P. 1
Viata profetului Isaia

Viata profetului Isaia

|Views: 96|Likes:
Published by Victor Bojonca
Lucrare stiintifica desre viata profetului Isaia.
Lucrare stiintifica desre viata profetului Isaia.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Victor Bojonca on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

Introducere.

Profetul Isaia a fost omul pe care l-a folosit Dumnezeu să aducă cele mai pline de speranță și viață profeții adresate poporului Israel și lumii întregi. Considerat „Evanghelistul Vechiului Testament” a fost omul prin care Dumnezeu a transmis unei lumi pline de păcat, vestea că întunericul nu va domni veșnic (Isaia 9:1) și că soluția pentru învingerea păcatului este Domnul Isus care va avea toată domnia în mâinile lui (Isaia 9:6). Chemat la slujirea lui întrun mod special de către Dumnezeu (Isaia 6), profetul a predicat vestea bună poporului Israel profețind că din fecioara Maria se va naște Mântuitorul lumii (Isaia 7:14). Fiind plasat pe primul loc printre profeții Vechiului Testament datorită activității lui a fost caracterizat și de numele său care înseamnă „Iahve salvează”, nume care a descris profeția acestuia. Acest om deosebit cu siguranță a trăit și într-un context deosebit având o istorie nu mai puțin importantă. Pentru a se putea înțelege mai bine lucrarea lui Isaia însă e nevoie să se cunoască viața acestuia, chemarea de care a avut parte și contextul istoric în care a trăit și și-a desfășurat activitatea. Aceste elemente din viața marelui profet a cărui identitate a fost pusă la îndoială de către teologii liberali, vor fi studiate în lucrarea de față în scopul de a se clarifica prin ce oameni și în ce condiții Dumnezeu a transmis mesajul său lumii întregi.

3

113. Studiu introductiv în profeția Vechiului Testament (București: Cartea Universitară. prigoniţi. au murit ucişi de sabie.”1 Despre originile lui Isaia se cunosc puține lucruri. chinuiţi. care este înconjurat de ostile cerești. Locuitor al orașului Ierusalim a fost căsătorit cu o profetesă având doi copii. cel puțin tradiția evreiască susține că el este unul dintre cei despre care se vorbește în Evrei 11:37 că ar fi fost tăiat cu ferestrăul. au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre. 4 . ceea ce evidențiază sfințenia Sa. A trăit în strânsă legătură cu Dumnezeu și nu s-a îndoit deloc de făgăduințele Lui. lucru la care se limitează foarte mulți.( au fost ucişi cu pietre. p. Domn suveran. Despre moartea lui Isaia nu se poate spune ceva concret.1. În tot parcursul vieții lui a fost devotat misiunii pe care i-a încredințat-o Dumnezeu de a predica cuvântul Său printre poporul evreu.. „Isaia a fost un om de înaltă ținută spirituală și credință puternică. Chemarea lui Isaia Atunci când Dumnezeu a hotărât să îi facă lui Isaia cunoscută chemarea Sa. însă tradiția evreiască spune că făcea parte dintr-o familie de rang superior astfel având acces la curtea regală.) 1. 1. 2006). a ales să facă acest lucru printr-o viziune în care nu doar îi vorbește ci și se atinge de el într-un mod special.Viața lui Isaia. p.116. făcând ce este rău înaintea Domnului. Isaia pe lângă faptul că a profețit venirea mântuitorului. viață care este important să o cunoaștem pentru a înțelege mai bine lucrarea sa. până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Omul Isaia. lipsiţi de toate.1. munciţi ) acest lucru întâmplându-se în timpul domniei lui Manase despre a cărui cruzime se poate citi și în Vechiul Testament la 2 împărați 21:16 (Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat. afară de păcatele pe care le-a săvârşit şi în care a târât şi pe Iuda. Iar Dumnezeu pentru a-i putea încredința viitoarea misiune îl curăță de păcat ca mai apoi să-i facă auzită chemarea divină pe care Isaia o acceptă. a avut și el viața lui de om pe acest pământ. tăiaţi în două cu ferăstrăul.2. Mai apoi Dumnezeu îi încredințează mesajul pe care va trebui să-l transmită dându-i autoritatea că 1 2 Vasile Talpoș.”2 Confruntat cu aceasta Isaia este pe deplin convins de faptul că este un om păcătos. În primul rând Isaia este confruntat cu imaginea lui Dumnezeu (6:1-4) „El îl vede pe Dumnezeu înălțat pe scaun de domnie. Ibid.

Contextul politic. Profetia lui Isaia a fost determinată în principal de patru invazii asiriene ale Palestinei: prima în 732B. Isaia a trăit în timpul a mai multe evenimente marcante pentru istoria Israelului.12. Ceia ce făcea el când profețea poporului fiind descris de Heaton ca „o acceptare calmă a evenimentelor care aveau să se întâmple. 1977). A treia de Sargon 712-710. în timpul Domniilor lui Iotam(740-732). p. atunci după ce tânărul general Asirian a ridicat imperiul cucerind aproape tot estul mijlociu de la Babilon până la Egipt. W. George Adam Smith’s Works on the prophets THE BOOK OF ISAIAH. Incat până la ridicarea lui Tiglat-Pileser. Contextul Istoric al activității profetice. militare și religioase.1. 5 . în Iuda a Domnit Ahaz.C.5 Dacă influențele politice mai sus menționate au fost din exterior. important era să transmită mesajul așa cum îl primea. 1993).. după care fiul său Iotam. Ahaz(732-716) și Ezechia(716-687). și Ozia care la fel a avut parte de creștere în regatul de sud. p. în timp ce pe tron era Ahaz.82.18. în Isreal și Iuda au Domnit Iotam după ce Ieroboam restabilise economia și teritoriul regatului de nord. în siguranța că toate au fost predestinate în mod divin.”4 2. atunci o influență interioară a fost faptul că națiunea Israelită era împărțită în regatul de sud și regatul de nord din pricina rebeliunii la adresa tronului lui David pe care au făcut-o cei din Partea de nord. 5 George Adam.vorbește din partea Domnului. Vol. (Isaia 6) Din acest punct nu mai conta dacă și Isaia era de acord cu ce spunea Dumnezeu. Astfel profetul a văzut cu ochii lui schimbări de poziții politice. utlimele trei având loc în timp ce Ezechia era împărat în Iuda. a patra Sanherib în 701. The Old Testament Prophets (Darton: Longman & Todd Ltd. J. 3 4 E. The prophecy of Isaiah (Leicester: Inter-Varsity Press. De când a și-a asumat responsabilitatea de Transmitere a mesajului divin. p. „Isaia din Ierusalim și-a desfășurat lucrarea din anul morții împăratului Uzia (740). Motyer. în timpul căreia a căzut Samaria în 721. A.1 (Aberdeen: Aberdeen University Press.”3 2. 1927). a doua de Salmanasar IV și Sargon în 725-720. Heaton. de Tiglat-pileser III.

Ia în 722 Succesorul lui Sargon II a cucerit cetatea și ia toți oamenii din Israel ca sclavi. pe vremea împăratului Ozia. Isaia. În închinarea lui la dumnezeii străini a ajuns să-și sacrifice propriul fiu ca ardere de tot acestora. Între timp însă din alianța cu Egiptul și neplătirea tributului către Asirieni s-a ales cu un tribut mai mare și cu mai multe sate și cetăți distruse și oameni luați în robie. Ibid. a început să condamne decăderea lui Iuda. Isaia și-a îndeplinit slujba de profet al Domnului. fiul lui Iotam a durat în Iuda 16 ani. Pentru anul 701 Isaia a profețit încercarea lui sanherib de a distruge Ierusalimul aducându-și cea mai importantă contribuție la evitarea acestui eveniment. având loc războiul Sirio-efraimit. continuând sub Iotam. care a ținut de lucrarea sa profetică pe acest pământ. care nu eera un conspirator împotriva statului. În 724 fiul lui Tiglat-Pileser. După ce Ahaz a făcut alianță cu Asiria. iar în cetatea Samariei au fost colonizați alți oameni din Babilon și din alte părți ale imperiului. n-a fost niciunul ca el. Deoarece nu puteau face față atacului. „Aproape 30000de oameni aleși din Israel au fsot deportați.120.. fiind singurul rege care în 100 de ani nu s-a închinat Dumnezeului adevărat. Salmanasar află că Israelul s-a aliat cu Egiptul împotriva Asiriei. Ezechia a distrus Idolii cărora li se închinau și și-a pus încrederea în Domnul. care au venit după el sau care au fost înainte de el.” În 714 Ezechia se îmbolnăvește de moarte însă la stăruințele lui către Dumnezeu i s-a prelungit viața cu încă 15 ani. În timpul acestei Domnii Israel s-a unit cu Siria pentru a ataca pe Iuda. studiu. Acesta în 732 distruge capitala Sirienilor luând și captivi din regatul de nord. În 2 Împărați 18:5 se spune despre el: „El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel.Domnia lui Ahaz. p.122. În aceste împrejurări istorice. şi dintre toţi împăraţii lui Iuda. Ahaz îl cheamă pe Tiglat-Pileser să-l ajute. p. Fiind chemat la oficiul profetic. Iuda sub Domnia lui Ezechia trăia o înviorare națională. Atunci mobilizează armata asediind Samari. Un lucru important pe care îl mai face Ezechia este aprovizionarea cetății cu apă printr-un Aqua-duct subteran. anunță intenția sa de a aștepta în tăcere intervenția Domnului. Acesta fiind cel mai important eveniment contemporan lui Isaia. 6 .”6 În timp ce Israelul a ignorat avertismentul lui Dumnezeu și au fost distruși.7 6 7 Vasile Talpoș.

”8 Totuși nu toată perioada a fost caracterizată de această descriere întrucât Baalismul promovat de Ahab în Israel a afectat și partea lui Iuda.php. Isaia din nou se exprimă liber fiind-ui sfetnic.2.12. accesat la 05.” Ne cătând la aceste încercări de a ține pe Dumnezeu sub voința umană. Religious Context of Isaiah în http://www. (New York: Grace Institute.Contextul religios. 8 Ken Carson. „Ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel. ajungând la sacrificiul propriului copil. Închinarea fiind adresată Lui. atunci când Ezechia ia tronul în Iuda. şi chiar a trecut pe fiul său prin foc. Iahve. 2. Despre contextul religios al lucrării lui Isaia Ken Carson spune: „în zilele lui Isaia majoritata împăraților lui Iuda au practicat închinarea înainte Dumnezeului lui Israel. Iuda a fost în majoritatea cazurilor din timpul lui Isaia. De asemenea după ce Iuda a fost apărat de către asirieni Ahaz pentru a câștiga favorul acestora a impus ca în locul altarului din Templu să se facă un altul după modelul celor ale dumnezeilor asirienilor. 2008).org/institute/isaiah/week1.gcfweb.După o perioadă de tăcere. pe calea care a arătat-o Dumnezeu de la Avraam mai departe. 7 . Apoi pervertirea religioasa a lui Ahaz la dus și mai departe în 2 împărați 16:3 văzând că acesta aduce jertfe altor dumnezei. Deși se pare că nu a fost o greșeală foarte mare totuși prin această acțiune Ahaz a declarat că are mai multă încredere în împăratul Asirian decât în Dumnezeul lui Israel. după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.2010.

8 . Prin activitatea sa profetică a fost de folos nu doar pentru oamenii contemporani lui.Concluzie: În concluzie se poate spune că Profetul Evanghelist al Vechiului Testament într-adevăr a activat într-o perioadă plină de evenimente impunătoare din Istoria poporului Israel. dar și pentru profeția despre alte evenimente net superioare ca importanță față de ce s-a întâmplat în perioada sa și anume despre venirea Domnului Isus care a adus lumina într-o lume în care se părea că întunericul va domni veșnic.

George Adam Smith’s Works on the prophets (Aberdeen: Aberdeen University Press. Motyer J. 2008). The prophecy of Isaiah (Leicester: Inter-Varsity Press. 2006). 5. 3. Religious Context of Isaiah (New York: Grace Institute. 2. Smith George Adam.. The Old Testament Prophets (Darton: Longman & Todd Ltd.Bibliografie. 1927). Carson Ken. 9 . 1993). 1. W. A. 1977). Heaton E. TalpoșVasile.. 4. Studiu introductiv în profeția Vechiului Testament (București: Cartea Universitară.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->