P. 1
Curs Introducere Preistorie

Curs Introducere Preistorie

|Views: 8|Likes:
Published by dandanss

More info:

Published by: dandanss on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BUCUREsTI - FACULTATEA DE ISTORIE CATEDRA DE ISTORIE VECHE sI ARHEOLOGIE CURS INTRODUCTIV DE PREISTORIE Pachetul general Cuprins 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Introducere Definitii, concepte si termeni Metode de lucru în cercetarea preistoriei Antropogeneza Structuri economice (1) Vânatoarea si culesul Structuri economice (2) Economia productiva Structuri sociale Religia Arta

10. Bibliografie 11. Anexe Bucuresti 2004

1 Introducere Pachetul de fata reprezinta un set de texte care au ca obiectiv faci-litarea activitatii independente a studentilor din anul I. Acesta nu are ca intentie - nici nu poate - epuizarea domeniului sau suplinirea lecturii bibliografiei anexate. Dimpotriva, pachetul general vrea doar sa stimuleze studentii sa atace probleme-le controversate ale domeniului, sa-si exer-seze capacitatile de analiza, în acelasi timp cu cresterea autonomiei intelectuale. Acumularea de informatii si de date se face pe baza bibliografiei. Acest pachet este necesar, dar nu suficient pentru promovarea examenu-lui. Pentru a facilita lectura, autorul a încercat sa limiteze cât mai mult notele de subsol si celelalte elemente ale aparatului critic. Constient de faptul ca informatia relevanta pentru acest domeniu este, pe de o parte, în continua schimbare cantitativa (pe masura ce noi informatii sunt ada-ugate prin cercetare) si, pe de alta parte, în permanenta redefinire (dato-rita noilor teorii si interpretari date unor informatii vechi), autorul nu în-cearca sa-si impuna punctele de vedere, ci doar sa ridice semne de între-bare legate de o serie de probleme din domeniu. O atentie speciala trebu-ie acordata noilor ipoteze care apar în literatura de specialitate si în mass-media. Noile descoperiri pot mereu aduce schimbari dramatice a ceea ce este considerat a fi un bun câstigat în domeniu; problema este ca acestea sa fie bazate pe elemente care sa-i asigure "rezistenta" în fata u-nei analize în profunzime. Altfel spus, descoperirile trebuiesc interpretate în concordanta cu regulile logicii (consecventa si coerenta criteriilor de a-naliza, coroborarea cu alte surse, caracterul inevitabil al concluziilor). Graficele si ilustratiile ce însotesc textul sunt orientative. Ilustratii de calitate sunt disponibile în bibliografie. În ceea ce priveste bibliografia, lucrarile recomandate sunt indicate pentru o lectura integrala sau macar extinsa - logica din spatele argu-mentatiei se dezvaluie dupa o lectura atenta a întregului text. O posibilitate de extindere a bazei de informatie o ofera internetul; studen-tii sunt încurajati sa utilizeze aceasta noua sursa, dar cu mult discernamânt - alaturi de multe informatii utile se afla în aceasta sursa deschisa si multe informatii cel putin discutabile. În orice caz, autorul multumeste în avans pentru criticile si co-mentariile pe care cititorii le vor exprima pe marginea acestui material. Carol Capita

2 Definitii, concepte si termeni 1. Criterii de definire a preistoriei 0 definitie a preistoriei presupune câtva elemente: ♦ raportarea la ceea ce nu este preistorie; ♦ delimitarea trasaturilor caracteristice, proprii numai preistoriei; ♦ identificarea elementelor care sunt comune cu celelalte stiinte; ♦ stabilirea realitatilor pe care preistoria le subîntinde. Criteriile de definire a preistoriei pot fi urmatoarele: . criterii de ordin metodologic (metodele utilizate) ♦ analiza arheologica (arheologie); ♦ studii cu privire primitivii contemporani (antropologie, etnogra-fie, etnologie); ♦ studii asupra resturilor osteologice (antropologie fizica, paleon-tologie); ♦ studii asupra resturilor organice (palinologie, C14, dendrocrono-logie, paleobotanica etc.); ♦ studii asupra straturilor geologice si asupra conditiilor de paleo-climat si micro-geografie (sedimentologie, studiul carotelor ma-rine etc.);

. criterii de ordin conceptual (domeniul conceptual) ♦ termenii de "preistorie" sau "primitiv" sunt înselatori; în general, utilizarea termenului de "primitiv" are conotatii peiorative, la fel cum cel de "preistorie" are conotatii cronologice care 737d32h nu sunt neaparat valide (cel putin nu mereu); poate cei mai neutri ter-meni sunt cei de societate "arhaica" si/sau "traditionala" (chiar daca etnografii ar avea ce sa comenteze) sau, mai bine, de socie-tati "pre-literate"; ♦ termenul de "cultura" pare sa fie cel mai stabil din punct de ve-dere conceptual; orice societate poseda o cultura, doar o parte a acesteia este acoperita de ceea ce se numeste "cultura arheolo-gica" (totalitatea resturilor materiale, anorganice si/sau organi-ce, recuperate prin intermediul investigatiei arheologice); o par-te a resturilor materiale (în general cele perisabile) si cea mai mare parte a fenomenelor spirituale ne scapa; ♦ termenul de societate este, la rândul sau, folosit frecvent si re-prezinta, într-o oarecare masura, principiul organizatoric al u-nei culturi; societatea ca atare este constituita din indivizi si re-latiile dintre acestia, relatii care se manifesta prin institutii; in-divizii interactioneaza conform unor reguli prin intermediul sta-tutelor (mostenite sau dobândite) si a rolurilor (asumate sau a-tribuite); . criterii de ordin cronologic

♦ criteriile de ordin cronologic sunt cele mai în primul rând, metodele de datare utilizate (în general, apartinând stiin-telor naturii), nu au precizia cu care suntem obisnuiti în cazul epocilor mai apropiate; erori de câteva mii sau sute de ani sunt obisnuite pentru perioadele mai îndepartate de noi; ♦ în al doilea rând, durata epocilor este foarte îndelunata; chiar daca ritmul schimbarii se accelereaza pe masura ce ne apropi-em de perioade mai recente, în termeni istorici, duratele sunt extrem de lungi; mai mult de 99 % din traseul urmat de uma-nitate se desfasoara în preistorie; ♦ în sfârsit, absenta unei serii cronologice unice; diversitatea evo-lutiilor locale face ca o cronologie generala sa fie aplicabila doar pentru primele faze ale preistoriei, atunci când uniformitatea culturala se explica prin dimensmnea culturala. 2. Definitia preistoriei Ceea ce putem spune de la început este ca preistoria nu este istorie pur si simplii. In primul rând, preistoria face parte din ansamblul stiintelor socio-umane, dar îsi pastreaza individualitatea datorita câtorva elemente: ♦ ansamblul instrumentelor de investigatie este particular; chiar daca metodele - luate individual - sunt utilizate si de alte domenii ale cu-noasterii, combinatia dintre acestea este proprie preistoriei; ♦ trasatura fundamentala ramâne, înca, absenta surselor scrise; ♦ reconstructia "realitatii" pre-istorice implica o participare ridicata a ipotezelor de lucru. Din acest punct de vedere, studiul preistoriei are în vedere atât ana-liza evolutiei speciei umane (desprinderea din lumea animala), cât si studiul societatilor umane preliterate care si-au dezvoltat o cultura adaptata nevoilor si conditiilor în care îsi desfasoara existenta. Aceasta analiza nu tine cont decât în regim secund de problemele de cro-nologie; discutia despre preistorie va include si analiza societatilor arhai-ce contemporane (chiar daca este înca în dezbatere daca sunt "autentice" - deci reproduc un mod de viata "preistoric" - sau reprezinta fenomene de aculturatie datorate împingerii lor în zone defavrizate ecologic (cazurile bosiman, vedda, etc.). 3. Conditiile climatice în preistorie De la început trebuie sa subliniem câteva elemente care vor ghida discu-tia noastra asupra preistoriei: ♦ asemeni scarii cronologice, nu exista o uniformitate climatica pe arii extinse; ♦ clima ramâne un factor important în preistorie, dar nu poate fi consi-derat decisiv în procesul de antropogeneza tocmai datorita labilitatii adaptative a speciei umane; ♦ fluctuatiile climatice sunt de durata lunga si afecteaza un sir mare de generatii; ritmul si durata acestora par sa se modifice în ultimele faze ale preistoriei; ♦ sistemul cronologic bazat pe secventele glaciare: descoperit la sfârsitul secolului al XVIII-lea si dezvoltat la începutul secolului al XX-lea, a-cesta ramâne un fenomen al emisferei nordice (în emisfera sudica este înlocuit de perioade pluviale), cu fenomene glaciare pandante în Ame-rica de Nord; ♦ perioada glaciara: marcata de racire în termeni statistici (scaderea temperaturilor medii în lunile de vârf, iunie si ianuarie); se reflecta prin durata diferita a anotimpurilor, cu reflex direct în fauna si ve-getatie; zona interesanta este cea periglaciara (zona de loess); mar-caje geologice: sediment de tip loessoid, relief glaciar (vai cu sectiu-nea în "U", morene, lacuri glaciare etc.); influenta faunei (marile rumegatoare);

♦ Pliocen (pâna catre 1,8 -1,6 mil. ani): Biber - Donau - începutul in-terglaciarului Günz-Donau; ♦ Pleistocen (1.8/1.6 mil. ani - 11.000/10.000 ani): inferior (pâna la 750.000), cu Günz-Donau si Günz; mijlociu (pana la 120.000), cu Günz-MindeI. Mindel (Elster inferior, mijlociu, superior), Mindel-Riss (Holstein), Riss (Saale inferior, mijlociu, superior); superior (pâna la 11/10.000), cu Riss-Würm (Eem, Mikulino), Würm (Vistula, Weichsel, Valdai) în patru faze (I, II, III si tardiglaciar); ♦ Holocen: pre-boreal, boreal, atlantic, sub-atlantic De notat este ca sistemele de datare si identificare a fazelor climatice sunt cu doza lor de relativitate (în special palinologia). În multe situatii (mai ales atunci când acestea sunt aplicate situatiilor dintr-o asezare, datarea absoluta si relativa a straturilor presupune combinarea metode-lor de datare (de exemplu, C14 cu palinologia). 4. Concepte si termeni ♦ preistorie : perioada a istoriei umane în care are loc procesul de aparitie a speciei umane, marcata de absenta surselor scrise si a valorii în expresie monetara, de absenta statului si a structurilor birocratice ; ♦ antropologie : « stiinta despre om », reprezinta un domeniu integrat de cunoastere, axat pe analiza functionarii societatilor (trecute si moderne), pe modul de interactiune dintre indivizi în cadrul institutiilor (de ex., casatoria) ; scopul antropologiei este de a analiza raporturile si interactiunile umane, încercând sa reconstituie societati si prin aceasta moduri de viata ; ♦ glaciatiune : perioada climatica marcata de scaderea temperaturilor medii, de coborârea limitei gheturilor permanente; se subîmparte în faze glaciare mai reci (stadii) si faze mai calde (interstadii); glaciatiunile sunt separate de faze de clima calduroasa (interglaciare) ; diferitele etape (în special stadiile glaciare) pot fi reci si umede (cu extinderea padurilor) sau reci si uscate (marcate de o vegetatie de savana) ; ♦ cultura : ansamblul de elemente materiale si spirituale care caracterizeaza un grup uman într-un moment dat al evolutiei sale ; are componente materiale (identificate arheologic) si spirituale (la care se ajunge mediat, prin intermediul analizei resturilor materiale, sau prin analiza comparativa cu comportamente si fenomene spirituale înregistrate etnografic) ; cultura cuprinde atât obiectele materiale, cât si tezaurul de credinte, idei, institutii care particularizeaza un grup uman în raport cu alte grupe. 3 Metode de lucru în cercetarea preistoriei 1. Introducere

Cercetarea preistoriei presupune, poate mai mult decât alte domenii ale stiintelor istorice, combinarea cât mai multor metode de lucru. Desi tra-ditia afirma ca preistoria este prin excelenta domeniul arheologiei, situa-tia s-a schimbat radical în ultimele decenii. Tot mai mult, cercetare pre-istorica presupune studii realizate de colective de cercetatori - de la arhe-ologul de teren la specialistul în dezvoltarea bazelor de date, de la geologi la biologi specializati pe diverse aspecte legate de resturile organice, iar lista poate continua. 2. Cercetarea arheologica

Cercetarea de tip arheologic ramâne, incontestabil, principala forma de analiza a preistoriei. Dincolo de traditia veche de aproape doua sute de ani, câtiva sunt factorii care contribuie la aceasta situatie: ♦ absenta textelor scrise face ca cea mai mare parte din istoria umani-tatii sa depinda de persistenta în timp a resturilor materiale lasate în urma de activitatile comunita]ilor umane;

arheologia ca domeniu se extinde permanent. a-ceasta extindere se manifesta prin cresterea gradului de complexitate a cercetarii si prin expansiunea ariilor în care arheologia devine o me-toda de cercetare. ♦ primul postulat fundamental este cel care afirma ca obiectele gasite de catre arheologi în straturile de pamânt (sedimente) se ordoneaza de jos în sus: un obiect aflat într-un strat inferior este mai vechi decât un obiect aflat într-un strat superior (aflat. Etapele cercetarii arheologice sunt. cea in-dustriala (dedicata analizei urmelor lasate de procesul de industriali-zare din secolele XIX-XX) si etno-arheologia (un demers comparativ care pune în discutie asemanarile sau deosebirile dintre urmele lasate de comunitatile preistorice si cele traditionale contemporane). Fara a intra în detalii suplimentare si care vor fi abordate altcândva si de colegi de departe mai competenti decât mine. mai aproape de nive-lul actual al solului. ♦ efectuarea excavatiei si înregistrarea situatiei arheologice si a inventa-rului arheologic (a obiectelor si a constructiilor.). respectiv unul inductiv (analiza situatiei arheologice în cadrele unei teorii interpretative. arheologia reprezinta un domeniu integrat de stu-diu. deci.♦ distanta în timp permite nenumarate speculatii . din acelasi strat sau din straturi/niveluri diferite). dar în linii mari se poate stabili urmatoarea succe-siune: ♦ identificarea sitului. dar si al stiintelor fizico-chimice si al stiintelor exacte. ♦ stabilirea demersului practic de cercetare (sapatura). nu raspund la toate semnele de întrebare care sunt iscate de o situatie arheologica sau alta. precum si de evolutia în timp a cercetarii. amenajarilor. aceasta situa-tie nu poate fi generalizata. astfel ca se impune o permanenta pru-denta. pentru a da doar doua exemple: ultimele trei dece-nii au statuat aparitia a doua noi subramuri ale arheologiei. ♦ al treilea element central este acela ca obiectele.sapatura arheologica odata realizata. în functie de "stilul personal" al cer-cetatorului. tot ceea ce poate fi spus este ca acceptarea unei abordari sau a alteia tine de traditia de cercetare careia îi aparti-ne cercetatorul si situatia concreta din teren. desi aflate în centrul analizei arheologice. dimpotriva.asa cum a fost cazul curentului protocronist din timpul comunismului . factorii care pot influenta evolutia formei obiectelor sunt foarte multi. diferite. ultimele decenii atestând capacitatea acesteia de a asimila evolu-tii din domeniul stiintelor naturii. numit si nivel actual de calcare). ♦ ca urmare. ♦ cercetarea arheologica nu se reduce doar la analiza societatilor preis-torice. "puterea argumentativa" a obiectului arheologic tine de contextele în care acesta se afla (cu alte obiecte din aceiasi asezare sau din altele. ♦ publicarea rezultatelor. . ea nu mai poate fi corectata. în mod fundamental. ♦ al doilea postulat este ca. a unui model teoretic formulat an-terior cercetarii de teren). sunt doua demersuri posibile: unul deduc-tiv (care porneste de la situatia arheologica concreta si care doreste sa fie o descriere cât mai precisa a acesteia. elementele fundamentale ale arheologiei ca metoda de cercetare pot fi rezumate astfel: ♦ arheologia este o disciplina destructiva . desi în unele situatii exista o evolutie a o-biectelor de-a lungul timpului de la simplu la complex. fara a avansa ipoteze care sa o depaseasca). înregistrarea cu maxima fidelitate a tuturor detaliilor este o obligatie a arheologului.care pot fi mai mult sau mai putin eliminate cu ajutorul cercetarii arheologice. ramâne o ultima problema: cea a tipului de demers intelec-tual. ♦ în sfârsit. modifi-carilor de relief de origine antropica etc. ♦ ca si antropologia.

În primul rând. alaturi de mar-carea acesteia în format grafic. Alteori cercetarea de teren este cea care indi-ca arheologului locul în care sa declanseze cercetarea arheologica. identificarea este rezultatul unor cercetari intentionale ale ar-heologului. sau ca urmare a unor descoperiri întâmplatoare facute de amatori. Aerofotogrametria (identificarea si analiza structurii asezarilor pe baza fotografiilor aeriene) este una din aceste noi metode. compozitie chimi-ca).). asa cum s-a mai afirmat. actiunea de decopertare a straturilor arheologice trebuie sa fie executata cu mare atentie caci. Apoi. tipul de sediment. totusi. Siturile sunt identifi-cate ca urmare a lucrarilor de amenajare a teritoriului (terasari. Frecvent.excavatia este irepetabila. o pro-blema de optiune individuala. Primul este sistemul de cronologie absoluta. bazat pe metodele fizico-chimice de datare si care este exprimat în ani (înainte sau dupa Hristos. ca disciplina intelectuala. O alta sursa este reprezentata de sursele cartografice . Stabilirea demersului practic de sapatura este. un bordei) poate cuprinde la rândul sau mai multe complexe (o vatra cu cioburi. accidentala. de multe ori. identificarea caracteristicilor fiecarui strat pâna la cel mai mic detaliu posibil (culoare. În alte ca-zuri. Identificarea unui complex (aso-ciere de obiecte si sau structuri construite) este urmata de înregistrarea speciala a acestuia în documentele de santier. în buna masura.). Ultimii cincizeci de ani au adus în arsenalul arheologului noi mijloace de identificare a siturilor în teren. Dupa realizarea sapaturii si înregistrarea detaliilor de stratigrafie vertica-la (succesiunea straturilor pe profilul sectiunii) si orizontala (pozitia si a-dâncimea obiectelor pe fundul sectiunii sau al stratului . de o disciplina a oricarei activitati intelectuale. Ambele sisteme sunt folosite si . Criteriul fundamental ramâne. Înregistrarea acesteia cuprinde. Desi par a fi de la sine întelese. o serie de norme de lucru. ei i se adauga analiza fotografiilor luate cu ajutorul satelitilor (pentru identificarea relatiei dintre asezari si mediu sau resurse. drumuri etc. însa. ele nu pot fi puse la loc .cazul cel mai cu-noscut este cel al descoperirii Troiei de catre H. prabusirea malurilor râurilor.Identificarea sitului este. a-daptarea unor modele generale la o situatie concreta si care este deter-minata de câteva elemente: relieful. sau BP/bp1[1]). Cel de-al doilea sistem este cel de cronologie relativa si se exprima în raporturi cronologice între straturi sau situri/complexe etc. Ele capata indicative separa-te. o lavita construita în masa caruia se regasesc obiecte a-bandonate fiindca nu mai erau folositoare). cum ar fi tera-sari. Schliemann. eventualele urme de activitate umana care au afectat situl dupa încheierea locuirii (amenajari ale teritoriului. înregistrarea precisa a pozitiei fiecarui obiect (pozitia pe verticala si cea pe orizontala) si a relatiei acestuia cu alte obiecte sau structuri. acestea tin. Identificarea locurilor în care resturi arheologice se afla la suprafata ca urmare a lucrarilor agricole sau a actiunii factorilor naturali (periegheza) ramâne principala modalitate de identificare a siturilor si în orice caz de verificare a informatiilor obtinute din alte surse.exemplul cel mai cunoscut este Tabula Peutingeriana. Publicarea rezultatelor (sub forma studiilor sau a monografiilor) reprezin-ta încheierea cercetarilor. O prima sursa o constituie textele antice . alunecari de teren).grund). Observatiile cu privire la obiectele si sau complexele capata sens doar în asociere cu stratigrafia. conser-varea si depozitarea obiectelor se face în asa fel încât identificarea si re-luarea acestora pentru studiu sa fie facila. .daca Metodele de datare Cercetarea arheologica presupune. factorii de eroziu-ne (pasivi si activi). grafia cu majuscule indica o data necalibrata (vezi infra). este util sa le reluam: 1[1] BP/bp: before present. cum ar fi magnetode-tectia si rezistivitatea magnetica (care ajuta la identificarea obiectelor de metal sau a posibilelor urme de locuire aflate în straturile aflate la adân-cime. în egala masura. a unor modificari naturale a peisajului (retra-gerea apelor. Sisteme cronologice Doua sunt sistemele de cronologie utilizate în cercetarea preistorica. con-structia de drumuri etc. O serie de metode au fost preluate din domeniul geologiei. Exista si o serie de elemente pe care arheologul trebuie sa le respecte. un complex (sa spunem. acest tip de indicare a datei unui obiect sau sit este folosit pentru datarile 14C. granulatie.

este un fenomen general.. Nu vom regasi exact aceleasi unelte sau aceleasi locuinte . cum interactionam în interiorul grupului si/sau cu cei din afara. a bunurilor si serviciilor necesare functionarii societatilor). aparuta în anii 50' ai secolului XX. Dar poate mai semnificativ este faptul ca acest termen trimite mai degraba la antropologie ca metoda de analiza a societatilor trecute si prezente. Similaritati.discurs) reprezinta studiul integrat al omului. ♦ antropologia politica (preocupata de structura relatiilor de putere si de modul în care societatile structureaza lanturile de decizie). Oprescu sau unele studii de filosofie . antropologia lumii materiale create de catre om de-a lungul timpului este domeniul arheologiei. Parafrazând o definitie clasica a antropologiei. nenumaratele feluri de a socoti descendenta pot fi regrupate în câteva categorii mari. dar nu identitati.dincolo de comparatia 3. Desigur. Antropologia ("anthropos" . aceasta reprezinta studiul diversitatii culturale si a elementelor care stau la baza unor trasaturi comune. antropologia (în sens larg) a fost respinsa. Frecvent apare si termenul de antropologie culturala. la fel.arheologia presupune o dimensiune comparativa accentuata . limitele stabilite de medii naturale similare (ca atare. aceste domenii sunt: ♦ antropologia fizica (analiza evolutiei anatomice a fiintei umane. sau ca numar si/sau cantitate de resurse. al scolii create de D. mereu aceleasi: cum ne hranim. Totul se rezuma. Cercetarea antropologica Desi antropologia este un domeniu deja de traditie în majoritatea tarilor occidentale. dincolo de lucrarile sale dedicate artei preistorice. Din aceasta perspectiva. au aparut ramurile specializate ale antropologiei. variatiile si legitatile care stau la baza adaptarilor biologice ale fiintei umane). a formelor religioase sau a felului în care sunt construite casele.cum ar fi "Antropologia artistica" a lui G. de Tzigara Samurcas si de D. Cu exceptia unor lucrari . menit sa acopere analizele care combina aspecte din toate aceste subdomenii. de exemplu. fie au fost realizate de cercetatori români. ♦ antropologia religiei (analiza fenomenului religios). Situatia este valabila si în cazul obtinerii hranei. . Leroi-Gourhan care. ♦ antropologia sociala (analiza relatiilor si a structurilor sociale). deci. structurale ale grupurilor umane releva similaritati uneori surprinzatoare la distante foarte mari. cum ne explicam lumea. Gusti. De aici si confuzia care mai exista cu privire la antropologie ca domeniu de cunoastere si ca instrument de lucru. interzisa în perioada comunista. Este vorba de "Archéologie du Pacifique Nord". ca relief etc. mai recent. în România acesta are o situatie mai complexa.Cum un astfel de studiu ar fi astazi imposibil datorita complexitatii demersurilor generale de analiza si a numarului foarte mare de societati si civilizatii care pot fi luate în considerare de catre cercetator.chiar si termenul era privit cu neîncredere. dar ele au apartinut fie cercetatorilor straini care erau interesati de societatile balcanice sau sud-est europene în general. Analiza elementelor profunde. al lui Paul Henri Stahl). ♦ antropologia economica (cercetarea mecanismelor economice. Schema propusa de Hoebel este una din variantele de definitii date acestui domeniu.si "logos" . Foarte pe scurt. Casatoria. 2[2] Unul din adversarii importanti ai dimensiunii comparative este A.om . la identificarea elementelor comune si a factorilor care asigura diversitatea culturala a civilizatiei umane. Rationamentul care pare sa se afle în spatele unui comparatism care de multe ori a fost acuzat ca ar fi "sans rivages"2[2] este acela ca în orice parte a globului societatile umane au trebuit sa raspunda la câteva întrebari. cercetari în domeniu au existat. Gusti si. cum locuim. de exemplu.ceea ce se aseamana sunt principiile. de obtinere a hranei. dar termenul tehnic utilizat fiind cel de "etnografie" (este cazul. printre altii. a avut si câteva contributii importante la analiza resturilor materiale ale societatilor traditionale contemporane. În ciuda traditiei instaurate.) si modul în care oamenii raspund întrebarilor formulate mai sus.

ne sunt asemanatori. Mai exista înca un aspect care diferentiaza antropologia de arheologie. în buna masura. În sfârsit. în care dimensiunea cronologica este fundamentala. de pilda. timp mitic al strabunilor (asemanator cu dreamtime-ul australian) pare sa se aplice si aici. cât si felul în care elementele lumii materiale . Ele reprezinta. Motivele sunt. fundamental. . anume categoriile relativ diferite de surse pe care le utilizeaza.de la locuinte la unelte si la sisteme de producere sau conservare/depozitare a hranei sau la haine . generatiile mai îndepartate nu sunt separate cronologic. pentru ca stabilirea unei cronologii tinde sa plaseze în clarobscur problema mecanismelor fundamentale care asigura functionarea unui grup uman. 5. prin aceasta. îsi pastreaza prospetimea si acum. toate. Ideea lui Eliade cu privire la "illo tempore". Mai exista o categorie aparte de surse pe care antropologia le împarte cu istoria si cu istoria imaginarului. grupurile umane. Spre deosebire de cercetarea arheologica.pentru majoritatea membrilor societatilor traditionale. În al doilea rând. sunt constituite din indivizi care. Aceasta observatie directa are în centrul atentiei atât acctivitatile umane. notele exploratorilor sau însemnarile misionarilor crestini aflati în Africa. scrise uneori cu sute de ani înainte. credem noi. antropologia se apropie de arheologie. este perceputa altfel . ci pentru sociologie sau etnografie. fondatorii sociologiei moderne. indiferent cât de îndepartate în timp ar fi ele.sunt produse si folosite.faptul ca Dar pâna la urma la ce foloseste demersul antropologic unui cercetator al preistoriei? 4. Aceasta explica si de ce unele texte. Este vorba de jurnalele de calatorie. ele fac parte. Durkheim si Malinowski sunt în [ egala masura si fondatori ai antropologiei. câteva. datorita faptului ca domeniul se ocupa de societati pentru care curgerea timpului are alte valente.Desigur. cercetarea antropologica pune între paranteze cronologia. antropologia ridica problema cronologiei. de multe ori. Metode de cercetare din domeniul stiintelor fizice si chimice Metode din domeniul stiintelor biologice 3[3][3] De altfel. cele doua Americi sau în Asia si Pacific. categoria cea mai mare de surse o reprezinta observarea directa a societatilor traditionale actuale. de aici si asemanarea importanta cu sociologia3[3]. accesul la populatii care au disparut sau care sunt atât de mult afectate de catre contactul cu societatile industriale încât nu mai sunt relevante pentru preistorie. antropologia se apropie de istoria artei. contradictorii. Pâna la urma. prin analiza fenomenului artistic. Succesiunea între generatii. Evolutiile intelectuale din cadrul acestui domeniu au fost diverse si. În primul rând. de pilda. indiferent de epoca în care au existat. din categoria stramosilor. În primul rând. de la Tylor trecând prin Mauss. Dimensiunea comparativa si relativa "atemporalitate" par sa defineasca antropologia ca domeniu si ca demers stiintific. În principal.

personaj abstract. Mitul "vârstei de aur" Diferit de problematica genezei umane."vârsta de aur" ca o caracteristica a illo tempore . recursul la origini a avut importanta sa în geneza natiunilor moderne. este imaginea ideala a fiintei umane. este un instrument de critica sociala mai mult decât o concluzie stiintifica. Semnificativa ni se pare distinctia care se poate face între mitiurile antropogonice ale societatilor complexe si clasice (frecvent cu ierarhizarea divinitatilor si existenta unui lant de comanda în cadrul actiunii divine) si miturile societatilor traditionale (unicitatea divinitatii si. Aceasta ipoteza a influentat si pe primi didacticieni (D'Holbach.diferite de presupozitiile lor. Africa sud-sahariana. instinctd ludic. Evident. Cu o ascendenta importanta .deci. este o lume a rebours. dorinta acestuia de a avea supusi care sa preia partile dure ale existentei. Austrolia. omul este parte a universului si ca atare are o geneza asemanatoare acestuia. Problematica ridicata de ideea contractului social utilizeaza ideea timpului paradisiac pentru a scoate în evidenta tarele societatii moderne. dar cu o cariera impresionanta pâna în secolul XX. XVI. acest timp idilic este materializat prin "bunul salbatic" . (b) actiune asupra propriului corp (în sens mistic). mitul "vârstei de aur" trimite nu atât la actiunea creatoare. Fara a intra în amanunte. lumea vârstei de aur este ceea ce nu este lumea moderna si. sub o forma rafinata. asemeni utopiilor create în Europa începând cu sec. Conceptia sacra asupra aparitiei omului (antropogonia) este în majoritatea cazurilor legata de aparitia universului (cosmogonia). Teorii ale antropogenezei Conceptia sacra (inclusiv cea biblica) asupra aparitiei omului Pentru perioade lungi ale istoriei. factorii care au contribuft la elaborarea teoriilor stiintifice 0 discutie asupra primelor teorii elaborate cu privire la originea omului trebuie sa tina cont de întreaga evolutie intelectuala din epoca. Teoriile asupra antropogenezei Principalele teorii formulate în secolele XVIII-XIX sunt teoria catastrofica si teoria evolutionista. cât la starea primordiala a fiintei umane.4 Antropogeneza 1.). (c) aparitia unor noi domenii de cunoastere care au permis abordari noi. . culturi . Acesta. De fapt. În ultimul caz. utilizarea concluziilor ca argument de autoritate este elementul care a creat problemele legate de aceasta ipoteza. neinfluentat de proprietate si de ierarhiile rezultate în urma contractului social initial. Geneza teoriilor stiintifice ale secolelor XVIII-XX. în plus. sud-vestul american). existenta unei participari umane . câteva sunt elementele care pot fi luate în considerare: (a) expansiunea cunoasterii si punerea sub semnul întrebarii a unor "adevaruri" considerate pâna atunci a fi (b) contactele europenilor cu lumi . de gândirea iluminista. incestul sau paricidul si fratricidul fondator. (c) sacrificiu. conceptia biblica asupra istoriei a avut rangul de teorie stiintifica.acest mecanism explicativ apare pe arii destul de largi (Gradina Edenului. Voltaire. Interventia divina este explicata în mai multe feluri: singuratatea divinitatii. poemul lui Hesiod "Munci si zile". fiind în unele cazuri dezvoltata asemeni unei teorii si argumentatii de ordin pragmatic (vezi cazul Newton). Jean-Jaques Rousseau etc. Ceea ce ne intereseaza pe noi este faptul ca acest construct abstract si european a gasit ecouri în dezbaterea asupra preistoriei si asupra societatilor traditionale contemporane. frecvente sunt trecerile dintr-un univers în altul (Polinezia.prin straimosii sau generatiile arhetipale). dar si aici se pot stabili câteva pattern-uri: (a) interventia asupra unui element al lumii materiale deja create (cel mai frecvent). "Vârsta de aur" se caracterizeaza prin starea paradisiaca a indivizilor. Actul propriu-zis al genezei variaza destul de mult. mai important. Lucretius "De rerum naturae") si este preluat.

"Arca lui Noe": teoria elaborata de W.000 BP. divina). însa."Filosofia zoologica").Teoria catastrofica: elaborata de Jean-Baptiste Lamarck. dar mult mai târziu). Altfel spus. cel putin initial. cu variabilitate genetica redusa (la nivelul ADN-ului) si cu raspândire relativ rapida (prin grupul de femei descendente si înrudite). prezinta în timpul deplasarii sale. Darwin a fost obligat sa accepte ideea ca teoriile creationiste nu reusesc sa explice varietatea speciilor. fiecare însotita de o noua geneza (evident. Important de retinut este faptul ca. care se bazeaza si pe particularitatile transmiterii informatei genetice în raport cu sexul. va publica lucrarea sa fundamentala. Howell propune un mecanism diferit si are ca obiectiv doar decelarea mecanismelor care au dus la aparitia umanitatii moderne (unul din punctele majore de disputa). Lamarck încerca sa puna de acord creationismul cu noile date aparute odata cu nasterea geologiei ca stiinta. conceptia darwinista are unele merite certe: punerea în discutie a unui factor semnificativ (mediul). teoria lui Darwin propune urmatoarea interpretare: speciile evolueaza nu atât datorita mutatiilor. Mult mai târziu si la insistentele prietenilor sai. "Gradina Edenului": teoria reprezinta o dezvoltare a teoriei "arcei lui Noe". puneau sub semnul întrebarii ipoteza unei evolutii graduale a fiintei umane. separate si fara contacte între ele. Conform acestei teorii. o "gâtuitura" (bottleneck). Ruffie.000 BP. Contemporanii sunt cei care au adus în centrul dezbaterilor teoria sa. subliniindu-se faptul ca evolutia ca specialzare reprezinta cresterea cantitatii informationale. aceasta teorie nu se aplica fiintelor umane. La baza teoriei se afla datele acumulate de tânarul Charles Darwin în timpul calatoriei efectuate în jurul lumii cu nava "Beagle" în anii 1833-1835. s-au adus unele nuantari la teoria si formularile initiale. . înlocuind-o pe cealalta fara a avea schimb/flux genetic (speciatia) pe la 200. Confruntat cu varietatea deosebita a speciilor de animale (în special cazul sturzilor din Galapagos). Teoria este rafinata si îmbogatita de Georges Cuvier (1812 "Cercetari asupra osemintelor fosile"). genele noi reprezentând raspunsul adaptativ. Nuantari si evolutii ale teoriei evolutioniste: odata cu aparitia geneticii si identificarea mecanismelor ascunse ale evolutiei speciilor. "Originea speciilor prin selectie naturala sau pastrarea raselor favorizate în lupta pentru existenta" (1859).hazardul este mai puternic decât presiunea ecologica. el presupune existenta mai multor catastrofe (32 la numar). Rezumând. Simpson) subliniaza rolul mutatiilor si evita sa implice presiunile ecologice. cu acumulare progresiva de caracteristici transmise ereditar (1809 . una dintre acestea. din motive uneori foarte diferite. punctul central îl constituie preadaptarea genetica (existenta latenta a unor schimbari) si polimorfismul genetic (mentinerea unor mutatii defavorabile). care sunt rezultatul hazardului. altul. Ch. Dobzhonski. Sursa acestei teorii o constituie observatiile facute de Lamarck cu privire la evolutia fosilelor în succesiunea straturilor geologice. Adevarat. ci datorita adaptarii la mediu. lasând loc celor care au. existenta unei "verigi lipsa" (rezultatul firesc al limitelor instrumentelor de lucru) a fost si este exploatata în aceasta dezbatere. Neutralismul (Kimura) . Neodarwinismul (Weismann. Evident. unul din fondatorii paleontologiei ca stiinta. Evident. el remarca faptul ca ar fi interesant de aplicat teoria selectiei naturale si problemei aparitiei omului (o va face. Au fost aduse o serie de retuse si acestei noi orientari (Vandel. ramâne cea mai importanta si disputata teorie cu privire la evolutia si originea omului (doua fatete ale aceleiasi probleme). ea presupune existenta a doua ramuri moderne. Într-o scrisoare adresata unui prieten si redactata dupa publicarea lucrarii sale (care nu a stârnit imediat pasiuni academice). ca multe alte teorii. Darwin niciodata nu a incercat sa explice aparitia omului în termenii propriei sale teorii. speciile care nu pot sa se adapteze la noile conditii pot dispare.W. Scopul calatoriei era acela de a aduna date care sa confirme creatia divina. Neolamarckismul încearca sa demonstreze ca mutatia genetica se datoreaza stimulilor ecologici. presiunea mediului duce la selectie naturala. variantele moderne de umanitate ar fi aparut de la un stramos comun de sex feminin pe la 200. În acelasi timp. teoria darwinista a selectiei naturale a intrat sub atacul celor care. stabilirea unui raport între mediu si speciile zoologice. în parte datorita mutatiilor acest potential adaptativ. el a observat ca straturile inferioare au fosile directoare mai primitive (în sensul de mai departate de speciile contemporane) decât cele din straturile geoloqice mai recente. Rezultatul a fost. Zuckerkandl). concluzia la care ajung acestia este ca scopul selectiei naturale este transmiterea unui set de posibiltati. Mayr. Teoria evolutionista (darwinism): aparuta dupa mijlocul secolului al XIX-lea.

mai mult. abilitatile de comunicare (limbajul/aparitia elementelor de gândire abstracta). Înca din secolul al XIX-lea. 2. Burnham 1971) Evident. transferul genetic intre cele doua grupuri ar demonstra faptul ca cele doua grupe apartin aceleiasi specii. Ele vizeaza comportamentul legat de obtinerea hranei (vânatoarea diurna si cooperativa. 1847. S. raportul dintre adulti si copii. modificarea membrelor (pierderea opozabilitatii degetului mare. Wyman. Factori care influenteaza antropogeneza. Weidenreich respinge aceasta ipoteza initiala (1949) si propune existenta a cel putin doua centre de geneza. sunt cele care urmeaza: 1. Argumentele sale sunt continuitatea regionala în Africa si China (în ultima regiune. modificarea cutiei craniene. 3. demonstrate de dentitia Sinanthropului). sau aproape. asa cum sunt ele manifestate în scheletul uman. 3. 4. criteriile antropogenice Factorii care par sa fi jucat un rol în procesul de antropogeneza pot fi rezumati astfel: ♦ mediul înconjurator: atât varietatea acestuia. par sa existe legaturi între Homo erectus si Homo sapiens recens. schimbarile pot fi identificate pe baza modificarilor cutiei craniene. daca relatia este unilaterala sau nu. Labele picioarelor trebuie sa fie orientate în unghiuri drepte pe axa picioarelor. Curburile si orientarea generala a coloanei vertebrale trebuie sa fie astfel încât centrul de greutate al trunchiului sa fie peste planul pelvis-ului si trecând prin capetele oaselor coapsei. problema este identificarea schimbarilor care au o relatie directa cu psihismul si. Savage & J. bipedie si pozitie erecta). comportamentul de grup (raportul dintre adulti. La nivel cerebral. La nivel anatomic. ♦ comportamentul general al primatelor: studiile efectuate de De Vore au demonstrat rolul adaptativ al comportamentului social (protectia femelelor si a puilor. cu talpa sprijinita de sol" (T.Policentrismul: toate teoriile anterioare pornesc de la premisa ca specia umana a aparut într-un singur loc (Africa). tipul de comunicare).). identificarea surselor de hrana etc. dezvoltarea creierului prin aparitia circumvolutiunilor. pe atlas. 2. ♦ gradul de izolore/contact între populatii: precizarea speciei (definita ca un grup de organisme separat de alte grupe similare prin bagajul genetic si imposibilitatea de metisaj) se realizeaza prin absenta/prezenta fluxului genetic dintre populatii (cu influenta directa asupra transmiterii variatiilor intraspecifice si a mutatiilor). cât în precizarea unor amanunte anatomice. Primatele . alungirea membrelor) si a coloanei. largirea bazinului si adâncirea acestuia (modifica durata de sarcina si mecanica nasterilor). schimbarile care indica evolutia spre umanitate sunt: pozitia în mers ("knuckle-walking". schimbarile anatomice indica modificari comportamentale si la nivelul psihismului. criteriile care indica umanitatea erau stabilite macar în linii generale: "Conditiile pentru mersul erect. Aceasta indica cresterea ariilor anterioare (lobii frontali) dupa evolutia occipitalului/precizarea ariilor corticale (specializare). La nivel comportamental. Criteriile care atesta evolutia spre umanitate demonstreaza complexitatea problematicii. prezenta uneltelor. schimbarile par mai dramatice. C. repartitia sarcinilor pe sexe). apud J. anume Africa si China sau Strâmtoarea Sunda. evolutia comisurii talpii piciorului. Craniul trebuie sa fie într-o pozitie echilibrata. exremitatile inferioare pe care este plasat pelvisul sa aiba axele coapselor si ale piciorului în unul si acelasi plan vertical. concurenta cu alte specii pentru habitat au avut un rol nu in supravietuirea speciei. cât si sursele de alimentatie.

pozitie verticala a trunchiului în pozitie sezânda. în Africa si Asia: Lorisidiene. chiar daca accidental sau de scurta durata. Grupul Hominidae-lor apare pe la 14-12 mil. mâini prehensile (si cu picior prehensil. un milion de ani sunt mai mari decât diferentele dintre indivizii actuali) a dus la aparitia unor fosile destul de diferite unele de altele pentru a crea o varietate de clasficari si de determinari ale filogeniei pornind de la un singur exemplar. orbite frontale. se segmenteaza în doua mari grupe: platirhinieni (cu narinele spre exterior. perioada activa nocturna. dintii acestuia fiind "dintii de dragon" din farmacopeea traditionala chineza. primul exemplar cu o clara pozitie bipeda. Giganthopithecus (Blacki. de achizitiile culturale (este cazul lui Zinjanthropus boisei. Daubentonieni. absenta contextului stratigrafic a dus la încadrari cronologice relative (este cazul unor descoperiri din Australia sau din America de Nord). cel putin în unele situatii. Majoritar arboricole. coada prehensila. Clasificarile existente si problemele lor Câteva sunt problemele principale ridicate de clasificarile existente în acest moment. 2 mamele în pozitie pectorala. variatia genetica mai marcata la nivelul populatiilor umane preistorice în raport cu populatiile actuale (diferentele dintre indivizii de acum. Nyanze). ani în urma. Proconsul (Maior/Africanus. Familiile grupului sunt: în Madagascar: Lemurieni. În plus. aceste trasaturi sunt: reducerea volumului fetei în raport cu scheletul cranian. cont de faptul ca organismul uman evolueaza ca un întreg. de unde si diferitele denumiri date unor exemplare identificate pâna acum. dimorfism sexual limitat. Se caracterizeaza prin bot alungit. O parte a acestora se datoreaza istoricului cercetarii. este greu de stabilit care trasatura anatomica . 32 de dinti (2/2 incisivi. Simienii. aceasta grupa este prezenta in America de Sud. Sivapithecus în India. Uranopithecus. Primele exemplare ale acestei familii sunt Aegyptopithecus Zeuxi (Fayoum) la 30 mil. 3/3 molari) si sunt prezenti în restul lumii. care capata o anumita coerenta în dosarul fosil). Indridieni. creier relativ mic. evolutia psihica este . Prosimienii reprezinta primul grup care se individualizeaza în cadrul primatelor (altfel spus. Pongidae (Hylobates. Altfel spus. O categorie aparte de descoperiri sunt cele pierdute (de la Chou-Kou-Tien nu mai avem decât mulaje. 36 de dinti (2/2 incisivi. mai ales. toate acestea au fost luate în considerare si postulate ca fiind determinante. 2/2 premolari. iar evolutia spre umanitate este mai pronuntata: Dryopithecus Fontani. Evolutia cutiei craniene. bipedia elibereaza mâinile de rolul lor în deplasare si le face apte pentru activitati delicate (posibile si datorita evolutiei si specializarii ariilor corticale). confuzii temporare legate de definirea cronologica si. Proconsul în Africa. În alte situatii.este cea mai relevanta. si asa mai departe. sa spunem. ani cu Ramapithecus. 1/1 canini. evolutia membrelor si a coloanei. identificat doar pe baza denititiei. degete cu unghii plate (deci nu sub forma ghearelor. Apoi.asa cum apare aceasta în dosarul fosil . dezvoltarea regiunii corticale anterioare (psihism ridicat).Primatele sunt mamifere placentare. însa. o alta parte este rezultatul evolutiei fiintei umane ca organism biologic. pe care sotii Leakey l-au considerat initial ca fiind producator de unelte). modificarile la nivelul pozitiei în deplasare a corpului duc la schimbarea modului de insertie a maduvii spinarii în creierul mic. care au o sectiune semicirculara). 5 degete. ani (Oligocen Inf. coada neprehensila sau absenta. 3/3 molari). În primul rând. Bilaspurensis). catarhinieni (cu narinele în jos. aparute în urma cu 60-70 mil. acestea prezinta câteva elemente interesante în raport cu problema pe care o discutam. dar nu la om si tarsieni). evolutia mâinilor sau a bazinului. în Indonezia si Filipine: Tarsidieni. a doua clasa de primate aparuta. conditiile de descoperire au creat.). În Miocen începe diferentierea în interiorul acestor mari familii. piesele originale s-au pierdut în timpul celui de-al doilea razboi mondial). 4. Acest ultim grup se împarte in Cynomorphae. 1/1 canini. Pongidae) si grupul Hominidae. în fine Sivapithecus gracilis. Dryopithecus în Europa. 3/3 premolari. Trebuie tinut. Strict rezumativ. O discutie separata o reprezinta criteriile legate de identificarea "marcajelor" evolutive.

definirea genului este îngreunata de raritatea fragmentelor identificate: Lukeino (Kenia) .unghi închis la baza craniului. aparitia comportamentelor simbolice etc. Exemplarele identificate sunt raspândite pe o arie mult mai larga. orificiu occipital care evolueaza spre orizontala.sesizabila indirect .5 -3. afarensis sunt Hadar [Afar). al labei piciorului (curbura talpii) si mâinii (evolutia degetului opozabil). probabil avea comportamentul unui vânator de talie redusa. orificiul occipital tinde spre orizontala). ani. Modificarile scheletale sunt relativ ample la nivelul craniului (scheletul facial este mai gracil si tinde spre reducerea prognatismului. Australopithecus robustus Specia se precizeaza pe la 3 mil ani. astfel ca în fazele initiale noua specie a fost reprezentata de un numar foarte mic de indivizi. verticala tinde spre centrul de greutate în centrul de sustentatie. Australopithecus afarensis Specia se precizeaza dupa 3. Laetoli (Tanzania. O posibila explicatie este izolarea geografica a unui grup de indivizi de grupul principal. cu un procent ridicat de silice si celuloza). În ultimele doua cazuri. Garusi (Tanzania. (1O mil. creasta sagittala. la N de lacul Eyasi) . ani. Chewerou (Kenia. la N de Marele Rift) .1 molar. probabil poseda un encefal mult mai complex. caci mutatii apar aleatoriu. Cu o talie net superioara (1. alungire) datorita modificarii centrului de greutate. dar pe termen lung au tendinta de a aparea cu o anumita regularitate) de trasaturi genetice. arcada dentara diastemica (I + C < M). O alta problema o constituie mecanismele prin care fiintele umane au evoluat. ani. sa justifice coexistenta uneori îndelungata a diferitelor specii. Chiar daca. Mecanismele ipotetice trebuie sa respecte câteva criterii . ca urmare. Konapoi (Kenia.1 fragment de humerus. denumirile sunt diferente. uneori. la SE de Turkana) . manifestat la toti indivizii grupului. Etiopia (exemplarul denumit "Lucy". iar influenta niselor ecologice variate poate explica unele diferente care apar între diferitele exemplare. 5. prin elementele legate de dimensiunea omului ca fiinta sociala (existenta grupului. din aceasta perspectiva. de-a lungul timpului mutatiile genetice din cele doua grupe tind sa duca la incompatibilitate genetica între cele doua grupe (mutatiile dintr-un grup nu se pot raspândi si la celalalt). la S de Turkana) . în sfârsit.par sa indice si schimbari neuronale (la nivelul sistemului nervos central). Are o talie redusa (1. Amanuntele anatomice sunt urmatoarele: bipedie perfecta. Lothagam (Kenia. al coloanei vertebrale (curbura accentuata pentru amortizare si echilibru).7 mil. tipurile de locuinta. Descoperirile cele mai . la 40 km S de Olduway). sa ofere posibile interpretari legate de sansele de supravietuire.10 .7 mil.50 m si un volum cranian de 500-550 cm3). în buna masura aceste teorii se refera la doua mari mecanisme : .procesul de speciatie: definitia "genetica" a speciei este cea de grup de fiinte care se afla în incapacitate de metisaj cu alte grupe similare si care transmit de-a lungul generatiilor un set relativ coerent (dar nu constant.1 fragment de os temporal dreapta. ani) Precizarea genului are loc între 6. unul dintre cele mai complete schelete identificate pâna acum). robustus reprezinta o evolutie spre specializare în parte datorata si alimentatiei (orientarea spre vegetale de savana. Australopitecinele Australopithecus sp. A. este subliniat faptul ca mutatia genetica a aparut la nivelul unui grup foarte restrâns de indivizi. Un astfel de mecanism a fost presupus în cazul separarii grupului de australopithecine în Africa de Est ("East Side Story") de restul primatelor.1. Principalele puncte în care au fost identificate resturi fosile ale lui A.sa explice diversitatea anatomica a acestor specii (asa cum apare aceasta în dosarul antropologic). adâncire. al centurii pelviene (osul sacru si iliac) si bazinului (scurtare.). problema o reprezinta modul în care apar specii noi. craniu rotunjit mult peste arcada supraorbitala. A.1 fragment de mandibula.prin aparitia si caracteristicile culturii materiale.30 m) si un volum cranian redus (3-400 cm3). iar durata de existenta se întinde între 3 si 1 mil. Semnificativ este faptul ca o serie de schimbari în special la nivelul membrelor . Principalele caracteristici sunt pozitia bipeda (brahiatie sau knuckle-walking. dar si la nivelul separarii altor tipuri umane ("Gradina Edenului" si "Prima Eva").1 fragment de maxilar. utilizarea membrele superioare ca balsnsier). afarensis nu are habitat amenajat (adaposturi sub forma paravanelor sau al platformelor amenajate) sau unelte. cu o puternica înclinatie spre vânatoarea cooperativa si exploatarea carcaselor abandonate de marii carnasieri.

adaposturile sunt constructii artificiale (contrar opiniei comune. fosa subtemporala profunda. spatele craniului mai rotunjit (encefalizare). iar padurea era apanajul primatelor (în special a celor adaptate la mediul arboricol sau care continuau sa aibe mâinile prehensile). Ani. denumit initial Paranthropus cressidens.1 mil. Chessowanja (Kenia) . fildes/dinti de animal si lemn).limbajul articulat . ani. Koobi Fora) (Kenia) -1. se contureaza comisura talpii). Swartkrans (Africa de Sud) . cu un volum cranian de aprox.1 mil. singura nisa disponibila era cea dintre savana si padure sau o zona de tip parkland. putem sa acceptam ca ipoteza de lucru aparitia rudimentelor de limbaj articulat (legat de dezvoltarea ariei 44 corticale. H. Australopithecus africanus Datat între 3 . al orificiului nazal si al osului iliac).exista argumente care sa sustina ipoteza ca spatiul considerat "umanizat" nu se confunda cu întreaga pestera). toate acestea atesta dezvoltarea encefalului. torus supraorbital. Prima achizitie presupune capacitatea de vedere stereoscopica. calota craniana mult mai înalta. fata înalta (desi se mentine prognatismul) si fruntea mai bombata. fata foarte dezvoltata.1. doctorul sud-african Raymond Dart descoperea la Taung. creasta sagittala. ani). are o talie de 1. Spre deosebire de A. perfect adaptat unei diete vegetale.importante sunt urmatoarele: Omo/Shungura (Etiopia) . habilis). A. face primii pasi spre vânatoarea cooperativa.30 . Olduway/Bed 1 (Tanzania) . în absenta acestuia este greu de explicat persistenta în timp a elementelor tipologice ale uneltelor litice . în Africa de Sud. ele pot fi intuite pe baza achizitiilor culturale. deci cu o capacitate evolutiva mai mare.efect dintre lovirea unui bloc de roca cu un percutor si posibila despriendere de aschii). cu un volum cranian de 500 cm3. robustus. Este mai putin specializat. torus (coc) occipital puternic). craniu foarte robust. Africa de Sud (435 cm3). Tot Dart este cel care considera ca acesti indivizi ar fi creat asa-numita cultura osteodontokeratica (unelte produse din oase. creasta sagittala. Africa de Sud (500 cm3. în 1925. calota craniana a unui copil de aproximativ 6 ani (cu un posibil volum cranian la maturitate de aprox.8 mil. omul construieste adaposturi pe care le foloseste (macar) mai multe nopti la rând si se reîntoarce la asezare/tabara pentru a consuma alimentele culese sau vânate. asa-numita "arie a lui Broca"). omul nu a folosit pesterile decât târziu. East Turkana (Ileret.2/1. habilis ocupa parti importante din teritoriul Africii între 2. africanus este primul tip de australopithec identificat. prognatism accentuat si molari foarte accentuati în raport cu caninii si premolarii. Cronologic. dar si un control mai mare asupra membrelor (eliberate de ultimele "sarcini" legate de deplasarea pe sol).1. 6. A. Spre deosebire de primate. foarte asemanator cu Swartkrans. iar aceasta nu a însemnat ca privea totalitatea pesterii ca o locuinta . spatiul amenajat (platforme de locuit din pietre de dimensiuni relativ mici sau. ani. Alte exemplare identificate: Makapansgaat. mâinile si labele piciorului încep sa fie foarte apropiate de cele moderne (dispare treptat opozabilitatea degetului mare. Câteva sunt amanuntele anatomice specifice: o bipedie perfecta. De notat este faptul ca A. dentitie moderna la nivelul molarilor.1. însa mult mai greu perceptibile direct în dosarul antropologic. Homo habilis Homo habilis este primul palier al omenirii care face parte din genul uman propriu-zis. africanus are un comportament alimentar omnivor (comportamentul ooportunistic este mai accentuat) si. ani. paravane de vânt din crengi) si rudimentele unui limbaj articulat. denumit initial Paranthropus robustus.1.8 mil. poate. dimorfism sexual (creasta sagittala la masculi). fata larga.5 1. A doua achizitie este legata mai mult de dimensiunea sociala.2. denumit initial Zinjanthropus boisei. mai ales ca este nevoie de conditii speciale pentru conservarea resturilor organice pe o perioada asa de lunga.8/1. cu un numar de asemanari cu omul contemporan la nivelul orbitelor. ani. Ultima achizitie .daca în interiorul unei generatii .8 mil. torus supraorbital. 500 cm3. cutie craniana tesita. 600 cm3) pe care l-a numit Pleisanthropus transvaalensis. Desi imposibil de demonstrat direct. ani si cu o talie cuprinsa între 1. resturi de A. cea mai importanta. Sterkfontein.1. ani.8 mil. oase exceptional de groase. Acum separatia dintre fiinta umana si "verii" ei este clar marcata.750 cm3. cel mult. În conditiile în care savana era domeniul marilor rumegatoare si a carnasierelor. o minima abilitate de a constitui un lant tehnologic (relatia cauza .5 mil. O serie de modificari sunt. Acestea din urma sunt utilajul.3 mil. Este sub semnul întrebarii daca acestia au produs unelte (la Olduway.40 m. ani.50 m.8 mil. semnificativ mai mare decât la stramosii imediati. ipoteza este discutabila.este. Este tipul de nisa care se extinde în Africa cam în aceiasi perioada (3 . africanus are un volum cranian de 4-500 cm3. Kromdraai (Africa de Sud) . robustus au fost identificate în acelasi nivel cu H. probabil. iar volumul cranian este de 650 .1. În plus. mult mai masiv.40 . Homo sp.

5 mil. precizare ariilor corticale.5 mil. ani si asociat cu galete sparte.6 mil.2. la nivelul transferului de la o generatie la alta lucrurile sunt mai complicate si presupun un cod de comunicare mai complex. cu galete. ani). Sterkfontein/nivel 5 (Africa de Sud): craniu datat la 2 . ani. poliedre. Principalele descoperiri apartin. craniul este alungit si aplatizat. totusi. astfel ca s-a si formulat ipoteza unui "Rubicon cerebral". mandibula mai putin robusta (dinti cu un diametru mai mic decât la Australopithecus). ani.1. Fenomenul principal este expansiunea speciei umane în afara Africii. Are o talie de peste 1.40 m. 7 m (activitate specializata ?). craniul KNMER 1470. 1. craniul OH 24. Acoperind o perioada foarte lunga de timp. retractie post-orbitala. erectus se înscrie pe directia acumularilor.6 . datat la 1. circulara de 12 -15 m. Omo (Etiopia): fragment de craniu asemanator cu cele de la Olduway si 24 de dinti. aschii retusate. Nu este chiar imposibil de sustinut faptul ca tipul de interactiune dintre membrii grupului s-a . sapiens. volumul cranian de 650 cm3. la rândul sau. orbite si orificiu nazal foarte umane.4 mil. Apoi. ceea ce a înlesnit înaltarea fetei si a calotei craniene (deci o crestere a volumului cranian). datat la 2 mil. Omo/Shungura (Etiopia): craniul Omo 71. ani. biped. ani). erectus din afara Africii se afla în zone care si astazi sunt tropicale sau sub-tropicale. dar si o modificare a obiceiurilor alimentare. toate fragmentele datate la 2 1. sunt prezente choppere.informatia referitoare la producerea uneltelor putea fi asimilata prin mimetism. East Turkana (Kenia) . variabilitatea deosebita a speciei si potentialul evolutiv deosebit. spatiului african: Koobi Fora. contemporan cu Zinjanthropus boisei. barbie redusa. hachereaux. situl Garba IV (1. torus supraorbital asemanator lui Homo erectus. ea poate fi doar intuita. datat la 2.7 mil. Chiar daca exista si ipoteza policentrica (din pacate prea politizata în ultima vreme). Mai mult. Prepararea carnii a însemnat o reductie a aparatului masticator. Swartkrans/nivel 1 (Africa de Sud): craniu datat la 2 . craniile OH 13 + OH 16 = (1.cum ar fi cresterea numarului de conexiuni neuronale si dezvoltarea sistemului de circumvolutiuni. Chiar daca. Ţinând cont de faptul ca cele mai timpurii exemplare de H. aria lui Broca foarte dezvoltata. curbura calotei craniene asemanatoare celei de Homo sapiens. diferentele dintre primele exemplare si ultimele cunoscute sunt destul de mari. ani). aschii fasonate. strict anatomic. directiile de expansiune par sa indice.1. ani. exista unele trasaturi care pot fi considerate "primitive". ani. aria KBS (2. fata mai înalta. cu un volum cranian de 775 cm3.5 mil. datat la 1.7 mil. insertii musculare atenuate. bifaciale. 1 chopper lateral cu 5 desprinderi. este mai usor de sustinut o raspândire a speciei pe nise ecologice (deci o raspândire în zonele mai apropiate de habitatul originar). Melka-Kunturé (Etiopia): Gomboré I (abri). cutia craniana are pereti masivi si (cel putin la unele exemplare) creasta sagittala. resturi osteologice si utilaj pe o arie aprox. cerc de pietre (paravan). Influenta la nivelul comportamentelor este mai dificil de sesizat. este de presupus ca achizitiile culturale au acum un rol mult mai mare în adaptare si supravietuirea indivizilor. craniul Omo 123 (2 mil. însa. o origine africana pentru populatia umana de pe glob. Poate cea mai importanta achizitie la nivel anatomic este cresterea cutiei craniene. lame. lamele etc.3 mil.5 mil. ani. a unui nivel de crestere a masei cerebrale (undeva peste 750-800 cm3) la care schimbarile sunt mai degraba calitative decât pur si simplu cantitative . atât anatomice. ani. cât mai ales culturale. exista si diferente regionale. prognatism facial. în ansamblu evolutia lui H. fruntea relativ tesita si torus supraorbital.44 . Homo erectus Acest palier al antropogenezei reprezinta. aceasta a fost posibila dupa aparitia focului. Dar dentitia si membrele (în special mâinile) sunt asemanatoare celor lui H. În ceea ce priveste raspândirea omului în zonele temperate. aria HAS. Focul reprezinta o achizitie culturala si biologica în acelasi timp. Olduway/Bed I si II (Tanzania) . asemanator cu cele din Africa de Est. nuclee. resturile de la 1 hipopotam si utilaj pe o arie de aprox.50 m si un volum cranian de 1000 cm3 în medie. Sunt.craniul OH 7. în continuare. În primul rând. câteva elemente care trebuiesc a fi luate în considerare. orbite rotunjite.5 mil.1. asociat cu resturi de debitaj. aria DK 1 (baza Bed I). torus supraorbital atenuat. un moment crucial. ani).1.

Tanzania (1. erectus o reprezinta posibila utilizare a colorantilor (anume ocrul). care sa-l duca de la materia prima la o forma prestabilita). depresiune supraorbitala. dinti anteriori mari si molari mici. Maroc (aprox. la Ngandong în Indonezia situatia este mai limpede. depresiune supraorbitala. cel putin. prognatism lejer. frunte foarte fuginda (tesita).un astfel de stigmat putea fi realizat doar în urma unei operatii complicate (desprinderea craniului de pe trunchi. largirea orificiului occipital cu un bat) efectuata doar cu ajutorul uneltelor de piatra si în momentul decesului victimei (calitatile plastice ale oaselor umane se pierd relativ repede dupa deces). torus supraorbital foarte gros. au fost identificate craniile a 11 indivizi care au suferit o moarte violenta. Foarte probabil aceasta a crescut importanta mecanismelor de întrajutorare dintre membrii grupului (vezi cap. Desi capacitatea de gândire abstracta este. craniul OH 9). În primul rând. Salé. Lista exemplarelor identificate nu este exhaustiva. chiar si în cazul grupelor umane cu un grad ridicat de mobilitate. deja. retractie postorbitala.spre deosebire de acestea. cu dimorfism sexual pronuntat. 950 cm3.12 mil. Ternifine. capacitate de abstractizare (în sensul ca H. 1000 cm3. sapiens fossilis si H. În sfârsit. în general.cu astfel de fenomene ne întâlnim pâna în epoca istorica. În primul rând. care îsi schimba locul de tabara în fiecare seara. Câteva sunt argumentele în favoarea acestei asertiuni. afinitati cu exemplarele din NE Chinei. asemanari cu Sinanthropus. De la acest nivel (Ngandong în Indonezia si Chou-Kou-Tien în China. Algeria (0. iar o alta parte au orificiul occipital (foramen magnum) deformat (largit). Cel de-al doilea argument este ceva mai solid. Africa Koobi-Foora (craniul KNM-ER 3733). 850 cm3. asociat cu utilaj acheulean tipic (numeroase bifaciale). în majoritatea asezarilor exista o singura vatra. durata de activitate în fiecare zi este mult crescuta. la fel ca si capacitatea omului de a ocupa noi spatii geografice si de a utiliza. ani): prezinta asemanari cu Sinanthropus. Etiopia (1. 0. . bolta craniana lunga si joasa.35 mil.7 mil. Oricum. taberele si asezarile umane. ceea ce ne trimite cu gândul la faptul ca rezultatul vânatorii si sau al culesului era consumat în comun sau. torus occipital si supraorbital. zona Turkana. au o persistenta mai lunga în timp. Rabat. Un ultim element legat de viata spirituala a H. comportamentul acesta implica si existenta unui univers de idei abstracte. legata de Homo sapiens (prin aparitia artei si a înmormântarilor). pesterile. consumul de materie cerebrala era un consum ritualic . ani): initial denumit Atlantropus mauritanicus. Maroc (0. Aceasta presupune ca. Acolo. ani): aprox. probabil. se accentueaza diferenta fata de restul primatelor . eliminarea primei vertebre si a tendoanelor extrem de rezistente de la baza craniului. pentru prima data.schimbat. în opinia noastra. Dar schimbarea cea mai importanta o reprezinta modificarea comportamentului în interiorul grupului . are mandibule masive. ani): aprox. torus occipital accentuat. sper sfârsitul existentei sale. ea da doar un ordin de marime al distributiei speciei umane pe glob. referitoare la economie). daca la Chou-Kou-Tien ne este foarte greu sa ajungem la o concluzie (fragmentele de oase calcinate de om au fost aruncate în acelasi loc cu cele de animale vânate). O achizitie care a stârnit discutii îndelungate este cea legata de posibila aparitie a comportamentelor simbolice (practic. O parte din aceste cranii au fata smulsa. faptul ca prelucrarea uneltelor este.1 mil. public. sapiens sapiens. Este de discutat daca avem de-a face cu un canibalism alimentar sau cu unul ritualic . unul "privat" (dedicat somnului) si unul "public" (dedicat activitatilor cotidiene).5 mil. el pare sa fie contemporan cu H. amenajarea spatiului interior. pereti grosi. Remarcabila este si îndelunga supravietuire în timp a acestei « specii» . aparitia uneltelor bifaciale lucrate pe cea mai mare parte a suprafetei rocii (nucleului) din care au fost prelucrate si care atesta schimbarea unghiului de lovire de mai multe ori pentru a se conforma cât mai mult unei forme eficiente indica. legate de transferul de abilitati de la victima la cel ce consuma carnea acestuia . credem ca este cazul sa coborâm nivelul cronologic la care are loc aceasta îmbogatire a bagajului cultural uman. Apoi. bolta craniana joasa. a fenomenelor legate de lumea abstracta). De la acest nivel. foarte elaborata . ani): cu un volum cranian de aprox. Olduvai (Bed II/aria FLK II. dar si Cauna del Arago în Franta) avem atestat consumul de carne umana. în asezarile umane par sa existe doua spatii. erectus este capabil sa stabileasca un lant operator complex.8 -1.

are un volum cranian de 770 cm3. 1. dar cu utilaj asemanator celui de la Quina (sit european). torus supraorbital foarte accentuat. asemanator cu Broken Hill si Elandsfontein Asia Trinil. dar cu un aspect modern. Europa Mauer (0. Etiopia (0.Broken Hill. Laetoli (strat Ngaloba). Hopefield. în zona de preerie.2 . (0. urme clare de utilizare a focului. ani): denumit initial Pithecanthropus robustus. Sanbungmachan: volumul cranian de 1100 cm3.65 mil. Tanzania (0. care i-a dat numele de Pithecanthropus erectus). utilaj pe aschii Levallois. pereti foarte grosi.5 mil.0. Lantian. posibile urme de canibalism. erectus si H. Sinanthropus Pekinensis). Chou-Kou-Tien: are mai multe denumiri (H.1300 cm3. dinti largi cu relief mult mai complicat decât la alte exemplare de H. latime maxima a craniului este la baza acestuia si nu sus. craniile sunt foarte aplatizat. orificiu nazal si orbite mari. Sangiran (craniul Pithecanthropus VIII). torus supraorbital gros si continuu (deci nu este mai redus deasupra fosei nazale). ani): mandibula . ani): asemanator cu Broken Hill. pare sa repezinte legatura dintre H. China Eyuan (1. asemanator cu exemplarul de la Broken Hill. Indonezia: este una din cele mai vechi descoperiri (facuta la sfârsitul secolului XIX de doctorul belgian Eugene Dubois. ani): are un volum cranian de 1100 cm3.25 mil. poate fi considerat un H. o problema o reprezinta faptul ca aceste cranii au fost pierdute în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. ani): craniul prezinta un torus supraorbital. asociat cu un inventar compus din 2000 unelte. o fata înalta si larga. Dali (Shanxi). asociat cu utilaj. Zambia (0.8 mil. prezinta retractie supraorbitala si postorbitala. Modjokerto: tot o descoperire relativ timpurie. are un volum cranian de 700 cm3 (este un copil la vârsta infans. Ngandong (11 indivizi): media volumelor craniene de1100 .15 mil. 6-7 ani. (0.1 mil. frunte tesita.0. a fost gasit cu o mandibula de 1.e. dentitie mare.7 mil. cu unvolum cranian de 850 -1300 cm3 si o înaltime de aprox. torus occipital foarte puternic. retractie postorbitala foarte puternica. sapiens.56 m.e. dar la maturitate putea atinge aprox. iar mandibula este asemanatoare celei de Sinanthropus. erectus recent.125 mil. ani): mai multi indivizi.Pekinensis.15 mil. Sangiran (craniul 31) (1.25 mil. posibile urme de canibalism (orificiu occipital distrus largit). acheulean Bodo. iar torus-urile foarte groase. pare mai arhaic decât Sinanthropus. torus foarte gros. ani): denumit si H. (0. ani): volum cranian de aprox. ani) Lantian (0.120 mil. ani): are un volum cranian de 1200-1300 cm3. are peste 900 cm3. ani (asemanatoare cu cea de Australopithecus robustus si denumita Meganthropus paleojavanicus). Zambia (0. erectus. astfel ca astazi orice comparatie se bazeaza pe o serie de mulaje realizate în perioada interbelica.15 mil.5 . este un individ cu aspect arhaic (se apropie de exemplarele de la Ngandong). 1000 cm3). ani): singurul craniu paleolitic cu carii. 1120 cm3. o calota craniana foarte groasa. are un volum cranian de 900 cm3. bolta craniana puternic aplatizata. fara foc si structuri de habitat. denumit intial Pithecanthropus modjokertensis.

Swanscombe. 1200 cm3. acesta rezista pâna catre 35.climatul glaciar pare sa fi influentat o serie de atribute biologice (în special masivitatea trunchiului. Altfel spus.Hr. largi si adânci. fossilis si H. Pacificul va fi colonizat mult mai târziu. Cresterea variantei culturale reprezinta si trecerea la adaptarea pe baze culturale la mediu si la resurse. cu denticulate). 1200 cm3.25 mil.000 mii ani): volum cranian de aprox. Elementul important îl reprezinta complexitatea debitajului de tip levallois. de tip Quina. erectus. apar mai multe vetre în asezari. convexitate accentuata a fruntii (bolta lunga. Oricum. în general. sapiens. Varianta clasica de H. asociat cu utilaj bazat pe piese foliacee. apar câteva elemente semnificative. (interglaciarul Mindel-Riss = aprox. Biache St. un fenomen prezent si la nivelul populatiilor actuale. 1300 cm3. Petralona. sapiens. utilizarea focului. Grotte du Prince.12 mil. 0. Lazaret. ani): torus supraorbital. La nivelul evolutiilor culturale. (interglaciarul Mindel-Riss = aprox. Mecanismul propriu-zis de aparitie a noului tip uman este înca dezbatut. erectus nu este H. trebuie lamurita diversitatea tipurilor antropologice. cândva între 60.Tautavel (Cauna de l'Arago). dentitie asemanatoare celei moderne.000 î. de tip Ferrassie. atât la nivelul H. Fontechevade. simultan cu ocuparea Australiei.Hr. s. individul Arago XXI: volum cranian de 1150 cm3. (sfarsit Mindel): 1100-1200 ccm. patrund între cele doua Americi. Cueva Negra. Vallonet. H. (0. iar mai apoi. Vertesszöllös.000 si 20. s. raportul dintre H.s. Franta. Locul de aparitie a noului tip de umanitate pare sa fie tot Africa de Est.000 î. torus supraorbital masiv. aparitia diversitatii culturale .noile trasaturi genetice. erectus. noul tip de umanitate a aparut ca un grup restrâns de femei înrudite si care au transmis numai pe linie feminina . Alte situri relevante: Montmaurin. dar si sansele de supravietuire ale speciei. existenta unui torus supraorbital foarte marcat). Aceasta cu atât mai mult cu cât specia care evolueaza din H. Orgnac. 1400 cm3. de unde noile grupe se extind spre Orientul Apropiat. frunte tesita. Homo sapiens Homo sapiens fossilis (Neanderthal) Aparitia speciei umane în varianta sa moderna are o datare nesigura. Chillac. Atapuerca. perioada aceasta este marcata de fluctuatii climatice destul de puternice.000 ani. La Chaise. fossilis. În al doilea rând. pesterileîncep sa fie utilizate cu regularitate). dar ipoteza care pare sa ofere o solutie este cea intitulata "prima Eva". ani): volum cranian de aprox. bolta craniana joasa. torus occipital). Aceasta ar explica si lunga supravietuire a lui H.28 mil. Daca filiatia dintre cele doua specii pare sa fie sigura. cât mai ales la nivelul H.Hr. erectus din Europa. Steinheim. Vaast (0. erectus si lunga perioada de contemporaneitate dintre cele doua tipuri umane. momentul aparitiei sale a fost plasat. Conform acestei ipoteze. asociat cu utilaj de tip acheulean. Soleihac. problemele climatice. s. care delimiteaza o serie de "provincii" culturale. Terra Amata. din H. anume cea europeana (neandrethalienii) reprezinta o adaptare speciala la un climat periglaciar. apar cele 5 tipuri de traditii industriale musteriene (clasic. Azich. exista dovezi din ce în ce mai clare pentru utilizarea ocrului (colorant mineral) si primele elemente de arta. Ehringsdorf (90. Bañolas. ci un tip generic de H.000 si 100. care tinde sa se specializeze anatomic si în functie de conditiile climatice. În primul rând. practic ultimul exemplar de H. orbite joase. dar au fost propuse date mergând pâna la 450. ani): volum cranian de aprox. în mileniile I si II ale erei noastre. Asia si Europa. Continua evolutia specializarii habitatului (distinctia dintre asezari principale si halte de vânatoare este mult mai clara.000-25. fossilis. fossilis. curbura joasa a calotei. În primul rând. ani): volum cranian de aprox.la nivelul uneltelor. Bilzingsleben.2 mil. În plus. 0. de tip Levallois. în primul rând de glaciatiunea Würm (una din cele mai dure faze glaciare) . Câteva sunt problemele majore care însotesc aparitia speciei moderne. între 240. Stromska-Skala.000 î. care presupune o fparte mare doza de gândire abstracta si de planificare. torus supraorbital puternic. Acum apar si dovezi clare de cult al .. erectus evolueaza o specie noua.

1200 cm3. principala achizitie este arta (vezi infra). arcade mai putin marcate. sansele ca un antropolog sa le descopere sunt mici. Aceasta a dus la gauri majore în "dosarul" . Aceasta pare sa ateste faptul ca adaptarea bilogica ramâne.mortilor (la Teshik-Tash.un fenomen relativ recent. ceea ce se traduce într-o vânatoare mai eficienta. s. s. β) Gibraltar. Alte exemple relevante sunt Paviland. El Tabun & Skhul (1500 cm3. Monte Circeo. varianta arhaica (talie mai mica). Adevarat. Hortus. uneori foarte evidentCeea ce trebuie subliniat cu tarie este faptul ca doar amanuntele biologice cu rol adaptativ sunt cele care dau un aspect diferit raselor (de ex. H. cel putin în unele cazuri. dar moderne. Acesta practic mareste distanta loviturii eficace de sulita. craniu lung si relativ înalt. Concluzii Fenomenul de antropogeneza ramâne un proces complex. sapiens decât de neanderthalienii europeni.propulsorul. Grimaldi = 1. continua sa apara dovezi de canibalism (Monte-Circeo. care are înca multe lacune. Ipoteza unei succesiuni cronologice între cele doua specii s-a nascut din situatia speciala europeana. Într-adevar. iar apartenenta raselor la o singura specie este demonstrata de posibilitatea metisajului. Chancelade = 1.63 m. Amud I (1740 cm3. craniu jos si arcade pronuntate). contemporana cu H.s. accentuarea tesuturilor adipoase pentru mentinerea umiditatii.). barbie redusa). macar în parte. Mugharet el Zultyeh (aprox 1400 cm3. Potentialul intelectual este identic. La Ferrasssie). Monte-Circeo . Skhul etc.80 m.. din aceste materiale (foarte probabil utilizate si înainte.60 m). Spy. Dar originile sale se plaseaza în grupul din Orientul Apropiat (Qafzeh. Principalele achizitii culturale (si aici ne referim la paleolitic) pot fi ordonate pe mai multe paliere. sapiens patrunde în Europa cândva în jurul datei de 40.000): aprox. s.95 m) sau mica (Combe-Capelle = 1. înca. Spy. Succesiunea tipurilor pare sa fie Combe-Capelle (perigordian inferior) -> Cro-Magnon (aurignacian) -> Chancelade (magdalenian). în general. Grimaldi. Solutré. Homo sapiens sapiens (recens) Umanitatea moderna (nu cea contemporana) este. Tabun. torus occipital). al vârfurilor de sulita). La nivel tehnologic. Evolutia în timp a oamenilor moderni este cea care duce la aparitia raselor moderne . ε) Qafzeh (aprox. tendinta corpurilor umane de compactare în zonele reci pentru a limita piederea de caldura. capata o pondere deosebita utilajul din os si corn sau fildes. sapiens. sansele de supravietuire a fosilelor. respectiv alungirea membrelor pentru un efect invers. fossilis. Aceste exemplare reprezinta grupul cel mai timpuriu de H. adaptat însa unui mediu cald (alungirea membrelor pentru a înlesni schimbul termic). poate chiar de la sfârsitul paleoliticului si reprezentând ultima forma de adaptare biologica a fiintei umane la mediu. mai mare decât media actuala a volumului cranian. Dar practic fiecare regiune a lumii a dat la iveala resturi ale lui H.80. La nivel anatomic înregistram evolutii în parte paralele ale diferitelor tipuri. Neanderthal. asistam la diversificarea traditiilor tehnologice si a tipologiilor. 1625 cm3). o talie de 1. Chancelade = 1710 cm3). volumul cranian este. rasele actuale sunt deosebite anatomic.77 m. Krapina). La Chapelle-aux-Saints (aprox.cu occipital largit. Obercassel. Trou de la Naulette (oasele lungi foarte groase. Laugerie-Basse. γ ) Saccopastore (interglaciarul Riss-Würm = 120. dar în proportie mai mica) se produc unelte mai eficiente (de tipul harpoanelor.1. La nivel cultural. frunte mai putin fuginda). fata si orbite mari. bolta craniana mai înalta. aflat mai aproape de H. evolutia uneltelor începe sa fie în buna masura regionalizata.000 . δ) Cariguela (doar fragmente parietale si frontale). Predmosti. arcade pronuntate. 7. aparitia pliului ocular pentru protejarea globului ocular etc.). 1550 cm3). s. Complexitatea aceasteia reprezinta separarea clara a omului modern de toti predecesorii sai. Dar poate ceea ce este mai important este faptul ca apare prima unealta care multiplica forta umana . Krapina. dar în ambele cazuri capacitatea craniana este mare (Cro-Magnon = 1600 cm3.Hr. Alaturi de utilajul litic.000 î. fossilis. au talie mare (Cro-Magnon = 1.80 . Principalele tipuri neanderthaliene sunt: α) Engis. de la nivelul paleoliticului superior. importanta.

daca s-ar demonstra ca primele fiinte umane de pe cele doua continente nu au fost nativii americani. ci un alt grup (vezi supra). Discutiile despre primii locuitori ai celor doua Americi. Desigur. . În ultima instanta. o buna parte a argumentelor politice ale organizatiilor acestora ar fi eliminate. unele dintre acestea rizibile. de pilda. chiar daca avem dovezi ale unor schimbari anatomice dramatice petrecute într-un timp relativ scurt (cazul "izolatelor geografice". sunt astazi foarte afectate de dimensiunea politica . Diferentele de durata dintre evolutie si viata indivizilor face ca acest proces sa nu fie perceptibil.antropologic si a dus la speculatii. elementul politic nu poate fi uitat. În plus. care ar trebui explicate (macar) întâi pe cale pragmatica. Dar un cercetator trebuie sa faca o separare între propriile sale credinte (care reprezinta sfera intima) si dezbaterea academica (sfera "publica"). cel mai reprezentativ este cel al pigmeilor). de mai bine de doua sute de ani sunt scoase la iveala resturi antropologice. Specia umana continua sa evolueze si astazi. nici dezbaterea legata de creatia divina nu poate fi ignorata.

însa. prin urmare. pentru un demers structuralist. În schimb. Beals si Hoijer (1966:451-452) rezuma discutia în trei întrebari: .) din teoria clasica marxista indica. Alimentatia si modul de locuire sunt.5 Structuri economice (1) Vânatoarea si culesul Elemente structurale ale vietii economice Oamenii Structurile sociale Concluzii 1.sau nonindustriale. asiatic. Sunt. Am optat. Evident. câteva inadvertente: fluctuatia criteriilor de clasificare (tipul de obtinere a hranei. valorii etc. În mod fundamental. nascut din aproprierea de catre unii a muncii multora. Vom încerca sa exploram raportul care exista între grupurile umane. Discutia despre modurile de productie (primitiv. ne vom ocupa de structurile economice mai degraba ca instrumente de adaptare a grupurilor umane la mediu si la resurse.exprimat în cantitate sau în calitate. Aceasta asertiune poate fi sustinuta doar în conditiile în care analizam învelisul material al obiectelor. ignorarea dimensiunii sociale a obiectelor). iar nu a preistoriei.rolul analizei economiilor societatilor non-literate ramâne un domeniu important de analiza a elementelor generice ale vietii economice. circulatia si rolul jucat de acestea în evolutia colectivitatilor preistorice. O definitie si o întelegere mai elastica a însasi conceptului de preistorie duce. luxul este o realitate a istoriei. O interpretare marxista ar presupune o pozitie dominanta a aceastei dezbateri despre structurile economice primitive si ar enunta primatul acestora asupra ansamblului societal. Ceea ce ridica o problema suplimentara este dimensiunea ideologica a analizei sistemelor economice. deci în numar sau în raritate . Generalitati Importanta si semnificatia temei Tema propusa este a doua tema majora a cursului. sclavagist etc. la alte rezultate.este produsul claselor sociale. poate. În spatele acestei afirmatii se ascunde ideea ca luxul . însa. a tehnicilor si tehnologiei. (structura lor) si modul de obtinere a hranei si a luxului. în conditiile unei tehnologii date. Interpretarea marxista sustine ca luxul este un produs al suprastructurii. Dezbaterea legata de "modul de productie" nu s-a încheiat odata cu reculul statelor cu ideologie marxista si . extrapolarea unor elemente legate de analiza societatilor industriale asupra societatilor pre. o interpretare clasicizanta a acestui segment al cercetarii preistorice ar lua în considerare mai degraba analiza obiectelor. cele mai vizibile elemente constitutive ale unei societati si clasificarea societatilor umane a fost multa vreme (în parte înca este) determinata de modalitatile specifice de obtinere a subzistentei. de exemplu. ne putem orienta spre câteva definitii ale economiei. Altel spus. rolul unei categorii sociale). ierarhia dubioasa a criteriilor (rolul obtinerii bunurilor materiale. iar aceasta pe baza unor definitii rigide ale preistoriei. la limita. antropologia evolutionista (Firth si Service) pare sa ignore elementele de constanta din economia primitiva.chiar daca se poate vorbi de "sisteme de productie" . localizarea geografica. ea poate fi abordata din multe puncte de vedere si poate avea multe semnificatii. La fel. domeniile cele mai bine delimitate în cadrul antropologiei economice.

În termeni simpli. agricultura intensiva si pastoralism. trapping. ci si modul de utilizare al acestora si ocupatiile). and consume?" . dintre acestia si resurse. este vorba de obtinerea hranei. Factorii care influenteaza obtinerea subzistentei sunt: ♦ mediul fizic (nu determina comportamentul. Elementele structurale ale vietii economice Tehnologia si utilajul litic exchange. ♦ distantele în raport cu alte grupe (stabileste nivelul concurentei pentru un set dat de resurse). stabilirea strategiilor de subzistenta. vânatoarea cooperativa implica atât cunostinte legate de comportamentul animal. dificultatea vânatorii si a transportului vânatului etc. ambele cu partizani dinamici si argumente extrem de credibile. În primul rând. macar ipotetic. Ele cuprind indivizii. în timp ce la nivelul resurselor culese ne putem gândi la caracterul sezonier al acestora.). activitatile economice si organizarea acestora depind de raportul dintre resursele ce pot fi culese si cele ce sunt vânate (în cazul celor vânate este vorba de dimensiunea vânatului. poisoning).). Termenul fundamental este cel de "economie de subzistenta". sustin acestia. în general. limitarile induse sunt legate de materiile prime disponibile. reguli de împartire a prazii. de mediul înconjurator si de producerea uneltelor de vânatoare. tehnologia pe care o poseda si relatiile pe care acestia le au între ei si cu mediul (resursele etc. putem considera. reguli ale vânatorii etc. sunt aplicate altor epoci. cu reguli si mecanisme speciale. "intensive foraging" (domesticire si agricultura incipienta). analiza societatilor primitive poate utiliza concepte economice care. Adversarii acestui punct de vedere atrag atentia asupra faptului ca exista dovezi care par sa demonstreze existenta unor mecanisme economice complexe. în sfârsit. Rezumând discutia de pâna acum. cat si stabilirea anumitor relatii între indivizii participanti (sprijin reciproc. institutiile economice si relatiile sociale cu impact direct asupra economiei. distribute or Definitia economiei si a institutiilor economice la nivelul societatii primitive Termenul de "economie" aplicat preistoriei a fost si ramâne sursa unor controverse acerbe între specialisti. ca urmare.] (3) How are the goods and services that are produced and distributed in human societies eventually put to use and and consumed. ca elementele structurale ale economiei primitive sunt: tehnologia. Este evident faptul ca termenul de "strategii" corespunde.). deci a resurselor necesare sustinerii vietii. gradul de concentrare într-o singura zona sau mai multe etc. în fapt. and what patterns of behaviour governs this process?" Kottak (1994: 308) adauga o noua întrebare: "What motivates people in different cultures to produce.. ♦ dimensiunea populatiei (stabileste raporturile dintre indivizi.] (2) How are the goods and services that are produced distributed or allocated among the members of fuman societies? [. diversitatea/uniformitatea acestora (posibilitatea de suplimentare a resurselor prin reciprocitate). Mai corect ni se pare termenul de "sisteme economice". snaring. Se confrunta doua mari scoli de gândire. raportul cu mediul etc. ♦ tehnologia disponibila (precizeaza gradul de eficienta al exploatarii resurselor. celui de nivel tehnologic (incluzând aici nu numai uneltele. sunt acceptate trei mari strategii: vânatoare si cules (assault. Rezultatele acestor factori sunt multiple. O prima scoala considera ca preistoria reprezinta o perioada speciala în evolutia societatii umane. Pentru a da un exemplu. care nu se mai reîntâlnesc în alte perioade. resursele alimentare si permanenta/ciclicitatea acestora.). 2. raporturile dintre societati)."(1) How are the goods and services wanted or needed by human societies produced? [. dar limitarea optiunilor determina pattern-urile culturale). În general. durata pâna la care pot fi stocate. pitfall.

vârfurile de sageti (mai ales cele cu o forma asemanatoare celor din metal) erau denumite «ceraunii» si erau folosite ca amulete împotriva traznetelor. dar.acesta patrunde 6 m în pamânt. apoi urca spre suprafata cu un metru pe secol. partea activa este realizata prin retezare. au stabilit variante si particularitati regionale . . retusele care se aplica pe aceste muchii sunt menite sa creeze un unghi obtuz care sa mareasca rezistenta acesteia. aceasta prezinta o parte activa "a vif" (sau naturala). în 1983. doctorul belgian Schmelling (primul care a afirmat ca oasele neobisnuite gasite în unele pesteri din Ţarile de Jos ar putea proveni de la oameni preistorici) se va întreba daca nu cumva aceste ceraunii nu sunt. care realizeaza. rezultata din desprinderea de nucleu) si una dorsala (care cuprinde suprafata exterioara a nucleului). ca multe grupe primitive contemporane produc si utilizeaza si astazi astfel de unelte le face categoria cea mai sigura de obiecte pe care sa se bazeze analiza comportamentelor economice primitive. ♦ partea activa a piesei este constituita de muchia sau vârful (acesta din urma prelucrat special) . În prima jumatate a secolului XIX. acestea reprezinta zdrobitoarea majoritate a obiectelor recoltate. tipurile de retuse etc. O buna parte a acesteia este si astazi în vigoare. ideile celor doi sunt la baza analizelor tipologice. au rafinat tipologia acestora. în linii mari. Alaturi de detaliile tehnice (modul de cioplire. În perioada Renasterii. Începând cu anii '60. Partile componente ale uneltei Vocabularul descriptiv al utilajului cioplit cuprinde câteva categorii de termeni care au importanta speciala atunci când se încearca atribuirea culturala a unui inventar. se considera ca "cerauniile" sunt rezultatul coagularii vârfulului fulgerului . exista o parte proximala (partea mai groasa a piesei pe nucleu sau partea cu bulbul de percutie la aschii si lame). unele microlite (si probabil si lamele neolitice) erau folosite fara retusare. în parte datorate utilizarii calculatorului. primele având latimea apropiata de lungime. Unii autori antici (cum ar fi Lucretius) asociaza uneltele de lemn si de piatra cu salbaticia. o parte mesiala (la mijlocul uneltei) si una distala (la capatul acesteia. Dar adevaratul început este realizat de fratii de Mortillet (Gabriel si André). Contributii majore la acest domeniu vor apare de-abia dupa al doilea Razboi Mondial. la fel.Partea cea mai cunoscuta a economiilor primitive este cea legata de unelte. Din acest moment se poate discuta de începutul analizei stiintifice a inventarului litic preistoric. dar si faptului ca numarul detaliilor care erau luate în considerare a crescut foarte mult. decât unelte preistorice. Mult mai târziu. ♦ în cazul pieselor pe produse de debitaj. iar Denise de Sonneville-Bordes si Jean Perrot tipologia paleoliticului superior. Boucher de Perthes va redacta o carte în trei volume. noi abordari sunt încercate si în acest domeniu. idee pastrata pâna în secolul XX. François Bordes realizeaza o tipologie a paleoliticului inferior si mijlociu. Istoricul cercetarii Uneltele de piatra sunt cunoscute de multa vreme. în cazul burin-ului. ♦ detaliile tehnice sunt analizate si în functie de locul în care acestea se afla pe piesa si de pozitia fata de cel ce analizeaza piesa. iar ultimele fiind mai degraba lungi).) au început sa fie luate în considerare si lanturile de operatii care aveau Elemente de tipologie si tehnologie a. Faptul ca în sapaturile arheologice. cuprinzând de regula vârful si sau partea activa). la sfârsitul secolului XVIII. Cercetarile ulterioare au adaugat la numarul de tipuri de unelte. inspirate din denumirile de unelte contemporane lui. exista o suprafata ventrala (cu bulb de percutie si stigmate de desprindere. în care afirma caracterul intentional al acestor piese litice si le va da primele denumiri. prima tipologie a uneltelor cioplite. dupa desprinderea aschiei sau lamei din nucleu. foarte taioasa dar foarte fragila. de fapt. Principalii termeni sunt urmatorii : ♦ piese pe nucleu si pe produse de debitaj: piese realizate dintr-o bucata de materie prima (nucleu) sau piese realizate din parti desprinse din nucleu (aschii sau lame.

O prima motivatie ar fi aceea a comoditatii . cu ajutorul unor sfori vegetale sau animale sau cu ajutorul rasinilor). membrii grupului pot reface întregul inventar obisnuit. chopping tool. Dar explicatiile cu un grad mai ridicat de probabilitate sunt legate de materia prima si de mobilitatea acestor grupe umane. O alta problema o reprezinta raportul dintre piesele de calitate si piesele realizate într-o tehnica mai putin sofisticata. principala forta motrica ramâne cea umana. Fara pretentia exhaustivitatii. duble.♦ partea pasiva a piesei este folosita pentru prindere cu mâna sau pentru înmanusare (într-un mâner de lemn. vârfuri). unele gratoare carenate). mai târziu sanii si barci. iar acestea au tendinta de a se conforma dimensiunilor materiei prime (în general de micsorare). Mobilitatea grupelor impune si alte restrictii asupra inventarului litic. . Evident.în special cele masive . chiar daca pentru realizarea unui vârf nu este nevoie de mai mult de 15 minute. Chiar daca primitivii contemporani au mijloace care sa faciliteze transportul (cosuri si plase. ♦ piese pe nucleu: toate piesele masive (de tipul chopper. s-ar putea ca termenul de "randament" sa nu aibe sens pentru primitivi.nu ai nevoie de o piesa masiva perfecta atunci când ea foloseste doar la spargerea oaselor pentru a extrage maduva. c. toata gama de microlite . în timp ce majoritatea pieselor . aceasta se traduce prin existenta unui set minimal de unelte foarte bine realizate si care încorporeaza toate elementele tehnologice din traditia grupului ("basic tool-kit". care nu pot fi strict clasificate (cum ar fi vârfurile de tip levallois. celelalte sunt nuclee prelucrate pentru a usura desprinderea pieselor de debitaj (aschii. Aceasta situatie poate avea mai multe explicatii. Mai pot fi grupate în functie de materia prima (de regula în opozitia roci . ♦ piese pe produse de debitaj: toate uneltele care au ca suport lame si sau aschii (în general grattoir-e. produse de debitaj) litic cioplit Tipurile de unelte. travois. Totusi. pentru toata perioada paleoliticului. unele unelte realizate în tehnica bifaciala pe aschii masive sau piese microlitice considerate initial unelte. sunt peste 150.cum sunt cele de tip levallois sau cele din fazele finale ale paleoliticului. în unele cazuri. pic-uri. piese denticulate. sau daca sunt piese simple.aceste fiind realizate pe lamele). poate "controlat" de indivizii mai îndemânateci). b. de corn sau de os. Principalele categorii de material (unelte.primare. racloare.materii prime organice). un fel de modele la scara 1:1) . Un alt motiv poate fi acela al îndemânarii diferite . o clasificiare sumara ar putea fi urmatoarea: ♦ materie prima: nuclee .la Baume-Bonne s-a putut observa cum piesele de calitate sunt mai aproape de vatra (loc mai avantajos.erau realizate rapid. La nivelul inventarului litic. unele vârfuri . În multe ocazii. rezultatul este nevoia de reducere la maxim a obiectelor ce trebuiesc transportate. materia prima de calitate este folosita pentru piesele care sunt bine prelucrate. unelte duble. pornind de la acesta. Aceasta nu înseamna ca nu se pot regrupa în categorii mari. Tehnici de producere a uneltelor cioplite Tehnicile de producere a utilajului litic sunt cele care ajuta (alaturi de diferiti indici statistici) la datarea relativa si la încadrarea culturala a inventarelor litice. Criteriile de regrupare pot fi strict tipologice (în functie de forma) sau legate de posibila utilizare a acestora. chiar daca aceasta este de calitate mai slaba. Înca de la nivelul paleoliticului inferior târziu sa observat (la Bilzingsleben. multiple (mai târziu si compozite). o serie de asa-numite couteaux à dos.cel putin pentru piesele de dimensiuni mari materia prima locala. de exemplu) ca grupele umane prefera . sunt si situatii mai complexe. În consecinta. principalele categorii ramân înca cele tipologice. dar care la o analiza mai atenta s-au dovedit a fi resturi de prelucrare). lame. diferite specii de animale de tractiune). iar piesele mai grosolane se afla la o distanta mai mare de sursa de lumina si de caldura. populatiile paleolitice realizau un set limitat de piese de calitate (deci cu toate detaliile tehnice). primele sunt de regula galete. preparate. prinderea se facea doar prin presiune (cazul unor piese de tipul topoarelor epipaleolitice). burin-e. vârfuri.

patrunzând de pe margini pe partea centrala a piesei). aurignaciene (limitate la partile active). de regula. cu percutor moale (o bucata de roca mai moale decât materia prima sau. În plus. Raportul dintre unelte ca expresie a tehnologiei si resurse da randamentul acestor culturi. desprinderile prin presiune permit obtinerea unor lame foarte lungi si drepte. ci prin apasare). de obicei o galeta. Este nevoie ca mediul de depunere al obiectului respectiv sa fie constant. bazata pe exploatarea carcaselor animalelor ucise de carnasiere (scavenging) sau vânatoarea animalelor de talie foarte mica. percutia "pe nicovala" (desprinderile se realizeaza cu ajutorul atât al loviturii percutorului. rachete. o bucata de corn de animal). de a vâna rumegatoarele din savana). cu sau fara fibre vegetale sau tendoane de animal). O situatie mai buna o au piesele din os si corn. însa. cât si de cercetatorii secolului XX. suprafata valurita) sau în aspectul general (lamele. habilis. împletiturile si textilele. de exemplu. dupa nivelul H. Tipuri de debitaje Câteva sunt debitajele (tehnicile de producere a uneltelor) care sunt reprezentative. barci. Unelte din materii organice Existenta uneltelor din materii organice a fost presupusa de foarte timpuriu. cel de tip levallois. în special lemnul. Fiecare tip de percutie lasa stigmate specifice pe partea ventrala (piesele realizate cu percutor dur au. fie pe partile distale sau proximale(subtierea sau retezarea acestora pentru a facilita înmanusarea. zonele desertice) sau în conditii speciale (turbariile din nordul Europei. un bulb de percutie pronuntat. atât ca temperatura. sulitele. cea mai raspândita combinatie este percutia dura pentru realizarea degrosarii si a principalelor desprinderi. Principalele tipuri de retuse sunt cele ecailleuses (în solzi) cele envahissantes (invadatoare. mai frecvent. schiuri. Este foarte adevarat faptul ca o concluzie definitiva cu privire la regimul alimentar al anthropoidelor (în primele etape de evolutie) nu a putut fi stabilita . Tipuri de retuse Retusele au ca principal scop facilitarea mânuirii pieselor sau a înmanusarii acestora.Acesta presupune o serie întreaga de operatiuni înainte de extragerea pieselor levallois (vârfuri si lame). aschieri numeroase.Tipuri de percutie Principalele tipuri de percutie sunt percutia cu percutor dur (o bucata de roca. supravietuiesc în conditii cu totul speciale. În fazele ulterioare. reducerea bulbului de percutie. Principalele tipuri de unelte sunt vârfurile de sulita si harpoanele. Ele asigura un anume potential al activitatii economice. cu o duritate egala sau mai mare decat a materiei prime). alaturi de culesul plantelor si a tuberculilor. travois). 3. S-a speculat foarte mult cu privire la rolul celor doua ocupatii în procesul de antropogeneza. este nevoie ca oxigenul (principalul agent de descompunere) sa lipseasca. atât de catre autorii antici. care intra într-un proces de fosilizare. Cel mai interesant ramâne. Ocupatiile si randamentul Uneltele reprezinta doar o parte a sferei economice. Astfel de conditii se întâlnesc în climate extreme (cum ar fi zonele alpine sau polare. rolul vânatorii pare sa ia .talia si dentitia sugereaza o alimentatie vegetala sau omnivora (incapacitatea de a concura marile carnasiere. un os mare. Ele apar fie pe partile active (au ca scop realizarea unui unghi mai obtuz al muchiilor à vif pentru a mari rezistenta la uzura a acestora). patine. la debitaj de tip levallois si la o serie de debitaje determinate spatial (pe diferite regiuni geografice). au un profil curbat). percutoarele si propulsoarele. Problema este legata de faptul ca materiile organice. În cazul pieselor pe nucleu. cât si ca nivel de umiditate. La acestea se pot adauga categoria mijloacelor de transport (sanii. percutia prin presiune (desprinderile nu se fac prin lovire. cu sau rasini. Percutia cu percutor moale are ca rezultat alungirea lamelor si a aschiilor. deci au sanse mai mari de supravietuire. retusate apoi cu ajutorul desprinderilor cu percutor moale. Literatura de specialitate face referiri la debitaje de tip clactonian. cât si al contraloviturii bucatii de roca sau de os folosita ca nicovala). unele cimitire sau în straturile foarte marnoase). Principalele activitati ramân vânatoarea si culesul.

perioade scurte. Mult mai putina atentie s-a acordat inovatiilor pe care le presupune includerea pe scara larga a unor noi materii prime (os. fie ca este vorba de vânat de dimensiuni mici (asa cum o atesta comunitatile primitive actuale). ren. Deplasarea dintr-un punct în altul se face ca urmare a abundentei resurselor. asigurat si de dimensiunea animalelor (mamut. Trecerea la climatul contemporan de-a lungul epipaleoliticului a schimbat vânatoarea. pattern-ul de deplasare pare sa se modifice. nu a epuizarii acestora (grupele abandoneaza un teritoriu nu fiindca nu mai sunt resurse.care compun aspectele materiale ale obtinerii hranei. la fel ca si extinderea nepermisa a categoriilor legate de resursele energetice disponibile. Ceea ce este greu de decis este importanta celor doua activitati (vânatoarea si culesul) în asigurarea subzistentei comunitatilor palelolitice si mezolitice. urmate de perioade la limita subzistentei. De fapt. Ca atare. cervidee. se bazeaza pe colaborarea grupului de barbati adulti care exploateaza în comun teritoriul de vânatoare (la unele populatii din Canada. fildes) si aparitia propulsorului si a harponului. Luarea în considerare a unei singure categorii în clasificarea sau stabilirea "nivelului tehnologic" (ca sa nu ne mai referim la conceptul de "dezvoltare culturala") este riscanta. asa cum pare sa fie demonstrat de situatia de la Terra Amata (revenirea unui grup pe acelasi loc timp de 11 ani). de cresterea complexitatii tehnologice si de definirea unor "provincii culturale". Aceste noi elemente. rinocer lânos. Caracterul sezonier al resurselor duce si la o caracteristica fundamentala a comportamentului uman paleolitic (si care pare sa se accentueze în mezolitic). Discutia poate fi plasata pe doua mari coordonate: obiectele si comportamentele. cai salbatici etc. în sensul ca grupele umane însotesc animalele care se retrag spre nordul Europei (renul si mamutul). însa.) sunt cele care asigura supravietuirea grupului între perioadele de belsug datorate vânatorii. exista "loturi" individuale/familiale de vânatoare). La nivelul mezoliticului. pot fi la rândul lor împartite în mai multe categorii (unelte propriu-zise. în care exista o abundenta de calorii de origine animala. unelte pentru multiplicarea energiei aplicate). Obtinerea hranei este elementul fundamental al aproape oricarei societati umane. De altfel. Fie ca este vorba de animale de talie mare (asa cum pare sa fie cazul în paleolitic). Aceasta deplasare sezoniera a grupelor umane înlesneste si contactul cu celelalte grupe învecinate. ceea ce înseamna ca resursele vegetale (în special nucile. Altfel spus. vânatoarea este mult mai nesigura decât culesul. chiar daca asigura un belsug alimentar. ci fiindca exista o abundenta de resurse în alta parte). deci la raportul dintre comportamentele umane si comportamentele care sunt sesizabile prin cercetarea arheologica. anume nomadismul accentuat. Cu toate acestea. el tine de esenta biologicului si nu si-ar gasi locul într-o discutie despre societatea umana daca nu ar exista distinctii fundamentale între satisfacerea acestei nevoi de completare a caloriilor pierdute. sunt cel putin la fel de importante. Sa dam câteva exemple si sa ne gândim si la dimensiunea arheologica. Vânatoarea pare sa asigure un procent important din caloriile necesare întretinerii corpului uman. Nu este vorba de o deplasare pe teritorii foarte întinse. cooperarea dintre adultii grupului este necesara pentru a asigura un randament acceptabil. Vânatoarea umana este diurna si cooperativa. Obiectele .amploare. o serie de institutii si mecanisme sociale au aparut ca urmare a nevoii de a suplini prin adaptare sociala ceea ce tehnologia nu putea asigura. de diversificarea tipurilor formale de unelte. Caracterul afluent al societatii paleolitice trebuie înteles în relativitatea sa . un raspuns la aceasta întrebare reprezinta raspunsul la întrebarea daca aceste societati reprezentau o lume a afluentei sau nu. radacinile etc. unelte pentru produs unelte. însa. Progresul realizat la trecerea de la paleoliticul mijlociu la cel superior este de cele mai multe ori echivalat cu aspectele legate de un debitaj mai complex. în sensul ca .odata cu disparitia sau retragerea animalelor mari spre nordul Europei . corn.mai bine zis . ci pe teritorii relativ bine delimitate ("granitele" fiind precizate cu ajutorul unor elemente de relief cu valoare simbolica) si care sunt caracterizate prin caracterul sezonier al resurselor.rolul vânatului mic si al pescuitului cresc semnificativ. trebuie sa tinem cont de caracterul sezonier al resurselor obtinute din vânatoare. iar apoi dezvolta mecanisme de obtinere a subzistentei bazate exclusiv pe aceste animale. Materiile organice dure au câteva .grupurile de obiecte .). Este de presupus ca rolul plantelor si al fructelor (în special al celor care pot fi conservate mai mult timp) creste si el.

El nu a asteptat sau a comentat. A doua zi dimineata. O analiza a comportamentelor asociate diferitelor paliere poate lamuri câteva dintre aspectele ramase în suspensie. Dar de data aceasta era responsabilitatea sefului. teoretic. seful a decisca drumul obisnuit printr-o padure densa nu putea fi folosit. Perspectiva deloc straina a unei zile fara mâncare s-a insinuat morocanoasa între bastinasi.). maresc gradul de folosire a animalelor vânate. sau cu altii carora vrea sa le dea. Al doilea text. toata lumea s-a înarmat cu o creanga desfrunzita si a plecat la vânatoare de lacuste. la rândul lor. din perspectiva instrumentarului material (ceramica. iar proprietatea asupra animalelor vânate nu se bazeaza pe teritorii.avantaje: ele permit o prelucrare mai precisa. important este si faptul ca cele doua situatii privesc populatii care nu traiesc în zone optime din punctul de vedere al resurselor. În ceea ce priveste subzistenta. dar dornici sa coopereze si sa primeasca rasplati ocazionale -. el pur si simplu a parasit tabara acompaniat de una dintre nevestele sale. în general. 1960. cauze ale sedentarizarii. însa. la fel ca si încercarea de a gasi o cale mai usoara. Daca animalul moare într-un teritoriu altul decât al acestuia. împartite si consumate în mijlocul bunei dispozitii recâstigate. Dar târziu. bastinasii flamânzi s-au asezat la umbra arbustilor si au asteptat ca liderul lor sa-i scoata din aceasta situatie foarte neplacuta. analizele sunt axate mai degraba pe schimbari decât pe continuitate.] Odata ce o sageata a nimerit un animal.] Micile lor sageti ucid mai degraba prin otrava decât prin perforare adânca si. Asa ca. vânatorii vor face un dar din carne proprietarilor teritoriului daca îi întâlnesc. stabileste cine este proprietarul.] Trupa de bastinasi si propriul meu grup au pornit împreuna într-o calatorie presupusa a fi scurta. Cu exceptia a unu sau doi barbati . Persoana care poseda aceste terenuri le poate împarti cu propria sa familie nucleara si dependentii acesteia.dar din cauza animalelor pe care le luasem cu mine. si vizitatorilor li se poate da carne. L.la apus.] Indiferent unde moare animalul. poate sa fie un barbat sau o femeie [. în loc sa încerce sa gaseasca mâncare. Tipica este asocierea cultivarii plantelor cu cresterea animalelor si cu ceramica. Levi-Strauss. În esenta.> nou ciclu de inovatie. Animalele nu apartin cuiva pâna în momentul în care sunt vânate [. Cl. referitor la !Kung . dar nu este obligatoriu plata vreunui tribut. ziua a fost petrecuta cu somn. daca acesta este mare.] Aceste alimente au fost primite cu entuziasm. În tabara. Este ca si cum grupa. Vânasera toata ziua lacuste [. referitor la alte spatii. Prima sageata care loveste animalul astfel încât ramâne înfipta este cea care. carnea este dusa la grupul proprietarului sagetii. 1944. trecerea la economia productiva este de cele mai multe ori analizata din perspectiva utilajului litic si. Un prim text poate indica o atitudine mai degajata decât goana continua dupa hrana. dupa ce a renuntat la unele avantaje în favoarea sefului. astfel ca nu ne-am atins tinta la data planificata. Mici creaturi cum sunt broastele testoase apartin celui care le prinde pe teritoriul sau. indica un comportament similar. sunt mai rezistente (prin flexibilitate). Proviziile erau epuizate si nu se vedea nici un vânat. avem de-a face cu o modificare a ierarhiei obiectivelor economice. el poate sa rataceasca pentru înca 3-4 zile pâna când moare din cauza otravii [. pe masura ce se schimba si tehnologia. La fel. toate fiind. Obiceiurile de vânatoare ale !Kung nu cer ca vânatorii sa se limiteze la propriul lor teritoriu. bârfa si lamentari. s-ar fi bazat în schimb pe acesta pentru [asigurarea] intereselor si a sigurantei ei [.fara putere reala. schimbarea se propaga pe o linie: resurse limitate (nisa ecologica limitata) -> inovatie (intensificare la nivelul resurselor existente) -> expansiunea resurselor (de regula asociata cu un spor demografic peste nivelul absorbtiei naturale) . Întregul plan fuses al sau. acesta aprtine proprietarului sagetii. luând incidentul asa cum era. pasivitatea grupei este într-un contrast puternic cu dinamicul ei sef. cresc complexitatea lantului tehnologic (folosirea apei sau a aburului pentru prelucrare). locuinte etc. seful si sotia lui au reaparut încarcati din greu cu cosuri umplute pâna la refuz. Proprietarul poate sa fie unul dintre vânatori sau nu. acestea permit intensificarea vânatorii prin cresterea numarului de animale vânate pe aceiasi suprafata si prin utilizarea mai multor nise ecologice. atunci când au lovit un animal. sunt împartite cu toata lumea din grup. El ne-a dus prin teren deschis. Animalele mari. În ceea ce priveste harponul si propulsorul. a ratacit caleade mai multe ori. Marshall. referitor la Nambikwara (apud Cohen & Middleton). Altfel spus. din contra.

pe masura ce se plimba prin gradina. bananieri). Atunci când ajunge la gospodarie. Luminisul este acum de câteva mii de picioare patrate. Zilele lui Kunbun sunt mult mai putin regulate. împartita între cei trei "proprietari". fac sfoara sau saci din plasa si care se cauta de paduchi una pe cealalta. Dupa doua ore de taiat copaci (au cazut zece). [Rameka] îsi începe ziua treptatdând de mâncare fiului ei si punând lemne pe jarul din vatra. Începe arderea ierburilor (gramezile de iarba sunt incendiate. Drumul pâna la gradina 1 dureaza o jumatate de ora.La nivelul populatiilor horticole. 1-15 martie. acum. plantate câteva trestii de zahar si 16 martie . situatia se prezinta oarecum asemanator. mai sunt manioc. Pe drumul spre casa ea ar putea sa culeaga ceva lemn de foc din copacii taiati mai devreme de Kunbun astfel încât sa se usuce. o mâna de pastai dincolo. suprafata ajunge la doi acri. buruienile mai puternice sunt scoase cu batul sau taiate cu macheta pe care o poarta uneori cu ea. Rameka. munca continua cu aranjarea resturilor pentru a se usca. În gradini. Frecvent. Clark. 17 mai. În iunie 1965. pastai si alte produse cântarind cel putin 10-15 kilograme. Defrisarea înseamna. dar într-un ritm aleatoriu. Continua plantatul (trestie de zahar. Sau poate sa leneveasca. ea se pregateste sa paraseasca gospodaria cu plantatorul ei si doi saci de plasa. referitor la Bomagai-Angoiang. Continua defrisarea. el adesea aduna lemne de foc. Ea manânca fie ceva deja gatit si pastrat peste noapte în frunze sau tuberculi copti dimineata pe vatra. de aproximativ 23 de ani. Pe drumul spre casa. dar arareori pentru o perioada de timp atât de îndelungata cât Rameka. apoi jarul este împrastiat pe sol).12 mai. are un copil. Rameka se alatura grupului de femei care se afla în apropierea casei ei sau a celei din apropiere si care bârfesc. Trezindu-se în zori. Rameka porneste spre casa cu copilul ei si cu sacul din plasa. Dupa ce a mâncat si daca este însorit. Continua eliminarea vegetatiei spontanee. Continua defrisarea vegetatiei spontanee. Kunbun este un barbat tânar. banane si trestie de zahar pentru a le aduce acasa. un baiat. El poate sa înceapa un lucru si sa ajunga sa faca cu totul altceva. si el pliveste si recolteaza. apud Cohen & Eames Nici activitatile direct legate de subzistenta nu par sa aibe o urgenta deosebita. Atunci când Kunbun este în gradina. Ea culege în acelasi timp cu plivitul. Calendarul activitatilor legate de gradinarit pare sa fie foarte liber stabilit. pietre sau busteni. El poate sa realizeze lucrari de gradinarit pentru sine sau membrii clanului. taierea vegetatiei si smulgerea lastarisului. Începe defrisarea unui lot într-o zona de padure secundara (cel putin 40 de ani). acum plin cu tuberculi. simultan cu plantarea altor plante. casatorit. sau frunze de feriga. Kunbun avea doua gradini în cultivare. Prima data când sunt taiati copaci mari. Poate sa plece într-o expeditie de cules. care marcheaza partile lor de gradina. Între doua si trei dupa amiaza. unul fiind un leagan pentru copilul ei iar celalalt o sacosa pentru produsele gradinii. ea culege un cartof dulce aici. ea lucreaza la recoltare si la plivit. cum ar fi întâlnirea cu un porc feral [salbatic] si plecatul la vânatoare. plin de energie. 9 februarie. Apoi. afirmând astfel drepturi asupra acestui lot. Sotia lui Kunbun. W. împreuna cu Kunbun si cu altii începe prepararea mesei zilnice. Cei doi proprietari (al treilea nici nu apare în zona) sunt ajutati de un prieten si de unii trecatori. 10 ianuarie. cel pâna la gradina a doua aproape o ora. taro. manioc. 24 ianuarie. Dupa o ora si ceva de stat în soare. Ea scoate buruienile mici cu radacinile si le pune sa se usuce pe buturugi. Unul din cei doi planteaza primii butasi de bananier. . ea se opreste sa se joace cu bebelusul sau sa-l alapteze. 1971. ea îsi depune poverile si aduce apa daca este nevoie sau trimite un copil dupa apa.

Indianul vâneaza caprioara pâna când aceasta se prabuseste de epuizare. Regiune Anbarra (N Australia) Aliment Peste (vânat) Wallaby Nuca de cicada Yams salbatic Scoici Porc pecari Armadillo Portocale Pasari Miere Fructe de palmier Fibra si miez de palmier Elan si caribu Iepure Pescuit la plasa Afine Calorii/ora de munca 14. Unul dintre ei. altii rinichii.170 1. fie ca este vorba de elementele ritualice asociate. aceasta activitate este mai complexa decât se crede. atunci trecerea de la climatul glaciar la cel post-glaciar s-a tradus . unii aveau ficatul. dar îl urmareste neabatut datorita abilitatii sale neobisnuite de a citi urmele. Continua plantarea si arderea ierburilor uscate.000 12. 1968) Nici distributia animalelor vânate se desfasoara asa pasnic. mai ales atunci când exista o criza de carne. golind continutul [acestora] prin capatul opus. referitor la indienii Shoshone (apud E.] Toti au descalecat si au alergat împingându-se unul pe celalalt asemeni unor câini hamesiti.600-98. pe scurt. Fie ca este vorba de duritatea implicata de actul vânatorii în sine. În acest din urma caz. chiar si animale se gasesc rar aici" E. nici o parte din cele la care noi ne uitam cu desgust nu le-a scapat. Zingg.300 1.242. Bennett & R.769 3. A. 1935.000-31.266 946 810 95. Rezultatul exprimat în calorii ridica unele probleme. [. referitor la Tarahuara din Mexic (apud E. A. Dupa W. apud E. ei migreaza dintr-un loc în altul pentru a cauta constituie singura lor hrana.000 65. Hoebel. fiecare tragea de partea pe care a putut sa o prinda începând imediat sa manânce din aceasta. în timp ce le curata abil cu mâinile. 1971 Desigur.19-28 mai. C. 1804-1805. Domenech.000 5.260 34. M. 1860.200 8.500 1. foamea tine si de nisa ecologica în care se afla acesti indieni: "În functie de sezon. M. nu întotdeauna vânatoarea este simpla. care apucasevreo doi metri de maruntaie.051 4. Clarke.790 650 radacini saracacioase care Ache (Paraguay) Padure boreala (Canada) Ceea ce ni se pare a fi semnificativ este faptul ca aceste descrieri se refera la populatii aflate într-un climat postglaciar. Doar ocazional vânatorul vede cu coada ochiului vânatul. mesteca de unul dintre capete. Hoebel 1968. Daca evidenta arheologica este relevanta. Clark. Vânarea caprioarei consista în haituirea acestuia pentru doua zile niciodata mai putin de o zi. Tarahumara tin constant animalul în miscare. adesea cu copitele tocite cu totul.909 5. A. Lewis & W. Hoebel. 1968). I.

Grupele din jungla au dezvoltat metode de eliminare a acidului prusic. mentinerea numarului de indivizi la dimensiunea grupurilor de vânatori-culegatori. Credem ca principalele motive sunt flexibilitatea sistemului economic (data de mentinerea mobilitatii sezoniere a grupurilor si de posibilitatea utilizarii mai multor resurse). Trebuie. o problema speciala.exprimata prin cresterea consumului de timp si energie pe unitate calorica si prin cersterea gradului de nesiguranta cu privire la aceasta sursa alimentara. S-a discutat foarte mult de "complexul maniocului". adaptarea acestui tip de agricultura la conditiile de sol. Pastoralii Grupele pastorale reprezinta. cât de relevante sunt situatiile prezentate mai sus? Hoebel considera ca situatiile sunt destul de frecvente si ofera în sprijinul acestei afirmatii o serie de detalii grupate în trei tabele care au la baza catalogul lui Murdoch. dar nu au dezvoltat productia datorita absentei unei piete care sa justifice cersterea productiei. raportul foarte bun dintre nivelul tehnologiei si factorii anteriori. Cateva sunt problemele pe care le ridica aceste texte. Revenind la horticultura . de la început. dar si al unor populatii din America de Nord). în opinia noastra.prin scaderea dramatica a rolului vânatorii .ea este forma cea mai raspândita astazi la nivelul societatilor non-industriale.definita de Beals si Hoijer ca "the cultivation of domesticated plants for food and other purposes without the use of the plow" (1966. transhumanta si agro-pastoralism (Jie Uganda).grupele. tipic pentru lumea amazoniana. 385) . Dinka). Rezultatul îl constituie o strategie de obtinere a subzistentei care îmbina elemente de vânatoare si cules cu cele de pastoralism incipient (cazul grupelor din Papua-Noua Guinee. preluând selectiv unele elemente culturale. Frecventa strategiilor de subzistenta în 565 culturi Tip de subzistenta Agricultura cu plug Pastoralism Agricultura dezvoltata Foraging Vânatoriculegatori Africa 0 23 82 2 9 Mediterana 49 27 2 0 0 Asia 54 16 5 0 10 Pacific America America Total de Nord de Sud 14 0 0 117 0 58 15 12 8 42 5 55 5 46 11 15 79 235 33 101 . chiar si cele sesizabile doar arheologic. Populatiile non-industriale s-au aflat în contact cu grupe mai avansate. considerate strict pastorale sunt mai degraba un construct ipotetic. În primul rând. Nu exista pastoralism pur . Un factor secundar este cel legat de aculturatie. facuta diferenta dintre nomadism pastoral (Rendille.

W. apud E. Coult & R. Coult & R.(A. 15-1) Frecventa grupelor cu si fara sclavaj Tip de subzistenta Agricultura cu plug Pastoralism dezvoltat Agricultura dezvoltata Agricultura incipienta Vânatori-culegatori Sclavaj prezent Culturi % 59 53 27 55 103 47 6 20 27 27 Sclavaj absent Culturi % 52 47 22 45 115 53 25 80 74 73 Total 111 49 218 31 101 (A. fig. apud E. fig. Hoebel. D. A. A. 1966: 238. 1966: 410. Habenstein. Habenstein. W. D. 27-3) Frecventa culturilor cu sclavaj în functie de aria geografica Aria geografica Africa Mediterana Eurasia Pacific America de Nord America de Sud Total Culturi cu sclavaj 111 73 78 98 108 72 540 Culturi fara sclavaj 77 38 42 30 32 29 248 Procentaj culturi cu sclavaj 69 52 53 30 29 30 . Hoebel.

1966: 411. Aproape.au o serie de mecanisme sociale si economice care pornesc de la un set de elemente care apar si în economiile considerate "moderne". caci . proprietatea si schimbul.analizata de Mauss si Sahlins . Regulile reciprocitatii sunt : ♦ obligativitatea de a da . distributiilor etc. o crestere a gradului de coordonare (diacronica si sincrona) care duce la permanentizarea unor institutii la nivelul aceleiasi familii (e.. W. cercetatorii au ajuns la concluzia ca evolutia complexitatii sociale este rezultatul complexitatii strategiilor de subzistenta. proprietatea.presupune schimbul de bunuri si servicii între indivizii din aceiasi comunitate. doar agricultura sau doar pastoralismul nu sunt argumente suficiente. A.). relatiile de rudenie sunt înlocuite astazi de contracte.) sunt aplicabile si la economiile societatilor primitive. altfel spus. fig. Ele sunt cele care dau consistenta grupelor umane si traduc "solidaritatea" indivizilor. Habenstein. apud E. Principalele "instrumente" sunt reciprocitatea. Este de discutat daca unele concepte (cum ar fi plusvaloare. Dar.tocmai absenta separarii dintre economic (producerea si distributia de bunuri) si social (institutii care normeaza comportamente umane si interactiunile dintre indivizi) este ceea ce obtureaza aspectele economice ale acestor societati.semn al disponibilitatii de a ajuta. Aceste elemente. Nevoia de coordonare care apare ca urmare a îmbinarii diferitelor activitati pentru eliminarea riscurilor duce la cresterea complexitatii sociale. cum ar fi proprietatea.arata disponibilitatea de a ajuta si absenta intentiilor agresive. care se întrepatrund cu institutiile sociale pot fi analizate aproape la fel ca si cele moderne.iar aici luam în considerare o echivalenta între aceste societati si cele contemporane . piata etc.(A. ♦ obligativitatea de a primi . "Divortul" dintre grupul uman si formele materiale ale autoritatii sunt doar rezultatul si nu cauza acestor schimbari. Aceasta impune. schimbul) Toate elementele de mai sus sunt dublate de dimensiunea "institutionala" a societatilor primitive. Mai degraba. Reciprocitatea . Departe de a fi vorba de o "comuna primitiva". rentabilitate. D.spre deosebire de societatile industriale . Hoebel. dar si masura de prevedere (elimina posibilele agresiuni si constituie o "masura de siguranta" pentru timpuri de limitare alimentara). regalitatea) si la aparitia scrisului (ca forma de contabilizare a resurselor. La urma urmelor. 27-4) O prima concluzie este aceea ca complexitatea sociala nu se dezvolta strict ca urmare a trecerii la agricultura intensiva. grupele paleolitice . Asemanarea comportamentelor economice nu aduce cu sine si asemanare la nivelul conceptelor. totul se reduce la acceptarea faptului ca daca astazi dimensiunea contractuala are în spate coercitia legii ca principiu abstract si logica economicului. dimensiunea contractuala a obligatiilor economice. Coult & R. schimb normat de rudenie (intensitatea si ritmicitatea sunt în functie de gradul de rudenie) si de teama de a nu fi exclus. 4. mai ales daca este dublata de o retea de schimb ampla. valoarea. în societatile traditionale aceasta este înlocuita de coercitia cutumei si a traditiei si logica sociala ca producatoare de subzistenta. . ceea ce înseamna ca problema utilizarii unor concepte curente pentru economiile moderne ramâne deschisa. Pentru alte epoci si alte spatii.g. Institutiile economice (reciprocitatea. avem de-a face cu cresterea complexitatii sociale ca urmare a intensificarii tuturor strategiilor economice.

în conditiile în care într-ajutorarea (mai ales la nivelul bunurilor de subzistenta) este o conditie a supravietuirii. . Forma clasica este întâlnita la indienii haida. intensificarea nu trebuie înteleasa. daca cineva este suspectat ca a ascuns ceva. distributia specifica a proprietatii între sexe. 5. este acela ca obiectul tranzactionat contine si o parte din personalitatea celui care face darul si care încearca sa ajunga înapoi la proprietar. Sahlins adauga la aceasta interpretare si dimensiunea de obligativitate economica. uneori de o maniera curioasa. M. se deosebeste de schimbul de marfa prin faptul ca nu se ajunge la stabilirea unui pret. Excluderea indivizilor din lanturile de reciprocitate poate însemna disparitia prin înfometare.daca sunt gasite. 6.o alta forma de intensificare este legata de eliminarea riscurilor (prin nivelarea sincopelor de la o medie optima). ceilalti membri ai comunitatii cauta produdele ascunse . În esnta. Vocabular Agricultura: cresterea si recoltarea deliberata a plantelor. uneori se face distinctia între "agriculturalists" (sau "farmers". este vorba de distributia. regimul proprietatii. în codul familiei. de pilda. Dimensiunea contractuala este mai marcata la nivelul unei institutii particulare. ce urmeaza sa dea si când. în care partenerii stiu cu precizie ce au primit. dar este si o posibilitate de concurenta cu ceilalti membri. cumparare la suprapret). se pare ca promoveaza o diviziune mai mare a rolurilor economice pe sexe decât se credea. Altfel spus. fara utilizarea conceptului (sau a formei materiale) de moneda. mai ales la nivelul agriculturii la scara mica.♦ obligativitatea de a da înapoi . potlach-ul. Mauss numea consum agonistic). dincolo de limitele normalului economic. Dar.abuziva. de clan sau trib). prin extensie . Sahlins ajunge si la concluzia ca rudenia împarte reciprocitatea în trei mari segmente: reciprocitatea generalizata (între rude de sânge). Mauss.exprima îndeplinirea obligatiilor. rolul fundamental al rudeniei în accesul la proprietate. de bunuri alimentare si obiecte sau de distrugerea acestora în public (ceea ce M. Printre elementele de diferentiere putem enumera perspectiva particulara asupra socotirii descendentei. si astazi exista relatii sociale care au semnificatie economica (în primulr rând relatiile de rudenie).este zona negatiei. Adevarat. exista mai multe tipuri de agricultura. a indivizilor care sunt straini prin excelenta. tip de asolament etc. posesorul acestora nu poate sa se opuna distributiei). desi produsele obtinute pe cale traditionala se subordoneaza reciprocitatii. invocat în special de M.include si cresterea animalelor. Argumentul moral. definite în functie de mai multe criterii (plante cultivate. cele obtinute din sprijinul material al guvernului australian (zahar. nivel la care calculele economice sunt umbrite de proximitatea sociologica . sursele de apa.) sunt mai susceptibile de a fi ascunse (adevarat. La australieni. spre deosebire de ceea ce constituie astazi aspecte reglementate. De remarcat este faptul ca în interiorul unui grup aceste tipuri se suprapun si se întrepatrund. tipul de utilizare/prelucrare a solului. se deosebeste de schimbul de daruri prin absenta datoriei (obligatiile post schimb). "cultivators") si "peasants" (agricultori sub controlul unei institutii politice complexe). situatiile întâlnite în comunitatile arhaice contemporane sunt diferite. Relatiile sociale (descendenta) Una din diferentele majore dintre economia primitiva si economiile moderne o constituie valoarea economica a relatiilor sociale. nerespectarea angajamentelor poate fi fatala pentru cel ce nu respecta regulile jocului. faina etc. drept doar efortul de crestere (maximizare) a rezultatelor muncii investite .ajutorul nu este cuantificat exact si nu se asteapta un retur egal si rapid. capacitatea de a da mai mult este în masura sa ridice prestigiul celui care arata ca poseda suficiente resurse pentru a da si celorlalti mai mult decât a primit. dar care au conotatii sociale mai accentuate. Barter: schimbul direct si simultan de bunuri si servicii. în opinia noastra .). care implica si optiuni economice dezavantajoase strict economic (vânzare în pierdere. tutun. reciprocitatea echilibrata (între rude simbolice. reciprocitatea negativa . de exemplu.

. tehnologie "rationala". Fond de înlocuire: resursele investite în tehnologie si alte elemente necesare productiei. iar mecanismul de reglare este piata. piata libera. schimbarea valorii sociale a bunurilor). efort). viziunea milenarista (harul unui lider de a re-aduce belsugul material. Familie: Fond ceremonial: resurse investite în activitati ceremoniale (v. un altul este dat de rolul pe care îl capata bunuri uzuale (alimente. este foarte apropiat de fondul social (v. sisteme de evaluare rationala (excluderea simbolicului) si un sistem institutional (bunurile de productie ca proprietate ce poate fi înstrainata. potlatch). exprimat în bunuri "occidentale". rezultatul fiind crearea unui sistem unic de referinta (disparitia diferentelor dintre rude. Cargo-cult: cult centrat pe achizitia de bunuri materiale prin actiuni rituale (ceremonii foarte asemanatoare cu cele dedicate stramosilor). diferenta dintre acesta si sef este data de caracterul ereditar sau nu al autoritatii. în viziunea lui Marx. în plan diacronic. forta de munca libera). dar si de gradul de centralizare a deciziei. Fond de renta: resursele pe care un individ aflat pe o treapta sociala inferioara trebuie sa le dea unui individ sau institutii aflate pe o pozitie superioara. uneori folosita de fratele miresei pentru aducerea altei mirese în familie. prin intermediul ceremonialului) este si un instrument de afirmare a celor ce vor statutul de big-man. fiindca presupune optiuni care uneori sunt determinate cultural (cum ar fi investitia în lucrari de amploare care nu au un reflex direct în economie).) în cadrul ceremonialului. un exemplu îl reprezinta transformarea bunurilor agricole în bunuri dezirabile în retelele de schimb. este altceva decât simpla formula "making means meet ends". de strtaificare economica etc. poate fi înlocuit de munca în familia/gospodaria miresei (pe o durata determinata) si reprezinta o compensatie pentru pierderea suferita de familia miresei (potential reproductiv.muncitorul trebuie sa fie liber ca sa poata sa-si vânda capitalul (capacitatea de munca). Weber considera ca elementele definitorii ale capitalismului sunt "spiritul capitalist". Capitalism: sistem de organizare a vietii economice centrat pe schimb si pe maximizarea profitului (mai ales în expresie materiala). salariul/retributia) . .). spre deosebire de acesta. ajuta la validarea schimbarilor de statut si pozitie sociala. unelte. poate fi utilizat si ca mecanism de stratificare sau de întarire a diviziunilor dintre clasele de vârsta (mai ales acolo unde "bridewealth" este de amploare). legislatie scrisa. "childwealth" este negociat separat). forma clasica de manifestare a competentei big-man este capacitatea de redistributie si de mobilizare a resurselor comunitatii. Fond de subzistenta: resursele investite în în procurarea hranei si care compenseaza caloriile pierdute în activitatile cotidiene (timp. el presupune cheltuieli publice ale si în numele comunitatii. si straini) prin anularea diferitelor paliere de reciprocitate. capitalismul este un sistem axat pe productia de marfa si pe existenta muncii ca marfa (v. Conversie: schimbul dintre diferitele sfere ale unei economii multicentrice (transformarea unei categorii de bunuri uzuale în bunuri de prestigiu. însa.public.si el . metale în stare bruta etc. Brideprice: transferul de bunuri semnificative la nivel simbolic de la rudele mirelui la rudele miresei ca parte a casatoriei. traduce statutul dobândit al unui individ care exceleaza în activitatile masculine tipice culturii din care face parte. de forta de munca etc. Diviziunea muncii: Economizare: alocarea rationala a resurselor/mijloacelor pentru scopuri alternative (implica procesul de selectie si ierarhizare a scopurilor economice). infra). în sensul larg. asigura unele drepturi ale familiei mirelui asupra copiiilor nascuti de sotie (în alte cazuri.Big-man: din pidgin melanezian bikpela (big fellow). iar scopul este .

scopurile finale ale acestui schimb sunt sublinierea statutului participantilor (sefi ai comunitatilor sau big-meni) si "mascarea" schimbului cu finalitate practica (gimwali) care este realizat de catre persoanele cu statut inferior. desi aparent are forma darului si a consumului disproportionat de resurse alimentare. singura forma de bunuri care are sens într-o economie de subzistenta sau agricola). Proprietate: totalitatea obiectelor materiale. Redistributie: sistem de schimb de bunuri si servicii între persoane care au pozitie sociala inegala. stratificate). participare la calatorie).Fond social: resursele investite în asistenta data rudelor. sub forma bunurilor si a serviciilor. implica schimbul ritualizat a doua categorii de bunuri (coliere din discuri stantate din cochilii de scoici si bratari din sidef) între posesorii acestora. ideologica) a acesteia. caci calitatea ospatului are o influenta directa asupra imaginii acestuia). bunuri pentru schimb. Un exemplu clasic îl constituie expeditiile comerciale din Pacific (Sandwich). provizii. reprezinta o parte a sistemului de reciprocitate (v. scopul concurential este chiar mai pregnant decât în cazul simplei dispense de daruri de ospetie sau a reciprocitatii. returul bunurilor si serviciilor se face nu direct catre big-man. un nou ospat este dat întregii comunitati. distributie. în cadrul carora seful comunitatii distribuie bunuri alimentare (rudele îl ajuta. Loc central: Mijloace de productie: pamânt. vecinilor. redistributia implica activitatea unui big-man. exemplul clasic îl constituie potlatch-ul populatiilor din zona de vest a Canadei si a Statelor Unite. toata comunitatea contribuie la aceasta (constructia corabiei. Reciprocitate: sistem de schimb de bunuri si servicii între persoane care au pozitie sociala similara (nu neaparat un statut similar). . confuzia dintre conceptul modern de proprietate si cel din societatile preindustriale este cauza Moneda cu functie generica: unitate monetara care functioneaza ca mijloc de schimb. Comunitatea primeste o parte a bunurilor dobândite ca urmare a initierii de catre sef a schimbului. diferit de expunerea de bunuri ("conspicuous display"). incapacitatea de a returna potlatch-ul este semnul inferioritatii celui care-l primeste. reprezinta forma instrumentalizata a proprietatii. infra). La întoarcere.). negativa) si a diversitatii elementelor care sunt "tranzactionate" cu ajutorul reciprocitatii. rudele primesc. intensificarea are în vedere atât inovatia tehnica. Kula: schimb de bunuri de prestigiu. exista serioase argumente în favoarea includerii acestora în cadrul proprietatii (terenurile de vânatoare si loturile de gradina apartin indivizilor ca bunuri uzufructuare. returul "investitiei" initiale. prietenilor. cu catre rudele care au sustinut actiunea initiala a acestuia. bratarile sunt schimbate pe bratari si de la E la V). kula a devenit celebru datorita lucrarilor lui B. caracteristic pentru societatile egalitare (mai bine. Sahlins a atras atentia asupra existentei a trei tipuri generice de reciprocitate (generalizata. echilibrata. control etc. forta de munca. în ciuda teoriilor marxiste. apoi cere sfatul batrânilor cu privire la utilitatea unei expeditii. ca regula. cele doua categorii de bunuri nu sunt interschimbabile si sunt tranzactionate în cicluri separate si pe directii diferite (colierele sunt schimbate pe coliere si de la V la E. a cunostintelor si a serviciilor la care are acces legitim o persoana juridica. care concentreza resursele de care dispune la nivelul reciprocitatii generalizate si le canalizeaza la nivelul reciprocitatii echilibrate. tehnologie. capital. iar seful îsi vede confirmata pozitia. care aveau în vedere existenta unei etape în care acestea erau un bun al comunitatii. Mauss a privit reciprocitatea ca desfasurându-se doar pe un singur palier si a subliniat dimensiunea diacronica si morala (deci. Malinowski (în special "Argonauts of the Western Pacific"). acordul odata dat. Intensificare: proces de crestere economica prin modificare calitativa a sistemului economic. modalitate de plata si etalon al valorii Pastorali: Piata: sistem de schimb Potlatch: forma clasica a consumului public si ritualizat de resurse. cât si pe cea la nivelul organizarii (economizare.

Schimbarile acestea sunt evidente la nivelul dosarului arheologic. tranzitia la climatul contemporan (mai cald si mai umed) a dus la schimbarea cantitatii si a frecventei resurselor necesare pentru a mentine un mod de viata bazat pe vânatoare si cules. aflate în retragere spre nordul Europei. Comunitatile mezolitice sunt mai sarace din punctul de vedere a ceea ce constituia "bogatia" predecesorilor lor paleolitici. ceea ce facea vânatoarea mult mai putin eficienta4[4]. Nu numai faptul ca societatea umana de astazi este majoritar tributara modelelor de existenta subordonate producerii hranei si celor necesare traiului. conceptul de "model" (cu sensul de construct abstract. În plus. în acelasi timp cu primele prezente umane în zona nordului Germaniei si a Scandinaviei (cercul cultural Kunda). (b) sa inoveze la nivelul ocupatiilor si al inventarului litic si din materii organice. au mai multe solutii: (a) sa se deplaseze pe urma turmelor de animale mari.un caz mai cunoscut este cel de la Schela Cladovei (la periferia orasului Drobeta Turnu Severin). pare sa indice o pierdere de traditii tehnologice. perpetuând astfel un mod de viata traditional. doua sunt modelele dominante. Dar "scaderea" cea mai sesizabila este. Ambele. unde mai multi indivizi au murit în urma unor lovituri de sageata. înainte de toate. În sfârsit. are puternice conotatii ideologice si ridica problema modelului pe baza caruia comunitatile umane îsi schimba radical modul de viata si structura. însa. Stepele . Pentru a rezuma. bunuri si servicii au transformat tranzitia de la vânatoare si cules la agricultura într-o tema de continua dezbatere. Grupurile umane. microlitic si realizat din roci locale.de la piesele timpurii (în termeni cronologici) aziliene la piesele de podoaba care se asociaza cu o simbolistica mai noua. realizat pe baza unor date mai mult sau mai putin disparate. o solutie. totul pare sa indice orientarea spre un tip de expresie artistica care sa fie. poate. macar în prima faza. . Cu câteva exceptii notabile (Levantul spaniol si nordul Africii.eficiente din punctul de vedere al vânatorii paleolitice . printre altele). la nivelul artei. arta mobiliara înfloreste . pornesc de la premisa ca schimbarile de la sfârsitul perioadei glaciare (pleistocen) si începutul etapei climatice actuale (holocenul) au marcat o rupere dramatica în modul de viata bazat pe vânatoare si cules. se pare ca este o perioada violenta.au fost înlocuite de paduri populate de vânat de talie mai mica.se refugiaza si respectiv inovatia. arta parietala dispare. La fel de important este faptul ca acest proces de tranzitie are o complexitate deosebita. Asezarile par a fi de scurta durata. continentul european pare sa fie depopulat. cele care supravietuiesc schimbarii. Dovada o constituie persistenta în timp a grupelor paleolitice din nordul Europei si evolutia lor lenta spre un tip de societate care combina elementele economiei de subzistenta cu cele ale economiei productive. Dar deplasarea grupelor este. sau ca peste 90 % din comunitatile umane sunt producatoare de hrana. Grupele umane au aplicat doua strategii de eliminare a riscurilor crescute: anume retragerea în zonele unde animalele mari . În schimb.dominate în egala masura de rumegatoare mari si de carnasiere . marinf gradul de mobilitate. Aceasta perioada este cea care cunoaste primele dovezi clare de moarte violenta . Teorii cu privire la tranzitia spre economia productiva Termenul de teorie este. care sa sintetizeze fapte si evolutii regionale uneori foarte diferite) este mai aplicabil. de unde si conditiile de stress mai accentuate în care trebuie sa traiasca aceste comunitati.6 Structuri economice (2) Economia productiva Economia productiva reprezinta un punct central în analiza lumii preistorice. Inovatia s-a manifestat la nivelul 4[4] Raportul dintre timpul destinat vânatorii si cantitatea de calorii rezultate s-a modificat în sens negativ. exagerat. usor de purtat. În esenta. în majoritatea situatiilor. iar inventarul.

în buna masura. Intensificarea Intensificarea reprezinta un concept vehiculat în literatura antropologica si arheo-logica de relativ putina vreme. dar modul de obtinere a acestui tip de aliment pare sa fi fost vânatoarea marina. anume acela de a explica ceea ce este. Friedrich Engels. . Intensificarea.  cresterea gradului de dependenta de noile resurse. Sa dam înainte de toate o definitie de lucru. în societati pre-industriale. ignora faptul ca solidaritatea reprezinta o dimensiune fundamentala si ca "plusprodusul" nu se exprima. chiar daca determina în buna masura manifestarile legate de obtinerea bunurilor materiale.  modificarea modului de obtinere a hranei prin multiplicarea surselor luate în considerare. dupa Rowlands. urmata de deplasare pe vaile râurilor. cunoscut. Opozitia dintre cei ce au si cei ce nu au este un fenomen mult mai recent. Dar aceasta antinomie tine de structurile sociale si nu de economie. Teoria sa este aceea ca societatile nu se modifica strict pe baza unui algoritm de traditie marxista (acumularile cantitative duc la salturi calitative). reprezinta o reasezare conceptuala pe care literatura de specialitate înca o dezbate.  aparitia structurilor sociale complexe. De altfel. ci pe baza unor modificari cu caracter endogen. 5[5] Avem motive sa credem ca pestele facea parte si din dieta vânatorilor paleolitici.inventarului litic (aparitia microlitelor si a uneltelor compozite. Antinomia presupusa de Engels ar trebui reformulata (vezi si supra) în termenii "cei ce au dreptul sa participe/au acces în opozitie cu cei ce nu au dreptul sa participe/nu au acces".tranzitia spre diferentele de avere si spre însusirea fortei de munca a unora de catre altii.odata cu aparitia bunurilor care pot fi stocate . stiut fiind faptul ca complexitatea sociala constituie. Doar de la nivelul mezoliticului avem dovezi de utilizare a cârligelor din os si a vârselor pentru prins pesti. Dimensiunea ideologica pare a fi mai putin evidenta. de la diversitate ocupationala la specializare). de a da nu-me) unor evolutii plasate în momente cheie . poate mai mult decât progresul tehnologic. avem aici chea mecanismelor de tranzitie. determinate de marirea numarului de indivizi din comunitati. odata ce acestea ajung sa produca mai mult (în termeni calorici) decât vânatoarea si culesul. în opinia noastra. Conceptul de intensificare are un rol explicativ ingrat.  eficientizarea obtinerii hranei prin aparitia utilajelor specializate. Intensificare este fenomenul prin care agricultura sau pastoralismul pot duce la aparitia structurilor sociale complexe. cu necesitate în forma materiala. Succesiunea probabila a procesului este. conceptul s-a nascut din nevoia de a argumenta (mai bine. De la studiile lor din anii '60. care îmbina osul. pasul esential în schimbarea cultu-rala. de pil-da. cornul sau fildesul cu silexul sau obsidiana) si la nivelul unor noi ocupatii (cum ar fi pescuitul5[5]). mai ales ca el a fost folosit în legatura cu arii si paliere cronologice foarte diverse (de la pale-olitic la Renasterea europeana). Dar sensul acordat si motivatiile identificate pentru un proces sau altul sunt ideologice.cele de tranzitie. El este formulat în studii semnate de Michael Rowlands (în legatura cu societati pastorale) si Colin Renfrew (pentru societati agrare si insulare). urmatoarea:  schimbare ecologica. Tot acum avem si dovezi de consum pe scara larga a scoicilor. considerând ca aparitia economiei productive a însemnat . Aceasta din urma strategie este cea care pare a fi de succes. reprezinta fenomenul prin care societatile avanseaza de la un palier cultural la altul.  schimbarea tipului de societate (de la nomadism limitat la sedentarism. o literatura ampla s-a adunat cu privire la acest termen. altfel spus.

Bosimanii !Kung au o die-ta. nici ea. banal: neanderthalul a devenit un tip uman ex-tinct datorita unei diferente minime de natalitate (sau speranta de viata la nastere) fata de tipul Sapiens. la fel si cresterea anima-lelor si. cel al difuziunii neoliticului în Europa. Un prim argument este. Doua exemple par sa sustina acest argu-ment. deci. unele din acestea nu sunt nici macar la nivelul de hor-ticultori sau de pastorali transhumanti (asa cum este cazul unor societati polineziene sau a laponilor). numai ca realitatea din teren nu se potriveste cu teoria. De aceea trebuie sa gasim o explicatie pentru toate acestea si. Fenomenul clasic al potlatch-ului este înregistrat la nivelul unor societati care nu sunt agricole sau pastorale. o ora de munca poate aduce câteva mii de calori sub forma de carne de elan sau caribou sau peste prins cu plasa. Altfel spus. aridizarea Orientului Apropiat ca urmare a irigati-ilor si a defrisarilor. fara mari eforturi. desigur). La nivelul alimentatiei. în zona arctica a Canadei. sporul demografic si concurenta dintre comunitati sunt factorii care trebuiesc luati în considerare. Câteva puncte trebuiesc lamurite. însa. putem spune ca nu par sa existe motivatii perti-nente pentru intensificare.965 de calorii si 60 g de proteine pe zi. poate fiindca este atât de banal încât este subînteles. Cantitatile de alimente consumate atunci sunt. În primul rând. macar pentru a vedea ce are de spus realitatea în favoa-rea sa. Ipoteza mea de lucru pe care o supun atentiei voastre este aceea ca fenomenul in-tensificarii este rezultatul presiunii sociale. Al doilea exemplu este mai discutabil. S-ar putea ca numarul mare de copii morti sa indice un pattern cultural în care numarul mare de morti la nastere a copiilor este un fapt de viata care se lasa contrabalansat tocmai de numarul mare al acestor nasteri (pe vechea întelepciune populara "facem mai multi ca sa supravie-tuiasca câtiva"). Dimpotriva. Viata poate merge înainte si fara sa descoperim lucruri ciudate si nefiresti precum agricultura sau pastoritul. mai grav. inten-sificarea pare sa fie cauza modificarilor ecologice (este cazul disparitiei calului în Ameri-ca de Nord datorita vânatorii intense. la fel de buna decât cea a clasei mijlocii americane. aproape imposibil de atins de societatile industriale. numarul mare de adulti de vârsta înaintata pe care îi întâlnim în necropole7[7]. Sa explicam mai pe larg. Ori schimbam realitatea. scrisul. ca sa nu mai vorbim de ciudatenii precum ceramica sau. Agricultura a fost inventata. o motivatie solida. O buna parte a fe-nomenelor de intensificare au avut loc în situatii de echilibru ecologic. . Datorita concentrarii cercetarii asupra sperantei de viata foarte redusa ca medie statistica. sa vedem ce-i cu intensificarea. Toate bune si frumoase. s-ar putea sa supravealuam numarul de morti la aceasta vâr-sta în raport cu dinamica generala a populatiei.nevoia nu pare sa fie un motiv sensibil: dieta de la nivelul vânatorilor-culegatori este suficienta pentru a nu fi nevoie de efortul suplimentar de inventa lucruri. pastrând scara. este sporul demografic. Schimbarea climatica nu pare sa fie. caracterul de spatiu ostil acordat unor insule mediteraneene prin in-troducerea unor animale de tipul caprelor etc. trebuie sa tinem cont si de faptul ca oasele de copiii se conserva foarte greu. pe cât posibil. din pacate. sau a devenit. în functie si de ritualul funerar. Factorul care este în general ignorat. trebuie explicat motivul pentru care apare intensificarea . exista tendinta de a ignora (fara intentie. Cercetarea a cazut de multa vreme de acord ca 6[6] În raport cu necesarul de 1.mai ales daca ne gândim la schimbarea dramatica de comportament pe care aceasta o presupune. ba chiar cu un surplus de 165 de calorii si 33 de grame de proteine6[6]. În esenta.). nu pare sa existe o motivatie clara pentru a inventa ceva asa de complicat cum este agricultura sau cresterea animalelor . prostul obicei sa aduca în fata cercetatorului o serie de fapte pe care acesta trebuie sa le explice. scrisul. Daca ar fi sa rezumam situatia concreta. 7[7] Evident. aceasta categorie de defuncti poate fi altminteri reprezentata decât în realitate statistica. ori schimbam teoria. Realitatea are.Situatia s-ar prezenta astfel: stare de echilibru → factori externi care modifica echilibrul → identificarea de noi ocupatii → echilibru între vechile si noile ocupatii → progres the-nologic → intensificare → cresterea complexitatii sociale → schimbare culturala. Nici dorinta de acumulare ca mijloc de consolidare a bazei de autoritate nu este un motiv plauzibil. astfel ca.

în resurse care solicita alte resurse: lucratorii trebuiesc hraniti. în total defazaj cu rata progresului tehnic de la acea data9[9]. inovatia tehnologica si tehnica atât de indispensabila si deci draga arheolo-gului este rezultatul unor fenomene care tin de alt domeniu de investigare. diferenta dintre punctul zero si cel terminus este foarte mare. Desigur. Concurenta dintre comuni-tati poate fi una de tipul potlatch-ului (structura care mai degraba se axeaza pe rudenie) sau de tipul consumului public de resurse pentru ceea ce s-a numit "proiecte comunitare". obligând grupurile umane si turmele de animale sa se concentreze pe vaile râurilor. existenta arhivelor care sa lamureasca a posteriori geneza acestor societati. trecând peste Egeea si prin Balcani sau peste Caucaz prin vestul stepelor rusesti. Al doilea element este cel al concurentei dintre comunitati. Fenomenul de aridizare a continuat. dar pentru orizonturi culturale care nu ne privesc acum. Starea de echilibru este rasturnata de expansiunea socialului asupra eco-nomicului. O prima solutie a fost culesul preferential. faptul ca investitia este simbolica pentru comunitate (sunt morminte colec-tive sau locuri de cult).populatia creste pe baza unor resurse care au crescut mai putin. Fenomenul este. mai bine. Procesul prin care s-a realizat aceasta trecere este relativ simplu de urmarit.credem ca nevoia sociala si nu cea economica duce la intensificare. Deabia când resursele acestui tip de ajustare sunt epuizate exista motivatiile pentru inovatie tehnica. dar câteva milenii mai târziu). plantele care puteau fi recoltate mai usor. în ter-menii cronologici ai preistoriei. Cea de a doua categorie reprezinta de departe aspectul cel mai spectaculos. O privire la schema rezultata din teoria lui Ammermann si Cavalli-Sforza ne arata ca rata de difuziune este una în progresie geome-trica. pur si simplu. pentru unele segmente ale lumii europene. Sa nu uitam ca dependenta oamenilor de atunci de o anumita planta nu se manifesta 8[8] La fel de adevarat este faptul ca cunostintele despre masurile contraceptive si/sau modalitatile de inducere a unui avort sunt foarte raspândite la nivelul "popoarelor naturale". impulsul initial de trecere de la o economie de subzistenta la una productiva pare sa se fi realizat sub impulsul unor migratii de populatii dinspre Orient care.neolitizarea Europei este. prezervarea unui corpus semnificativ de mituri si legende care sa permita analiza momentelor de geneza ale acestor societati. Inutil sa mai insistam asu-pra faptului ca arheologia nu poate decela schimbari de o asemenea scala temporala. din acelasi orizont. Oricum. relativ rar. Altfel spus. Chiar daca une-le din aceste comunitati dispar. obligând aceste grupe sa caute noi solutii adaptative. . În al doilea rând. Aceasta situatie a mentinut pentru un anumit timp o relativa stabilitate grupelor de vânatori-culegatori epipaleolitici. din punct de vedere arheologic. un fenomen rapid. însa. Intensificarea înregistrata la acest palier tine mai degraba de comportament decât de economic. Ceea ce presupune însa aceasta asertiune este o rata a natalitatii în conditii în care nu pare sa existe un spor de resurse semnificativ . În ciuda a ceea ce afirma în-telepciunea colectiva a antropologiei. timp în care se ajunge de la o singura comunitate la 16. Altfel spus. acesta poate fi presu-pus. Ceea ce poate suplini ino-vatia (sau.gratie motanului meu bolnav . Modelul oriental/agricol Poate cel mai bine cunoscut. Ipoteza ca epuizarea resurselor de adecvare/ajustare sociala este cea care da ghes inventatorului este interesanta si ar merita o analiza mai în amanunt.. Trecerea la climatul contemporan s-a manifestat în zona prin aridizare (un fenomen similar s-a petrecut si în nordul Africii. ia-rasi. densitatea acestor monumente în anumite arii. 9[9] Schema a fost elaborata pentru +/-150 de ani. surprind. Pentru a trage o concluzie foarte scurta . exista argumente serioase în favoarea acestei situatii caracterul dramatic al schimbarilor. dar acesta a vizat nu neaparat plantele cu un randament ridicat ci. uneori. redistributia (sau alt mecanism social) în interiorul comunitatilor suplineste ramânerea în urma a tehnicilor si utilizeaza mai eficient surplusul existent. al adaptarii prin pierderea de bagaj cultural. aceasta ar explica unele surprinzatoare constante si fenomenul. de aproximativ un mileniu. pattern-ul social. bine documentat etnografic. schimbarea la nivelul tehnicii) este comportamentul de grup. intensificarea este mai putin un fenomen economic cât unul social. excelenta civilizatiilor aparute (ca amploare si ca rezistenta în timp). tranzitia la economia productiva din Semiluna Fertila a devenit un fel de standard pentru evaluarea altor spatii si culturi. acestea intra în categoria ideologicului. În primul rând. au ocupat teritorii în Europa de Est sau au influentat populatiile locale. cel putin la nivelul primei reactii. Saracul Malthus8[8] . Câteva lu-cruri. În sfârsit. Dar elementul cel mai interesant îl constituie investitia pe care a-cestea o reprezinta . Poate ca aici se gaseste una din motivatiile intensificarii de la sfârsitul epocii bronzului (aici a-vem de discutat ipoteza lui Sherratt cu privire la "revolutia produselor secundare"). iar solutiile fac parte.

iar viteza cu care noile comunitati par sa ocupe noile teritorii indica faptul ca producerea hranei este o strategie adaptativa de succes. Oricum. în jur de câteva sute de kg la hectar10[10]). Aceasta intensificare a economiei a asigurat caracterul sedentar al comunitatilor si tot ceea ce decurge din aceasta . stiuletele de porumb avea dimensiuni de câtiva centimetri.000 î. o serie de nuantari sunt necesare:  "triada neolitica" are de multe ori o prezenta mai degraba discreta. astfel ca vechile ocupatii au continuat sa joace un rol important.  ritmul pare. . dincolo de randamentul caloric ridicat. Argumentele oferite de Childe au puterea lor argumentativa de netagaduit. de exemplu. de multe ori. dar sa nu uitam faptul ca un mileniu reprezinta 30 de generatii. cert este ca se ajunge la un control al oamenilor asupra unor specii care mai au.înca. Chiar daca la Star Carr (în Anglia). vaci. a cuprins o faza de selectie artificiala a plantelor si de aparitie a unor noi unelte (cum ar fi secera cu tais din microlite). printre altele.) acestor animale au loc pe o durata de un mileniu sau nu se pot trasa distinctii clare între diferitele specii (de unde. tranzitia mezolitica odata încheiata. cresterea animalelor. presupun o investitie sezoniera limitata (ca efort si ca timp) si pot fi culese relativ simplu. denumirea de ovicaprine. într-adevar. înca dificila. continentul european pare sa se "neolitizeze" în aproximativ un mileniu. Succesiunea domesticirii animalelor este. Amploarea schimbarilor si viteza cu care s-au raspândit elementele definitorii ale "triadei" (agricultura. modificari ale oaselor etc. câinele a fost primul animal domesticit. Conform acesteia. 10[10] Grâul primitiv (triticum monococcum). este greu de spus daca erau folositi la vânatoare sau ca resursa de proteine. situatia este mai complicata. Într-adevar. datorita faptului ca schimbarile la nivelul anatomiei (talie. animalele domestice ajung la o talie apropiata de cea de astazi doar în epoca bronzului sau chiar mai târziu. La fel. la Ierichon. sau dezbaterea cu privire la domesticirea magarului si a calului). extrem de rapid. câinii gasiti în nivelurile datate pe la 10. iarasi. un salt cultural care a echivalat cu o revolutie. nu se putea merge înapoi12[12]. în comparatie cu epocile anterioare. inventarea scrisului.Pre-Potterry Neolithic A).Hr. de exemplu. câteva exceptii notabile. si diversitatii speciilor implicate. cum a fost cea a încercarii de domesticire a antilopelor.altfel spus. cel putin pentru Orient. Culesul preferential (axarea calendarului activitatilor pe datele de recolta ale unei plante) nu a constituit decât prima etapa care. robustete. de exemplu. orezul. chiar daca asezarea este sedentara iar comunitatea are suficiente resurse pentru a întretine un numar semnificativ de indivizi ocupati cu altceva decât producerea de hrana. Aceasta explica de ce principalele plante de civilizatie au fost grâul. În ceea ce priveste domesticirea animalelor.000/9. fie ca turmele au fost mânate în zone care pot fi usor închise si controlate (vai cu o singura iesire. Modul în care s-a realizat aceasta domesticire este neclar datorita. cai si magari. primele faze neolitice sunt aceramice (faza PPNA . aparitia structurilor sociale complexe (ierarhizate). Apoi. Neoliticul a reprezentat o etapa dincolo de care singura optiune/strategie ramasa comunitatilor umane este cea a intensificarii . Doar în timp. în prima faza. Problema "revolutiei neolitice" Formula de "revolutie neolitica" propusa de Vere Gordon Childe este una din formulele cele mai longevive din cercetarea preistorica. fie ca acestea s-au apropiat de asezarile umane fiindca deseurile acestora (în special paiele de la recolta) constituiau o resursa importanta. Unele dovezi par sa indice faptul ca. iar aceasta evolutie este legata de ceea ce Sherratt numea "secondary products revolution". canioane) si în care animalele erau usor de ucis. 12[12] Cu. Datarea de detaliu este. probabil. prin selectie artificiala si prin aparitia unor noi elemente de cultura materiala (cum ar fi carul sau plugul) se ajunge ca aceste animale sa ofere un randament semnificativ. 11[11] Au existat si încercari nereusite. comunitatile umane au realizat. avea un singur sir de boabe în spic. Randamentul initial a fost mic . iar randamentul plantelor era mic (dupa unele estimari.suprafetele erau reduse. odata cu inventarea "triadei neolitice". cele trei elemente apar uneori izolat si nu exista o relatie de determinare reciproca între agricultura. sorghul si porumbul trasatura comuna a acestora este faptul ca. cea de-a doua solutie. meiul. O ipoteza afirma ca procesul de aridizare a avut ca urmare apropierea topografica dintre diferite specii si grupele umane. au talie mare. ceramica si cresterea animalelor. cum ar fi pigmeii si bosimanii !Kung. ceramica) l-au facut pe Childe sa foloseasca termenul de "revolutie". urmatoarea: oi si capre. porci11[11]. trasaturile speciilor salbatice. Cu toate acestea.specializarea activitatilor productive.

Problema este ca absenta structurilor administrative si a scrisului. Spre deosebire de agricultori. unde domina asezari de tip tell iar agricultura este sustinuta de structuri sociale complexe care sustin un sistem de irigatii. ecuatia agricultura + cresterea animalelor + ceramica = civilizatie avansata. Sa revenim la o serie de argumente care au fost formulate în capitolele anterioare. grele. usor de izolat (boturi de deal care puteau fi închise pe partea de acces . dar viteza se datoreaza si faptului ca aceste comunitati erau extrem de selective în ceea ce priveste locul de stabilire a unei noi asezari . ofera putine soluri care sa fie eficiente din perspectiva exploatarii pe termen lung. pastoralii sunt. în consecinta. menita sa suplimenteze doar resursele alimentare de origine animala. Dar aceasta nu înseamna ca rezultatul este . Tranzitia la societatile complexe . este vorba de pastorit si de schimb. În loc de concluzii.vânatoarea si culesul probabil au ramas ocupatii importante. difuziunea neoliticului s-a realizat în prima faza prin migratie. ca atare par sa fie exclusi din "filiatia" culturilor majore care au realizat tranzitia la istorie.din punct de vedere al satisfacerii nevoilor comunitatilor umane . de cele mai multe ori.nu atât de teama atacurilor. macar pentru scurt timp. de cele mai multe ori. usor de lucrat (cum ar fi solurile nisipoase). dar a reprezentat o adaptare de succes a acestor populatii la conditii de multe ori mai dure decât cele carora au trebuit sa le faca fata populatiile sedentare. apoi prin contact si prin difuziune de trasaturi culturale. localizati în areale care permit. la fel ca cele semi-aride. a loturilor de pamânt). Aportul redus de minerale. Desigur. Procesul de intensificare s-a realizat altfel. mai degraba îti muti locuinta. doar inventarea unui instrumentar care sa permita exploatarea unor soluri mai conmplicate. mai nesigur. Ceea ce diferentiaza cel mai mult societatile pastorale sau non-sedentare de cele agricole este contextul ecologic. Aceste societati non-sedentare sunt societati care contrazic.locul trebuia sa fie aproape de surse de apa. Ceea ce nu au fost capabili sa produca au fost asezari sedentare. deci a celuilalt model. structuri administrative si sa devina societati mai mult sau mai putin literate.nu are sens. o durata relativ scurta de existenta (aproximativ o generatie).  randamentul noului tip de economie a fost suficient de redus pentru a obliga comunitatile neolitice sa-si mentina solutii de rezerva . ceea ce duce la saracirea. iar pamântul agricol trebuia sa fie în apropiere si. spre deosebire de modelul oriental. cel putin în prima faza (agricultura cu sapaliga). o agricultura de curatura. culturile pastorale nu par sa fi produs civilizatii majore. cât de a feri animalele de pradatori). raspândirea în spatiu a acestor comunitati a avut loc foarte repede .mai slab. tipul pedologic si eroziunea eoliana sau fluviatila împiedica o agricultura intensiva.  trebuie sa tinem cont de faptul ca asezarile neolitice au. cel mult. rezultatul este ca aceste comunitati se deplaseaza pe distante mari ignorând regiuni care sunt mai putin interesante si care ramân. sa ai lotul de pamânt la o zi distanta de locuinta. în Europa nord-alpina colectivitatile se muta foarte des. Dimpotriva. asociate unei agriculturi de curatura. Cu toate acestea. a asezarilor stabile si a acumularilor de bunuri sub o anumita forma este un esec doar din perspectiva agricultorilor. ca agricultor. teritorii în care vânatori si culegatori mezolitici îsi continua existenta. chiar si o privire superficiala asupra unor fenomene culturale largi (cum ar fi procesul de indo-europenizare) atesta viabilitatea acestui tip de adaptare. Rezultatul îl constituie focalizarea colectivitatilor pe mecanisme de obtinere a subzistentei adaptate zonei si care au ca trasatura fundamentala mobilitatea. ca urmare a epuizarii relativ rapide a solurilor (agricultura cu sapaliga utilizeaza doar straturile superficiale de sol. culturile pastorale au produs cultura si au avut capacitatea sa realizeze structuri politice de amploare. Zonele de stepa sau cele muntoase. de multe ori. Evident. prezenta gropilor de provizii implica existenta unor resurse care sa asigure Modelul stepic/de savana/pastoral În opozitie cu cele prezentate mai sus. de tipul cernoziomului si reducerea teritoriilor libere duce la un al doilea fenomen de colonizare în interiorul regiunilor "neolitizate" în prima faza. în câtiva ani.

Într-adevar. si unul sau mai multi copii. Functiile familiei sunt. 1966: 356). exista societati în care clasele de vârsta . drepturi uzufructuare. Hoebel. existenta în Africa de Vest. A doua trasatura este la fel de discutabila. familia este "un grup constituit din soti casatoriti si urmasii acestora. dintre care una îsi asuma statutul masculin (plateste zestrea si emite pretentii asupra urmasilor femeii cu care este "casatorita"). familia.limitativa si rigida . economice. descendenta. transferul de cunostinte de la o generatie la alta pentru a asigura persistenta în timp a grupului si a culturii proprii (deci. trebuie totusi sa luam în considerare o dimensiune comparativa. Un prim exemplu este cel al ghotul-ului (Cohen & Eames). de pilda) sau de familia adoptiva. reproductive. datorita diversitatii formelor întâlnite de catre antropologi în teren. Apoi. un al doilea este legat de faptul ca exista dovezi clare cu privire la "casatorii de proba" (care apar si la popoarele germanice).). roluri asociate si asteptari care guverneaza relatiile [membrilor] grupului nuclear ca soti. Aceasta include adulti de ambele sexe. 1949:1. Mai mult. Casatoria Familia Primele definitii erau simple si nenuantate: "Familia este un grup caracterizat prin rezidenta comuna. cresterea sanselor de supravietuire prin cumularea resurselor (obiecte. În plus. la o analiza mai atenta. În sfârsit.7 Structuri sociale Structurile sociale sunt prezentate. acesta din urma pare sa fie mai degraba rezultatul unui act de vopinta al spiritelor ce populeaza teritoriul aflat în posesia grupului. urmatoarele: sexuale. mai degraba "împartite" în trei mari categorii: casatoria. Malinowski cu privire la distinctia pe care o fac trobriandezii între incestul real si cel fictiv (primul practic neîntâlnit. mai ales la nivelul stabilirii distinctiilor dintre rude si non-rude. P. Întâi o observatie facuta de B. Ea defineste un set de statute. asigurarea cresterii copiiilor si a enculturatiei. o definitie mai larga si mai abstracta data familiei este în masura safie mai aplicabila diversitatii formelor întâlnite. familia are ca scop normalizarea relatiilor sexuale prin stabilirea "monopolului" sexual reciproc al partenerilor. Ea defineste statutele si rolurile lor în relatie cu grupe mai largi de rude si cu lumea mai ampla a non-rudelor" (E. urmasi si frati. conform multor cercetatori. în unele opinii. ai adultilor care se afla în relatie sexuala" (G. Casatoria este actul simbolic care duce la formarea unei familii care. Pentru Hoebel. Murdock. constituie baza descendentei. Aceasta din urma este cea care legitimeaza relatii evidente prin intermediul comportamentelor (reale sau simbolice). Astfel. dezbaterea cu privire la familie si la structurile si institutiile asociate constituie un exemplu clasic de dezbatere axata pe terminologie si de distanta a antropologiei culturale de arheologie. parinti. Altfel spus. inexistenta la unele grupuri australiene. Dar. A. situatiile concrete nu par sa sustina întrutotul aceste consideratii. anume distinctia marcata pe care o fac aceste grupe umane între sex si gen (cazul berdache-ului este la fel de semnificativ). în majoritatea lucrarilor de specialitate. Aceasta segmentare mai degraba scolastica este. acces la resurse etc. cel de-al doilea foarte raspândit). utila atunci când vrei sa prezinti o serie de mecanisme actionale si simbolice mult mai complicate. Situatia se complica si mai mult daca luam în considerare functiile fiecareia din aceste elemente. rolul de regulator sexual al familiei este negat de câteva institutii si comportamente validate social. De multe ori. apud John Terrell în Barfield 1997). Diversitatea situatiilor pare sa eludeze orice încercare de sistematizare. definitia de mai sus . enculturatia este realizata de rudele pe linia care da descendenta (unchiul matern.a fost mai degraba abandonata în favoarea unor definitii mai nuantate sau mai abstracte. Acest exemplu indica si altceva. educationale. a casatoriei dintre doua femei. a identitatii acestuia). însa. a relatiei dintre actul sexual si conceptia copilului. proprii sau adoptati. Fiind perfect constienti de faptul ca pentru fiecare comportament social întâlnit pe teren exista informatii din alte culturi care demonstreaza comportamente opuse. dintre care cel putin doi mentin o relatie sexuala acceptata social. Dar. Ceea ce pare sa indice aceasta situatie este ca aceste grupuri stiu sa faca distinctia dintre rudenia reala si clasificatorie. cooperare economica si reproducere. Dar trei sunt exemplele pe care le consideram a fi clasice.

de unde si implicarea acesteia în riturile de trecere. este. însa. în sfârsit. la arunta australieni. enculturatia ia forme extreme (vezi andamanii). cazul sotilor vizitatori si. Exista. de pilda. În ciuda celor afirmate de adeptii unei abordari marxiste sau neo-marxiste. este mult mai discutabila. Dar o distinctie fundamentala trebuie facuta între familia nucleara (fie doua generatii. chiar mai evident. ghotul) si deprind principalele elemente de insertie culturala cu ajutorul unui membru adult al grupului care nu este ruda cu ei. aceasta trasatura nu este atât de prezenta pe cât se pare. Dar exemplele de mai sus atesta ca dimensiunea economica trebuie luata cu multa rezerva în calcul. iarasi. Functia economica. credem noi. cel al educatiei. fie doua generatii cu afinalii respectivi) si cea extinsa. credem noi. în încercarea de a gasi una si aceiasi explicatie pentru toate tipurile de familie. Ca situatia este aceasta este demonstrat de existenta. fie sub forma descendentei (dreptul familiei mamei . caci transferul de cunostinte pe care îl realizeaza familia este foarte limitat. Relatia dintre familia nucleara si cea extinsa. Uneori. Ultimul criteriu. poate cel mai nesigur. enculturatia este un element care este prezent la cel mai mare numar de cazuri înregistrate. între rudenia reala si cea fictiva. a miturilor false. Problema rezida.sunt izolate (satele generationale si.la copiii rezultati si/sau eludarea acesteia prin plata "pretului sotiei"). Cu toate acestea. sau. criteriile economice sunt prezente .în grupurile cu descendenta matriliniara . Adevarat. cazul mostenirii trobriandeze (pe linia unchiului matern). sub forma tipului însusi de familie (nucleara sau extinsa) si al modului de acces la statutul de casatorit/a. Descendenta În loc de concluzii . Statutuele sunt extrem de diferite si transferul cunostintelor legate de informatia culturala centrala pentru grup este de resortul întregii comunitati.fie sub forma aliantei între doua grupuri similare pe care o presupune casatoria (cu accesul reciproc si precis determinat la resursele celuilalt).

În primul rând. bastoane. magia si religia. de samanism. Astfel. el considera ca credinta (latura personala a religiei) ajuta individul aflat la limita cunoasterii. afirma ca religia este un mecanism de adaptare a fiintei umane la conditii speciale. Religia si arta 3. "intelectualista". religia în societatile preindustriale are rolul de instrument intelectual de ordonare a lumii cunoscute si prin mimetism a celei umane. fie ca este vorba de obiecte din "arsenalul" samanului (tobe. Levi-Strauss si M. Un exemplu clasic este cel legat de problema aparitiei speciei umane . De fapt. deci modalitati de luare la cunostinta. pe de o parte. În al doilea rând. definitiile date religiei au cuprins un cadru foarte larg de elemente. cele doua interpretari sunt. fie ca este vorba de reprezentari din arta parietala. Dimpotriva. în timp ce lipsa reperelor morale clare duce la construirea de ierarhii axiologice capabile sa sutina decizia umana. poate discuta modalitatile de manifestare ale divinitatii. preocuparea foarte timpurie a cercetatorilor de teren cu acest fenomen. Geertz. La fel. Prima (pornita de la Tylor). Religia nu are de ce sa demonstreze existenta materiala a divinitatii. mai preocupat de aspectele functionale. datorita faptului ca samanismul . dar au efect. sunt câteva mari personalitati care au dedicat studii foarte ample (cele mai accesibile în România sunt studiile lui A. Mai multi factori au dus la aceasta situatie. Cea de-a doua (cu sursa în textele lui Durkheim). Pentru a rezuma. situatia este identica si în cazul stiintei. considera ca religia reprezinta un sistem explicatoriu al lumii sociale si nu al ordinii naturale. religia ca forma de cunoastere este la fel de valida ca si stiinta câta vreme analiza se face în limitele si paradigmele impuse de catre aceasta. o buna parte a confuziei se datoreaza si evolutiei stiintelor naturale în ultimele doua secole.poate fi relativ bine sesizat si arheologic. primul ajunge la concluzia ca relatiile dintre speciile animale sunt indicative pentru relatiile dintre grupele umane . Într-adevar. Principalele caracteristici ale samanismului sunt. datorita faptului ca toti marii analisti ai religiei preistorice s-au ocupat de acest fenomen. ritualurile de însanatosire sunt foarte dureroase. Altfel spus. cel mult.relatia mitica dintre doua specii este similara cu cea dintre grupele umane care le au ca indicativ sociologic (totemuri). "simbolista". stiinta nu are de ce sa se preocupe de problema credintei. a rezistentei fizice si în criza a valorilor.8 Religia 1. o situatie care s-a reflectat si în amploarea bibliografiei dedicate samanismului. legate. Daca atât religia. considera ca religia reprezinta un sistem explicativ . În al treilea rând. de ordonare si de explicare a lumii înconjuratoare. Cl.credintele sunt un mijloc creat de oameni pentru a explica ordinea naturala si lumea din jurul lor. urmatoarele: . care este relatia primei cu societatea? Aici se afla. macar în treacat.spre deosebire de alte fenomene spirituale din preistorie .dincolo de problema nivelului de cunostinte dintr-un moment sau altul. Limitele cunoasterii si spaima de necunoscut duc la "inventarea" de explicatii. van Gennep. stiinta pe de alta parte reprezinta forme de cunoastere. Manifestarile materiale ale acesteia sunt doar modalitati de vizualizare si de participare a grupului la un adevar considerat evident. Definitii ale religiei De-a lungul ultimelor doua secole. dar aceasta nu poate fi un criteriu de negare a unuia dintre domenii de catre celalalt. 2. câta vreme are altceva de demonstrat. în opinia noastra. cât si stiinta sunt valide. Discutând modalitatile de ordonare a lumii naturale. Discutia de mai sus ridica o mare problema. pe scurt. samanismul Fenomenul samanic ocupa un loc aparte în analiza religiei preistorice. fiindca religia nu porneste de la postulatul materialitatii. Doua par sa fie principalele teorii. este greu de gasit un autor important care sa nu se fi ocupat. de limita. piese de podoaba). poate. Adevarat. Diferite sunt mijloacele si mecanismele de explicare. cele mai importante contributii ale lui Claude Levi Strauss si Clifford Geertz. Eliade).

de regula specii cu o simbolistica psihopompa (de cele mai multe ori pasari. de aici porneste si distinctia fundamentala dintre acesta si categoria vrajitorilor. alaturi de transferul de cunostinte.  spre deosebire de medicina moderna. cel ce va deveni saman are un comportament aparte: este retras. totodata.). în alte traditii. vindecarea se bazeaza pe credinta pacientului si a comunitatii deopotriva în eficacitatea ritualui (efectul placebo). cel subteran. tranformându-l pe tânar într-o noua fiinta. de transgresia unor reguli. ceea ce este semnificativ este trecerea printr-o faza de "moarte" . iar labilitatea psihica este un element care înlesneste starile de transa. o fiinta cu totul diferita de personajul laic. recrutarea samanilor tine de demonstrarea de catre potentialul saman a "harului" si numai în rare cazuri de descendenta. schizofrenie etc. în unele traditii. dar ele sunt.  "reîntors" din aceasta calatorie cu cunoasterea cauzelor. chiar daca noi putem da un diagnostic medical si putem identifica si cauzele fiziologice si/sau psihologice ale acestui comportament (carente în alimentatie. cum ar fi bastonul pentru lovirea tobei samanice sau pielea din care este aceasta realizata). fie ca sunt accesorii. cel ce l-a initiat îl "diseaca" si îi recompune scheletul.  samanul îsi asociaza o serie de specii biologice cu rol simbolic sau practic. stresul. fundamental.tânarul intra în transa si devine "mâncat" de un monstru care apoi îl regurgiteaza ca saman.samanul este. dar si lupi. samanismul se bazeaza pe credinta ca sursa raului este dezechilibrul creat de comportamentul uman.  "calatoria" samanica reprezinta elementul cheie al ceremonialului". acoperisul acesteia este perforat de un copac care reprezinta un axis mundi si un punct de legatura dintre diferitele planuri ale lumii (la limita. ceea ce conteaza în eliminarea bolii (care reprezinta doar simptomul dezechilibrului) este înlaturarea cauzei de ordin spiritual (identificarea transgresiei si repunerea în echilibru a lumii umane cu cea spirituala).  tânarul devine saman în cadrul unei ceremonii care implica o moarte simbolica . doua: calatoria in spiritu a samanului pentru a identifica originea maladiei si tratamentul. în proprii sai ochi si în cei ai comunitatii.  locuinta samanului este izolata de restul asezarii. spre deosebire de acestia din urma. speciile acestea au rolul de a însoti samanul în activitatile sale de vindecator sau reprezinta vehicolul pentru calatoriile spirituale ale acestuia.  initierea tânarului saman se face de catre un saman în vârsta.  "tratamentul" propriu-zis are mai multe faze. oricum. oricum. sub forma unei pasari) în lumea spiritelor si unde investigheaza cauzele bolii. pe parcursul careia samanul efectueaza o calatorie (de multe ori. . vorbeste singur. cel al oamenilor si cel celest). rar cai). samanul este mult mai specializat si .  activitatea fundamentala a samanului este cea de vindecator. cerbi. efectueaza ritualuri complicate si obositoare (dansuri de mai multe ore acompaniate de batai de toba) asociate cu consumul de narcotice (sub forma fumului emis de plante aruncate în foc sau fumate). costumul samanului poarta însemnele acestor specii (fie ca este vorba de piese de costum realizate din blana sau din penele speciilor luate ca "emblema". samanul în vârsta capata si rolul de tata spiritual (manifestat si prin rolul acestuia în "renasterea" viitorului saman).chiar daca este detinatorul traditiilor grupului si nu are interdictii majore legate de viata laica . lucrul nu este valabil pentru membrii comunitatii din care prezumtivul saman face parte.. samanul efectueaza ceremonialul propriu-zis de vindecare (de multe ori. acesta se rezuma la mimarea actului de extirpare a unui obiect din corpul pacientului). acest copac este si "traseul" care înlesneste calatoria in spiritu a samanului. are perioade de afazie etc. relatia dintre samanism si psihoze pare sa confirme relatia speciala dintre zonele circumpolare si acest tip de comportament sacru.este înainte de toate un mijloc de dialogare cu lumea spiritelor (sub toate formele pe care acestea le pot lua). samanul se abtine de la consumul de alimente. abstinenta alimentara si narcoticele faciliteaza intrarea în transa.

în societatile preindustriale relatia dintre individ si divinitate este directa. vrajitorul) este capabil . iar "specialistul" (samanul. spre deosebire de religiile avansate. . în care relatia dintre divinitate si comunitate este mediata strict de sacerdot si ierarhica.prin acuratetea ceremonialului . eficacitatea este si o functie a corectitudinii cu care se efectueaza ritualul.sa oblige divinitatea sa îndeplineasca doleantele suplicantului.

c. Ideea unei viziuni foarte complexa despre natura si despre ciclurile naturale este realista. reprezentarile parietale constituie majoritatea reprezentarilor. raspândite în secolul al XIX-lea. si primitivii) nu sunt capabile de gândire abstracta. aceasta teorie îsi are meritele sale si este foarte convingatoare. iar pestera ar trebui sa fie "citita" ca un ansamblu compus din panouri care reproduc în mic discursul general. În jurul acestei perechi se organizeaza.arta mobiliara. al lipsei de griji fata de ziua de mâine (de unde si superioritatea civilizatiei moderne. b . în functie de tipul de reprezentari: zoomorfe. asemeni picturilor dintr-o biserica. interpretata ca si civilizatie europeana industriala) . deci. Ei au demonstrat (iar interpretarea lor a fost dominanta pâna dupa anii 50' ai secolului XX) ca aceasta arta este o forma de magie a vânatorii . Cresterea numarului de descoperiri si identificarea elementelor care autentifica aceste picturi a dus pâna la urma la acceptarea acestui fenomen ca fiind autentic. A.altele. reprezentari compozite. abstracte. arta este rezultatul jocului. Ideea nu este cu totul noua. Au contribuit la aceasta si conceptiile. Evident. chiar daca asociatia cal-bizon nu este atât de raspândita. perspectiva s-a schimbat din nou. Pe scurt. ronde-bosse. dar era luata în considerare doar cu privire la statuetele feminine care aveau atributele sexuale foarte pronuntate. . si a corpului) animalului. Reinach si a abatelui H.plachete. mulaje. Este meritul lui S. tehnica mixta. d . nascuta din spiritul infantil al primitivului. menita sa reprezinte fertilitatea si fecunditatea lumii naturale.arta rupestra. antropomorfe. prin extensie. e . spre sfârsitul secolului al XIX-lea. Evident. Dupa anii 50' însa. El considera ca aceasta este o arta simbolica. bazat pe un limbaj abstract. De aceea multe figuri ar fi avut reprezentate pe ele sageti sau sulite si urme de rani. picturi. Pornind de la premisa ca arta reprezinta un fenomen spiritual superior. 2. Dar.De aceea s-a si negat la început autenticitatea artei parietale (descoperitorul picturilor din pestera Altamira din Spania a fost chiar acuzat ca el ar fi pictat peretii). mult timp s-a negat faptul ca grupurile paleolitice ar fi putut avea o forma de manifestare a vietii spirituale care sa fie numita arta. Raphaël si A.arta parietala. toate celelalte figuri. avem de-a face cu un corpus de imagini cu o valoare speciala pentru colectivitatile paleolitice. plastica propriu-zisa si "tracées". Leroi-Gourhan a dus o noua viziune. extrem de frecventa) si care reprezinta principiul fertilitatii. în functie de tehnica: gravuri. Elementele constitutive ale artei paleolitice Elementele constitutive ale artei paleolitice pot fi rezumate astfel: în functie de suport: a . Au existat si încercari de a compara aceasta arta cu desenele facute de copii de 5-7 ani. De la doua-trei reprezentari la câteva sute sau mii.sunt cele realizate pe peretii pesterilor.9 Arta 1. LamingEmperaire. Pornind de la textele lui M. Breuil de a fi sustinut si argumentat caracterul profund religios al acestei arte.figurarea animalului pe peretii pesterii ar duce la capturarea spiritului (si. ca popoarele din colonii (si. Geneza artei Dezbaterea cu privire la originea artei este foarte lunga. Figura umana nu ar avea decât un rol subordonat. fantastice sau prefigurative. politica coloniala dusa de marile puteri europene în special în Africa. interpretarea data acestei arte a fost aceea a unei arte ludice. A. Cele mai spectaculoase -sunt si cele mai cercetate si majoritatea interpretarilor pornesc de la analiza acestei categorii de reprezentari . astfel.se fundamenta. de unde si calificativul de "parietala". Leroi-Gourhan postuleaza existenta unei perechi masculin-feminin (identificata în asocierea bizon-cal. Suportul Arta paleolitica este reprezentata de creatii pe mai multe categorii de suporturi. altfel spus.

corn.Arta rupestra. dar cu o semnificatie. dupa unele cercetari. pentru a putea fi purtate asemeni pandantivelor. aici toate exemplarele erau sparte intentionat. deci obiectele gasite în pesteri. chiar daca la nivelul datarii ele se plaseaza dincolo de limitele cronologice ale paleoliticului. ele sunt pietre de râu plate care au fost ornamentate cu simboluri abstracte sau figuri antropomorfe schematizate. Plachetele sunt o categorie destul de circumscrisa geografic. fildes). Într-adevar. distributia foarte limitata în spatiu contrazice aceasta ipoteza. aceste categorii nu sunt stricte. aceste unelte de dimensiuni mici erau înmanusate în mânere de os sau de lemn. Categoria pare sa se împarta în doua grupe distincte: obiectele de podoaba corporala (plachete perforate. cât si pe suport moale (os. caci ocrul este un mijloc de a preveni întepaturile de insecte (închide porii si constituie un strat protector pentru piele). "Pictorul" framânta în gura acest ocru. chihlimbar sau lut uscat amestecat cu cenusa. statuete din fildes. Este cazul mulajelor de bizoni din Tuc d'Audubert (din lut) sau al statuetelor de lut uscat (nu este o ardere propriu-zisa a lutului) si de chihlimbar de la Vogelherd (Germania). ipoteza este verosimila. Originea utilizarii ocrului trebuie cautata în tehnica tatuajului (mai precis. din Spania pâna în Siberia si sunt în general realizate prin gravura si decupaj. foarte rar în alte parti ale Europei. Desigur. situatia concreta în . Foarte probabil. pandantive si elemente de colier). Gravura era realizata cu ajutorul burin-ului (o unealta tipica paleoliticului superior. autorul picturilor a creat imaginea animalului astfel încât corpul sa fie plasat pe un segment convex al peretelui . ascunsa din punct de vedere topografic (cea mai mare parte a ansamblurilor pictate se afla în zona interioara a pesterilor. Ele au fost prima data identificate în pestera Mas d'Azil. Identificate în Elvetia si Franta.numite si "bastoane de comandament". Tehnica Câteva sunt tehnicile de realizare a acestor reprezentari. desi nu exista dovezi clare. mult mai frecvent.ca si cum trupul animalului ar fi fost material sau ca ochiul sa fie reprezentat de o denivelare nodulara). un oxid de fier sau de magneziu. uneori la sute de metri de intrare). unele reprezentari (cele realizate într-o tehnica asemanatoare cu pointillée) au fost realizate prin suflarea direct din gura a pigmentului. dar cu siguranta aceasta nu este cazul pentru toate statuetele si cu atât mai putin pentru "propulsoare". Cea mai mare parte a acestora apare în zona La Marche din Franta si sunt pachete din sist gravate cu reprezentari mult mai realiste. Operatiunea trebuie sa fi fost destul de laborioasa. se pot imagina modalitati de prindere a unora dintre statuete. respectiv obiectele care sunt plasate la vedere dar a caror utilizare este mai putin evidenta. caci sunt multe reprezentari care combina doua-trei culori. Cu privire la ele s-a si formulat ipoteza ca ar constitui un fel de "caiete de schite" care ar fi circulat în epoca. realizata pentru a avea capatul unei muchii cu un vârf obtuz). exista situatii în care un tip de suport este folosit si pentru alte tehnici artistice. utiliza un tub de trestie cu ajutorul caruia sufla ocrul aflat în gura. un astfel de mecanism este posibil (obiectele circula în preistorie pe distante surprinzator de mari) si ar explica uniformitatea de stil si de program iconografic. de exemplu. corn. os sau. Aceasta categorie este compusa în principal din blocuri de mari dimensiuni pe care au fost realizate reprezentari în relief adânc sau ronde-bosse si care. apoi îl amesteca într-un recipient realizat din stalagmite retezate cu grasimi sau cu apa. plachete ornamentate. Dar. imitatii de dinti de animal -în special de cerb). uneori fiind si pictate cu ocru. Ele au o distributie geografica imensa. reprezentarile rupestre sunt mai legate de viata cotidiana a colectivitatilor. Spre deosebire de categoria anterioara. dupa cum sugereaza situatia arheologica în care au fost gasite. a vopsirii corpului). Tot aici pot fi incluse si "pietrele aziliene". constituie o categorie mai degraba redusa numeric. probabil speciala. Evident. Ultima categorie este reprezentata de descoperiri cu caracter foarte limitat ca numar. De notat este faptul ca acestea amintesc de reprezentarile parietale care utilizeaza denivelarile peretilor pesterii pentru a da impresia de tridimensionalitate (uneori. iar ocrul are calitati astringente. mai rar din roci. erau asezate asemeni unei frize în zona locuita a pesterii. Ca si în cazul gravurilor parietale. Pictura propriu-zisa era realizata cu ajutorul unui pamatuf din plante si care îndeplinea rolul de pensula sau. Pictura era realizata cu ajutorul ocrului. "propulsoare" . atât pe peretii pesterilor. Arta mobiliara este compusa din piesele de podoaba (discuri din os sau corn perforate si gravate.

reprezentari simbolice (reprezentari ale organelor genitale. În al doilea rând. reprezentarile umane sunt.bovideu. facând abstractie de evolutia stilistica. absenta urmelor de torte (sunt doar câteva identificate. un grup de . reprezentarile zoomorfe sunt. Piesele realizate în ronde-bosse sunt. Ea dispare pe masura ce utilizarea burin-ului si a picturii devine norma tehnica de realizare a reprezentarilor artistice. Câteva piese au devenit elemente esentiale în interpretarile date artei paleolitice . în principal.modul de realizare al acestor figuri ramâne în discutie. atestând începuturile artei). unele reprezentari se afla la câtiva metri de solul pesterii .în unele cazuri. în timp ce extremitatile .sunt schematizate. partea mediana . mai raspândite decât s-a presupus. doua dintre aceste obiecte înfatiseaza un personaj feminin tinând în mâna un corn (interpretat ca fiind un corn al abundentei).care au fost gasite aceste picturi ridica o serie de probleme. Mulajele sunt doar câteva.la Laussel (unde au fost gasite majoritatea acestor piese). capul si sexul). foarte probabil.). dar nu se poate spune ca reprezinta o copie fidela a speciilor naturale . destul de uniforme. apoi o categorie de reprezentari semnificativ mai rare . urs. pesti.). Întâi. pasari si insecte. Repartitia lor geografica este mai larga decât cea a picturilor parietale si par sa existe mult mai multe stiluri de reprezentare. atribute semnificative ale speciei sunt exagerate (în special masivitatea corpului. probabil gravura avea rolul de "crochiu" care sa realizeze conturul figurii ce urma sa fie pictata. care trebuia sa fie mai rezistent si nu mai precis.capul si picioarele . steatopige (corpul reprezentat poate fi înscris într-un romb. Categoria numita "tracées" este circumscrisa foarte precis geografic (Franta) si cronologic (începutul artei paleolitice. subcategoriile pe care le luam în considerare sunt urmatoarele: reprezentari naturaliste (corpul uman este redat cu trasaturile sale fundamentale. accentuarea trenului anterior etc. dar. dar acest rezultat poate fi rezultatul utilajului folosit. mamut.fiind exagerata. O posibila varianta o reprezinta piesele realizate din lut uscat din nordul Germaniei.cal. mergând de la cele mai realiste la cele mai schematice). piesele incluse în categoria artei rupestre.cu atributele sexuale si sânii . ren si cervidee. desi este de presupus ca era nevoie de lumina. Principalele categorii sunt urmatoarele: (a) reprezentari zoomorfe: acestea cuprind peste 80 % din totalul reprezentarilor si se pot identifica câteva regrupari semnificative. acestea sunt realizate într-o tehnica mai degraba rudimentara. în general mai realiste. respectiv un barbat care. fara distorsiuni notabile). Este vorba de statuetele de dimensiuni relativ mici. la o analiza mai atenta. De la figuri cu o steatopigie accentuata la figuri suple.trunchiul si membrele. poate si datorita sanselor mai mici de a fi conservate. reprezentari schematice (doar trasaturile esentiale ale corpului uman sunt redate . o categorie aparte (majoritatea reprezentarilor provin de la Gargas) o reprezinta "mâinile". Artistul preistoric a utilizat mondmilch-ul (calcarul dizolvat din roca si care se depune pe peretii pesterilor sub forma unei paste albicioase si umede) pentru a trasa cu degetul figuri abstracte ("maccaronis") sau reprezentari zoomorfe (într-un stil foarte primitiv. trage cu arcul. asocierea acestei perechi cu mamutul si cu cervideele etc. bizon. de la reprezentari în care capul este doar indicat sau fata este acoperita de coafura sugerata la reprezentari extrem de realiste ale chipului. Raportate la arta parietala saul la cea mobiliara. toate reprezentarile par sa fie asociate în mod voit (perechea cal . în ciuda numarului foarte mare. O buna parte a reprezentarilor combina cele doua tehnici. aceste statuete au fost si ramân un argument frecvent utilizat în analiza globala a artei paleolitice. În categoria plasticii am inclus asa-numitele "venus aurignaciene". feline). în aurignacian). (b) reprezentari antropomorfe: considerate initial ca fiind reduse numeric (sub o suta). exista o prima categorie de reprezentari care domina numeric . Reprezentarile Reprezentarile sunt. prea putine) sau de lampi (realizate tot din stalagmite).o serie de animale periculoase (rinocer. Exemplul clasic îl constituie bizonii de la Tuc d'Audubert.

scene care trimit la ritualuri samanice (personaje umane sau compozite care par sa danseze). ci doar ca aceasta foloseste reprezentari naturaliste pentru a transmite concepte care pot fi abstracte.siruri de puncte si de linii . unele semne care pot fi si figuri umane extrem de stilizate. tot aici ar putea fi incluse si reprezentarile de animale (în special bizonii) al caror chip este "umanizat" (fata este modificata pentru a semana.reprezentari de mâini umane. cele mai spectaculoase exemple sunt de la Trois-Frères. valoarea semnelor fiind data prin conventie culturala) nu înseamna absenta comunicarii. Sunt si câteva elemente figurative care trimit la valoarea de discurs mitic a acestei arte . ci reprezinta modelul de . unele cu falange lipsa. (f) reprezentari prefigurative: în aceasta categorie intra reprezentarile de tipul "maccaroni" realizate în mondmilch-ul de pe peretii pesterilor. forme complexe (denumite "tectiforme" si "piepteni"). de animale cu elemente umane sau de fiinte umane cu trasaturi zoomorfe (categoria "vrajitorilor").sunt legate de reprezentarea ritmurilor naturale (ciclul lunar si/sau cel menstrual). (e) reprezentari fantastice: categoria include un numar foarte limitat de reprezentari.linii. strainilor si celor neinitiati (cei care nu au trecut prin ritualurile de trecere la statutul de adulti) li se ofera variante false ale miturilor. din profil. asa-numitele "fantome") sau animale care sunt prea vag reprezentate pentru a fi identificate speciile naturale. este vorba de figuri care redau posibile animale fantastice ("licorna" de la Lascaux. Exista nenumarate comunitati (cele mai cunoscute sunt cele australiene si polineziene) în care miturile sunt destinate doar celor care fac parte din grup si sunt initiati. uneori sunt asociate si obiecte (comparate cu instrumente muzicale). caci a cunoaste traditiile sacre ale unui grup înseamna sa detii o putere asupra acestuia. O solutie partiala este aceea ca arta paleolitica reprezinta "bagajul" mitic al acestor colectivitati. uniformitatea stilurilor pe arii foarte întinse implica mecanisme de comunicare si o problematica spirituala comuna pentru foarte multe comunitati. linii si sageti sau reprezentari lentiloide (interpretate si ca simboluri sexuale). Exista dovezi care documenteaza situatia paradoxala în care realizarea acestor picturi a însemnat un efort considerabil. repertoriul de animale bune de mâncat (dar nu numai acestea sunt reprezentate si nu exista o relatie directa între speciile consumate si cele pictate). aceasta categorie este foarte raspândita si apare înca de la începuturi (s-a formulat ipoteza ca primele forme de arta . Interpretarea artei paleolitice Este greu de dat un raspuns definitiv la întrebarea despre sensul acestei arte.vrajitorii (interpretati ca samani ai grupului). (c) reprezentari abstracte: în aceasta categorie intra o serie de desene abstracte. În plus. o forma de înregistrare a relatiei dintre elementele naturale care organizeaza nu numai lumea naturala. Ceea ce este de retinut este ca ceea ce difera este absenta bagajului de forme abstracte de care beneficiaza societatea moderna. de forma geometrica sau nu . Gabillou. Problema este complicata si de alte elemente.zonele cu picturi rupestre nu au fost vizitate decât extrem de rar. absenta limbajului artificial (scrierea este un limbaj artificial. pentru ca apoi toate ansamblurile picturale sa nu fie "utilizate" . "Ascunderea" picturilor în adâncurile pesterilor este în acord cu acest comportament atestat etnografic. Desigur ca aceasta arta transmite ceva din bagajul spiritual si conceptual al comunitatilor paleolitice care au produs aceste reprezentari. de regula sunt figuri care combina trasaturi de bovidee (în special capul si trunchiul) cu cele umane (pozitia bipeda si membrele superioare si inferioare). siruri de puncte (pictate sau adâncite în peretele pesterii sau pe plachete de os) sau de crestaturi. este o categorie spectaculoasa în care sunt incluse reprezentari composite. cu un chip uman). (d) reprezentari compozite: desi redusa numeric. Lascaux si Marsoulas. realizate prin pulverizare (peste mâna plasata pe perete. 3. O solutie vine din partea antropologiei culturale. rezultând un "negativ" al acesteia) sau prin plasarea mâinii vopsite pe perete (exist un singur exemplu de reprezentare de mâna pictata uzual).

Atât arta din Levantul spaniol. la prima vedere. Trecând peste arta aplicata ceramicii. modificarea inventarului de simboluri. ceremonii. - - Exista si continuitati ce ar putea parea. desigur. discutiile referitoare la aceasta arta par sa se concentreze pe statuetele feminine.grafice. la fel de adevarat. o activitate a unor experti tehnici mai mult decât a unor experti ai sacrului (de pilda). un set de elemente continua sa fie prezente .organizare a sferei umane. lutul ars. . însa. din zonele pe care le-a dominat.la urma urmelor. modificarea raportului dintre opera de arta si grup. Unele dintre aceste schimbari sunt evidente: schimbarea formelor artistice.deci. este evidenta evolutia spre simboluri abstracte si spre geometrizare. dintre imagine.dintre specii pot fi similare cu relatiile dintre grupele umane (clanuri sau familii). modificarea materialelor (suport. sfera simbolurilor utilizabile este mai mult sau mai putin asemanatoare. de asta data . figurile devin mai schematice. Arta neolitica Tranzitia la economia productiva a avut un impact dramatic asupra artei preistorice. poate fi foarte abstract. specia naturala si ideea pentru care stau cele doua . arta devine. iar animalele sunt în pozitie secundara. el este un material care presupune un set mai elaborat de cunostinte si care impune o serie de limite asupra artistului. Elementele legate de perioada de tranzitie par sa indice o serie de schimbari care atesta o noua utilizare a artei. care tin de "utilizarea" artei într-un anumit context social. Ele au capatat o pondere speciala atunci când s-a luat în considerare viziunea cu privire la societatile neolitice. culesul mierii). surpirnzatoare. Aceasta arta este o arta a vânatorii în masura în care utilizeaza elemente naturale. în parte si datorita tehnicilor si al suportului (este cazul reprezentarilor de pe ceramica pictata). unelte etc. practic. O analiza a acestei arte indica un alt set de reprezentari: activitati economice (vânatoare.cum ar fi zona nordului Africii (Tassili. relatii . Spre deosebire de arta perioadei anterioare. macar în parte. etc. referent si semnificat . arta paleolitica dispare. Sensul dat acestor specii reprezentate. Aceasta trasatura devine clara în perioada care ne preocupa acum. Relatia dintre semnificat. cât si o serie de reprezentari rupestre din Italia sunt foarte departe de caracterul static al artei palelolitice. exista si exceptii . Aceste schimbari sunt însotite de o serie de schimbari mai discrete. suportul predilect devine ceramica. fiind înlocuita de o arta mobliara sau de ceea ce astazi s-ar numi "arta aplicata".pare sa functioneze în structurile intelectuale obisnuite ale gândirii umane.). figura umana este centrala.). conflicte.

Les religions de la prehistoire (BN/BFI) Levi-Strauss. Trajets marxistes en anthropologie (BFI) Guilaine. Fr. . vol. .Paradisul pierdut (BFI) Bârzu. K. .Gourhan. M.L'Age du bronze en Europe barbare. & Machnik. (ed.Problemes de la neolithisation dans certaines regions de l'Europe (BFI) Kozlowsky.The Mesolithic in Europe (BFI) Leakey.Primitive Art (BFI) Bourdier.Le neolithique de la Provence (BFI) Frobenius. .Horizon. A. .Civilizatie si cultura (BFI) Godelier. . A. Gr. . A. Fr.Mesolithic Prelude (BFI) Clarke. .Paideuma (BFI) Gimbutas. J. R. J. J. . R. des megalithes aux Celtes (BFI) Clark. .10 Bibliografie Nota . J. & Lewin.Antropologia structurala (BFI) Levi-Strauss.Sociologie generala (BFI) Kozlowski. . Cl. A. St. J.K. Tr. .World Prehistory. . .A la recherche de la mentalite prehistorique (BFI) Bârzu. . M. Gr. . (ed.Gândirea salbatica (BFI) .Les chasseurs de la prehistoire (BN/BFI) Leroi-Gourhan. 2 (BFI) Leroi-Gourhan. . L.) .lucrarile subliniate sunt obligatorii *** . Cl. .La prehistoire de l'art occidental (BFI) Leroi-Gourhan.Prehistoire de France (BFI) Briard. .Les origines de l'homme (BFI) Leroi. A New Outline (BN) Courtin.La Balma de Montbole et le neolithique de l'Occident mediterraneen (BFI) Herseni. L. .Preistorie generala (BFI) Boas. L.Gestul si cuvântul.) .

age d'abondance (BFI) Service. H. Gy.C. K. .The Human Revolution (BFI) Murray. P.Eseu despre dar (BFI/?) Mellars.Mitologice I (?) Levi-Strauss. E. M.Civilizatia Africii vechi. .Tropice triste (?) Mandics. .Age de pierre.Myth and Mythmaking (BN) Oakley. (BFI) .La prehistoire moderne (BFI) Tringham. Chr. 6000-3000 B. -The Hunters (BFI) Sonneville-Bordes. .Hunters. M. capitolele introductive (?) Mauss. Fishers and Farmers of Eastern Europe. .R.) . . D. Cl. (eds. .A.P.Levi-Strauss. . Cl.Man the Tool-Maker (BFI) Sahlins. & Stringer. de . R.

11 Anexe Lista siturilor mentionate Lista ilustratiilor Lista de termeni si concepte .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->