Program poticanja poduzetništva i obrta

Poduzetnički impuls 2013.
Gordan Maras Ministar poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

REZULTATI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2012. (1)

378,5 milijuna kuna bespovratnih poticaja poduzetništvu i obrtništvu
Najviše zahtjeva zaprimljeno:
23% za poduzetništvo žena

16% 17%

23%

17% za jačanje konkurentnosti, nove tehnologije i obrazovanje za obrtništvo 16% za poduzetništvo mladih i početnika

www.minpo.hr

REZULTATI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2012. (1)

 Broj zahtjeva: 11.213 (2011.: 7.880  +40%)

 Broj odobrenih potpora: 2.464 (2011.: 5.537  –55%)  Prosječan iznos potpore: 68.685 HRK (2011.: 36.070 HRK  +90%)  Očekivani broj novozaposlenih kroz Poduzetnički impuls: > 3.000 (2011.: nema podataka)

www.minpo.hr

REZULTATI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2012. (2)

•Potaknuli smo 59 inovacijskih projekata • Poticajima od 5.560.000,00 kuna omogućili smo za deset brzorastućih tvrtki, tzv. gazela • Značajnim sredstvima potaknuli smo 32 nova poduzetnika s potencijalom rasta • Potaknuli smo rast poduzetničke inicijative kod žena • Dodijelili smo 7.995.814,00 kuna za povećanje proizvodnih djelatnosti • Sa 6.000.000,00 kn doprinijeli smo očuvanju hrvatskih tradicijskih i umjetničkih obrta te modernizaciji njihovog proizvodnog procesa

www.minpo.hr

REZULTATI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2012. (3)

• Pravo na poticaj ostvarile su 34 poduzetničke zone kojima je dodijeljeno 42 milijuna kuna, u kojima se odvija 88 investicija ukupne vrijednosti 1.671.379.000 kuna te se očekuje 2.740 novozaposlenih • Kroz 25 poduzetničkih potpornih institucija privukli su se potencijalni investitori te su se osigurala sredstva kako bi se proveli EU projekti • Kroz projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti 100 poduzeća povećalo je prodaju proizvoda i usluga u inozemstvo • Kroz 1.089 potpora obrtnicima za cjeloživotno obrazovanje, educiralo se 1.328 osoba, registrirana su 122 nova obrta

U roku od 3 godine predviđa se povrat u državni proračun svih utrošenih sredstva kroz nove investicije, uplaćene poreze i doprinose.

www.minpo.hr

CILJEVI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2013.
Pojednostavljenje i ubrzanje procedura za osnivanje novih subjekata malog gospodarstva Stvaranje jeftinih izvora financiranja za poslovne i razvojne planove malog poduzetništva i obrta Usavršavanje sustava potpora i olakšica za otvaranje i razvoj inovativnih tvrtki Razvoj učinkovitog djelovanja poduzetničke infrastrukture Poticanje udruživanja u zadruge Poticanje umrežavanja kroz klastere Sufinanciranje međunarodne promocije i suradnje malog gospodarstva Proširenje organizirane stručne pomoći i obrazovanja Pojačana promidžba poduzetništva www.minpo.hr

NOVINE U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
Veći naglasak na učinkovitosti javnih sredstava: manji broja potpora koje će imati veću vrijednost Racionaliziranje potpornih mjera: iz 24 poticajna projekta iz 2012. godine u 2013. godini u sustavu bespovratnih potpora sa 4 mjere Uklanjanje administrativnih barijera: smanjenje obujma tražene dokumentacije i troškova Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja planiranih sredstava Unapređenja na većoj vidljivosti natječaja kroz informativne kampanje 2013. se koristi kao prijelazno razdoblje za prilagodbu na očekivane procedure za financiranje iz strukturnih instrumenata koji će poduzetnicima postati dostupni od 2014. godine
www.minpo.hr

GLAVNA PROGRAMSKA PODRUČJA

1. Sustav potpora s mjerama: A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta B. Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika C. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta 2. Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrta 3. EU Projekti 4. Institucionalna podrška

www.minpo.hr

PRORAČUN PODUZETNIČKOG IMPULSA ZA 2013. 730.573.134

SUSTAV POTPORA 186.915.305

MJERA A RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

MJERA B JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA

FINANCIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA

EU INSTITUCIONALNA PROGRAMI PODRŠKA MALOM I PROJEKTI I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU

MJERA C RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA

MJERA D OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTE I OČUVANJE TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA

www.minpo.hr

Sustav potpora: Mjera A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta
Ukupan iznos sredstava: 26.000.000,00 kuna, intenzitet potpore do max. 75% Korisnici: subjekti malog gospodarstva, zadruge i klasteri * NOVO – proizvodnja softvera, multimedijalne računalne igre, DVD i video produkcija, novi mediji, scenska umjetnost

www.minpo.hr

Sustav potpora: Mjera B. Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
Prioritet: pripremiti poduzetnike na natječajne procedure koje ih očekuju ulaskom u Europsku uniju Korisnici: mali i srednji proizvodni gospodarski subjekti, subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge smještaja, te subjekti malog gospodarstva iz svih tehnoloških područja Ukupan iznos sredstava: 93.375.305,00 kuna, intenzitet potpore do max. 50%

www.minpo.hr

Sustav potpora: Mjera C. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja
Prioritet - stvaranje uvjeta za privlačenje investicija, jačanje konkurentnosti i razvoja tehnološki usmjerenih i na znanju temeljenih malih i srednjih poduzetnika, te povećanje zaposlenosti. Korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tehnološki parkovi, poduzetnički inkubatori, regionalne razvojne agencije i poduzetnički centri

Ukupan iznos sredstava: 51.340.000,00 kuna, intenzitet potpore do max. 75%

www.minpo.hr

Sustav potpora:
D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta (1) Ukupni iznos sredstava: 16.200.000,00 kuna Prioritet ove mjere je ulaganje u ciljane programe obrazovanja za poduzetništvo radi podizanja kvalitete formalnog, neformalnog/cjeloživotnog obrazovanja, stvaranja poduzetništvu usmjerenog društvenog okružja te poticanje aktivnosti vezanih uz očuvanje i razvoj manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom te se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti i kvalitetnim dizajnom Ciljevi:  Usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo i obrt u funkciji samozapošljavanja te poticanja rasta i razvoja poduzetništva i obrta  Očuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti
www.minpo.hr

Sustav potpora:
Mjera D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
Korisnici: subjekti malog gospodarstva, fizičke osobe, obrazovne institucije te asocijacije poduzetnika obrtnika i zadrugara

Ukupni iznos sredstava: 16.200.000,00 kuna

Prioritet: ulaganje u ciljane programe obrazovanja za poduzetništvo radi podizanja kvalitete obrazovanja, poticanje aktivnosti vezanih uz očuvanje i razvoj manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta

www.minpo.hr

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrta (1)
Ukupni iznos sredstava: 461.489.043,00 kuna Prioritet: stvaranje uvjeta i instucionalnih riješenja za proširenje izvora financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrta, financiranje inovacija i njihova komercijalizacija, ukupno povećanje ulaganja, veće korištenje alternativnih izvora finaciranja i osiguranje poduzetničkih kredita, uz veću podršku investitorima davanjem jamstva
Aktivnost 1. Poticanje financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrta kroz državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite (daljnja provedba kreditnih linija iz 2009. godine) uz sudjelovanje županija/grada Zagreba i poslovnih banka “Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva” (LPRMG) - poticanje investicija za kredite vrijednosti od 200.000,00 do 5 milijuna kuna - osiguran kreditni potencijal od 1,62 milijarde kuna – iskorišteno 50 % (kreditiranja se provode do iskorištenja kreditnog potencijala) “Lokalni projekt razvoja - mikrokreditiranje” (LPRMK) - poticanje investicija za kredite vrijednosti 35.000,00 – 200.000,00 kuna - osiguran kreditni potencijal od 87,2 milijuna kuna – iskorišteno 21%

www.minpo.hr

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrta (2)
Aktivnost 2. - kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak - kunski krediti bez valutne klauzule - kamate od 1-3% - krediti za reprogram duga Aktivnost 3. - izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a putem kojih se omogućuje lakša realizacija kreditnog plasmana, poticaj do visine 80% glavnice kredita, najviše do 1.500.000,00 kuna Aktivnost 4. - NOVI kreditni program „Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“ HAMAG INVEST-a vrijedan 2.100.000 kuna, putem kojeg će se odobravati mikro-krediti do 70.000,00 kuna novim poduzetnicima za projekte samozapošljavanja Aktivnost 5. – „Poticanje energetske učinkovitosti” pilot projekt HAMAG INVEST-a sufinanciranja savjetodavnih usluga tvrtkama u području povećanja energetske učinkovitosti i smanjenju troškova poslovanja Aktivnost 6. - alternativni izvori financiranja – Fondovi za gospodarsku suradnju – 380 mil. kn

www.minpo.hr

EU Projekti (1)
 IPA IIIC - Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. -2013. 28,4 milijuna eura
1. Jačanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini 2. Poboljšanje konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja

3. Pružanje usluga poslovnog savjetovanja subjektima malog gospodarstva 4. Razvoj investicijskog okruženja 5. Podrška razvoju klastera 6. Povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva 7. Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice 8. Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem informacijskotelekomunikacijske tehnologije

 SF - Operativni program za regionalnu konkurentnost 2013. 31,3 milijuna eura

- Shema dodjele bespovratnih sredstava za proizvodna poduzeća i male obiteljske hotele

 Provedba EU strategije za Dunavsku regiju – 150.000,00 kuna  Članarina za CIP – EIP Program za poduzetništvo i inovacije - 4.470.000,00 kuna
www.minpo.hr

EU Projekti (2)
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL )

1. Trogodišnje financiranje iz IPA regionalnog višekorisničkog paketa u iznosu od 3 milijuna eura za unaprjeđenje učenja za poduzetništvo na razini osnovnih škola i visokog školstva te razvoj sustava praćenja potreba za edukacijom poduzetnika u 8 zemalja Jugoistočne Europe 2. Izgradnja zgrade za Europski centar za razvoj poduzetničkih kompetencija i konkurentnosti - Izrada tehničke dokumentacije financira se sa 1,6 milijuna eura iz financijskog instrumenta WBIF (Western Balkans Investment Framework) - Lokacija – Kajzerica (Sporazum s Gradom Zagrebom) - Arhitektonski natječaj – ožujak 2013. godine - Vrijednost ≈ 30 milijuna eura - Izgradnja financirana iz Strukturnih fondova – početak gradnje 2014. godine

www.minpo.hr

Institucionalna podrška

       

Promidžba poduzetništva i obrta Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu Hrvatski savez zadruga Poduzetnički portal Međunarodna konferencija o zadrugama Međunarodna konferencija o klasterima Obrtni registar Međunarodna konferencija “Poduzetništvo i inovacije“ – (Dubrovnik, svibanj 2013.)

www.minpo.hr

Zakonodavstvo i strategije
1. Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja - usvojen u Hrvatskom saboru 21. rujna 2012., te je stupio na snagu objavom 10. listopada 2012. 2. Zakon o obrtu – omogućavanje ravnopravnijeg položaja obrtnika s ostalim gospodarskim subjektima, u cilju poticanja razvoja obrta 3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja – razvoj cjelovitog područja RH 4. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti – suzbijanje sive ekonomije uz jačanje konkurentnosti i gospodarskog razvoja 5. Strategija razvoja klastera 2011.-2020. - unapređenje upravljanja hrvatskom klasterskom politikom, osvajanje novih tržišta i učinkovito korištenje fondova EU. 6. Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. - poticajne mjere kroz Projekt „Poduzetništvo žena“(od 2013. godine se ne provodi zaseban projekt, već automatski ostvaruju dodatne bodove u svim projektima) te posebna i povoljna kreditna linija u HBOR-u. 7. Strategija učenja za poduzetništvo 2011.-2014. – razvijanje pozitivnog stava prema cjeloživotnom učenju, ali i uvođenje osposobljavanja za poduzetništvo u sve oblike formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, a sve u cilju razvoja konkurentne Hrvatske. 8. Nacionalna strategija inovacija u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013.-2020. - jačanje inovacijskog potencijala poslovnog sektora i stvaranje regulatornog okruženja koji bi poticao inovacije 9. Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - okvir za poduzimanje akcija kojima se mogu riješiti ključni problemi s kojima se suočava malo i srednje poduzetništvo već dugi niz godina www.minpo.hr

Zahvaljujem na pažnji!

www.minpo.hr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful