Aprob ___________

Şef Catedră de Drept Public, dr. conf. univ.

Elena Botnari

CHESTIONAR
pentru examenul de evaluare finala, disciplina Drept administrativ pentru anul de studii 2012-2013
1. Preşedintele Republicii Moldova – caracteristica generală 2. Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 3. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova 4. Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova 5. Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova 6. Actele Preşedintelui Republicii Moldova 7. Guvernul Republicii Moldova – caracteristica generală 8. Formarea Guvernului Republicii Moldova 9. Competenţele Guvernului Republicii Moldova 10. Modul de lucru al Guvernului Republicii Moldova 11. Şedinţele Guvernului Republicii Moldova 12. Prezidiul Guvernului Republicii Moldova 13. Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova 14. Ordonanţele Guvernului Republicii Moldova 15. Atribuţiile Prim-ministrului Republicii Moldova 16. Dispoziţiile Prim-ministrului Republicii Moldova 17. Răspunderea Guvernului Republicii Moldova 18. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 19. Administraţia ministerială: structura ierarhică; atribuţiile de bază 20. Ministrul – atribuţii şi răspunderea 21. Colegiul Ministerial 22. Alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate 23. Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova: Caracteristica generală 24. Unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I a Republicii Moldova 25. Unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II a Republicii Moldova 26. Administraţia publică locală. Noţiuni generale 27. Conceptul de administraţie publică locală şi principiile de organizare şi funcţionare 28. Alegerea şi constituirea consiliilor locale 29. Componenţa consiliilor locale 30. Atribuţiile consiliilor locale 31. Şedinţele consiliilor locale 32. Mandatul de consilier în Consiliul local 33. Caracteristica generală a funcţiei de Primar 34. Alegerea Primarului 35. Atribuţiile Primarului 36. Actele Primarului 37. Răspunderea Primarului 38. Alegerea, atribuţiile, răspunderea Vice-primarului 39. Secretarul consiliului local 40. Administraţia raională, sătească, comunală. Asemănări şi deosebiri 41. Consiliul raional – caracteristica generală 42. Alegerea Consiliului raional 1

43. Modificarea şi suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public 54. 48. Atribuţiile Preşedintelui raionului 46. Atribuţiile Consiliului raional 44. Categoriile de funcţionari publici 49. Instituirea şi clasificarea funcţiilor publice. Speţe contencios administrativ Responsabil pe disciplină. Alegerea Preşedintelui raionului 45. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public 56. Dezvoltarea profesională a funcţionarului public 53. Lector Univ. Noţiunea de funcţie publică şi trăsăturile acesteia 47. Rusu Vladimir. 2 . Încadrarea în serviciul public 51. 50. Răspunderea funcţionarului public 55. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public 52. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful