What's New

SOLIDWORKS 2013 BETA

İçindekiler
Yasal Uyarılar...................................................................................................................ix 1 SolidWorks 2013'e Hoş Geldiniz..................................................................................12
Başlıca Özellikler...................................................................................................................................12 Başlıca Güçlendirmeler..........................................................................................................................12 Daha Fazla Bilgi İçin..............................................................................................................................14

2 Kullanıcı Arayüzü ........................................................................................................15
Kısayol Çubuklarını Özelleştirme...........................................................................................................15 Sorun Giderme ve Yönetim Araçlarına Daha Kolay Erişim...................................................................15 FeatureManager Tasarım Ağacı............................................................................................................16 FeatureManager Tasarım Ağacı Sık Kullanılanları..........................................................................16 FeatureManager Tasarım Ağacı Görünümleri..................................................................................17 FeatureManager Tasarım Ağacındaki Alt Klasörler.........................................................................18 CommandManager Sekmelerini Kaydırarak Gezinme..........................................................................18

3 SolidWorks Temelleri...................................................................................................19
Uygulama Programlama Arayüzü..........................................................................................................19 Kayıt Anımsatıcısını Kontrol Etme.........................................................................................................20 Dokümantasyon.....................................................................................................................................20 Hareket Etütleri Öğreticileri...............................................................................................................20 Denklemler.............................................................................................................................................21 Doğrudan Denklem Girişi ................................................................................................................21 Denklem Alma Güçlendirmeleri........................................................................................................23 Ölçü Birimleri için Daha Fazla Destek..............................................................................................23 Görünümleri Manipüle Etme..................................................................................................................24 Oryantasyon İletişim Kutusu ............................................................................................................24 Oryantasyon İletişim Kutusunu Kullanmadan Standart Görünümleri Güncelleme...........................27 Görünüm Döndürme.........................................................................................................................28 Görünüm Seçici ...............................................................................................................................29 Ölçüm Aracı ..........................................................................................................................................30 Noktadan Noktaya Modunda Ölçüm Yapma....................................................................................31 İki Daire Arasındaki Uzaklığı Ölçme.................................................................................................32 Dosya Açma - Hızlı Filtre Düğmeleri......................................................................................................32 Üst Seviye Montajları Açma.............................................................................................................33 Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik ....................................................................................................33 SolidWorks Seçeneklerini Arama..........................................................................................................35 Dosya Açarken SolidWorks Sürümünü Seçme.....................................................................................35 SolidWorks Sesleri.................................................................................................................................35

ii

İçindekiler

SolidWorks'teki Olaylara Ses Ekleme..............................................................................................36 SolidWorks'ün Başlatılması...................................................................................................................36 Konfigüre Edilmiş Parçalar Eklerken Özel Özellikleri Aktarma..............................................................36

4 Yönetim........................................................................................................................37
Dosyaları SolidWorks 2013'e Dönüştürme............................................................................................37 SolidWorks 2012 SP5 ve SolidWorks 2013 Arasındaki Birlikte Çalışabilirlik.........................................37 Kullanıcı Ayarlarını Kaydetme ve Geri Yükleme....................................................................................38 SolidWorks CAD Yönetici Kumanda Panosu ........................................................................................38 CAD Yönetici Kumanda Panosu Temel İş Akışı...............................................................................38

5 Kurulum........................................................................................................................40
Seçenek Düzenleyicisini Kullanarak Push Kurulum ve Kurulum Kaldırma Yöntemi.............................40

6 Montajlar......................................................................................................................41
Montaj Görselleştirme............................................................................................................................41 Mevcut İlave Özellikler......................................................................................................................41 Birörnekleri Gruplama Renkleri........................................................................................................42 Bileşen Görüntü Kalitesi...................................................................................................................42 Gizli Bileşenleri Hariç Tutma............................................................................................................42 Ayarları Alma ve Verme....................................................................................................................42 Tüm Dış Referansları Aynı Anda Koparma...........................................................................................43 Alt Montajlardan Bileşen Silme..............................................................................................................43 Türetilmiş Bileşenler...............................................................................................................................43 Zarflar ....................................................................................................................................................43 Bileşenden Zarf Oluşturma...............................................................................................................44 Bir Bileşen Eklerken Zarf Oluşturma................................................................................................45 Zarf Görünümünü Değiştirme...........................................................................................................46 Zarfları Gizleme ve Gösterme..........................................................................................................47 Zarfları Normal Bileşenlere Dönüştürme..........................................................................................48 Zarflarla ilgili Diğer Değişiklikler.......................................................................................................49 Konfigürasyon Başına Birden Çok Patlatılmış Görünüm ......................................................................50 Birden Çok Patlatılmış Görünüm Ekleme.........................................................................................50 Patlatılmış Görünümleri Kopyalama.................................................................................................51 Bileşen Ekleme......................................................................................................................................52 Bileşenleri Daha Derine Ekleme.......................................................................................................52 Birden Çok Bileşen Ekleme .............................................................................................................52 Engelleme Algılama...............................................................................................................................55 Bileşenleri Dışarıda Bırakma............................................................................................................56 Kozmetik Diş Açmaları Filtreleme....................................................................................................56 Büyük Montajlar.....................................................................................................................................58 Büyük Tasarım Gözden Geçirme.....................................................................................................58 Konfigürasyon Verilerini Yönetme....................................................................................................59 Bileşenler Düzenlendikten Sonra Yeniden Oluşturma İşlemini Atlama............................................59 SpeedPak Konfigürasyonları............................................................................................................59

iii

İçindekiler

Montajlardaki Kütlesel Özellikler............................................................................................................59 Montajlardaki Kütle Merkezi Noktası................................................................................................59 Montajlardaki Özel Atalet Özellikleri.................................................................................................60 Aynalanan Alt Montajlardaki Montaj İlişkileri..........................................................................................61 Bileşenleri Değiştirme............................................................................................................................61 Grafik Alanındaki Alt Montajları Seçme.................................................................................................61 Anlık görüntüler......................................................................................................................................61 Çözümlenmiş Montajlarda Anlık Görüntüler.....................................................................................61 Gözden Geçirmelerde Anlık Görüntüler...........................................................................................61 Süpürme ile Kesme Montaj Unsurları....................................................................................................62

7 CircuitWorks.................................................................................................................63
ECAD Dosya Unsurlarını Alma ve Verme ............................................................................................63 Katmanlar, Takip Öğeleri, Doldurulmuş Alanlar ve Viaları İnceleme................................................63

8 Konfigürasyonlar..........................................................................................................71
Tasarım Tabloları...................................................................................................................................71 Bir Tasarım Tablosundaki Malzemeleri Konfigüre Etme..................................................................71 Tasarım Tablolarında Veri Doğrulaması..........................................................................................72 Görüntü Durumları ve Konfigürasyonları için Basitleştirilmiş Seçim.................................................72 Konfigürasyon Verilerini Yönetme.........................................................................................................72 SpeedPak..............................................................................................................................................74 SpeedPak Grafik Çemberini Devre Dışı Bırakma ...........................................................................74 Üst Öğe Montajından Speedpak Oluşturma ....................................................................................75 SpeedPak PropertyManager'ı..........................................................................................................78 Alt Montaj SpeedPak'lerini Üst Öğe Montajından Güncelleme........................................................78 Konfigüre Edilmiş Parçalar Eklerken Özel Özellikleri Aktarma..............................................................78

9 SolidWorks Costing......................................................................................................79
Basit Matkap Deliklerini Frezelenmiş Ceplere Dönüştürme...................................................................79 Çok Gövdeli Parçalar ............................................................................................................................79 Çok Gövdeli Parçalar için Costing Şablonlarını İnceleme................................................................80 Çok Gövdeli bir Parçanın Maliyetini Değerlendirme.........................................................................81 Çok Gövdeli Parçadaki Bir Gövdenin Maliyetini Değerlendirme......................................................82 Tornalanmış Parçalar ............................................................................................................................82 Tornalanmış Parçalar için Costing Şablonunu Değiştirme...............................................................83 Tornalanmış bir Parçanın Maliyetini Değerlendirme........................................................................84 Kullanıcı Arayüzü...................................................................................................................................85 Hacim Unsurları.....................................................................................................................................85 Bir Hacim Unsurunun Maliyetini Hesaplama....................................................................................86

10 Teknik Resimler ve Detaylandırma............................................................................88
Balonlar..................................................................................................................................................88 Otomatik Balon İşlevi Var olan Balonlarda Çalışır............................................................................88 Otomatik Balon Geliştirmeleri...........................................................................................................92 Balon Metin Alanı Seçenekleri ........................................................................................................92
iv

.....99 Yarıçap................................................................................................................................................130 Görünüm Etiketi Özel Adları.......................................................................94 Yarıçap Ölçümlendirmeleri için Geliştirilmiş Oklar ..................................135 Yönetim Aracı.............................................101 Teknik Resim Görünümleri...............................98 ISO Yarıçap ve Çap Lider Ölçümlendirmeleri................................135 Gecikmiş Durum Bildirimleri ........................................................................................................................................................................................................93 Model ile birlikte Alınmış Tolerans ve Doğruluk Ölçümlendirmeleri Parametriği .........................................................................................126 Revizyon Bulutu ..................................İçindekiler Ölçümlendirmeler..............................................................................................................................................93 Taban Çizgisi Ölçümlendirmelerine Ölçümlendirme Ekleme...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................121 Ağaç Pim Sembolü Desteği...........119 SpeedPak Teknik Resim Desteği.............................................................................................................................................................122 Kesim Listesi Özelliklerini Detaylandırmalara Bağlama...............................................119 Katmanlar................................121 Notu Çalışma Sayfasının Arkasında Göster......................133 eDrawings 64 bit Kurulumlarında Dosya Kaydetme ve Gönderme............................................................94 Uzatma ve Ölçümlendirme Çizgileri üzerinde Daha Fazla Kontrol..120 Katmanlara Atanmış Merkez İşaretleri ve Merkez Çizgileri...........................95 Toleranslı Ölçümlendirmeler Ekleme.................................................................................................................130 SolidWorks'te Görünen SolidWorks eDrawings Biçimlendirmeleri..........102 Teknik Resim Görünümünü Çizime Dönüştürme ..........................................134 12 SolidWorks Enterprise PDM...................105 Teknik Resim Görünümünü DXF veya DWG Dosyası olarak Farklı Kaydetme ............................................131 SolidWorks Tablolarında Geliştirilmiş Hücre Dolgusu......................................................................................................................................................................................121 GTOL..................104 Yeni Kesit Aracı Kullanıcı Arayüzü ..........................134 Mac ve PowerPC için Sürüm Desteği......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................131 Tablolar........127 Sac Levha Büküm Notlarında Yapılan Geliştirmeler........................120 Katman İşlevine Erişimde Yapılan Geliştirmeler..............................122 JIS Kaynak Sembolünde Yapılan Geliştirmeler..................................................134 Stereografik Görüntüleme................120 Diğer Detaylandırmalar................................................................................................................................................................................................. Unsur Kontrol Çerçevesi Altında Notasyona İzin Verir................................................................................................................................................................................................................................................................................104 Yassı Çoğaltma Görünümleri için Yeni Kenar Tipleri...........................................................................................................................................................................................131 Tablo Sütunları Boyutları üzerinde Daha Fazla Kontrol...124 Dolgu Detaylandırma Seçeneği....................................................................................................................................................................................102 Birden Çok Patlatılmış Görünüm...............133 Patlatılmış Görünümler........................................................ Çap ve Pah Bükülü Lider Geliştirmeleri..............................................................................................................................................100 Teknik Resimlerdeki Referans Kütle Merkezi.................................................................................133 eDrawings for iPad..................................135 v ..............132 11 eDrawings.......................................................................................................................130 Metin Alanını Düzenlerken Yakınlaştırma için Fare Tekerini Kullanma.............................................

.....................................................................................................158 Görünüm Ekleme...............................................................................................................................153 Geliştirilmiş Unsur Ağacı.................................................................................................150 13 SolidWorks Flow Simulation.........................................................149 Windows Explorer Sık Kullanılanlar Bağlantıları...........................144 Manuel Olarak Oluşturulmuş Dosya Referansları için Miktarın Belirtilmesi....................................143 İçerir ve Kullanıldığı Yer sekmeleri için Geliştirmeler........................161 Son İşleme Penceresi..........................................................................................................................................................................................................................................144 Bildirim Düzenleyici Güncellemesi ....................................157 15 Model Görünümü........................................165 Montaj Yükseklikleri için Daha Fazla Destek ..169 vi ..........................................................154 Geliştirilmiş Geometri Kullanımı............................................. Yüzey Cilalarını ve Yapıştırmaları Ölçeklendirme............155 Parametrik Etüt Modu.......................................................................................................................................................................................147 Sürümsüz Değişkenler ........................................................................................................................142 Teslim Etme Sırasında SolidWorks Dosyalarını Kapatma..............................................................................................................................154 Düşük Sıcaklıkta Yoğunlaşma............162 SolidWorks'te Modo Görünümlerini Kullanma..........................................................................................157 CATIA Parça ve Ürün Dosyası Alma.....................................................159 Yeni ve Güçlendirilmiş Görünümler.....................................................................................................................................165 Kenar Seçimi Araç Çubuğu Radyuslar için Kullanılabilir......................................................................................................................142 Malzeme Listesi Sekmesi Geliştirmeleri.............................................................................................................153 Eşit Aralıklı Yüzey Akış Çizgisi Algoritması.........164 17 Parçalar ve Unsurlar.........................................................................152 Konfigürasyon Modunu Karşılaştır........................................................................152 Erozyon Grafiği...............................................157 Güçlendirilmiş Alma Performansı...........................................................160 PhotoView 360............................................136 En Son Kullanılanlar Listesi.158 Görünümleri Kopyalama ve Yapıştırma......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................140 Dosya Gezgini ve SolidWorks Eklentisi...................161 PhotoView 360 Seçenekleri....................................................................................................................................................................................................139 İş Akışı Düzenleyicisi Güncellemesi ............................................................................................................................................................................................169 İnce Ekstrüzyonlar için Birden Çok Kontur Seçme.....................159 Kaplama Görünümlerini............................................................................................................166 İnce Ekstrüzyonlar için Daha Fazla Destek ........147 Kullanıcı Bilgisi Açılır Penceresi ........................................................................................................................................................................................................................İçindekiler Paralel İş Akışı Geçişleri ....................................................................................................................156 14 Al/Ver....................................................................................162 16 Hareket Etütleri...........................................................................................................166 Montaj Yüksekliği Oluşturma...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................158 Görünümler........................................................................................................................164 Hareket Etütleri Öğreticileri....................................

...........................................................................................................................................................180 3B Sınırlandırma Kutuları .....................................................189 Şekil Verme Araçları........ Yüzeyler veya Düzlemlerden Geometri Oluşturma..........................171 Çok Gövdeli Parçalarda İlişkili Gövdeleri veya Yüzeyleri Vurgulama.......171 Parçalardaki Kütlesel Özellikler..........................185 Yassılaştırılmış Tesisatlar için Geliştirmeler.....187 P&ID Dosyalarında Tüp Desteği.................................................188 20 Sac Levha......................................................................................180 Ölçümlendirme Çoğaltmalarını Değiştirme .......................................................................................................................................179 Gizli Gövdeleri Göster.............195 vii .....................................175 Çok Gövdeli Kitaplık Unsurları....................................171 Bir Defeature Modelini Orijinal Modele Bağlama......................................................................190 21 SolidWorks Simulation......................................................184 Otomatik Tesisat Aracı Var Olan Geometri Boyunca Tesisatlamayı Destekliyor......................................................................................................................................................................................................................................................................173 Katılar..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................180 3B Sınırlandırma Kutuları Oluşturma ........................................172 Kütle Merkezindeki Nokta...................................................................................171 Delik Sihirbazı ile Saplama Delikleri Ekleme.............................İçindekiler Kozmetik Diş Açmalar Ekleme için Geliştirme...............................184 Güçlendirilmiş Boru Penetrasyonu.......................193 Kirişler..............................................................................................................................................180 Kaynaklı Montajlar...............181 18 SolidWorks Plastics..................172 Parçalardaki Özel Atalet Özellikleri.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................183 19 Tesisat.....................................................................186 Eğim Tanımlama.........................184 Esnek Tüp Tesisatları için Teknik Resimler Oluşturma......................................................................................................................................................................................................................................................194 Engelleyen Yüzleri Algılama...............................................................................193 Temas ...........................................................189 Büküm Notları.....194 Otomatik Temas Seti Algılama ...................................172 Geometriyi Kesişim Aracı ile Değiştirme ...............................................................................................................................................................................................................................190 Çok Gövdeli Parçalar...........................................................................................................................................................................................................................................................194 Kabuk Gövdelerini Kirişe Bağlama..............................................................................................................185 Boru Tesisatlarına Eğim Ekleme ..............................................................................................................................185 Şerit Kablo Tesisatları için Geliştirmeler ...................................................................................................................................................187 Tesisat Bileşen Sihirbazı için Doğrulama Denetimi.......................180 Özel Özellikleri Aktarma................................................................................................................................................179 Ekstrüze Unsurlar için Son Koşulları Seçme..........................................................172 Kütlesel Özellikler İletişim Kutusu................................................................................................................................................195 Artımlı Meshleme ...................................................................................................................................................185 Boru ve Tüp Verilerini Verme İşlemi için Daha Fazla Destek...............................................................183 Plastik Parça ve Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Optimizasyonu......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................200 Kabuk Sonuçları..............................................................................................214 Finansal Etkiyi Görüntüleme...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220 Kasa Hizmeti Yönetimi......................................................220 Verme İşlemini Geçerli Revizyon Şemasındaki Dosyalarla Sınırlandırma.............................................................................................................................................217 TRACI Yöntemindeki Birimler......İçindekiler Arayüz..202 Bir Geçici Sensörü Tanımlama....................................................213 Boyalı Parçaların Çevresel Etkisi...............................200 Seçili Objelerdeki Grafikler......................216 Geliştirilmiş Hesaplama Tutarlılığı..........................196 Hata Mesajları.............................................................................................215 Özel bir Malzemeye Finansal Etki Atama......................................................198 Sonuçlar...................................................................................196 Tasarım Etütlerindeki Malzemeler ..............................................................................................................219 24 SolidWorks Workgroup PDM......................................................................................................207 Konik Eğriler ........................................................214 Malzeme Seçimlerinin Finansal Etkisi ..................220 viii .............................................................................................................................214 Maliyetleri Azaltmak için Benzer Bul İletişim Kutusunu Kullanma.........................................................................................................200 Seçili Gövdeler için Güvenlik Faktörü......................................................................204 Bir Basınçlı Kap için Alt Modelleme Etüdü...........................217 TRACI Etki Değerlendirme Yöntemi .........................................................................................................................................201 Sonuçları Saklama............................................................................................................207 Ölçümlendirmeler..............202 Sensörler...........................213 SolidWorks Sustainability Etüt Ayarlarını Verme........................217 Sustainability Değerlendirmesi için TRACI Yöntemini Kullanma..........................................202 Alt Modelleme ..................................204 22 Çizme.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................203 Alt Modelleme İlkeleri...............................................................................................................................................................................................................................................................................................210 23 Sürdürülebilirlik.....................................................................................218 Benzer Bul İletişim Kutusundaki Birimleri Kontrol Etme.............197 Malzeme bazında bir Düğmenin Tasarım Değerlendirmesi..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eDrawings Professional ve SolidWorks Sustainability SolidWorks'ün ürün isimleridir. Patenti 7. bir lisans altında sağlanmaktadır ve yalnızca bu lisansın şartlarına uygun olarak kullanılabilir veya kopyalanabilir. SolidWorks Ürün ve Hizmetleri için Ürün İsimleri ve Ticari Markalar SolidWorks. SolidWorks Flow Simulation.7202-1 (HAZİRAN 1995) ve 227.940 ve yabancı patentler.590. herhangi bir amaçla çoğaltılamaz veya iletilemez.643) tarafından korunmaktadır.705. 7.D. EP 1. SolidWorks Workgroup PDM. Diğer marka ve ürün adları.055. 7. 7. 48 C. SolidWorks Enterprise PDM. DS SolidWorks'ün.101 (EKİM 1995)’de kullanıldığı anlamıyla bir “ticari kalem”dir ve ABD Hükümeti’ne (a) 48 C.044. önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve Dassault Systèmes SolidWorks Corporation'ın (DS SolidWorks) taahhütlerini oluşturmaz.027. şirketi.R.477. kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. A. elektronik veya mekanik olsun herhangi bir biçimde veya araçla. 6.822.F. SolidWorks Corporation Lisans ve Abonelik Hizmeti Anlaşması'nda belirtilmiştir ve işbu belgede veya içeriğinde belirtilen veya ima edilen hiçbir husus.497. 7.517.706 tarafından korunmaktadır.643.079.219.R. 7. 175 Wyman Street.844.990. söz konusu talebi beş (5) işgünü ix . ve Kanada Patenti 2.R. bir Dassault Systèmes S..502.219.D. A. Beklemede A.611. ve XchangeWorks DS SolidWorks'e ait tescilli markalardır. 6.154.D. patentleri ve yabancı patentler vardır. FloXpress. TİCARİ BİLGİSAYAR YAZILIMI . 3D PartStream. 12.F. 7.B. tescilli ticari markaları ve FeatureManager ortak tescilli ticari markasıdır. Patentleri 5.560.B.B. Patent Uyarıları SolidWorks® 3D mekanik CAD yazılımı. 7. 6. 12. (örn.049.672.7202-4 (HAZİRAN 1995)’te belirtilen politikalar uyarınca Savunma Bakanlığı’nın birimleri tarafından veya adına iktisap edilmek üzere temin edilir.R. 6.571. Hiçbir materyal DS SolidWorks'ün açık yazılı izni alınmadan. 48 C.A. 02451 USA. Mass. Tüm Hakları Saklıdır. 3D ContentCentral.ÖZEL Yazılım.898.B.694.853.D. SolidWorks Simulation.877.Yasal Uyarılar © 1995-2012.712. 7. FeatureWorks.688. 2. TolAnalyst.262. eDrawings.079. 227.558. Waltham. Patenti 7.212’de belirtilen politika uyarınca sivil kurumlar tarafından veya adına iktisap edilmek üzere veya (b) 48 C. eDrawings® yazılımı A.212 (EYLÜL 1995)’de kullanılan anlamlarıyla “ticari bilgisayar yazılımı” ve “ticari yazılım dokümantasyonu”nu kapsayan.238.F.725.F.815. ve eDrawings logosu. bu garantilerde bir değişiklik veya tadilat olarak görülemez veya yorumlanamaz.318. 6. Bu belgede açıklanan yazılım. 7.190 ve JP 3.NET. DS SolidWorks tarafından yazılımı ve dokümantasyona ilişkin verilen tüm garantiler. Bu belgedeki bilgiler ve açıklanan yazılım. Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. ABD hükümetinin herhangi bir kurumundan Yazılım’ın yukarıda belirtilenlerin ötesinde haklarla temin edilmesi yönünde bir talep almanız halinde. 6.027.116.'nin bir tescilli ticari markasıdır. Geometric Ltd. CircuitWorks.906. SolidWorks 2013.184. talebin kapsamını DS SolidWorks’e bildirirsiniz ve DS SolidWorks.318. 7. tek takdir yetkisi kendinde olmak üzere.

Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bir kısmı © 2001-2011 Luxology. Inc. Bu çalışma. Tüm Hakları Saklıdır. Siemens Industry Software Limited. Tüm hakları saklıdır.929.364. Siemens Industry Software Limited. Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Adobe Systems Inc. 6. Bu yazılımın bir kısmı © 1996-2011 Microsoft Corporation. Siemens Industry Software Limited'in sahibi olduğu aşağıdaki yazılımları içermektedir: D-Cubed™ 2D DCM © 2011. Yüklenici/İmalatçı: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Tüm hakları saklıdır. D-Cubed™ 3D DCM © 2011. ve lisans verenleri. Waltham. 175 Wyman Street. 6.639.593.382 A.'ın A. 5. Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bir kısmı © 1998-2011 Geometric Ltd. Professional. 5.866. D-Cubed™ AEM © 2011. Patentlerinin koruması altındadır. Siemens Industry Software Limited. Massachusetts 02451 ABD. Daha fazla SolidWorks® telif hakkı bilgisi için bkz. Tüm Hakları Saklıdır. Distiller ve Reader. Adobe. Tüm hakları saklıdır. Tüm Hakları Saklıdır. D-Cubed™ CDM © 2011. ve Education Ürünleri için Telif Hakları Uyarıları Bu yazılımın bazı bölümleri © 1986-2011 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. x . Adobe PDF logosu.754.563.D.B. Tüm Hakları Saklıdır. Acrobat. Premium. SolidWorks Enterprise PDM Ürünü için Telif Hakkı Uyarıları Outside In® Viewer Technology.D.502.063. D-Cubed™ PGM © 2011. SolidWorks Simulation Ürünleri için Telif Hakkı Uyarıları Bu yazılımın bazı bölümlerinin telif hakkı © 2008 Solversoft Corporation'a aittir. PCGLSS © 1992-2010 Computational Applications and System Integration. Bu yazılımın bir kısmı © 1998-2011 Open Design Alliance. Bu yazılımın bir kısmı © 1995-1998 Jean-Loup Gailly ve Mark Adler. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı 1984-2010 Adobe Systems Inc. patentler bekleniyor. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazılımın bir kısmı © 1998-2001 3Dconnexion. Adobe logosu. LLC.'e aittir.943. 6.'de ve başka ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Bu yazılımın bir kısmı © 2007-2011 DriveWorks Ltd. 6. Siemens Industry Software Limited. Yardım > SolidWorks Hakkında.içinde kabul eder veya reddeder.B. Siemens Industry Software Limited. eDrawings Ürünleri için Telif Hakkı Uyarıları Bu yazılımın bir kısmı © 2000-2011 Tech Soft 3D. Bu yazılımın bir kısmı NVIDIA'nın sahibi olduğu PhysX™ (2006-2010) içermektedir. © 1992-2011 Oracle © 2011. Beklemede Patentler Vardır. SolidWorks Standard.289.

Bu yazılımın bir kısmı © 1995-2010 Spatial Corporation. xi . Bu yazılımın bir kısmı Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanmaktadır.

1 SolidWorks 2013'e Hoş Geldiniz Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • Başlıca Özellikler Başlıca Güçlendirmeler Daha Fazla Bilgi İçin Başlıca Özellikler SolidWorks® 2013. Yeni araçlar. geometrileri daha hızlı bir şekilde modelleyebilir ve doğrulayabilirsiniz. Fender® Musical Instruments Corporation'ın izniyle alınmıştır • Daha verimli işbirliği: Sürümlerin birlikte çalışabilirliğine. var olan ürünlere ve yenilikçi yeni işlevlere geliştirmeler getirmektedir. simüle edin ve SolidWorks işlevlerini ve performansı izleyin. hedeflerinizi karşılayan maliyet etkin tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olur. çoğu müşterilerin isteklerine doğrudan yanıt olan pek çok geliştirme ve güçlendirme içermektedir. aşağıdaki alanlarda simgesini arayın: SolidWorks Temelleri Ölçüm Aracı şu sayfada 30 Oryantasyon İletişim Kutusu şu sayfada 24 Görünüm Seçici şu sayfada 29 12 . üretim maliyeti hesaplamasına ve teknik iletişime yönelik yeni araçlarla birlikte tasarım ve ürün geliştirme süreçleri için işbirliği yelpazesi genişletilmiştir. aşağıdaki temalara odaklanmaktadır: • Daha güçlü tasarım işlevleri: Karmaşık geometriler üzerinde tam kontrol sahibi olarak. Bu kılavuz boyunca. • Yüksek performans ve üretkenlik: Yüksek işlem gücünün avantajını yaşayarak modeller oluşturun. Başlıca Güçlendirmeler SolidWorks 2013'teki başlıca güçlendirmeler. Bu sürüm. Görüntü.

SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da bulunur.SolidWorks 2013'e Hoş Geldiniz Yönetim Kurulum Montajlar SolidWorks CAD Yönetici Kumanda Panosu şu sayfada 38 Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik şu sayfada 33 Zarflar şu sayfada 43 Konfigürasyon Başına Birden Çok Patlatılmış Görünüm şu sayfada 50 Birden Çok Bileşen Ekleme şu sayfada 52 CircuitWorks Konfigürasyonlar ECAD Dosya Unsurlarını Alma ve Verme şu sayfada 63 SpeedPak Grafik Çemberini Devre Dışı Bırakma şu sayfada 74 Üst Öğe Montajından Speedpak Oluşturma şu sayfada 75 SolidWorks Costing Teknik Resimler ve Detaylandırma Tornalanmış Parçalar şu sayfada 82 Teknik Resim Görünümünü Çizime Dönüştürme şu sayfada 102 Model ile birlikte Alınmış Tolerans ve Doğruluk Ölçümlendirmeleri Parametriği şu sayfada 94 Revizyon Bulutu şu sayfada 127 Yeni Kesit Aracı Kullanıcı Arayüzü şu sayfada 105 SolidWorks Enterprise PDM Gecikmiş Durum Bildirimleri şu sayfada 135 Bildirim Düzenleyici Güncellemesi şu sayfada 144 Paralel İş Akışı Geçişleri şu sayfada 136 Kullanıcı Bilgisi Açılır Penceresi şu sayfada 147 Sürümsüz Değişkenler şu sayfada 149 İş Akışı Düzenleyicisi Güncellemesi şu sayfada 140 Parçalar ve Unsurlar 3B Sınırlandırma Kutuları şu sayfada 180 Montaj Yükseklikleri için Daha Fazla Destek şu sayfada 166 İnce Ekstrüzyonlar için Daha Fazla Destek şu sayfada 169 Geometriyi Kesişim Aracı ile Değiştirme şu sayfada 173 Ölçümlendirme Çoğaltmalarını Değiştirme şu sayfada 180 Tesisat Boru Tesisatlarına Eğim Ekleme şu sayfada 186 Şerit Kablo Tesisatları için Geliştirmeler şu sayfada 185 Simülasyon Artımlı Meshleme şu sayfada 195 Alt Modelleme şu sayfada 203 Çizme Sürdürülebilirlik Konik Eğriler şu sayfada 207 TRACI Etki Değerlendirme Yöntemi şu sayfada 217 Tüm özellikler. 13 . SolidWorks Standard. aksi belirtilmedikçe.

yeni menü öğelerinin ve yeni ve değiştirilmiş PropertyManager'ların yanında görünür. Sembol. Online Yardım Sürüm Notları Kullanıcı arayüzüne ilişkin ayrıntılar.SolidWorks 2013'e Hoş Geldiniz Daha Fazla Bilgi İçin SolidWorks hakkında bilgi almak için aşağıdaki kaynakları kullanın: PDF ve HTML olarak Bu kılavuz. Yardım > What's New > İnteraktif'i tıklayın. İnteraktif What's New'ı etkinleştirmek için. PDF ve HTML formatlarında mevcuttur. Yardım > What's New > What's New Örnekleri'ni tıklayın. 14 . bu kılavuzun bir güçlendirmeyi açıklayan bölümünü görüntülemek için sembolünü tıklayın. What's New Örneklerini açmak için. What's New Örnekleri What's New Örnekleri. Ürünlerimizdeki son değişiklikler hakkında bilgiler sağlar. Aşağıdaki What's New öğeleri tıklayın: • Yardım > What's New > PDF • Yardım > What's New > HTML İnteraktif What's New SolidWorks'te. ürünlerimize ilişkin eksiksiz bilgiler içerir. numuneler ve örnekler dahil. o sürümde en başta gelen geliştirmelerin nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler sağlamak için her büyük sürümle birlikte güncellenir.

SolidWorks Tools altında bulunur. Özelleştir iletişim kutusunda. Bir düğmeyi kısayol çubuğundan kaldırmak için. bir komut grubunu seçin ve istediğiniz düğmeleri kısayol çubuğuna sürükleyin. Araç çubuğu için. 2. aşağıdakilerden birini tıklayın: • Parça • Montaj • Teknik Resim • Çizim Kısayol çubuğu görünür. bir kırmızı X simgesi görünene dek düğmeyi grafik alanına sürükleyin. Kısayol çubukları açık bir parçada. Bir kısayol çubuğunu özelleştirmek için: 1. teknik resimde veya çizimde S tuşuna bastığınızda görüntülenir. SolidWorks Tools aşağıdaki araçları içerir: 15 . 3. Görev Bölmesinin SolidWorks Kaynakları sekmesinde.2 Kullanıcı Arayüzü Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Kısayol Çubuklarını Özelleştirme Sorun Giderme ve Yönetim Araçlarına Daha Kolay Erişim FeatureManager Tasarım Ağacı CommandManager Sekmelerini Kaydırarak Gezinme Kısayol Çubuklarını Özelleştirme Kısayol çubuklarını özelleştirme işlevi geliştirilmiştir.. montajda. Sorun Giderme ve Yönetim Araçlarına Daha Kolay Erişim Sorun giderme ve yönetim araçları. Kısayol Çubukları sekmesinde. Araçlar > Özelleştir öğesine tıklayın veya kısayol çubuğunu sağ tıklayıp Özelleştir'i tıklayın.

Kullanıcı Arayüzü SolidWorks Rx Sisteminizi analiz eder. Sık Kullanılanlar klasörünü ayrıca işbirliği sırasında diğer ekip üyelerinin gözatmasını istediğiniz unsurları vurgulamak için de kullanabilirsiniz. öğe parçadan veya montajdan kalıcı olarak silinir. Bir unsuru Sık Kullanılanlar klasöründen kaldırmak için. SolidWorks Performans Testinizin sonuçlarını diğer kullanıcılarla karşılaştırmalı olarak bildirir. Sık Kullanılanlar klasöründeki bir öğeyi sağ tıklayıp Sil'i tıklarsanız. Performans Kıyaslaması Testi Puanımı Karşılaştır Ayarları Kopyala Sihirbazı Ayarları Kopyala Sihirbazı. Sık Kullanılanlar klasörünü gizlemeyi ya da göstermeyi seçebilirsiniz. bilgisayarlara veya profillere kaydeder. olası çözümler önerir ve teknik destek personelinin sorunları tanılamasına yardım edebilecek verileri toplar. Ayarları Kopyala Sihirbazı'nı ayrıca Araçlar menüsünden de çalıştırabilirsiniz. diğer kullanıcılarla karşılaştırır ve puanınızı paylaşmanızı sağlar. sistem ayarlarını kullanıcılara. öğeyi sağ tıklayın ve Sık Kullanılanlara Ekle'yi tıklayın. Bir öğeyi Sık Kullanılanlar klasörüne eklemek için. Bu araç. Kullanıcı Ayarlarını Kaydetme ve Geri Yükleme şu sayfada 38. 16 . Sistem performansını analiz eder. unsuru sağ tıklayın ve Sık Kullanılanlardan Kaldır'ı tıklayın. abonelik müşterileri tarafından kullanılabilir. çizimleri ve referans geometriyi FeatureManager® tasarım ağacındaki Sık Kullanılanlar klasörüne ekleyebilirsiniz. Sık Kullanılanlar klasörü ile çok uzun bir unsur ağacına sahip bir parça veya montajdaki öğelere kolaylıkla erişebilirsiniz. Araçlar > Seçenekler > FeatureManager altında. FeatureManager Tasarım Ağacı FeatureManager Tasarım Ağacı Sık Kullanılanları Yaygın şekilde kullanılan unsurları. Bkz. geri yükler ve yayar.

Sık Kullanılanlar klasöründe bir öğeyi yeniden adlandırırsanız. eğriler. kullanıcı tarafından oluşturulan klasörler hariç olmak kaydıyla normal FeatureManager tasarım ağacı işlevlerinin tümü mevcuttur. FeatureManager tasarım ağacını unsurları hiyerarşik sıra yerine oluşturuldukları sırayla gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. bu öğenin FeatureManager tasarım ağacındaki diğer tüm örnekleri de bu yeni adla görüntülenir. Bunun yerine. oluşturuldukları sırayla gösterilirler. aynı parça Normal Görünümde ve Düz Ağaç Görünümünde gösterilmektedir. Aşağıdaki unsurlar Düz Ağaç Görünümünde öğeleri emmeye devam eder: • • • • • • • • • • • Basit delik Delik Sihirbazı deliği Montaj yüksekliği Dudak/Oluk Yakalama kancası oluğu Menfez Yakalama kancası Sac levha unsuru Kitaplık unsuru Kaynaklı montaj yapısal elemanı Çizim bloğu Aşağıdaki örnekte. FeatureManager tasarım ağacında sağ tıklayın ve Ağaç Görünümü > Düz Ağaç Görünümünü Göster'i tıklayın. FeatureManager Tasarım Ağacı Görünümleri Parça belgelerinde. sadece emilmemiş öğeler bulunmaz. 17 . Düz Ağaç Görünümünde. Düz Ağaç Görünümünde. Düz Ağaç Görünümü sadece parçalarda kullanılabilir. öğenin ağaç içerisinde göründüğü tüm konumlara yansıtılır. Örneğin.Kullanıcı Arayüzü Sık Kullanılanlar klasöründe bir öğe üzerinde yaptığınız tüm değişiklikler. 2B çizimler ve 3B çizimler bunlara referans veren unsurlara emilmez. Düz Ağaç Görünümünde unsurları yeniden sıralayarak tasarım amacını değiştirebilirsiniz. Düz Ağaç Görünümünde.

CommandManager Sekmelerini Kaydırarak Gezinme CommandManager sekmelerini kaydırarak gezinmek için Ctrl+Page Up ve Ctrl+Page Down tuşlarını kullanın. Önceki sürümlerde olduğu gibi. yazılım üst öğe-alt öğe ilişkilerini ihlal eden işlemleri önler. Bir klasörü ve tüm alt klasörlerini genişletmek veya daraltmak için. Klasörlere uygulanabilen tüm komutlar alt klasörlere de uygulanabilir. çizimler unsurlara emilmiştir. Araçlar > Özelleştir'i ve ardından Klavye sekmesini tıklayarak kısayol tuşlarını değiştirebilirsiniz. Bir alt klasör oluşturmak için. Ağaçtaki herhangi bir seviyeden ilave öğeleri alt klasöre sürükleyip bırakabilirsiniz. Bir klasöre bir komutu uygularken. 18 . Uzun FeatureManager tasarım ağaçlarını düzenlemek için birden çok klasör katmanı kullanabilirsiniz. üst öğe klasörüne sağ tıklayın ve Öğeyi Genişlet veya Öğeyi Daralt komutunu tıklayın. Bir alt klasörün üst öğe klasörünü genişletirken veya daraltırken söz konusu alt klasörün genişletilmiş veya daraltılmış durumunu muhafaza etmek için. bir klasör içindeki bir veya birden çok öğeyi seçin. Önceki sürümlerde olduğu gibi. hala devam eden Delik Sihirbazı delikleri hariç olmak kaydıyla öğeler oluşturuldukları sırayla gösterilir. FeatureManager Tasarım Ağacındaki Alt Klasörler Parçalarda ve montajlarda . sağ tıklayın ve Tümünü Genişlet veya Tümünü Daralt komutunu tıklayın. FeatureManager tasarım ağacında alt klasörler oluşturabilirsiniz.Kullanıcı Arayüzü Normal Görünüm: Öğeler hiyerarşik olarak Düz Ağaç Görünümü: Çizimleri emmeye görüntülenir. söz konusu komut klasörün alt klasörlerine de uygulanır. alt klasörler ve bunların içinde bulunan öğeler de dahil olmak üzere klasör içindeki tüm öğeler pasifleştirilir. bir klasörü pasifleştirdiğinizde. sağ tıklayın ve Yeni Klasöre Ekle'yi tıklayın. Örneğin.

install_dir\api\redist dizinindedir. ana birlikte çalışabilirlik montajlarının SolidWorks VSTA (VB.0. • Bir ekleme noktasıyla birlikte form verme aracı unsuru oluşturma. • Sürükleme oku manipülatörü hareket ettirilirken bir cetvel görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlama.NET and C#) makroları ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmış sürümüdür. Bu sürüm.0 ile oluşturulmuş SolidWorks ana birlikte çalışabilirlik montajları install_dir\api\redist\CLR2 dizinindedir.3 SolidWorks Temelleri Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • • • • • • Uygulama Programlama Arayüzü Kayıt Anımsatıcısını Kontrol Etme Dokümantasyon Denklemler Görünümleri Manipüle Etme Ölçüm Aracı Dosya Açma . Diğer başlıca güçlendirmeler şunlardır: • Kozmetik kaynak parçaları ekleme ve unsur verilerine ve klasörlerine erişme. düzenlemek ve çalıştırmak için SolidWorks'te kullanılan programlama dillerinden biri olan Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA) programlama dili hem 32 bit hem de 64 bit verileri destekleyecek şekilde yükseltilmiştir. • Bağlantı noktalarının yön vektörlerini alma. • Microsoft . • Tek yönlü sürükleme oku manipülatörünün uzunluk = 0 değerini geçtiğinde yön değiştirmesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlama. • SolidWorks Costing ve SolidWorks Sustainability uygulamalarının her ikisi de API'ler içerir.NET Framework: • Sürüm 2. 19 . • Sürüm 4.Hızlı Filtre Düğmeleri Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik SolidWorks Seçeneklerini Arama Dosya Açarken SolidWorks Sürümünü Seçme SolidWorks Sesleri SolidWorks'ün Başlatılması Konfigüre Edilmiş Parçalar Eklerken Özel Özellikleri Aktarma Uygulama Programlama Arayüzü SolidWorks 2013 aşağıdaki işlevleri içerir: • Makroları kaydetmek.

SolidWorks Temelleri

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bir makro unsuruna görünüm ölçümlendirmeleri ekleme. Malzeme görünümünün uygulanıp uygulanmayacağını ayarlama. Teknik resimlere revizyon bulutu detaylandırmaları ekleme. Etkin çizimde bir konik eğri oluşturma. Sac levhadaki bir bükümün yönünü alma. Arka planda işleme seçeneğini ayarlama ve teknik resimler için arka planda işleme olaylarını yönetme. Teknik resim çalışma sayfası etkinleştirme olaylarını yönetme. Geri Al işlemlerini gizleme. Numaralandırma tipini belirtme ve detaylı kesim listesinin girintili Malzeme Listesi tablolarında görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlama. Açılır FeatureManager tasarım ağacının durumunu öğrenme veya ayarlama. Bir bileşeni montaja kaydederek sanallaştırma. Doğrusal ve dairesel unsur çoğaltmalarının tek tek örneklerini değiştirme. Bir kesit görünümünün benzersiz adını belirleme. Büyük Tasarım Gözden Geçirme modunda açılmış montajlardaki değiştirilmemiş bileşenlerin şeffaflık düzeyini öğrenme veya ayarlama. Etkin konfigürasyon için parçaların veya gövdelerin tüm yüzlerini ve belirtilen bir eşik değerini içeren bir SpeedPak konfigürasyonu oluşturma. Görünümleri panoya kopyalama ve yüzlere, unsurlara, gövdelere, bileşenlere ve parçalara uygulama. Sac levha parçaların teknik resimlerindeki büküm etiketlerini birleştirme. Sac levha parçaların teknik resim görünümlerindeki büküm notlarının metin formatını öğrenme veya ayarlama. Çalışma sayfası formatında bulunan seçili bir notu, teknik resim çalışma sayfasının altına gönderme. Bir sac levha parçasının tüm kesim listesi öğesi özelliklerini içeren bir not ekleme.

Son güncellemeler için bkz. SolidWorks 2013 API Help Release Notes.

Kayıt Anımsatıcısını Kontrol Etme
Kaydet duyurusunun ne kadar süreyle görüntüleneceğini kontrol edebilirsiniz. Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Yedekle/Kurtar'ı tıklayın ve Kaydet duyurusu altında, Automatically dismiss after n seconds (n saniye sonra otomatik olarak kaldır) için bir değer girin.

Dokümantasyon
Hareket Etütleri Öğreticileri
İki yeni Hareket Etütü öğreticisi var: Hareket Analizi Gereksizlikler ve Yol Boyunca Hareket.

20

SolidWorks Temelleri

Denklemler
Doğrudan Denklem Girişi
Birçok unsur için, denklemleri sayısal girişlere izin veren PropertyManager alanlarına doğrudan girebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Denklemler, Global Değişkenler ve Ölçümlendirmeler iletişim kutusuna girmeden global değişkenler, fonksiyonlar ve dosya özellikleri içeren denklemler oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, bu özelliğin kullanılabileceği yerler listelenmiştir: Parça Unsurları Ekstrüze Yükseklik/Taban Ekstrüzyon ile Kesme Basit Delik Döndürülmüş Yükseklik/Taban Döndürme ile Kesme Radyus Pah Kabuk Feder Draft Taban Flanşı Kenar Flanşı Doğrusal Çoğaltma Dairesel Çoğaltma Eğri ile Çoğaltma Ekstrüze Yüzey Döndürülmüş Yüzey Radyus Yüzeyi Montaj Unsurları Ekstrüzyon ile Kesme Döndürme ile Kesme Radyus Pah Delik Doğrusal Çoğaltma Dairesel Çoğaltma

Örneğin, Ekstrüze Yükseklik/Taban unsuru PropertyManager'ında, denklemleri aşağıdaki alanlara girebilirsiniz: • • • • Yön 1 ve Yön 2' için Derinlik alanları Yön 1 ve Yön 2 için Draft alanları İki tip yön içeren bir İnce Unsur'un Kalınlık alanları Öteleme Uzaklığı alanı

Sayısal giriş alanında bir denklem oluşturmak için, alana = (eşittir işareti) yazarak denkleme başlayın. Global değişkenler, fonksiyonlar ve dosya özellikleri için seçeneklerin yer aldığı bir açılır liste görüntülenir.

21

SolidWorks Temelleri

Denklemler içeren sayısal giriş alanları denklemin kendisini ya da denklemin değerlendirilen değerini görüntüleyebilir. Alanın başında görünen Denklemler veya Global Değişken

düğmesini tıklayarak denklem ve değer arasında geçiş yapabilirsiniz. Değerlendirilmiş bir değeri, girdi alanında görüntülendiği sırada değiştiremezsiniz fakat denkleme geçiş yapıp ardından denklemi düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. PropertyManager'da, Denklemler iletişim kutusunda ya da Değiştir iletişim kutusunda oluşturduğunuz ya da düzenlediğiniz denklemler, tüm alanlara yansıtılır.

Spin Oklarını Kullanarak Değerleri Artış Adımlarıyla Değiştirme
Bir sayısal giriş alanının ucunda görünen spin oklarını kullanarak denklemlerdeki değerleri hızlı bir şekilde adımlarla artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki tuşları ya da tuş kombinasyonlarını kullanın: • Değeri 10'luk adımlarla değiştirmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşunu tıklayın. Örneğin, değer 10,00 mm ise, değeri 20,00 mm'ye artırmak için Yukarı ok tuşunu tıklayın. • Değeri 1'lik adımlarla değiştirmek için Alt+Up veya Alt+Down tuşlarına basın. Değer 10,00 mm ise, Alt+Up tuşlarına basıldığında değer 11,00 mm'ye yükselir. • Değeri 100'lük adımlarla değiştirmek için Ctrl+Up veya Ctrl+Down tuşlarına basın. Değer 10,00 mm ise, Ctrl+Up tuşlarına basıldığında değer 110,00 mm'ye yükselir. Değer Kutusu Artışı birimleri, Sistem Seçenekleri'nde belirtilen ayarlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Pah PropertyManager'ında Denklemleri Kullanma
Denklemleri kullanarak bir modelin kenarlarına eğim verebilirsiniz. 1. install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\simple_frontplate.sldprt dosyasını açın. 2. FeatureManager tasarım ağacında, Denklemler klasörüne sağ tıklayın ve Denklemleri Yönet'i seçin. Denklemler iletişim kutusu iki global değişken ve üç denklem listeler. 3. Denklemler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın. 4. Pah simgesini (Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle > Unsurlar > Pah öğesini tıklayın. 5. PropertyManager'da, Pah Parametreleri'nin altında, aşağıdakileri yapın:

22

SolidWorks Temelleri

a) Grafik alanında, Tepe Noktasının Kenarları ve Yüzleri kenarını seçin.

için ön yüzün dört

b) =pah yazarak Uzaklık

öğesinde yeni bir global değişken oluşturun ve giriş

alanında öğesini tıklayın. c) Değeri 10 mm'den 6 mm olarak değiştirin. d) = Açı yazın. Açılır menüden bir Fonksiyonlar > sin() öğesini seçin. Ardından öğesini tıklayın.

sin(90)*10 yazın ve giriş alanında Alanda Denklemler düğmesi arasında geçiş yapmak için

görüntülenir. Denklem ve değer görünümü öğesini tıklayın.

6.

öğesini tıklayın.

"Pah" global değişkeni ve açı denklemi Denklemler iletişim kutusunda listelenir. Bir global değişkeni ya da denklemi PropertyManager'dan kaldırmak için, giriş alanını tıklayın ve Sil öğesini tıklayın.

Denklem Alma Güçlendirmeleri
Metin (.txt) dosyalarına ek olarak, virgülle ayrılmış (.csv) ve Microsoft Excel® (.xls ve .xlsx) dosyalarından denklemler alabilirsiniz.

Ölçü Birimleri için Daha Fazla Destek
Global değişkenler için ve global değişkenleri tanımlayan değerler ve denklemler için ölçü birimlerini belirtebilirsiniz. Birimleri ölçümlendirmeler için Denklemler ve Değiştir iletişim kutularından ve denklemleri destekleyen PropertyManager'lardan tanımlayabilirsiniz. Denklemler iletişim kutusundan ölçü birimleri atadığınızda, bir belgenin ölçü birimi özelliğini değiştirmeniz halinde denklemleri düzenlemeniz gerekmeyecektir. Ayrıca, farklı ölçü birimlerine sahip karışık değerler içeren denklemler oluşturmanızı sağlar.

23

özel görünüm listesinden Büyük Tasarım Gözden Geçirme modunda oluşturulmuş anlık görüntülere de erişebilirsiniz.087 inç olarak değerlendirilir. Oryantasyon iletişim kutusu artık standart görünümler için Heads-up Görünümü araç çubuğuyla aynı düğme setini paylaşmaktadır. Belgenin ölçü birimini milimetre olarak değiştirirseniz. Oryantasyon iletişim kutusunu etkinleştirmek için. bkz. otomatik tamamlama özellikli listeler denklemdeki her bir değere geçerli bir ölçü birimi atamanıza yardımcı olur. simgesini (Heads-up Görünümü araç çubuğu) ve Daha Çok Seçenek View Selector (Görünüm Seçici) ve Oryantasyon İletişim Kutusunu Kullanma Bu örnekte. Ayrıca. Oryantasyon iletişim kutusu ayrıca Görünüm Seçici öğesine erişim sağlar. üç farklı ölçü biriminden değerler içermektedir. Belgenin ölçü birimi inç ise. Denklem ve Değiştir iletişim kutularında. Uzunluk otomatik olarak 2593 mm olarak değerlendirilir. Görünüm Seçici ve Oryantasyon iletişim kutusunu kullanacaksınız: 24 . boşluk tuşuna basın veya Görünüm Oryantasyonu öğesini tıklayın. Uzunluk adlı bir global değişken oluşturup bunu şu denklemle tanımlayabilirsiniz: =100 inç + 3 mm + 5 cm. Denklem. Görünüm Seçici şu sayfada 29. İlk olarak. standart görünümleri güncellemek ve bir özel görünümü SolidWorks'e kaydetmek için Görünüm Seçici ve Oryantasyon iletişim kutusunu kullanacaksınız. Uzunluk 102. İzometrik. Aksonometrik Görünümler bir açılır listede görüntülenir.SolidWorks Temelleri Örneğin. görünümleri manipüle etmek. Denklemi düzenlemeniz ya da parça boyutunun değişeceğinden endişelenmeniz gerekmez. Görünümleri Manipüle Etme Oryantasyon İletişim Kutusu Özel görünümler oluşturup bunları SolidWorks'e kaydederek kayıtlı görünümleri farklı belgelerde yeniden kullanabilirsiniz. trimetrik veya dimetrik görünümü seçmek için simgesini tıklayın. Daha fazla bilgi için. Görünüm Seçici simgesini tıklayın.

3.sldprt dosyasını açın. install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\RobotArm. Görünüm Seçici simgesini tıklayın.SolidWorks Temelleri 1. 25 . 4. 5. Görünüm Seçici etkinleştirilir. karşılık gelen yüzler Görünüm Seçici öğesinde dinamik olarak vurgulanır. İmleci Oryantasyon iletişim kutusundaki düğmelerin üzerine getirdiğinizde. Diyagonal görünümlerden birini seçin. 2. Görünüm Seçici öğesinden arkadan görünümü seçin veya Oryantasyon iletişim kutusunda Geri öğesini tıklayın. Oryantasyon iletişim kutusu görüntülenir. Boşluk çubuğuna basın veya Görünüm > Değiştir > Oryantasyon'u tıklayın. Görünüm Seçici öğesini etkinleştirmek için Ctrl tuşunu basılı tutup boşluk çubuğuna basın. Oryantasyon iletişim kutusu kapanır ve model eski görünüme dönüştürülür.

Yazı Tipi'ni tıklayın. 2. Boşluk çubuğuna basın. 4. Yazılım geçerli görünümü atamak istediğiniz standart görünümü seçmenizi ister. Standart Görünümleri Güncelle öğesine tıklayın. öğesine Görünüm Seçici etkinken. 5. Oryantasyon iletişim kutusunu açtığınızda otomatik olarak açılır. Uyarı iletişim kutusunda Evet'i tıklayın. Standart görünümler geçerli görünüm önden görünüm olarak ayarlanmış şekilde güncellenir. 26 . 1. Oryantasyon iletişim kutusunu iğnelemek için 3. Görünüm Seçici öğesini devre dışı bırakmak için tıklayın. Model üst görünüme döndürülür. Üst simgesini tıklayın. 6.SolidWorks Temelleri Standart Görünümlerin Güncellenmesi Standart görünümleri güncellemek için Oryantasyon iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. öğesini tıklayın. Bir Özel Görünümü SolidWorks'e Kaydetme Bir özel görünüm oluşturup kaydederek bu görünümü diğer belgelerde kullanabilirsiniz.

Yalnızca onay kutusuna tıklayıp görünüm adına tıklamazsanız. 2. Yeni Görünüm öğesine tıklayın.sldprt belgesini açın 6. görüntüsü görünür. install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\RobotLeg. Görünümünüz Oryantasyon iletişim kutusunda görünecektir.SolidWorks Temelleri 1. SolidWorks'e Kaydet öğesini tıklayın. İletişim kutusunda. İmleci. Küçültülmüş kaydedilen görünümler listesine eklenir fakat model görünüme dönmez. Oryantasyon iletişim kutusuna eklenir ve model kaydedilen görünüme döner. Kaydedilen Görünümler'i ve Küçültülmüş'ü tıklayın. Küçültülmüş'ün yanında. Oryantasyon iletişim kutusunda. Modeli şekilde gösterildiği gibi döndürün. 4. 3. görünüm adı için Küçültülmüş yazın ve Tamam'ı tıklayın. Görünümü kaydetme veya silme seçenekleri görünür. 5. Oryantasyon iletişim kutusunda Küçültülmüş öğesinin üzerine getirin. Oryantasyon iletişim kutusunu açmadan güncelleyebilirsiniz. Standart görünümleri güncellemek için: 27 . SolidWorks belgelerinde kullanılabilir olduğunu gösteren. Artık standart görünümler ve oluşturduğunuz özel görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Oryantasyon İletişim Kutusunu Kullanmadan Standart Görünümleri Güncelleme Standart görünümleri. Küçültülmüş.

Dikey eksen. Uyarı iletişim kutusunda Evet'i tıklayın. Y ekseni çevresinde kilitlenir ve zemin X eksenine paraleldir. Döndürmenin dikey ekseni. Oryantasyon İletişim Kutusunu Kullanmadan Standart Görünümleri Güncelleme şu sayfada 27. Zemin altında. bu görüntü oyuncak kepçe makinesinin önden görünümünü göstermektedir. önden görünümü değiştirebilirsiniz. Sahne zeminin farklı şekilde hizalamak için. Örneğin. Sahne zemini. önden görünüme göre kilitlenir. Grafik alanında sağ tıklayın ve Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla öğesine tıklayın. sahne zemini alt görünüm düzlemi ile hizalıdır.SolidWorks Temelleri 1. 2. Varsayılan olarak. Grafik alanına sağ tıklayın ve Sahne zemini çevresinde döndür'e tıklayın. noktalı kırmızı ok kilitli döndürme eksenini gösterir: 28 . Modelinizin önden görünümü çevresinde döndürmek istediğiniz dikey eksen ile eşleşmiyorsa. Bu. modelin yatay düzlemde yana yatmasını ve devrilmesini önler ve modelin bir zemin üzerinde olduğu izlenimini uyandırır. Görünüm Döndürme Görünüm döndürme sırasında önden görünüme göre dikey ekseni kilitleyebilirsiniz. Menüden istediğiniz görünümü seçin. DisplayManager'da sahneyi sağ tıklayın ve Sahneyi Düzenle'yi tıklayın. Yeri şununla hizala seçenekleri arasından bir seçim yapın. Aşağıdaki görüntüde. Bkz. zemin yansımaları ve gölgeleri güncellenir. alt görünüm düzlemi ile hizalı olacak şekilde otomatik olarak güncellenir.

aşağıdaki görüntüde. üst ve izometrik görünümleri seçildiğinde nasıl görüneceğini görmenize yardımcı olur. Örneğin. Bununla birlikte.SolidWorks Temelleri Y ekseni. ön. dikey eksen değişebilir Görünüm Seçici Model görünümlerini bağlam içinde ayarlamak ve seçmek için Görünüm Seçici özelliğini kullanabilirsiniz. arka. varsayılan olarak dikey eksendir. modelinizin sağ. 29 . standart görünümleri güncellerseniz. Görünüm Seçici. Ctrl tuşunu basılı tutarak Boşluk çubuğuna basın veya Oryantasyon iletişim kutusundan Görünüm Seçici öğesini tıklayın. alt izometrik görünüm vurgulanmıştır. sol. Görünüm Seçici ayrıca ilave standart ve izometrik görünümler seçmenize olanak tanır.

bir yayın veya çemberin merkezi ile diğer bir yayın veya çemberin dış kenarı arasındaki uzaklığı ölçebilirsiniz. Merkez. bkz. Yay/Daire Ölçümleri Özel yay koşulları içeren ölçümler oluşturabilirsiniz. model yüzleri ve kenarlarına ve ayrıca orta noktalara. Örneğin. Kullanıcı Arayüzü Geçerli ölçümden bir sensör oluşturma seçeneğini göstermek üzere simgesi ile değiştirilmiştir. maksimum. Yalnızca bir koordinat sisteminin olduğu durumlarda XYZ Göreceli simgesi. çeyrek noktalarına ve kesişimlere yakalamayı destekler. Noktadan Noktaya Modu Modelinizdeki iki nokta arasındaki uzaklığı ölçebilirsiniz. minimum ve özel uzaklıklar arasında geçiş yapmak için grafik alanındaki Ölçüm bilgileri üzerindeki açılır menüleri kullanın. 30 .SolidWorks Temelleri Seçildiğinde. Son Kullanılan Ayarlar Ölçüm aracı. Ölçüm Aracı Ölçüm Aracı'nın işlevleri ve kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Bu mod. en son kullanımda geçerli olan ayarları muhafaza eder. View Selector (Görünüm Seçici) ve Oryantasyon İletişim Kutusunu Kullanma şu sayfada 24. öğesi görünmez. Geçmiş SolidWorks'ün geçerli oturumu sırasında yapılan ölçümleri görüntülemek için Geçmiş öğesini tıklayın. model alt izometrik görünüme döner: Görünüm Seçici'yi kullanan bir What's New Örneği için.

2. Ölçüm. 4. 5. Ölçüm. 31 . İmleci bir kenarın üzerine getirdiğinizde. 1. Ölçüm tıklayın. grafik alanında ve Ölçüm iletişim kutusunda görünür. Kavramanın düz yüzünün üst kenarının orta noktasını ve ardından karşı kenarın orta noktasını seçin.SolidWorks Temelleri Noktadan Noktaya Modunda Ölçüm Yapma Model üzerinde farklı yerlerdeki iki yüz arasındaki uzaklığı karşılaştırmak için Noktadan Noktaya modunu kullanabilirsiniz. Noktadan Noktaya öğesini tıklayın. simgesine (Araçlar araç çubuğu) tıklayın veya Araçlar > Ölçüm öğesine 3. install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\clip. çizimlerde olduğu gibi orta nokta görünür ve seçilebilir. grafik alanında ve Ölçüm iletişim kutusunda görünür. Gerekirse modeli döndürerek kavramanın düz yüzlerinden birinin merkezine yakın bir noktayı ve ardından diğer düz yüzün merkezine yakın bir noktayı seçin. 6. Ölçüm iletişim kutusunda.sldprt dosyasını açın. Geçerli ölçümü temizlemek için grafik alanını tıklayın.

Aşağıdaki değerleri ayarlayın: a) İlk Yay Durumu altında. Geçerli ölçümü temizlemek için grafik alanını tıklayın. İstediğiniz dosya türünü görmek için ilgili Hızlı Filtre düğmelerini tıklayın. modeli alt yüzünü görebileceğiniz şekilde döndürün. Örneğin. Ölçüm aracında Yay/Daire Uzaklık simgesini tıklayın. 2. 1. İki deliğin kenarlarını tıklayın. Minimum Uzaklık öğesini seçin. Parçaları ve montajları 32 . Dosya Açma . 6.Hızlı Filtre Düğmeleri Aç iletişim kutusundaki Hızlı Filtre düğmeleri yaygın şekilde kullanılan SolidWorks dosya türlerine hızlı erişim sağlar. Özel bir yay durumu atamak için. İki Daire Arasındaki Uzaklığı Ölçme Maksimum. 8. Merkez Uzaklığı öğesini seçin. Minimum ve Özel Uzaklıkları kullanarak iki daire arasındaki uzaklığı ölçebilirsiniz. 4. sadece parçaları görüntülemek için Parçaları Filtrele öğesine tıklayın. Ölçüm. simgesini ve Özel 5. SolidWorks'ün bu oturumu sırasında yapılan tüm ölçümleri görüntülemek için Ölçüm Geçmişi öğesini tıklayın. Merkez. grafik alanında ve Ölçüm iletişim kutusunda görünür. Noktadan Noktaya modundan çıkmak için Noktadan Noktaya öğesini tıklayın. Ölçüm aracını kapatın. 3. Ölçüm iletişim kutusu açıkken. b) İkinci Yay Durumu altında.SolidWorks Temelleri 7. Maksimum ve Minimum Uzaklık arasında geçiş yapmak için grafik alanındaki ölçüm bilgileri üzerindeki aşağı okunu tıklayın.

SolidWorks 2013 dosyaları. bir SolidWorks 2014 dosyasını SolidWorks 2012 Service Pack 5'te açamazsınız. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te açılmış bir SolidWorks 2013 dosyası ile gerçekleştirilemez. tüm FeatureManager tasarım ağacı verileri kullanılabilir. Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik SolidWorks 2013 parçalarını ve montajlarını SolidWorks 2012 Service Pack 5'i kullanarak açabilirsiniz. FeatureManager tasarım ağacı verilerini gerektiren işlemler. Birlikte çalışabilirlik yalnızca birbirini takip eden sürümlerde desteklenmektedir. öğesini ve ardından Montajları Filtrele Üst Seviye Montajları Açma Montajlar ve alt montajlar içeren bir klasörünüz varsa. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız özetlenmektedir: 33 . Bununla birlikte. Yalnızca üst seviye montajları görüntülemek için Üst Düzey Montajlarını Filtrele simgesini tıklayın. Örneğin. Aşağıdaki tabloda. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te açıldığında dosyalar sınırlı işlevselliğe sahip olur. SolidWorks 2013 Service Pack 5'te SolidWorks 2014 dosyalarını açabileceksiniz. Sonraki bir sürümde oluşturulmuş dosyalar. önceki sürümde açıldığında salt-okunur modda görüntülenir. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te açıldığında FeatureManager tasarım ağacı verilerinin büyük bir kısmını içermez.SolidWorks Temelleri görüntülemek için. sadece üst seviye montajları görüntülemek için bir hızlı filtre düğmesi kullanabilirsiniz. sonraki bir sürümde oluşturulmuş dosyaları önceki sürümün Service Pack 5'inde açabilirsiniz. bu işlem biraz zaman alabilir. Klasörde çok fazla sayıda dosya varsa. Parçaları Filtrele öğesini tıklayın. SolidWorks 2012'den itibaren geçerli olmak üzere. yazılımınızı SolidWorks'ün sonraki sürümüne yükselttiğinizde. Örneğin. SolidWorks 2013 dosyaları.

34 . veya alt montajı ile parçaları gibi • Malzemeleri görüntüleme SolidWorks 2012 veya FeatureManager tasarım SolidWorks 2013 parça veya SolidWorks 2013 ağacı verilerine erişme. şunları yapabilirsiniz: Teknik Resimler: SolidWorks 2012'de bazı sınırlandırmalarla birlikte SolidWorks 2013 parçalarının ve montajlarının teknik resimlerini oluşturabilirsiniz. montaj ilişkisi kurma. • SolidWorks 2013 parçasının veya alt montajının varsayılan düzlemlerini ve orijinlerini görüntüleme ve referans verme. • Model öğeleri ekleme.SolidWorks Temelleri Parçalar ve Montajlar: SolidWorks 2012'de açılmış bir SolidWorks 2013 parçası veya montajı ile şunları yapabilirsiniz: Montajlar: Bir SolidWorks 2012 montajında. • Kaynaklı montaj kesim • Kütlesel Özellikleri ve Özel • SolidWorks 2013 bileşeni listeleri ve kaynak Özellikleri görüntüleme. • SolidWorks 2012 montajının. • SolidWorks 2013'ten bileşenleri aynalama ve çoğaltma. • SolidWorks 2013 bileşenlerini pasifleştirme ve aktifleştirme. Bir SolidWorks 2012 montajında. 2013 teknik resimlerini • SolidWorks 2012 ve SolidWorks 2012 SolidWorks 2013 Service Pack 5'te bileşenlerini içeren bir açamazsınız Malzeme Listesi ekleme. SolidWorks 2013 alt montajındaki montaj ilişkilerini veya bileşenleri düzenleyemezsiniz. SolidWorks 2013 parçaları ve alt montajları ile birlikte çalışabilirsiniz. • SolidWorks 2013 ve SolidWorks 2012 parçaları arasında montaj ilişkisi kurarken engelleme algılamasını kullanma. • Ölçüm aracını kullanma. montajlarını SolidWorks bileşenleri arasında 2012'de düzenleyemezsiniz. hem SolidWorks 2012 hem de SolidWorks 2013 bileşenlerini içeren bir teknik resmini oluşturma. Şunları yapamazsınız: • Konfigürasyonları görüntüleme.

Konfigürasyon Verilerini Yönetme şu sayfada 72. Bkz. bir açılır menüde görünmedikleri sürece Seçenekler iletişim kutusunda vurgulanır. arama sonuçları dinamik olarak görünür. kullanmak istediğiniz sürümü seçmenizi isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir. Bir arama sonucuna tıklayarak ilgili Seçenekler sayfasına gidebilirsiniz. Açık modelin tipi ya da geçerli ayarlar nedeniyle aramanız Seçenekler sayfasında görünmeyebilir. 35 . SolidWorks Sesleri Windows Sesler iletişim kutusunu kullanarak SolidWorks programı olaylarına sesler ekleyebilirsiniz. Hem Sistem hem de Belge Seçeneklerini arayabilirsiniz. Bu işlemle dosyaları açarken oluşabilecek sorunların önlenmesi amaçlanmaktadır. Aşağıdaki SolidWorks olaylarına sesler ekleyebilirsiniz: • • • • • • • • • • • Animasyon Tamamlandı Çarpışma Algılandı Tasarım Etüdü Senaryosu Tamamlandı Engelleme Algılandı Mesh Başarıyla Tamamlandı Mesh Başarısız Dosya Açma Tamamlandı Yeniden Oluşturma Tamamlandı Yeniden Oluşturma Hatası İşleme Tamamlandı Sensör Alarmı Sesler. SolidWorks Seçeneklerini Arama Araçlar > Seçenekler içinde seçenekleri ve ayarları arayabilirsiniz. Seçenekler iletişim kutusunda. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te kullanılabilir olmasını istediğiniz her konfigürasyonu yeniden oluşturmanız ve konfigürasyon verilerini kaydetmeniz gerekmektedir. Bir makinede yazılımın birden çok sürümü varsa. Ara kutusuna bir sözcük girin ve bir sonucu seçin. Dosya Açarken SolidWorks Sürümünü Seçme Makinenizde SolidWorks yazılımının birden çok sürümü varsa bir SolidWorks dosyasını Windows® Explorer'dan açarken. SolidWorks yazılımının belirtilen dosyayı hangi sürümle çalıştırmak istediğinizi bilmesi gerekir. Arama dizesini yazarken. SolidWorks'te varsayılan olarak kapalıdır.SolidWorks Temelleri SolidWorks 2013 uygulamasında. Arama sonuçları.

Sesler açılır listesinden bir ses seçin. 4. SolidWorks bilgisayarınızı başlattığınızda bileşenleri arka planda yüklemeye başlar. 36 . Konfigüre Edilmiş Parçalar Eklerken Özel Özellikleri Aktarma Konfigüre edilmiş bir parça başka bir parçaya eklenirken özel özelliklerin de aktarılması ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır. 2. SolidWorks'ün Başlatılması SolidWorks uygulamasını yanlışlıkla çalıştırdıysanız başlatma işlemini iptal edebilirsiniz. Bkz. Sesleri Konfigüre Et öğesini tıklayın. SolidWorks Fast Start Daha hızlı bir başlangıç için.SolidWorks Temelleri SolidWorks'teki Olaylara Ses Ekleme SolidWorks'teki olaylara ses atamak için: 1. ses eklemek istediğiniz olayı seçin. Windows'tan Başlat > Başlangıç öğesini tıklayın. Özel Özellikleri Aktarma şu sayfada 180. Program Olayları kutusunun altına gidin. SolidWorks Fast Start özelliğini devre dışı bırakmak için. Windows Ses iletişim kutusu açılır. 5. Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Genel öğesini tıklayın ve SolidWorks olayları için sesleri etkinleştir'i seçin. SolidWorks Fast Start öğesine sağ tıklayın ve Sil'i tıklayın. 3. Tamam'ı tıklayın. SolidWorks altında. Açılış ekranındaki mesajlar başlatma ilerleme durumu hakkında bilgi verir.

SolidWorks 2013 ile oluşturulmuş parçaları ve montajları açabilirsiniz. bunları SolidWorks 2012 Service Pack 5 hariç eski SolidWorks sürümlerinde açamazsınız. • SolidWorks Workgroup PDM kasasındaki dosyalar için. Daha fazla bilgi için. Bir dosyayı açtıktan ve kaydettikten sonra. bkz. SolidWorks 2012 SP5 ve SolidWorks 2013 Arasındaki Birlikte Çalışabilirlik SolidWorks 2012 Service Pack 5'iniz varsa. Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik şu sayfada 33. Workgroup PDM Dosyalarını Dönüştür'ü kullanın. Dosyaları SolidWorks 2013'e dönüştürdükten sonra. Enterprise PDM ile birlikte sunulan yardımcı aracı kullanın. 37 . SolidWorks Görev Zamanlayıcı'yı. Windows Başlat'ı. Daha fazla bilgi için. birden çok dosyayı önceki bir sürümden SolidWorks 2013 formatına dönüştürmek için kullanabilirsiniz. Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik şu sayfada 33. biraz zaman alabilir. Görev Zamanlayıcı'da: • Dosyaları Dönüştür'e tıklayın ve dönüştürülecek dosyaları veya klasörleri belirtin. bkz.4 Yönetim Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Dosyaları SolidWorks 2013'e Dönüştürme SolidWorks 2012 SP5 ve SolidWorks 2013 Arasındaki Birlikte Çalışabilirlik Kullanıcı Ayarlarını Kaydetme ve Geri Yükleme SolidWorks CAD Yönetici Kumanda Panosu Dosyaları SolidWorks 2013'e Dönüştürme Eski bir sürüme ait bir SolidWorks belgesini açmak. sonraki açma süresi normale döner. ardından Tüm Programlar > SolidWorks 2013 > SolidWorks Tools > SolidWorks Görev Zamanlayıcı'yı tıklayın. dosyalar salt-okunur modda açılırlar ve FeatureManager tasarım ağacı verilerinin tümü kullanılamaz. Bir SolidWorks Enterprise PDM kasasındaki dosyalar için. Bununla birlikte.

donanım durumunu ve şirketinizdeki her bir SolidWorks kullanıcısı için SolidWorks Sistem Seçenekleri'nde yapılan değişiklikleri izlemek için CAD Yönetici Kumanda Panosu'nu kullanabilirsiniz. Araçlar > Ayarları Kaydet/Geri Yükle'yi seçtiğinizde. CAD Yönetici Kumanda Panosu Temel İş Akışı Bu örnekte. ağınızdaki SolidWorks yazılımı kullanımını izlemeye yönelik temel bir iş akışını inceleyeceksiniz. seçili SolidWorks sistem seçeneklerinin taban çizgisini baz alarak değerlendirebilirsiniz. 2. Sistem Seçenekleri Değerlendirmeleri Ağ bilgisayarlarınızı. dil seçimini yapın ve oturum açın. SolidWorks Müşteri Portalı'ndan CAD Yönetici Kumanda Panosuna erişebilirsiniz. 3. siz geçerli kullanıcı ayarlarınızı kaydederken ya da geri yüklerken SolidWorks yazılımının çalışır halde kalmasına olanak tanıyan özel bir modda çalışır. Sözleşmeyi okuduktan sonra. performansı. CAD Yönetici Kumanda Panosuna Erişme Bir abonelik müşterisiyseniz. Kabul ediyorum'u tıklayın. SolidWorks CAD Yönetici Kumanda Panosu Ağınızdaki SolidWorks yazılımı kullanıcılarının yöneticisi olarak.Yönetim Kullanıcı Ayarlarını Kaydetme ve Geri Yükleme Klavye kısayollarınızı. CAD Yönetici Kumanda Panosuna erişmek için: 1. Ağınızda aşağıdaki SolidWorks sistem seçenekleri için bir taban çizgisi belirleyebilirsiniz: • Performans • Montajlar 38 . SolidWorks Müşteri Portalı'nı bir tarayıcıda açın. özelleştirilmiş menü ve araç çubuklarınızı ve sistem seçeneklerinizi Araçlar menüsünden kaydedebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Hızlı Bağlantılar'ın altında. SolidWorks abonelik sözleşmeniz varsa kumanda panosuna SolidWorks Müşteri Portalı üzerinden erişebilirsiniz. Ayarları Kopyala Sihirbazı. Koşulları kabul etmezseniz. CAD Yönetici Kumanda Panosu'na erişemezsiniz. CAD Yönetici Kumanda Panosu'nu tıklayın.

seçtiğiniz taban çizgisi hesabının sistem seçenekleri baz alınarak test edilir. grafik kartı sürücülerini güncelleyerek ya da raporlanan bilgilere göre daha fazla bellek ya da sabit disk alanı ekleyerek sistem performansını yükseltebilirsiniz. Desteklenen sürücülerin listesi için. 39 . CAD Yönetici Kumanda Panosu sistem seçenekleri için taban çizgisi makinesini belirlemek üzere: • Ana CAD Yönetici Kumanda Panosu'ndan hedef makine hesabını seçin ve Bu Hesaba Sistem Seçenekleri Taban Çizgisini Ata öğesini tıklayın.solidworks. Seçili hesaba yüklenmiş SolidWorks yazılımının sürümü Donanım ve Yazılım Geçmişi altında görüntülenir. makine hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz. Makine detayları bir sorun olduğuna işaret ediyorsa.Yönetim • • • • • Dış Referanslar Varsayılan Şablonlar Dosya Konumları Delik Sihirbazı Kaldırılmış Mesajlar Ağınızdaki herhangi bir hesaba ait sistem seçenekleri. Makine Detaylarını Değerlendirme CAD Yönetici Kumanda Panosu'nun Makine Detayları sütunundan. bkz. Makine Detayları sütunu altında hesabı seçin.com/sw/support/videocardtesting. Hesabı seçerek Boş HDD sütunundan kullanılabilir sabit disk alanını ve RAM sütunundan kullanılabilir RAM miktarını görüntüleyebilirsiniz. Sistem Seçenekleri Taban Çizgisini Atama CAD Yönetici Kumanda Panosu. 2. Aşağıdaki tipte bilgileri görüntüleyebilirsiniz: Sürücü Grafik kartı sürücüsünün desteklenmediğini gösterir. Ağınızdaki bir hesapla ilgili detaylı bilgiler görüntülemek için. CAD Yönetici Kumanda Panosu'ndan ağınızdaki SolidWorks kullanıcılarının bilgisayar bilgilerini görüntülemek için: 1. ağınızdaki SolidWorks yazılımı kullanıcılarının sistem seçenekleri ile bir taban çizgisi makinesinin sistem seçeneklerini karşılaştırır.html. Düşük bellek Hesaba ait makinedeki belleğin düşük olduğunu gösterir. Makine Detayları sütunundan hesaplarınıza ait genel bilgisayar bilgilerini inceleyin. http://www. Grafik kartı sürücüsü desteklenmiyor hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için hesabı seçebilirsiniz. ağınızda SolidWorks yazılımını çalıştıran bilgisayarlar ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bir hesabı seçtiğinizde.

Kurulum görevleri. İşlemler belirli bir zamana programlanabilir. yöneticilerin SolidWorks yazılımının yükleneceği. yönetici resmini barındıran bilgisayar ile hedef istemci makineler aynı Microsoft Active Directory etki alanına üye olmalıdır. hedef makinelere gönderilir ve kullanıcının hiçbir işlem yapması gerekmeksizin. Başarılı veya Başarısız olarak listelenir. Microsoft Görev Zamanlayıcısı tarafından her bir sistem üzerinde gerçekleştirilir. yönetici izinlerine sahip olmayan kullanıcılar için SolidWorks yazılımının Windows Vista® ve Windows 7 istemcilerine uzaktan dağıtımı için bir push (itme) yöntemi sağlar.5 Kurulum Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • Seçenek Düzenleyicisini Kullanarak Push Kurulum ve Kurulum Kaldırma Yöntemi Seçenek Düzenleyicisini Kullanarak Push Kurulum ve Kurulum Kaldırma Yöntemi Yönetim Resmi Seçenek Düzenleyicisi. 40 . Yeni Otomatik Olarak Dağıt sayfası. güncelleneceği veya kaldırılacağı sistemleri seçmesine olanak tanır. Özel kurulum kaldırma işlemleri de gerçekleştirilebilir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için. İstenilen her bir dağıtımın durumu kaydedilir ve Bekliyor.

6 Montajlar Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • • • • • • • • Montaj Görselleştirme Tüm Dış Referansları Aynı Anda Koparma Alt Montajlardan Bileşen Silme Türetilmiş Bileşenler Zarflar Konfigürasyon Başına Birden Çok Patlatılmış Görünüm Bileşen Ekleme Engelleme Algılama Büyük Montajlar Montajlardaki Kütlesel Özellikler Aynalanan Alt Montajlardaki Montaj İlişkileri Bileşenleri Değiştirme Grafik Alanındaki Alt Montajları Seçme Anlık görüntüler Süpürme ile Kesme Montaj Unsurları Montaj Görselleştirme Mevcut İlave Özellikler Önceden tanımlanmış ilave özellikler seçilebilir. 41 . • • • • • Geçerli sürüme dönüştürüldü Malzeme Listesinden Hariç Tutulan (örneğe özgü) Dış referanslar Esnek alt montajlar (örneğe özgü) Tam birleştirilmiş (örneğe özgü) Yeni bir görünüm modu eklenmiştir: / Gruplanmış/Grubu Dağıtılmış Görünüm Gruplanmış Görünüm Bir bileşenin birden çok örneğini liste içerisindeki tek bir satır öğesinde gruplandırır. Gruplanmış Görünüm. Özel Sütun iletişim kutusundaki açılır listeden aşağıdaki bileşen özelliklerini seçebilirsiniz. Listedeki bileşenleri gruplama ve grupları çözme işlemleri için yeni görünüm modları mevcuttur. bileşenin her örneğinde aynı olan özellikler değerlerinin listelenmesinde yararlı olur.

Ayarlar bir Excel elektronik tablosuna kaydedilir. sütun üst bilgilerinin sağ tarafındaki oku tıklayın ve geçerli ayarları vermek için Stili Kaydet'i ya da kayıtlı ayarları almak için Stil Yükle'yi tıklayın. gizli bileşenlerin liste dışında bırakılmasını belirtebilirsiniz. bir bileşeni görüntülemek için kullanılan döşeme üçgenlerinin sayısını belirtir. renkler muhafaza edilir. Grubu Dağıtılmış Görünüm. sütun üstbilgilerinin sağındaki oku tıklayın ve ardından Farklı kaydet'i tıklayın. Ayrıca. Desteklenen ayarlar şunlardır: • Sütun sayısı • Sütunlardaki seçili özellikler • Sıralama düzeni 42 . örneğe özgü olmayan özellikler Gruplanmış Görünüm'de görüntülenir.Montajlar Grubu Dağıtılmış Görünüm Bir bileşenin her bir örneğini tek tek listeler. Montaj Görselleştirme'de. Daha önce. Bileşen Görüntü Kalitesi Görüntü kalitesi çok büyük montajların grafik performansını yavaşlatabilecek bileşenleri denetleyebilirsiniz. ilave renkler için bir rasgele renk ataması gerçekleştirilir. Daha önce. Birörnekleri Grupla komutuyla birlikte kullanılmak üzere önceden tanımlanmış altı renk bulunmaktadır. Montaj Görselleştirme'de. yüksek üçgen sayısına sahip bileşenleri gizlemeyi seçebilirsiniz. Montaj Görselleştirme rakam öğesini seçin ve Düzenle'yi tıklayın. Birörnekleri Gruplama Renkleri Daha tutarlı ve tahmin edilebilir bir görünüm elde etmek amacıyla. Belirli bir bileşen için. Çok büyük bir montajda grafik performansı yavaşsa. yeni rasgele renkler atanıyordu. renkleri kapatıp tekrar açtığınızda. Gizli Bileşenleri Hariç Tutma Bileşen listesini bir dış dosyaya kaydederken. örneğin Tam birleştirilmiş gibi bileşenin çeşitli örnekleri için farklı olabilecek örneğe özgü özelliklerin değerleri listelenirken yararlı olur. ayarlarınızı bir montajdan diğerine aktarabilirsiniz. Grafikler-Üçgenler özelliği. Önceden tanımlanmış renkleri değiştirmek için. Ayarları Alma ve Verme Montaj görselleştirme ayarlarını alıp vererek. Altıdan fazla renk gerekiyorsa. Varsayılan olarak. görüntü kalitesi ayarı yükseltildikçe. Ardından. Gizli bileşenleri hariç tut öğesini seçin. örneğe özgü özellikler yoktu ve tüm özellikler artık Gruplanmış Görünüm adı verilen görünümde görüntüleniyordu. Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Renkler'i tıklayın. üçgen sayısı artar ve performans düşer. bileşenleri Grafikler-Üçgenler'e göre sıralayabilirsiniz. Renk düzeni ayarları altında. Farklı Kaydet iletişim kutusunda. örneğe özgü özellikler Grubu Dağıtılmış Görünüm'de.

PropertyManager'daki yeni bir sayfa çekirdek bileşenden karşı taraf sürümüne kopyalanacak öğeleri seçmenizi sağlar. Yeni seçenekler. Daha önce. İş akışında yapılan geliştirmeler arasında bileşenleri montajlara eklerken zarf olarak belirtme ve zarflara giden ya da zarflardan gelen bileşenleri değiştirme yer almaktadır. referansları koparırken koparılmış çizim ilişkilerini sabit ilişkiler ile değiştirmeyi seçebilirsiniz. Örneğin. Bir üst seviye montajı veya bir veya birden çok bileşeni sağ tıklayın ve Dış Referansları Listele'yi tıklayın. Türetilmiş Bileşenler Bileşenleri aynalarken veya türetilmiş bileşenler oluşturulurken çekirdek bileşendeki özel özellikleri. bir bileşeni aynalarken ve bir karşı taraf sürümünü oluştururken. Daha önce. İsteğe bağlı olarak. her bir bileşeni tek tek bulup işlemeniz gerekiyordu. alt montaja ait bir bileşeni seçip Sil öğesini tıkladığınızda. zarf görünürlüğünü ayarlamanızı ve zarfları hafif ya da salt okunur olarak yüklemenizi sağlar. 43 . bileşenin ait olduğu alt montaj hiyerarşisinin tümü siliniyordu. sadece seçili bileşen silinir. Alt Montajlardan Bileşen Silme Montajda. Aşağıdakilerden herhangi birini seçebilirsiniz: • • • • • • • • • • • Katı gövdeler Yüzey gövdeleri Eksenler Düzlemler Kozmetik Diş Açmalar Emilmiş çizimler Emilmemiş çizimler Özel özellikler Koordinat sistemleri Model ölçümlendirmeleri Delik sihirbazı verileri Zarflar Artık alt montajlardan zarflar oluşturabilirsiniz.Montajlar • • • • Renkler Değer çubukları Parça modu veya montaj modu Birimler Tüm Dış Referansları Aynı Anda Koparma Montaj hiyerarşisinin tamamındaki (ya da hiyerarşideki seçili bileşenlerin içindeki) tüm dış referansları aynı anda kilitleyebilir veya koparabilirsiniz. çizimleri ve model ölçümlendirmeleri gibi öğeleri dahil edebilirsiniz.

install_dir\samples\whatsnew\assemblies\printer\printer_bottom. 2. Grafik alanında. 44 . FeatureManager tasarım ağacında. Zarflar malzeme listelerine hiçbir zaman eklenmediği için Malzeme listesinin dışında bırak öğesi de seçili hale gelir. FeatureManager tasarım ağacındaki simgesinden ve grafik alanındaki bileşenin şeffaf mavi renginden anlaşılacağı üzere case_bottom bileşeni zaten bir zarftır.Montajlar Bileşenden Zarf Oluşturma Zarflara giden ya da zarflardan gelen bileşenleri istediğiniz an değiştirebilirsiniz. İletişim kutusunun sağ alt köşesinde.sldasm dosyasını açın. 4. 3. bileşen şeffaf mavi renk alır. jack_12. board_A1 alt montajının bir bileşenidir. Tamam'ı tıklayın. Zarf öğesini seçin. jack_12 bileşeninin yanındaki simgesi bileşenin bir zarf olduğunu gösterir. 1. Şimdi jack_12 bileşenini bir zarf yapın. Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında jack_12 bileşenine sağ tıklayın ve Bileşen Özellikleri öğesini seçin. Montaj hiyerarşisi içindeki herhangi bir bileşenden bir zarf oluşturabilirsiniz.

Seçenekler altında. 4.Montajlar Bir Bileşen Eklerken Zarf Oluşturma Alt montajlardan zarflar oluşturabilirsiniz.sldasm dosyasına gidin ve Aç'ı tıklayın. Bileşenleri alt montajlara eklerken zarf olarak atayabilirsiniz. Eklenecek Parça/Montaj'ın altında. 6. Şimdi zarf ile kasa arasında bir montaj ilişkisi kurun. Alt montajı grafik alanında yaklaşık olarak gösterilen konuma yerleştirmek için tıklayın. 8. PropertyManager'da. 7. Zarf öğesini seçin. Montaj İlişkisi simgesini (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Montaj İlişkisi öğesini tıklayın. Gözat'a tıklayın. Aç iletişim kutusunda. 2. install_dir\samples\whatsnew\assemblies\printer\connector_and_bracket. Bileşen Ekle simgesine (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Bileşen > Mevcut Parça/Montaj'a tıklayın. PropertyManager'da: 45 . 3. 5. 1. Montaj ilişkisi kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla koordinat sistemleri modellere önceden eklenmiştir. Görünüm > Koordinat Sistemleri'ni tıklayın.

3. 5. 4. Alt montaj zarfı ile kasa arasında bir montaj ilişkisi kurulur. 1. zarfların rengini ve şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Koordinat sistemlerini gizlemek için Görünüm > Koordinat Sistemleri'ni tıklayın. Sistem Seçenekleri sekmesinde. 9. için. 46 . Seçenekler simgesini (Standart araç çubuğu) ya da Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. 6. c) simgesini iki kez tıklayın. Çakışık ve Eksenleri hizala öğesini seçin. Zarf Görünümünü Değiştirme Sistem Seçeneklerinde. Renk düzeni ayarları altında. grafik alanındaki iki koordinat sistemini b) Standart Montaj İlişkileri altında. İletişim kutusunun alt kısmında. Düzenle'yi tıklayın ve gibi yeni bir renk seçip Tamam'ı tıklayın. Renkler'i tıklayın. Zarflar için Opak seçeneğini belirleyin. 2.Montajlar a) Montaj ilişkisi kurulacak objeler seçin. Zarf Bileşenleri öğesini seçin. Tamam'ı tıklayın.

Yeşil = 255. 8. 47 . üst satırdan rengini seçin (Kırmızı = 128. Mavi = 255). ancak: • Renk için. 1. Zarfları göstermek için. Zarfları Gizleme ve Gösterme Tüm zarfları bir defada gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. ağacın üst kısmındaki montaj adını sağ tıklayın ve Tüm Zarfları Gizle'yi tıklayın. Tüm zarflar renk değiştirir ve grafik alanında opak olur.Montajlar 7. montaj adını tekrar sağ tıklayın ve Tüm Zarfları Göster'i tıklayın. 2. Tüm zarflar gösterilir. FeatureManager tasarım ağacında. Montajdaki tüm zarflar gizlenir. Yarı Saydam'ı seçin. Varsayılan ayarları geri yüklemek için. • Zarflar için. adım 1-6'yı tekrarlayın.

3. Tamam'ı tıklayın. 48 . 2. bileşen artık şeffaf mavi renkli değildir. Malzeme listesinin dışında bırak seçeneğinin de işareti kalkar. 1. simgesi. Zarf öğesinin işaretini kaldırın. İletişim kutusunun sağ alt köşesinde.Montajlar Alt montajdaki tüm zarfları gizlemek veya göstermek için ağaçtaki herhangi bir alt montajı sağ tıklayıp Tüm Zarfları Gizle veya Tüm Zarfları Göster öğesini tıklayabilirsiniz. Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında case_bottom bileşenine sağ tıklayın ve Bileşen Özellikleri öğesini seçin. Grafik alanında. Zarfları Normal Bileşenlere Dönüştürme Zarf bileşenlerine normal bileşenlere dönüştürebilirsiniz. bileşenin montajın normal bir bileşeni olduğunu gösteren simgesi ile değiştirilir. FeatureManager tasarım ağacında. Bileşen artık bir zarf değildir.

Zarfları seçmek. Zarf'ı tıklayın ve aşağıdakilerden birini tıklayın: Seçenek Zarf Kullanarak Seç Tanım Bir zarf bileşenine göre konumlarını temel alarak. Ekle > Zarf menü öğesi kaldırılmıştır. Bir zarf bileşenine göre konumlarını temel alarak.Montajlar Zarflarla ilgili Diğer Değişiklikler • • • • • Zarf bileşenlerinin adlarında artık Zarf öneki kullanılmamaktadır. Zarflar artık Bağımlılarla Göster öğesi kullanılırken görüntülenmezler. Zarflar için Gelişmiş Seçim Araçları Diğer bileşenleri seçmek. aynalar veya çoğaltırsanız. göstermek veya gizlemek için zarfları kullanan gelişmiş seçim araçlarına. Alt montajlardan oluşturulmuş zarflar için ve alt montajlardaki zarflar için kullanılamazlar. 2. ortaya çıkan yeni bileşen de bir zarf olur. Bir zarfı sağ tıklayın. bunlara erişebilmek için ConfigurationManager'daki bir zarfa sağ tıklamak gerekiyordu. Zarflar artık ConfigurationManager'da listelenmemektedir. Daha önce. düzenleme işlemleri için bileşen seçmenize izin verir. montaj bileşenlerinin gizlenmesi veya gösterilmesi için seçim kriterleri belirlemenize izin verir. FeatureManager tasarım ağacından ve grafik alanından erişilebilmektedir. Zarf Kullanarak Göster/Gizle 49 . Gelişmiş seçim araçları sadece parçalardan oluşturulmuş zarflar için ve sadece üst seviye montajda kullanılabilir. göstermek veya gizlemek için: 1. Bir zarfı kopyalar.

Seçenekler altında. bkz.Montajlar Konfigürasyon Başına Birden Çok Patlatılmış Görünüm Montajlarda ve çok gövdeli parçalarda. Grafik alanında veya açılır FeatureManager tasarım ağacında. Birden Çok Patlatılmış Görünüm şu sayfada 104. cfg_1 öğesini genişleterek zaten bir patlatılmış görünüm içerdiğinden emin olun. Grafik 5. ConfigurationManager ağacında . aşağıdaki bileşenleri seçin: • wheel_105<1> • axle_support_102<1> • bushing_103<1> PropertyManager'da. Patlatılmış görünümleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. 50 . 3. içinde görünür. Birden Çok Patlatılmış Görünüm Ekleme Bir konfigürasyona birden çok patlatılmış görünüm ekleyebilirsiniz. 4. PropertyManager'da. Şimdi cfg_1'e bir patlatılmış görünüm daha ekleyin. bileşenleri sürükleyip bıraktıktan sonra bileşen grubunu eksen boyunca otomatik olarak aralamak için Sürüklemeden sonra bileşenleri otomatik-arala'yı seçin. install_dir\samples\whatsnew\assemblies\castor\castor_901. 2. her konfigürasyon için birden çok patlatılmış görünüm oluşturabilirsiniz.sldasm dosyasını açın. Bir teknik resme konfigürasyon başına birden çok patlatılmış görünüm eklenmesi hakkında bilgi için. 1. Ekle > Patlatılmış Görünüm'ü tıklayın veya cfg_1'i sağ tıklayıp Yeni Patlatma Görünümü'nü tıklayın. bileşenler Patlatma adımı bileşenleri alanında bir triad görüntülenir.

4. cfg_2 'yi bir kez tıklayarak etkinleştirmeden seçin. cfg_1 altında ExplView2 8. cfg_1 altında. 3. Ctrl + C tuşlarına basın. görünür. Daraltmak için ExplView2 öğesini çift tıklayın. Ctrl tuşunu basılı tutarak iki patlatılmış görünümü seçin. öğesini tıklayın. Patlatılmış Görünümleri Kopyalama Bir konfigürasyondaki patlatılmış görünümleri kopyalayıp diğer konfigürasyonlara yapıştırabilirsiniz. olarak değişerek konfigürasyonun patlatılmış 51 . aks desteği ve yatak gösterilen şekilde otomatik olarak aralanır: 7. Ctrl + V tuşlarına basın.Montajlar 6. 2. ConfigurationManager'da. Grafik alanında. 1. triadın kırmızı kolunu sürükleyin ve yaklaşık olarak gösterilen konuma bırakın: Tekerlek. Konfigürasyon simgesi yerine görünüm içerdiğini gösterir.

Ayrıca. seçili tüm bileşenler bir defada. İletişim kutusunda. 1. 4. Patlatılmış görünüm genişletilir.Montajlar 5. Orijin grafik alanında görünmüyorsa.sldprt Her iki öğe de Dosya adı'nda görünür. bileşenler görünüm düzleminde yakın görünüyor fakat gerçekte çok farklı derinliklerde bulunuyorlardı ve bu durum montajı döndürdüğünüzde bileşenlerin görünümden çıkmasına neden oluyordu. aynı anda birden çok bileşen seçebilir ve PropertyManager'a geri dönmeden bunlardan her birini sırayla ekleyebilirsiniz. Copy of ExplView2 öğesini çift tıklayın. Gözat'a tıklayın ve install_dir\samples\whatsnew\assemblies\mill\ konumuna gözatın. Birden Çok Bileşen Ekleme Bileşen Ekle PropertyManager'ında.sldprt • saddle_2013. Bileşen Ekleme Bileşenleri Daha Derine Ekleme Bileşenler eklenirken. 3. 6. PropertyManager'da. Daha önce. 2. yakındaki bileşenlere veya geometriye kıyasla göreceli daha derine yerleştirilir. Ctrl tuşunu basılı tutarak şu parçaları seçin: • knee_2013. Eklenecek Parça/Montaj altında. Montajdaki her bir patlatılmış görünümün benzersiz bir adı olmalıdır. her biri orijine göre eklenir. Orijine Birden Çok Bileşen Ekleme Bir montajın orijinine aynı anda birden çok bileşen ekleyebilirsiniz. cfg_2'yi çift tıklayarak etkinleştirin ve genişletmek için İki patlatılmış görünümün kopyaları listelenir. simgesine tıklayın. görüntülemek için Görünüm > Orijinler'i tıklayın. Yeni bir montaj açın. 52 . montaj orijinini çift tıklarsanız.

PropertyManager'da. bracket_2013 öğesinin bir önizlemesi işaretçiye iliştirilir. 7. Aç öğesine tıklayın. PropertyManager kapanır. Grafik alanında. 3. 53 . Seçenekler altındaki Grafik önizleme öğesini tıklayın. İletişim kutusunda. Grafik alanında. Bileşenleri Sırayla Ekleme Birden çok bileşeni seçip bunları sırayla tıklayarak montaj içindeki farklı konumlara yerleştirebilirsiniz. PropertyManager'da. 2. Eklenecek Parça/Montaj'ın altında. FeatureManager tasarım ağacında. Bileşen Ekle simgesine (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Bileşen > Mevcut Parça/Montaj'a tıklayın. Montaj orijinine çift tıklayın. 1.sldprt head_2013. Ctrl tuşunu basılı tutarak şu parçaları seçin: • • • • bracket_2013. Her iki parça da montaj orijinine eklenir. PropertyManager'da.Montajlar 5. Aç öğesine tıklayın. PropertyManager'da. Her bir parçanın orijini montaj orijini ile çakıştır ve her bir parçanın düzlemleri montajın düzlemlerine hizalıdır. Belgeleri aç ile dört parçanın tümü seçilir. Önizleme görünmezse. Gözat'a tıklayın.sldprt table_2013.sldprt scale_2013. her bir parçanın yanındaki (f) ibaresi her iki parçanın da sabit olduğunu gösterir. Belgeleri aç ile her iki parça da seçilir. 6.sldprt 4. knee_2013 öğesinin bir önizlemesi işaretçiye iliştirilir. Orijini kapatmak için Görünüm > Orijinler'i tıklayın.

3. PropertyManager'da. Başı.sldprt • pillar_2013. Gözat'a tıklayın. braket listeden kaybolur.Montajlar 5. İletişim kutusunda. Ctrl tuşunu basılı tutarak şu parçaları seçin: • clamp_2013. bunu yerleştirmek için tıkladığınız konuma eklenir. Her bir bileşen. Bileşen Ekle simgesine (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Bileşen > Mevcut Parça/Montaj'a tıklayın. PropertyManager kapanır. Birden Çok Bileşenin Birden Çok Örneğini Ekleme PropertyManager'ı kapatmadan birden fazla bileşenin birden çok örneğini ekleyebilirsiniz. PropertyManager'da. Eklenecek Parça/Montaj'ın altında. ölçeği ve tabloyu yaklaşık olarak gösterilen konuma yerleştirmek için sırayla tıklayın. 6. Grafik alanında. 1. Braketi yaklaşık olarak gösterilen konuma yerleştirmek için tıklayın.sldprt 54 .sldprt • pin_2013. head_2013 öğesinin bir önizlemesi işaretçiye iliştirilir. 2.

8. Üç parçadan her birinin bir örneği çift tıkladığınız konuma yerleştirilir. Yaklaşık olarak gösterilen konuma çift tıklayın. PropertyManager'ın üst kısmında. 5. Üç parçadan her birinin başka bir örneği çift tıkladığınız konuma yerleştirilir. clamp_2013 öğesinin bir önizlemesi işaretçiye iliştirilir. PropertyManager'ı parçaların ilk örnekleri yerleştirildikten sonra açık kalacak şekilde iğnelemek için 6. Engelleme Algılama Seçili bileşenleri Engelleme Algılama'nın dışında bırakabilirsiniz. Engelleme Algılama sonuçlarından filtreleyebilir ve ayrı bir klasöre yerleştirebilirsiniz. 55 . PropertyManager'da. Parçaların sonraki örnekleri yerleştirildikten sonra kapanacak şekilde PropertyManager'ın iğnesini kaldırın. 7. Grafik alanında. PropertyManager kapanır. Aç öğesine tıklayın.Montajlar 4. Yaklaşık olarak gösterilen konuma çift tıklayın. Belgeleri aç ile üç parçanın tümü seçilir. simgesini tıklayın. Eşleşen kozmetik diş açmalara sahip bileşenleri.

hatalı hizalanmış diş açmalar veya diğer engelleyen geometriler nedeniyle meydana gelen engellemeler hala engelleme olarak listelenir. Kozmetik Diş Açmaları Filtreleme Eşleşen kozmetik diş açmalara sahip bileşenleri. 1. PropertyManager'da. PropertyManager'da. düzgün eşleşen kozmetik diş açmalar nedeniyle meydana gelen engellemeler filtrelenerek ana sonuçların dışında bırakılır ve Eşleşen kozmetik diş açmalar klasöründe listelenir. Engelleme Algılama sonuçlarından filtreleyebilir ve ayrı bir klasöre yerleştirebilirsiniz. 2. PropertyManager'da. Bileşenlerin PropertyManager'ı bir sonraki açışınızda otomatik olarak seçilmelerini sağlamak için bileşen listesini kaydeder. Grafik alanında veya açılır FeatureManager tasarım ağacında. Seçeneğin Gizli gövdeleri yoksay olarak adlandırıldığı önceki sürümlerde olduğu gibi. İzole Et komutu ile gizlenmiş olanlar dahil olmak üzere gizli bileşenler içeren engellemeler yok sayılır. 1. 2. Hesapla'yı tıkladığınızda. Hesapla'yı tıkladığınızda. 56 . 3. Engelleme Algılaması'nı (Montaj araç çubuğu) veya Araçlar > Engelleme Algılaması'nı tıklayın. Engelleme Algılama sonuçlarının dışında tutabilirsiniz. Engelleme Algılaması'nı (Montaj araç çubuğu) veya Araçlar > Engelleme Algılaması'nı tıklayın. sistemin oturum bazında dışarıda tutulacak bileşenleri hatırlanmasını da belirtebilirsiniz. Dışarıda Bırakılan Bileşenler'i seçin.Montajlar Bileşenleri Dışarıda Bırakma Gizli Bileşenleri Hariç Tutma Gizli bileşenler içeren engellemeleri dışarıda bırakabilirsiniz. Seçenekler altında. Seçenekler altında. Seçenekleri belirleyin: Hariç tutulan bileşenleri görünümden gizle Hariç tutulan bileşenleri hatırla Seçili bileşenleri. dışarıda bırakılacak bileşenleri seçin. PropertyManager kapatılana dek gizler. Eşleşmeyen diş açmalar. 4. Eşleşen kozmetik diş açma klasörü oluştur'u seçin. İsteğe bağlı olarak. bir çok gövdeli parçanın gizli gövdeleri ile diğer bileşenler arasındaki engellemeler de yok sayılır. Seçili Bileşenleri Dışarıda Tutma Seçili bileşenleri. Engelleme Algılaması'nı (Montaj araç çubuğu) veya Araçlar > Engelleme Algılaması'nı tıklayın. Gizli gövdeleri/bileşenleri yok say'ı seçin.

Örnek 4: Diğer Engelleyen Geometri Bu örnekte. Örnek 1: Eşleşen Kozmetik Diş Açmalar Bu montajda. Örnek 2: Hatalı Eşleşen Diş Açma Spesifikasyonu Örnek 1'deki parçalar hatalı açıya sahip diş açmalar içeriyorsa (örn. Örnek 3: Hatalı Hizalanmış Dişli Bileşenler Diş açılmış bileşenler hatalı hizalanırsa. engelleme olarak işaretlenirler.5 şaft). M10 x 1. kozmetik diş açmalar doğru şekilde eşleşiyor olsa bile engelleme olarak işaretlenirler.. Bu nedenle. Bileşenleri ayırmak için: 57 . şaft ve deliğin kozmetik diş açmaları aynıdır (örneğin.Montajlar Klasöre taşınmayan engellemeler diğer sorunlardan kaynaklanmaktadır ve bu engellemelerin araştırılması gerekir. kozmetik diş açmalar eşleşen diş spesifikasyonlarına sahiptir fakat delik tam öğe boyunca levhadan geçirilir ve şaftta sadece cıvata uzunluğunun yalnızca bir kısmı olarak diş açılır. engelleme yok sayılır (Eşleşen kozmetik diş açmalar klasörüne taşınır).5 delik ve M10 x 1. Engelleme olarak işaretlenirler.25 şaft). M10 x 1.5 delik ve M10 x 1.

İki yeni komut. • FeatureManager tasarım ağacının üst kısmındaki montaj adını sağ tıklayın ve aşağıdakilerden birini tıklayın: Bağlanan Bileşenleri Güncelle (Önceki adıyla LDR Güncelle. Daha önce. bileşenler her zaman kontrol edilip güncelleniyordu. Model Grafiklerini Güncelle • Bir bileşene sağ tıklayın ve şu seçeneği tıklayın: Bileşen Grafiklerini Güncelle Seçili bileşenin grafik verilerini günceller. Şimdi.) Üst öğe bileşenlerindeki değişiklikler nedeniyle tarihi geçmiş bileşenlere dönüşen tüm bağımlı bileşenlerin grafik verilerini günceller. montajın tamamını ya da seçili bileşenleri güncellemenizi sağlar. Montaj Açılırken Yapılan Güncellemeler Yeni bir sistem seçeneği. varsayılan davranış kontrol ve güncelleme yapılmaması yönündedir. Eski davranışa geri dönmek için. 58 . Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Montajlar'ı tıklayın ve Tüm bileşenleri otomatik olarak kontrol et ve güncelle'yi işaretleyin.Montajlar Monte edilmiş: Büyük Montajlar Büyük Tasarım Gözden Geçirme Yeni seçenekler ve komutlar Büyük Tasarım Gözden Geçirme'deki güncellemeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Montaj Açıldıktan Sonra Yapılan Güncellemeler Var olan LDR Güncelle komutu. Tüm modelin grafik verilerini günceller. Bağlanan Bileşenleri Güncelle olarak yeniden adlandırılmıştır. bir montajı Büyük Tasarım Gözden Geçirme modunda açarken bileşenlerin tarihi geçmiş grafik verileri açısından kontrol edilip edilmeyeceğini ve güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemenize olanak sağlar.

SpeedPak grafik çemberini devre dışı bırakabilirsiniz. Büyük Montaj Modu altında. Bileşenler Düzenlendikten Sonra Yeniden Oluşturma İşlemini Atlama Yeni bir sistem seçeneği. Modeli her kaydedişinizde ön belleğe alınmış konfigürasyon verilerini boşaltabilirsiniz. Konfigürasyon Verilerini Yönetme şu sayfada 72. bunun bir daha sorulmamasını seçebilir ve yeniden oluşturma yapmak için Evet'i tıklayabilirsiniz. yeni seçenek belirlendiğinde. yeni seçenekler dosyaların boyutunu ve bunların kaydedilmesi için gerekli süreyi yönetmenize yardımcı olur. SpeedPak şu sayfada 74. Şimdi. montaj yeniden oluşturulmaz ve Yeniden Oluştur öğesinde (Standart araç çubuğu) montaj tarihinin geçmiş olduğunu gösteren sarı bir uyarı üçgeni görüntülenir. mesaj görünmez. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te kullanılabilir olmasını istediğiniz her konfigürasyonu yeniden oluşturmanız ve konfigürasyon verilerini kaydetmeniz gerekmektedir. SpeedPak Konfigürasyonları Alt montajların SpeedPak konfigürasyonlarını üst öğe montajdan oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz. Yeni seçeneği belirlediyseniz ve montaj Büyük Montaj Modundaysa. Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik şu sayfada 33. Önceki sürümlerde olduğu gibi. Bkz. görüntülenen bir mesaj ile montajı yeniden oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur. Montaj penceresine geçiş yaparken yeniden oluşturma yapma öğesini seçin. Bkz. Her zaman güncel tutulmasını istediğiniz konfigürasyonları belirtebilir ve tanımlayabilirsiniz. bir montaja geri döndüğünüzde her defasında montaj boyutuna bakılmaksızın yeniden oluşturma işlemini size sormadan otomatik olarak gerçekleştirir. SolidWorks 2013 uygulamasında.Montajlar Konfigürasyon Verilerini Yönetme Konfigürasyonlar içeren parça ve montaj modelleri için. Seçeneği belirlemek için Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Montajlar öğesini tıklayın. yeniden oluşturma mesajında. bir bileşeni ayrı pencerede düzenledikten sonra montaj penceresine geri döndüğünüzde. 59 . Önceki sürümlerde olduğu gibi. bir bileşeni ayrı pencerede düzenledikten sonra büyük montajların yeniden oluşturulması işlemini atlamanızı sağlar. Bkz. Montajlardaki Kütlesel Özellikler Montajlardaki Kütle Merkezi Noktası Montajlara bir Kütle Merkezi (COM) noktası ekleyebilirsiniz. Büyük Montaj Modundaki montajlar için bu otomatik yeniden oluşturma işlemi atlanır. Daha sonra.

çakışık ve eşmerkezli montaj ilişkilerinde bir montajın bileşenlerinin COM noktalarıyla montaj ilişkisi kurabilirsiniz. değiştirirken. COM noktası. Montajlardaki Özel Atalet Özellikleri Bir montajın ya da bunun bileşenlerinin atalet momentleri özelliklerini geçersiz kılabilirsiniz. bkz. Doğrudan montajın COM noktasıyla montaj ilişkisi kuramazsınız. bileşen eklerken. Uzaklık. ise üç bileşen parçasının kütle COM noktaları hakkında daha fazla bilgi için. Bileşen dosyalarına COM noktaları eklerseniz. Grafik alanında. FeatureManager tasarım ağacında. noktalar üst öğe montajında görünür: Alt montaj Parça Örneğin. aşırı titreşimi önlemek amacıyla) montajlar tasarlanırken yararlı olabilir. bu montajda merkezlerini gösterir: montajın kütle merkezini. 60 . modelin kütle merkezinde görünür. silerken veya pasifleştirirken ya da montaj unsurları eklerken veya silerken COM noktasının konumu güncellenir. kütlenin dengelenmiş olmasını gerektiren (örneğin. Kütle Merkezindeki Nokta şu sayfada 172 ve Teknik Resimlerdeki Referans Kütle Merkezi şu sayfada 101. Kütle Merkezi simgesine (Referans Geometri araç çubuğu) veya Ekle > Referans Geometri > Kütle Merkezi'ne tıklayın. Örneğin. Kütle Merkezi simgesi Orijin öğesinin hemen altında görünür.Montajlar Modelin kütle merkezi değiştikçe COM noktasının konumu da güncellenir.

alt montajdaki tüm standart montaj ilişkileri de aynalanır. 4. Atalet momentlerini geçersiz kıl öğesini seçin. Örneğin. anlık görüntüler yalnızca Büyük Tasarım Gözden Geçirme modunda kullanılabiliyordu. Kütlesel Özellikler öğesini (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Kütlesel Özellikler öğesini tıklayın. hangi modda oluşturulduklarına bakılmaksızın Büyük Tasarım Gözden Geçirme. satın alınmış bileşenlerin basitleştirilmiş modellerine sahipseniz. Kütlesel Özellikleri Geçersiz Kıl öğesini tıklayın. seçenekleri belirleyin ve değerleri girin. Kütlesel Özellikler iletişim kutusunda. Daha önce. bir bileşeni aynı ada ve tipe sahip olan fakat farklı bir klasörde bulunan başka bir bileşenle değiştirebilirsiniz. Daha önce. 1. Çözümlenmiş ve hafif montajlardaki anlık görüntüler montajın görünüm oryantasyonunu kaydetme. Aynalanan Alt Montajlardaki Montaj İlişkileri Bir alt montajı aynalarken bir karşı taraf sürümünü oluşturduğunuzda. çözümlenmiş ve hafif modlarında görüntüleyebilirsiniz. bağlam araç çubuğunu görüntülemek için ayrıca sol fare düğmesini de tıklamanız gerekiyordu. Daha önce. Gözden Geçirmelerde Anlık Görüntüler Gözden geçirmelerde anlık görüntüler alabilirsiniz. Grafik Alanındaki Alt Montajları Seçme Grafik alanında sağ tıklayıp Alt Montaj Seç öğesini kullanarak bir alt montaj seçtiğinizde. üst seviye montajı veya bir bileşeni seçin. Anlık görüntüler Çözümlenmiş Montajlarda Anlık Görüntüler Tamamen çözümlenmiş montajlarda ve hafif montajlarda anlık görüntüler kullanılabilir. 61 . Bileşenleri Değiştirme Bileşenleri Değiştir komutunu kullanırken. montajın toplam kütlesinin doğru şekilde temsil edilmesini sağlamak amacıyla bu bileşenlere doğru atalet momenti bilgilerini manuel olarak ekleyebilirsiniz. Kütlesel Özellikleri Geçersiz Kıl iletişim kutusunda. FeatureManager tasarım ağacında. bağlam araç çubuğunda artık tıklandığında seçili alt montajı açan Montajı Aç öğesi bulunmaktadır. alt montajın varsayılan düzlemleri veya orijini ile montaj ilişkili olan alt montajdaki standart montaj ilişkileri oluşturulmuyordu. alt montajın bağlam araç çubuğu otomatik olarak görünür. bileşenin toplam atalet ve yapı kütlesi üzerindeki etkisini görüntülemenize yardımcı olur. Ek olarak. bileşenlerin gizle/göster durumunu kaydetme ve yorum ekleme gibi özelliklerle birlikte tıpkı Büyük Tasarım Gözden Geçirme modunda olduğu gibi çalışır. 3. 2. Anlık görüntüleri.Montajlar Bir bileşene özel atalet özellikleri eklenmesi.

ve Kılavuz Eğrileri için aşağıdakileri seçebilirsiniz: • Montajın üst seviyesindeki çizimler veya eğriler. tablo ve çizim ile çoğaltmalar desteklenir.Montajlar Etkin bir gözden geçirmede bir anlık görüntü aldığınızda. seçtiğiniz çizim montajın üst seviyesinde olmalıdır. Süpürme ile kesme montaj unsurlarının çoğaltmalarını oluşturabilirsiniz. 62 . Süpürme ile Kesme Montaj Unsurları Montajlarda profil süpürme ile kesme unsurları oluşturabilirsiniz. Diğer montaj unsurlarında olduğu gibi. Doğrusal. dairesel. bu süpürme ile kesme unsurlarını etkiledikleri parçalara yayabilirsiniz. Gözden geçirmede oluşturulan bir anlık görüntüyü etkinleştirdiğinizde. gözden geçirme otomatik olarak açılır. Montaj Unsurları Süpürme ile Kesme simgesini (CommandManager'da Montaj sekmesi) tıklayın ve ya da Ekle > Montaj Unsuru > Kes > Süpür öğesini tıklayın. • Montajın herhangi bir seviyesindeki bileşenlerin kenarları. montajın görünüm oryantasyonuna ve bileşenlerin gizle/göster durumuna ek olarak kamera açısı da kaydedilir. Montaj unsuru olarak bir Süpürme ile Kesme oluştururken: • Profil • Yol için. Montajlarda katı süpürme ile kesme unsurları oluşturamazsınız.

via'ları ve pad'leri ECAD® dosyalarından CircuitWorks™ yazılımına alabilirsiniz. • Via özelliklerini değiştirme ve viaları filtreleme. via'ları. doldurulmuş alanlar ve via'lar ile ECAD modellerine yönelik bazı yeni CircuitWorks unsurlarını inceleyeceksiniz. PADS Dosyasını CircuitWorks'te Açma ve İnceleme Önce PADS ECAD dosyasını CircuitWorks yazılımında açın ve katmanları. takip öğelerini. pad'leri ve doldurulmuş alanları inceleyin. her tipte delikleri. doldurulmuş alanları. viaları ve doldurulmuş alanları inceleme. Bu örneği izleyebilmek için CircuitWorks'ü eklemeniz gerekir. takip öğelerini. • İletken katman modelleme seçeneklerini inceleme. Aşağıdaki görevleri gerçekleştireceksiniz: • PADS® modeli katmanlarını. • Panel kalınlığını inceleme. • Modeli SolidWorks'te oluşturma. katmanlar. Bu unsurları ayrıca CircuitWorks'ten bir SolidWorks montajına aktarabilirsiniz. pad'leri. Tüm ECAD dosya türleri bu unsurları desteklemez ve takip öğelerini. Takip Öğeleri. • Katman özelliklerini görüntüleme. Katmanlar. • Modeli CircuitWorks'e geri verme.7 CircuitWorks SolidWorks Premium'da bulunur. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • ECAD Dosya Unsurlarını Alma ve Verme ECAD Dosya Unsurlarını Alma ve Verme Katmanları. Doldurulmuş Alanlar ve Viaları İnceleme Bu örnekte. takip öğelerini. takip öğeleri. 63 . doldurulmuş alanları. via'ları veya pad'leri SolidWorks'ten tekrar CircuitWorks'e veremezsiniz.

ECAD dosya önizlemesinde görüntülenir. Seçili doldurulmuş alan. ağaçtaki tek tek takipleri de seçebilirsiniz. Pad'ler öğesini seçin. önizleme penceresinde görüntülenir. Ayrıca. Ayrıca. Takipler ECAD dosya önizlemesinde görüntülenir. CircuitWorks ağacında. ağaçta seçtiğiniz tek tek pad'leri de görüntüleyebilirsiniz. 4. CircuitWorks > ECAD Dosyasını Aç öğesini tıklayın ve install_dir\CircuitWorksFull\Examples\Pads\preview. 2. 3.asc dosyasına gözatın. CircuitWorks ağacında. Padler. 64 . CircuitWorks ağacında. Doldurulmuş Alanlar öğesini genişletin ve ikinci doldurulmuş alanı HP83515280'i seçin.CircuitWorks 1. Takipler öğesini seçin. SolidWorks'ten.

Üst Görünüm tıklayın. Bir iletken katmanına sağ tıklayın ve Özellikler'i tıklayın. CircuitWorks ağacında. CircuitWorks ağacında. Katman üst kısmının kartın alt kısmına göre yüksekliğini belirtir. CircuitWorks ağacındaki herhangi bir objenin özelliklerini. Katmanlar farklı yüksekliklerde olabilir. Katman Özelliklerini Görüntüleme Bu bölümde katmanların kalınlığını ve tiplerini görüntülersiniz. 6. Via'lar Via'lar ECAD dosya önizlemesinde görüntülenir. Takipler öğesini tekrar seçin. öğesini (Önizleme araç çubuğu) tıklayın ve Araçlar sekmesini öğesini seçin. 2. 7. Önizleme sekmesini tıklayın. objeyi sağ tıklayıp Özellikler'i tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Alt Görünüm öğesini (Önizleme araç çubuğu) seçin ve CircuitWorks ağacında. Birinci katmandan sonuncu katmana kadar olan uzaklık. veya iletken Devre kartının katmanları. 1. özellikleri ile ayırt edilir. dielektrik öğesini genişletin. Bir katmanın bitiş yüksekliği sonraki katmanın başlangıç yüksekliği ile aynıdır Kalınlık Katmanın kalınlığını belirtir. kart kalınlığını belirler. Aşağıdakiler dahil olmak üzere özellikler görüntülenir: Başlangıç Yüksekliği Bitiş Yüksekliği Katman alt kısmının kartın alt kısmına göre yüksekliğini belirtir.CircuitWorks 5. 65 . Katmanlar Listelenen katmanlar. kartın altındaki birinci katmandan başlayarak arka arkaya yığınlanır.

Diğer iki STANDARDVIA_EXAMPLE 66 . via için adım 2 ve 3'ü tekrarlayın. 3. 4.7870 mm olan kart kalınlığı. 4. Kart Özellikleri görüntülenir. Kart Anahatları öğesini tıklayın. 0. Birinci STANDARDVIA_EXAMPLE Via Özellikleri bölmesi görüntülenir. Via'lar'ı genişletin ve seçin. 2. CircuitWorks ağacında. via'ları filtreler ve modeli SolidWorks'te oluşturursunuz. Via Özelliklerini Düzenleme ve Viaları Filtreleme Bu bölümde bir via'nın konumunu ve çapını görüntüleyip düzenler. Via Çapı için 1. CircuitWorks ağacında. Kartın U2 bileşenine doğru üç via vardır.CircuitWorks 3.0 girin ve öğesini tıklayın. 1. Kartta 37 via vardır. Diğer katmanları seçin ve özellikleri görüntüleyin. via'sını sağ tıklayın ve Özellikler'i tıklayın. katman kalınlıklarının toplamıdır.

FeatureManager tasarım ağacında. Devam etmeden önce SolidWorks uygulamasında açık bulunan tüm modelleri kapatın. takipler. Modeli SolidWorks'te Oluşturma Ardından. Filtrelenen via'lar CircuitWorks ağacında pasifleştirilmiş olarak görünür. Bundan büyük: öğesini seçin ve 0. 67 . CircuitWorks'te. SolidWorks > Model Oluştur öğesini (Araçlar sekmesi) tıklayın ve CircuitWorks iletişim kutusundan Oluştur'u tıklayın. previewpcb<1> bileşenini genişletin ve SolidWorks modelindeki iletken ve dielektrik katmanlar. Via'lar Via Filtreleri bölmesi görüntülenir. öğesini tıklayın. 6. katmanlar.CircuitWorks 5. keep-out alanları ve via'lar gibi ECAD dosya unsurlarını inceleyin. Araçlar sekmesinin Filtre komut menüsünde. 2. Via çapı 1. modeli SolidWorks uygulamasında oluşturacak ve unsurların nasıl verildiğini göreceksiniz. pad'ler. via'lar. 1. delikler ve doldurulmuş alanlar SolidWorks FeatureManager tasarım ağacına dahil edilir.99 girin.0 mm olan üç via filtrelenerek dışarıda bırakılır. SolidWorks modeli göründüğünde. delikler.

68 .CircuitWorks a) Modeli döndürün. b) Döndürülen modeldeki üçüncü iletken katmanı seçin.

d) PTH'yi. e) Via'ları seçin. 69 . kaplanmış delikleri seçin.CircuitWorks c) Birinci dielektrik katmanı seçin.

PADS Dosyasını Tekrar Oluşturma Ardından. SolidWorks > Model Oluştur öğesini (Araçlar sekmesi) tıklayın ve iletişim kutusundan Oluştur'u tıklayın. CircuitWorks via'ları. ağaçta yalnızca üst ve alt katmanların görüntülendiğinden emin olmak için PADS dosyasını oluşturun. 70 . 3. 1.CircuitWorks f) Modelde görünmeyen filtrelenmiş via'ların konumunu yakınlaştırın. CircuitWorks modelini kaydetmeden kapatın. modeli kapatın. Yalnızca Üst ve Alt İletken Katmanları Oluşturma Katman oluşturma süresini kısaltmak üzere CircuitWorks yazılımını SolidWorks'te yalnızca üst ve alt iletken katmanları modellendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 3. CircuitWorks'te. SolidWorks'te katman oluştururken yalnızca üst ve alt iletken katmanları modellendirmek için: 1. Yalnızca iki dış iletken katman listelenir. 6. SolidWorks modelini kaydetmeden kapatın. İletişim kutusunda. doldurulmuş alanları veya pad'leri vermediği için verilen ECAD modelinde bu unsurlar bulunmaz. FeatureManager tasarım ağacında. SolidWorks uygulamasında. modeli My_previewpcb. Tamam'ı tıklayın. 4. CircuitWorks > CircuitWorks'e Ver öğesini tıklayın. CircuitWorks'te. previewpcb. CircuitWorks > CircuitWorks Seçenekleri öğesini tıklayın.asc orijinal PADS ECAD dosyasını seçin. SolidWorks'te. previewpcb<1> bileşenini genişletin. 5. 4.sldasm olarak farklı kaydedin. SolidWorks uygulamasında. 3. SolidWorks uygulamasında. Model bileşeninin üzerine yazmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklayın. SolidWorks Alma öğesini tıklayın ve İletken katman modelleme için Yalnızca üst ve alt katmanlar (daha hızlı) öğesini seçin. 2. 2. 5.

Malzeme iletişim kutusunda tanımlandığı üzere malzemenin adıdır. Özel Malzemeler. 1060 Alaşım. Örnekler: SolidWorks Malzemeleri. AISI 304. Örnek: 71 . Bir hücre boş bırakılırsa. Örnekler: Sade Karbon Çeliği. MALZEME. • Bir hücreye tıklayıp malzeme Sık Kullanılanlar açılır listesinden seçim yapma. SolidWorks DIN Malzemeleri. Bir malzeme girmek için aşağıdakilerden birini yapın: • Bilgileri manuel olarak yazma. konfigürasyonun oluşturulduğu sırada geçerli malzemeyi devralır. Malzeme iletişim kutusundaki ağacın üst seviyesinde bulunan kitaplık adıdır. Sütun üstbilgisi aşağıdaki sözdizimini kullanır: Bir parça için: Çok gövdeli bir parçadaki bir gövde için: $LIBRARY:MALZEME@parça_adı $LIBRARY:MALZEME@gövde_adı@parça_adı $LIBRARY.8 Konfigürasyonlar Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Tasarım Tabloları Konfigürasyon Verilerini Yönetme SpeedPak Konfigüre Edilmiş Parçalar Eklerken Özel Özellikleri Aktarma Tasarım Tabloları Bir Tasarım Tablosundaki Malzemeleri Konfigüre Etme Malzemelerin konfigüre edilmesine ilişkin bir tasarım tablosu parametresi mevcuttur.

açılır listede şu değerler bulunur: • • • • EVET HAYIR Y N Görüntü Durumları ve Konfigürasyonları için Basitleştirilmiş Seçim Bir tasarım tablosunda. $DISPLAYSTATE veya $CONFIGURATION@bileşen<örnek> parametrelerinin bir tablo gövdesi hücresine tıklayın. sağ tıklamanız gerekiyordu. var olan görüntü durumları veya bileşen konfigürasyonları açılır listesine erişmek için.Konfigürasyonlar Tasarım Tablolarında Veri Doğrulaması Tasarım tablolarına veri doğrulama işlevi eklenmiştir. geçerli bir değer (açılır listeden seçebileceğiniz) girmenizi isteyen bir hata mesajı görüntülenir. yeni seçenekler dosyaların boyutunu ve bunların kaydedilmesi için gerekli süreyi yönetmenize yardımcı olur. Örnekler: Unsurların pasifleştirilme durumu ($STATE@unsur_adı ) için. Konfigürasyon Verilerini Yönetme Konfigürasyonlar içeren parça ve montaj modelleri için. Geçersiz bir değer girerseniz. açılır listede şu değerler bulunur: • • • • PASİFLEŞTİRİLMİŞ AKTİFLEŞTİRİLMİŞ S U Sabit veya yüzen konum ($STATE@bileşen_adı ) için. Her 72 . Belirli parametreler için. Daha önce. tasarım tablosunda bir hücreyi seçerken geçerli seçimler açılır listesinden bir değer seçebilirsiniz.

Önceki Sürümle Birlikte Çalışabilirlik şu sayfada 33. etkin konfigürasyon dahil tüm konfigürasyonlardan kaldırır ve etkin konfigürasyon hariç diğer tüm konfigürasyonlara ait verileri boşaltır. bir veya birden çok konfigürasyonu sağ tıklayın ve Yeniden Oluştur/Kaydet İşareti Ekle öğesini tıklayın. Konfigürasyon Verilerini Kaydetme Belgeyi her kaydedişinizde konfigürasyonların yeniden oluşturulmasını ve konfigürasyon verilerinin kaydedilmesini belirtmek için. aşağıdakilerden birini yapın: • ConfigurationManager'da. model adını sağ tıklayın. Belgeyi her kaydedişinizde tüm konfigürasyonları yeniden oluşturulacak ve konfigürasyon verileri kaydedilecek şekilde işaretler. • ConfigurationManager veya FeatureManager tasarım ağacının üst kısmında. Belgeyi her kaydedişinizde konfigürasyonları yeniden oluşturulacak ve konfigürasyon verileri kaydedilecek şekilde işaretlediğiniz Yeniden Oluşturma ve Kaydetme Seçenekleri iletişim kutusunu açar. diğer tüm konfigürasyonlardan kaldırır ve diğer tüm konfigürasyonlara ait verileri boşaltır. Bkz. SolidWorks 2012 Service Pack 5'te kullanılabilir olmasını istediğiniz her konfigürasyonu yeniden oluşturmanız ve konfigürasyon verilerini kaydetmeniz gerekmektedir. Yeniden Oluştur/Kaydet işaretini .Konfigürasyonlar zaman güncel tutulmasını istediğiniz konfigürasyonları belirtebilir ve tanımlayabilirsiniz. SolidWorks 2013 uygulamasında. Modeli her kaydedişinizde ön belleğe alınmış konfigürasyon verilerini boşaltabilirsiniz. Tüm Konfigürasyonlar Özel Konfigürasyonlar ConfigurationManager'da konfigürasyon simgelerinin yanı sıra aşağıdaki simgeler görünür: 73 . Yeniden Oluştur/Kaydet İşareti Ekle öğesini tıklayın ve aşağıdakilerden birini tıklayın: Bu Konfigürasyon Yeniden Oluştur/Kaydet işaretini .

SpeedPak grafik çemberinin devre dışı bırakılmasına örnek için. Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Performans öğesini tıklayın ve Ön belleğe alınmış konfigürasyon verilerini boşalt öğesini seçin. SpeedPak Alt montajların SpeedPak konfigürasyonlarını üst öğe montajdan oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz. 74 . yeni bir sistem seçeneği etkin olmayan konfigürasyonların ön belleğe alınmış konfigürasyon verilerini boşaltmanızı sağlar. imleci çevreleyen bölgede sadece seçilebilir geometri görünür. Konfigürasyon Verilerini Boşaltma Dosyaların boyutunu düşürmek ve bunların kaydedilmesi için gerekli süreyi kısaltmak için. konfigürasyonu sağ tıklayın ve Yeniden Oluştur/Kaydet İşaretini Kaldır öğesini seçin. Belgeyi her kaydedişinizde yeniden oluşturulacak ve konfigürasyon verileri kaydedilecek şekilde işaretlenmiş bir konfigürasyonu gösterir. işaretli tüm etkin konfigürasyonların verileri boşaltılır. etkinleştirdiğiniz her bir konfigürasyon için veriler oluşturulur ve işaretlenir Belgeyi kaydederken: . Bir konfigürasyonun işaretini kaldırmak için. SpeedPak Grafik Çemberini Devre Dışı Bırakma İmleci çevreleyen bölgedeki geometrinin seçili olmasa bile görünür kalması için SpeedPak grafik çemberini devre dışı bırakabilirsiniz. işaretli tüm konfigürasyonların verileri kaydedilir. • Alt + S tuşlarına basın. Üst Öğe Montajından Speedpak Oluşturma şu sayfada 75 altındaki örneğe bakınız. Örneğin. İmleç seçilemeyen bir SpeedPak objesinin üzerindeyse. • Boşaltma seçeneği seçilmişse. Grafik çemberi kapalıyken. Yalnızca etkin konfigürasyonun ve işaretli konfigürasyonların verileri kaydedilir. SpeedPak grafik çemberini devre dışı bırakabilirsiniz. aşağıdakilerden birini yapın: • Araçlar > Seçenekler > Görüntü/Seçenek öğesini tıklayın ve Speedpak grafik çemberini görüntüle'yi işaretleyin ya da işaretini kaldırın.Konfigürasyonlar Yeniden oluşturulmuş ve konfigürasyon verileri kaydedilmiş bir konfigürasyonu gösterir. Grafik çemberi açıkken. imleci çevreleyen bölgedeki tüm geometriler görünür kalır. imleç şekline dönüşür. SpeedPak grafik çemberini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için. • Boşaltma seçeneği seçilmemişse.

1. install_dir\samples\whatsnew\configurations\overender. performans artışları belirgin şekilde görülmez. Bir montajda. Alt montajın grafiğini görmenizi sağlar fakat hiçbir çözümlenmiş geometri içermez. Sadece grafikleri eklemeyi ya da montaj ilişkili yüzleri. kenarları ve noktaları çözümlenmiş geometri olarak ekler. 75 . Montaj performansındaki artışlar en belirgin şekilde çok büyük ve karmaşık montajlarda görülür. SpeedPak konfigürasyonu üst öğe montajı tarafından kullanılan etkin konfigürasyon olur. Salt-Grafik SpeedPak'ler Oluşturma Bir alt montaj için doğrudan üst öğe montajından salt-grafik SpeedPak oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte kullanılan montaj küçük ve basit olduğu için.sldasm dosyasını açın. bu sayede daha yüksek performans sağlar. Sağ tıklayıp SpeedPak Seçenekleri öğesini ve ardından aşağıdakilerden birini tıklayın: Montaj İlişkili SpeedPak Oluştur Montaj ilişkili yüzleri. Grafik SpeedPak Oluştur Alt montajın etkin konfigürasyonu için bir SpeedPak konfigürasyonu oluşturulur. bu sayede bu objelerle başka montaj ilişkileri oluşturmanızı sağlar. kenarları ve noktaları çözümlenmiş geometri olarak eklemeyi seçebilirsiniz. Çözümlenmiş geometri olarak eklenen objeler arasında alt montajın açık üst öğe montajındaki diğer bileşenlerle ya da bizzat açık üst öğe montajı ile montaj ilişkisi kuran objeleri yer almaktadır.Konfigürasyonlar Üst Öğe Montajından Speedpak Oluşturma Alt montajlar için SpeedPak konfigürasyonlarını bir üst öğe montajdan oluşturabilirsiniz. Alt montaj bir üst seviye alt montajsa. bir veya birden çok alt montajı seçin.

Kaldırıcıyı sağ tıklayın ve İzole Et'i tıklayın. simgesi SpeedPak konfigürasyonunun montajda 3. İzolasyondan Çık'a tıklayın. alt montaj kaldırıcıyı sağ tıklayın ve SpeedPak Seçenekleri > Grafik SpeedPak Oluştur öğesini tıklayın. Grafik alanında. FeatureManager tasarım ağacında. Montaj İlişkili SpeedPak Oluşturma Doğrudan üst öğe montajından. alt montaj kaydırıcıyı sağ tıklayın ve SpeedPak Seçenekleri > Montaj İlişkili SpeedPak Oluştur öğesini tıklayın. kenarlar ve noktalar içeren bir SpeedPak oluşturabilirsiniz. İmleç çevresindeki alanda hiçbir şeyin görünmediğine. FeatureManager tasarım ağacında. FeatureManager tasarım ağacında. kaldırıcı dışındaki tüm bileşenler gizlenir. simgesi SpeedPak konfigürasyonunun montajda 2. FeatureManager tasarım ağacında. 4. Grafik alanında. çözümlenmiş geometri olarak montaj ilişkili yüzler. 5. Kaldırıcının etkin konfigürasyonu için bir SpeedPak konfigürasyonu oluşturulur.Konfigürasyonlar 2. yani seçilebilir obje bulunmadığına dikkat edin. kullanıldığını gösterir. Kaydırıcıyı sağ tıklayın ve İzole Et'i tıklayın. 1. İzole Et açılır araç çubuğunda. 76 . İmleci alt montajın üzerine getirin. kullanıldığını gösterir. kaydırıcı dışındaki tüm bileşenler gizlenir. Kaydırıcının etkin konfigürasyonu için bir SpeedPak konfigürasyonu oluşturulur.

İzole Et açılır araç çubuğunda. üst öğe montajındaki diğer bileşenlerle veya üst öğe montajının doğrudan kendisiyle montaj ilişkilidir ve diğer montaj ilişkileri oluşturmak üzere seçilebilir. Şimdi imleci seçilemeyen bir SpeedPak objesinin üzerine getirdiğinizde. İzolasyondan Çık'a tıklayın. imleç şekline dönüşür fakat obje görünür kalır. İmleç çevresindeki alanda birden çok objenin görünür olduğuna dikkat edin. 77 . SpeedPak Grafik Çemberini Devre Dışı Bırakma İmleci çevreleyen bölgedeki geometrinin seçili olmasa bile görünür kalması için SpeedPak grafik çemberini devre dışı bırakabilirsiniz.Konfigürasyonlar 3. Alt + S tuşlarına basın. 4. 1. Bu objeler. İmleci alt montajın üzerine getirin.

Eklenecek Yüzler kaydırıcısına artık gerek duyulmamaktadır. Özel Özellikleri Aktarma şu sayfada 180. SpeedPak'i Güncelle öğesini (Montaj araç çubuğu) tıklayarak ya da FeatureManager tasarım ağacından üst seviye montajı sağ tıklayıp Tüm SpeedPak'leri Güncelle öğesini tıklayarak tüm SpeedPak alt montajlarını güncelleyebilirsiniz. Üst öğe montajındaki tarihi geçmiş SpeedPak'lerin sayısına ve karmaşıklığına bağlı olarak. 78 . Birden çok gövde içeren SpeedPak'leri oluşturma.Konfigürasyonlar 2. düzenleme ve açma işlemlerinde önceki sürümlere kıyasla daha yüksek performans elde edilmesi nedeniyle. Hızlı Eklemeyi Etkinleştir altında. grafik çemberini açmak veya kapatmak için Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Görüntü/Seçenek öğesini tıklayıp Speedpak grafik çemberini görüntüle'yi işaretleyebilir ya da işaretini kaldırabilirsiniz. Bir veya birden çok SpeedPak alt montajı seçebilir ve sağ tıklayıp SpeedPak'i Güncelle'yi seçerek bunları güncelleyebilirsiniz. seçilemeyen objeler görünmez. Ayrıca. SpeedPak PropertyManager'ı SpeedPak PropertyManager'ında. İmleç çevresindeki alanda. Konfigüre Edilmiş Parçalar Eklerken Özel Özellikleri Aktarma Konfigüre edilmiş bir parça başka bir parçaya eklenirken özel özelliklerin de aktarılması ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır. Alt Montaj SpeedPak'lerini Üst Öğe Montajından Güncelleme SpeedPak alt montajlarını üst öğe montajdan güncelleyebilirsiniz. Eklenecek Yüzler kaydırıcısı kaldırılmıştır. SpeedPak alt montajlarının güncellenmesi önemli miktarda zaman alabilir. SpeedPak grafik çemberi geri döner. Bkz. Alt + S tuşlarına tekrar basın.

Ayrıca. Matkap deliklerinden dönüştürülmüş olan dairesel frezelenmiş cepler için. Ayrıca. Dairesel frezelenmiş cepleri matkap deliklerine döndürürken. Makinelenmiş veya özel gövdeler için. Costing aracını çok gövdeli parçalara uygularken. daha yüksek performans için çoklu gövde Costing ortamından tekli gövde ortamına geçiş yapabilirsiniz. basit delik unsurunu Freze İşlemleri klasörüne sürükleyebilirsiniz. unsuru sağ tıklayın ve Frezeye Geç öğesini tıklayın. Yazılım sac levha gövdeleri otomatik olarak tanır. Diş açma ya da düz havşa delikleri gerektiren delikleri dönüştüremezsiniz. Böylece. Böylece. Costing işlemlerini parça düzeyinde kontrol eden bir ana şablon seçebilirsiniz. biri sac levha gövdeler için ve diğeri makinelenmiş gövdeler için olmak üzere iki şablona referans verir. unsuru sağ tıklayın ve Matkaba Geç öğesini tıklayın. Ayrıca. delme işlemi frezeleme işlemine dönüştürülür. Ana şablon. CostingManager'da. Costing Görev Bölmesinden gövde tipini belirtebilirsiniz. Çok Gövdeli Parçalar SolidWorks Costing® ile. Basit matkap delikleri için. makineleme şablonunda delik çapına eşit ya da dairesel cep çapından en fazla yüzde 10 daha küçük olan bir matkap çapı tanımlamanız gerekir. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • Basit Matkap Deliklerini Frezelenmiş Ceplere Dönüştürme Çok Gövdeli Parçalar Tornalanmış Parçalar Kullanıcı Arayüzü Hacim Unsurları Basit Matkap Deliklerini Frezelenmiş Ceplere Dönüştürme Basit delikleri dairesel frezelenmiş ceplere dönüştürebilir ve dairesel cepleri deliklere geri döndürebilirsiniz. dairesel frezelenmiş cep unsurunu Delik İşlemleri klasörüne sürükleyebilirsiniz. Özel bir gövdenin maliyetini Costing Görev Bölmesine girersiniz. CostingManager'da.9 SolidWorks Costing SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da vardır. frezeleme işlemi delme işlemine dönüştürülür. çok gövdeli parçaların üretim maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. 79 . Costing aracı özel gövdelerin maliyetini hesaplamaz.

Costing Şablon Düzenleyicisi'nde çok gövdeli bir parçanın şablonlarını görüntüleyeceksiniz. sac levha ve tornalanmış gövdeler içermektedir.SolidWorks Costing Çok gövdeli parçadaki kaynak montaj gövdelerine bir özel maliyet atamanız gerekir. 5. 2. sac levha ve makinelenmiş gövdeler için varsayılan metrik şablonlar Costing Şablon Düzenleyicisi'ndeki ana şablona atanır. b) Şablon Düzenleyiciyi Başlat'ı tıklayın. Bu prosedürde. Sonraki işlem için bu parçayı ve Costing Görev Bölmesini açık tutun. Sac levha parçalarla ilişkili Costing verilerini görüntüleyen bir Sac Levha sekmesi görüntülenir. Ana şablon parça düzeyindeki işlemleri tanımlar. 1. Parça makinelenmiş. Costing Görev Bölmesinde: a) Costing Şablonları altında. Bu adımı makineleme şablonu için tekrarlayabilirsiniz. Costing aracı her gövde tipi için ayrı şablonlara referans verir. Costing Görev Bölmesinin mesaj alanı. Çok gövdeli bir parça görüntülenir. install_dir\samples\whatsnew\costing\multibody.sldprt dosyasını açın. multibodytemplate_default(metric) öğesini seçin. Costing Şablon Düzenleyicisi'nin Genel düğümünde. maliyet tahminine başlayabileceğinize işaret eden yeşil renkte görüntülenir. Çok Gövdeli Parçalar için Costing Şablonlarını İnceleme Çok gövdeli bir parça sac levha ve makinelenmiş gövdeler içeriyorsa. 3. Varsayılan ana metrik şablonu seçtiğinizde. ana şablonla ilişkilendirilmiş Sac Levha Şablonu ve Makineleme Şablonu'nu görüntüleyebilirsiniz. Costing simgesini (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Costing öğesini tıklayın. Costing Şablon Düzenleyicisi'ni kapatın. 80 . 4. Ana şablon'da. Sac Levha Şablonu'nun yanındaki Görüntüle öğesini tıklayın.

3.SolidWorks Costing Çok Gövdeli bir Parçanın Maliyetini Değerlendirme Bu prosedürde. Maliyeti hesaplamadan önce bir veya birden çok gövdenin maliyetini dışarıda bırakmak için. 2. Bir gövdeyi maliyet hesaplamasının dışında bırakırsanız. Gövde Listesi'nin altında. Dolayısıyla. Gerçek Maliyet Gövdesi öğesini seçin. gövde Maliyet Atanmamış klasöründe görüntülenir. Gövde Listesi'nin altında. Costing aracı bir özel gövdenin maliyetini hesaplamaz. Gövde malzemeleri de atanır. Gövde Listesi'ni inceleyin. Seçili gövde grafik alanında vurgulanır. Pah 2'yi seçin ve Gövde tipi için Makinelenmiş'i seçin. çok gövdeli bir parçanın üretim maliyetini belirlemek üzere Costing aracını çalıştıracaksınız. Listede dört gövde bulunmaktadır. sac levha gövdeleri otomatik olarak tanır. M6 Altıgen Cıvata İçin Havşa2'yi seçin ve Gövde tipi için Makinelenmiş'i seçin. d) Gerçek Maliyet Gövdesi öğesinin maliyetini doğrudan girin: 1. Parçadaki diğer gövde tipleri için gövde tipini atamanız gerekir. maliyet tahmininde referans verilen costing şablonunu belirler. Dışarıda bırakılan gövdeler grafik alanında 81 . Costing. b) Costing Görev Bölmesinde. Sac Levha otomatik olarak seçilir. Gövde tipi. Malzemeler zaten atanmıştır. Gövde tipi için. Özel'i seçin ve Özel Maliyet için 10 yazın. 1. c) Costing Görev Bölmesinde. Parça üzerindeki her bir gövdenin gövde tipini seçin: a) Costing Görev Bölmesinde. Bu gövdeleri FeatureManager tasarım ağacında görüntüleyebilirsiniz. Kes-Ekstrüzyon4'ü seçin. CostingManager. Maliyet Tahminine Başla'yı tıklayın. gövde tipleri ve malzemeleriyle birlikte gövdeleri ilgili klasörlerinde görüntüler. Gövde Listesi'nin altında. gövdeleri seçin ve Dışında Bırak'ı tıklayın. Parçadaki her bir gövdenin gövde tipini atadıktan sonra. Costing Görev Bölmesinde. Malzemeler zaten atanmıştır. 2. Gövde Listesi'nin altında. malzemeleri değil gövdenin maliyetini girersiniz. Costing Görev Bölmesinde. Gövde tipi için. yeşil mesaj alanı maliyet tahminine başlayabileceğinize işaret eder.

5. 3. Toplam maliyeti görüntülemek için Güncellemek için Tıklayın öğesini tıklayın. Parçayı kapatın: a) Costing Görev Bölmesini kapatın. 82 . Sac Levha Gövdeler'i genişletin. Çok Gövdeli Parçadaki Bir Gövdenin Maliyetini Değerlendirme Costing aracı çok gövdeli parçalara uygulanırken. Costing verileri olmadan kaydet'i ve ardından Kaydet'i tıklayın. Kurulum maliyeti.SolidWorks Costing gizlenirler. CostingManager'da. b) Dosya > Farklı Kaydet'i tıklayın. Diğer tüm gövdeler gizlenir. Kes-Ekstrüzyon4'ü genişlettiğinizde. CostingManager'da. c) Farklı Kaydet iletişim kutusunda. CostingManager'da. Özel İşlemler klasörü parça düzeyindedir. 1. Çok gövdeli parça grafik alanında görüntülenir ve tüm gövdeler CostingManager'da görüntülenir. şablonda belirttiğiniz kurulum süresinden türetilir. tüm parça yerine tek bir gövde için maliyet tahmini gerçekleştirebilirsiniz. CostingManager ve Görev Bölmesi yalnızca pah gövdesinin maliyet bilgilerini görüntüler. Sac levha parça. Kes-Ekstrüzyon4 listelenir. Tornalanmış Parçalar SolidWorks Costing ile. gövde düzeyinde değil parça düzeyinde kurulum maliyetlerini içerir. Çok Gövdeli Ortama Dön öğesini tıklayın. 2. gövdenin tahmini maliyetini ve maliyet tahminine uygulanan şablonu görebilirsiniz. Sonraki işlem için bu parçayı ve Costing Görev Bölmesini açık tutun. tornalanmış parçaların üretim maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. Pah2 gövdesini çift tıklayın. 4. Kurulum klasörü.

d) İşçilik Maliyeti (USD/sa) için 20 yazın. Bu prosedürde. install_dir\samples\whatsnew\costing\turned. Makineleme sekmesinde. Costing Görev Bölmesinde. Bir silindirik parça görüntülenir. 2. 1. Her malzeme için torna alet tipini ayarlayabilirsiniz. Alaşım Çelik'i seçin. İşlemler için Torna düğümünü tıklayın. 3. Sınıf sütununun yukarısında Çelik'i seçin ve Özel Malzemeler sütununun yukarısında Alaşım Çelik'i seçin. Makineler için Tornalama yazın ve Torna sütununun altına tıklayarak bunu seçin. b) Alaşım çelik gövdeler için şablonu filtrelemek üzere. Silindirik parçalar için yeni stok malzemesi olarak alaşım çeliği ekleyin: a) Costing Şablon Düzenleyicisi'nde. d) SolidWorks Malzemesi için. Torna işlemleri için yeni bir makine ekleyin. Stok Gövdesi sütununun yukarısındaki Silindir öğesini seçin.SolidWorks Costing Tornalanmış Parçalar için Costing Şablonunu Değiştirme Silindirik parçaların üretim işlemleri parçaların tornalanmasını gerektirir. e) Maliyet (USD/Kg) için. 4. Torna makineleme işlemleri için yeni bir maliyet ekleyin: a) Costing Şablon Düzenleyicisi'nde. Costing simgesini (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Costing öğesini tıklayın. c) Makine Maliyeti (USD/sa) için 20 yazın. c) Sınıf için Çelik'i seçin. b) Silindirler için şablonu filtrelemek üzere. Makine düğümünü tıklayın. 6. b) Yeni satırda.sldprt dosyasını açın. a) Costing Şablon Düzenleyicisi'nin sol bölmesinde. Parça ile ilgili olarak tornanın kurulması için gerekli süre olan Kurulum süresi dahil olmak üzere maliyet hesaplamasına katılan değerleri ayarlayabilirsiniz. Makineleme sekmesinde. Stok Malzemesi düğümünü tıklayın. b) Şablon Düzenleyiciyi Başlat'ı tıklayın. Costing Şablon Düzenleyicisi'nin Genel düğümü görüntülenir. bir silindirik parçayı açacak ve şablon üzerinde değişiklik yaparak torna maliyetlerini Costing Şablonu Düzenleyicisi'ne dahil edersiniz. 83 . Makineleme sekmesi altında. 12 yazın. e) Maks RPM (dev/dk) için 18000 yazın. Makineleme Şablonu altında: a) machiningtemplate_default(metric) öğesini seçin. 5.

Maliyet.SolidWorks Costing c) Yeni satırda. b) Dosya > Farklı Kaydet'i tıklayın. 7. c) Farklı Kaydet iletişim kutusunda. Besleme için 0. tornalanmış bir parçanın üretim maliyetini belirlemek üzere Costing aracını çalıştırırsınız. Şablonu My_machiningtemplate(metric). 6. OD Oluk unsurunu sağ tıklayın. Yüzey hızı için 200 yazın.sldtcm olarak farklı kaydedin. 84 . Makine öğesini ve ardından Tornalama öğesini seçin. 2. Güncellemek için Tıklayın öğesini tıklayın. d) Alet Tipi için OD Torna'yı ve Yüzey Cilası için Kaba İşleme'yi seçin. Tornalanmış bir Parçanın Maliyetini Değerlendirme Bu prosedürde. Şablonda belirttiğiniz Torna makinesi alaşım çeliğe uygulanan tek makine tipi olduğu için. Sonraki işlem için bu parçayı ve Costing Görev Bölmesini açık tutun. FeatureManager tasarım ağacındaki CostingManager parçanın üretilmesi için gerekli tanınan işlemleri görüntüler.02 yazın. 8. Silindirlerin makinelenmiş alaşım çelik gövdeler için tek stok gövdesi tipi olması nedeniyle Stok Gövdesi altında. Alet burun yarıçapı için 0. 3. 4. 1. Tip alanı için Silindir seçeneği otomatik olarak seçilir. Costing Şablon Düzenleyicisi'ni kapatın ve Costing Görev Bölmesinde. Costing Görev Bölmesi Parça Başına Tahmini Maliyeti gösterir. Malzeme ve İsim için Alaşım Çelik'i seçin. Costing Görev Bölmesinde otomatik olarak güncellenir. 5. parçadaki malzeme bilgilerini kullanarak üretim maliyetini tahmini olarak hesaplar. e) Alet spesifikasyonlarını girin: H (mm) H (mm) Min (en yakın nokta) H (mm) H (mm) Alet boyutu için 10 yazın. Parça Başına Tahmini Maliyet altında. Radyal derinlik için 1 yazın. Her bir işlemi genişleterek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Torna İşlemleri klasörünü genişletin. Costing aracı. Parçayı kapatın: a) Costing Görev Bölmesini kapatın. Torna makinesi maliyeti Costing aracı hesaplamasına dahil edilir.4 yazın. Altı torna işlemi vardır. Costing verileri olmadan kaydet'i ve ardından Kaydet'i tıklayın. Makine için Tornalama öğesini seçin. Makineleme Şablonu için My_machiningtemplate(metric) şablonunu seçin. CostingManager'da. Costing Görev Bölmesinde.

Bu fark. makinelenmiş bir parça için Costing işlemini başlattığınızda. Bir kitaplık unsurunu lazer veya su jeti makinesiyle üretmeniz gerekiyorsa. Bir makineleme şablonu için Costing Şablon Düzenleyicisi'nin Genel düğümünde. kitaplık unsurunu sağ tıklayın ve Kitaplık Unsurunu Dağıt'ı tıklayın. Costing simgesini (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Costing öğesini tıklayın. Tümünü Genişlet veya Tümünü Daralt komutlarını kullanabilirsiniz. Hacim Unsurları Costing aracını blok ya da silindir stok tipinden makinelenmiş bir parçaya uyguladığınızda. gerek duyulan frezeleme işlemleri dolayısıyla parçanın maliyetini artıran hacim unsurlarını meydana getirir. CostingManager'da çoklu öğe seçimi yaparak (Ctrl + seç veya Shift + seç) genel bir seçeneği seçili öğelere uygulayabilirsiniz. iki kurulum işlemini seçip her ikisine de aynı maliyet üstüne yazma değerini uygulayabilirsiniz. 85 . bir delik çoğaltmasını sürükleyip Maliyet Atanmamış klasörüne bırakabilirsiniz. Dolayısıyla. yazılım delikler ve cep unsurları gibi makinelenmiş unsurları dışarıda bırakarak stok malzemesi ile gerçek parça arasındaki farkı hesaplar. FeatureManager tasarım ağacında. işlemleri Kurulum klasörleri arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Costing Şablonları Bir makineleme şablonu için Costing Şablon Düzenleyicisi'nin Makine düğümünde. Kitaplık unsuru. Costing aracının değerlendirmesi için kesim yollarına dönüştürülür. Artık sac levha veya makinelenmiş Costing araçları arasında seçim yapmanıza gerek yok. freze ve torna makine tiplerini belirtebilirsiniz. matkap. CostingManager'daki bir klasörü sağ tıkladığınızda. Örneğin. Sac levha gövdeler üzerindeki kitaplık unsurlarını dağıtabilirsiniz. Bununla birlikte. parça için tornanın kurulması için gerekli süre olan Kurulum süresi dahil olmak üzere maliyet hesaplamasına katılan değerleri ayarlayabilirsiniz.SolidWorks Costing Kullanıcı Arayüzü Costing Araç Çubuğu Düğmesi ve Menü Komutu Costing aracını sac levha veya makinelenmiş parçalar için aynı komutla çalıştırabilirsiniz. daha az sayıda kurulum ile parça üretebilen makineleriniz varsa yararlı olur. Ayrıca. Bu özellik. CostingManager Öğeleri sürükleyip CostingManager'daki diğer geçerli konumların üzerine bırakabilirsiniz. Costing aracı parçanın iki yüzünde makineleme unsurları olduğu için iki kurulum işlemi oluşturabilir. Örneğin. Öğeleri çeşitli Kurulum klasörleri arasında taşıyabilirsiniz. kurulumu değiştirmeden her iki unsuru da üretebilen bir makineniz olabilir. CostingManager'da gezinmek için klavyeyi kullanabilirsiniz. Costing aracının maliyeti darbe başına maliyet esası yerine kesilecek uzunluğa dayalı olarak hesaplayabilmesi için kitaplık unsurunu dağıtabilirsiniz. Örneğin. Kurulum İşlemi 2'yi ortadan kaldırarak maliyeti azaltmak amacıyla unsurları Kurulum İşlemi 2'den Kurulum İşlemi 1'e taşıyabilirsiniz .

Makinelenmiş parçanın maliyetine aşağıdakiler dahildir: • Stok gövdesinin maliyeti • Kalıp ayırma yoluyla stok gövdesinden bir malzeme hacmini çıkarma maliyeti Parçayı üretmek için stok gövdesinden çıkarılan malzeme hacmi. Costing aracı. Costing simgesini (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Costing öğesini tıklayın. 3. 86 . Costing aracı üretim maliyetini tahmin eder. Hacim unsurları Freze İşlemleri klasöründeki CostingManager'da görüntülenir. Ayrıca. hacim unsurlarını tanımlar.SolidWorks Costing Hacim unsurları bir parçanın bloktan ya da silindirden tornalanması maliyetini meydana getirir. bir hacim unsurunun maliyetini hesaplarsınız. hacim unsurlarının parçayı makineleme toplam maliyeti içindeki payını hesaplar. Maliyeti ayarlamak için bir hacim unsurunu oluşturmada kullanılan aracı değiştirebilirsiniz. Maliyet hesaplamasında değişiklik yapmak için bir Hacim unsurunu sağ tıklayıp aracı değiştirebilirsiniz. Maliyet tahmini yapıldıktan sonra. Sınıf için Çelik'i seçin.sldprt dosyasını açın. install_dir\samples\whatsnew\costing\volume. 2. bir hacim unsurunun Maliyet Atanmamış klasöründe görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bir Hacim Unsurunun Maliyetini Hesaplama Bu örnekte. 1.

50 mm'yi seçin. 7. 5.SolidWorks Costing 4. 87 . c) Farklı Kaydet iletişim kutusunda. b) Dosya > Farklı Kaydet'i tıklayın. Freze İşlemleri klasörünü genişletin. Araç değişimi. 6. hacim unsurunun maliyetini yükseltir ve Costing Görev Bölmesinde parça maliyeti tahmini güncellenir. Parçayı kapatın: a) Costing Görev Bölmesini kapatın. Costing verileri olmadan kaydet'i ve ardından Kaydet'i tıklayın. Hacim 1 unsurunu genişletin. CostingManager'da. Alın Frezesi (Freze) öğesini sağ tıklayın ve 1.

Bir Malzeme Listesi ile balon metni olarak Öğe Numarası belirtilmiş balonlar içeren bir teknik resim görünümünde. var olan balonlar içeren teknik resim görünümlerinde kullanabilirsiniz. 88 . eklenmiş otomatik balonlar gösterilmektedir. Bu örnekte. Otomatik Balon Detaylandırması ile Oluşturulan Balonları Güncelleme Var olan balonları Otomatik Balon öğesi ile güncellemek için: 1.10 Teknik Resimler ve Detaylandırma Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • Balonlar Ölçümlendirmeler Teknik Resim Görünümleri Katmanlar Diğer Detaylandırmalar Tablolar Balonlar Otomatik Balon İşlevi Var olan Balonlarda Çalışır Otomatik balon işlevlerini. Ekle > Detaylandırmalar > Otomatik Balon'u tıklayın. Yine de bir Malzeme Listesi gereklidir fakat var olan balonların otomatik balon işlevi ile oluşturulması gerekmez.

otomatik balon parametrelerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Var olan balonları yeniden sırala'yı seçerseniz. Bu örnekte. Bu örnekte. 89 . 3. Otomatik Balon PropertyManager'ında. Balon Ayarları'nda. Stil öğesi hiçbiri seçeneğine ve Balon metni Dosya Adı seçeneğine ayarlanmıştır. 4. Balonları Düzenle altında: a) Balon metni olarak Öğe Numarası belirtilmiş tüm balonları silmek için Balonları değiştir'i seçin ve balonları Otomatik Balon PropertyManager'ı tarafından belirtilen şekilde ekleyin.Teknik Resimler ve Detaylandırma 2. Başla öğesi 1'e ve Artış öğesi 1'e ayarlanmıştır ve Sıralı olarak düzenle öğesi işaretlidir. b) Var olan balonların sırasını değiştirmek için Var olan balonları yeniden sırala'yı seçin. Balonları değiştir'i seçerseniz. yalnızca Öğe Numaraları'ndaki Başla ve Artış gibi parametreleri değiştirebilirsiniz ve Montaj sırasını takip et veya Sıralı olarak düzenle'yi belirtebilirsiniz.

Balonları Düzenle altında: 90 . öğesini tıklayın. 2. Balon Detaylandırması ile Oluşturulan Balonları Art Arda Yeniden Sıralama Balon detaylandırması ile oluşturulan balonları art arda yeniden sıralamak için: 1. Ekle > Detaylandırmalar > Otomatik Balon'u tıklayın. Otomatik Balon PropertyManager'ında. Balonları sırayla düzenleyebilmek için teknik resimde bir malzeme listeniz olmalıdır.Teknik Resimler ve Detaylandırma 5. Bu örnekte Öğe Numarası içeren 4 balon ve Parça Numarası (Malzeme Listesi) içeren 2 balon bulunmaktadır. balon detaylandırması ile oluşturulmuş balonlar içeren bir teknik resim görünümünde.

Başla öğesi 1'e ve Artış öğesi 1'e ayarlanmıştır. yalnızca Öğe Numaraları'ndaki Başla ve Artış gibi parametreleri değiştirebilirsiniz ve Montaj sırasını takip et veya Sıralı olarak düzenle'yi belirtebilirsiniz. 3. • Var olan balonların sırasını değiştirmek için Var olan balonları yeniden sırala'yı seçin. Balon Ayarları'nda. 5. Bu örnekte. Stil öğesi Kare seçeneğine ve Balon metni Miktar seçeneğine ayarlanmıştır. Öğe Numarası içeren balonlar kaldırılır. öğesini tıklayın. 4. otomatik balon parametrelerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Var olan balonları yeniden sırala'yı seçerseniz. 91 . Bu örnekte.Teknik Resimler ve Detaylandırma • Balon metni olarak Öğe Numarası belirtilmiş tüm balonları silmek için Balonları değiştir'i seçin ve balonları Otomatik Balon PropertyManager'ı tarafından belirtilen şekilde ekleyin. Balonları değiştir'i seçerseniz. Balonları sırayla düzenleyebilmek için teknik resimde bir malzeme listeniz olmalıdır. farklı Balon metni içeren balonlar kalır ve tüm otomatik balonlar eklenir.

• Oklar başka bir çözüm olmadığı sürece bir modelin uzak kenarlarına yönelmez. Ekle > Detaylandırmalar > Balon'u tıklayın. • İliştirme noktaları artık bir yüzeyin geometri tarafından gizlenen bölümlerinde görünmez. 3. Bir teknik resimde. Balonu yerleştirmek için grafik alanını tıklayın. Balon PropertyManager'ı görüntülenir. • İliştirme noktaları artık model kenarlarının yanında görünmez. daha iyi ok ve balon yerleşimi sağlayarak sonradan düzenleme ihtiyacını azaltırlar. Balon eklemeye devam edin ve işlem tamamlandığında simgesini tıklayın. 4. • OtomatikBalon PropertyManager'ının Balon Yerleşimleri altında Kenarlar seçildiğinde: • Oklar tepe noktalarına yönelmez. Balon Ayarları'ında. eğer mümkünse. eğer mümkünse. 92 . Parça Numaralarını Kullanarak Balon Ekleme Malzeme listesinden parça numaralarını kullanarak balon eklemek için: 1. Seçenekleri ayarlayın. Otomatik balon yerleştirmedeki geliştirmeler arasında şunlar bulunmaktadır: • Aynı parçanın birden çok örneği için. Balon Metin Alanı Seçenekleri İki yeni seçenek olan Parça Numarası (Malzeme Listesi) ve Dosya Adı. 5. 2. • OtomatikBalon PropertyManager'ının Balon Yerleşimleri altında Yüzler seçildiğinde: • İliştirme noktaları artık en küçültülmüş yüzeylerde görünmez.Teknik Resimler ve Detaylandırma Otomatik Balon Geliştirmeleri Otomatik balon geliştirmeleri. balonlar en yakın örneğe yönelirler. Balon metni'ni tıklayın ve Parça Numarası (Malzeme Listesi) öğesini tıklayın. artık balonlar oluştururken ya da düzenlerken Balon metni alanında kullanılabilir.

Taban çizgisine yeni öğeler eklenirken. İmleç olarak değişir ve Taban Çizgisi aracı etkinleştirilir. Araçlar > Seçenekler'i kullanın. taban çizgisi ölçümlendirmesi seti ilave ölçümlendirmeleri alacak şekilde yeniden düzenlenir. Ölçümlendirme paletindeki Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir seçeneğini kullanarak taban çizgisi ölçümlendirmelerini otomatik olarak düzenleyebilirsiniz.Teknik Resimler ve Detaylandırma Balonları dosya adına göre eklemek için. Belge Özellikleri sekmesinde. Teknik resim görünümünde. Var olan Taban Çizgisi Ölçümlendirmelerine Ölçümlendirme Ekleme Var olan bir dizi taban çizgisi ölçümlendirmesine yeni ölçümlendirmeler eklemek için: 1. teknik resim görünümündeki taban çizgisi ölçümlendirmelerine eklemek yeni öğeleri tıklayın. Dosya Adı dosya uzantısı olmadan dosya adını görüntüler. Taban Çizgisi Ölçümlendirmelerini Otomatik Olarak Yerleştirme Taban çizgisi ölçümlendirmelerini otomatik olarak yerleştirmek için: 93 . Ölçümlendirmeler Taban Çizgisi Ölçümlendirmelerine Ölçümlendirme Ekleme Taban çizgisi ölçümlendirmelerine yeni ölçümlendirmeler ekleyebilirsiniz. Var olan taban çizgisi ölçümlendirmelerinden birini sağ tıklayın ve Taban Çizgisine Ekle'yi seçin. Taban çizgisi ölçümlendirmelerindeki aralığı belirtmek için. Ölçümlendirmeler'i tıklayın ve Öteleme uzaklıkları'na tıklayarak aralığı ayarlayın. 2. aynı prosedürü takip edin ve Balon metni altında Parça Numarası (Malzeme Listesi) yerine Dosya Adı'nı tıklayın.

ölçümlendirme paletini görüntülemek için imleci düğmenin üzerine getirin. 3. Yarıçap Ölçümlendirmeleri için Geliştirilmiş Oklar Akıllı okların yönünü.Teknik Resimler ve Detaylandırma 1. Ölçümlendirmeler'i tıklayın. ikincil birim ve tolerans duyarlılığını bağlamak için Duyarlılıklarla model arasında bağlantı kur'u seçin. Duyarlılıklarla model arasında bağlantı kur'u seçin. Belge Özellikleri sekmesinde. Taban çizgisi ölçümlendirmelerini seçin. Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir simgesini tıklayın. Tolerans ve Birim Duyarlılığı ile Model Arasında Bağlantı Kur Seçeneğinin Varsayılan Olarak Ayarlanması Tolerans ve birim duyarlılığını varsayılan olarak modele bağlamak için: 1. 3. 2. Modelin ya da teknik resmin doğruluğundaki bir değişiklik her iki yerdeki doğruluğu da değiştirir. modeldeki duyarlılık kullanılır. 2. Ölçümlendirme paletinde. 94 . her iki konumdaki duyarlılığı da etkileyecektir. Birincil duyarlılık altında. 3. Tamam'ı tıklayın. Ölçümlendirme PropertyManager'ında. Ölçümlendirme paleti düğmesi göründüğünde. Çift duyarlılık altında. 5. Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. Teknik resimde. PropertyManager'da Duyarlılıklarla model arasında bağlantı kur seçeneği ilk kez seçildiğinde. Modeldeki veya teknik resimdeki tolerans veya birim duyarlılığı üzerinde gelecekte yapılacak olan tüm düzenlemeler. Tolerans ve Birim Duyarlılığı ile Model Arasında Bağlantı Kurma Bir teknik resimde bulunan alınmış ölçümlendirmelerdeki tolerans ve birim duyarlılığı ile model arasında bağlantı kurmak için: 1. 2. Tolerans/Duyarlılık altında. öğesini tıklayın. ölçümlendirmeyi seçin. Model ile birlikte Alınmış Tolerans ve Doğruluk Ölçümlendirmeleri Parametriği Ölçümlendirme doğruluğu için ölçümlendirme ayarlarını ve tolerans değerleri parametriğini model ile birlikte alabilirsiniz. ölçümlendirme metninin konumu ile otomatik olarak çakışacak şekilde ayarlayan yeni bir seçenek mevcuttur. 4. birincil birim ve tolerans duyarlılığını bağlamak için Duyarlılıklarla model arasında bağlantı kur'u seçin.

Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. Tamam'ı tıklayın. 95 . Belge Özellikleri sekmesinde. Uzatma yayları ancak ok ucunun yaya iliştirilemediği durumlarda görünür. ok yayın dışında görüntülenir ve yayın merkezine bakar. ok ucu yaya iliştirilir. 4. • Ölçümlendirme metni detaylandırılmış yayın içindeyse. diğer ölçümlendirme elemanlarının çevresindeki ölçümlendirme ve uzatma çizgilerini ayrı ayrı koparabilirsiniz. 2. Akıllı okları yaylara iliştir ve ölçümlendirmenin karşı tarafına yönelt seçeneğini işaretleyin. Ok yerleşimi altında. ok yayın içinde görüntülenir ve yayın merkezinden uzağa bakar. Yaylara Akıllı Oklar İliştirme Bir yaya akıllı oklar iliştirmek ve ölçümlendirme metninin karşı tarafına yöneltmek için: 1.Teknik Resimler ve Detaylandırma Önceki Sürümler SolidWorks 2013 • Ölçümlendirme metni detaylandırılmış yayın dışındaysa. Ölçümlendirmeler'i genişletin ve Yarıçap'ı tıklayın. Uygun olan durumlarda. 3. Uzatma ve Ölçümlendirme Çizgileri üzerinde Daha Fazla Kontrol Doğrusal ve radyal ölçümlendirmelerde.

Araçlar > Seçenekler > BelgeÖzellikleri > Ölçümlendirmeler altında.Teknik Resimler ve Detaylandırma Kopma Çizgileri Seçili Değil Kopma Çizgileri Her İki Seçenek için Seçili Doğrusal ve radyal ölçümlendirmelerde. • Diğer ölçümlendirme çizgileri ve diğer uzatma çizgileri çevresindeki ölçümlendirme çizgisini koparmak için Ölçümlendirme çizgisini böl öğesini seçin. İlgili PropertyManager'ın Liderler sekmesinde. hangi ölçümlendirmenin diğer ölçümlendirme elemanlarının çevresinde kopacağını kontrol edebilirsiniz. Çizgileri Kopart öğesinin altında: • Ölçümlendirme çizgileri ve diğer uzatma çizgilerinin çevresindeki uzatma çizgilerini koparmak için Uzatma çizgilerini böl öğesini seçin. 96 . Yalnızca ölçümlendirme oklarının etrafında kopart seçeneği yukarıdaki seçeneklerden birini seçtiğinizde kopmaları sadece ölçümlendirme oklarının çevresiyle sınırlandırır.

Teknik Resimler ve Detaylandırma Sadece Uzatma Çizgilerini Kopart Uzatma Çizgileri ve Ölçümlendirme Çizgilerinin Her İkisini de Kopart Sadece Ölçümlendirme Çizgilerini Kopart 97 .

• Tüm Ölçümlendirmeler: • Sadece Toleranslı Ölçümlendirmeler: 98 .Teknik Resimler ve Detaylandırma Yalnızca Ölçümlendirme Oklarının Etrafında Kopart Toleranslı Ölçümlendirmeler Ekleme Model öğeleri eklerken. Artık bir teknik resme sadece toleranslı ölçümlendirmeler ekleyebilirsiniz. modelden toleranslı ölçümlendirmelerin alınmasını özel olarak belirtebilirsiniz.

99 . Bir teknik resimde. ISO Yarıçap ve Çap Lider Ölçümlendirmeleri Tüm ISO ve diğer uluslararası standartlarındaki yarıçap ve çap lider ölçümlendirmeleri. Araçlar > Model Öğeleri'ni tıklayın. 2. 3. öğesini tıklayın. Ölçümlendirmeler altında. Toleranced dimensions (Toleranslı Ölçümlendirmeler) simgesini tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma Toleranslı Ölçümlendirmeler Ekleme Toleranslı ölçümlendirmeler eklemek için: 1. 4. Kompozit ve çoklu çerçeve sembolleri dahil olmak üzere büküm liderleri ok tarafındaki unsur kontrol çerçevesinin merkezine hizalanır. ölçümlendirme metni yerine geometrik ölçümlendirme ve tolerans unsuru kontrol çerçevesine iliştirilir. Model Öğeleri PropertyManager'ında. Seçenekleri ayarlayın.

omuz ve metin arasında tutarlı bir boşluk bırakırlar. ölçümlendirmedeki metnin alt satırını ortalarlar. Yarıçap. var olan ölçümlendirmeler ilk olarak yerleştirildikleri şekilde kalırlar. Güncellenen kuralları uygula'yı işaretleyin. 2. Belge Özellikleri sekmesinde. • Yukarı Yasla seçeneğine ayarlanmış sol ve sağ taraftaki liderler. Büküm lideri omzunu doğru ilgili metin satırına dikey olarak hizalamak için. Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. ölçümlendirme metninin ilgili satırıyla hizalı olarak tutarlı bir şekilde görüntülenir. 3.Teknik Resimler ve Detaylandırma Daha önce. • Aşağı Yasla seçeneğine ayarlanmış sol ve sağ taraftaki liderler. Güncellenen kuralları uygula seçeneği işaretlenemez ve teknik resimdeki tüm var olan ölçümlendirmeler ISO uyumlu görüntüleme davranışına uyum sağlayacaktır. Tamam'ı tıklayın. Lider bilgi yaslamasının karşı tarafındayken bükümler uzayarak bir metin satırının ucunu yakalar. çap ve pah için bükülü liderlerin omuzları. Güncellenen kurallar uygulandıktan sonra. 4. Bükülü Lider Ölçümlendirmeleri ve Hizalaması Yarıçap. ölçümlendirme metninin ilgili satırıyla hizalı olarak tutarlı bir şekilde görüntülenir. Önceki sürümlerle uyumluluk amacıyla. büküm liderleri ölçümlendirme metnine iliştiriliyordu. 100 . çap ve pah için bükülü lider ölçümlendirmelerinin omuzları. Ölçümlendirmeler'i tıklayın. • Sola Yasla ölçümlendirme metnine iliştirilmiş sol taraftaki liderler. ölçümlendirmedeki metnin üst satırını ortalarlar. Seçenekler > Belge Özellikleri > Ölçümlendirmeler'i tıklayın ve Güncellenen kuralları uygula'yı işaretleyin. Çap ve Pah Bükülü Lider Geliştirmeleri Yarıçap. Ölçümlendirmeleri yeni stile göre güncellemek için: 1.

Teknik Resimlerdeki Referans Kütle Merkezi Kütle merkezi teknik resimlerde seçilebilir bir objedir ve ölçümlendirmeler oluşturmak için bunu referans verebilirsiniz. Bükülü Lider Omuzları Yeni bir varsayılan seçenek. Seçenekler > Belge Özellikleri > Ölçümlendirmeler'i tıklayın ve Bükülü liderler altında Metne uzat'ı işaretleyin. bükülü lider ölçümlendirmeleri omuzlarının ölçümlendirme metni satırının ucunu yakalamasını sağlar. nokta ve kenar gibi kütle merkezi noktaları ile geometrik objeler arasında referans ölçümlendirmeler oluşturabilirsiniz. 101 . Daha önce. Teknik Resme bir Kütle Merkezi Ekleme Parçanın veya montajın bir kütle merkezi içermesi gerekir. Varsayılan seçeneği ayarlamak için. omuz büküme en yakın noktada duruyordu. Bir teknik resimde. omzun uzayarak hizalanmış metin satırını yakalamasını (üst veya alt) sağlamaktadır. Bu seçenek. büküm lideri omuzlarının dikey hizalaması değişmeden görüntülenmeye devam eder. yaslamanın (sol veya sağ) karşı tarafında bir ok bulunduğunda.Teknik Resimler ve Detaylandırma Bu seçeneği işaretlemezseniz.

Teknik resimdeki bir kütle merkezini görüntülemek için Görünüm > Kütle merkezi'ni tıklayın. Bir teknik resimde.Teknik Resimler ve Detaylandırma Bir kütle merkezi eklemek için: 1. bir teknik resim görünümünü çizim objelerine ya da bir çizim objeleri bloğuna dönüştürebilirsiniz. 3. sağ tıklayın ve Görünümü Çizime Dönüştür'ü tıklayın. Ölçümlendirme yöntemlerinden birini kullanarak kütle merkezi noktaları ile geometrik objeler arasında ölçümlendirmeler oluşturabilirsiniz. Bir teknik resim görünümünde. Görünümü Çizime Dönüştür PropertyManager'ında şunları yapabilirsiniz: Görünümü Teknik resim görünümünü eşdeğer 2B çizim objeleri ile değiştirir. Model Öğeleri PropertyManager'ında. Referans Geometri altında. Teknik Resim Görünümleri Teknik Resim Görünümünü Çizime Dönüştürme Kısayol menüsünden. çizimle değiştir Orijinal teknik resim görünümü Eşdeğer 2B çizim objeleri: 102 . Araçlar > Model Öğeleri'ni tıklayın. öğesini tıklayın. 2. Kütle Merkezi simgesini tıklayın.

Teknik resimde istediğiniz yere yerleştirebileceğiniz eşdeğer 2B çizim objelerinden oluşan ayrı bir blok oluşturur. bir blokta gruplanmış eşdeğer 2B çizim objeleri blokla ile değiştirir.Teknik Resimler ve Detaylandırma Görünümü Teknik resim görünümünü. 103 . değiştir Orijinal teknik resim görünümü Eşdeğer 2B çizim objeleri içeren blok Blok olarak ekle .

Açılır listeden bir patlatılmış görünüm seçin. Açılır listeden farklı bir patlatılmış görünüm seçin. düz çoğaltma ve Aşağı büküm. Teknik resim görünümünde. 8. 2. 3. sağ taraftaki blok teknik resim görünümüne eklenir. Patlatılmış olarak göster onay kutusunu işaretleyin. Çizgi Yazı Tipi'ni tıklayın ve Kenar tipi altında. bu yeni kenar tiplerini kullanır. Yeni yassı çoğaltmalar. 4. 9. Konfigürasyon bilgisi altında. Farklı bir teknik resim görünümü seçin. düz çoğaltma varsayılan ince kesikli çizgi kullanır. düz çoğaltma. Bir montaj veya çok gövdeli parça birden fazla patlatılmış görünüm içeriyorsa. varsayılan ince kesintisiz çizgi kullanır ve Aşağı büküm. Bir Teknik Resme Birden Çok Patlatılmış Görünüm Ekleme Bir teknik resme birden çok patlatılmış görünüm eklemek için: 1. sağ tıklayın ve Özellikler'i tıklayın. düz çoğaltma. 7. Düz Çoğaltma'yı seçin. Düz Çoğaltma veya Aşağı Büküm. Patlatılmış olarak göster onay kutusunu işaretleyin. iki yeni kenar tipi belirtebilirsiniz – Yukarı büküm. 5. Konfigürasyon bilgisi altında. Yukarı Büküm. sağ tıklayın ve Özellikler'i tıklayın. konfigürasyon başına birden çok patlatılmış görünüm içerebilir. Tamam'ı tıklayın. Kenar tiplerine erişmek veya bunları değiştirmek için. Belge Özellikleri sekmesinde. Birden çok patlatılmış görünüm içeren bir montajın ya da çok gövdeli parçanın teknik resmini oluşturun. Tamam'ı tıklayın. teknik resim görünümü özelliklerindeki yeni bir açılır seçilim menüsünü kullanarak bu patlatılmış görünümleri teknik resme ekleyebilirsiniz.Teknik Resimler ve Detaylandırma Bu örnekte. Birden Çok Patlatılmış Görünüm Teknik resimler. soldaki teknik resim görünümünü değiştirmek yerine. 104 . Yassı Çoğaltma Görünümleri için Yeni Kenar Tipleri Yassı çoğaltma teknik resim görünümlerinde. 6. Yukarı büküm. Araçlar > Seçenekler'i tıklayın.

bir Property Manager'da Yardımcı Olarak ile işaretlenmiş satırlar basamak olarak kabul edilir ve yerleştirilmiş kesit görünümünde yok sayılırlar. ASME. Kesit • Kesme çizgisini seçin: Dikey Yatay Yardımcı Hizalanmış Kesit veya Yarım Kesit'te Kesme Çizgileri arasında geçiş yapmak için Tab tuşunu kullanabilirsiniz. Kesit ya da Yarı Kesit Görünümü Ekleme Kesit ya da yarı kesit görünümü eklemek için. ISO ve diğer standartlara uygun kesit görünümleri oluşturulmasını kolaylaştırır. • Kesme çizgisini seçip teknik resim görünümüne yerleştirdikten sonra. bir teknik resimde Kesit Görünümü simgesini (Teknik Resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit'i tıklayın. SolidWorks 2012 ve önceki sürümlerde oluşturulan kesit görünümleri önceki görünümlerini korurlar.Teknik Resimler ve Detaylandırma Yeni Kesit Aracı Kullanıcı Arayüzü Hem kesit görünümleri hem de hizalanmış kesit görünümleri oluşturmak için geliştirilmiş kesit görünümü çizim modunu. Kesit veya Yarım Kesit'i tıklayın. hizalanmış kesit görünümleri ve bir teknik resimdeki yarı kesim görünümleri oluşturmanızı sağlar. Kesit Görünümü açılır penceresi görüntülenir. Yeni arayüz bir teknik resimde kesit görünümleri. SolidWorks 2013'te oluşturulmuş kesit görünümleri için Çizimi Düzenle modundayken. Bu sayede. 105 . teknik resimlerin kullanıcının isteği dışında otomatik olarak değişmesi önlenmiş olur. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. yeni seçim aracı kullanıcı arayüzü ile birlikte kullanın. Bu. SolidWorks'ün önceki sürümlerinde oluşturulmuş kesit görünümlerinden bu yok sayılan yardımcı çizgileri oluşturmanız gerekiyorsa. Tek arayüz hem ASME hem de ISO tabanlı standartları destekler. bunları SolidWorks 2013'te yeniden oluşturmalısınız.

Teknik Resimler ve Detaylandırma Kesit görünümüne öteleme eklemek için Kesit Görünümü açılır penceresini kullanın. Çentiğin kesme çizgisindeki birinci noktasını seçin. • Kesme çizgisi teknik resmin geometrisini engeller. Yarım Kesit • Yarım kesit tipini seçin: 106 . Ötelemenin kesme çizgisindeki birinci noktasını seçin. Tek Öteleme Ekle Çentik Öteleme Ekle Geri Adım Tamam (görünümü Ekle) İptal (görünümü İptal Et) Kesit Görünümü PropertyManager'ında Kesit görünümünü otomatik başlat'ı seçerseniz. Çentik öteleme tüm kesme çizgisi segmentlerine uygulanabilir. Tek öteleme ve Yay öteleme iki dış kesme çizgisi segmentinden sadece birine uygulanabilir. bu sayede kesit görünümünü hemen önizleyebilir ve teknik resme yerleştirebilirsiniz. Seçim Fonksiyon Yay Öteleme Ekle İlave Adımlar Yayın kesme çizgisindeki birinci noktasını seçin. Kesit Görünümü açılır penceresi gözükmez. ardından yayın ikinci noktasını seçin. ardından ötelemenin ikinci noktasını seçin. çentiğin genişliği için kesme çizgisindeki ikinci noktayı seçin ve ardından çentik derinliği için üçüncü noktayı seçin. • Kesit görünümüne birden çok öteleme ekleyebilirsiniz.

Dikey Kesit Görünümü Ekleme Bir dikey kesit görünümü eklemek için: 1. Kesit'i tıklayın. Kesit Görünümü iletişim kutusu görünürse Tamam'ı tıklayın. 2. 5. Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. Kesme Çizgisi'nde. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview1. 3.Teknik Resimler ve Detaylandırma Üst Sağ Üst Sol Sağ Alt Sol Alt Sol Alt Sağ Alt Sol Üst Sağ Üst • Tepe noktası teknik resmin geometrisini engeller. Dikey öğesini tıklayın ve kesme çizgisini gösterilen konuma taşıyıp tıklayın. zaten işaretli değilse Kesit görünümünü otomatik başlat'ı işaretleyin. 4.slddrw dosyasını açın. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. 107 .

öğesini tıklayın ve kesme çizgisini ve imleci gösterilen konuma taşıyıp 6.Teknik Resimler ve Detaylandırma 6. Kesme Çizgisi'nde. 108 . zaten işaretli değilse Kesit görünümünü otomatik başlat'ı işaretleyin. 4. İmleci gösterilen konuma taşıyın ve kesme çizgisinin açısını ayarlamak için tıklayın. Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. Kesit'i tıklayın. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview2. Önizlemeyi sağa sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın. 5. Yardımcı Kesit Görünümü Ekleme Bir yardımcı kesit görünümü eklemek için: 1. 3. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. 2.slddrw dosyasını açın. Yardımcı tıklayın.

109 . Yatay öğesini tıklayın ve kesme çizgisini gösterilen konuma taşıyıp çizgiyi yerleştirmek için tıklayın. Kesme Çizgisi'nde. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. Kesit'i tıklayın. 4. Kesit görünümünü otomatik başlat'ın işaretini kaldırın. Yay Ötelemeli bir Kesit Görünümünü Ekleme Yay ötelemeli bir kesit görünümünü eklemek için: 1. Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. Bu. Önizlemeyi sola sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın. 2. kesit görünümünün otomatik olarak eklenmesini önler ve görünüme ilave ötelemeler eklemenizi sağlar. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview3. 3.Teknik Resimler ve Detaylandırma Kesit Görünümü iletişim kutusu görünürse Tamam'ı tıklayın. 7.slddrw dosyasını açın. 5.

kesme çizgisinin üzerinde olmalıdır. gösterilen konuma taşıyın ve yayın birinci noktasını seçmek için tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma Kesit Görünümü açılır penceresi görünür. 6. İmleci simgesini tıklayın. 110 . 8. Bu nokta. İmleci gösterilen konuma taşıyın ve yayın ikinci noktasını seçmek için tıklayın. Yay öteleme eklemek için 7.

111 . install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview4.Teknik Resimler ve Detaylandırma 9. Tek Ötelemeli bir Kesit Görünümünü Ekleme Tek ötelemeli bir kesit görünümünü eklemek için: 1. 10.slddrw dosyasını açın. Kesit Görünümü açılır penceresini kapatmak için simgesini tıklayın. Önizlemeyi gösterilen konuma sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın.

gösterilen konuma taşıyın ve ötelemenin birinci noktasını seçmek için 112 . 3. Kesit Görünümü açılır penceresi görünür. kesit görünümünün otomatik olarak eklenmesini önler ve görünüme ilave ötelemeler eklemenizi sağlar. Kesit görünümünü otomatik başlat'ın işaretini kaldırın. Bu. İmleci tıklayın. Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. Kesit'i tıklayın. 4. 5. Tek öteleme eklemek için 7. Dikey öğesini tıklayın ve kesme çizgisini gösterilen konuma taşıyıp çizgiyi yerleştirmek için tıklayın. simgesini tıklayın. Kesme Çizgisi'nde.Teknik Resimler ve Detaylandırma 2. 6.

Kesit Görünümü açılır penceresini kapatmak için simgesini tıklayın. 9. Önizlemeyi gösterilen konuma sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın. İmleci gösterilen konuma taşıyın ve ötelemenin ikinci noktasını seçmek için tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma 8. 10. 113 .

Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. Kesit Görünümü açılır penceresi görünür.Teknik Resimler ve Detaylandırma Çentik Ötelemeli bir Kesit Görünümünü Ekleme Çentik ötelemeli bir kesit görünümünü eklemek için: 1. 114 . 2. 4. 3. Kesit görünümünü otomatik başlat'ın işaretini kaldırın. Kesit'i tıklayın. Yatay öğesini tıklayın ve kesme çizgisini gösterilen konuma taşıyıp çizgiyi yerleştirmek için tıklayın. Kesme Çizgisi'nde. Bu. kesit görünümünün otomatik olarak eklenmesini önler ve görünüme ilave ötelemeler eklemenizi sağlar. 5.slddrw dosyasını açın. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview4.

Kesit Görünümü açılır penceresi görünür. 8. Bu nokta. Bu nokta. kesme çizgisinin üzerinde olmalıdır. gösterilen konuma taşıyın ve çentiğin birinci noktasını seçmek için tıklayın. 115 .Teknik Resimler ve Detaylandırma 6. 9. Çentik öteleme eklemek için 7. İmleci gösterilen konuma taşıyın ve çentiğin genişliğini seçmek için tıklayın. İmleci gösterilen konuma taşıyın ve çentiğin derinliğini seçmek için tıklayın. İmleci simgesini tıklayın. kesme çizgisinin üzerinde olmalıdır.

116 .slddrw dosyasını açın. görünüme ilave ötelemeler ekleyebilirsiniz. Kesit Görünümü açılır penceresini kapatmak için simgesini tıklayın. 11. 3. 10. Önizlemeyi gösterilen konuma sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma Bu noktada. Yarım Kesit'i tıklayın. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview3. Yarım Kesit Görünümü Ekleme Bir yarım kesit görünümü oluşturmak için: 1. 2. Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. Kesit Görünümü PropertyManager'ında.

slddrw dosyasını açın. İmleci öğesini tıklayın. 117 . 4. Hizalanmış Kesit Görünümü Ekleme Bir hizalanmış kesit görünümü oluşturmak için: 1. 3. Yarım Kesit altında. 5. Önizlemeyi sağa sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın. zaten işaretli değilse Kesit görünümünü otomatik başlat'ı işaretleyin. 6. gösterilen konuma taşıyın ve yerleştirmek için tıklayın. Hizalanmış öğesini tıklayın ve kesme çizgisinin tepe noktasını gösterilen konuma taşıyıp tıklayın. Üst Sağ 5. Kesit'i tıklayın. Kesit Görünümü PropertyManager'ında. Kesit Görünümü öğesine (Teknik resim araç çubuğu) veya Ekle > Teknik Resim Görünümü > Kesit öğesine tıklayın. 2. Kesme Çizgisi'nde.Teknik Resimler ve Detaylandırma 4. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview2.

7. İkinci kesme çizgisinin başlangıç tarafını gösterilen konuma taşıyıp tıklayın. 118 . Birinci kesme çizgisinin başlangıç tarafını gösterilen konuma taşıyıp tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma 6. Kesit Görünümü iletişim kutusu görünürse Tamam'ı tıklayın.

Bunları (sadece gövdeleri içerir) ölçümlendirebilir ve detaylandırabilirsiniz. 2. c) Bir tanım girin ve seçenekleri ayarlayın. 5. b) Dosya tipi için Dxf veya Dwg'yi seçin.dxf veya . Teknik Resim Görünümünü DXF veya DWG Dosyası olarak Farklı Kaydetme Bir teknik resim görünümünü doğrudan Teknik Resim Görünümü PropertyManager'ından DXF™ veya DWG™ dosyası olarak farklı kaydedebilirsiniz. Bu seçenek. Dosyadaki orijini belirlemek için manipülatörü sürükleyin. Farklı Kaydet iletişim kutusunda: a) Dosya adını girin. Autodesk'in AutoCAD® yazılımı için orijinal dosya formatıdır ve Autodesk. Bir teknik resim görünümü seçin. d) Sadece model geometrisi ver onay kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın. 3. Önizlemeyi sağa sürükleyin ve kesit görünümünü yerleştirmek için tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma 8. Görünümü DXF/DWG Olarak Kaydet öğesini tıklayın. seçili görünümle ilişkili diğer çizim detaylandırmalarını yoksayar.dwg dosyası olarak farklı kaydetmek için: 1. 4. Inc. Bir Teknik Resim Görünümünü PropertyManager'dan Kaydetme Bir teknik resim görünümünü doğrudan Teknik Resim Görünümü PropertyManager'ından bir . e) Kaydet'i tıklayın. 119 .'ın bir ticari markasıdır. DWG. Teknik Resim Görünümü PropertyManager'ında. SpeedPak Teknik Resim Desteği SpeedPak teknik resimleri kesit görünümlerini destekler. Görünümü Farklı Kaydet'i genişletin.

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Katmanlar
Katmanlara Atanmış Merkez İşaretleri ve Merkez Çizgileri
Teknik resim katmanı olarak Standarda Göre seçeneği kullanılırken, teknik resimlerdeki merkez işaretlerine ve merkez çizgilerine varsayılan katmanlar atayabilirsiniz. Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. Belge Özellikleri sekmesinde, Merkez Çizgileri/Merkez İşaretleri öğesine tıklayın. • Merkez çizgisi aracı ile oluşturulmuş elemanların katmanını ayarlamak için Merkez çizgisi katmanı'nı kullanın. • Merkez işaretleri arasındaki doğrusal ve dairesel uzatmalar dahil olmak üzere merkez işareti aracı ile oluşturulmuş elemanların katmanını ayarlamak için Merkez işareti katmanı'nı kullanın.

Katman İşlevine Erişimde Yapılan Geliştirmeler
Katman atama işlevine araç çubuklarından ve CommandManager'dan erişebilirsiniz. Ayrıca, Katman değiştir işlevine bir kısayol atayabilirsiniz. Araç çubuklarına (kısayol araç çubuğu dahil), CommandManager'a ve klavye kısayollarına katman işlevini ekleyebilirsiniz. Ek olarak, bir teknik resimde sağ tıklayarak katmanlara erişebilirsiniz.

Bir Belgenin Katmanını Değiştirme
Bir belgenin katmanını değiştirmek için: 1. Teknik resme sağ tıklayın, bir teknik resim elemanına tıklamamaya dikkat edin. 2. Kısayol menüsünde, Katman Değiştir öğesini tıklayın. 3. İletişim kutusu göründüğünde, imleci üzerine götürerek iletişim kutusunu etkinleştirin.

4. İletişim kutusunda, oku tıklayın ve ardından bir katmanı tıklayın.

Bir Teknik Resim Elemanının Katmanını Değiştirme
Bir teknik resim elemanının katmanını değiştirmek için: 1. Detaylandırma gibi bir teknik resim elemanını sağ tıklayın. 2. Kısayol menüsünde, Katman Değiştir öğesini tıklayın. 3. İletişim kutusu göründüğünde, imleci üzerine götürerek iletişim kutusunu etkinleştirin. 4. İletişim kutusunda, oku tıklayın ve ardından bir katmanı tıklayın. Birden fazla teknik resim elemanı seçerseniz, bunların katmanını birer birer değiştirebilirsiniz.

120

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Diğer Detaylandırmalar
Notu Çalışma Sayfasının Arkasında Göster
Çalışma sayfası formatındaki detaylandırma notları her zaman teknik resim çalışma sayfası nesnelerinin altında görüntülenecek şekilde ayarlanabilir, bu sayede çalışma sayfası formatına filigran görevi görebilecek detaylandırmalar ekleyebilirsiniz.

Bu seçenek, detaylandırma ve görüntü gibi tüm nesneleri çalışma sayfası formatında gösterir ve ardından teknik resimde teknik resim nesnelerinin altında görüntüler.

Detaylandırma Notunu Geri Gönderme
Bir detaylandırma notunu teknik resim çalışma sayfasının altına göndermek için: Teknik resim çalışma sayfası formatında, var olan bir notu tıklayın ve Notu Çalışma Sayfasının Arkasında Göster'i tıklayın. Yeni belgeler için varsayılan seçenek AÇIK'tır, var olan belgeler için ise varsayılan seçenek KAPALI'dır.

Ağaç Pim Sembolü Desteği
Görünüm oluşturulurken tüm ağaç pimi sembollerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayan yeni bir belge seçeneği mevcuttur. Ek olarak, görünüm oluşturulduktan sonra tüm ağaç pim sembollerini bir teknik resim görünümüne otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Ağaç Pim Sembollerini Otomatik Olarak Ekleme
Ağaç pim sembollerini görünüm oluşturulduktan sonra otomatik olarak eklemek için: 1. Bir teknik resimde, Ağaç Pim Sembolü öğesini (Detaylandırma araç çubuğu) tıklayın veya sağ tıklayıp Detaylandırmalar > Ağaç Pim Sembolü'nü tıklayın. 2. Ağaç Pim Sembolü PropertyManager'ında, Otomatik Ekle altında, Tüm saplama delikleri için seçeneğini işaretleyin. 3. Seçenekleri ayarlayın. 4. Bir veya daha çok teknik resim görünümünü seçin.

121

Teknik Resimler ve Detaylandırma

5. Ağaç pim sembollerini eklemek için

simgesini tıklayın.

Ağaç Pim Sembolleri için Belge Özelliklerini Ayarlama
Belge özelliklerini, görünüm oluşturulurken tüm ağaç pim sembolleri otomatik olarak oluşturulacak şekilde ayarlamak için: 1. Bir teknik resimde, Araçlar > Seçenekler'i tıklayın. 2. Belge Özellikleri sekmesinde, Detaylar'ı tıklayın. 3. Görünüm oluştururken otomatik ekle altında aşağıdakileri seçin: • Saplama sembolleri -parça • Saplama sembolleri -montaj 4. Tamam'ı tıklayın.

GTOL, Unsur Kontrol Çerçevesi Altında Notasyona İzin Verir
Geometrik toleransta, unsur kontrol çerçevesinin altına PropertyManager'ı kullanmadan HER YERDE veya SINIR gibi metinler ekleyebilirsiniz. Bir geometrik tolerans sembolü eklerken, Özellikler iletişim kutusunda, unsur kontrol çerçevesinin altına metin eklemek için Aşağıdaki çerçeve öğesine metin girebilirsiniz.

Unsur Kontrol Çerçevesi Altına Metin Ekleme
Metin eklemek için: 1. Bir teknik resimde, Araçlar > Detaylandırmalar > Geometrik Tolerans'ı tıklayın. 2. Özellikler iletişim kutusunda: a) Parametreleri ayarlayın. b) Aşağıdaki çerçeve'ye, unsur kontrol çerçevesinin altında görüntülenecek metni girin. 3. Tamam'ı tıklayın.

JIS Kaynak Sembolünde Yapılan Geliştirmeler
JIS Z 3021 standardına uygun kaynak sembolleri oluşturulması için JIS kaynak sembollerinde geliştirmeler yapılmıştır.

122

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Yeni Kaynak Sembolleri
Aşağıdaki yeni kaynak sembolleri mevcuttur: Tek Flanş JIS Spot (düz elektrot)

Fişek V Fişek Şev

Giydirme (2009) Giydirme (2010)

Tek V Alın, iki çizgi arasında 90 derecelik bir açı öngören JIS standardına uygun şekilde güncellenmiştir.

Son Yüzey İşlemi Yöntemi
Son yüzey işlemi yöntemi aşağıdaki seçeneklerle birlikte Özellikler iletişim kutusunun JIS Kaynak Sembolü sekmesinde bulunmaktadır: • • • • • Hiçbiri Y - Yontma T - Taşlama İ - Talaşlı İşleme B - Belirtilmedi

Diğer JIS Kaynak Sembolünde Yapılan Geliştirmeler
Sembol Metni Boyutu • Kaynak sembolleri 13 punto yazı tipi için uygun şekilde boyutlandırılmıştır. • Özellikler iletişim kutusunun JIS Kaynak Sembolü sekmesinde, İçeride öğesini seçerseniz, Kök Açılımı kaynak sembolü içinde daha uygun bir boyutta görünür. • Diğer tüm metinler kaynak sembolü boyutu ve JIS standartları için uygun konumlarda ve boyutlarda görüntülenir. Oluk Açısı konumu, İçeride öğesi seçildiğinde veya Kök Açılımı belirtilmediğinde artık kaynak sembolünün hemen dışında görüntülenir.

Oluk Açısı Konumu

JIS Kaynak Sembolü JIS Kaynak Sembolü kitaplığı, yeni kaynak sembolleri Kitaplığı oluşturulurken artık varsayılan ayardır. JIS ve ANSI Sembolleri ANSI and JIS'te aynı olan Kontur ve Son yüzey işlemi yöntemi sembol öğeleri, teknik resim standardını ANSI ve JIS arasında değiştirdiğinizde artık uygun şekilde haritalanır.

123

Ekle > Detaylandırmalar > Balon'u tıklayın. Sütun Özelliği'ni tıklayın. balonlar. Açılır araç çubuğunda. Balon PropertyManager'ında. Malzeme Listesi tablo sütunları ve sac levha yassı çoğaltma görünümleri dahil olmak üzere detaylandırmalara bağlayabilirsiniz. Kesim listesi özellikleri içeren bir teknik resimde. Malzeme Listesi tablosunda. Balon metni öğesinde. 2. Aşağı oku tıklayın ve kesim listesi özelliklerinden birini seçin. Kesim Listesi Özelliğini bir Malzeme Listesi Tablo Sütununa Bağlama Kesim listesi özelliğini bir Malzeme Listesi tablo sütununa bağlamak için: 1. sütuna bağlanacak bir kesim listesi özelliğini seçin. 4. 6.Teknik Resimler ve Detaylandırma Kesim Listesi Özelliklerini Detaylandırmalara Bağlama Kesim listesi özelliklerini notlar. 3. sütunu seçin. 124 . Balon Ayarları altında. Balon PropertyManager'ında. Kesim Listesi Özellikleri'ni seçin. Özellik Adı'nda. 5. 4. Sütun tipi'nde. Notu bir konuma sürükleyin. 5. Kesim Listesi Özelliğini bir Balona Bağlama Kesim listesi özelliğini bir balona bağlamak için: 1. Malzeme Listesi tablosunun dışına tıklayın. KESME LİSTESİ ÖZELLİKLERİ öğesini seçin. 3. öğesini tıklayın. Balonu bir yüze veya kenara iliştirin. 2.

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Kesim Listesi Özelliğini bir Nota Bağlama
Kesim listesi özelliğini bir nota bağlamak için: 1. Kesim listesi özellikleri içeren bir teknik resimde, Ekle > Detaylandırmalar > Not'u tıklayın. 2. Notu bir gövdenin yüzüne veya kenarına iliştirin. 3. Not PropertyManager'ında, Metin Formatı altında, Özelliğe Bağlantı Kur seçeneğine tıklayın. 4. Özelliğe Bağlantı Kur iletişim kutusunda: a) Detaylandırmanın iliştirilmiş olduğu bileşen'i seçin. b) Kesim listesi özellikleri'ni seçin. c) Aşağı oku tıklayın ve bir kesim listesi özelliğini seçin. d) Tamam'ı tıklayın. 5. Notu bir konuma sürükleyin. 6. Not PropertyManager'ında, simgesini tıklayın.

Sac Levha Yassı Çoğaltma Görünümü için Kesim Listesi Özelliklerini Düzenleme
Bir yassı çoğaltma görünümünün kesim listesi özelliklerini düzenlemek için: 1. Bir yassı çoğaltma görünümünün kesim listesi özelliklerini eklemek için: a) Yassı çoğaltma görünümünde, sağ tıklayın ve Detaylandırmalar > Kesim Listesi Özellikleri'ni tıklayın. b) Kesim Listesi Özellikleri listesini sürükleyin yerleştirmek için tıklayın. 2. Bir detaylandırmayı çift tıklayarak seçin. 3. Metni değiştirin.
125

Teknik Resimler ve Detaylandırma

4. Düzenleme modundan çıkmak için düzenleme kutusunun dışına tıklayın.

Dolgu Detaylandırma Seçeneği
Dolgu, sınırı seçili metinden ya da detaylandırma notundan ötelemek için bir uzaklık belirtmenize imkan veren, detaylandırma notları ve balonlarına yönelik yeni bir sıkı sığdırma kenar seçeneğidir. Dolgu seçeneğini kullanarak, sınır ile seçili metin ya da detaylandırma notu arasındaki uzaklığı belirtebilirsiniz. Bu örnekte aşağıdaki özelliklere sahip bir not gösterilmektedir: • Sıkı sığdırma, dolgu yok • Sıkı sığdırma, 0,5 inç dolgu

Bir statik sınır boyutu ayarlamanızı sağlayan Kullanıcı Tanımlı seçeneği hala mevcuttur. Örneğin, bir dizi notun her zaman 1 inçlik kutular içinde olmasını istiyorsanız, bu değeri Belge Özellikleri'nden Sınır Stili için Kutu, Sınır Boyutu için Özel Boyut ve Kullanıcı Tanımlı için 1 inç olarak ayarlayabilirsiniz. Ardından, Not detaylandırmaları eklediğinizde, bu değerler 1 inç sabit boyutlu kutular varsayılan ayarına geri döner. Sınır Boyutu'nu Sıkı Sığdırma olarak değiştirirseniz, metin ile sınır arasındaki aralığı Dolgu ekle seçeneği ile ayarlayabilirsiniz.

Bir Nota Dolgu Ekleme
Bir nota dolgu eklemek için: 1. Sınırlı bir not seçin. 2. Not PropertyManager'ında, Sınır altında, Boyut için Sıkı Sığdırma'yı seçin. 3. Dolgu Ekle'de, bir dolgu değeri girin.

126

Teknik Resimler ve Detaylandırma

4.

öğesini tıklayın.

Revizyon Bulutu
Revizyon bulutu, teknik resimlere bulutu andıran şekiller oluşturmanızı sağlayan yeni bir detaylandırma tipidir. Geometri değişikliklerine dikkat çekmek için revizyon bulutlarını kullanın. Teknik resim görünümlerine veya teknik resim sayfasına revizyon bulutları ekleyebilirsiniz.

Revizyon Bulutu Şekilleri
Şekil Dikdörtgen Elips Düzensiz Çokgen Serbest Simge

Dikdörtgen Revizyon Bulutu Ekleme
Bir dikdörtgen revizyon bulutu eklemek için:
127

Teknik Resimler ve Detaylandırma

1. install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview3.slddrw dosyasını açın. 2. Teknik resim görünümünde, Revizyon Bulutu simgesini (Detaylandırma araç çubuğu) tıklayın veya Ekle > Detaylandırmalar > Revizyon Bulutu'nu tıklayın. İşaretçi olarak değişir. öğesini

3. Revizyon Bulutu PropertyManager'ında, Bulut Şekli altında, Dikdörtgen seçin. 4. Teknik resim görünümünde: a) Revizyon bulutunun birinci noktasını ayarlamak için tıklayın. b) Revizyon bulutunun bitiş noktasını ayarlamak için sürükleyip tıklayın. 5. öğesini tıklayın.

Bulutu tıklayıp yeniden boyutlandırmak için bir köşe tutamacını sürükleyerek bir dikdörtgen revizyon bulutunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Dikdörtgen ve eliptik bulutları yeniden boyutlandırabilirsiniz. Düzensiz çokgen bulutları yeniden şekillendirebilirsiniz. Serbest çizim bulutları yeniden boyutlandıramaz veya şekillendiremezsiniz. Her türden bulutu döndürmek için Çizimi Döndür aracını kullanabilirsiniz.

Serbest Çizim Revizyon Bulutu Ekleme
Bir serbest çizim revizyon bulutu eklemek için: 1. Zaten açık değilse, install_dir\samples\whatsnew\drawings\sectionview3.slddrw dosyasını açın. 2. Teknik resim görünümünde, Revizyon Bulutu simgesini (Detaylandırma araç çubuğu) tıklayın veya Ekle > Detaylandırmalar > Revizyon Bulutu'nu tıklayın. 3. Revizyon Bulutu PropertyManager'ında, Bulut Şekli altında, Serbest Çizim seçin. 4. Teknik resim görünümünde: a) Revizyon bulutunun birinci noktasını ayarlamak için tıklayın. öğesini

128

5. b) Bir not yazın. Teknik resim görünümünde: a) Notu yerleştirmek için tıklayın. Araçlar > Hizala > Grup > Grup öğesini tıklayın. 6. Birinci noktadan başka bir noktaya tıklarsanız. öğesini tıklayın.Teknik Resimler ve Detaylandırma b) Revizyon bulutunun bitiş noktasını ayarlamak için bir serbest çizim şeklini sürükleyip tıklayın. Notu bir revizyon bulutuna sürükleyin. araç bulutu otomatik olarak kapatır. 2. simgesini tıklayın. 4. 5. Revizyon Bulutuna Not İliştirme Dikdörtgen revizyon bulutuna bir not eklemek için: 1. Lider altında. Not PropertyManager'ında. Bir teknik resim görünümünde. Not simgesine (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Not'a tıklayın. 129 . c) Not PropertyManager'ında. Revizyon bulutlu bu teknik resmi sonraki alıştırma için açık tutun. Notu ve revizyon bulutunu seçin. öğesini seçin. Lider Yok 3.

eDrawings biçimlendirmeleri altında bunları görüntülemenizi ya da yakınlaştırmanızı sağlayan tek tek yorumlar görünür. Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. SolidWorks'te Görünen SolidWorks eDrawings Biçimlendirmeleri SolidWorks eDrawings® uygulamasında teknik resimler üzerindeki biçimlendirmeler SolidWorks'te görünür. 130 . Detaylandırmalar'ı genişletin ve Revizyon Bulutları'nı tıklayın. Tamam'ı tıklayın. Daha fazla bilgi için. bkz. 3.Teknik Resimler ve Detaylandırma Not ve revizyon bulutu gruplanır ve birlikte yeni bir konuma taşınabilir. Metin Alanını Düzenlerken Yakınlaştırma için Fare Tekerini Kullanma Bir teknik resim üzerindeki detaylandırma metin alanlarını düzenlerken yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için fare tekerini kullanabilirsiniz. özelleştirmeler ve yassı çoğaltma büküm notlarının doğruluğunu değiştirme dahil olmak üzere büküm notları üzerinde daha fazla kontrol sahibisiniz. SolidWorks eDrawings'te oluşturulmuş biçimlendirmeler içeriyorsa. Bir teknik resim. 4. Revizyon Bulutu Seçeneklerini Ayarlama Revizyon bulutu seçeneklerini ayarlamak için: 1. Sac Levha Büküm Notlarında Yapılan Geliştirmeler Tümler veya bütünler açıları veya her ikisini de görüntüleme. eşdoğrusal büküm noktalarını tek bir not içinde birleştirme. Büküm Notları şu sayfada 189. Belge Özellikleri sekmesinde. bu biçimlendirmeler SolidWorks teknik resminde görünür ve eDrawings biçimlendirmeleri SolidWorks FeatureManager tasarım ağacında görünür. Seçenekleri ayarlayın. 2.

Tablolar'ı tıklayın. Bir yardımcı görünüm oluşturduğunuzda. Etiketleri Görüntüle > Yardımcı öğesine tıklayın. Bir teknik resimde. Görünüm Etiketleri altında Detay. Görünüm etiketleri artık KESİT. Ad ve Ölçek öğelerine görünüm etiketlerinizi yazın. Yatay dolgu ve Dikey dolgu değerlerini belirtin. Tamam'ı tıklayın. 131 . Diğer görünüm tipleri için özel görünüm etiketleri oluşturmak için. GÖRÜNÜM. YARDIMCI veya DETAY etiketleriyle sınırlı değildir. 2. Standarda göre seçeneğinin işaretini kaldırın. Tablolar SolidWorks Tablolarında Geliştirilmiş Hücre Dolgusu Tüm SolidWorks tablo şablonlarında varsayılan minimum dikey hücre dolgusu 1 mm'dir. Seçenekler simgesine (Standart araç çubuğu) veya Araçlar > Seçenekler'e tıklayın. 5. Herhangi bir yeni tablonun dikey ve yatay hücre dolgusu varsayılan değerlerini ayarlamak için. 4.Teknik Resimler ve Detaylandırma Bir teknik resimde. Belge Özellikleri sekmesinde. Görünüm Etiketi Özel Adları Belge Özellikleri'nde görünüm etiketleri için kendi adlarınızı oluşturabilirsiniz. bir notu. özel etiketleriniz teknik resimde görünür. Kesit veya Ortografik öğesini seçin ve aynı işlemi takip edin. Özel Görünüm Etiketi Oluşturma Bir özel görünüm etiketi oluşturmak için: 1. Araçlar > Seçenekler'i tıklayın. Tablo araç çubuklarını kullanarak ve Dikey Hücre Dolgusu için bir değer seçerek ya da yazarak dikey hücre dolgusunu hala değiştirebilirsiniz. 3. Hücre dolguları altında. Belge Özellikleri sekmesinde. balonu veya kesit veya detay görünümü harfini ya da etiketini çift tıklayın ve metni yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için fare tekerini döndürün. Etiket seçenekleri altında.

132 . Artık bir hücrenin sağ kenarına çift tıklanması: • Sütunu.Teknik Resimler ve Detaylandırma Tablo Sütunları Boyutları üzerinde Daha Fazla Kontrol Sütunları metne sığacak şekilde hızlıca yeniden boyutlandırmanın ilave elektronik tablo benzeri seçenekleri vardır. • Hücre yüksekliğini yeni formatlanmış metni alacak kadar değiştirir. bu sütunda bulunan herhangi bir hücre içindeki en uzun metin satırı tek bir satırda görüntülenecek şekilde genişletir.

Bkz. yakınlaştırma ve döndürme. Konfigürasyon Başına Birden Çok Patlatılmış GörünümMontajlarda ve çok gövdeli parçalarda. Patlatılmış Görünümler eDrawings konfigürasyon başına birden çok patlatılmış görünümü destekler. her konfigürasyon için birden çok patlatılmış görünüm 133 .11 eDrawings eDrawings® Professional. SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium ile birlikte gelir. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • eDrawings for iPad Patlatılmış Görünümler eDrawings 64 bit Kurulumlarında Dosya Kaydetme ve Gönderme Stereografik Görüntüleme Mac ve PowerPC için Sürüm Desteği eDrawings for iPad eDrawings Viewer artık iPad®'de. • 3B modelleri canlandırma ve patlatma. • SolidWorks veya AutoCAD® teknik resimlerini görüntüleme ve canlandırma. eDrawings for iPad uygulamasını App Store 'dan indirebilirsiniz. SM eDrawings for iPad ile şunları yapabilirsiniz: • 2B ve 3B modelleri kaydırma.

eDrawings 64 bit Kurulumlarında Dosya Kaydetme ve Gönderme eDrawings 64 bit kurulumlarında dosya kaydedebilir ve gönderebilirsiniz. Farklı Kaydet veya Farklı Gönder'i kullanırsanız ve eDrawings 32 bit sürümü de yüklüyse. .exe veya . Stereografik Görüntüleme eDrawings modellerin stereografik olarak görüntülenmesini destekler. Patlatılmış görünümleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Stereografik Görüntüleme (yalnızca eDrawings'te bir dosya açılmadan önce etkinleştirilmelidir) öğesini seçin. Mac ve PowerPC için Sürüm Desteği eDrawings. Farklı Gönder'i kullanırsanız ve eDrawings 32 bit sürümü de yüklüyse.zip) olarak ayarlayabilirsiniz.eDrawings oluşturabilirsiniz. Mac OS® X 10.4. İşaretleme sekmesinde. Mac OS X 10. eDrawings x64 yazılımından . Performans öğesinin altında. grafik kartınız ve 3D gözlükleriniz olması gerekir. 134 .zip dosyalarını gönderme seçenekleri de bulunacaktır.5 veya PowerPC™'de artık desteklenmemektedir. Farklı kaydet tipi'ni eDrawings 32 bit Yürütülebilir Dosyaları (*. Stereografik görüntüleme sadece eDrawings'te kullanılabilir.7'de desteklenmektedir. Genel sekmesinde. iletişim kutusundaki bir mesaj ile dosyanın sadece 64 bit sistemlerde çalışacağı bilgisi verilir. Stereografik görüntülemeyi kullanabilmek için desteklenen bir monitörünüz.exe) veya eDrawings 32 bit Zip Dosyaları (*. SolidWorks yazılımında kullanılamaz. Seçenekler'i tıklayın ya da Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. Bir eDrawings dosyasını açmadan önce.zip dosyaları oluşturmak üzere Farklı Kaydet veya Farklı Gönder'i kullandığınızda. Mac OS X 10.exe ve . Farklı Gönder iletişim kutusunda 32 bit .

135 . Klasör Bildirimi Ekle öğesini tıklayın. Gecikmiş Durum bildirimini aşağıdaki uygulamalardan oluşturabilirsiniz: • Yönetim aracındaki İş Akışı Düzenleyicisi • Bildirim Düzenleyicisi. Yönetim aracında. klasörün bildirim tetiklenmeden önce söz konusu durumda kalabileceği gün sayısını belirtin. Durum Özellikleri iletişim kutusunu açmak için bir durumu tıklayın. yinelenen bildirimler oluşturmak üzere bir yeniden gönderim değeri de belirtebilirsiniz. kendisi için bildirim oluşturmak istediğiniz klasörü seçin ve Tamam'ı tıklayın. 2. Alıcılar sekmesinde.12 SolidWorks Enterprise PDM SolidWorks® Standard. 1. 5. 4. 6. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Yönetim Aracı Dosya Gezgini ve SolidWorks Eklentisi Yönetim Aracı Gecikmiş Durum Bildirimleri Bir dosyanın belirtilen süreden daha uzun süreyle belirli bir durumda kaldığı durumlarda tetiklenen bildirimler oluşturabilirsiniz. Bildirimler sekmesinde. Gecikmiş Durum öğesini seçin. Klasör Seç iletişim kutusunda. Gecikmiş Durum bildirimi oluştururken. c) Şu aralıkla yeniden gönder için. 3. yeniden gönderim aralığını belirtin. Alıcı Ekle öğesini tıklayın. b) Şu süreden sonra tetikle için. İş Akışları öğesini genişletin ve bir iş akışını çift tıklayarak iş akışı düzenleyicisinde açın. Windows® Explorer'dan bir kasada oturum açtığınız durumlarda İş Akışı Düzenleyicisi'nden Gecikmiş Durum Bildirimleri Oluşturma Yönetim aracındaki iş akışı düzenleyicisini kullanarak klasörler için Gecikmiş Durum bildirimleri oluşturabilirsiniz. Klasör Bildirimi iletişim kutusunda: a) Tip için. SolidWorks Professional veya SolidWorks Premium ile kullanılabilen ayrı ayrı satın alınabilir bir ürün olarak mevcuttur.

Araçlar > Bildir > Bildirimlerim'i tıklayın. klasöre bağlantı içeren bir mesaj alırlar. Dosya Bildirimi iletişim kutusunda: a) Tip için. dosyanın bildirim tetiklenmeden önce söz konusu durumda kalabileceği gün sayısını belirtin. Windows Explorer'da. Bu seçim. Bildirim Düzenleyici'de. Dosya Bildirimi Ekle öğesini tıklayın. bir dosyanın yeni bir duruma taşınması için birden çok kullanıcının geçişi çalıştırmasını gerekli kılar. 2. Düzenleme gerekli bir paralel geçiştir: 136 . kasada oturum açın. Bildirimi tamamlayıp Durum Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın.SolidWorks Enterprise PDM 7. Bu örnekte. kullanıcılar bir dosyaya sağ tıklayıp Durumu Değiştir'i seçtiğinde. geçişi onaylayabilecek kullanıcıları ve grupları ve bir dosyanın yeni bir duruma taşınması için gerekli olan onay sayısını belirtmenize olanak tanıyan bir Görev sekmesi eklenir. yeniden gönderim aralığını belirtin. b) Şu süreden sonra tetikle için. Gecikmiş Durum öğesini seçin. 4. Geçiş tipi olarak Paralel'i seçtiğinizde. Bildirim tetiklendiğinde. geçiş tipi için Paralel'i seçebilirsiniz. Gelen Kutunuzda. 1. d) Tamam'ı tıklayın. 8. Paralel İş Akışı Geçişleri Bir iş akışı geçişini oluştururken ya da düzenlerken. Paralel geçişler etkinse. 9. Bildirim tetiklendiğinde. c) Şu aralıkla yeniden gönder için. Windows Explorer'dan Gecikmiş Durum Bildirimleri Oluşturma Dosyalar için Gecikmiş Durum bildirimleri oluşturmak için Windows Explorer'dan Bildirim Düzenleyici'yi açarsınız. diğer kullanıcılar tarafından zaten onaylanmış olan geçişlerin sayısı ile dosyanın durumunu değiştirmek için gereken toplam sayı görüntülenir. Değişikliği iş akışına uygulamak için Kaydet simgesini tıklayın. klasöre bağlantı içeren bir mesaj alırsınız. Dosyalara Gözat iletişim kutusunda. 5. bildirimi eklemek istediğiniz dosyaların konumuna gidin ve Aç'ı tıklayın. Alıcı ekle iletişim kutusunda. Filtre alanına bir alt dize yazarak ismi bu alt dizeyi içermeyen alıcıları gizleyebilirsiniz. belirttiğiniz alıcılar Gelen Kutularında. Paralel geçişleri Yönetim aracının İş Akışı düzenleyicisinde oluşturursunuz. 3. bildirimi alacak kullanıcıları veya grupları seçin ve Tamam'ı tıklayın.

geçişi zaten onaylamış olan kullanıcıların sayısını gösterir. Tip için. b) Gerekli kullanıcı alanına. İletişim kutusuna Görevler sekmesi eklenir. • 2. Filtre alanına bir alt dize yazarak sadece ismi bu alt dizeyi içeren alıcıları görüntüleyebilirsiniz. Alıcı Ekle öğesini tıklayın. a) Bildirim sekmesinde. b) Bildirimin uygulanacağı klasörü seçin ve Tamam'ı tıklayın. c) Klasör Bildirimi iletişim kutusunda. 2. Görev Ekle iletişim kutusunu kapatmak için yine Tamam'ı tıklayın. 4. Klasör Bildirimi Ekle öğesini tıklayın. Kullanıcı Durumu Değiştir'i seçtiğinde. Görev Ekle düğmesini genişleterek var olan görevler listesinden seçim yapabilirsiniz. Yönetim aracında. Bildirim sekmesinde. geçişe bir bildirim ekleyebilirsiniz. Gereken onay sayısına ulaşılmadığı için durum değişikliği henüz gerçekleşmemişse. Paralel Geçiş Oluşturma 1. geçiş görevlerine eklediğiniz kullanıcıları ve grupları seçin ve Tamam'ı tıklayın.SolidWorks Enterprise PDM burada: • 0. dosyanın durumunu değiştirmesi için görev içinde paralel geçişi çalıştırması gereken kullanıcı sayısını belirtin. c) Üye Ekle öğesini tıklayın. İptal Et seçeneği kullanılabilir olur. Paralel öğesini seçin. 5. 8. geçişi zaten onaylamış olan kullanıcılar onaylarını iptal edebilirler. İş Akışları öğesini genişletin ve bir iş akışını çift tıklayarak İş Akışı düzenleyicisinde açın. Üye Ekle iletişim kutusunda: a) Göreve eklenecek kullanıcıları veya grupları seçin. 137 . e) İsteğe bağlı olarak. Bildirim. alıcılar için Dinamik onay kutusunu işaretleyin. 6. Alıcılar sekmesinde. d) Alıcı ekle iletişim kutusunda. 3. Görev Ekle öğesini tıklayın. paralel geçişi çalıştıran kullanıcıların bildirim alıcılarını seçmesine ve bildirim yorumları eklemesine izin vermek istiyorsanız. İsteğe bağlı olarak. Görev Ekle iletişim kutusunda: a) Ad alanına görev için bir ad yazın. İş akışında görevler zaten tanımlanmışsa. Geçiş Özellikleri iletişim kutusunu açmak için bir geçişi tıklayın. Görevler sekmesinde. paralel geçişi onaylaması gereken kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılabilir. durum değişikliğinin yapılabilmesi için gereken onay sayısını gösterir. b) Tamam'ı tıklayın. 7.

g) Tamam'ı tıklayın. b) Düzenleme moduna gönderilecek dosyaya gidin ve dosyayı seçin. c) Değiştir > Durumu Değiştir > Düzenleme gerekli öğesini tıklayın. Düzenleme gerekli geçişi. Değişikliği iş akışına uygulamak için Kaydet'i tıklayın. birinci onayı verir: a) Kasada oturum açın. f) Geçiş için dinamik bildirimler etkinleştirilmişse. Bu yorum. 138 . Dosya listesindeki Durum sütunu. dosya durumunun değişmesi için bir kullanıcının daha geçişi gerçekleştirmesi gerektiğini belirtir. dosya durumunun değişmediğini gösterir. dosyanın geçmişinde ve geçiş diğer kullanıcılar tarafından çalıştırıldığında eklenen bir Geçmiş sütununda görüntülenir. Kullanıcı A. e) Bir Yorum girin. Geçişi tamamlayıp Geçiş Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın. 2. şimdi bir kullanıcının geçişi çalıştırdığını ve dosyanın durumunun değiştirilmesi için iki kullanıcının geçişi çalıştırması gerektiğini belirtir. Onayın gerekli olduğu Kullanıcı A tarafından kendisine bildirildikten sonra. Kullanıcı B ikinci onayı verir: a) Kasada oturum açın. Düzenleme gerekli geçişi. 10. Bu prosedürde. c) Değiştir > Durumu Değiştir > Düzenleme gerekli öğesini tıklayın. b) Düzenleme moduna gönderilecek dosyaya gidin ve dosyayı seçin. Geçişi Gerçekleştir iletişim kutusu göründüğünde. Paralel Geçiş Yoluyla Durumu Değiştirme Bir paralel geçiş oluşturulmuşsa. 1. Sonuç sütunu bu geçiş çalıştırıldıktan sonra. dosyanın durumunu fiili olarak değiştirmesi için birden çok kullanıcının geçişi çalıştırması gerekir. geçişi çalıştırması gereken kullanıcı sayısını belirtir.SolidWorks Enterprise PDM 9. d) Durumu değiştir seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun. bir Bildirim yorumu girin ve bildirim yapılacak kullanıcıları seçin. bir dosyanın durumunu değiştirmek üzere iki kullanıcının paralel geçişi kullanarak dosyayı düzenleme moduna nasıl geri gönderebileceği açıklanmaktadır.

Halihazırda listede bulunan tüm öğeleri kaldırmak için Temizle'yi tıklayın. İletişim kutusunun alt kısmında.SolidWorks Enterprise PDM Geçişi Gerçekleştir iletişim kutusu göründüğünde. Dosya listesindeki Durum sütunu şimdi dosya durumunun değiştiğini gösterir. En Son Kullanılanlar Listesi En Son Kullanılanlar listesi. Aracı yeniden açtığınızda. 139 . bir Bildirim yorumu girin ve bildirim yapılacak kullanıcıları seçin. Geçmiş alanı Kullanıcı A tarafından girilen yorumları gösterir. f) Geçiş için dinamik bildirimler etkinleştirilmişse. g) Tamam'ı tıklayın. Kullandığınız en son on yönetim özelliğine hızlı erişim sağlar. En Son Kullanılanlar listesi Yönetim aracını kapattığınızda silinmez. SolidWorks Enterprise PDM Yönetim aracının sağ bölmesinde görünür. önceki oturumunuzda yaptığınız çalışmanın geçmişinin görebilirsiniz. Kullanıcı B geçişi onaylamışsa gerekli onay sayısına ulaşılmış olacağı için Sonuçlar sütununda hiçbir not görüntülenmez. e) Bir Yorum girin. d) Durumu değiştir seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

İş akışı durum ve geçiş nesnelerinin görünümü ve yerleşimi basitleştirilmiştir. İş Akışı Düzenleyicisi . büyük iş akışlarında gezinmeyi kolaylaştıracak şekilde güncellenmiştir.Enterprise PDM 2012 İş Akışı Düzenleyicisi . İş Akışı Düzenleyicisi Güncellemesi İş Akışı Düzenleyicisi kullanıcı arayüzü.SolidWorks Enterprise PDM Kart Düzenleyicisi de en son düzenlediğiniz kartları gösteren bir En Son Kullanılanlar listesi içerir. 140 . karmaşık iş akışlarında çalışmayı kolaylaştırmıştır.Enterprise PDM 2013 Yakınlaştırma Kontrolleri Araç çubuğundaki yeni kontroller. Görünümü uzaklaştırarak tüm iş akışı grafiğini görebilir ya da belirli bölümleri düzenlemek üzere görünümü yakınlaştırabilirsiniz.

Kadar Yakınlaştır Gerçek Boyut İş akışını orijinal (%100) boyutunda görüntüler. Normal geçiş Kullanıcılar dosya durumlarını değiştirmek için geçişi çalıştırır. 141 . fare tekerini kullanarak da yakınlaştırma yapabilirsiniz. Yakınlaştır Y k l şı/ z k şı Sol fare düğmesini basılı tutup fareyi yukarı veya aşağı sürüklediğinizde a ı at Ua l t n r ar görünümü yakınlaştırır ve uzaklaştırır. Kaynak durumundaki tüm dosyalar otomatik olarak geçişten geçer. Otomatik geçiş Paralel geçiş (yeni unsur) Bildirimler setiyle normal geçiş Kimlik doğrulaması setiyle normal geçiş Durum nesneleri de basitleştirilmiştir. Renklerden ve simgelerden oluşan bir birleşim. geçiş tiplerinin ayırt edilmesini ve geçiş ayarlarının belirlenmesini kolaylaştırır. Örneğin: İlk durum Önceki durumlardaki izinleri yoksay Yeni Özellikler İletişim Kutuları Hem durum hem de geçiş özellikleri iletişim kutusunu açmak için. Dosyanın durumunun değişmesi için belirtilen sayıda kullanıcının dosyayı bir geçişten geçirmesi gerekir.SolidWorks Enterprise PDM Alana İş akışının seçtiğiniz bir alanına yakınlaştırır. iş akışı haritasındaki nesneleri tıklarsınız. Ayrıca. Sağ alt köşedeki simgeler artık değişiklikleri başlatmak yerine durum nesnesi özelliklerini tanımlamak için kullanılırlar. Basitleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü Geçiş nesnelerinin görünümü basitleştirilmiştir. Sığacak Tüm iş akışını mevcut alan içerisinde görüntüler.

SolidWorks Enterprise PDM Tüm ayarlara daha kolay ve daha tutarlı bir erişim sağlamak amacıyla iletişim kutularına sekmeler eklenmiştir. Malzeme Listesi Araç Çubuğunda Yapılan Yeniden Düzenleme Var olan kontroller. • Durum özellikleri iletişim kutusundaki Artış Revizyonu Komutu bölümünün ve geçiş özellikleri iletişim kutusundaki Revizyon sayaçlarını değiştir seçeneğinin yerini alan Revizyon Numaraları sekmesi. Hem durum hem de geçiş özellikleri iletişim kutusu aşağıdakileri içerir: • Enterprise PDM'nin önceki sürümlerindeki izinler görev bölmesinin yerini alan İzinler sekmesi. Geçiş özellikleri iletişim kutuları ayrıca Koşullar ve Eylemler sekmelerini içerir. dört bölüm altında yeniden düzenlenmiştir. 142 . Malzeme Listesi işlevi aynı kalmıştır. Dosya Gezgini ve SolidWorks Eklentisi Malzeme Listesi Sekmesi Geliştirmeleri Windows Explorer'daki Malzeme Listesi sekmesinin araç çubuğu alanı güncellenmiştir. • Yeniden tasarlanmış Bildirim Düzenleyici'nin Klasör Bildirimi iletişim kutusuna erişim sağlayan Bildirimler sekmesi. Kontroller artık daha kolay kullanılabilir bir yapıdadır ve ekranda daha az alan kaplarlar.

Malzeme Listesi Karşılaştırması Yeni Malzeme Listesi Kullanıcı Arayüzü. sürümü ve konfigürasyonu seçmenize olanak sağlar. Enterprise PDM'nin teslim etme işlemi tamamlandıktan sonra dosyaları yeniden yüklemek yerine kapatmasını ayarlayabilirsiniz. Ortadaki bölüm karşılaştırılacak Malzeme Listesini. Sağdaki komutlar bölümünde. sürüm ve konfigürasyon görüntülenir. Bu düğmelerden herhangi birini tıkladığınızda. Dosyaların yeniden yüklenmesi zaman alabileceği için bu özellik performansı artırabilir. Malzeme Listelerinin karşılaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Bir iletişim kutusu görüntülemek yerine. ilgili bölümün kontrolleri görüntülenir. Malzeme Listesi Kullanıcı Arayüzünün bölümleri uygulanır. Karşılaştırma düğmesi Karşılaştırmayı kapat düğmesine dönüşür. 143 . Karşılaştır öğesini tıkladığınızda.SolidWorks Enterprise PDM Pencereyi tüm kontrollerin görüntülenemeyeceği kadar küçültürseniz. Teslim Etme Sırasında SolidWorks Dosyalarını Kapatma SolidWorks uygulamasında dosyaları düzenleyip teslim ederken. gereken sayıda sekme bölümü küçültülerek açılır düğmelere dönüştürülür. Soldaki bölümde karşılaştırmanın kaynağını teşkil eden Malzeme Listesi.

sekmenin altındaki listeden bir dosya seçilirken aktif olan üç yeni düğme içermektedir. Teslim Et iletişim kutusunda. Pencere boyutunu küçültürseniz. bildirim oluşturma ve düzenleme işlemlerini kolaylaştıracak şekilde güncellenmiştir. Bildirim Düzenleyici Güncellemesi Bildirim Düzenleyici kullanıcı arayüzü. • Komutlar bölümü eylem düğmelerini içerir. • Seçenekler bölümü. İçerir ve Kullanıldığı Yer sekmeleri için Geliştirmeler Windows Explorer'daki İçerir ve Kullanıldığı Yer sekmelerinin araç çubuğu alanları. Bu düğmelerden herhangi birine tıkladığınızda. SolidWorks Enterprise PDM görev bölmesinde. araç çubuğunda. sonuçların nasıl görüntüleneceğini kontrol eder. Her iki sekmedeki var olan kontroller. Teslim etme seçimlerinizi tamamlayın ve Teslim Et öğesini tıklayın. Dosyaları Teslim Ettikten Sonra Yeniden Yükle komutunu genişletin ve Dosyaları Teslim Ettikten Sonra Kapat öğesini tıklayın. 2. ilgili bölümün kontrolleri görüntülenir. Komutlar bölümü düğmeleri. • Kaynak bölümü. 3. görüntülenecek dosyanın sürümünü ve konfigürasyonunu seçmenize olanak sağlar. 144 . dosyayı sağ tıklayın ve Teslim Et öğesini tıklayın. bildirim tiplerini seçmenize ve bildirim seçeneklerini belirtmenize olanak sağlar. Ağaçtan seçilen dosya için özellik iletişim kutusunu görüntüler. Aç Özellikler Gözat İlişkili uygulamada ağaçtan seçilen dosyayı açar. üç bölüm altında yeniden düzenlenmiştir.SolidWorks Enterprise PDM SolidWorks Enterprise PDM uygulamasından dosyaları teslim ettikten sonra dosyaların kapatılması için: 1. kontrollerin kullanımını kolaylaştıracak ve ekranda daha az alan kaplamalarını sağlayacak şekilde güncellenmiştir. Yeni Dosya Bildirimleri ve Klasör Bildirimleri iletişim kutuları. Yeni bir Explorer penceresi açar ve ağaçtan seçilen dosyaya gözatar. Dosyalar SolidWorks'te teslim edilir ve kapatılır. bölümler küçülerek açılır düğmelere dönüşür.

Özellikler iletişim kutusunu açmak için bir geçişi tıklayın. İş Akışı Düzenleyicisi'nden Klasör Bildirimleri Oluşturma Yöneticiler. Tip için. Klasör Bildirimi Ekle öğesini tıklayın. Windows Explorer'da Dosya Bildirimleri Oluşturma Dosya bildirimleri oluşturmak için. bildirimin etkisini ve bildirim tipi ile ilgili kontrolleri açıklayan bir bilgi mesajı görüntülenir. 2. oluşturulacak bildirimin tipini seçin. Bildirim Düzenleyici'yi açmadan dosya bildirimi oluşturmak için: 1. Bildirim oluşturmak istediğiniz dosyaları seçin. Klasör Bildirimi iletişim kutusu belirir. iş akışı durumu veya geçiş özelliklerini düzenlerken yönetim aracından Klasör Bildirimi iletişim kutusuna erişebilirler. 3. Sağ tıklayın ve Bildir > Şu Olduğunda öğesini seçin. İş akışı geçişi için bir bildirim oluşturmak üzere: 1. İş Akışı Düzenleyicisi'nde. Diğer kontrolleri ayarlayın ve Tamam'ı tıklayın. Tamam'ı tıklayın. Bildirimler sekmesinde. 5. Windows Explorer'da çalışmanız gerekir. 3. durumlara ve geçişlere bildirim eklemek üzere Klasör Bildirimleri iletişim kutusunu kullanırlar. Dosya Bildirimi iletişim kutusu belirir. Sekmede. 145 .SolidWorks Enterprise PDM İş akışı geçişleri için bildirimler oluşturan yöneticiler ayrıca. 4. kendisi için bildirim oluşturulacak klasörü seçin ve Tamam'ı tıklayın. Klasör Seç iletişim kutusunda. Seçtiğiniz her dosya için ayrı bir bildirim listeleyen Bildirim Düzenleyici görüntülenir. 2.

bu grubun üyeleri otomatik olarak seçilir. 1. Alıcılar sekmesinde.SolidWorks Enterprise PDM Geçiş bildirimleri için. Alıcı Ekle öğesini tıklayın. 6. bildirimin gönderileceği kişileri sınırlandırmak için aşağıdakilerden birini ya da her ikisini seçin: • Sadece dosyayı oluşturana • Sadece durumu en son değiştirene 5. bu özellikleri belirler. Düzenlediğiniz geçiş. Bir kasa dosyasını sağ tıklayın ve Bildir > Bildirimlerim öğesini tıklayın. Bildirimlerinizi Görüntüleme Windows Explorer'da. kullanıcıları seçin ve Dinamik Seçim altındaki onay kutusunu işaretleyin. Tamam'ı iki kez tıklayın. b) Tamam'ı tıklayın. Tip. Alıcı Ekle iletişim kutusunda: a) Bildirimi alacak kullanıcıları ve grupları seçin. Değişikliği iş akışına uygulamak için Kaydet simgesini tıklayın. 8. 4. Filtre alanına bir alt dize yazarak sadece ismi bu alt dizeyi içeren kullanıcıları ve grupları görüntüleyin. oluşturduğunuz bildirimleri gösterir. Bildirim Düzenleyici görünür. 146 . Bir grubun tümünü seçerseniz. oluşturduğunuz bildirimleri Bildirim Düzenleyici'yi açarak görüntüleyebilirsiniz. Dinamik Seçim seçeneği. Hedef durumu ve Durum değişimi alanları salt okunurdur. Uygun olan durumlarda. 7. Kaynak durumu. Klasör Bildirimi iletişim kutusunda. Durum Özellikleri iletişim kutusundan oluşturduğunuz klasör bildirimleri için kullanılamaz. bu geçişi çalıştıran belirli kullanıcıların bildirim alıcılarını seçmesine izin vermek için. 9. Artık kullanmadığınız bildirimleri kaldırabilir. Durum bildirimleri için bu alanları düzenleyebilirsiniz. var olan bildirimleri düzenleyebilir veya yeni klasör ve dosya bildirimleri ekleyebilirsiniz.

3. Dosya seçili haldeyken. Referans oluştururken referans verilen dosya için bir miktar belirtmek üzere: 1. Oluşturduğunuz bir bildirimi kaldırmak veya düzenlemek için. Referans verilen bir dosyanın miktarını değiştirmek için: 1. Yaptığınız değişiklik dosyanın gelecekteki sürümlerini etkileyecektir. 2. İçerir sekmesini tıklayın. Referans verilecek dosyayı sağ tıklayın ve Kopyala'yı tıklayın. 4. şirketinizdeki diğer kullanıcılarla iletişim kurmanızı kolaylaştıran kullanıcı detayları ve bağlantıları sunulur. 3. 3. Miktar sütununa bir değer girin ve Tamam'ı tıklayın. Referansı içeren dosyayı teslim edin. referans verilen dosyalar için daha sonra dosyanın Malzeme Listesinde görüntülenecek olan bir miktar belirtebilirsiniz. Dosyayı teslim alırsanız.SolidWorks Enterprise PDM bir yönetici tarafından İş Akışı Düzenleyici kullanılarak oluşturulmuş bildirimleri gösterir. Miktar sütunundaki değeri değiştirin ve Tamam'ı tıklayın. bir açılır pencere görüntülenir. Klasör Bildirimi Ekle veya Dosya Bildirimi Ekle öğesini tıklayın. 2. 147 . simgesi ile gösterilen bir bildirimi seçerseniz. bildirimi seçip ilgili kontrolü tıklayın. Bir yönetici tarafından oluşturulmuş bildirimleri kaldıramaz veya düzenleyemezsiniz. Bildirimi Kaldır kontrolü devre dışı kalır. Bildirim detaylarını görüntülemek için bunu kullanın. Bir bildirimi etkinleştirmek için. Bu pencerede. 4. Kullanıcı Tanımlı Referansları Düzenle öğesini tıklayın. Referansın kopyalanacağı dosyayı teslim alın. Bildirimi Düzenle kontrolü. Kullanıcı Tanımlı Referansları Düzenle iletişim kutusunda. Bir bildirim eklemek için. Referansı içeren dosya. 4. Malzeme Listesi sekmesinde görüntülenirken miktar da görüntülenir. sağ tıklayın ve Referans olarak Yapıştır'ı tıklayın. 2. Referansı içeren dosyayı teslim alın. Kullanıcı Bilgisi Açılır Penceresi Fareyi SolidWorks Enterprise PDM kullanıcı arayüzünde bir kullanıcı adının üzerine getirdiğinizde. Manuel Olarak Oluşturulmuş Dosya Referansları için Miktarın Belirtilmesi Referans olarak Yapıştır komutunu kullanarak dosya referanslarını manuel şekilde oluştururken. Etkinleştirildi öğesinin altından onay kutusunu işaretleyin. Dosya Referansları Oluştur iletişim kutusunda. Kullanıcı Tanımlı Dosya Referanslarını Düzenle komutunu kullanarak miktarı değiştirebilirsiniz. mevcut sürümlerini etkilemez. Bildirimi Görüntüle olarak değişir.

Web sitesi Adres alanlarına URL'leri yazın. Teslim Et. kullanıcı açılır penceresinde görüntülenecek kullanıcı profillerine bilgi ekleyebilirsiniz. Kullanıcının Özellikler iletişim kutusunda: a) Kullanıcı penceresinde telefon numaraları görüntülemek için. 148 . Telefon ve Cep Telefonu alanlarını doldurun. 2. görüntülenen kullanıcı penceresi bu uygulamalara bağlantılar içerir. Kullanıcı Açılır Penceresine Bilgi Ekleme Kullanıcıları yönetme iznine sahipseniz. Kullanıcı Açılır Penceresini Görüntüleme Kullanıcı açılır pencereleri bir Enterprise PDM kasasının Windows Explorer ve SolidWorks görünümlerinde görüntülenir.. Görüntü. Teslim Alan sütunundaki kullanıcı adının üzerine getirerek kullanıcı penceresini görüntüleyebilirsiniz: • İçerir ve Kullanıldığı Yer sekmeleri dahil olmak üzere Windows Explorer'daki kasa dosya listeleri • SolidWorks'teki Enterprise PDM görev bölmesi • İletişim kutuları. telefon numarası. 3. Microsoft® Office Communicator veya Microsoft Lync® ve Microsoft-enabled Voice over IP (VoIP) uygulamaları yüklüyse. fare imlecini seçili olay için Kullanıcı sütunu veya Kullanıcı alanının üzerinde tutarak kullanıcı penceresini görüntüleyebilirsiniz. Fareyi Teslim Alan sütunundaki bir kullanıcı adının üzerine getirin. Bir resim eklemek için: a) Sol bölmede. 1.SolidWorks Enterprise PDM Fare imlecini aşağıdaki öğelerde. Dosyayı teslim alan kullanıcı hakkında bilgi içeren bir pencere görüntülenir. Teslim alınmış dosyalara sahip bir Enterprise PDM kasasına gidin. Windows Explorer'da kullanıcı açılır pencerelerini görüntülemek için: 1. Web bağlantıları ve durum ifadeleri gibi kullanıcıların profillerine eklediği diğer detaylar da mevcuttur. Tamam'ı tıklayın. b) Web sitelerine bağlantılar eklemek için. Teslim Al ve Al Geçmiş iletişim kutusunda. Durum notu alanına not metnini yazın. b) Resmin bulunduğu konuma gidin ve Aç öğesini tıklayın. En fazla dört web adresi ekleyebilirsiniz. Enterprise PDM e-posta düzenleyicisi. 4. Kullanıcılar öğesini genişletin ve profilini değiştirmek istediğiniz kullanıcının adını çift tıklayın. örn. 2. Resme Gözat öğesini tıklayın. Araç ipucu alanı otomatik olarak doldurulur. Yönetim aracını açın. c) Bir not eklemek için. 5.

4. dosyayı teslim alıp geri teslim ederken dosya sürümünü yükseltmek zorunda kalmadan güncelleyebilirsiniz. Bu özellik. Kartı ekranda kalacak şekilde tutturmak için. Buna ek olarak. Değişkenler öğesini genişletin ve değişkeni çift tıklayın. Tutturulmuş bir kartı kapatmak için. Bir değişkene sürümsüz özelliğini eklemek için: a) Yönetim aracında. dosyanın kendisi değişmezken maliyet gibi zamanla değişen değişkenleri güncellemenizi sağlar. dosya teslim alma izninizin olmadığı bir durumda olsa bile değişkeni değiştirebilirsiniz. Sürümsüz Değişkenler Bir dosyanın değişkenlerini. simgesini tıklayın. Sürümsüz öğesini tıklayın.SolidWorks Enterprise PDM Kullanıcı özelliklerine eklenen bilgi miktarına ve ağınızın konfigürasyonuna bağlı olarak. simgesini tıklayın. kullanıcılara dosyaların yeni sürümlerini oluşturmadan değişkenleri güncelleme iznini vermek üzere Yönetim aracını kullanırlar. 1. Sürümsüz Değişkenler Güncellemesini Etkinleştirme Değişkenleri güncelleme ve kullanıcıları yönetme iznine sahip yöneticiler. b) Değişkeni Düzenle iletişim kutusunda. 149 . kart üzerinde kullanıcıya özgü aşağıdaki bilgiler verilir: Kullanıcının oturum açma adı ve tam adı Kullanıcının oturum açtığı tarih ve saat Kullanıcının teslim aldığı dosya sayısı Kullanıcının notu Kullanıcının iş telefonu numarası Kullanıcının cep telefonu numarası Kullanıcıya e-posta gönderir Kullanıcıya bir Microsoft Office Communicator veya Microsoft Lync mesajı gönderir Microsoft-enabled Voice over IP'yi (VoIP) kullanarak kullanıcı ile iletişim kurar Kullanıcı özelliklerinde bulunan web siteleri 3.

sürümsüz değişkeni seçin ve İleri'yi tıklayın. h) Güncelleme onaylandıktan sonra. c) Klasöre özgü İzinler sekmesinde. Sürümsüz değişken verilerini düzenle öğesini tıklayın. bir dosyayı seçin ve Veri Kartı sekmesini tıklayın. sürümsüz verileri bir dosyanın veri kartı üzerinde ya da bir klasör için dosya veri kartlarını güncelleyerek düzenleyebilirler. d) e) f) g) h) Klasör İzinleri altında. Güncelle altında. sürümsüz değişkenler içeren alanlar düzenlenebilir. f) 4. Sürümsüz Değişkenleri Güncelleme Sürümsüz değişken verilerini düzenleme izinlerine sahip kullanıcılar. İzni tüm kasaya atamak için kasayı seçin. Klasör İzinleri öğesini tıklayın. b) Değerleri Düzenle sekmesinde. Diğer tüm alanlar devre dışı bırakılır. c) Değiştir > Güncelle > Dosyalardaki Değerler öğesini tıklayın. b) Düzenlenebilir değişkenleri değiştirin ve öğesini tıklayın. bir klasör seçin. 2.SolidWorks Enterprise PDM c) Sürümleri güncelle altında. Windows Explorer Sık Kullanılanlar Bağlantıları Yeni bir yerel kasa görünümü oluşturduğunuzda. Sürümsüz değişkenler öğesini ve İleri'yi tıklayın. Veri kartında. Enterprise PDM bu kasa görünümü için Windows Explorer gezinme bölmesinin üst kısmındaki Sık Kullanılanlar listesine bir bağlantı ekler. Bir kullanıcıya sürümsüz değişkenleri güncelleme izni vermek için: a) Kullanıcılar öğesini genişletin ve kullanıcıyı çift tıklayın. sürümsüz değişkeni değiştirin ve öğesini tıklayın. 150 . Bir İş Akışı ve İş Akışı durumu seçin. Tamam'ı tıklayın. Bir veri kartı için sürümsüz değişkeni değiştirmek için: a) Teslim almadan. Durum izinleri öğesini tıklayın. 2. adımında. adımda. şunlardan birini yapın: • Değişken güncellemesinin dosyanın tüm sürümlerini ve revizyonlarını etkilemesi için Tüm Sürümler öğesini seçin. 1. d) Dosya Veri Kartlarını Güncelleme sihirbazının 1. e) Adım 2 ve 3'ü tamamlayın. değişken listesinde. b) Kullanıcının Özellikler iletişim kutusunda. Sürümsüz değişken verilerini düzenle öğesini tıklayın. Bir klasör için sürümsüz değişkeni değiştirmek ve değeri klasördeki dosyalara yaymak için: a) Klasörü seçin ve Veri Kartı sekmesini tıklayın. Tamam'ı tıklayın. • Güncellemenin dosyanın sadece son sürümünü etkilemesi için En Son Sürüm öğesini seçin d) Tamam'ı tıklayın. İzinler altında. g) Adım 5 ve 6'yı tamamlayın.

151 .SolidWorks Enterprise PDM Bu özellik yerel kasa görünümünün bir alt dizinde bulunuyor olsa bile kolaylıkla açılabilmesini sağlar.

Akışkan Akış analizlerinin ayarlarını ve sonuçlarını kolaylıkla karşılaştırmanızı sağlar. Sayısal ve grafiksel karşılaştırma yapılabilir. SolidWorks Standard. Konfigürasyon Modunu Karşılaştır aracını (Karşılaştır sekmesinden erişebilirsiniz) aşağıdakileri karşılaştırabilirsiniz: • Farklı projelere ait girdi verileri • Farklı konfigürasyonlardaki çeşitli projelerin sonuçları. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • Konfigürasyon Modunu Karşılaştır Erozyon Grafiği Eşit Aralıklı Yüzey Akış Çizgisi Algoritması Geliştirilmiş Unsur Ağacı Geliştirilmiş Geometri Kullanımı Düşük Sıcaklıkta Yoğunlaşma Parametrik Etüt Modu Konfigürasyon Modunu Karşılaştır Konfigürasyon Modunu Karşılaştır aracı.13 SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Flow Simulation. Farklı konfigürasyonlardaki verileri 3B görünüm modunda görüntülemek için bir araç kullanılmaktadır. SolidWorks Professional veya SolidWorks Premium ile kullanılabilen ayrı ayrı satın alınabilir bir ürün olarak mevcuttur. Bu sonuçları kullanarak tasarımlarınızı etkin şekilde geliştirebilirsiniz. 152 .

Yeni algoritma. vb. akış çizgileri belirli bir yüzey boyunca optimum şekilde dağıtılır.SolidWorks Flow Simulation Erozyon Grafiği Parçacık Etüdü unsurunu kullandığınızda. 153 . Parçacık erozyonu ve birikimi ile ilgili temel parametrelere ek olarak. lokal alanları yakınlaştırdığınızda bile sonuçların daha iyi bir şekilde görüntülenmesini sağlar.) olarak belirtilen rasgele bir vektör alanı boyunca hesaplanır. Bu işlev özellikle parçacık-duvar etkileşimlerindeki iki fazlı akış özellikleri açısından yararlı olur. yeni bir GPU tabanlı teknoloji kullanarak eşit aralıklı yüzey akış çizgilerini interaktif gerçek zamanlı modda işler. Eşit Aralıklı Yüzey Akış Çizgisi Algoritması Eşit Aralıklı Yüzey Akış Çizgisi algoritması. Grafik kartı sürücünüzün OpenGL® 3. Bu sayede. Erozyon Grafiği bir yüzeydeki erozyon birikimi oranının dağılımını görüntülemenizi sağlar. Akış çizgilerine ek olarak akış yörüngelerini ve vektör grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. sürücünüzü güncelleyin. SolidWorks Flow Simulation 2013 özellikle parçacık-duvar etkileşimi etütlerindeki iki fazlı akışlar için ayrıntılı nicel ve nitel değerlendirmeler yapılmasını sağlayan lokal erozyon ve birikim parametreleri sunmaktadır. Gerekirse. akış çizgisi dağılımının siz modeli manipüle ederken gerçek zamanlı olarak güncellenmesi nedeniyle. Akış çizgileri bir parametre (hız. ısı akışı.3'ü desteklemesi gerekir.

geometrik ve akış konfigürasyonlarının görünürlüğünü güçlendiren Flow Configuration'ı sunar. Yeni işlevler. Kapak Oluştur unsurunda bulunur.SolidWorks Flow Simulation Geliştirilmiş Unsur Ağacı SolidWorks Flow Simulation 2013. Sızıntı Tarayıcı Bileşeni yüzlere Tanımlanmış yüzey sınır koşulunu seçili bileşenin tüm yüzlerine ayır uygular. Akışkansız modu Karmaşık/büyük modellerin kullanımını kolaylaştırarak akışkan akış simülasyonunu tanımlarken kurulum işlemlerini daha kısa sürede tamamlamanızı sağlar. akışkan akış analizi için model geometrisini daha kısa sürede hazırlamanızı sağlar. Akışkan modeli tanımlanmamış olsa bile sınır koşullarını tanımlamak için bu modu kullanın. 154 . Geliştirilmiş Geometri Kullanımı Yeni araçlar seti. akışkan model oluşturma veya sınır koşulu tanımları için karmaşık geometrileri daha esnek bir şekilde kullanma imkanı sağlamaktadır. Bileşenin bir üç yüzünden bir dış yüzüne kadar rotayı görselleştirerek modeldeki deliklerin veya deplasman boşluklarının konumunu tespit etmenize yardımcı olur.

malzeme. Örneğin. Bir mesh kontrolü tanımlanırken geçerli olan her yönde 1000 temel hücre sınırlandırması kaldırılmıştır. parçanın montaj içindeki diğer örneklerine kopyalar. aşırı koşullardaki buhar veya nem akışlarını simüle edebilirsiniz. bir boru sisteminden geçen buhar gazı için. PropertyManager içinde görünür kalacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. -70 ºC'nin altındaki düşük sıcaklıklara kadar genişletilmiştir. mühendislik hedefi.SolidWorks Flow Simulation Bir koşulu aynı bileşenin örneklerinde çoğalt Geometriyi Denetle Sonuç Çözünürlüğü Bir parçaya uygulanan bir akış koşulunu (ısı kaynağı. Mesh Ayarları Düşük Sıcaklıkta Yoğunlaşma Yoğunlaşmayı modelleme yeteneği. Karmaşık veya büyük modeller için daha ince bir mesh tanımlayabilirsiniz. Bu sayede. Geometriyi Denetle seçeneği. düşük sıcaklıkta yoğunlaşma özelliği boru sıcaklığını baz alarak yoğunlaşmanın sorun teşkil edeceği konumu görselleştirmenize yardımcı olur. Hesaplamanın tamamlanması için mesh ayarları ve koşulları üzerinden çözüm doğruluğunu düzenler. vb.). Yerel mesh ayarlarında. daha ince bir mesh ve daha kapsamlı bir simülasyon çözünürlüğü için maksimum düzey yedi yerine dokuz olarak ayarlanmıştır . 155 .

yeni parametrik etüdü kullanarak birçok sorunun üstesinden gelebilir. tasarımcıların birden çok akışkan akış testini otomatik olarak çalıştırmasını ve ardından sonuçları inceleyerek en iyi tasarımı belirlemesini sağlar. Bu mod. Bir parametrik etüt oluşturmak için. Yeni. bir model ölçümlendirmesi veya montaj ilişkisi ve bir Tasarım Tablosu parametresi olarak ayarlama. Parametrik Etüt araç çubuğunu tıklayın veya bir sınır koşuluna sağ tıklayıp Parametrik Etüt öğesini seçin. • Çıktı parametrelerini etüt hedefleri olarak ayarlama. tasarım senaryolarını daha sezgisel bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Tasarımcılar. 156 . kullanımı kolay arayüz ile aşağıdakileri yapabilirsiniz: • Girdi değişkenini bir sınır koşulu (girdi verileri). • Excel uygulamasına verebileceğiniz bir hedef karşılaştırma raporunu görüntüleme.SolidWorks Flow Simulation Parametrik Etüt Modu Parametrik Etüt Modu.

Güçlendirilmiş Alma Performansı SolidWorks yazılımı IGES dosyalarını veya Pro/Engineer® ya da Creo™ montajlarını alırken parça dosyalarını artık bilgisayarınıza geçici olarak kaydetmez. 157 . Pro/Engineer ya da Creo montajlarını alırken. Tüm parçalar için unsur almayı kullan alma seçeneğini işaretlerseniz SolidWorks parçaları bilgisayarınıza kaydedilir.14 Al/Ver Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • CATIA Parça ve Ürün Dosyası Alma Güçlendirilmiş Alma Performansı CATIA Parça ve Ürün Dosyası Alma CATIA® V5 CATPart ve CATProduct dosyalarını alabilirsiniz.

bu sayede görünümleri hızlı bir şekilde ekleyebilir ya da yapıştırabilirsiniz. Görünüm Hedefi paleti iğnelenmiş durumdayken. gövde. aşağıdaki görüntüde. iş akışı biraz değişir. Belirli bir görünümün tüm örneklerini başka bir görünüme çevirmek için Görünüm filtresi öğesini tıklayın. bacakların her birine yeşil çok parlak plastik görünümü uygulanmıştır: Yeşil çok parlak plastiğin tüm örneklerini mavi çok parlak plastiğe çevirmek için. blue high gloss plastic (mavi çok parlak plastik) öğesini Görev Bölmesinin Görünümler. görünümün yüz. Sahneler ve Yapıştırmalar sekmesinden sürükleyerek grafik alanındaki herhangi bir yeşil çok parlak plastik örneğinin üzerine bırakın. Örneğin. Görünüm filtresi simgesini tıklayın. 158 . unsur. parça veya bileşen seviyesinde eklenebilmesi için Görünüm Hedefi paleti görüntülenir. Görünüm Hedefi paletini iğnelerseniz. Görünüm Hedefi paleti görüntülendiğinde. görünümü eklemeden ya da yapıştırmadan önce görünümü eklemek istediğiniz seviyeyi tıklayın.15 Model Görünümü Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Görünümler PhotoView 360 Görünümler Görünüm Ekleme Bir modele yeni bir görünüm eklenirken. Artık paleti iğneleyebilir.

yeni malzemeleri birkaç farklı bağlamda denemeniz önerilir. İmleci palet düğmelerinin üzerine getirdiğinizde. gövdeyi veya parçayı tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın: • PhotoView 360 > Görünümü Yapıştır'ı tıklayın. Gövde . fırçalanmış metaller daha gerçekçi bir görünüm oluşturmak için artık yön bağımlı (anizotropik) yansımalar göstermektedir. • DisplayManager'daki görünümü sağ tıklayın ve bağlam menüsünden Görünümü Kopyala simgesini tıklayın. • Ctrl + Shift + V tuş kombinasyonuna basın. Görünümü eklemek istediğiniz yüzü. 2. plastikler ve mum ve yarısaydam mermer gibi organik malzemeler dahil birçok yeni görünüm bulunmaktadır. 159 . Işıklandırma. Ek olarak. Yeni ve Güçlendirilmiş Görünümler SolidWorks 2013'te sıvılar. 3.Model Görünümü Görünümleri Kopyalama ve Yapıştırma Görünümleri bir objeden diğerine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Görünümü Yapıştır öğesini tıklayın. • Modeldeki görünümü seçin ve bağlam menüsünden Görünümü Kopyala simgesini tıklayın. Görünüm Hedefi paletinde. yansımalar ve modelin kalınlığı gibi faktörler görünümü etkiler. En iyi sonuçları elde etmek için. Unsur . Aşağıdakilerden birini yapın: • DisplayManager'daki veya modeldeki görünümü seçin ve Ctrl + Shift + C tuşlarına basın veya PhotoView 360 > Görünümü Kopyala'yı tıklayın. grafik alanında bir önizleme görüntülenir. Bir görünümü kopyalamak ve yapıştırmak için: 1. • Bağlam menüsünde. Yapıştırılan görünümler. görünümü istediğiniz seviyeye yapıştırmak için Yüz . Görünüm Hedefi paleti iğnelenmişse. görünümü yapıştırmadan önce görünümü eklemek istediğiniz seviyeyi tıklayın. Parça veya Görünüm Filtresi öğesini tıklayın. Görünümü Düzenle PropertyManager'ında yapılan tüm özelleştirmeleri muhafaza eder. unsuru. Görünüm Hedefi paleti görünür.

aşağıdaki görüntüde. aynı görünüm varsayılan bir ölçek kullanmaktadır: Varsayılan Ölçekli bir Özel Görünüm Oluşturma Varsayılan ölçekli bir özel görünüm oluşturmak için: 1. Kaplama görünümlü bir modeli açın veya bir modele kaplama görünümü uygulayın. aşağıdaki görüntüde. Daha önce. Örneğin. Kaplamaları. 2. 4. uygulandığı her gövdede farklı bir kaplama ölçeği meydana getirmiştir: Bununla birlikte.Model Görünümü Kaplama Görünümlerini. yüzey cilaları ve yapıştırmalar için artık varsayılan bir ölçeği kullanabilirsiniz. yüzey cilalarını ve yapıştırmaları model boyutuna otomatik olarak ölçeklendiriyordu. yüzey cilalarının ve yapıştırmalarının varsayılan ölçeği. DisplayManager'da. 160 . yazılım kaplamaları. Görünümleri Göster öğesini tıklayın. Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Model Görünümü'nü tıklayın ve Kaplamaları. Yüzey Cilalarını ve Yapıştırmaları Ölçeklendirme Kaplama görünümleri. yüzey cilalarını ve yapıştırmaları model boyutuna ölçeklendir seçeneğinin işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklayın. kaplama görünümünün model boyutuna ölçeklendirilmiş olması. Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Model Görünümü'nü tıklayın. 3. Görünümleri model boyutuna ölçeklendirmek yerine varsayılan bir ölçek kullanmak için. yüzey cilalarını ve yapıştırmaları model boyutuna ölçeklendir seçeneğinin işaretini kaldırın. SolidWorks kaplamalarının. gerçek hayat ölçeğini taklit eder.

Son İşleme penceresinde renk doygunluğu. İki tam görüntüyü yan yana veya dikey olarak görüntüler. Tüm ayarlamalar tahribatsız özelliktedir. Görüntünüze bir renk tonu eklemek için Renklendirme seçeneğini kullanın. yüksek dinamik aralıklı görüntüler oluşturur. Karşılaştırma ve Seçenekler Karşılaştırma ve Seçenekler sekmesinde. Ayrıca. Karşılaştırma işlevini kullanarak. gri ve siyah düzeylerini ve bloom. Görünüm altında. öğesini tıklayın. Kaydet iletişim kutusunda. Görüntü işleme sekmesinde. doygunluğu ve renk kanallarını kontrol edebilirsiniz. Son İşleme penceresinde üç sekme bulunur: • Görüntü İşleme • Karşılaştırma ve Seçenekler • İstatistikler Görüntü İşleme PhotoView 360. 6. Renk/Resim sekmesinde. yüksekliği. Son derece yüksek açık ve koyu renkler içeren bu yüksek kaliteli görüntüler. Boyut/Oryantasyon altında. 161 . parlaklık ve bloom gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. girdi beyaz. Haritalama sekmesinde. iki işleme arasında yan yana karşılaştırma ya da büyüteçli karşılaştırma gerçekleştirebilirsiniz. ton haritalama. yani orijinal görüntünüze her an geri dönebilirsiniz. 7. daha fazla manipülasyon ve düzenleme imkanı sağlar. Görünümü Kaydet'e tıklayın. 9. PhotoView 360 Son İşleme Penceresi Son İşleme penceresi. İki görüntü yerpaylaşımlıdır ve imleç bir spot ışığına dönüşerek alttaki görüntüyü ortaya çıkarır. aşağıdaki üç yöntemi kullanarak iki görüntüyü karşılaştırabilirsiniz: Süpür Spot Işığı Yan Yana İki görüntü yerpaylaşımlıdır ve üstteki görüntü süpürülünce diğer görüntü ortaya çıkar. 10.Model Görünümü 5. yoğunluğu. 8. doygunluk ve gamma değerlerini ayarlayabilirsiniz. Gelişmiş'i tıklayın. son işlenen görüntü üzerinde daha fazla manipülasyon sağlayacak şekilde güçlendirilmiştir. dosya adını yazın ve Kaydet'i tıklayın. Bir varsayılan ölçek atamak istediğiniz görünümü sağ tıklayın ve Görünümü Düzenle simgesini tıklayın. Görünümler PropertyManager'ı açılır. genişliği ve döndürmeyi tanımlayın.

ışık birden çok şeffaf yüzeyden geçiyorsa. bir özel görünüm olarak kaydedilir. Luxology görünümünü uygulandıktan sonra. PhotoView 360 > Seçenekler öğesini tıklayın ve Ağ İşleme'yi seçin. işleme süresinin uzamasına neden olur. SolidWorks Ağ İşleme İstemcisi yüklendikten sonra. Özel işleme ayarları'nı seçin. İşleme Kalitesi altında. Yansıma ve Kırılma Sayısını Ayarlama Belirli bir sayıda yansıma ve kırılma ayarlamak için: 1. iki yansıtıcı nesne birbirine bakarken. Ağ işlemenin gerçekleştirilebilmesi için SolidWorks Ağ İşleme İstemcisinin İstemci makinelerde çalışıyor olması gerekir. SolidWorks Abonelik Hizmetleri müşterileri PhotoView 360'daki işleme etkinliklerini birden çok bilgisayar arasında paylaştırabilirler. kırılma sayısını şeffaf yüzeylerin arkasındaki nesneler görünür olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. kullanıcılar makinelerinin ağ işlemesi için ne zaman kullanılabilir olacağını belirtebilirler. Örneğin. PhotoView 360 > Seçenekler'i tıklayın. Işığın geri yansıdığı veya kırıldığı birbirini takip eden her yüz için bir yansıma (veya kırılma) gerekir. 162 . PhotoView 360 Seçenekleri Ağ İşleme İşleme sürelerini kısaltmak için. SolidWorks'te Modo Görünümlerini Kullanma Modo® kullanıcıları. Yansıma ve kırılma sayısını ayarlayın.Model Görünümü İstatistikler İstatistikler paneli sahnenin işlenmesi ile ilgili istatiksel bilgiler sunar. PropertyManager'da. Yansıma ve kırılma sayısının artırılması. Yansımalar ve Kırılmalar PhotoView 360 Son İşleme Penceresinde görünen yansıma ve kırılma sayısını ayarlamak için PhotoView Seçeneklerini kullanabilirsiniz. Luxology® görünüm dosyalarını SolidWorks'te kullanabilirler. PhotoView 360 Ağ İşleme İstemcisini kullanarak. 2. SolidWorks Abonelik Müşterileri artık Müşteri Portalından Luxology web sitesine erişebilirler. • Tamamlanmış işlemeler için toplam işleme süresi. Koordinatör makinede. ilk önce SolidWorks Ağ İşleme İstemcisini İstemci makinelere yüklemeniz gerekir. 3. Ağ işleme gerçekleştirmek için. bellek kullanımı ve çokgen sayısı. Bu bilgiler arasında şunlar yer almaktadır: • Devam eden işlemeler için geçen süre ve yaklaşık kalan süre. SolidWorks yazılımını İstemci makinelere yüklemeniz gerekmez. çoğalan ve uzağa geri çekilen yansıma sayısını ayarlayabilirsiniz. Ek olarak. ağ işlemesini açmak için. son işlemeleri İstemci makinelerin işlem gücünü kullanan Koordinatör makinede başlatabilirsiniz.

RealView ve SolidWorks OpenGL grafiklerinde görünmez. Görünümün tam etkisi ancak PhotoView 360 ile işleme sırasında görünebilir.Model Görünümü Beta kullanıcıları. Luxology görünümlerini kullanırken. Beta indirme sitesinden Luxology web sitesine girerek Luxology görünümlerini indirebilirler. sınırlı düzenleme özelliklerini kullanabilirsiniz. 163 .

Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • Hareket Etütleri Öğreticileri Hareket Etütleri Öğreticileri İki yeni Hareket Etütü öğreticisi var: Hareket Analizi Gereksizlikler ve Yol Boyunca Hareket. 164 .16 Hareket Etütleri SolidWorks Premium'da bulunur.

birden çok kenar veya radyus seçmenize yardımcı olmak için bir açılır araç çubuğu görüntülenir. 165 . Aynı araç çubuğu FilletXpert ile birlikte kullanılır.17 Parçalar ve Unsurlar Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • • • • • • • • Kenar Seçimi Araç Çubuğu Radyuslar için Kullanılabilir Montaj Yükseklikleri için Daha Fazla Destek İnce Ekstrüzyonlar için Daha Fazla Destek Kozmetik Diş Açmalar Ekleme için Geliştirme Çok Gövdeli Parçalarda İlişkili Gövdeleri veya Yüzeyleri Vurgulama Delik Sihirbazı ile Saplama Delikleri Ekleme Bir Defeature Modelini Orijinal Modele Bağlama Parçalardaki Kütlesel Özellikler Geometriyi Kesişim Aracı ile Değiştirme Çok Gövdeli Kitaplık Unsurları Ekstrüze Unsurlar için Son Koşulları Seçme Gizli Gövdeleri Göster Özel Özellikleri Aktarma Ölçümlendirme Çoğaltmalarını Değiştirme Kaynaklı Montajlar Kenar Seçimi Araç Çubuğu Radyuslar için Kullanılabilir Sabit veya değişken yarıçaplı radyusları manuel olarak eklerken veya düzenlerken.

Yükseklik Tipi. Donanım yüksekliğinin baş kısmı yüz üzerinde otomatik olarak görünür. Kabuk 2 tabanını seçin. 1. Ekle > Bağlantı Unsuru > Montaj Yüksekliği'ni tıklayın ve Yükseklik Tipi altında Madeni Aksam Yüksekliği'ni tıklayın. kanatçık pahı ile kanatçığın kenarı arasındaki uzaklığı ve kanatçık pahının açısını belirtebilirsiniz. İki plastik parçayı birleştirmek için bağlantı elemanlarını kabul eden madeni aksam montaj yükseklikleri oluşturabilirsiniz. yüksekliğin baş kısmının konumlandırılacağı bir yüz seçin. Bir madeni aksam yüksekliği oluşturmak için. Dört kanatçık yükseklik üzerine eşit aralıklarla yerleştirilir. 3. İki yüksekliğin montaj ilişkisi kurduğu düzleme göre bir açıklık veya boşluk belirtebilirsiniz. iç düz havşanın çapı ve derinliği ile iç deliğin draft açısı.Parçalar ve Unsurlar Montaj Yükseklikleri için Daha Fazla Destek Montaj yükseklikleri oluştururken artık daha fazla seçenek kullanılabilir. Grafik alanında. Ayrıca. genişlik ve yüksekliğini. Montaj Yüksekliği PropertyManager'ı görüntülenir. Montaj Yüksekliği Oluşturma Bu örnek iki görevden oluşmaktadır: madeni aksam yüksekliğinin baş ve diş kısımlarını bir modele ekleme. Madeni aksam montaj yükseklikleri baş yanı ve diş yanı özelliklerine sahiptir ve başka bir yükseklikle montaj ilişkisi kurulmasına yardımcı olan bir lider veya basamak içerebilir. 166 . draft açısını. Baş tipinin Madeni Aksam Yüksekliği ve dört kanatçık varsayılanlardır. uzunluğunu. Ekle Bağlantı Unsuru > Montaj Yüksekliği'ni tıklayın. install_dir\samples\whatsnew\parts\mount_boss. Baş Kısmını Ekleme Bu görev için. yüksekliğin draft açısı. delik çapı. Kanatçıkların sayısını. 2. Yükseklikler ayrıca daha uygun maliyetli tasarımlar için yeni bir kanatçık profilini de desteklemektedir.sldprt dosyasını açın. Madeni aksam yüksekliği için dokuz parametre belirtebilirsiniz: yükseklik ve çap parametrelerine ek olarak yükseklik basamağının yüksekliği ve çapı. düzlemsel bir yüzeyde oluşturulmuş montaj yükseklikleri için bir yön vektörü belirtebilirsiniz.

3. Yüksekliği karşılaştırmak için modeli döndürün. Ekle Bağlantı Unsuru > Montaj Yüksekliği'ni tıklayın. 2. 6. Montaj Yüksekliği1. Diş Kısmını Ekleme Şimdi yüksekliğin diş kısmını ekleyip baş kısmıyla hizalayacaksınız. 5. modeli diğer tarafına çevirin. Montaj Yüksekliği PropertyManager'ı görüntülenir. Grafik alanında. grafik alanından aşağıdakileri seçin: 167 . Montaj ilişkisi yüzünü seç'i tıklayın ve iki yüksekliğin buluşacağı konum olan kabuk kenarının çevresindeki yüzü seçin. Yükseklik altında.Parçalar ve Unsurlar 4. Yuva yüksekliği için açıklık değerini ayarla seçeneğini kullanabilir ve spin oklarını kullanarak ölçümü ayarlayabilirsiniz. Yükseklik altında. FeatureManager tasarım ağacında görünür. 1. öğesini tıklayın. Konum altında.

Bu ayarlar dişin baş kısmıyla hizalanmasına yardımcı olur. Diş öğesini seçin. Yuva yüksekliği için açıklık değerini ayarla seçeneğini kullanabilir ve spin oklarını kullanarak ölçümü ayarlayabilirsiniz. Kabuk 1'in tabanını seçin. öğesini tıklayın ve kabuk kenarının 5. c) Dairesel kenar için. Yükseklik altında. Yükseklik Tipi altında. b) Yön için.Parçalar ve Unsurlar a) Yüz için. 4. Montaj ilişkisi yüzünü seç çevresindeki yüzü tekrar seçin. Yüksekliği karşılaştırmak için modeli döndürün. Kabuk 1'in kenarı çevresindeki yüzü seçin. 168 . Montaj Yüksekliği 1'in alt yüzündeki kenarı seçin. 6. Yükseklik altında.

Montaj Yüksekliği2. ince ekstrüzyonlar için birden çok konturu desteklemektedir. install_dir\samples\whatsnew\parts\thin_extrude.sldprt dosyasını açın. Çizim9. öğesini tıklayın. 2. 3. Açılır FeatureManager tasarım ağacında. Çizim9'u seçin. 1.Parçalar ve Unsurlar 7. İnce Ekstrüzyonlar için Birden Çok Kontur Seçme Bu örnekte. Yüksekliklerin hizasını gözden geçirmek için modeli döndürebilirsiniz. • Birden çok açık konturu bulunan ekstrüzyonlar için tam önizleme özelliği. Ekstrüze Yükseklik/Taban (Unsurlar araç çubuğu) öğesini tıklayın. 169 . • Birden çok açık konturu bulunan ekstrüzyonları düzenlemek için Instant3D özelliği. PropertyManager'ın Seçili Kontürler öğesinin içinde görünür. FeatureManager tasarım ağacında görünür. Bir çizim içindeki bir dizi açık veya kapalı profil arasından seçim yaparak bir ince ekstrüzyon oluşturabilirsiniz. Bu geliştirme şunları içerir: • Yükseklik ve kesme ekstrüzyonlarında bu yeni davranış için destek. bir model üzerinde ince unsurlar oluşturmak üzere çizim konturları seçersiniz. İnce Ekstrüzyonlar için Daha Fazla Destek Ekstrüzyon unsurları.

Çizim düzleminin derinliğini ayarlamak için grafik alanındaki tutamacı 30 mm'ye çekin. İnce Unsur altında. 170 .Parçalar ve Unsurlar 4. halka içindeki altı çizim çizgisinden her birini seçin. PropertyManager'da. Çizim çizgileri. 6. Grafik alanında. Seçili Kontürler'i tıklayın. öğesini tıklayın. 8. Kanatçıklar modele eklenir. 7. 5. Kalınlık için 1.00 mm yazın. Seçili Kontürler altında listelenir.

Parçalar ve Unsurlar Kozmetik Diş Açmalar Ekleme için Geliştirme Yüzden/düzlemden başla seçeneği ile. öğesini tıklayın. ilgili öğe Kesim Listesi Öğesi klasöründe. c) Diğer seçenekleri gereken şekilde ayarlayın. özellikle büyük kaynaklı montaj ve kesim listeleri ile birlikte çalışırken seçili gövdeyi veya yüzeyi belirlemenize yardımcı olur. Saplama deliği eklemek için: 1. Gövde veya yüzey klasörlerde vurgulanmalarına rağmen seçilmezler. Vurgulama özelliği. PropertyManager'ın Tip sekmesinde: a) Delik Tipi altında. bir yüz veya düzlem seçebilir ve diş derinliğini belirtebilirsiniz. Daha önce. Standart çaplar arasından seçim yapabilir ya da sektörünüze uygun özel çaplar atayabilirsiniz. Delik öğesini tıklayın. Saplama delikleri. b) Tip için. Bir defeature modelini orijinal modele bağlamak için. Çok Gövdeli Parçalarda İlişkili Gövdeleri veya Yüzeyleri Vurgulama Çok gövdeli parçalarda. Katı Gövdeler veya Yüzey Gövdeleri klasöründe vurgulanır ve unsur adı FeatureManager tasarım ağacında vurgulanır. Defeature PropertyManager'ın Sonuçlar alanında Modeli farklı bir dosya olarak kaydet'i seçin ve Orijinale Bağla'yı tıklayın. orijinal modelde yapılan değişikliklerin defeature modele otomatik olarak yansıtılmasını sağlar. başlangıç ölçümlendirmesi seçili kenardan çıkarsanıyordu. Bir Defeature Modelini Orijinal Modele Bağlama Bir defeature modelini orijinal modele bağlayabilirsiniz. montajlardaki bileşenleri hizalamak için kullanılır. 2. 171 . Delik Sihirbazı öğesini (Unsurlar araç çubuğu) tıklayın. Delik Sihirbazı ile Saplama Delikleri Ekleme Delik Sihirbazını kullanarak standart saplama delikleri ekleyebilirsiniz. Bu seçenek. kozmetik diş açmalar eklerken. grafik alanından bir gövde veya yüzey seçerseniz. Saplamalar'ı seçin. 3.

yeni Kütlesel Özellikleri Geçersiz Kıl iletişim kutusu görüntülenir. iş akışını geliştirecek ve seçenekleri netleştirecek şekilde güçlendirilmiştir. Bir parçaya özel atalet özellikleri eklenmesi. • Çıktı koordinat sistemi. satın alınmış bileşenlerin basitleştirilmiş modellerine sahipseniz. taşırken ve silerken COM noktasının konumu güncellenir. Kütlesel Özellikleri Geçersiz Kıl düğmesi ile değiştirilmiştir. Örneğin. Kütlesel Özellikler iletişim kutusunda Seçenekler 'i tıklayın. iletişim kutusunun alt kısmına taşınmıştır ve bir Yardım düğmesi eklenmiştir.Parçalar ve Unsurlar Parçalardaki Kütlesel Özellikler Parçalardaki Özel Atalet Özellikleri Parçaların atalet momentleri özelliklerini geçersiz kılabilirsiniz. Şimdi ayrıca. öğesinin hemen altında görünür. Koordinat değerleri raporlama ölçütü olarak değiştirilmiştir. Açılır listenin içeriği aynı kalmıştır. 172 . Kütle/Kesit Özellik Seçenekleri iletişim kutusuna taşınmıştır. • Çıktı koordinat sistemini pencerenin köşesinde göster öğesi. Bazı değişiklikler: • Atanmış kütle özelliği seçeneği. Kütle Merkezindeki Nokta Parçalara. Modelin kütle merkezi değiştikçe COM noktasının konumu da güncellenir. Kütle Merkezi simgesini (Referans Geometri araç çubuğu) veya Ekle > Referans Geometri > Kütle Merkezi'ni tıklayarak bir COM ekleyebilirsiniz. FeatureManager tasarım ağacında. bileşenler Kütlesel Özellikler iletişim kutusunun alt kısmında listelenir. montajın toplam kütlesinin doğru şekilde temsil edilmesini sağlamak amacıyla bu bileşenlere doğru atalet momenti bilgilerini manuel olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin. Kütlesel Özellikler İletişim Kutusu Kütlesel Özellikler İletişim Kutusu. atalet momentlerini de geçersiz kılabilirsiniz. kütle ve kütle merkezi değerlerini geçersiz kılabilirsiniz. parçanın toplam atalet ve içinde kullanıldığı montajların kütlesi üzerindeki etkisini görüntülemenize yardımcı olur. Önceki sürümlerde olduğu gibi. modelin kütle merkezinde Kütle Merkezi simgesi Orijin görünür. Grafik alanında. bir veya birden çok bileşen geçersiz kılınmış kütlesel özellik içeriyorsa. Kütlesel Özellikleri Geçersiz Kıl düğmesini tıkladığınızda. • Yazdır ve Kopyala düğmeleri. unsurları bir parçaya eklerken. montajlara ve teknik resimlere bir Kütle Merkezi (COM) noktası ekleyebilirsiniz. • Montajlar için.

Parçalar ve Unsurlar COM noktası. bir modelden malzeme kaldırabilir ya da kapalı bir boşluktan geometri oluşturabilirsiniz. COM noktasından süren ölçümlendirmeler oluşturamazsınız. yüzeyleri ve düzlemleri kesiştirebilirsiniz. Kesişim aracı ile tanımladığınız katıları birleştirebilir ya da kapalı hacimleri tanımlamak üzere bazı yüzeyleri kapayabilirsiniz. 173 . Ayrıca bkz. Bununla birlikte. Montajlardaki Kütle Merkezi Noktası şu sayfada 59 ve Teknik Resimlerdeki Referans Kütle Merkezi şu sayfada 101. konfigürasyonlar için pasifleştirilebilir ve aktifleştirilebilir. parçanın geometrisindeki değişiklikler yüzünden COM noktası hareket etse bile oluşturulmuş olduğu koordinatlarda kalır. Ayrıca. COM noktası ile tepe noktaları. bir Kütle Merkezi Referans Noktası (COMRP) oluşturup süren ölçümlendirmeleri tanımlamak üzere bu noktayı kullanabilirsiniz. COMRP. bir katıya açık yüzey geometrisi ekleyebilir. parçanın geçerli kütle merkezinde oluşturulan bir referans noktasıdır. Örneğin. FeatureManager tasarım ağacında Kütle Merkezi'ni sağ tıklayın ve öğesini seçin. Bu nokta. Bir COM referans noktası oluşturmak için. Geometriyi Kesişim Aracı ile Değiştirme Kesişim aracını kullanarak var olan geometriyi değiştirmek ya da yeni geometri oluşturmak üzere katıları. kenarlar ve yüzler gibi objeler arasındaki uzaklıkları ölçebilir ve referans ölçümlendirmeler ekleyebilirsiniz.

2. Kesiştir öğesini tıklayın. 174 . İki kalıp gövdesi tarafından kapatılan boşluk. Kesiştir öğesini (Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle > Unsurlar > Kesiştir'i tıklayın. 4. İhtiyaç duymadığınız geometriyi Kesişim aracını Kesişim aracı ile kalıp gövdelerini kullanarak kaldırabilirsiniz. Kesişim aracı ile oluşturabileceğiniz bir gövdeyi tanımlar. Dışarıda bırakılacak bölgeleri seçin ve öğesini tıklayın. 3. Bir parçadaki katılardan. kaldırabilir ve boşluktan bir katı oluşturabilirsiniz. Katıları. Kesişim aracı ile gövdeye ekleyebileceğiniz detayları tanımlar.Parçalar ve Unsurlar Yüzeyi ve bir katı gövde açın Bir kalıbın iki yarımı Açık yüzey. yüzeyleri veya düzlemleri seçin. yüzeylerden veya düzlemlerden geometri oluşturabilirsiniz: 1.

modeli açar ve katı gövdeye eklemek üzere yüzey detayını incelersiniz. katı gövdeye detay sağlamak üzere bir yüzey gövdesinin yassı katı gövdesi ile kesişimini oluşturursunuz. Yüzeyler veya Düzlemlerden Geometri Oluşturma Bu örneklerde. Önce.sldprt dosyasını açın. 175 . 1.Parçalar ve Unsurlar Katılar. Bu parçadaki ayrı yüzey ve katı gövdeleri çakışıktır fakat yüzey düz olmadığı için aynı zamanda birbiriyle kesişmektedir. install_dir\samples\whatsnew\surfaces\intake_cover. Bu model kesişim oluşturacak iki obje içermektedir: bir yüzey gövdesi ve bir katı gövde. Yüzey ve Katı Gövdelerini Kesiştirme Kalıptan Parça Oluşturma Bir Gövdeye Yüzey Detayları Ekleme Bu örnekte. katı gövdesine detay eklemek için yüzey gövdesini bir katı gövdesiyle kesiştirecek ve boşluğu doldurup kalıp gövdelerini kaldırarak kalıptan bir katı gövdesi oluşturacaksınız.

Yüzey-Döndür1 ve Dairesel Çoğaltma1 PropertyManager'dan seçilir. Katı Gövdeler(1) öğesini tıklayın ve yüzey gövdesini görüntülemek için Gizle öğesini tıklayın. 3. Katı Gövdeler(1) öğesini tıklayın ve Göster öğesini tıklayın. kesiştirilecek gövdeleri seçin: a) Yüzey Gövdeleri klasörünü genişletin ve Yüzey-Döndür1 yüzey gövdesini seçin. 176 . FeatureManager tasarım ağacında. 2. yüzeyi ve katı gövdeleri kesiştirmek için Kesiştir komutunu uygulayarak tasarımınızda gerek duymadığınız bölgeleri kaldırırsınız. 3. Kesiştir öğesini tıklayın. Gövdeleri Kesiştirme ve Bölgeleri Kaldırma Ardından. b) Katı Gövdeleri klasörünü genişletin ve Dairesel Çoğaltma1 katı gövdesini seçin. FeatureManager tasarım ağacında. Kaldırabileceğiniz unsurlar Dışarıda Bırakılacak Bölgeler listesinde görünür. PropertyManager'da. FeatureManager tasarım ağacında.Parçalar ve Unsurlar 2. Kesiştir öğesini (Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle > Unsurlar > Kesiştir'i tıklayın. 1.

177 .Parçalar ve Unsurlar 4. Seçenekler altında. Bölge 1'i kaldırarak. Bölge 1. Yüzeyleri tüket öğesini seçin. Kalıptaki Boşluktan bir Katı Gövdesi Oluşturma Ardından. Parçayı my_intake_cover. 5. alt ve boşluk.sldprt olarak farklı kaydedin. öğesini tıklayın. 7. öğesini tıklarken yüzey gövdesini FeatureManager tasarım ağacından kaldırmak için PropertyManager'da. Bu parça bir kalıbın iki katı gövdesinden oluşmaktadır. Bölge 3 ve Bölge 5'i seçin. Seçtiğiniz bölgeler eklenen geometriye dahil edilmez. install_dir\samples\whatsnew\surfaces\Mold_to_part.sldprt dosyasını açın. 6. Bölge 3 ve 5'i kaldırarak. merkez deliğini ortaya çıkan gövdenin dışında bırakırsınız. 1. Daha sonra. bir kalıp açar ve Kesişim aracını kullanarak üst ve alt gövdelerden üç bölge oluşturursunuz: üst. dış oluğu oluştururken malzemenin iç halkasını dışarıda bırakırsınız. doldurulan boşluktan bir katı gövde oluşturmak üzere kalıbın üst ve alt bölgelerini kaldırırsınız.

kalıbı kapattığınızda boşluğu kapatır. Katı Gövdeler(2) öğesini (FeatureManager tasarım ağacı) genişletin ve Ayırma1[1] ve Dairesel Çoğaltma1'i seçin. 3. boşluk seçili gövdeler tarafından kapatılmalıdır. 178 .Parçalar ve Unsurlar 2. Kesiştir öğesini tıklayın. Boşluktan bir katı oluşturmak üzere Kesişim aracını uygulamak için. Kalıp gövdeleri. PropertyManager'da. FeatureManager tasarım ağacında. 4. Gövdeyi Taşı/Kopyala1 öğesini tıklayın ve kalıbı kapatmak için Pasifleştir öğesini tıklayın. Kaldırabileceğiniz unsurlar Dışarıda Bırakılacak Bölgeler listesinde görünür.

sldprt olarak farklı kaydedin. PropertyManager'dan sadece Yön 2 etkinleştirilebiliyordu. öğesini tıklayın. Parçayı my_Mold_to_part. geometri üzerine ya da tutamacın üzerini tıklayabilirsiniz. yönün son koşulunu ayarlamak için ilgili tutamacı sağ tıklamanız gerekiyordu. Bölge 1 ve Bölge 3'ü seçin. kalıp gövdelerini dışarıda bırakır ve boşluğu muhafaza edersiniz. Daha önce. 7. 179 . Kısayol menüsü Yön 1 ve Yön 2 için tüm seçenekleri sunar ve aşağıdaki unsurlar için kullanılabilir: • • • • • • • Ekstrüze Yükseklik/Taban Döndürülmüş Yükseklik/Taban Ekstrüzyon ile Kesme Döndürme ile Kesme Ekstrüze Yüzey Döndürülmüş Yüzey Sac Levha Taban Flanşı Daha önce. her iki yön etkinleştirilmiş olsa bile. Bölge 1 ve 3'ü kaldırarak. Ayrıca.Parçalar ve Unsurlar 5. 6. çok gövdeli parçalardan kitaplık unsurları oluşturulamıyordu. Ekstrüze Unsurlar için Son Koşulları Seçme Bir ekstrüze unsurun üzerinde herhangi bir yeri sağ tıklayıp kısayol menüsünden son koşulu değiştirebilirsiniz. Çok Gövdeli Kitaplık Unsurları Çok gövdeli parçalardan kitaplık unsurları oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak kalıp boşluğunun bir katı modeli ortaya çıkar. Boş alana.

Parçalar ve Unsurlar Gizli Gövdeleri Göster Çok gövdeli parçalar için gövdeleri gizleyebilir ya da gösterebilirsiniz. örnekleri birbirlerine daha yakın ya da daha uzak olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Özel Özellikleri Aktarma Konfigüre edilmiş bir parça başka bir parçaya eklenirken özel özelliklerin de aktarılması ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır. 3B sınırlandırma kutularının avantajları: 180 . konfigürasyona özgü özellikler artık doğru şekilde aktarılabilmektedir. Kaynaklı Montajlar 3B Sınırlandırma Kutuları Kesim listesindeki bir kesim listesi öğesi için. 3B sınırlandırma kutusu gövdenin sığabileceği en küçük kutudur. söz konusu kesim listesi öğesindeki katı veya sac levha gövdelerin tipine bakılmaksızın bir 3B sınırlandırma kutusu oluşturabilirsiniz. 3B sınırlandırma kutusu bir 3B çizim ile temsil edilir ve varsayılan olarak X-Y düzlemine dayalıdır. her bir örnek bir öncekinden daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde değiştirebilirsiniz. • Konfigüre edilmiş bir parça bir üst öğe parçasına eklenirken. Sınırlandırma kutusunun oryantasyonu göz önünde bulundurulduğunda. Doğrusal çoğaltmalar için. • Tek gövdeli konfigüre edilmiş bir parça bir kaynaklı montaj parçasına eklenirken. Bu komut. özel ve konfigürasyona özgü özellikler kesim listesi özellikleri olarak montajlı kaynak parçasına yayılır. Bir dizi örneğin ölçümlendirmelerini. Dairesel çoğaltmalar için. Ayrıca. bir çoğaltmadaki tek bir örneğin ölçümlendirmelerini değiştirebilir ya da bu örneğin çoğaltmanın çekirdek unsuruna göre konumunu değiştirebilirsiniz. montajlara yönelik Gizli Bileşenleri Göster komutuyla aynıdır. çoğaltmadaki sütunlar ile satırlar arasındaki aralığı değiştirebilirsiniz. Ölçümlendirme Çoğaltmalarını Değiştirme Doğrusal ve Dairesel Çoğaltma PropertyManager'larındaki Çeşitlendirilecek Örnekler seçeneği bir unsur çoğaltmasındaki örneklerin ölçümlendirmelerini ve konumlarını değiştirmenize olanak sağlar.

sldprt dosyasını açın. install_dir\samples\whatsnew\parts\weldment. bir düzlem seçmediğiniz sürece mevcut oryantasyon kullanılır. dolayısıyla bunları malzeme listesinde. • Doğrusal bir yapısal eleman için. Bir 3B sınırlandırma kutusunu düzenlemek için. 3B Sınırlandırma Kutuları ile Birlikte Çalışma FeatureManager tasarım ağacında. 3B sınırlandırma kutusunun oryantasyon düzlemi bayrak yüzlerine paraleldir. • Profil kapamaları için. 3B sınırlandırma kutusunun oryantasyon düzlemi söz konusu elemanı tanımlayan çizim çizgisine diktir. gövde için gerek duyulan stokun uzunluğunu. 181 . 3B sınırlandırma kutusunun oryantasyon düzlemi bunların kapadığı düzlemsel yüzlere paraleldir. Kesim listesi'ni güncelleyin. Gerçek 3B çizimi düzenleyemezsiniz.Parçalar ve Unsurlar • 3B sınırlandırma kutusunun genel ölçümlendirmeleri Kesim Listesi Özellikleri iletişim kutusunda görünür. Farklı kesim listesi öğeleri için 3B sınırlandırma kutuları oluşturulurken. Kesim listesi'ni veya bir Kesim Listesi Öğesi'ni sağ tıklayın ve 3B Sınırlandırma Kutusu Oluştur'u tıklayın. Bir kesim listesi veya kesim listesi öğesi güncellenirken. Bir 3B sınırlandırma kutusunu silmek için Kesim listesi'ni veya Kesim Listesi Öğesi'ni sağ tıklayın ve 3B Sınırlandırma Kutusunu Sil'i tıklayın. 3B Sınırlandırma Kutusu Oryantasyonu Bir 3B sınırlandırma kutusunun oryantasyonu aşağıdakilerden birine dayalıdır: • X-Y düzlemi (varsayılan) • Önceden seçilmiş bir düzlem veya düzlemsel yüz Kaynaklı montaj bayrakları ve profil kapamalar bu oryantasyonlara istisnadır: • Bayraklar için. 3B Sınırlandırma Kutuları Oluşturma 3B sınırlandırma kutusu oluşturmak için: 1. • Bir 3B sınırlandırma kutusu ile. genişliğini ve yüksekliğini belirleyebilirsiniz ve bu sayede ürünün ambalajlanması için ne kadar alan gerekeceğini bilirsiniz. bireysel istisnalar nedeniyle bunlar farklı şekilde yönlendirilebilir. oryantasyon düzlemini ya da yüzünü PropertyManager'dan değiştirmek üzere 3B sınırlandırma kutusuna sahip bir Kesim listesi'ni veya Kesim Listesi Öğesi'ni sağ tıklayın ve 3B Sınırlandırma Kutusunu Düzenle'yi tıklayın. • Kaynaklı montajlar sayesinde levhalar için stok boyutunu artık manuel olarak bulmak zorunda değilsiniz. Bir kesim listesi güncellenirken mevcut oryantasyon kullanılır. kesim listesinde veya diğer detaylandırmalarda kullanabilirsiniz.

e) Sınırlandırma-Kutusu_Kesim-Listesi-Öğesi8 Sınırlandırma kutusu flanşın etrafında görünür. Kesim Listesi Özellikleri iletişim kutusu 3B Sınırlandırma Kutusu Uzunluğu. 182 . Modeldeki her kesim listesi öğesi için 3B sınırlandırma kutuları oluşturulur fakat bunlar grafik alanında gizlenirler.Parçalar ve Unsurlar 2. d) Kesim-Listesi-Öğesi8 altında. Bir teknik resim oluşturursanız. b) Kesim listesi (41) öğesini sağ tıklayın ve 3B Sınırlandırma Kutusu Oluştur'u tıklayın. c) Kesim listesi (41) öğesini genişletin. öğesini tekrar tıklayın. f) Kesim-Listesi-Öğesi12 öğesini sağ tıklayın ve Özellikler'i tıklayın. malzeme listesinde bu değerler görünür. Sınırlandırma-Kutusu_Kesim-Listesi-Öğe8 öğesini ve Göster'i tıklayın. 3B Sınırlandırma Kutusu Genişliği. FeatureManager tasarım ağacında: a) Kesim listesi (41) öğesini sağ tıklayın ve Güncelleştir'i tıklayın. 3B Sınırlandırma Kutusu Yüksekliği ve 3B Sınırlandırma Kutusu Hacmi'ni görüntüler. g) Tamam'ı tıklayın.

18 SolidWorks Plastics SolidWorks Plastics Professional ve SolidWorks Plastics Premium ayrı ayrı satın alınabilir ürünler olarak SolidWorks Standard. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • Plastik Parça ve Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Optimizasyonu Plastik Parça ve Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Optimizasyonu Plastik parçaları tasarlarken. SolidWorks Plastics Premium ile enjeksiyon kalıbı yolluk sistemlerini analiz edip kalıp boyutunu ve yerleşimini optimize ederek yeniden çalışma ihtiyacını azaltabilir ya da ortadan kaldırabilirsiniz. 183 . Daha fazla bilgi için.htm.com/sw/products/plastics-injection-molding.solidworks. bkz. http://www. SolidWorks Professional veya SolidWorks Premium ile kullanılabilirler. SolidWorks Plastics Professional ile duvar kalınlığını ve kalıplanan parça kalitesini optimize edebilirsiniz.

Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • • Otomatik Tesisat Aracı Var Olan Geometri Boyunca Tesisatlamayı Destekliyor Esnek Tüp Tesisatları için Teknik Resimler Oluşturma Güçlendirilmiş Boru Penetrasyonu Boru ve Tüp Verilerini Verme İşlemi için Daha Fazla Destek Yassılaştırılmış Tesisatlar için Geliştirmeler Şerit Kablo Tesisatları için Geliştirmeler Boru Tesisatlarına Eğim Ekleme P&ID Dosyalarında Tüp Desteği Tesisat Bileşen Sihirbazı için Doğrulama Denetimi Otomatik Tesisat Aracı Var Olan Geometri Boyunca Tesisatlamayı Destekliyor Otomatik Tesisat aracı. Otomatik Tesisat PropertyManager'ında bir başlangıç noktası. tüpleri. tüp tesisatlarının makaralar içeren teknik resimlerini de oluşturabilirsiniz. Bu. tesisatın ölçümlendirmeler için bir kaplama içerip içermeyeceğini ve bir merkez çizgisi ölçümlendirmesi kullanıp kullanmayacağını belirtebilirsiniz. Bir teknik resmi oluşturmak için. duvarlar ve diğer düzlemsel yüzeyler ile arasındaki uzaklığı belirli bir değerde tutan bir tesisat oluşturmanızı kolaylaştırır. bir veya birden çok düzlemsel yüz ve bir bitiş noktası belirtin. boru teknik resmini oluştururken izlediğiniz yöntemle oluşturabilirsiniz. Tüp Boru Çizimi simgesini (Esnek Tüpler araç çubuğu) veya Tesisat > Esnek Tüpler > Tüp Boru Çizimi'ni tıklayın. Geometri boyunca tesisatlama yapmak için. Tesisat ile her bir düzlemsel yüz arasındaki uzaklığı belirtebilirsiniz. var olan geometriye dayalı bir tesisat oluşturma seçeneğini içermektedir. Esnek Tüp Tesisatları için Teknik Resimler Oluşturma Bir esnek tüp montajı teknik resmini. Tüp teknik resimleri. 184 . başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yüzlere paralel bir tesisat oluşturur. ölçümlendirmeler ve izometrik görünümde bir Malzeme Listesi içerebilir. Ayrıca. bağlantı elemanları. Otomatik tesisat işlemi.19 Tesisat SolidWorks Premium'da bulunur. Ayrıca.

Tesisat

Güçlendirilmiş Boru Penetrasyonu
Boruları girme iş akışı geliştirilmiştir. Bir boru penetrasyonu eklerken, Tesisatlama bir kesme ekstrüzyon unsuru oluşturur ve Son Koşulu olarak Yüzeye Kadar yerine Yüzeyden Ötele 'yi belirler. Borunun dış yüzeyi seçilir ve öteleme değeri boru kalınlığına eşit olur. Penetrasyonu Kaldır'ı sağ tıklayarak bir penetrasyonu silebilirsiniz. Bu işlemle penetrasyon kalıcı olarak kaldırılır. Penetre eden bir boruyu FeatureManager tasarım ağacından silerseniz, penetrasyon noktası Tesisat unsurunda muhafaza edilir. Tesisattan çıktığınızda penetrasyon otomatik olarak güncellenir. Ayrıca, bir bağlantı elemanını sürükleyip penetrasyon noktasına bırakarak boru penetrasyonunu bağlantı elemanı ile değiştirebilirsiniz. Bu işlemle, bağlantı elemanını tesisat kesitiyle hizalamak için tesisat kesitine bir ayrılmış nokta eklenir.

Boru ve Tüp Verilerini Verme İşlemi için Daha Fazla Destek
Artık bir .pcf dosyasına kaplama, destek ve bağlantı elemanları merkez noktası verileri gibi daha fazla tipte tesisat bileşeni verebilir ve bunları ISOGEN® uygulamalarına alabilirsiniz. Verileri vermek için, FeatureManager tasarım ağacında, bir tesisat montajını sağ tıklayın ve Boru/tüp verilerini ver öğesini seçin.

Yassılaştırılmış Tesisatlar için Geliştirmeler
Yassılaştırılmış elektrik tesisatlarında yapılan güçlendirmeler, yassılaştırılmış kablo demeti teknik resimlerine daha net ve daha eksiksiz bir görünüm kazandırır. Yassılaştırılmış teknik resimlerdeki detaylandırmalarda ve kabloların detaylarında geliştirmeler yapılmıştır. Bunlar arasında daha net yassılaştırılmış kablo demeti yerleşimleri, üst üste binmelerin ortadan kaldırılması, bağlayıcıların yerleşimi, çok pinli bağlayıcılar için çıkış yelpazesi oluşturma, splice desteği ve bağlantısı kesilmiş tesisatların yassılaştırılmış kablo demetlerinde işlenme şeklinde yapılan geliştirmeler yer almaktadır. Teknik resimlerde, bağlayıcı tabloları teknik resim görünümüne iliştirilir ve bağlayıcı tabloları seçildiğinde bağlayıcılar vurgulanır. Yassılaştırılmış tesisatların düzenlenmesinde yapılan güçlendirmeler, çıkış yelpazesi kesitlerini manipüle etmenizi kolaylaştırır. Detaylandırma tarzı ve üretim tarzı yassılaştırılmış tesisatlar için, Düzleştirilmiş Tesisatı Düzenle PropertyManager'ı, çıkış yelpazesi kesitinin tamamını taban kesitine göre konumlandırmak üzere bir açı belirtmenizi sağlayan bir seçenek içerir. Ayrıca tek tek çıkış yelpazesi kesitleri arasındaki aralığı da belirtebilirsiniz. Bu seçenekler bağlayıcılar arasındaki üst üste binmelerin ortadan kaldırılmasına ve tasarımların, üretim tarzı yassılaştırılmış tesisatlar için bir form kartının sınırları içine sığdırılmasına yardımcı olur.

Şerit Kablo Tesisatları için Geliştirmeler
Şerit kablolarda yapılan güçlendirmeler, tesisat yolları oluşturmanızı kolaylaştırır. Şerit kablo tesisatları oluşturulurken ve düzenlenirken diğer tesisatlama işlevi gibi tüm Çizim Araçları kullanılabilir.
185

Tesisat

Çizim Araçları'nı kullanmak için, şerit kablo montajını açın ve grafik alanına sağ tıklayın. Kesit ekleyebilir ya da silebilir ve ölçümlendirme ekleyebilir ya da silebilirsiniz.

Ayrıca, şerit kabloları üzerindeki burkulma ve bükümleri kontrol edebilmeniz için tesisat yoluna tutamaçlar eklenmiştir.

Daha önce, şerit kablo tesisatları değiştirilirken Çizim Araçları kullanılamıyordu ve Otomatik Tesisat işlevi ile birlikte bu araçların sadece sınırlı bir şekilde kullanımına izin veriliyordu.

Boru Tesisatlarına Eğim Ekleme
Tesisatlama, katı boru tesisatı kesitlerine eğim ekleme işlemi için tam destek sağlar. Yerçekimi düzlemini, başlangıç noktasını, eğim yönünü ve eğim değerini belirterek bir eğimi tanımlarsanız. Eğim tesisat kesitinin bir özelliği haline gelir.

186

Tesisat

Boru tesisatının bir ucu sabitlenirse, tesisatın dikey kesitleri eğimlendirilen boru kesitini içine alacak şekilde kısaltılır ya da uzatılır. Boru tesisatının diğer ucu sabitlenmezse, bağlantı elemanları dahil olmak üzere tüm boru tesisatı yukarı veya aşağı hareket edecek şekilde ayarlanır.

Eğim Tanımlama
Boru tesisatında bir eğim tanımlamak için: 1. Bir tesisat montajını açın ve Borular > Tesisatı Düzenle öğesini (Tesisat araç çubuğu) tıklayın. 2. Eğimi eklemek istediğiniz konumda çizim objesini sağ tıklayın ve Eğim Ekle'yi seçin. Boru Eğilimi PropertyManager'ı görüntülenir. 3. Yerçekimi Düzlemi'ni seçin. Boru kesiti bu düzlemin üzerinde olmalıdır. 4. Bir Başlangıç Noktası seçin. Başlangıç noktası, boru kesitinin eğimi döndürmek ve oluşturmak üzere kullanabileceği sabit bir nokta olmalıdır. 5. PropertyManager'da, oran olarak ifade edilen Eğim'in döndürme açısını girin. 6. öğesini tıklayın.

Eğim, boru kesitine eklenir. Tesisat kesitini seçip Eğimi Düzenle'yi sağ tıklayarak eğimi düzenleyebilirsiniz. Eğimi kaldırmak için kesiti sağ tıklayın ve Eğimi Kaldır'ı seçin. Ayrıca, teknik resimler ve Malzeme Listelerindeki eğimleri de dahil edebilirsiniz.

P&ID Dosyalarında Tüp Desteği
Bir Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) dosyasından tüp sistemleri verilerini alabilirsiniz. Tüp sistemleri, boru sistemleri ile aynı şekilde alınır. Ayrıca, boru ve tüp bağlantılarını aynı dosya içerisinde birleştirebilirsiniz.

187

Tesisat

Tesisat Bileşen Sihirbazı için Doğrulama Denetimi
Tesisat Kitaplık Yöneticisi'nde bulunan Tesisat Bileşen Sihirbazı tasarım tablolarını doğrulayabilir. Tasarım Tablosu Denetimi iletişim kutusu özel tasarım tablosu girdilerini doğrular ve geri bildirim görüntüler.

188

Belge Özellikleri sekmesinde. Duyarlılık seçeneklerini belirleyin.20 Sac Levha Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • Büküm Notları Şekil Verme Araçları Çok Gövdeli Parçalar Büküm Notları Teknik resimlerde büküm notlarının metni ve görünümleri üzerinde artık daha fazla kontrol sahibisiniz. Teknik Resim Görünümü PropertyManager'ında. Büküm Notları altında seçenekleri belirleyin. Tablolar'ı genişletin ve Büküm'ü tıklayın. büküm sırasını ve büküm iznini ayarlama Metinleri düzenleme. büküm yarıçapını. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz: • Her bir teknik resim görünümü için büküm notlarının duyarlılığını edin. Seçenekler simgesine (Standart araç çubuğu) tıklayın veya Araçlar > Seçenekler öğesine tıklayın. Teknik Resim Görünümü PropertyManager'ında şunları yapabilirsiniz: • • • • Büküm notlarını gösterme veya gizleme Büküm yönünü. teknik resim görünümünü seçin. 189 . büküm yarıçapı parametresi için R ibaresini de kaldırabilirsiniz Tümler ve bütünler büküm açılarını görüntüleme Bir sac levha parçanın yassı çoğaltma görünümünü içeren bir teknik resimde. • Eşdoğrusal büküm notlarını birleştirin veya çözün.

• Büküm tablolarındaki sütunlarla ilgili yeni büküm notu seçeneklerini kullanın. Çözmek için. örn. PropertyManager'da. 190 . Büküm tablosunda bir sütun başlığını çift tıklayın ve bir sütun seçin. BÜKÜM SIRASI veya BÜKÜM İZNİ. birleştirilmiş notu ve ardından Büküm Notlarını Çöz'ü tıklayın. Şekil Verme Araçları Rotasyon Açıları için Ölçümlendirmeler PropertyManager'da şekil verme aracı için bir döndürme açısı belirlerseniz. Ekleme Noktaları Şekil verme araçları için bir ekleme noktası belirleyebilirsiniz. Ekleme noktası form verme aracının hedef parçadaki kesin konumunu belirlemenize yardımcı olur. sac levha gövdeleri ve bunların ilişkili yassı çoğaltmalarını içeren iki ayrı üst öğe klasörü (Sac Levha ve Yassı Çoğaltma ) vardır. Form Verme Aracı simgesine (Sac Levha araç çubuğu) veya Ekle > Sac Levha > Form Verme Aracı öğesini tıklayın. Ekleme noktasını tanımlamak için ölçümlendirmeler ve ilişkiler araçlarını kullanın. Tip sekmesinden seçenekleri belirleyin ve ardından Ekleme Noktası sekmesini seçin. Çok Gövdeli Parçalar FeatureManager Tasarım Ağacı Yapısı Çok gövdeli sav levha parçalar için FeatureManager tasarım ağacının yapısı değiştirilmiştir. sağ tıklayın ve Büküm Notlarını Birleştir'i seçin. bu açıyı PropertyManager'da ya da profil çizimini düzenlerken düzenleyebilirsiniz. birden çok notu seçin. profil çiziminin X eksenine göre konumlandırılır. Açı. Bir parçada. TÜMLER AÇI. SolidWorks 2013'te.Sac Levha Büküm notlarını tek bir notta birleştirmek için.

Sadece tek bir gövde olsa bile. SolidWorks 2013'te çoğaltılmış gövde SolidWorks 2012'de çoğaltılmış gövde Tek bir sac levha gövde oluşturmak üzere iki mevcut gövdeyi iliştirirseniz.Sac Levha SolidWorks 2013 SolidWorks 2012 Mevcut bir sac levha gövdesinden yeni bir sac levha gövdesi oluşturursanız. Ölçer Tabloları Çok gövdeli sac levha parçası başına sadece bir ölçer tablosuna izin verilir. bir sac levha gövdeyi bir yerine üç sac levha gövde olacak şekilde çoğaltırsanız gövdelerin sac levha parametrelerini. parçada oluşturduğunuz ilk sac levha gövde tarafından belirlenir. Sadece ikinci gövde geometrisini (kalınlık ve büküm yarıçapı) kontrol eder. birinci gövde geometrisini ve ayrıca birleşik gövdeye eklenen tüm yeni unsur geometrilerini kontrol eder. 191 . İkinci gövdeye karşılık gelen sac levha unsuru. ortaya çıkan bu üç gövdeye karşılık gelen tek bir sac levha unsuru düğümü kontrol eder. FeatureManager tasarım ağacındaki üst öğe sac levha klasöründe iki Sac Levha unsuru görünür. Ölçer tablo. ikinci gövde kendi sac levha parametrelerini muhafaza eder. Birinci gövdeye karşılık gelen sac levha unsuru. FeatureManager tasarım ağacındaki üst öğe sac levha klasöründe sadece bir Sac Levha unsuru görünür. Örneğin. birinci gövdeye karşılık gelen sac levha unsurunun altında girintili olarak görünür.

çok gövdeli bir sac levha parçasındaki her bir gövdenin kendi yassı çoğaltması vardır. Parça içindeki her gövde tablodan farklı ölçerler kullanabilir. Sac Levha Ölçerleri altında. FeatureManager tasarım ağacında. PropertyManager'da. Büküm izni ve otomatik kabartma değerleri etkilenmez. Sac Levha üst öğe klasörünü sağ tıklayın ve Unsuru Düzenle öğesini tıklayın. seçenekleri ayarlayın. SolidWorks 2013'te. Varsayılan parametrelerin üzerine yaz seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın. PropertyManager'da. büküm yarıçapı ve kalınlık değerlerini sac levha üst öğe klasöründen devralırlar. FeatureManager tasarım ağacında. Seçenekler Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Sac Levha'yı seçerek sac levha özelliklerini görüntülediğinizde Bir unsur. birden fazla sac levha gövde oluşturduğunda çoklu yassı çoğaltma oluşturun seçeneği SolidWorks 2013'ten önceki bir sürümde oluşturulmuş parçalara uygulanır. Sac levha üst öğe klasöründeki değerler. Büküm Parametreleri altında. Üst Öğe Sac Levha Parametreleri Çok gövdeli sac levha parçalarındaki tüm gövdeler. Devralınan değerleri geçersiz kılabilirsiniz. üst öğe klasörünün altındaki Sac Levha(n) unsurunu sağ tıklayın ve Unsuru Düzenle öğesini tıklayın. 192 . parçada oluşturduğunuz ilk sac levha gövde tarafından belirlenir.Sac Levha Ölçer tablo ayarlarını kontrol etmek için.

21 SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation. SolidWorks Premium'da mevcuttur. Seçim altında. Sonuç Kuvveti PropertyManager'ında. tepki kuvvetlerini listelemek istediğiniz kiriş eklemini seçin. SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium ile kullanılabilen ayrı ayrı satın alınabilir ürünler olarak mevcuttur. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • Kirişler Temas Artımlı Meshleme Arayüz Tasarım Etütlerindeki Malzemeler Sonuçlar Sensörler Alt Modelleme Kirişler Sabit sürüklemelere veya rotasyonlara sahip kiriş eklemlerindeki tepki kuvvetlerini ve tepki momentlerini listeleyebilirsiniz. SolidWorks Standard. 193 . SolidWorks Simulation Professional ve SolidWorks Simulation Premium.

1. Engelleyen Yüzleri Algılama Temas Setlerini Bul iletişim kutusu. Temas setlerini bul öğesini tıklayın. 4. 3. doğrusal olmayan ve düşürme testi etütlerindeki temas seti sayısı üzerindeki sınırın kaldırılması. Bileşenler altında. Kabuk kenarını bul . düzlemsel veya silindirik yüzlere bitişik yüzey spline'larını algılayacak şekilde geliştirilmiştir. 194 . yüzey spline'ları ve bitişik yüzler arasındaki temas çiftleri için geliştirilmiş algılama. engelleyen yüzey algılaması ve kabuk gövdelerinin kirişlere bağlanması yer almaktadır.katı/kabuk yüz çiftleri seçeneği (temas setleri için otomatik algılama aracı). Kabuk kenarını bul . Engelleme algılanırsa. Temas altında. 2. engelleyen çiftler Engelleyen Yüzeyler altında listelenir. Engelleyen yüzeyleri grafik alanında vurgulamak için bir engelleyen seti seçin. temas setlerini algılamak istediğiniz gövdeleri seçin. Otomatik Temas Seti Algılama Temas setleri için otomatik algılama aracı. Temas Setleri PropertyManager'ında. spline yüzeylerinde kesişen katı ve kabuk gövdeleri arasındaki temas setlerini algılayacak şekilde güçlendirilmiştir. engelleyen kabuk ve katı yüz çiftlerini listeleyerek bunların algılanmasını kolaylaştırır. Seçenekler altında.SolidWorks Simulation Temas Temas tanımlarında yapılan geliştirmeler arasında statik.katı/kabuk yüz çiftleri'ni seçin. Temas setleri oluştur'u seçin.

195 . Tip altında. Bir kabuk kenarı-kiriş bağlı temas oluşturmak için. Tüm montaj yerine sadece seçili katı veya kabuk gövdelerini yeniden meshleyerek. Artımlı Meshleme Artımlı meshleme. Set 2 Yüzleri. Bu işlev doğrusal statik. tüm montajı meshlemek zorunda kalmadan bileşenleri tek tek meshlemenize olanak sağlar. SolidWorks Simulation Professional'da mevcuttur. frekans. büyük bir montajın içindeki tek tek bileşenlerin meshlerini iyileştirme sırasında daha fazla esneklik sağlar. Bu işlev. hesaplama süresinden tasarruf edersiniz. sadece mesh içermeyen gövdeler meshlenecektir. Etüdü çalıştırmadan önce bir montajın bazı gövdelerini (tümünü değil) meshlediyseniz.SolidWorks Simulation Kabuk Gövdelerini Kirişe Bağlama Bayrak levhalarını bağlayan kirişleri simüle etmek için yaygın şekilde kullanılan yüzeye veya sac levha gövdelerine ait kabuk kenarlarının kirişlere bağlanması işlemi. Temas Setleri PropertyManager'ında. Kirişler öğesini tıklayın ve grafik alanından kirişi seçin. Bağlı öğesini seçin. belverme ve doğrusal dinamik etütler için kullanılabilir. manuel temas seti tanımlarıyla desteklenmektedir. Artımlı meshleme. Kenarları için kabuk kenarını seçin. Set 1 için.

• Geliştirilmiş Tab tuşu ve kısayol menüleri işlevselliği. ile Mesh formülasyonu sırasında meydana gelen hatalar için. aşağıdakileri seçenekleri belirleyebilirsiniz: • Seçilen gövdelere kiriş gibi davran • Seçilen gövdelere katı gibi davran • Hata mesajları geometriye bağlanmıştır Hata Mesajları Çözücü hata mesajlarını geometriye bağlayarak. Shift + Tab kombinasyonu. 196 . Artımlı meshleme kirişler. Simulation etüt ayarlarındaki hataları daha kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Mesh içeren gövdeler için. • PropertyManager'lardaki girişler arasında gezinmek için Tab tuşunu kullanabilirsiniz. Başarısız mesh içeren gövdeler. PropertyManager seçimleri arasında doğrudan grafik alanından ilerleyebilmenizi sağlayan Gelişmiş imleç simgesi görünür. bir seçim yapmak üzere grafik alanına sağ tıkladığınızda. sadece başarısız bileşenleri yeniden meshleyebilirsiniz. Hata mesajları. çözücü mesh elemanını veya düğümünü grafik alanında vurgular. Bağlayıcılar klasörü.SolidWorks Simulation Meshleme işlemi bazı bileşenlerde başarısız olursa. Çözücü bir unsurda hata tespit ettiğinde. seçili gövdeleri sağ tıklayın ve Yeniden Mesh Oluştur'u seçin. hatanın algılandığı etüt unsurunun yanındaki bir Sorun Ne iletişim kutusunda listelenir. seçili gövdeleri sağ tıklayın ve Mesh Oluştur'u seçin. etüt ağacında bir kırmızı mesh simgesi ile işaretlenirler. bu unsuru etüt ağacında bir uyarı simgesi işaretler ve bir çözücü mesajı ekler. benzer işlev görür fakat ters sıradan izler. Bileşenlerin geri kalanı için var olan mesh değişmeden kalır. • Birden çok seçim kutusu içeren PropertyManager'larda. Mesh Kontrolü PropertyManager'ında mesh ayarlarını uygulayın. Yeni mesh kontrolü ayarları var olan meshin üzerine yazılır. kabuklar ve 2B basitleştirme etütlerinde kullanılamaz. Temas Setleri ve Bileşen Temasları klasörlerine benzerdir. • Gövdeleri katılar veya kirişler olarak işlemede daha fazla esneklik. Simulation etüt ağacında bir kiriş veya katı gövde grubunu seçerseniz. Bağlantılar klasöründeki unsurların daha iyi bir şekilde düzenlenebilmesini sağlayan bir Bağlayıcılar klasörü bulunmaktadır. Mesh içermeyen gövdeler için. Arayüz Kullanıcı arayüzünde şu güçlendirmeler yapılmıştır: • Bağlantılar klasöründe klasör özelleştirmeleri.

Tasarım senaryolarını tanımlamak için Tablo Görünümü sekmesine geçin. 4. 8. Uygula öğesini ve ardından Tamam'ı tıklayın. 3. 9. parametre için bir ad yazın. 7. Parametrelerin bir gövde iki malzeme ataması içerecek şekilde tanımlanmış olduğu durumlarda. Bağlı öğesinin altında. SolidWorks veya özel bir malzeme kitaplığından bir malzeme seçin ve Uygula'yı tıklayın. Bu işlev. her bir senaryo için yalnızca birinci malzeme ataması uygulanır. 2. Kategori altında. Seçili malzeme. malzeme parametresi satırında bulunan Malzeme Seç hücresini tıklayın. seçili gövdelerin malzeme parametresine bağlandığını gösteren bir yıldız işareti görünür. Bir Tasarım etüdü oluşturun. Malzeme'yi seçin. 197 . Parametre Ekle'yi seçin.SolidWorks Simulation Tasarım Etütlerindeki Malzemeler Yeni Tasarım Etüdü Malzemeleri parametresini kullanarak Tasarım Etüdündeki bir parça veya gövde bileşeninin malzemesini kullanabilirsiniz. Yeşil ile vurgulanan satırlar. Parametreler iletişim kutusunda. Referanslar altında. 6. Belirli bir senaryo için bir gövdeye sadece bir malzeme atanabilir. 5. Ad seçeneğinin altında. Tasarım etüdünde bir malzemeyi değişken olarak tanımlamak için: 1. tasarım etüdünde malzemenin bir değişken olarak ayarlandığı gövdeleri seçin. Her bir senaryo için. Ekle > Tasarım Etüdü > Parametreler'i tıklayın ya da Tasarım etüdü sekmesini tıklayın ve Değişkenler altında. malzeme parametresine bağlanan gövdelere uygulanır. malzeme parametresine atanan gövdeleri içerir. geniş bir tasarım seçeneği yelpazesini değerlendirmenize ya da gövdeleri bir tasarım etüdü değişkeni olarak farklı malzemeler kullanacak şekilde ayarlayan bir parametre tanımlamak suretiyle geçerli tasarımı optimize etmenize olanak tanır.

Her bir tasarım senaryosu için farklı bir malzeme tanımı atayacaksınız. Düğmenin malzeme tanımına bağlı olarak bir tasarım değişkeni oluşturacaksınız.SolidWorks Simulation Kompozit kabuk gövdelerinin malzemesi. Parametreler iletişim kutusunda: a) Ad altında. bir onay kutusu ile birlikte Referanslar altında listelenir. 198 . Değişkenler'i genişletin ve Parametre Ekle'yi seçin. • Düğmenin eksenel yönde hareket etmesini önler. Malzeme'yi seçin. 2. Tasarım Etüdü'nü açın. Tablo Görünümü sekmesinde.sldprt dosyasını açın. • Üç tasarım değişkeni için belirli değerlerle tasarım senaryoları ayarlar. install_dir\samples\whatsnew\DesignStudies\knob.0'dan daha büyük ve b) kütle izleme. Modeli açmak için. Tasarım Etüdü unsurlarını inceleyin: • Model ölçümlendirmelerini parametreler olarak tanımlar: Kesim Çapı. Malzemeyi bir Tasarım Değişkeni olarak Tanımlama Bir malzeme parametresi tanımlayacak ve bunu bir değişken olarak tasarım etüdüne ekleyeceksiniz. • İç silindirik yüzün burkulmasını önler. tüm gövdeler Referanslar altında listelenir. Hazır Etüt unsurlarını inceleyin: • Tutamaca tork uygular. parametre için bir ad yazın. b) Kategori altında. Çok gövdeli parçalar veya montaj belgeleri için. Malzeme bazında bir Düğmenin Tasarım Değerlendirmesi Her senaryo için malzeme tanımını değiştirerek bir düğme parçasının üç tasarım senaryosunu çalıştıracaksınız. Silindir Yüksekliği ve Kesim Derinliği. tasarım etütlerinde değişken olarak ayarlanamaz. • İki kısıtlama ayarlar: a) FOS 2. Düğmenin tekli gövdesi. Malzemelerini tasarım değişkenleri olarak atamak istediğiniz gövdeleri seçin. örneğin mat. 1.

Akrilik malzeme. bu model için iyi bir malzeme seçimi değildir. Plastikler altında. 2. Bağlı öğesinin altındaki bir yıldız işareti. 7. Uygula'yı tıklayın. Senaryo 1 altında. Akrilik (Orta-Yüksek dirençli) öğesini seçin. Diğer Ametaller altında. Tasarım Senaryolarını Çalıştırma 1. Malzeme Seç'i tıklayın. Seramik Porselen öğesini seçin. Senaryo 2 altında. 1. Çalıştır'a tıklayın. 2'den daha küçük olduğu için kırmızı renkte vurgulanan Senaryo 1'i seçin. 3. 2. gövdenin malzeme tanımının malzeme parametresine bağlandığını gösterir. 3. SolidWorks Malzeme kitaplığından. Minimum FOS. Malzeme Seç'i tıklayın. Program her yinelemede Hazır statik etüdünü çağırır ve her bir yinelemenin değerlerini rapor eder. 199 . 6. d) Tamam'ı tıklayın. Senaryo 3 için. 4. 5. Tasarım Senaryoları için Malzeme Seçme Düğmenin tasarım senaryoları için üç farklı malzeme atayacaksınız. C (Grafit) öğesini seçin. Tablo Görünümü sekmesinde. Uygula'yı tıklayın. Sonuç Görünümü'ne geçiş yapın. Diğer Ametaller altında.SolidWorks Simulation c) Uygula'yı tıklayın. Malzeme iletişim kutusunu kapatın.

Güvenlik faktörü grafiklerinin dağılımını veya güvenlik faktörü altındaki alanları görüntülemek için bir veya birden çok gövde seçin. Güvenlik Faktörü PropertyManager'ında. Yer Değiştirme Grafiği veya Gerilme Grafiği PropertyManager'ında. Sonuçları görüntülemek için yüzleri veya gövdeleri seçebilirsiniz. Seçili Objelerdeki Grafikler Sonuçların görüntülenmesine ilişkin yeni bir seçenek. Sonuçlar Sonuçların görüntülenmesinde yapılan geliştirmeler arasında seçili objeler için güvenlik grafikleri ve faktörünü görüntüleme seçeneği. sadece seçili objelerdeki sonuçları (stres. Seçili Gövdeler için Güvenlik Faktörü Bir statik etüdü çalıştırdıktan sonra. Bir Stres Grafiği. Seçili Gövdeler'i tıklayın. Gelişmiş Seçenekler'in altında. yer değiştirme ve gerilme) görüntülemenize olanak sağlar. malzemeleri bir Optimizasyon tasarım etüdünde tasarım değişkenleri olarak kullanabilirsiniz. kabul gövdeleri üzerinde daha gerçekçi sonuç gösterimi ve saklanacak sonuçları belirleme seçenekleri yer almaktadır. sadece seçili gövdelerdeki güvenlik faktörü grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. 200 . Grafiği sadece seçilen varlıklarda göster'i seçin.SolidWorks Simulation Ayrıca. Sadece seçili gövdelere ait sonuçlar gösterilir.

Yer Değiştirme Grafiği veya Gerilme Grafiği PropertyManager'ında. Gerilme grafikleri için. Gelişmiş Seçenekler'in altında. Kabukların kalınlığının sonuç grafiklerinde (stres. kabuk kalınlığı boyunca doğrusal interpolasyonla yerleştirilir. 201 . yer değiştirme ve gerilme) ve mesh gösterimi esnasında görüntülenmesini sağlayan yeni bir seçenek bulunmaktadır. üst ve alt kabuk yüzlerine ait sonuçlar gösterilir. Kabuk Tanımı PropertyManager'ında tanımlanan değerdir. hem üst hem de alt kabuk değerleri görüntülenir. Gerilme grafikleri incelenirken. Kalınlığın oryantasyonu. Grafiklerde görüntülenen kabuk kalınlığı. Sonuçlar. öteleme değeri tarafından tanımlanan şekilde (Kabuk Tanımı PropertyManager'ı) kabuğun orta yüzeyine göre görüntülenir. Kabuk kalınlığını 3B işle (daha yavaş) öğesini seçin. Sonuçları. kabul gövdelerinin 3B gösterimi üzerinde görüntülemek için Stres Grafiği.SolidWorks Simulation Kabuk Sonuçları Kabuk gövdelerinin 3B gösterimini kullanarak kabuklarla ilgili mesh ve sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

• Termal geçici etütler için sadece seçili çözüm adımlarına ilişkin sonuçları kaydetme seçeneği. geçici etütlerden (doğrusal olmayan. Bir geçici etüt (doğrusal olmayan. bir Kriter seçin. Bu işlev. Sonuç Seçenekleri PropertyManager'ında. Bir geçici etüdü çalıştırdıktan sonra. 202 . Bununla birlikte. Bir Geçici Sensörü Tanımlama Bir geçici sensör ile tüm modelin ya da seçili model objelerinin bir geçici etüdün tüm çözüm adımları boyunca simülasyon sonuçlarını takip edebilirsiniz. Birinci ve son çözüm adımını ve istenilen çözüm adımı seti için adım artışını ayarlayın. tüm sonuçları hesaplamak ve saklamaktır. sensör ile takip edilecek sonuç miktarını seçin. Sensörler Ekle'yi seçin. dinamik. 3. c) Özellikler altında. Sensörler Yeni bir sensör. geçici sensör tarafından kaydedilen verileri listeleyebilir ya da bunların grafiklerini oluşturabilirsiniz. Sadece yer değiştirme ve gövde kuvveti sonuçları hesaplanır ve sonuç dosyasında saklanır. b) Miktar altında. Simülasyon Verileri'ni seçin. PropertyManager'da: öğesini sağ tıklayın ve Sensör a) Sensör Tipi altında.CWR) dışarısında bırakma seçeneği. Sonuçların saklanmasındaki güçlendirmeler şunlardır: • Statik etütler için stres ve gerilme sonuçlarını sonuç dosyasının (*. SolidWorks Simulation Professional'da ve üzeri sürümlerde mevcuttur. saklanan sensör değerlerine karşı zaman veya frekans aralığı çözüm adımlarını karşılaştırmalı olarak grafiklendirebilirsiniz. Etüdü çalıştırdıktan sonra. Çözücü için varsayılan seçenek. düşürme testi ve geçici termal) gelen sonuçları takip eder. FeatureManager tasarım ağacında. Sonuç Seçenekleri PropertyManager'ında. geçici termal veya düşürme testi) oluşturun 2. Grafikler için Mekanlar altında. Belirtilen çözüm adımları için öğesini seçin. Dosyaya kaydedilecek miktarlar altında bulunan Stresler ve gerilimler seçeneğinin işaretini kaldırın.SolidWorks Simulation Sonuçları Saklama Simülasyon sonuçları dosyasında saklanan sonuç verileri miktarını kontrol ederek özellikle geçici analiz için dosya boyutunu küçültüp yükleme hızını artırabilirsiniz. Adım Kriteri için Geçici'yi seçin. 1. sensörlerde saklanan tepe noktaları ve referans noktaları için tüm çözüm adımlarına ilişkin sonuçları hala kaydedebilirsiniz. dinamik.

uygun bir üst öğe etüdünden türetilir. altında sensör simgesini Bir geçici sensörde saklanan verileri listelemek için. Alt Modelleme Yeni alt modelleme unsuru. Alt modelleme için uygun olmayan üst öğe modeli. • Alt modeli oluşturan seçili gövdeler. Bu işlev. Üst öğe etüdü bir 2B Basitleştirme Etüdü olamaz. Geçici sensörde saklanan sonuçların 2B grafiklerini görüntülemek için. birden çok gövde içeren Statik veya Doğrusal Olmayan statik olmalıdır ve kendisi bir alt modelleme etüdü olmamalıdır. Modelin seçilen bir bölümü için meshin yeniden tanımlanması ve analizin sadece alt model için yeniden çalıştırılması hesaplama süresinden tasarruf edilmesini sağlar. Alt model içindeki gövdelerin meshi iyileştirilir ve sadece alt model ile ilgili sonuçları geliştirecek şekilde.SolidWorks Simulation d) öğesini tıklayın. SolidWorks Simulation Professional'da ve üzeri sürümlerde mevcuttur. Tüm gövdeler cıvatalarla bağlanmıştır. Sensörler sağ tıklayın ve Liste öğesini seçin. kesme sınırı boyunca temas basıncı meydana getiren seçili olmayan gövdelerle Girme Yok teması içermemelidir. Üst öğe etüdünün alt modelleme etüdü için uygun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir: • Etüt tipi. Alt modelleme etüdü. alt model içinde keskin köşeler veya geometrik ve yük ile ilgili düzensizlikler nedeniyle streslerin doğru bir şekilde hesaplanmamış olabileceği bir gövdeler grubu tanımlayabilirsiniz. 203 . modelin geri kalanı ile ilgili sonuçları yeniden hesaplamadan sorunu yeniden çalıştırabilirsiniz. seçilmemiş gövdelerle bağlayıcı paylaşmamalıdır. • Alt modeli oluşturan seçili gövdeler. çok sayıda gövde içeren etütlerde analizi tüm model için yeniden çalıştırmak zorunda kalmadan kritik alanlardaki sonuçları geliştirmenize olanak sağlar. Sensörler altında sensör simgesini sağ tıklayın ve Grafik öğesini seçin. Sensörler altında yeni bir sensör simgesi oluşturulur. Sorunu göreceli daha kaba bir mesh ile çalıştırdıktan sonra.

Bir yerçekimi yükü uygular. sonuçların doğruluğunu geliştirmek için destek çerçevesinin katı meshini rafine edecek ve analizi yeniden çalıştıracaksınız. Alt modelleme etüdü. basınçlı kap modelinin sadece destek çerçevesini içerir. Bu ilke. Hazır Basınç etüdü unsurlarını inceleyin: • • • • Deponun iç yüzlerine 100 psi'lık bir basınç uygular. Kesimin sınırlarındaki yer değiştirmeler ilk analiz çalışmasında doğru olarak hesaplanırsa. Modeli açmak için. kiriş eklemleri veya kabul kenarları ile tanımlanmış bir bağlı temasın üzerinden geçemez. 204 . St. Stres ve gerilim dağılımı yalnızca yükün uygulandığı noktanın yakınındaki bölgelerde değişim gösterir. bu yer değiştirmeler alt model çalışması için sınır koşulları olarak kabul edilebilir. bu yükün statik eşdeğer bir yüke dönüşmesi halinde önemli oranda değişim göstermeyeceğini savunur. Venant ilkesine dayanmaktadır. Dört mesh kontrolü uygular. Bir Basınçlı Kap için Alt Modelleme Etüdü Bir basınçlı kabın statik analizine dayalı bir alt modelleme etüdü oluşturacaksınız. Alt modelin sınırları. Alt modelin kesim sınırı. Deponun içinde 700 lbs'lik dağıtılmış bir kütle (sıvılaştırılmış gaz için) tanımlar. bir sınıra uygulanan yükten makul bir uzaklıkta bulunan streslerin. stres yoğun alanlardan yeterli uzaklıkta olmalıdır.SolidWorks Simulation Alt Modelleme İlkeleri Alt modelleme. Ardından.sldprt dosyasını açın. install_dir\samples\whatsnew\Submodeling\pressure_vessel. Yer değiştirmelerin kesim sınırlarında doğru şekilde tanımlanması kaydıyla modelin bir bölümünü kesebilir ve sadece seçili bölümü analiz edebilirsiniz.

SolidWorks Simulation Alt Modelleme Etüdü Oluşturma Sadece destek çerçevesinin gövdelerini içeren bir alt modelleme etüdü oluşturacaksınız. 3. Analiz tamamlandıktan sonra. Alt modele eklenecek gövdeler listesinden. Üst öğe etüdündeki yer değiştirme alanı. Hazır-Basınç etüdünü varsayılan mesh ayarlarıyla çalıştırın. Submodel-1 etüdü oluşturulur. 205 . 2. kesim sınırında alt modele aktarılır. 4. dört destek bacağını ve dört levhayı seçerek toplamda sekiz gövde seçin. Hazır-Basınç öğesini sağ tıklayın ve Alt Modelleme Etüdü Oluştur'u tıklayın. öğesini tıklayın. 1.

Hazır-Basınç etüdünü etkinleştirin ve istenilen sonuç miktarını grafiklendirin. Alt Modelin Sonuçlarını Görüntüleme Alt modelleme etüdünü çalıştırdıktan sonra. Alt modelleme etüdünde. öğesini tıklayın. sadece alt modele ait sonuçları grafiklendirebilirsiniz. 3. Submodel-1 etüdünde. 2. 1. 5. Eğrilik tabanlı ağ öğesini seçin. Alt model ile üst öğe etüt arasındaki sonuçları karşılaştırmak. Yüksek eğrilik alanlarında otomatik olarak daha fazla öğe oluşturan eğrilik tabanlı meshleme şemasını kullanarak alt modele bir ince katı meshi uygulayacaksınız. 4. Mesh'i sağ tıklayın ve Mesh Oluştur'u tıklayın. kaydırıcıyı İnce'ye doğru kaydırın. alt modelin von Mises gerilme grafiğini açın. 206 .SolidWorks Simulation Alt Modeli Meshleme ve Etüdü Çalıştırma Alt model sonuçlarının doğruluğunu geliştirmek için katı gövdelerin meshini rafine edeceksiniz. Mesh Yoğunluğu altında. Analizi yürüt (çözümle) öğesini seçin. Mesh Parametreleri altında. Seçenekler altında.

22 Çizme Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Konik Eğriler Ölçümlendirmeler Konik Eğriler Konik aracı. SolidWorks yazılımının önceki sürümlerinde. 207 . parabolik veya hiperbolik olabilir. Konik eğriler mevcut çizim veya model geometrisine referans verebilir ya da bağımsız objeler olabilirler. eğri eliptik. Konik obje ayrıca eğrilik yarıçapı için de bir değer içerir. uç noktaları ve Rho değeri tarafından sürülen konik eğriler çizmenizi sağlar. bu durumda ortaya çıkan ölçümlendirme Rho değerini görüntüleyecektir. Eğriyi bir sürücü ölçümlendirme ile ölçümlendirebilirsiniz. elipsler ve paraboller çizilebiliyordu. Rho değerine bağlı olarak. Ama elipsler veya paraboller uç noktalarına göre çizilemiyordu ve bu yüzden mevcut geometriye teğet olarak konumlandırılmaları güç oluyordu.

2. 208 .Çizme Mevcut geometriye referans veren konik eğri çizimi Döndürülmüş çizim önizlemesi Tamamlanmış model Konik eğriler oluşturmak için: 1. Konik simgesini (Çizim araç çubuğu) veya Araçlar > Çizim Objeleri > Konik öğesini tıklayın.sldprt dosyasını açın. install_dir\samples\whatsnew\sketching\conic. Model çizilmiş bir yay ve spline içerir. İşaretçi olarak değişir.

İşaretçiyi yukarı doğru sürükleyin.Çizme 3. Gösterildiği gibi ikinci uç noktasına tıklayın. gösterildiği gibi konik eğri için ilk uç noktasını tıklayın. 4. 209 . çizime teğet bir sarı çıkarım çizgisi görüntülenir. Uç noktası mevcut yay çizimine iliştirilmiş olduğu için. 5. 6. Spline çizimine teğet bir sarı çıkarım çizgisi görüntülenir. Grafik alanında. İşaretçiyi yaya teğet olacak şekilde sağa doğru sürükleyin.

ölçümlendirme ekleme seçeneğini bir objeyi çizmeden önce seçmeniz gerekiyordu. Konik eğrinin üst tepe noktasını ayarlamak için her iki çıkarım çizgisinin kesişimine tıklayın. 10.Çizme 7. Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Çizim öğesini tıklayın. Obje oluşturmada sayısal girdiyi etkinleştir ve Sadece değer girildiğinde ölçümlendirme oluştur seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklayın. Rho değerini 0. Ölçümlendirmeler Grafik alanında objeyi çizerken bir ölçümlendirme değeri girerseniz çizim objesine otomatik olarak ölçümlendirmeler ekleyebilirsiniz. İşaretçi sürüklenirken. İşaretçiyi iki sarı çıkarım çizgisinin kesişimine sürükleyin. konik eğrinin her iki uç noktasında da teğet olmasını sağlamış olursunuz. Eğri ile orijinal çizimler arasında teğet ilişkileri oluşturulur. Konik eğrinin üst tepe noktasını seçmek için her iki çıkarım çizgisinin kesişimine yakalayabilirsiniz.75 olana dek işaretçiyi sola doğru sürükleyin. Rho değeri 0.75'e ayarlamak için tıklayın. Daha önce. 210 . Her iki çıkarım çizgisinin kesişimini seçerek. konik eğrinin Rho değeri değişir. 8. Eğrinin omzu ve üst tepe noktası için referans noktaları görüntülenir. 9.

Farenin düğmesi bırakıldığında giriş modundan çıkılır. 3. Genişlik ölçümlendirmesi için bir değer yazın ve Enter tuşuna basın. Yeni bir çizim açın ve Köşe ile Dikdörtgen gibi bir çizim objesini tıklayın.Çizme Girintiler desteklenmez. Çizim'i tıklayın. Çizim objelerine ölçümlendirme eklemek için: 1. Dikdörtgeni çizerken sol fare düğmesini basılı tutarak sürükleyin. Sistem Seçenekleri sekmesinde. 7. 2. Seçenekler simgesine (Standart araç çubuğu) tıklayın veya Araçlar > Seçenekler öğesini tıklayın. 5. Yükseklik ölçümlendirmesi için bir değer yazın ve Enter tuşuna basın. Farenin düğmesini bırakmayın. 211 . Obje oluşturmada sayısal girdiyi etkinleştir ve Sadece değer girildiğinde ölçümlendirme oluştur seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklayın. 6. 4.

Çizme 8. 212 . Farenin düğmesini bırakın. Dikdörtgen ölçümlendirildi.

23 Sürdürülebilirlik SolidWorks Standard. Çoğu parça için. parçanın yüzey alanı kullanılarak boya miktarı ve parçayı boyamanın çevresel etkisi belirlenir. 213 . parçanın boyası ile ilgili olarak aşağıdakileri belirtebilirsiniz: • Boya Yok • Su Bazlı Boya • Çözücü Bazlı Boya Boya ayarını eklediğinizde ya da değiştirdiğinizde değişiklik derhal görüntülenir. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • Boyalı Parçaların Çevresel Etkisi SolidWorks Sustainability Etüt Ayarlarını Verme Malzeme Seçimlerinin Finansal Etkisi Geliştirilmiş Hesaplama Tutarlılığı TRACI Etki Değerlendirme Yöntemi Benzer Bul İletişim Kutusundaki Birimleri Kontrol Etme Boyalı Parçaların Çevresel Etkisi Bir parça boyanırken. Sustainability görev bölmesinin Üretim bölümündeki Boya Seçenekleri açılır listesini kullanarak. boya eklenmesi çevresel etki üzerinde nispeten küçük bir değişiklik meydana getirir. SolidWorks Professional veya SolidWorks Premium ile kullanılabilen ayrı ayrı satın alınabilir bir ürün olarak mevcuttur.

Benzer Malzeme Bul iletişim kutusunda.Sürdürülebilirlik SolidWorks Sustainability Etüt Ayarlarını Verme Bir SolidWorks Sustainability etüdünün ayarlarını GaBi® Hayat Boyu Değerlendirme Yazılımına (PE INTERNATIONAL tarafından üretilir) kaydederek ürünlerinizin Hayat Boyu Değerlendirme (LCA) analizini genişletebilirsiniz. Finansal Etkiyi Görüntüleme Bu prosedürde. seçimlerinizin finansal etkisi Sustainability görev bölmesinin Çevresel Etki bölümünde görüntülenir. Farklı Kaydet simgesini tıklayın. 2. Malzeme finansal etkisi. Dosya tipi için GaBi girdi dosyası seçeneğini belirleyin. Malzeme Seçimlerinin Finansal Etkisi Her malzeme ile ilişkili birim kütle başına finansal etkiyi baz alarak malzeme seçimlerinizin göreceli finansal etkisini tahmin edebilirsiniz. Dosya adı ve kayıt konumunu değiştirebilirsiniz. malzemelerin finansal etkilerine değer atamak için Finansal Etki özelliğini ekleyebilirsiniz. 214 . Sustainability Çıktısı iletişim kutusunda. İsteğe bağlı olarak. Özel malzemeler kullanıyorsanız. • Modeli paylaşmadan SolidWorks Sustainability etüdü ayarlarını ve sonuçlarını paylaşmak üzere bu bilgileri bir elektronik tabloya verme. tek bir parçanın malzeme finansal etkisinin nasıl görüntülendiği açıklanmaktadır. Tamam'ı tıklayın. Yazılım dosyayı kaydederken doğru uzantıyı (. modeldeki parça toplamlarının her bir parça malzemesinin finansal etki özelliğiyle çarpımıdır. Sustainability görev bölmesinin Çevresel Etki bölümünün alt kısmında. 4. Veritabanından malzeme seçilirken. Ayarları kaydetmek için: 1. Dosya adına bir uzantı eklemeyin. Dosya adı ve Dosyayı kaydet alanları varsayılan olarak Sustainability etüdünü gerçekleştirdiğiniz parçanın veya montajın adı ve konumu ile doldurulur. SolidWorks malzeme veritabanı varsayılan finansal etki değerlerini içerir. Sustainability'deki malzeme finansal etkisi.xml) kullanır. fiziksel ve çevresel gerekliliklerinizi daha düşük bir maliyet etkisi ile karşılayan malzemeler bulmak için finansal etki değerini bir arama kategorisi olarak kullanabilirsiniz. SolidWorks Costing ile ilişkili değildir. 3. Sustainability Çıktısı iletişim kutusunu kullanarak ayrıca şunları da yapabilirsiniz: • Sustainability raporları oluşturma.

Sustainability görev bölmesinin Malzeme bölümünde. Bir parçayı açın ve Araçlar > Sustainability öğesini tıklayın. bir malzemenin Sınıf ve Ad öğelerini seçin. parça için farklı bir malzeme seçin ve Malzeme Ayarla'yı tıklayın. SolidWorks Sustainability maliyetteki yüzdelik düşüşü ya da artışı gösterir. 2. 4. Yalnızca geçerli finansal etki gösterilebilir. diğer yandan elastikiyet veya gerilme mukavemeti gibi diğer gerekliliklerin hala karşılandığından emin olabilirsiniz. 5. Karşılaştırma yapılabilecek değerler olduğu için. Daha düşük maliyetli malzemeler bulmak için bu yöntemi kullanabilir. Malzeme Ayarla'yı tıklayın. fareyi finansal etki değişimini gösteren çubukların üzerine getirin. Malzeme finansal etkisi. Maliyetleri Azaltmak için Benzer Bul İletişim Kutusunu Kullanma Malzemelerin finansal etkisini karşılaştırmak üzere Benzer Bul iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. 3. karşılaştırma yapılabilecek geçmiş bir finansal etki bulunmaz. 6. Malzeme bölümünde. kumanda panosunun alt kısmının yanında gösterilir.Sürdürülebilirlik 1. Gerçek maliyetleri görmek için. 215 . Parça için ilk kez bir malzeme seçtiyseniz. Çevresel Etki kumanda panosunu genişletin.

(küçük) öğesini seçin. Var olan özel bir malzemeye finansal etki özelliği eklemek için: 1. