P. 1
STRANE DIREKTNE INVESTICIJE

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE

|Views: 781|Likes:
Published by Jasmina Husarić

More info:

Published by: Jasmina Husarić on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

SADRŽAJ UVOD..................................................................................................................................1 POJAM I DEFINISANJE STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA (SDI) ..........3 Definisanje stranih direktnih investicija...

.......................................................................3 PODJELA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA....................................................4 Osnovni oblici stranih direktnih investicija.....................................................................4 Greenfield strane direktne investicije..........................................................................4 Brownfield strane direktne investicije.........................................................................4 Merdžeri i akvizicije....................................................................................................5 Joint venture investicije...............................................................................................5 Razlike između greenfield SDI i drugih vrsta investicija............................................5 Podjela SDI prema namjeni investicija ...........................................................................6 Horizontalne SDI i horizontalno integrisane multinacionalne kompanije ..................6 Vertikalne SDI i vertikalno integrisane TNK..............................................................7 Konglomeratske SDI i diverzifikovane TNK..............................................................8 Podjela prema motivima za investiranje..........................................................................9 EFEKTI PRILIVA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA....................................10 Efekti priliva SDI u ovisnosti od stepena razvijenosti zemlje ......................................10 Mikroekonomski efekat priliva stranih direktin investicija ..........................................12 Makroekonomski efekat stranih direktnih investicija ..................................................12 STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI........................13 Poslovno okruženje za strane direktne investicije u BiH..............................................15 Uticaj finansijske krize na strane direktne investicije u BiH .......................................16 Prilivi stranih direktnih investicija u Bosni i Hercegovini ..........................................17 Strane investicije u bankarski sektor..............................................................................19 Stanje i perspektive SDI u Bosni i Hercegovini ...........................................................21 ZAKLJUČAK .................................................................................................................25 LITERATURA ................................................................................................................26

UVOD
Tema ovog seminarskog rada jesu strane direktne investicije (SDI) i njihov uticaj na ekonomski rast i razvoj. Strane direktne investicije imaju veliki značaj za privredni rast i

razvoj zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji. Dosadašnja iskustva pokazuju da su strana ulaganja igrala značajnu ulogu u strukturnim promjenama proizvodnje, izvoza i načinu poslovanja u zemljama korisnicama ovih sredstava. Korist od SDI imaju svi, i ulagači i zemlja u koju je uloženo, jer se podiže standard te zemlje, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se nivo obrazovanja, uvode se nove tehnologije i poboljšava infrastruktura zemlje. Prvi dio seminarskog rada odnosi se na definisanje pojma SDI i rečeno je nešto više o podjeli stranih direktnih investicija i njihovim karakteristikama. Opisano je nekoliko najčeše korišćenih načina stranog investiranja sa osvrtom na nekoliko uspešnih stranih ulaganja. Direktne strane investicije su pojava kada investitor koji se nalazi u jednoj zemlji (zemlja porijekla) stiče aktivu u drugoj zemlji (zemlja domaćin) sa namjerom da upravlja ovom aktivom. Pod aktivom se podrazumijeva cjelokupna imovina firme. U drugom dijelu ovog rada govorimo o efektima SDI na privredu i njen razvoj, pojašnjeni su mikroekonomski i makroekonomski efekti te prednost i nedostaci inostranog kapitala. U potencijalnu zemlju domaćina direktne investicije donose integrisani paket materijalnih i nematerijalnih resursa (kapital, tehnologija, menadžment, marketing, organizaciona znanja, obuka radne snage i sl.) koji služi kao stimulans privrednom razvoju. Takođe su objašnjeni mikroekonomski i makroekonomski efekti stranih direktnih investicija. Posljednji dio seminarskog rada odnosi se na našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu. Na osnovu prikupljenih podataka, i finansijskih izvještaja prikazati ćemo trenutno stanje u BiH u vezi sa stanim ulaganjima.

2

Takve investicije uključuju kako inicijalne transakcije između dva entiteta. Strani kapital u zemlju može ući po dva osnova. ali i snosi rizik odnosno gubitak. Pod aktivom se podrazumijeva cjelokupna imovina firme. Kod SDI.php?attachmentid=2244&d. Definisanje stranih direktnih investicija Definicija SDI koja je danas na snazi. tako i sve kasnije transakcije između njih i između samih afilijacija nad kojima su uspostavljeni odnosi korporativnog upravljanja. glasi: „Direktne investicije su kategorija međunarodnih investicija koja odražava pojavu kada rezident koji se nalazi u jednoj zemlji (strani direktni investitor ili matično preduzeće) ostvaruje trajne koristi nad preduzećem koje je rezident neke druge zemlje (SDI preduzeće. ili preduzeće afilijacija ili inostrana afilijacija).com/attachment.. U okviru američkog sistema nacionalnih računa koji registruje proizvodnju.. obveznice i ostale finansijske instrumente.”1. kao i na značajan stepen uticaja investitora na upravljanje preduzećem koje je rezident neke druge ekonomije. ukoliko u nju nije uključeno i međunarodno kretanje kapitala..php?attachmentid=2244&d. potrošnju i investicije. Osnovna svrha ovog oblika investiranja je stvaranje takvog aktivnog interesa koji odražava namjeru inostranog investitora da kroz kontrolu i upravljanje nad uloženim kapitalom ostvaruje profit. Za razliku od definicije koju je dao Međunarodni monetarni fond. 2012. Dimenzija upravljanja je ono što razlikuje strane direktne investicije od portfolio investicija u strane dionice..singipedia. Ostvarivanje dugoročnih interesa ukazuje na postojanje dugoročnih odnosa saradnje između direktnog investitora i preduzeća afilijacije. Direktne investicije su prema tome preduzetničke investicije.POJAM I DEFINISANJE STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA (SDI) Privredna aktivnost nijedne zemlje u svijetu ne može normalno da se odvija. Direktne strane investicije su pojava kada investitor koji se nalazi u jednoj zemlji (zemlja porijekla) stiče aktivu u drugoj zemlji (zemlja domaćin) sa namjerom da upravlja ovom aktivom.singipedia. tako i u plasiranju kapitala. 10. 1 2 http://www. kontrole i upravljanja nad subjektom u koji se ulaže. 2012. (pristupljeno: 25.com/attachment. Po svom značaju ističu se direktne investicije. (pristupljeno: 25.) 3 . a koju je usvojio Međunarodni monetarni fond (1993) i prihvatio OECD (1996). koji obezbeđuje inostranom investitoru sticanje prava vlasništva. ali i one koje se ne nalaze pod kontrolom konkretnog matičnog preduzeća. kako u korišćenju. postoji definicija o preduzećima koja se nalaze pod inostranom kontrolom. postoji različit koncept i drugačija definicija SDI u SAD. transfer kapitala se najčešće vrši na način i u formi. 10. „Preduzeća koja se nalaze pod inostranom kontrolom predstavljaju pomoćne jedinice koje su više od 50% u vlasništvu matičnog ili roditeljskog preduzeća“2 .) http://www. i to po osnovu direktnog investiranja ili kroz kupovinu akcija kompanija – portfolio investicije (u slučaju tranzicionih zemalja to se odnosi na privatizaciju).

te stoga treba stimulisati investitore da osposobe za upotrebu postojeće industrijske objekte i lokacije gdje već postoji prateća infrastruktura. a i nestabilni su uslovi privređivanja. koje znače preuzimanje već postojećih firmi ili njihovih dijelova.. statistički i analitički se prate tri osnovna pokazatelja: tokovi. Zbog nekorištenja gradska zemljišta postaju ekološki. greenfield investiranje ima i značajan efekat na povećanje ukupnih investicija jer daje pozitivan signal ostalim potencijalnim investitorima. Jer to su investicije koje podrazumijevaju izgradnju potpuno novih proizvodnih kapaciteta koji su u 100% vlasništvu tog investitora. Osnovni oblici stranih direktnih investicija SDI se mogu dijeliti na3: • greenfield. od kojih svaki sadrži svoje sastavne elemente. Izgradnjom novih fabrika i preduzeća „na ledini“. Vezano za ovu osnovnu podelu. • joint venture investicije. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. gdje prve predstavljaju priliv. međutim najteže je privući ih jer su greenfield investicije najosetljivije na investicioni ambijent. skladišta i kancelarijskih prostora od strane stranih investitora. a druge odliv kapitala iz zemlje.PODJELA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA Strane direktne investicije možemo podijeliti na osnovu više kriterija. putem greenfield SDI. direktno se doprinosi povećanju proizvodnih kapaciteta zemlje i zapošljavanju novih radnika. koje predstavljaju potpuno novu investiciju • brownfield.godine. SDI se dijele na unutrašnje (Inward FDI) i vanjske (Outward FDI). str 65. Takođe. Međunarodne finansije. Ovakve investicije su od posebnog značaja za zemlje u tranziciji. Brownfield strane direktne investicije Brownfield strane direktne investicije podrazumijevaju kupovinu već postojećih zgrada. 4 . pa su tako i rijeđa opcija kod zemalja u tranziciji jer je rizik investitora veći. • merdžeri i akvizicije. 2011. socijalni i estetski problem grada. U zemljama u tranziciji ovaj vid investicija je 3 Karađič R. Greenfield strane direktne investicije Po svom značaju ističu se greenfield strane direktne investicije zbog koristi koje donose privredi u razvoju u koju se ulaže i njihovih direktnih efekata na mikro i makro aspekte domaće privrede. Prema pravnom sjedištu investitora i njihovoj destinaciji. Napuštene i zapuštene lokacije i objekti u gradskim zonama su poseban izazov za investitore. što znači da on odlučuje o sudbini tih sredstava. stokovi i dohodak SDI.

na kratak rok. iz razloga što u tim zemljama postoji mnogo neiskorišćenih kapaciteta kao i velikih kompanija iz socijalističkog perioda koje. tako da ovaj oblik investiranja ne dovodi do povećanja oblika proizvodnje i zaposlenosti. Razlike između greenfield SDI i drugih vrsta investicija Kada su u pitanju razlike između greenfield i drugih vrsta investicija. ističe se da. zemlja domaćin ima više koristi od greenfield nego od drugih vrsta SDI. Sljedeća tabela ukazuje na neke od razlika između greenfield i drugih tipova investiranja. čekaju proces privatizacije ili stečaja. čime preduzeće koje je pripojeno dobija novog vlasnika i novi menadžment. Ipak merdžeri i akvizicije mogu uticati na povećanje ukupnih investicija u narednim periodima i značajno doprinijeti privrednom rastu zemlje kroz unapređenje poslovanja firmi i transfer tehnologije.češći slučaj. Akvizicija podrazumeva pripajanje preduzeća u inostranstvu njegovom kupovinom. Tabela 1: Razlike između greenfield SDI i drugih vrsta investicija 5 . Kod merdžera i akvizicija dolazi do promjene vlasništva nad postojećim resursima. nego greenfield investicije. Isto tako ovim oblikom ulaganja može se rešiti problem opstanka domaćih preduzeća koja su pred bankrotstvom. na primjer. Merdžeri i akvizicije Merdžeri i akvizicije predstavljaju direktna ulaganja putem spajanja i preuzimanja. Dešava se i da u početnom periodu dođe do smanjenja kapaciteta i otpuštanja određenog broja radnika. Merdžeri podrazumevaju spajanja dva ili više odvojenih i nezavisnih međunarodnih kompanija u jedan novi entitet. Joint venture investicije Joint venture investicije (zajednička ulaganja) strano preduzeće uzima značajan udio u novoosnovanom domaćem preduzeću.

scribd. ili spajanjem (merger) sa stranom kompanijom u istoj proizvodnoj 4 http://bs.) 6 .com/doc/105859593/Strane-Direktne-Investicije-Pojam-Vrste-i-Struktura . koje su i nosioci tih investicija.php?attachmentid=2244&d.com/attachment.. Podjela SDI prema namjeni investicija Prema namjeni investicija i tipu veza koje se uspostavljaju između matične firme i njenih filijala u inostranstvu. Razlike između ova dva načina ulaska kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta.singipedia. Horizontalne SDI i horizontalno integrisane multinacionalne kompanije Horizontalne SDI nastaju kada kompanija locira proizvodnju istog proizvoda ili grupa povezanih proizvoda u više pogona u različitim zemljama. SDI se dijele na tri grupe4: • horizontalne. ili resursno orijentisane (resource-seeking FDI). kupovinom kontrolnog paketa akcija (aquisition) strane firme koja proizvodi isti proizvod. Na duži rok mnoge od ovih razlika između načina ulaska investicija se smanjuju ili potpuno nestaju. • vertikalne. (pristupljeno: 25 10. ili tržišno orijentisane (market-seeking FDI). i • konglomeratske SDI Tim oblicima investicija odgovaraju i posebni tipovi TNK (transnacionalne kompanije). Postoje tri osnovna metoda kako ti novi pogoni mogu nastati: osnivanjem sasvim novog pogona (greenfield doperacija).Izvor: http://www. često se smanjuju tokom vremena i više zavise od motiva ulaska nego od načina. 2012. Merdžeri i akvizicije često ulažu u proizvodnju i transfer nove ili bolje tehnologije kao i greenfield investicije.

specifična znanja. Ako 5 http://bs.od ekstrakcije. neopipljivu (nematerijalna) aktivu u formi tehnoloških znanja (kako jeftinije i bolje proizvesti isti proizvod u obliku patenta).scribd.) 7 . • imperfektnost tržišta uslovljava da se plasman takvih znanja uz najvišu rentu može ostvariti njihovom internalizacijom. Moguće je da TNK posjeduje marku (brand) ili tehnologiju proizvodnje koja nije na raspolaganju njenim lokalnim konkurentima. U nekim slučajevima to se postiže izvozom.grupaciji. pa se tako njima i ne može trgovati na klasičan tržišni način.com/doc/105859593/Strane-Direktne-Investicije-Pojam-Vrste-i-Struktura (pristupljeno: 25. ili u formi marketinških sposobnosti (kako diferencirati isti proizvod da bi postao prihvatljiviji za kupca u obliku trgovinskog znaka ili zaštitnog imena). Odnosno. Kao i kod horizontalnih investicija. vertikalne investicije se mogu podeliti na: • vertikalne investicije „unaprijed“ i • vertikalne investicije „unazad“ . 2012. Ukoliko je veća ekonomija obima proizvodnje koja potiče od vlasničke aktive ( kao što je marka proizvoda). idealnu soluciju za to pruža horizontalna TNK. tzv. mnoga specifična znanja se ne mogu odvojiti od firme koja ih posjeduje. Prednosti jedinstvenog vlasništva i kontrole nad različitim fabrikama u raznim zemljama koje proizvode isti proizvod vezuju se za sljedeće pretpostavke5: • firma posjeduje jedinstvena. Vertikalne SDI i vertikalno integrisane TNK Vertikalne SDI nastaju kada kompanija pojedine operacije u lancu proizvodnje i marketinga jednog proizvoda locira po pogonima u različitim zemljama. gdje bi se razmjena tih znanja obavljala između različitih afilijacija iste korporacije. U zavisnosti od toga koju fazu proizvodnje investicija pokriva. Zbog toga je preduzeće koje investira podstaknuto da raspodijeli ove fiksne troškove na što više različitih tržišta. utoliko je veći podsticaj da se duplira proizvodnja zbog pristupa tržištu.10. U ostalim slučajevima transportni troškovi trgovine mogu predstavljati ozbiljnu prepreku. U slučaju horizontalno integrisanih SDI. i kod veritkalnih pogoni mogu nastati na jedan od tri navedena načina (novi pogon. kupovina ili spajanje). Naftne kompanije su dobar primjer za to objašnjenje s obzirom na to da imaju investicije u svakoj fazi proizvodnje . utoliko je snažnija motivacija da se proizvodi na jednom mjestu i izvozi u ostatak svijeta. preko transporta i prerade. ukoliko je veća ekonomija obima u domaćoj proizvodnji. Pošto je ovaj vid vlasničke aktive po pravilu rezultat fiksnih troškova kao što su ulaganja u istraživanje i razvoj. na primjer u slučaju usluga. do distribucije. javlja se povezanost sa velikom ekonomijom obima proizvodnje. struktura vlasništva je osnovni izvor njihovih prednosti. Dakle. posebno industrijskih proizvoda.

tehnološki intezivnih faza u razvijenim zemljama gde postoji potrebna tehnologija i visoko kvalifikovana radna snaga.10. a dio se koristi interno.10. dobija tretman investicije unazad (investicija u eksploataciju nafte). • Problemi lociranja afilijacije u politički nestabilnim zemljama. Konglomeratske SDI i diverzifikovane TNK 6 http://bs. • Formiranje transfernih cijena i manipulacija njima donosi prednosti vertikalnim TNK (transferne cijene između matične kompanije i afilijacija će biti veće ako su porezi u zemlji u kojoj se nalazi afilijacija veći). obavljeno u Francuskoj.) 8 . Osim navedenog primjera iz naftne industrije gdje je raspoloživost resursa ograničena na pojedine zemlje i zahtijeva investiranje radi smanjenja troškova inputa približavanjem samom prirodnom resursu. Ako je investicija usmerena na distribuciju prerađenih proizvoda. u čemu regularno tržište može da zakaže. Lopte za svijetsko prvenstvo u fudbalu koje je održano u Japanu i Koreji ručno su šivene u Maroku.investicija ide ka “ranijoj“ fazi proizvodnje ili prerade. • Vertikalna integracija omogućava fleksibilnost koju diktira promjena ponude i tražnje u prostoru i vremenu. Prednosti vertikalnih SDI su6: • Nesposobnost regularnih tržišnih transakcija da zadovolje sve zahtijeve i rigidnost jednog proizvodnog procesa.scribd. ako je poluproizvod kvarljiva roba. proizvođač finalnog proizvoda je siguran u kvalitet poluproizvoda.scribd.com/doc/105859593/Strane-Direktne-Investicije-Pojam-Vrste-i-Struktura (pristupljeno: 25. kao i njegovo sečenje. stokiranje nije moguće pa je vertikalna integracija najprihvatljivija varijanta. • Vertikalna integracija sprečava poremećaj cijena poluproizvoda koji može izazvati postojanje monopola. 2012. moguće je da se vertikalne investicije ostvare fizičkim razdvajanjem pojedinih faza u procesu proizvodnje i lociranjem radno intezivnih faza u zemljama sa jeftinom radnom snagoma. ima status vertikalne investicije “unapred”. • Nije lako obezbediti da sve faze u lancu rade optimalnim kapacitetom. 2012. Postoje nedostaci koji su posljedica vertikalnih SDI7: • Problemi upravljačke i menadžerske koordinacije aktivnosti različi tih faza proizvodnje lociranih u različitim zemljama.com/doc/105859593/Strane-Direktne-Investicije-Pojam-Vrste-i-Struktura (pristupljeno: 25. kao što su: obezbijeđenje osnovnih inputa je važno za kontinuiranu proizvodnju. Riješenje se traži u plasiranju dijela poluproizvoda na tržište. dok je proizvodnja i lepljenje slojeva materijala za lopte.) 7 http://bs.

(pristupljeno: 26. zajednički fondovi. • investicije koje traže jeftiniju ili specijalizovanu radnu snagu. • investicije koje traže prirodne resurse kao što su rude. jer se na ovaj način mogu jednostavno odrediti ciljne grupe investitora. pre svega.ppt. • investicije koje traže povećanje produktivnosti proizvodnje.ac.Konglomeratske SDI su najrijeđi tip investicija.ni. postoje8: • investicije koje traže resurse. jer kupovinom postojećih kompanija zadržavaju proizvodni program i postojeće tržište). 8 www. • investicije koje prate određene trendove na tržištu i angažuju lokalne dobavljače. privatizaciji i akviziciji. • investicije koje traže tržište: • investicije koje dolaze na tržišta odakle je uvoz određenih proizvoda visok. sirovine ili poljoprivredni proizvodi. Pad tražnje za jednim proizvodom nadoknađuje se rastom tražnje za drugim. 2012.eknfak. • investicije koje prate kretanje svojih kupaca – velikih kompanija. • investicije koje traže već postojeće kapacitete kako bi zadržale i promovisale dugoročne ciljeve svoje kompanije (one su okrenute. diverzifikovanim proizvodom.10. Podjela prema motivima za investiranje Ova podjela može biti veoma korisna. Primjer savremenih konglomeratskih SDI je najčešći u finansijskom sektoru. gdje dolazi do spajanja finansijskih kompanija različitog profila (banke.rs/dl/ispiti/MPF2. Konglomeratske TNK obično nastaju kupovinom kontrolnog paketa dionica strane kompanije. a njihovo nastajanje se objašnjava željom da se diverzifikacijom obezbijedi minimiziranje rizika. osiguravajuća društva. ili spajanjem sa stranom kompanijom drugačijeg tipa proizvodnje. Prema ovoj podjeli.Konglomeratske investicije nastaju kada kompanija širi svoju dotadašnju djelatnost i osvaja proizvodnju različitih proizvoda lociranu u pogonima različitih zemalja.) 9 . One rijetko nastaju u vidu greenfield investicija jer matična kompanija obično nema potrebna znanja i stručnost za osvajanje i proizvodnju novih i različitih proizvoda.

Pozitivni efekti koje one očekuju da iskoriste. i najčešće ali ne obavezno. što može značajno unaprijediti i ubrzati tehnološki razvoj zemlje. jer ga one iz domaćih izvora ne mogu obezbjediti u potrebnoj mjeri. mogu biti: podizanje ili održanje opšteg nivoa poslovne aktivnosti (time i sprečavanje stagnacije ili recesije). rast zaposlenosti. obilnijom”. Ipak. najčešće povezanih sa novim. automobilska).EFEKTI PRILIVA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA Efekti priliva SDI u ovisnosti od stepena razvijenosti zemlje Priliv SDI. Za najveći broj zemalja domaćina je svakako najinteresantniji razvojni potencijal koje SDI posjeduju. počev od intenziviranja ekonomske aktivnosti u zemlji. razvoj određenih industrija ili održanje njihovog nivoa proizvodnje (npr. ali su često i jednostavno vidljivi. posebno informacionim i komunikacionim tehnologijama – IT. Određena znanja su ugrađena u fiksni kapital i inostranu tehnologiju. čineći svaku fazu proizvodnog procesa profitabilnijom. prihvatajući često i troškove negativnih. povezivanje i uključivanje domaćih firmi u međunarodne tehnološke. pa je stoga priliv SDI posebno važan za zemlje siromašne kapitalom. Rast investicija podjednako žele i bogate i siromašne zemlje. i tako. Motivi za privlačenje SDI se među zemljama razlikuju zavisno od njihovog razvojnog nivoa. rasta zaposlenosti radne snage. u ravnoteži. Iako su najčešće sektori istraživanja i razvoja locirani u matičnim zemljama stranih investitora. prelivanja znanja i tehnologija. i posredno merljivi. Najveći obim tokova SDI se odvija između razvijenih industrijskih zemalja. kao što je zagađenje životne sredine. razvoj manje razvijenih regiona. priliv SDI iz inostranstva se ne razlikuje od plasmana domaćeg investicionog kapitala. On je kombinacija pozitivnih efekata. treba uvijek imati na umu da ništa ne može biti 10 . koje se efektira kroz složene veze inostrane opreme i tehnologija sa lokalnim procesom proizvodnje. podiže nivo investicione i opšte ekonomske aktivnosti u nekoj zemlji ili regionu. koje inače obiluju investicionim kapitalom. proizvodne i distributivne mreže TNK. Nerazvijene zemlje siromašne kapitalom računaju na brojne pozitivne efekte koje SDI daju. ako ne računamo promjene u platnom bilansu. Ova procjenjena komplementarnost podrazumijeva da firme kombinuju domaću proizvodnju sa inostranom proizvodnjom da bi generisale finalnu proizvodnju po nižim troškovima nego što bi to bilo moguće sa proizvodnjom u samo jednoj zemlji. preuzimanje novih znanja i tehnologija. U opštem slučaju. Takođe su interesantni i kanali posrednog prelivanja tehnologija. ostaje još dovoljno kanala preko kojih se strana znanja i tehnologije mogu preuzimati i usvajati. i zbog kojih nude stranim investitorima razne vrste pogodnosti i olakšica. Često pitanje o tome da li investicije u inostranstvu smanjuju domaći investicioni stok kapitala je u određenom broju empirijskih istraživanja opovrgnuto. gašenje ili izbacivanje sa tržišta nekih domaćih proizvođača i sl. Efekti tog tipa su vrlo teški za kvantifikaciju. „Novi dokazi iz analize američkih multinacionalnih firmi upućuju da su umjesto toga veće strane investicije povezane sa višim nivoom domaćih investicija. Direktne posljedice su rast obima proizvodnje ili usluga. i što je najvažnije. na prvom mestu. unapređenje produktivnosti.

perspektivna i održiva na duži rok. Nokia ili Ericsson. kako zbog toga što su investicije plasirane u stare tehnologije. tako i zbog ograničene receptivne sposobnosti lokalnih firmi. osiguranje. koji se ogleda u stranim investicijama plasiranim u radno intenzivne sektore. • firme u koje su plasirane SDI su često najveći izvoznici iz zemalja domaćina. 9 www. oligopoli. ili kvalitetnim ljudskim resursima. sa jedne strane.preuzeto ako to nema ko da uradi. • veći deo SDI je plasiran u sektor usluga (bankarski sektor. poslovne usluge). Sa svoje strane. primer za drugo je kupovina proizvodnje personalnih i prenosivih računara IBM. Iako i same obiluju kapitalom. najprivlačnije destinacije za SDI. visoko vrednuju pozitivne efekte koje mogu doneti SDI. prisutna od početka devedesetih.) 11 . Tu naoko postoji jedan paradoks.rs/ft. To nije tačno čak ni u slučaju malih i srednje razvijenih zemalja. pogotovo kada se radi o velikim.nb.doiserbia. da su SDI glavni finansijski i tehnološki pokretač razvoja u određenim zemljama. Velike zemlje poput Kine. • efekti na smanjenje postojeće nezaposlenosti radne snage su bili i ostali ograničeni u najvećem broju zemalja. koji se sada proizvode u Kini (i u kineskom vlasništvu) pod markom Lenovo. a pogotovo ne velikih i najvećih. Drugom pogrešnom utisku. prećutni karteli). i one nastoje da ih privuku. kao Rusija na primer. • SDI su uvećale postojeće i dovele do novi distorzija lokalnih tržišta (monopoli. transport i prateće usluge. Niti bi se nacionalna politika koja svoj razvoj bazira pretežno na inostranim investicijama mogla okarakterisati kao mudra. kao što su rusko i kinesko. Osnovne karakteristike i efekti priliva SDI zemalja u razvoju se mogu opisati kao sljedeće9: • najveći dio SDI je bio usmjeren u kupovinu postojećih državnih firmi tokom procesa privatizacije. 2012. • SDI u najnovije tehnologije su rijetke i ograničene na nekoliko firmi kao što je npr. a tek kasnije se javljaju čiste greenfield investicije. • prelivanje tehnologija i znanja je ograničenog obima. često može izazvati jedna prosta činjenica: nekada je motiv investitora čista kupovina dijelova tržišta. prepoznavanju i merenju pojedinih efekata. i domaćim investicijama plasiranim u kupovinu stranih kompanija ili njihovih dijelova. Brazila ili Meksika. Rusije. su pored razvijenih industrijskih. pored raspoloživosti stranih znanja i tehnologija. • pretežan motiv stranih investitora je bila kupovina tržišta. Indije. doprinela je tzv. ali i najveći uvoznici. trgovina. Određenu konfuziju u klasifikaciji SDI.aspx?id=0025-85550902048A (pristupljeno: 26.10. SDI euforija. kao kritičan faktor se javlja receptivna sposobnost domaćeg ljudskog kapitala. konsalting.

Takođe djeluju i u pravcu modernizacije asortimana proizvoda.10 Makroekonomski efekat stranih direktnih investicija 10 http://ekonomija. usluga i rada preduzeća. piće. oni posjeduju savremena znanja i vještine uspješnog korporativnog upravljanja koje je uglavnom nepoznato domaćoj privredi. Ukoliko je u pitanju privatizacija. kojima stranci upravljaju integrišu u svjetsko tržište. tu se prvo misli na uticaj stranih direktnih investicija na performanse preduzeća. S druge strane.Mikroekonomski efekat priliva stranih direktin investicija Kad je riječ o mikroekonomskom aspektu. te se stoga i domaća privreda uključuje u proces globalizacije.fon. Kako strani ulagači uglavnom potiču iz razvijenih tržišnih ekonomija u kojima je maksimizacija profita odavno najvažniji cilj bilo kog proizvodnog procesa. marketinga i drugih aktivnosti. dugoročnog investitora sa iskustvom u poslovanju preduzeća. (pristupljeno 26. što manje kompanije ipak često nisu u mogućnosti.rs/fajlovi/2009%20Seminarski_rad_Marko_Dogovic. na nivou preduzeća. proces prestrukturiranja podrazumijeva fundamentalne promjene u strukturi i upravljanju preduzeća. kozmetika. što nailazi na značajan otpor. Sljedeći pozitivan uticaj jeste u polju modernizacije upravljanja u preduzećima. usluge mobilnih operatera i sl.) 12 . lijekovi. adekvatan tržišnoj privredi gdje marketing ima značajnu ulogu. Sve gore navedeno se najčešće odnosi na velike multinacionalne kompanije. 10. Strane direktne investicije takođe znače i novi metod prodaje. Promjena vlasništva je često neophodan uslov da bi se izvele takve reforme jer je veoma mali broj domaćih investitora koji bi mogli da budu u ulozi strateškog investitora tj. unose sa sobom savremenu tehnologiju i znanje čijim se korišćenjem poboljšava kvalitet proizvoda. strane kompanije uglavnom uvode nove proizvodne asortimane na domaće tržište o kojoj god grani privrede da je riječ: hrana. iskustvo iz proteklih deset godina tranzicije je pokazalo da su strani direktni investitori sposobniji za vođenje procesa restrukturiranja u preduzećima nego domaći vlasnici i menadžeri. 2012. te je kontrola i upravljanje proizvodnjom od velikog značaja. prednost stranih investicija ogleda se i u tome što se tim putem domaća preduzeća. koje su u stanju da prihvate poslovni rizik ulaska na nedovoljno razvijeno tržište. a i kasnije. čiji su veliki pokretač strane investicije. To je uglavnom zbog činjenice da. tokom samog procesa proizvodnje.pdf. Konačno. strani investitori koji dolaze putem greenfield ulaganja. načina prodaje.

marketing. (pristupljeno 26. što je neophodno privredi u razvoju. Prilivi stranog kapitala često se koriste za pokrivanje velikih deficita u tekućem računu prouzrokovanih uvozom potrošačkih i investicionih proizvoda koji se ne proizvode u zemlji11. itd. cementne industrije. proizvođače energije. menadžment. 2012. veći realni GDP.rs/fajlovi/2009%20Seminarski_rad_Marko_Dogovic. fabrike mašina i oprema koje će isporučiti ta osnovna sredstva. tehnologija. 10. pa samim tim i viši životni standard i veći privredni rast. a sa druge strane. nameštaja.Postoji jaka zavisnost između stranih direktnih investicija i drugih makroekonomskih pokazatelja u državi.) koji služi kao alternativa migraciji radne snage i kao stimulans privrednom razvoju. „na ledini“. Iskustva velikog broja zemalja su pokazala da su strane direktne investicije povoljniji kanal priliva neophodnog stranog kapitala u odnosu na uzimanje klasičnih kredita na međunarodnom finansijskom tržištu. ono koristi u potpunosti nove resurse za razliku od privatizacije. organizaciona znanja. s jedne strane.pdf.) 13 . na primer izgradnja nove fabrike koja će zaposliti nove radnike i stvarati nove proizvode. Kod investicija je važno pomenuti i uticaj multiplikacije na tražnju. obuka radne snage i sl. Investicioni paket. Kada se radi o izgradnji potpuno novog preduzeća. dopunjava raspoložive domaće faktore proizvodnje i kreira uslove za novu zaposlenost i rad. stimuliše rast zemlje domaćina preko privrede i otvaranja puteva domaćim proizvođačima prema svetskom tržištu.fon. U potencijalnu zemlju domaćina direktne investicije donose integrisani paket materijalnih i nematerijalnih resursa (kapital. veći output. nova proizvodnja. fabrike stakla. nove investicije podstiču mnogo širu privrednu aktivnost od same te investicije. STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI 11 http://ekonomija. što znači novo zapošljavanje. tokom samog procesa investiranja znači i zapošljavanje i angažovanje građevinarskih kapaciteta. koja će snadbijevati građevinski materijal.

. Na osnovu istraživanja provedenog u zemljama Evropske unije. (prisupljeno 28. Jedno od ključnih pitanja je. liberalan devizni sistem. • Nesigurnost ekonomskih / regulatornih politika./.rs/. “Prepreke za investiranje u Zapadni Balkan“. Preduzeća iz EU i domaća preduzeća smatraju da je korupcija glavna prepreka investiranju u ovaj region i efikasnom poslovanju. 10.) 14 www..scribd.. fleksibilno tržište radne snage. postaju sve važniji čimbenik za privlačenje stranog kapitala.. zatim međnarodni rizik i rangiranje zemalja prema stepenu ostvarenih reformi pozitivno su u korelaciji sa stranim ulaganjima koji zemlja uspije ostvariti. tako da stabilni makroekonomski uvjeti i uspješni ekonomski mehanizam zemlje potencijalnog domaćina ulaganja. koliko su efikasno strana direktna ulaganja iskorištena u Bosni i Hercegovini i koliki je njihov doprinos ekonomskom razvoju zemlje. Poseban značaj stranih direktnih ulaganja za Bosnu i Hercegovinu a i zemlje Jugoistočne Europe proizlazi iz uvoza proizvodnog i organizacijskog znanja (knowhow) stranih kompanija.com/doc/38119818/Strane-Direktne-Investicije-i-Ekonomija-Bosne-i-Hercegovine. “Prepreke za investiranje u Zapadni Balkan“. što je nesumnjivo važno u restrukturiranju ekonomija u tranziciji prema konkurentnijem sistemu. • Složena struktura vlasti i administracije.. visina i struktura investicija u BiH bez sumnje su pretpostavke uspješnog restruktuiranja jačanja izvozne konkurentnosti i postizanja visokih održivih stopa rasta u dužem vremenskom periodu.Uloga direktnih stranih investicija u zemljama u tranziciji rasla je srazmjerno brzini kojom su one ostvarivale transformaciju i reformu i postizale određni stepen ekonomske stabilizacije i rasta. • Postojanje antikonkurentne/ nezvanične prakse.. Osim navedenog strani ulagač omogućuje lakši pristup drugim tržištima.. (prisupljeno 28. 12 http://sk. Svaka država mora biti svjesna da je sama odgovorna za stvaranje što privlačnijeg okruženja za strane investitore koji čine: zdrav i konkurentan domaći sektor. . • Loša infrastruktura. Identifikovana su tri glavna faktora koja su razlog za ovakvu situaciju14: • nedovoljno razvijena strategija za borbu protiv korupcije i pravni okvir. • Korupcija i zloupotreba ovlaštenja. Efikasnost. 10 2012. Šta odvraća strane ulagače12: • Imidž zemlje (situacija je bolja nego imidž).) 13 www.kombeg.org.) 14 ./. anketirani preduzetnici iz EU identifikovali su kao glavne prepreke za SDI na Balkanu (po redosljedu značaja)13: • Nivo korupcije.. kvalitetno reguliranje javnog sektora.kombeg. .rs/. pravni i institucionalni okviri koji podstiču ulaganja bez diskriminacije. 2012. 10 2012. pristpljeno 28.org. Činjenica je da uvjeti za direktna strana ulaganja u većini zemalja postaju sve sličniji u smislu liberaliziranog pristupa. • Neefikasnost i sporost administrativnog i pravnog aparata u zemlji.

Saobraćajnu infrastrukturu i troškove finansiranja sličan broj preduzetnika (37 %) smatra elementima koji narušavaju klimu za SDI u regionu.) 15 . mada u manjoj mjeri. carine. • BiH ima povoljan geografski položaj.• • nedovoljno pouzdana javna uprava. 2012. Propisi definisani od strane vlade entiteta i Distrikta obično nisu usklađeni.com/doc/38119818/Strane-Direktne-Investicije-i-Ekonomija-Bosne-i-Hercegovine. neadekvatne vještine radne snage. kriminal. Neki od uspješnijih primjera stranih direktnih investicija u BiH su15: • Coca Cola • KIA i LNM ulaganje u BH STEEL Željezaru • Bankarski sektor • Prevent Manje uspješni primjeri stranih direktnih investicija u BiH16: • JAJCE KASARNA (hotelijerstvo. pristup zemljištu. Najznačajnije prepreke za ulaganje u BiH su: politička nestabilnost. pristpljeno 28.scribd. Čini se da investitore iz EU na Zapadnom Balkanu brinu i dodatne prepreke. porezna administracija. 2012.pdf. porezi. 10. pristpljeno 28.) 16 http://sk. Međutim. 86% ispitanika je izjavilo da smatraju da je ta klima stabilnija nego prije nekoliko godina. Na kraju. nisu usvojene međunarodne konvencije. Kompanije nisu dovoljno informisane o pravnim i regulatornim promjenama koje su napravljene ili kako će te promjene biti implementirane. 2012.ba/pdf/vodic_za_investitore_bos.) 17 http://www. siva ekonomija. Među njima. 10. pravni sistem u rješavanju sporova i nivo poreskih stopa su takođe pomenuti kao prepreke srednjeg značaja.nerda. U stvari. korupcija.10. (pristupljeno 28. postoji niz prednosti i razloga zašto ulagati u BiH. kao što su17 : • BiH ima jasnu evropsku perspektivu. postojeće dozvole za rad i odobrenja. makroekonomska nestabilnost je ocjenjena od strane 38 % ispitanika kao značajna prepreka. Međutim i pored određenih poteškoća za ulaganje u BiH.com/doc/38119818/Strane-Direktne-Investicije-i-Ekonomija-Bosne-i-Hercegovine. turizam) • NOBEL LIJEK (farmaceutska industrija) • MILKOS • ALHOS Poslovno okruženje za strane direktne investicije u BiH Zbog regionalne nestabilnosti i kompleksnosti unutrašnje strukture BiH je viđena kao zemlja visokog rizika za ulaganje. 15 http://sk. takođe preovladava mišljenje da se makroekonomska klima na Zapadnom Balkanu razvija u pozitivnom smjeru.scribd. pristup finansiranju.

godini pali za 19%. Prema podacima OECD-a. u domaćoj ili bilo kojoj drugoj stranoj konvertibilnoj valuti.) http://www. U 2008.10. Strani ulagači uživaju sledeće pogodnosti18: • Oslobođeni su plaćanja carinskih taksi na ulaganja.ba/pdf/vodic_za_investitore_bos. na cijeloj teritoriji BiH. BiH ima stabilnu valutu vezanu za EURO. 2012. 2012.bh-news. u odnosu na prethodnu godinu20. BiH uživa trgovinske preferencijale prilikom izvoza svoje robe u određen broj i drugih zemalja. • Imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga i sačinjavanja poslovnih izvještaja u skladu sa međunarodno prihvaćenim računovodstvenim i revizorskim načelima i standardima. (pristupljeno 28. godini. javnog zdravstva i zaštite okoline. godini.kao i zakonima BiH.) http://www. OECD procjenjuje da su u 2010. • Imaju pravo na slobodan transfer u inostranstvo svih prihoda ostvarenih ulaganjima u BiH. jednako se odnose i na strana ulaganja. 2012. Upravo kao i u svijetu. je naravno uticala na tokove investicija u svijetu. tokovi SDI ostvarili pad za 8%. najuspješnija godina prema prilivu SDI u BiH. a u 2009. Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni sa domaćim. od 701 miliona eura je bio značajno niži u odnosu na 18 19 20 http://www. (pristupljeno 28.10.ba/pdf/vodic_za_investitore_bos. Na osnovu dostupnih podataka o međunarodnim akvizicijama i spajanju kompanija (merger and acquisition M&A).pdf. (pristupljeno 28. su u 2008. • Imaju jednaka prava vlasništva nad nekretninama kao i domaća fizička i pravna lica. tokovi direktnih stranih ulaganja. • Ograničenja koja se odnose na domaća ulaganja u oblasti javnog poretka.html.• • • • • • Preduzeća u BiH imaju bogatu tradiciju uspješnog sudjelovanja u međunarodnim projektima širom svijeta (neka od preduzeća iz BiH su prije rata spadala u vodeća svjetska preduzeća u svojim oblastima). Uticaj finansijske krize na strane direktne investicije u BiH Svjetska kriza.nerda. bila je 2007. koji se odnose na priliv i odliv SDI.) 16 .com/ba/vijest/11060/uticaj_ekonomske_krize_na_priliv_stranih_investicija_u_bih.10. Obaveze stranih ulagača19:obaveze stranih ulaga~a • Moraju poštovati zakone BiH. BiH ima visoko kvalifikovanu i motivisanu radnu snagu.nerda. 95% proizvoda iz BiH je oslobođeno taksi prilikom uvoza u zemlju. godina. za 43% u odnosu na prethodnu godinu.pdf. iznos SDI. • Imaju neograničeno pravo otvaranja i držanja računa u svim komercijalnim bankama.

utjecaj svjetske ekonomske krize na priliv SDI je bio očekivan.2 % dok su ulaganja u već postojeće kompanije u vidu akvizicija i spajanja od strane velikih korporacija doživjela porast od 70%.7% dok zemlje Evropske Unije i pored krize u Euro zoni (naročito Grčka) bilježe rast priliva od 26.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536 (pristupljeno: 28.8 %.) 17 . 21 http://www.god.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536 Tako su SDU prema razvijenim zemljama veća za 25. 10.7 % u odnosu na prošlu godinu dok zemlje u razvoju pad od 6. Ukupan iznos direktnih stranih investicija je bio 452 miliona eura. Prilivi stranih direktnih investicija u Bosni i Hercegovini BiH je najveći priliv stranih ulaganja ostvarila u 2007.god. Strana ulaganja u 2009. godini. 2012.21 Grafikon 1: SDU ulaganja globalno. godini su iznosila oko 1.2007.5 % u odnosu na prošlu godinu. Zanimljivo je da su u strukturi SDU nova ulaganja u drugim zemljama zabilježila pad od 0. U 2009.664. Pri tome su ulaganja u Jugoistočnu Evropu i CIS ostvarila rast od 18.gov.5 %. strana direktna ulaganja u svijetu u 2011. ali iznad prosjeka ranijih godina. godine Izvor: http://www. Prema revidiranim podacima UNCTAD-a. godini su pala za 36% u odnosu na 2008.1995-2011.dep.428.4 % u odnosu na prošlu godinu mada među njima USA bilježi rast priliva 16.2 milijarde USD i u poređenju sa ulaganjima u iznosu od 1.dep. godinu.gov. godini su ostvarila povećanje u iznosu od 16.6 milijardi USD u 2010. što je predstavljalo smanjenje od 35% u odnosu na prethodnu godinu.

4% BDP-a.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536.4% BDP-a. U relativnom odnosu prema BDPu. ponovno zabilježena visoka dobit. Ohrabruje postupno povećanje priliva u posljednje dvije godine. na vlasnički kapital se odnosi 389. dok je iznos zadržanih zarada bio negativan (-8 miliona KM). godinu kada su iznosile samo 1.) http://www. kada su investicije bilo vrlo niske.2 miliona KM (31. U 2011.59 miliona KM (6. godinu. direktne strane investicije iznose 2. što je povećanje od 272.43 miliona KM (6. na ostali kapital 185. te je vidljivo da efekti recesije na izravna strana ulaganja još nisu anulirani.4 miliona KM.Tokom 2011.) 18 . u ukupnom iznosu od 162 miliona KM. U svim kvartalima 2011.1 miliona KM.69%) • Luksemburg 71.3 miliona KM.gov. Grafikon 2: Direktna strana ulaganja 2007-2011. (pristupljeno: 28. 2012.dep.1%) • Saudijska Arabija 26. po procjenama CBBiH je 612.ba/files/godisnji_izvjestaji/2011/GI_2011_bs. godini23: • Srbija 124.47 miliona KM (4.75%) • Turska 24.1 milion KM.gov. a koja se posredno reflektira na razinu zadržanih zarada.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536.2% u odnosu na 2010. što predstavlja osjetan rast u odnosu na 2010. u kojem je u 2011.63 miliona KM (8. registrovani su neto prilivi i na taj način su doprinijeli poboljšanju ekonomskih kretanja.22 Glavnina ulaganja je realizirana u djelatnostima vezanim za finansijsko posredovanje. 2012.cbbh. primjetan je veći priliv direktnih stranih investicija u BiH u odnosu na prethodne dvije godine.4 miliona KM ili 80. Ukupna vrijednost direktnih stranih investicija u 2011.27%) • Hrvatska 18. Ulaganja u oblasti finansijskog posredovanja se najvećim dijelom odnosi na bankarski sektor. (pristupljeno: 28. te kod preduzeća koja su registrirana za poslovanje nekretninama u iznosu od 74. 10.28%) • Holandija 31. (u milionima KM) Izvor: http://www.7%) 22 23 http://www.3 miliona KM.dep. zatim u oblasti trgovine (na veliko i posredovanje u trgovini) u iznosu od 96.pdf Najznačajnija ulaganja po zemljama u 2011. 10. godini.63 miliona KM (18. ali su oni još uvijek značajno niži nego u razdoblju prije početka globalne krize. u strukturi izravnih stranih ulaganja.

po osnovu vlasničkog udjela registruje se smanjenje od 157. što čini 94.59 miliona KM (3. kada je iznosio samo 55. i to prvenstveno kao posljedica veće profitabilnosti (zadržane zarade).net/Statistika.9%.8 miliona KM. godini. bile negativne u iznosu od 137.8 miliona KM. Ali ovaj priliv investicija nije se jednako reflektirao na sve komponente (vlasničke udjele i zadržane zarade).9 miliona KM (2.. oblast bankarstva i finansija sa 15. nakon dvije godine. registrovan je pad vlasničkih udjela za 36.2 miliona KM.aspx?tab=12&lang=lat Strane investicije u bankarski sektor Kompletirani podaci o tokovima direktnih stranih investicija u banke ukazuju da su u 2011.98%) • Katar 14.5% %.74%) • Kajmanska ostrva 12.• Austrija 16. bile pozitivne i iznose 115. usluge sa 23.5%) • Njemačka 12.2% ukupnih ulaganja u 2011.1%) • Slovenija 15. Glavnina priliva je u kategoriji zadržanih zarada i iznosi 115. što predstavlja rast priliva u odnosu na 2010. narasle.29%). Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu.9% Tabela 2 : Tokovi direktnih stranih ulaganja u BiH Izvor: http://www.irbrs. Zadržane zarade su u 2011. 19 .67 miliona KM (3. S druge strane.1 milion KM.5 miliona KM.89 miliona KM (3.7 miliona KM. Ukupan neto priliv direktnih stranih investicija je 152. Registrovani ukupni strani kapital pretežno se odnosi na ulaganja u oblast proizvodnje sa 39.4 miliona KM. dok su u 2010.1 miliona KM (4.

pdf. glavna tri investitora u bankarski sektor bili su Srbija.U grafikonu koji slijedi dat je pregled tokova direktnih stranih investicija u banke BiH. 10. Odlivi stranih investicija nisu zabilježeni kod glavnih investitora u bankarski sektor. dok je doprinos vlasničkog udjela mnogo niži u odnosu na prethodnu godinu.8 miliona KM. nalaze se Hrvatska (32. Hrvatska i Litvanija. najviše priliva bilo iz Srbije. a registrovane su na kraju četvrtog kvartala u iznosu od 115. po vrijednosti investiranja kapitala u domaće banke. Analizom ova dva ulagača možemo primijetiti da su prilivi investicija iz Hrvatske povećani za 85%. U 2010. ukazuje na to da dolazi do promjene strukture investitorske pozicije u bankarskom sektoru u 2011.) 20 . Dok je u 2010. Grafikon 3: Tokovi direktnih stranih ulaganja u banke Izvor: http://www. (pristuplljeno: 28. Prema novoj metodologija MMF-a. Tokom posmatranog perioda može se primijetiti da je komponenta zadržanih zarada u ukupnim tokovima direktnih stranih investicija u banke imala pozitivan doprinos i dominantnu ulogu. dok se u platnom bilansu sada uključuje u kategoriju ostalih investicija24.13 milijardi KM. tu poziciju je preuzela Austrija. dok su se prilivi iz Luksemburga povećali za čak 147% u odnosu na prethodnu godinu.ba/files/godisnji_izvjestaji/2011/GI_2011_bs.cbbh.1 miliona KM). 24 http://www.pdf Posmatrano po kvartalima. kada je on bio dominantan. Analiza po zemljama stranih investitora. odnosno povećano je za 7%.cbbh. zabilježen je u četvrtom kvartalu. najveći priliv direktnih stranih investicija u banke u 2011. u 2011. s obzirom da se zadržane zarade prikupljaju na godišnjem nivou.8 miliona KM) i Luksemburg (13. Analiza stanja direktnih stranih investicija ukazuje na činjenicu da je ukupno stanje direktnih stranih investicija u banke na kraju 2011. kategorija Ostali kapital isključena je iz direktnih investicija. 2012. Prilivi direktnih stranih investicija u bankarski sektor iz Austrije iznose oko 86 miliona KM. Iza Austrije. posmatrano u odnosu na stanje na kraju 2010. povećano te iznosi 2.ba/files/godisnji_izvjestaji/2011/GI_2011_bs.

godini. godine ukazuju na povećan oprez investitora. godine otkriva u međunarodnim kompanijama manji optimizam uz nagli pad investicije u nova ulaganja (Greenfield projekti) te akvizicije i spajanja (M&As). godini bilježe pad u odnosu na vrijednosti u istom periodu 2011.ba/files/godisnji_izvjestaji/2011/GI_2011_bs. zaključno sa 2011. Grafikon 5: Stanje SDI po kvartalima u BiH (u 000 KM) 21 . Grafikon 4: Stanje stranih direktnih investicija u bankama Izvor: http://www. godine za 94.U grafikonu koji slijedi dat je pregled stanja direktnih stranih investicija u bankama u BiH za period od 2007.pdf Stanje i perspektive SDI u Bosni i Hercegovini Strana direktna ulaganja u svijetu nastavljaju svoj oporavak od početka krize u 2008. godini su iznosila -1.cbbh. Nesiguran privredni oporavak i oštre fiskalne mjere koje su usvojile zemlje EU ukazuju na moguće slabljenje tokova stranih direktnih ulaganja koji su u prošloj godini bile u uzlaznoj putanji. godine. uprkos nastavku krize u Euro zoni uz početni oporavak u SAD.44 miliona KM. Strana direktna ulaganja u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu 2012. Preliminarni rezultat UNCTAD-ove redovne ankete o ulaganjima (WIPS) za prvi kvartal 2012. preliminarni rezultati ulaganja za prvi kvartal 2012.24 miliona KM što je manju u odnosu na ulaganja u istom periodu 2011. Tako. Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u BiH strana ulaganja u prvom kvartalu u 2012.

miliona KM te u Brčko Distriktu 0.o.96 miliona KM. 1.o.96 miliona KM.o.gov. dok u mjesecu augustu je iznosilo 3.D.Izvor: http://www.76 miliona KM. 46 miliona KM. Glama d. Grafikon 6: Najznačajnija ulaganja u BiH po zemljama do 31.o. Sarajevo 10. Glamoć 6.o.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536 U Federaciji BiH je uloženo 31.1 milion KM (Kuvajt) i Axpo BH d.87 miliona KM.12.dep. 2012.2011.ba/dokumenti_politika/Mjesecne_informacije/info2012/?id=1538 (pristupljeno: 28.o. Najveća ulaganja u julu su Bader Real Estate d.22 miliona KM.82 miliona KM. 25 http://www.98 miliona KM. Najveća povlačenja kapitala je zabilježeno od strane Hypo Alpe-Adria-Bank A.36.o. Najveća ulaganja se odnose na društva NLB Leasing d.) 22 . 1 milion KM (Švajcarska) dok u augustu od strane Jadranska ulaganja (Hrvatska) u iznosu od 2.o. dok je ulaganje u RS negativno i iznosi -34.dep.48 miliona KM i Tipo d.10.o. Banja Luka -45.o.2 miliona KM i neraspoređeno oko 0. Odžak -3.25 U mjesecu julu ukupno ulaganje je iznosilo samo 2.76 miliona KM i Emona Banja Luka 4.gov.

d. godine odnose se na26: • Hrvatska 14. Grafikon 7: Registrovane SDI u BiH po djelatnostima (u 000 000 KM) 26 http://www. Banja Luka i ulaganje NLB Leasing d.69 miliona KM • Švajcarska 4.dep.o. Firme koje se bave trgovinom učestvuju sa 15. Sarajevo u iznosu od 1. Usluge učestvuju 2.60 miliona KM • Turska 3.91 miliona KM • Njemačka 1.27 miliona KM • Holandija -3.o.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536 (pristupljeno: 28. 10.54 miliona KM.) 23 .03 miliona KM • Luksemburg 1.03 miliona KM Dok su najznačajnija povlačenja kapitala bila: • Austrija -45.o.98 miliona KM Registrovani ukupni strani kapital pretežno se odnosi na ulaganja u oblast proizvodnje sa 8.Izvor: http://www.92 miliona KM . gdje se posebno ističu Sisecam Soda Lukavac d. Lukavac i Mliječni Put d.o.39 miliona KM gdje je najveći uticaj imalo smanjenje kapitala u Hypo Alpe Adria Bank d.82 miliona KM • Italija 4. Livno sa 2.o. Gradacac 4.o.o Sarajevo.07 miliona KM • Slovenija 13.gov.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536 Najznačajnija ulaganja po zemljama u prvom kvartalu 2012. Oblast bankarstva.27 milina KM.23 miliona KM gdje se najviše ističu Euroservis d. 2012.o.o. učestvuje sa – 32.o.gov.68 miliona te povlačenje kapitala firme Tehel d.48 miliona KM.dep.

(pristupljeno: 28.03. 27 http://www.gov.negativno" na stabilne izglede.) 24 . 10. Nastavak pada građevinskih radova u drugom tromjesečju ukazuje na sve snažniji pad investicija. godine. visoki budžetski deficit i kriza Eura uz smanjenje i kreditnog rejtinga većeg broja zemalja u Euro zoni značajno su utjecali na slab oporavak i smanjenje ulaganja u u BiH u prvom kvartalu 2012.bh-news. Za prvih šest mjeseci 2012.Izvor: http://www. godine izrazito negativno odrazilo na industrijsku proizvodnju u BiH.com/ba/vijest/12970/strategijski_dokumenti_i_direktne_strane_investicije. Učešće stranih partnera u ovim projektima u narednom periodu bi znatno povećala direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini. godini još nije otpočeo. i postala pored velikih infrastrukturnih radova (Koridor 5 C) jedan od glavnih pokretaća budućeg ekonomskog razvoja zemlje27.7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=1536 Nesiguran oporavak privrede.html . godine Agencija Standard & Poor's potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting „B" i izmijenila izglede „na posmatranju . Proces privatizacije državnog udjela u vlasništvu nekih strateških preduzeća u 2012. Naglašava se da se intenziviranje nepovoljnih ekonomskih prilika u međunarodnom ekonomskom okruženju u prvoj polovini 2012. godine obim industrijske proizvodnje u BiH smanjen je za 6. Privatizacija najprofitabilnijih firmi iz oblasti telekomunikacije i energetike je odložena do daljnjeg. 2012. Od događaja koji će imati utjecaja na strane direktne investicije treba spomenuti da je 28. a evidentno je i kašnjenje velikih investicionih ulaganja u oblasti energetike po principu zajedničkih ulaganja sa stranim partnerima.2012.dep.

Kad je riječ o mikroekonomskom aspektu. kada su investicije bilo vrlo niske. tu se prvo misli na uticaj stranih direktnih investicija na performanse preduzeća. godine za 94. U svim kvartalima 2011. Strane direktne investicije možemo podijeliti na osnovu više kriterija. Motivi za privlačenje SDI se među zemljama razlikuju zavisno od njihovog razvojnog nivoa. opala za 36% u odnosu na 2008. kao što je zagađenje životne sredine. rasta zaposlenosti radne snage. merdžeri i akvizicije. koje znače preuzimanje već postojećih firmi ili njihovih dijelova. Nerazvijene zemlje siromašne kapitalom računaju na brojne pozitivne efekte koje SDI daju. marketinga i drugih aktivnosti. tokom samog procesa proizvodnje. godine. 25 . i što je najvažnije. joint venture investicije.24 miliona KM što je manju u odnosu na ulaganja u istom periodu 2011. načina prodaje. Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u BiH strana ulaganja u prvom kvartalu u 2012. godini bilježe pad u odnosu na vrijednosti u istom periodu 2011. brownfield. Za najveći broj zemalja domaćina je svakako najinteresantniji razvojni potencijal koje SDI posjeduju. godini su iznosila -1. Prednost stranih investicija ogleda se i u tome što se tim putem domaća preduzeća. Tokom 2011. kojima stranci upravljaju integrišu u svjetsko tržište. što je povećanje od 272. a i kasnije. po procjenama CBBiH je 612.2% u odnosu na prošlu godinu. počev od intenziviranja ekonomske aktivnosti u zemlji. te se stoga i domaća privreda uključuje u proces globalizacije.44 miliona KM. Pod aktivom se podrazumijeva cjelokupna imovina firme. Strana ulaganja su u 2009. Prema pravnom sjedištu investitora i njihovoj destinaciji. Ukupna vrijednost direktnih stranih investicija u 2011. čiji su veliki pokretač strane investicije. Prilivi stranog kapitala često se koriste za pokrivanje velikih deficita u tekućem računu prouzrokovanih uvozom potrošačkih i investicionih proizvoda koji se ne proizvode u zemlji. registrovani su neto prilivi i na taj način su doprinijeli poboljšanju ekonomskih kretanja. Po svom značaju ističu se greenfield strane direktne investicije zbog koristi koje donose privredi u razvoju u koju se ulaže i njihovih direktnih efekata na mikro i makro aspekte domaće privrede. primjetan je veći priliv direktnih stranih investicija u BiH u odnosu na prethodne dvije godine. SDI se mogu dijeliti i na: greenfield. gašenje ili izbacivanje sa tržišta nekih domaćih proizvođača i sl. BiH je najveći priliv stranih ulaganja ostvarila u 2007. prihvatajući često i troškove negativnih.4 miliona KM ili 80. On je kombinacija pozitivnih efekata. prelivanja znanja i tehnologija. Postoji jaka zavisnost između stranih direktnih investicija i drugih makroekonomskih pokazatelja u državi.1 milion KM. koje predstavljaju potpuno novu investiciju. Strana direktna ulaganja u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu 2012.god.god. SDI se dijele na unutrašnje (Inward FDI) i spoljašnje (Outward FDI).ZAKLJUČAK Direktne strane investicije su pojava kada investitor koji se nalazi u jednoj zemlji (zemlja porijekla) stiče aktivu u drugoj zemlji (zemlja domaćin) sa namjerom da upravlja ovom aktivom.god.

ppt 26 . http://www. časopis za teoriju i praksu finansija”.eknfak.nerda.capital. web stranica Centralne banke BiH.ba/ .com/ba Poslovno portal.ba.irbrs. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.godine „Finansije.cbbh. http://bs.gov. poslovno portal RS BiH. http://www.ba/pdf/vodic_za_investitore_bos. Baza podataka o ekonomskim indikatorima.. Međunarodne finansije. službena web stranica agencije za statistiku BiH.com/attachment.scribd. Federalni zavod za programiranje razvoja i „Ekonomski institut“ d. STRATEGIJA RAZVOJA FEDERACIJE BiH 2010. Tuzla.com/doc/105859593/Strane-Direktne-Investicije-Pojam-Vrste-iStruktura. http://www.bhas.ni. http://www..rs/dl/ispiti/MPF2.ba .bh-news.ba. www.aspx?tab=12&lang=lat. http://www.. http://www.godine.php?attachmentid=2244&d. – 2020.pdf. http://www.net/Statistika. 2011.singipedia. Sarajevo 2010.dep. Web stranica Razvojne banke RS. broj 1-6/ 2010.d. Direkcija za ekonomsko planiranje.LITERATURA Knjige: • • • Karađič R.ac. Internet izvori: • • • • • • • • • • http://www. Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->