You are on page 1of 11

PANDUAN CONTOH 1 BAGI PEGAWAI YANG BERKHIDMAT GENAP SETAHUN PERKHIDMATAN.

CONTOH 2 LANTIKAN BARU DAN BELUM MENERIMA IMBUHAN TAHUNAN PADA OGOS 2012 CONTOH 3 LANTIKAN BARU DAN TIDAK MENERIMA IMBUHAN TAHUNAN PADA OGOS 2012. KADAR MINIMUM IMBUHAN TAHUNAN YANG LAYAK DITERIMA ADALAH RM1,000.00. CONTOH 4 KENAIKAN PANGKAT YANG TARIKH KUAT KUASANYA DIKEBELAKANGKAN DENGAN SURAT SIARAN KENAIKAN PANGKAT DIKELUARKAN PADA TAHUN 2012 CONTOH 5 KENAIKAN PANGKAT YANG TARIKH KUAT KUASANYA DIKEBELAKANGKAN DENGAN SURAT SIARAN KENAIKAN PANGKAT DIKELUARKAN PADA TAHUN 2013 CONTOH 6 PEGAWAI BERCUTI SEPARUH GAJI DALAM TAHUN 2012 CONTOH 7 PEGAWAI BERCUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI DALAM TAHUN 2012 CONTOH 8 PEGAWAI BERSARA WAJIB PADA 31 OGOS 2012 CONTOH 9 PEGAWAI BERSARA WAJIB PADA 10.4.2012

CONTOH 1

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22


Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012


2

Dis. 2012 Jan. 2013

RM1660.99 RM1660.99

(1.5xRM3321.99x366)-(RM1660.99) 366 = (RM4982.98 RM1660.99) 2 = RM3321.99 2 = RM1660.99

Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM1660.99

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 2

KERAJAAN MALAYSIA PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

(Kew. 8 - Pin. 10/96)

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPP Siswazah Gred DG41

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/4 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Dis. 2012 Jan. 2013 RM1015.8 1 RM1015.81
(1.5xRM2222.94x223)-(RM0.00) 2 366 = (RM2031.62 RM0.00) 2 = RM2031.62 2 = RM1015.81

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

(Dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 pada 23.5.2012)

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM0.00

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 3

KERAJAAN MALAYSIA PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

(Kew. 8 - Pin. 10/96)

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pembantu Makmal Gred C17

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/10 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Dis. 2012 Jan. 2013 RM500.00 RM500.00
(1.5 x RM932.15 x 67 ) 2 366 = RM255.96 2 = RM127.98

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

(Dilantik sebagai Pembantu Makmal pada 26.10.2012)

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 4

KERAJAAN MALAYSIA PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

(Kew. 8 - Pin. 10/96)

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPP Siswazah Gred DG44

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Dis. 2012 Jan. 2013 RM1717.76 RM1717.7 6
(1.5xRM3435.52x366)-(RM1717.76) 366 = (RM5153.28 RM1717.76) 2 = RM3435.52 2 = RM1717.76 2

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

(Dinaikkan pangkat ke Gred DG44 (KUP)T/Based pada 1.3.2012 melalui surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 10.5.2012)

Tarikh: .........................................

Dibayar Gaji atas Gred DG44 kerana surat siaran kenaikan pangkat pada tahun 2012.

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM1717.76

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 5

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPP Siswazah Gred DG48

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Dis. 2012 Jan. 2013 RM2634.34 RM2634.3 4
(1.5xRM5268.69x366)-(RM2634.35) 366 = (RM7903.04 RM2634.35) 2 = RM5268.69 2 = RM2634.34 2

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

Dibayar Gaji atas Gred DG44 kerana surat siaran kenaikan pangkat selepas tahun 2012.
Tarikh: .........................................

(Dinaikkan pangkat ke Gred DG48 (KUP)T/Based pada 1.3.2012 melalui surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 3.1.2013)

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM2634.34

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 6

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Juruteknik Komputer Gred FT17


Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/10 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Dis. 2012 Jan. 2013 RM809.76 RM809.76
(1.5 x RM1650.05 x 344) + 366 (1.5 x 1 x RM1650.05 x 22 )RM781.17 2 2 366 = (RM2326.30)+(RM74.39)RM781.17 2 = (RM2400.69 RM781.17) 2 = RM1619.52 2 = RM809.76 Pegawai cuti separuh gaji pada 1 Februari hingga 22 Februari 2012 Tarikh: ......................................... ............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM781.17

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 7

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

PPP Lepasan Diploma Gred DGA32


Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/7 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Dis. 2012 Jan. 2013 RM1628.45 RM1628.45
(1.5 x RM3329.51 x 348) + 366 (1.5 x 1 x RM3329.51 x 14 )RM1587.26 2 2 366 = (RM4748.65)+(RM95.52)RM1587.26 2 = (RM4844.17 RM1587.26) 2 = RM3256.91 2 = RM1628.45 Pegawai cuti separuh gaji pada 1 hingga 14 Mac 2012 dan cuti tanpa gaji pada 27 30 Ogos 2012. Tarikh: ......................................... ............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM1587.26

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 8

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

PPP Lepasan Diploma Gred DGA34


Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/4 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012.
Tarikh: .........................................

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012 Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:


(1.5xRM4228.25x244)-(RM2114.13) 366 (RM500.00) 2 = (RM4228.25RM2114.13)RM500.00 2 = (RM2114.12 RM500.00) 2 = RM1614.12 2 = RM807.06 (Pegawai bersara wajib pada 31 Ogos 2012)

Dis. 2012 Jan. 2013

RM807.06 RM807.06

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM2114.13

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 9

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

. .. ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pembantu Akauntan W26

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2012 tertakluk kepada syarat pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2012, atas kadar satu setengah bulan gaji atau minima RM1500.00 berdasarkan gaji bulan Disember 2012 atau gaji akhir yang diterima, termasuk bayaran setengah bulan gaji pada Ogos 2012, mengikut Pek.Perkhd.Bil. 12 Tahun 2012.
Tarikh: .........................................

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (70) bertarikh 23.11.2012


2

Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:


(1.5xRM3497.76x100)-(RM844.87) 366 (RM500.00) 2 = (RM1433.51-RM844.87)(RM500.00) = (RM588.64 RM500.00) 2 = RM88.64 2 = RM44.32 (Pegawai bersara wajib pada 10.4.2012)

Dis. 2012 Jan. 2013

RM44.32 RM44.32

Pek.Perkhid. Bilangan 5 Tahun 2012

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Imbuhan yang telah dibayar Ogos 2012 RM344.87 Bayaran Khas

Bersara

Pesara Ogos 2012 RM500.00

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan