You are on page 1of 4

Tajuk

1

Kandungan
Pengertian dan Konsep

Jam
2

 Pentaksiran  Pengujian  Penilaian  Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
2 Taksonomi dan Domain 2

 Taksonomi Bloom  Domain Krathwohl
3 Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 2

 Definisi  Kepentingan  Langkah Pembinaan
4 Pembinaan Ujian 2

 Soalan Objektif  Soalan Subjektif
5 Jenis Penilaian Bahasa 2

 Ujian Formatif, Sumatif  Ujian Kefasihan, Kemajuan  Ujian Bakat, Pencapaian
6 Kaedah Penilaian Bahasa 2

 Penilaian Melalui Portfolio  Penilaian Melalui Pemerhatian
7 Kaedah Penilaian Bahasa 2

 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran

 Penilaian Melalui Soal Jawab 8 Kaedah Penilaian Bahasa 2  Penilaian Melalui Projek  Penilaian Melalui Kertas Kerja 9 Penilaian Kemahiran Bahasa 2  Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Penilaian Kemahiran Membaca  Penilaian Kemahiran Menulis 10 Penilaian Aktiviti Bahasa 2  Forum  Debat  Pidato  Pantun  Sajak  Ceramah  Syarahan 11 Penilaian Pengalaman Pembelajaran 2  Definisi  Ciri 12 Penilaian Bahasa Berasaskan Projek 2  Brosur  Iklan  Poster  Web  Power point .

13 Penilaian Berasaskan Sekolah 2  Rasional  Ciri  Prinsip  Aspek penilaian 14 Penilaian Berasaskan Sekolah 2  Instrumen  Penggredan  Prosedur pelaksanaan  Rumusan 15 Penilaian Pengalaman Pembelajaran 2  Definisi  Ciri  Pelaksanaan JUMLAH 30 .