P. 1
Nauci Turski jezik - Osnovno

Nauci Turski jezik - Osnovno

|Views: 6,550|Likes:
Published by Aldena Halilović
Osnovne rijeci i fraze u Turskom jeziku. (pozdravi, upoznavanje, abeceda, gramatika)
Osnovne rijeci i fraze u Turskom jeziku. (pozdravi, upoznavanje, abeceda, gramatika)

More info:

Published by: Aldena Halilović on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

TanıĢtığıma memnun oldum! na turskome jeziku znaĦi Drago mi je što mo se upoznali!

To znaĦi da Ĥete se u ovoj lekciji "upoznati" sa turskim jezikom i njegovim osnovama, kao što je abeceda, dijalozi upoznavanja, pozdravi i prve korisne rijeĦi! Plan lekcije: -Merhaba! Nasılsın?(Merhaba,Naslsn-izgovor) - Zdravo! Kako si? - pozdravi i dijalog susreta s poznatom nam osobom -Adın ne?(Adn ne-izgovor) - Kako se zoveš? - dijalog upoznavanja -ArkadaĢlar(Arkdslar-izgovor) - Prijatelji - imenice -Sevmek - Voljeti - glagoli -Sen ve ben - Ti i ja - osobne zamjenice -Senin ve benim - Tvoje i moje - prisvojne zamjenice i nastavci -Soyut - Saţetak Turski RjeĦnik • TanıĢtığıma memnun oldum! Saygılar Pozdravi Türkçe Hırvatça Merhaba! Bog!/Zdravo! Günaydın./Ġyi sabahlar. Dobro jutro. Ġyi günler. Dobar dan. Ġyi akĢamlar. Dobro veĦe. Ġyi geceler. Laku noĤ. Nasılsın?/Nasılsınız? Kako si?/Kako ste? Ġyiyim. Dobro sam. iyi dobro TeĢekkur ederim./Sağ ol. Hvala. GörüĢürüz./GörüĢmek üzere./Güle güle. Zbogom. HoĢça kal./HoĢça kalın. Vidimo se. Ben de... I ja sam... Dijalog: Ġva: Merhaba! Ramis: Merhaba! Ġva: Nasılsın? Ramis: TeĢekkur ederim. Ġyiyim. Sen nasılsın? Ġva: Sağ ol. Ben de iyiyim. Adın ne? Ramis: Benim adım Ramis. Senin adın ne? Ġva: Benim adım Ġva. Kaç yaĢındasın Ramis? Ramis: Ben 17 (on yedi) yaĢındayım. Sen kaç yaĢındasın Ġva? Ġva: Ben de 17 yaĢındayım. Ramis: Çok güzel! TanıĢtığıma memnun oldum Ġva. Ġva: Ben de memnun oldum. Prijevod: Ġva: Bok! Ramis: Bok! Ġva: Kako si? Ramis: Hvala. Dobro sam. A kako si ti? Ġva: Hvala. Dobro sam. Kako se zoveš? Ramis: Zovem se Ramis. A kako se ti zoveš? Ġva: Zovem se Ġva. Koliko imaš godina Ramise? Ramis: Imam 17 (sedamnaest) godina. A koliko ti imaš godina Ġva? Ġva: I ja imam 17 godina. Ramis: OdliĦno! Drago mi je što smo se upoznali Ġva. Ġva: I meni je drago. Turski RjeĦnik • TanıĢtığıma memnun oldum! TanıĢma Upoznavanje Türkçe Hırvatça Adın ne?/Adınız ne? Kako se zoveš?/Kako se zovete? Benim adım... Zovem se...

Nasılsın?/Nasılsınız? Kako si?/Kako ste? Çok güzel! OdliĦno!/Super!/Bravo!/Jako lijepo! güzel lijepo çok jako/mnogo/puno TanıĢtığıma memnun oldum!/TanıĢtığımıza memnun oldum! Drago mi je što smo se upoznali! Turska abeceda se sastoji od 29 glasova. a rijeĦ dağ kao da-a. od kojih je 8 samoglasnika i 21 suglasnik. veĤ se afirmira kao duţi prijelaz s jednog glasa na drugi. na primjer rijeĦ eğelence Ĥemo izgovoriti kao e-elenħe. U donjem prikazu abecede posebnim bojama su oznaĦeni glasovi osobitih svojstava. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 A aB bC cÇ çD dE eF fG gĞ ğH hI ıĠ iJ jK kL lM mN nO oÖ öP pR rS sġ ĢT tU uÜ üV vY yZ z (Lekcija 2) Bilješke o glasu C c Slovo "C" u turskom jeziku se izgovara pribliţno hrvatskome "Đ". i moţe se definisati kao poluglas. na primjer çok se izgovara kao Ĥok.Kaç yaĢındasın?/Kaç yaĢındasınız? Koliko imaš godina?/Koliko imate godina? Ġyi akĢamlar. Ovaj glas je zapravo na pola puta izmeħu hrvatskog ĥ i ģ. Ovaj glas je zapravo na pola puta izmeħu hrvatskog Dţ i Đ. ili na kraju rijeĦi kao produţeni izgovor samoglasnika koji mu predstoji. odnosno mekano G. koji se u hrvatskom . Dobra veĦer. Bilješke o glasovima I ı i Ġ i I ı je poluglas koji se izgovara iz dubine grla. a nikako kao "C". Laku noĤ. U turskom jeziku ne postoji rijeĦ koja zapoĦinje ovim glasom. Ovaj glas se u rijeĦi gotovo i ne osjeti. Bilješke o glasu Ç ç Ç se izgovara pribliţno kao hrvatsko ģ. Bilješke o glasu Ğ ğ Ğ je yumuĢak ge. Ġyi geceler. a ne pencer. na primjer rijeĦ pencer se izovara kao penħer.

tvori se i nastavak.jeziku javlja u rijeĦima krv i crn meħu glasovima k. Tako se rijeĦ Japonya izgovara kao Ţapon-ja. a rijeĦ ıhlamur Ħita kao əhlamur. odnosno c i r. U turskome je ovaj glas samoglasnik. ali se pored glasova n i l ne izgovara kao diftong nj ili lj veĤ kao zaseban glas. a sukladno vrsti posljednjeg samoglasnika u rijeĦi. Ova podjela jeste osnova gramatike turskog jezika. tvori se i nastavak. (Nastavak 2 lekcije) KALIN ĠNCE AaIıOoUuEeĠiÖöÜü U jeziku rijeĦi sadrţavaju uglavnom samo samoglasnike jedne grupe. U turskom jeziku postoji osam samoglasnika koji se dijele na tvrde (kalın) i mekane (ince). dom insan Ħovjek mutluluk sreĤa güzellik ljepota . Tako se rijeĦ ĢiĢek izgovara kao šišek. s tim da se nešto mekše izgovara. Iz ove rijeĦi vidimo i da glas Y y u potpunosti odgovara hrvatskome J j. jer glas I ı odgovara engleskome Ə. ali se izgovara nešto mekše. Bilješka o glasu ġ Ģ ġ Ģ je glas koji gotovo u potpunosti odgovara hrvatskome Š. Hrvatskome I potpuno odgovara turski Ġ i. dakle n-j i l-j. Bilješka o glasovima J j i Y y J j je glas koji priliĦno odgovara hrvatskome glasu Ţ. a sukladno vrsti posljednjeg samoglasnika u rijeĦi. sevgili ljubav kitap knjiga bilgi znanje ev kuĤa. KALIN ĠNCE AaIıOoUuEeĠiÖöÜü U jeziku rijeĦi sadrţavaju uglavnom samo samoglasnike jedne grupe. Turski RjeĦnik • TanıĢtığıma memnun oldum! Dil Jezik Türkçe Hırvatça harf slovo sayı broj hece slog kelime rijeĦ cümle reĦenica konuĢma razgovor dil jezik dil bilgisi gramatika isim imenica fiil glagol zamir zamjenica sıfat pridjev Recnik: Merhaba-Isti izgovor(Zdravo) Nasilsin-Naslsn(Kako si) Adin ne-Adn ne(Kako se zoves) Imm-Im(Dobro sam) Cok guzel-Isti izgovor(Mnogo je lepo) Guzel-Isti izgovor(Lepo) Cirkin-Cirkn(Ruzan) Türkçe Hırvatça kalp srce arkadaĢ prijatelj aĢk. Tako se rijeĦ ilkbahar Ħita kao ilkbahar.

. a ukoliko je mekani.kalpler (srca) Türkçe Hırvatça sevmek voljeti bilmek znati hissetmek osjeĤati anlamak razumjeti yapmak praviti.arkadaĢlar (prijatelji) ev (kuĤa. Ukoliko je zadnji samoglasnik u rijeĦi tvrdi. Dobro sam. dodajemo nastavak -mak. koristimo nastavak -mek.güneĢ sunce ruh duša U tvorbi mnoţine imenica odmah se susreĤemo s primjenom podjelom samoglasnika na tvrde i mekane u gramatici. dodajemo nastavak -lar. dom) .Zadatak Napisite mi samoglasnike turske abecede. Izuzeci su neke rijeĦi stranog porijekla. Ġyiyim. Adın ne? Prijevod: Ġva: Bok! Ramis: Bok! Ġva: Kako si? Ramis: Hvala. Dobro sam.Zadatak Uradite mi jedan dijalog izmedju Selme i Anastasije Ġva: Merhaba! Ramis: Merhaba! Ġva: Nasılsın? Ramis: TeĢekkur ederim.Ħitati gülmek .smijati se. Primjeri: okumak . Dakle. Sen nasılsın? Ġva: Sağ ol. Ben de iyiyim. A kako si ti? Ġva: Hvala. ukoliko je posljednji samoglasnik u rijeĦi tvrdi. domovi) kalp (srce) . a ako je mekani. Kako se zoveš? Samo neka budu umesto Iva i Ramis Selma i Anastasija 2.evler (kuĤe. Evo testa: 1. onda dodajemo nastavak -ler. Primjeri: arkadaĢ (prijatelj) . Ħiniti çalıĢmak raditi yemek jesti içmek piti öğrenmek uĦiti olmak biti yazmak pisati okumak Ħitati Kod infinitiva glagola opet moţemo primijetiti primjenu podjele samoglasnika na tvrde i mekane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->