P. 1
Un2_ContornosDesenvolvemento.pdf

Un2_ContornosDesenvolvemento.pdf

|Views: 1|Likes:
Published by Fran Virel

More info:

Published by: Fran Virel on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

2

Índice1

Contornos de Desenvolvemento

Índice
1. Introdución ........................................................................................................................ 3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 Definición............................................................................................................................................................3 Compoñentes .....................................................................................................................................................3 Personalización e Configuración........................................................................................................................6 Criterios de Elección dun IDE ............................................................................................................................6 Exemplos de IDE’s .............................................................................................................................................7 Introdución........................................................................................................................................................10 Edicións............................................................................................................................................................10 Paseo polo IDE ................................................................................................................................................10 2.3.1 Conceptos Iniciais.............................................................................................................................10 2.3.2 Configuración do Contorno...............................................................................................................11 2.3.3 Contorno de Desenvolvemento Integrado ........................................................................................12 2.3.4 Sistema de proxectos .......................................................................................................................13 2.3.5 Editores e diseñadores .....................................................................................................................14 2.3.6 Ferramentas de compilación e depuración.......................................................................................16 2.3.7 Ferramentas de Implementación ......................................................................................................17 2.3.8 Acceso á Axuda................................................................................................................................18 Personalizar Menús e Barras de Ferramentas.................................................................................................20 3.1.1 Personalizar menús e barras de ferramentas existentes .................................................................20 3.1.1.1 Para agregar un comando a un menú ou unha barra de ferramentas...........................20 3.1.1.2 Para quitar un comando dun menú ou unha barra de ferramentas ...............................20 3.1.1.3 Para separar os comandos dun menú ou unha barra de ferramentas ..........................20 3.1.1.4 Para agregar un novo menú ..........................................................................................21 3.1.1.5 Para cambiar a orde de presentación dos menús .........................................................21 3.1.2 Crear barras de ferramentas ............................................................................................................21 3.1.2.1 Para crear unha barra de ferramentas...........................................................................21 3.1.3 Cambiar o deseño das barras de ferramentas .................................................................................21 3.1.3.1 Para organizar as barras de ferramentas no área de acoplamento principal ................22 3.1.3.2 Para cambiar a ubicación de acoplamento dunha barra de ferramentas ......................22

2. IDE Propietario: Microsoft Visual Studio .......................................................................... 10

3. Personalizar o contorno de desenvolvemento (Visual Studio) ......................................... 20
3.1

3.2

3.3

3.4

Restablecer o menú principal e os menús contextuaies ..................................................................22 3.1.4.1 Para restablecer un menú ou unha barra de ferramentas .............................................22 3.1.5 Cambiar o que se mostra cando se inicia Visual Studio...................................................................22 3.1.5.1 Para cambiar a interface de usuario predeterminada que se mostra cando inicia Visual Studio 22 Personalizar o Editor de Texto .........................................................................................................................22 3.2.1 Establecer as opcións do editor de texto..........................................................................................23 3.2.1.1 Para mostrar as barras de desprazamento vertical e horizontal....................................23 3.2.1.2 Para mostrar marxes de indicador e de selección .........................................................23 3.2.1.3 Para mostrar unha indicación visual do código cambiado e sen modificar....................23 3.2.2 Establecer as opcións do editor por tipo de arquivo.........................................................................24 3.2.2.1 Para especificar en que editor abriranse os arquivos segundo a súa extensión ...........24 3.2.2.2 Para especificar en que editor abriranse os arquivos que non teñan extensión............24 3.2.3 Establecer outras opcións do Editor .................................................................................................24 3.2.3.1 Para mostrar os números de liña no código ..................................................................24 3.2.3.2 Para cambiar o nome, o tamaño e as cores de fonte predeterminados ........................24 3.2.3.3 Para elixir un estilo de sangría.......................................................................................25 3.2.3.4 Para cambiar a configuración das tabulacións ..............................................................25 3.2.3.5 Dividir a fiestra do editor de código................................................................................26 3.2.3.6 Crear novas fiestras .......................................................................................................26 Traballar con valores de configuración ............................................................................................................26 3.3.1 Funcionamento do valor de configuración........................................................................................27 3.3.2 Como: Compartir valores de configuración entre equipos ou versións de Visual Studio .................27 3.3.2.1 Exportar configuracións a un arquivo.............................................................................27 3.3.2.2 Importar un arquivo .vssettings ......................................................................................28 3.3.2.3 Para importar configuracións .........................................................................................28 3.3.2.4 Compartir un único arquivo .vssettings entre equipos ...................................................28 3.3.3 Importar e exportar configuracións, Contorno, Opcións (Cadro de diálogo) ....................................28 3.3.3.1 Gardar automáticamente a miña configuración neste arquivo.......................................29 3.3.3.2 Usar o arquivo de configuración do equipo....................................................................29 3.3.4 Como: Restablecer a configuración..................................................................................................29 3.3.4.1 Para restablecer a configuración ...................................................................................29 Estender Visual Studio .....................................................................................................................................29 3.4.1 Interface de usuario do Administrador de extensións.......................................................................30 3.4.2 Galería en liña ..................................................................................................................................30 3.4.3 Control de dependencias..................................................................................................................30 3.4.4 Instalar sen usar o Administrador de extensións..............................................................................30 3.1.4

1.
1.1

Introdución
Definición

Un contorno de desenvolvemento integrado ou IDE (do inglés Integrated Development Environment) é un programa informático que ten o obxectivo de asistir ao programador na tarefa de deseñar e codificar un software mediante a integración de múltiples ferramentas destinadas para dita tarefas. Actualmente, os IDE proporcionan un marco de traballo amigable para a maioría das linguaxes de programación existentes no mercado, como C, C++, C#, Java, Python, Visual Basic, entre outros. O contorno pode estar pensado ben para a súa utilización cunha única linguaxe de programación ou ben pode proporcionar a posibilidade de utilizar varias linguaxes de programación, como é o caso de Eclipse, no que mediante plugins se lle pode engadir soporte de linguaxes adicionais. Exemplo dun IDE é Dev-C++ que permite desenvolver código en C e C++.

Figura 1: IDE Dev-C++

1.2

Compoñentes

Cada IDE ten unhas características e funcionalidades específicas que o definen. Non obstante, todos

3

Unha das utilidades do editor de texto. aínda que moi sinxela incriblemente útil é o coloreado da sintaxe. Teñen características deseñadas para simplificar e acelerar a entrada de código fonte. Con este coloreado identifícanse palabras reservadas e elementos da linguaxe clave coloreándoos para ter unha mellor visión do código. Editor de texto O editor de texto incluído nun IDE está especificamente deseñado para a edición de código fonte. de código con coloreado de sintaxe 4 .manteñen unha serie de compoñentes comúns: Figura 2: Compoñentes dun IDE Tamén é habitual estes outros compoñentes: Sistema de control de versións Módulos de axuda na construción de interfaces gráficas de usuario. Tamén se poden destacar os parénteses ou chaves que se emparellan simplemente pondo o cursor sobre un deles: Figura 3: Ex.

en Visual Studio se se escribe “for” e se presiona dúas veces o tabulador.Figura 4: Ex.’ para acceder a eles. Figura 5: Autocompletado Tamén pode crear estruturas de clases ou instrucións de forma automática mediante snippets. de código sen coloreado de sintaxe Como se pode apreciar nas imaxes anteriores. 5 . obterase a estrutura da instrución for. Unha das características máis importantes para calquera programador é o autocompletado de código. Tamén resulta útil ao amosar os métodos e propiedades dun obxecto ou clase cando se escribe o ‘. esta característica tan sinxela mellora a visión e o entendemento do código cun simple vistazo. por exemplo. aparecede un listado de suxerencias polo que podemos navegar por el para elixir a que queiramos ou seguir escribindo mentres se filtra o listado. Cada vez que comezamos a escribir unha palabra reservada. Esta característica permite unha escritura máis rápida do código.

As configuracións de depuración e compilación de proxectos son unha práctica recorrente no desenvolvemento de aplicacións. A configuración do IDE permite entre outras cousas engadir e modificar as barras de ferramentas. Poden ofrecer funciones tales como: Executar paso a paso Parar o programa para examinar o estado actual en certo evento ou instrución especificada mediante un breackpoint Seguimento de valores dunha variable.Depurador O depurador é un programa usado para probar e depurar (eliminar erros). os sistemas de control de versións facilitan a administración das distintas versións de cada produto desenvolto. polo que poder personalizar e configurar a ferramenta é un aspecto verdadeiramente importante. Modificar o estado do programa mentres está correndo Control de versións Unha versión ou edición dun produto. pudendo crear comandos personalizados e atallos de teclado para cada unha delas. obtendo os mellores resultados ao poder manexar as interrupcións das excepcións ou desenredar a pila de chamadas. máis importante todavía. é o estado no que se atopa dito produto nun momento dado do seu desenvolvemento ou modificación. se satiface as nosas necesidades e se nos mesmos cumprimos os requisitos do IDE máis aló dos requirimentos técnicos de hardware. Establecendo o posicionamento das ventanas e barras conxuntamente cos atallos de teclado poderemos mellorar sumamente o noso rendemento e aproveitar con maior comodidade todas as funcións do IDE. 1. para qué sistema operativo vamos a de- 6 . Sistema Operativo Un dos criterios máis restritivos á hora de seleccionar o noso entorno de traballo é saber en qué sistema operativo vamos traballar e. quitando ou modificando funcionalidades ao mesmo. xa que as necesidades de cada programador ou grupo de traballo poden ser diferentes. Polo tanto. polo que resulta extremadamente efectivo poder configuralas ao gusto. Chámase control de versións á xestión dos diversos cambios que se realizan sobre os elementos dalgún programa (código fonte) engadindo.4 Criterios de Elección dun IDE Para poder elixir correctamente o IDE co que vamos traballar. 1.3 Personalización e Configuración Os IDE son altamente configurables. necesitamos saber as características que buscamos nel. o obxectivo é ofrecer ao usuario unha aplicación amigable coa que traballar.

se os nosos compañeiros están traballando en Java cun sistema de control de versións Subversion (SVN). senón que teríamos que empregar Gambas. non so depende da plataforma de traballo sobre a que vaiamos traballar. polo. Linguaxe de Programación e Framework Como xa se comentou. nos debemos usalo tamén. deberíamos buscar un IDE que tivese a devandita funcionalidade ou. se fósemos a desenvolver con Visual Basic coa plataforma . se os nosos compañeiros de traballo están utilizando Team Server Foundation (TFS) como sistema de control de versións. un IDE pode soportar unha ou varias linguaxes de programación. Este criterio vai da man co sistema operativo. polo que saber cales son esas ferramentas é un dato sumamente importante na nosa decisión. pero pode ser configurado para desenvolver as súas funcións con calquera compilador baseado en GCC. atoparémonos con varios IDE que cumpren os requisitos de linguaxe e sistema operativo. xa que dependendo do orzamento poderemos ter acceso a diferentes IDE. pero non todos teñen as mesmas funcións. 1. Fóra do traballo colaborativo. Ademais. poderíamos usar indistintamente NetBeans ou Eclipse entre outros. En ocasións poden ser restritivos xa non so polas túas propias preferencias. Tamén poderíamos ter en conta a interface de usuario. pois os IDE poden incluír os seus propios e específicos controis que melloran a interface e aportan maior funcionalidade e usabilidade. senón por traballar de forma colaborativa e o modo de utilizar e interpretar diferentes códigos entre diferentes IDE. ten unha páxina 7 . tamén teremos as nosas preferencias e necesidades. teríamos que usar Mono Develop en lugar de Visual Studio. O mesmo ocorre coas plataformas de traballo. Seguramente. xa que SVN está dispoñible para todos os IDE. existen solucións moi económicas e incluso gratuítas. por outro lado. no seu defecto. tamén necesitamos saber baixo que sistema operativo vamos a desenvolvela ou executala. e o único modo de facelo é mediante Visual Studio.5 Exemplos de IDE’s Bloodshed DEV-C++ Trátase dun contorno de desenvolvemento integrado que permite programar nas linguaxes C e C++. xa que si quixéramos desenvolver en Visual Basic baixo un sistema operativo Linux non sería Visual Studio a nosa opción. Como compilador usa unha versión do GCC denominada MinGW. que houbese unha extensión ou plugin para ese IDE que aporte a funcionalidade desexada.NET baixo Linux. por exemplo. tamén chamadas framework.senvolver o noso software. polo que saber en qué linguaxe de programación vamos a codificar o noso software e qué linguaxes nos ofrecen os distintos IDE é unha información valiosa que hai que ter en conta. Ferramentas e Dispoñibilidade As diferentes ferramentas das que dispoñen os IDE son o último criterio de selección. que si necesitamos ter unha funcionalidade para crear arquivos de axuda e documentación. Se o orzamento é escaso. Seguindo co exemplo anterior. Outro aspecto a ter en conta é o económico.

Foi creado no ano1995.para instalar paquetes opcionais que permite utilizar varias bibliotecas de código aberto. 8 . JBuilder É un IDE de pago para a linguaxe de programación Java.

SQL. incluído o español. Anjuta IDE de sw libre para programar en C e C++ en sistemas GNU/Linux Geany É un rápido e liviano IDE de sw libre para programar en máis de 6 linguaxes diferentes. Funciona con distintas linguaxes de programación coma C. entre eles Java. C++. C/C++. É multiplataforma e multilenguaxe polo que está dispoñible para varios sistemas operativos e en varios idiomas. C. entre outros. tamén soporta distintas BBDD. Asímesmo.Gambas Entorno de desenvolvemento e unha linguaxe de programación libre derivado de BASIC. Python. KDevelop É un IDE de sw libre para sistemas Linux e outros sistemas Unix. Javascript. Perl y Pascal. BlueJ IDE de sw libre para desenvolver programas en Java. Ada. Pascal e PHP. O seu desenvolvemento estaba soportado inicialmente por Sun e actualmente por Oracle. java. etc. é ter moi poucas dependencias doutros paquetes. C. Eclipse IDE de sw libre. Javascript. 9 . É de código aberto multiplataforma para programar en Java. NetBeans IDE inicialmente pensado para Java. Acepta bastantes plugins. Pode ser unha alternativa a Eclipse. C++. Unha característica deste IDE. C++.

Hai diferentes proxectos para as diferentes linguaxes. entre as que están C++. Visual J#. un proxecto para a capa 10 .13€ Visual Studio Premium con MSDN: 6. As seguintes son as principais versións ordenadas desde a máis liviana a máis completa. pero principalmente úsanse para organizar o código fonte. un proxecto para a capa de negocio. Visual C#. para sistemas operativos Windows. unha aplicación de consola. O chamalo “solución” ten sentido posto que recolle todos os proxectos que constitúen a nosa “solución de negocio”.2. Conteñen calquera cantidade de arquivos fonte que se compilan cara algún tipo de saída. e outros Solución As solucións agrupan unha serie de proxectos baixo unha única estrutura.1 Conceptos Iniciais Proxecto Os proxectos constitúen unha das partes máis importantes do traballo de Visual Studio.NET.NET e Visual Basic. A saída podería ser un executable. 2.3. Así.1 Microsoft Visual Studio é un contorno de desenvolvemento integrado.3 Paseo polo IDE A continuación daremos un repaso a algunhas características e ferramentas incluídas en Visual Studio para o desenvolvemento de aplicacións. Podemos ter un proxecto de acceso a datos. Soporta varias linguaxes de programación tales coma Visual C++.91€ 2.237.551. aínda que actualmente se desenvolveron as extensións necesarias para moitas outras.NET.65€ Visual Studio Test Professional con MSDN: 2. C#. ASP.322. unha librería de clases. ou outras saídas posibles. Poden utilizarse para moitos propósitos. podemos ter cinco proxectos que constitúen varias partes da nosa solución global de negocio. IDE Propietario: Microsoft Visual Studio Introdución 2. IDE. Os prezos que se mostran son de novembro de 2012 e están extraídos da propia páxina web da compañía Microsoft: Visual Studio Professional con MSDN: 1. VB .283.2 Edicións Visual Studio 2012 é a última versión deste IDE e está dispoñible en distintas edicións con diferentes características.00€ Ultimate con MSDN: 14. 2.

a solución xerará cada un dos proxectos coas correspondentes configuracións de proxecto. Poderían ser documentación do proxecto. O arquivo de opcións de usuario non se comparte entre usuarios e aplícase unicamente ao que o determine.As configuracións dun proxecto individual almacénanse no arquivo do proxecto e definen o que debería facer o modo Debug ou Release para o devandito proxecto. e os arquivos da solución non poden conter arquivos doutra solución. sen embargo. outro para a capa de presentación e un último para todos os controis web. Por defecto. Se o proxecto a fai referencia ao proxecto B. Entre as opcións presentadas pódese escoller a primeira. deberase elixir unha combinación dos valores que aplique un conxunto de personalizacións predefinidas no IDE. “Configuración general de desarrollo”. só pode abrirse unha única solución á vez nunha instancia de Visual Studio. poden ser membros de múltiples solucións. Normalmente obtéñense a partir das referencias entre proxectos. . Isto permítenos crear unha serie de solucións distintas para diferentes propósitos empregando os mesmos proxectos. follas de estilo. Seleccionando a configuración Debug ou Release a nivel solución. Estes elementos deben ser arquivos que non queremos que se compilen. Dependencias entre proxectos: que fixan a orde de xeración dos mesmos. incluíndo as dependencias entre eles e a orden de xeración dos mesmos. Configuración da xeración de proxectos: almacénase tanto a nivel de proxecto coma a nivel de solución. pero tamén podemos engadir elementos diversos ás nosas solucións. documentos Visio.sln): aplícanse a todos os usuarios da mesma.2 Configuración do Contorno Ao iniciar Visual Studio por primeira vez. En canto á configuración a nivel de solución podemos controlar unha serie de valores: Proxecto de inicio: para determinar que proxecto de Visual Studio debería executarse cando iniciemos o depurador. 11 .As configuracións da xeración que se definen a nivel de solución simplemente definen en que modo debería xerarse cada un dos proxectos da solución. Existen dous tipos de configuracións de solución: Configuracións que se gardan no arquivo da solución (extensión . A solución agrupa a todos estes proxectos e permítenos movelos rapidamente entre eles e manexar referencias duns con outros.suo). cada proxecto e cada solución contén unha configuración Debug e unha Release. 2.de interface de usuario. ou calquera outro documento que non teña por que vincularse directamente a un proxecto concreto pero que sexa relevante para a solución completa. Na solución almacénase información acerca dos proxectos que contén.3. Visual Studio sabe que o proxecto B debe xerarse antes de que o proxecto A poida facelo. Os proxectos. . As solucións normalmente conteñen so proxectos. Cada combinación de valores deseñouse para que sexa máis sinxelo desenvolver aplicacións. Configuracións que se gardan no arquivo de opcións de usuario da mesma (extensión . Os arquivos da solución teñen unhas cantas limitacións.

