P. 1
Ustav Republike Bosne i Hercegovine

Ustav Republike Bosne i Hercegovine

|Views: 104|Likes:
Published by Ernad Deni Čomaga
Izvorni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa članovima i rasporedom polja koja su uređena Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.
Izvorni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa članovima i rasporedom polja koja su uređena Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.

More info:

Published by: Ernad Deni Čomaga on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/02/2013

Skupština u okviru prava i duţnosti društveno-političke zajednice: utvrĎuje politiku i odlučuje o
osnovnim pitanjima od značaja za politički, privredni, socijalni i kulturni ţivot i društveni razvoj; utvrĎuje
razvojnu i ekonomsku politiku, donosi budţet, propise i druge opšte akte; razmatra pitanja od
zajedničkog interesa za preduzeća i druge organizacije i zajednice i usklaĎuje njihove odnose i
interese; razmatra pitanja iz oblasti odbrane, bezbjednosti i društvene samozaštite; razmatra stanje i
opšte probleme ustavnosti, zakonitosti i pravosuĎa, organizuje i vrši društveni nadzor; utvrĎuje osnove
organizacije i nadleţnosti organa društveno-političke zajednice; osniva organe uprave; bira, imenuje i
razrješava odreĎene funkcionere tih organa i sudije; stara se o sprovoĎenju utvrĎene politike, propisa i
drugih opštih akata i obavezama organa i organizacija u vezi sa izvršavanjem tih propisa i opštih
akata; vrši političku kontrolu nad radom izvršnog organa, organa uprave i nosilaca samoupravnih,
javnih i drugih društvenih funkcija odgovornih skupštini i svojim smjernicama usmjerava rad tih organa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->