be száll a magánre¬pülõgépekbe Aspen repülõterén.Mindig túlléped a határt . . . A barátnõje és a nemsoká¬ra-rnár-csak-volt-felesége társaságáb te egy¬más ikertestvére lehetne. és Tyler-rel beszélget. dhágám.köszön a lány¬nak.Mióta ismeritek egymást? . Egy darabig az ágy mellett fek¬szik a földön. . M a Learekkel. ahogy elolvad.Mondták már neked. ez egyáltalán nem vicces. .kéri Mr. Big.Ne haragudj. hogy micsoda óc ska kis kurva vagy? Hogy voltál képes összeállni ezzel a szeméttel? . mindketten gonosz hangulatb an vannak. . aki egy híres hollywoodi filmsztár. és szívjanak egy kis füv és amikor kijön.feleli Mr. . amiben halak úsznak.kiabálja Stanford a Csontnak.Ezer bocs. hogy direkt nem néz oda. és azt gondolja.A francba . és elhatározza. Ray érkezik. hogy nem egy ilyen pasival kell kínlódnom. és nézi. . hogy utánamen¬jen. Aztán Carrie mindenkit rávesz. és fura akcentusa van. Big-tõl. és egyetlen pillan a egymásra merednek. hogy én máh szültem gyeheket? Olyanokat tudok a puncimmal. amit még nem csinált veled egy nõ se. míg a vé¬gén már alig áll a lábán. Bob Milo a kandalló elõtt áll. A és a kertet japán lampionokkal díszítették fel. hogy én is veszek eg y repülõgépet. fogsz esni. Még több havat rugdos a vízbe. akin két nõ lóg. . Mr. Ahogy elmegy melle ttük. Vé visszakúszik a hálószobába. És mo st. aztán mindenkibõl kitör a hisztérikus nevetés. Hideg. . . tiszta idõ van. és kezdenek egyre lehetetlenebbül vi¬se lkedni. Big bejön.Tényleg . Carrie az egyik aszalnál ül. . Aztán valaki azt kérdezi Mr.kérdezi a lány Mr.Te olcsó kis kurva! . de örülök. Carrie megfordul. suttogva a bulit ci¬kizik. ismerõs szá¬mot keres. Tyler mögöttük áll. Fel¬pattan és elmegy.mondja Stanford. megérinti a hátsó szárnyukat. . Egy pillanatra döbbent csend áll be. . és esik a hó. rákot eszik. Kivéve Ra . .Ezt nem kellett volna mondanod .Azon gondolkodom. miközben tudja. és füve zív.Talán két éve? .Mihöl beszélsz? Mit akahsz ezzel mondani? . Mr. hány.mondja Carrie. Egy szõke pasi van vele.Egyébkéni mondtam.szól Mr.Ha ez neked humohos.nyugtatja a Csont. bemászik az ágyba és elájul. hohó.kérdezgeti a hülye akcentusával. nevetgélnek. . Ray .Mindig egy saját tévérmûsohha vágytam .Szia. Big Carrie mellett ül.Már viccelni se lehet? . z nem bírja érdekelni. Carrie nem fo l feléjük.Na ne . .Gyer ekkoromban mindig ezt csináltam. .mondja. Mindenki szerint õk táncolnak a legjobban. Carrie megfordul. és feltét¬lenül azt szeretném.mondja éppen. . Big. .csi rgi a lány. . Skipper Johnson-t húzva maga után. úgy néz ki. és hozzon nekem egy italt. mint Napi hat órát edzek . mint a barátnõ. .átkozódik Carrie. Pedig rajtad kí¬vül mindenki nevetett rajta. és tartani akarja a fejét.

Egy ici¬picit .sziszegi Carrie. Legfeljebb negyvenöt percre.Ne is törõdj vele! .Tetszik neked . . Milyen alak? . Két napja vannak New Yorkban.Mmmmm. hogy azt fogod gondolni. amit csinálsz. Soha nem akarnék mással lenni. . Mindent láttam.Ezer éve nem láttalak. És ez nem szép dolog. .Dehogy kérte .Az elõbb mondtad.Samantha Jones (a barátai¬nak csak Sam) telefonál egy soHói galériából. Hogy így bánsz velem. .de már abban a pillanatban meg is bánja. hogy vacsorát fõzök.Tudom.Nem hiszek neked. -Amint megláttuk. .Például mi? . Vannak leveles dísz¬növények is.feleli Mr.Hogyhogy mi volt? . hogy vonzónak találod. Elfordul. .Vonzónak találtam.Szobanövények.Egy icipicit. hogy kirõl be szélek.érdeklõdik Samantha alattomos.Kedves fiú.kérdez vissza Carrie. . mi volt ? . Ö is kinyitja a könyvét. de engem nem érdekel a lev k a vi¬rágjuk.Szóval a virágjuk .mondja Sam. tetszik nekem. .Ott voltam. Big.Van szemem. Azért találod ki ezt az egészet y megszabadulj tõlem.Most már megharagítottál . Big¬-nek. Tudom. . és a tenyerébe g. és élj vele az erõdjé¬ben! Erõdben élhetsz. . Big-hez. . yáltalán. Nem vagyok meg¬bántva.mondja Mr. és ezt te is tudod . azt mondtam . és felteszi a lábát az asztalra..tétovázik Carrie. . lehet. és hangosan azt súgja a füléhe: . akkor i van? . aztán oda hajol M r. Épp e y koktélpartin van. hazafelé menet.sóhajt fel Carrie.Pontosan tudod. Carrie belekortyol az italába.Carrie sírni kezd.Na jó . hogy tetszik neked az az alak. Kinyitja a könyvét. . . hogy ne legyél mérges. .mondja Mr. mintha nem tetszene. . Így aztán egész idõ alatt úgy kell tennem.Felnõtt ember vagyok .Persze. Elõveszi a könyvét. Ez az új mániám. Big.Hát ez remek! Aztán tiszta. .Meg ott vannak a növények is. . Az ab¬lak felé fordítja a fejét. Érdekes. mézesmázos hangon. csengõ hangon felkacag. mintha olvasna. hogy ez lesz. . Elõveszi a könyvét. . hogy tényleg még csak nem is tetszik. .Zokog. Mr.Azért hülye nem vagyok . ha nem úgy viselkedsz.Figyelj! Gyere már el bulizni! . hogy tets szen. . Leteszi a köny¬vét. Az el e lévõ ülés zsebébõl egy magazint vesz elõ. . Tudtam.Tyler? . és sír még egy kicsit. . mert kikényszerít etted belõlem.kérdezi Carrie. .Ül j he egy taxi¬ba! Fél órára eltûnsz.Miért csiná¬lod ezt velem? Próbálsz megszabadulni tõlem.Azt mondtam Mr. Na és. hogy mi folyik a hátam mögött. .De nem. .El tudom viselni. Elõre tudtam. .Ez az igazság.Nem sok minden szokta elkerülni a figyelmemet.Elment szórakozni. meg tud vacsorázni egyedül is. Kinyitja. Jó könyv? . Menj v ! Menj vissza hozzá.Aha. . mert igazából egyáltalán nem találta vonzónak.És azt is csak azért. Carrie úgy tesz. te meg otthon várod? Na ne viccelj már! Nagyf iú. .Megesküdtem volna.SÍRNI KEZD . Big könnyedén. hogy azzal jössz vissza: megkérte a kezedet.Teljesen beléd vagyok esve. .Történt valami fontos Aspen-ben? . Ezért is keresel olyan sokat. amikor Carrie-t felhívja Sa¬mantha Jones.mondja Carrie. -Tudom . .Növények? . Mr. Big megsimogatja a kezét. Big belekortyol a Martinijébe.feleli Carrie. és nyilakat lövöldözhetsz eg nem akarok erõdben élni .mondja Carrie. Hátradõl a székében.legyint Carrie. mint férfi.. L egalább ne hazudj a sze¬membe! .De m mibõl gondoltad ezt? Utolsó fejezet . és az a leghülyébb az egészben. és keresztbe veti a lábát. pedig eszembe se jutott volna. tudtam. Tyler. Jézusom . Az elsõ osztá¬lyon ülnek. hogy ezt mondta.Nem tudom .Na és. . . .

Korai Stepford-feleség. . szõke nõ felé. . .És? . de tényleg iz¬galma s volt . és rá¬gyújt egy cigarettára. Akár eg y hírolvasó-bemondó. . és minden pasi veled akar lenni? . hogy . így a csajnak soha nem kellett dolgoznia. . hogy az embernek nem kell hasra esni a sztárok elõtt. és nem tudnám meg ha nem lennék férjnél. Sam. és a forgóajtón keresztül kimegy az ut cára. .Volt már olyan heted.Hát igen. Nem is értem. Az illetõ olyan fajta kra¬pek volt.meséli.Miért ne lenne kedves? A lányt nézik. Pedig õ is csak egy lány. A legutóbbi három filmje bo ker volt.Rosszul leszek tõle . éveken át. . Roger nél¬kül nem tudnék megbirkózni vele. van.Ez annyira aranyos.-nel vacsorázom -Sam egy híres festõt nevét mondja.Milyen kis csinos vagy. aki után . Én biztos hozzá ennék egy ilyen fa¬zonhoz.Pedig nagyon kedves.Hogy vagy? . Sam azt mondja: . cipõje az ötvenes éveket idézõ. napbarnított.Miért kap az ilyen pénzt dokume ntumfilmre? Soha életé¬ben nem csinált még semmit.nem is tudom. a szoknya térdig ér.Remekül.Nézd. aztán egyszer csak megi smerkedett Roger-rel. . -Jó. nem gondolod? . .Egy híres hollywoodi rendezõ nevét mo ndja. Körbejár.minden nõ bomlott az Upper East Side-on. aki modellekkel r meg. Fel¬néz. és megvan benne az a könnyedség. .Nem láttalak a. Púderkék kosztüm van rajta. És épp most sikerült pénzt szereznem az elsõ dokumentumfilmemhez.Sam elvesz két poharat a tálcáról. . ahol véletlenül összefutott egy pasassal. Begubóznék. .mondja Sam.Pezsgõt? .Szerintem Roger-nek társaságra lesz szüksége. .Mit gondolsz. akit már hét éve nem látott. van ez a projekt. Elnyomja a cigarettáját. hogy bírják majd? . . hogy szívesen lesz egyik té¬vécsatornához is elvisszük. . . amikor a lány elmegy.mondja Sam. Néhány hollywoodi színésznõ már szólt.És te? Hazamész? . JÁRNI? MICSODA BUTASÁG! Sam-nek jó hete volt.A férjed tényleg befutott. . nem kérek.Amikor Carrie megérkezik a buliba. a közelükben tálcával elhala¬dó pincérre mutatva. A ruhája rendben. legutóbbi buli ó a. Carrie-re pillantva. Ha valami nem sikerül. okos. Tudod. Roger-tól annyi önbizalmat kaptam. . bé¬biszitterük. vagyonos. Próbálok nem inni. odalépve hozzá. . szaténselyem ab. járni szeretne valakivel. remek lakásuk New Yorkban és e y tökéletes házuk a Long Island-en. hogy egy ideig nélkülem kell boldogulniuk.És veled mi újság? .lelkendezik Sam.kérdezi Carrie-tõl.És mirõl fog szólni? .Mindenkibõl lehet sztár . lá¬nyok. . a sminkje rendben. kedves és vicces.Te csak ilyenhez mennél hozzá .feleli Carrie. nem mo¬dell.hét évvel ezelõtt . . amíg az asszony nincs otthon. a mellette álló pasashoz. hogy vacsorával várom.Olyan fazonho . . hogy bírjátok ti. Megigazítja a vállán a táskája pántját.Na persze . és soha semmiért nem kell aggódnia.Ne mondd! . Sokat kell majd Washingtonban lennem. . Aki forgatókönyvíró. akivel nevetgél egy kicsit .Kösz.Kösz szépen .közli Sam.És épp ezért utálom . H zzáment Roger-hez. én is épp ezt kérdezem magamtól. . Vacsorával várom! . . megpillantja Sam-et. Úgy ér¬tem.Szemét vagy . Jóképû.Az év nõi politikusjelöltjeirõl. . Biccent a terem másik vég n álló. de szép. szexi. aki szerintem elbûvölõ. . kivel vacsoráztunk tegnap este? . jó összeköttetések¬kel bíró családhól való.Hogy vannak a gyerekek? . és integet.kérdezi Sam. meséli Sam. és soha nem v azi kockázatot.kérdezi Sam. úgyhogy megmondta m Roger-nek és a gyerekek¬nek.Látod azt a lányt? Neki például tökéletes élete van. .kérdezi Sam-tõl lelkesen.Azt ígértem Big-nek.Ez az új stílusom.mondja Carrie . Sam elment egy buliba.Ezután mit csinálsz? . két gyerekük van.mondja Carrie.Tudom.feleli Carrie. . mindenkihez van egy kedves szava. . akinek már van fe¬lesége. ami a megkérdõjelezhetetlen ranggal együtt jár.mondja Sam. . a haja rendben.. akkor iszom helyetted is. sikoltozva berohanok az irodájába.kérdezi Carrie..N. hogy magyarázzam bemész valahová. mint mi.

És most? . Big erre nem szól semmit. .Ha baszogatsz.ajánlkozik. ame¬lyik tudott beszélni. . .Most nem tudom. Az¬tán egy szót se szólnak hazáig. Rágyújt egy szivarra. . Sam megfogta a pasi micsodáját.kérdezi Carrie. hogy tönkrete gyelek.Mi haj van a mártásommal? Remek mártás tudok csi¬nálni . . Úgy hívták a kutyámat. Big csak akciófilmeket hajlandó nézni. Jó nagy volt neki. Annyira akartam veled lenni. Carrie mond valamit. hogy veled vagyok. És egy pillanatig se hidd. és megtanítottam beszélni ondja Mr. hogy nem fogom élvezni.Dehogy vagy bestia. Mr.súgja oda neki Carrie. . . . Így aztán Carrie a férfi mellé telepszik.Jaj.Ez tisz ta hülyeség. . .Eljövök én is veled . A Palm-ba mennek vacsorázni.Egyszer a Woolworth-ben vetem egy törpepapagájt tíz dolcsiért. A kocsiban hazafelé Carrie így szól Mr. mint te . . . . .mondta Sam-nek. amitõl megjön a kedvem a szexhez. apa . . . ne haragudj. Csak azt gondoltam.kérdezte Sam.Jézusom.Tiszta idõpocsékolás .Nem .Az én voltam . . hogy azt se tudja kicsoda. Snippy.El se hisze m. A társaságban csupa olyan pár van. . . . De azt gondoltam: Sam már híres lett. Másnap visszamennek New Yorkba.Nem vagyok híres. Közben meg okosabb vagyok. akik már évek óta házasok. Van valami ezekben az igazán nagy sze zámokban .Azt mondta. tényleg hülye vagy. Big. .mondja Mr. Big. . Azt meséli. A hap¬si már legurított pár italt. ha a férfiak okosabbnak tartanak maguknál . . ízekre tépsz. El tudod ezt hinni? Mi¬csoda butaság.Legutóbb whiskyt vagy mit tettél bele. Aztán másnap felhívott. haza akar menni.szól közbe Carrie a.Féltél? Tõlem? .azzal smárolni kezdtek. Big.Elfelejtettem. . Big. Big. Elmentek vacsorázni.Ne baszogass! . szerinted hülye va¬gyok. volt egy papagájuk. . . .Ha ennek a filmnek vége.mondj a.A buliban Sam hagyta. Big a Long Island-en töltik a hétvégét. Big. hogy egy bestia vagyok.Ha ezt hiszed.méltatlankodik Mr.mondja Carrie.Meg¬csinálom a mártást . presztízskérdést csinálok belõle. járni akar ve lem. .szól közbe Carrie. . . Azt gondoltam. Azt mondta: helló. és szörnyû lett. Még csak nem is akarok híres lenni . Mr.De ez beszélt . Mr.mondja Sam Carrie-nek. Kivesz¬nek pár filmet.Szóval lefeküdtél vele? . Big nevet.meséli Sam Carrie-nek -. .nevetett Sam.A törpepapagájok nem beszélnek . NE CSINÁLD! Carrie és Mr.lelkesedett a férfi. Big-hez: . hogy a törpepapagájok nem tudnak beszélni. . és Mr.tanácsolja Mr.Okos voltál. Áthajol az asztalon. A BESZÉLÕ TÖRPEPAPAGÁJ Carrie és Mr.feleli Sam.Szóval azt mondod.Unom az olvasást. .csattan fel Carrie. nézi a filmet és duzzog.Tényleg? Milyen érdekes. A házban mindenki fõz. Mr. hogy beszorítsa egy sarokba. de most már nem nézi meg õket.bizonygatja Mr. ami¬re a férfi azt feleli: . Carrie egy ideig vele tartott.Akkor olvass . és hirtelen olyan dühös lesz.Ez beszélt . . szóval. .Csak el ne szúrd! . koktélos poharát a magas¬ba tartva. Sam .Csak féltem tõled. . .Miért nem? . Elmegyek sétálni.Annyit olvastam rólad a lapokban.Szeretem.Miv el általában igazuk van. És kemény.Mi ndig olyan szépnek tartottalak .ajánlkozik Mr. Big Carrie szüleinél töltik a hétvégét. További italok. Még nincs egészen tavasz. Big barátaival vacs oráznak. de már elég <i levegõ.Ez tisz¬ta hülyeség! Mindenki tudja.mondja Carrie undok hangon. Valaki a pa¬pagájokra a szót. . Big hõsiesen almazkodni. hogy nem tudok majd lépést tartani veled.

mondja Sam.Akkor jó . Carri vacsorázni megy Mr. Tudod. Big. rá¬jön. amíg túl¬jutsz ezen a rosszkedven.feleli Mr. akinek elutaz¬tak szülei: füveznek. Big és Mr. Carrie Mr. le a hegyoldalra.mondja Mr. nincs is kedve beszélgetni Sam-mel. . .Mi folyik itt? . Könnyed. Aztán Car -nek hirtelen rosszkedve lesz. . go magában. azt hiszem. hogy egy kis szü¬netet kéne tartanunk. Ha nincs otthon Big.feleli Mr. Hatalmas.kérdezi Carrie az álomban. Barts-on töltik a hosszú hétvégét.Aranyos. Meséli Carrie-nek. HA NINCS OTTHON MR. S tanford Blatch néha átjön. ha nem én.Nem akarok Tolsztoj lenni . Big. Felhívja a férfit a munkahelyén. aranyos nyergû lovak érkez¬nek az égbõl.Nem tudom .Rosszat álmodtál? . . egy ki csit feszült vagyok.Hát ez aranyos. néhány napig külön lenni. . De soha nem jön kész terv¬vel. Még erre se jöttél rá? . . Big¬-gel. Big így szól hozzá: . híres pasik kal találkozgat. a lány Carrie székén ül és csó . hogy milyen filmes munkákban van ben¬ne. BIG Múlik az idõ.mondja a férfi.kérdezi Carrie.Ne butáskodj már.Rendben . Big-hez. . . kedves leszek.Carrie pedig nevet. tán Sam ar¬ról kezd beszélni. . milyen re¬mek bulikra meg vacsorákra jár. . igazán aranyos ötlet! . Hangosan pedig azt mondja: .Lehet.Nem tudom. . Együtt akarunk lenni..megtörli a szája sarkát a szalvétával. Egy kapcsolatban néha van ilyen.De már túljutottam.Dehogy kell. kakaós sütit sütnek. Big ezzel a lánnyal van. és azt feleli: . Az álom napokig kísért. amire Sam azt mondja: . Mr. Felébred. Ne csináld. -Azonkívül valószínûleg úgyis feleségül mész Mr.Mondd meg az igazat! . Carrie-nek is épp most indult be a saját munkája. és Carrie úgy érzi.Tényleg? Kíváncsi vagyok.Korábban kell neked ahhoz felkelni. Ne csi¬náld már ezt.kiáltja Carrie. Big hetekre elutazott egy üzleti ügyben. ezer éve ismerlek. Ki mondja meg neked az igazat.Ígérem. nem lehet az embernek rossz napja? Ez még nem a világ vége. és micsoda nagykutyákk dolgozik együtt. És bocsánatot is kértem.Majd beszélünk.És te. . .Hát ez az! Ide figyeli. De ne ess kétségbe. Mr. Big-nek viszony-a van egy sötét hajú lánnyal. Elõször jól indul. Big lakásában lakik. Big hazatér üzleti útjáról. . hogy Mr. Mr. Big azt mondja: . és gyereket szülsz neki.Beszélünk? Úgy érted.Bocsáss meg. és hülye filmeket néznek. .Szerelmes vagyok belé. . és Carrie-vel úgy viselkednek. Elsõ éjszaka Carrie azt álmodja. Kimegy a rétre.Mi olyan aranyos benne? . ma este nem is látlak? . Carrie pedig azt feleli: . Carrie-vel St. MONDD MEG AZ IGAZAT! Mr.Semmi . Most talán nem vagyok kedves? Látod? Már el is szállt a rosszkedvem . ennek sem¬mi köze hozzád.Gyere ide! Kinyújtja karját Carrie után. De persze akar. mint két kamasz. nem olyan. és Mr. Másnap reggel. most mi van . .Rosszul vagyok.Hát nem vagyok szerencsés lány? . amikor visszaérnek New Yorkba. hogy belehasít a fájdalom és hitetlenség is¬merõs érzése. hogy Mr.kérdezi tõle Mr. hogy micsoda érdekes.mondja Carrie. Amikor a lovakat meglátja. mégis felhívja Sam-et.feleli. Ugyan már! zt akarja. R etlenséget csinálnak. mint Tolsztoj.Munka.Nem akarok balhét. Big vele kapcsolatos érzései nem is olyan fon osak. és amikor reggel jön a bejárónõ. hogy engem ba¬szogassál . . cin¬cognak a csajok . csak a munka. Carrie érzi.Hozz ne érj! . térden állva kell kivakarnia a gyümölc t a fehér szõnyegbõl. és együtt ebédelnek.El kéne mennünk valahova. . whiskyt isznak citrommal. mit csinálsz mosta¬nában? kérdezi a végén. Big. . . . Big.mondja Carrie és fizet. Néhányszor Samantha Jones is telefonál.

és soha többet szóba se állna vele. . azután Carrie megkérdezi: . Pont ez a lényeg.mondja neki Carrie. . mint a többi. Mr. Meg amikor felfedezik.Mert félek.mondja. amikor már csomagolnak.kéri. ami nagyon bosszantó. . . amikor tényleg barátok voltunk.Ez egy rohadt szemét.kérdezi Mr. hogy össze kell házasodn unk. hogy ott felejtettem a sampono¬dat a fürdõszobában. Komolyan m ondom. Körbeautóznak egy kicsit. . . Meg amikor döglött patkányt látnak az út szélén.Dehogynem. hogy kitegyelek a lakásodnál? Azt akarod? Amikor a férfi lakásába érnek. gy nem vesz róla tudomást.szól vissza a férfi.Semmi. hogy a végéri a gyereket is meggyûlölné? A hálószobába megy. hogy szer etlek? . . -Az ember csak addig próbálkozik. cicám? ..Aztán nagyon m szettél.Ennyi volt. cicám? .Segíts nekem nyakkendõt választani. . Bemegy a fürdõszobába. Vagy inkább mégis megtartaná. A napfény szinte fehér.Miért téged választottalak? . vagy a másiknak elege lesz belõle. Épp egy kes¬keny.gondolja.. .feleli. Az öltönyéhez tartja a nyakkendõket. és a k anapén üldögél vele. Big-tõl. Remekül éreztük magunkat együtt e mindig úgy va¬gyok vele. hogy így beléd estem.Mi bajod van? . Félek. amikor egy tyúk megy át az úton két.feleli Carrie kön¬nyedén. Big szokás szerint jókedvû.kérdezi az apja. Fog¬kefe. Big. Arckrém.Nem láttad a cipõmet? Légy sz e felejtsd itt a samponomat! . De aztán Mr. hogy egy kis angolna az apály miatt egy pocsolyában foglyul esett.mondja. Egy darabig egyikük sem szól.Miért éppen engem választottál azok közül a férfiak k tál? . Big kedves lesz hozzá. de az egy kicsit húzós lenne. amíg a férfi azt nem mondja neki: . Big lelassít. . ahol Carrie még min¬dig aludni próbál. remekül vagyok . Big. Nem mondaná meg a férfi¬nak. Ráveszi Carrie-t. amikor a legjobb. amiért a em akar vele lenni. A repülõtéren imuzinban. több mint ötszáz dollárba került. szeretlek. Egyelõre ki¬elégítõ. tito ban elvetetné a gyereket.. Az úszómedence szélén ülnek. . semmi. drágám.Amikor elõször láttalak. nem tudom mit csi¬náljak. Jó színe van. hogy érted a lelkemet . ha azt mondom. aztán visszamennek ebé a strandra.Akaro d. megtetszettél . é edül felnevelné. . Big így szól Carrie-¬hez: . . most már szerelmes va¬gyok beléd.Miért nem mondod soha. Ez is éppen olyan. ROHADT SZEMÉT Carrie a gépen hazafelé öt Bloddy Mary-t iszik meg.Miért én. mint mindig. . .Volt idõ. És ha terhes lennék? . felkapcsolja a lámpát. Meg tu¬dod ezt érten i? Mr. Odahoz öt nyakkendõt az ágyba. kanyargós betonírton hajtanak végig. Az út szélén meztelen felsõtestû fiatalemberek cigarettáznak . Át¬hajtanak egy fekvõrendõrön. Felkiál¬tanak. cicám . Háttal áll Carrie-nek. A férfi samponja még mindig a zuhanyfülké¬ben van.Mr.Nem értem. a tojásból fris¬sen csibéjével.Igen? . ki akarsz száll¬ni. Big. .Csúnyán összevesztünk . nem felejtem itt . akkor kell abbahagyni. .folytatja Mr. Itt a vé¬ge. Carrie addig nem fogja be a száját. hogy vegyen fel egy pizsamát.Nem tudom . A kalapot méretre ta. A bõ¬röndjébe csomagol. hogy milyen csodálatos itt minden. és mennyire ki tudják itt pihenni magukat.Mindjárt hányok tõled . karcsú és szõke.fele li Mr. dja neki a szemüvegét.Jaj.Barátok vagyunk? . .kérdezi Carrie.kérdezi a férfi. . Mi lenne. drágám. azt fogod hinni.Mit csináljak? . és egész úton veszekszenek.kérdezi Carrie Mr. A tükörben jól néz ki. .Mi az? Akartál valamit mondani. Le akarsz lépni.Miért nem jó az.Most mi van? Most. Mi a különbség a mi kapcsolatunk és a te korábbi kapcsolataid között? . amíg végül ráun.mondja neki. Carrie felhívja a szüleit: . Mint minden férfi. Másnap reggel Mr. Carrie elhatározza. Carrie azt akarja mondani: . ahogy most vagyunk? Késõbb. és felveszi a magas sarkú cipõjét és a szalmakalapját. .Egy álommal nem tudok versenyezni.Szerinted eleget beszélgetünk? . és elmennek egy színpompás mûvirágokk emetõ mellett. De most.Semmi. Amikor úgy éreztem. ha annyira utálná a férfit. Big felnéz: .Ne aggódj. és arról beszélgetnek. Valószínûleg nem beszélgetünk eleget. a lábukat a Vízbe lógat¬ják. semmit! Csak azt. Összecsomagolja it.Drágám .Nem.

. se bá. . nyuszikám .Egy japán üzletember be akart dugni valami lakásba . . és b ukja a szemét. .feleli Carrie. Eltelik két hét. egy szenáto r oldalán.Tudod. ez átme¬neti állapot. hogy nem kell itthonról elmennünk.mondja Amalita -. sokkal jobbak a dolgok. a bébiszitter meglépett.kérdezi a férfi. dupla oldalas kép Amalitá-ról. Megveszi a pizzát egy helyen. De te meg én tudjuk.mondja Mr. a kasszánál meg a felesége ül. Még mindig ugyanaz a piszkos kezd alak süti a pizzá . A napfény beszûrõdik a piszkos abla¬kon.Szia.Kérsz egy italt? . jól. Big. amelyen Amalita látható az asc lóversenyen. Se bú.Ott! Mama! . . Egy fénykép¬re mutat. ÉDES OTTHON . Farmer van rajta és póló. gyönyörû sötét hajú.Nézd .szól a g erekhez Amalita.Szia . a hónaljánál sárga foltok.Gyere. Havi ötszáz. Mind¬két lánynak zsíros a isszagondolok . fekete gyöngysorral. Carrie egy fából kés eny széken ül. csak két-három szelet kolbászo¬sat.Hogy sikerült a koktélparti? .mondja Carrie. . aki szarul basz ik.Szóval. amit kért.Én is . és nem jelentkezik. Ilyenek ezek. Fehér Chanel kosztüm van raj¬ta a St. A kislánya. Amalita egy barátja ismerõsének a lakásában lakik az Upper East Side-on. . rozoga lép¬csõs ház legfelsõ emeletén van. A levegõbe dobja a magazint. Egy magazin van a kezében. nem messze attól a háztól. Majd iszom egy pohár bort a vacsorához. . megjöttem! . és egyél egy kis pizzát. de az a helyzet. Talán másképpen kellett volna csinálnom s k mindent.mondja Amalita megjátszott komolysággal a han gjában.Remek. A kislány ránéz és kacag.Kösz. de nem sikerült ne ki. . . Lord Akárkicsoda társaságában.mondja a kislány büszkén. . .Mama! . mint ? .panaszkodik Amalita a te lefonba.Amalita a kanapén ül joggingnadrágban. Olyan lányt akarnak.A gyerek éhes. ahol azelõtt sokszor vett pizzát. majd k megadom.közli Carrie. Egy kis szünetet tart. Leteszi a szemüvegét. Ezek a pasik nem akarnak olyan lány aki fantasztikusan tud baszni. hogy mind veled akarjon járni. Vagy legalább jól. Úgy örülök. . OTTHON. azóta se hallottam Righty felõl. . Miután el akart vinni magával a turnéra. Boldognak kéne lenned. Egy mellékutcában. aki soha nem szól egy árva szót sem. kék szemû gyerek. Ne tedd ! Tarts ki mellette! Persze hogy szép nõ vagy.De hiszen meg se nézted rendesen! . Odakint süt a nap.Jól. Tudunk egyet-mást az életrõl. a földön ül.Tudom . lift nélküli.feleli Carrie.mondja. nyuszikám. Amalita lakása egy négyemeletes.meséli Amalita. mi az igaz¬ság. -Tudom. Csak a gyere k miatt vettem számításba ezt a lehetõséget. ka¬lapban. nem kellett volna lefeküdnöm ezzel a pasiva l. a párnának dõl. A lakbér nem túl magas. és nem kellett volna lefeküdnöm azzal a pasival. keskeny ka¬puk. úgy érzem.Gyere ide. még mindig haragszol. hogy momentán le vagyok égve.Hoznál nekem egy kis pizzát.Vé¬gül is egyik nyakkendõ nem olyan. Szeret¬nék találni neki egy ovit. . a ihez hasonlót Carrie már sokat látott: piszkos téglaépületek. Biget. . Carrie hosszú ideig azt hitte. amikor le volt égve. elvitelre kért kajamaradékok. Tegnap este óta. ahol négy évig élt. és egy halom régi újságot és . otthagyod Mr. . és darabokat tör le a pizzából.Hát . és egymillió pasi kéne hogy hívogasson. Az ajtóhoz siet és megcsókolja.Carrington! Hagyj most egy kicsit! . a f Valaki meg¬próbálta a lehetõ legjobb formába hozni a salakbeton falakat.mondja Amalita -. . és ahhoz pénz ehát igent mondtam.Carrie futólag rájuk pillant. Nem értem. én meg le vagyok égve . az utcán koszos em¬berek sétáltatják a csimbókos szõrû kutyájukat. .mondja a kislány. mennyire utálom az ilyet. hogy azon gondolkodsz. em igaz? . Moritz-i sípályán. most nem. és miután elküld¬tem neki a könyvet.Ez a megmásíthatatlan döntésem . úgy érzem. .mondja Amalita -. azután egy limuzinból száll ki egy Rolling ones-koncerten. soha nem fog tudni megszabadulni ettõl a kör¬ny .Azt vedd . és szemérmesen mosolyog feke¬te kosztümben. nyuszikám. nyáron pe¬ k a lépcsökön. .Vacsorát fõzök. .

Szeptember felszedi õt.Négy virágja . hogy a mézzel pirított mogyoró csak nemrég. valami üzletrõl. hogy rákaptál a virágokra.Carrie gyertyát gyújt. De igazából nem figyel oda. Elmegy Los Angelesbe az O scar-díj átadására. Big. õ meg a pohárszéken táncol.Elképesztõ. és leülnek az étkezõben. . Amalita saját tanácsadó cég ott. ha az ember egy kicsit o dafigyel rájuk. és meg¬ismerkedik Tyler Kydd-del egy buliban. min zabeth Taylor budoárja lenne a Cleopátrából.Úgy örü¬lök. hogy a gyerek nem tõle van. Zseninek nevelik a gyere keiket. aztán megeszi. Stanford vesz egy Challenger típusú magánrepülõgépet. Az örök agglegények még mindig nem keltek el. mert a film olyan kis aranyos volt. hogy fejlõdnek. . Miután Ray-jel tölti az éjszakát. A Csont még mindig modellkedik. Newbert két hónap n kórházban. Szerencsére a vászon elõtetõ megfogja. csíkos zsákbamacskakalapot vegyen fel. egy kislány. Carrie és Mr. A hi¬fitorony tönkremegy. hogy soha nem vesz i el Sam-et feleségül. Stanford Blatch mindenütt ott van. Jelenleg együtt élnek. mert miután nem kapta meg az Oscar-díjat a legjobb színész kategóriába Samantha azt mondta: . EPILÓGUS Stanford Blatch filmje. Big nyárson megsüt egy gyereket. River Wilde még mindig a regényén dolgozik. Három állandó mun¬katárssal dolgozik. Sam viszont Tyler következõ filmjének a producere. hogy vicces. Mr. Õ ragaszkodik a DNS-teszt¬hez. Belle és Newbert elmegy egy koedukált balra-ajándék buliba. ahol mindketten mez¬telenül ncsolnak az úszómedencében.kérdezi Carrie. Carrie na¬gyon egyenesen ül a székén. Skipper Johnson visszatér New Yorkba. Négy rágja van.mondja Mr. Az amaryllis végre virágzik. és szõrén-szálán eltû p múlva ke¬rül elõ. de Tyler megfogadta. és van egy kis személyzet is sofõr. a regényíró elmegy egy fogadásra. amit egy New York-i tûzoltókról szóló falinaptár kia lmából tarta¬nak A harminchárom éves Mr. Big elhallgat. Amikor Carrie legutóbb náluk vacsorázott. és bátorító hangokat hallat. amit belülrõl úgy rende¬zett be. Newbert ragaszkodik hozzá. és azóta elválaszthatatlanok Packard és Amanda Deale-nek újabb gyerekük születik. de semmi sem történik vele. Még mindig nem terhes. amit éppen most próbál összehozni. Samantha Jones úgy dönt. A divat áldozatai végül is több mint kétszázmillió dollárt söpör be v e. Packard azt mondta Chester-nek: tudo d. hogy a maga részérõl végzett New Yorkkal. Barkley-val táncolt vadul. Marvelous ellen egy házasságon kívül született gyermek miatt apasági keresetet adnak be. ezalatt Belle a bankja elnöke lesz. amit a Fifth Avenue-n tartan ak. Carrie pedig bámul at. Legutóbb hajnali négykor látták a Tunnel-ben. Aztán: . csak azért tör¬tént. ami mûvészfilm lesz. . Amalita Amalfi kislánya a híres Kitford Óvodába jár New York¬ban. aztán mindenkivel tequilát itat.Úgy örülök. Big csak beszél és beszél. bébiszitter és mrég vette meg az elsõ márkás ruhát a lányának. VÉGE . A regényben Mr.Hát nem szuper? . Amikor Mr. Carrie azt mondja: . Big még mindig együtt vannak. a mi életünkben jelent meg? Chester bólintott.Figyelj. és mindenkivel közli. és kiderül. Magda. Brigid Chalmers elhagyja a férjét. Mr. hogy totál szerelmes. Newbert ped g kiesik az ötödik emele¬ti ablakon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful