You are on page 1of 2

M hnh camera gim st ti ch & t xa

camera gim st , cc loi camera v u ghi hnh, Card ghi hnh Camera quan st ngy v m (Hng ngoi, gn c ngoi tri v trong nh Camera Ip quan st ti ch v t xa Chng ti cung cp cho bn mt gii php thc hin nhng yu cu trn bng h thng camera gim st t xa thng qua mng Internet. Ti a im cn quan st bn cn c nhng thit b sau: Mt ng truyn internet ADSL, camera thng thng, my tnh v card bt hnh hoc u ghi hnh k thut s. Mt ng truyn internet ADSL v IP camera.