Se da următorul dicţionar de date CodProdus, DenumireProdus, UnitateDeMasura, CodFurnizor, NumeFurnizor, AdresaFurnizor, TelefonFurnizor, NrSerieFactura, DataFactura, CodProdusFacturat, CantitateFacturata, PretFacturare

, ValoareFactura, NrNIR, DataNIR, CodProdusRecepţionat, CantitateRecepţionată, PreţProdusRecepţionat, ValoareNIR, CodGestiune, DenumireGestiune, LocalizareGestiune Reguli de gestiune 1. O factura este primita de la un singur furnizor 2. Pe o factură apar mai multe produse 3. Un NIR este întocmit pentru o singură factură, pentru o factură se pot întocmi mai multe NIR-uri 4. Pe un NIR se recepţionează mai multe produse 5. Un NIR se intocmeşte pentru o singură gestiune 6. Pretul receptionat este intotdeauna acelasi cu pretul facturat Cerinţe: Determinaţi modelul relaţional utilizând procedeul nornalizării Implementaţi modelul astfel obţinut în Microsoft Access. Stabilirea dictionarului de date (eliminarea atributelor sinonime si calculabile) Se eliminina CodProdusFacturat, CodProdusRecepţionat fiind sinonime ale atributului CodProdus Se elimina PreţProdusRecepţionat (sinonim al PretProdusFacturat) Se elimina ValoareFactura, ValoareNIR Dictionarul de date: CodProdus, DenumireProdus, UnitateDeMasura, CodFurnizor, NumeFurnizor, AdresaFurnizor, TelefonFurnizor, NrSerieFactura, DataFactura, CantitateFacturata, PretFacturare, NrNIR, DataNIR, CantitateRecepţionată, CodGestiune, DenumireGestiune, LocalizareGestiune Chei candidat CodProdus, CodFurnizor, NrSerieFactura, NrNIR, CodGestiune Chei primare CodProdus, CodFurnizor, NrSerieFactura, NrNIR, CodGestiune

PretFacturare) Produse/NIR(CodProdus. NrNIR** *din regula de gestiune numarul 2 ** din regula de gestiune numarul 4 Produse (CodProdus. UnitateDeMasura) Furnizori (CodFurnizor. NrSerieFactura. DataFactura. NumeFurnizor. NrNIR. TelefonFurnizor) Facturi(NrSerieFactura. DenumireProdus.1)  DataNIR  NrSerieFactura (regula de gestiune nr 3) CodGestiune (din regula de gestiune nr. NrSerieFactura. AdresaFurnizor. CodFurnizor) NIR(NrNIR . 5)  DenumireGestiune  LocalizareGestiune  CantitateFacturata  PretFacturare CantitateReceptionata NrSerieFactura NrNIR CodGestiune CodProdus. DenumireGestiune. NrSerieFactura* CodProdus.CodGestiune.Stabilirea dependentelor CodProdus  DenumireProdus  UnitateDeMasura CodFurnizor  NumeFurnizor  AdresaFurnizor  TelefonFurnizor  DataFactura CodFurnizor (din regula de gestiune nr. CantitateFacturata. CantitateReceptionata) . DataNIR) Gestiune(CodGestiune. LocalizareGestiune) Produse/Facturi(CodProdus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful