Optica PCR pe problema Romaniei Mari (aspecte privind profanarea pe care o reprezinta confiscarea de catre criptocomunisti a sentimentului national

si a sarbatoririi Marii Uniri )
Congresul IV PCR (Harcov,1928, scretar general ucrainianul Vitali Holostenco) " Romania capitalista, prin rezultatele razboiului imperialist mondial, prin "unirea tuturor romanilor"", si-a supus insemnate parti din natiuni dezvoltate politiceste , economiceste si culturaliceste, si prin aceasta , din stat national a devenit stat de nationalitati. (...) partidul comunist din Romania are urmatoarele sarcini : 1. Sa infiereze prin propaganda si agitatia sa de zi cu zi, caracterul antinational al burgheziei dominatoare romanesti si sa combata toate tratatele imperialiste de pace.(…) 3. (...) Eliberarea nationalitatilor este cu neputinta, fara creerea si intarirea unui front comun revolutionar impotriva burgheziei asupritoare romanesti si a puterii ei de stat si pentru cucerirea guvernului muncitoresc taranesc si a FEDERATIEI REPUBLICILOR MUNCITORESTI TARANESTI DIN BALCANI., liber create, independente si egal indreptatite, partidul comunist trebuie SA LUPTE CU HOTARIRE IMPOTRIVA ANEXARII VIOLENTE A BASARABIEI , BUCOVINEI, TRANSILVANIEI SI DOBROGEI SI SA SPRIJINE IN CHIP PRACTIC LUPTA PENTRU ELIBERAREA SI INDEPENDENTA LOR NATIONALA." Congresul IV PCR (Harcov,1928, secretar general ucrainianul Vitali Holostenco) " 1. In Romania de azi , multumita razboiului imperialist din anii 1914-1919, a crescut , ca rezultat al tratatelor din Versailles , Trianon si Neuilly, de la 7 milioane la 17 milioane numarul de locuitori prin anexarea provinciilor Transilvania, Basarabia, Bucovina , Dobrogea Noua si Banatul, cu majoritatea populatiei neromane (unguri, moldoveni,ucrainieni, nemti,bulgari,turci s.a.m.d) Ca rezultat al acestor tratate a fost creata "Romania Mare" , ale carei granite nu coincid nici cu tendintele centralizatoare etnografice, nici cu tendintele centralizatoare economice ale diferitelor provincii. 2 (...) P.C. din Romania enunta urmatoarea lozinca fundamentala in chestiunea nationala " Autodeterminarea tuturor nationalitatilor pina la despartire " 3 (...)Burghezia romana, in scopul justificarii anexarii banditesti a Basarabiei, se sileste sa dovedeasca ca moldovenii care formeaza majoritatea relativa a Basarabiei sint romani, in timp ce populatia moldoveneasca ea singura se socoteste, si este chiar in realitate, o natiune deosebita, avind propria ei cultura si care lupta impreuna cu celelalte nationalitati ale Basarabiei impotriva asupritorului national si de clasa, impotriva burgheziei romane. Aceasta lupta a maselor muncitoare din Basarabia este concretizata PRIN STRADUINTA LOR DE A SE UNI CU REPUBLICA AUTONOMA SOVIETICA SOCIALISTA A MOLDOVEI. " 4 (..). PCR trebuie neaparat sa sprijine in tot felul, in agitatia si munca sa zilnica in rindurile maselor muncitoare din Bucovina, tendintele lor de unire cu Ucraina Sovietica. 5 (...) Organizatia national-revolutionara din Dobrogea ridica in aceasta lupta lozinca "Dobrogea independenta". 6 (...) Burghezia romana duce o politica de deznationalizare si saracire a maselor muncitoresti si taranesti din Transilvania si Banat. (...) AUTODETERMINAREA PINA LA DESPARTIRE SI DEPLINA NEATIRNARE DE STATUL ROMAN ESTE LOZINCA PE CARE PARTIDUL COMUNIST O RIDICA PENTRU ACESTE TINUTURI. 8 (...) Numai lupta comuna a tuturor claselor muncitoare din Balcani si organizarea FEDERATIA BALCANICE a REPUBLICILOR MUNCITORESTI TARANESTIva aduce deplina dezrobire nationala, economica, sociala. Congresul V PCR ( 1931 linga Moscova, secretar general , polonezul Stefanski Gorn) "1. Romania contemporana nu reprezinta prin sine o "unire a tuturor romanilor" ci un stat tipic cu multe natiuni, creat pe baza sistemului pradalnic de la Vesailles, pe baza ocuparii unor teritorii straine si pe baza inrobirii unor popoare straine (...) Misiunea PC din Romania ca sectiune a Internationalei Comuniste

Congresul III PCR (Viena 1924) - din motiuni "Congresul (…) din Romania ia cu satisfactie cunostinta : (...) 3) de organizarea si progresele tehnice si de spiritul de clasa , internationalist si revolutionar, al Armatei, Flotei si Aviatiei Rosii, scutul de otel al Revolutiei Ruse care este ea insasi VATRA NESTINSA A REVOLUTIEI MONDIALE. (...) Congresul declara ca vede in dictatura proletariatului rus , asa cum e exercitata prin PC Rus , garantia sigura pentru pastrarea cuceririlor Revolutiei din Octombrie, pentru mentinerea Revolutiei Ruse ca punct de sprijin pentru pirghia revolutiei mondiale si pentru infaptuirea societatii comuniste. Congresul se declara de acord cu linia leninista pe care a avut-o CC al PA Rus in discutia de partid si trimite salutul sau plin de admiratie si incredere vechii garde bolsevice, conducatoare glorioase a proletariatului rus si nucleul fecund al internationalei comuniste. (...) Congresul al III-lea al Partidului Comunist din Romania , aproba atitudinea delegatiei partidului la al 5-lea congres al I.C. se declara complet de acord cu hotaririle , rezolutiile si tezele votate de congresul Cominternului ; si isi ia angajamentul de a depune toata energia pentru aplicarea lor, pentru bolsevizarea partidului si pentru realizarea liniei politice, tactice si organizatorice fixata de congres." "Lupta de clasa" nr1 -1926 , fragmente din " Executiva internationalei comuniste si partidului comunist din Romania" (...) Pe baza lucrarilor acestei comisiuni apoi Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste a adoptat urmatoarea rezolutie : (...) Populatia si teritoriul Romaniei s-au marit mult dupa razboi; dar Romania noua, creata cu ajutorul puterilor imperialiste, slujeste in miinile acestora ca unealta impotriva Uniunii Republicelor Socialiste Sovietice si ca jandarm fata de miscarea revolutionara din Balcani. In acelasi timp ea este sfisiata de antagonisme interne nationale. Populatia neromaneasca este supusa celei mai grozave asupriri nationale si deznationalizari silite.Toate acestea silesc Romania sa intretina o colosala armata si jandarmerie , care constituesc pentru ea o grea povara financiara si o pun intr-o situatie de si mai mare vasalitate fata de puterile imperialiste. (...) aceasta revolutie sa se transforme in revolutie socialista prin instituirea republicii sovietice muncitorestitaranesti, deoarece revolutia romana, intr-unul sau celalalt stadiu al ei ,va fi fara indoiala legata cu revolutia generala balcanica. Republica Sovietica Romana va intra in cuprinsul Federatiei Balcanice Muncitoresti Taranesti. (...) O alta sarcina importanta a Partidului Comunist Roman trebuie s-o constitue munca printre masele taranesti ..." Extrase din Procesul verbal al Congresului al IV-lea PCR 9 (Harkov 1928) Din raportul tovarasului S.Schein : " (...) In ianuarie s-a intors din Moscova un delegat de la C.E al Internationalei Comuniste , care ne-a comunicat ca Cominternul a hotarit sa infiinteze in strainatate un Birou Politic care va fi alcatuit din tovarasii aflati in strainatate.Tovarasul ne-a povestit despre dicutia care a avut loc la plenara largita a Cominternului si ca are sarcina din partea tov. Baltazar ( Nota : Elek Koblos ) sa-l tina la curent cu toate ce se petrec in tara noastra.... (...) atunci a fost trimis in strainatate Sigismund (Nota : Francisc Bucova.) (...) Cind a sosit tov. Sigismund , el ne-a comunicat ca a primit din partea CC sarcina sa rezolve urmatoarele probleme : restabilire legaturii cu Federatia Balcanica, restabilirea legaturii cu Internationala Comunista, organizarea legaturii cu celelalte tari si o serie de alte probleme. Cind tov Sigismund a venit cu mandatul, el ne-a raportat ca este numit in functia de secretar al CC. Aceasta s-a hotarit de catre Biroul politic infiintat la Viena. (...) Noi am fost numai informati, iar ulterior biroul politic se schimba fara stirea noastra..." Din raportul tovarasului Sandor (Nota : Stefan Foris ): " In legatura cu aceasta , la ultima sedinta a Comitetului Central s-a hotarit sa se trimita o delegatie la Comintern, din care sa faca parte un reprezentant al activului din tara, pentru a prezenta Cominternului un raport asupra situatiei si (...) sa ceara concursul Internationalei Comuniste pentru reorganizarea partidului si pentru hotaririle care se traduc aici in viata. Din cuvintul tov Baltazar (Nota: Elek Koblos) " (...) Trebuie sa spun, lucru pe care trebuie sa-l recunoasca si ceilalti tovarasi, ca atunci cind partidul a intrat in ilegalitate, nu sa manifestat nici o impotrivire a maselor fata de guvern (...) Cind am aflat ca s-a ridicat problema Basarabiei, am lansat lozinca autodeterminarii pina la despartire. Noi stiam ca acesta problema va duce partidul la ilegalizare (...) (...) In ultimul timp comitetul central al partidului a ajuns la concluzia ca trebuie creat un Comitet Central ilegal. A fost numit un grup din 5 tovarasi.(...)Asadar din acest grup de 5 au facut parte tovarasii Cristescu, Pauker, Sterberg, Bela si eu. (...) (...) Atunci am primit

sarcina sa organizez aparatul ilegal al partidului. IN ACEASTA PERIOADA NU CUNOSTEAM INCA LIMBA ROMANA , asa cum o cunosc acum, nu cunosteam pe nici un tovaras care ar putea sa-mi puna la dispozitie casa sau sa ma ajute ..." Din rezolutiile conferintei a II-a a PCR din 2-4 Octombrie 1929 " Conferinta a II-a a PC din Romania constata ca scrisoarea Internationalei Comuniste catre toti membrii partidului nostru, a dat o analiza clara a situatiei din Romania si a aratat sarcinile de capetenie a Partidului nostru. Scrisoarea aceasta ramine si pe mai departe BAZA ACTIVITATII P.C. DIN ROMANIA. (...) Extrase din stenograma Congresului al V-lea al PCR (Moscova 1931) /din cuvintarea tov Vifor ( Nota : Eugen Iacobovici.): "(...) Din aceasta cauza a izbucnit lupta fractionista, fara de principii in fata evenimentelor maripregatirea atacului contra URSS- au paralizat partidul. Aceste lupte criminale s-au lichidat cu ajutorul Cominternului... " /din cuvintarea tov Manuilski " In numele Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste aduc un fierbinte salut fratesc (...) Noi cei din Internationala Comunista am luat parte la importante congrese ale partidului francez, englez, german, care joaca un rol hotaritor in lupta de clasa . De patru ani insa nu am avut prilejul sa luam parte la un congres al partidului roman , caruia , ca si partidului polonez ISTORIA II REZERVA SARCINI DE O RASPUNDERE EXTREM DE MARE. / din Raportul Politic prezentat de tov . Smaranda (Nota : Elena Filipovici/ Filipescu...) "...Pentru toti este clar ca posibilitatile interne ale Romaniei pentru inarmare contra Uniunii Sovietice, sint foarte reduse, cel care finanteaza si conduce toate aceste pregatiri este imperialismul francez..." / din Raportul tov Cornel ( Nota : neidentificat...) "Tovarasi, In numele UTC-ului salut congresul. Romania care se afla la granita Uniunii Sovietice are un rol foarte mare, din punct de vedere al razboiului si al apararii Uniunii Sovietice..." / din cuvintarea tov. Pavel ( Nota : Dori Goldstein ) " Tovarasi, tov Manuilski si Schlosser ( Nota : Bella Kuhn.) au aratat imprejurarile in care se tine acest congres, lupta intre doua siteme :sistemul capitalist si cel socialist, criza din tarile capitaliste si incercarile imperialismului de a iesi din acesta criza pe spinarea maselor muncitoare prin pregatirea razboiului contra Uniunii Sovietice. La fel am vazut rolul Romaniei in acesta situatie.(…) " / din cuvintarea tov . Georgescu ( Nota : Dumitru Chelerman.) " Tov Manuilski A SCHITAT SARCINILE CARE SE PUN IN FATA PARTIDULUI DIN ROMANIA SI IN BAZA CARORA CONGRESUL AL V-LEA TREBUIE SA DEA LINIA SI TACTICA RESPECTIVA..." / din cuvintarea de inchidere a tov . Samaranda (Nota :Elena Filipovici) " (...) Si daca in fata partidului nostru se pune aceasta chestie principala despre care a spus tov Schlosser( Nota : Bella Kuhn ) , noi trebuie sa aratam maselor muncitoare si taranesti din Romania ce inseamna constructia socialismului din URSS, sa stim sa mobilizam masele impotriva pregatirilor de razboi contra URSS, sa stim ca apararea cuceririlor revolutionare ALE ACESTEI PATRII A

) NUMAI LUPTA REVOLUTIONARA PENTRU CUCERIREA DREPTULUI LA AUTODETERMINARE PENTRU POPOARELE ASUPRITE. aparator al popoarelor asuprite de pe intreg globul pamintesc.BULGARI. Imperialismul roman n-a renuntat la tendintele sale de cucerire in Ucraina si spre Odesa.. DE SUB JUGUL IMPERIALISMULUI ROMAN. inclusiv Romania. (.. (. moldoveni. cine este dusmanul adevarat. (..ucrainieni.. burghezia balcanica fascista si imperialista va tine in ziua de 5 Octombrie la Athena o conferinta a tuturor tarilor capitaliste din Balcani pentru crearea "Uniunii Balcanice" a statelor fasciste din Balcani. prin care s-au inrobit burgheziei si mosierimii romane milioanele de tarani si muncitori neromani." /din Proclamatia CC al PCR asupra reluarii raporturilor diplomatice dintre Romania si URSS ( "Lupta de clasa" . UNIUNEA SOVIETICA ! .TURCI..(.. (.) Masca pacii serveste claselor capitaliste din Romania pentru desfasurarea celui mai desavirsit sovinism in scopul acoperirii inarmarilor si mai furioase.) Sub masca luptei pentru apararea pacii si democratiei. Bucovina.) Lozinca mincinoasa de pace a Romaniei imperialista . a fost si este sustinatorul dreptului nemarginit de autodeterminare pentru popoarele asuprite.) Ele ( Nota : "clasele dominante romanesti") incearca sa rastalmaceasca victoria evidenta a guvernului sovietic . Transilvania.) Guvernul sovietic eliberator al zecilor de milioane de tarani si muncitori asupriti in trecut de tarism. Problema ELIBERARII INSA A BASARABIEI. TRATATELE HRAPARETE DE LA VERSAILLES SI TRIANON.G. PREGATITI-VA PENTRU APARAREA PRIMULUI STAT PROLETAR.) Inasprirea si mai mare in ultima vreme a contrazicerilor in lagarul imperialist si in special faptul ca tot mai des se pune la ordinea zilei chestia luptei pentru o noua impartire imperialista a lumii .... in scopul mobilizarii poporului muncitor intru apararea graniteleor imperialiste si rapirea complecta a dreptului la piine si la viata culturala si politica a milioanelor de muncitori.) Sub conducerea "Ligei Natiunilor " .. DOBROGEI.sustinator al politicii externe sovietice /din "Chemarea Comitetului regional Transilvania-Banat al PCR care cere maselor sa demonstreze impotriva manevrelor regale" "(... Lamuriti pe fratii vostri care sint siliti sa poarte haina militara.) Si aici este chestia legaturilor cu internationala comunista . (. tarani si intelectuali de alte nationalitati (.. CA SI A TRANSILVANIEI . pregatesc cu turbare razboiul.G.(. impinge Romania imperialista sa recurga la diferite manevre pentru a retine sub domnia si exploatarea sa coloniala tarile ocupate. " /din Manifestul CC al PCR in legatura cu ziua de 1 August (1934) .) Romania burghezo-mosiereasca a recunoscut de jure dupa aproape 18 ani de existenta statul proletar. PC din Romania ..) In politica externa I." /din "Lupta de clasa"-februarie 1934.. ar fi trecut de-abia acum de partea politicei de pace : cum ca URSS s-ar fi alaturat de partea grupului imperialist asa numit antirevizionist si ca prin actul de reluare a relatiilor diplomatice URSS." 3. BUCOVINEI.UCRAINIENI..Duca a fost unul dintre copartasii directi la alcatuirea tratatului de la Versailles.. ESTE SINGURA CALE CARE DUCE LA INLATURAREA UNUIA DIN VESNICELE CUIBARE ALE RAZBOIELOR IMPERIALISTE.UNGURI..turci etc si acoperamint pentru campania si mai furioasa de inarmari in vederea unor noi razboaie imperialiste de cucerire.Basarabia. inseamna mentinerea sub cizma exploatarii si asupririi coloniale a milioanelor de muncitori si tarani unguri.. a puterilor mari imperialiste britanice... Scopul acestei "Uniuni Balcanice" este unirea intregii burghezii balcanice intr-o tabara inarmata .....august 1934) "(.PINA LA DESPARTIREA LOR DE STATUL ROMAN.bulgari. AR RECUNOASTE DREPTUL IMPERIALISMULUI ROMAN DE A ASUPRI BASARABIA.NOASTRE SOCIALISTE..Duca "(. inseamna taria noastra a tuturor.. tarile Micii Intelegeri ....Dobrogea. articolul Elenei Filipovici despre asasinarea lui I. A FOST SI ESTE TREABA LUPTEI REVOLUTIONARE A POPORULUI MUNCITOR DIN ROMANIA IN FRONT UNIC CU MUNCITORII SI TARANII MOLDOVENI. Si chestia INTERNATIONALISMULUI PARTIDULUI NOSTRU. pretinzind cum ca URSS.

" Se incheie douazeci de ani de la ziua grozava de 1 August 1914.) Deschideti ochii ! Pactele imperialiste sint aliante razboinice. au stiut sa considere frontul comun al luptei revolutionare internationale contra capitalismului mondial prin ajutor eficace dat la timp acelui post revolutionar care se gasea direct in foc.) Partidul Comunist din Romania trebuie sa se prezinte in fata forului international cu un nou contingent de soldati devotati revolutiei. Poloniei. in ce masura partidele comuniste.) EXISTENTA UNIUNII SOVIETICE ESTE GARANTIA UNITATII NATIONALE SI INDEPENDENTEI ROMANIEI. in lupta lor contra propriei burghezii. Miine le vor rupe cum le-au mai rupt.. trebuie sa fie lozinca fiecarui comunist din Romania.. Pactele cu Uniunea Sovietica le-a incheiat de nevoie. politica de tradare de tara" publicata in "Scinteia"-iunie 1939 "(.. cucerirea definitiva a puterii de catre masele muncitoare. Tarismul a subjugat popoarele din Rusia si era vrajmasul cel mai mare al independentei popoarelor din Peninsula Balcanica... ce poate muncitorimea cind tine cu hotarire puterea in miinile sale.. popoarelor baltice. Tovarasi ! Aceste doua drumuri si-au pus pecetea pe ultimele doua decenii .) Elita proletariatului revolutionar." /din Rezolutia Plenarei largite a CC a PCR ( "Scinteia" . prin leninism. (. ca membri egali ai Marii Uniuni a Republicelor Socialiste Sovietice. pactul Balcanic. este astazi cea mai mare putere militara din .. In tarile capitaliste unde nu exista inca partide bolsevice.... Mica Antanta.(. n-ar fi tolerat linga granitele ei o Romanie in hotarele ei de azi.razboiul imperialist. a pus capat politicii de expansiune a imperialismului rus in Peninsula Balcanica. Si in cadrul acestui plan toate comitetele de partid trebuie sa-si fixeze planul lor concret de intarire si largire organizatorica. in ce masura ele au devenit adevarati organizatori si conducatori ai luptei maselor celor mai largi.) Si intr-adevar Uniunea Sovietica. capitalistii.. a oprit-o. afara de cea sovietica. au demobilizat si dezarmat ostile si si-au pus soarta in miinile social-democratiei care a primit "conducerea" revolutiei. Uniunea Sovietica apara dreptul de autodeterminare nationala a popoarelor si independenta popoarelor mici si este inamicul cel mai hotarit si consecvent al subjugarii unui popor de catre celalalt. drum pe care o duce azi inainte tovarasul Stalin. Inauntrul Uniunii Sovietice toate popoarele pina la cele mai mici si intre ele si moldovenii. Drumul lui Lenin a dus la Internationala Comunista si la Uniunea Sovietica de azi..) Alianta strinsa cu Uniunea Sovietica se cere pentru Romania nu numai in interesul pacii generale.) Demonstrati la 1 August hotarirea voastra de lupta pentru sfarimarea pregatirilor de razboi imperialist... dezlantuirea incendiului mondial.. organizeaza a sasea parte a lumii . intarita prin impuscarea spionilor si tradatorilor hitleristotrotkisti ce se strecurasera in aparatul de stat si in armata (impuscare pentru care atiti mincinosi "prieteni ai U..(. puternica si bogata prin coeziunea popoarelor ei. articolul " Congresul al VII-lea al Internationalei Comuniste si sarcinile Partidului Comunist din Romania " " (. a dat independenta nationala Finlandei.. alianta cu Franta sint aliante de razboi antisovietic in primul rind. Numai Revolutia din Octombrie a eliberat popoarele din Rusia .. dupa principiile marxiste.. "contingentul congresului al VII-lea" Sa recrutam contingentul congreului al VII-lea al Internationalei Comuniste. apreciind in ce masura au introdus linia si aplicat directivele internationalei noastre.1936) "(. stapina de productie." /din "buletinul CC al PCR" iunie 1935 . Fiind dusmanul neimpacat al oricarei subjugari.S.. se bucura de deplina independenta nationala si politica. in sensul apararii efective a ei si a popoarelor din Romania de atacul imperialismului german si scaparii de pericolul de inrobire fascista. Alianta cu Polonia. prin industria si agricultura ei socialista. Reactionarii si fascistii romani care iau o atitudine ostila incheierii tratatului de asistenta al Romaniei cu Uniunea Sovietica sint corupti de imperialismul german si tradatorii intereselor nationale ale poporului roman... ingroziti de pericolul revolutiei proletare.. si socialismului" au varsat lacrimi de crocodil) . Muncitori.) In Rusia . Nici o Rusie. a zdrobit in singe rebeliunea proletariatului revolutionar si a predat puterea inapoi burgheziei. ci si in interesul strict national al Romaniei. forul superior al Partidului mondial comunist va trece in revista activitatea FIECAREI DIN SECTIILE SALE NATIONALE. In fata intregii lumi se arata ce poate muncitorimea cind urmeaza acest drum. (. " /din " Politica externa a guvernului roman . Partidul bolsevic al lui Lenin a dus masele pina la capatul izbinzii. antisovietic . (.

. datat 9 Iulie 1940 : " Activitatea PCR in chestia nationala" “Partidul nostru a avut unele succese in organizarea nationalitatilor asuprite si in conducerea luptelor national-revolutionare . Ea nu va trada aceasta cauza. URSS. Un comunicat Tass a dezmintit numaidecit aceasta afirmatie.) Devine limpede. Enorma presiune a opiniei publice il sileste sa duca tratative.(. (. prin lipsa de vointa de a semna pactul. contra Dictaturii Regale si a dat posibilitate revizionismului ca sa atace organizatiile national-rev... exponentul politicii antisovietice in guvern este o serioasa piedica in calea incheierii acordului. Incintat de pierderea Basarabiei si Bucovinei.in urma ultimatumului din iulie 1940 .(. cu care are granita comuna (. cita vreme aceste tari intretin aceleasi raporturi cu Uniunea Sovietica' (. Semnatura ei nu va figura decit pe un act care va garanta intr-adevar rezistenta unita a tarilor pacifiste impotriva agresiunii sub orice forma.) In momentul de fata cind se duc tratativele pentru incheierea acordului anglo-franco-sovietic . este semnat pactul Ribbentrop.. Basarabia si Bucovina. (. politica reactionara a guvernului roman si a lui Gafencu. dupa cum a spus tovarasul Stalin la al XVIII-lea congres al Partidului 'Uniunea Sovietica este pentru raporturi pasnice. ce a tradat interesele nationale ale populatiei maghiare si bulgare din Romania. si nu a putut atrage marile mase ale nationalitatilor asuprite in contra fascismului . se explica ...Molotov si protocolul sau aditional secret de impartire a Europei de Est. ca principala cauza a nesfirsitelor tergiversari ale tratativelor . carora pactul le-ar aduce o trainica garantie impotriva agresiunii fasciste." Nota : La 3 zile de la aparitia acestui articol. ci si milioane de prieteni ai pacii si libertatii popoarelor din intreaga lume.) Asa intelege guvernul dictaturii regale sa apere integritatea si independenta Romaniei .(. CC a inceput sa aiba linia justa in chestiunea nationala si sa puna aceasta in spre descompunerea imperialismului roman..20 August 1939 " Se va infaptui frontul pacii ? Se inchee ? Nu se inchee? Aceasta intrebare si-o pun zilnic milioane de oameni.. nu urmareste decit sa stavileasca nu numai agresiunea directa ci si indirecta . forta care in razboi va zdrobi adversarii ei.(.) Si asta cind.. o noua impartire a lumii dar la inceput a avut lipsuri aceasta apreciere cautind ca acest razboi are si un caracter specific antifascist contra fascismului german agresor.. Ea reprezinta si interesele vitale ale popoarelor din Romania.) . Conform acestui pact ..) Lupta PCR contra razboiului imperialist La inceputul razboiului imperialist partidul nostru de la inceput a spus ca este un razboi imperialist pt. Partidul nostru a scos lozinca dreptul de autodeterminare pina la dezlipire de statul roman in timpul cind pericolul principal era fascismul german agresiv si a dat lozinca apararea granitelor Romaniei ... Uniunea Sovietica anexeaza Basarabia si nordul Bucovinei si tinutul Hertei.) In ultimul sau discurs d-l Chamberlain a cautat sa lase sa se inteleaga ca formula asupra agresiunii indirecte . Dar totodata el cauta cu disperare o portita de scapare .. o posibilitate de a scapa de intelegere cu mult urita "Rusie bolsevica". a carei fidelitate fata de cauza independentei tarilor mici a fost dovedita prin fapte . care urmaresc stirile contradictorii din presa burgheza asupra tratativelor anglo-francosovietice. atenteaza la independenta statelor baltice. refuzind sprijinul sovietic . In urma . cu aceasta a dus apa la moara revizionistilor maghiar si bulgar. dar si dupa aceasta in materialul nostru de partid s-au strecurat greseli fara bagare de seama.(.(…. in Ardeal. propusa de URSS.. de buna vecinatate cu toate tarile vecine.. de care Romania de fapt nici nu se poate lipsi " /din "Scinteia" . Am demascat si pe guvernele anglo-franceze si POLONEZE ca vinovati pentru acest razboi imperialist dar am ramas pe pozitia ca pericolul principal totusi este Germania Hitlerista. PCR pregateste terenul pentru ruperea Ardealului si a Dobrogei /din raportul intocmit de Luca Lazlo. forta hotaritoare care poate impiedica razboiul.) Abia dupa izbucnirea razboiului imperialist . mai ales din partea lui Chamberlain.) Partidul nostru ar fi putut mobiliza mult mai larg pe masele adinc nemultumite a nationalitatilor asuprite daca ar fi avut o atitudine clara si consecventa in chestiunea nationala.) URSS reprezinta in aceste tratative nu numai pe sine ..lume.. dupa cum a spus tov Jdanov.

) Atunci cind am informat Comitetul Central despre faptul ca am pus problema si motivele pentru care am pus-o .) Ardealul independent are radacini istorice milenare. brosuri. In mareata familie a . ARDEAL SI BANAT CI MARESTE PREGATIREA DE LUPTA A TUTUROR OAMENILOR MUNCII DIN ROMANIA IN LUPTA LOR PENTRU PACE SI LIBERTATE. SA PORNIM O LUPTA PENTRU ARDEALUL INDEPENDENT. "Romania Mare" a devenit o temnita a popoarelor si in aceasta ocna este virit si poporul muncitor roman. Dorul clasei muncitoare si a maselor populare din Romania pt a scapa de jaf si de exploatare de sub jugul capitalist in urma ELIBERARII BASARABIEI SI NORDUL BUCOVINEI A CRESCUT CONSIDERABIL.(. ELIBERAREA BASARABIEI SI BUCOVINEI DE CATRE EROICUL SI GLORIOSUL ARMATEI ROSII ASCUTESTE MULT LUPTA DE CLASA SI LUPTA NATIONALITATILOR ASUPRITE PENTRU ELIBERAREA LOR NATIONALA. b) A folosi forta care rezulta din constiinta popoarelor Ardealului privind faptul ca formeaza un tot din punct de vedere istoric si economic . Contrazicerea in lagarul burghez s-a manifesta numai in sensul ca Maniu cerea intrare in razboi imediat alaturi de Anglia... colectivul nostru s-a intrunit imediat si a discutat acele masuri care sint necesare in scopul popularizarii acestei revendicari si pentru dezvoltarea larga a miscarii ce trebuie organizata pe aceasta baza. In cea mai mare parte a sa . problema nu era elaborata in toate privintele.... Romania dupa pactul Germano-Sovietic daca inainte a fost o orientare spre Germania de acum a mers tot mai mult spre Anglia si Franta..) Romania mare creata de imperialismul Anglo-francez in urma razboiului ca jandarmul Europei contra bolsevismului este in descompunere . Calatoria noastra nu a avut loc deoarece la 24 Iulie am primit instructiunea Comitetului Centralca in legatura cu campania de 1 August ...16 Decembrie 1940 "(. . In scopul punerii in aplicare a acestei instructiuni . Partidul a chemat la lupta maselor muncitoresti si populare... ducind o politica de provocare contra URSS-ului Burghezia a facut si in Romania uniune sacra de la SocialDemocrati pina la Garda de Fier cuprinzind toate fortele contra clasei muncitoare si pentru politica provocatoare de razboi . istoria Ardealului a trait o viata independenta. In cazul in care ia fiinta un Ardeal independent cu guvern popular.(.. (. nazuinta lor pentru pace..) IN PRIMUL RIND CONSIDERAM NECESAR EXPRIMAREA MAI AMANUNTITA A PROBLEMEI "ARDEALUL INDEPENDENT"(.) Deci pozitia noastra a fost determinata de doua imprejurari : a) A impiedica .... pe baza platformei Ardealului independent sa FIE PUSE INSLUJBA LUPTEI NOASTRE PENTRU UN GUVERN POPULAR .." /din raportul Secretariatului Teritorial din Ardeal si Banat .. Toate acestea pe baza unei miscari populare.. PENTRU PRIETENIA CU UNIUNEA SOVIETICA.(. Tocmai de aceea ne pregateam sa plecam acolo pentru discutarea intregului complex al problemei.) N-AU TRECUT DECIT 6 SAPTAMINI DE CIND EROICA ARMATA ROSIE MUNCITOREASCA-TARANEASCA A ELIBERAT FARA RAZBOI POPOARELE DIN BASARABIA SI BUCOVINA DE NORD DE SUB JUGUL SINGEROS AL IMPERIALISMULUI ROMAN SI DE NERECUNOSCUT A DEVENIT VIATA ACESTOR POPOARE. ziare ilegale.multor framintari in sinul Secretariatului s-a clarificat tot mai mult atitudinea noastra in fata razboiului imperialist si am dat lozincile in consecinta... a folosi uriasa simpatie a popoarelor pentru Uniunea Sovietica . (.(. (. ca imperialismul roman si maghiar prin impartirea Aredealului si sub indrumarea puterilor Axei . Ca singura salvare este rasturnarea dictaturii regale .) Prin manifeste .. (.....) Ce a cistigat poporul muncitor roman din cotropirea Ardealului si Dobrogei ? Doar numele rusionos de natiune dominanta -atit! In schimb a crescut exploatarea capitalista mosiereasca .. Franta. SA CREEZE UN BLOC REACTIONAR IN SPATELE PATRIEI SOCIALISMULUI.) Creerea eventuala a Ardealului independent nu este numai o victorie a dreptului la autodeterminare ci este si chezasia sa ." /din Manifestul CC al PCR din 8 August 1940.) ELIBERAREA BASARABIEI SI BUCOVINEI DE NORD DE CATRE ARMATA ROSIE DE-A DREPTUL A ZGUDUIT APARATUL DE STAT BURGHEZ SI DA UN IMPULS URIAS NU NUMAI LUPTEI DE ELIBERARE A POPOARELOR DIN ROMANIA . Pentru totdeauna a disparut jugul imperialist si exploatarea capitalisto-mosiereasca. iar Regele si Guvernul asteptau momentul potrivit pentru a aruca popoarele din Romania la razboi pentru mentinerea teritoriilor ocupate in timpul primului razboi imperialist si pentru noi cuceriri. la lupta contra dictaturii regale jefuitoare teroriste razboinice. ACORDAREA DREPTULUI DE AUTODETERMINARE PENTRU NATIONALITATI ASUPRITE PINA LA DEZLIPIRE DE STATUL ROMAN INTELEGERE CU POPOARELE DIN BALCANI SI PRIETENIE CU MARELE STAT SOCIALIST URSS.. in care este condamnata stapinirea imperialista a Romaniei asupra popoarelor din Dobrogea si Ardeal "Stapinirea imperialista din Romania supune de mai bine de 2 decenii popoarele Ardealului si Dobrogei si alte popoare unei asupriri si subjugari singeroase.

.. PARTIDUL COMUNIST DIN ROMANIA DECLARA SUS SI TARE: CU TOATE FORTELE CLASEI MUNCITOARE SI TARANIMII ROMANE UNITE CU CELE ALE POPOARELOR ASUPRITE TREBUIE IMPIEDICAT CA IMPERIALISMUL ROMAN SA CALCE IN PICIOARE DREPTURILE CE APARTIN POPOARELE ARDEALULUI SI DOBROGEI. Se poate oare indoi cineva ca popoarele Ardealului si Dobrogei nu vor jugul imperialismului roman ? Popoarele Ardealului nu vor nici exploatarea grofilor maghiari! (.) Voi muncitori si tarani romani sinteti datori sa mentineti lupta popoarelor asuprite pentru eliberarea lor de sub jugul imperialismului roman . regimul de dictatura regala.) VI.. in negarea dreptului de autodeterminare pina la despartire.. /din Executiva Internationalei Comuniste si Partidului Comunist din Romania (1926) " (. Dobrogea. nu a putut aduce partidului tot folosul.. sarcinile imediate ale partidului pe acest tarim sint urmatoarele : (..... HOTARELE MARETEI TARI A SOCIALISMULUI .) Partidul trebuie sa se descotoroseasca in mod definitiv de traditiile social-democratice. ACEASTA FACE CA ROMANIA SA FIE UN FOCAR DE RAZBOI.. pentru a pregati alipirea lor la URSS! (1) /din rezolutia congresului IV (1924) asupra activitatii CC a PC din Romania "(.. Popor muncitor : NU TREBUIE UITAT O SINGURA CLIPA CA CONTINUA SA DOMNEASCA SINGEROASA ASUPRIRE IMPERIALISTA ASUPRA POPOARELOR ARDEALULUI SI DOBROGEI..) Dobindind dreptul de a-si decide ele insele de soarta lor pina la despartirea de stat . Dusmanul lui de moarte . Sub acest steag . Au fost eliberate popoarele Basarabiei. PATRIA CELOR CE MUNCESC.. nu numai ca este avangarda miscarii revolutionare a clasei muncitoare..) In chestiunea nationalitatilor deasemenea CC nu a luat atitudine clara si nici masuri organizatorice pentru APLICAREA LOZINCILOR Internationalei Comuniste. Sub acest steag glorios. care constau .popoarelor sovietice egale in drepturi -INTEGRATE IN MOD LIBER DUPA VOINTA SI DORINTA LOR IN URSS. CC a luat o atitudine justa si hotarita. popoarele Ardealului si Dobrogei vor avea si dreptul DE A DECIDE CU CINE VOR IN MOD LIBER SA SE UNEASCA. a crescut posibilitatea amicitiei cu tara Socialismului.) Noi . Baza politicii nationale a Partidului comunist este cerinta recunoasterii pentru toate nationalitatile asuprite din Romania a dreptului de autodeterminare pina la dezlipire. caci nu poate fi liber un popor care asupreste alte popoare .sub faldurile caruia 193 de milioane de oameni au cucerit victoria Socialismului in URSS .in chestiunea nationala. ci SI PENTRUCA IN PROGRAMUL SAU A INSCRIS LUPTA PENTRU DREPTUL LA AUTODETERMINARE A NATIONALITATILOR ASUPRITE PINA LA DESPARTIRE DE STAT.(. Stalin conducatorul iubit a tuturor celor ce muncesc din lumea intreaga. a slabit.. pe de o parte . S-AU LARGIT SI ACEASTA SPORESTE VOINTA LUI DE LUPTA PENTRU ELIBERARE DE SUB JUGUL CAPITALISTO-MOSIERESC. iar pe de alta in neindestulatoarea recunoastere a importantei chestiunii nationale... in colaborare cu eroica Armata Rosie .. VOM INVINGE SI NOI ! Comitetul Central al Partidului Comunist din Romania 8 August 1940 " PC din Romania lupta pentru "autodeterminarea pina la despartire" a teritoriilor romanesti. In situatia actuala . Cu prilejul conferintei sovietico-romane de la Viena .Partidul Comunistilor va chemam la lupta revolutionara sub drapelul rosu al internationalismului proletar -steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin. care totusi din pricina lipsurilor organizatorice si a pasivitatii generale. sub conducerea geniala a tov..Romania (Moscova 1931) /din cuvintarea tovarasului Arthur ( Nota : Sorin Topa) "(. Bucovina si in mai mica masura Transilvania N-AU IN RINDURILE LOR PROLETARIATUL SI TARANII ROMANI CEEA CE NE SPUNE CLAR CIT DE ..) Mai mult de existenta acestui nationalism vorbeste faptul ca organizatiile partidului in teritoriile ocupate ca Basarabia ... (.." /din documentele congresului V al PC din. Basarabia (in Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca) si Bucovina de Nord (in Republica Sovietica Socialista Ucrainiana) se transforma din tinuturi ruinate in tinuturi infloritoare si instarite.. Partidul comunistilor a suferit el insusi cele mai grele lovituri din partea imperialismului si a fost dizolvat inca din 1924. Poporul muncitor din Romania a cistigat mult din acest act eliberator.. Bucovinei de Nord si popoarelor Statelor Baltice. amicitie a carei realizare o impiedica stapinirea imperialista din Romania.

..)In special in vechiul regat am dus cel mai putin propaganda si s-a scris cel mai putin pe chestia nationala . impotriva asupririi popoarelor din Dobrogea. face ca acolo sa NU SE DUCA MUNCA PRINTRE MASELE MUNCITOARE ROMANE.. "Internationalismul" sui generis al organizatiilor noastre din Transilvania .. Bucovina. A fost numai o singura demonstratie in timpul conferintei de la Viena.. pentru a smulge masele de tarani saraci si mijlocasi din acest partid .Tov Ghita (Nota :Bella Brainer) 9... Un motiv in plus pentru a posta aceasta lista. Popescu Otelaru) Din partea organizatiei regionale din Transilvania : 8. in special a proletariatului roman . Sint convins ca securitatea care vegheaza a directionat unde trebuie aceasta pretiosa amintire de familie.) In chestia lozincilor partidului. in domeniul problemei nationale. Bucur) 2...Tov Mihalcea (Nota : Lucretiu Patrascanu ) Din partea organizatiei regionale din Moldova : 6. Mihalcea ( Nota :Lucretiu Patrascanu) "(.. Dimitrov) "(.) trebuie sa se formeze grupe ." / din cuvintarea tov.... Al treilea element pe care trebuie sa-l accentuam este simpatia acestora fata de Uniunea Sovietica printre care traiesc inca traditiile anilor 1917..) Iata dragi tovarasi care sint sarcinile noastre cele mai principale: (. Tov Maghiar ( Nota : ?) . Noi trebuie sa lamurim ca aceasta lozinca inseamna : 1) lupta contra ocupatiei romane 2) autodeterminarea libera si nestingherita a natiunii asuprite.) Dupa razboi . in felul acesta vom creia o miscare si impotriva lui Horty. (.. in privinta existentei sale ca stat...Iliescu ) 5...Tov Cristea (Nota : Encel Mauriciu) 3." (. celule pentru scindarea partidului ungar . FORMATA APROAPE EXCLUSIV DIN BULGARI.. .. propaganda intre tovii nostri in chestia nationala a fost atit de slaba incit lozinca DE AUTODETERMINARE PINA LA DESPARTIRE NU ESTE INCA INTELEASA SI POPULARIZATA. si impotriva imperialismului roman.Tov Ionel( Nota : Gh.. in Bucovina NU EXISTA NICI UN SINGUR ROMAN IN UTC SI IN PARTID. Tov Ballog ( Nota : Stefan Fodor) 10. In aceasta privinta avem o apreciere a lui Lenin care este valabila si pentru tarile balcanice . Schlosser ( Nota : Bella Kuhn ) " (.." /din cuvintarea tovarasului Dimitrov ( Nota : Gh. avem insa in regiunile ocupate chiar in partid.) Alaturi de influenta sovinismului roman de mare putere . romani..NEINTERNATIONAL ESTE PARTIDUL NOSTRU IN DIFERITELE REGIUNI.." /din cuvintarea tov. imposibil de inteles si de iertat. nu am vazut ca proletariatul din Romania sa fie mobilizat impotriva ocuparii unor regiuni straine ..) Observatia mea generala se refera la sarcinile proletariatului balcanic.Cred ca numele lor merita mentionat. /din cuvintarea tovarasului Gorn ( Nota : Alexandru Danieluk Stefanski) "(.Tov Teudorescu (Nota : neidentificat ) 4. Basarabia. ( tatal sau unchiul tovarasului Ion Iliescu )..Tov Ignat( Nota : Alex.. (." Nota speciala : Printre reprezentantii PC din Romania la acest antologic congres al tradarii nationale (vezi si extrasele publicate in episoadele documentare anterioare). Transilvania.Tov Marinescu ( Nota : ?) 7. manifestari de ingustime nationalista.. acolo tocmai unde tendintele soviniste sint cele mai puternice. in cursul unui sir de ani.. Lista celor 24 de tovarasi cu drept de vot deliberativ : Din partea organizatiei din circumscriptia Bucuresti : 1.Tov Verzeanu (Nota : N..1918. jubilind pe lozinca "autodeterminarii pina la despartire" se aflau si citiva ...fara adaugiri si taieri. este prezenta pe ea a " tovarasului " Alexandru Iliescu – delegat la acest congres. in Dobrogea 40% din populatia turca a iesit din cimpul de vedere al organizatiei noastre Dobrogene. si impotriva burgheziei ungare.) b) trebuie sa punem lozinca leninista AUTODETERMINARE PINA LA DESPARTIRE .

pentru a pregati alipirea lor la URSS! (2) /din Scrisoarea Biroului Politic Exterior . tov Stejar (Nota : David Avramescu ) 24. parola autodeterminarii pina la despartirea de stat. Grun) 18..Tov Toma (Nota : Solomon Tinkelman) 6. sa duca un razboi national de aparare contra imperialismului fascist (. Tov Busuioc (Nota Alex Buican) 13.. Tov Epure ( Nota : ?) Din partea organizatiei regionale din Bucovina : 13. Tov Smaranda ( Nota : Elena Filipovici) 21.Tov Radu (Nota : Petru Borila) 16.Tov Ardeleanu (Nota : Nic. daca tara noastra va fi silita.) dar vreau sa remarc ca simultan cu intrebuintarea acestor termeni. Tov Furnica ( Nota : Profiri Butnar) 12.Tov Costache (Nota : Moise Dubinski) 11. Tov Zamfirescu (Nota : Ecat.Tov Socolov (Nota : Iosif Finkel) 5.Tov Corneliu ( Nota : Nic. Mincu) totodata comisia a recunoscut drept de vot consultativ pentru : 1.3 Noiembrie 1936 " (.Din partea organizatiei regionale din Basarabia : 11.Tov vasilescu (Nota :Dumitru Grofu) 4.Topa) Din partea organizatiei regionale din Dobrogea : 15.Tov Georgescu (Nota : Dtru Chelerman) 6. pentru un Ardeal Independent . Vifor (Nota : Eug.Tov Niculescu (Nota: Carol Vexler-Talmazan) 8. In manifestele noastre in Scinteia. Crosnef) 14 . Paridul ceh A MERS PINA ACOLO INCIT CERE INARMAREA MAI BUNA A TARII IN VEDEREA APARARII CONTRA GERMANIEI.) Asa ca din manifestele primite decurge o tendinta nefasta care care poate face sa alunecam pe panta nationalismului. Tov Artur ( Nota : M. noi spunem (fraza marcaata si de dvstra) " Noi comunistii sintem gata sa aparam cu arma in mina independenta Romaniei. " /din Manifestele regionalei Somes a PCR.. am inceput sa intrebuintam foarte des asemenea expresii ca "scumpa noastra tara" .Tov Paraschiv (Nota: Stefan Ducu) 10. Tov Aurel ( Nota : Imre Aladar) 23..etc. Tov Alexandrescu (Nota :Gh. Asa ceva nu ar fi exclus.august 1940 . Partidul iugoslav . tov Florea (Nota : Gh. formule.catre PC (interior). Arbore) 3. precum si punerea chestiunii nationale asa cum noi AM PUS-O ANI DE ZILE DUPA CONGRESUL AL V-LEA si care ESTE JUSTA SI AZI. (. adresaat catre social-democrati.Tov Braun (Nota : Emil Halitchi) 14. Tov. a inceput sa dispara din manifestele noastre ...) Insa trebuie sa fim foarte prudenti si sa nu cadem intr-o alta extrema si sa nu alunecam noi insine pe panta nationalismului romanesc. Tov Covaci (Nota : Olga Schultzberger) 19.pentru creerea unui partid unificat . Ba in unul din manifeste. Tov Goldstein (Nota : ?) 2.Tov Tatarascu ( Nota :Timotei Marin) 7. Iacobovici) si din partea organizatiilor revolutionare de partid : 22. tov Morozov ( Nota : Itic Grimblot) la care s-au adaugat din partea scretariatului CC : 20. PC din Romania lupta pentru "autodeterminarea pina la despartire" a teritoriilor romanesti. Tov Pavel (Nota :Dori Goldstein) 12. "scumpul nostru popor" . Goldberger) 9.Tov Mihai ( Nota: Petre Gheorghe) Din partea comsomolului din Romania : 17. au comis GRESEALA DE A RECUNOASTE IN PLATFORMA "GRANITELE ACTUALE ALE IUGOSLAVIEI" .de pilda in tratativele cu social democratii lor .

(. LUPTATI PENTRU DREPTUL DE AUTODETERMINARE A POPOARELOR DIN ARDEAL PINA LA DESPARTIRE ! LUPTATI PENTRU PACE ! PENTRU UN ARDEAL LIBER ! PENTRU GUVERN POPULAR ! LUPTATI PENTRU PRIETENIE CU UNIUNEA SOVIETICA . luptind impotiva oricarei manifestari a sovinismului de natiune dominanta.."(.)Cine vrea pacea se orienteaza spre URSS... imperialismul roman cauta sa-si intareasca domnia "macar" asupra popoarelor Ardealului si Dobrogei.. DAR NU PRIMITI NICI JUGUL GROFILOR MAGHIARI. maghiare etc.. dobindit o strinsa colaborare combativa cu cu Frontul Plugarilor (Nota : condus de doctor Petru Groza).... litigiu ce a durat 22 de ani si mai bine. in frunte cu imperialistii germani si italieni a dreptului popoarelor Ardealului de a decide ele insile de soarta lor PINA LA DESPARTIREA DE STAT si a dreptului lor de libera exprimare CU CINE VOR SA SE . (.. Este necesara luarea "in considerare a ansamblului.. Pentru un Ardeal liber. BUDAPESTA SI BERLIN.. .) Romani ! Unguri ! Germani! Evrei! La 1848 Ardealul a fost alipit Ungariei fara consultarea poporului Ardelean.. (. imperialiste. In orice caz trebuie imediat. a ELIBRAT FARA RAZBOI BASARABIA SI BUCOVINA DE NORDDE SUB JUGUL BESTIAL AL IMPERIALISMULUI ROMAN.) Trebuind sa inapoieze Transilvania si Bucovina de Nord tarii socialismului.. fara nici o aminare. n-a renuntat la politica ei provocatoare antisovietica.. pamintul si pacea PRINTR-O INTELEGERE PRIETENEASCA CU PASNICUL NOSTRU VECIN: UNIUNEA SOVIETICA ! Jos dictatura regala ! Traiasca guvernul popular ! (. a generalitatii miscarii . a confirmat prevederea noastra din apelul din 8 August 1940. patria celor ce muncesc din lumea intreaga. (... mobilizat Partidul. Uniunea Sovietica.. (. pentru a fi exploatat ca o colonie. caci nu poate fi liber un popor care asupreste alte popoare. (Lenin) .) Popoare auprite din Ardeal ! SCUTURATI-VA DE JUGUL OLIGARHIEI ROMANE. sa-si pastreze prada acaparata in urma razboiului imperialist mondial din 1914-1918. dar dictatura regala trebuind sa evacueze Basarabia si Bucovina de Nord si desi litigiul sovieto-roman s-a lichidat. Demascat.) La noi s-a venit cu diferite formule noi si confuze. in care spusesem ca IMPERIALISTII ROMANI TRATEAZA PENTRU PASTRAREA SUB DOMINATIA LOR ASUPRA PARTII DIN POPOARELE ASUPRITE SI ALTA PARTE SA O REDEA EXPLOATARII GROFILOR DIN UNGARIA.Nu exista si nu poate exista alta cale spre internationalism.. Sindicatele revolutionare. sarcina luptei sale pentru dreptul popoarelor asuprite la autodeterminare pina la despartirea de stat... maghiari. (. 2. fara a fi intrebate popoarele conlocuitoare de aicea .! Pentru un guvern popular Ardelean. Pentru libera infratire a tuturor popoarelor din Ardeal . care sa ne garanteze libertatea.. Politica geniala staliniana a stins focarul de razboi format la Nistru DE STAPINITOAREA IMPERIALISTA. privind sarcinile comunistilor dupa dicatatul de la Viena "Dictatul de la Viena si primirea lui fara murmur de catre imperialistii romani. Aici se pune si chestiunea celeilalte parti a lozincii noastre. pentru DREPTUL DE AUTODETERMINARE PINA LA DESPARTIRE DE STAT A POPOARELOR ARDEALULUI. pentru subordonarea intereselor particulare interesului general . Astazi ASUPRITORII DIN BUCURESTI. Ardealul a fost aruncat in bratele imperialismului roman.. unica tara in lume care face intr-adevar o consecventa politica de pace intre popoare. democratic si independent. tocmai acum cind problema punerii lozincii noastre : "dreptul la autodeterminare pina la despartire de stat " a devenit concreta. Tineretul .. uniunea liber consimtita a natiunilor. facut totul.) trebuie combatut cu cea mai mare necrutare orice manifestare din rindurile comunistilor natiunilor asuprite care nu inteleg sau nu vor sa inteleaga legatura indisolubila intre miscarea national-eliberatoare si miscarea revolutionara a proletariatului natiunii dominante. si aceasta cere din partea noastra o deosebita ascutire a vigilentei.) La lupta : Pentru dreptul de autodeterminare a popoarelor din Ardeal pina la despartire..) In momentul in care sciem aceasta scrisoare nu cunoastem amanunte despre felul in care se desfasoara la voi lupta contra dictaturii regale.. incearca iar sa hotarasca asupra soartei si vietii noastre.31 August 1940. monstruoasa incalcare de catre imperialistii romani.. in presa noastra si in adunari populare . Sentinta de la Viena si garantiile imperialistilor germani si italieni s-au dat intr-un moment cind imperialistii romani au facut un sir de provocatii la hotarele sovieto-romane. independenta . CARE A DEZROBIT TARILE BALTICE SI POPOARELE SUBJUGATE DIN BASARABIA" /din instructiunile CC al PCR catre comitetul teritorial din Ardeal si Banat (august 1940) "(.) a sustine direct si hotarit miscarea de eliberare a popoarelor asuprite contra imperialismului roman. cu organizatiile de jos national-taraniste. La 1918 din nou. Madoszul." /din instructiunile CC al PCR pentru comunistii din Ardeal .

" /din Raportul CC-PCR catre Comitetul Executiv al Internationalei comuniste (1924) "(.Cioban (. careia sa-i poata preda guvernul cu sarcina de a linisti inca o data spiritul maselor si de a duce tratative cu capitalul strain . membru al guvernului liberal in 1924 care A ASASINAT IN MASA TARANIMEA BASARABEANA LA TATAR-BUNAR si a gonit in ilegalitate Partidul Comunist si UTC. va cadea in curind si va descoperi fata reactionaro-fascista. ... de mentinere a "ordinei" si de respectare a proprietatii.. care rod lagarul burghezo-mosieresc din Romania. "de stinga" sprijinit pe mase mai largi mic-burgheze si taranesti. In politica externa I.Duca a fost unul dintre copartasii directi la alcatuirea tratatului de la Versailles.Duca ("Lupta de clasa" . Trbuie demascat falsul patriotism burghez. prin care s-au inrobit burgheziei si mosierimii romane milioanele de tarani si muncitori neromani.. A DESFIINTAT EXPLOATARE OMULUI DE CATRE OM SI ASUPRIREA UNUI POPOR DE CATRE ALT POPOR.) I. Pentru a-si atinge scopurile. un introducator fara mila a tuturor masurilor dictate de interesele claseloe exploatatoare impotriva muncitorimii si taranimii. Oricine ar fi "solutia" pe care o va realiza oligarhia. fata lui hida. ADICA ASUPRIREA NATIONALA . imperialista. in strinsa amicitie cu URSS. biciuite de mizerie si teroare. n-au pentru ce varsa lacrimi de regret pe mormintul lui I.. pentru realizarea lozincii noastre in chestiunea nationala . cerei de robire a statelor imperialiste.Duca a . PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (1-PNL ) /din rezolutia Congresului III al PCR (Viena-1924) "(.) Bineinteles criza financiara si economica a atras dupa ea o acuta criza politica .)Masele muncitoare din Romania. masca democratica . totusi nu-si pot permite luxul unei dictaturi atit de fatise ca Mussolini.G.Duca a fost autorul inselatoriei cu reforma agrara prin care S-A ASTUPAT GURA TARANIMII INDEPARTIND-O PENTRU MOMENT DE LA PROLETARIAT SI REVOLUTIE ." (.octombrie 1927 "(.) In toate adunarile populare trebuie chemat masele la lupta contra provocatiilor antisovietice ale banditilor imperialisti romani.G..februarie 1934 ) " (.G.) I. UNDE PENTRU TODEAUNA ARMATA ROSIE IN COLABORARE CU ACESTE POPOARE .)Guvernul liberal cauta de aceea sa constitue o grupare de opozitie . Constantinescu..Nota : Elena Filipovici) despre asasinarea lui I.(...G.G. Duca a fost intotdeauna de la inceperea carierei sale politice si pina la moartea sa un dusman de moarte al proletariatului revolutionar.) pentru un guvern popular. al unei burghezii inproces de ridicare si care-si duce misiunea ei pina la capat.Duca n-a cazut nici jertfa razbunarii personale a citorva legionari nemultumiti de "dizolvarea" Garzii de Fier.. ca si fascistii din Italia .Duca n-a cazut jertfa pentru "binele poporului" si pentru "apararea democratiei" cum incearca fatarnic sa convinga masele presa burgheza prostituata. Membru reprezentativ al claselor stapinitoare .. ARATAT EXEMPLUL STATELOR BALTICE' A BASARABIEI SI BUCOVINEI DE NORD.." (.... aflat la putere (familiile Bratianu.G...UNEASCA. care ar da insa toate garantiile de "patriotism".)Nu din dragoste pentru principiile "eterne" ale democratiei cauta liberalii sa mentina spoiala quasi-democratica a dictaturii lor.Duca etc)este complet pe intreaga linie.." /din articolul lui M. G..G.. (.. ci sint constrinsi sa mentina aceste forme.Duca. el a fost unul dintre primii organizatori si conducatori ai bancilor populare." 7. Popularizata politica de pace a URSS . (. acest colosal instrument de jefuire a taranimii de catre marea finanta liberala. Cu toate ca exercita o dictatura nemarginita. Un asemenea guvern ar fi unul "democratic" ." /din tezele Biroului Politic al PCR.(.) I. I.. I. sutele de mii de someri.. contrapus actiune ELIBERATOARE A UNIUNII SOVIETICE .Duca a cazut jertfa contrazicerilor adinci.. o combinatie de dreapta sau una de "stinga" .. Falimentul Partidului National Liberal. fara a atinge insa interesele bancilor liberale . milioanele de tarani infometati. in felul formulat mai sus..) Noul guvern nu poate fi asadar un guvern al democratiei "normale" . cu care noul guvern se va prezenta maselor .

A TRECUT PE FATA DE PARTEA BURGHEZIEI. din cele ale palatului si de catre industria si maarea finanta romana. de IZOLARE INTERNA A POPORULUI ROMAN DE CELELALTE POPOARE DIN ROMANIA.. impreuna cu masa taraneasca in contra nehotaririi si . Armata romana trebuie democratizata dintr-un instrument de oprimare a poporului sa devina aparatorul poporului." 8.. IMPREUNA CU PARTIDUL NATIONAL. (.. si dupa ce in cursul tratativelor de la Viena Partidul Taranesc.. Astfel s-a ajuns la tratative pentru fuzionarea acestor doua partide. aceasta munca este foarte mult usurata de tradarea conducatorilor actuali cu prilejul tratativelor de fuziune (a tirguielilor de contopire) cu Partidul National.) Partidele si organizatiile fasciste sint subventionate din fondurile Ministerului de Interne .. ale straturilor taranesti sarace si mijlocii. partidelor si presei democratice. declarindu-se IMPOTRIVA DREPTULUI DE AUTODETERMINARE A BASARABIEI. economice si politice . Pentru a-si atinge scopurile... cu toata politica lui oficiala "de pace" RESPINGE INCHEIEREA UNUI TRATAT DE ASISTENTA MUTUALA CU UNIUNEA SOVIETICA si-si demasca nazuintele razboinice antisovietice corespunzatoare planurilor antisovietice ale fascismului german. Ele sint detasamente de avangarda ale fascismului roman si unealta a guvernului Tatarescu. Pentru a inlatura posibilitatile de tradare din partea elementelor reactionare si fasciste si a asigura rezistenta armatei romane in contra unui atac al agresorului fascist comandamentul armatei romane trebuie curatat de aceste elemente. (. Aripa stinga a Partidului Taranesc trebuie sprijinita ca sa poata cuceri conducerea acestui partid.. (. in care sint organizati multi tarani si muncitori ..) 9 .. impingindu-l pe acesta la a rupe cu partidele burgheze. pentru dezorganizarea niscarii antifasciste.) Politica guvernului Tatarescu este o politica de dezarmare economica si politica a tarii . Guvernul Tatarescu le utilizeaza pentru terorizarea poporului." /din hotaririle Plenarei a V-a largite a CC a PCR (1936) " (.singurul Parttid in afara de cel comunist ." /din Executiva Internationalei Comuniste si PCR -1926 (directive) "(.)Partidul Comunist propovaduieste in masele largi programul sau si rezolutiile Internationalei Comuniste asupra chestiunii taranesti . in chipul acesta au asigurat ologarhia de spiritul de ordine si de respect al proprietatii din partea Partidului Taranesc. Guvernul Tatarescu. ca si din fondurile de propaganda a lui Hitler in Romania.... profund interesata in apararea sistemului de la Verasailles si legata si supusa prin toate fibrele existentei sale politice si economice Frantei imperialiste.. nu trebuie sa li se atribue mare pret. reactionare fasciste. Intelegerilor curat parlamentare sau campaniilor eletorale comune . in fata pericolului de razboi.fost pus in fata unei dileme : pe de o parte necesitatea interna a Garzii de Fier ca batalion contrarevolutionar impotriva maselor muncitoare.. Masele taranesti au priceput totusi pericolul si silira pe conducatorii Partidului Taranesc sa rupa aceste tratative.... Impreuna cu intreg Partidul Taranesc in contra oligarhiei bancaro-financiaro-feudale ..(. criticind CONDUCEREA LUI CHIABURA. (. aici trebui avut in vedere in primul rind intarirea legaturii cu masele taranesti ale acestui partid. dimpotriva. iar pe de alta parte politica externa a Romaniei.) 12 Frontul unic cu Partidul Taranesc .) Politica antinationala romaneasca si pregatirile de razboi ale guvernului Tatarescu 1. ajutorarea fascistilor in actiunea lor pogromistaetc). o politica de IZOLARE EXTERNA A ROAMNIEI DE ALIATII EI FIRESTI ..) Partidul trebuie sa se straduiasca a duce lupta pentru aceste cerinte impreuna cu Partidul Taranesc. ACEST PARTID LI SE PARU LIBERALILIOR POTRIVIT SA DEVINA ... Dupa ce conducatorii Partidului Taranesc au respins propunerea Partidului Comunist pentru lupta comuna in front unic impotriva oligarhiei si. legindu-le cu cerintele concrete. trebuie desavirsit atit de sus cit si de jos.) 7. PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (2-PNT ) /din Rezolutia la Congresul III PCR (Viena 1924) "(. pentru lupta contra organizatiilor .) Regele si guvernul Tatarescu impaneaza armata cu elemente reactionare fasciste si intrebuinteaza armata in contra poporului (impuscarea grevistilor si taranilor.. PENTRU MOMENT BLOCUL "DE STINGA" ESUA. (. PURTATORUL GUVERNULUI DE STINGA. pentru usurareactiunii sale de fascizare a tarii.

nu poate fi macar vorba de a incheia cu acest partid un front unic . PC trebuie sa demaste in fata maselor opozitia burgheza .) 6.. un partid burghez contrarevolutionar.. Inainte de izbucnirea razboiului imperialist european .)Conducatorii partidelor burghezo-democratice . Partidul trebuie sa arate maselor largi muncitoresti-taranesti in mod clar. explicind esenta ei burgheza.. (. pentru doborirea dictaturii regale si pentru restabilirea drepturilor si libertatilor democratice.. Partidul Comunist trebuie sa arate maselor ca opozitia burgheza . in frunte cu PNT..) Prevederile sedintei plenare trecute a CC. cum se construieste fascismul .. national-taranistii.. (.. sint strins legati cu democratiile din Apus .capitularii actualei conduceri chiaburiste.) 9..) Mai departe este de datoria PC de a arata sensul adevarat al "politicii taranesti" a PNT.(Harkov -1928) " (. nu poate sa opuna nimic altceva dictaturii capitatlului financiar roman decit arendarea tarii capitalului financiar strain.infratirea etc) si demagogia apararii ordinii si legii impotriva tulburarilor arata acelasi lucru." /din tezele Biroului Politic al PCR (septembrie 1927) "(.. a "strajerilor regelui" a "aparatorilor patriei" a organizatiilor "Vlad-Tepes" si altele dovedesc construirea aparatului acestei dictaturi.. este in acelasi timp si lupta impotriva partidului national-taranesc . Trebuie ajuns acolo incit mase cit mai largi de tarani sa se uneasca in jurul acestui bloc si al lozincilor lui.. care a spus ca national-taranistii merg cu pasi repezi spre dictatura fascista s-au confirmat complet.. Organizarea bandelor de "voinici" .(.) Partidul trebuie sa-si dea bine seama de acest lucru si sa combata in modul cel mai hotarit demagogia sociala a nationaltaranistilor si iluziile pe care le creeaza ei impreuna cu social-fascistii. in primul rind caracterul social al PNT.. organizarea de catre guvern a sindicatelor fasciste (independente. Trebuie sa se explice maselor ca PNT ca partid al burgheziei mijlocii si al chiaburilor nu este in stare sa lupte pentru aceasta lozinca. In preajma razboiului european Maniu a declarat in memoriul sau catre rege ca "Romania e amenintata de imperialismul german si rusesc" (. a arata ca acel partid care intervine cel mai mult pentru lozinca exproprierii si impartirii fara despagubire a intregului pamint care se afla in proprietatea mosierilor sau a statului NU ESTE UN PARTID TARANIST." /din documentele Congresului IV al PCR.) Pentru ca munca printre tarani sa dea roade .) este prin conducerea si politica sa . Trebuie sa arate ca PNT este un partid al burgheziei mijlocii si al chiaburilor.. apoi aci trebuie stabilit inainte de orice ca azi .aceasta trebuie sa fie linia noastra principala fata de Partidul Taranesc. (. (. pe de alta parte partidul trebuie sa se ocupe in chip serios cu studierea problemei agraro-taranesti din Romania. dupa contopirea Partidului Taranesc cu Partidul National. ei au respins toate pro punerile de lupta comuna a Partidului Comunist din Romania.) O neasemanat de mare insemnatate pentru lupta de SMULGERE A TARANIMII REVOLUTIONARE DIN MIINILE CONDUCERII NATIONAL-TARANISTE o are munca Blocului muncitoresc -taranesc.. Trebui aratat ca lupta contra dictaturii fasciste .octombrie 1929 "(.. Ei s-au oprit la citeva memorii platonice adresate regelui dictator . Partidul Comunist trebuie pe de o parte sa desfasoare o lupta energica impotriva ideologiei "taranismului" atit prin agitatie verbala cit si prin presa comunista.. Numai insusindu-si conceptia marxistleninista . Instaurarea dictaturii fasciste e un fapt vadit.. prin exemple zilnice .." /din Rezolutiile Conferintei a II-a PCR..) Ei se vor stradui ... Relatiile intre principalele fractiuni ale burgheziei creeaza pentru Partidul Comunist un teren favorabil pentru realizarea actiunilor sale.. PURTATORUL ACESTEI DICTATURI" /din "Razboiul si sarcinile clasei muncitoare din Romania" ('"Lupta de clasa" -decembrie 1939 ) "(. dar mai cu seama liberalii .)In ceea ce priveste atitudinea Partidului Comunist dinRomania fata de Partidul NationalTaranesc . (. Insa au retinut masele sub influenta lor de la orice actiune impotriva dictaturii regale.... Pe de alta parte .. EI AU FOST SI AU RAMAS DUSMANII UNIUNII SOVIETICE. adica cu imperialistii anglo-francezi. pentru ca acest partid.

autoritatile care au ocupat sala si curtea cladirii.in intregime sau in majoritate...(. textilisti. in urmatoarele conditii . secretar general al PCR ) catre Comitetul executiv al Internationalei Comuniste (1926) "(.. In aceasta situatie fata de social-democrati (afilierea la Amsterdam ) NU AM PUTUT LANSA LOZINCA SA NE AFILIEM LA INTERNATIONALA SINDICALA ROSIE.. De la scindarea sindicatelor din Romania . a muncitorilor din industria pielii .... din activitatea dusa de catre sindicatele unitare si Partidul Comunist pentru UNIFICAREA SINDICATELOR. sau NU SE VA CREA O ATMOSFERA REVOLUTIONARA... situatia era ca atit in Consiliul Sindical General cit si in conducerea Uniunilor Sindicale si in organizatiile locale. (. si ca nu exista pericolul ca social democratii ii vor inghite pe unitari si sindicatele unitare vor devia de pe cale luptei de clasa...) Obseravtie . nici politica." (.) c..) Greseli comise (. Activitatea lui se rezuma la aceea ca ii denunta pe comunisti si sindicatele organizate sub conducerea Consiliului Sindicatelor Unitare (Nota : sindicate comuniste) /din raportul tov.(. Avind in vedere ca sindicatele unitare sint mai puternice decit sindicatele social-democrate . Balthazar (. fara ca in prealabil sa SE FI ASIGURAT GARANTIA ORGANIZATORICA.in conducere au intrat comunisti (.) Consider o greseala faptul ca .. rezulta urmatoarele invataminte : 1..) Propunere : (.. cu DICTATURA TERORISTA MILITARA A PARTIDELOR BURGHEZE SI SOCIALDEMOCRATICE. Partidul Socialdemocrat. Avind in vedere ca nu exista o situatie revolutionara care ar servi realizarea unificarii si nici o actiune de unificare pe scara internationala (..Partidul Social-democrat si Internationala Sindicala de la Amsterdam persevereaza in mod consecvent pe linga acel punct de vedere .. sedeau creaturile Partidului Social-Democrat.)Dupa terminarea razboiului in Romania s-au creat 5 feluri de grupari sindicale : in Regat. din industria alimentara si functionarilor si in gruparile profesionale apartinatoare . (.) pina cind nu incepe pe scara internationala o actiune de unificare unificarea Internationalei Rosii ce cea Amsterdamista . conforma caruia in nici un caz nu sint dispusi sa colaboreze in sindicate cu muncitorii de alta conceptie (comunisti). (. (..) propun urmatoarele : Consiliul General al Sindicatelor Unitare din Romania sa PRIMEASCA INSTRUCTIUNI ca cel mai just este daca in fata opiniei publice romane si internationale declara : pentru restabilirea unitatii organizatiilor este gata sa se afilieze la Internationala Sindicala de la Amsterdam. Insa dimineata. Banat. Apoi congresul si-a continuat lucrarile si social-democratii s-au afiliat la Amsterdam.. Alungarea din munca a membrilor sindicatelor socialdemocrate sau siciirea lor continua in asemenea locuri..) Deci s-a creat situatia ca daca consiliul social-democrat nu gaseste o cale de iesire ... care era impotriva afilierii la Amsterdam dar numai pentru ca sa se poata evita scindarea sindicatelor." (. de comun acord cu Internationala Sindicala de la Amsterdam a hotarit congresul sindical din septembrie 1923 (.) Partidul social-democrat nu desfasoara nici o activitate..) Deci dupa unificare...... Pentru a-si atinge scopurile...Nota : Elek Koblos... din tonul organului Partidului Social-Democrat si din cele divulgate de unii conducatori social-democrati era evident ca nazuiesc la scindarea sindicatelor. Bucovina si Basarabia.. (.) .). PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (3-PSDR ) /din raportul CC al PC din Romania catre comitetul executiv al Internationalei Comuniste si Prezidiul Federatiei Balcanice (1924) " (.. cind delegatii au vrut sa intre la congres .... Ardeal.)Deja inainte de congres .) comunistii nu aveau un punct de vedere unitar .sa convinga pe regele dictator sa inlocuiasca sistemul dictaturii regale. bazata pe monopolul fascist al FRN-ului. INTENTIILE NOASTRE AU FOST DATE PUBLICITATII INTR-O FORMA IN CARE SI DUSMANUL PUTEA VEDEA BINE DE CE TREBUIE SA SE FEREASCA. ateliere sau fabrici unde comunistii sau membrii sindicatelor unitare sint in majoritate.) Din iunie 1922 pina in septembrie 1923 in conducerile sindicatelor a intervenit urmatoarea schimbare : in uniunile muncitorilor din industria lemnului . Era o minoritate insemnata .. In ciuda faptului ca majoritatea celor aflati la Congres era impotriva Amsterdamului .au admis intrarea la Congres numai a delegatilor legitimati de socialdemocrati. BAZATA PE "UNIUNEA NATIONALA" A BURGHEZIEI SI MOSIERIMII.. aceasta majoritate nu era unitara in problema afilierii la Internationala Sindicala Rosie. nici organizatorica... atunci in decurs de un an in sindicatele si uniunile profesionale din Romania vor fi numai conduceri comuniste....) In general convingerea ma este ca in Romania unificarea sindicatelor nu va putea fi realizata (.. " 9.Partidul Comunist a lansat lozinca AFILIERII LA AMSTERDAM .) 3..(.

Atlee si Citrine despre razboiul democratiei "impotriva fascismului german" . Social-democratia din Romania lucreaza din toate puterile pentru a zapaci pe muncitori si a usura prin acesta guvernului ManiuVaida-Mihalache la inscaunarea dictaturii fasciste. Servind cu credinta burghezia .) In politica ei imperialista... Sustin guvernul liberal ca-i mai democrat decit Garda de Fier. jugul ingenuncherii nationale. " /din manifestul CC. Si sub cuvint de lupta contra reactiunii si pentru democratie .. ASA CA IMPOTRIVA SOCIAL-DEMOCRAATIEI TREBUIE INDREPTATA PRINCIPALA LOVITURA A PARTIDULUI. n-a fost DESCOPERITA FATA FASCISTA A SOCIAL-DEMOCRATIEI. ca social-democratii de aceea nu vor unificarea sindicatelor pentru ca vor sa toceasca insasi lupta de clasa .....) Clevetirile si atitarile contra Uniunii Sovietice . mizeriei si foamei..) Conducatorii social democrati romani sprijina politica razboinica a dictaturii regale. Danieluk Stefanski) la congresului V al PCR (Moscova -1931) "(.Nota: Alex. ca-s mai democrati ca liberalii .... tocmai din cauza social-democratilor care nu vor fi de acord cu unitarii sa colaboreze in mod organizat cu ei. SOCIAL-DEMOCRATII AU FOST CEI DINTII CARE AU VOTAT PENTRU UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMANIA.) IV Social-democratia si fascismul 8. Drumul social-democratiei a dus la MUSSOLINI . In special social-democratia este un sprijin din cele mai importante al politicii imperialiste a claselor stapinitoare romanesti. (. LA LUPENI SI GRIVITA . Ea este insusi un partid social-fascist al propriei burghezii imperialiste.. HITLER SI DOLLFUS.PCR din 1 August 1934 "(. usureaza politica fascismului. Ei formeaza avangarda capitalistilor si mosierilor in atitarea muncitorilor in razboi.) S-a aliat la noi cu taranistii .(.tot in numele democratiei. " /din rezolutia Congresului V . " /din cuvintarea tov Gorn (.. Colaboratorul cel mai devotat al partidului nationaltaranesc si al burgheziei din Romania in general la construirea dictaaturii fasciste este socialdemocratia si asa-zisul partid socialist muncitoresc al lui Ghelerter. cica in numele "luptei de clasa curate"... biciul somajului si pentru zeci de milioane de oameni muncitori. Social-fascistii romani incearca sa convinga masele CA ROMANIA DE AZI A INFAPTUIT UNIREA TUTUROR ROMANILOR SI ACOPERA IN TOT CHIPUL POLITICA PRADALNICA A IMPERIALISMULUI ROMAN INTINUTURILE OCUPATE.. Ei sustin opera criminala a social-democratiei din Anglia si Franta . In gazeta lor "Lumea Noua" reproduc toate minciunile bandei lui Blum. Jouhausz. sOCIAL -DEMOCRATII LUPTA IN MOD HOTARIT IMPOTRIVA MISCARII REVOLUTIONARE IN TERITORIILE OCUPATE ... Reactiune si fascism social-democratia vede numai dincolo de granite . mai ales n-a fost clarificat rolul social-fascistilor in construirea dictaturii fasciste . decembrie 1939 "(.(..: Declararea ca sintem gata sa ne afiliem la Internationala de la Amsterdam nu va produce in Romania unificarea .) Ei duc o campanie mincinoasa impotriva Uniunii Sovietice si sfatuiesc ..... social-democratia din Romania se sileste din rasputeri sa slabeasca si sa dezorganizeze MISCAREA MUNCITOREASCA DIN TRANSILVANIA SI BUCOVINA. Sub acoperirea cuvintului "democratie" ea a deschis portile fascismului .. Aceasta lupta n-a fost dusa pina acuma suficent.) Unde a dus drumul social-democratiei ? Ca un nou razboi s-au abatut asupra noastra furiile crizei." /din rezolutiile Conferintei a II-a PCR (2-4 Octombrie 1929) "(. ea atita la razboi. In schimb accentuarea ca sintem dispusi a face acest lucru este MENITA DE A PRODUCE O MISCARE DE MASE si sa aratam in fata maselor de muncitori din organizatiile social-democrate .... Lupta contra social-fascistilor este sarcina cea mai importanta a PC.PCR " (.) Social-democratia este principalul sprijin social al burgheziei in rindurile clasei muncitoare .. burghezia romana se sprijina pe toate partidele burgheze." /din "Lupta de clasa" nr 7.) 9. ea impinge la inarmari (.

face un proces fascistilor si prin aceasta incearca sa arate ca el este aparatorul legii .) Un pericol mare pentru miscarea national revolutionara il prezinta si partidul fascist si antisemit al cuzistilor ." /din rezolutiile conferintei a II-a PCR (octombrie 1928) "(. decit un instrument al oligarhiei.Nota Elena Filiovici) despre asasinarea lui I. Ea serveste astazi oligarhiei ca un excelent derivativ pentru nemultumirile indreptatite ale studentilor. (…. al studentimii romane.... Guvernul national-taranesc provoaca un "complot" facsist . pe violenta si pe teroarea cea mai singeroasa. acordarea de credite ieftine. Formarea unor grupe fatis "fasciste" (P. in realitate . Ipocrite sint insa lacrimile ei . de asemenea si Cuza.Conservator-Filipescu. sub egida burgheziei italiene.." 10. cu scopul ferm al cuceririi puterii. cu sau fara vointa celor ce o compun ..G..... ipocrita si indignarea-i impotriva terorismului .) Intre national-liberali.) Pe de alta parte insa. PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (4Partidele nationaliste ) /din raportul CC al PCR catre Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste (1924) "(. ) National taranistii. al parlamentarismului si al democratiei contra fascistilor. 1907 taranesc este doara cunoscut si de voi ! (. Pentru a-si atinge scopurile.burghezia romana sa urmeze pilda Turciei .Cioban (. Caci stapinirea oligarhiei asupra poporului roman se intemeeaza pe veacuri de silnicie. partidul national-taranist si celelalte partide burgheze fac totul ca sa insele masele largi . Pe cind national-taranistii mascheaza in fata maselor inscaunarea dictaturii fasciste . sau a dictaturii militare fasciste si adoptarea in intregime a tuturor metodelor politice si organizatorice pe care le-a aplicat si le aplica Hitler. prin demagogia antiparlamentara fascista. care reprezinta cercuri hotaritoare ale burgheziei si bandele pogromiste -antisemite fatis fasciste ale Garzii de Fier .. Oradea . " /din rezolutiile Congresului V al PCR (Moscova 1931) "(.februarie 1934) "(.. pe baza unor revendicari demagogice ca : anularea datoriilor taranesti. au facut sa se cutremure in aparenta si oligarhia.. exista deosebire de vederi aupra metodelor si formelor luptei pentru masele care sint in adinca fierbere si ameninta sa rastoarne puterea capitalistilor si boierilor.. " /din manifestul CC al PCR catre studenti (1924) " Studenti si studente! Tovarasi si tovarase ! Asasinatele de la Iasi. a violentei si a cruzimii. Goga... iar acum national liberalii nu sint de loc aparatori ai "democratiei" si nu sint de loc dusmani ai dictaturii. impartirea averilor evreiesti etc.. aruncindu-si unul altuia invinuirea de fascism. (…. grupele acestea pregatesc pe fata masele mici burgheze atit ideologiceste cit si organizatoriceste .) Oare la Cluj. ca un mijloc pentru intimidare si terorizarea opozitiei asa zis "democratice" si a presei asa zis "independente" .) Garda de Fier si grupele inrudite cu ea stau pe punctul de vedere al introducerii imediate a dictaturii deschis fasciste. (. intrind in sfera de razboi a imperialismului anglofrancez si sa participe la creerea blocului balcanic anti-sovietic .Cuzistii etc) reprezinta o impartire a muncii in tabara burgheziei fasciste .) Uciderea prefectului de politie din Iasi de catre un student fascist a reprezentat semnalul de atac al fascismului.Duca ("Lupta de clasa" . Bucovina si Transilvania . savirsite in numele vostru . functionariolor si intelectualilor. Miscarea fascista descrescuta in primul semestru a putut aduna noi forte si ameninta ca prin apropierea ei de taranime sa devina o larga miscare politica a micii burgezii . Ba dimpotriva in etapa actuala ei reprezinta fortele fundamentale care imping inainte opera de fascizare a Romaniei.) Caci miscarea antisemito-fascista nui. construind-o totodata. care desfasoara o activitate mare in Basarabia . " /din articolul lui M.

Din sinul acestui tineret hartuit si dezorientat guvernele regale cauta sa recruteze pe spargatorii de greva . care au fost apoi condamnati intre 3 si 8 ani de inchisoare. Pentru a-si atinge scopurile. care prin spiritul sau prezinta contragreutate impotriva "internationalismului revolutionar" . Presa guvernamentala "Universul" si presa camarilei palatului "Cuvintul" au sarit imediat in apararea Garzii de Fier . Intreaga politica hitlerista fata de Romania a suferit o lovitura simtitoare cu ocazia executarii capitanului si ai celor mai periculosi teroristi ai sai. SA DEMASTE ROLUL TRADATOR AL MAGNATILOR UNGURI . AL FABRICANTILOR GERMANI. sa-l obisnuiasca cu actiuni criminale si singeroase. a dus neintrerupt o campanie de atitare progromista contra miscarii proletare revolutionare. datorita faptului ca conducerea acestora se afla in miiinile magnatilor si capitalistilor . devastari. pericolul este cu atit mai mare u cit dictatura regala este incapabila sa LICHIDEZE REPEDE SI DESAVIRSIT exponentul din Romania al fascismului hitlerist.? La Constanta un legionar al Garzii de Fier a predat sigurantei mai multi membri ai Tineretului Comunist .)Deocamdata dictatura regala a reusit sa impiedice ascensiunea prin puciuri a Garzii de Fier. Garda de Fier a netezit drumul clicii regale spre guvernarea dictatoriala deschisa" 11. maltratari si asasinate.incendieri. protestind impotriva dizolvarii si subliniind necesitatea existentei ei . politiceste si culturaliceste. impotriva nationalitatilor asuprite si presei democratice . economiceste.) Ziarul "Cuvintul' ." /din Hotarirea PCR din Transilvania (6 decembrie 1938) "(. care insa. libertatii poporului roman .R. Garda de Fier ramine si pe mai departe principalul dusman al pacii. tineretul studios invata sa traga in muncitori cu revolverul. In procesul C. sa agite muncitorimea tuturor nationalitatilor IMPOTRIVA SOVINISMULUI PROPRIEI LOR BURGHEZII . " (. precum prefacatoria si incapacitatea social-democratiei de a rezolva problema nationalitatilor. independentei. Partidul Comunist din Romania are urmatoarele sarcini: 1.G. " /din Brosura antimonarhica editata de PCR . care a predat cu totul si fara scrupule "tara unita si nationaliceste dezrobita "capitalului Antantei .F..de la aparitia sa sustinuta de catre guvernele de la cirma tarii cu bani storsi din truda poporului muncitor . rolul de denuntatori si ajutori ai comisarului regal in contra ceferistilor arestati ? (…..al carui sef redactor Nichifor Crainic este arestat ca copartas la atentatul contra lui Duca . secretarul general al partidului social-democrat. pe informatori ai sigurantei. Dintre nationalitatile Romaniei numai Germanii si Ungurii ai partide politice proprii .. Sub domnia regelui Carol... lasind insa mai departe sa existe liber LANC si mai cu seama partidul lui Goga si partidul camasilor galbene ale lui Averescu etc. si mai putin ideologia terorista a Garzii de Fier. n-au arestat legionarii Garzii de Fier pe membrii Tineretului Comunist.) Data fiind aceste miscari separatiste ale nationalitatilor din tara . sa duca o lupta . cu ura si intoleranta. al nationalitatilor conlocuitoare din tara. CU UCIDEREA UNEI PARTI A CONDUCATORILOR LEGIONARI INCA NU S-A LICHIDAT MISCAREA. Ajutata de politie si siguranta . Duca a dizolvat Garda de Fier .8 iunie 1940 "(. Insa pericolul Garzii de Fier nu a trecut . nu membrii Garzii de Fier au jucat alaturi de Radaceanu . sa atace cu cutitul pe la spate. aceaswta miscare terorista organizeaza pogromuri ... Sub alta forma acesta este insasi protestul lagarului guvernamental. Sa infiereze prin propaganda si agitatia sa de zi cu zi caractrul antinational al burgheziei domnitoare romanesti si sa combata toate tratatele imperialiste de pace . AL MOSIERILOR RUSI SI BULGARI si cirdasia lor cu oligarhia romana." (.Mare .) I. Fluturind lozinci nationaliste si folosind demagogia sociala. ajuta regelui sa invenineze tineretul cu spiritul razboinic . jefuieste in acelasi timp masele nationalitatilor de drepturile lor cele mai elementare si de orice putinta de a se dezvolta mai departe.) Garda de Fier devine in miinile clicii regale o arma puternica impotriva organizatiilor muncitoresti .NU SINT IN STARE SA LUPTE PENTRU ADEVARATELE INTERESE ALE ACESTOR NATIONALITATI. PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (5Partidele minoritatilor nationale ) /din rezolutiile la Congresul III al PCR (Viena 1924) "Burghezia mare din Romania ..

Ei nu mai intelegeau lozinca "Jos oligarhia" . (. care au fost duse sub lozinca puterii sovietice.. acoperindu-se cu steagul luptei nationale impotriva oligarhiei romane .. Totodata a fost cucerita prin Revolutia din Octombrie si dezrobirea nationala a Basarabiei . De aceea trebuie sa fim extrem de prudenti ca sa nu fim suspectati ca ne gasim sub influenta sovinismului romanesc. (. In ultima analiza aceasta formula din punct de vedere teoretic. impotriva burgheziei romane. o natiune deosebita. Dv.... (.(. rapindu-i libertatea cucerita in timpul revolutiei din 1917.) Tot astfel partidul trebuie sa-si intocmeasca forme concrete de legatura si conducere si fata de alte miscari national-taranesti revolutionare . Aceasta lupta a maselor muncitoare din Basarabia este concretizata PRIN STRADUINTA LOR DE A SE UNI CU REPUBLICA AUTONOMA SOVIETICA SOCIALISTA A MOLDOVEI. in timp ce populatia moldoveneasca ea singura se socoteste.. ECONOMICE. In constiinta fiecarui muncitor s-a pastrat amintirea ca oligarhia romana a smuls cu forta Basarabia din trupul Rusiei Sovietice. Cunostem mai bine numai situatia din Basarabia . ..) Totodata o sarcina deosebita a comunistilor din Dobrogea consta in a lamuri masele muncitoare bulgare ca agitatia burgheziei bulgare din Dobrogea . (.necrutatoare impotriva antisemitismului care nu este altceva decit o incercare de a abate atentiunea maselor muncitoare de la dezlegarea problemei sociale .) Sintem de parere ca in problema nationala nu este suficent sa avem aceasta formula goala : "autodeterminare pina la despartire" . pentru alipire Dobrogei la Bulgaria . Muncitorii si taranii nostri s-au obisnuit sa priveasca cu neincredere tot ceea ce provine din Romania . IN ULTIMA ANALIZA EA ARE ACELASI SENS CA SI FORMULA AUTODETERMINARII PINA LA DESPARTIRE. se bazeaza pe dorinta capatarii dreptului exclusiv la subjugarea maselor muncitoare ale acestei provincii.Nicolaevici la congresul IV al PCR (Harkov -1928) " (. prin tocmeala cu guvernul roman.) Trec la problema nationala din Romania.. Bender. FRACTIUNILE TREBUIE NU NUMAI SA SUSTINA REVENDICARILE REVOLUTIONARE ALE ORGANIZATIILOR AMINTITE SI ALE OPOZITIILOR DIN PARTIDELE NATIONALE CI SA CATE A LUA IN MIINILE LOR CONDUCEREA ACESTORA. Muncitorii si taranii nostri nu o inteleg.)In rindurile noastre au aparut tovarasi care la o sedinta a unei celule au declarat ca daca noi sintem o parte a Partidului Comunist din Romania . DE ACEEA PENTRU NOI AR FI INTODEAUNA MAI REALA FORMULA ALIPIRII LA RUSIA" . Acolo unde asemenea organizatii nu exista . Vorbind despre problema nationala trebuie sa spun ca cunoastem prea putin problemele celorlalte minoritati nationale pentru ca am fost mereu rupti de centru . Burghezia romana. Uniunii taranilor revolutionari.) Muncitorimea din Basarabia a facut inpreuna cu proletariatul rus Marea Revolutie din Octombrie ca rezultat al careia fabricile si atelierele si mosiile boieresti au trecut in miinile muncitorilor si taranilor .. trebuie impins la organizarea de uniuni de masa taranesti fara partid. dreptul ca ea singura sa exploateze pe muncitorii si taranii unguri din Transilvania. fara deosebire de nationalitate . in unire cu burghezia singeroasa din Bulgaria . stiti ca Basarabia a fost intr-o situatie exceptionala . Basarabia a trait revolutia Rusa .. avind propria ei cultura si care lupta impreuna cu celelalte nationalitati ale Basarabiei impotriva asupritorului national si de clasa.) Burghezia ungara din Transilvania .SI CULTURALE ALE NATIONALITATILOR. se sileste in realitate sa cistige... pentru stabilirea puterii sovietice si pentru UNIREA CU REPUBLICA AUTONOMA SOCIALISTA A MOLDOVEI (.. "Traiasca alipirea la Uniunea Sovietica" /din rezolutiile Congresului IV PCR "(.. care insa acum 10 ani a cazut in robia mosierului si capitalistului roman. Din primele zile ale ocupatiei si pina azi. subliniind insa limpede todeauna ca partidul comunist COMBATE CAPITATALUL EVREESC SI ISI PUNE CA SARCINA SA ADUNE MASELE MUNCITOARE EVREESTI IN RINDURILE PROLETARIATULUI INTERNATIONAL.. in scopul justificarii anexarii banditesti a Basarabiei. aceasta inseamna ca Basarabia trebuie sa apartina Romaniei pina la revolutia mondiala.."(. In Basarabia partidul trebuie sa dea pe de-a intregul sprijinul si conducerea sa . prin fractiunile sale. masele muncitoare basarabene . Tatar-Bunar etc). se sileste sa dovedeasca ca moldovenii care formeaza majoritatea relativa a Basarabiei sint romani." /din cuvintul tov I. nu este chiar asa de nejusta . ea a fost smulsa cu forta din Rusia Sovietica . si este chiar in realitate. organizatie care lupta pentru darimarea jugului national. Aceasta lupta s-a dat la iveala prin rascoale mari (Hotin.. duc o lupta eroica pentru eliberarea lor . Asa au inteles ei problema.)Partidul trebuie sa aiba o linie clara cu privire la toate miscarile si organizatiile taranesti revolutionare din Romania.) Potrivit cu aceasta partidul trebuie SA CREEZE FRACTIUNI IN TOATE ORGANIZATIILE EXISTENTE POLITICE..

" /din rezolutia congresului V privind "Chestia nationala din Romania si sarcinile PCR" (. noi de fapt n-am facut nimic PENTRU A IZOLA DE MASE PARTIDUL UNGUR. mai are inca o influenta mare asupra tuturor paturilor populatiei unguresti.) Cum in Dobrogea partidul ducind lupta nationala a bulagarilor aupriti s-a marginit numai la natiunea bulgara . Partidul national ucrainian din Bucovina (..)9. duc tot mai mult la frontul unic al burgheziei tuturor popoarelor din Roamania. care este de fapt o agentura a lui Horty in Transilvania. dar a sprijinit guvernul national-taranesc . l-am ajutat si am ajutat in felul acesta in Transilvania partidul national-ungar .. 10 Partidul maghiar din Transilvania .) Partidul minoritar bulgar din Dobrogea de Sud.. luptind impotriva imperialismului roman.. (. care se gaseste sub influenta puternica a bisericii catolice si protestante. Astazi nu exista in Romania nici un partid al burgheziei popoarelor asuprite . Partidul germansaxon din Transilvania si Banat .) Trebuie demascat prin exemple concrete pregatirea comuna a razboiului imperialist contra URSS de catre burghezia de toate nationalitatile ...)Eu cred ca in felul acesta noi efectiv n-am luptat impotriva lui Horty ." /din cuvintul tov Schlosser (Nota: Bella Kuhn) (. ci s-a straduit sa capete concesiuni neinsemnate pe calea politicii de intelegere si de servire a imperialismului roman (. cu tot opozitionismul aparent al partidelor burgheze. impotriva maselor populare din Basarabia. interesarea comuna in pregatirea razboiului contra URSS. ci dimpotriva. Transilvania. O dovada in acest sens poate servi vizita pe care a facut-o Bethlen. politica burgheziei lor proprii .) Slugarnicia sa fata de imperialismul roman. pertidul minoritar o combina cu serviciul fata de fascismul bulgar. conducatorul partidului ungur din Transilvania . sa tie sub influenta ei masele inapoiate turcesti si sa capete unele avantaje neinsemnate de la burghezia romana... avantagiile (desi mici) care i le da imperialismul roman . Totusi partidele burgheze nationale cauta sa mentina influenta lor asupra maselor trudite ale natiunilor asuprite si contopindu-se cu burghezia si mosieri romani . dar care-si raspindesc influenta lor asupra unor paturi insemnate ale maselor muncitoare evreiesti consta in incercarea de a insela aceste mase si de a le rupe de la miscarea revolutionara.. intelegerea ei cu imperialismul roman.. a chiaburilor si mosierilor si se gaseste in fond in uniune complecta cu imperialismul roman. organizatiile care exprima interesele burgheziei evreiesti din aceste provincii.) Trebuie demascat in mod energic si sistematic in fata maselor largi ale popoarelor asuprite .(.FARA SA SPUNA BULGARIA FASCISTA SAU SOVIETICA. Spaima in fata cresterii miscarii revolutionare din Romania . unindu-se infront comun pentru pregatirea razboiului anti-sovietic cauta prin influenta lor sa indrepte lupta maselor trudite in albia burgheziei ducind o campanie de ponegrire si atitare contra URSS. nu numai ca nu duce lupta pentru eliberarea nationala a Dobrogei... " ...) Caracteristicile in acesta lupta pentru eliberarea nationala este lipsa burgheziei natiunilor asuprite. folosindu-se de sentimentul lor national si de inapoierea lor. Basarabia si din alte parti ale Transilvaniei. (.. Sarcina fundamentala a organizatiilor sioniste din Bucovina. Dobrogea si Banat. reprezinta interesele burgheziei industriale germane./din documentele Congresului V al PCR (Moscova 1931) din cuvintul tov Arthur ( Nota: Mihai Topa) "(. partid care exprima interesele capitalului ungar financiar industrial si comercial si al mosierilor si care se sprijina in special pe chiaburimea si pe burghezia mica oraseneasca .) n-a dus niciodata o lupta de masa . Nepunind problema nationala in Transilvania . ca in realitate . Societatea culturala turceasca din Dobrogea este o organizatie care permite burgheziei mari turcesti . burghezia tuturor popoarelor asuprite cauta unirea cu imperilaismul roman . Trebuie explicat continuu maselor .. nu demasca in acelasi timp destul dictatura fascista din Bulgaria si in felul acesta ajuta LA CRESTEREA NATIONALISMULUI BULGAR SI DADEA PUTINTA SA SE INTAREASCA IN POPULATIA BULGARA ILUZIA DE UNIRE CU BULGARIA . care a introdus politica colonizarii fortate a Dobrogei. Aceasta influenta partidele burgheze nationale o mentin din cauza lipsei partidului comunist si organizatiilor national-revolutionare.. desi se sileste printr-o opozitie aparenta sa-si pastreze influenta sa asupra maselor muncitoare germane din Transilvania si Banat. Partidul maghiar nu merge nici macar cu vorba mai departe de revendicarea autonomiei culturale si a unei legi pentru minoritatile nationale.. primind sprijinul acestuia. (. care sa ceara eliberarea nationala sau care sa lupte impotriva ocupatiei de catre imperialismul roman.

In mijlocul lunii octombrie sub conducerea generalilor puterilor mari imperialiste.) Pina la unirea Transilvaniei cu regatul ...). trebuie sa araate intelesul adevaraat al luptelor caare se duc in jurul Regentei si a lui Carol. Carlismul deocamdata incosecvent al PNT nu este numai un simplu mijloc de santaj impotriva liberalilor. PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (Monarhia-1) /din Tezele Biroului Politic al CC al PCR... Luptati pentru dreptul de autodeterminare a popoarelor din Ardeal pina la despartire. (. desigur cu ajutorul partidelor politice din opozitie . PCR trebuie sa raspindeasca in mijlocul maselor lozinca republicilor muncitoresti-taranesti. iar dupa unire . Astfel se explica nazuinta lor mai mult sau mai putin grabnica ca acum .(. Institutia monarhiei.. Fata de partidele burgheze . in masura in care este posibil caracterul deschis al dictaturii lor si s-o infasoare in mantia parlamentului. dar nu primiti nici jugul grofilor maghiari. " . insasi idea monarhista devine in persoana lui Carol un steag al paturilor potrivnice dictaturii liberale.(. " /din Chemarea Comitetului regional Transilvania -Banat al PCR (1931) Burghezia romana vrea sa instaleze dictatura brutal deschisa fascista militara impotriva luptei revolutionare a maselor trudite si pentru pregatirea nestinjenita a atentatului razboinic antisovietic..) "Pentru democratie" sau "impotriva dictaturii" sint lozincile in jurul carora se grupeaza masele largi populare care inca nu au trecut prin scoala unei democratii mai mult saau mai putin "pure".mai mult . Iar acest fapt da monarhiei si formei in care azi a fost cirpacita laolalta Consiliului de Regenta . Pentru a-si atinge scopurile.. boierimea romaneasca ne-a pus jugul mizeriei dupa git.Octombrie 1927 " 1. burgezia romana va tine manevrele mari regale militare. Azi nu mai pot manevra cu ajutorul unui "rege" care putea trezi anumite iluzii (. a carei dependenta fat de liberali..) PCR trebuie sa explice maselor acel rol pe care-l joaca monarhia romana ca unul din principalii sprijini ai dictaturii capitalului financiar." 12. Monarhia acorda liberalilor posibilitatea de a-i exercita dictatura nemarginita in forme quasi-democratice./din Manifestul comitetului regional din tinutul Somes al PCR -august 1940 "Popoare trudite din Ardeal ! Boierii din Bucuresti trateaza din nou cu grofii din Budapesta . este de o importanta foarte mare pentru liberali. Liberalii sint constienti ca dictatura lor azi e mai prost mascata si de aceea mai slabita ca inainte. cind e vorba de consolidarea Consiliului de Regenta .. Problema Carol desigur ca ascute si mai mult relatiile dintre liberali si PNT. ci reprezinta singura perspectiva pentru un partid care sta pe platforma monarhista.. aflate in opozitie in primul rind cele reprezentate de Partidul National Taranist ..) Este de la sine inteles ca in asemenea conditii problema Carol obtine o inportanta deosebita. Moartea Regelui Ferdinand a slabit pozitiile liberalilor..! Luptai pentru pace ! Pentru un Ardeal liber! " Pentru guvern popular ! Lupta pentru prietenie cu Uniunea Sovietica care a dezrobit tarile baltice si popoarele subjugate din Basarabia. care ajuta clica financiara liberala de a dobindi posibilitatea de a exercita o dictatura absolut nelimitata in cadrul acestei "democratii". sa ajunga la un compromis cu paturile burgheze .) Popoare asuprite din Ardeal ! Scuturati-va de jugul oligarhiei romane .. asupra unui popor de 5 milioane. (. "Legitimismul" este singurul lucru pe care un partid de opozitie nerepublican poate opune Consiliului de Regenta... poporul din Ardeal a fost asuprit si jefuit de regimul grofilor. Monarhia este colectivul "democratiei" liberale . ca asupra boilor din tirg. (. Acest fapt ii determina pe liberali sa evite . 2. Aceste manevre militare formeaza PROBA GENERALA SUB CONDUCEREA LUI CAROL PERSONAL A RAZBOIULUI ANTISOVIETIC. Se tirguiesc asupra noastra . Azi dictatura liberala esste lipsita de acel val cu care in parte i-a reusit sa se inveleasca in timpul "gloriosului" Rege Ferdinand . In centrul evenimentelor din ultimul timp sta problema regentei. o greutate specifica in structura politica a Romaniei. dupa moartea regelui Ferdinand a fost asigurata in forma creeerii unui Consiliu de Regenta alacatuit din agenti nemijlociti ai liberalilor . care nu pot opune regentei liberale decit carlismul si contrar PSD care propovaduieste proletariatului indiferenta fata de problemele formei de stat si in felul acesta cedeaza demagogiei carliste. fara a avea de gind sa ne intrebe si pe noi ce dorim si care ne sint durerile.

ucrainieni. Si anume : gruparea fascizanta a lui .. fiidca arma in miinile unui guvern reactionar poate fi oricind indreptata in contra popoarelor insesi din Romania si contra Uniunii Sovietice...) Gruparea fascizanta a lui Tatarescu . metode reactionare.. INITIATORUL PLANURILOR DE INSTITUIRE A DICTATURII MILITARO-FASCISTE.. Regele Carol joaca personal un mare rol in planurile de stabilire a dictaturii militarofasciste. care se opune conducerii oficiale a Partidului National-Liberal. Tot ce este reactionar..) Militarist.(. pina la despartirea lor de statul roman. Obiectul in contra caruia noi trebuie sa indreptam ura maselor este Germania fascista . (. (. un guvern de fascizare treptata a tarii . scoli.) Purtatorii planurilor de instaurare a dictaturii militaro-fasciste in Romania sint virfurile reactionare agresive ale capitalului dominant monopolist roman si ale mosierimii mari romane care se concentreaza in jurul regelui Carol si al camarilei. turci./din Declaratia CC-PCR asupra reluarii raporturilor diplomatice dintre Romania si URSS ("Lupta de clasa"-1934) " TRAIASCA URSS PATRIA EXPLOATATILOR SI ASUPRITILOR DIN TOATA LUMEA SI STRAJA PACII ! JOS MANEVRELE SI PREGATIRILE DE RAZBOI ALE IMPERIALISMULUI ROMANESC! Declaratia CC-al PCR asupra recunoasterii Uniunii Sovietice (. CREATORUL SI INDRUMATORUL MISCARII POGROMISTE FASCISTE.) Lozinca mincinoasa de pace a Romaniei imperialista inseamna mentinerea sub cizma exploatarii si asupririi coloniale a milioanelor de muncitori si tarani unguri.. fasciste romane. foame si exploatare sociala si nationala SI INSTAURAREA GUVERNULUI SOVIETIC MUNCITORESC-TARANESC VA PUNE CAPAT MACELURILOR IN CARE POPORUL MUNCITOR SINGERA PENTRU INTERESELE CAPITALISTILOR." /din Rezolutia la Plenara a V-a largite a CC al PCR (iulie 1936) "(. personal legat cu elementele antisovietice cele mai agresive ale capitalului financiar international. este singura cale care duce la inlaturarea unuia dintre vesnicele cuibare ale razboaielor imperialiste... MOSIERILOR SI REGELUI. (. nici un ban pentru inarmari. Guvernul Tatarescu este un guvern al regelui .. concentreaza elementele cele mai reactionare. asigurarile sociale. spitale. izvor nesecat de razboaie.) De aceea nici o incredere in politica externa a guvernului Tatarescu. In locul sistemului parlamentar ei vor sa institue dictatura fascista sub auspiciile regelui.. Prin instituirea dictaturii militaro-fasciste ei vor sa-si asigure libertatea de actiune in politica externa . in bancile mari si sindicatele de export. (. pentru a se arunca in gura nesatioasa a inzestrarii armatei. CAMARILA SI VIRFURILE ARMATEI CARE IMPING FARA OBOSEALA ROMANIA SPRE AVENTURA RAZBOINICA. un guvern de organizare si incurajare a fortelor reactionare. Nemultumirii maselor si miscarii revolutionare ei vor sa le opuna pumnul blindat al cohortelor fasciste.. Cehoslovaciei si Frantei. dar cu forme parlamentar-constitutionale.. agresive. aventurier si tot cesi cauta un profil repede si o existenta fara munca . sovine. el concentreaza in jurul sau elementele iresponsabile militariste . pentru participarea in aventurile ei razboinice si antisovietice.. ca principalul incendiator de razboi si complicii ei Japonia si Italia fascista . precum si partidele si gruparile reactionare de dreapta si fasciste. care vor dezlantuirea razboiului si imping Romania in zona focarului german de razboi. "Totul pentru armata si nimic care sa nu fie pentru armata" a declarat Tatarescu cu ocazia elaborarii noului buget. inlesnindu-se aducerea Romaniei in bratele Germaniei hitleriste. din virfurile capitalului dominant roman si ale mosierilor mari romani . Chemind masele muncitoare la vigilenta si la lupta neobosita de zi cu zi contra razboiului imperialist PCR arata inca o data maselor ca singura rasturnarea cu forta a regimului capitalist. bulgari. nu le mai multumesc si care vor sa aiba plina libertate de actiune cu regele in frunte.. cu spirit vrajmas poporului TOT CE ESTE ANTISOVIETIC .. etc si acoperamint pentru campania si mai furioasa de inarmari in vederea unor noi razboaie imperialiste de cucerire..pe care metodele vechi de guvernare ale liberalilor . Imperialismul roman n-a renuntat la tendintele sale de cucerire in Ucraina si spre Odesa. care urmaresc dezlantuirea razboiului.)guvernul Tatarescu este o arma a acestor virfuri agresive si a regelui si o etapa importanta pe drumul realizarii planurilor de stabilire a dictaturii militaro-fasciste. tratatele harparete de la Versailles si Trianon.) Regele este inima planurilor de desfiintare a constitutiei si a sistemului parlamentar. cu firmele internationale de armament si cutrusturile de petrol. se concentreaza in jurul lui.) Lupta noastra pentru pace nu trebuie sa fie o lupta abstracta ci o lupta impotriva instigatorilor si purtatorilor concreti de razboi. un guvern de provocare a razboiului civil in contra muncitorimii si maselor populare. soviniste. el este in acelasi timp cointeresat si la industria grea locala. (. (. IN FRUNTEA LAGARULUI IMPERIALISMULUI ROMANESC STA CAROL ..) Numai lupta revolutionara pentru cucerirea dreptului de autodeterminare pentru popoarele asuprite . In carne vie se taie tot ce priveste pe functionari. moldoveni.

alaturi de blocul statelor fasciste. de fapt presedinte real al consiliului de ministri..de analiza a dictaturii lui Carol ("Lupta de clasa" -martie 1938) "Regele Carol a calcat din nou juramintul depus pe constitutia tarii. Iata de ce ar fi nejust sa socotim dictatura regelui Carol ca dictatura militara.Alegerile comunale si cele generale parlamentare fixate pe ziua de 2 martie sint aminate sine die (fara termen). cum le declara chiar regele in manisfestul sau..) Politica antinationala a regelui Carol n-are nici simpatiile unei bune parti din ofiterimea superioara. (. minbe. oameni de-ai regelui. mondiala. (. de-ar veni in Franta un guvern "national" de dreapta si sub comanda Marii Britanii s-ar infaptui un nou pact Locarno pentru deslantuirea razboiului contra URSS. infiintarea "strajeriei" lichidarea brumei de autonomie a miscarii cooperatiste. inarmarilor si pregatirilor de razboi. Acesti politicieni chiar ar fi declarat ca se leapada de partidele lor.curente de apa etc. industriasilor si marilor proprietari. de buna vecinatate cu Uniunea Sovietica.Tatarescu din partidul national-liberal . numind pe toti comandantii de garnizoane in posturile de prefecti . a interzis activitatea ttuturor partidelor politice. (. nu s-a manifestat ca atare in mod deschis.) Regele Carol ar fi vrut inca in decembrie. Vice-presedinte.. Bratianu . taranilor si micii burghezii de la orase de a patrunde in universitati si apune stiinta in serviciul poporului. hotarît.. a extins starea de asediu asupra intregii tari. care lupta in special in contra incheierii tratatului de asistenta mutuala cu URSS. dizolvarea sindicatelor muncitoresti saau nationalizaarea lor . pentru aprovizionarea armatei cu toate necesare pentru razboiul care se pregateste si pentru dezvoltarea industriei "nationale" de razboi si numai cind situatia internationala se va schimba.cele mai agesive ale capitalului monopolist roman si marii mosierimi romane . intrind in actualul guvern de dictatura regala. . rapirea restului libertatilor democratice ale maselor muncitoare . sa fie instalata dictatura militara fascista in Romania si impus poporului român si popoarelor din România sa participe la acest razboiu. proprietatile statului .de "largirea prieteniilor si fata de alte state mari". guvern care ar face impresie omului de pe strada. exproprierea cit mai grabnica a taranimii sarace si mijlocii si concentrarea paminturilor in mosierilor. apropierea energica de Germania si Italia fascista. cucerirea de noi teritorii si populatii de exploatat. Iata de ce "se multumesc astazi cu instalarea dictaturii regelui Carol". asigurind cistiguri grase bancherilor . este adus din nou Tatarascu. impieddicarea fiilor si ficelor muncitorilor. ajutorarea fascistilor in actiunea lor pogromista etc. pentru ca ei au nevoie de ajutorul financiar si material al Frantei si Cehoslovaciei.. bancherilor chiaburilor si ajutorarea acestora din partea statului si ale asigura cistiguri prin introducerea tehnicii moderne si exploatarea nemarginita a muncitorilor agricoli. El a supendat constitutia . Noul guvern este prezidat de patriarhul Miron Cristea. atunci. guvern de oameni batrîni. guvernul Tatarescu insusi.un fascist care de frica maselor. care are insa si conducerea ministerului de externe si deci . intensificarea fascizarii tarii. intensificarea jefuirii popoarelor asuprte .) Regele si guvernul Tatarescu impaneaza armata cu elemente reactionare fasciste si intrebuinteaza armata contra poporului (impuscaarea grevistilor si a taranilor. dar n-ar fi putut gasi ofiteri superiori care sa-si asume raspunderea continuarii politicei lui antinationale. care creiaza un guvern nu al unui partid fascist sau fascizant. dar si de arpopiere. Pentru a-si atinge scopurile. toate partidele si gruparile fasciste si gruparea lui Gh. a inasprit cenzura lasind-o numai in miinile militarilor si declara ca va guverna un timp fara parlament. cele mai sovine. Este limpede! Virfurile cele mai reactionare . punerea tuturor greutatilor pe spinarea maselor populare . Astazi insa regele si fortele reactiunii din Romania sint nevoiti sa continue politica de alianta cu Franta si Cehoslovacia. rapirea drepturilor politice ale functionarilor publici . paduri.secretar general al PCR. orientarea mai hotarita spre blocul statelor fasciste si razboiul alaturi de ele. camarila si virfurile cele mai agresive ale capitalului monopolist român si marii mosierimi nu vor sa provoace opinia publica. in frunte cu rgele si camarila vor cu orice pret sa continue politica lor antinationala de acaparare cit mai in graba a bogatiilor tarii: terenuri petrolifere." 13.. care ar avea "grije" de interesele poporului român si popoarelor din România. a jefui mult mai intens muncitorimea si taranimea si masele largi ale micii burghezii de la orase -punind pe spinarea lor toate cheltuielile aparatului de stat. de ex. sa instaleze dictatura militara fascista fascista deschisa. ci un guvern de reactionari. a trecut toata puterea in miinile militarilor . Japonia in vederea perspectivei de mai sus. PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (Monarhia-2) /din articolul lui Boris Stefanov . Regele. Germania. fata de Italia..

reprezentantul celor mai mari si reactionari capitalisti si mosieri .. pace. dictatura regala oscileaza din nou spre imperialismul anglo-francez.) Acest guvern va duce lupta in contra poporului român si contra popoarelor din România. (. dictatura regala este nevoita sa pregateasca livrarea poporului roman si popoarelor din Romania hitlerismului. " /din articolul lui Sorin Toma privind situatia ext.organizatie cu tendinta fascista si 2 membri ai P. Taranii ucrainieni si rusii albi erau macelariti .. de inarmare si pregatire intensiva de razboi.. Presa dictaturii regale a comentat favorabil incheierea aliantei militare intre Anglia ..a României.) Dictatura regelui Carol.L. (. 3 milioane de rusi albi. Sub pressiunea imperialistilor englezi. exponentul magnatilor industriei de razboi britanice . Unii reactionari si aderenti ai politicii antinationale a regelui. Maresal Averescu. MUNCITORI ! TARANI! CETATENI! Daca regimul dictaturii regale nu va fi doborit... seful Frontului Românesc . este acordarea de posturi de ministri fara portofoliu fostilor prim-ministri. iar chiaburii si mosierii sint crutati. nici o organizatie culturala. Concentratii sint in cea mai mare parte maltratati.....) Nou in acest guvern..... Taranii saracio sint jefuiti prin rechizitii. Aceasta politica de tradare nationala este principala cauza a prabusirii fulgeratoare a Statului polon in fata superioritatii tehnice si numerice a armatei germane si fata de lipsa de ajutor din partea Angliei si Frantei imperialiste.) Stapinii Poloniei au dus un razboi de exterminare impotriva popoarelor conlocuitoare. duce aceasi politica de tradare nationala pe care a dus-o guvernul polon (. cind luptau impotriva exploatarii salbatice a mosierilor si pentru drepturile lor nationale.N. provocator de razboi.oameni care n-au in dosul lor partid politic:Iorga.) Lozinca sovina imperialista a dictaturii regale de . Intrucit aceasta intentiune a virfurilor capitalului monopolist roman si marei mosierimi romane nu corespunde spiritului maselor care vor pace si violeaza sentimentele lor de prietenie si simpatie fata de popoarele tarilor democratice din Apus si Uniunii Sovietice ." /din Manifestul CC al PCR . ne asteapta soarta nenorocita a popoarelor din Polonia. 7milioane de ucrainieni.. Anghelescu (fost ministru la instructia publica in guvernul Tatarascu) si G-ral Vaitoianu. inselator. (.. rapirea tuturor ramasitelor de libertati democratice ale acestora. tocmai fiindca are ca sarcina continuarea si mai hotarita a politicii antinationale a regelui si a reactiunii. de apropiere spre Germania fascista. va contribui la stringerea si mai rapida a tuturor fortelor democratice la infaptuirea poporului român si a popoarelor conlocuitoare din România in lupta pentru pîine. Ofiterii gardisti atita pe concentratii romani contra concentratilor neromani. Vizita lordului Lloyd la Bucuresti . Familiile concentratilor sint lasate fara nici un ajutor.) Dupa ce Uniunea Sovietica a oprit inaintarea Germaniei spre Romania si tarile balcanice. (. spre a asigura in contra vointei acestora continuarea politicii ei antinationale. 3 milioane si jumatate de evrei n-aveau drepturi nationale. a avut ca scop de a tiri Romania in razboiul imperialist european. (.) Guvernul de dictatura regala. niciun ziar si n-are dreptul sa se organizeze in comunitate. Intrrucit Anglia conservatoare cauta o intelegere cu Germania hitlerista regele isi indreapta privirile sale catre imperialismul englez ca prin el sa-si asigure un loc in viitorul razboi antisovietic. capitalistii si mosierii cauta sa indrepte exportul Romaniei spre Anglia si Franta. este privita cu simpatie de Anglia .. In Cadrilater impusca pe taranii bulgari In Basarabia poporul rus n-are nici o scoala . Franta si Turcia. Pogromurile singeroase contra maselor evreiesti se tineau lant.. de orientare spre blocul statelor fasciste si razboiul alaturi de ele in contra U." /din articolul lui H Arion privind razboiul si sarcinile clasei muncitoare ("Lupta de clasa" -decembrie 1939) "(.septembrie 1939 "(.. inrautatirea situatiei maselor..asigura continuarea politicii antinationale a regelui si a reactiunii. Aceasta dorinta a regelui.("Lupta de clasa" iunie 1938) "(. libertate si pamînt. ba prin Anglia. care tenteaza cu profituri mai mari. Dr.S. incet. Ea cauta aceste drrumuri laturalnice ba prin Italia . ca intarire a pacii in Balcani. Comunitatile din Ardeal si Dobrogea au fost date pe mina elementelor celor mai reactionare si fasciste. Mironescu si Vaida-Voevod. pe cai laturalnice.) Guvernul dictaturii regale continua politica de suprire salbatica a popoarelor conlocuitoare. infometati si siliti sa mearga in haina lor civila..) Regele si virfurile reactionare care stau in dosul lui cauta un drum spre Hitler care sa-si asigure loc in viitorul razboi antisovietic.

in Basarabia... Ea sa straduit sa transforme Romania intr-o baza de atacare a Uniunii Sovietice . printr-un acord incheiat intre Iugoslavia. care in urma domniei sale brutale si singeroase . (. Bucovina si Moldova. Franta si Italia. indreptat exclusiv impotriva Uniunii Sovietice. In ziua de 8 iunie se implinesc 10 ani de la venirea in tara a lui Carol al II-lea Hohenzollern si de la inscaunarea lui pe tronul Romaniei.) a declarat provocator fata de Ungaria revizionista ca "ordinea staabilita prin tratatul de la Trianon -e o ordine fireasca ce nu se mai poate schimba " Domnul ministru de externe a vorbit mult despre politica de "raporturi pasnice si de buna vecinatate" fata de URSS cind in Bucovina .) Dictatura regala a dus o politica dusmanoasa impotriva Uniunii Sovietice inaintea izbucnirii razboiului imperialist european . de catre marile puteri imperialiste . (. dictatura regala a concentrat la granitele Uniunii Sovietice . prin actul istoric de eliberare a popoarelor bielorus si ucrainian din fosta Polonie si prin incheierea tratatului de frontiera si amicitia cu Germania. El asteapta cu infrigurare comanda burgheziei internationale sa atace Uniunea Sovietica . disparuta de pe harta Europei.. aproape 1 milion de soldati. Finlandei si altor tari vecine cu URSS.. PCR lupta cu tot ce-i sta in cale (Monarhia-3) /din brosura "Romania sub Carol II" editata de CC-PCR -iunie 1940 (inainte de ultimatumul sovietic pentru Basarabia) "Romania sub domnia lui Carol al II-lea Hohenzollern 10 ani de imbogatire si parvenire insolenta. sub presiunea Germaniei naziste. 1 milion de soldati sint concentrati impotriva tarii socialismului. Basarabia si Moldova. de chinuri si lipsuri pentru populatia muncitoare. la granitele noului stat socialist al muncitorilor si taranilor liberi. Ea se lasa tirita in toate combinatiile razboinice ale provocatorilor de razboi din Anglia. regele Caarol intimpina la inceputul domniei sale o pozitie hotarita din partea partidului liberal.. toata populatia muncitoare din Romania priveste cu adinca ura si revolta prezenta de 10 ani a lui Carol Hohenzollern la conducerea tarii. (. cu cit numai si numai datorita politicii consecvente de pace a URSS . Sub masca "neutralitatii" clasele stapinitoare asteapta momentul sa goneasca popoarele Romaniei in flacarile mistuitoare ale incendiului european.) Grigore Gafencu (. este cu atit mai straniu. Romania si Ungaria." 14.. pentru demobilizarea la granitele comune cu Ungaria. Imperialistii anglo-francezi si burghezia italiana au incurajat mobilizarea armatelor romane contra URSS-ului . Pentru a-si atinge scopurile. Oamenii dictaturii regale cauta sa dea acestei aniversari un caracter de mare sarbatoare nationala. Afara de o clica restrinsa de profitori ai regimului dictaturii regale .. pentru pastrarea si marirea prazii de la Trianon si Neully.) AGENT AL FINANTEI INTERNATIONALE Trimis si sustinut de cercurile financiare anglo-franceze. Acest act al dictaturii regale de provocare antisovietica . pentru proslavirea si preamarirea regelui Carol. regele Carol se arata ca cel mai mare dusman al muncitorimii si taranimii sarace."apararea granitelor" este susstinuta de Anglia si Franta prin "garantiile date Romaniei impotriva unei agresiuni". Prin pactul de neagresiune cu Germania.. regele declara ca principalul dusman al celor . Valoarea acestor garantii a aratat-o garantia data Poloniei lui Ridz Smygly si Beck. regele Carol cauta in primul moment sa traduca in practica planurile ei imperialiste si razboinice in aceasta parte a Europei. cel mai hotarit sustinator al unei coalitii antisovietice alaturi de conducatorii reactionari ai Poloniei.) SLUGA CREDINCIOASA A IMPERIALISWMULUI AGRESIV Sustinut de cercurile cele mai reactionare ale finantei anglo-franceze.. (.. dupa pilda conducatorilor banditi ai Poloniei si Finlandei. Insa dictatura regala nu urmeaza pilda tarilor baltice care si-au asigurat pacea si independenta. Dupa izbucnirea razboiului in Europa. Noul guvern al dictaturii regale se pregteste febril de razboi sub masca "neutralitatii".. patria socialista a tuturor celor ce muncesc in lumea intreaga. Romania n-a fost inghitita pina acum de viltoarea razboiului imperialist. (. Cu ocazia iscalirii pactului militar cu Polonia.. prin incheierea pactelor de asistenta mutuala cu URSS. conform acordului de la Munchen. a devenit omul cel mai impopular . Uniunea Sovietica a salvat tarile baltice si sud-estul Europei de la macelul imperialist. cel mai nesuferit din tara lui. de lux si desfriu pentru clica imperialista a regelui-calau 10 ani de exploatare si opresiune singeroasa .) Chiar din primii ani de guvernare. s-o foloseasca pentru popularizarea cit mai larga a ideii monarhice .

Carol Hohenzolern cauta sa puna monopol si pe viata culturala a tarii.) ORGANIZATOR AL SOTNIILOR NEGRE Nemultumirea tineretului de situatia de sub regimul regal . un jaf nemaipomenit al celor ce muncesc.. (. pentru a creea astfel amantei sale dreptul de a locui la palatul regal. supunerea oarba si admiratia pentru ordinea sociala bazaata pe exploatarea celor ce muncesc.(. incultura si bolile sociale .... lucreaza in intelegere cu ceilalti mosieri mari ca Garofild. sub scutul teroarei singeroase.. opreste manifestarea libera a scriitorilor si publicistilor talentati.) Regele organizeaza bande de progromisti ai populatiei evreesti nevoiase. pe a carei exploatare. lucrai care sfideaza cele mai elementare notiuni de filosofie si sociologie.. regele desavirseste in mod sistematic politica de fascizare a tarii pregatind lovitura decisiva pentru instaurarea dictaturii fasciste deschise. regele Carol se ataaseaza tot mai mult de imperialismul german. in schimb curtea regala risipesste fara rusine banii poporului muncitor si traieste intr-un lux si desfriu revoltator. sint folosite de regele-calu pentru promovarea unui curent politic reactionar in sinul tinerei generatii. ucrainieni si unguri. reprimatorul miscarilor revolutionare din tarile capitaliste. regele-calau isi atinteste privirea asupra tinerii generatii in care el vede elementul cel mai usor de influentat.) Prin guvernarea de 4 ani a lui Tatarescu (1933-1937) bazata pe abuzuri si legi exceptionale . proslavit de camaarila sa ca "rege al taranilor".) CEL MAI MARE MOSIER-EXPROPRIATORUL TARANIMII Chiar din primul an al venirii saale pe tronul Romaniei. urit de popor.) Regele calau ordona fara mila impuscarea taranilor bulgari. (... Sub scutul cenzurii. Carol Hohenzolern o marita cu colonelul Ernest Urdareanu. cel mai activ pe vremea aceea si in care finanta internationala vede pe agresorul viitor impotriva US.. Traducatorul politice imperialiste si razboinice. Carol Hohenzolern se pune in fruntea Academiei Romane si obliga pe membrii acesteia sa falsifice istoria in favoarea sa ca exponent al inperialismului roman.) JEFUITOR NERUSINAT AL POPULATIEI MUNCITOARE SI NEVOIASE Cointeresat in majoritatea intreprinderilor bancare si industriale. Ionescu-Sisesti etc. el uniformizeaza presa . regele Caarol introduce metodele de guvernare teroriste ale fascismului itelian si hitlerismului german. este supusa de el unui regim de munca din cele mai insuportabile...... Venit in tara cu amanta sa . EL introduce teroarea si persecutia nationala in scoli si universitati... regele Carol organizeaza .) PROMOTOR AL TEROAREI POLITICE In politica interna . este tinuta cu totul departe de cultura.. (.) DICTATOR SINGEROS SI HARPARET . O mare parte a tineretului. El infiinteaza editura Fundatiilor Regale in care tipareste carti de glorificare a sa . (. El supune controlului sau toate manifestatiile culturale si suprima din radaacini orice creatie literara sau stiintifica care n-ar fi cit de putin in spiritul tendintei lui de dominatie dictatoriala. numeste pe acesta maresal al Curtii Regale . cu capitalul romanesc si strain. (. industriasul si bancherul Hohenzollern isi bazeaza bogatia si puterea economica.) Sufletul nevinovat al tineretului studios este impanat cu sentimente si porniri cele mai josnice : intoleranta fata de nationalitatile asuprite... (. fii ai muncitorilor si taranilor saraci.. (. rusi.. fara experienta vietii.) FASCIZATOR AL TINERETULUI Lipsit de popularitate. (.. elanul lui tineresc si dorul lui de progres..) EXPLOATATOR SALBATEC AL MUNCITORIMII Clasa muncitoare..) DUSMANUL CULTURII SI SANATATII POPORULUI In tendinta lui de acaparare a puterii politice si economice .. (.. (.) OM STRICAT.. sindicate si asociatii libere si culturale.. fabrici si birouri.. (. ura impotriva muncitorimii constiente . maltrateaza muncitori de alte nationalitati..Din frageda copilarie ei sint fortati de regemul regelui Carol sa munceasca din greu in fabrici si pe ogoare. camrila regala cauta sa-i invrajbeasca pe unii contra altora. mosierul Hohenzollern .PORNIT PE LUX SI DESFRIU Daca in cocioabele muncitorilor si taranilor stapineste mizeria.doua tari este comunismul. (. iar la palat petrece cu bancherii si industriasii evrei si de alte nationalitati. la expropierea taranilor saaraci in favoarea proprietarilor mari si mijlocii.) ASUPRITOR BARBAR AL ALTOR NATIONALITATI Pentru a preveni unirea muncitorilor si taranilor de toate nationalitatile care traiesc pe teritoriul actual al Romaniei si pe care marii capitalisti si mosieri ii exploateaza in modul cel mai salbatec. folosind in primul rind demagogia nationala. (.

.) Basarabenii ca si celelalte nationalitati asuprite si insasi poporul roman privesc cu groaza si revolta intentiile regelui Carol de a extinde macelul imperialist in acesta parte a Europei. de a demasca si de a elimina fara mila din sinul sau pe conducatorii tradatori social-democrati. Molotov . Lenin.. (.. nu va renunta la planurile sale agresive indreptate in primul rind impotriva Uniunii Sovietice. condamna politica lui de continui provocari impotriva patriei socialiste. Proletariatul din Romania. impuscarea femeilor celor concentrati si a rezervistilor chemati sub drapel. agentul credincios al marii finante internationale.. nationalitatile asuprite la lupta comuna impotriva imperialismului roman ! ZID IN JURUL UNIUNII SOVIETICE -PUTERNICUL STRAJER AL PACII INTRE POPOARE.PCR -8 August 1940 " MUNCITORI.. regele razboinic nu gaseste alt raspuns decit trimiterea a 30 de divizii la granita sovietica. (. tarani. (. mai ales prin dezvoltarea industriei de razboi. (. Stalin muncitori.. Carol Hohenzolern introduce dicttura terorista feroce. adica in directia industriei grele si a industriei de razboi..) CEL MAI MARE CAPITALIST. se face in directia ramurilor industriale care nu simt nevoia desfacerii produselor lor pe piata larga. (.. la conducerea concernului Resita. (. sub conducerea Partidului Comunist.. Cel mai bogat om din tara..) Sub steagul internationalismului proletar.. cel mai mare latifundiar. PROVOCATOR DE RAZBOI ANTISOVIETIC Impletind tot mai mult interesele camarilei regale cu cele ale imperialismului agresiv franco-englez. TARANI..) Prin calatoria sa in strainatate dupa instaurarea dictaturii deschise. La politica de pace a Uniunii Sovietice expusa de tov.. regele dictator adinceste si mai mult exploatarea si mizeria maselor muncitoare din Romania. va insemna pentru populatia muncitoare un adevarat dezastru. vizind cucerirea de noi teritorii . de a le conduce la lupta unita revolutionara impotriva acestui regim imperialist singeros . INDUSTRIAS DE RAZBOI Industrializaarea fortata a tarii comandata de capitalistul Hohenzollern pe baza infometarii maselor muncitoare ..) Prin politica sa externa imperialista . sub stagul lui Marx. asigura capitaluilui francez si belgian un bun plasament in uzinele de armament ca FrancoRomana din Braila . cel mai hraparet capitalist si mosier. dar Carol Hohenzollern .unicul stat care lupta intr-adevar pentru pacea intre popoare . desfiinteaza partidele si pune baza Frontului "Renasterii Nationale" -partidul razboiului si teroareisingura organizaatie politica admisa. INTELECTUALI ! . pregatita de regele-calau sub imboldul stapinilor sai imperialisti anglofrancezi. nu poate opri actiunea femeilor ramase fara ajutor. in fabricile de armament Copsa Mica si Cugir.. de a stringe rindurile in jurul URSS-ului patria socialista.) Treptat Carol Hohenzollern pune stapinire pe Banca Nationala si cu ajutorul acestei institutii comanda intreaga viata economica a tarii. (.) Jos regimul dictatorial al regelui-calau Carol Hohenzollern ! (. apara interesele vitale ale celor ce muncesc din toata lumea. Concordia din Ploiessti si altele. regele numeste anul trecut pe sotul amantei sale Ernest Urdareanu.. atit pentru el cit si pentru stapinii sai imperialistii anglo-francezi. regele cauta sa transforme Romania intr-o baza militara bine inarmata in razboiul pe care-l pregateste impotrriva patriei muncitorilor si taranilor liberi. Engels. pe scaderea continua a consumului produselor fabricate. Carol Hohenzollern devine animatorul si realizaatorul planurilor agresive ale imperialismului romanesc.) Teroarea singeroasa .. are sarcina istorica de a organiza alianta clasei muncitoare cu taranimea si nationalitatile asuprite. cointeresat direct in exploatarea salbatica a maselor muncitoare mai ales in calitatea sa de mare industrias de razboi. PATRIA CELOR CE MUNCESC DIN LUMEA INTREAGA !" /din Manifestul CC....) Intrarea Romaniei in razboi. (. ajuns dictator brutal si lacom al politicii si economiei romanesti.. de subjugarea si exploatarea noilor popoare.. (.) Inginerul Malaxa devine principalul colaborator al industriasului de razboi Hohenzollern.) Singura forta capabila de a se opune cu suces regimului dictatorial si de a salva poporul muncitor de grozaviile care-l asteapta in cazul dainuirii acestei domnii tiranice este forta clasei muncitoare din Romania. Industriasul de razboi Hohenzollern cointereseaza capitalul englez in concernele Resita si Malaxa. regele Carol isi asigura sprijinul finantei anglo-franceze pentru dezvoltarea industriei de razboi. (.Prin lovitura de stat din februarie 1938. lasate de guvernul regelui calau prada foametei si mizeriei impreuna cu copiii lor. direct interesat in propasirea industriei de razboi.

. Tactica noastra in perioada trecuta a fost tactica frontului unic si a frontului popular cu partidul social-democrat si cu partidele burghezo- . miscarile revolutionare ce vin in Macedonia si Bulgaria si.. va chemam la lupta revolutionara sub drapelul rosu al internationalismului proletar . Paralel cu prefacerea României într-o colonie a Antantei va merge si înasprirea exploatarii si asuprirei clasei muncitoare..) Frontul exploatatilor si asupritilor contra exploatarii si asupririi ! Contra inarmarilor pe spinarea celor ce muncesc ! Nici un ban pentru razboiul bogatilor ! Pentru desconcentrare ! Preveniti pogromurile antievreesti ! Jos guvernul dictaturii regale feroce a banditilor imperialisti ! La lupte revolutionara pentru un guvern popular ! Afirmati-va cu glas tare pentru amicitie cu URSS ! Trebuie cucerita libertatea pentru toti detinutii revolutionari. vinovati de razboiul "imperialist" erau cei ce aveau sa devina aliati si tarile victime /din Rezolutiile Congresului III al PCR (Viena 1924) "(.. cer modificarea corespunzatoare in tactica Partidului Comunist din România..Indiferent de nationalitate. cotropitori guvernul pogromurilor antisemite .)" /din articolul lui H Arion privind razboiul si sarcinile clasei muncitoare din Romania ( "Lupta de clasa " dec 1939) "(. prin predarea industriei in miinile statului muncitoresc-taranesc si prin suprimarea concurentei ucigatoare va scoate tara din criza actuala..) 11. (.) DAR NU COTROPITORII SINT CHEMATI SA DECIDA ASUPRA SOARTEI POPOARELOR ARDEALULUI SI DOBROGEI ! Nu guvernul Carol-Gigurtu al celor mai feroce banditi imperialisti. Partidul Comunistilor ..) POPOR MUNCITOR ! Voi toti cei exploatati si asupriti fara deosebire de nationalitate ! (.in FRONT UNIC al tuturor exploatatilor si asupritilor impotriva dusmanului comun. (.. Stalin .. o va intari politiceste si va inlatura luptele nationale prin constituirea Federatiei Balcanice a Republicelor Muncitoresti-Taranesti si prinr-asta va crea politiceste si economiceste o mare putere muncitoreasca-taraneasca care poate sa scuture jugul capitalist al Antantei. Pericolul permanent de razboi.steagul lui Marx-Engels. CARE A SLABIT DUPA ELIBERAREA BASARABIEI SI BUCOVINEI DE NORD DAR CARE ESTE MONSTRUOS DE BESTIAL.Fractiunile trebuie nu numai sa sustina revendicarile revolutionare ale organizatiilor amintite si ale opozitiilor din partidele nationale. economice si culturale ale nationalitatilor.. imperialismul din Romania .) Situatia schimbata si sarcinile schimbate in urma razboiului actual.. ci sa cate a lua in miinile lor conducerea acestora. care continua cu provocarile antisovietice si impiedica intrarea in normal a relatiilor intre URSS si Romania si in special realizaarea amicitiei intre popoarele din Roamania si URSS.. Sub acest steag. in toata marimea lor uriasa.Lenin -Stalin . conducatorul iubit al tuturor celor ce muncesc din lumea intreaga.. Guvernul Muncitoresc-Taranesc prin dotarea maselor largi taranesti cu pamint si inventar.. reactiunii imperialiste. In spiritul Pactului Molotov-Ribentrop. Bucovinei de Nord si popoarele Statelor Baltice. De aici rolul unui jandarm al Balcanului ce-i revine României reactionare.sub faldurile caruia 193 de milioane de oameni au cucerit victoria Socialismului in URSS sub conducerea geniala a tov.) Potrivit cu aceasta Partidul trebuie sa creeze fractiuni in toate organizatiile existente politice.) România a devenit unul din vasalii cei mai supusi ai imperialismului vest-european in Europa centrala si in Balcani. rezboinice . jefuitoare numit partidul "Natiunii" . fii si fice devotate poporului muncitor care zac intemnite si lagare de concentrare ! Formati grupuri de autoaparare de masa la orase si sate contra terorii . Aceasta va fi cu atit mai necesar pentru burghezie. a macelului de la Galati si Dorohoi. Noi. Sub acest steag glorios VOM INVINGE SI NOI ! " 15.. (. sub influenta evenimentelor externe. Nu guvernul bandei pogromiste . Sa pornim deci la lupta comuna. regimul burghezo-mosieresc. in sfirsit. vecinatatea Uniunii Republicilor Sovietice fac cu putinta ca problemele sociale ale tarii sa fie desfasurate. in colaborare cu eoica Armata Rosie au fost eliberate popoarele Basarabiei..(.) 9. necesitatea inarmarilor grele sint probleme pe care un regim "democatic" nu le poate rezolva. Avem cu totii un dusman comun -dictatura regala imperialista.. (.(. cu cît situatia generala in Balcani..

(Istoria P.a simtit de acum pe pielea sa labele Antantei. ca Germania pierde coloniile si ca totodata.' (... Inca în 1925. se pastreaza în favoarea Poloniei. au provocat în mod constient razboiul imperialist. de a atrage peninsula Balcanica in zona razboiului. Anglia si Franta au impus învinsei Germanii pactul robilor de la Versailles.). un stat de mîna întîia. sub lozinca mincinoasa a "apararii tarii". 'Astfel. Austria si alte tari) si în lagarul învingatorilor (Antanta plus America) > (Stalin).S. pentru "libertate". care au trecut deschis de partea dictaturii regale. (.S. pregatind un razboi imperialist. sa largeasca razboiul.democratice(PNT. agentul imperialistilor anglo-francezi...)" /din articolul "Razboiul imperialist si inselatoria imperialista" (1939. la congresul al XIV-lea al Partidului Comunist (b) U.tovarasul Stalin a aratat ca pactul de la Locarno nu este altceva decît continuarea pactului de la Versailles (.C..) Burghezia anglo-franceza si lacheii ei. mizerie."Lupta de clasa") "Statele capitaliste si-au ascuns întotdeauna scopurile adevarate ale razboaielor.S. Conform acestui pact Germania a fost lipsita de coloniile ei. atitarea fostului guvern finlandez.(.) Rolul Americii "democrate" si al burgheziei din alte tari "neutre" in actualul razboi : razboiul din Europa a fost întîmpinat de Welstreet (Strada bancilor din New-York) cu un adevarat delir.S.. cu toate ascunzisurile comunicatelor oficiale. sperînd ca va reusi sa provoace un razboi contra Uniunii Sovietice. de Brucker.. Germania. a invincibilei sale puteri..R. înseala popoarele ca ei urmaresc apararea acestor tari. Numai în timpul primei luni a razboiului actiunile la bursa din New-York s-a ridicat la 6 miliarde dolari. Saracioglu.) Imperialistii anglo-francezi urmaresc prefacerea Germaniei într-un vasal si într-un cîmp de atac antisovietic. de flota ei militara. prin groaznice suferinte. impotriva Uniunii Sovietice. la razboiul actual alaturi de imperialismul anglo-francez si impotriva Uniunii Sovietice. rasucita si asezata in patul lui Procust.spunea Vladimir Ilici Lenin la conferinta din Decembrie 1919. încearca sa atite Germania împotriva Uniunii Sovietice. a reusit sa convinga pe conducatorii actuali ai Germaniei sa nu se lase tîrîti într-un razboi contra Uniunii Sovietice si sa se pronunte pentru pace. sub masca "democratiei".. cu acesti partizani ai "uniunii sacre" a claselor stapinitoare si care vor sa salveze interesele si dominatia claselor exploatatoare.. Mai întîi datorita vigilentei politici externe a Uniunii Sovietice.. se duce contra "hitlerismului". (. a Partidului Comunist (b) U. se pastraza în favoarea Frantei. .. Nu se poate face front unic si front popular cu acesti slujitori ai burgheziei si mosierimii. (. 'Fiecare din aceste tari mici. Atlee et Co..) < Dupa terminarea primului razboi imperialist Europa s-a despartit în doua lagare .." /din articolul privind Conferinta Consiliului Antantei Balcanice ( "Scinteia" -februarie 1940) "Conferinta consiliului Antantei Balcanice.) Imperialistii si lacheii lor. lipsuri si moartea a milioane de oameni.Prin conferinta de la Locarno aceasta ordine se consolideaza juridiceste în acel sens ca. a dat la iveala uneltirile blocului imperialist anglo-francez. nu înseamna însa altceva decît politica de largire a razboiului."în lagarul statelor învinse (Germania. reprezentantul Turciei. alde Blum. dusman al poporului finlandez. noile hotare ale Germaniei .. pentru profitul burgheziei americane.. Insa conducatorii acestor partide dizolvate..(b) U.) In urma pacii de la Versailles a crescut imperialismul german si a venit la putere nazismul si s-a creat axa agresiva Berlin-Roma-Tokio. Imperialistii anglo-francezi si lacheii lor social-democrati afirma ca razboiul lor cu imperialismul german. Toate garantiile anglo-franceze acordate statelor mici.R. iata rolul "neutralei" Americi . de aviatia militara si silita sa plateasca invingatorilor contributiuni de miliarde. prin aruncarea poporului muncitor in razboiul actual. sa submineze relatiile prietenesti dintre aceste doua state. a lucrat aci cu . de armata regulata.) .S. .(.. (. incurajarea taberei razboinice anglo-franceza pentru largirea razboiului. cautînd sa atraga tarile mici în razboi. care a fost sustinuta si incurajata de imperialismul anglo-francez.S.. "Axa" a fost distrusa în conditiile cunoscute de Marea Uniune Sovietica. Acesti conducatori ajuta dictatura regala sa arunce toate sarcinile si suferintele politicii provocatoare la razboi a claselor stapinitoare pe umerii claselor muncitoare.(. PNL) împotriva pericolului fascismului si al razboiului. (. a fost redusa în stare de stat de mîna a doua '. Imperialistii n-au reusit sa provoace un razboi între Germania si U.) Goana dupa profit . "democratie" etc. ceea ce vizeaza de mult capitalismul..) Inca pe atunci tovarasul Stalin a aratat ca imperialistii englezi. trebuie sa ia toate masurile pentru a stoarce o suta treizeci miliarde aur.. chiar daca nu l-au dorit în felul în care el a devenit un fapt. de robirea acestor tari de catre imperialism.S. apoi datorita faptului ca U.. PRT.

provocatoare de razboi. catre Comitetul teritorial din Transilvania si Banat al P. el se orienteaza din ce în ce mai mult spre blocul anglo-francez.S. Caci e absolut clar ca cine vrea pace nu se orienteaza spre blocuri imperialiste. Nu.R. pericolul transformarii celui de al doilea razboi imperialist in razboi mondial. Maniu si gardistii vor sa arunce poporul român in aventura razboinica. cu Ungaria si Bulgaria.C. Zorile pacii nu se vad înca. despre "întoarcerea privirilor si a sufletului spre Italia fascista". ca baza de atac contra U.. mascata de strigatele lor despre un pretins amestec al Internationalei Comuniste in treburile interne ale acestor state.R.. de a mentine România Mare ca jandarmul contra bolsevismului. cuprinzind referiri la tactica P. Alta parte. Internationala Comunista a demascat la timp semnificatia adevarata a pactului "anticomintern" ca unealta pregatirii razboiului de catre hitleristi.R.(. activitatea josnica de subminare a hitleristilor in statele straine . Cine vrea pacea nu duce o politica provocatoare antisovietica Cine vrea pacea se orienteaza spre U. (. al P. (…. nicidecum.) si cu cele ce vor urma . datat 9 iulie 1940. pentru lupta impotriva fascismului si a razboiului ce se pregatea. ajutind la mobilizarea maselor celor care muncesc pentru apararea intereselor lor economice si politice .S. Orientarea politicii externe a guvernului de banditi imperialisti din România spre axa Roma-Berlin nu trebuie sa însele pe nimeni.S. pentru a se avea masura ipocriziei perfide ce determina aceasta temporara "schimbare la fata " /din Hotarirea Prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste (1943) " Rolul istoric al Internationalei Comuniste. a dat faliment si clica reactionara burgheza si social democrata bancrutare se bat între ele pentru mentinerea mai departe /a/ situatiei lor de clase privilegiate. din august 1940 1. ca aceasta trecere de la imperialismul anglo-francez la cel germano-italian ar însemna asigurarea pacii in sud-est. avind ca scop tirirea popoarelor noastre in tîlharescul razboi. ca ea a aparaat invatatura marxista de la vulgarizarea si deformarea ei de catre elementele oportuniste din miscarea muncitoreasca . adoptate de primul congres al Internationalei Comuniste si care corespundea cerintelor initiale ale perioadei de renastere a miscarii muncitoresti .23 " Politica burgheziei si Soc. blocuri beligerante. constituita in anul 1919 in urma prabusirii celor mai multe dintre vechile organizatii muncitoresti dinainte de razboiu..R. a crescut enorm de mult. palavrageala despre "politica pacifica a Italiei".) 16. a contribuit intr-o serie de tari la stringerea muncitorilor de avangarda in partide cu adevarat muncitoresti. cu mult inainte de razboiu. ca la Belgrad "s-a consolidat pacea"..S.C. (. a acestei cotropitoare de popoare.) Cu toate oscilarile guvernului de banditi de la noi.C.. " /din raportul întocmit de Luca Laslo (Vasile Luca).) Tot mersul evenimentelor in sfertul de secol scurs si experienta acumulata de Internationala Comunista au confirmat in mod convingator ca formele de organizare ale unirii muncitorilor .Razboiul imperialist se tot întinde. in contextul izbucnirii razboiului. in problemele nationala si teritoriala ale statului român /nr. a constat in faptul.. ferirea popoarelor din România de macelul imperialist.) Palavrageala presei oficiale a dictaturii regale si a aceleia vindute ei.destula insistenta pentru realizarea planurilor de crearea a Blocului politico-economic al statelor balcanice supuse in întregime imperialismului anglo-francez. Autodizolvarea Kominternului si strategia comunista pentru etapa coalitiei antihitleriste Nota : a se compara cu episoadele precedente (de exemplu -14. Intro parte. de la "Romänia" la " Lumea Noua"." /din Instructiuni ale C.. pentru a arunca România ca minge de joc in mîinile imperialismului german sacrificind interesele vitale si independenta poporului român.C. unica tara din lume care duce într-adevar o consecventa politica de pace intre popoare.. Dimpotriva. .R. deveneau tot mai invechite pe masura cresterii acestei miscari si a complicarii problemelor ei si se transformau chiar intr-o piedica a consolidarii partidelor muncitoresti nationale. cum ne-a aratat atît de clar tovarasul Molotov.Dem. Ea a demascat incontinuu ..

. Pieck.. Prezidiumul Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste face un apel tuturor aderentilor Internationalei Comuniste de a-si concentra fortele pentru sprijinirea prin toate mijloacele si pentru participarea activa la razboiul eliberator al popoarelor si al statelor coalitiei antihitleriste pentru cea mai grabnica infringere a dusmanului de moarte al muncitorilor .V. CONSTA IN SPRIJINIREA PRIN TOATE MIJLOACELE A EFORTULUI DE RAZBOIU AL GUVERNELOR ACESTOR TARI IN SCOPUL ZDROBIRII CIT MAI GRABNICE A BLOCULUI HITLERIST SI ASIGURAREA ALIANTEI INTRE POPOARELE IUBITOARE DE LIBERTATE PE BAZA INDEPENDENTEI LOR. Acum si acestei calomnii i s-a pus capat c. IN TARILE COALITIEI ANTIHITLERISTE DATORIA SFINTA A MASELOR LARGI POPULARE SI IN PRIMUL RIND A MUNCITORILOR . Thorez. Manuilski. a adresat Presedintelui Consiliului Comisarilor Poporului. Rakosi (Ungaria). ci conform ordinelor primite "din afara".) Prezidiul Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste.) a aratat cu o claritate si mai mare ca ridicarea nationala si mobilizarea maselor pentru cea mai grabnica victorie asupra dusmanului . sapind un sant adinc intre tarile devenite purtatoare ale tiraniei hitleriste si popoarele iubitoare de libertate reunite intr-o puternica coalitie antihitlerista.. Ana Pauker (Romania) . ca Moscova ar intentiona sa se amestece in treburile interne ale altor tari si sa le bolsevizeze. intr-o singura tabara national-eliberatoare de lupta impotriva fascismului . Kolarov. d.. Marty. d. liberind sectiile Internationalei Comuniste de obligatiile decurgind din regulamentele si deciziile Internationalei Comuniste.. propunerea urmatoare : A dizolva Internationala Comunista ca centru de conducere al miscarii muncitoresti internationale.Razboiul mondial dezlantuit de hitleristi a facut ca deosebirile in situatia diferitelor tari sa devina si mai accentuate. Socot dizolvarea Internationalei Comuniste cit se poate de oportuna tocmai in momentul crucial cind fiara fascista isi incordeaza ultimele ei forte si cind este necesar sa se organizeze asaltul comun al tarilor iubitoare de libertate pentru a dobori definitiv aceasta fiara si a . Jdanov. isi permite de a depune spre aprobarea sectiilor Internationalei Comuniste.. Ercoli. b. tov. corespondentul sef al agentiei Reuter la Moscova. La prezenta hotarire au aderat urmatorii reprezentanti ai partidelor comuniste : Bianco (Italia). (.. Membrii prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste : Dimitroff.(. Florin. neavind posibilitatea . de a convoca Congresul Internationalei Comuniste. Dolores Ibaruri (Spania). indifereant de apartenenta de partid si de religie . IN TIMP CE IN TARILE BLOCULUI HITLERIST SARCINA PRINCIPALA A MUNCITORILOR. usureaza munca patriotilor din toate tarile iubitoare de libertate in vederea unificarii tuturor fortelor progresiste si unirea lor . Gotwald. Koplenik. Acum acestei minciuni i s-a pus in sfirsit capat. Dizolvarea Internationalei Comuniste este justa deoarece aceasta dizolvare : a. King . demasca calomniile dusmanilor comunismului din sinul miscarii muncitoresti ca partidele comuniste din diferite tari nu desfasoara activitatea lor in interesele popoarelor . impotriva hitlerismului. Toate aceste imprejurari aratau ca dizolvarea Internationalei Comuniste serveeste pentru consolidarea mai departe a frrontului unic al aliatilor si al tuturor natiunilor unite in lupta impotriva tiraniei fasciste.a fascismului german si a aliatilor si vasalilor sai. Kuusinen. pot fi realizate in modul cel mai bun si mai rodnic de avangarda miscarii muncitoresti a fiecarei tari in cadrul statului sau..) Plecind de la consideratiile expuse mai sus si tinind seama de cresterea si maturitatea politica a partidelor comuniste si a cadrelor lor conducatoare in diferite tari. o scrisoare prin care il ruga sa raspunda la o intrebare care intereseaza opinia publica engleza. Lehtinen (Finlanda).. demasca minciuna hitlerista .) RASPUNS : < Dizolvarea Internationalei Comuniste este justa si oportuna deoarece aceasta dizolvarea usureaza organizaarea asaltului comun al tuturor popoarelor iubitoare de pace impotriva inamicului comun . in conditiile razboiului mondial. (. A TUTUROR OAMENILOR MUNCII SI A TUTUROR OAMENILOR CINSTITI CONSTA IN A CONTRIBUI IN TOATE MODURILE LA INFRINGEREA ACESTUI BLOC PE CALEA SUBMINARII INTERNE A MASINII DE RAZBOIU HITLERISTE SI A CONTRIBUI LA RASTURNAREA GUVERNELOR VINOVATE DE DEZLANTUIREA RAZBOIULUI. IVStalin. usureaza munca patriotilor din toate tarile pentru unirea tuturor poporelor intr-o singura tabara internationala de lupta impotriva primejdiei dominatiei mondiale a hitlerismului si pregateste terenul pentru realizarea aliantei tuturor popoarelor pe baza egalitatii lor.Stalin referitor la autodizolvarea cominternului "La 21 Mai.) In acelasi timp razboiul de eliberare a popoarelor iubitoare de libertate impotriva tiraniei hitleriste (.. (. Moscova 15 Mai 1943 " /din interviul lui I.

Comitetul Central constata ca munca organizatorica a sa si a intregului partid a ramas mult in urma in ce priveste realizarea sarcinilor just stabilite fata de conditiunile obiective favorabile si fata de spiritul adinc revoltat al poporului impotriva cotropitorilor fascisti si ai slugilor lor tradatoare de la cirma tarii.. In care se vede ca noua linie ("nationala") primita de la Moscova . CC al partidului nostru s-a adresat in repetate rinduri organelor conducatoare ale partidelor democratice cu propuneri de colaborare. 2.(….. ) In legatura cu dizolvarea Internationalei Comuniste .. Lipsa controlului executarii hotaririlor. care se apropie o data cu zdrobirea completa si inevitabila a hoardelor lui Hitler si cu prabusirea Germaniei hitleriste. Stalin" 17. in ultimul moment. in spiritul celor 10 datorii ale fiecarui comunist. Mihaescu. a provocat deruta si confruntari "fratricide" in sinul PCR /din Hotarirea Comitetului Central al PCR privind dizolvarea Internationalei Comuniste si sarcinile PCR .Munca centrala a partidului pentru subminarea masinii de razboiu a lui Hitler si Antonescu este sectorul de munca ramas si azi cel mai mult in urma-munca patriotica intre soldati si ofiteri.COMUNISTII RENUNTA LA ORICE LOZINCA CARE AR PUTEA SA-I DESPARTA DE CELELATE PARTIDE SI GRUPARI PATRIOTICE PENTRU ZDROBIREA NATIONALA A POPORULUI ROMAN. Cauzele acestei ramineri in urma sint urmatoarele : 1. care zac in inchisori si lagare de concentrare. Dizolvarea Internationalei Comuniste demasca definitiv si minciuna despre "amestecul guvernului sovietic in treburile interne ale tarii" Ea pune capat calomniilor dusmanilor partidului nostru.Paneth. cu campania lor josnica despre "razboiul sfint impotriva comunismului" si demasca pentru totdeauna caracterul adevarat al razboiului de jaf si cotropire al banditilor hitleristi ascuns sub masca pactului "anticomintern". La inceputul razboiului criminal al lui Hitler si Antonescu. este singurul partid din tara.)In legatura cu dizolvarea Internationalei Comuniste. insa fruntasii partidelor politice au refuzaat pina azi propunerile partidului nostru. care in atitudinea si activitatea sa . cind calaul Antonescu vrea sa sacrifice ultimele forte ale tarii pentru razboiul pierdut al lui Hitler arucind tara la catastrofa nationala si cind ridicarea la lupta a poporului pentru salvarea sa nu mai poate intirzia. J. Cu stima . ) In cursul razboiului blestemat al lui Hitler si Antonescu." In platforma sa din 6 septembrie 1941 CC a declarat categoric : "In interesul Frontului Unic National pentru zdrobirea fascismului cotropitor si libertatilor democratice. In aceasta lupta mareata de eliberare nationala au fost arestati sute de membri ai partidului nostru.Kornhauser. cei mai buni fii ai poporului. (. Comitetul Central subliniaza ca partidul nostru crescut si educat in spiritul internationalismului proletar . Dizolvarea Internationalei Comuniste usureaza munca partidului in momentul decisiv..) Dizolvarea Internationalei Comuniste a spulberat definitiv minciuna hitleristilor si slugilor lor . ei vor raspunde la fel cu tradatorii de la cirma tarii pentru catastrofa nationala a Romaniei.Comitetul central si organizatiile de partid nu si-au insusit . In aceasta lupta pe viata si pe moarte au cazut comunistii : Filimon Sirbu. Comitetul Central a declarat in Circulara sa din 8 iunie 1941: "CC a pus ca sarcina principala lupta pentru realizarea Frontului Unic National al poporului roman impotriva fascismului german si a clicei sale de tradatori de tara. sabotajul si lupta de partizani.. amintirea caror va trai in inima poporului. . Comitetul Central si organizatiile de partid inca nu si-au recladit munca lor de partid pe baze noi de razboiu.Zsabo si altii. s-a condus si se conduce NUMAI DUPA INTERESELE GENERALE ALE POPORULUI ROAMN. fixate in Rezolutia CC din Ianuarie 1942. Justin Georgescu.elibera popoarele de sub jugul fascist. ca noi am activa dupa ordinile primite din afara si nu in interesul poporului roman. Stefu.iunie 1943 "Hotarirea prezidiumului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste de a dizolva Internationala comunista a fost o lovitura grea data hitleristilor si slugilor lor tradatoare de la cirma tarii.(….. de a uni toate fortele nationale ale tarii in Frontul Unic National al poporului roman impotriva cotropitorilor nemti si ai slugilor lor tradatoare de la cirma tarii. a independentei poporului roman. (. Daca ei nu-si vor schimba atitudinea pasiva nici acum.

s Foris va fi ucis . un grup de comunisti : Emil Bodnaras... C.) Descoperind greselile si lipsurile sale proprii si ale organizatiilor de partid.a. un grup masiv (13-17?) de conducatori comunisti din Romania . cu acordul lui Dej si Teohari Georgescu. . a regimului burghezomosieresc .. IN CONTRAZICERE CU NOUA LINIE A COMITETULUI CENTRAL: LINIA DE FRONT UNIC NATIONAL AL INTREGULUI POPOR IMPOTRIVA RAZBOIULUI CRIMINAL AL LUI HITLER SI ANTONESCU. fixata in rezolutia din ianuarie 1942 : " Conducerea partidului vrea sa inarmeze activistii si membrii partidului nostru cu spiritul de critica si autocritica (. formarea grupurilor de sabotaj si de partizani. dar asasinul direct nu va fi pedepsit. tradind acestor banditi secretele Comitetului Central si ale partidului .. intr-un "partid" al Gestapoului si Sigurantei.Voicu.) 5.. concreta a organizatiilor de baza.. printre care Elena Filipescu. sotul ei. constituita in sinul Comitetului Central pe baza platformei lui Iancu. in 1946 de Gh.Gheorghiu Dej. Parvulescu. in frunte cu tov M. Conducator de facto devine Gh. CC in frunte cu tov. in frunte cu Iancu si Met. n-a luat masuri radicale la timp pentru scoaterea activistilor de la tineret si aparare de sub influenta dusmanoasa partidului a tov. l-au inlaturat .(. Elek Koblos. a lipsei disciplinei de fier. Lucretiu Patrascanu ( care facuse parte din respectiva delegatie) s-a intors atunci nevatamat . invitati la Moscova . Lipsa autocriticei bolsevice in timpul muncii pentru descoperirea slabiciunilor si greselilor si indreptarea lor imediata in munca. I. Nu a fost prima victima a "tovarasilor" de lupta. care s-au unit intr-o fractiune oportunista si au inlesnit constituirea bandei criminale a lui Met .Horia si altii. Pavel.) Dupa izgonirea din partid a tradatorilor Met si Pavel . (. Intre partid si Raceanu. cu acordul Moscovei.Agiu. Alexandru Stefanski-Gorn s.. Stalin In lupta noastra pe viata si pe moarte impotriva cotropitorilor hitleristi si ai slugilor lor tradatoare de la cirma tarii. munca patriotica in armata. Crima va fi dezvaluita in 1968. RIDICINDU-SE CONTRA LINIEI NOI DE FRONT NATIONAL si contra Comitetului Central al partidului nostru. Met si Pavel.) (Notă: Lupta "fractionista" din PCR s-a intetit spre sfirsitul anului 1943 intre Stefan Foris . profitindu-se de bombardamentul anglo-american la Bucuresti. C. din cauza lipsei de ura neimpacata impotriva dusmanului fascist. lase si capitulante. Alexandru Dobrogeanu Gherea. (. elementele oportuniste. tov.Parvulescu. Prin atitudinea sa aceasta fractiune a incurajat pe odiosii provocatori hitleristi Met. Cu toata autocritica sa din rezolutia din ianuarie 1942. Lazar.Dinu II. tradatoarea Stanca a ales pe nemernicul Raceanu . CI ESTE UN RAZBOI AL SOCIALISMULUI IMPOTRIVA CAPITALISMULUI.Ranghet. au fost asasinati din ordinul lui Stalin. Ranghet. de organizarea luptei poporului roman impotriva razboiului criminal al lui Hitler si Antonescu. au lansat o circulara oportunista .Maria.nici pina astazi acest principiu leninist de baza..secretar general al PCR pus de Komintern si comunistii din "interior"... Lipsa de apropiere a organelor conducatoare de munca de jos operativa. conducerea "operativa" va fi preluata de Bodnaras. In 1937.La 4 Aprilie 1944.Pintilie Bodnarenco ("Pentiusa") . Ei au sustinut ca razboiul Uniunii Sovietice nu este un razboi de aparare a patriei impotriva navalitorilor fascisti. Comitetul Central isi indeplineste datoria si sarcina sa . M a continuat sa puna elemente oportuniste si dusmanoase partidului in posturi de mare raspundere (Martin. (. lase si tradatoare. Biroul judetean al organizatiei de partid din Ilfov.. repectarea tuturor regulilor conspirative de munca etc 3.(. Repartizarea nejusta a cadrelor. Dimitrie Grofu. Din cauza marilor greutati. Racean si Ronea Peisacovici la spargerea si distrugerea partidului nostru si la crearea unui partid fascist al Gestapoului si Sigurantei.-ilor Ghita si Stanca .) Comitetul Central. cum nea invatat marele si iubitul nostru dascal. pentru alungarea cotropitorilor hitleristi din tara si rasturnarea regimului tradatorului Antonescu. La inceputul razboiului anti-sovietic. in ce priveste organizarea grupelor de patrioti. Marcel Pauker. Aflat in lagarul de la Tirgu Jiu. murind de batrinete. puninduse astfel pe pozitia lui Hitler si Antonescu a "cruciadei impotriva bolsevismului" si luind in acelasi timp o atitudine ostila fata de guvernele tarilor democratice aliate cu Uniunea Sovietica. in frunte cu Anglia.. in care au indemnat pe muncitori la creerea "Frontului Unic Popular de jos" pentru doborîrea "imperialismului" român. agentii fascismului din rindurile partidului ne-au atacat pe la spate . nu se executa la timp hotaririle luate sau ele sint rasturnate de elementele oportuniste.) Acesti agenti hitleristi au sabotat mobilizarea membrilor de partid in indeplinirea sarcinilor stabilite de Comitetul Central. partidul a primit o noua lovitura din partea fractiunei oportuniste Ghita si Stanca. al muncii organizatorice.)" In fata noastra sta problema ridicarii conducerii organizatorice la nivelul conducerii politice.. 4. seful securitatii din Romania in perioada stalinista.

Cistigarea ofiterilor si soldatilor de partea frontului patriotic al poporului. Rasturnarea guvernului si regimului hitlerist al tradatorului Antonescu. la moarte sigura . Dosarele acestor crime "tovarasesti" au fost elucidate partial si lacunar.. Sintem in preajma declansarii frontului al doilea in Europa. Dizolvarea imediata a organizatiilor hitleriste. (. fara deosebire de partid si religie. PARTIDUL NOSTRU A FOST ELIBERAT DE OBLIGATIILE SALE . America si cu toate tarile democratice. 4. mutilati si prizonieri. in razboiul pierdut al lui Hitler. judecat. 2. liberind sectiile Internationalei Comuniste de obligatiile decurgind din regulamentele si deciziile Congresului Internationalei Comuniste. a asasinilor si jefuitorilor evreilor. ucrainienilor si rusilor. Americii si Uniunii Sovietice. 6. puternica aviatie a natiunilor unite va preface regiune petroliera . 5. 10 Asigurarea existentei poporului muncitor de la orase si sate cu munca si hrana .) A sosit cesul al unsprazecilea .) Dizolvarea Internationalei Comuniste coincide cu ajunul ofensivei generale a armatelor victorioase ale Angliei. poporul roman trebuie sa-si i soarta in miinile sale proprii si sa se ridice la lupta hotarita pentru salvarea sa de la catastrofa nationala iminenta. Comitetul National are ca sarcina sa mobilizeze si sa uneasca toate fortele fortele nationale ale tarii . in sfirsit. A fost la rindu-i arestat." .. 9.. orfanilor si vaduvelor de razboiu.avind un rol important in evenimentele politice urmatoare ( 1944-1948 ). Restabilirea libertatii de asociere . Redobindirea libertatii onoarei si independentei tarii. Oprirea imediata a livrarii de petrol . a tuturor libertatilor si drepturilor cetatenesti si democratice. la toti patriotii sinceri sa aduca la cunostinta poporului NOUA PLATFORMA DE LUPTA si propunerea partidului nostru facuta tuturor partidelor si organizatiilor patriotice de a forma Comitetul National de lupta pentru eliberarea tarii . Esirea imediata din razboiul lui Hitler . Arestarea si pedepsirea vinovatilor tradatori de tara in frunte cu Antonescu. alimente si material de razboi pentru Germania si Razboiul lui Hitler. arestarea si pedepsirea sefilor lor. Ruperea aliantei cu blocul fascist si incheierea pacii separate cu Uniunea Sovietica.Salvarea armatei prin oprirea trimiterii de noi trupe si reintoarcerea trupelor de pe frontul de rasarit. centrele industriale. Constituirea unui guvern cu adevarat national din reprexentantii tuturor partidelor si organizaatiilor patriotice. Anglia . Apararea Ardealului de Sud si a Banatului. ca centru de conducere al miscarii muncitoresti internationale. prefacerea poporului roman in sclavi si iobagi ai plutocratilor germani si. Aderarea Romaniei libere si independente la blocul antifscist al natiunilor unite. care sa intruneasca toate fortele necesare. (. intreaga tara in ruine si cenusa. Ajutorarea suficenta a invalizilor. Subminarea masinii de razboiu nemtesti prin sabotarea si distrugerea productiei si a transporturilor de razboiu.. de catre stat si comuna. 800000 de romani morti... 8. Ea coincide cu criza adinca din lagarul hitlerist in urma infringerilor grave suferite pe frrontul de rasarit si in Africa de Nord. in Frontul Unic Patriotic Antihitlerist al poporului pe baza urmatoarei platforme : 1.) Cirdasia cu Germania hitlerista si participarea tarii in razboiul ei criminal de jaf si cotropire a avut ca rezultat pierderea Ardealului de Nord. cereale . Oprirea imediata a asupririi evreilor si a celorlalte nationalitati. pierderea independentei tarii si ocuparea ei de catre hoardele hitleriste. Constient de gravitatea istorica a momentului Comitetul central al Partdului Comunist propune tuturor partidelor si organizatiilor patriotice formarea unui comitet national de lupta pentru apararea tarii . orasele. 7.) CC al PCR primeste fara nici o rezerva propunerea Prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste de "a dizolva Intenationala Comunista . in Frontul Patriotic Antihitlerist al poporului. (. fara deosebire de clasa . acapararea industriei romanesti de catre plutocratii hitleristi . Tradatorul Maresal Antonescu a anuntat in repetate rinduri ca va continua sa trimita "pina la capat" toata populatia barbateasca a tarii . moldovenilor. In anul 1968 se va enunta "reabilitarea" lor post-mortem. Comitetul Central al Partidului Comunist apeleaza la toti membrii si prietenii partidului nostru . 3. Eliberarea imediata a tuturor victimelor teroarei hitleriste din inchisori si lagare de concentrare. presa si de organizare. intreaga vlaga a tarii stoarsa pentru nevoile razboiului lui Hitler . Drepturi egale pentru minoritati nationale cu ale poporului roman. Rasturnarea dictatului de la Viena si eliberarea poporului din Ardealul de Nord de sub jugul hitlerist al lui Horty. DECURGIND DIN REGULAMENTELE SI DECIZIILE INTERNATIONALEI COMUNISTE. partid si religie. condamnat la moarte si executat ( 1948-1952). Prin dizolvarea Internationalei Comuniste a disparut si ultima piedica din calea unirii tuturor fortelor nationale cu Partidul Comunist din Romania in lupta cotropitorilor hitleristi. Inca inaintea inceperii operatiunilor militare in Balcani.

. lase si tradatoare . reprezentanta partidului nostru . Presedinte al consiliului de ministri.. al P. Guvernul Uniunii Sivietice si guvernele din Marea Britanie si Statele Unite au garantat independenta Romaniei si in cadrul suveranitatii nationale respectate. impotriva bandei criminale a lui Met si a complicilor lui . pentru intarirea partidului lor .. Comitetul Central face apel la muncitorii cei mai inaintati.In acelasi timp el aproba complect aderarea tovarasei Ana Pauker . al P. 24 august 1944 "Consecvent cu punctul sau de vedere ca aruncarea Romaniei in razboiul antisovietic a insemnat o adevarata catastrofa nationala si primejduieste grav interesele vitale ale poporului roman. general de corp de armata adj. neamestecul lor in viata noastra de stat. va cere sa faceti zid in jurul Maiestatii Sale Regelelui Mihai I si in spiritul unei desavirsite uniri si disciplini nationale sa-i dati tot sprijinul pentru infaptuirea comandamentelor supreme ale ceasului de fata: asigurarea pacii si instaurarea unui regim democratic.) Incetarea ostilitatilor cu Uniunea Sovietica deschide drum larg pentru o strinsa alianta cu marea republica muncitoreasca taraneasca de la Rasarit. la pregatirea si rasturnarea dictaturii Antonescu. in momentul actual. (. Incheierea imediata a armistitiului. 23 august 1944: "Consensul" de scurta durata. a fost insarcinat de catre Maiestatea Sa Regele Mihai I sa preia conducerea Statului. la hotarirea de mai sus a prezidiului Internationalei Comuniste.R. in lupta de eliberare de sub jugul hitlerist. pentru cea mai grabnica infringere a dusmanului de moarte al muncitorilor-a fascismului german si a aliatilor si vasalilor sai. de largi drepturi si libertati publice pentru toti cetatenii tarii. unite in Blocul NationalDemocratic. Partidul Comunist din Romania a participat activ. adresindu-se voua. instrumentul salbatic al hitlerismului.) Pe baza centralismului democratic .C. Partidul Comunist intelege sa lupte pentru aceasta alianta pe care o dicteaza interesul cel mai vital si permanent al poporului roman. sa intre in rindurile partidului comunist. la asaltul comun al popoarelor iubitoare de libertate . avangarda clasei muncitoare si a intregului popor . bazat pe Frontul Unic Muncitoresc."Romania libera". acestea sint unele din obiectivele pe care C. cind partidul nostru trebuie sa paseasca in primele rinduri ale poporului roman . din Romania le-a fixat inca din septembrie 1941. /din declaratia C.) Partidul Comunist din Romania. partidul comunist si social-democrat. au constituit un Bloc Democratic. in frunte cu marile si eroicile popoare sovietice. impreuna cu Partidele NationalTaranesc." /din declaratia guvernului -"Universul" -25 August 1944 "Guvernul care se infatiseaza azi tarii. Prin reprezentantii autorizati.C.(. Acesta este si interesul suprem al clasei muncitoare si al intregului popor roman. scoaterea Romaniei din Axa si curatirea teritoriului romanesc de ocupatia hitlerista.) Guvernul. tuturor cetatenilor tarii. National-Liberal si Social-Democrat. Comitetul Central al partidului nostru devine forul suprem al partidului pina la tinerea conferintei sau Congresului partidului nostru (. dupa dizolvarea Internationalei Comuniste . instaurarea unui regim de drepturi si libertati publice. incheiat intre Partidul Comunist si Partidul Social-Democrat..(.) Cu ocazia dizolvarii Internationalei Comuniste .. CC al PC din Romania" -iunie 1943" 18.. pe la spate. . din prima zi.. ... prima masura luata de guvern a fost acceptarea armistitiului cu natiunile unite. CC al PCR FAGADUIESTE IN MOD SOLEMN CA VA URMA CU DEVOTAMENT SI FARA SOVAIRE APELUL PREZIDIUMULUI INTERNATIONALEI COMUNISTE de a-si concentra fortele pentru sprijinirea prin toate mijloacele si pentru participarea activa la razboiul eliberator al popoarelor si al statelor coalitiei antihitleriste . in cele mai grele si hotaritoare imprejurari pentru soarta poporului roman.. pentru doborirea definitiva a fiarei hitleriste si eliberarea popoarelor de sub jugul fascist.(.) In domeniul politicii externe..C.R. care ataca partidul nostru in mod perfid..Comitetul Central cheama pe toti membrii partidului sa se uneasca si sa faca zid in jurul Comitetului Central . national-taranesc. impotriva elementelor oportuniste .C... format din reprezentantii a patru partide politice: partidul national-liberal.(. Constantin Sanatescu " /din Manifestul blocului national-democratic .

cu perspectiva statului total.(. Partidul SocialDemocrat CONST. BRATIANU p.1944.I. ci prin o actiune politica.) Cetatini si ostasi.Capcana inrobirii Romaniei (1) .si ca aceste conditiuni care urmeaza sa fie stabilite in actul de armistitiu au fost de multa vreme discutate cu aliatii si deci guvernul actual care este emanatiunea acelor care au ajutat armistitiul si nu este vechiul guvern."Romania Libera" -5 Septembrie 1944 "M. facind la preambul urmatoarele observatiuni : " Delegatia noastra a cerut sa dispara din textul armistitiului cuvintele < recunoscind invingerea.) p.S-a admis cantitatea celor 12 divizii de infanteriwe si a trupelor suplimentare Domnul general Sanatescu: Angajamentul este sa cooperam cu minimum 12 divizii. Partidul National-Taranesc IULIU MANIU p.(…) Domnul general Damaceanu: Toate aceste chestiuni si altele care vor urma.. (. . ora 9 dim A fost prezent intreg guvernul... Molotov a argumentat ca infringerea noastra este o realitate. Partidul Comunist LUCRETIU PATRASCANU p.. I.S.) Dupa lungi discutiuni. Delegatia romana a revenit. arata ca primul element pe care l-a ridicat delegatia noastra a fost obtinerea datei de la care se scurge armistitiul. Dl.(…. Fata de aceasta.1.C. .1 care se degaja este aceea a cooperarii militare romano-sovietice. intarita de declaratiile domnului presedinte Roosevelt si domnului prim-ministru Churchill.) Domnul ministru Damaceanu. ca trupele sovietice sint pe teritoriul Romaniei si ca armatele romane se retrag batute. (.." Romani.... afara de printul Stirbey.) Domnul ministru Buzesti: " Cum trebuie interpretat < prin ducerea razboiului pina la capat impotriva Germaniei si Ungariei > ? " Domnul general Damaceanu: " In sensul ca razboiul trebuie dus pina la capat.)" 19. totusi.. Regele a semnat urmatorul decret : MIHAI I (...Un decret dat in urma hotaririi Consiliului de Ministri va organiza Reprezentanta Nationala. puterea legislativa se exercita de catre Rege la propunerea Consiliului de ministri.. garantindu-ne independenta si suveranitatea Statului. Molotov. Tara noastra nu trebuie sa plateasca crima acestui razboi in care a fost tirita fara voie.. de a scoate pe germani din tara si pentru a desfiinta regimul dictatorial.(.. " .. impreuna cu comisia care a dus tratativele de la Moscova.III.) Domnul ministru Patrascanu citeste actul de armistitiu. Aceasta deci.(.570 din 30 aug. zicind ca va face obiectul unor conventiuni militare ce se vor incheia ulterior. Punctul de vedere romanesc. am vrut sa le prevad in armistitiu.TITEL PETRESCU" /din articolul "Revenirea la constitutia democratica din 1923". Pina la organizarea Reprezentantei Nationale.(……. cu scopul de a realiza armistitiul.)Continuarea razboiului fata de Axa ar fi dus Romania la jertfe inutile si la catastrofa de neinlaturat.declaratia lui Molotov. am decretat si decretam: art.(. aratand ca armistitiul s-a produs nu prin forta infringerii noastre militare. are o alta baza juridica decit daca ar fi ramas guvernul vechi.Drepturile romanilor sint cele recunoscute de Constitutia din 1866 cu modificarile ce ulterior i-au fost aduse si de Constitutia din 29 martie 1923. fiind o realitate nu trebuie sa se evite argumentele trecute in text. Ei zic asa: independenta si suveranitatea Romaniei nu pot sa fie asigurate atit timp cit Germania si Ungaria nu sint invinse. la aceasta chestiune s-a opus dl..) Vazind jurnalul Cosiliului de Ministri nr. au oferit tarii noastre putinta de a nu figura la Conferinta pacii printre statele invinse.S.. Blocul National Democratic sprijina Guvernul constituit de M. nu a fost recunoscut. Partidul NationalLiberal CONST. comentind art.) A doua chestiune din art. Romania a cerut armistitiu> . Comisia noastra a avut satisfactiunea sa se recunoasca data de 24 august ca data oficiala a incetarii ostilitatilor. " Domnul ministru Buzesti: " Exact asa cum ziceau nemtii cind ne bateam in Rusia. art.Armistitiu sau capitulare ? /din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944. care poate fi facut raspunzator pentru situatiunea militara a Romaniei. Armistitiu ? . (.

.. Ne-am gindit bine ce facem .Domnul general Sanatescu : De altfel este logic Domnul ministru Maniu: " Domnilor. " (. In toate discutiile noastre Comandamentul sovietic este singurul care reprezinta Anglia si America. deci nu este vorba de Japonia.) " Dl. Comandamentul aliat este reprezentat prin Uniunea Sovietica.) Domnul ministru Patrascanu: " La sfirsit am sa fac citeva concluziuni. de la inceput domnul Molotov a fost categoric si din continutul armistitiului rezulta acest lucru . Chiar daca cumva la un moment dat America sau Anglia va voi sa ne dea armament.. fiindca nu puteau face altceva. o data pentru totdeauna. ne doare foarte mult la ce s-a ajuns . prin Comandamentul Sovietic.In fata transformarii colaborarii in ocupatie . de axa rupti. nu mai este de actualitate... ora 9 dim Dl.Capcana inrobirii Romaniei (2) .) constat ca aliatii nu si-au respectat intelegerea de la Cairo.) Intreb: in comisia militara vor lua parte si aliatii. care sa fie scoasa din circulatia trupeleor sovietice .. ori numai Rusia? (. toate natiunile unite ori numai Rusia? Pentru livrariile de armament se obliga si Anglia si America. Armistitiu ? ." 20. in privinta inarmarii noastre de catre unii sau alti aliati. La Cairo s-au facut intelegeri precise.) Domnul general Damaceanu : "Raspund la lamurirea ceruta de domnul presedinte Maniu.. Ceea ce am preconizat era cu totul altceva. " Domul ministru Buzesti: " In textul original este ca Romania accepta conditiile.) Domnul Maniu: " In cele comunicate de "Rador". armata rusa in cooperre cu noi pentru dezrobirea Ardealului. Daca acesta a fost sensul ducerii razboiului comun si nu se mai pune problema unei zone libere ar fi fost drept ca in acelasi timp sa ni se recunoasca statutul de cobeligeranti . In Romania Comandamentul sovietic este acela care reprezinta toti aliatii. In tot cazul tin sa constat ca noi aceia care am pregatit aceasta actiune ssi am discutat-o luni de zile .. dar fireste se intimpla si altfel. PCR invinovateste "aliatii" de la 23 August dovedind ca cea mai buna aparare e atacul /din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944. gasesc ca renuntarea la o clauza care era un angajament .. Intii razboiul urmeaza sa se duca de catre Romania alaturi de puterile aliate pina la infringerea Germaniei si a Ungariei. au cerut ca ideea unei zone libere .. o vor face prin intermediul Uniunii Sovietice. nu sintem vinovati pentru acest text de armistitiu. Erau intr-o situatie intr-adevar tragica :armistitiu declarat. 3 ) declara : " Din discutiile avute chiar in prima noapte cu dl. Baza acestor conditiuni era fixata in 6 puncte care contineau anumite asigurari foarte pretioase pentru Romania si noi cind am facut armistitiul si cind am trimis comisia la Moscova. In concluzie. am fixat bine conditiunile . deci ceea ce s-a publicat la radio nu este exact. fiindca repet.. Tin sa constat acest lucru pentru a ne feri de invinuirea ca noi am adus tara inaceasta situatie. toate aceste chestiuni se fac printr-o organizatie unica si anume Comandamentul sovietic.(. In textul armistitiului. in discutia cu cei trei ambasadori. toate chestiunile se fac de perfect acord intre aliati.) Conditiunile pe care le-am stabilit noi atunci erau neasemuit mai favorabile decit cele de acum si fiindca eu am cutezat sa recomand partidului si Majestatii Sale sa faca acest armistitiu.. Aliatii daca vor voi sa ne inarmeze. ministru Buzesti : " O observatie de ordin general.(..) Al doilea . Evident ca ca nu puteau sa stea la mijloc si trebuiau sa accepte aceste puncte care multe reprezinta o adevarata capitulatie nu un contract liber de armistitiu. " (.(.. o vor face prin Comandamentul Sovietic si intelegeau . se spune ca acceptam conditiile armistitiului impuse de reprezentantii guvernelor celor trei puteri aliate.. Toate legaturile militare ale Romaniei trec pe planul discutiilor si intelegerilor cu Uniunea Sovietica. tin de la inceput sa constat ca textul acestui armistitiu nu corespunde cu acele conversatiuni si cu acele incheieri pe care emisarii nostri din Cairo au convenit cu reprezentantii aliati (. ceea ce am stabilit la Cairo nu au respectat domnii din Moscova (. cind Comnadamentul sovietic nu va putea face acest lucru ii vor cere ei in urma propunerilor noastre de la americani si englezi. Nu poarta vina dumnealor din comisie care au discutat la Moscova si nu tin sa le fac nici o invinuire pentru ca au acceptat acest text de armistitiu ..Molotov si Visinski si din cele ulterioare . am fost de credinta ca aceste stipulatiuni vor fi respectate. ministru Patrascanu (Dupa ce citeste art.

Totusi rusii au executat largirea liniei de la Iasi pina la Ploiesti. de la Cernauti la Focsani . renuntarea la aceasta clauza in favoarea noastra . tractoarele. ministru Patrascanu : "Ni s-a afirmat de domnul Molotov . nici pe dl. Molotov o zona neutra pe care noi nu o avem.. precis stabilit . Acest lucru este important alaturi de dicutiunile pe care le ducem noi pe sub mina .ministru al agriculturii mia declarat ca nu-si ia raspunderea pentru situatia in agricultura daca in anul viitor vom avea recolta slaba. si eu vorbesc foarte deschis.. Pentru care motiv nu intereseaza. (.(. dumnealui a raportat oficial ca nu raspunde pentru situatia din agricultura.. ministru al sanatatii ne-a comunicat ca cele mai bune mijloace de transport ale Crucii Rosii si ale armatei noastre le-au luat. desigur Majestatea Sa Regele a riscat cel mai mult. A avut niste tentacule si domnul Mihai Antonescu raspindite in mai multe parti ale Europei.. Prietenii pe care i-am trimis au facut si ei ce-au putut.. ministru Eftimiu : "Nu rezulta ca ar putea sa se faca modificarea instalatiunilor de transport . ca tot ce s-a discutat va fi respectat in armistitiul pe care noi il vom incheia.formal acceptat prin trei declaratiuni succesive . a riscat Dinastia.trebuie sa accentuez gestul Majestatii Sale Regelui care a luat in aceasta chestiune partea leului. ca s-au semnat conditiunile de armistitiu impuse de altii.. In ce ne priveste .) .. va puteti inchipui in ce situatie raminem noi. trebuie sa constatam numaidecit ca noi. Maniu.. asa incit prin aceasta largire se paralizeaza complet orice posibilitate de trafic in jumatatea de vest a Moldovei. aceasta calitate ni se va recunoaste in cursul desfasurarii luptei . " Dl.) Acest punct are importanta deosebita si din alt punct de vedere. fiindca acesta este adevarul. Intrebarea este : Ce facem cu acestea? Ieri. fiindca in cuvintul sau in hotarirea aceasta . ori va tine la dispozitie si mijloacele de comunicatie pe care le u particularii ? (. intre conditiunile pe care le avem prin armistitiu era si punctul. pentru ca aceasta a reiesit din discutiunile avute de noi la acest punct.)" Dl.. (. Am vazut eu . in care sa nu poata intra aliatii. (... De aceea . dl. Exista un vinovat. cind ni se va pune in fata miine-poimine. Tronul.) Dl. Deci. si general Niculescu au luat parte foarte sirguitoare la pregatirea acestui armistitiu. si acest vinovat sinteti dv. fiinca luindu-i mijloacele de cominicatie. ale armatei. Potopeanu.) Eu sint multumit de a putea aduce intreaga me recunostinta acestor domni. boii. probabil dupa incheierea armistitiului si intr-un timp destul de scurt.) " Domnul ministru Patrascanu: " Intrucit domnul Maniu a ridicat citeva chestiuni de ordin general. o sa fie o regiune infometata.. Ii rog sa primeasca multumirile noastre sincere. cu asentimentul Americii si Angliei . a riscat chiar viata. vine iarna . Prin aceste tentacule dinsul a prins cite ceva si a avut unele sugestii. " Dl. fiindca sinteti singurul om politic caruia i-au fost transmise . au fost pusi in situatia de a capitula. Ce-au putut ei face la Moscova ? O situatie groaznica pentru dumnealor. ministru Buzesti : " Paralizam toata viata economica din Moldova. (. Cum fiecare am riscat cite ceva in aceasta operatiune.. avem distinse marturii si documente din care reise felul cum am pregatit acest armistitiu. va rog si cele care apartin cetatenilor.. era pentru mine foarte interesant cuvintul acela de la radio. in mod foarte timid. tin sa nu las in dubiu nici Consiliul. fiindca in acest punct se spune ca Romania va pune la dispozitiunea sovieticilor mijloacele de comunicatie de care dispune. Dar. (. de comunicatie care exista acum in tara. d-nii generali Aldea. care in multe privinte se prezinta ca o capitulatiune. faptul ca lui Mihai Antonescu i s-a promis de catre dl. exista un vinovat pentru ce Romania nu a incheiat armistitiul pe baza propunerilor din aprilie. Intra-devar. Intre altele a avut sugestia si i s-a pus in vedere ca daca se va face armistitiul se va asigura o zona neutra libera . Buzesti are textul . dar mai groaznica pentru noi. regimul acesta si in special noi cei care am lucrat efectiv la pregatirea acestui armistitiu . guvernul acesta . a pus la dispozitia acestei actiuni intregul sau aparat militar si civil. caii.. care am hotarit acest lucru si care avem mare raspundere morala si politica. In ceea ce priveste pregatirea acestui armistitiu am lucrat cu totii cu mare prevedere si noua nu ni se poate baga nici o vina ca acest armistitiu este asa cum este astazi. dl.)" Domnul Maniu: " Sa-mi dati voie cu aceasta ocaziune sa-mi exprim recunostinta mea pentru atitudinea dumnealor in pregatirea acestui armistitiu. D-le Maniu. trasurile. trebuia sa ne recunoasca situatia de cobeligeranti cel putin. Racovita. si va puteti inchipui in ce situatie ajungem noi. de a se lasa o zona libera de trecere . are va tine la dispozitie mijloacele de comunicatie care sint ale statului.

(. am fost intr-o situatie groaznica. nu o mai face a doua oara. " dl ministru Patrascanu : "Eu vorbesc de sfirsitul lunii martie cind erau 13000 de germani in tara". Cum s-o fac? S-o facem pe cale normala. Aliatii nu au retras conditiunile. Te obligi sa semnezi? Si am raspuns in 2-3 zile: Ma oblig sa fac armistitiul cu aceste conditiuni. fiindca aliatii in doua luni nu de la guvernul Antonescu au asteptat raspuns. Dl. la Moscova a existat un consens unanim in ce priveste Romania.. Niciodata nu ni s-au nerecunoscut conditiile din Aprilie.. Va . ati facut posibil ca un text propus in aprilie sa-l discutam in septembrie. cind ati incheiat Blocul National Democrat ? La 20 iunie.. existenta.. ca sa stiti unde sa puneti un punct deosebit si sa accentuati ca nu Romania este de vina ca a facut armistitiul acum. La 22 iunie in numele acestui bloc au plecat propuneri cu care dv. " dl. Nimeni nu este vinovat ca conditiile de armistitiu au fost inrautatite... prin tergiversare. dar nu stii cum termini. Domnul ministru Buzesti: " A intervenit momentul favorabil. dv. mai bune nu mai le au. Chestiunea este daca acest text se datoreaza vreunei intirzieri din Romania. Intra-devar. Partidul comunist a subscris propunerile din 22 iunie. partidul comunist. Americii si a Uniunii Sovietice.)In ce priveste chestiunea de la Cairo. la 24 august. cei din Cairo.. " Domnul Maniu: "Trebuie sa pun la punct adevarul. iarasi tin sa accentuez.. ca mine. Atrag atentia dv. Eu care am fost amestecat in aceste discutiuni.) In ce priveste partidul nostru. ati raspuns in iunie. Niciodata nu ni s-a dat ultimatum. e vorba de ce trebuie facut. daca nu facem ceva le retrag. atunci mi-au spus:Dar. (.. au cerut de la mine. s-a lovit de rezistenta sau mai bine spus de imposibilitatea de a cadea de acord cu dumneavoastra. Asa incit pozitiunea juridica cu care ne prezentam la Moscova nu era slabita de faptul ca nu am facut nimic in aprilie si mai. aceasta vreau sa se stie.aceste conditiuni si-ati avut posibilitatea neasteptata sa interveniti in politica romaneasca. am facut la 23 August.. Nu era nevoie sa recurgeti la manifestatiuni publice...) " dl ministru Patrascanu : "Ceea ce am propus d-lui Maniu sa facem la sfirsitul lunii martie . Pe citea vreme nici de la Italia nici de la Franta nu au cerut sa faca actiune pe puteri proprii ci au cerut sa faca actiune cind erau aliatii acolo cu fortele lor noua ne cer actiune cu puteri proprii si am facut cu puteri proprii . proprie ca noi nu putem face nimic> si s-a facut pe puterea proprie.. eu ma ocupam cu ideea.tragica. aveti o raspundere mai grava. Aceasta este situatia . Acum nu e vorba sa facem istorie .Buzesti stie ca am precizat anumite modalitati si nu ni s-a raspuns din partea aliatilor 7 saptamini si pe urma s-a spus :< Faceti dv. Nu a fost nici un moment nici o posibilitate de a face vre-o deosebire intre atitudinea Angliei. ca reprezentanti ai guvernului actual ne-am gasit in aceasta atmosfera. sau pe cale de lovitura? Cine-a facut o revoulutie.. La 24 August Uniunea Sovietica ne declara ca semneaza armistitiul pe baza celor 6 puncte. dar si lucram sa fac aceasta lovitura atunci cind s-a intimplat catastrofa armatei germane la Uman. Uniunea Sovietica ne-a asigurat in scris si in mod formal ca va respecta toate cele 6 puncte din conditiile de armistitiu. de tergiversare din partea opozitiei si in special din partea Partidului National Taranesc nu a putut sa inspire nici o incredere aliatilor. Aceasta ai subscris dumneata si partidul comunist. ministru Buzesti : " Nu era nevoie sa facem pe calea rasturnarii. pentru ca politica de luni de zile de asteptare. riscind viata. Pentru ca se stie cum incepi.)Noi am fost pusi intr-o situatie foarte penibila .(.(.(. pe calea rasturnarii . Si nu ati facut-o. ci de la dv. Si atunci am vazut spiritul public. (. raspuns categoric:Acestea sint conditiile. Vedeam ca nu puteam intirzia lucrurile si nu aveam nici un ajutor de nicaieri.) Ma gaseam inaintea situatiei.Declar ca fara acest ajutor nu puteam face nimic in tara. Am discutat cu prietenii dumitale si patura muncitoreasca si cind le-am pus in vedere ca ar trebui sa facem o mare demonstratie ca sa fortam puterea constituita a statului sa se gindeasca la armistitiu si la schimbarea politicii. Asa incit noi. Nu se datoreaza pentru bunul motiv ca dupa 22 iunie. d-le Maniu. Prin urmare din partea mea si a partidului nostru nu a fost nici un fel de tergiversare.) Asa incit nu aveti raspunderea acestui document. domnule Maniu.) Atunci cind ni s-au propus conditiunile de armistitiu si le-am studiat. (. dinastia si tot bunul pe care il are Romania.Este o mare raspundere istorica. am avut recrutii si astfel fara ajutor din afara am putut face schimbarea prin mijloacele noastre proprii. ca ati facut posibil acest document prin atitudinea opozitiei. ati fost de acord. raspunzi ca armata este cu noi? Eu insa nu puteam raspunde atunci. pe puterea dv. vreau sa mentionez. ca la propunerile de armistitiu din aprilie. in nici un fel de privinta.

In armistitiu nu se spune nimic. Se da citire art.. propaganda intre tovii nostri in chestia nationala a fost atit de slaba incit lozinca DE AUTODETERMINARE PINA LA DESPARTIRE NU ESTE INCA INTELEASA SI POPULARIZATA.) Dl general Sanatescu : Cum aplicam ? Inseamna ca internam pe toata lumea. Patrascanu si-a facut datoria dar nu trebuie sa ne acuzam unii pe altii.. " Domnul Patrascanu: " Comentariul armistitiului trebuie sa se faca. pot sa-mi bage mie vina ca am dus in eroare opinia publica. Fortele armate sint prizoniere. Pierdem vremea.. Nu internam pe evreii refugiati din Germania si Ungaria. Toti cetatenii de origine etnica germana trebuie sa fie internati. soldati si ofiteri de-ai nostri in Germania si daca predam acesti prizonieri. Pot fi internati in lagar separat cel putin." (in loc de nota: din cuvintarea tov. Eu imi iau raspunderea comentariului. dl ministru Buzesti: Nu au dreptul sa ceara prizonierii germani. " Domnul Maniu: " Conditiile de armistitiu primite din Cairo le-am comunicat la o serie intreaga de oameni care sint oameni importanti in tara aceasta si cind ei cunosc ceea ce am primit atunci. ora 9 dim "(. Dl. Raspunderea este a aliatilor fiindca nu si-au respectat cuvintul. Dl.) dl ministru Patrascanu : la articolul 2 va lua cuvintul dl. Dinu Bratianu : "Cred ca este inutil sa discutam aceasta chestiune.. ministru Buzesti: Dupa conventie nu au dreptul sa-i ceara. general Racovita: Avem o multime de ofiteri.(. Declaratia o voi face in calitate de presedinte al delegatiei.) " Dl.. Eu am facut un comentariu la Moscova. Armistitiu ? .) Dl ministru Buzesti : Va sa zica pe evrei ii scapam si pe cehoslovaci si pe polonezi ii internam. se simteau stapini in tara romaneasca . (. Dl.Soarta prizonierilor /din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944.) In chestia lozincilor partidului.. nu se face nici o declaratie. In tot cazul nu pot ramine in situatia morala si politica ca eu sint vinovat de aceste conditiuni..) Dl..2. (. Ce se face cu acesti prizonieri. Mihalcea (Lucretiu Patrascanu) la Congresul V al PCR .") 21. ministru Patrascanu: Acesti prizonieri nu mai trebuiesc predati Uniunii Sovietice. " Dl ministru Buzesti : " Aliatii sint vinovati fiindca nu si-au respectat cuvintul.. multi care nu stiu amanuntele. Au fost conditii ineluctabile. fiindca nu trebuie lasat armistitiul necomentat.2 si anexa la art. in sensul de a da asigurari ca acest armistitiu va fi considerat de romani ca un lucru care va fi pus in aplicare. Trebuie neaparat sa lasam impresia clara ca Romania nu a subscris un lucru cu care nu este de acord. general Racovita: Dezarmarea si internarea fortelor armate ale Gremaniei s-a facut. condamnam la moarte pe toti acestia care sint in Germania. (.sa zica dumneata cind ai mers la Moscova cunosteai aceste chestiuni. Dl ministru Patrascanu : Aceasta este altceva.Capcana inrobirii Romaniei (3) . fiindca fortele sovietice ni-i cer. Au facut ce au putut.Moscova 1931: "(.. Desigur ca nu puteai face altceva si nu dam raspunderea pe altii. Trebuie sa constatam ca aliatii nu au respectat aceste conditiuni. fiindca armata ocupase tara. Sint sigur ca dl. ministru Marinescu: A venit un colonel rus care a cerut sa dam trenuri sanitare sa ia toti ranitii . " Domnul ministru Buzesti: " Armistitiul trebuie publicat miine.. Ghita Popp.. Al doilea. Dl.

. caci Romania va plati foarte scump acest lucru (. cind se face o conventie se vorbeste de schimbul prizonierilor. Dl general Racovita : Ar trebui sa ne dea inapoi ce ne-au luat de la 24 August ora 4. (. cind noi trebuie sa imbracam mii si mii de prizonieri. inclusiv navele de razboi de pe Dunare si Mare capturate si dezarmate dupa datade 24 august ora 4. Va rog foarte mult sa hotariti. De ce sa ridic aceasta chestiune care n-a fost ridicata. instructie si daca nu avem o garantie pentru prizonierii lor . Cert este ca in fapt aceasta conditiune prezentata cu oarecare caracter ultimativ. Dupa armistitiu ce nu ne-au luat nu mai pot sa ne ia... restituirea tuturor unitatilor si formatiunilor romane . decit ca este o chestiune care trebuie sa se precizeze de catre comisiunea militara. cu tot armamentul. Am cerut impartirea chestiunii in doua si anume prizonieri inainte de 24 august ora 4 si prizonieri luati dupa aceasta data. din nou spunindu-mi-se verbal ca aceasta chestiune urmeaza sa fie tratata de catre comisia militara. In aceasta privinta Romania sa dovedeasca complet ca orice legatura cu dusmanii lor de moarte. aceeasi soarta pot s-o aiba si prizonierii nostri. cind avem dificultati de a imbraca soldatii cu care trebuie sa completam cele 12 divizii. fiindca vorbeste de prada si prada inseamna obiecte..) Ba mai mult . Domnul general Damaceanu : (da citire art.) Dupa toate uzantele . Cum vom aplica aceasta obligatiune de a imbraca pe toti prizonierii rusi.) Dl ministru Patrascanu: Tin sa atrag atentiunea onor. sa nu se lase impresia unei complicitati a aparatului roman. echipamentul .. (." . Dl general Damaceanu : (. materialele si depozitele lor.? Ne dam seama ce cheltuieli mari sint acestea. care restituire urmeaza sa se faca in virtutea unei conventiuni speciale intre inaltul comandament sovietic si roman.. armament pentru propriile noastre trupe ? Cum putem sa satisfacem noi acest punct. Domnul Maniu : Cum isi inchipuie satisfacerea acestui punct cind noua ne trebuie echipament. daca prizonierii intra in prada de razboi. formatiunilor si navelor care au fost dezarmate dupa intoarcerea focului. afara de prizonierii nostri . inainte de semnarea armistitiului. ministru Patrascanu: Trebuie precizat prin comisia militara.. Sint o serie de ofiteri romani la studiu. Dl general Sanatescu : I-au luat pina la incheierea armistitiului. Maniu: Va sa zica nu ati precizat acest punct la Moscova.germani de aici. putin la numar. general Damaceanu : Am ridicat chestiunea ca este normal sa-mi dea prizonierii si nu au vrut sa-mi dea nici un raspuns. a fost rupta definitiv.guvern sa fie foarte prudent in ceea ce priveste masurile de luat impotriva germanilor. sa-i duca la Iasi. Dl. fiindca Ministerul de Razboi trebuie sa faca acest lucru. 5) Eu m-am ocupat in special cu chestiunea prizonierilor de razboi. care ramin germanii. Aici nu se vorbete de schimbul prizonierilor ! Dl. pe unii generali. nu am putut face nimic. ? (. ce urmeaza sa se intruneasca cit mai curind posibil" Nici aceasta formula nu a fost reprodusa in clauzele armistitiului... Dl. urmatoarea formula : " Restituirea prizonierilor romani si in special a unitatilor .) In privinta prizonierilor nu ne-au pretins nimic. Am solicitat restituirea intr-un minim de timp a prizonierilor romani luati inainte de 24 august 19444 si al doilea . peste 20000 de muncitori adusi din Ardealul roman pentru munca. care este vechiul aparat al dictaturii care a facut alianta cu Germania. am am concretizat in propunerile inaintate inseara de 12 septembrie. Dl Maniu: Ne-au luat pe unii prizonieri germani..) Rusii sint foarte susceptibili. Dl ministru Titel Petrescu : Delegatia ar putea sa ne spuna in aceasta privinta cum inteleg sa interpreteze textul. Dl Maniu : Este extraordinar de important Avem in Gemaania .

) In alin. in calitate de colaboratori ai armatelor sovietice . Dl. (. ca aceasta gravitate sa nu se transforme . nu numai ca persoane individuale. dat fiind ca nu pot fi obligat sa repar decit lipsa de folosinta cu care englezii si americanii au avut de suferit. depinde numai de felul cum va fi aplicat.) Dl ministru Marinescu : Germanii au avut un depozit foarte mare la Jilava si armata romana a luat o parte din acest depozit. (. decit in anumite conditiuni. ministru Cristu: (Citeste art. ora 4.11 cu anexa) (. formula prima si anume . chiar ceea ce a luat pentru intretinerea ei... adica sa nu blocam si viata noastra economica nationala. General Damaceanu :(Citeste art... ora 9 dim " Dl. spunind ca tot ce a apartinut armatei germane trebuie sa revina armatelor sovietice.Capcana inrobirii Romaniei (4) . (. Nu a fost acceptat nici acest punct de vedere. toate aparatele de radio etc.) Noi am blocat bunurile economice si comerciale ale supusilor germani si unguri. Mi s-a raspuns ca este vorba de a reconstitui rafinariile distruse prin bombardamentele americane si engleze. ne iau dragele de la Sulina. sa fie lasate Romaniei . Nici chiar la aceasta formula "in afara teritoriului Romaniei" nu s-a raspuns. (... aceasta este cu totul altceva.. 7) Dintre chestiunile pe care le-am judecat cele mai nedrepte ale armistitiului este aceasta . Dar dumneavoastra credeti ca in locul administratorului sechestru pus de mine . sa nu nu inchidem compartimentul industriei si comertului.) Am cautat sa gasesc o formula mai atenuata pentru ca sa cistig aceasta cauza si am propus urmatoarea modificare : Inaltul Comandament sovietic va stabili in ce masura o parte din aceste materiale vor putea sa fie cedate Romaniei pentru uzul sustinerii efortului sau de razboi. poate sa vina comandamentul sovietic sa puna pe un altul al lui . Acum am fost informat ca rusii vor sa ridice acest depozit si ca obliga armata romana sa readuca ceea ce a luat.) Dl ministru Christu (Citeste art. ministru Sanatescu: Am primit doua note prin care mi se aduce la cunostinta ca ei au luat 2 vase de ale noastre. Dl general Buzesti : Dar cele ce se vor captura de acum inainte ? Dl general Damaceanu: Am propus asa cum am raportat guvernului . Am incercat sa obtin preciziuni ce insemneaza aceasta. deci trebuie sa se ia dispozitiuni ca averile ungurilor si germanilor sa nu fie camuflate.) Dl ministru Rica Georgescu : La intreprinderile Siemens s-a dus o delegatie de rusi..) .2 se prevede sa platim reparatiuni pentru proprietatile engleze si americane.22.) Dl general Potopeanu : (.) Dl.. Molotov a fost contra . neadmitinduse inserarea acestei modificari in conditiunile de armistitiu. Armistitiu ? . aceste materiale capturate de la germani si unguri sa ne revina noua . dar ca participatiuni la diferite intreprinderi si societati. Acum se poate deduce din redactarea acestui articol ca inaltul comandament sovietic are dreptul sa schimbe acasta legislatie ? (. spunind ca vor sa ia toata averea societatii. ministru Potopeanu: Sint trei vase rusesti. adica sa revina armatei romane .) Art. acelasi regim .dar procedura intrebuintata de noi a avut in vedere ca aceste bunuri sa poata functiona. Ba inca mai mult am cerut ca si in viitor ..(. (.. Dl. cu care am cheltuit mult si astazi se gasesc in situatii mult mai bune.10 est grav..8) : Nu este un articol cu caracter economic ci priveste obligatiunea pentru Romania ca anumite gajuri sa nu se piarda . Printr-o alta lege le...10 si anexa si art....Jefuirea Romaniei /din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944.. (.. va trebui sa se aplice in viitor in afara teritoriului Romaniei.. Si atunci am solicitat si la discutiile din 11 septembrie si la in discutiile din ziua de 12 ca toate materialele de razboi capturate de catre fortele romane dupa data de 24 august.. sa dispara..am interzis dreptul de a umbla la seifuri. Asupra acestei chestiuni dl.

Unde este nu stiu. Suparatoare mai este si anexa de la art..si care trebuie adaugat la sarcinile financiare care cad asupra Romaniei-. (.) Art. (. fiindca daca cineva vrea sa ne faca rau se duce la un taran. avind Comandament si etapele in Tara Romaneasca si ei sint singurii judecatori ai sumelor ce li se cuvin pentru acoperirea tuturor necesitatilor.. Mi-a spus ca este o necesitate de razboi de a lua. sint articole extrem de suparatoare.12 est suparator . nu erau accesibili la nici un fel de reglementare. Molotov. Dl.)" . ca interpretarea se va face cu bunavointa. Vreau sa spun ca desi in aparenta domnul Molotov si ceilalti pastrau cea mai mare urbanitate si erau cu surisul pe buze. noua ni s-ar lua de pe teritoriu o multime de lucruri si din averea personala. si eforturile noastre erau respinse. avind in vedere ca Romania nu poate fi considerata ca o tara ocupata. Este grav fiindca sint obligat sa tin intraga armata sovietica care opereaza pe diferite fronturi. Si in privinta celorlalte articole nu ne ramine decit speranta ca prin colaborare cu comisiunea interaliata prevazuta de art. astfel ca. raminind ca pe urma sa-mi dovedeasca taranul ca nu a putut sa vinda marfa de 500 000 lei. s-ar putea ca art.9.12.. Molotov raspundea ca nu este de parere. 5. ci chiar bunurile care fac obiectul proprietatii personale. cumpara o gaina si ii da 5000 de ruble si eu trebuie sa-i dau 500 000 lei. se inteleg nu numai bunurile proprietate de stat sau comuna. Molotov propunea ca sa treaca la discutarea art. general Malinovscki ne poate primi chiar astazi dupa amiaza. Eu vreau sa inchid aceasta poarta. Cum articolul este redactat foarte larg. Cum am pus chestiunea. Dl general Damaceanu: Aceasta intrebare a fost pusa de dl. general Potopeanu: Aceasta chestiune trebuie transata. chiar fara contra prestatii..10 sa reprezinte pentru tezaur si contribuabilul roman o sarcina incomparabil mai mare decit art.. Dl. ministru Aldea: Daca interpretarea s-ar da cum cred eu. La prima propunere a noastra dl.) Dl.10. cum a fost respinsa cu maximum de claritate si cu maximum de energie. cit se poate de curind daca dl. nu pot sa-mi dau seama.. S-ar putea ca miine sa vina cu un avion un miliard de ruble si sa fie aruncte pe piata.18. general Potopeanu: Veti primi o adresa in acest sens.) Evident ca noi am facut la Moscova toate incercarile necesare pentru ca diferitele sume pe care le punem la dispozitia armatelor sovietice. Dl. (.urmator. intr-o forma brutala. respectiv ambasadorului englez si celui american si ambii au fost de acord cu interpretarea d-lui Molotov. fie a unei clauze referitoare numai la textele cu caracter economic prin care sa reproducem angajamentul pe care si l-au luat cei trei aliati la Stockholm si la Cairo. insa ni s-a explicat ca acest text merge de la sine. sa ajungem la o interpretare cit mai plina de bunavointa. ministru Aldea: Am avut o conferinta cu colonel Sidorof in privinta lucrurilor preluate neregulat. dl. incit rugamintea mea este ca dl. Restituirea lucrurilor care au apartinut particularilor trebuie sa o facem integral. cu de trei ori. tocmai pentru ca daca daca ele nu vor fi clarificate mai tirziu. de a nu se preciza in scris nici o interpretare binevoitoare.. introducerea in acest text a unei clauze finale. doamne fereste si pentru armata din Bulgaria.11. etc. trebuiesc evaluate in bani si imputate asupra clauzelor de reparatiuni. se vor emite bonuri de rechizitie. Un singur lucru am incercat.) Celelalte artcole. Ni s-a refuzat inserarea acestui text. Daca ni se prezinta o nota de plata foarte exagerata articolul poate fi suparator. maresal Malinovski sa ia in aceasta privinta o hotarire cit mai urgenta. pot sa ridice indemnitatea de reparatie cu de doua.. Nu stiu daca inventariind tot ce s-a luat de Armata Sovietica nu ar putea sa se treaca si la noi intr-un bilant. La al treilea argument. insa nu sint cu caracter definitiv. dar aceasta nu este in legatura cu acest articol care este foarte urgent. fiindca este vorba de restituit toate bunurile care au fost preluate din Basarabia sau din Transnistria.. Imi este teama ca volumul rublelor puse in circulatie poate sa fie mare. Asa ca va dati seama cam care era atunci atmosfera.. care ne obliga sa dam Rusiei toate rublele si leii de ocupatie. La a doua argumentare ni se raspundea ca vrea sa stie de ce am fost la Stalingrad. (. (.intr-o sarcina foarte apasatoare. tocmai pentru ca nu cuprind nimic precis. Si este grav pentru ca pot sa pun bani la dispozitie si pentru intretinerea armatei din Dobrogea si.

aceasta este intentiunea. Armistitiu ? . Dar au . Ce se intimpla? In acest corp al armistitiului nu se vorbeste nimic de Basarabia si Bucovina. din cauza unui impediment de neinvins. A trebuit sa se supuna. despre ce s-a intimplat cu evreii din Romania sau care pot sa vina in Romania. de unguri.(…) " Dl. Alta este insa chestiunea romanilor din Basarabia. Daca nu se vorbeste ce s-a intimplat cu fratii nostri de acolo. a inchide si aresta pe romanii de acolo care au votat in 1918 unirea Basarabiei cu noi. Nu este adevarat. decit in sensul ca ramin in posesia Rusiei. blocul abia in luna iunie. ca Basarabia si Bucovina. Nu punem in discutiune. Ce insemneaza aceasta? Ca cel putin au intentionat ca sa urmareasca acesti oameni si sint multe semne care arata ca. trebuie sa ramina Rusiei. si am afirmat ca delegatia romana roaga insistent sa se reexamineze trasarea frontierei intre aceste puncte.Dorohoi ] si Mihaileni. decit spunem ca este o situatie de fapt la care trebuie sa ne supunem. Acum. care facea parte din jud. a Rusiei. Maniu: " (… ) In acest armistitiu se vorbeste de germani. Ce se va intimpla in viitor? Vom vedea.4): "Am ridicat in fata celor trei aliati chestiunea rectificarilor de frontiera dintre punctele. in forma hotarelor din 1944.[ lipsa in text . ministru Patrascanu (Citeste art. evidenta referire la tinutul Herta.Cind s-a facut conventia din Berlin [ Nota :1812 ] ni s-a luat Basarabia. si atunci nu s-a facut din cauza mea. Dumnealor nu au vrut acest lucru si din cauza aceasta nu s-a facut. i-a despartit de noi. cu ce constiinta primim acest lucru? Natiunea romana si statul roman au ajuns in situatii foarte grele in trecut. cu romanii nostri de acolo. prin hotarirea Regelui Carol si a d-lui Tatarascu. pentru realizarea celorlalte scopuri mari. din Dorohoi . Domnii comunisti au venit la mine la un moment dat sa-mi propuna sa facem un fel de legatura patriotica. Asa incit aceasta chestiune nu a fost acceptata. A fost un guvern legal al Romaniei. ca nu putem fi mai tari decit Ion Bratianu si Kogalniceanu. si am facut prin urmare. Intr-un singur caz da. Am vazut porunca inexorabila a Natiunilor Unite si a trebuit si eu sa ma conformez. Angliei si Americii. reprezentat prin marele Ion Bratianu si Kogalniceanu. fiindca aceasta este conditiunea esentiala si primordiala a celorlalte tratative. Nu vrem cu aceasta ocaziune sa invinuim . intr-o singura chestiune. nici sa inrautatim raporturile noastre cu Uniunea Sovietica cu care trebuie sa ducem cele mai bune raporturi. intr-adevar.Teritorii romanesti pierdute sau in pericol /din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944. si am insistat pe acest lucru. se vorbeste in schimb. Acum lucrurile s-au inchis. a fost dureros. dar conducatorii au stiut sa gaseasca accentele trebuitoare si in acele momente grele si triste.Dar nu se vorbeste de un lucru esential pentru noi. Ne supunem si noi. si atunci a trebuit sa ma supun acestei hotariri a celor trei state. Sau supus.Asa cum v-am aratat. desi propunerile erau facute in noembrie sau decembrie. Ce se intimpla? Dupa acest incident ne-au venit propuneri provocate din partea aliatilor. A fost punctul cel mai dureros acela in care se spune ca hotarul Romaniei este acel fixat in 1940. ministru de interne o adresa din partea Comandamentului militar prin care se cerea ca noi sa aratam tabloul exact al germanilor care se gasesc in tara si al basarabenilor. Pentru ce? Pentru ca eu insistam la dumnealor ca intre tintele acestui bloc patriotic sa fie pusa si chestiunea Basarabiei si Bucovinei. Domnul Patrascanu aminteste adesea ca eu sint vinovat de oarecare tergiversari. in ceea ce priveste Basarabia si Bucovina. fiindca sintem intr-o situatie silita. recunosc. si am spus ca nu este posibil ca noi sa inuguram o actiune de stat care nu ar avea intre tintele sale cistigarea Basarabiei si Bucovinei. din acest motiv nu am acceptat in aceasta forma. ora 9 dim Dl. fara posibilitate de a discuta. sintem o tara invinsa. in care am fost incunostiintati in mod definitiv. la un moment dat. Pentru ce cred ca lucrul acesta trebuie pus in discutie? pentru ca mi-a prezentat dl. in sensul ca am facut blocul cu d-lor. si nu avem ce face si ne supunem. atunci noi. Si atunci am facut blocul cu d-lor. ni s-au impus anumite conditiuni de armistitiu.23. ce se intimpla in Basarabia. Fireste. Ar fi fost din partea mea un lucru nesocotit daca eu as fi inlaturat intreaga actiune politica proprie. Daca vor incepe a urmari. In privinta acestui punct argumentarea adusa a fost ca chestiunea frontierii dintre Romania si Uniunea Sovietica nu se discuta. pe care vitregia soartei. de evrei si de multe si multe lucruri. Nu ne putem face vinovati ca ne dezinteresam de frati de un singe cu noi. Aceasta nu insemna insa ca noi ne dezinteresem de partea neamului romanesc care este in afara de hotarele noastre.Capcana inrobirii Romaniei (5) . de a salva interesele Romaniei.

Aceasta chestiune nu am ridicat-o fiindca nu am vrut ca noi sa ridicam chestiuni care eventual nu se rezolavu favorabil pentru noi si a ramas sa dam pe cei luati cu sila. Domnii acestia mi se adreseaza mie. De asemenea cei internati sau pe cetatenii Uniunii Sovietice luati cu forta in Romania>. fosti ministri. Acum fug. unde sa se ascunda. Ei au cerut sa se mentina acest paragraf. chestiunea evreilor a fost ridicata de americani. Noi nu putem protesta acum. Sint considerati tradatori sau ca cetateni care nu pot fi urmariti acum de rusi? Trebuie precizat ca acesti romani care au luat atunci o atitudine prin care s-au alaturat Romaniei. se ascund prin diferite sate. fiindca am fost colegi de parlament cu Halipa.Suspendarea libertatilor democratice .protestat. ca fratii nostri din Basarabia si Bucovina sa aiba mingiierea ca noi avem grija de ei. unde sa se aseze. fiindca tratam un armistitiu. Basarabenii de origine au dreptul sa opteze pentru cetatenia romana sau sovietica. nici un fel de decizie. " Domnul Maniu: "Nu trebuie sa fie asa. Prin urmare. " Domnul ministru Aldea: "A fost punct cistigat de mine in 1940. Si eu trebuie sa dau raspuns si voi da. Deci. ca sa puna in discutiune aceasta hotarire. asupra acestei nenorociri si sa facem tot posibilul ca ei sa fie ocoliti. Avem datoria in constiinta noastra sa tinem socoteala de acesti frati de singe. Pelivan. Rog insa comisia care va discuta cu comisia militara sovietica sa puna in discutiune aceasta chestiune si pe cit posibil sa ia garantii pentru ei. Ni s-a cerut sa trimitem pe toti basarabenii in Basarabia. este dreptul de optiune. " 24.Cred ca este cazul ca sa trezesc interesul dv. Si atunci? Ce facem? Cum raspunde constiinta noastra? " Domnul ministru Aldea: "Aceasta este un abuz. Daca nu este o precizare se poate intimpla sa vina un ofiter sovietic cu un detasament sa ia pe domnii Halipa. pentru acest fapt nu pot fi urmariti. o data cu aceasta expunere a mea. fiindca trebuie sa se faca o conventie care va stabili precis care este situatia romanilor din Basarabia.Capcana inrobirii Romaniei (6) . Si atunci s-a pus chestiunea ca nu pot sa trimit pe cei care nu vor sa vina in Basarabia. sfat. vin si-mi cer scut. " Domnul ministru Patrascanu: "Pentru informarea dv. nu va trebui sa-i ceara pe aceia care au venit in mod voluntar din Transnistria sau din Basarabia si Bucovina ? " Domnul Maniu: "Chestiunea este incurcata. Trebuie insa sa se stie ca sufletul nostru singereaza si in al doilea rind ca avem constiinta vie ca trebuie sa ne ingrijim de fratii nostri care sint in afara si sa vedem ce intentiuni au rusii cu fratii nostri din Basarabia si Bucovina. si nu ne vine bine sa vedem ca sint aruncati in inchisori sau loviti pentru ceea ce au facut acum 25 ani. aceasta tot printr-o conventiune de optiune se poate stabili. numai acei luati cu sila. Armistitiu ? . Asa ca acest articol este clar. " Domnul Maniu: " Ceea ce as dori este sa stiu ce situatie au acesti romani care au luptat pe vremuri pentru unire. Cred ca pe terenul acesta trebuie sa ne punem. In ce priveste libertatea de circulatie in Basarabia.. stim de aceasta si de aceeea am pus problema. cu Pelivan. si atunci ce am facut? " Domnul Patrascanu: "In textul armistitiului se spune si precizeaza. Si va este cunoscut ca o parte din romanii din Transnistria au fost luati cu sila din ordinul maresalului Antonescu. tin sa rog pe domnii care vor pune in aplicare acest armistitiu in comisiunea militara care se va intocmi. Acum nu stiu daca ne putem prevala de un cuvint din armistitiu care spune:< Guvernul si comandamentul suprem roman vor preda pe toti prizonierii. voi gasi o posibilitate. " Domnul Maniu: " Evident. ca sa nu fie spinzurati. Nu doresc sa se faca nici un fel de hotarire acum. fiindca d-lor pot fi ridicati si omoriti. " Domnul ministru Buzesti: " In materia aceasta dreptul internatonal are principii destul de clare.

Acesta este raspunsul primit. trebuie sa treaca prin aceasta cenzura. fiindca. " Dl. care sa functioneze undeva. Dl. C. Dl. nu ni se vor permite legaturile nici cu statele neutre. prezente si organele sovietice. " Dl. Eu pastrez parerea mea ca este o imixtiune si destul de importantanta si imi pare foarte rau ca n-am putut fi ascultat. dar fara nici un rezultat. aplicarea acestui articol cum s-ar putea face? " Dl.Gr. etc. revistele de teatru. ora 9 dim Dl. C. general Sanatescu: "Ei trebuie sa instituie undeva un organ de cenzura. atita vreme cit dureaza operatiunile militare. ministrul afacerilor straine: "A intrat aici. presedintele Consiliului: "Pina unde merge acesta? " Dl.Visoianu: " Cind am ridicat aceasta chestiune mi-au raspuns cu exemplul Italiei. Am intervenit ca sa arat ca semnificatia acestui articol. Gr.Visoianu: "Se poate sa ajungem acolo. Nu stiu in ce masura este exact. legaturile decit cum va fi stabilit de comandamentul aliat(sovietic).16. Dl. ca sa gasim un mod practic de aplicare a acestor dispozitii. pentru ca nu se poate sa fim complet privati de orice posibilitate de a comunica cu strainatatea. Acum incepe sa ia cunostinta de esecul meu personal Toate propunerile noastre nu au fost luate in considerare. prezentarea spectacolelor de teatru si a filmelor. Am staruit mult. se va putea ridica oricind chestiunea necesitatii de a pastra secretele militare.16. Se poate intimpla insa ca Comandamentul Sovietic sa vrea sa dea o amploare si sa aplice efectiv aceasta masura si atunci sa fie.trebuie sa fie un organ de cenzura. caci daca noua nu ni se permite si nu se permite nici legatiilor noastre.Niculescu-Buzesti. Posta. " Dl.C.Visoianu: "N-are nici o limita. functionarea statiunilor de TFF. chestiunea este si mai grava.) Dl.16 . asa cum le cunoastem de la Cairo.C. Telegraf si Telefon. importul si raspindirea in Romania. Care este semnificatia textului? " Dl. mi s-a raspuns ca sint mai importante interesele militare ale aliatilor decit delicatetea in raporturile cu noi. Lucretiu Patrascanu. Domnul Molotov mi-a spus ca nu este in contradictie acest articol cu acele conditiuni si ca nu este o imixtiune in treburile noastre interne. C. si cartile.general Sanatescu: "Practic.Gr. vor fi executate in acord cu Inaltul Comandament Aliat (Sovietic)".general Sanatescu: "Programul de radio il revad ei? " Dl. si ca constituie o imixtiune in administratia tarii. general Sanatescu: "Trebuie sa fie un organ undeva .este in contradictie cu declaratia domnului Molotov si cu conditiunile armistitiului. Tot ceea ce este pentru uzul .Visoianu: "Consiliul de Ministri a luat cunostinta de esecul fiecaruia dintre noi. Dl. Trebuie sa alcatuim in administratia romaneasca un organ care sa primeasca sugestiile generale ale Comandamentului Sovietic. Ar trebui sa abordam discutiunea cu delegatia sovietica./din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944. Tiparirea. a publicatiilor periodice si neperiodice. " Dl.Niculescu-Buzesti: " La anexa la care se face referire in textul art. asa cum prevedea anexa la art.Visoianu: "Pina acum n-as putea sa va raspund exact care este semnificatia". " ( …. alaturi de organele noastre. ministrul afacerilor externe: "Care este regimul in Italia in aceasta materie? Dar in ce priveste legatiile straine? " Dl.Visoianu: " Prima noastra propunere trebuie sa fie acesta: administratia noastra asculta sugestiile guvernului. Niculescu-Buzesti. general Sanatescu. Cind am vorbit de delicatetea in raporturile internationale. ministru de Stat: "art.

in punctul acesta ce se spune? < Tiparirea. delegatii nostri la Moscova n-au avut ce face. facut atit de frumos. si acum se asculta numai la masa de verificare. De aceea trebuie sa se arate ca prin aceasta masura se creeaza pentru noi o situatie intolerabila " 25. nu vom mai fi condamnati de opinia publica romaneasca. ora 9 dim " dl C. au trebuit sa accepte acest armistitiu. adica un regim in care opinia publica isi poate exprima liber parerile si opiniile sale si se pot forma curente.De aici urmeaza ca orisice ziar. " Dl. nu se va putea vinde in librarii nici o carte din strainatate. Ba ne putem expune sa ne fie confiscate carti. care ne-a fost impus. Armistitiu ? . care nu pot pleca pentru ca zic ca trebuie sa le examineze cenzura. Se creeaza prin aceasta clauza o situatie intolerabila. ministru de Stat: "Punctul acesta are o importanta extraordinara si mai ales pe noi. care nu sint bogati. in practica. ministrul lucrarilor publice: "Noi inainte aveam un sistem de ascultare pe care l-am desfiintat complet acum.intern il facem noi. Putem noi admite lucrul acesta? Este o imposibilitate. Visoianu: 8. cel putin sa-l lamureasca si sa dea posibilitate opiniei publice sa fie la curent cu miscarile intelectuale ale lumii. Este o situatie intolerabila. tot ceea ce este emisiune pentru strainatate. care apare in Romania.. toate comunicatiile sint intrerupte. daca vom avea acel Comandament rus intelegator pentru necesitatile sufletesti ale poporului nostru. Abia am trecut la telegramele Ministerului Afacerilor straine. potrivit situatiei de azi. asa incit. Acum trecem la armistitiu si daca punctul acesta ramine aici. ne pune intr-o situatie aproape intolerabila. prezentarea spectacolelor de teatru si a filmelor.Comisia aliata = Comandamnetul rus /din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944. Daca nu-l poate sterge. Posta. care s-ar putea produce la un moment dat. pina la incheierea pacii .S. decit aparatul de radio. pe baza manifestului. poate fi cenzurat. nu va putea fi pus in vinzare. vor fi executate in acord cu Inaltul Comandament Aliat(Sovietic) > ( Vezi anexa art. Noi sintem in fata opiniei publice intr-o situatie intolerabila. a publicatiilor periodice si neperiodice. la noi acasa. partidele politice. Orisice produs din Franta. S-a dat ordin din partea Comandamentului rusesc sa se sechestreze aparatele de radio. Atunci. (. Evident.Capcana inrobirii Romaniei (7) .general C. Mai este o chestiune. din Anglia sau din America. Acesta s-a luat. Cu strainatatea se face cenzura". functionarea statiunilor de TFF. fata de conceptia rusa. Celelalte stau pe loc. Intreaga lume este saraca si ea n-are un alt control al stirilor. pe baza acestui punct. reglementarea si controlul executarii prezentelor conditiuni. Dl.16) Ce urmeaza de aici? Urmeaza de aici ca noi nu sintem stapini asupra miscarii noastre intelectuale si asupra cuvintului de opinie publica. imi pare rau ca nu s-a pus aici: 'conditiuni impuse' fiindca atunci s-ar fi creat o situatie mai clara pentru noi si inaintea lumii si inaintea opiniei publice a tarii noastre. Se string telegramele dar nici nu pot fi examinate. sub directivele generale si ordinele . " Dl.Si atunci. cind este nevoie. aceea a telegramelor. Rog comisia care va trata aceasta chestiune sa dea toata atentia acestui punct si sa-l precizeze. care va fi socotit ca contine idei extravagante. S-au strins 10 000 telegrame. Comandamentul rusesc va putea mentine masura confiscarii aparatelor de radio. se face de acord cu delegatia lor de la Societatea de Radio. presedintele Consiliului: "Ne aduce si o paguba materiala aceasta. Noi nu putem sa luam parte la miscarea intelectuala si artistica a universului.Eftimiu.Regelui. adica program de radio pentru strainatate. In plus: se fac confiscari de aparate de radio unor oameni. lasind la o parte ceea ce spune dl.) Noi. Or. Toata lumea ne sare in cap. Noi am primit sa facem parte din guvernul acesta. Telegraf si Telefon.ministru de externe: ca nu avem legaturi cu strainatatea. din partea M. Va fi infinntata o Comisie de Control Aliata care va lua asupra sa . Tot aici urmeaza ca orice comunicare facuta prin radio poate fi cenzurata. importuil si raspindirea in Romania.. Aceasta masura s-a luat pe baza conceptiei lor ca noi sintem o tara ocupata. in care se spunea ca se introduce in Tara Romaneasca un regim de libertate si constitutionalism.Iuliu Maniu. general Sanatescu.Este foarte grea insa procedura.

Comisiunea acestui Comandament Sovietic aplica aceste acorduri..Inaltului Comandament Aliat(Sovietic) actionind in numele puterilor aliate. ministrul afacerilor straine : In comisie sint reprezentanti ai Comandamentelor . presedintele Consiliului : Cum ati inteles dumneavoastra aceasta chestiune ? Din text reiese ca aceasta Comisie aliata de Control este sub ordinele Comandamentului rus. (. Sanatescu . Dl. aceasta este gata oricind sa procedeze la acest schimb. Dl. aceasta reprezinta o cale de tratare .Christu.) Dl. Dl Niculescu-Buzesti: Cu cine negociem noi aceste acorduri ? Dl general Damaceanu : Cu Malinovski.cu oarecare autoritate .. cosemnatare ale armistitiului. Lucretiu Patrascanu: Am pus aceasta chestiune domnului Visinski. In toate cazurile.18) (. Dl I. (. Dl Niculescu-Buzesti: Ar fi inportant daca s-ar rezolva si chestiunea relatiilor diplomatice .Bratianu.. general Sanatescu. Visoianu: In Italia situatia este inversa : Comandamntul lucreaza dupa directivele Comisiunii Aliate Dl Sanatescu. dar masurile lui sa se aplice. Raspunsul a fost ca si pentru Italia... ministru de stat : Comisia este mai mult o acoperire a maresaluilui Malinovski si a Comandamentului. in privinta schimbului de ambasadori.. Ceilalti doi vor fi un englez si un american. pentru ca daca tratam numai prin domnul Malinovski. care vor fi incheiate pe baza lui. dar ar trebui sa putem avea si o cale catre guvernul sovietic. Visoianu : In masura in care ne putem transforma dezideratele actuale .. D. presedintele consiliului : Eu credeam ca este vorba aici de o comisie a celor trei guverne aliate. va fi un functionar care va decide. pentru intreaga Romanie. Dl general Sanatescu : Noi trebuie sa cerem schimbarea regimului de pina acum si intrarea in acordul legal international. A declarat ca in afara de organele de armistitiu. Dl general adj. iar domnul Manlinovski devine reprezentantul puterilor aliate . D. am discutat cu domnul Molotov aceasta chetiune.Damaceanu : Le controleaza.. Dl general C. nu ai guvernelor..) Trebuie sa repetam cererea noastra. pina la semnarea armistitiului era considerata in razboi cu Uniunea Sovietica si ca toate cererile noastre de aceea erau respinse . Or. pesedintele consiliului: Si cind era sa ia fiinta ? Dl general adj. (vezi anexa la art..) Dl I. pentru ca nu era semnat armistitiul. ministru plenipotentiar : Aceasta comisie este sub ordinele Comandamentului rus. se considera ca in Romania.) Dl Visoianu : Teza principala trebuie sa fie din partea noastra urmatoarea : o ruptura completa intre trecut si situatia actuala . care ar fi o cale de apel. Dl. Una din conditiunile armistitiului este unificarea legislatiei . caci acum este reprezentantul aliatilor in intreaga Romanie.. Dl Niculescu-Buzesti.Damaceanu : In timpul cel mai scurt Dl Niculescu-Buzesti: Pentru diferitele acorduri speciale pentru aplicarea armistitiului . Comandamentul Sovietic este comandament aliat. oricit ar fi el de aspru. s-a spus ca Romania . dl Niculescu-Buzesti: Domnul Molotov a pus un punct special in cursul lunii aprilie.C. In trecut . (. daca Romania doreste sa schimbe reprezentanti diplomatici cu Uniunea Sovietica.

morala pentru ca ne-au fost propuse de ei anterior- si in cadrul propunerilor lor, sa cautam sa amelioram clauzele armistitiului. caci altfel nu facem decit sa exprimam si dv. si noi - aceeasi tristete ca nici una din cererile noastre n-a fost aplicata. Dl C.I.Bratianu : Cind inceteaza clauzele acestui armistitiu? Cind se retrage armata rusa ? (...) Dl general Sanatescu : "Punctul 20. Prezentele conditiuni intra in vigoare in momentul semanarii lor. " O chestiune despre care vrem sa va intrebam si pe dumneavoastra : Ce i-a determinat pe aliati ca acest armistitiu sa nu fie semnat de reprezentantii celor trei mari puteri , ci sa dea delegatie maresalului Malinovski , care este un comandant militar. Dl I.Patrascanu : Impresia mea este ca au vrut sa sublinieze cine are cuvintul hotaritor in chestiunile romanesti. (...) Dl C.Visoianu : (...) Domnule presedinte , mai este inca o chestiune : in afara de cererile pe care leam facut si n-am reusit , am propus sa se adauge la Conventia de armistitiu citeva paragrafe , care insa au fost repinse. Vreau sa le aduc la cunostinta consiliului pentru ca ele constitue o informatie utila. Primul articol pe care l-am propus este urmatorul: " Trupele aliate vor parasi teritoriul Romaniei , in momentul inceperii ostilitatilor contra Germaniei si Ungariei. In acelasi timp vor lua sfirsit toate dispozitiunile din art. 3,7,10,14,17,18 si 19 care sint relative la prezenta trupelor aliate in Romania si la conducerea operatiunilor militare. " Cu alte cuvinte am cerut o garantie scrisa ca la sfirsitul ostilitatilor trupele aliate vor parasi teritoriul romanesc si am argumentat - cum va puteti usor imagina- astfel : Cauza prezentei acestor trupe in Romania fiind conducerea ostilitatilor in comun, in momentul cind nu mai sint ostilitati, cauza inceteaza si ele nu mai pot ramine aici. Nu mi s-a admis aceasta cerere. Am avut discutii foarte staruitoare si n-am reusit sa se introduca acest text. Mi s-a raspuns : este de prisos sa adaugam o asemenea dipozitiune; ar fi un pleonasm , fiindca aceasta rezulta evident din sensul armistitiului. Am insistat : tocmai pentru ca reprezinta intentiile aliatilor , textul trebiue tracut in armistitiu. Mi s-a raspuns din nou : Nu este nevoie-deci acelasi raspuns- pentru ca n-am adauga nimic nou , intrucit sensul armistitiului este acesta : trupele trebuie sa paraseasca Tara romaneasca la sfirsitul ostilitatilor. S-a cerut avizul ambasadorilor Angliei si Americii . Ambasadorul Americii a spus ca interpretarea data de domnul Molotov este corecta iar ambasadorul englez a adugat urmatorul exemplu : Si trupele engleze si americane se gasesc in Franta si francezii n-au cerut un asemenea text. Din conversatiile pe care le-am avut cu ei in particular, mi-au dat un exemplu care sa ne serveasca nu numai noua , ci si in raporturile cu ceilalti aliati. Cum staruintele noastre n-au fost fructuoase , am cerut sa luam la cunostinta in mod solemn ca aceasta este interpretarea guvernului sovietic si guvernelor aliate : ca trupele aliate vor parasi Tara Romanesca la sfirsitul ostilitatilor. Dl Niculescu-Buzesti : S-a precizat ? dl Visoianu : Am cerut sa se inregistreze in mod solemn aceasta interpretare. A doua propunere fara suces pe care am facut-o este urmatoarea ; am cerut sa se adauge textul : " In urma colaborarii cu Puterile Aliate, Romania dobindeste calitatea de putere aliata sau cel putin de putere cobeligeranta" Aceasta propunere am facut-o mai intii din cauza conditiunilor de la Cairo, unde ni s-a propus cobeligeranta, in toate conversatiile, pe care le-am avut cu ei. Acum au rectificat pretentia noastra de a ne numi putere aliata, pe care n-au admis-o, si au retinut cererea noastra de a fi socotiti cobeligeranti - pentru ca acesta fusese procedeul si fata de Italia. Rezultatul a fost ca domnul Molotov a declarat ca din toate propunerile pe care le-am facut, numai pe aceasta o retine, dar nu se inregistreaza in armistitiu. Cu timpul, pe masura ce colaborarea noastra militara va progresa si va fi satisfacatoare, ni se va acord si cobeligeranta. A treia propunere , care era poate excesiva : "Romania pastreaza dreptul de a prezenta Conferintei de Pace sau la incheierea armistitiului cu tarile respective , cererile sale relative la valorificarea creantei sale asupra Germaniei si la reparatiilor si stricaciunilor cauzate bunurilor romanesti de germani si eventual de unguri. A patra propunere

Dl Iuliu Maniu : A fost respinsa ? Dl Visoianu : A fost socotita prematura. A patra propunere se ocupa de colaborarea militara a Romaniei prevazind ca, in conformitate cu declaratia facute de aliati si ca urmeaza o colaborare militara din partea Romaniei, in acest caz va trebui sa se dea pentru Romania o interpretare favorabila a conditiilor prezentului armistitiu. (...) Mi s-a respins si aceasta propunere. mi s-a raspuns ca pe masura ce colaborarea militara va fi satisfacuta, in aceeasi masura interpretarea clauzelor tratatului va fi favorabila. N-am putut dobindi cistig de cauza nici pe aceasta chestiune deci. In concluzie, la sfirsitul acestei comunicari , trebuie sa va spun ca succesele delegatiei dv. la Moscova au fost absolut neinsemnate. Si va spun cu tristete acest lucru. Dl Iuliu Maniu: N-ati amintit ca noi am avut la Cairo discutiuni preliminare si ca nu corespund textele ? Dl Visoianu : Nu numai ca am amintit, dar am scris in text : "in conformitate cu discutiile cu aliatii". Singura ameliorare care s-a obtinut, a fost acea introdusa la articolul 19 cu privire la Transilvania . A fost o ameliorare la textul propus de ei , dar o ameliorare nu fata de textul de la Cairo. Am reusit sa obtinem o ameliorare prin redactiunea mea , asa cu v-am expus-o. Dl Iuliu Maniu : Ati spus ca aceste conditiuni nu corespund cu conditiunile de la Cairo ? Dl Visoianu: Am spus , dar ei ne-au raspuns ca noua conditiune nu constitue o agravare. "

26. Armistitiu ? - Capcana inrobirii Romaniei (8) - In care slugile Moscovei (PCR) incep sa scoata coltii, dupa o pregatire de decenii
/din stenograma sedintelor Consiliului de Ministri din 15 si 16 septembrie 1944, ora 9 dim Dl Lucretiu Patrascanu :" In afara de interpretarea textului armistitiului, socotesc de datoria mea sa impartasesc guvernului unele impresiuni si unele constatari , facute in timpul sederii noastre la Moscova. Fac aceasta cu constiinta ca sint anumite lucruri care trebuiesc spuse si sint anumite lucruri care trebuiesc cu foarte mare luare aminte luate in consideratie. Am socotit semnarea armistitiului ca un succes.dupa doua saptamini de asteptari zadarnice la Moscova - si in sufletul delegatiei cind a fost chemata la tratative , a nascut o mare bucurie dupa ce suportase zile intregi de asteptare si tristete- astazi cred ca iscalirea armistitiului asa cum este , CONSTITUE UN SUCCES PENTRU NOI SI PENTRU ROMANIA. (...) In ce priveste atitudinea Uniunii Sovietice fata de Romania : nu numai declaratiile celor trei membri din delegatia sovietica - spuse in conversatiile particulare, dar nu personale- ca Uniunea Sovietica are bunavointa fata de Romania , ca Uniunea Sovietica vrea sa sprijine Romania sa se refaca si sa devina puternica ; nici cele declarate de domnii Maiski, Visinski si Molotov, declaratii care au fost intarite de reprezentantii Angliei si ai Statelor Unite , dar chiar declaratiile ministrului plenipotentiar al Olandei si ale ministrului Cehoslovaciei le-au intarit. Din aceasta cauza am tinut sa subliniez ca Uniunea Sovietica are bunavointa fata de Romania, si ca priveste prin prisma viitorului Romania, si nu prin prisma trecutului- ceea ce trebuie iarasi luat in consideratie. (...) In ce priveste armata, am avut o declaratie din partea domnului Visinski, pe care am comunicat-o guvernului : nu vor sa puna armata romana intr-o situatie inferioara fata de armata sovietica. Tot ceea ce a fost dezarmat se va inarma. Din punct de vedere moral, material,etc se vor aplica conditiuni de perfecta egalitate, liberatate si de cobeligeranta. (...) Am hotarit facerea unei vizite de curtoazie la ambsadorul Angliei si la acela al Statelor Unite. (...) Au fost foarte afabili, insa foarte prietenosi.(...) Ne-au multumit ca le-am facut vizita de curtoazie si ca s-au stabilit legaturi normale, fara insa sa obtinem de la ei altceva decit un singur raspuns : Depinde de Uniunea Sovietica. (...) Intre timp au venit din tara telegramele Ministerului Afacerilor Straine, in care se semnalau

diferitele fapte , care se intimplau in cursul zilelo (...). In sinul delegatiei s-a propus - eu am respins aceasta parere , pentru ca mi-am dat seama de realitatile de la Moscova- sa facem un protest sau sa se ia o atitudine potrivnica si sa adresam aceasta plingere a noastra ambasadorului american si a celui englez.Am fost impotriva unui asemenea pas (...). Totusi (...) am facut o vizita cu copia adresei depusa de Ministerul Afacerilor Straine lui Visinski , pe care am depus-o si ambasadorului Statelor Unite (...) si celui englez. Raspunsul a fost stereotip:< Noi nu putem face nimic, vom comunica aceasta la Londra. Dv. intelegeti-va cu rusii.> Aceasta a fost atitudinea de la care nici unul din ambasadori nu s-a abatut nici o clipa. Acesta este un prim element, la care tin foarte mult, in special reprezentantii partidelor politice , si domnul Maniu si ceilalti, si acest element TIN SA-L SUBLINIEZ FOARTE MULT PRIN CALCULELE NOASTRE POLITICE DE VIITOR. Al doilea lucru : nu este intimplator ca Malinovski iscaleste armistitiul. Iar faptul ca textul armistitiului unde este vorba de Comandamentul Suprem Aliat, are trecut in paranteza cuvintul sovietic, TINE SA ACCENTUEZE CINE ARE PUTEREA SI CINE ARE AUTORITATEA SA TRANSEZE CHESTIUNILE ROMANESTI. (...) In tot timpul dezbaterilor, atit ambasadorul Marii Britanii cit si acela al Statelor Unite n-au intervenit in discutie sub nici o forma si niciodata, decit cel mult sa sublinieze si sa intareasca afirmatiile domnului Molotov. (...) Lucretiu Patrascanu : Al treilea element este elementul politic. Si aici trebuie sa intervina iarasi o foarte mare bagare de seama. Am mai spus si alta data ca trebuie facut totul pentru a capata increderea politica a Uniunii Sovietice, fiindca mi-am dat seama ca in aceasta privinta unele partide si unii oameni politici se inseala. Daca din punct de vedere politic guvernul de astazi sau guvernul de miine al Tarii, reprezentantii partidelor si oameni politici vor pacatui, vor duce o politica falsa, acest lucru nu ne va costa numai prestigiul, sau va pune capat carirei politice a unora sau altora, ceea ce este o chestiune personala- dar va atrage asupra Romaniei grave primejdii. Deci fixarea pozitiei politice a Romaniei, este un element determinant in cee ce priveste relatiile viitoare cu Uniumea Sovietica. Imi permit sa fac aceste observatii , care vin din realitate, d-le Presedinte [ nota : g-ral Sanatescu ] , va rog sa ma credeti, dintr-o realitate pe care am avut ocazia s-o pipai in mod direct, date fiind cunostintele mele cu Rusia Sovietica si tinind seama de faptul CA NU ERA PRIMA DATA CIND MA DUCEAM ACOLO [ Nota : vezi episoadele precedente privind tezele si activitatea tovarasului Patrascanu sia colegilor sai, in perioada congreselor si conferintelor tinute la Moscova ] ...asa ca stiam ce interpretari sa dau faptelor, gesturilor, fiecarui lucru si fiecarui pas ce se facea. (...) Am sosit in Romania la 15 zile dupa ocuparea Bucurestilor, intr-un moment cind fusesera semnalate anumite incidente petrecute cu Armata Rosie, incidente de care am luat cunostinta din telegrama dlui ministru Buzesti. Iarasi voi fi foarte sincer si voi spune : Nu cred ca guvernul si mai ales partidele politice, recte Partidul National Taranesc si Partidul Liberal , au procedat just in aceasta chestiune pina acum. Va spun foarte cinstit : greselile recente sint mai grave decit cele trecute. Ce s-a intimplat in Romania? De pe o zi pe alta , o armata care se pregatea sa intre victorioasa in Romania, o armata ucrainiana care trecuse prin satele devastate din Ucraina, trupe care fusesera intimpinate de populatia ucrainiana cu strigate : , trupe care aveau in ochi imaginea vie a ruinelor pe care le-a lasat armata romana, au sosit in tara. Ce sentimente doriti dv. sa aiba aceasta armata ? Nu putea sa aiba alte sentimente si alte porniri decit acelea pe care le-a avut - si cred in limitata masura - pentru ca s-a vazut bine din tot ce am putut avea ca material diplomatic, ca detasamente izolate, grupuri razlete, au pradat si au facut anumite excese , dar sub nici un motiv unitati compacte n-au facut asemenea lucruri. (...) Dar ce s-a intimplat aici ? Timp de ani de zile, va rog sa va amintiti, s-a dus ce mai ticaloasa propaganda de aparatul nazist : s-a facut din prezenta Armatei Rosiii un lucru de oroare : copiii vor fi spintecati, femeile vor fi siluite, sate si orase vor fi distruse aduceti-va aminte de placardele pe care le-ati admirat - tot ceea ce mintea omeneasca imagina ca grozavie, a fost infatisat ca perspectiva, in ceea ce priveste prezenta Armatei Rosii. S-a creat in poporul roman o stare de panica, care a facilitat excesele si nu le-a impiedicat. " Dl Buzesti : " Nimeni n-a admirat placaredele acelea, cum ziceti dv. Tin sa protestez in ceea ce ma priveste. " Dl general Sanatescu : “Eu nici nu le-am vazut" Dl Patrascanu : " Le cunoasteti: stiti propaganda facuta de aparatul lui Antonescu. Oamenii erau in

dar nu trebuie sa se lase impresia ca se cultiva panica. fiindca aceasta idee complica inutil situatia. am sa cer stenograma si am sa va raspund in sedinta viitoare. prin toate mijloacele posibile. Stiti cum au pus mina pe toate vasele noastre si au facut unele acte pina acolo . Aici ma adresez in special domnului Maniu si domnului Dinu Bratianu. pe care le puteam prezenta pina la ultimul moment.) Armistitiul cred ca trebuie privit de noi ca UN INSTRUMENT DE IMBUNATATIRE A RELATIILOR NOASTRE. cu convingerea ca aceasta este conditia prosperitatii Romaniei si imbunatatirii tuturor relatiilor nationale si internationale ale poporului roman " Dl Iuliu Maniu : " Domnilor . ani de-a rindul am lucrat in opinia publica..(.) Am impresia . ca sa producem un sentiment de liniste in opinia noastra publica. toate vechile resentimente. Sa-l privim ca pe un instrument si sa facem ca acest instrument sa fie in folosul intereselor poporului roman si sa nu fie un instrument indreptat impotriva Rusiei Sovietice. din incapacitatea sau din lipsa de pricepere a timpurilor pe care le traim. Ce s-a intimplat insa ? S-a intimplat mai mult decit ceea ce spunea domnul Patrascanu. Invinuirea nu este intemeiata... Conducatorii oficiali ai Armatei Sovietice au declarat oficial si in conversatiile particulare pe care le-am avut ca ei vin in Romania ca intr-o tara dusmana ca o armata de ocupatie. Cunoasteti clauzele grele pe care le are. CARE AR PUTEA VENI IN FAVOAREA ROMANIEI.. ca sa arat Armatei Sovietice ca sintem cu toata increderea fata de ea si ca o privim ca pe o aliata. ca trebuie sa acceptam situatia ca intre aceste natiuni este si Rusia. Totusi am prins ceva din expunerea d-sale : am primit inainte de toate invinuirea . ci acte umilitoare.C. Am facut tot ce s-a putut face.ma adresez partidelor politice. Ei bine .Domnul Patrascanu sa-si dea seama de situatia noastra extrem de grava in fata opiniei publice romanesti. ca sa inlaturam acea iluzie care exista in contra natiunilor unite din cauza prezentei Rusiei Sovietice . care era cunoscuta noua. traditionala. nu acte facute numai de un dusman.. Daca se merge cu iluzia .. JOCUL PRIMEJDIOS DE PINA ACUM TREBUIE SA INCETEZE.Patrascanu : " Acum reviu la elementul politic. Din ce cauza ? Din cauza armatei sovietice. ca o tovarasa de lupta. SE INSEALA ENORM si fac un rau imens Romaniei. incit un amiral a trebuit sa se impuste. SA SE ABANDONEZE IDEEA SPRIJINULUI EXTERIOR .. care dezonoreaza. nu puteam face noi manifestari de dragoste si manifestari de amicitie cind ei fac manifestari evidente nu numai de dusmanie. s-a sinucis pentru ca au fost facute acte umilitoare.) Nu fac proces de intentie nimanui. Romania isi pierde neatirnarea si aceasta din vina . " Dl L.ca Romania va face jocul celor doua luntri. Toate vechile iluzii.) In fata acestei atitudini a lor . aceasta panica a fost cultivata. sa stiti ca se dau lovituri directe in trupul Romaniei. sa plecam cu convingerea ca trebuie sa ne imbunatatim relatiile cu Rusia Sovietica. raspunsul era ca sint in tara ocupata (.. de pregatirea prin armistitiu a viitorului.ca si dupa prezenta Armatei Rosii . Daca conducerea partidelor politice burgheze nu va avea intelegerea momentului politic actual. CA VA ADUCE AICI INFLUENTE CARE SA SE BATA CAP IN CAP. (. PENTRU PERIOADA ISTORICA PE CARE O TRAIM. Cum s-au luat note stenografice. Nu s-a intervenit ca acestei panici sa i se puna capat (.). in asemenea conditii . eu am un defect de auditie si nu aud ce spuneti. (. daca noi vom avea o politica prieteneasca fata de ele. (.stare sa fuga din fata Armatei Rosii. fiind ecoul salii asa cum este n-am inteles tot ce a spus domnul ministru Patrascanu.. (. Ne-am tinut sa convingem lumea ca soarta Romaniei depinde de aceste natiuni unite.) Dar cind insasi conducerea suprema si Comandantul Suprem Militar si cind unitatile organizate rusesti fac acte inadmisibile. dca astazi se mai cultiva in soapta si daca se cauta sa se faca din ele arme pentru inveninarea raporurilor cu Uniunea Sovietica. sa zicem ..) cred ca in momentele acelea de panica cuvintul d-lui Maniu si al d-lui Bratianu ar fi trebuit sa se auda.) Eram decis ca sa fac toate gesturile prevenitoare . pe care o face d-lui Bratianu si mie ca.. Si am militat .. ca va specula pe unii impotriva altora. n-am contribuit cu nimic la calmarea panicii care s-a produs in opinia publica romaneasca. in care Romania avea o neincredere . " Dl I. la sosirea armatei sovietice. in scris si cu vorbe. Perspectivele Romaniei sint legate in momentul de fata de executarea armistitiului.si as dori foarte mult sa fiu dezmintit.. Adevarat insa ca n-am putut face tot ceea ce doream sa fac.. sa facem manifestari de prietenie? Am fost .Bratianu : " Domnule Patrascanu. dar chiar de ofensa. (. cum poti d-ta astepta ca noi sa facem osanale de dragoste si de prietenie. Astfel am aratat ca nu este de prevazut o agresiune dusmanoasa din partea sovietelor .. Noi am militat pentru aceasta politica ani de-a rindul. atunci ce putem noi face ? Las ca la toate protestele . dupa intrarea Armatei Rosii in Romania..

care sa exprime in mod unitar vointa celor doua partide muncitoresti si a organizatiilor profesionale si patriotice unite. fiindca domnul Maniu a exprimat in mod foarte inimos si foarte clar care a fost atitudinea noastra in timpul acestei perioade.. sa faca ce a facut.fericit ca m-am putut stapini.: vine ca o armata de ocupatie . si de noi. cind trebuie sa fie in interesul tarii noastre.E. iar eu sa spun : < Te salut . Bratianu : " N-am sa raspund mult la cele spuse de domnul Patrascanu .C..) Cind sate de-ale noastre sint aprinse.) Consiliul a delegat pe tovarasii Lucretiu Patrascanu si Constantin Titel Petrescu sa aduca la . s-a hotarit formarea unui consiliu al Frontului National Democratic.) Dl C.. nici delegatia.. Eu multe inghit. (. vreti sa exploatati sentimentul public..> Am spus domnului Patrascanu : < Cred ca dv. nici chiar pe cei mai buni prieteni . cind Comandamentul Militar Rus nu primeste pe membrii guvernului si evacueaza sate intregi. puteti avea pentru apropierea cu Rusia ... nici comitetul executiv. Sintem in guvernul compus din militari si din sefii celor patru partide din tara care lucreaza alaturi de dv. -ce vrei dumneata sa facem noi ? Manifestari de amor. (. pe care vrem s-o ducem inainte si care va deveni opera comuna a tuturor partidelor politice. de dv.) Si atunci.. i-am spus : Am conditiuni linistitoare de la Aliati. dragoste si iubire ? (. in afara de conceptiile noastre.. pe nici un membru din partid. De ce? Findca eram convins ca trebuie facut acest lucru si fiindca contam pe prietenia camarazilor mei. Acest sentiment public a fost indus in eroare de ani de zile.1944) "(.N. fiindca ar fi trebuit si tovarasii dumitale ti-ar fi spus-o.. Am facut niste declaratii foarte cinstite si am avut toata intelegerea domnului ministru de externe. ceea ce am facut eu : ca sa dau telegrama la Cairo ca ma oblig a face armistitiu ? Ai fi facut-o dumneata ? Nu cred.F.. " (. CUM JUDECA. Drumul catre dictatura al PCR(1) /din Hotarirea Consiliului Frontului National Democratic din 8 octombrie 1944 ("Scinteia. cind se prapadesc averi de miliarde. nu trebuie exploatat : TREBUIE INDREPTAT. de la A. nu cu soldati particulari cum ati spus dv. CUM ACTIONEAZA SI CUM ANGAJEAZA TARA. Sa lucram intr-un scop comun fiindca in aceasta ordine de idei nu reprezentam altceva decit reprezentantii dv.> Va spun aceasta fiindca ma mira cum domnul Patrascanu pe care l-am cunoscut si l-am apreciat . ci cu unitati organizate si comandate face lucruri din acestea. care stie cum am facut aceste declaratii. sa vina armata aceasta.pe toata raspunderea dumitale fara a intreba pe cineva. Nu se poate pretinde de la mine atunci cind lumii intregi. cum a putut aduce impotriva noastra chestiunile pe care le-a adus ? Cum a putut reprosa domnului Maniu si mie ca n-am facut armistitiul ? Cum ne-a putut reprosa ca n-am facut propaganda pentru impacarea cu Rusia ? " 27. Insa domnul Patrascanu mi-a spus atunci :< Domnule Bratianu. Apararea Patriotica si Sindicatele Unite. incepind de la rege si pina la ultimul om cu care am vorbit.I. Cind am intrat in contact cu domnul Patrascanu. va rog : ma trezesc aici cu o armata care vine aici ca in tara dusmana si care nu stie nimic de treaba aceasta. care. Sentimentul public . mai multa influenta la Moscova decit putem avea noi si puteti arata opera noastra . noi inainte de toate sintem romani.> " (. domnule ocupator al nostru. n-aveti idee cit pot sa inghit . aveam oarecari judecati contra partidului comunist. sa te consulti si cu altcineva. (.. precum a strins mai puternic alianta cu Frontul Plugarilor si lupta comuna cu Uniunea Patriotilor.Eu nu am facut-o..) Dupa marea intrunire populara din 8 octombrie. pe mine si ca domnul Bratianu s-a putut stapini si ca lume romaneasca si ceilalti domni ministri s-au putut stapini ca sa nu facem nici un accent de revolta si de nemultumire.) Ai fi facut dumnata . Trebuie indreptat acum.. 14 oct..) Dl L.Patrascanu : Am ascultat cu foarte mare atentie pe domnul Maniu si trebuie sa remarc cit de juste au fost observatiile mele si cit de intemeiata a fost adresarea la domnul Maniu :SA FIE CU FOARTE MARE BAGARE DE SEAMA . Este o crima daca dv. domnule Maniu. care a cimentat si mai mult unitatea dintre Partidul Comunist din Romania si Partidul Social-Democrat.te intreb pe dumneata domnule Patrascanu si pe domnul Bratianu . Am inchis ochii si am inghitit.

.Regele Mihai I.... 13 octombrie. si P.. prin participarea citorva transfugi de ultima ora. la orele 11.N. (. la cunostinta Majestatii Sale Regelui si a d-lui Groza. care stau in fata noastra si formarea Frontului National Democratic.Groza pe baza respectului principiilor constitutionale. astfel ca nimeni nu putea sa intre din publicul care ar fi voit sa vina la adunare. functionarea sincera a institutiilor democratice. (..Victor Bratfaleanu. prin delegatii sai.T. care la 23 August a fost alaturi de poporul hotarit sa puna capat unei stari care ducea tara spre dezastru. si a d-lui Tatarascu. ceea ce am si facut. (. (. sa colaboreze cu guvernul prezidat de dl.D. a suprimat . chiar daca ar fi sa se arunce insulte asupra-mi. sa adere la Frontul National Democratic. afirmind ca acesta ar urmari sabotarea aliantelor si angajamentelor. care devenise o stavila in calea dezvoltarii poporului roman si indeplinirii sarcinilor istorice.Vladescu-Racoasa.Lotar Radaceanu..) Toata procedura utilizata de dl..)" Din Comunicatul pregatit de P. sa tinda a denigra guvernul tarii.N. in realitate .. Petru Groza a prezentat Senatului o lista care nu cuprinde pe reprezentantii Partidelor National-Taranesc si Liberal. cu care tara are angajamente de ordin international. utilizind chiar si pe acelea obisnuite sub regimul hitlerist. Tov. F.Titel Petrescu.Micle. prof...) Lipsa de seriozitate din partea F.este ca un partid politic minuscul.. Frontul isi ia raspunderea guvernarii.D..T.) Delegatiunea permanenta a partidului. lucratorii tipografi au primit consemnul sa nu se lase sa se imprime nimic cu privire la consfatuirea de ieri. pusa in cunostiinta de cauza. rostita in ziua de 12 februarie 1945 la posturi de radio "(. dar in caz de refuz. Consiliul Frontului National Democratic. Petru Groza s-a vazut obligat de a propune partidelor o colaborare efectiva.N. Socotim ca M.Gheorghe Gheorghiu-Dej. (. presedintele Partidului National Liberal.Bratianu..cunostinta d-lor Iuliu Maniu. s-a vazut in intreaga actiune de guvernare: nerespectul intelegerilor. care se bucura din partea sindicatului de intreaga libertate. in sala Scala. tov. de un grup de circa 1000 de persoane din grupul F.D..)" /din Comunicatul P.. eu am dat ordin Cenzurii presei sa nu se interzica nimic din ceea ce voiesc ziarele. si Gh.N.) Consiliul Frontului National Democratic invita P..) Pe cind de la sindicat.. tov. la timp..N.. desfiintarea Blocului National Democratic.) Dl..) In acest scop nu cruta nici un mijloc. si ca si cum ar subordona acte de ordin international prezentei lor la guvern in numar mai mare sau mai mic.) Dar ceea ce este cu desavirsire unic si exceptional in istoria politica a poporului romanesc ..D. In acelasi timp. autotorpilarea si denigrarea propriei guvernari. care nu-i sustine atit cit ar rivni. a acceptat in principiu..N.L.D. s-a urmarit formarea unui guvern F. dl. (. dind impresia ca ar implora sprijin din afara impotriva unei opinii publice dinauntru. duplicitatea de guvernanti si opozanti in acelasi timp. (. in legatura cu evenimentele care au precedat constituirea Guvernului Petru Groza (martie 1945) "(. libertatea presei. va intelege si astazi chemarea poporului de a desavirsi prin Frontul Democratic actul de la 23 August. va fi primita in audienta de Majestatea Sa Regele Mihai I.N.Groza a pus in evidenta ca. sustinatorul principal al regimului personal al fostului rege si unul din marii responsabili de intrarea Romaniei in Axa si de dezastrul tarii. a intrunirilor etc. prezentat insa sub aspectul unui cabinet de colaborare a fortelor democratice..N. Aceasta formula neavind aprobarea factorului constitutional. in conditiuni ce urmau sa fie fixate. (.Lucretiu Patrascanu. (. a muncii. Deciziunea P. tov..)" /Din cuvintarea generalului Radescu.S.. cautind mai ales sa fie asigurate drepturile. Dar inca de simbata seara sala a fost ocupata cu forta. C.) Nu era decit o singura solutie: sa aleg alta sala. cu care in guvern semnau aceleasi legi si luau aceleasi masuri. a fost adusa. care au ramas in sala pe tot timpul noptii...in special calomnierea figurilor reprezentative si tendinta de faramitare a partidelor politice. devenite deja odioase opiniei publice . (.) Astazi. a invitat PNT si PNL sa adere la Frontul National Democratic.T.N. libertatile cetatenesti. prezentindu-se pe sine ca unic detinator al increderii aliatilor..)Am convocat publicul la o consfatuire pentru duminica ora 12. aruncind raspunderea pe partidele celelalte.. cum s-a recunoscut chiar prin comunicatul Consiliului F. (. presedintele Partidului National Taranesc si Constantin I.N. o delegatie a Frontului National Democratic compusa din: tov.30 dimineata. in legatura cu programul de guvernare : "(.

a organizat ocuparea institutiilor publice de catre garzile sale inarmate si manifestatiuni la care lucratorii erau constrinsi sa participe.S.. s-o consider nula si neavenita.N. din Patridul Social-Democrat. ostili actului de la 23 August 1944. Aceasta afirmatiune lipsita de temei constituie in acelasi timp o grava indelicatete fata de aliati si o naivitate.L. facea aceasta comunicare fara sa adauge vreun comentariu la nota americana. prin ordinul dat lucratorilor de a nu imprima jurnale de alte opinii si prin arestarea ilegala a acelora care nu se supuneau acestei masuri. Efortul partidului nostru de a pune la temelia actului de la 23 August 1944 un cadru guvernamental format in intregime din reprezentantii politici chemati sa mobilizeze toate fortele natiunii si swa grupeze. cu ocaziunea crizei guvernamentale din Romania. nota pe care am sa v-o citesc.. Astfel fiind. (….N.Groaza.nota in care si Anglia comunica ca nu recunoaste guvernul ca organ reprezentativ al fortelor democratice. a prezentat P.) /Conferinta Nationala a P. care trebuia sa . in urma neputintei in care ne gaseam de a tipari ziarele noastre. in legatura cu programul de guvernare al F.fiindca a trebuit. fara a intra in fondul ei. format in afara de partidul nostru.N. in freunte cu URSS... guvernul american nu poate recunoaste nici astazi acest guvern si nu poate relua raporturile diplomatice cu Romania. 31 octombrie. mult mai atenuata insa si mai scurta . Dupa ce forta publica a fost dezarmata. cit timp el se gaseste in fruntea tarii. Evenimentele petrecute de atunci pina azi dovedesc ca guvernul american n-a gresit in aprecierile sale si ca actualul guvern nu reprezinta opinia publica democratica a tarii. P. care caracterizeaza net sabotajul celor doi oameni politici in realizarea actiunii de scoatere a Romaniei din razboiul dus alaturi de nemti impotriva Natiunilor Unite. O propaganda calomnioasa.) " /din Comunicatul P..(. vazind forma in care s-a trimis nota. care in mod fraudulos au format guvernul Sanatescu..L.P.C. impotriva careia nici o reactiune nu era posibila. (.) 2. (. ("Scinteia". Partidul nostru a fost singurul partid care a participat prin delegatii sai. constituit din toate gruparile democratice ale tarii si a aratat ca nu poate considera ca atare actualul nostru guvern si astfel nu-l poate recunoaste. ca doreste in aceasta tara instituirea unui regim reprezentativ al opiniei publice romane.libertatea presei. propunerea partidului nostru de a coaliza toate partidele si gruparile democratice.(.S.) Luni am fost din nou chemat la Majestatea Sa si mi s-a aratat o nota cam cu acelasi continut cu aceea pe care v-am citit-o.)" /Stenograma sedintei Cosiliului de Ministri de vineri 24 august 1945 Dl. ca reactionar si ca nefacind proba de prietenie fata de unul din marii nostri aliati. pe care am luat -o cu raspundere proprie . In vederea actiunii politice. Frontul National Democrat afirma ca este depozitarul exclusiv al increderii aliatilor si al U.R.. hotarirea mea in aceasta chestiune. nu a putut fi realizata decit in cadrul Blocului National Democrat. toate energiile organizate ale democratiei.) 1... (. si ca numai el este in situatiunea de a aduce in tara prizonierii romani ce se gasesc in URSS si sa restabileasca suveranitatea nationala in Ardealul de nord. Refuzul acesta.N.T.. datorita refuzului categoric al lui Maniu si Bratianu de a accepta participarea celorlalte patide sau grupari democratice. Roy Melbourne. loctiitorul reprezentantului Statelor Unite in Romania.D "(.. dr.. (. intr-un larg Front Antihitlerist.) Domnul ministru de externe a transmis.c. pe linga un grup de ofiteri superiori si generali. sau care atunci se pretindeau a fi democratice. pe calea in care i-a venit nota. a gasit in fata sa frontul de sabotori Maniu-Bratianu... In fond. 1-3 noembrie 1945) " Actiunea militara in vederea loviturii de stat de la 23 August 1944 fusese pregatita de catre o comisiune in care.D. F.respinge aceasta afirmatiune tendentioasa si inexacta. de a se sustrage de la formarea unui guvern politic.N.) Guvernul american a declarat inca in februarie si martie a.o nota verbala transmisa Majestatii Sale de reprezentantul Angliei . Frontul National Democrat afirma ca reprezentantii Partidului Liberal ar fi ingreunat actiunea de democratizare a tarii si indeplinirea conditiunilor armistitiului. presedintele Consiliului: " Simbata trecuta domnului ministru de externe i s-a comunicat o nota verbala din partea dl.R.. Partidul National-Taranesc si Partidul National-Liberal. asa cum convenisera in cadrul Blocului National Democrat. a fost interpretat prin manevra intreprinsa de Maniu si Bratianu in chiar ziaua de 23 August.

Maniu .] . au capatat infatisarea unor raporturi de sustinuta prietenie imbratisata de masele largi populare cu cea mai mare caldura. al caror proces de desavirsire este in curs. ministru de stat Teohari Georgescu[comunist] .Gheorghiu-Dej [comunist] . (… ) 6 Martie reprezinta linia de despartire dintre doua perioade. iar mai terziu in plina actiune de mobilizare a maselor pentru rasturnarea guvernului Radescu. siliti de loviturile tot mai viguroase ale armatei rosii si de furia populara crescinda impotriva cotropitorilor nemti si a slugilor antinesciene. ministru de stat M. La crearea F. perioada dezvoltarii si a concentrarii fortelor democratice impotriva partidelor "istorice" reactionare si a actiunii lor pentru restaurarea dictarturii. (.Voitec[ soc.D. la 6 martie 1945. a cresterii influentei acestuia asupra maselor. loiala si permanenta pe ca Partidul nostru a avut-o totdeauna inscrisa pe steagul sau. i s-au alaturat puternica gruparea national-taranista formata din partea progresista a partidului. sub conducerea d-lui Anton Alexandrescu. instaurat la 23 August 1944 si inlocuirea lui cu un guvern cu baza politica democratica largita. de alta parte. perioada guvernarii fortelor democratice. Hatieganu [nat.(2) /din Stenograma Consiliului de ministri din 23 septembrie 1946 " Sedinta se deschide la ora 18. isi asigura colaborarea d-lui Gh. (..D.R.Romniceanu[liberal ] . ministrul educatiei nationale Gh.. (. Frontul Plugarilor.30 sub presedintia domnului dr. participarea delegatilor partidelor "istorice" la semnarea armistitiului producindu-se dupa o indelungata rezistenta a acestora. ministrul lucr. Este prietenia sincera.. desi inca incompleta. Uniunea Patriotilor si Sindicatele Muncitoresti.N.. Bratianu si cliac reactionara din jurul si de sub influenta lor. pentru lupta Partidului nostru si a fortelor democratice participante la guvern.Tatarascu. (.) Actiunea intreprinsa de principalele forte democratice in acest sens a avut ca urmare schimbarea guvernului de militari si tehnicieni. Ea a fost continuata staruitor dupa injghebarea Frontului National Democratic de catre Partidul Comunist din Romania. tindeau prin intermediul guvernului Radescu sa ajunga la restaurarea dictaturii. reprezentind majoritatea covirsitoare a vechiului Partid National-Liberal.N.)" 28.Participa domnii : Gh. Intre timp F..) Pasul hotaritor pe aceasta cale a fost facut abia la 6 martie 1945. partidul nostru a jucat un rol hotaritor in intreaga perioada de la 23 August 1944 incoace.taran.Petru Groza .C. presedintele Partiduuli National-Liberal. (.) O a doua realizare imediata a acestei politici o constituie cotitura hotarita din partea guvernului Groza in executarea armistitiului. relatii atit de grav compromise prin politica de dusmanie fata de URSS practicata de Maniu si de Bratianu in perioada dominatiei lor in guvern.vice-presedintele Consiliului si ministrul afacerilor straine Em.] . partidul SocialDemocrat.D. deci pur formal. sa-l incurajeze.. In tot cursul razboiului dus de Antonescu impotriva Uniunii Sovietice si a celorlalte Natiuni Unite.) "Istoricii" au sabotat incheierea armistitiului cu Natiunile Unite In aceeasi masura sarcina incheierii armistitiului cu Natiunile Unite a revenit efectiv acestor forte politice. Drumul catre dictatura al P. presedintele Consiliului . inceputul unor realizari.Tatarascu [liberal] .ministrul artelor St. F. Nationalitatile conlocuitoare din Romania se gasesc pentru prima data in istoria politica a tarii in fata unui guvern care proclama deschis absoluta lor egalitate in drepturi si indatoriri.dem.publice si al Comunicatiilor .. practicat de reprezentantii partidelor "istorice" din guvernele care au stat in fruntea tarii la 23 August 1944 la 6 Martie 1945. De o parte perioada cresterii rapide a Partidului nostru iesit din ilegalitate.duca Romania alaturi de armata Rosie in marele razboi de eliberare a omenirii de sub jugul hitleristo-fascist. Maniu si Bratianu nu au incetat sa-l sustina. lucru clar dovedit prin sabotajul persistent in executarea armistitiului.N. ministrul afacerilor straine Octav Livezeanu [taranist] .. cit si prin sabotarea executarii armistitiului.. a consolidarii regimului democrat si a reconstructiei tarii. Aceasta concentrare de forte mobilizatoare de mase cuprinzind toate categoriile sociale. au accptat acest act. Instaurarea la 6 Martie a actualului guvern de concentrare democratica insemneaza. cind deveni mai mult decit clar ca partidele "istorice" sprijinite de reactiunea interna si de o conjunctura de moment favorizata de cercuri reactionare din strainatate. arunca peste bord guvernul Radescu.. Relatiile Romaniei cu URSS.

al doilea prin anumite manifestari de gesturi in timpul expunerii mele verbale al treilea . ACESTIA FORMEAZA UN GRUP DE DELINCVENTI ROMANI IN CEARTA CU CODUL PENAL SI DELICVENTI FATA DE STATUL NOSTRU.] . Vreau ca problema celor de la Paris s-o exprimam in cadrul acestei mari proleme a situatiei romanilor in strainatate. am de formulat o intrebare care este menita sa lamureasca rostul si atitudinea unor cetateni ai acestei tari .. de la Conferinta pacii va prezinta un raport asupra acivitatii sale si va rog sa fiti de acord cu mine in a ruga pe domnul sef al delegatiei noastre.Lothar Radaceanu[soc. ministrul agriculturii si domeniilor Profesor P. a situatiei romanilor in strainatate. " Dl Gh.Bejan [liberal] . subs de stat la Ministerul Finantelor Mircea Niculescu.ministru de razboi Anton Alexandrescu [ PNT –dizidenta ] .ministrul muncii Ing P. VREAU SA STIU SUB ACEST RAPORT SI SA PRIMESC ANUMITE LAMURIRI IN ANSAMBLU ASUPRA ACTIVITATII LOR LA PARIS PENTRU A TRAGE CONCLUZII POTRIVITE SI EVENTUAL A LUA MASURILE NECESARE IMPOTRIVA LOR. " . (. subs. stiu ca la Paris scot o fituica imunda. Din fericire nu sint prea multi.Solacolu. de stat al aprovizionarii Miron Niculescu. ministrul minelor si petrolului Romulus Zaroni [fr.subsecretar de stat al finantelor locale Generalul Damaceanu D..TREBUIE SA DEA SOCOTEALA FATA DE STATUL ROMAN.Vladescu Racoasa. de stat al armatei de uscat General Emil Ionescu. ministrul industriei si comertului ing Tudor Ionescu. nu mai cauta sa se apopie de ea si ca peste granitele acestei tari dezvolta in genere si au dezvoltat in special la Paris . de stat al marinei General N.Pirvulescu subs.. presedintele Comisiei de legatura cu Comisia Aliata de control M.. As fi vrut ca chestiune aceasta s-o discutam in cadrul altor probleme .Problema lor trebuie pusa in felul urmator : CINE SINT IN STRINATATE FARA SA AIBA VRE-UN ROST .ministru Cooperatiei Pr Gh. domnul vicepresedinte al Consiliului de ministri.) Dl P. domnul Gh Tatarascu sa binevoiasca a ne pune la curent in legatura cu activitatea dumnealor de acolo. si din care se vede ca pe ei nu-i mai ingrijeste aceasta tara . " Dl St. seful Marelui Stat Major Em Bodnaras . Voitec : " Si traiesc foarte bine. calificind-o de inoportuna si spunind ca se mira ca se poate sustine cu atita tarie un stat. delegatia noastra intorcindu-se de la Paris. Insasi prezenta lor in strainatate fara nici un rost .subsecretar de stat al aviatiei Amiral P Barbuneanu. Trebuie sa vedem ce mijloace au. care este actiunea lor si care sint metodele lor de lucru. o activitate SUBVERSIVA SI NEFASTA.. este un stat fost inamic.) In sustinerea cererilor noastre am intimpinat rezistenta grupului angloamerican. subs de stat la Ministerul Comunicatiilor Traian Savulescu.secretar general la presedintia Consiliului de ministri Gh Arghiropol . Statutul este atacat inprestigiul lui si el trebuie sa se apere. pe care ei le au in strainatate .Vasiliu Raseanu.. ministrul informatiilor General C.P. subs.presedintele Consiliului : Domnilor ministri.) Inainte de a continua problema aceasta . subs de stat la Ministerul Agriculturii si Domeniilor Al Alexandrini. prin sustinerea ca sintem un stat mic si invins (.) Dl Damaceanu : " (. Intii prin ridicarea lordului amiralitatii Alexander la sustinerea tezei noastre de generalul Pika [Nota: reprezentantul Cehoslovaciei] .-dem. ACTIUNEA LOR ESTE O ACTIUNE CRIMINALA. de stat la Ministerul Agriculturii si Domeniilor Zaharia Tanase. EI AU INCETAT DE MULT DE A MAI FI ROMANI. comisarul general al comertului exterior Generalul C. care orice ar fi facut . subs. Te intrebi cu ce traiesc. de stat al nationalitatilor conlocuitoare Gh Vintu [liberal ] ..Constantinescu-Iasi[partidul popular ] . este o atingere a prestigiului nostru. subs.Tatarascu : " Ce fac si ce mijloace au ? Intreaga actiune dusa de ei este o actiune de defaimare a tarii . in concurenta cu delegatia guvernului roman. consilier tehnic la Presedintia Consiliului de ministri Dl dr. subs.Groza .plugarilor] ..S Oeriu.Ionescu.de stat al industriei de stat Dr.Groza : " (.

ESTE VORBA DE GRUPUL ASA-ZIS AL REZISTENTEI FORMAT DIN GAFENCU. : " . Sint de acord cu domnul vicepresedinte al Consiliului de Ministri.Tatarascu: " Au cautat sa ne stinjeneasca actiunea noastra dar n-au reusit. De acesti romani care se pretind reprezentantii Romaniei in strainatate . In timp ce tara trece prin atitea greutati de ordin economic si financiar . fara indoiala intr-un Consiliu de Ministri. Prin urmare ne gasim in fata unei actiuni organizate si coordonate si va trebui ca organele noastre de stat sa se ocupe intr-o buna zi de situatia acestor romani din starinatate. In afara de influenta pe care au putut sa o aiba datorita acestor relatii . " Dl Gh. CRETEANU SI ALTII.Dl P. folosindu-se de legaturile vechi pe care le dadea situatiunea oficiala pe care au avut-o altadata. " Dl P. ci este vorba de greutatile si de atmosfera pe care cauta s-o creeze in diferite alte tari statului nostru si regimului nostru politic.Groza : "Sub raport material ei au la dispozitie sume fabuloase. " Importanta este actiunea lor politica in afara de granitele tarii care este DE DEFAIMARE A STATULUI ROMAN SI A REGIMULUI NOSTRU SI CA ACEASTA ACTIUNE ESTE DUSA CU BANII TARII. In ceea ce priveste cei care si-au insusit banii statului roman sa fie trasi la raspundere si sa se faca o actiune pe calea justitiei impotriva lor . care fac 24000 de dolari. intre alte informatii am primit si informatia ca exista un asa-zis grup denumit al rezistentei care ar fi inaintat un memoriu cu privire la drepturile Romaniei in fata Conferintei pacii . motivind ca ei reprezinta patru cincimi din populatia tarii. acesti oameni isi permit sa-si insuseasca banii tarii si sa duca o actiune de ponegrire a tarii si a regimului nostru politic . ca problema trebuia pusa in intregime sub toate aspectele. respectiv 90 milioane franci elvetieni sau aproape un miliard de lei. " (. Pot sa va declar cu satisfactie ca acest memoriu nu a fost luat in serios. toata ciupercaria oamnilor declasati . cu oamenii politici ..Tudor Ionescu: " Au fost si alte state satelite care sa intimpine o astfel de actiune la Paris? " Dl Stefan Voitec : " Nu! Cine sint domnii? " Dl Gh.. Eu intentionam sa ridic aceasta chestiune in fata Consiliului de Ministri pentru a se aviza asupra MASURILOR PENALE CE TREBUIE LUATE IMPOTRIVA ACESTOR ELEMENTE INFRACTOARE.Tatarascu . Probabil ati aflat ca 6 milioane de franci elvetieni au fost furati de catre aceste elemente si folositi in scopurile lor propagandistice.Gheorghiu-Dej: " Va trebui sa informam si opinia noastra publica asupra actiunii lor si sa-i aratam cu ce au pagubit acestia statul roman atit din punct de vedere politic cit si din punct de vedere moral. a elementelor care n-au nici in clin nici in mineca cu sentimentele patriotice. pentru ca prin aceasta sa ne faca mai grea situatia noastra in strainatate.Groza : " Care a fost actiunea lor directa si contraactiunea impotriva delegatiei noastre ? " Dl Gh. domnul Gh. Acest grup al rezistentei dupa informatiile noastre are legaturi cu anumite elemente din tara . Ei au cautat sa utilizeze legaturile personale cu lumea diplomatica . Mult rau n-au putut sa ne aduca . " Dl Gh. va trebui sa ne ocupam. TILEA. cu sentimentele romanilor.Tatarascu: " N-au reusit in actiunea lor criminala. " Dl general Damaceanu: " Pentru actiunea domnului Gafencu s-a dat 6000 lire sterline . ei nu au putut sa aiba o influenta daunatoare asupra activitatii delegatiei noastre.Groza: " Vreau sa am citeva lamuriri de ansamblu asupra actiunii lor de la Paris" Dl ing. " Dl P. Dovada ? Nici una din cererile lor n-a fost luata in considerare. ei au primit in ultimul timp o suma de aproape un miliard de lei.Gheorghiu-Dej : " Sa-mi permiteti domnule Presedinte si domnilor colegi sa va dau citeva lamuriri asupra actiunii acestui grup de infractori romani de la Paris. Ajunsi la Paris . " Dl P. Nu este vorba de greutatile pe care le-am intimpinat noi in munca depusa la Paris. atit impotriva celor care sint in strainatate CIT SI IMPOTRIVA CELOR CARE SINT LEGATI DE ACESTE ELEMENTE.) Dl general Damaceanu : " Din informatiile pe care le am. si n-au putut sa ne impiedice in actiunea noastra.Groza : " Sint de acord ca situatiunea lor s-o discutam separat. Trebuie examinata situatia romanilor din strainatate.

cine nu dezavueaza actiunea lor inemneaza ca se solidarizeaza cu ei.Groza : " Am luat act. Partidul National Taranesc lasa raspunderea intreaga guvernului care incearca sa ascunda infringerea suferit prin ieftine mijloace de reclama . am un mandat din partea Partidului National Taranesc .domnule presedinte. (. sau au fost rezolvate contra noastra. CEI CE NU DEZAVUEAZA ACTIUNEA LOR INSEMNEAZA CA SE SOLIDARIZEAZA CU EI.. a acestui Habeas Corpus .(. manifestarilor. in ce priveste aigurarea . dar si de la apararea drepturilor si intereselor Romaniei la Conferinta pacii. Cred ca nu exista nimeni care sa se asocieze in actiunea lor. vreau sa dau citire acestui text. care a constituit marea victorie a democratiei moderne..iata probleme fundamentale romanesti.agresiuni. Guvernul n-a luat in consideratie aceasta cerere de aceea delegtiunea trimisa de guvern la Paris n-a putut reprezenta natiunea . (. si a drepturilor omului . pentru a se mentine la conducerea unui stat. Tudor Ionescu: : " Inainte de a fi judecati eu propun SA FIE DEZAVUATA ACTIUNEA LOR DE CATRE TOATE PARTIDELE POLITICE . al carui merit apartine in primul rind Partidului National Taranesc si pentru care poporul roman multumeste Natiunilor Unite. care va aseza temeliil lumii de miine. este cunoscut in lume.) Regimul reparatiunilor si mai ales felul in care au fost interpretate si executate clauzele Conventiunii de armistitiu privitoare la despagubiri si restituiri de razboi. n-au putut considera delegatia noastra ca o emanatiune a unui guvern democratic si reprezentativ.> " Dl general Vasiliu Raseanu : " Noi respingem aceasta declaratie. Partidul National Taranesc a facut totul pentru a realiza unirea fortelor democratice. care participa la Conferinta de la Paris. Natiunile Unite . Sigur.. din 27 mai a. Partidul National Taranesc n-a urmarit numai scopuri egoiste ci numai binele tarii. care. cenzura sau impiedicarea alegatorilor sa se inscrie in listele electorale. totusi el a realizat Blocul National Democrat. Aceasta realitate nu poate fi inlaturata prin asasinate. : " Dl P. desi acesta din urma era aproape inexistent. In numele Partidului National-Liberal.) Partidul National Liberal s-a gindit sa atenueze greau situatiune in care se gasea guvernul.. sau au putine sanse de a fi tratate potrivit drepturilor si intereselor noastre. : " Dl general P. Iata textul : < Partidul National Taranesc nu poate considera ca o izbinda a guvernului ceea ce pentru opinia noastra publica si chiar straina este un prilej de intristare a tarii romanesti Partidul National Taranesc a cerut ca si reperezentanti ai sai sa poata merge in strainatate pentru a apara punctul de vedere al natiunii romane si interesele ei fundamentale la Conferinta pacii. Este inca timpul ca poporul roman sa fie reprezentat de toate fortele sale la Conferinta Pacii . ci un guvern dictatorial iesit din lovitura de stat.. prin care acestia se plingeau de nerespectarea conditiilor acordului de al Moscoava . Natiunile Unite cunosc aceste stari din tara noastra.) Mai cere cineva cuvintul ? Dl Em. Prin violenta si teroare el este azi impiedicat nu numai de la o actiune politica normala . Singurul punct luminos este recunoasterea frontierei nostre de vest . Acestor imprejurari sint datorate rezultatele obtinute de Romania pina azi la conferinta pacii. intrunirilor. prin hotarirea Comisiunii politice si teritoriale pentru Romania a Conferintei de la Paris. chestiunea Dunarii reparatiuni. in urma notelor reprentantilor politici ai Marii Britanii si Statelor unite ale Americii . De aceea . de cel putin acele care se gasesc in guvern. pentru ca actiunea lor sa nu aiba nici un efect in momentul cind se vor deschide discutiunile in sedintele plenare ale Conferintei pacii.c.. Desi el tratase singur prin principele Stirbey si domnul Visoianu cu Marii Aliati si stabilise bazele Conventiei de armistitiu inca din aprilie 1944.Dl ing. atentate. imi exprim aici bucuria ca drepturile imprescriptibile ale Romaniei asupra Ardealului de Nord au primit o noua confirmare.Hatieganu : "Domnule presedinte. Ca orice dictatura. Suprimarea progresiva in Romania a libertatii presei. Acesta situatiune grea in care este tara noastra se datoreste regimului de dictatura practicata de acest guvern. pentru a se dovedi ca acesti oameni n-au asentimentul nici a unui partid politic. foloseste violenta si metodele dictatoriale . politice in general. cobeligeranta. Frontiere.Groza : : "Mai cere cineva cuvintul ? : " Dl Romniceanu : : "Eu. Cu permisiunea dv. ele nu pot acorda incredere acestui guvern. cu participarea Partidului Socialist si a celui Comunist . constitue o pierdere imensa de substanta a economiei romanesti si face aproape imposibila refacerea noastra.

in mijlocul atmosferei create astfel Romaniei. Delegatia romana la Conferinta de pace se intoarce peste citeva zile pentru desavirsirea lucrarilor . ati ingreunat inca si mai mult atmosfera internationala prin votarea unei legi lectorale fara de consimtamintul Partidelor National-Liberal si National-Taranesc . a continuat pe calea apucata pina atunci. va atirna greu in cumpana deciziilor care se vor lua la Paris si raspunderea intreaga pentru aceasta situatie cade exclusiv asupra dv. Acesti oameni n-au nimic cu interesele maselor taranesti din Romania.nu este decit o veriga din acelasi lant de acte in flagranta contradictie cu cerintele Acordului de la Moscova. Acest balast. va judeca in ce masura atitudinea dv. ca o conditie prealabila a recunoasterii guvernului. in sensul insasi a Acordurilor de la Moscova. la protestele facute de dl. privind lucrurile dintr-o perspectiva lipsita de agitatiile partizane de astazi . de reprezentantii marilor Puteri. : " Dl St. " Dl Gh. prin politica urmarita pina acum . dupa plecarea delegatiei romane la Conferinta pacii. In aceasta atmosfera ar fi fost firesc ca guvernul sa caute sa-si usureze situatiunea prin prezentarea in fata Conferintei de la Paris a unei delegatii care sa cuprinda pe toti reprezentantii partidelor politice din tara. citita de domnul ministru Hatieganu . sa corecteze impresiunea pe care actele sale anterioare au produs . inchiderea in sinul sau a unor reprezentanti ai celor doua partide : National-Liberal si National-Taranesc. ceva mai mult. pentru ca dumnealor nu reprezinta Partidul National-Taranesc . Voitec : " Ma asociez in numele Partidului Social-Democrat . . pe care sint obligat sa-l inminez domnului ministru al justitiei. " Dl Anton Alexandrescu : " Cred ca n-ar trebui sa fie luata in consideratie declaratia citita de domnul ministru Hatieganu . Am trait. pe care o consider ca o provocare in imprejurarile actuale politice. inaintea plecarii delegatiei romane la Paris. " . precum si un alt protest. pe care dv. In aceasta declaratie se oglindeste atitudinea acestui grup de oameni impotriva URSS-ului si declaratia lor trebuie s-o respingem cu ultima indignare.asa cum se ceruse in mod expres. care au cerut. ascultind aceasta declaratie. ati crezut oportun sa respingeti aceasta oferta a noastra . cu toata energia declaratia Partidului NationalTaranesc . Am de facut o singura observatiune : aceasta declaratiune ne aminteste de declaratiunile publice ale acestor oameni si am avut impresia ca am in fata o declaratiune huliganica. cu calcarea celor mai categorice dispozitiuni ale insasi legii din 15 iulie 1946 . Aceste fapte au motivat de altfel o contestatie formala a Presedintelui Partidului National-Liberal la Comisia Centrala Electorala . Dar. vi l-ati creat singuri. Pregatirea listelor electorale. Sa nu facem confuzie si sa dam important actiunii lor. citeva clipe din momentele cind ELEMENTELE HULIGANICE ACTIVAU NESTINGHERITE DE NIMENI SUB ARIPA PARTIDULUI NATIONAL-TARANESC. a corespuns cu adevaratele interese ale Romaniei. " Dl P Groza : : " Mai doreste cineva sa ia cuvintul ? Ne mai cerind nimeni cuvintul va rog sa-mi dati voie sa inchei discutiunile .libertatilor publice si care note constituiau o grea ipoteca asupra situatiei guvernului roman De altfel dv. " Dl Vasiliu Rascanu : " In numele armatei ma asociez la declaratiile facute de domnii ministri Gheorghiu-Dej si Voitec. Istoria nepartinitoare. care respinge cu toata indignarea declaratia Partidului National-Taranesc. in loc ca guvernul sa caute ca prin aplicarea legii electorale faurite de dinsul si prin modul in care intelegea sa pregateasca alegerile .Gheorghiu-Dej: : "Resping cu toata hotarirea. ministru Gheorghiu-Dej in numele Partidului Comunist. " Dl prof. pierzind din vedere ca o conferinta de pace este in primul rind un loc politic . Dv. in care datele expertilor au mult mai putina valoare decit atmosfera politica in care se prezinta o tara si increderea pe care guvernul ei o inspira tuturor inaltelor puteri contractante. ci un grup de oameni politici care s-au desprins de mult de sufletul si nazuintele neamului nostru. Constantinescu-Iasi : " Din partea partidului National-Popular ma asociez cu totul la protestele pe deplin justificate ale colegilor mei impotriva declaratiei facute de domnul ministru Hatieganu in numele Partidului National-Taranesc de sub presedintia domnului Iuliu Maniu. in modul in care a fost facuta.

care este principalul responsabil pentru mentinere legii si ordinei si a oricaror masuri disciplinare care trebuie luate impotriva agresorilor. vicepresedintele Consiliului de Ministri si Ministrul al Afacerilor Straine . domnul Adrian Holman . Pe baza acestor asigurari... (. si a acceptat obligatia de a garanta libertatea presei . Intilnirile lor. Cu privire la cele ce au fost spuse.. II Ca toate aceste partide trebuie sa fie reprezentate la toate comisiile electorale de toate nivelurile si ca voturile sa fie numarate in prezenta reprezentantilor tuturor partidelor.Tatarascu .Dl P. trebuie sa inteleaga evident urmatoarele partide anume : Partidul National-Taranesc condus de domnul Iuliu Maniu . au fost in continuu dizolvate de bande inarmate de huligani. condus de domnul Constantin Bratianu.(.. Guvernul Maiestatii sale a avut ocaziunea sa atraga atentia guvernului roman asupra unora din aceste fapte. guvernul Maiestatii Sale doreste sa sublinieze ca printre alte conditiuni este esential sa se procedeze la alegeri asa cum s-a garantat prin conferintele de la Crimeea si de la Potsdam..C.) Guvernul Maiestatii sale reaminteste ca in timpul vizitei reprezentantilor Uniunii Sovietice . fara ca sa se ia vre-o masura preventiva de catre guvernul roman . Membrii ai partidelor de opozitie sint in continuu supusi unor acte de intimidare. si Partidul Social-Democrat. consider discutiunile inchise. IV Ca trebuie sa existe o modalitate adecuata de apel la o autoritate independenta in cazul unui conflict electoral. in rarele ocazii in care au putut fi tinute . Partidul National-Liberal.. In fraza "toate partidele democratice si antinaziste" . guvernul Maiestatii sale din Regatul unit si guvernul Statelor Unite au cazut de acord sa recunoasca prezentul guvern roman.4 noiembrie 1946) ( "Libertatea " . Statele unite si Guvernul Roman" ( "Libertatea " . a cuvintului si dreptul de intruniri si de a tine alegeri libere i fara constringere. I. Guvernul roman trebuie sa inteleaga ca elementul esential pentru tinerea unor alegeri libere il constitue faptul ca toate partidele democratice sa aiba aceeasi posibilitati de a lua parte la activitatea politica premergatoare alegerilor. In ziua de 28 octombrie. reprezentantul politic al Marii Britanii in Romania . in notele trimise la 27 mai si 14 iunie. Domnului ministru Adrian Holman . III Ca toate rapoartele oficiale trebuie sa fie publicate imediat in fiecare sectiune de vot. In prezentarea programelor lor partidele opozitiei au fost stinjenite de cenzura pe care guvernul o exercita asupra presei si asupr tuturor formelor de propaganda electorala si de restrictiile severe asupra posibilitatilor de exprimare libera ce cuprind o completa interzicere a intrebuintarii sistemului de radio-difuzare. Ca tuturor partidelor democratice si antinaziste sa le fie date aceleasi posibilitati de a-si duce campaniile lor electorale . guvernul Maiestatii Sale a fost impresionat aflind anumite grave nereguli care s-au intimplat in legatura cu pregatirea alegerilor.) 4. seful guvernului roman a dat anumite asigurari lordului Inverehapel pe vremea aceea sir Arhibald Clark-Kerr. condus de domnul Constantin Titel Petrescu. Aceste acte de violenta care sfisesc intodeauna prin raniri si chiar prin pierderi de viata au avut loc dupa cum se pare cu concursul politiei si autoritatilor locale.R.4 noiembrie 1946). Mai mult decit atit. fara nici o restrictie discriminatorie a activitatii lor normale electorale si fara sa fie amenintati prin intimidari fizice. Stilul reprezinta partidul. a remis domnului Gh..(3) /din "Schimbul de note intre Marea Britanie. Acest element este in momentul de fata cu totul nesocotit..) 6. la care nu a primit un raspuns satisfacator. in legatura cu stabilirea deciziilor asupra carora cele trei puteri au cazut de acord la Moscova . Regatului Unit si cel al Statelor Unite la Bucuresti in ianuarie 1946..> /Raspunsul guvernului roman In ziua de 2 noiembrie dl GhTatarascu a remis dlui Adrian Holman raspunsul guvernului roman: < Excelentei sale .) ca aranjamentele pentru inregistrarea votantilor nu urmeaza o cale care sa fie in vederile stipularilor legii electorale. urmatoarea nota : < Excelentei sale DOMNULUI GH TATARASCU (. 5 (.Groza : " Domnilor ministri. e tot ce pot sa va spun cu privire la aceasta declaratie a Partidului National-Taranesc " 29. Drumul catre dictatura al P.

..) Asa fiind: Guvernul roman nu poate consimti ca legislatia sa si masurile sale administrative sa-i fie impuse sau dictate de vre-o putere straina. (. Tatarascu. o serioasa atingere a suveranitatii Romaniei si o imixtiune directa in afacerile sale interne. pe care are constiinta ca o reprezinta. in cazul cind este vorb de partide din afara blocului electoral guvernamental (.)Situatia juridica a Romaniei de tara in armistitiu nu confera nici unei puteri dreptul de control sau de imixtiune in afacerile ei interne. .sa poata gasi audienta la puterile straine si sa para ca sint ocrotite de ele . D-lui Gh. dl Burton Y. Gh Tatarascu a remis (. reprezentantul guvernului Statelor Unite in Romania a remis d-lui Tatarascu . (..) Guvernul roman considera ca observatiile.) Anume : Guvernul meu observa urmatoarele contraventii manifeste la asigurarile pe care le-a primit in ianuarie 1946. vicepresedintele Consiliului de ministri. el nu poate lua apoi in considerare observatii sau recomandari care ar constitui acte de imixtiune in politica sa interna si care ar fi astfel incompatibile cu atributele unui stat liber si suveran.)> " /Raspunsul Romaniei " In ziua de 2 noiembrie dl.. In consecinta guvernul roman socoteste ca demersul individual al uneia dintre puterile semnatare ale acordului de la Moscova sau chiar un demers bipartit nu poate avea drept baza textul acestui acord colectiv. nici criticile .) Principial . promisa in ianuarie. cu mult regret in situatia sa nu poata lua principial in considerare nici observatiunile .. urmatoarea Nota : < Excelentei sale .. Guvernul roman nu poate consimti sa fie calauzuit in actele sale decit de nazuintele tarii.). Libertatea participarii la alegeri ..(. cuprinzind restrictii de matriculare si intimidari individuale. Berry.) 3. obligatiile asumate de guvernul roman au ca izvor hotarirea colectiva a celor trei mari puteri si nu hotarirea individuala a vreuneia din ele (. Dreptul asigurat tuturor partidelor de a putea tipari . este si el in mare parte restrins in cazul partidelor din afara blocului electoral guvernamental prin mijloace directe si indirecte.. guvernul roman regreta insa mult ca punctul sau de vedere exprimat in raspunsul sau din 18 iunie 1946 nu a fost insusit de guvernul Statelor Unite.. Iata de ce guvernul roman se gaseste .) Pe de alta parte.(. membrilor guvernului si sefilor de partide din coalitia guvernamentala " In citeve saptamini sau in citeva zile. marile puteri vor termina procedura ratificarilor de pace si Romania va fi asezata in plenitudinea drepturilor ei de tara libera si suverana.....(. Misiunea Comisiei aliate de control va fi terminata si la datele stipulate in tratat vor parasi tara si trupele de ocupatie.. Guvernul roman nu poate sa-si indeplineasca misiunea decit in cadrul deplinei sale independente si tinind seama numai de interesele tarii . din partea Consiliului de Ministri roman si a presedintelui sau: 1. Guvernul roman nu poate deasemenea consimti ca anumite partide -care isi zic nationale.Reprezentantul Marii Britanii EXCELENTA Am onorea a confirma primirea notei domniei voastre din 28 octombrie 1946 si ma grabesc a va remite raspunsul guvernului roman.) < Luind in cercetare cuprinsul acestei note . reinviind astfel timpurile pentru totdeauna uitate din perioada vasalitatii romanesti..(. nici recomandarile cuprinse la nota domniei voastre din 28 octombrie 1946. criticile si recomandarile pe care guvernul Maiestatii sale le aduce guvernului Roman constitue. Tatarascu (.> /Nota guvernului Statelor Unite In ziua de 28 octombrie. De aceea el regreta mult ca este in situatiunea de a nu putea retine si nici discuta observatiile cuprinse in nota guvernului Statelor Unite din 28 octombrie 1946. publica si distribui publicatiile lor politice ......> / Memoriul prezentat de Gh. toate laolalta si fiecare in parte.pare sa fie serios primejduita prin diferite discriminari.

prin exteriorizarea nemultumirii lor.. in functionarime stapinesc aceleasi stari de nemultumire.. iertator si generos.. Drept concluzie al acestui examen al situatiei noastre interne si externe.Exista oameni care isi schimba periodic domiciliul. In atmosfera de astazi nimeni nu mai investeste in Romania. fara intirziere. prin memoriul de fata el supune celorlalte partide si guvernului observatiunile si concluziile sale. (. trebuie situata grava "probleme germana".) Politica noastra interna va fi deci determinatoare pentru realizarea acestui important act pe care il reprezinta intrarea in O. Intrarea noastra in O. Nu a urmat nici o amnistie. Se creeaza astfel o atmosfera prielnica infiriparii unei legende dupa care nu am fi decit un regim care se mentine prin forta si teroare. In aceeasi ordine de preocupari se aseaza si reactiunile sufletesti defavorabile guvernului.) Dupa ratificarea pacii..) Acestor acte si acestor greseli se datoresc in special starea de neincredere si starea de nesiguranta care paralizeaza azi actiunea de refacere a tarii noastre. cred ca. si in orice caz ele creeaza guvernului o atmosfera neprielnica.U. Se infiripeaza legende ca ne temem de manifestarile libere ale tarii si de aceea sintem siliti sa o cautam prin acte de violenta. sint dictate desigur. care prin urmarile ei constituie o slabire a economiei noastre nationale.N. in fata unei noi probleme de politica ineterna. in scurt timp. Arestarile in masa recruteaza noi elemente in slujba agitatiei si a tulburarii. si apoi sa procedeze la o revizuire a actiunii guvernamentale in toate domeniile. Partidul National-Liberal a facut acest examen si. din cauza unor legi cu vadit caracter etatizant. Si in primul rind excesele arestarii preventive. svab si sasesc o actiune de prigoana. un regim impopular si nedemocratic. Aceste arestari. Climatul de neincredere omoara astfel orice nadejde. Iata problemele noi care se ridica pe planul politicii noastre externe. in tara intrega se ridica impotriva guvernului un val de nemultumire. ci numai o recrudescenta a politicii de represiune. regimul la care sint supusi incarceratii de toate categoriile. Nesiguranta. pentru a-si relua locul printre tarile libere ale lumii si pentru a beneficia de toate drepturile si avantajele ce-i confera calitatea de membra a acestei organizatii internationale. ii repugna brutalitatile si violentele de orice natura.Vom fi pusi astfel. Poporului nostru blind.. Capitalul asteapta sau lichideaza. Rezultatele obtinute prin aceste arestari sint cu totul altele decit cele nadajduite. (. (. o abatere de la obligatiunile noastre internationale si o mare eroare politica. Sint arestati oameni absolut nevinovati si din considerente care n-au nici o legatura cu ordinea si linistea publica. fireste amplificat . arestarile preventive. Neincredere: din cauza imixtiunii tot mai vexatorii si de cele mai multe ori incompetente ale statului in programul general economic. in magistratura. care creeaza o atmosfera de nemultumire si chiar de ura crescinda impotriva intregii noastre guvernari. exista mici comercianti si mici industriasi care isi cauta loc de refugiu. Vor vota aceste state pentru admiterea noastra? (. Ultimele acte ale guvernului nostru au dat impresia ca se urmareste o actiune de etatizare lenta dar neintrerupta. rechizitiile si abuzurile contribuie in egala masura la crearea si apoi la permanetizarea acestui climat neprielnic. O mentiune speciala trebuie facuta pentru functionarii deblocati. (.. Intr-o astfel de atmosfera nu se poate incepe executarea unui plan de consolidare economica. care constituie. situatia generala a tarii pe plan intern si pe plan extern.) In cadrul nemultumirilor create de abuzurile. de ratiuni majore.. Romania va trebui sa ceara intrarea in O. pentru organizarea oicarei actiuni de reconstructie. pentru a pune . capiatul romanesc nu mai are astazi certitudinea posibilitatii dainuirii sale ca factor de productie si nu mai are certitudinea ca va putea sa beneficieze in viitor de investitiile sale.U.. si de aceea consider necesar ca partidele guvernamentale si guvernul insusi sa reexamineze. aduce dimpotriva concluzia ca. Aceasta este realitatea.) Pe de alta parte. sau de masurile nerationale ale aparatului de stat.El reactioneaza intotdeauna cu nemultumire si ura impotriva autorilor lor. nici de consolidare a statului. depinde insa de votul celor 55 state care compun astazi adunarea generala a organizatiei. difuzeaza.) La un loc de frunte stau excesele regimului de exceptie care mai dainuieste inca. create de tratamentul arestatilor si condamnatilor politic. Se creeaza astfel o atmosfera de panica endemica.(. in invatatorime si profesorime..N. care sporeste zi de zi si in ultimul timp incepe sa ia proportii ingrijoratoare. Presedintele Consiliului a fagaduit inaintea alegerilor o amnistie pentru delicte politice.. un adevarat focar de neliniste.N. in preotime.(. Acesta este adevarul.U. in armata.) O cercetare obiectiva a starii de spirit care stapineste azi toate categoriile sociale si toate categoriile producatoare. Arestarile in masa nu au fost niciodata si nu sint nici astazi stavila impotriva curentelor subversive.... Familiile acestora in curent cu tratamentul aplicat. dar modul cum se executa duc la abuzuri si instaureaza in intreaga tara un regim de neliniste si de nesiguranta..Se duce impotriva poporului german.

urmatoarea nota: < Am primit instructiuni din partea guvernului meu sa va transmit serioasa sa ingrijorare fata de drasticele masuri privative de libertate la care este supus poporul roman de catre sau cu aprobarea autoritatilor romanesti. (. Aceste asigurari se refereau la anumite asigurarti publice cit si la profesiunea de credinta a guvernului roman relativa la aderarea sa la principiile de justitie si libertate. loctiitorul reprezentantului politic al guvernului Statelor Unite. < Cu toate ca un comunicat datat din 6 mai 1947.)" /Memorandumul guvernului britanic "Domnul Adrian Holman. preoti. a prezentat guvernului roman. reprezentantilor Statelor Unite. studenti si altii..A. revizuirea intregii noastre actiuni de guvernare se impune imperios.Ray Melbourne. ca nu poate accepta o asemenea imixtiune in afacerile interne ale Romaniei. aceste masuri par mai degraba sa insemne o incercare preneditata de a suprima sau a intimida prin teroare elementele democratice ale populatiei romanesti. in ziua de 24 iunie. deoarece ele par sa contravina atit formal cit si neformal asigurarilor date de catre insarcinatii oficiali ai guvernului roman . guvernul roman a mai fost pus in situatia sa comunice guvernului S. (. in conditiuni despre care se spune ca sint deplorabile..3 din Tratatul de pace pe care Romania l-a semnat si ai carui termeni vor obliga guvernul roman sa asigure tuturor persoanelor de sub jurisdictia sa beneficierea acestor drepturi si libertati.. care. Guvernul meu urmareste indeaproape aceste evenimente. reprezentant politic al guvernului Maiestatii Sale Britanice. fata de arestarea arbitrara. Dar guvernul roman nu poate socoti valabil nici fundamentul juridic al interventiei cuprinse in sus-citata nota. in interesul celor doua tari. iulie 1947) " Dl. in multe cazuri nu sint afiliati nici unei formatii politice si care au fost pur si simplu privati de libertate pe timp indefinit de catre sau cu consimtamintul autoritatilor romanesti.) Aceste consideratiuni au un caracter permanent si pe temeiul lor guvernul roman nu poate sa ia in cercetare cuprinsul notei din 24 iunie 1947.> /Raspunsul guvernului roman "Guvernul roman regreta ca temeiurile de fapt si de drept expuse in nota din 24 iunie nu-i ingaduie sa ia in considerare interventia cuprinsa in aceasta nota.3 din Tratatul de pace incheiat intre Romania si Puterile Aliate si Asociate la Paris in 10 februarie 1947.. in diferite ocaziuni . care se impotrivesc actualului regim. < Mai mult inca. dat de Ministerul Roman al Afacerilor Interne sugereaza ca guvernul roman propune sa justifice aceste masuri ca necesare pentru pastrarea ordinii interne fata de actele provocatoare sau subversive. (. fara mandat legal de arestare sau acuzare a sute de membri ai opozitiei cit si a altora care nu fac parte din partidele opozitioniste si a detinerii pe timp nelimitat a acestor persoane in lagarele de concentrare sau in inchisori. Printre cei arestati se gasesc batrini. aceasta interventie se refera in fapt la acte de guvern si la acte de administratie interna savirsite de organele statului si. Intr-adevar. Opinia publica din regatul unit a aflat cu uimire felul in care guvernul roman a procedat in ultimile citeva luni la arestarea arbitrara si fara discriminare a acelor considerati ca adversari politici ai guvernului. a prezentat guvernului roman in ziua de 25 iunie urmatorul memorandum: < Guvernul Maiestatii Sale a urmarit indeaproape evenimentele si intimplarile din Romania in speranta ca nu va fi pierduta nici o ocazie de a se imbunatati relatiile anglo-romane in domeniul politic si cel economic... care invoca art. Unii dintre cei arestati sint eliberati fara .)" / Schimbul de note intre guvernul roman si guvernele Marii Britanii si Statelor Unite cu privire la ultimele arestari in rindul opozitiei (iunie.U. fiind banuiti de participare la actiuni subversive. profesori.capat starilor de nemultumire generala. Atit din motive umanitare cit si pentru responsabilitatea pe care si-a asumat-o de a sigura indeplinirea termenilor din Tratatul de pace. < Guvernul meu este in special ingrijorat. guvernul Maiestatii Sale nu poate trece sub tacere faptul ca cei arestati nu sint acuzati de nici un fel de delict sau de vreo culpa precisa si nici faptul ca in cele mai multe cazuri ei nu au fost nici macar interogati. o asemenea vadita incalcare a celor mai elementare drepturi omenesti este contrara art.

Si in Romania.) Indrumata de fortele imperialiste din strainatate. sprijinit de socialistii de dreapta ca Leon Blum in Franta. luate pentru apararea ordinei si asezamintelor statului democratic roman 12 iulie 1947" /Platforma program a Partidului Unic Muncitoresc "Terminarea celui de-al doilea razboi mondial prin infringerea militara. pe planul politicii interne. prin santaj si coruptie.. Schumacher in Germania.. constituie in el insusi o negare a drepturilor omenesti. agresive si razboinice. nu inseamna ca pacea si securitatea popoarelor sint acum asigurate si primejdia unui nou razboi inlaturata. a insemnat o lovitura zguduitoare data imperialismului in general. care concentreaza in jurul lor ramasitele fasciste si pe cei care au colaborat cu cotropitorii fascisti.. sa poata gasi audienta la puterile straine. se spune ca unii prizonieri au murit. (. Guvernul roman nu poate de asemenea consimti ca anumite partide.. Prin amenintari cu bomba atomica.. state imperialiste.. 1947" /Raspunsul guvernului roman " Guvernul roman regreta ca pentru serioase consideratiuni de fapt si de drept nu poate lua in cercetare cuprinsul memorandumului domniei voastre. URSS...3 al Tratatului de pace. si sa apara ca sint ocrotite de ele... si a democratiilor populare.) Iata de ce si sub aspect juridic aceasta noua interventie din 25 iunie nu poate fi considerat a de guvernul roman ca avind baze valabile. in alianta cu clasa muncitoare. Consideratiunile de fapt nu au mai fost aduse la cunostinta guvernului Maiestatii Sale din Regatul Unit. Mai mult inca. imperialismul nord-american incearca sa preia rolul lui Hitler de a nimici miscarile democratice si muncitoresti si.In fapt si in drept guvernul roman se vede deci obligat a nu putea retine memorandumul din 25 iunie 1947. si altele..a fi aflat macar motivul arestarii lor.) Guvernul roman se vede in sfirsit dator sa atraga atentia ca orice interventie straina este de natura sa agraveze situatia elementelor vizate de masurile legale ale guvernului.. in Romania se dezvolta o democratie populara de tip nou. este de domeniul public ca felul in care prizonierii politici sint detinuti in inchisori ca cele din Pitesti.(. dar mai ales dupa 6 martie 1945. (. prin blocada economica. Infringerea militara a fascismului nu inseamna insa disparitia pericolului de renastere a acestuia. cu ajutorul dolarilor. au avut drept rezultat boli. dar si printre familiile celor asupra carora atirna amenintarea de a fi arestati din cauza convingerilor lor politce sincere. Guvernul roman nu poate consimti sa fie calauzit in actele sale decit de nazuintele tarii. si in anumite cazuri. formeaza tabara imperialista care ameninta independenta nationala. prin incercari de infometare a popoarelor lipsite de hrana.) Politica dusa actualmente de guvernul roman este in vadita contradictie cu aceste asigurari neechivoce si cu obligatiile asumate. care isi zic nationale.. s-a produs o regrupare a fortelor in doua lagare potrivnice: unul democratic si . Bucuresti 25 iunie. Dupa 23 August 1944. prin care se lichideaza ramasitele feudale si alte masuri care asigura dezvoltarea taranimii romane pe un drum nou. (.(. suveranitatea si liberattea popoarelor. de a pregati un al treilea razboi mondial de jaf si cotropire impotriva popoarelor iubitoare de pace si libertate. reactiunea urmareste sa loveasca in independenta poporului roman si sa impiedice procesul de dezvoltare progresista a tarii. Japoniei si Italiei. impotriva tarii socialismului.. scuturind jugul cotropitorilor hitleristi si al dictaturii fasciste antonesciene. care asigura poporului roman drepturi care nu pot fi nici negate nici modificate de catre legislatia romana sau de catre procedura judiciara". Lipsa de hrana si mijloace medicale adecvate.) Cu ajutorul eroicei Armate Rosii poporul roman. prin noi si repetate agresiuni militare. imperialismul american impreuna cu cel englez si francez si cu satelitii lor. Aiud. lovitura care a dus la schimbarea raportului de forte in favoarea democratiei si a socialismului. Aceasta campania de intimidare morala a cauzat nespuse suferinte nu numai printre cei care lincezesc actualmente in inchisori. sprijinit de clicile reactionare de pretutindeni. asa cum au fost in mod precis garantate prin art. a trecut la o noua etapa in dezvoltarea sa istorica. din perioada vasalitatii romanesti. Bevin in Anglia. reinviind astfel timpurile pentru totdeauna uitate. morala si politca a fascismului si prin prabusirea Germaniei. care realizeaza o serie de mari reforme.(.(.) Asa fiind: Guvernul roman nu poate consimti ca legislatia sa si masurile sale administrative sa-i fie impuse sau dictate de vre-o putere straina.) Sprijinit de cercurile imperialiste din Anglia si din Franta.

impresiile care erau asupra dezarmarii acesteia. toti ingroziti:"Oare ce se va mai intimpla?Ne-au dezarmat rusii trupele?" Aceasta era impresia la 6 martie 1945.)" 30. imputernicirea Comitetului Central al partidului: "sa discute cu C. M.T. din Capitala. invirtindu-se in jurul palatului.(4) Presiunile facute asupra Regelui Mihai.St. terminate cu abdicarea fortata ..lagar puternic. pina in spatele palatului regal.. Ministerul de Razboi erau fara arme. a hotarit la Congresul din octombrie a. organizatorice si ideologice a miscarii noastre muncitoresti si.) Partidul Social-Democrat care a izgonit apoi din rindurile sale clica de agenti ai reactiunii. cu trompete. In intrepinderi si institutii. alarmat de aceasta m-am imbracat repede si am iesit pe strada sa vad tot aspectul. In seara. dezarmarea trupelor din Bucuresti. combatind pe socialistii de dreapta. O compania asa. au imbratisat cu elan ideea Partidului Unic Muncitoresc. al P. vazind ca sentinelele de la M. in Bucuresti.(. comunistii.) 6 martie 1945.M. in noaptea de 5 spre 6 martie.c.Partidul Comunist si Partidul Social Democrat . O panica intrase in populatie. Amindoua partidele . Aceasta vazut de mine ca spectator civil. iata o data care trebuie sa v-o spun. Astfel.. cind vine guvernul Groza cu Vasiliu Rascanu ministru de razboi..) /din Comunicatul P. M-am intilnit cu o gramada de lume. Drumul catre dictatura al P.. la 6 martie. am vrut sa-mi dau seama ce se intimpla in Capitala.R. sint dezarmate!" Eu. carora li s-a alaturat si Partidul National-Liberal Tatarascu. (. inarmate. format din fortele muncitoresti unite.C. acum 47 de ani /din amintirile generalului Gheorghe Mihail " (. intreaga masa a muncitorimii din tara noastra. Acolo am vazut companiile rusesti. ofensiv. Eu sint informat de copiii mei:"Ia uita-te pe fereastra sa vezi sentinelele. social-democratii. cu masele populare ale nationalitatilor conlocuitoare.. atit masele. sprijinit de marile mase populare.) Crearea Partidului Unic Muncitoresc este o chestiune vitala pentru clasa muncitoare din Romania si pentru faptul ca in noua regrupare a fortelor politice numai unitatea deplina a clasei muncitoare asigura alianta cu taranimea muncitoare.au dobindit o mare experienta de Front Unic. care s-a cimentat in lupta impotriva fortelor dusmane democratiei si socialismului. s-a facut la ordinul rusilor. s-au amestecat. Intr-adevar.. in jurul palatului.C. (. Ce era? Era presiunea pe care o facea Visinski asupra regelui de a aduce la guvern . o impresie de groaza in populatie. alarmata. ca nu se vor dezarma trupele romanesti. A doua zi de dimineata. La urma. surprins de lucrul acesta pentru ca sef al M. si altul reactionar si antidemocratic. in frunte cu Titel Petrescu. cit si organele de conducere ale celor doua partide.. (. ei.. s-au pronuntat pentru Partidul Unic Muncitoresc. Frontul Plugarilor si alte partide si organizatii democratice . cu intelectualitatea progresista. era Sanatescu. alta companie asa. toata populatia bucuresteana.antiimperialist. doamne. In post. dupa o jumatate de zi de rezistenta din partea regelui.C.R. a cedat regele si asa a venit guvernul Groza la putere.guvernul Groza. sa faca toate lucrarile si formele pentru desavirsirea unitatii in cadrul unui singur partid al clasei muncitoare". Merg pe Stirbey Voda mai departe. mijloacele practice pentru realizarea unitatii politice. care trebuie realizat prin actiunea comuna a celor doua partide: Partidul Comunist Roman si Partidul SocialDemocrat din Romania.. pe baza acordului ce se va stabili.. format din ramasite fasciste si clicele reactionare in descompunere. precum si mobilizarea maselor largi populare pentru infaptuirea celor mai marete sarcini istorice care stau in fata poporului roman. in legatura cu evenimentele care au precedat constituirea Guvernului Petru Groza . nu mai au arme. in mod provocant. dar dezarmate.St.N. invocind promisiunea data de Molotov ca nu se vor amesteca in treburile interne ale tarii.

dr.Petru Groza. General N.. nota aceasta. ministrul cultelor. Genaral Ionescu Emanoil. se poate vedea. I. subsecretar de stat al aviatiei. ministrul muncii. Gh.Vladescu-Racoasa.Burca.Groza. Al.S. (. comisar general la Comisia romana pentru aplicarea armistitiului.Vasiliu-Rascanu. Ing.. Prof.Riposanu. Aurel Potop. ca presedinte al acestui guvern. secretar de stat al administratiei.Bagdazar.Damaceanu.Gh. pentru ac fiecare sa-si examineze si reexamineze constiinta. care continea o comunicare facuta de catre cei trei mari aliati..a prezentat aceasta nota. Ing. ministrul sanatatii. subsecretar de stat al nationalitatilor minoritare.Nicolau."(. sub presedentia domnului P.Gheorghiu -Dej. General D..dr.Alexandrini.Oeriu. Mircea Niculescu.Burducea. Domnul ministru de justitie a fost pe la orele 7 la Maiestatea Sa. Romulus Zaroni. subsecretar de stat al armatei de uscat.. Pamfil A. (.Constantinescu-Iasi. presedintele Consiliului: Da. dar chiar coroana a fost pusa in alternativa de a primi sau de a abdica. refuza sa-si dea demisia. dr. ministrul agriculturii si domeniilor.Gh.Vintu. fiindca nu putem intra acum in ordinea de zi. ca nici unul din noi sa nu ramina lipsit de informatiile necesare.Bejan. subsecretar de stat la Ministerul Comunicatiilor. Amiral P. subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii si Domeniilor. Preot C. presedintele Consiliului: "Domnilor ministri.P. subsecretar de stat. subsecretar de stat la Ministerul Finantelor. Eu.)" /din Stenograma sedintei Consiliului de Ministri de vineri 24 august 1945 " Sedinta se deschide la ora 11. dar cu care in zilele din urma n-am avut ocazia sa ma vad. (. s-o fac fata de colaboratorii cu care lucrez in guvern. ministrul artelor. ministrul minelor si petrolului.55. Anton Alexendrescu.. ministrul justitiei. ministrul industriei si comertului.Pirvulescu.Patrascanu. Dl. in locul pe care il ocupa. Aceasta nota contine urmatoarele:"Avind in vedere ca presedintele de Consiliu Groza.Tudor Ionescu. sarcinile si obligatiile ce le-a avut si le are. am vazut-o mai tirziu. Dr.Regelui si am intrebat pe M. Teohari Georgescu. va voi face o comunicare. ministrul cooperatiei.S. ministrul muncii: Textul notei il aveti? Dl.Regele cind mi s-a cerut . Socot ca este bine. ministrul asistentei si asigurarilor sociale. P. Barbuneanu.) Acest guvern s-a constituit nu numai prin metodele de mai sus. P. care i. C. Ing. Gh. Adrian Dumitriu.Agiu.Maurer. subsecretar de stat la Ministerul Comunicatiilor. rog sa interveniti"! Dl.) M-am prezentat marti dimineata M. Gh.Ralea. secretar general la Presedentia Consiliului de Ministri.D. M. subsecretar de stat al marinei. Prof. Eu am ramas uimit fiindca nu-mi amintesc ca Majestatea Sa sa-mi fi cerut demisia. I. Iau parte domnii: L. Am fost putin mirat ca nu mi s-a spus nimic de aceasta nota scrisa de catre domnul maresal al palatului.. subsecretar de stat al industriei de stat. carora le-a inminat o scrisoare nesemnata. General C. subsecretar de stat al finantelor locale. ministrul comunicatiilor si lucrarilor publice.Groza. care au violentat vointa nationala.) Pe la orele 6 si ceva mi s-a comunicat in acelasi timp ca domnul maresal al palatului s-a prezentat domnului general Susaicov si Pavlov. subsecretar de stat al aprovizionarii. Emil Botnaras. secretar general la Presedentia Consiliului de Ministri. Lothar Radaceanu. subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. folosindu-se in acest scop mijloace de presiune neuzitate. presedintele Consiliului. Prof. comisarul general al preturilor. ministrul afacerilor interne. ministrul propagandei. ministrul de razbo. indatoririle.S. Bucur Schiopu.. pe care o socot ca este de datoria mea. Lotar Radaceanu.

cum ers natural Toate eforturile facute cu sinceritate . la serbarea decorarii ofiterilor romani de catre sovietici si a serbarii de 23 August. subsecretar de stat al armatei de uscat Vor raspunde. sigur. Eu nu pot sa spun ca nu-i adevarat. Eu nu primesc raspunderea politica a unei aminari. Astfel sint pus intr-o situatie foarte grea. din linistea cu care s-a petrecut aceasta zi. cind ati fost martori. Este situatia foarte grea. o data pentru totdeauna. la sapte si un sfwert si am comunicat-o Majestatii Sale. sa ne pastram calmul. pe care o cunoasteti. Nu va dau detalii.S. Toate eforturile nu au reusit si ieri Majestatea Sa nu a participat la serbare. Dl.P. facind ca Regele nostru sa nu fie de fata atunci cind armata glorioasa se intoarce in Capitala. Marti mi s-a comunicat ca Majestatea Sa nu se va prezenta la sarbatorirea de la Cercul Militar.) Aceasta se intimpla in clipa cind noi ne pregateam pentru anumite serbari. care au dat astfel de sfaturi au luat mare raspundere asupra constiintei lor.S. tragind concluzia din aceasta zi. o nota semnata de dl.fara doar si poate.S. In conversatia pe care am avut-o cu Majestatea Sa .dr. care nu vroia sa apara cu acest guvern la aceasta sarbatoare. S-ar comenta aminarea. a intrat in Capitala.. Sa ne felicitam ca au decurs lucrurile asa cum au decurs la aceasta sarbatoare si sa ne dam silinta ca. Lucrul este consumat Sire.Sa totusi a venit marti la serbarea de la Cercul Militar.) Am spus: Majestatea Voastra a scris ca eu refuz sa demisionez. Noi nu purtam ginduri ascunse M. Sarbatorirea insa a decurs in perfecta ordine si liniste.Petru Groza. ea s-a scurs fara nici un incident.Susaicov. cu care are legatura aceasta sarbatoare.R. aratind ca s-ar comlica situatia prin aminare si pe plan extern. cind se facea si primirea trupelor victorioase care se intorceau de pe front. ar fi inutil sa-l comentam. cind se vor distribui ofiterilor romani decoratii din partea U.Guvernul Uniunii Sovietice se . presedintele Consiliului: Vor trebui sa raspunda . care au aflat astfel ca eu refuz sa demisionez in urma unei cereri formale a Suveranului meu. ca nu purtam raspunderea si vina acestui gol. Maiestatea Sa a stat pe ginduri si eu am plecat.. Dl.Lothar Radaceanu. Dar am constatat. lucru care nu se repeta decit poate din secol in secol.Groza.. ca sfetnicii au fost rai. Ziua de ieri a fost frumoasa. Fapt este ca ieri dimineata am primit o nota de la Moscova. Au urmat si miercuri intrevederi cu unii membri ai guvernului: cu domnul ministru de externe Tatarascu. Tin sa cunoasteti.Regelui.au dat gres.Sfatuiesc pe Majestatea Voastra sa n-o amine. intoarsa de pe frontul din Apus.. dar sa fie de fata. Nu puteam amina pentru ca trupele au primit ordin sa se prezinte cu unitatile delegate in acest scop. Nu vreau sa jignesc Sovietele. Lucrul acesta odata afirmat. Spre norocul nostru al tuturor. marti seara.al tuturor. Aceasta idee a aminarii a avut-o Majestatea Sa in ziuz de luni. in postura unui rebel si fata de opinia publica a tarii romanesti si fata de marii aliati. domnilor colegi. Am aratat ca aceasta este o imposibilitate. Noi pastram atitudinea de liniste si loialitate fata de Majestatea Sa..Regele.Noi nu ne-am permis sub nici un raport sa manifestam ceva care putea trada o nemultumire prin faptul ca a trebuit sa inregistram absenta M. Eu. Primesc si aceasta sarcina. cind s-a insistat mai mult asupra acestei aminari. Credem ca lucrurile se vor indrepta. fiindca v-am comunicat-o. fiindca erau invitati toti sovieticii. S-a depus maximum de efort pentru a face ca Majestatea Sa Regele nu numai sa nu amine serbarea. iar armata glorioasa. presedintele Cosiliului: Nu-l am aici. am spus: Nu se poate amina. cu domnul ministru de razboi.. Vi-l reproduc. Sintem optimisti. Dl general Damaceanu. Este imposibil de a amina o aniversare care este la o data fixa. ministrul muncii: Aveti textul? Dl. Miercuri mi s-a spus ca la rest nu mai vine si ca serbarea de 23 august trebuie aminata. la 23 August.sinceritate determinata si de marile interese ale tarii si ale noastre in momentul de fata .-ului. Incidentul aceasta s-a lichidat prin faptul ca M. sa avem liniste pentru viitor. la care eram obligati. Molotov si care mi-a fost comunicata de dl.S. (. dr. am scuzat aceasta lipsa. Am facut tot ceea ce omeneste este posibil ca sa nu existe acest gol. Sigur. pentru ca ma obliga realitatea intr-un stat constitutional. . A fost mare zbucium din partea noastra. Acesti oameni.demisia si eu am refuzat-o (. Noi nu sintem rebeli.aceia care au instigat pe aceasta linie. in Bucuresti. cum s-a dovedit si in cursul zilei de ieri. a fost un gol. Vom vedea cum se vor desfasura.

subsecretar de stat la Ministerul Finantelor. Se cunoaste deja modul cum comunistii au smuls regelui Mihai semnatura . Vasile Luca ." (. Maurer. consider ca institutia monarhica nu mai corespunde actualelor conditiuni ale vietii noastre de stat. ministrul cultelor.) / din stenograma sedintei Consiliului de Ministri din ziua de 30 Decembrie 1947. la 30 Decembrie. Dr. Am vrut ca monumentalul cinism ce se manifesta in documentul de mai jos. ministrul minelor si petrolului. Mihail Sadoveanu.Nota : pentru intelegerea acestui moment . astazi .opune categoric demiterii guvernului Groza si a notificat acest lucru si la Londra si la Washington.subsecretar de stat al nationalitatilor. ministrul apararii nationale. care au creat noi raporturi intre principalii factori ai vietii de stat. subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. pe deplin constient de importanta acului ce fac in interesul poporului roman. ministrul informatiilor. care a intervenit de cind nu ne-am vazut. Dr. intelectuali. renuntind pentru mine si pentru ei la toate prerogativele ce le-am exercitat ca rege al Romaniei. Emil I. I. ABDIC pentru mine si pentru urmasii mei de la tron. Stanciu Stoian. presedintele guvernului. Petru Groza.. Octav Livezeanu. Dr.Macovescu. Tudor Ionescu. ministrul afacerilor interne. in deplina intelegere cu factorii de raspundere a Tarii.subsecretar de stat la Ministerul Cooperatiei.. Teohari Georgescu. Ion Popescu. noi trebuie sa facem o proclamatie catre tara. Dr. Participa domnii : Gh. ministrul industriei si comertului . Lothar Radaceanu. subsecretar de stat al Ministerului Industriei si Comertului. ministrul educatiei nationale. Las poporului roman libertatea de a-si alege o noua forma de stat. ministrul afacerilor straine.G. Ana Pauker. Textul deci continea un categoric nu. constient si de raspunderea ce-mi revine. Iata textul acestei proclamatii : 'Muncitori. am considerat necesara publicarea celor 30 de episoade ale acestui serial . . In fata acestei situatiuni. ele cerind o grabnica si fundamentala schimbare. S Oeriu. Stefan Voitec.35 sub presedintia domnului Petru Groza.Petru Groza : " Ca urmare a acestui act semnat de rege. In consecinta. V. Bodnaras. sanatate ! In viata statului roman s-au produs in ultimii ani adinci prefaceri politice. sa fie perceput in toata grozavia sa semnificativa. Am vrut sa se inteleaga mai bine cine sint cei care au facut-o. Theodor Iordachescu. 30 Decembrie 1947 > Dr.Constitutia Tarii-. ministrul muncii si asiguararilor sociale. Veti lua cunostinta de acest fapt din continutul actului pe care vi-l voi citi: < Mihai I Prin gratia lui Dumnezeu si vointa Nationala REGE AL ROMANIEI La toti de fata si viitori. Aceste raporturi nu mai corespund astazi conditiunilor stabilite de pactul fundamental. ora 15. Modoran. un categoric protest in contra demiterii guvernului nostru si totodata punea in vedere ca a luat contact cu celelalte doua Mari Puteri. presedintele Comisiei ministeriale pentru aplicarea Tratatului de pace. in ce logica si in ce scop. ministrul finantelor.30 " Sedinta se deschide la ora 15. D. Mihai I Dat la Bucuresti.presedintele Adunarii Deputatilor. Gheorghiu-Dej. ea reprezentind o piedica serioasa in calea dezvoltarii Romaniei. Ludovic Takacs. economice si sociale. ministrul lucrarilor publice. presedintele Consiliului : " Doamna si domnilor ministri v-am convocat pentru a va comunica un fapt nou. M. tarani.

economice si sociale. care au creat noi raporturi intre principalii factori ai vietii de stat>.Groza. ofiteri. semnat astazi. ministru secretar de stat la Departamentul Apelor Theodor Iordachescu. In actul de abdicare. Florica Bagdazar. Porfiri. ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Straine.subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii si Domeniilor. Eliberat in 1944 de sub jugul cotropitorilor hitleristi si al slugilor lor din tara.subsecretar de stat la Ministerul Cooperatiei. la 30 Decembrie 1947. subofiteri si ofiteri. M. Lothar Radaceanu. In frunte cu forta organizata. Pr. Maurer. in deplina intelegere cu factorii de raspundere a Tarii. Muncitori. constienta si nesovaitoare a clasei muncitoare. Gheorghe Vasilichi. subsecretar de stat la Ministerului Industriei si Comertului. Astfel poporul roman a reusit sa-si infaptuiasca un regim democrat . " Necerind nimeni cuvintul. Ion Popescu. subsecretar de stat la Ministerul Finantelor. Vasile Luca . subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.ministru. ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Interne. ostasi . tarani si intelectuali. ministru secretar de stat la Departamentul Informatiilor. ministru secretar de stat la Departamentul Justitiei. Prof Miron Niculescu . Lucretiu Patrascanu. ministru secretar de stat la Departamentul Apararii Nationale. cetatene si cetateni ! Sa inaltam noua forma de viata a statului nostru . V. Gheorghiu-Dej. I. Bodnaras. aliata cu taranimea muncitoare. ministru secretar de stat la Departamentul Comunicatiilor Tudor Ionescu. poporul roman si-a luat soarta in propriile sale miini. Svulescu. ea reprezentind o piedica serioasa in calea dezvoltarii Romaniei '. subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne Dr.subsecretar de stat la Nationalitatilor. Dr. Romulus Zaroni. Republica Populara Romana. presedintele Consiliului de Ministri Gh. presedintele Comisiei ministeriale pentru aplicarea Tratatului de pace" Petru Groza :" Doamna si domnilor ministri. Ludovic Takacs. pe care continua sa-l intareasca. Tr. care sa asigure tuturor celor ce muncesc bunastarea materiala si culturala. Dr. Prof Constantin Daicoviciu. Patria tuturor celor ce muncesc cu bratele si cu mintea. Regele Mihai I a abdicat azi de la tron. ministrul secretar de stat la Departamentul Industriei si Comertului . de la orase si de la sate ! " Semneaza : Dr.P. subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale Constantin Agiu. Stanciu Stoian. In fata acestei situatiuni. subsecretar de stat al Aprovizionarii Dr. ministru secretar de stat la Departamentul Muncii si Asigurarilor sociale. ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii si Domeniilor Emil I.Macovescu. Stefan Voitec. Dr. N. ministru secretar de stat la Departamentul Cooperatiei Ion Pas. Octav Livezeanu. vreau sa va comunic ca actul acesta s-a facut prin buna invoiala. Consiliul aproba textul Proclamatiei citita de domnul prim. subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. ministru secretar de stat la Departamentul Cultelor. Astfel poporul roman a dobindit libertatea de a-si cladi o forma noua de stat : Republica Populara.soldati. Prof. ministru secretar de stat la Departamentul Lucrarilor Publice. Teohari Georgescu. va rog sa luati cuvintul. S Oeriu. daca aveti vreo observatiune de facut asupra acestui text. subofiteri. Grigore Geamanu . Regele considera ca ' institutia monarhica nu mai corespunde actualelor conditiuni ale vietii noastre de stat.Monarhia constituia o piedica in calea dezvoltarii tarii noastre spre un regim de democratie populara. ministru secretar de stat la Departamentul Minelor si Petrolului. ministru secretar de stat la Ministerul Finantelor. alungind de la cirma tarii pe cei care aparau interesele jefuitorilor sai. Petru Groza. se deschid in calea democratiei noastre populare noi si marete infaptuiri. Modoran.G. constata ca 'in viata statului roman sau produs in ultimii ani adinci prefaceri politice. Regele a constatat .asa cum este scris aici – ca institutia . poporul roman a inlaturat jugul mosierilor si a pedepsit pe tradatorii intereselor sale. sa asigure independenta si suveranitatea statului roman. ministru secretar de stat la Departamentul Sanatatii. cetateni si cetatene ai Romaniei. ministru secretar de stat la Departamentul Educatiei Nationale. Ana Pauker. presedintele Consiliului : "Doamna si domnilor ministri. Prin inlaturarea monarhiei .

-ului. Consiliul aproba propunerea domnului prim-ministru. propun pe domnii: Mihail Sadoveanu. intelegind glasul vremurilor. poporul a facut astazi un divort si decent si elegant de monarhie.I.R. Noi mergem inainte pe drumul nostru. Gh. asa cum se cuvine.dr.S. la departamentele respective. o data cu incetarea monarhiei. dat fiind aceste evenimente. fara zguduire. si actul acesta este la fel cu celelalte acte din istoria guvernarii noastre.lucru pentru care poporul roman nu se poate arata nerecunoscator. potrivit Constitutiei. presedintele A. Prof. vicepresedinte al Adunarii Deputatilor. Prin urmare. la timpul sau. Sedinta se ridica la ora 16.Stere. pentru ca nimeni sa nu poata avea un cuvint de repros. Istoria va inregistra o lichidare prieteneasca a monarhiei.Parhon. de suprafarta si isi va exercita atributiunile pina cind Constituanta isi va face datoria. rog pe doamnele si domnii ministri sa stea tot timpul in Capitala. Stefan Voitec. fostul rege va fi respectat. presedintele Curtii de Apel din Bucuresti si Ion Niculi. avem formele noastre si trebuie sa dezvatam pe oameni sa tot vorbeasca despre rege si despre regenta. Vreau sa se stie pretutindeni . Deci.monarhiei este o piedica serioasa in calea dezvoltarii poporului nostru. care inregistram realitatile.C. oameni onorabili.U. Cum insa noi sintem oameni politici. cu minimum de zguduiri la maximum de foloase. Nimeni n-a fost suparat cu ceva. trebuie instituita o regenta. In acest Prezidium. pentru felul in care poporul nostru a tinut sa se poarte fata de acela care. Ca sa utilizez o expresie a reginei mame. s-a retras ." .si aceasta este foarte important ca lucrul acesta s-a facut cu cumintenie.. ca orice alt cetatean al acestei tari.L. renuntind la cele citeva zile de vacanta care au mai ramas. In rest. Acum. El va fi constituit din 5 persoane. am hotarit ca acest organ sa fie numit Prezidiul Republicii Populare Romane. Vom ingriji ca fostul rege sa plece linistit.cum poate inamicii nostri n-ar fi dorit. presedintele Adunarii Deputatilor. ministrul educatiei nationale.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful