You are on page 1of 4

HAK DAN TANGGUNGJAWAB KANAK-KANAK Kanak-kanak merupakan pemimpin generasi masa hadapan.

Oleh itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa, guru, pemimpin dan setiap individu dalam memastikan kanak-kanak ini membesar dalam persekitaran yang harmoni, berkesefahaman dan penyayang. i. Kanak-kanak juga mempunyai hak sepertimana orang dewasa. Tambahan lagi, keadaan mereka yang masih belum matang dan tidak dapat membuat keputusan dengan sendiri, menyebabkan mereka memerlukan perlindungan dan penjagaan khas, termasuk disediakan perlindungan undang-undang yang sewajarnya. ii. Mereka berhak ke atas perlindungan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak ke atas perlindungan, hak untuk menyuarakan pendapat serta pelbagai hak-hak lain yang termaktub di dalam perjanjian antarabangsa, undang-undang serta dasar negara. iii. Malangnya, masyarakat Malaysia secara amnya tidak mengetahui dengan jelas bahawa kanak-kanak mempunyai hak istimewa ini. Pendapat kanak-kanak sering tidak diberikan perhatian dan tidak diberikan perlindungan yang sewajarnya. Berapa banyak kes yang dilaporkan oleh media massa tentang kes penderaan dan pembuangan bayi? Bagaimana pula dengan kes-kes penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak yang tidak dilaporkan? a. Apa itu Hak Kanak-kanak? Menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak didefinisikan sebagai individu yang berumur di bawah 18 tahun. Hak kanak-kanak pula adalah hak-hak yang telah disenaraikan di dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak (Convention on the Rights of the Children). b. Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak merupakan instrumen antarabangsa yang mempunyai ratifikasi paling banyak antara instrumen PBB yang lain. Konvensyen ini telah diterima pakai pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada 20 November 1989 bagi mengiktiraf hak kanak-kanak. Malaysia telah meratifikasi konvensyen ini pada 17 Februari 1995, namun masih mengekalkan reservasi kepada Perkara 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28(1)(a) dan 37. Konvensyen ini menuntut agar kita menjadi lebih peka terhadap keperluan kanak-kanak dan mewujudkan persekitaran yang harmoni dan penyayang. Ia menggariskan hak kanak-kanak di seluruh dunia tanpa mengira jantina, agama, bangsa, kefahaman atau perbezaan. Tanggungjawab bagi memastikan perlindungan terhadap hak-hak ini terletak kepada kerajaan Negara-negara Pihak dan juga masyarakat. c. Perjanjian ini menggariskan empat penjelasan hak utama iaitu:i. Kehidupan Hak kanak-kanak kepada kelangsungan hidup dan keperluan-keperluan asas untuk hak tersebut seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal. Ibu bapa mestilah menyediakan keperluan-keperluan asas kepada kanak-kanak mengikut kemampuan mereka. Kanak-kanak memerlukan tempat tinggal yang baik, pemakanan yang seimbang dan air yang bersih, Persekitaran yang positif, harmoni dan penyayang perlulah diwujudkan bagi memastikan kanak-kanak dapat membesar dengan baik. Ibu bapa juga perlu menyediakan pemakanan seimbang dan berkhasiat yang mengandungi zat seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam memangkinkan tumbesaran kanak-kanak. Ibu bapa harus mengajar kanak-kanak untuk memilih makanan yang berkhasiat daripada memakan makanan ringan yang kurang berkhasiat. ii. Perkembangan Hak kepada pembangunan potensi individu menyeluruh seperti hak kepada pendidikan, hak untuk bermain dan hak untuk menyuarakan pendapat. Ibu bapa mestilah memberikan pendidikan kepada kanak-kanak. Pendidikan ini termasuklah mengenali tuhan, nilai-nilai murni dan persekolahan. Ibu bapa harus memupuk minat membaca dan cintakan ilmu kepada kanak-kanak. Ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat ini adalah untuk menyediakan kanak-kanak pada masa hadapan. Kanak-kanak juga diberikan kebebasan untuk bermain mengikut kesesuaian. Melalui interaksi bermain, kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Sebagai contoh, mereka dapat belajar menghormati orang lain; sesuatu yang mudah seperti beratur ketika bermain atau berkongsi alat permainan bersama-sama rakan. Kanak-kanak juga perlu didengari. Pendapat mereka yang diambil kira oleh ibu bapa akan membuatkan mereka berasa dihargai. Dengan ini mereka bersedia untuk meluahkan perasaan atau masalah kepada ibu bapa. Terdapat banyak kes yang menunjukkan kanak-kanak atau remaja yang lebih mempercayai rakan sebaya daripada ibu bapa sendiri dalam berkongsi masalah. Ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi di antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka sehingga menyebabkan kanakkanak ini tidak berminat untuk menceritakan masalah mereka kepada ibu bapa dan keluarga. iii. Perlindungan Hak kepada perlindungan daripada pengaruh-pengaruh tidak baik seperti penderaan, eksploitasi dan sebagainya. Kanak-kanak berhak kepada perlindungan daripada sebarang keadaan yang berbahaya seperti penderaan, pencabulan dan eksploitasi. Kanak-kanak tidak seharusnya dijadikan mangsa kepada sesuatu masalah. Mereka perlu dilindungi daripada dicederakan dari segi emosi ataupun dari segi seksual.

Keinginan untuk kefahaman. Mereka juga tidak sepatutnya didiskriminasi hanya kerana perbezaan yang terdapat pada mereka. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik. Selain itu. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf. Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan fizikal. Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. KEPERLUAN TERJAGA. pemulihan dan pembangunan kanak-kanak diteruskan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan mereka. 5. Kanak-kanak perlu diberi hak untuk mengambil bahagian dalam hal ehwal dan pembesaran mereka. Pelbagai usaha diambil untuk menangani isu keganasan terhadap kanak-kanak termasuk meningkatkan penyertaan masyarakat dalam melaksanakan program pencegahan dan pemulihan. kes penderaan kanak-kanak yang dilaporkan meningkat daripada 1. Contohnya mereka ingin mendapatkan sesuatu barangan. Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Keinginan untuk bergerak. 6. Keinginan untuk pencapaian kreatif. Usaha untuk memastikan perlindungan. 7. 2. Mahkamah khas dikenali sebagai Mahkamah Kanak-Kanak yang diketuai oleh seorang majistret dengan dua penasihat daripada kalangan orang awam ditubuhkan pada tahun 2002 untuk mendengar kes berkaitan kanak-kanak. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991.Mereka tidak seharusnya diabaikan dan dianiaya oleh sesiapa pun. kanak-kanak juga perlu dididik untuk berbuat baik dan bertoleransi dengan anggota masyarakat. Akta tersebut juga memberi penekanan kepada tanggungjawab dan penglibatan ibu bapa dalam pemulihan kanak-kanak dan menangani ketidakharmonian dalam keluarga melalui penyediaan bengkel interaktif. Kesedaran terhadap hak kanak-kanak perlulah dipupuk ke dalam diri setiap individu agar mereka mengerti bahawa setiap dari kita mempunyai hak tersendiri. KEHIDUPAN BAHAGIA Keperluan Asas Kanak-kanak 1. Akta Kanak-Kanak 2001 digubal dengan menggabungkan Akta Mahkamah Juvana 1947. Sehubungan ini. sekiranya difikirkan sesuai. Ibu bapa merupakan individu yang paling hampir kepada kanak-kanak. Keinginan untuk bersaing Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya.656 pada tahun 2005. 9. BERIKAN PELINDUNGAN. Perkhidmatan tersebut . Penggubalan Akta ini mengambil kira prinsip Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak. Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk penampilan diri atau harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. ii. Penyertaan Hak kepada penyertaan sepenuhnya dalam keluarga. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. Ibu bapa juga perlu menyertakan kanak-kanak dalam aktiviti kemasyarakatan supaya dapat memupuk sifat-sifat murni dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif 8. pihak-pihak berwajib harus campur tangan dan melindungi mereka melalui undang-undang yang telah diperuntukkan. Keinginan untuk meneroka Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. ahli keluarga dan penyedia perkhidmatan penjagaan kanak-kanak melaporkan kes penderaan kanak-kanak. Justeru itu mereka dapat meneroka. 2. Kesedaran ini juga perlu dalam mengurangkan tindakan-tindakan tidak berperikemanusian sesetengah individu terhadap kanak-kanak.036 pada tahun 2001 kepada 1. SERIKAN KEHIDUPAN Cara Kanak-kanak Diberi Perlindungan i. disanjung. Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu dihargai 3. iv. Akta tersebut mewajibkan pengamal perubatan. dihargai dan dihormati oleh orang lain 4. ibu bapa perlulah menyediakan barangan tersebut. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat. Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak-Kanak ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah untuk memberi perkhidmatan terutamanya kepada keluarga dan kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan di kawasan berkenaan. Jika terdapatnya salah laku terhadap kanak-kanak ini. Sehubungan ini. Seharusnya menjadi tanggungjawab ibu bapa dalam memastikan kanak-kanak ini dapat menjalani kehidupan yang baik. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran 3.

Selain itu. Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak 1984 yang bertujuan memastikan standard minimum penjagaan kanak-kanak di pusat penjagaan dikaji semula pada tahun 2005 bagi menetapkan langkah penguatkuasaan yang lebih ketat dan meningkatkan kualiti penjagaan kanak-kanak. Di samping itu. kencing manis dan darah tinggi dapat dihindarkan. Selain itu. pembangunan dan penyertaan kanak-kanak. NPA kedua mengambil kira elemen yang terkandung dalam Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak. kanak-kanak juga akan diajar menggunakan Bahasa Malaysia dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi selain mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama. setiap orang perlu bekejasama dengan rakan sepasukan yang lain. Aktiviti sukan banyak kebaikannya kepada kita. Dalam tempoh Rancangan. Sekolah merupakan pusat pendidikan yang bertujuan untuk memperkembangkan kemahiran asas dan memupuk sikap positif kanak-kanak dalam aspek perkembangan yang merangkumi aspek Jasmani. kaunseling untuk kanak-kanak dan ibu bapa.197 penyedia khidmat penjagaan kanak-kanak diberi latihan untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam mengendalikan pusat penjagaan kanak-kanak. iii. Namun begitu. Ini kerana kanak-kanak adalah ibarat kain putih yang akan di warnakan pada kain tersebut dan seterusnya menghasilkan warna-warna yang cantik atau tidak cantik. sektor awam dan swasta digalak untuk menubuhkan kemudahan penjagaan kanak-kanak di tempat kerja melalui penyediaan pelbagai insentif seperti pemberian bantuan secara langsung dan rebat cukai. Rumah tersebut disediakan melalui perkongsian dan kerjasama dengan badan korporat. pasukan untuk Mengesan Penderaan Kanak-Kanak dan Kanak-Kanak Terabai (SCAN) ditubuhkan di hospital daerah dan negeri untuk menyelia dan memantau kes penderaan kanak-kanak yang dirujuk kepada hospital. KEJAYAAN DIKECAPI Tujuan menyertai sesuatu aktiviti i. kanak-kanak dapat menguasai kemahiran asas antaranya kemahiran membaca. Sejumlah 14 pasukan SCAN ditubuhkan di hospital negeri dan 690 kes penderaan kanak-kanak dilaporkan. iv. perkembangan secara menyeluruh sangat penting untuk membentuk kanaka-kanak yang berkeperibadian yang tinggi. Mereka perlu bersikap bagai aur dengan tebing jika ingin mencapai kemenangan. Sebagai contoh. semangat bekerjasama akan terbentuk dan perhubungan menjadi lebih erat. kanak-kanak boleh menyertai olahraga. tiga Rumah Kanak-Kanak yang baru dibina untuk memberi penjagaan dan perlindungan kepada 320 kanak-kanak. MASA DEPAN TERBINA Tujuan Kanak-kanak Ke Sekolah i. apabila menjayakan sesuatu aktiviti. kanak-kanak juga turut dilibatkan dalam penilaian Pelan Tindakan Negara (NPA) pertama dan merangka NPA kedua bagi tempoh 2006–2020. Oleh itu. ii. Kemahiran ini adalah kemahiran asas dalam pendidikan yang juga dikenali sebagai 3M. Menerusi aktiviti sukan. Emosi. Kemahiran untuk berfikir dan menyelesaikan masalah juga dapat dipertingkatkan. NGO dan organisasi berasaskan masyarakat yang memberi manfaat kepada 240 kanak-kanak. Di samping itu. v. Kesimpulannya. Dalam tempoh Rancangan. Jantung kita pula dapat mengepam darah dengan lancar. AKTIVITI DISERTAI. hoki dan sebagainya di sekolah. permainan bola sepak. 5. perlindungan. Kanak-kanak amat digalakkan untuk menyertai aktiviti terutamanya sukan. Hal ini demikian kerana dengan bersukan. iii. usaha diambil untuk menggalakkan penyertaan lebih ramai kanakkanak dalam penggubalan dan proses membuat keputusan. menulis dan mengira. kita dapat menyihatkan badan. Selaras dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak. iv. ILMU DITIMBA. tujuh Rumah Tunas Harapan ditubuhkan bagi membolehkan kanak-kanak yang memerlukan penjagaan dan perlindungan tinggal dalam suasana kekeluargaan. bola jaring. Seterusnya. kursus keibubapaan serta penjagaan kanakkanak bertujuan memberi sokongan psikologi dan motivasi. Ini adalah perkembangan yang penting untuk kanak-kanak bagi melahirkan pemikiran yang kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Selain mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ia dapat mempratikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik dan objektif yang terakhir ialah mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. . Hal ini penting agar murid dapat memperoleh kebaikan dalam kedua-dua bidang tersebut. Intelektual dan Sosial.572 orang serta 135 Pusat Aktiviti Kanak-Kanak ditubuhkan. ii. Rohani. Kerajaan menyediakan institusi penjagaan untuk anak yatim serta anak yang ditinggalkan. Biasanya.termasuk aktiviti berkaitan kanak-kanak. sebanyak 86 pusat penjagaan kanak-kanak berdaftar telah ditubuhkan di tempat kerja manakala seramai 3. Usaha bina upaya dan memperkasa kanak-kanak mengenai isu dan hak mereka telah diambil melalui program kesedaran dengan penyertaan seramai 163 kanak-kanak dalam tempoh Rancangan. pelbagai penyakit seperti sakit jantung. Bagi memastikan suara mereka terus didengar. Dalam tempoh Rancangan. Objektif pendidikan di sekolah adalah supaya kanak-kanak mempunyai sifat peribadi. Di samping itu. seseorang kanak-kanak perlu bijak mengatur masanya antara aktiviti riadah dengan pelajaran. kita dapat mengurangkan lemak yang terkumpul di dalam badan kita. aktiviti berkumpulan dapat mengeratkan perhubungan dan memupuk semangat setiakawan. sejumlah 131 pasukan Perlindungan Kanak-Kanak dengan keahlian aktif seramai 1. melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti berkumpulan dan sukan merupakan kegiatan yang berfaedah kepada kita. iv. iii. Selain itu. Sebagai hasilnya. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. 4. didera dan diabaikan. kerajaan negeri serta agensi lain yang berkaitan seperti Yayasan Kebajikan Kebangsaan. iaitu keperluan hidup.

HAK TERJAGA. Untuk mempunya makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat v. kecuaian. Untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan ix. keganasan dan bahaya viii. TANGGUNGJAWAB TERPELIHARA Hak Setiap Kanak-kanak i.1. Untuk dilindungi daripada penderaan. Untuk berupaya mengeksperi pandangan mereka sendiri . Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri vi. Untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai iv. eksploitasi. Untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah vii. Untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi iii. Untuk dilahirkan dan mempunyai nama dan kewarganegaraan ii.