UPUTE ZA UGRADNJU GLASSTEX MREŽA

Ove upute odnose se od Tensar Glasstex proizvođača Tensar International. Daju smjernice i upute za instalaciju materijala za izvođača radova. Kada je zasićen sa dovoljnom količinom bitumena, Glasstex je kompozitni materijal koji je razvijen da onemogućuje reflektirajuće pukotine i pukotine nastale pod naporom. Također armira asfaltni sloj i omogućava vodonepropusnost ako se nakon nekog vremena pojave pukotine. Instalacija Glasstex-a treba biti rađena od strane iskusnog tima ili je potreban trening ljudi koji će raditi instalaciju. Treba Raditi: Položiti na čvrstu, jednaku, suhu površinu, očišćenu od prašine Koristiti miks od maksimalno 5mm agregata ako je potreban regulirajući smjer Koristiti bitumensko ljepilo 1.1 kg/m2 Ako je bitumensko ljepilo emulzija,treba ga nanositi prskanjem kako bi se osiguralo 1.1kg/m2 Pazite da je emulzija dovoljno viskozna,kako ne bi dolazilo do odljepljivanja Ostaviti dovoljno vremena da se emulzija učvrsti

Ne raditi: Polagati na neravnu, siromašnu i neočišćenu površinu Koristiti standardnu mješavinu u slučaju reguliranja površine Polagati na mokru površinu ili kada pada kiša Koristiti manje od 1.0 kg/m2 bitumena, što može dovesti do odljepljivanja Koristiti standardnu emulziju za koju nije predviđeno 1.0kg/m2 Polagati mrežu odmah na emulziju, bez čekanja da se emulzija učvrsti

sa laganim pritiskom i bez gužvanja. Odnos prskanja emulzijom izračunat je na temelju mogućnosti povezivanja (tj. Emulzija C69B4.1 kg/m2 čistog bitumena. Glasstex se mora potpuno povezati sa sprejanom površinom. paziti da ne dođe do gužvanja. Mreža na krajevima se mora preklopiti 150mm i dobro povezati. stroj mora imati nastavak koji omogućava pravilno polaganje. Povezujući sloj treba se nanositi prskanjem na površinu i to u količini od 1. . Glasstex se sa laganim pritiskom polaže na sprejanu površinu. Ako emulzija ima 70% bitumena mora se sprejati 1. Povezujuća emulzija treba se jednakomjerno nanjeti na površinu. također poznata kao K1-70) a. suha i očišćena od prašine . mora se staviti metalna cijev u balu kako bi se olakšalo odmotavanje i onemogučilo gužvanje. a koji ima funkciju sprečavanja pukotina i vodonepropusnosti u isto vijeme. Povezujući sloj se treba sprejati na površinu koja je ekvivalent površini role. Ako je to moguće omogućiti. plus 150mm sa svake strane role 3. Povezujući sloj može biti primijenjen kao: 1. Emulzija ispod 65% bitumena nije preporučljiva za površinsko tretiranje.57 kg/m2) 4. Glasstex materijal se treba položiti tako da su staklena vlakna okrenuta prema gore. sprejanje pjenastim bitumenom je također moguće Minimalna temperatura zraka mora biti veća od +2*C. Neravne ili oštećene površine trebaju se regulirati sa finim asfaltom. to se radi pomoću čvrste četke. Priprema površina Površina na koju se polaže Glasstex treba biti ravna. te ju je potrebno prethodno ispitati na performase ispiranja b.odmah nakon aplikacije povezujućeg sloja. primjenjujući pritisak prema dolje i prema krajevima mreže. 2. Ako se polaže strojno. Pukotine šire od 5mm se trebaju ispuniti sa prikladnim sredstvom za brtvljenje. Površina na koju je stavljeno bitumensko ljepilo treba se ohladiti i treba se osušiti.Skladištenje Glasstex treba skladištiti u suhom i natkrivenom prostoru. b. Ako se polaže ručno. U slučaju padalina radovi se moraju zaustaviti. Vrući sprejani bitumen. Primjerna bitumenskog ljepila Glasstex proizvodi zahtjevaju korištenje bitmunskog ljepila kako bi držali proizvod na mjestu tijekom izvođenja radova. ako je granulacija lokalnih čestica 160/200 2. a. a za siromašni bitumen +5*C. te da je omugućeno strujanje zraka. 3. Polaganje Glasstex-a 1. prema normi EN 1308:2005 (kationska emulzija sa 69-70% bitumena.

spojevi se trebaju provjeriti da li su sto posto povezani. kako bi se mreže preklopile i povezale. Na mjestu spoja mreža. Nakon preklapanja rola. Ako je vidljivo da se Glasstex ® pomiče u toku asfaltiranja onda proces moramo zaustaviti te poduzeti korektivne mjere kako bi se spriječio takav događaj. Galsstex mrežu odmotati na svježi bitumenski sloj. treba nanositi bitumensko ljepilo na postavljenu Glasstex mrežu. 2. novu rolu treba nastaviti polagati u istom smjeru kao i prethodnu. Nakon što bitumen dozrije. Konvencionalnim načinom asfaltiranja moraju se poštivati na najmanju moguću valjanu debljinu sloja od 40 mm na vrhu Glasstex ®. kako bi se omogućilo da se ta dva sloja dobro povežu i kako ne bi ostale praznine. PREKLAPANJE ROLA U NIZU 1. te ako postoje nepovezani dijelovi da se stavi još bitumena d.40. Prskanje na mjestu preklopa sa sljedećom rolom Prometovanje Samo za bitna vozila kod asfaltiranje trebalo bi biti dopušteno na tretirano područje prije asfaltiranja. Ako površina Glasstex ® postaje mokra tijekom procesa ugradnje mora biti dopušteno da se osuši prije početka asfaltiranja. na krajevima položene bale treba se staviti dodatnih 0. Kako bi se što bolje povezala preklapanja rola. Nanošenje bitumenskog ljepila u punoj širini role + 150 mm sa svake strane. c. b. 150 mm koliko se preklapa sa drugom Glasstex mrežom.5 l/m3 čistog bitumena. Asfaltiranje Asfaltiranje može započeti čim sloj bitumenskog ljepila u potpunosti sazrije i Glasstex ® je u potpunosti zalijepljen za kolnik. Manevriranje kotačima na Glasstex-u treba svesti na minimum.a. Paziti da se ne pretjera sa dodatnim bitumenom. Blaga vlaga može biti prihvatljiva pod uvjetom da je toplina sloja dovoljna da uzrokuje isparavanje vlage. kako ne bi došlo do curenja. Prije odmotavanja nove bale. taj dio se mora dobro ručno pritisnuti sa čvrstom četkom/metlom. . 3.

uzorci se opet važu i količina bitumena je zabilježena u kg/m2 . Prosječni uzorak 300 x 300 mm kvadratnih se koristi u svrhu kontrole. Kao što je često teško provoditi stvarnu kontrolu nad količinom sprejanja bitumena. 2. osim vode ili otapala. iznad koje bi bitumenu bila ugrožena trajnost površine. 1 kg/m2 bitumenskog filma je dovoljno gusta kad ima efekt ogledala Nakon što je Glasstex ® instaliran. postoje dva vizualna traga na licu mjesta da li je količina bitumenskog spreja prikladna: 1. a zatim jednom dnevno. Nakon prskanja sa bitumenom.Temperatura asfalta ne smije prijeći 180oC. Kontrola kvalitete Preporuča se kalibrirati prskalice za bitumen na početku svakog novog projekta. Količina bitumenog spreja mora biti 1000g/m2 zaostalog bitumena. oni su smještena preko prskalica. . na stopama i iza guma vozila trebaju ostaviti crni otisak. Nakon vaganja uzoraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful