P. 1
Ustav Republike Bosne i Hercegovine

Ustav Republike Bosne i Hercegovine

|Views: 104|Likes:
Published by Ernad Deni Čomaga
Izvorni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa članovima i rasporedom polja koja su uređena Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.
Izvorni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa članovima i rasporedom polja koja su uređena Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.

More info:

Published by: Ernad Deni Čomaga on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/02/2013

1. GraĎani, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, neposredno i tajnim glasanjem biraju
predstavnike u skupštine društveno-političkih zajednica.

Kandidate za predstavnike u skupštine društveno-političkih zajednica predlaţu i utvrĎuju graĎani,
političke organizacije registrovane u Republici i drugi oblici organizovanja i udruţivanja, na način
utvrĎen zakonom.

Kandidacioni postupak za izbor predstavnika u skupštine društveno-političkih zajednica ureĎuje se
tako da se obezbijedi slobodno izraţavanje volje graĎana u predlaganju i utvrĎivanju kandidata.

2. Izbori opoziv poslanika u Skupštini Republike odbornika u skupštinama opština i skupštinama
gradskih zajednica vrši se po postupku utvrĎenom zakonom.

3. Mandat predstavnika u skupštinama društveno-političkih zajednica traje četiri godine.

Mandat predstavnika u skupštini društveno-političke zajednice moţe biti produţen odlukom Skupštine
Republike u vanrednom i ratnom stanju i dok takvo stanje traje.

Predstavnici u skupštinama društveno-političkih zajednica za svoj rad odgovaraju graĎanima koji su ih
birali.

Nespojiva je funkcija predstavnika u skupštini društveno-političke zajednice i zakonom odreĎenih
funkcija u organima iste društveno-političke zajednice.

4. Predsjednici i potpredsjednici skupština društveno-političkih zajednica i predsjednici izvršnih organa
društveno-političkih zajednica biraju se na četiri godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->