You are on page 1of 27

SENARAI KANDUNGAN

PANDUAN PORTFOLIO

1.

KULIT DEPAN PORTFOLIO

2.

SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM

3.

PORTFOLIO

4.

BIODATA PELAJAR INSTITUT

5.

TAKWIM SEKOLAH

6.

BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM

7.

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

8.

BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN
BERPASANGAN

9.

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

10.

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

11.

LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN

12.

JURNAL

13.

REFLEKSI

1

PORTFOLIO
PRAKTIKUM /
AMALAN PROFESIONAL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN.
NAMA PELAJAR

: LEE YEN MEI

KURSUS / PROGRAM

: PIMSP

AMBILAN

: JAN 2010

NAMA SEKOLAH

: SJK (C) PEKAN LAMA

MATA PELAJARAN MAJOR

: PENGAJIAN CINA

MATA PELAJARAN
MINOR/ELEKTIF
GURU PEMBIMBING
PRAKTIKUM
PENSYARAH PENYELIA MAJOR
PENSYARAH PENYELIA

: PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
: PN ENG SOO CHIN
: EN TEOH ENG TICK
: EN ZAKARIA SAAD

MINOR/ELEKTIF
2

PORTFOLIO PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL 2013 IPG KSAH 3 .

PETANI. SG.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. 4 . KEDAH. SG. PETANI. KEDAH. PORTFOLI Portfolio merupakan koleksi hasil kerja guru pelatih yang boleh memberi gambaran tentang usaha guru pelatih dan pencapaiannya dalam bidang tertentu seperti bidang latihan mengajar. PORTFOLIO PRAKTIKUM SENARAI KANDUNGAN PORTOFLIO PRAKTIKUM A B C D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO BORANG BIODATA JADUAL WAKTU MENGAJAR SUKATAN PELAJARAN RANCANGAN SEMESTER (TAHUNAN) BORANG TAKWIM SEKOLAH BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM – PR1 BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN 11 12 13 14 15 CARTA ORGANISASI SEKOLAH VISI DAN MISI SEKOLAH PETA LOKASI & PELAN SEKOLAH SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH 16 17 18 19 RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM LAPORAN PROJEK / PERANAN LAIN 20 21 22 23 SENARAI DAN MAKLUMAT MURID (KELAS DIAJAR) REKOD PRESTASI / MARKAH UJIAN / PENILAIAN KERTAS SOALAN UJIAN / LATIHAN / LEMBARAN KERJA PENULISAN JURNAL ADA (/ )* TIADA (X)* * Ruangan ini untuk kegunaan guru dan pensyarah penyelia INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM.

Mempunyai matlamat yang berbeza dari masa ke semasa. Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. matlamat. Hibert & Afflerbach. pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk menilai prestasi pelajar yang diselia.bahan. halatuju dan harapan. 3. Oleh itu mesti dikemas-kini setiap masa. 5.1994) TUJUAN PORTFOLIO: 1. CIRI-CIRI PORTFOLIO: 1. 6.1990) 4. 1992). garis panduan pemilihan. Alternatif kepada penilaian berbentuk pengujian dan peperiksaan atau penilaian sumatif. 4.1. 3. Boleh mempunyai beberapa tujuan pada satu masa tetapi tidak bercanggah. Portfolio berbeza dengan folder simpanan pelajar. Koleksi hasil usaha pelajar yang memberi gambaran tentang proses atau usaha-usaha yang dijalankan serta pencapaian nya di dalam perkaraperkara tertentu. Ini termasuk pemilihan bahan. Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman sewaktu praktikum 2. tindakan dan idea dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Memberi peluang pelajar menganalisis dan menilai perkembangan dan arah pemikiran mereka. 7. Sebagai asas untuk membuat keputusan dan menetapkan matlamat pengajaran dan pembelajaran. Koleksi artifek pengalaman pembelajaran yang dikumpulkan dalam satu jangka waktu tertentu. pengalaman. 5 . Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. 4. (Shulman. 3.menghargai usaha dan diri sendiri. 8. Mesti menggambarkan dengan jelasnya aktiviti pelajar dari sudut rasional. 6. Portfolio atau profil professional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang professional dari segi: Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Kelayakan Matlamat dan Pencapaian 2. Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Valencia. 7. Maklumat yang bermakna dari folder sahaja yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar . 5. Memperkembangkan daya kreativiti melalui penyediaan strategi. kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar (Arter and Paulson. Maklum balas tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum sepanjang praktikum. isi kandungan. Mengandungi maklumat yang menggambarkan berlakunya kemajuan dan perkembangan dalam sesuatu perkara. Memberi ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat yang ditetapkan sepanjang praktikum. 2.

Bukti berupa jadual kerja harian. Ada Bukti Kolaborasi Tugasan yang dilakukan melibatkan pelajar dengan pihak lain seperti rakan. sijil dan bukti prestasi semuanya disimpan dalam portfolio. Menyerahkan portfolio kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing untuk disemak apabila diminta sepanjang praktikum. pensyarah pembimbing atau mana-mana pihak. Mengandungi Bukti Pencapaian Prestasi Pelajar Semua bentuk penilaian sama ada melalui borang penilaian yang diisi oleh pensyarah. Mengandungi Bahan Yang Terpilih dan Releven Mengandungi satu set bahan bukti pembelajaran yang terpilih secara teliti sahaja bukan semua apa yang dijalankan. Bahan mesti memperlihatkan proses menyediakannya dari deraf awal hingga hasil akhirnya. Penilaian pengajaran berpasangan atau apa bentuk penilaian rakan sebaya (senarai semak yang diisi oleh rakan pelajar) Surat penghargaan.TANGGUNG JAWAB GURU PELATIH DALAM MENYEDIAKAN PORTFOLIO: 1. sama ada dengan atau tanpa menggunakan pengurusan grafik. 2. SG. 4. 7. 9. Mengandungi Banyak Penulisan. komen. Guru Besar. Catatan dan Komen Reflektif Hasil dari cetusan idea dan pemikiran reflektif pelajar. 3. psikomotor dan afektif. guru pembimbing atau pengurus sekolah. kertas kerja. Menunjukkan Peningkatan Perkembangan Perkembangan dari aspek kognitif. Bahan mestilah yang releven dengan tugasan dan spesifik. 5. guru pakar. guru pembimbing atau mana-mana pihak. 2. guru kanan. Pelajar sentiasa mengamalkan refleksi kendiri serta membuat analisis terhadap semua amalan dan tugas secara sistematik. persediaan mengajar. guru pembimbing. 6 . Berstruktur dan Tersusun Kemas mengikut cara. 3. kategori. cop dan tarikh bimbingan diterima daripada Pengetua. guru pakar. ABM. tahap kesukaran dan kepentingan bahan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. Menyiapkan Pernyataan Profesional sebelum dan selepas tamat praktikum PORTFOLIO YANG BERKUALITI: 1. projek. peraturan atau kategori yang tertentu sama ada mengikut kronologi. 10. Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini. 8. KEDAH. PETANI. Menunjukkan Bukti Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Dapat dilihat melalui idea dan hujah yang tersusun. kertas ujian yang dijalankan secara bersama. Mengandungi Bahan Yang Autentik Semua bahan mesti yang dibuat sendiri oleh pelajar berasaskan situasi sebenar bukan ditiru atau diciplak. Bukti Yang Pelajar Telah Menerima Bimbingan Perlu disertakan bukti berbentuk tandatangan.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. KEDAH.9159728 : CINA Nombor Telefon (hp) Kaum : PEREMPUAN : BUJANG 7 .BIODATA PELAJAR INSTITUT PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL Nama Pelajar Institut Nombor Kad Pengenalan Kursus dan Ambilan Guru Pembimbing Praktikum Mata Pelajaran Major Pensyarah Pembimbing Major Mata Pelajaran Minor/Elektif Pensyarah Pembimbing Minor/Elektif Alamat Rumah : LEE YEN MEI : 901213-06-5544 : PIMSP JAN 2010 : PN ENG SOO CHIN : PENGAJIAN CINA : EN TEOH ENG TICK : PENDIDIKAN SIVIK DAN WARGANEGARAAN : EN ZAKARIA SAAD : 6. KOTA PALAS. : 012. JLN KUALA KETIL. 08000 SUNGAI Alamat Menginap (Praktikum) PETANI. PAHANG. 28300 TRIANG. TMN MAWAR INDAH. JLN MAWAR INDAH 4. : A004.

PETANI. SG.Jantina Status Perkahwinan : SPM : --- Kelayakan Akademik Kelayakan-kelayakan Lain INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. TAKWIM SEKOLAH (PROGRAM PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL) Nama Pelajar Institut : LEE YEN MEI Nombor Telefon (hp) : 012-9159728 Nama Kursus dan Ambilan : PISMP JAN 2010 Nama Sekolah : SJK (C) PEKAN LAMA Nombor Telefon Sekolah : 04-4212475 Perhatian: 8 . KEDAH.

......... Pensyarah Pembimbing Minor/Elektif 9 ........ Salinan : 1.......... Nama Pelajar Institut : LEE YEN MEI Tandatangan Guru Besar :........Sila senaraikan hari cuti umum / cuti peristiwa / cuti ganti / ujian bulanan atau penggal / peristiwa seperti Hari Sukan Tahunan / aktiviti-aktiviti rasmi sekolah yang melibatkan muridmurid dari kelas-kelas yang diajar dalam tempoh praktikum sahaja................ Portfolio Praktikum 2............................................................. Nama Guru Besar ................................. Tarikh :....... Pensyarah Pembimbing Major 3................................... Tarikh Hari Cuti / Ujian Bulanan / Peristiwa / Aktiviti Sekolah Catatan Tandatangan :................... :.......................................................................

......................C.... Tarikh :…………………………………………………… Catatan: 1) 2) Setiap cuti mestilah disertakan dengan salinan surat akuan doktor / sijil sakit (M....... Tandatangan :………………………………………………..... Tempoh Praktikum :………………………………………………… No. BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM / amalan profesional Borang K BULAN: Nama Kursus :………………………………………………… Nama Sekolah :…………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. Nama Guru Besar :…………………………………………………… Tarikh :………………………………………………....... Borang kehadiran ini hendaklah diserahkan kepada KU Praktikum setelah disahkan oleh Pengurus Sekolah pada minggu pertama bulan berikutnya.......................... TARIKH / HARIBULAN PERSEKOLAHAN Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan............) atau surat kebenaran..................... KEDAH.... Telefon :……………………………………........………............ Tandatangan :………………………………………….. SG.......... 10 ............. MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 Tarikh > Bil Nama Major (K) Catatan : .........................LAM-PT12-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM.. Ambilan :………………………………………………… Alamat Sekolah :…………………………………………………………............. PETANI......................... Nama Ketua (K) :………………………………………………..

.. Kursus dan Ambilan :……………………………………………………………….... Praktikum :……………………………………………………………….REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN Nama Pelajar :………………………………………………………………. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) BORANG MAKLUMBALAS 11 ..... Nama Pasangan :………………………………………………………………...... Nama Guru Pembimbing Mgu Tarikh dan Hari Masa Mata Pelajaran & Kelas (Tahun) Tandatangan Pasangan Catatan (Guru Pembimbing) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Disemak oleh Guru Pembimbing: Disahkan oleh Pensyarah Penyelia: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Salinan : 1. Nama Pelajar :……………………………………………………………….

PENGAJARAN BERPASANGAN Catatan • Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/kemahiran sahaja dalam setiap sesi pengajaran berpasangan.. 12 . • Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang Bimbingan PR 1 Kekuatan / Kelebihan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Kelemahan / Kekurangan Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Disemak oleh Guru Pembimbing: Disemak oleh Pensyarah Penyelia: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. PETANI. SG..Cadangan Mengatasi Kelemahan / Kekurangan (Hasil perbincangan) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. KEDAH. 13 .

................................................................................. LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM (Aspek G dalam Borang PR 2 : Kokurikulum) Minggu KeNama Pelajar :.............................................................................................. 14 ......................... SG......................................... Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform :...........RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM (Sukan / Unit Beruniform / Persatuan) Nama Pelajar Institut :....................................... Minggu (Tarikh) M1 Tempat / Catatan Tajuk / Aktiviti Menyediakan Rancangan Aktiviti Kokurikulum Bilik Guru M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 Disemak oleh Guru Penasihat: Disemak oleh Pensyarah Penyelia: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM......... PETANI....................................................... Kursus dan Ambilan :............................. Guru Penasihat Kokurikulum . KEDAH............................................................... Tarikh :............................................................................. Jenis Kokurikulum :...............................................................

........................................................ .................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kejurulatihan dan Kepegawaian) [Sila lampirkan dokumen sokongan...................................................................................................................................... .................................................................................................................................... BAHAGIAN A : AKTIVITI / KEMAHIRAN YANG DIJALANKAN (Kepimpinan........................................................................................................................................................................................................................................ .......................... ..............................................................................................................................................................................................Masa :......... .......................................... .............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................... ................................................................................................................................................ .................................................................................................. Tempat :.................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................ ...................................................... Kehadiran (Lampirkan Borang Kehadiran) :.................................................................................................................. .............................................................. 15 .......................................................................................................................................................................... BAHAGIAN B : CATATAN REFLEKSI (Diisi oleh Pelajar) ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Kepengurusan.................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nama Guru Penasihat KoKurikulum :................................................................................................................................................................................. ....................................................................................... ............................................................................................................................................................. ......................................................................... jika ada] ...... ................. ........ .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................

.... .................................................................................................... ______________________..................... PETANI.......... KEDAH................................. Tarikh ____________________ Masa Tempat __________________________________________________................................. SG.............................................................BAHAGIAN C : BIMBINGAN (Oleh Guru Penasihat / Guru Pembimbing / Pensyarah Pembimbing) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................... ......................................................................... ................. 16 .............. Pengurusan & Pentadbiran) Laporan Ke – Nama Pelajar __________________________________________________.............. LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN (Aspek H dalam Borang PR 2 : Bimbingan........................ Disemak oleh Guru Penasihat/Pembimbing: Disemak oleh Pensyarah Penyelia: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM.. Kursus dan Ambilan __________________________________________________...............

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ........ minit mesyuarat............................ ...........................................................................................................................Projek / Aktiviti / Peranan __________________________________________________............................ ............................................................................................................................................................. surat perlantikan......................... .............................................................................................................................................................................................................. .................... .............................................. ...................... ................................................................................................................................................................................ .......... ............................................................................................................. ............................................................................................................................................. laporan khas projek........................................................... .................................................................................................................................................................................................. surat penghargaan dll) ............................................................................................. BAHAGIAN B : CATATAN REFLEKSI (Diisi oleh pelajar selapas tamat / siap sesuatu projek / aktiviti) .......................................................................................................................................................................................................................................................... pelan tindakan............................................................................................... BAHAGIAN A : PERANAN YANG DIJALANKAN (Sila lampirkan dokumen sokongan seperti kertas kerja................................................... gambar foto............................... ..................................... ...................................................................................................... ............... ............................. ................................................................................................... 17 ...................................................... ...................................................................................................................................................................................... .................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................. pencapaian atau bidang yang perlu diberi pekanan................................................................................ ...................... JURNAL Satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa..............” (Baird........................................................................................................ but journals that are done well provide a unique and valuable form of learning............................................................................. ......................... ...... 1999:14) 18 ........................................................................................................... ........................................................................BAHAGIAN C KOMEN / ULASAN / CATATAN (Diisi oleh Guru Besar / Penolong Kanan / Guru) ............ SG........................................................... KEDAH........................................ Disemak oleh pihak sekolah: Disemak oleh Pensyarah Penyelia: Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM....................................................................................................................... “ Effective journal use takes time.................... PETANI.................. ..................................... ..................... Merupakan rekod-rekod refleksi dan aktiviti yang dilaksanakan oleh penyedia portfolio secara berfokus tentang apa yang telah dipelajari atau dialami dalam situasi sebenar................................................................................................................... ............................................................................................................................. masalah..................

. 58 BPG Okt. bidang yang perlu diusahakan. catatan kita haruslah jujur dan benar.. Minggu Pertama Di SK ..... pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan... Pengisian Jurnal: • Persoalan-persoalan yang menarik • Pandangan yang relevan dan kritikal • Kandungan boleh dibincang bersama antara pensyarah penyelia dan guru pembimbing Aspek Yang Boleh Difokus: • Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) • Profesion keguruan • Pelajar / klien • Iklim sekolah dan pengurusan bilik darjah Mengapa Diperlukan:  dapat memberi gambaran menyeluruh tentang seorang profesional...... “snapshots” tentang pencapaian guru pelatih pada satu-satu masa termasuk kekuatannya. 1999) Matlamat: Matlamat penulisan jurnal ialah meningkatkan kesedaran.... Penulisan jurnal sebagai satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa..  Merupakan koleksi. perlakuan dan reaksi kita yang emosional iaitu mengikut perasaan mengenai sesuatu peristiwa ataupun tindakan yang diambil yang difikirkan perlu dibuat renungan agar kita akan lebih memahami peristiwa dan tindakan kita itu........ Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan : Tandatangan : Nama Nama : : 19 .Kegunaan Jurnal: Jurnal patut digunakan untuk membuat refleksi mengenai pemikiran. keinsafan diri dan pemahaman kita mengenai apa yang kita alami atau apa yang telah kita lakukan. masalah......... (ms.. Justeru itu.... harapan dan aspirasinya CONTOH FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-1 1 ... hingga ...

. . disiplin dan budaya sekolah.tugas dan tanggungjawab murid di sekolah.Tarikh : Tarikh : ___________________________________________________________________________ FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke(Anda boleh rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1.struktur organisasi.latar belakang murid dan masyarakat setempat.7 Mei 2009 Minggu Pertama Di SK Seri Kuala Pada hari pertama.pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Guru Besar. Cadangan Tindakan Susulan 4. Kota Kuala Muda. guru penolong kanan. Masalah / Peristiwa 2. sukatan pelajaran. Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah.sejarah. SK Seri Kuala. peraturan. peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah. pencapaian) 1. panduan guru dan rancangan semester. guru darjah. termasuklah : . guru ko-kurikulum. guru pembimbing praktikum kami. isu. Encik Malek Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu. Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau. Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan. . 20 . guru disiplin. guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan. Tempoh Masa Dan Keberkesanan Tindakan Susulan Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-1 Pertama 3 . saya bersama pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid. masalah. Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Malek Mohammad. Analisis 3. . sesuatu peristiwa. huraian sukatan pelajaran. guru panitia.

3. rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua.14 Mei 2009 Masalah Pengurusan Masa 1. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas. Selepas itu saya membuat rancangan mingguan. terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya. Cikgu Malek Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya.Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual. saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak. Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya. Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A. khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu . guru Pendidikan Seni Visual. Tambahan pula. Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Yahya. mingguan dan rancangan pengajaran harian. Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya. Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketika di institut. Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa. Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincangan. Pada hari kelima. 2. Di samping itu. Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat daerah Kuala Muda/Yan. 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A. Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif. Cadangan Tindakan Susulan 21 . masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan. penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan. Masalah / Peristiwa Hari ini (11 Mei 2009) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan. Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-2 Kedua 10 . kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester.

Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama Tarikh : : Tarikh GURU: INSTITUT PENDIDIKAN KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. REFLEKSI Refleksi dalam erti kata lain boleh disebut juga sebagai renungan atau muhasabah. Renungan kembali mengenai keputusan atau tindakan dalam situasi sebenar akan menghasilkan perubahan sikap. Tempoh Masa Dan Keberkesanan Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . 1985. amalan. b. Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih. saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. c. 22 Boud. saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan . pembaikan tindakan dan pengukuhan amalan. Refleksi adalah proses meneutralkan kembali segala perasaaan negatif yang menyelubungi pengalaman yang dilalui supaya satu perspektif baru dapat dihasilkan daripada pengalaman tersebut sekali gus berjaya mengubah tingkahlaku dan tindakan seseorang. SG. d. Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. Refleksi merujuk kepada proses atau aktiviti mengingat kembali pengalaman lalu. 4. kesedaran dan tingkah laku yang diubah suai sendiri kesan daripada refleksi yang dilakukan. PETANI. KEDAH. Kesimpulannya tujuan refleksi ialah bagi mendapat pemahaman baru. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan. mempertimbang dan menilaikannya untuk tujuan yang lebih luas termasuk untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah susulan bagi memperoleh pengertian baru berkaitan dengan pengalaman itu. .a. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan .

kritis & kreatif Menganalisis aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah Mencari alternatif dalam membuat keputusan Mencari jalan penyelesaian Mengubah tingkah laku Meningkatkan keupayaan GP mentafsir maklumat-maklumat daripada data dengan lebih cekap lagi Pra Syarat Membuat Refleksi:  Keterbukaan  melihat masalah dari semua aspek  mengambil kira semua maklumat yang diperoleh sebelum membuat keputusan pengajaran  Bertangggungjawab  bertanggungjawab di atas kejayaan dan segala kegagalan 23 .Satu pemikiran secara mendalam untuk seseorang itu memikirkan atau merenung semula situasi yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan sedemikian Woolfolk. 1995 Objektif Refleksi: • • • • Mengenalpasti kekuatan/kelemahan dalam P&P Merancang serta mengambil tindakan susulan untuk membaiki kelemahan Meningkatkan kemahiran keguruan Penilaian Kendiri sebagai budaya kerja Kepentingan Refleksi: • • • • • • • Membuat penilaian kendiri Berfikir secara analitik.

mengaitkan peristiwa yang berlaku dengan pegangan. berhujah dengan diri sendiri. prinsip dan falsafah serta melaksanakan tindakan yang sewajarnya Sebab. Kerelaan  komitmen sepenuhnya terhadap pengajaran  rajin mengajar semua murid  dapat memenuhi keperluan profesion Tahap Penulisan Refleksi: Tahap yang paling ideal. justifikasi Tahap Kedua: PENULISAN DESKRIPTIF Melaporkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang berlaku di dalam kelas 24 Tahap Pertama: . Perlu dipraktikkan oleh guru pelatih KRITIKA L Sebab. akibat berhujah dengan diri justifikasi dan tindakan DIALOG Tahap Ketiga: PENULISAN REFLEKSI DESKRIKTIF Sebab. akibat. akibat.

Contoh 2: Terlalu banyak kelemahan saya prinsip leraian daya pada hari pelajar mencuba. Tapi saya tak kreatif. saya dapati kelemahan saya adalah tidak berupaya menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang menarik .. Mereka memberikan komen BBM yang saya gunakan tidak dapat membantu melancarkan pengajaran topik pada hari itu. Guru sepatutnya cuba menerangkan sesuatu istilah dalam Bahasa Melayu.Tahap Penulisan Refleksi Hatton & Smith (1995) CONTOH PENULISAN REFLEKSI DALAM BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (Dicatat selepas setiap waktu p&p di ruang bawah RPH) Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Pertama – Deskriptif • • • • Pengajaran tidak dapat diteruskan kerana sebahagian pelajar lambat hadir ke kelas. Ada isi yang tajuk yang di ajar. Model Refleksi juga menegaskan guru yang refleksi perlu bersikap terbuka dan menerima kritikan yang membina. Aktiviti kelas terpaksa ditangguhkan kepada pengajaran akan datang. dalam pengajaran tentang prinsip paduan daya dan ini. Pelajar mengantuk di dalam kelas. Saya tidak menyediakan contoh soalan untuk dapat menumpukan satu persatu pelajar untuk saya tertinggal.. Guru bertindak memanggil nama pelajar tersebut dan bertanyakan soalan yang berkaitan. Latihan kebakaran sekolah dijalankan pada waktu pengajaran.dan mampu mencungkil idea awal pelajar serta merangsang daya inkuiri pelajar. Saya kurang persediaan mengenai 25 . Saya tidak menjawab soalan. Masa pengajaran tidak mencukupi. Tapi takpelah mungkin saya perlu berbincang dengan rakan dan melayari internet mencari bahan-bahan yang menarik bagi membantu saya menyediakan BBM yang efektif. Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Kedua – Refleksi Deskriptif • Guru mengajar dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang faham apa yang disampaikan oleh guru. Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Ketiga – Dialog Contoh 1: Setelah beberapa kali diselia oleh guru pembimbing dan penyelia. • Terdapat beberapa orang pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengajaran guru. Kelas terpaksa dibatalkan. Saya rasa saya patut terima kritikan tersebut secara positif.

. Tetapi. saya mesti menentukan aspek pengurusan masa tidak terabai.takut dipersalahkan oleh guru pembimbing. beberapa aktiviti tambahan telah saya jalankan untuk melibatkan semua murid supaya berlaku adil. Oleh itu. Saya tidak suka ketawa semasa mengajar.. Apa? Mengapa? Tindakan Susulan 26 . Saya mesti pastikan pelajar memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa saya menyampaikan aktiviti pengajaran. Kemudiannya saya dapati waktu pengajaran sudah tamat tanpa sempat membuat penutup.setelah beberapa minggu. saya percaya pendekatan tersebut akan dapat membantu pelajar mempelajari fizik. Pengajaran hari ini bermula dengan baik dan lancar... Kesilapan saya ialah lari daripada perancangan asal p&p saya. Saya sepatutnya mengawal pengajaran saya dan tidak menambah aktiviti spontan. Terdapat 6-8 orang murid di barisan belakang gagal menyiapkan latihan seperti diarahkan.. saya dah mula menggelabah.. Apabila saya tanya kepada murid lain. Murid semuanya terlibat dengan seronok. saya dapati pendekatan saya ini menyebabkan prestasi pelajar dalam fizik merosot ... Masa dapat diuruskan dengan baik. Kelemahan ini mesti saya atasi dalam pengajaran akan datang. Melihat keseronokan murid. Dan dengan pendekatan cikgu tersebut berjaya mendidik saya menjadi insan yang berjaya. Murid menyiapkan latihan dalam waktu ditetapkan. Saya fikir kelemahan saya dalam pengajaran hari ini telah menyebabkan objektif pelajaran tidak tercapai sepenuhnya. Contoh-Contoh Lain: 1... Untuk pengajaran akan datang. Pengajaran hari ini berjalan seperti dirancang. Saya perlu ubah pendekatan pengajaran saya.Kritikal Saya memang seorang yang tegas semasa mengajar.. Saya fikir pengajaran saya hari ini gagal. terdapat beberapa orang lagi memberitahu arahan saya memang kurang jelas. 2.. sedangkan arahan saya ialah menjawab dengan lengkap soalan 2 hingga 6. Mereka memberitahu mereka tidak faham dan tidak jelas berhubung arahan saya. Kemudian saya cuba melakukan pemikiran dan amalan refleksi seperti yang disarankan barulah saya tahu betapa zalimnya saya kerana tidak memerhatikan pelajar yang memerlukan pendekatan yang berbeza-beza antara satu sama lain.Saya perlu perbanyakan aktiviti pengajaran yang dapat menggalakkan pelajar berfikir serta berupaya mencungkil idea awal pelajar. Saya akan memarahi pelajar yang tidak mengendahkan pengajaran saya. Saya menggunakan pendekatan behaviourisme apabila mengajar kerana saya ingat lagi masa cikgu saya mengajar fizik beliau menggunakan pendekatan yang sama. Mereka cuma menjawab soalan 1 dan 6 secara ringkas..Contoh Penulisan Refleksi: Tahap Tertinggi .

Apa? Mengapa? Tindakan Susulan 27 .