P. 1
Muslimové ve světě

Muslimové ve světě

|Views: 5|Likes:
Published by Alija.Harisovic
doposud největší výzkum religiozity muslimů světa
doposud největší výzkum religiozity muslimů světa

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Alija.Harisovic on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

MUSLIMOVÉ VE SVĚTĚ: SHODY A ROZDÍLY Islám se od doby působení Proroka Muhammeda na Arabském poloostrově velmi záhy rozšířil všemi

směry. Dnes žije na světě 1,6 miliardy muslimů, více než každý pátý člověk je tedy muslim. Muslimy najdeme mezi lidmi takřka všech etnik, hovoří různými jazyky a žijí prakticky na všech místech světa. V současné době paušalizování a unáhlených generalizací nejen co se týče dění v tzv. muslimském světě, přichází v srpnu 2012 známý americký ústav zaměřený na studium sociologie náboženství Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life se studií, mapující religiozitu muslimské populace ve světě. Tým muslimských i nemuslimských výzkumníků vedl James Bell. Na studii spolupracovaly univerzity v Princestonu, Indianě, Jižní Karolíně, Los Angeles, Bostonu, Chicagu, Wisconsinu, Marylandu, Exeteru (Velká Británie) a Národní ústav vědeckého výzkumu v Paříži. Podobné studie provedlo Pew Forum v případě světové obce křesťanů obecně, dále evangelikálních protestantů, letničních církví, či náboženských postojů migrantů všeobecně. Výzkum si kladl za cíl zjistit, co všechny příslušníky muslimské ummy na světě spojuje a co je rozděluje, jaká přesvědčení sdílejí, jaké mají názory, nakolik dodržují svou víru a v čem se od sebe liší. Je patrně největší svého druhu, zakládá se na 38 000 přímých rozhovorů v 80 jazycích v 39 zemích světa, pokrývá všechny muslimské země s populací nad 10 milionů lidí, kromě těch, kde to neumožňuje přílišná citlivost tématu, válka, nebo nestabilní politická situace, z důvodu pohodlí a bezpečnosti respondentů. Do výzkumu nebyly zahrnuty jen velké muslimské komunity v Číně, Indii, Sýrii, Saúdské Arábii a Íránu. Populace zemí, ve kterých byl výzkum prováděn, pokrývá dohromady 67% muslimské populace. Výzkum byl proveden ve dvou vlnách, první v subsaharské Africe v 15 zemích mezi lety 2008-2009. Jeho výsledky byly publikovány již ve zprávě k výzkumu o toleranci a napětí ve vztazích mezi křesťanstvím a islámem v subsaharské Africe. Poté v letech 2011-2012 přibyly výsledky z dalších 24 zemí Afriky, Asie i Evropy. Výzkum je součástí širších šetření, z nichž další bude zaměřena na politické a společenské názory muslimů a její výsledky budou dle očekávání publikovány na přelomu let 2012/2013. Světová muslimská populace byla ve výzkumu rozdělena na několik kulturních okruhů: 1. Většinově arabské země Blízkého Východu a severní Afriky. Sem patřili Egypt, Irák, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina a Tunisko. 2. Země jižní Asie reprezentované Afghánistánem, Bangladéšem a Pákistánem. 3. Postsovětské středoasijské republiky Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán, ke kterým bylo přiřazeno jazykově příbuzné Turecko. 4. Nejvíce zemí zahrnutých do výzkumu se nalézá v subsaharské Africe: Čad, Džibuti, Etiopie, Ghana, Guinea Bissau, Kamerun, Keňa, Konžská demokratická republika, Libérie, Mali, Mozambik, Niger, Nigérie, Senegal, Tanzánie a Uganda. 5. Oblast jihovýchodní Asie ve výzkumném vzorku reprezentovaly Indonézie, Malajsie a Thajsko. 6. Poslední oblastí, kde probíhal výzkum, byly domoviny tradičních muslimských národů Evropy v Albánii, Bosně a Hercegovině, na Kosovu a v Rusku. Muslimské menšiny v EU do výzkumu zahrnuty nebyly.

