You are on page 1of 2

IRAKASKUNTZA-GIDA Ikastegia Plana IRAKASGAIA Informatika

2012/13 Zikl. Zehaztugabea

345 - Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa GINORG30 - Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua

Ikastaroa 1. maila ECTS kredituak: 6

GAITASUNAK / AZALPENA / HELBURUAK Irakasgai honetan softwarearen garapena lantzen da. Prozesu honetan azpimarratzen da abstrakzioaren eta finketaren garrantzia, gero algoritmo bat garatzeko eta azkenean goi mailako lengoaiaren bidez inplementatzeko. Baita inplementatutako softwarearen egiaztapena eta arazketa ere kontuan hartzen dira. Ataza hauetarako ordenagailuak erabiliko dira eta horrela ikasleak Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiekin (IKT) kontaktua izango du. Irakasgai honetara ekarritako adibideak, ariketak eta proiektuak oinarrizko moduluaren gainontzeko irakasgaietatik hartuak dira. Dena dela, irakasgai honetan ikasitako kontzeptuak titulazioaren beste irakasgai batzuetan aplikatuko dira. Irakasgai honek oinarrizko moduluaren ondoko konpetentzia garatzen du: Oinarrizko ezagutzak Ingeniaritzan aplikatu ahal diren honako gaietan: ordenagailuen erabilerak eta programazioak, sistema eragileak, datu baseak eta programa informatikoak. Honetaz aparte, titulazioaren beste konpetentzia batzuk lortzeko ere balio izango du. GAI ZERRENDA 1. Sarrera: Informatikako kontzeptu orokorrak. Konputazio sistema baten hardware eskema. 2. Software eskema: Sistemaren softwarea. Aplikazio softwarea. 3. Programazio lengoaiak. Makinen lengoaiatik goi mailako lengoaietara. Lengoaiak konpilatzea eta interpretatzea. Lotzailea eta araztailea. 4. Programak garatzeko metodologia. Programazio modularra. Programazio egituratua. 5. Programazioa: Programa baten egitura nagusia. Oinarrizko datu motak 6. Kontrol sententziak: sekuentzialak, baldintzazkoak eta iteratiboak 7. Azpiprogramak: Azpiprograma motak. Parametro pasatzea 8. Datu mota egiturak: homogeneoak, heterogeneoak 9. Datuen biltegiratzea: Fitxategiak IRAKASKUNTZA MOTAK
Eskola mota Ikasgelako eskola-orduak Ikaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren ord. Legenda: M: Magistrala GCL: P. klinikoak M 30 45 S 12 18 GA GL GO 18 27 GA: Gelako p. TI: Tailer Ind. GL: Laborategiko p. GCA: Landa p. GO: Ordenagailuko p. GCL TA TI GCA

S: Mintegia TA: Tailerra

Argibideak: BALIABIDEAK Kalkulu zentroak ordenagailuaren aurreko praktikak egiteko Ikasgela birtuala dokumentuak (bibliografia, programa, tresnak,...) eta lan egiteko materialak konpartitzeko, baita ikasleak egin beharreko lanaren jarraipena egiteko. EBALUAZIOA - Garatu beharreko azterketa idatzia - Test motako azterketa idatzia - Praktikak (ariketak, kasuak edo buruketak) - Banakako lanak - Taldeko lanak Argibideak: Irakasgaiaren ebaluazioa kurtsoan zehar egingo da ikasleak bereganatutako konpetentzien bidez. Hau dela eta, konpetentzien bereganatzea neurtzeko tresna desberdinak erabiliko dira. Irakasgaiaren ebaluazioa bi eratara egingo da: %30a kurtsoan zehan egindako ebaluaketa jarraiaren bitartez, eta %70a amaierako azterketa baten bitartez.
Or.:
ofdr0035

1/2

Ebaluaketa jarraia: Mintegi (%15) eta Ordenagailu Praktiketan (%15) * Bakar-lanak eta talde-lanak, mintegietan ebaluatuko direnak * Ordenagailu praktiken txostenak Amaierako Azterketa (%70) * Idatzizko azterketa izango da: - Galdera objektiboak (test modukoak) edo erantzun irekiko galderak - Programen garapena *Irakasgaia gainditzeko ezinbestekoa da Amaierako Azterketan gutxienez %50a lortzea.

NAHITAEZ ERABILI BEHARREKO MATERIALAK Irakasgaiaren teoria-apunteak Irakasgaiaren praktika-eskuliburua

BIBLIOGRAFIA Oinarrizko bibliografia "Introduccin a la informtica", Alberto Prieto, Antonio LLoris Ruiz, Juan Carlos Torres Cantero, MacGrawHill "Fundamentos de programacin. Algoritmos y estructuras de datos y Objetos", Luis Joyanes Aguilar. Mcgraw-Hill. "Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas", Niklaus Wirth, Editorial Castillo Gehiago sakontzeko bibliografia "Fundamentos de los computadores. Estructura, funcionamiento interno, software de sistemas", Pedro de Miguel Anasagasti, Editorial McGraw-Hill "Programacin avanzada y resolucin de problemas en Pascal. Estructuras de datos, metodologa de la programacin e Ingeniera de Software", G. M. Schneider y Steve C. Bruell, Editorial Anaya Multimedia "C/C++ Curso de programacin", Francisco Javier Ceballos, Ed. Ra-ma Aldizkariak Interneteko helbide interesgarriak http://www.freepascal.org/

Or.:
ofdr0035

2/2