Forme de organizare ale procesului de învăţămînt

Puşca Tatiana

Ionescu. în conformitate cu obiectivele instructiv-educative prestabilite” (M. individual sau combinat etc. .Forma de organizare  desemnează cadrul în care se desfăşoară procesul educaţional în unitatea componentelor sale. frontal. 2001).. pe grupe. în vederea realizării obiectivelor pedagogice propuse  se referă la „ansamblul modalităţilor specifice de realizare a activităţii didactice a binomului profesorelev în diferite contexte educaţionale: în sala de clasă sau în afara ei. în şcoală sau în afara şcolii.

Clasificarea formelor de organizare a procesului de învăţământ Activităţi în cadrul orarului FORME DE ORGANIZA RE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Lecţia Activităţi în afara orarului Consultaţii Meditaţii Cercuri Mese rotunde Activităţi extraşcolare Excursii Vizite Concursuri Activităţi cultural-artistice .

a audia. prin care îşi însuşesc o temă din programa şcolară într-un timp limitat  formă a procesului de învăţământ prin intermediul căreia o cantitate de informaţie este percepută activ de elev într-un timp determinat. provocând în sfera biopsihică a acestora o modificare în sensul formării dorite.Lecţia  Lecţie (lat. pe calea unei activităţi intenţionate. sistematice cu autoreglare. Legere – a citi cu glas tare. . a lectura)  activitatea desfăşurată de elevi sub conducerea profesorului.

lecţii desfăşurate pe baza instruirii programate. .1. lecţii în care domină strategia explicativreproductivă. Lecţia de comunicare/ asimilare a cunoştinţelor:       lecţii în care domină învăţarea prin descoperire. lecţii bazate pe problematizare. lecţii bazate pe explorarea experimentală a realităţii. lecţii-seminar.

2. . Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor  Lecţii pe bază de exerciţii aplicative.  Lecţii pe bază de activităţi practice.  Lecţii pe bază de exerciţii de creaţie.  Lecţii de muncă independentă pe baza lucrărilor de laborator.

3.  lecţii de sinteză la sfârşit de capitol.  lecţii de recapitulare tip studiu de caz.  lecţii de recapitulare cu ajutorul textului programat.  lecţii de recapitulare şi sistematizare pe bază de referat. . Lecţia de fixare şi consolidare 4. Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor  lecţii pe bază de scheme recapitulative.

apreciere şi notare  Lecţii de evaluare pe bază de teste docimologice.  Lecţii destinate analizei lucrărilor scrise. Lecţia mixtă .  Lecţii de evaluare prin teme scrise.5. Lecţia de evaluare/verificare. 6.

.Etape ale lecţiei  Momentul organizatoric/ Captarea atenţiei  Reactualizarea cunoştinţelor/Verificarea temei pentru acasă  Comunicarea cunoştinţelor noi  Fixarea cunoştinţelor noi şi realizarea feedback-ului  Tema pentru acasă.

Forme de activitate în cadrul lecţiei  Activitatea frontală  Activitatea individuală  Activitatea în grup  Activitatea în perechi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful