ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

)

περίοδος Β’ • Τεύχος 22 • Δεκέμβριος 2011 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

 Νόμος 4052 (1 Μαρτίου 2012)
 Διαγωνισμοί Ε.Π.Υ.
 Εκτέλεση Συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

περιεχόμενα
5
6
18
19
20
24
28
36

Εditorial
Νόμοι - Αποφάσεις
Νόμος 4052 (1 Μαρτίου 2012)
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
Επικουρικοί φαρμακοποιοί Ε.Σ.Υ.
Κατανομή εφημεριών
Εκτέλεση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα δημόσια νοσοκομεία
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)
Γενόσημα προϊόντα

38
38
39
40
40

Θέσεις – παρεμβάσεις
Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με το Υ.Υ.Κ.Α.
Βαθμολόγιο – κατάταξη φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και βαθμολόγιο νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Εφημερίες νοσοκομειακών φαρμακοποιών
Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών των ασφαλιστικών ταμείων
από τα φαρμακεία των νοσοκομείων

42

Αλληλογραφία συναδέλφων

45
46

Εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
«Ημέρα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής», 15 Νοεμβρίου 2011
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

49
50

Ανακοινώσεις
Προεδρικό Διάταγμα για τη ρύθμιση θεμάτων κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών
Η 21η τελετή του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου –
Στ. Πνευματικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
Ανακοίνωση από την εταιρεία Janssen-Cilag για το Caelyx
Γενόσημα και πρωτότυπα

54

Συνέδρια – Σεμινάρια
1ο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών: «Από την έρευνα στην κοινωνία»

48
48

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

περίοδος Β’ • Τεύχος 22 • Δεκέμβριος 2011 — Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Φ.Ν.Ι. Ι

Πρόεδρος: Τσικαλάκη Ειρήνη / Ν. “Α. Συγγρός”
Αντιπρόεδρος: Τσιατά Αικατερίνη / Π.Γ.Ν. “Πατρών - Ρίο”
Γεν. Γραμματέας: Μακριδάκη Δέσποινα / Γ.Ν. “Σισμανόγλειο”
Ταμίας: Βαϊόπουλος Απόστολος / Γ.Ν. “Βόλου”
Μέλη: Αγγελοπούλου Βασιλική / Πολυκλινική”,
Γεννηματά Δήμητρα / Γ.Ν. “Σωτηρία”,
Περίκος Νίκος / Γ.Ν. “Χίου

Ι ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Ε.Φ.Ν.Ι. Ι

Μιχαλακοπούλου 99,
115 27 Αθήνα
τηλ./fax: 210 7753104
e-mail: pefni@ ath.forthnet.gr
http://www.pefni.gr

Ι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ι

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Ι ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι

Τσικαλάκη Ειρήνη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αγγελοπούλου Βασιλική, Βαϊόπουλος Απόστολος, Γεννηματά Δήμητρα,
Γούλας Βασίλης, Δέδε Ζωή, Διαμαντοπούλου Γλυκερία,
Ιωακειμίδου Άννυ, Λάκκας Νίκος, Μακριδάκη Δέσποινα, Περλαντίδης
Ευριπίδης, Τσιατά Αικατερίνη, Τσικαλάκη Ειρήνη, Τζίμης Λεωνίδας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Βιβλιοσυνεργατική Α.Ε.Π.Ε.Ε.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ι
ακολουθήστε μας
Φαρμακευτικος Κοσμος

4

editorial

Με το βλέμμα στο μέλλον...
Μια αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε είναι πράγματι δύσκολη υπόθεση, γιατί στη ζυγαριά του χρόνου τα αρνητικά
είναι περισσότερα από τα θετικά για το σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο μια αποτίμηση του δικού μας έργου είναι βέβαιο
ότι θα καταγραφεί με θετικό πρόσημο.
Στο επιστημονικό πεδίο η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων,
όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Η θεματολογία ήταν ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους συναδέλφους. Θα συνεχίσουμε...!
Ο κλάδος βγήκε στην κοινωνία με την καμπάνια για τη συμβολή και το έργο του νοσοκομειακού φαρμακοποιού στη
Δημόσια Υγεία το Νοέμβριο. Όπως αποδείχθηκε από την
αποδοχή των ασθενών μας αλλά και από τους φορείς της
κοινωνίας, η καμπάνια είχε θετικά αποτελέσματα.
Για το 2012 ο προγραμματισμός περιλαμβάνει:
α) Συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό συνέδριο του Μιλάνου:
Στη σύνοδο των προέδρων της ΕΑΗΡ, η πρόεδρος θα εκπροσωπήσει την Π.Ε.Φ.Ν.Ι., ενώ θα διανεμηθεί επιστολή
σχετικά με την κατάσταση των ελληνικών νοσοκομειακών
φαρμακείων.
β) Διοργάνωση σεμιναρίου της Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με
συμμετοχή συναδέλφων από χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας: Θα πραγματοποιηθεί στις
20-22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.

γ) Ενεργής παρουσία στο 1ο συνέδριο Φαρμακευτικών
Επιστημών στις 27-30 Απριλίου.
 Στο συνδικαλιστικό πεδίο η αποτίμηση περιορίζεται στο να
περισώσουμε ό,τι είχαμε, στόχος όχι και τόσο θετικός – αλλά
τουλάχιστον όχι αρνητικός, όπως συμβαίνει με το σύνολο των
κλάδων του τομέα της Υγείας:  Εργασιακή εφεδρεία (δεν ισχύει για μας, ο κλάδος μας απαλλάχτηκε από αυτόν τον εφιάλτη)
 Κενές οργανικές θέσεις (είμαστε τόσο λίγοι που αποτρέψαμε
την κατάργησή τους)  Το δύσκολο θέμα του βαθμολογίου-μισθολογίου (δεν μπορεί να λυθεί τόσο εύκολα και μέχρι τότε
θα πατάμε σε δύο βάρκες – απαιτεί νομοθετική ρύθμιση αλλά
και πολιτική βούληση).
Κατόπιν παρέμβασής μας, το θέμα των επικουρικών φαρμακοποιών επιτέλους αντιμετωπίστηκε σοβαρά από την ηγεσία
του Υ.Υ.Κ.Α. Δόθηκε παράταση για τους ήδη υπηρετούντες
και ευελπιστούμε σε μόνιμη λύση.
Εμείς εντείνουμε τις προσπάθειες, ώστε να εκμεταλλευτούμε
και το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς το τελευταίο διάστημα.

Έχω διαπιστώσει, όπως όλοι μας, ότι οι προτάσεις της
Π.Ε.Φ.Ν.Ι., με αργό βέβαια ρυθμό, υλοποιούνται. Πλεονέκτημα μας δίνει ότι με την προσωπική μας δουλειά έχουμε
συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Ειρήνη Τσικαλάκη

5

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Νόμος 4052 (1 Μαρτίου 2012)
Σας ενημερώνουμε ότι από το νόμο 4052 ενδιαφέρον για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς παρουσιάζουν τα
ακόλουθα άρθρα:  Άρθρο 4: «Θέματα Νοσοκομείων και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  Άρθρο
6: «Ρύθμιση Θεμάτων Νοσοκομείων»  Άρθρο 12: «Συμψηφισμός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών»  Άρθρο 13: παράγραφος 15  Άρθρο 14: «Ρυθμίσεις θεμάτων Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας»  Άρθρο 21: «Ρυθμίσεις σχετικές με τα φάρμακα»  Άρθρο 23  Άρθρο 25.
Νόμος υπ’ αριθ. 4052: Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
[...]
Άρθρο 4
Θέματα Νοσοκομείων και Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Σ 
ε κάθε ιατρικό τομέα είναι δυνατόν να λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, ειδικές μονάδες που είτε υπάγονται
οργανικά και λειτουργικά σε ιατρικά τμήματα χωρίς δική
τους σύνθεση προσωπικού, είτε αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτόνομα, καθώς και λοιπές μονάδες διάφορου
γνωστικού αντικειμένου από το παρεχόμενο γνωστικό
αντικείμενο του ιατρικού τμήματος στο οποίο ανήκουν
και λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2519/1997 (Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής: «Στα τμήματα ή στις μονάδες που απαρτίζουν τους τομείς τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το παρεχόμενο –από το τμήμα και τις
μονάδες που το υποστηρίζουν– ιατρικό έργο. Οι ειδικότητες
προσδιορίζονται με την απόφαση σύστασης των θέσεων. Οι
διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται
αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 1397/1983.»

6

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 2889/2001 (Α’ 37) αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε κλινικός
τομέας έχει ορισμένο αριθμό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τμήματα και τις μονάδες του. Η δύναμη κάθε
κλινικού τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 κλίνες.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) καταργείται.
5. Τα αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιματισμού, όπως
ορίζονται με το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων,
ενοποιούνται και αποτελούν ένα (1) τμήμα. Σε νοσοκομεία μικρής δυναμικότητας, τα τμήματα Τεχνικού και βιοϊατρικής Τεχνολογίας όπως ορίζονται με το ενιαίο πλαίσιο
οργάνωσης νοσοκομείων, είναι δυνατόν να ενοποιούνται
και να αποτελούν ένα (1) τμήμα.
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.
2889/2001 (Α’ 37) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200 κλινών, δύναται:
α) να συνίσταται Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και να προβλέπεται αυτοτελές τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας
και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που υπάγεται απευθείας στον
Διοικητή του νοσοκομείου και β) να συνίσταται τμήμα προμηθειών υπαγόμενο στη Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία.»
7. Σ 
το πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 3209/2003 (Α’
304) μετά τις λέξεις «εφόσον στελεχώνονται από» διαγράφεται η λέξη «ιατρούς».
8. Οι υποπεριπτώσεις 2 και 3 της περίπτωσης β’ της παρ. 2
του άρθρου 17 του π.δ. 95/2000 (Α’ 76) αντικαθίστανται
ως εξής:
«2) Η χορήγηση αιγίδας μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με επιστημονικό
χαρακτήρα που οργανώνονται από κρατικούς φορείς,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων
χορήγησης αιγίδας.

εγκύκλιοι - αποφάσεις
3) Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και
εν γένει εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην προαγωγή
της υγείας, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων της οικονομικής ενίσχυσης.»
9. Μ 
ετά το στοιχείο 18 της παραγράφου 2α του άρθρου 15
του π.δ. 95/2010 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (Α’ 76) προστίθεται στοιχείο 19 ως εξής:
«19) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.»
10. Στο υπό στοιχείο 8 της παραγράφου 2α του άρθρου 16
του π.δ. 95/2010 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (Α’76) καταργείται η φράση «του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου».
[...]
Άρθρο 6
Ρύθμιση θεμάτων νοσοκομείων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Υπεύθυνος για το συντονισμό
της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι
ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο
Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής
ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή
Ε.Σ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό με
ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε
το βαθμό του Διευθυντή με αναβάθμιση ή που κατέχει
προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί
ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθμιση ή σε προσωποπαγή
θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή
οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν,
σε Επιμελητή Α’ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπευθύνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
ως άνω υπευθύνου. Οι ιατροί της περίπτωσης α’ της παρ. 1
του άρθρου αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Υγείας και τον αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου, στο

οποίο υπάγεται το κέντρο, στα όρια του τακτικού ωραρίου
εργασίας και του προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας.»
2. Η 
παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5.Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος
κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με
απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής
του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει
οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ο Διοικητής της οικείας
Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
στον αρχαιότερο ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή
παθολογίας, ο οποίος πήρε το βαθμό του Διευθυντή με
αναβάθμιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο
Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από
αναβάθμιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το
συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό
Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ του
Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπευθύνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω
Υπευθύνου.»
3. Νοσοκομειακά φάρμακα υψηλού κόστους του ν. 3918/
2011 (Α΄31) που αγοράζονται για διανομή μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας
εξαιρούνται του μητρώου δεσμεύσεων, με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς αντιστοιχίζεται με το δελτίο
παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται για το συγκεκριμένο
εξωτερικό ασθενή εξ ονόματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του φορέα
κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει.
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος
4 ως ακολούθως: «4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων
αντίστοιχες των κενών οργανικών ή άλλων θέσεων που δεν
καλύπτονται.Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στους Φορείς
και στις ειδικότητες με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο έτος.

7



εγκύκλιοι - αποφάσεις
Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύμβασης επικουρικού προσωπικού έως έξι (6) μήνες και μέχρι την κάλυψη
των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους
οποίους διορίζονται, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζονται
κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους
κλάδους Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων,
ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΔΕ Πληρώματος
Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών,
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ
Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ ή
ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ
Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών,
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
και ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται
όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται
υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται
από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων
ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση
υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο
δημόσιο τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των
αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού
φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται
στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν
να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους
από το έτος εγγραφής τους.».

8

6. Η φράση «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και μπορεί να
παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον
η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.» της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄
134) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο χρόνος διάρκειας
της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά
ένα (1) έτος και μπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό
διάστημα μόνο εφόσον η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί. Στην περίπτωση που
η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η
θητεία του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται μέχρι την κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό
που διορίζεται.»
7. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄37) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
απασχολούνται και ιατροί Γενικής Ιατρικής.»
8. Σ 
το άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως ακολούθως: «4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών
Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου που υπηρετούσαν
σε ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31.12.2011, εφόσον οι ανάγκες των
Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν
να υφίστανται, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη
λήξη της θητείας τους και μέχρι την κάλυψη των αναγκών
από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρμακοποιών. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε ΦΠΥΥΚΑ κατά
την 31.12.2011 αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση
του νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι
την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών
Φαρμακοποιών. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία επικουρικού Φαρμακοποιού σύμφωνα με τα ανωτέρω,
υφίστανται ανάγκες στον Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο επικουρικός Φαρμακοποιός
που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η
θητεία του ή να διορισθεί εκ νέου, είναι δυνατόν να διορισθεί
άλλος επικουρικός Φαρμακοποιός από το σχετικό κατάλογο
που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρμακοποιών.»
9. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003
(Α΄ 297) διαμορφώνεται από 01.01.2012 σε 0,0052. Το
ποσοστό της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του ανωτέρω
άρ-θρου και νόμου διαμορφώνεται από 01.01.2012 σε
σαράντα εννέα τοις εκατό (49%).

εγκύκλιοι - αποφάσεις
10. Η δαπάνη των εφημεριών των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που διενεργήθηκαν το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2011 καθ’
υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, θεωρείται
νόμιμη και μπορεί να καταβληθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του έτους 2012. Ο τρόπος πληρωμής
τόσο της ανωτέρω δαπάνης όσο και αυτών που θα προκαλούνται από τούδε και στο εξής, θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
11. Η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Στα νησιά που δεν έχουν
νοσοκομείο, ο μέχρι τώρα Αναπληρωτής Διοικητής ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρόεδρος, μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο.»
12. Π 
ανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια, καθώς και
τμήματα του Ε.Σ.Υ. που μετεγκαταστάθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μπορεί να
στελεχώνονται με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και
λοιπό προσωπικό νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με μετάταξη
προσωπικού με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτηση του υπαλλήλου
και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του
Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο από το
οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.
13. Οι κατά νόμο ετήσιες αξιολογήσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.,
καθώς και οι αξιολογήσεις για αναβάθμιση θέσης ή
νέας κρίσης για κάλυψη θέσης, είναι υποχρεωτικές και
υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους
για το προηγούμενο έτος, με ευθύνη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας προς το Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή του
Νοσοκομείου. Οι αξιολογήσεις αυτές περιέχουν υποχρεωτικά ποσοτικά στοιχεία κλινικού έργου, όπως
νοσηλευθέντες, ημέρες νοσηλείας μέση διάρκεια νοσηλείας, εξετάσεις, χειρουργικές ή άλλες επεμβάσεις,
άμεση διακίνηση λίστας ασθενών, διαγνωστικές πράξεις, συμμετοχή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση,
τη χρήση γενοσήμων, τον ιατρικό φάκελο, τις κωδικοποιήσεις (διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων), την
τεκμηριωμένη εξοικονόμηση πόρων και την ικανοποίηση των ασθενών με έρευνες ποιότητας.
14. Μ 
ετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το παραπάνω δεν ισχύει για τους
ιατρούς του Ε.Σ.Υ., των οποίων η παραμονή στην υπηρεσία παρατείνεται μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.»
[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
[...]
Άρθρο 12
Συμψηφισμός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών
1. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)
φαρμακευτικών σκευασμάτων της παρ. 3α του άρθρου
12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), όπως συμπληρώθηκε με τις
παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/ 2011
(Α’ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία
έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά
τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων τους με οφειλές
τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δύναται να καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και
συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου, καθώς και η σχετική διαδικασία.
2. Το εκάστοτε καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate)
της παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 όπως ισχύει
κάθε φορά, το ποσό που προκύπτει από το άρθρο 11 του
παρόντος νόμου, καθώς και το τέλος εισόδου στη λίστα
του άρθρου 36 του ν. 4025/2011, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς
καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί
να συνάπτει ετησίως συμφωνίες - πλαίσιο με τις φαρμακευτικές εταιρίες για τη χορήγηση περαιτέρω εκπτώσεων
στα νοσοκομειακά φάρμακα.
Άρθρο 13
Υπηρεσιακά Συμβούλια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και λοιπά θέματα λειτουργίας του
[...]
15. Το άρθρο 72 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά
συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα
ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006
βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα
εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού
των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου

9



εγκύκλιοι - αποφάσεις
εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη/τρίμηνη συνταγή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2. Για συνταγές που
καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με
το ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α)
για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006
και γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως τριών (3) μηνών
που εκδίδονται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές
δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων
του οργανισμού με παρόχους υγείας, το ελεγκτικό έργο
μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 14
1. Τ ο εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3918/2011
(Α΄31) καταργείται.
2. Η 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων
1,2,3,4,5,6,11 και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 01.01.2013.
Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του
Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013.»
3. Η 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών,
έτους 2013 η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα
με το άρθρο 15 του ν. 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που εκκρεμούν από τα προηγηθέντα προγράμματα
προμηθειών, έως 30.6.2013.»
4. Σ 
το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
5 του ν. 3886/2010 (Α΄173) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι
συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και
υπηρεσιών για το Ε.Σ.Υ. που συνάπτονται με βάση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας με βάση τους νόμους 3580/2007, 3846/2010,
3867/2010, 3868/2010 και 3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ.,
για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.»

10

5. Οι κατεπείγουσες προμήθειες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας σε
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα που δεν καλύπτονται, δεν προσφέρονται ή αποστερούνται λόγω
εναρμονισμένων πρακτικών των προμηθευτών από την
εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δημοκρατίας δύναται να
καλύπτονται από την αγορά κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρων
τιμών του παρατηρητηρίου.
6. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είναι η αρμόδια αρχή
για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων των
Π.Π.Υ.Υ. 2010-2012 και για την έως την 30.06.2013 συνεποπτεία των τμημάτων προμηθειών των ΔΥ.ΠΕ. (για το
Π.Π.Υ.Υ. που εκτελούν αυτές) και των τμημάτων προμηθειών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόμενων νοσοκομείων της Υα4/οικ.84624 (Β΄1681) (για το Π.Π.Υ.Υ.
που εκτελούν αυτά μέσω των Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και την
παρακολούθηση των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και νοσοκομειακών φαρμάκων. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε
συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών
(ΣΕΠ) η οποία εγκρίνει το Π.Π.Υ.Υ. του έτους 2013 και
εντεύθεν και δύναται να συγκροτεί ενιαίες αποθήκες
υλικών ή φαρμάκων στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ. Η αρμοδιότητα έγκρισης προμηθειών των ανωτέρω πριν από την
έγκριση του Π.Π.Υ.Υ. 2010 της παρ. 10 του άρθρου 27
ν. 3867/2010 παύει να υφίσταται.
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στο
στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του 2011
και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών
προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως
καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010».
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3580/2007
(Α΄ 134) τροποποιείται ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια
της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής είναι πλήρους απασχόλησης και παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο.»
9. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 4025/2011 (Α΄228) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος.
[...]

εγκύκλιοι - αποφάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Άρθρο 21
1. Η 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του
ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή
Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η τιμή του πρώτου φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής που εισέρχεται στις αγορές με τη λήξη
ισχύος της πρώτης Εθνικής ή Ευρωπαϊκής άδειας κυκλοφορίας (πατέντας) της ενεργού ουσίας, μειώνεται τουλάχιστον
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) κάτω από τη λιανική τιμή του
αντίστοιχου πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν από τη λήξη ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας.
Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών
προϊόντων κατά τις προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζεται
αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων. Οι Κ.Α.Κ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δοθεί τιμή στο φαρμακευτικό προϊόν τους μικρότερη της καθοριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις.»
2. Όταν πρόσθετα φαρμακευτικά προϊόντα ίδιας δραστικής
ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής εισέρχονται στην
αγορά μετά από το πρώτο γενόσημο φάρμακο, οι τιμές
μειώνονται κατά ένα πρόσθετο 10% για τα νέα φάρμακα
που δεν προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται όλες οι
λεπτομέρειες που αφορούν σε έναν αριθμό φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα, σε καθορισμό κριτηρίων για τη σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν ισχύ αγορανομικών διατάξεων, που
πρέπει να εκδοθούν εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται ποσοστά
κέρδους για τους εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων
χονδρικής πώλησης, τα οποία μπορεί να είναι κλιμακωτά
ή συνδυασμός κλιμακωτών ποσοστών και πάγιων ποσών.
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μικτού κέρδους από την
πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, το τίμημα των οποί-

ων καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από τους Φ.Κ.Α., δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 4,9% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού
προϊόντος.
4. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση
όλων των συνταγών φαρμάκων από τα φαρμακεία προς
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξάρτητα του τρόπου
συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε χειρόγραφη συνταγή που
καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους
Φ.Κ.Α., οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται με την καταβολή ποσού αποζημίωσης προς τα
φαρμακεία που καταχωρούν τις συνταγές. Χειρόγραφες
συνταγές σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από
τους Φ.Κ.Α. και τα φαρμακεία δεν μπορούν να απαιτήσουν
πληρωμή για τις συνταγές αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος είσπραξης
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5. α 
) Σε όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. καθιερώνεται η υποχρέωση από 1ης Απριλίου 2012 αναγραφής στη συνταγογράφηση της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δραστική ουσία). Τα
μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων οφείλουν να
παρέχουν τη σχετική πληροφορία στους ιατρούς. β) Από 1ης
Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγογραφούν τους ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α. κάνοντας αποκλειστικά χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων των δέκα
(10) μεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις



11

εγκύκλιοι - αποφάσεις
οποίες υπάρχουν φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα, εξαιρουμένων αυτών για τις χρόνιες παθήσεις. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η οποία εκδίδεται εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, καθορίζονται οι συγκεκριμένες δραστικές
ουσίες. Από 1ης Ιουνίου 2012 η συνταγογράφηση με βάση τη
δραστική ουσία καθίσταται υποχρεωτική και καθολική. γ) Ο
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καταρτίζει κατάλογο με τις
χημικές ονομασίες των δραστικών ουσιών και τα αντίστοιχα
εμπορικά ονόματα όλων των φαρμάκων, τον οποίον αναρτά
στην ιστοσελίδα του μέχρι 31 Μαρτίου 2012.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
38 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όταν χορηγείται το φθηνότερο
φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας
και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, παρέχεται
η δυνατότητα στο φαρμακοποιό να μπορεί να χορηγεί το
φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει
συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει ακριβότερο
φάρμακο όμοιας δραστικής, ο Φ.Κ.Α. αποζημιώνει την τιμή
του φθηνότερου και αυτός πληρώνει τη διαφορά.
7. Η 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση
του καταλόγου, εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic
Chemical classification - ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισάγεται σύστημα τιμών αναφοράς (Τ.Α.)
ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων. Ως
Τιμή Αναφοράς ορίζεται η χαμηλότερη τιμή κόστους ημερήσιας θεραπείας (Κ.Η.Θ.) μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων
κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η
ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και επιλέγονται ανά φαρμακευτικό προϊόν, οι αποζημιούμενες από την Κοινωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης
των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τι-

12

μών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες
αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και
οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζημιώνουν τα φάρμακα
που προστατεύονται από καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας
στην Ελλάδα μετά την 01.01.2012, εφόσον αποζημιώνονται
από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε 12 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων
αποζημιώνουν τα φάρμακα αυτά μετά από αξιολόγηση από
έγκυρους οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, με
την προϋπόθεση πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΚ
89/105-/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν να εξαιρούνται τα φάρμακα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα
για την κάλυψη κινδύνου ζωής ή τα ορφανά φάρμακα, μόνο
όταν καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα. Μέχρι την
κατάρτιση του Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων,
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου, ισχύει
ο θετικός κατάλογος όπως δημοσιεύτηκε με την Αρ. ΔΥΓ3/οικ.
104893 (Β΄ 2141 /26.9.2011) και τυχόν τροποποιηθεί από την
πρώτη εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228)
και συμπληρωθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στην
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (Β΄ 2155).
[...]
Άρθρο 23
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
(Α’6) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., δύο κατάλογοι με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου ως εξής: i) για αποκλειστική διάθεση
από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και ii) για διάθεση και
από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω
κατάλογοι αναθεωρούνται και συμπληρώνονται τουλάχιστον
κατ’ έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και η συσκευασία
τους σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας. Ο
τρόπος διαμόρφωσης της τιμής διάθεσης των ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ι) από τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκομειακή τιμή +5%+Φ.Π.Α., ενώ των
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ιι) από τα
ιδιωτικά φαρμακεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγεί-

εγκύκλιοι - αποφάσεις
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανομικής
διάταξης στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο ποσό ως κέρδος
φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου
ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού.»
«2. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοιες αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρμακοποιού, πάγιο ποσό
ανά φάρμακο ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού,
σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, οι
οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ. εντός
δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και η
χονδρική τιμή τους διαμορφώνεται πάνω από 200€, τα ποσοστά κέρδους των φαρμακείων διαμορφώνονται ως εξής:

νται του κλειστού νοσηλείου από τα δημόσια νοσοκομεία και τις
ιδιωτικές κλινικές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ.»
[...]
Άρθρο 25

Φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010:
αξία φαρμάκων

ποσοστά και τελική τιμή

Με ειδική χονδρική* έως 500€

Νοσοκομειακή +2% +8% +30€

Με ειδική χονδρική 501-1000€

Νοσοκομειακή +2% +7% +30€

Με ειδική χονδρική πάνω από 1001€

Νοσοκομειακή +2% +6% +30€

* Ειδική χονδρική τιμή = νοσοκομειακή +2%.

Για τα λοιπά φάρμακα εκτός της παρ. 2, του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010, και με χονδρική τιμή πάνω από 200€ ως ο πίνακας:
αξία φαρμάκων

ποσοστά και τελική τιμή

Με χονδρική από 200-500€

Χονδρική +8% +30€

Με χονδρική από 501-1000€

Χονδρική +7% +30€

Με χονδρική πάνω από 1001€

Χονδρική +6% +30€

Στην επόμενη ανακοστολόγηση, που δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2012, το κέρδος του φαρμακείου για
τα φάρμακα που η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 200€ και
πάνω, θα αντιστοιχεί σε 30€ επί της χονδρικής τιμής και της ειδικής χονδρικής τιμής.»
«3. Στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Η χρέωση των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) και όσων φαρμάκων εξαιρού-

Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για την
εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν
να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων.
Τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από το επιπλέον
της νοσοκομειακής τιμής ποσοστό 5% εγγράφονται στο
μοναδιαίο λογαριασμό της παραγράφου 7 του άρθρου
9 του ν. 2889/2001. Τα έσοδα που προκύπτουν από το
συγκεκριμένο ποσό διατίθενται κατά προτεραιότητα για
την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου και ιδίως για αμοιβή του προσωπικού, για τις
ανάγκες κάλυψης αμοιβών επιπλέον προσωπικού για την
απογευματινή λειτουργία, καθώς και για τις προμήθειες
υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού για την απογευματινή
λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί που θα δηλώσουν συμμετοχή στην
απογευματινή λειτουργία δεν μπορούν να συμμετέχουν
τις ίδιες μέρες στο πρόγραμμα εφημεριών.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά, όροι και
προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων.
Η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων ειδικών παθήσεων των εξωτερικών ασθενών γίνεται με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλεται κάθε μήνα ως φαρμακευτική
δαπάνη στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά
ταμεία οφείλουν να εξοφλούν τη δαπάνη των φαρμάκων αυτών στον ίδιο χρόνο με τα ιδιωτικά φαρμακεία.



13

εγκύκλιοι - αποφάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[…]
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[...]
Άρθρο 134
Δημιουργία τμήματος Κλινικής Διατροφής
1. Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται αυτοτελές
τμήμα «Κλινικής Διατροφής» που υπάγεται απευθείας
στο Διοικητή. Αποτελείται από κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι.
διαιτολογίας- διατροφής ή Τ.Ε.Ι. διατροφής και διαιτολογίας, με αναλογία ένας ανά 80 οργανικές κλίνες και
πάντως όχι λιγότεροι από δύο, καθώς και από έναν τουλάχιστον τεχνολόγο διατροφής ή τεχνολόγο τροφίμων
ΤΕ. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται διαιτολόγος
κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχει, ΤΕ.
Οι διαιτολόγοι υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. Η οικονομική διαχείριση και η διοίκηση του τμήματος εντάσσεται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε νοσηλεύονται είτε επισκέπτονται τα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή, η πληροφόρηση και η εκπαίδευσή τους, καθώς
και η καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυσθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορρέουν από την
παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και ποιοτικά
διατροφική υποστήριξή τους. Το τμήμα Κλινικής Διατροφής μπορεί να αναλαμβάνει, σε συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο ή
με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την
ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού στα πλαίσια
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του τμήματος Κλινικής Διατροφής, τα καθήκοντα του προϊστάμενου
και τα καθήκοντα των διαιτολόγων και του τεχνολόγου
διατροφής ή τροφίμων. Επίσης προβλέπεται η οργάνωση
της διοικητικής υπηρεσίας προμήθειας, διαχείρισης και
αποθήκευσης των τροφίμων, η διενέργεια υγειονομικών
ελέγχων και το προσωπικό του μαγειρείου.

14

2. Σ 
ε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται «Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής», το οποίο λειτουργεί ως τακτικό
εξωτερικό ιατρείο και στελεχώνεται από τους διαιτολόγους, ανεξαρτήτου κατηγορίας, του Τμήματος Κλινικής
Διατροφής. Το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής μπορεί
να συμμετέχει στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001. Στις αρμοδιότητές του
ανήκουν: 1) η εκτίμηση θρέψης και η ανίχνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών, 2) η διαμόρφωση σχημάτων
ειδικής διαιτητικής αγωγής, σε συνεργασία με αρμόδιο
ιατρό, 3) η πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών, των
οποίων η πάθηση χρήζει συστηματικής διαιτητικής φροντίδας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες, η
μεθοδολογία εργασίας του Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και ο αναγκαίος εξοπλισμός.
3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε
κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μία «Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος
Κλινικής Διατροφής, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας
νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης
Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής
και κλινικής διατροφής, όπως μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων. Εάν κρίνεται αναγκαίο, τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης καλούν
τον φαρμακοποιό του νοσοκομείου να εκφέρει άποψη για
τη διατροφική υποστήριξη κάποιου ασθενούς.
Τον ασθενή αναλαμβάνει η Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης,
μετά από αίτημα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου
που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρμοδιότητες της Ομάδας ανήκουν: 1) Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου βάσει των επιστημονικών δεδομένων
και με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή
εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας. 2) Η συστηματική εφαρμογή
διατροφικής υποστήριξης. 3) Η τακτική αναθεώρηση του
προγράμματος διατροφής. 4) Η πλήρης καταγραφή των
στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα.
5) Η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως

εγκύκλιοι - αποφάσεις
η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-τροφής- διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της Ομάδας η διατροφική
φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και μετά την έξοδό του
από το νοσοκομείο στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας,
σε συνεργασία με την αρμόδια γι’ αυτήν ομάδα.
4. Στην αρμοδιότητα των διαιτολόγων του τμήματος Κλινικής Διατροφής, καθώς και της Ομάδας Υποστήριξης
Θρέψης, στις περιπτώσεις που αυτή παρεμβαίνει, ανήκουν η χορήγηση σκευασμάτων σχετικών με τη θρέψη
βάσει σχεδίου διατροφικής αντιμετώπισης υπογεγραμμένο από το διαιτολόγο, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η κατανομή των σκευασμάτων στην ημερήσια
σίτιση του ασθενούς, το συνολικό ποσό των παρεχόμενων θερμίδων και των μικροθρεπτικών συστατικών.
5. Το ιατρικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι των διαιτολόγων
του τμήματος Κλινικής Διατροφής και της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης, οι οποίοι έχουν ακώλυτη πρόσβαση
στον ιατρικό φάκελο.
6. Τα συμπεράσματα των διαιτολόγων του τμήματος Κλινικής Διατροφής και της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης,
όπως και τα στοιχεία σχετικά με την εφαρμοζόμενη διατροφική υποστήριξη του ασθενούς καταγράφονται
στον ιατρικό του φάκελο.
Άρθρο 135
Διατομεακή περίθαλψη ασθενών
με καρκινο-ογκολογικά συμβούλια
1. α. Στα ογκολογικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ.
ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στα νοσοκομεία
που λειτουργούν παθολογικές-ογκολογικές κλινικές
και ακτινοθεραπευτικές κλινικές/εργαστήρια, είτε
ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. είτε στον ιδιωτικό τομέα, καθιερώνεται η διατομεακή αντιμετώπιση του ασθενούς
που πάσχει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ιατρική ομάδα αποτελούμενη από τον θεράποντα ιατρό, που αναλαμβάνει
τον ασθενή που επισκέπτεται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή τα εφημερεύοντα ιατρεία ή εισέρχεται για νοσηλεία, έναν παθολόγο-ογκολόγο, ένα χειρουργό και έναν
ακτινοθεραπευτή, που επιλέγονται από τον ασθενή,
καθώς και έναν παθολογοανατόμο του νοσοκομείου
στο οποίο εισέρχεται ο ασθενής. Τα μέλη της ιατρικής
ομάδας είναι δυνατόν να εργάζονται στο ίδιο ή διαφορετικά νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή του ιδιωτικού τομέα.

β. Με πρωτοβουλία του θεράποντος ιατρού συλλέγονται
όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της
κατάστασης υγείας του ασθενούς, λαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό και καταγράφονται οι ενδείξεις της νόσου.
Βάσει αυτών σχηματίζεται ο ιατρικός φάκελος, ο οποίος
κυκλοφορεί με κάθε πρόσφορο μέσο μεταξύ των μελών
της ομάδας, προκειμένου αυτά να ενημερωθούν και να
τον εμπλουτίσουν με δεδομένα ιατρικής φύσεως αλλά
και πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες ζωής, την προσωπική κατάσταση του ασθενούς,
τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης, την κοινωνική τους ασφάλιση, την ιδιωτική ασφάλιση, εάν υφίσταται, και τις οικονομικές του δυνατότητες. Πληροφορίες
που αφορούν θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω και
επιθυμίες του ασθενούς καταγράφονται εφόσον καθορίζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία του.
γ. Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να διευκολύνει με κάθε
τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων του
ιατρικού φακέλου, με στόχο την πλήρη ενημέρωση και
συνεργασία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
δ. Εάν κατά την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκομείο
υπάρχουν υπόνοιες πάθησης και όχι διάγνωση, ο θεράπων ιατρός αποφασίζει από κοινού με τα λοιπά μέλη της
ιατρικής ομάδας τη διενέργεια διαγνωστικών ή επεμβατικών πράξεων που επιτρέπουν τη διάγνωση της νόσου
και της βαρύτητας αυτής. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον ασθενή για το είδος και την αναγκαιότητα αυτών,
όπως και για τα αποτελέσματά τους.
ε. Μ 
ετά τη διάγνωση τα μέλη της ιατρικής ομάδας ενημερώνονται πλήρως και αποφασίζουν από κοινού την
ενδεδειγμένη ανά περίπτωση θεραπεία. Οι εισηγήσεις
των μελών καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του
ασθενούς, όπως και το πλάνο θεραπείας που αποφασίζεται από κοινού.
στ. Σ 
ε περίπτωση διαφωνίας των μελών ενημερώνεται ο ασθενής και ο φάκελος παραπέμπεται στο αρμόδιο Ογκολογικό Συμβούλιο που λειτουργεί στο νοσοκομείο, στο οποίο
εισήχθη ο ασθενής, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.
Το ίδιο ισχύει εάν η ιατρική ομάδα αποφασίσει ένα πλάνο
θεραπείας κατ’ απόκλιση από τα επισήμως ή κοινώς αποδεκτά ιατρικά πρωτόκολλα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή
εάν το περιστατικό απαντάται σπάνια σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο ή εάν η βαρύτητα του περιστατικού είναι εξαιρετικά μεγάλη ή η προτεινόμενη θεραπεία παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα για τον ασθενή. Στις περιπτώσεις
αυτές, η ιατρική ομάδα παρουσιάζει το περιστατικό στο
Ογκολογικό Συμβούλιο και μετέχει σε αυτό.



15

εγκύκλιοι - αποφάσεις
ζ. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς ή της
ασθένειάς του, στην ιατρική ομάδα μπορούν να μετέχουν ιατροί ίδιων ή άλλων ειδικοτήτων που προτείνουν τα μέλη ή ο ασθενής, όπως ψυχίατρος ή ακτινοδιαγνωστής, όπως και ο κλινικός φαρμακοποιός.
η. Τις εργασίες της ιατρικής ομάδας μπορούν να παρακολουθούν ειδικευόμενοι ιατροί, εφόσον το επιθυμούν.
2. α. Σ 
τα νοσοκομεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συστήνονται Ογκολογικά Συμβούλια, με αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλάνου
θεραπείας του ασθενούς, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής και της συνολικής πορείας της νόσου,
την εκτίμηση των αναγκών του ασθενούς ανάλογα με
την ανταπόκρισή τους στις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους, την τροποποίηση ή τη διακοπή του πλάνου θεραπείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σκοπός είναι η
εξασφάλιση της εφαρμογής των ενιαίων και αποδεκτών
ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, η
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στους ασθενείς, η αποφυγή της υποθεραπείας ή το αντίστροφο των μη ωφέλιμων διαγνωστικών πράξεων και
επεμβάσεων, η επιλογή της οικονομικότερης θεραπείας
μεταξύ περισσότερων εξίσου ωφέλιμων, η ενθάρρυνση
και ενίσχυση της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων
στην πολύπλευρη αντιμετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών, καθώς και η προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης.
β. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, η οποία
εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του επιστημονικού
συμβουλίου και της ογκολογικής επιτροπής συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός σύστασης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων.
γ. Τ α Ογκολογικά Συμβούλια συστήνονται ανάλογα με το
όργανο του σώματος που προσβάλει η νόσος, σε ενότητες, οι οποίες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.
δ. Α 
ποτελούνται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Οι ιατροί
μόνιμα μέλη μπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή
Διευθυντές ή Επιμελητές και συγκεκριμένα ένας παθολόγος-ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος,
ένας χειρουργός-ογκολόγος, ένας παθολογοανατόμος.
Τα μόνιμα μέλη επιλέγονται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ’
έτος, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, έτσι ώστε να
εναλλάσσονται κυκλικά περισσότεροι ιατροί των κλινικών του νοσοκομείου. Επίσης συμμετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς
προς συζήτηση. Ως μη μόνιμα μέλη μπορεί να προσκλη-

16

θούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί
άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής,
πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει επίσης ως μόνιμο μέλος νοσηλευτής. Ακόμα
μπορούν να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον
θεράποντα ιατρό ο κλινικός φαρμακοποιός, ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόμενοι ιατροί των
συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα
Ογκολογικά Συμβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκομείο ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων,
επιδιώκεται συνεργασία με το πλησιέστερο νοσοκομείο,
η οποία μπορεί να διευκολύνεται με ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.
ε. Με συμφωνία των μόνιμων μελών ορίζεται εξ αυτών εκ
περιτροπής ένας συντονιστής, ο οποίος αναλαμβάνει
τη συλλογή των περιστατικών που πρόκειται να συζητηθούν στο Ογκολογικό Συμβούλιο από τους ιατρούς
και εξετάζει την πληρότητα του ιατρικού φακέλου.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπονται τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε ο φάκελος
να είναι πλήρης. Ο Διοικητής και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής
Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπος των ιατρών στο Διοικητικό
Συμβούλιο, η Ογκολογική Επιτροπή και το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μπορούν να ζητήσουν
από το συντονιστή την κατά προτεραιότητα εξέταση
κάποιων περιστατικών από το Ογκολογικό Συμβούλιο
ή αντίστροφα μπορούν να ζητήσουν την απόφαση
των Ογκολογικών Συμβουλίων για ένα ή περισσότερα
περιστατικά. Επίσης ο συντονιστής συγκεντρώνει τα
περιστατικά που παραπέμπονται από την ιατρική ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος.
στ. Σ 
τα Ογκολογικά Συμβούλια παραπέμπονται όλα τα
περιστατικά κακοηθών νεοπλασιών που αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο. Στον Εσωτερικό Κανονισμό
προβλέπεται η συχνότητα και ο τόπος συνεδρίασης
των Ογκολογικών Συμβουλίων, όπως και η γραμματειακή τους υποστήριξη, εάν αυτό είναι εφικτό.
ζ. Ο 
ι εισηγήσεις των μελών καταγράφονται υποχρεωτικά
στον ιατρικό φάκελο, όπως και η απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου. Την ευθύνη υλοποίησής της έχει ο
θεράπων ιατρός. Ο ασθενής δικαιούται να λάβει γνώση
των εισηγήσεων και της απόφασης και να ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το θεράποντα ιατρό και οποιοδήποτε μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου.

εγκύκλιοι - αποφάσεις
 Τροπολογία του νόμου 4052/2012 από την Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

1. Σ 
το άρθρο 134 παρ. 3, σελ. 1172 συμπληρώνεται:
«Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε
κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μια «Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση
του διοικητή του νοσοκομείου και είναι ένας διαιτολόγος που
προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος Κλινικής Διατροφής και ένας φαρμακοποιός που προτείνεται από το
Διευθυντή της Φαρμακευτικής Υπηρεσίας [...]»
Διαγράφεται: «Εάν κρίνεται αναγκαίο τα μέλη της Ομάδας
Υποστήριξης Θρέψης καλούν το φαρμακοποιό του νοσοκομείου να εκφέρει άποψη για τη διατροφική υποστήριξη κάποιου ασθενούς».
2. Στο άρθρο 134 παρ. 4, σελ. 1172 συμπληρώνεται:
«Στην αρμοδιότητα των διαιτολόγων του τμήματος Κλινικής
Διατροφής, καθώς και της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης,
στις περιπτώσεις που αυτή παρεμβαίνει, ανήκουν η χορή-

γηση σκευασμάτων σχετικών με τη θρέψη, βάσει σχεδίου
διατροφικής αντιμετώπισης υπογεγραμμένο από τον διαιτολόγο και τον φαρμακοποιό που εκτελεί [...]»
3. Σ 
το άρθρο 134 παρ. 5, σελ. 1172 συμπληρώνεται:
«Το ιατρικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι των φαρμακοποιών της Φαρμακευτικής Υπηρεσίας και της Ομάδας Θρέψης και των διαιτολόγων του τμήματος Κλινικής Διατροφής
και της Ομάδας».
4. Ά 
ρθρο 135 παρ. 2δ, σελ. 1173 συμπληρώνεται:
«Σε κάθε ογκολογικό συμβούλιο συμμετέχει επίσημα ως
μόνιμο μέλος ο Διευθυντής της Φαρμακευτικής υπηρεσίας
ή άλλος κλινικός ή μη φαρμακοποιός που αυτός ορίζει.»
Στη σελ. 1173 διαγράφεται: «Ακόμα μπορούν να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ο κλινικός
φαρμακοποιός».
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

ΟNOMAΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IREMOFAR®. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά):  Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο 25mg/tab: Κάθε επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο περιέχει 25mg Hydroxyzine hydrochloride.  Πόσιμο διάλυμα 10mg/5ml: Τα 5ml πόσιμου
διαλύματος περιέχουν 10mg Hydroxyzine hydrochloride. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο.  Πόσιμο διάλυμα. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση αγχωδών εκδηλώσεων σε ενήλικες. Για συμπτωματική
αντιμετώπιση κνησμού. Ως ηρεμιστικό κατά την προεγχειρητική αγωγή. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τα Επικαλυμμένα με υμένιο δισκία και το Πόσιμο Διάλυμα λαμβάνονται από το στόμα.  Ενήλικες: Για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση αγχωδών εκδηλώσεων: 50mg ημερησίως
διηρημένα σε τρεις μεμονωμένες χορηγήσεις των 12,5-12,5-25mg. Σε σοβαρότερα περιστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν δόσεις έως το ανώτερο 300mg ημερησίως. Για συμπτωματική αντιμετώπιση κνησμού: Δόση έναρξης 25mg πριν από την ανάπαυση. Εάν κριθεί απαραίτητο μπορούν
να δοθούν στη συνέχεια δόσεις μέχρι το ανώτερο 25mg, 3-4 φορές ημερησίως. Ως ηρεμιστικό κατά την προεγχειρητική αγωγή: 50-200mg ημερησίως σε 1 έως 2 χορηγήσεις: Εφάπαξ χορήγηση 1 ώρα πριν από την επέμβαση. Μπορεί να προηγηθεί μία χορήγηση το βράδυ πριν από τη χορήγηση
αναισθησίας. Η μέγιστη εφάπαξ δόση σε ενήλικες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200mg, ενώ η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300mg.  Παιδιά (από 12 μηνών): Για συμπτωματική αντιμετώπιση κνησμού: − από 12 μηνών έως 6 ετών: 1mg/kg σ.β. ημερησίως, αυξανόμενο αν
είναι απαραίτητο μέχρι το ανώτερο 2,5mg/kg σ.β. ημερησίως, σε διηρημένες δόσεις. − άνω των 6 ετών: 1mg/kg σ.β. ημερησίως, αυξανόμενο αν είναι απαραίτητο μέχρι το ανώτερο 2mg/kg σ.β. ημερησίως, σε διηρημένες δόσεις. Ως ηρεμιστικό κατά την προεγχειρητική αγωγή: Εφάπαξ χορήγηση
1mg/kg σ.β. μία ώρα πριν από την επέμβαση. Μπορεί να προηγηθεί χορήγηση 1mg/kg σ.β. τη νύχτα πριν από τη χορήγηση αναισθησίας. Τροποποιήσεις δοσολογίας: Η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται μέσα στα συνιστώμενα όρια δόσεων, ανάλογα με την απάντηση του ασθενούς στη
θεραπεία. Στους ηλικιωμένους συνιστάται έναρξη της θεραπείας με το ήμισυ της συνιστώμενης δόσης, λόγω παρατεταμένης δράσης. Σε ασθενείς με δυσλειτουργία του ήπατος συνιστάται η ελάττωση της ημερήσιας δόσης κατά 33%. Η δοσολογία πρέπει να ελαττώνεται σε ασθενείς με μέτρια
έως βαριά ανεπάρκεια, λόγω μειωμένης αποβολής του μεταβολίτου σετιριζίνη. Αντενδείξεις:  Ιστορικό υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος, στη σετιριζίνη, σε άλλα παράγωγα της πιπεραζίνης, στην αμινοφυλλίνη ή την αιθυλενοδιαμίνη.  Ασθενείς που πάσχουν από
πορφυρία. Κύηση, τοκετός και γαλουχία (βλέπε κεφ. 4.6).  Επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο 25mg/tab: Τα επικαλυμμένα με υμένιο δισκία IREMOFAR περιέχουν λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφησης
γλυκόζης – γαλακτόζης δεν πρέπει να παίρνουν το φάρμακο αυτό.  Πόσιμο διάλυμα 10mg/5ml: Το πόσιμο διάλυμα IREMOFAR περιέχει 10mg/5ml περιέχει 5mg σακχαρόζης ανά ml. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφησης γλυκόζης
– γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης – ισομαλτάσης δεν πρέπει να παίρνουν το φάρμακο αυτό. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:  Χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με οργανική βλάβη του εγκεφάλου, αυξημένη πιθανότητα για σπασμούς ή επιληψία.  Τα
παιδιά είναι πιθανότερο να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ (βλέπε 4.8). Σπασμοί έχουν αναφερθεί συχνότερα σε παιδιά παρά σε ενηλίκους.  Λόγω αντιχολινεργικών ιδιοτήτων χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γλαύκωμα, υπερτροφία του προστάτη, επίσχεση ούρων,
μειωμένη κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνος, βαρειά μυασθένεια ή άνοια.  Απαιτείται τροποποίηση της δόσης σε σύγχρονη χορήγηση με άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ ή αντιχολινεργικά φάρμακα (βλέπε 4.5).  Η σύγχρονη κατανάλωση οινοπνεύματος πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε
4.5).  Χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα για καρδιακή αρρυθμία ή λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπεία με ένα δυνητικό αρρυθμιογόνο φάρμακο.  Στους ηλικιωμένους συνιστάται έναρξη της θεραπείας με το ήμισυ της συνιστώμενης δόσης,
λόγω παρατεταμένης δράσης.  Σε ασθενείς με δυσλειτουργία του ήπατος ή με μέτρια έως βαριά νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται ελάττωση της δόσης (βλέπε 4.2). Σε δόση άνω των 6,5ml του πόσιμου διαλύματος IREMOFAR 2mg/ml, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη. Η σακχαρόζη μπορεί να είναι επιβλαβής για τα δόντια.Το πόσιμο διάλυμα IREMOFAR 2mg/ml περιέχει μικρές ποσότητες (1,0mg) αιθανόλης (αλκοόλης). Η συγκέντρωση αλκοόλης μετά τη χορήγηση 100ml πόσιμου διαλύματος (που ισοδυναμεί με 200mg
υδροξυζίνης) ανέρχεται στα 100mg, που ισοδυναμούν με 2,5ml μπύρας ή 1ml κρασιού. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς που υποφέρουν από αλκοολισμό, σε εγκύους γυναίκες ή γυναίκες που θηλάζουν, σε παιδιά και σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ασθενείς με ηπατοπάθειες
ή επιληψία.Επιβάλλεται η διακοπή της θεραπείας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις διαγνωστικές δοκιμασίες για αλλεργία και την πρόκληση βρογχόσπασμου με μεταχολίνη, για να αποφευχθεί ο επηρεασμός των αποτελεσμάτων αυτών των δοκιμασιών. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανημάτων: Η υδροξυζίνη μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα αντίδρασης και συγκέντρωσης. Οι ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται για αυτήν την πιθανότητα και να τους γίνεται σύσταση να απέχουν από την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων. Σύγχρονη κατανάλωση
οινοπνεύματος ή άλλων κατασταλτικών του ΚΝΣ πρέπει να αποφεύγεται, επειδή επιδεινώνει αυτές τις επιδράσεις. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται κυρίως με την κατασταλτική δράση της υδροξυζίνης επί του ΚΝΣ ή την παράδοξη διέγερση του ΚΝΣ, με την
αντιχολινεργική δράση ή με αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες:  Καρδιακές διαταραχές: Ταχυκαρδία.  Οφθαλμικές διαταραχές: Διαταραχές προσαρμογής, θάμβος οράσεως.  Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Δυσκοιλιότης,
ξηροστομία, ναυτία, έμετος.  Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Κόπωση, κακουχία, πυρεξία.  Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Αναφυλακτικό σοκ, υπερευαισθησία.  Παρακλινικές εξετάσεις: Μη φυσιολογικές ηπατικές δοκιμασίες.  Διαταραχές του
νευρικού συστήματος: Σπασμοί, ζάλη, δυσκινησία, κεφαλαλγία, αϋπνία, καταστολή, υπνηλία, τρόμος.  Ψυχιατρικές διαταραχές: Διέγερση, σύγχυση, αποπροσανατολισμός, παραισθήσεις.  Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών: Κατακράτηση ούρων.  Διαταραχές του αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Βρογχόσπασμος.  Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Αγγειονευρωτικό, οίδημα, δερματίτις, κνησμός, ερυθηματώδες ή κηλιδο-βλατιδώδες εξάνθημα, αυξημένη εφίδρωση, κνίδωση, τοπικό φαρμακευτικό εξάνθημα.  Αγγειακές
διαταραχές: Υπόταση. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.: 14º Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας 1, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.:210 8072512, Fax: 210 8078907. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8570/06.02.2007.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26.11.2009. Iremofar C. tab. N.T. 1.16, Λ.Τ. 1,91 Iremofar Oral sol. N.T. 1.04, Λ.Τ. 1,73 (σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή). ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

17

spc

Προς: Γ.Γ. κ. Ν. Πολύζο
Θέμα: «Τροπολογία ν. 4052/2012»

Αθήνα, 15.03.2012
Αρ. Πρωτ.: 385

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υ.Υ.Κ.Α. εξέδωσε δελτίο τιμών με αρ. πρωτ.: ΔΥΓ3(α)/οικ. 141292 στις
21.12.2012.
Αναρτητέα στην ιστοσελίδα του υπουργείου
Αθήνα, 21.12.2011
Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ3(α) /οικ.141292
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ Δ΄
Αριστοτέλους 17, 101 87
Τηλέφωνο: 210 5237483, Fax: 210 5227360
Θέμα: «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»
Έχοντας υπόψη:
− τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)
− το Ν.Δ. 96/73 «Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 784/78,
1316/83, 1965/91, 1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09
και ν. 3840/2010
− το άρθρο 45 παρ. 12 του ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20.03.2002)
− το ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.04.2010)
− το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011)
− το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/
Α/17.12.2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
− το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
− τα Π.Δ. 109 και 110/11.11.2011 (ΦΕΚ 243/Τ.Α’/11.11.2011)
«Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου ως Πρωθυπουργού
και Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
− την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09) «Τροποποίηση και νέα
Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.05.2009», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
− το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
− τα άρθρα 40 και 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/31.03.2011)
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

18

− το άρθρο 39 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) περί
Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
− το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) περί
Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης
− το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.
− την υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/οικ.35997/
11.4.2011 «Συγκρότηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων»
− την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11.05.2011 (ΦΕΚ
840/Β/02.05.2011) απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων»
− την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.85781/27.07.2011 (ΦΕΚ
1666/Β/27.07.2011) απόφαση «Αναθεώρηση του καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρ. 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010»
− την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.128948/22.11.2011 απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 2785/Β/
02.12.2011)
− το από 19.12.2011 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής
τιμών φαρμάκων
− το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και
καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω
φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη
την Επικράτεια, ως εξής:
Άρθρο 2

 

τις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεΣ
ται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν
Φ.Π.Α. 6,5%. 
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα
φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά
1,41%.

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Άρθρο 3
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει
από Παρασκευή 23.12.2011.
Για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες ισχύει από 16 Ιανουαρίου 2012.

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46
«περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ανδρέας Λοβέρδος

Επικουρικοί φαρμακοποιοί στο Ε.Σ.Υ.
 Επιστολή του Γ.Γ. του Υ.Υ.Κ.Α. κου Ν. Πολύζου προς τους Διοικητές

των 7 Υ.ΠΕ. με θέμα: «Άμεση λύση επικουρικών φαρμακοποιών στο Ε.Σ.Υ.»

«Αξιότιμοι διοικητές,
Σας παρακαλώ να βρείτε άμεσα λύση προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων ευθύνης
σας, με την εξέταση παραμονής των ήδη υπηρετούντων
επικουρικών φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακοποιών
που υπηρετούν σήμερα στα νοσοκομεία των Ε.Σ.Υ., καθώς

και την επιπλέον πρόσληψη 30 επικουρικών φαρμακοποιών
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Κ.Α.
Ν. Πολύζος»

 Επιστολή της 1ης Υ.ΠΕ. προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

με θέμα: «Άμεση λύση επικουρικών φαρμακοποιών στο Ε.Σ.Υ.»

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, στο οποίο
αναφέρεται η αναζήτηση λύσης στο θέμα των επικουρικών
φαρμακοποιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία των νοσοκομείων και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.
Υ10Β/Γ.Π./103252/19.09.2011 Κ.Υ.Α. πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, με την οποία εγκρίθηκαν εννέα (9) ΠΕ
Φαρμακοποιών και δέκα (10) ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου για τα

νοσοκομεία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, παρακαλούμε όπως μας
απαντήσετε εάν οι θέσεις αυτές είναι αρκετές για τις ανάγκες
σας σε όσα νοσοκομεία υπάρχει έγκριση καθώς και στα υπόλοιπα, με τις ανάλογες προτάσεις σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αριστείδης Μουσιώνης»

 Πρόσληψη επικουρικών φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου σε Φορείς Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμοδιότητας Διοίκησης
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (∆.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας

 

ΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Θεσσαλονίκης για χρονικό
Ψ
διάστημα δώδεκα (12) μηνών:
Μία (1) θέση ∆.Ε. Βοηθών Φαρμακείου.
Γ .Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:
Μία (1) θέση ∆.Ε. Βοηθών Φαρμακείου.
Γ .Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:
Μία (1) θέση Φαρμακοποιών και

μία (1) θέση ∆.Ε. Βοηθών Φαρμακείου.

Γ .Ν. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:
Μία (1) θέση Φαρμακοποιών.
Γ .Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:
Μία (1) θέση ∆.Ε. Βοηθών Φαρμακείου.

19

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Κατανομή εφημεριών
 Τροποποίηση της απόφασης κατανομής ποσού για αποζημίωση εφημεριών

που καλύπτει το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2011
Αθήνα, 30.12.2011
Α.Π.: Υ10Β/Γ.Π./121782

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠ
ΤΜΗΜΑ Β
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 17
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 87
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζησιμόπουλος Δ., Καϊάφα Αιμ.
Τηλ.: 2105247421
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης κατανομής ποσού για
αποζημίωση ενεργών εφημερίων Χημικών, Βιοχημικών,
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών,
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων»
Έχοντας υπόψη:
1. την αρ. Υ10β/Γ.Π.155687/24.1.2011 (ΦΕΚ 51Β/25.1.2011)
απόφαση «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών,
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/Γ.Π. οικ.97818/01.09.2011 (ΦΕΚ
2259/11.10.2011/Β) και Υ10β/139675/30.12.2011 (ΦΕΚ
3191/30.12.2011/Β)
2. τ ην αρ. Υ10β /Τ.Π.14913/28.02.2011 απόφασή μας, όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. Υ10β/114217/24.10.2011
3. τ α σχετικά αιτήματα των ΥΠΕ ανά νοσοκομείο ευθύνης
τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Τροποποιούμε την αρ. Υ10β/Γ.Π. 14913/28.02.2011 απόφαση κατανομής ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημερίων
Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων», όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. Υ10β/114217/24.10.2011 απόφασή μας και αυξάνουμε την αντίστοιχη δαπάνη κατά ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00€)
ως εξής:

20

νοσοκομείο

δαπάνη

Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

60.000€

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

40.000€

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

1.000€

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

2.100€

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

25.000€

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

23.000€

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

32.500€

Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

30.500€

Γ.Ν.Α. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

55.000€

Γ.Ν.Α. ΠΑΙΔΩΝ «Π. ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

20.000€

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

20.400€

ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

35.000€

Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»

8.800€

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

2.000€

Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

6.600€

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

8.000€

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

14.800€

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

14.800€

Γ.Ν. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

5.600€

Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

5.600€

Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»

11.000€

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

25.700€

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

11.250€

Γ.Ο. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

8.300€

Π.Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»

27.500€

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

5.800€
10.100€

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

5.400€

Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ

1.100€

Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΩ

1.100€

Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»

8.300€

εγκύκλιοι - αποφάσεις

νοσοκομείο

δαπάνη

νοσοκομείο

ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

40.000€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

18.800€

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

δαπάνη
1.100€
20.000€

3.300€

Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

2.600€

Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

2.500€

Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

3.500€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

9.000€

Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

15.100€

Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ»

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

12.000€

Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5.000€

Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

5.400€

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

77.000€
10.000€

Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ»

19.500€

Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

45.000€

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

2.400€
3.300€

4.000€

1.100€

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

4.100€

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

20.000€
7.500€

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

25.000€

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

7.900€

Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

21.700€

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

6.400€

10.000€

Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2.400€

Γ.Ν. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4.500€

Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

1.400€

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

4.000€

Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ

1.300€

31.700€

Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1.150€

Ν. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3.600€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

1.250€

Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

1.000€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

2.700€

Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ

3.100€

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

33.000€

Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ

2.800€

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

25.000€

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

4.500€

Γ.Ν.Π.Π. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

54.000€

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3.800€

Ε.Ν.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

2.300€

Ψ.Ν. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

4.300€

Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ

2.500€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1.100€

Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

6.800€

Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

8.250€

Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ

10.000€

Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2.500€

Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΖΕΙΟ»

2.800€

Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

1.400€

Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

2.600€

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.400€

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

23.250€

Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»

25.000€

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ»

2.400€

Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

1.100€
0€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

2.100€

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

8.300€

Γ.Ν. ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

1.250€

Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ

1.100€

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

16.000€

Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2.400€

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5.100€

Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

7.500€

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3.000€

Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

5.250€

Ψ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

7.400€

Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

4.500€
30.000€

21

εγκύκλιοι - αποφάσεις

νοσοκομείο

δαπάνη

Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4.500€

νοσοκομείο

δαπάνη

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

23.000€

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

34.750€

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

8.100€

Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18.750€

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4.900€

Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

3.700€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

1.200€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

2.300€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1.200€

Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

5.800€

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

1.200€

Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

1.100€

Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ

Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.700€

ΣΥΝΟΛΟ

Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3.250€

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1.200€

Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3.600€

Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10.000€

ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

40.000€

Γ.Ν.Η. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

20.000€

7.500€
1.500.000€

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/Γ.Π. 14613/
28.02.2011 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ανδρέας Λοβέρδος

 Νόμος υπ’ αριθ. 4038: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πληρωθεί κάποιους μήνες του 2011 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νόμο 4038 άρθρο
32 παράγραφο 6 (ΦΕΚ Α΄ 14/02.02.2012).
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
[...]
Άρθρο 32
Λοιπές ρυθμίσεις
[...]

22

6. Σ 
την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄226), μετά
το εδάφιο 8 προστίθεται εδάφιο 9 ως εξής:
«9. Για τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Κ.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία και η αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια εκάστου έτους, δύνανται να επιβαρύνουν
τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση
ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.»

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Εκτέλεση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα δημόσια νοσοκομεία
 Εκτέλεση συνταγών των φαρμάκων του άρθρου 12, παρ. 2

του ν. 3816/2010 από τα νοσοκομεία

Αθήνα, 20.12.2011
Αρ. πρωτ.: ΔΥΓ3(α)/Γ.Π. 140492
Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με ευθύνη του Διοικητή του νοσοκομείου, σε κάθε νοσοκομειακό φάρμακο τηρείται μηχανογραφικά με επιμέλεια το αρχείο των στοιχείων παρακολούθησης των φαρμάκων του άρθρου 12, παρ. 2 του ν.
3816/2010, που εν συντομία αποκαλούνται Φάρμακα Ειδικών Παθήσεων (Φ.Ε.Π.), ως κάτωθι:
νοσοκομείο
Ευαγγελισμός
Αιματολογική
Κλινική

ασθενής
Πέτρου
Κωνσταντίνος

ταμείο
ΟΠΑΔ

ιατρός
25675
Λάμπρου
Νίκος

διάγνωση

θεραπευτικό
σχήμα

έναρξη

...

...

01.07.2011

επαναληψιμότητα
1 φορά
το μήνα για
6 μήνες

* Τα στοιχεία του ως άνω σχήματος αποτελούν τυχαίο παράδειγμα.

Αν πρόκειται για συνταγή από ιδιώτη γιατρό, στο 1ο πεδίο
συμπληρώνεται «Ιδιώτης γιατρός».
Αν πρόκειται για συνταγή από ιδιωτική κλινική, στο 1ο πεδίο συμπληρώνεται «Ιδιωτική κλινική» και το όνομα της
κλινικής.
Οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να συνταγογραφούν φάρμακα εντός συγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας,
όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που συνοδεύει το φάρμακο, σύμφωνα
με το άρθρο 8, παρ. 4 του ν. 3457/2006.
Προκειμένου να μη δημιουργείται συμφόρηση στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία και με δεδομένο ότι τα θεραπευτικά
σχήματα αφορούν σε χρόνιες παθήσεις που επιδέχονται
προγραμματισμό, θα πρέπει να οργανωθεί ένας στοιχειώδης προγραμματισμός προσέλευσης ασθενών με βάση το
ατομικό φύλλο για κάθε ασθενή, όπως έχει αποτυπωθεί
στο ως άνω σχήμα.
Ο ίδιος προγραμματισμός θα ισχύει και για τα θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία με ημερήσιο εισιτήριο.
Στην πρώτη εφαρμογή οι ασθενείς θα πρέπει να επιλέξουν
με βάση:
α) την εντοπιότητα (τόπο κατοικία τους) ή
β) το νοσοκομείο που γίνεται η συνταγογράφηση ή η εφαρμογή της θεραπείας τους. Οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται
από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, εκτός αν αλλάξουν

24

τόπο κατοικίας ή θεράποντα ιατρό, οπότε θα πρέπει να
υποβάλουν νέα δήλωση.
Το νοσοκομειακό φαρμακείο είναι υποχρεωμένο να εφοδιάζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του και στο
μέτρο που θα διασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή διάθεση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους, έτσι ώστε να
αποφεύγεται εφεξής η ταλαιπωρία των ασθενών και των
συγγενών τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. Δημόπουλος

εγκύκλιοι - αποφάσεις
 Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Α. Δημόπουλου προς τις Υ.ΠΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Α. Δημόπουλος έστειλε επίσης επιστολή προς τους διοικητές όλων των Υ.ΠΕ. με θέμα: «Εκτέλεση συνταγών
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα Δημόσια Νοσοκομεία» στην οποία αναφέρει ότι:
«Θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα όλους τους διοικητές των νοσοκομείων ευθύνης σας να δοθεί εντολή στα νοσοκομειακά φαρμακεία να εκτελούν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων του άρθρου 12, του ν. 3816/2010 ασθενών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
συμπεριλαμβανομένων και των συνταγών του ΟΓΑ».

 Επιστολή της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. προς τον Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. Δημόπουλο
Με την ακόλουθη επιστολή η Π.Ε.ΦΝ.Ι. έθεσε στον Α. Δημόπουλο διευκρινιστικά ερωτήματα για την εκτέλεση των
συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αθήνα, 18.01.2012
Αρ. πρωτ.: 373
Προς: Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας Υ.Υ.Κ.Α. κο Α. Δημόπουλο
Θέμα: Εκτέλεση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα Δημόσια
Νοσοκομεία
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 1043/13.01.2012 εγγράφου
σας και προς διευκόλυνση των διαδικασιών παρακαλούμε
όπως μας διευκρινισθούν:
1. Π 
οιος ο τρόπος εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συντα-

γών, δεδομένου ότι τα νοσοκομειακά φαρμακεία δεν
έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύστημα;
2. Η 
δαπάνη που θα αφορά τις συγκεκριμένες συνταγές
φαρμάκων ειδικών παθήσεων του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 θα εξαιρεθεί του ετήσιου προϋπολογισμού
που έχει κάθε νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη
αυτοί έχουν μειωθεί για το 2012;
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις

του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 13.12.2011
Α.Π.: ΔΥΓ3γ/121296
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, 101 87

Πληροφορίες: Τ. Γκανιάτσα
Τηλέφωνο: 210 5225301
Θέμα: Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις
διατάξεις του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών.
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα
Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)», άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/
Τ.Α’/2006)



25

εγκύκλιοι - αποφάσεις
2. την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.07.1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης
των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/
Τ.Β’/1988)
3. τ ο Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Τ.Α’/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
4. τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/
Τ.Α’/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51, παρ.
2 και 3 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Τ.Α’/2011) «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
5. τ ις υπ’ αριθμ. 59172/26.08.2011, 59173/26.08.2011,
59174/01.09.2011, 59175/01.09.2011 αποφάσεις του
Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας παραγωγής αποκλειστικά
για εξαγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων Fentanyl
Lavipharm Διαδερμικά έμπλαστρα 25mg/h, 50mg/h,
75mg/h και 100mg/h

6. το από 03.11.2011 αίτημα της εταιρείας Lavipharm S.A.
7. τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συνεδρία
αριθμ. 5/15.11.2011
8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Την υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Fentanyl Lavipharm 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h
(Transdermal Patches με δραστική ουσία Fentanyl) στον Πίνακα Γ΄ των διατάξεων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ανδρέας Λοβέρδος

 Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στην απόφαση αρ. 71 της συνεδρίασης 11/21.11.2011
αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε «από 01.11.2011
να συνεχίσουν να χορηγούνται κυτταροστατικά, ερυθροποιητίνες για νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, αυξητική ορμόνη και
παράγοντες αποσιδήρωσης σε εξωτερικούς ασθενείςασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων μέχρι νεωτέρας».

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 213
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
Σχετικά:
1. Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. 71 συνεδρίαση 11/21.12.2011
2. Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. 70 συνεδρίαση 11/21.12.2011
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας αναφέρουμε τα
κάτωθι:

26

Στην απόφαση αρ. 70 της συνεδρίασης 11/21.12.2011
αποφασίστηκε ομόφωνα «η χορήγηση από τα φαρμακεία
των Κρατικών Νοσοκομείων των φαρμάκων βραχείας νοσηλείας, τα οποία αφορούν στην εξυπηρέτηση ασθενώνασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα κάνουν την έγχυση
σε Κρατικά Νοσοκομεία».
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε
τα Κρατικά Νοσοκομεία να εξασφαλίζουν την προμήθεια
επαρκούς ποσότητας φαρμάκων για τους ασθενείς που
παρακολουθούνται σε αυτά, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και η επιβάρυνση του Οργανισμού με τυχόν προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικά
φαρμακεία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ. Βουδούρης

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)
 Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς

διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων με αριθ. Διακήρυξης Ε.Π.Υ. 3/2011
Αθήνα, 08.12.2011
Αρ. Πρωτ. 10565
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΡΙΘ. 81/18.11.2011
[...]
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Ορίζουμε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία, αποτελούμενη από τα
κάτωθι μέλη:
1) κα Τσικαλάκη Ειρήνη, Διευθύντρια Φαρμακείου Ν.Α.Δ.Π.Α.
«Ανδρέας Συγγρός» ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κο Γούλα Βασίλειο, Διευθυντή Φαρμακείου
του ΓΝ Αγρινίου.
2) κα Τσακάλου Αλίκη, Διευθύντρια Φαρμακείου του ΠΓΝΘ
«ΑΦΕΠΑ» ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα Βλάχου Μαργαρίτα, Φαρμακοποιό του Φαρμακευτικού Τμήματος του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός».
3) κα Τσιατά Αικατερίνη, Διευθύντρια Φαρμακείου του ΠΓΝ
Ρίο Πατρών «Παναγία Η Βοήθεια» ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την κα Γεννηματά Δήμητρα, Φαρμακοποιό με βαθμό Διευθύντριας Ε.Σ.Υ. στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο
Μπενάκειο-ΕΕΣ».

4) κος Μαργαρίτης Πάρις, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών του ΓΝΑ «Έλενα Βενιζέλου» ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την κα Φουσέκη Ευθυμία, Υπεύθυνη του
Τμήματος Προμηθειών του ΓΝΑ «Ελπίς».
5) κα Μπαλώσου Αργυρώ, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου «Οφθαλμιατρείο» Αθηνών ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κο Σαλματάνη Μανώλη, Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών του ΓΝΑ
«Αγία Όλγα».
Γραμματέας της Επιτροπής και χειριστής διατρητικού μηχανήματος ορίζεται η κα Κανάρη Μάγδα, Υπάλληλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, με αναπληρωτή τον κο Στασινόπουλο Διονύσιο, Υπάλληλο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια του διαγωνισμού, η
αξιολόγηση των προσφορών, η σύνταξη σχετικών πρακτικών αξιολόγησης και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για τα περαιτέρω.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.12.2011, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9.30π.μ. στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (οδός Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας: 213 2010402).
Σε περίπτωση που τα τακτικά μέλη δηλώνουν κώλυμα παρακαλούνται με ευθύνη τους να ενημερώνουν τους αναπληρωτές τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

 Παροχή διευκρινίσεων από την Ε.Π.Υ. για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων

στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Ε.Π.Υ. 4/2011 για την προμήθεια φαρμάκων
Αθήνα, 19.01.2012
Αριθμ. Πρωτ.: 451
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

28

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 3
Τ.Κ.: 11521-ΑΘΗΝΑ
URL: www.epromy.gr
Πληροφορίες: Ν. Καπετανέας, Μ. Κανάρη
Τηλέφωνο: 2132010579/557
Αρ. μηχ. τηλ.: 2132010433

εγκύκλιοι - αποφάσεις
E-mail: nkapetaneas@yyka.gov.gr
magda.kanari@epromy.gr

κατηγορίες
ειδών

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων
για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων
στο διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκων
με αριθμ. διακήρυξης Ε.Π.Υ. 4/2011»
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Ε.Π.Υ. 4/2011 διακήρυξης που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας www.epromy.gr, σας διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής
αναφέρθηκε ως διάρκεια σύμβασης οι 12 μήνες. Η διάρκεια
αφορά 3 μήνες.

GRANULOKINE INJ. SOL. 5 PF. SYR. x
30MU (300MCG)/0,5ML
GRANULOKINE INJ. SOL. 5 PF. SYR. x
48MU(480MCG)/0,5ML
NIVESTIM, INJ. SO. INF. 30MU
(300MCG/0,5ML), 5 PF. SYR. x 0,5ML
NIVESTIM, INJ. SO. INF. 48MU
(480MCG/0,5ML), 5 PF.SYR. x 0,5ML
ZARZIO SO. INJ. INF. 30MU (60MU/
ML) 0,5 ML PF SYR BT x 5 PF.SYR.
ZARZIO SO. INJ. INF. 48MU (96MU/
ML) 0,5 ML PF SYR BT x 5 PF.SYR.

ποσότητες

συνολικός
προϋπολογισμός

1.904

337.008,00€

3.232

859.712,00€

481

85.137,00€

1.750

465.500,00€

861

152.397,00€

1.708

454.328,00€
2.354.082,00€

Ως εκ τούτου τροποποιούνται οι ποσότητες και οι προϋπολογισμοί ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

Αθήνα, 26.01.2012
Αριθμ. Πρωτ.: 613

διευκρινιστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας, σας διευκρινίζουμε ότι για την εν λόγω διαδικασία δεν προβλέπεται η
διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον δεν
πρόκειται για διαγωνιστική διαδικασία αλλά για πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των ασθενών που ήδη βρίσκονται σε θεραπεία με
διαφορετικό σκεύασμα από αυτό με το οποίο θα υπογραφεί
η σύμβαση της υπ’ αριθμ. Ε.Π.Υ. 2/2011 διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή
ενδιαφερομένων για την προμήθεια φαρμάκων
με αριθμ. διακήρυξης Ε.Π.Υ. 4/2011»
Σε συνέχεια της αριθμ. Ε.Π.Υ. 4/2011 διακήρυξης που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας www.epromy.gr και το αριθμ. πρωτ. 451/19.01.2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

 Επιστολή της επιτροπής Διενέργειας των Διαγωνισμών προς την Ε.Π.Υ.

σχετικά με το Ε.Π.Υ. 4/2011

Τα μέλη της επιτροπής Διενέργειας των Διαγωνισμών στα φάρμακα έστειλαν την παρακάτω επιστολή προς την πρόεδρο της Ε.Π.Υ. σχετικά με τη διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. Ε.Π.Υ. 4/2011.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Π.Υ.
Θέμα: Σχετικά με τη Διακήρυξη αριθμ. Ε.Π.Υ. 4/2011
Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς Διαγωνισμού
Αξιότιμη κυρία πρόεδρε,
Παρακαλούμε να επανεξετάσετε την Προκήρυξη του Διαγωνισμού που ανακοινώθηκε με τη Διακήρυξη υπ’ αριθ. Ε.Π.Υ. 4/2011.
Στον ανωτέρω διαγωνισμό ειδών με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, αναφέρονται τα είδη με τις
εμπορικές τους ονομασίες.

Ο διαγωνισμός όμως προϋποθέτει την ύπαρξη ανταγωνισμού.
Η προκήρυξη διαγωνισμού με εμπορικές ονομασίες που μπορεί να προσφέρει μόνο μία εταιρεία ανά είδος αποτελεί «φωτογραφική» διαδικασία που δεν είναι σύννομη.
Με εκτίμηση
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Τσικαλάκη Ειρήνη, Τσακάλου Αλίκη, Τσιατά Κατερίνα

29

εγκύκλιοι - αποφάσεις
 Ενημέρωση από την Ε.Π.Υ. σχετικά με διαγωνισμούς

για ορθοπεδικά υλικά και δραστικές ουσίες
Αθήνα, 03.02.2012
Α.Π.: 889

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με διαγωνισμούς για
ορθοπεδικά υλικά και δραστικές ουσίες για επιπλέον
εξοικονόμηση κατά το έτος 2012»
Στο πλαίσιο εξοικονόμησης οικονομικών πόρων για το έτος
2012 από τους διαγωνισμούς του ΠΠΥΥ 2010 και 2011 για
προμήθειες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Υ. 17/2010 ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ του ΠΠΥΥ 2010»:
Στο 1ο τρίμηνο του 2012, η Ε.Π.Υ. θα ολοκληρώσει το διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης Ε.Π.Υ.17/2010 (αρ. ΦΕΚ 777/τευχ.
Β’/04.06.2010) για προμήθεια ορθοπεδικών υλικών, καθώς και
το σύνολο των ορθοπεδικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ευθύνης της από τον οποίο εκτιμάται ότι θα
εξοικονομηθούν έως 50 εκατ. ευρώ, από 01.04.2012.
Β) «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ»:
Όπως είναι γνωστό, η Ε.Π.Υ. έχει ήδη διενεργήσει δύο διαγω-

νισμούς για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική
ουσία (αρ. ΦΕΚ 2079/τευχ. Β’/20.09.2011) για 14 δραστικές
ουσίες (εξοικονόμηση έως 50 εκατ. ευρώ), των οποίων την
ανάλωση εποπτεύει. Τα οικονομικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν ανά δραστική ουσία έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών. Οι ανωτέρω τιμές θα ακολουθούνται πιστά
κατά την προμήθεια των ανωτέρω δραστικών ουσιών και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Επίσης, έχει προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο 2012 η διενέργεια επόμενου διαγωνισμού για την προμήθεια 61 δραστικών ουσιών με τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπρασίας (eauction), από την οποία εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος
που θα προκύψει για το ελληνικό δημόσιο θα είναι ύψους 25
εκατ. ευρώ, από 01.04.2012.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι φορείς εποπτείας σας να μην προβούν στη διενέργεια δημόσιων ανοικτών
διαγωνισμών για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών, ήτοι
ορθοπεδικά και δραστικές ουσίες, των οποίων παραρτήματα
(Α) και (Β) αντιστοίχως επισυνάπτονται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

 Επιστολή της επιτροπής Διενέργειας των Διαγωνισμών προς την Ε.Π.Υ.

σχετικά με το διαγωνισμό Ε.Π.Υ. 2

Οι φαρμακοποιοί-μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών έστειλαν επιστολή στην Ε.Π.Υ., σχετικά με την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον Ε.Π.Υ. 2.
Αθήνα, 14.02.2012
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Π.Υ.

Κα Καστανιώτη,

Ο διαγωνισμός Ε.Π.Υ. 2 για 14 δραστικές ουσίες, αν και έχει
ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
όσον αφορά την ηλεκτρονική δημοπρασία, η οποία πραγματοποιήθηκε 14.11.2011-18.11.2011, δεν έχει υπογραφεί
το πρακτικό κατακύρωσης προς τις Φαρμακευτικές Εταιρείες και δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις.

Σχετικά με το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 889/03.02.2012, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι η απώλεια
εξοικονόμησης πόρων της φαρμακευτικής δαπάνης στα

Θέμα: «Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας
για τον Ε.Π.Υ. 2»

30

εγκύκλιοι - αποφάσεις
νοσοκομεία. Όλη η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, μετά από προσφυγές των Φαρμακευτικών Εταιρειών,
όπως πληροφορηθήκαμε από την Ε.Π.Υ. Κάθε μέρα που
περνάει είναι εις βάρος της μείωσης της φαρμακευτικής
δαπάνης και του δημοσίου συμφέροντος.

τότε να αναρτηθούν οι τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών
ως ενημέρωση.
Με εκτίμηση
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Παρακαλούμε όπως ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων, έτσι ώστε να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και

Τσικαλάκη Ειρήνη, Τσακάλου Αλίκη, Τσιατά Κατερίνα

 Ενημέρωση από την Ε.Π.Υ. της βάσης δεδομένων του Παρατηρητήριου Τιμών (Π.Τ.)

με τιμές των νοσοκομειακών φαρμάκων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 10.02.2012
Α.Π. 8868/24.10.2011
Προς: κ.κ. Διοικητές των Υ.Πε. (με ευθύνη τους να
ενημερώσουν τους Διοικητές των Νοσοκομείων και
τους υπεύθυνους Φαρμακείων των Νοσοκομείων)
Θέμα: «Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του
Παρατηρητηρίου Τιμών (Π.Τ.) με τιμές των
νοσοκομειακών φαρμάκων»
Σύμφωνα με το ν. 3846/2010, ο οποίος τροποποίησε το ν.
3580/2007 και με τον οποίο συστάθηκε το Π.Τ., στον έλεγχο τιμών των ειδών του αρθρ. 10 περιλαμβάνονται και τα
φάρμακα μετά και τη σχετική έκδοση της Κ.Υ.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι στο Παρατηρητήριο Τιμών (observe-net) τηρείται βάση δεδομένων με
τιμές νοσοκομειακών φαρμάκων που έχουν επιτευχθεί με
οποιοδήποτε τρόπο προμήθειας, κυρίως μέσω διαπραγ-

μάτευσης, από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς,
οι οποίοι ασκώντας πιέσεις προς τις εταιρείες πέτυχαν
πρόσθετες εκπτώσεις επί των νοσοκομειακών τιμών, σχετιζόμενες πάντα με την ποσότητα και το χαρακτήρα του
νοσοκομείου.
Παρακαλούμε, όπως ενημερώνεται η βάση δεδομένων
του Παρατηρητηρίου Τιμών «observe-net» με τις επιτευχθείσες τιμές, τις αντίστοιχες ποσότητες και τον κωδικό
Ε.Ο.Φ. των νοσοκομειακών φαρμάκων. Σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης στη βάση δεδομένων θα είναι ο ίδιος με
αυτόν που χρησιμοποιεί ο ορισμένος υπάλληλος στο Γραφείο Προμηθειών του νοσοκομείου σας.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολία με τους κωδικούς πρόσβασης παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 213 2010569 και 213 2010402.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

 Σχετική απαντητική επιστολή από την Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Αθήνα, 20.02.2012
Αρ. πρωτ.: 378
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Π.Υ.
Θέμα: «Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του
Παρατηρητηρίου Τιμών με τιμές νοσοκομειακών
φαρμάκων»

Κα Καστανιώτη,
Σχετικά με το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 8868/24.10.2011
(2η ορθή επανάληψη 10.02.2012), έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί με τις ενέργειές τους
προσπάθησαν και συνέβαλαν ουσιαστικά στη μείωση της



31

εγκύκλιοι - αποφάσεις
φαρμακευτικής δαπάνης. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε
ότι μια από τις προτάσεις της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. εδώ και χρόνια είναι η διεξαγωγή διαγωνισμών στα φάρμακα. Ιδιαίτερα μας
χαροποίησε το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α.
ετόλμησε για πρώτη φορά τη διενέργεια διαγωνισμών.
Διαγωνισμοί της Ε.Π.Υ. που έγιναν με σημαντικό αριθμό
δραστικών ουσιών έχουν ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, εντούτοις μέχρι σήμερα
καθυστερούν –λόγω ενστάσεων– να μπουν σε εφαρμογή
οι συμβάσεις των κατακυρωμένων φαρμάκων που έχουν
πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια
εξοικονόμησης πόρων στα νοσοκομεία.
Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του
Παρατηρητηρίου Τιμών δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση, αλλά θα πρέπει να έχει ιστορικότητα στοιχείων και να αποτυπώνει αποτελέσματα κεντρικών διαδικασιών (διαγωνισμούς Ε.Π.Υ., Υ.Π.Ε, κλπ.), οι

οποίες όμως θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε σύντομους
χρόνους.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε, όπως ολοκληρωθεί σύντομα
η διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων που
αφορούν φάρμακα και να αναρτηθούν κεντρικά οι σχετικές τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών για ενημέρωση όλων
των εμπλεκόμενων φορέων.
Δεν είναι σωστό νόμοι που αλλάζουν τη ζωή όλων των
Ελλήνων προς το χειρότερο να υπογράφονται σε ένα απόγευμα και οι διαγωνισμοί για τη μείωση των τιμών των
φαρμάκων που επηρεάζουν τη ζωή των Ελλήνων προς το
καλύτερο να μην υπογράφονται ούτε σε 10 μήνες.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

 Χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια φαρμάκων

της Διακήρυξης Ε.Π.Υ. 3/2011

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1304
Θέμα: Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού
για την προμήθεια φαρμάκων της Δ/ξης Ε.Π.Υ. 3/2011
Αξιότιμε κε/κα,
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 2/16.02.2012 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για
την προμήθεια φαρμάκων με αρ. διακήρυξης Ε.Π.Υ. 3/2011,
σας ενημερώνουμε ότι για τις κάτωθι κατηγορίες ειδών δεν
θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αφού:
Α. για τα κάτωθι είδη έχουν κατατεθεί μοναδικές αποδεκτές προσφορές:
1. DOXORUBICIN 50MG για ενδοφλέβια χορήγηση (11.545),
προϋπολογισμού 245.085,00€
2. 
PROPOFOL 1% 20ML για ενδοφλέβια χορήγηση
(232.075), προϋπολογισμού 624.469,00€
3. PROPOFOL 1% 50ML για ενδοφλέβια χορήγηση (15.844),
προϋπολογισμού 118.040,00€

32

4. PROPOFOL 1% 100ML για ενδοφλέβια χορήγηση
(27.288), προϋπολογισμού 412.034,00€
5. PROPOFOL 2% 50ML για ενδοφλέβια χορήγηση (78.573),
προϋπολογισμού 1.182.636,00€
6. TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG (4.659), προϋπολογισμού
15.795,00€
7. TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG (12.880), προϋπολογισμού
172.299,00€
8. TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG (22.895), προϋπολογισμού 1.498.644,00€
9. TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG (5.660), προϋπολογισμού
517.880,00€
10.TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG (1.625), προϋπολογισμού
191.049,00€
11. 
TEMOZOLOMIDE CAP. 250MG (6.295), προϋπολογισμού 1.052.804,00€
12. VANCOMYCIN 1000MG για ενδοφλέβια χορήγηση
(39.116), προϋπολογισμού 450.197,00€
13. METRONIDAZOLE CAP. 500MG (200.820), προϋπολογισμού 16.300,00€

εγκύκλιοι - αποφάσεις
14. CEFOXITIN 1G για ενδοφλέβια χορήγηση (721.150),
προϋπολογισμού 2.367.813,00€
15. CEFOXITIN 2G για ενδοφλέβια χορήγηση (110.616),
προϋπολογισμού 585.287,00€
16. PANTOPRAZOLE 40MG για ενδοφλέβια χορήγηση
(555.706), προϋπολογισμού 2.470.813,00€
17. MIDAZOLAM 15MG/3ML για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή
χορήγηση (220.210), προϋπολογισμού 216.313,00€
18. AZITHROMYCIN TAB. 500MG (3.918), προϋπολογισμού
5.055,00€
19. CLINDAMYCIN 600MG για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση (173.788), προϋπολογισμού 346.959,00€
20. HYDROCORTISONE 250MG για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση (199.937), προϋπολογισμού 282.562,00€
21. HYDROCORTISONE 500MG για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση (71.185), προϋπολογισμού 127.072,00€
Β. για τα κάτωθι είδη δεν κατατέθηκαν προσφορές:
1. DOXORUBICIN 20MG για ενδοφλέβια χορήγηση, (19.005)
προϋπολογισμού 5.845.633,00€
2. TEMOZOLOMIDE 2,5MG/ML για ενδοφλέβια χορήγηση
(ένεση ή έγχυση), (585) προϋπολογισμού 138.279,00€
Γ. Για τα κάτωθι είδη έχουν κατατεθεί προσφορές
που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα αξία και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, σύμφωνα με το
άρθρο 25 της Διακήρυξης:
1. DOXORUBICIN 10MG για ενδοφλέβια χορήγηση, (14.403)
προϋπολογισμού 68.509,00€
2. AZITHROMYCIN TAB. 250MG, (55.722) προϋπολογισμού
76.627,00€

3. FLUCONAZOLE 100MG/50ML για ενδοφλέβια χορήγηση, (172.428) προϋπολογισμού 807.675,00€.
Η εταιρεία PFIZER HELLAS Α.Ε. προσέφερε τιμές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού για τα είδη DOXORUBICIN 10MG,
IRINOTECAN 20MG/ML-5ML, IRINOTECAN 20MG/ML-2ML,
AZITHROMYCIN TAB. 250MG, CLINDAMYCIN 600MG και
FLUCONAZOLE 100MG/50ML. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της
διακήρυξης, οι προσφορές αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να
συμμετάσχει στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν για τις ανωτέρω κατηγορίες.
Η εταιρεία DEMO Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε τιμές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού για τα είδη VANCOMYCIN
1000MG, CEFTAZIDIME 2G, MIDAZOLAM 15MG/3ML και
FLUCONAZOLE 100MG/50ML. Σύμφωνα με το άρθρο 25
της διακήρυξης, οι προσφορές αυτές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να συμμετάσχει στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν για τις ανωτέρω
κατηγορίες.
Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. προσέφερε τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού για το είδος FLUCONAZOLE
100MG/50ML. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυξης, οι
προσφορές αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να συμμετάσχει στους
αντίστοιχους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν για τις ανωτέρω κατηγορίες.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών:

ενέργεια

ημερομηνία

Διεξαγωγή Εκπαίδευσης από την
Business Exchanges

Από Δευτέρα
13/02/2012 έως
Ολοκληρώθηκε
Τετάρτη 15/02/2012

Διεξαγωγή Εικονικού Πλειστηριασμού

Πέμπτη 16/02/2012

12:00μμ

Τρίτη 21/02/2012

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο πρώτος πραγματικός
ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το «SULBACTAM +
AMPICILLIN (1+2)GR για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.654.338,54€.
Μετά τη λήξη του πρώτου πραγματικού διαγωνισμού θα
ξεκινήσει ο δεύτερος πραγματικός διαγωνισμός για το
«SULBACTAM + AMPICILLIN (0,5+1)GR για ενδοφλέβια ή
ενδομυϊκή χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 498.337,60€.

Διεξαγωγή Πραγματικών
Πλειστηριασμών

ώρα



33

εγκύκλιοι - αποφάσεις

ενέργεια

Διεξαγωγή Πραγματικών
Πλειστηριασμών

ημερομηνία

ώρα

Τρίτη 21/02/2012

Μετά τη λήξη του δεύτερου πραγματικού διαγωνισμού
θα ξεκινήσει ο τρίτος πραγματικός διαγωνισμός για το
«IRINOTECAN 20MG/ML-5ML για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.819.934,00€.
Μετά τη λήξη του τρίτου πραγματικού διαγωνισμού θα
ξεκινήσει ο τέταρτος πραγματικός διαγωνισμός για το
«IRINOTECAN 20MG/ML-2ML για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 346.368,00€.
Μετά τη λήξη του τέταρτου πραγματικού διαγωνισμού θα
ξεκινήσει ο πέμπτος πραγματικός διαγωνισμός για το
«IRINOTECAN 20MG/ML-15ML για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 504.153,00€.

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο έκτος πραγματικός διαγωνισμός για το «RISPERIDONE TAB. 1MG» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 30.134,95€.
Μετά τη λήξη του έκτου πραγματικού διαγωνισμού θα
ξεκινήσει ο έβδομος πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το «RISPERIDONE TAB. 2MG» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 160.822,99€.
Μετά τη λήξη του έβδομου πραγματικού διαγωνισμού
θα ξεκινήσει ο όγδοος πραγματικός διαγωνισμός
Τετάρτη 22/02/2012 για το «RISPERIDONE TAB. 3MG» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
333.362,52€.
Μετά τη λήξη του όγδοου πραγματικού διαγωνισμού
θα ξεκινήσει ο ένατος πραγματικός διαγωνισμός για
το «RISPERIDONE TAB. 4MG» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
616.668,86€.
Μετά τη λήξη του ένατου πραγματικού διαγωνισμού
θα ξεκινήσει ο δέκατος πραγματικός διαγωνισμός
για το «RISPERIDONE TAB. 6MG» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
41.351,52€.

Πέμπτη 23/02/2012

34

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο ενδέκατος πραγματικός
διαγωνισμός για το «GEMCITABINE 200MG για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 472.356,00€.
Μετά τη λήξη του ενδέκατου πραγματικού διαγωνισμού
θα ξεκινήσει ο δωδέκατος πραγματικός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για το «GEMCITABINE 1000MG για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.994.520,00€.
Μετά τη λήξη του δωδέκατου πραγματικού διαγωνισμού
θα ξεκινήσει ο δέκατος τρίτος πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το «VANCOMYCIN 500MG για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.799.849,92€.

εγκύκλιοι - αποφάσεις

ενέργεια

Διεξαγωγή Πραγματικών
Πλειστηριασμών

ημερομηνία

ώρα

Πέμπτη 23/02/2012

Μετά τη λήξη του δέκατου τρίτου πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος τέταρτος πραγματικός
διαγωνισμός για το «METRONIDAZOLE 500MG για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.314.024,40€.
Μετά τη λήξη του δέκατου τέταρτου πραγματικού
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος πέμπτος πραγματικός διαγωνισμός για το «IMIPENEM + CILASTATIN
(500+500)MG για ενδοφλέβια χορήγηση» / ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.785.112,47€.

Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

 Δελτίο τύπου της Ε.Π.Υ. για την ολοκλήρωση και του έκτου κύκλου

Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Ολοκληρώθηκε σήμερα 01.03.2012, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.), με απόλυτη επιτυχία
ο έκτος κύκλος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions),
για την προμήθεια πέντε (5) ειδών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.595.637,00€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις ανα-

λώσεις του 2010 και τις αντίστοιχες τιμές του Δελτίου Τιμών
Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.
Το ποσοστό μείωσης μεταξύ της τρέχουσας νοσοκομειακής τιμής και της χαμηλότερης τιμής που προέκυψε από
τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες ανά κατηγορία έχει ως
ακολούθως:

νοσοκομειακή
τιμή

τιμές

προϋπολογισθείσα
δαπάνη

κατακυρωθείσα
δαπάνη

CEFTAZIDIME 2G

9,09

1,98

1.053.573,00€

EPIRUBICIN 10MG

8,51

5,58

MIDAZOLAM 50MG/10ML

2,99

2,13

METHYLPREDNISOLONE 125MG

1,71

1,27

METHYLPREDNISOLONE 40MG

1,20

0,88

περιγραφή είδους

ποσοστό
μείωσης

εξοικονόμηση
δημόσιου
χρήματος

230.048,46€

-78,16%

-823.524,54€

111.435,00€

73.000,00€

-34,49%

-38.435,00€

1.382.848,00€

984.155,85€

-28,83%

-398.692,15€

570.397,00€

424.657,52€

-25,55%

-145.739,48€

477.384,00€

348.948,16€

-26,90%

-128.435,84€

-42,69%

1.534.827,01€

ΣΥΝΟΛΑ

Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από τη σημερινή διαδικασία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-auctions)

εκτιμάται ότι θα επιφέρουν εξοικονόμηση ύψους
1.534.827,01€ για το Ελληνικό Δημόσιο σε ετήσια βάση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

35

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Γενόσημα προϊόντα
 Δελτίο τύπου του Ε.Ο.Φ. για τα γενόσημα προϊόντα
Λόγω της δημοσιότητας που έχει πάρει
το θέμα των γενοσήμων φαρμάκων και
λόγω του γεγονότος ότι διατυπώνονται
δημοσίως λανθασμένες απόψεις και
ανακριβείς πληροφορίες ακόμη
και από εκπροσώπους θεσμικών
φορέων, ο Ε.Ο.Φ. θεωρεί αναγκαίο να
ενημερώσει για τα εξής:
Γενόσημο προϊόν είναι φαρμακευτικό προϊόν
που έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
ίδιο με ήδη εγκεκριμένο προϊόν (το προϊόν αναφοράς/
πρωτότυπο). Το γενόσημο προϊόν περιέχει την ίδια δραστική, όπως το προϊόν αναφοράς, σε ίδια ποσότητα. Η δραστική ουσία ενός φαρμάκου είναι το συστατικό που του προσδίδει τη θεραπευτική του αποτελεσματικότητα.
Τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι
περίπου 3.000 σε επίπεδο συσκευασίας (στοιχεία 2011) σε
σύνολο περίπου 7.300 φαρμάκων. Σημειώνεται ότι σήμερα τα
γενόσημα καταλαμβάνουν το 18% της αγοράς και θα πρέπει
να ανέλθουν, σύμφωνα με τους στόχους του Μνημονίου, στο
50% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Η τιμολόγησή τους θα είναι εφεξής στο επίπεδο του 40%
των πρωτοτύπων και κατά συνέπεια η αύξηση του μεριδίου
χρήσης τους θα μειώσει σημαντικά τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη με μεγάλο όφελος για την κοινωνική ασφάλιση.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά
τους, τα γενόσημα προϊόντα αδειοδοτούνται μετά τη λήξη
της περιόδου «αποκλειστικότητας» του πρωτοτύπου φαρμάκου, η οποία διαρκεί συνήθως 10 χρόνια. Η αδειοδότηση
των γενοσήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία από κάποια εθνική αρχή της Ε.Ε. ή από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και προβλέπει
εξονυχιστική αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και μελέτη βιοϊσοδυναμίας (bioequivalence
study) ή μελέτη εξαίρεσης από την υποβολή μελέτης βιοϊσοδυναμίας (biowaiver justification) ανάλογα με την περίπτωση
του προς εξέταση γενοσήμου.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), όπως και οι
αντίστοιχοι Οργανισμοί Φαρμάκων των λοιπών κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούν τις μελέτες
βιοϊσοδυναμίας οι οποίες αποτελούν κλινικές μελέτες,

36

υποκείμενες σε έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και διενεργούνται για λογαριασμό των φαρμακευτικών εταιρειών
σε συνεργασία με Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
(κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή τρίτες χώρες π.χ. Η.Π.Α., Καναδάς).
Η ακολουθούμενη προεγκριτική διαδικασία διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα των γενοσήμων
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Ο μετεγκριτικός έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας πραγματοποιείται από τον
Ε.Ο.Φ. με τους εξής τρεις τρόπους:
Α. Με εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων φαρμάκων
που προέρχονται: 
πό τακτικές προγραμματισμένες δειγματοληψίες για εργαα
στηριακό έλεγχο, οι οποίες κατά κανόνα σχεδιάζονται ανά
δραστική ουσία. Στις ομάδες προϊόντων ανά δραστική συμμετέχει η πλειοψηφία των κυκλοφορούντων ιδιοσκευασμάτων, από τα οποία ένα είναι το πρωτότυπο και τα υπόλοιπα
γενόσημα.
 από καταγγελίες υγειονομικού προσωπικού, ασθενών, νοσοκομείων κτλ.
 μέσω του Δικτύου των Επίσημων Εργαστηρίων Ελέγχου
Φαρμάκων (OMCL) σε Προγράμματα Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Φαρμάκων (Market Surveillance Studies,
MSS), με τα οποία ελέγχεται η ποιότητα πλήθους γενοσήμων
προϊόντων, σε Προγράμματα Ελέγχου Προϊόντων εγκεκριμένων με την κεντρική διαδικασία (Centrally Authorized
Products, CAP) και σε προγράμματα μετεγκριτικής επιτήρησης της φαρμακευτικής αγοράς των αμοιβαία (MRP) και
αποκεντρωμένα (DCP) εγκεκριμένων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Την τελευταία πενταετία ελέγχθηκαν εργαστηριακά από τον
Ε.Ο.Φ. περίπου 1.000 συνολικά δείγματα, εκ των οποίων τα 900
ήταν αντίγραφα και το ποσοστό μη κανονικών (ελαττωματικών) ανέρχεται συνολικά σε 4%. Δεν παρατηρείται σημαντική
διαφορά στα ποσοστά μη κανονικότητας μεταξύ γενοσήμων
και πρωτοτύπων προϊόντων. Οι παρτίδες των ελαττωματικών
προϊόντων αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία και ανά

εγκύκλιοι - αποφάσεις
λογα με τη σοβαρότητα του ευρήματος διενεργείται επιπλέον
επιθεώρηση από τον Ε.Ο.Φ. στο εργοστάσιο παραγωγής.

(EUGMP Certificate) επιτρέπεται να παράγουν για την Ε.Ε. και
τη χώρα μας.

Β. Με τακτικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις σε εργοστάσια
παραγωγής και χώρους διακίνησης (φαρμακαποθήκες,
φαρμακεία, νοσοκομεία).

Γ. Με το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με
το οποίο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να
παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των
προϊόντων του και να αναφέρει σχετικά στον Ε.Ο.Φ. 

ε ό,τι αφορά την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
Σ
σε τρίτες χώρες (π.χ. Ινδία, Η.Π.Α. κτλ.) που εισάγονται στην
Ε.Ε., απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιθεώρηση από
μια αρμόδια αρχή της Ε.Ε., ομοίως και από τον Ε.Ο.Φ., και
η έκδοση σχετικού EU GMP certificate. Εξάλλου κατά την
έγκριση της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των
γενοσήμων, δηλώνεται πάντα και το αντίστοιχο εργοστάσιο
αποδέσμευσης παρτίδας, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (GMP certificate: Πιστοποιητικό Κανόνων Καλής Παραγωγής).
 Όσον αφορά στις δραστικές πρώτες ύλες, υποχρεωτικά συμμορφώνονται με τις κοινοτικές απαιτήσεις Κανόνων Καλής
Παραγωγής (EUAPIs GMP), είτε παράγονται στην Ε.Ε. είτε σε
τρίτες χώρες και ελέγχονται ανάλογα.
Ο Ε.Ο.Φ. επιθεωρεί τα 56 φαρμακευτικά εργοστάσια και τις
150 περίπου φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα τακτικά και
σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Επιπλέον οι επιθεωρητές του Ε.Ο.Φ., διαπιστευμένοι κατά τα κοινοτικά πρότυπα,
επιθεωρούν σε κοινοτικές ή/και εθνικές αποστολές και εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων σε τρίτες χώρες (Η.Π.Α., Ινδία,
Κίνα κτλ.) σε τακτική βάση. Μόνον τα εργοστάσια στα οποία
έχει χορηγηθεί Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Καλής Παραγωγής

Επιπλέον οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναφέρουν στον
Ε.Ο.Φ., μέσω της κίτρινης κάρτας, τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για τις οποίες εκτιμούν ότι υπάρχει συσχέτιση με τη λήψη του
φαρμάκου. Στη νέα νομοθεσία που θα εφαρμοστεί στο 2ο
εξάμηνο του 2012, η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
αφορά και στους καταναλωτές.
Ο Ε.Ο.Φ., εντός του 2011, έχει λάβει συνολικά 81 αναφορές, εκ
των οποίων οι 9 προήλθαν από επαγγελματίες υγείας (χρήση
κίτρινης κάρτας) και οι 72 από φαρμακευτικές εταιρείες. Από
το σύνολο των αναφορών, 28 αφορούσαν πρωτότυπα φάρμακα και 53 γενόσημα.
Οι αναφορές αυτές βρίσκονται στη διαδικασία του ελέγχου
από πλευράς Ε.Ο.Φ. προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, εφόσον χρειαστεί.
Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο Ε.Ο.Φ. λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα διαχρονικά για την προστασία τη Δημόσιας Υγείας και συγχρόνως εφιστά την προσοχή για την ορθή
χρήση των φαρμάκων και την άμεση αναφορά οποιουδήποτε
προβλήματος εμφανιστεί.
Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατυπώνονται
αβάσιμες καταγγελίες για την ασφάλεια των φαρμάκων και
ιδιαίτερα των γενοσήμων.

 Επιστολή του Ε.Ο.Φ. προς τους Επαγγελματίες Υγείας σχετικά με τη

φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Χολαργός, 21.2.2012
Αρ. Πρωτ.: 13721

Θέμα: Σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση
φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της μετεγκριτικής παρακολούθησης των κυκλοφορούντων Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία περί Φαρμακοεπαγρύπνησης, αλλά και τη νέα
που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2ο εξάμηνο του 2012,

οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναφέρουν στον Ε.Ο.Φ.
τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Το ίδιο ισχύει και για τις
Φαρμακευτικές Εταιρείες, στις οποίες επίσης αναφέρονται
από τους επαγγελματίες υγείας ανεπιθύμητες ενέργειες.
Επισημαίνεται ότι μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών
περιλαμβάνεται και η έλλειψη αποτελεσματικότητας.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ.
Ιωάννης Τούντας

37

θέσεις - παρεμβάσεις
Δελτίο τύπου για τη συνάντηση με το Υ.Υ.Κ.Α.
Αθήνα, 13.01.2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 11.02.2012, το προεδρείο της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. πραγματοποίησε συνάντηση με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.Υ.Κ.Α.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1. Η δραματική έλλειψη νοσοκομειακών φαρμακοποιών και
βοηθών.
2. Βαθμολόγιο - μισθολόγιο (διευκρινίσεις).
3. Εφημερίες (έχουν εγκριθεί τα αναγκαία ποσά για Νοέμβριο,
Δεκέμβριο 2011 και για όλο το 2012).
Μετά από διεξοδική συζήτηση, καταθέσαμε τις προτάσεις μας
και ελπίζουμε σύντομα να πραγματοποιηθούν με ενέργειες
των αρμόδιων παραγόντων του Υ.Υ.Κ.Α.

Βαθμολόγιο – Κατάταξη Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Αθήνα, 27.12.2011
Αρ. πρωτ.: 369
Προς: κ. Υπουργό Υ.Υ.Κ.Α.
Θέμα: Βαθμολόγιο - Κατάταξη Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Μετά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/2011), οι
φαρμακοποιοί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε δημόσια
νοσοκομεία της χώρας, κατατάσσονται από τις Διοικήσεις
των νοσοκομείων, οι οποίες επικαλούνται το άρθρο 28 του
παραπάνω νόμου, σε βαθμούς υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας, καταργώντας τη διαβάθμισή τους στον κλάδο νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. με βάση τους ν. 1397/83, ν.
2071/92 και ν. 2519/97.
Παραθέτουμε τους νόμους που ο ν. 4024/2011 εμφανίζεται
ότι καταργεί:
Νόμος 1397/83 (ΦΕΚ 143/17.10.1983), άρθρο 10, παρ 2: Οι
φαρμακοποιοί εντάσσονται στην Ιατρική Υπηρεσία.
Νόμος 2071/92 (ΦΕΚ 123/15.07.1992):  Άρθρα 89 και 90:
Σύσταση κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών, περιγραφή προσόντων διορισμού και βαθμών αντίστοιχων των γιατρών του Ε.Σ.Υ., η σύνθεση των συμβουλίων κρίσης, η καθιέρωση επιδόματος ετοιμότητας και λοιπές λεπτομέρειες.
Οι πρώτες 8 παράγραφοι του άρθρου 89 και το άρθρο 90
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 40 και 44 του ν. 2519/97.
 Άρθρο 75: Αποσπάσεις.

38

Νόμος 2519/97 (ΦΕΚ 165/21.08.1997), άρθρο 40: Σύσταση
κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών του Ε.Σ.Υ., ένταξη
των υπηρετούντων σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις
με βαθμούς Διευθυντή, Επιμελητών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Α΄, Β΄ και Γ΄ και εξέλιξη σε επόμενες βαθμίδες. Με το άρθρο
44 παραπέμπεται σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά
διατάγματα η σύσταση των θέσεων ανά νοσοκομείο και η
διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, καθώς
και η ένταξη των ήδη υπηρετούντων.
Νόμος 2716/99 άρθρο 24, παρ. 8 και 9: Ρυθμίζεται το θέμα
του προϊσταμένου του τμήματος και η ένταξη των νεοπροσλαμβανόμενων σε θέσεις κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Νόμος 2194/94 (ΦΕΚ 34/16.03.1994), άρθρο 5, παρ. 6: Ορίζεται ο βαθμός και η ειδικότητα των επιστημονικά υπεύθυνων των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας και ειδικότερα
του φαρμακευτικού τμήματος.
Νόμος 2889/01 (ΦΕΚ 37/02.03.2001):  Άρθρο2, παρ. 6: Στο
επιστημονικό Συμβούλιο του ΠεΣΥΠ μετέχει ένας φαρμακοποιός εκπρόσωπος όλων των φαρμακοποιών των μονάδων του ΠεΣΥΠ. Στο νέο νόμο στο συμβούλιο του ΔΗΠΕ δεν
υπάρχουν νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί.
 Άρθρο 13, παρ. 3: Μετατροπή των προσωρινών διαβαθμισμένων θέσεων φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. σε οργανικές διαβαθμισμένες και ένταξη στον οργανισμό των νοσοκομείων.
Νόμος 3204/03 (ΦΕΚ 296/ 23.12.2004):  Άρθρο 9: Εκπρόσω-

θέσεις - παρεμβάσεις
πος νοσοκομειακών φαρμακοποιών στο Κεντρικό Πειθαρχικό.
 Άρθρο 2, παρ. 5 και παρ. 16: Προσθήκη ενός ακόμη μέλους
στο Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου Παρ. 21:
Πρoϊστάμενoς τμήματος.
Νόμος 3209/04 (ΦΕΚ 304/24.12.2004), άρθρο 20: Μετατάξεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών.
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/42289 ΦΕΚ Β΄, αρ.
φύλλου 604, 8 Απριλίου 2008, σελίδες 7590-7593: «Τροποποίηση – συμπλήρωση των οργανισμών των νοσοκομείων
της χώρας προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα του κλάδου
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥΚΑ».
Παρακαλούμε όπως το Υ.Υ.Κ.Α. προχωρήσει άμεσα προς

τις απαραίτητες διευκρινίσεις προς τις Υ.ΠΕ. και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ώστε να διορθωθεί, όπου έχει λάβει
χώρα, και να αποφευχθεί η αυθαίρετη βαθμολογική «μετάταξη» των φαρμακοποιών του Ε.Σ.Υ. από την Ιατρική στη Διοικητική Υπηρεσία των δημόσιων νοσοκομείων και η κατάταξή τους σε βαθμούς άλλους από αυτούς των Διευθυντών
και Επιμελητών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. που ισχύει βάσει της
σχετικής νομοθεσίας.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και βαθμολόγιο
νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.
Αθήνα, 13.01.2012
Αρ. πρωτ.: 371

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε σε όλα τα νοσοκομεία να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.
Με τιμή,

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κο Α. Λοβέρδο
Θέμα: Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και βαθμολόγιο
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.

Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Κε Υπουργέ,
Με την πρόσφατη εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου έχουν
καταγραφεί προβλήματα στην κατάταξη των νοσοκομειακών
φαρμακοποιών που εφαρμόζουν οι Διοικήσεις σε αρκετά νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Προς αποφυγήν τους παρακαλούμε όπως αρμοδίως διευκρινιστούν στους υπευθύνους τα κάτωθι:
1) Ο 
ι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί ανήκουν στην Ιατρική
Υπηρεσία, βαθμολογικά διατηρούν τις θέσεις Διευθυντών,
Επιμελητών Α΄, Β΄ & Γ΄ Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το ν. 2519/97 και
δεν κατατάσσονται σε βαθμούς Α΄, Β΄, Γ΄ της Διοικητικής
Υπηρεσίας.
2) Ο 
ι φαρμακοποιοί που κατέχουν τη θέση του Διευθυντή της
Φαρμακευτικής Υπηρεσίας λαμβάνουν το επίδομα των 400
ευρώ.

39

θέσεις - παρεμβάσεις
Εφημερίες νοσοκομειακών φαρμακοποιών
Αθήνα, 13.01.2012
Αρ. πρωτ.: 372
Προς: κα Δ.Τσαγδή / Γεν. Διευθύντρια Υγείας
Θέμα: «Εφημερίες Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών»
Κα Τσαγδή,
Όπως γνωρίζετε οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, βάσει
σχετικής νομοθεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. και αποφάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, πραγματοποιούμε ενεργούς εφημερίες.
Η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε με τον αρ. φ. 2381/
26.10.2011 δεν αφορά το εφημερειακό καθεστώς του επιστημονικού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας και άρα

και τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς. Ως εκ τούτου δεν
μπορούμε να ενταχθούμε σε διαδικασία βάρδιας ή υπερωριακής υπηρεσίας από τη Διοίκηση του νοσοκομείου μας.
Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα για την ασφαλή κάλυψη
των ασθενών, την καλή λειτουργία των φαρμακείων και των
νοσοκομείων εν γένει.
Παρακαλούμε η διευκρίνιση για το συγκεκριμένο θέμα να
σταλεί σε όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών των
ασφαλιστικών ταμείων από τα φαρμακεία των νοσοκομείων
Αθήνα, 02.02.2012
Αρ. πρωτ.: 377
Προς: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΗΔΙΚΑ κ. Σφυρόερα
Θέμα: Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών εξωτερικών
ασθενών των ασφαλιστικών ταμείων από τα φαρμακεία
των νοσοκομείων
Όλα τα φαρμακεία όλων των νοσοκομείων πρέπει να συνδεθούν ηλεκτρονικά με την ΗΔΙΚΑ για την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών εξωτερικών ασθενών.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί από την
ΗΔΙΚΑ ξεχωριστή «φόρμα» που θα αφορά αποκλειστικά
τα νοσοκομειακά φαρμακεία. Στη φόρμα αυτή θα πρέπει
να εμπεριέχονται:
1. Τίτλος: Δημιουργία χρήστη νοσοκομειακού φαρμακείου.
2. Να περιγράφονται στην πρώτη δέσμη πληροφοριών το
όνομα του νοσοκομείου και το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ του νοσοκομείου. Στο πεδίο «Φαρμακευτικός Σύλλογος» (στους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους ανήκουν μόνο οι φαρμακοποιοί με ιδιωτικό φαρμακείο και όχι όλοι οι φαρμακοποιοί,
όπως συμβαίνει με τους Ιατρικούς Συλλόγους), να προβλεφθεί Π.Ε.Φ.Ν.Ι. - ΕΝΩΣΗ.

40

3. Στη δεύτερη δέσμη: τα στοιχεία του καθενός φαρμακοποιού του νοσοκομείου.
4. Να προβλεφθεί πεδίο που θα σημειώνεται αν ο φαρμακοποιός είναι ο Διευθυντής του νοσοκομειακού φαρμακείου ή όχι.
5. Η 
αγορά των φαρμάκων του ν. 3816/11 από τα νοσοκομειακά φαρμακεία γίνεται σε νοσοκομειακή τιμή πλέον Φ.Π.Α
(6,5%) και η χρέωση προς τα ασφαλιστικά ταμεία γίνεται σε
χονδρική τιμή +3%.
Διευκρινίστε μας: α) αν πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα, όταν
η τιμή αγοράς συμπεριλαμβάνει έκπτωση και β) αν θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ιδιοσκευάσματος, δεδομένου ότι
από τα φαρμακευτικά τμήματα των νοσοκομείων, βάσει σχετικών εγκυκλίων του Υ.Υ.Κ.Α., δεν διακινούνται το σύνολο των
υπάρχοντων ιδιοσκευασμάτων για κάθε δραστική ουσία.
Παρακαλούμε να λάβουμε γνώση της εφαρμογής πριν από
την υλοποίησή της.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πρόταση.
Ελπίζουμε στην καλή συνεργασία μαζί σας.
Με τιμή,

Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

@

αλληλογραφία συναδέλφων

Προς Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
ΥΠΟΨΗ Προέδρου Κας Τσικαλάκη Ειρήνης
Αγαπητή κα Πρόεδρε της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.,
Απευθύνομαι προσωπικά σε εσένα για να ενδιαφερθείς για το παρακάτω ζήτημά μας, διότι πιστεύω πως είναι από τα
σπουδαιότερα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος μας μέχρι σήμερα.
Σε ένα χώρο 16.500τ.μ. το ότι έδωσαν στο φαρμακείο 82τ.μ. χωρίς φως και χωρίς τουαλέτα, χωρίς εύκολη πρόσβαση
στους προμηθευτές και το κοινό και μάλιστα κολλητά σε μικροβιολογικό και μαγειρεία:
1. δείχνει πως μας υπολογίζουν ΕΛΑΧΙΣΤΑ
2. δείχνει πως το προεδρικό διάταγμα 108 «το έχουν γραμμένο»
3. δείχνει προς τα πού θα πάει το πράγμα με τα νοσοκομειακά φαρμακεία το αμέσως επόμενο διάστημα.
Και εξηγούμαι, αγαπητή Ρένα, παρά τις 2 αναφορές μου και τις συνεχείς ενοχλήσεις μου, δεν ιδρώνει το αυτί τους και
αυτό διότι πιστεύω πως στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι πως δεν το χρειάζονται πια το δημόσιο φαρμακείο! Προσανατολίζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Όλοι αυτοί χαζοί δεν είναι. Βλέπουν πως αυτό το μεγαθήριο του Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το φαρμακειάκι που έφτιαξαν, άρα;
Σε παρακαλώ και προσωπικά αλλά και συναδελφικά να ασχοληθείς προσωπικά εσύ με αυτό το θέμα, δίνοντας και δημοσιότητα, το μόνο που φοβούνται πια...
Με πραγματική αγωνία,
Τόττας Μ. Χρήστος
Διευθυντής Φαρμακοποιός Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Αθήνα, 02.02.2012
Αρ. πρωτ.: 376
Προς: Διοικήτη Γ.Ν. Ζακύνθου, κ. Κομιώτη Ιωάννη
Κοιν.: ΔΕΠΑΝΟΜ
Υπόψη: κου Μ. Πρέκα / Τσόχα 5, 11521 Αθήνα

Θέμα: «Φαρμακευτικό Τμήμα στο νέο νοσοκομείο Ζακύνθου»
Κύριε Διοικητά,
Μετά από επιστολή του συναδέλφου Διευθυντή Φαρμακοποιού Ε.Σ.Υ. στο φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, κ. Χρήστου Τόττα, σχετικά με τις εγκαταστάσεις του φαρμακευτικού τμήματος στο νέο νοσοκομείο, σας ενημερώνουμε ότι η οργάνωση και λειτουργία των φαρμακείων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας διέπονται από κανόνες που
καθορίζονται με το Π.Δ. 108/1993.
Σας παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστεί πιστά το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα
στην οργάνωση και λειτουργία του Φαρμακευτικού Τμήματος, αρχής γενομένης από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του
νοσοκομείου σας και από τις υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πιθανή διευκρίνιση.
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

42

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Δέσποινα Μακριδάκη MSc

@

αλληλογραφία συναδέλφων

Καλημέρα σας από τον Πολύγυρο,
Επανερχόμενος στην επιφάνεια μετά από πολλά χρόνια, θα ήθελα τη βοήθειά σας για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζω από τη στιγμή που έχω μείνει ο μοναδικός φαρμακοποιός στο νοσοκομείο Χαλκιδικής. Ελπίζω να υπάρχουν
οι απαντήσεις.
Α) Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απουσιάσω ούτε μία μέρα από τη δουλειά μου, γιατί οι βοηθοί του φαρμακείου αρνούνται να λειτουργήσουν το φαρμακείο χωρίς φαρμακοποιό και η διοίκηση δεν παίρνει καμία απόφαση για την
αντικατάστασή μου από γιατρό γιατί δεν γνωρίζει τη νομολογία.
Β) Αυτή τη στιγμή το φαρμακείο λειτουργεί χωρίς υπεύθυνο, γιατί η διοίκηση υποστηρίζει ότι το φαρμακείο είναι
διεύθυνση, σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου. Έτσι, δεν μπορεί να μου αναθέσει καθήκοντα Διευθυντή,
αφού δεν έχω συμπληρώσει 15 χρόνια στο δημόσιο (τα συμπληρώνω τον Απρίλιο του 2012) και έχω καταταγεί στο
Δ΄ βαθμό. Δεν μπορεί επίσης να μου αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου, γιατί δεν προβλέπεται από τον οργανισμό
του νοσοκομείου. Μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο χωρίς ούτε διευθυντή ούτε προϊστάμενο;
Υπάρχουν απαντήσεις για τα παραπάνω θέματα; Περιμένω την άποψή σας, ώστε να μπορέσω να καθοδηγήσω τη διοίκηση στη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων, γιατί έχω την εντύπωση ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η λειτουργία
του φαρμακείου δεν είναι νομότυπη.
Τουλουμής Γεώργιος
Φαρμακείο Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Απάντηση Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Θέμα: Αναπλήρωση προϊσταμένων
Η τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας περιγράφεται ρητά στην παράγραφο 21 του άρθρου
2 του ν. 3204/2003 που αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της σχετικής παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001.
Ειδικότερα:
1. Προϊστάμενος του Φαρμακευτικού Τμήματος ορίζεται ένας από τους υπηρετούντες φαρμακοποιούς με βαθμό Διευθυντή, με απόφαση του διοικητή μετά από εισήγηση του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2. Ο ίδιος ο διευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ο ίδιος ως αναπληρωτή του έναν ομοιόβαθμο ή, αν δεν
υπάρχει, έναν Επιμελητή Α΄.
3. Ο νόμος ορίζει ότι για την επιλογή και αναπλήρωση προϊσταμένων Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας δεν ισχύουν
οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, διότι γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν από το νόμο ειδικό τρόπο ορισμού. Ωστόσο ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει την αναπλήρωση στην περίπτωση που στο Τμήμα υπηρετεί μόνον
ένας. Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων,
διότι προβλέπουν ακριβώς αυτή την περίπτωση και περιγράφουν τη νόμιμη διαδικασία αναπλήρωσης.
4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας αναπληρώνει υπάλληλος, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικίες οργανικές διατάξεις. Δηλαδή εν προκειμένω μόνον
γιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν να προΐστανται τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
5. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι το αρμόδιο για το διορισμό όργανο (δηλαδή ο διοικητής του
νοσοκομείου μετά από εισήγηση του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας) μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως
αναπληρωτή προϊστάμενο οργανικής μονάδας, τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ιδίου επιπέδου
(δηλαδή Τμήματος Ιατρικής Υπηρεσίας).


43

@

αλληλογραφία συναδέλφων

Συμπερασματικά, όταν στο Φαρμακευτικό Τμήμα υπηρετεί μόνον ένας φαρμακοποιός, κατά την απουσία του δεν
μπορεί να αντικατασταθεί από βοηθό φαρμακείου ή άλλο υπάλληλο, παρά μόνο από γιατρό ή άλλο επιστήμονα
της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει κατά νόμο το δικαίωμα να προΐσταται Τμήματος Ιατρικής
Υπηρεσίας.
Τα σχετικά άρθρα είναι τα εξής:
 Ά ρθρο 2 παρ. 21 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/23.12.2003) Περί ορισμού προϊσταμένων Τμημάτων Ιατρικής Υπηρεσίας.
 Άρθρο 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ37/02.03.2001) Περί διάρθρωσης Ιατρικής Υπηρεσίας, διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, αρμοδιότητες.
 Άρθρο 87 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/02.02.2007) Περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Θέμα: Τις εφημερίες του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Λάρισας δεν μας τις εγκρίνουν
από τον Αύγουστο του 2011, ενώ εγκρίθηκε ποσό 77.000 ευρώ για το 2011
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από τον Αύγουστο του 2011 δεν μας υπογράφουν εφημερίες δεδουλευμένες, παρόλο που
εγκρίθηκε το ποσό των 77.000 ευρώ για το νοσοκομείο μας.
Για το 2012 μας απαγόρευσαν να δηλώσουμε εφημερίες.
Παρακαλούμε να μας συμβουλεύσετε τι είναι καλό να κάνουμε και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε.
Σας ευχαριστούμε,
ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

44

Πνευματικάκη Ειρήνη

Σουλτιώτου Βίκυ

εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
«Ημέρα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής»
15 Νοεμβρίου 2011
Για πρώτη φορά στις 15 Νοεμβρίου, με αφορμή την Ημέρα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, οργανώσαμε την
εκφώνηση ομιλίας από εκπροσώπους της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. στα φαρμακευτικά τμήματα των Πανεπιστημίων Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Πάτρας.
Η ομιλία αναφέρεται στην ιστορία της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής σε πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σε ποια κατάσταση βρισκόταν και βρίσκεται τώρα και τι θα έπρεπε να έχει γίνει.
Δημοσιεύουμε ενδεικτικά ένα μικρό απόσπασμα της παρουσίασης. Στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. μπορείτε να
τη διαβάσετε ολόκληρη.

Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί: Τι περιμένουμε να γίνει:

Ενδιαφέρον από την πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς (σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις)

Προσλήψεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών (νέοι οργανισμοί νοσοκομείων, συγκεκριμένο οργανόγραμμα Φ.Τ.)


 

αθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών για φαρμακο-οικονομική πολιτική στα νοσοκομεία (ενιαίο πλαίσιο Κ
προμήθειες / σε εξέλιξη)
Ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα νοσοκομείων (είναι σε εξέλιξη;;;)
Ε νεργοποίηση των επιτροπών φαρμάκων επί της ουσίας (θεραπευτικά πρωτόκολλα, φαρμακο-οικονομικές
μελέτες) 
ποχρεωτική δημιουργία νοσοκομειακού συνταγολογίου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε νοσοκομείου
Υ
(guide lines)
Ε ιδικότητα νοσοκομειακού-κλινικού φαρμακοποιού με εξειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο
(φαρμακο-οικονομία, επιδημιολογία κτλ.)
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων στη διακίνηση του φαρμάκου
Επικοινωνία-συνεργασία

σήμερα:

45

εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας σε ένα μικρό ταβερνάκι, προσαρμοσμένο στην οικονομική κρίση που περνάμε όλοι οι Έλληνες.
Αρκετοί συνάδελφοι-φαρμακοποιοί αλλά και φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν εκεί. Η βραδιά –παρά το τσουχτερό
κρύο– ήταν ζεστή.
Η μουσική είχε άρωμα Κέρκυρας, καθώς ο Νίκος Αυγερινός έπαιξε παλιές κι αγαπημένες μελωδίες. Την κιθάρα
του μοιράστηκε με τον Μανώλη Μιτάκη, η συμμετοχή του οποίου ήταν μια απρόσμενη και ευχάριστη έκπληξη.
Όλοι μαζί γίναμε μια παρέα τραγουδώντας και διασκεδάζοντας.
Σε αυτό το δύσκολο χρόνο που ακολουθεί, ελπίζουμε ότι η δύναμη της μεταξύ μας συνοχής και αλληλεγγύης να μας
βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα καθημερινά προβλήματα που μας παρουσιάζονται στη δουλειά και τη ζωή μας.

46

εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

47

ανακοινώσεις
Προεδρικό Διάταγμα για τη ρύθμιση θεμάτων κλάδου
νοσοκομειακών φαρμακοποιών
Επιτέλους! Μετά από πέντε χρόνια αναμονής υπεγράφη από τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο και το Γ.Γ. του
Υ.Υ.Κ.Α. κ. Ν. Πολύζο το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τη
Ρύθμιση Θεμάτων Κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. Έχει ήδη προωθηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών

και ακολουθεί το υπουργείο Οικονομικών και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία και
σύντομα θα δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών
μας, ώστε να δοθεί λύση σε προβλήματα που ταλάνιζαν
τον κλάδο μας επί χρόνια.

Η 21η τελετή του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας
εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού του Ιδρύματος
Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
Στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19.00, στην αίθουσα
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας θα απονείμει το
Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού,
στον καθηγητή Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κ.
Παναγιώτη Ε. Μαχαίρα. Το έργο του τιμωμένου θα παρουσιάσει ο καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής
του Βραβείου κ. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος.
Μετά την απονομή του βραβείου, θα ακολουθήσει ομιλία
του κ. Παναγιώτη Ε. Μαχαίρα με θέμα:
«Ο Εφιάλτης του Οικονομικού Χρέους:
Εφαλτήριο Χρηστής Διοίκησης, Προαγωγής της Έρευνας
και Ανάπτυξης στην Πατρίδα μας»
Ο Παναγιώτης Ε. Μαχαίρας υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών από το 1975. Από το ακαδημαϊκό έτος 1981-82
εισήγαγε και δίδαξε τα προπτυχιακά μαθήματα Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής. Το 1984 στο πεδίο
αυτό συνέγραψε το πρώτο βιβλίο με τίτλο: «Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής». Έχει τιμηθεί από την
Ακαδημία Αθηνών (2007) για βιβλίο που συνέγραψε με τον
καθηγητή Αθανάσιο Ηλιάδη και έλαβε το βραβείο ερευνητικών επιτευγμάτων για το επιστημονικό του έργο στο

48

παγκόσμιο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών του 2010
(New Orleans, LU, USA).
Φέτος συμπληρώνονται εικοσιένα χρόνια από τη θέσπιση
του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας, ο
μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που επιβραβεύει κάθε χρόνο την αριστεία και την αφοσίωση ακαδημαϊκών δασκάλων
στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θέσπισε αυτό το
Βραβείο για να τιμήσει τη μνήμη των ερευνητών του και καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Β. Ξανθόπουλου και Σ.
Πνευματικού. Και οι δύο τους υπήρξαν λαμπροί επιστήμονες
με διεθνή αναγνώριση, οι οποίοι χάθηκαν άδικα το 1990.
Η επιλογή του βραβευομένου γίνεται από επιτροπή διακεκριμένων ακαδημαϊκών δασκάλων που αντιπροσωπεύουν
όλες τις κύριες γνωστικές περιοχές της επιστήμης. Κάθε
βραβευόμενος, μετά την επιλογή του, γίνεται αυτόματα και
μέλος της Επιτροπής.
Για περαιτέρω πληροφορίες:
Μαυραντώνη Καλλιρόη
Γραμματεία Επιτροπής Βραβείου
Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού
Τηλ.: 2810 391509, Fax: 2810 391513
E-mail: kalliroi@admin.forth.gr

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση από την εταιρεία Janssen-Cilag για το Caelyx

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ.
Λεωφ. Ειρήνης 56
Πεύκη 151 21, Αθήνα
210 61 40 061 τηλ.
210 61 40 072 fax
www.janssen.com.gr
12 Δεκεμβρίου 2011
Θέμα: Απευθείας Επικοινωνία προς Επαγγελματίες
Υγείας για τους προβληματισμούς που αφορούν στην
τροφοδοσία της αγοράς και σε θέματα ασφαλείας
σχετικά με το Caelyx (πεγκυλιωμένη λιποσωμιακή
δοξορουβικίνη) 20mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια
Αγαπητέ Επαγγελματία Υγείας,
Με προηγούμενη επιστολή μας, με ημερομηνία 22 Αυγούστου 2011, είχαμε ενημερώσει για τις ελλείψεις στον εφοδιασμό της αγοράς με Caelyx, λόγω δυσχερειών στην παραγωγή στο κατ’ ανάθεση εργοστάσιο παραγωγής του προϊόντος.
Η επιθεώρηση που έγινε στις εγκαταστάσεις παραγωγής το
Νοέμβριο 2011 εντόπισε επιπρόσθετα ζητήματα. Όλες οι
παρτίδες του Caelyx που αποδεσμεύτηκαν για χρήση πληρούν τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες απελευθέρωσης.
Ωστόσο, τα ευρήματα της επιθεώρησης υπέδειξαν ελλείψεις
στη διασφάλιση της στειρότητας εν γένει στο εργοστάσιο
BVL. Κατά συνέπεια, το Caelyx μπορεί να χορηγηθεί αποκλειστικά και μόνο σε όσους ασθενείς το έχουν απόλυτη ανάγκη,
δηλαδή σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, δεδομένου ότι το ισοζύγιο οφέλους/κινδύνου θεωρείται θετικό
μόνο για τους ασθενείς αυτούς.
Μετά από συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές, ο κάτοχος
της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, Janssen-Cilag
International N.V. Belgium, συνιστά τα ακόλουθα:
 τ 
α υπάρχοντα αποθέματα Caelyx θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ολοκλήρωση θεραπειών που έχουν
ήδη ξεκινήσει
 ν 
α μην ενταχθούν νέοι ασθενείς σε θεραπεία με Caelyx,
μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Σχετικά με την αναφορά ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών:
 Ο 
ι Επαγγελματίες Υγείας πρέπει να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό σηψαιμίας ή πιθανολογούμενης σηψαιμίας (όπως οξεία πυρεξία) που θα μπορούσε να συνδέεται
με επιμόλυνση του Caelyx.
 Ο 
ι αναφορές πρέπει να αποστέλλονται άμεσα (βλ. τρόπους
επικοινωνίας παρακάτω) και να περιλαμβάνουν τις σχετικές κλινικές λεπτομέρειες και τους αριθμούς παρτίδων.
Αντιμετωπίζουμε περαιτέρω επιδείνωση στις ελλείψεις που
παρουσιάζονται στον εφοδιασμό του Caelyx, επειδή διεκόπη εθελοντικά η παραγωγή στο κατ’ ανάθεση εργοστάσιο
παραγωγής του, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν
ανακύψει. Ο κατ’ ανάθεση παραγωγός βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και θα μας ενημερώσει πότε θα
μπορέσει να αποκαταστήσει την παραγωγή. Συνεπώς, δεν
είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια ημερομηνία, κατά την
οποία το Caelyx θα μπορέσει να επανέλθει στην αγορά. Στις
περιπτώσεις όπου η χρήση του προϊόντος είναι απολύτως
απαραίτητη, ο εφοδιασμός μπορεί να γίνει μέσω του ειδικού
προγράμματος διάθεσης του προϊόντος σε ασθενείς που
έχουν ανάγκη το Caelyx (patient allocation programme) και
το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα διαθέσιμα αποθέματα
του Caelyx στην Ελλάδα αναμένεται να διατεθούν ανάλογα
με τις ανάγκες των ασθενών μέχρι το τέλος του 2011.

Εναλλακτικές θεραπείες – συμβουλές για
τους επαγγελματίες υγείας
Οι αποφάσεις για τη θεραπεία πρέπει να λαμβάνονται σε ατομικό επίπεδο μετά από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ του ασθενούς και του θεράποντος ιατρού για τις πιθανές επιλογές. 
ι μη λιποσωμιακές και οι μη πεγκυλιωμένες μορφές της
Ο
δοξορουβικίνης δεν έχουν αποδεδειγμένη βιοϊσοδυναμία
με το Caelyx. Συνεπώς, αυτές οι εναλλακτικές πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο εάν θεωρείται ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων για τον καθένα από τους ασθενείς. 
η ανθρακυκλινικές εναλλακτικές θεραπείες μπορούν να
Μ
εξεταστούν εναλλακτικά, εάν το όφελος υπερτερεί των
κινδύνων.

 



49

ανακοινώσεις
Λυπούμαστε ειλικρινά για την ατυχή αυτή κατάσταση. Συνεχίζουμε τη στενή μας συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
και τον κατ’ ανάθεση παραγωγό, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι
δυνατόν για να αποκαταστήσουμε τα ζητήματα που έχουν
προκύψει. Θα σας ενημερώνουμε όποτε προκύπτουν νέες
πληροφορίες και αλλάζει η κατάσταση.

Παρακαλούμε αναφέρετε τις ύποπτες
ανεπιθύμητες ενέργειες:
Στο τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού
συστήματος αυθόρμητων αναφορών, συμπληρώνοντας
την Κίτρινη Κάρτα. Σημειώνεται ότι η Κίτρινη Κάρτα είναι
διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ.: www.eof.gr
(πληροφορίες στα τηλ.: 213 2040380) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή.

 

Εναλλακτικά στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ιατρικού Τμήματος της Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
ως εξής:
 Τ 
ηλεφωνικά: 210 8090000, 210 8090640, 210 8090725

 

Με fax: 210 6129190

Με e-mail: farmaco@its.jnj.com

Για περαιτέρω ερωτήματα ή επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα
της Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. στο τηλέφωνο:
210 8090720.
Με εκτίμηση,
Αικατερίνη Παπαθωμά
Διευθύντρια Ιατρικού Τμήματος

Γενόσημα και πρωτότυπα
Υπάρχει στροφή της συνταγογραφίας από γενόσημα σε πρωτότυπα φάρμακα της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας; Προκαταρκτική μελέτη σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας εμφανίζει τάσεις και... προτιμήσεις.
Προσεχώς, η συνέχεια...

50

ανακοινώσεις



51

ανακοινώσεις

52

ανακοινώσεις

53

συνέδρια - σεμινάρια
1ο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών:
«Από την έρευνα στην κοινωνία»
Το 1ο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών με θέμα: «Από την έρευνα στην κοινωνία»,
η διοργάνωση του οποίου αποτελεί πρωτοβουλία των τριών Φαρμακευτικών Τμημάτων
των Πανεπιστημίων της χώρας μας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
στις 27-30 Απριλίου 2012, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Όλα τα μέλη της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. πρέπει να είναι παρόντα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3668853 και στο e-mail: pharmacongress@afea.gr

Αλλαγή ωραρίου Π.Ε.Φ.Ν.Ι.:
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:30π.μ. - 14:00μ.μ.

Καλό Πάσχα!

54