41 Strategi, Kaedah Aktiviti Pergerakan Asas dan Teknik P & P Kemahiran Pergerakan Asas

Gaya Langsung
Gaya ini mementingkan guru. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa, bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar ke dalam melalui pembentukan semula peristiwaperistiwa yang betul (Gallahue, 1993) . Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul.

Gaya Arahan
Guru mengawal APA yang akan dipelajari, BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti.

Gaya Tidak Langsung
Gaya ini berpusatkan murid. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan, penyelesaian masalah dan penemuan diri. Ia berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif di mana pembelajaran dianggap sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalah sama penting dengan hasil pembelajaran berkenaan.

Ciri-ciri Gaya Arahan Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demonstrasi tentang kemahiran yang akan dipelajari oleh murid. Murid berlatih. Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. Jika perlu, guru memberi penerangan lanjut dan membuat demonstrasi lanjut. Murid berlatih. Guru memberi tunjuk ajar kepada murid yang memerlukan bantuan secara individu atau berkumpulan. Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful