Biologia, CLASA X , Olimpiada Criuleni- 2009-2010.

Adună-ţi toată încrederea în forţele proprii
Şi concentrează-te asupra rezolvării testului.
Astăzi ai posibilitatea de a-ţi demonstra
potenţialul intelectual la cota Maximum.
SUCCESE !
Numele, Prenumele elevului.....................................................
Instituţia.....................................................................................
Punctaj acumulat......................................................................
Verificator 1..............................................................................
Verificator 2...............................................................................Codul elevului.......................................................
1. Încercueşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă.( 14 puncte , cîte un
punct pentru fiecare răspuns corect ).
A
A
A

F
F
F

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F
F
F
B
F
F
F
F
F
F
F

Familia reprezintă o unitate taxonomică mai mare ca ordinul.
Virusurile, care conţin ADN se numesc adenovirusuri, iar cei care conţin ARN- ribovirusuri.
Celula bacteriană este lipsită de mitocondrii, de aceea funcţia de sinteză a ATP-ului este preluată
de plasmide.
Nurtiţia holozoică a amibei comune este asigurată de prezenţa pseudopodelor.
„Înflorirea” bazinelor acvatice se datorează dezvoltării excesive a algelor.
Bazidiosporii ciupercilor sînt localizaţi în interiorul unor structuri speciale, numite asci.
Licopodiofitele sînt nişte plante cormofite înrudite cu briofitele.
Florile pinului sînt unisexuate şi se află pe plante diferite.
Tuberculul de cartof este o rădăcină modificată şi ajută la înmulţirea vegetativă a plantei.
La spongieri , ectodermul şi endodermul sînt despărţite de o substanţă – mezoglee.
În condiţii de toamnă- iarnă, hidra se înmulţeşte asexuat, iar în timpul primăverii-verii :sexuat.
La viermii paraziţi sînt reduse :sistemul respirator, circulator, excretor.
La toate moluştele se pot distinge următoarele regiuni ale corpului: trunchi, picior, cochilie.
Gîndacul de Colorado se înmulţeşte prin metamorfoza completă.

2. Completează schema de mai jos, indicînd grupele principale ale celulelor eucariote. ( 10 puncte, cîte
un punct pentru fiecare casetă corect complectată ).
ORGANITE CELULARE
AMEMBRANARE

CU O SINGURĂ MEMBRANĂ

CU MEMBRANĂ DUBLĂ

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

4.
5.

1

.... ........................................................................................................ Defineşte noţiunile.......................................................................................................................... prin tuberculi d..... ................ prin înmugurire c...................... ( 10 puncte.............. Mitocondrii.... broasca de lac.................................. ( 6 puncte.........................................................( 8 puncte................................................................................................................................................... cangurul..................................................................... • .............................. începînd cu Specie şi terminînd cu Regn............... ........................................... prin rizomi 5................................................................................................................................................................................................ ............ asexuat.........................tipuri de reproducere.......... Procariot........................... ....................................................... ........................ asexuat........................................................ Indirectă... albiliţa verzei................... ............................................................................... 6..............................................................................................................................................................................................................................hidra 4...3......... • .......................................................... cîte un punct pentru fiecare răspuns corect ) → 4......... ( 4 puncte.......................... Scrie în faţa literelor din coloana „A” cifrele corespunzătoare din coloana „B”...............................................................................................................................................................( Păiangenul.........................................................Colorado) Directă................... ............ prin celule specializate............................ ( 5 puncte......................................drojdia de bere 1......... cîte un punct pentru fiecare plasare corectă) A B a...................................... prin puieţi 6................................ cîte un punct pentru fiecare răspuns corect ) • ............................................................................................................................... sexuat................................................ Coloana „A” cuprinde diferite organizme. asexuat............... ...................... ........cruce...................... prin bulbi 5.................................................................................................................................................... ...................................cu.................................................................................... tenia boului....... gîndacul... lăcusta.................................... Endocitoză......................... cîte un punct pentru fiecare plasare corectă ).........................................................vişinul 3........ ...................................................... 7................. b........................................................................................................................... asexuat.................................................................. ............................................................................................... asexuat...................................cartoful 2................. Enumeră patru măsuri de prevenire a SIDA...................................................... .................................................... cîte un punct pentru fiecare răspuns corect ) Celulă..................................................... Biosinteză... iar coloana „B” ............ 2 ............. Eucariot................................................... ..............................................Plasează animalele indicate ................................................................................................Complectează spaţiile cu unităţile taxonomice .................................................................... • ......................................................................................... .............................................................................................................. ..................................................................... şopîrla.......................................................................................................................................................................................de....................................................................... clasificîndu-le după tipul de dezvoltare postembrionară.......................................

........................................ ......................................... • Sinteză........................ mitocondriile........... cu membrană dublă........................................................... Analizează imaginea anexată şi identifică organitele celulare.. nu au. procesul........................ ................................ ( 5 puncte.......... contul pigmenţilor........................................................................................................................................ reprezintă...................... de.................................................................................................................... a substanţelor.......................................................................................................................... Mitoză................ ........................... 10........ .................................................................Din următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte alcătueşte cîte un enunţ corect ştiinţific............................................................................................................................................................................... iar... cîte un punct pentru fiecare organit celular corect identificat ) 3 .................( 2 puncte... pe. fotosinteza......................................... Angiosperme................ ............................................. şi.......... cîte un punct pentru fiecare casetă corect complectată ) Organitele celulare Funcţiile lor Lizozomii Reticolul endoplazmatic Aparatul Golgi Ribozomii Centrozomul 9................ ................ cu ajutorul.......... sînt....... membranară.................. organice................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ centrozomul........................................... cîte un punct pentru fiecare răspuns corect ) • Nucleul............................................. (19 puncte................................................................................ Mitoză...................................... celulare........................ organite....... Complectează tabelul............................................................................ energiei......................... pe care le cunoşti......... ......... ........... solare...................................................................................................................... .............................................. ..... fotosintetici................................................................... 8........................................................ ..... structură.................................................................................. ribozomii................................................................... .......................Exocitoză........................

În spaţiul rezervat mai jos reprezintă printr-o schemă „Organizarea chimică a celulei”( 5 puncte ) 12. cîte două puncte pentru fiecare descriere corectă ) 4 .Utilizînd imaginea alăturată .11. scrie un eseu „ Rolul fotosintezei în natură şi în viaţa plantelor” în baza algoritmului propus: ( 8 puncte.

....................................................................... Semnătura verificatorilor:1...................................................................................................... ............................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... ..................................... ..................................................................................................................................................................................Caun Svetlana Dm..............Noţiunea de fotosinteză......... .................................... Preşedintele Comisiei Raionale . ................................................................................................................................................................... Total 91 puncte.......................................................... ............................................................................................................................................................................................................ Faza de întuneric.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................... Faza de lumină. 5 ............................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............................................................... ....................................... ...................................................................2................................................................................................................................................................................................................... Semnificaţia biologică a fotosintezei...... ................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful