Chào các bạn

,
Mình má»›i được gá»i cho cuốn ebook “Tất tần táºt vá» email marketing - Phiên bản 2013”
TrÆ°á»›c mình có Ä‘á»c version 1 rồi và thấy vỡ vạc ra được nhiá»u Ä‘iá»u lắm, hóa ra
trÆ°á»›c kia mình còn thiếu hiểu biết vá» email marketing, cứ Ä‘ánh đồng nó vá»›i spam hay
bomb mail nhÆ°ng kì thá»±c ra là không phải. Nếu dùng Ä‘úng cách thì nó là 1 công cụ marketing
cá»±c kì hữu hiệu. NhÆ°ng mà để dùng cho Ä‘úng thì cÅ©ng phải lÆ°u ý nhiá»u thứ lắm,
sách này nói khá là chi tiết.
Ebook phiên bản 2013 này há» bổ sung thêm rất nhiá»u Ä‘iá»u Ä‘iểm má»›i, nhÆ° là:

Phân biệt 5 loại thông Ä‘iệp email qua kinh nghiệm từ Apple
Các tiêu chí giúp lá»±a chá»n phần má»m email marketing tốt nhất.
Sá»± khác biệt giữa 3 loại xác nháºn đăng ký nháºn tin
Hướng dẫn thiết kế email hiển thị tốt với Outlook 2007 & Outlook 2010
Äo lÆ°á»ng ROI trong email marketing
Nói chung là rất bổ ích cho những ai quan tâm đến marketing, nên là em chia sẻ lên Ä‘ây cho
má»i ngÆ°á»i cùng tìm hiểu nha:
http://tattantat.edu.vn/em/
Má»i ngÆ°á»i vào Ä‘ó là download free nhé!