3 Contorno de Desenvolvemento Integrado Os distintos produtos de Visual Studio comparten un único contorno de desenvolvemento integrado que se compón de varios elementos: Barra de menús Barra de ferramentas estándar Ventanas de ferramentas que se acoplan ou ocultan automaticamente á esquerda.que aplica a menor cantidade de personalización ao IDE. menús e ferramentas dispoñibles dependen do tipo de proxecto ou arquivo no que se está traballando.3. na parte inferior e á dereita Espazo do editor As ventanas de ferramentas. Sempre se pode cambiar a combinación de valores utilizando Asistente para importar e exportar configuracións Figura 6: Cadro de diálogo para elixir a configuración do contorno 2. 12 .

variará a colocación das ventanas de ferramentas e doutros elementos do IDE. O Explorador de solucións mostra solucións.4 Sistema de proxectos (Menú Ver) As solucións e os proxectos conteñen elementos en forma de referencias. No Explorador de solucións. pode abrir arquivos para editar.3. Pódese cambiar a configuración mediante o “Import and Expor Settings Wizard”. Un contenedor de tipo solución pode conter varios proxectos e un contenedor de tipo proxecto normalmente contén varios elementos. agregar novos arquivos a un proxecto e ver as propiedades das solucións.Figura 7: IDE coa configuración de desenvolvemento xeral aplicada Dependendo da configuración aplicada e as subseguintes personalizacións que se realizaran. cartafois e arquivos necesarios para crear a aplicación. Ao seleccionar a opción “Restablecer todas as configuracións”. 13 . pódese cambiar a linguaxe de programación predeterminado. conexións de datos. 2. os seus proxectos e os elementos incluídos en devanditos proxectos. proxectos e elementos.

o Deseñador HTML e o Deseñador de páxinas Web.3. vista Deseño Os editores e deseñadores normalmente teñen dúas vistas: unha vista de deseño gráfica e a vista de código subxacente ou vista de código fonte. mentres que o Editor de código é o editor de código fonte básico. os marcadores e a visualización de números de liña.2. como o Editor CSS. 14 . O Editor de texto é o procesador de textos básico do IDE. A vista de deseño permítelle especificar a ubicación dos controis e outros elementos na interface de usuario ou a páxina web. Pode arrastrar controis desde o cadro de ferramentas e colocalos na superficie de deseño. comparten moitas das características do Editor de código. Outros editores. Outras características inclúen o axuste automático de liña. xunto con melloras específicas no tipo de código ou de marcado admitido.5 Editores e diseñadores (Menú Ver) O editor e os diseñadores que utilice dependerán do tipo de arquivo ou documento que estea creando. Esta vista inclúe diversas axudas intelixentes para a codificación. por citar algúns. A vista Código fonte mostra o código fonte do arquivo ou documento. Figura 8: Deseñador de páxinas Web.

Esta vista chámase a Vista dividida. como o Diseñador de páxinas web.Figura 9: Deseñador de páxinas Web. Figura 10: Deseñador de páxinas Web. vista Código fonte Algúns editores. vista dividida 15 . tamén proporcionan unha vista híbrida que lle permite ver a vista do gráfico e do código dun arquivo simultáneamente.

Pode ter configuracións de compilación para solucións e para proxectos.3. excluír os que non se van a xerar e determinar como se van a xerar os proxectos seleccionados e en que plataforma. Figura 11: Ventana de saída con información de compilación Logo de xerar a aplicación. A Ventana Resultados mostra estes tipos de erros.6 Ferramentas de compilación e depuración (Menús Xerar e Depurar) Visual Studio proporciona un sólido conxunto de ferramentas de compilación e depuración. pode utilizar o depurador para detectar e corrixir problemas como erros lóxicos e semánticos que se descobren en tempo de execución. Coas configuracións de compilación pode seleccionar os compoñentes que se van a xerar. Figura 12: Ventana de ferramentas de depuración 16 . A compilación da aplicación axúdalle a detectar erros de compilación. a palabras crave mal escritas ou a diverxencias entre os tipos. Estes erros poden deberse a unha sintaxe incorrecta.2.

exe e distribuír ese arquivo entre os usuarios. 17 . ClickOnce permite implementar rapidamente aplicacións mediante o Asistente para publicación.No modo de interrupción.7 Ferramentas de Implementación Visual Studio proporciona dúas estratexias de implementación diferentes:: ClickOnce Windows Installer Coa implementación de ClickOnce. publica a aplicación nunha ubicación centralizada e o usuario instala ou executa a aplicación desde esa ubicación.exe para instalar a aplicación. estes executan o arquivo setup. A implementación de Windows Installer permite empaquetar a aplicación nun arquivo setup. advertencias e outras mensaxes relacionadas coa depuración. Figura 13: Formulario de Visual Basic no modo de interrupción A Ventana de Lista de erros mostra erros. 2. pode examinar as variables locais e outros datos pertinentes utilizando ferramentas como Ventanas de variables e Memoria.3.

Para crear un arquivo de instalación básico. como o Editor de accións personalizadas e o Editor da interfaz de usuario.8 Acceso á Axuda Para obter acceso á Axuda. Figura 15: Editor do sistema de archivos 2. pode presionar F1 no IDE ou facer clic en Documentación de Visual Studio no menú Axuda. para especificar que elementos desexa implementar. 18 . utilice o Editor do sistema de arquivos.3.Figura 14: Asistente para publicación A implementación de Windows Installer proporciona maior flexibilidade para implementar aplicacións. Varios editores. permiten personalizar Windows Installer para satisfacer as súas necesidades de implementación. A documentación da Axuda móstrase no explorador web.

Figura 16: Axuda na ventana do explorador 19 .

1.1. faga clic en Personalizar . a continuación. 3.1 Para agregar un comando a un menú ou unha barra de ferramentas 1. 3. na pestana Comandos. Faga clic en Aceptar.1 Mediante o cadro de diálogo Personalizar. 20 . no menú Ferramentas . 3. a continuación. No cadro de diálogo Personalizar. a continuación. 2. 3. Seleccione o comando que desexe separar dos comandos situados encima. na lista Comandos . No menú Ferramentas. faga clic en Agregar comando.1. 4. en Elixa a barra de menús ou de ferramentas que desexa reorganizar.1 Personalizar menús e barras de ferramentas existentes 3. pode agregar ou quitar comandos en calquera menú ou barra de ferramentas na contorna de desenvolvemento integrado (IDE). 4. faga clic en Personalizar. Para abrir o cadro de diálogo Personalizar. en Elixa a barra de menús ou de ferramentas que desexa reorganizar. na pestana Comandos.3 Para separar os comandos dun menú ou unha barra de ferramentas 1. Personalizar o contorno de desenvolvemento (Visual Studio) Personalizar Menús e Barras de Ferramentas 3. Faga clic en Pechar. faga clic en Eliminar. Non pode inserir 3. No cadro de diálogo Personalizar. Faga clic en Pechar. Seleccione o comando que desexe quitar e. en Elixa a barra de menús ou de ferramentas que desexa reorganizar. posición e contido das barras de ferramentas existentes. faga clic en Personalizar.1. No menú Ferramentas. 2.1. No cadro de diálogo Agregar comando. seleccione o menú ou a barra de ferramentas que desexe cambiar. seleccione un nome de categoría na lista Categorías e. 2. No cadro de diálogo Personalizar.seleccione o comando que desexe agregar.1.1. No menú Ferramentas. ou cambiar a orde e a agrupación dos comandos. seleccione o menú ou a barra de ferramentas que desexe cambiar e. seleccione o menú ou a barra de ferramentas que desexe cambiar. faga clic en Personalizar. e pode cambiar o deseño.2 Para quitar un comando dun menú ou unha barra de ferramentas 1. na pestana Comandos.Tamén pode agregar menús ou barras de ferramentas. 5. 3.3.

3. 3. faga clic en Personalizar.4 Para agregar un novo menú 1. No cadro de diálogo Personalizar. No menú Ferramentas.2. Faga clic en Pechar. 4. 2. No cadro de diálogo Personalizar.3 Cambiar o deseño das barras de ferramentas Pode organizar as barras de ferramentas arrastrándoas no área de acoplamento principal ou usando o 21 . O comando aparecerá no menú ou a barra de ferramentas cun separador situado diante do mesmo. O comando aparecerá no menú ou a barra de ferramentas. Faga clic en Subir ou Baixar para mover o comando. na pestana Comandos. faga clic en Agregar novo menú. Faga clic en Pechar.1. Na lista Modificar selección.1 Para crear unha barra de ferramentas 1.1. en Elixa a barra de menús ou de ferramentas que desexa reorganizar. Aparece o novo menú e denomínase Novo menú. 2. escriba un nome para a barra de ferramentas. Siga os pasos descritos anteriormente neste documento para agregar comandos á barra de ferramentas.1. O comando aparecerá no menú ou a barra de ferramentas. 2. 4. 3. na pestana Barras de ferramentas. faga clic en Personalizar. No menú Ferramentas.2 Crear barras de ferramentas 3. na pestana Comandos. Na lista Modificar selección. 5. seleccione Comenzar un grupo.1. faga clic en Novo. seleccione o menú ou a barra de ferramentas que desexe mover. faga clic en Personalizar. Faga clic en Pechar. 3. No cadro de diálogo Personalizar. pode cambiar o nome do menú.un separador antes do primeiro comando. No cadro de diálogo Nova barra de ferramentas. No menú Ferramentas.1.5 Para cambiar a orde de presentación dos menús 1. 3. 4. 3. Na lista de comandos aparecerá unha barra separadora encima do comando seleccionado.1. 3.1.

na pestana Comandos. na pestana Barras de ferramentas.1.3. 3. 3.3. 2. poderá restablecer a súa configuración orixinal. No cadro de diálogo Personalizar.1. No menú Ferramentas.2 Para cambiar a ubicación de acoplamento dunha barra de ferramentas 1. elixa unha das opcións.1 Para cambiar a interface de usuario predeterminada que se mostra cando inicia Visual Studio 1.cadro de diálogo Personalizar para movelas a outras áreas de acoplamento.1 Para organizar as barras de ferramentas no área de acoplamento principal Arrastre unha barra de ferramentas polo seu bordo esquerdo para movela á ubicación desexada. No cadro de diálogo Personalizar. faga clic en Personalizar .4. seleccione unha ubicación de acoplamento. Faga clic en Aceptar . en Elixa a barra de menús ou de ferramentas que desexa reorganizar. 3. 3.5. 3. na lista Modificar selección.1. 2. 3. 3. No menú Ferramentas. seleccione o menú ou a barra de ferramentas que desexe restablecer. As barras de ferramentas que se atopen ao redor reorganízanse automaticamente. 3.1.5 Cambiar o que se mostra cando se inicia Visual Studio 3. Na lista desplegable Ao iniciar. No menú Ferramentas. Restablecerase a configuración orixinal da barra de menús. Faga clic en Restablecer todo.1. Faga clic en Pechar. 4.4 Restablecer o menú principal e os menús contextuais Si cambia a ubicación dos comandos ou as iconas de comando. elixa Opcións. barra de ferramentas ou menú contextual que seleccione.1 Para restablecer un menú ou unha barra de ferramentas 1. 2. Expanda Contorna e elixa Inicio. Os seus cambios fornecerán efecto a próxima vez que inicie Visual Studio.1. faga clic en Personalizar. 3.2 Personalizar o Editor de Texto 22 .

2.1. seleccione Barra de desprazamento vertical e Barra de desprazamento horizontal para mostrar estas características no editor. seleccione Control de cambios para mostrar liñas verticais coloreadas que indican que código modificouse e cal non contén ningún cambio.2. que pode utilizar para seleccionar e manipular liñas completas de código fonte. 3. — ou ben — Desactive as casillas Barra de desprazamento vertical e Barra de desprazamento horizontal para ocultar estas características. cunha soa páxina do cadro de diálogo Opcións. seleccione Marxe da selección para mostrar un espazo vertical ao longo do bordo esquerdo do editor. Faga clic en Aceptar . En Mostrar .3 Para mostrar unha indicación visual do código cambiado e sen modificar 1. En Mostrar . 3. Seleccione o nodo Xeral situado baixo Editor de texto. 2.2 Para mostrar marxes de indicador e de selección 1. 3. 3. Expanda o nodo Editor de texto.2. seleccione Marxe do indicador para mostrar unha franxa sombreada ao longo do bordo esquerdo do editor. 3.1.Na maioría dos proxectos de desenvolvemento a fiestra principal de traballo é o Editor de Texto . 4.1 Para mostrar as barras de desprazamento vertical e horizontal 1.1. Mostre a páxina Editor de texto no cadro de diálogo Opcións. 2. 1. Algunhas das opcións de configuración posibles son: 3. En Mostrar . Faga clic en Aceptar . 23 . 3. 3. Esta configuración aplícase ao editor con independencia da linguaxe de desenvolvemento utilizado. No menú Ferramentas. En Configuración . 2. que este utiliza para mostrar as iconas de depuración. 2. Mostre a páxina Editor de texto no cadro de diálogo Opcións.1 Establecer as opcións do editor de texto Pode especificar a configuración global de varias características visuais do editor. Faga clic en Aceptar .2. Mostre a páxina Editor de texto no cadro de diálogo Opcións. É por iso interesante saber como axustar a aparencia e o comportamento do editor de texto e código. faga clic en Opcións . como as barras de desprazamento ou o control de cambios.

No cadro Editor. Faga clic en Aceptar .2.2 Para especificar en que editor abriranse os arquivos que non teñan extensión 1. sen o punto anterior. faga clic en Extensión do arquivo. No menú Ferramentas. a continuación. 2. seleccione Números de liña. 3. No menú Ferramentas. faga clic en Opcións . Expanda o subnodo Todas as linguaxes e seleccione Xeral para establecer esta opción globalmente ou ben elixa as opcións Xeral na subcarpeta da linguaxe no que está programando. 3. Faga clic en Agregar .3. seleccione Fontes e cores. seleccione un editor ou deseñador na lista desplegable.2. Seleccione Asignar arquivos sen extensión e. 4. 4. 24 . Estes números de liña non se agregan ao código. 4. escriba os carácteres da extensión do nome de arquivo.2.2.1 Para especificar en que editor abriranse os arquivos segundo a súa extensión 1. 3. No cadro Extensión.3. 3. pero si deséxao pódeos imprimir. Na lista de categorías ao lado esquerdo da fiestra Opcións. 2. 3.3. Faga clic en Aceptar . 6. No menú Ferramentas. no cartafol Contorno. Expanda Editor de texto e. elixa Opcións. seleccione o editor en que desexa abrir os arquivos que teñan a extensión especificada. 3. Expanda Editor de texto e.2. 2. a continuación.2 Establecer as opcións do editor por tipo de arquivo Pode especificar o editor ou deseñador en que se abrirán os documentos de determinado tipo na contorna de desenvolvemento integrado (IDE).1 Para mostrar os números de liña no código 1. o tamaño e as cores de fonte predeterminados 1. Seleccione o comando Opcións do menú Ferramentas e. 3. expanda o nodo Editor de texto.3 Establecer outras opcións do Editor 3. a continuación. 5. faga clic en Extensión do arquivo. Cando está seleccionada.2 Para cambiar o nome. faga clic en Opcións .2.2. aparecerá un número de liña á beira de cada liña de código. Na sección Mostrar.2.

3. Modifique as opcións Fonte e Tamaño para cambiar o nome e o tamaño de fonte de todos os elementos de texto de todos os editores. Por exemplo.2.2. seleccione unha das seguintes opcións: • Ningunha: o cursor colócase ao principio da seguinte liña. 2.3. 3. estas instrucións móstranse como bloques de código con sangría no bucle. Faga clic en Aceptar . • Bloque: o cursor alinea a seguinte liña coa anterior. cando crea un bucle For. 3. seleccione Inserir espazos. 4.. No cartafol Editor de texto. 4. elixa Opcións. 2.2. Seleccione o elemento adecuado en Mostrar os elementos e. Faga clic en Aceptar .3. escriba o número de carácteres de espazo utilizados para representar cada tabulación e sangría nas opcións Tamaño de tabulación e Tamaño de sangría. elixa as opcións Tabulacións da subcarpeta Todas as linguaxes para establecer esta opción globalmente. Si elixe Inserir espazos. Ou ben Elixa as opcións Tabulacións na subcarpeta da linguaxe no que está programando. No menú Ferramentas. No cartafol Editor de texto. 5. 3. Ou ben Elixa as opcións Tabulacións na subcarpeta da linguaxe no que está programando. a continuación. Para especificar que os carácteres de tabulación utilícense en operacións de tabulación e sangría. 4. En Mostrar valores para. seleccione Manter tabulacións. modifique as opcións Primeiro plano do elemento eFondo do elemento. cando está dispoñible): a linguaxe no que está programando determina o estilo de sangrado adecuado que se vai a utilizar.3 Para elixir un estilo de sangría 1. 3. • Intelixente (predeterminada. elixa Opcións. seleccione Editor de texto. En Sangría . elixa as opcións Tabulacións da subcarpeta Todas as linguaxes para establecer esta opción globalmente.Next en Visual Basic que inclúe as instrucións If ou Select Case. No menú Ferramentas. onde conservan as súas propias sangrías internas habituais. Ou ben Para especificar que se utilicen carácteres de espazo. 25 .4 Para cambiar a configuración das tabulacións 1..

Para crear unha nova fiestra • No menú Fiestra.3 Traballar con valores de configuración En Visual Studio. pódense realizar as seguintes tarefas: Crear unha copia dos valores de configuración como copia de seguridade ou para importalos noutro equipo. Migrar os valores de configuración a outra versión de Visual Studio.2. 3. agrégase unha nova ficha do editor de código. Faga clic na fiestra do editor de código para que o foco colóquese nela. No modo Varios documentos.3. seleccione Dividir. 3. Cos valores de configuración. Os cambios realizados nun panel reflíctese no outro. xa que logo. faga clic en Nova fiestra. No modo Organización por fichas (a contorna predeterminado). a posición dos comandos de menú.5 Dividir a fiestra do editor de código Pode traballar con código en varias ubicacións á vez. Pode desprazar estes paneis independentemente co fin de ver e editar partes diferentes do documento activo ao mesmo tempo. No menú Fiestra. ábrese unha nova fiestra. seleccione Quitar división. A área de edición divídese en dúas paneis separados por unha barra de división. Para regresar á vista dun só panel • No menú Fiestra. os persoais dispoñibles no cadro de diálogo Novos proxectos e os métodos abreviados de teclado. Normalmente. Os valores de configuración poden basearse en tipos diferentes de actividades de desenvolvemento e tamén nas súas propias personalizacións.6 Crear novas fiestras Tamén pode crear varias instancias do editor de código. Pode personalizar e almacenar valores de configuración tales como a visibilidade da fiestra de ferramentas. Para dividir un panel 1. as personalizacións da contorna de desenvolvemento integrado (IDE) están almacenadas en agrupacións que se denominan valores de configuración. os nomes de menú.3. pode ver e editar seccións diferentes á vez en fiestras distintas do editor a tamaño completo. Compartir os valores de configuración con outros desarrolladores. Permitir a todos os membros do equipo usar os mesmos valores de configuración para determinadas partes do IDE sen repercutir nas personalizacións individuais doutras partes. 2. Unha instancia do editor de código pódese dividir en dúas vistas separadas para facilitar a súa edición. un arquivo de valores de configuración activos ten dous tipos de valores: predefini- 26 . Esta característica permítelle abrir un documento grande en varias instancias do editor.3. Para iso.2. divida unha fiestra do editor de código ou abra varias instancias de fiestras deste editor. os deseños de fiestra.

6 7 27 . Cada colección predefinida está deseñada para coincidir cun estilo de desenvolvemento determinado. De forma predeterminada. faga clic en Seguinte . 3. fontes e cores e outras áreas do IDE a un arquivo que se pode importar e utilizar noutro equipo. proxectos. Os valores de configuración personalizados créanse sempre que se cambia calquera dos valores predefinidos. por exemplo un segundo equipo de programación ou o equipo dun colaborador. Nota: Algunhas categorías de configuración poden conter información sobre o usuario ou sobre o equipo que podería constituír un problema para a seguridade. Faga clic en Finalizar . a continuación. faga clic en Seguinte .1 Funcionamento do valor de configuración Ao iniciar Visual Studio por primeira vez. a modificación gárdase automaticamente. 4 5 En Que nome desexa dar ao arquivo de configuración?. revise calquera erro asociado á exportación da configuración baixo Detalles. Cada vez que se axusta un valor de configuración. faga clic en Exportar a configuración de contorna seleccionada e.3. Na páxina Asistente para importar e exportar configuracións. 3. En Que configuración desexa exportar?. Unha icona de advertencia amarelo e negro identifica estas categorías de configuración.3. escriba un nome para o arquivo de configuración.dos e personalizados. pode optar por exportar só as combinacións de teclas de método abreviado e a configuración do editor. como cambiar a cor do código marcado como comentario no editor.1 Exportar configuracións a un arquivo Pode optar por exportar todas as configuracións actuais ou parte delas a un arquivo . É posible cambiar a maioría dos valores de configuración dunha colección predefinida. 3. 3. vssettings que se pode utilizar nun segundo equipo ou compartir con outros desarrolladores. No menú Ferramentas. 2. seleccione as categorías de configuración que pensa exportar e. Por exemplo. a continuación.2 Como: Compartir valores de configuración entre equipos ou versións de Visual Studio Pódense exportar configuracións do editor. débese seleccionar unha das coleccións de valores de configuración predefinidas. faga clic en Importar e exportar configuracións.3. faga clic en Examinar ou especifique unha nova ruta de acceso para a opción Almacenar o meu arquivo de configuración neste directorio.vssettings. Na páxina Exportación completada. Os valores de configuración predefinidos instálanse ao iniciar Visual Studio por primeira vez. 1. Tamén pode migrar a configuración desde unha versión anterior de Visual Studio para o seu uso noutra versión de Visual Studio. Si desexa gardar o arquivo nunha ubicación diferente. a depuración. os valores de configuración activos gárdanse no arquivo Currentsettings.2.

3.3. Esta técnica pode resultar de utilidade si desexa que exactamente as mesmas personalizacións estean dispoñibles en todo momento en varios equipos. así como especificar si desexa ou non utilizar os arquivos de configuración do equipo almacenados nun servidor.3 Para importar configuracións 1.2. Si un arquivo de configuración contén só un subconxunto das categorías de configuración. En Que colección de configuración desexa importar?. Na páxina Asistente para importar e exportar configuracións. a continuación. só importar a nova configuración. Si o arquivo de configuración que está importando contén todas as posibles categorías de configuración. En Que configuración desexa importar?. seleccione Si. seleccione a configuración de opcións que pensa importar do arquivo . 6.3. faga clic en Seguinte .3. revise calquera erro asociado á importación da configuración baixo Detalles. 7. Opcións (Cadro de diálogo) Utilice esta páxina do cadro de diálogo Opcións para establecer preferencias para gardar arquivos de configuración.vssettings nun recurso compartido de rede. ao importar este arquivo. utilizar dita copia noutro equipo. seleccione Non. Na páxina Importación completada.vssettings seleccionado. Para ter acceso a este cadro de diálogo. a continuación. 8. Contorno. 28 . decida si desexa gardar a configuración actual. gardar a miña configuración actual para crear unha copia de seguridade das personalizacións realizadas no IDE.3. faga clic en Importar a configuración de contorna seleccionada e. reemplazando a configuración actual para continuar sen realizar copia de seguridade das personalizacións do IDE actuais. Faga clic en Finalizar .vssettings entre equipos En lugar de crear unha copia da configuración actual e. 3. 5. No menú Ferramentas. 4.2. 2. pódeo utilizar noutros equipos importándoo noutra instalación de Visual Studio. ao importar o arquivo só se aplican esas categorías e non se modifica a configuración actual das categorías non importadas. 3.vssettings Unha vez creado un arquivo . 3.vssettings.4 Compartir un único arquivo . seleccione un arquivo da lista e faga clic en Examinar para situar un arquivo de configuración e. No cadro de diálogo Gardar configuración actual. faga clic en Seguinte .2.3 Importar e exportar configuracións.2 Importar un arquivo . faga clic en Importar e exportar configuracións. se reemplazará a configuración existente. a continuación. é posible compartir un único arquivo .3. seleccione Opcións no menú Ferramentas e elixa a páxina Importar e exportar configuracións do cartafol Contorna. En Gardar configuración actual.

Visual Studio 2010 tamén permite instalar persoais doutros fabricantes.1 Gardar automaticamente a miña configuración neste arquivo Mostra a ubicación e o nome do arquivo .3. Faga clic en Finalizar . No menú Ferramentas. 3. que aínda estará dispoñible a próxima vez utilice o asistente. A próxima vez que inicie o IDE.2 Usar o arquivo de configuración do equipo Cando se selecciona. En Que colección de configuración desexa restablecer?. 3. cargarase a configuración. Para abrir o Administrador de extensións. simplemente restablecer a configuración reemplazando a miña configuración actual e. gardar a miña configuración actual. como mover fiestras ou cambiar as seleccións de opcións. Todas as configuracións e categorías aplícanse de forma predeterminada. Na páxina Asistente para importar e exportar configuracións. seleccione unha colección de valores na lista. Esta opción non elimina a configuración predeterminada. 4. faga clic en Buscar persoais en liña. Cando pecha o IDE.1 Para restablecer a configuración 1. faga clic en Seguinte . 29 .4. 2. elixa Non. faga clic no Administrador de extensións. Pódese establecer unha ruta a un servidor remoto. no cadro de diálogo Novo proxecto.3. 5. faga clic en si.4 Como: Restablecer a configuración Pode restablecer a contorna de desenvolvemento integrado (IDE) a un estado anterior mediante o asistente para importar e exportar configuracións. faga clic en Seguinte.vssettings compartido mediante o botón Examinar.vssettings que está utilizando actualmente.3. Tamén pode descargar extensións de sitios web ou obtelas doutros desarrolladores. especifique un nome de arquivo e. a continuación.3. permítelle navegar a un arquivo . no menú Ferramentas. gárdase no arquivo actual. 3. faga clic en Importar e exportar configuracións. calquera cambio que realice. 3. faga clic en Seguinte . a continuación. Esta configuración vólvese a aplicar de forma automática cada vez que Visual Studio detecta que está dispoñible unha versión máis recente. no recadro Persoais. A páxina Restablecemento completado advírtelle de calquera problema que ocorra durante o restablecemento.3. Si desexa gardar a combinación de valores actual. 3.3. a continuación.3. faga clic en Restablecer todas as configuracións e. Ou ben Si desexa eliminar a súa combinación de valores actual.4 Estender Visual Studio O Administrador de extensións de Visual Studio 2010 permite instalar unha gran variedade de ferramentas e extensións de Visual Studio.

Exemplo de Extensión: "Visual Studio Cor Theme Editor". Pode usar diversos filtros para ordenar a lista. pode instalar un arquivo . engade un botón na barra de menús que nos permite seleccionar entre distintos "Temas" para aplicar á nosa contorna. Cando seleccione unha extensión no recadro central. si xa está instalada. 3. pode desinstalala.4 Instalar sen usar o Administrador de extensións As extensións empaquetadas en arquivos . 30 . Si non están instaladas.4. Si a extensión aínda non está instalada. no recadro dereito mostrarase a información sobre devandita extensión.Estas extensións poden ser paquetes. o instalador comproba que esas dependencias xa estean instaladas.vsix facendo dobre clic nel e seguindo as instrucións de instalación. As extensións do grupo seleccionado móstranse no recadro central. O Administrador de extensións non pode detectar estes arquivos. novas extensións da galería en liña ou actualizacións das extensións instaladas. pode descargala. Con todo.4. pode buscar extensións instaladas. persoais ou outros compoñentes que agreguen funcionalidade a Visual Studio. A fiestra Administrador de extensións tamén contén un cadro de procura.1 Interface de usuario do Administrador de extensións A fiestra Administrador de extensións está dividida en tres recadros. Cando a extensión está instalada. En función da selección realizada no recadro esquerdo. O recadro esquerdo permite seleccionar por grupo as extensións instaladas. habilitala ou deshabilitala.2 Galería en liña O Administrador de extensións pode instalar as extensións da Galería de Visual Studio do sitio web de MSDN.3. pódese usar o Administrador de extensións para habilitala. o Administrador de extensións mostra ao usuario unha lista de dependencias que deben estar instaladas antes de poder instalar a extensión.4. deshabilitala ou quitala.4. a galería en liña ou as actualizacións dispoñibles.vsix poden estar dispoñibles en ubicacións distintas da Galería de Visual Studio.3 Control de dependencias Si un usuario intenta instalar unha extensión que ten dependencias. 3. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->