BFU101 İKTİSAT I

Mikro ekonomi
Prof. Dr. Nejat Erk

ÜRETİM VE MALİYETLER İLİŞKİSİ BÖLÜM 6 .

•Üretim maliyet ilişkisi ve almaşık maliyet kavramı .AMAÇ  Bu bölümün tamamlanması sonrası aşağıdaki sorulara cevap vermiş olacağız. •Girdi fiyatlarında değişmelerin girdi kullanımına yansıması. •En düşük maliyetle üretimin gerçekleştirilmesi koşulu. •Eş maliyet doğrusu kavramı ve firma açısından önemi •Optimal girdi bileşiminin belirlenmesi.

harcama olanakları ile satın alınabilecek maksimum girdi bileşimlerini veren noktaların geometrik yeridir. k = C . Girdi fiyatlarının P1. P2 ve üretim bütçesinin C olduğu bir durumda eş maliyet denklemi. l + P k . Pl . Eş Maliyet Doğrusu  Eş maliyet doğrusu kısıtlı bütçe.Amaç • Bir önceki bölümde ele alınan üretimin fiziki yönünü parasallaştırarak maliyetleri oluşturmak.

Eş maliyet doğrusu OPTİMAL GİRDİ BİLEŞİMİNİN BELİRLENİŞİ En Düşük Maliyet Koşulu -dk/dl = MPPL/MPPK=P1/P2 veya MPPl/Pl = MPPk/Pk .

Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler Girdi fiyatındaki değişme. Eğer işgücü ucuzlarsa. .C2. girdi kullanım miktarını doğrudan etkiler. Genişleme Yolu E1. aksine sermaye ucuzlarsa E’ noktasına doğru hareket edilir.C3) düzeyleri altında optimum girdi bileşimlerini vermektedir. eş ürün eğrisi boyunca E’’ noktasına doğru. Farklı üretim düzeylerine ilişkin optimum girdi bileşimlerinin belirlendiği noktaların birleştirilmesiyle elde edilecek eğriye (veya doğruya) “genişleme” yolu adı verilmektedir. E2 ve E3 noktaları farklı maliyet (C1.

.Üretim-maliyet İlişkisi Gelişme davranış edilecek maliyete yolu üreticinin uzun dönemdeki optimal noktalarının tümünü vereceğine göre elde masraf çizgisi uzun dönemdeki toplam ilişkin olacaktır (UTM).

Toplum açısından gerçek maliyetler. karar vermeye yönelik olarak maliyetlerin değerlendirilmesinde öncelikle dikkate alınması gerekli unsur “FIRSAT MALİYETİ” olacaktır. Dışsal Ve Sosyal Maliyetler Firmanın üslenmediği fakat toplumca katlanılması gereken maliyetler “dışsal maliyetler” olarak tanımlanır. Özel. Böylelikle. Dolayısıyla sosyal maliyet kavramı özel ve dışsal maliyetler toplamından oluşmaktadır.Fırsat Maliyeti Kavramı (Alternatif Maliyet-almaşık Maliyet) Kaynakların A malının üretiminde kullanılmasına ilişkin alternatif veya fırsat maliyeti bu amaç uğruna yitirilen en iyi seçenektir. kimin üslenmesi gerektiğine bakılmaksızın tüm maliyetleri içermektedir. Sosyal Maliyet = Özel Maliyet + Dışsal Maliyet .

ÜRETİM VE MALİYETLER İLİŞKİSİ BÖLÜM 6 SON .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful