1

DR COMERCIAL –

FONDUL DE COMERŢ

DEFINIŢIA FONDULUI DE COMERŢ Despre fondul de comerţ s-a afirmat că este “expresia juridică care se apropie cel mai mult de noţiunea de întreprindere”, fără a se confunda cu această din urmă noţiune. El reprezintă complexul de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le utilizează pentru a atrage clientela. Fondul de comerţ este un drept la clientelă, ataşat bunurilor utilizate în acest scop. Parte din doctrina franceză acceptă existenţa mai multor fonduri de comerţ, diferite în funcţie de locul unde se practică comerţul sau de bunurile vândute / serviciile prestate. O altă parte neagă existenţa mai multor fonduri de comerţ, susţinând ideea unui fond de comerţ cu mai multe sucursale. ISTORICUL FONDULUI DE COMERŢ Noţiunea fondului de comerţ este de origine franceză, doctrina franceză a fost cea care a analizat-o pe larg şi care a fost sursa de inspiraţie a multor legislaţii. În Franţa, până în secolul XIX inclusiv, noţiunea de fond de comerţ nu semnifica decât mărfurile şi utilajele. Odată cu epoca revoluţionară, noţiunea a evoluat : doctrina a asociat această noţiune cu cea de sediu al comerciantului. Pe lângă elementele care intrau deja în componenţa fondului de comerţ, doctrina a adăugat dreptul de proprietate asupra unei clientele deja stabilite. Necesitatea de a degaja noţiunea de fond de comerţ a rezultat din încercările numeroase ale diverşilor comercianţi de a prelua nelegal clientela altor comercianţi. Comercianţii prejudiciaţi au arătat că nu au investit în întreprindere (şi prin urmare în obţinerea clientelei) numai sume de bani, ci şi idei. Consacrarea în dreptul francez a fondului de comerţ a fost făcută prin legile din 17 martie 1909, 29 iunie 1935, 9 aprilie 1944, 26 iulie 1955 şi un decret din 3 decembrie 1987.

Doctrina română a fost cea care a analizat pe larg această noţiune. nu însă şi din punct de vedere juridic. În România reglementări privind fondul de comerţ există în Legile 99/1999 şi Legea 26/1990 privind registrul comerţului. Noţiunea există şi în dreptul italian şi în cel spaniol (fondo de commercio). Această teorie a fost criticată pe motivul că bunurile în cadrul unei universalităţi de fapt nu au un regim juridic propriu şi pentru motivul că . creditorii fiind liberi să ceară debitorului lor altor garanţii. masa creditorilor. care cuprindea atât bunurile personale cât şi cele comerciale. creditorii comerciantului aveau drept garanţie bunurile utilizate pentru exercitarea comerţului. îşi recupera creanţele din întregul patrimoniu al comerciantului. care semnifică că orice comerciant posedă un potenţial de afaceri care poate fi cesionat. NATURA JURIDICĂ A FONDULUI DE COMERŢ Fondul de comerţ a fost calificat ca universalitate universalitate de fapt sau proprietate incorporală. Conform aceste legi. Codul comercial nu cuprinde nici o dispoziţie în acest sens. 2. bunurile personale ale comerciantului nu erau afectate. după cum ei putea urmări şi alte bunuri ale lui. în caz de faliment. dar a avut influenţe asupra legilor franceze. Dar această lege nu a limitat garanţia acestor creditori doar la bunurile folosite în comerţ. Teoria universalităţii de drept a fost elaborată de autorii germani şi consideră că un comerciant poate avea două patrimonii : cel propriu şi cel comercial. Întreprinderea comerciantului avea autonomie contabilă. care le este dat de către comerciant. În cazul falimentului sau a redresării judiciare a comerciantului. Conform acestei teorii numai patrimoniul comercial putea fi revendicat de creditorii comerciantului pentru recuperarea creanţelor lor. contractate în vederea exercitării comerţului. Teoria universalităţii de drept nu a fost adoptată în Franţa. În dreptul englez există noţiunea de goodwill. Avantajul său îl constituia faptul că. Teoria universalităţii de fapt afirma că diverse bunuri pot fi unite prin scopul comun. 1.2 Existenţa fondului de comerţ este recunoscută şi în alte ţări ale Uniunii Europene. personali sau nu. bunuri din care se puteau îndestula înaintea creditorilor personali ai comerciantului. În 1994 o lege a încercat să disocieze bunurile folosite pentru exercitarea comerţului de bunurile de uz personal şi familial. de drept.

S-a arătat însă ca acest lucru nu afectează individualitatea bunurilor care îl alcătuiesc. Drept comercial român. care le impune un regim juridic unitar bunurilor care fac parte din fondul de comerţ. el are un drept la clientelă. în doctrina română sunt acceptate imobilele ca parte integrantă a fondului de comerţ. sau mai exact un drept asupra elementelor reunite de aşa o manieră încât să obţină o clientelă. fondul de comerţ este un bun unitar 3. În acest sens. care pot fi vândute sau gajate. doctrina şi jurisprudenţa. Fondul de comerţ este considerat a fi un bun incorporal. Acest drept la clientelă nu este protejat decât în legătură cu elementele folosite pentru obţinerea clientelei În prezent. se arată atât în doctrina română cât şi în cea franceză că o executare silită asupra fondului de comerţ urmează regulile de la executarea silita mobiliară. practica franceză a demonstrat că în caz de operaţii asupra fondului ca întreg. pagina 114). atât cea română cât şi cea franceză acceptă următoarele caractere juridice ale fondului de comerţ : 1. fără a indica însă care sunt aceste bunuri. Teoria proprietăţii incorporale are la bază ideea că fondul de comerţ este axat pe dreptul la clientelă şi în consecinţă reunirea diverselor elemente de o astfel de manieră încât să atragă clientela este echivalentă cu un drept de proprietate intelectuală. un drept la clientelă. fondul de comerţ este un bun mobil 2. clientela respectivă se poate oricând orienta către alt comerciant. cu consecinţa că în caz de executare silită se vor urma regulile de la executarea silită imobiliară (Prof Dr Stanciu Cărpenaru. 3. Dar. tot trebuie făcute formalităţile de transmisiune pentru fiecare dintre ele. dar şi legea. dacă în doctrina franceză sunt autori care afirmă că fondul de comerţ nu poate avea în componenţa sa imobile. fondul de comerţ este un bun incorporal În legătură cu caracterul său de bun mobil. ediţia a III – a. dar atât vreme cât comerciantul dispune de un ansamblu de elemente pe care le foloseşte pentru obţinerea clientelei. În acest sens s-a subliniat următorul aspect : comerciantul nu are drept la clientelă. editura All Beck. Caracterul unitar al fondului de comerţ determină faptul că acesta poate fi vândut sau gajat ca un singur bun.3 nu numai comerciantul este cel care determină scopul lor. 2000. chiar dacă cuprinde bunuri corporale .

scris în întregime). (sau societate pe acţiuni). deoarece cesionarul are la îndemnână acţinea în concurenţa neloială. Ca şi clientela. În acest sens. urmat de menţiunea care defineşte tipul de societate : S. firma este un element esenţial a fondului. pagina 115) : elementele acestuia se pot modifica. ediţia a III – a. Dar dacă cedentul fondului de comerţ nu a transmis şi firma. Face parte din fondul de comerţ şi este cesibilă numai odată cu el. cesionarul poate continua comerţul sub vechea firmă. Pentru o societate comercială. legea Registrului Comerţului. în vreme ce doctrina franceză nu acceptă imobilele ca parte a fondului de comerţ. nu înseamnă că poate să o cedeze altcuiva decât a cedat fondul. firma este numele său. Firma diferă după cum este vorba de un comerciant persoană fizică sau de o societate comercială. BUNURILE INCORPORALE Bunurile incorporale elemente ale fondului de comerţ sunt următoarele : firma. marca şi emblema. În cazul persoanei fizice. În caz de cesiune a fondului de comerţ. Doctrina română admite existenţa în cadrul fondului de comerţ a bunuri lor corporale şi incorporale. Drept comercial român. fără a afecta existenţa fondului de comerţ. firma este alcătuită din numele unui asociat sau al mai multor asociaţi. întreg sau numai iniţiale Important este ca această firmă comercială să fie utilizată doar în comerţ. Un element controversat îl constituie autorizaţiile.4 ELEMENTELE FONDULUI DE COMERŢ Despre compoziţia fondului de comerţ s-a arătat că este una variabilă (Prof Dr Stanciu Cărpenaru.A. societate în nume colectiv sau societate în comandită. S. 1. editura All Beck. mobile şi imobile. deoarece are valoare comercială. regimul creanţelor şi al datoriilor. clientela. dreptul de autor şi drepturile de proprietate industrială. . Legea 26/1990.R. SEMNELE DISTINCTIVE . nici cea franceză nu indică elementele fondului de comerţ. A.FIRMA ŞI EMBLEMA Firma (numită şi nume comercial) este un mijloc important de atragere a clientelei. Nici legea română. dacă transmiţătorul est de acord. 2000. prevede în articolul 42 că : “ firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată”.L (sau societate cu răspundere limitată.

În cazul încălcării acestui drept. Ele pot fi elemente esenţiale dacă obiectul de activitate ale comerciantului/al societăţii comerciale este fabricarea unui produs brevetat. Alţii consideră că emblema este cuprinsă în firmă. Şi dreptul de autor poate fi cesionat odată cu restul elementelor din fondul de comerţ. soluţie la care s-a ajuns în baza argumentului conform căruia legea nu prevede nimic în sensul cesiunii ei numai cu fondul de comerţ. în cazul cesiunii acestuia. DREPTUL DE AUTOR ŞI PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ Brevetele de invenţie.” – articolul 3 litera a din Legea 84/1998. putând fi excluse din fondul de comerţ. Emblema poate fi folosită pe toate actele care emană de la firma respectivă. Ca şi în cazul firmei. 2000 pagina 117). firma individualizând comerciantul iar emblema asigurându-i un plus de specific denumirii existente. ediţia a III – a. ea este recunoscută de toţi autori ca element al fondului de comerţ. Marca este definită de Legea 84/1998 drept “un semn. Emblema este un atribut de identificare exterior care îl deosebeşte pe un comerciant de un altul. REGIMUL CREANŢELOR ŞI AL DATORIILOR . împreună cu despăgubiri. 2. se poate cere radierea înmatriculării firmei identice. desenele şi modelele fac parte din fondul de comerţ.5 Firma trebuie să individualizeze comerciantul. nu poate fi înmatriculată o firmă care este identică cu o alta deja înscrisă în Registrul Comerţului. Titularului dreptului de autor îi sunt recunoscute drepturi patrimoniale tinzând la valorificarea operei şi drepturi morale (nepatrimoniale). dar nu sunt în principiu elemente esenţiale. cu rol important în atragerea clientelei. Fiind un element cu valoare comercială. În caz de încălcare a acestui drept se poate cere radierea unei embleme folosite fără drept şi se pot cere despăgubiri. Ea poate fi constituită dintr-un semn distinctiv sau o denumire. Unii autori consideră că firma şi emblema sunt distincte. (Prof Dr Stanciu Cărpenaru. prin înscrierea în registrul comerţului. Efectul înregistrării firmei este dobândirea dreptului de folosinţă exclusivă asupra ei. Drept comercial român. comerciantul dobândeşte dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei. emblema este facultativă. Emblema poate fi cedată separat de fondul de comerţ. 3. susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de celor aparţinând altor persoane. Firma este obligatorie. editura All Beck. ca în cazul firmei. mărcile.

iar creanţele vor putea fi cedate dacă există o clauză expresă în acest sens. Tradiţional. prin excepţie. clientela nu îi poate aparţine niciodată comerciantului. dar această ultimă teorie a fost aproape în întregime abandonată. Cele obţinute datorită calităţile comerciantului nu pot fi transmise. dreptul de folosinţă asupra imobilului închiriat face parte din fondul de comerţ. o ultimă categorie de autori consideră că nu . în doctrina franceză se consideră că dreptul locatarului asupra acestui bun face parte din fondul de comerţ. 2000. cele care prezintă un caracter obiectiv da. CLIENTELA Dreptul la clientelă a fost recunoscut ca parte a fondului de comerţ când s-a observat că toate celalate elemente consacrate deja ca formând fondul de comerţ au ca obiectiv atragerea şi menţinerea unei clientele. Existenţa clientelei ca element al fondului de comerţ nu este recunoscută de toţi autorii. legea franceză a prevăzut sancţiunea nulităţii pentru clauzele care prevăd interdicţia pentru locatar de a ceda dreptul său asupra imobilului respectiv. În fine.6 În doctrina română se consideră că datoriile şi creanţele nu fac parte din fondul de comerţ. 5. telefon) se transmit cesionarului fondului de comerţ dacă nu au fost reziliate (Prof Dr Stanciu Cărpenaru. pentru că într-o economie liberă. Unii consideră că nu clientela în sine este element al fondului de comerţ ci dreptul la clientelă. 4. gaze. Drept comercial român. Astfel că nu vor putea fi cedate datoriile decât prin novaţie prin schimbare de debitor. ELEMENTUL CONTROVERSAT – AUTORIZAŢIILE Despre autorizaţiile necesare pentru exercitarea diverselor activităţi. S-a arătat că unele creanţe (pentru apă. Simpla reunire a acestor elemente fără a avea ca scop obţinerea de clienţi nu are ca efect constituirea unui fond de comerţ. ediţia a III – a. Un caz particular îl constituie dreptul comerciantului-locatar la bunul închiriat. o universalitate de drept. electricitate. în cazul unui contract de locaţiune. întrucât acesta nu constituie un patrimoniu separat al comerciantului. sa arătat că trebuie distins după cum autorizaţiile sunt datorită calităţilor comerciantului şi autorizaţiile care prezintă un caracter obiectiv. editura All Beck. De aceea. Alţii consideră că îi aparţine comerciantului chiar clientela în sine. Clientela este elementul esenţial al fondului de comerţ. pagina 121). Doctrina română a considerat că.

Pentru doctrina franceză. pentru a exista fond de comerţ trebuie ca această clientelă să subziste în cazul unei întreruperi temporare. Revista de drept comercial. un autor francez a afirmat : “ Toată construcţia (fondului de comerţ) se sprijină pe un fundament cvasi inexistent. fiindcă nu este personală – cazul proprietarilor de bufete din magazine). încetarea exploatării face să dispară. “l’achalandage” este o clientelă potenţială. Nu contează dacă clientela poate fi extinsă sau modificată. o parte din doctrină a împărţit clientela în două tipuri : clientela propriu-zisă. pagina 29. ci aceasta îi aparţine celui care ştie să o câştige. fondul de comerţ. chiar şi atunci când toate celelalte elemente ale fondului de comerţ au fost cesionate. . nu are importanţa ce îi atrage pe clienţi. Datorită caracterului lipsit de siguranţă al clientelei. Clientela trebuie să fie reală şi sigură. în lipsă de clientelă. Mulţi autori au criticat această distincţie. şi “achalandage”. după un anumit timp. 1992 . Este un colos cu picioare de lut “ – Yves Guyon. În dreptul francez.7 există un drept la clientelă. editura Economica. atrasă de calităţile produselor vândute sau uneori de calităţile comerciantului. Alţi autori au inclus în clasificare şi clientela derivată (despre care se afirmă că nu ar exista. după cum clienţii sunt atraşi de factorii subiectivi sau obiectivi. de vreme ce aceste lucruri nu au drept efect transformarea fondului de comerţ În doctrina română s-a împărţit clientela şi în : clientela captivă (datorită existenţei unui contract) şi clientela atrasă (de calităţile ofertei) – Dr Ion Turcu. clientela atrasă de locul unde se exercită comerţul. Paris 1990 Tipuri de clientelă Dreptul român a preluat o distincţie existentă în dreptul francez : aceea între clientelă şi vadul comercial (numit în drept francez achalandage). Dincolo însă de o întrerupere temporară. Droit des affaires. pe motivul că nu are consecinţe juridice motivaţia care atrage clientela. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească clientela pentru a exista fond de comerţ : 1. tot mai mulţi clienţi putând fi atraşi de locul exercitării comerţului. Vadul comercial este numit şi clientela ocazională.

Clientela trebuie să fie licită Exploatarea fondului trebuie să fie licită. termen pe care doctrina franceză l-a aplicat clientelei comercianţilor care exercită o activitate comercială în incinta unde un alt comerciant îşi exercită comerţul. Numeroşi autori francezi au observat însă situaţia în care clientela civilă este ataşată mai mult locului decât practicantului. dar pentru a exista fond de comerţ este necesar ca profesia în cauză să fie comercială. Este şi practica jurisprudenţială cea mai răspândită. clientela să fie comercială. Exemplul clasic este cel al proprietarilor de bufete din magazine. Însă se poate demonstra contrariul. 2. Clientela altuia s-a considerat că există şi în cazul distribuitorilor. Această condiţie a pus problema “clientelei derivate”. care au pretins despăgubiri pentru ruperea contractului. 4. Clientela trebuie să fie personală. că respectivii clienţi sunt atraşi de calitatea produselor servite de comerciant sau eventual de calităţile sale personale. clientela constituie scopul activităţii acestuia. doctrina a arătat că astfel ea se diferenţiază de clientela civilă. Curtea de Casaţie franceză a arătat că nu mai există fond de comerţ atunci când clientela a dispărut. fiindcă pe lângă caracteristica de “drept de a a atrage clienţii” al comerciantului. care seamănă cu fondul de comerţ. O subliniere importantă a fost făcută în doctrina franceză : multe profesii implică existenţa unei clientele. S-a arătat că ea este mai mult decât un element esenţial. 3. . care este atrasă în principal de competenţa persoanei care practică o meserie liberală. este o “calitate” a fondului de comerţ. în cadrul profesiilor liberale. şi au afirmat că în acest caz se tinde la crearea unor fonduri. Clientela este elementul esenţial prin excelenţă al fondului de comerţ.8 Clientela “virtuală” nu este admisă : închierea un local amenajat pentru a se exercita un comerţ dar încă nedeschis nu atrage după sine constituirea unui fond de comerţ atâta vreme cât nu există o clientelă reală. Observându-se acest aspect. Despre această clientelă s-a afirmat că aparţine celorlalţi proprietari de magazine şi că în consecinţă nu este o clientelă veritabilă. Clientela comercială ţine în mare parte de locul unde este exercitat comerţul.

aşa cum este analizat de juriştii români. material şi măfuri. dar nu vrea să vândă aceluiaşi cumpărător şi . studiul “Clientela comercială”. ele nu pot fi nici gajate. BUNURILE MOBILE Între bunurile mobilele componente ale fondului de comerţ sunt incluse : materialul. chiar dacă clientela nu este încă reunită. Legea franceză din 1909 repartiza elementele acestuia în elemente incorporale. O mare parte a doctrinei franceze afirmă nevoia de schimbare a acestui punct de vedere. Este o concepţie care se opune total celei majoritare. produsele. Fondul de comerţ. Revista de Drept Comercial. doctrina română le admite ca parte a fondului de comerţ şi consideră cesiunea imobilelor din fondul de comerţ drept act comercial. este în drept român mult mai bine adaptată realităţilor sociale decât în drept francez. etc. deci elemente corporale şi incorporale. BUNURILE IMOBILE În ce priveşte bunurile imobile.9 O concepţie nou apărută afirmă că nu poate fi clientela o componentă a fondului de comerţ. Bunurile mobile alcătuiesc fie “activul imobilizat” (materialele şi utilajele) fie “activul circulant” (mărfurile). dacă nu există o clientelă reală (actuală). s-a subliniat că trebuie recunoscut caracterul comercial al anumitor operaţiuni imobiliare pentru că tradiţionala separare a imobilelor de fondul de comerţ are drept consecinţă disocierea elementelor afectate aceluiaşi scop : atragerea clientelei. noţiunea acestui fond. Conform acestei opinii clientela este scopul exercitării activităţii. al cărui scop este atragerea clientelei. nu pune probleme din punct de vedere al imobilelor. În acest sens. nici cedate ca parte a fondului de comerţ. conform căreia. utiliajele. numărul 5/98 pagina 11). Critica devine şi mai întemeiată în cazul în care comerciantul francez vinde fondul de comerţ. B. “ Fondul de comerţ. nu există fond de comerţ. Fie care imobilul este închiriat. Ele sunt bunuri servind comerţului. Din acest punct de vedere. Legea franceză exclude tradiţional imobilele din fondul de comerţ. BUNURILE CORPORALE 1. Imobilele nefăcând parte din fond de comerţ. fie că este proprietatea comerciantului. îi precede şi îi poate supravieţui”(Prof dr Octavian Capăţână. şi pentru acest motiv sunt incluse în fondul de comerţ. fondul de comerţ existând din momentul în care celelalte elemente sunt reunite. departe de a se confunda cu clientela. dreptul asupra lui este inclus în fondul de comerţ.

iar în marea majoritate a cazurilor imobilul este determinant pentru atragerea clientelei. În cazul firmei. VÂNZAREA-CUMPĂRAREA FONDULUI DE COMERŢ ŞI ACESTUIA. Acesta însă nu este valabil în toate cazurile : este posibil ca un element să fie indisolubil legat de fondul de comerţ şi să nu poată fi transmis decât odată cu acesta. după cum comerciantul este liber să cedeze un element al fondului său conservând fondul în întregul său. nici cel francez nu au interzis comerciantului să înstrăineze elementele fondului de comerţ. clientela fiind un element esenţial al fondului. dar dacă este reţinută. incluzând şi dreptul la clientelă.mobile. clientela Nici legiuitorul român. noţiunea fondului de comerţ. Spre exemplu clientela. APORTUL FONDULUI DE COMERŢ ÎN SOCIETATE. să separe unele elemente de acest fond. de multe ori se consideră că este cedat şi fondul de comerţ (jurisprudenţa franceză a decis în acest sens în multe cazuri legate de contracte de . părţile sunt libere în caz de vânzare a fondului. Odată acceptată ideea că fondul de comerţ reprezintă mai mult decât maşinile şi utilajele. Cesiunea fondului de comerţ urmează regulile de drept comun privind vânzarea-cumpărarea şi pe acelea stabilite de legi speciale. creditorii comercianţilor au încercat să protejeze garanţia lor – bunurile care serveau exercitării comerţului – şi au cerut să fie protejaţi juridic prin instituirea unor condiţii speciale de cesiune a fondului de comerţ.10 imobilul în care îşi exercită comerţul. ea poate fi vândută odată cu celelalte elemente. este suficient să se observe care este elementul determinant pentru conservarea clientelei. nu poate fi vândută unui alt cumpărător. VÂNZAREA FONDULUI DE COMERŢ GAJAREA În secolul al XIX lea a început să prindă contur. care nu poate fi cedată separat. de vreme ce legea nu determină elementele care sunt obligatorii pentru existenţa fondului de comerţ. şi în acest caz pentru a determina elementul în mod esenţial legat de fondul de comerţ. imobile. Odată cedat dreptul la clientelă nu pot fi reţinute celelalte bunuri. Totul depinde de natura comerţului exercitat. Fiecare bun are propia sa natura juridică şi poate fi cedat fără a le afecta pe celelate. Caracteristic este faptul că elementul esenţial odată cedat. fiind un element esenţial al fondului de comerţ. Cei mai mulţi autori analizează fondul de comerţ ca un drept la clientelă. în Franţa. În doctrina franceză s-a arătat că. I Cesiunea elementelor fondului de comerţ .

II Cesiunea fondului de comerţ ca tot unitar Fondul de comerţ poate fi cedat şi ca un bun unitar. III GAJAREA FONDULUI DE COMERŢ Garanţia asupra fondului de comerţ este reglementată de articolul 10 alineatul 3 al legii 99/1999. Nu este însă şi cazul firmei. Nu este nevoie să existe prejudiciu. spre exemplu clientela. Conform acestui articol : “Garanţia realã poate sã aibã ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. cu efecte de opozabilitate faţă de terţi. dar în cazul transmiterii ei altei persoane decât cesionarului. ci doar să se demonstreze încălcarea acestei obligaţii. Curtea de Casaţie franceză a decis că aportul de clientelă constituie aport de fond de comerţ. În cazul în care bunul afectat garanţiei constã într-o universalitate de bunuri mobile. La fel pot constitui aport şi elementele sale separate. de către cedent. Poate fi adusă ca aport proprietatea sau folosinţa fondului de comerţ. conţinutul şi caracteristicile acestuia vor fi determinate de pãrţi pânã la data . astfel cum este analizat de doctrina română. S-a arătat că. aplicându-se articolul 1339 C Civil. fără ca acest lucru să afecteze existenţa fondului de comerţ. cu posibilitatea atragerii nelegale a clientelei comerciantului. Vânzarea fondului de comerţ trebuie înregistrată în registrul comerţului.11 cesiune de clientelă). acesta se poate folosi de acţiunea în concurenţă neloială. în local nou. În preţul cesiunii intră şi preţul clientelei. pentru evicţiunea pentru fapt personal. În privinţa bunurilori imobile. Pentru elementele esenţiale. Publicitatea bunurilor imobile trebuie îndeplinită şi atunci când fondul de comerţ este vândut în întregime. amenajat acelui vechi cu raporturi cu clientela pe care o avusese până atunci dă dreptul la despăgubiri. a comerţului de acelaşi tip. trebuie îndeplinită publicitatea prevăzută de lege. inclusiv un fond de comerţ. pentru opozabilitate faţă de terţi II APORTUL FONDULUI DE COMERŢ ÎN SOCIETATE Fondul de comerţ poate constitui un aport în societate. care nu este obligatoriu să fie transmisă odată cu restul fondului de comerţ. Observaţia este valabilă şi pentru fondul de comerţ. mai puţin cele care sunt esenţiale. Cesiunea fondului de comerţ impune obligaţia de non-concurenţă. chiar dacă nu există o clauză expresă. continuarea.

Efectul publicităţii este de opozabilitate faţă de terţi. APĂRAREA FONDULUI DE COMERŢ Legea nu prevede care este mijlocul de apărare pentru fondul de comerţ ca tot unitar. să nu fie vorba despre o expresie generică sau banală (cum este cazul denumirii Pizza pentru un restaurant) 2. denigrarea. De aceea s-a observat că aceeaşi emblema poate fi folosită în două comerţuri diferite sau în două localităţi diferite. unei embleme. articolele 86 din Legea 84/1998 şi articolul 5 alineatul 1 litera a din Legea nr 11/1991) Dreptul de autor – este apărat prin acţiuni civile şi penale. Clientela este apărată prin articolele 3-9 din Legea 11/1991 – confuzia. Marca – este apărată prin acţiuni penale (acţiunea în contrafacere – articolele 83 şi 84 din Legea 84/4998 şi infracţiunea de concurenţă neloială. 1. Pentru despăgubiri este aplicabil dreptul comun. pentru apărarea firmei şi a emblemei. ca şi locaţiunea fondului de comerţ. acţiunea în revendicare. Cele incorporale sunt şi ele protejate de lege : Firma şi Emblema – sunt protejate prin acţiunea prevăzută de articolul 25 din Legea 26/1990 (radierea menţiunii care îl prejudiciază). garanţia trebuie înscrisă şi în registrul comerţului (articolul 21 litera a din Legea 26/1990). să existe risc de deturnare al clientelei sau o deturnare reală a clientelei. În lipsa abuzului .12 constituirii garanţiei reale. nu poate fi folosit pentru că fondul de comerţ este un bun incoporal. a unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”. Cele corporale sunt apărate prin acţiune în revendicare. În doctrina franceză s-a arătat că există două condiţii pentru a se putea vorbi despre act neloial : 1. dezorganizarea întreprinderii. Mijlocul cel mai întâlnit de apărare a unui bun. În acest caz nu este necesar ca pãrţile care compun bunurile afectate garanţiei sã se afle într-o stare de interdependenţã funcţionalã. De asemenea. elementele sale sunt protejate. În schimb. “ Este necesară încheierea unui contract de garanţie şi îndeplinirea formalităţii de publicitate prin înscrierea garanţiei la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (articolul 29 din legea 99/1999). Nici alte tipuri de acţiuni nu sunt prevăzute pentru apărarea fondului de comerţ ca întreg. De asemenea. atăta vreme cât clientelele comercianţilor sunt distincte. este prevăzută şi acţiunea de concurenţă neloială (articolul 5 din Legea 11/1991) : ” Constituie infracţiune de concurenţă neloială … întrebuinţarea unei firmei. 2.

De asemenea. inserate adesea în cesiunea fondului de comerţ. . şi prin clauze inserate pentru contractul de muncă şi de articolul 4 litera i din Legea11/1991 pentru deturnarea clientelei de către salariat. este protejată prin clauze de non concurenţă. dacă este exercitat în limitele legii.13 din partea concurenţilor nu se poate vorbi despre daune. Atragerea clientelei este un drept al fiecărui comerciant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful