You are on page 1of 2

Competentele teoretice si practice ale unui profesor care utilizeaza TIC in activitatea scolara

La nivel didactic, profesorul trebuie să dețină fundamentele psihologiei învăţării, care se aplică în organizarea tradițională a clasei; Trebuie să fie familiari cu noile metode de pregătire (studiu individual, utilizarea TIC în învăţare). Este foarte important ca îndrumătorul să poată aplica instrumentele de evaluare a activităţilor de pregătire. În ceea ce priveşte comunicarea, trebuie să asimileze fundamentele comunicării interpersonale şi ale dinamicii de grup, în scopul aplicării lor (în cazul interacțiunilor online - în cazul grupurilor: forumuri). La nivel tehnologic, trebuie să deţină cunoştinţe temeinice legate de programele office (video, pagini electronice etc.) şi de sistemul de comunicare online, precum şi despre funcţiile platformei utilizate în comunităţile virtuale. Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a performaţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Profesorul trebuie sa posede abilitati proiectare a instruirii:  Înţelegerea sistemului de predare-învăţare BL.  Elaborarea documentelor de curs în variantă BL.  Utilizarea eficientă, în elaborarea materialelor de învăţare, a facilităţilor oferite de tehnologiile şi instrumentele de tip e-learning.  Proiectarea, evaluarea şi distribuirea cursului/seminarului în format BL, conform standardelor adecvate de design şi conţinut. Profesorul trebuie sa posede abilitati de management al instruirii:     Favorizarea/stimularea în activităţile de învăţare a discuţiilor/dezbaterilor. Stimularea colaborării elev- profesor si elev-elev. Oferirea regulată a unui feedback constructiv elevilor. Îndeplinirea nevoilor şi aşteptărilor elevilor legate de participarea profesorului la activităţile de învăţare.  Furnizarea regulată şi la timp a materialelor de învăţare.  Monitorizarea activităţii elevilor care participă la activităţile didactice online.  Furnizarea suportului tehnic, recunoaşterea problemelor care trebuie trimise către echipele de suport tehnic.

.Profesorul trebuie sa posede abilitati de comunicare:  Intervenţia promptă şi eficientă în cazul comportamentelor online neadecvate. administratorii şi alţi profesori prin intermediul unor mijloace online sau tradiţionale.  Comunicarea adecvată cu elevii (individual sau în grup). Deasemenea profesorul trebuie sa indeplineasca si rolul unui moderator online.  Comunicarea cu elevii.