P. 1
Povratak u Dzennet.

Povratak u Dzennet.

|Views: 314|Likes:
Published by www.dini-islam.net
www.dini-islam.net
www.dini-islam.net

More info:

Published by: www.dini-islam.net on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

Što se tiče hurija ili džennetskih ljepotica. one su Kur'anu optsane

tako da nema vjernika koji čita i sluša kur'anske aete o njima, a da ne

moli Allaha da ga poči1sti tom blagodati. Jedno od njihovih svojstva je i

potpunn čistoća, na što aludira sljedeći ajet: U njima će čiste žent' imati i u

njima ie vjdno boraviti. (El-Bekara, 25.) Pod čistoćom se misli i na

�jelesnu i na duhovnu čistoću, odnosno na vanjsku i unutrašnju čistoću.

Vanjska čistoća podrazumijeva da one ne vrše ni malu ni veliku nuždu. ne

luče slinu ni pljuvačku i nikakvih drugih neprijatnosti i nečistoće, koja je

bila svojstvena i ženama i muškarcima na dunjaluku, neće imati. A

unutrašnja čistota podrazumijeva čistoću od svih pokuđenih svojstava.

Zatim. one su crnooke ljepotice -Hurun in, o čemu govori sljedeći ajet:

Eto tako (;e hiti i Mi (:ero ih hurijunw. krupnih očiju ženiti. (Ed-Duhan,

236

Povratak u Džennet

54.) Ibnu-1-Kajjim el-Dževzi je rekao: "El-hur, množina -

el-havra ', je

žena u cvijetu mladosti, neopisive ljepote, bijele puti, crih očiju.'' (Hadi-

1-ervah) A imam Kurtubi je za riječ inun, rekao: "To su ljepotice

prekrasnih crih i krupnih očiju." (Tef\·iru-1-Kurtubi, XVI/120) Za njih se

takoder kaže da su kasiratu tm'fi -one koje preda sc gledaju, kao što stoji

u ajctu: U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, fJI'ije njih, ni

čovjek ni džin nie dodiruo. (Er-Rahman. 56.-58.)

Prenosi se od Mudžahida da je rekao: "To znači da su one oborenih

pogleda i nikada neće pogledati drugog muškarca mimo svojih muževa, jer

su one svoja srca i svoje duše potpuno predale svojim muževima i drugi

muškarci ih ne zanimciu. One su i hajratzm hisan -lijepog izgleda i lijepog

ahlaka, što potvrđuje sljedeći ajet: U njima će hiti ljepotica naravi divnih.

(Er-Rahman, 70.) Riječ hajrafun opisuje njihov savršeni ahlak i moral, a

riječ hisan njihovu savršenu ljepotu i izgled." Ibnu-1-Kajjim ei-Dževzijje,

zabilježio je predaju od Ibn Abbasa, koji je rekao: "Svaki musliman će u

Džennetu imati !mrije, a svaka hurija će imati šator, a svaki šator će imati

četvera vrata na koja će džennetlijama svaki dan dolaziti posebni pokloni i

počasti koje prije toga nije dobijao." (Hadi-1-ervah)

One su također i ebkaren, ttruhen, etraba. a šta to znači saznat ćemo iz

sljedećeg ajeta: Stvaranjem novim Mi {·emo hurije stvoriti i djevicama ih

uc.�initi. milim muževima !?ji hovim, i godina istih. (El-Vaki'a, 35.-38.)

Komentirajući ove ajetc Ibn Kesir je rekao: "To znači: 'Mi ćemo im na

ahiretu vratiti mladost nakon što su bile starice, i postat će ponovo

djevice.'" Ibn Abbas je rekao: ''Riječ uruben znači omiljene i drage

muževima, a riječ .etraben znači godina istih.'' A Suddi je rekao: ''Etrahen

znači da će se lijepo ophoditi jedni prema drugima i među njima nikada

neće biti svađe, mržnje niti zavidnosti kao što to zna biti medu bračnim

drugovima na dunjaluku. "

Prenosi sc da je jedan starica došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve

sellem, i rekla: "Allahov Poslaniče, moli Allaha da me uvede u Džennet!"

Odgovorio je: ·'U Džennet neće ući starice i starci." N�1kon toga ona se

okrenula i plačući otišla. Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, rekao je

ashabima da joj prenesu da ona neće ući u Džennet kao starica, već kao

mlada djevojka i proučio je gorqji ajet iz sure El-Vaki'a. O mladosti i

ljepoti džennetskih hurija, govori i ovaj ajet: A onima koji su se A l/aha

h oja/i želje (:e se ostvarit i: haH e i vinogradi, i djevoj ke mlade, godina

/17

Muhammed Nasirudin el-Uvejd

istih, i pehari puni. (En-Nebe', 31.-33.) Ibn Abbas, Mudžahid i drugi kažu

da izraz el-kevaib -djevojke mlade, zapravo označava ženu oblih i punih

grudi.

Džennetlije će imati i intimne odnose s hurijama, na što aludira

sljedeći ajet: Stanovnici Dženneta uživat će (bit {:e zauzeti) u blagodatima

veseli i radosni. (.Ja-sin, 55.) U komentaru ovog ajeta, Ibn Kcsir je rekao:

"To znači da će džennetlije biti zauzeti razdjevičavanjem džennetskih

ljepotica i tako su ove riječi (ji .\ugulin -bit će zauzeti), protumačili: Ibn

Mes'ud, Ibn Abbas, Seid ibn Musejjeb, Ikrime, Hasan Basri, Katade,

Sulejman et-Tejmi, Evzai, E'ameš i drugi."

Ebu Hurejre prenosi da je neko upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve

sellem: "Hoće li džennetlije imati intimni odnos sa svojim ženama u

Džennetu?" Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, je odgovorio: "Čovjek

će u Džennetu posjetiti stotinu djevica u toku jednog dana i sa svima će

imati intimni odnos.'· (Silsiletu-s-sahiha)

l-lurije čeznu za svojim budućim muževima u Džennetu i mnogo su

Ijubomorijc od dunjalučkih žena. U tom smislu je hadis u kojem je

Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem. rekao: "Kad god neka žena

uznemirava svoga muža na dunjaluku, hurija koja će mu pripasti u

Džennetu. rekne: ·Ne uznemiravaj ga, Allah te ubio! Onje kod tebe samo

kratko vrijeme. uskoro će se nama pridružiti."' (Tirmizi i Ibn Madže)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->