You are on page 1of 1

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETAS TVIRTINU Fakulteto dekanas doc. dr.

Saulius Norvaišas VERSLO INFORMATIKOS PROGRAMOS BAKALAURO NUOLATINIŲ STUDIJŲ II KURSO 2012-2013 S.M. RUDENS (3) SEMESTRO SESIJOS TVARKARAŠTIS 2012 12 10 Nr. 33SI-18 Vilnius

Sesija: 2012 12 31 - 2013 01 26

EGZAMINAI
VIbns1-01 (26 studentai)

Duomenų struktūros ir algoritmai lekt. D.Dzindzalieta Kompiuterių architektūros ir operacinės sistemos lekt. D.Andrijauskas Verslo apskaita ir administravimas doc. G.Gipienė Objektinis projektavimas ir programavimas lekt. R.Dzindzalieta Duomenų bazės lekt. M.Okulič-Kazarinas Vadybos pagrindai prof. dr. V.Čingienė VI - studijų programa b - studijų pakopa ns - studijų forma 1 - įstojimo metai 01 - grupės skaičius Tvarkaraštį rasite: http://www.mruni.lt/lt/padaliniai/fakultetai/soc_informatikos_fakultetas/tvarkarasciai/ Fakulteto vyresnioji metodininkė Rasa Nanartavičienė Tel. (8 5) 2714706 11.20 val. 16.20 val. 11.20 val. 14.40 val. 16.20 val. 11.20 val.

egzaminas 2013 01 04 egzaminas 2012 01 08 egzaminas 2013 01 11 egzaminas 2013 01 14 egzaminas 2013 01 18 egzaminas 2013 01 22 III-402 aud. III-319 aud. III-321 aud. III-321 aud. III-326 aud. III-326 aud.