kam se islám rozšířil právě odsud. který. že díky dlouhodobému sekularizujícímu trendu je islám více vnímán jako kulturní a národní charakteristika. i když má kulturně a historicky daleko blíže ke svým někdejším osmanským krajanům na Balkáně a vazalům v evropské části Ruska. že byla vychovávána jako muslimové. velmi chytrým krokem je přeřazení Afghánistánu. který. v čele je Tádžikistán (50%). postrádá místní sovětskou tvrdě sekularizující zkušenost svých sousedů a navíc etnicky a jazykově souvisí se zeměmi dále na jih. V těchto zemích (v tomto konkrétním případě sem počítáme i Turecko a jeho nacionalizmus) je součástí místních nacionalistických agend také islám. dále Irák (82%). Vesměs jde o tradiční a konzervativní společnosti. přičemž Evropa prokazuje nevětší rozdíly (Bosna-96% oproti Albánii-75%). zřejmě díky masivnější sekularizaci. Proto by bylo možná logičtější a přirozenější zahrnout ho do oblasti Evropy. zda věří v Jediného Boha a v Muhammeda. následuje Jordánsko a Palestina (oba po 85%). Z tohoto pravidla se vymykají: Palestina. století. Drtivá většina muslimů (nad 95%) uvedla. a Libanon. kde zřejmě díky dlouhodobému napětí a konfliktu se sionizmem odpovídalo kladně poněkud více respondentů. Jižní Asie vykazuje velmi vysoké hodnoty – Pákistán (94%). Afghánistán (92%) a Bangladéš (81%). že tradiční království jsou religióznější než republiky. Toto nefunguje na příkladu střední Asie. 97% Jiho. 96% Afričanů a jen 85% původních evropských muslimů. 98% obyvatel jihovýchodu Asie. ve kterých muslimové světa žijí a praktikují svou víru. jakožto Jeho Proroka. Kyrgyzstán (49%). Střední Asie vykazuje hodnoty daleko nižší. V evropských zemích se na celkově nízkém procentu kladných odpovědí může podílet fakt. Jedinou výjimku tvořila Konžská DR (jen 75%). S tvrzením „náboženství je v mém životě velmi důležité“ se mezi arabskými zeměmi ztotožňuje nejvíce respondentů v Maroku (89%). se kterou ho pojí i horečná sekularizace ve 20. Tunisko (78%). Zjištěné výsledky nejsou překvapující.Z hlediska diskuze lze říci. Kazachstán (89%) a Rusko (91%) Tyto rozpory lze vysvětlit faktem. Předkládané otázky se týkaly v podstatě tří okruhů: Úloha náboženství v životě a deklarované ztotožnění se s obsahem šahády Deklarovaná náboženská přesvědčení a vymezování se proti sektám Osobní religiozita a užívání služeb náboženských institucí. . naopak výrazněji zaostává Libanon (59%). Naopak nepříliš šťastné je přiřazení Turecka ke střední Asii. zaostávají Ázerbájdžán (36%). Obecně platí. kde byla sekularizace vnucena ruským impériem a setkala se nikoli s vřelým přijetím.a Středoasijců. ale s příkrým odmítnutím. že výběr je dosti fundovaný a nabízí široké spektrum kulturněspolečenských kontextů. dokonce i v evropských zemích typu Bosny nebo Kosova. s důrazem na jeho proklamovanou „národní“ podobu. Přinášíme souhrn zjištění studie: Na otázku. že arabsky hovořící muslimové jsou lépe informováni o významu islámu a vyznání víry. jistou úlohu může hrát i snaha nábožensky se vymezovat proti velkému nemuslimskému sousedu a rivalu – Indii. početným nemuslimským minoritám a dlouhodobé pro-západní orientaci naopak vykazuje výsledky mnohem nižší. odpovědělo kladně 100% respondentů v arabských zemích. Egypt (75%). ač geograficky spíše středoasijská republika. než nearabové. Navržené rozdělení zúčastněných států je taktéž velmi kvalitní. Uzbekistán (30%) a Kazachstán (18%). než se dá očekávat. než náboženství.

následuje Bosna (36%) a Albánie (pouze 15%. bez přihlédnutí k těmto rozdílům (56 a 50%). které lze vysvětlit v této části světa vždy velmi autentickým. protože i v Indonésii. vzdálené od diskuze sunna-ší’a. případně strach či nevole se v takovém společenském klimatu prohlásit za věřícího. nebo alespoň některé jejich praktiky. Svou roli také může hrát pokračující nedůvěra k náboženství a jeho vnímání jakožto něčeho překonaného. Guinea Bissau. Na vysokých hodnotách se může podílet také odvěká úcta těchto kultur k duchovní moudrosti a potřeba se vymezit oproti konkurenčním náboženstvím. oproti více než 3-násobné přesile souvěrců s opačným názorem. kteří se identifikují jen jako muslimové. které nezažilo tažení komunistických stran proti náboženství. Ší’ité jsou nejvíce přijímáni v Iráku a v Libanonu. Za sunnity se v průzkumu výslovně označilo nejvíce respondentů na jihu Asie (90%) a nejméně. zejména díky faktu. Etiopie (po 87%) a Niger (86%). zřetelně vyčnívá nad ostatní (67%). Kamerun (97%). . nejméně je takových v jižní Asii. která zdejší dění utvářela. ve střední Asii (21%). 87-90%. patrně pro neinformovanost. Patrně nejde o výsledek sekularizace. od sebe jen nevýrazně odlišnými hodnotami. Muslimové v arabských zemích jsou velmi dobře obeznámeni s rozdíly mezi oběma proudy. či většinová bahasa v Indonésii. Uganda (po 93%). které nikde nepřesahují 50% a jsou srovnatelné jen se střední Asií. Oproti např. akulturace a mnohdy i asimilace dotyčných etnik. Nigérie. 26% jako sunnité a 13% neví. každodenním a všudypřítomným prožíváním jakékoli víry. Naopak 19% věřících ve většinově ší‘itském Ázerbájdžánu se domnívá. v radikální podobě brutální protináboženské politiky režimu Envera Hoxhy v Albánii. Kongo a Libérie (91%) a pod 90% pouze Džibuti. tj. Evropa vykazuje daleko nejnižší hodnoty. Malajsie a Indonésie (93%). sousednímu a jazykově i kulturně velmi blízkému Ázerbájdžánu je rozdíl impozantní. tedy tam. kde žijí po boku sunnitů. Subsaharská Afrika překvapuje velmi vysokými. nejméně ze všech studovaných zemí). dále Ghana (97%). Na nízkých výsledcích se zřejmě podílí dlouhodobá a intenzivní sekularizace. I zde jsou rozdíly zanedbatelné. zde zejména vůči buddhizmu. nemoderního a nepřípustného v dnešním světě. V Evropě a Střední Asii muslimové tak jasno nemají. Čad (92%). Nejnižší hodnoty v Kazachstánu lze vysvětlit celkově mnohem povrchnější islamizací ještě před nástupem sovětské éry a početnější ruskou minoritou. Největší důležitost má náboženství pro muslimy na Kosovu a v Rusku (po 44%). Mali. Z hlediska vztahů mezi sunnity a ší’ity přinesl průzkum následující zjištění: Sunnité tvoří drtivou většinu všech muslimů. že sunnité muslimy nejsou. Jihovýchodní Asie vykazuje obdobně vysoké hodnoty: Thajsko (95%). V nábožensky smíšeném Iráku a Libanonu je tento názor ještě daleko rozšířenější a sunnity za muslimy nepovažuje jen 1% respondentů. že obyvatelstvo je zde etnicky příbuzné a hovoří velmi podobnými jazyky – malajština. Mozambik (po 94%). Vede Senegal (98%). Signifikantní je zde i počet těch. že ší’ité nejsou muslimové. Libanonci také jako muslimy přijímají dokonce i původně ší’itské sekty ‘alawitů (57%) a signifikantní část z nich považuje za muslimy i Drúzy (39%). se jen jako muslimové identifikuje 56% respondentů. jsou neislámské. Keňa a Tanzánie (po 95%). Nejméně 40% z nich také smýšlí.Turecko. Naproti tomu Pákistán s malou ší’itskou menšinou vykazuje 3% pro názor že sunnité nejsou muslimové a 37% odmítá jako muslimy ší’ity. jako poutě k hrobům imámů a jejich uctívání.

Otázku zodpovědělo přes 90% respondentů. Tento názor je také více rozšířen mezi pravidelně se modlícími. nejméně ve střední Asii (7%) a Evropě (8%).9%). Tezi o jediné interpretaci islámu zastávají 4 z 5 afrických a 5 z 6 muslimů v ostatních regionech. odměnu a trest za lidské skutky. než nejmenší počet neevropských muslimů věřících v Peklo (85% Středoasijců a Afričanů). V subsaharské Africe a JV Asii se vícekrát denně modlí čtyři muslimové z pěti. je všude signifikantně (alespoň o 5%) větší. ale prostě kvůli tomu. Největší generační rozdíly panují v arabských . jižní Asie (cca 2/3) a nejméně střední Asie (Ázerbájdžán – 70%. což je dokonce méně. Nejpestřejší je situace v arabských zemích. Pro většinu všech respondentů do 35 let je víra méně důležitá pro jejich život. Albánie . V anděly věří také nadpoloviční většina. Studována byla také víra muslimů v džiny a v magii. Celkově nízké hodnoty jsou definovány podstatou tohoto uctívání. s výjimkou Turecka se silnou súfíjskou tradicí. Zajímavostí je. Na hadždž se nejvíce vydávají muslimové v arabských zemích (17%) a nejméně poutníků přichází z Evropy a střední Asie (3%). než v případě Evropanů (66%). Nejvíce respondentů se prohlásilo za členy súfíjských řádů v subsaharské Africe. nejvíce v JV Asii (98%) a nejméně v Evropě (55%). Rozdíly jsou patrny také mezi generacemi. jižní Asii a v Africe (po 35%). následují arabské země. Korán denně čtou nejvíce muslimové v arabských zemích (48%). 95%). Kazachstán – 4%) a Evropa (Kosovo 43%. Více než dvě třetiny všech muslimů také věří v Ráj a Peklo. Nejvíce na Ráj a Peklo věří na jihu Asie (98% a 93%) a nejméně v Evropě (74% a 67%).Súfíjové.30%. než u jejich starších souvěrců.1%) a v Evropě (Bosna . kromě JV Asie (96 vs. přičemž ostatní regiony je vysoko převyšují s více než 90%. Podle víry nadpoloviční většiny všech muslimů světa je Korán přímé slovo Boží. kdo věří v Ráj. že v arabských zemích věří v existenci a účinnost magických praktik méně lidí (26%) než v Evropě (31%). Albánie . ale ne kvůli odmítání. Nejvíce se postí obyvatel JV Asie (99%) a nejméně Středoasijci (52%). Byly zkoumány také základní náboženské povinnosti muslimů. mystická odnož islámu. nejvíce v arabských zemích (97%) a nejméně v Evropě (57%). v Iráku a Libanonu názory jsou velmi vyrovnané s mírnou převahou pro jediný správný názor. Nejméně lidí označilo súfisty za muslimy ve střední Asii (18%). kde zekát nedává více než 60% věřících. kteří se odlišují mnoha heterodoxními učeními a praktikami. patrně díky nejsnadnějšímu přístupu k literárním pramenům v arabštině. zatímco v Palestině těsná většina tvrdí opak a na zcela opačném konci škály se pohybují Tunisko a Maroko. Předurčení uznává taktéž nadpoloviční většina. Minimálně jednou týdně do mešity chodí drtivá většina věřících (nad 90%) jen v subsaharské Africe. jsou jako muslimové nejvíce přijímáni v Jižní Asii (77%). Magie se obává nejvíce věřících v JV Asii (49%) a nejméně ve střední Asii (21%). Procento těch. Egypt a Jordánsko se rozhodně vyslovují pro jedinou interpretaci. všude jinde jsou vzácné. že o súfistech neslyšeli a názor na ně nemají. přičemž počet evropských muslimů věřících v Ráj je signifikantně menší. Přímý zážitek s džinem naopak uvádí jeden ze čtyř Afričanů. nejméně ve střední Asii (Turecko 44%. V džiny se věří nejvíce v Jižní Asii (77%) a nejméně v Asii střední (19%). v arabském světě je postoj vyvážený (50%) a v ostatních regionech hodnoty klesají. Zekát dává nejvíce muslimů v JV Asii (93%) a nejméně v Evropě (56%).7%). Ázerbájdžán .v ostatní regionech cca 2/3 respondentů. což je jediný region. Koránské kaligrafie má ve všech regionech s výjimkou Evropy a střední Asie zavěšeno doma na zdi 7 z 10 muslimských domácností. Z hlediska množství různých interpretací se většina muslimů vyslovila pro existenci jediné správné interpretace islámu (32 z 39 zemí).

zemích. které toto neschvalují. než starší (+8%). . napříč celým světem nejsou statisticky velmi významné (sm. Jedinou výjimkou jsou respondenti z Ruska. Jediný velký rozdíl je pozorovatelný v procentu těch. odch. kde jsou mladší statisticky o něco religióznější. kteří do mešit nechodí vůbec. ženy se jeví jako o málo religióznější. což je dáno místními zvyklostmi. Co se týče rozdílů mezi pohlavími. 5%). jen v Egyptě a v Jordánsku tento rozdíl není statisticky významný. Podobné platí pro denní modlitby a návštěvy mešit. což činí nadpoloviční většina žen v jižní a střední Asii (77 a 74%).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->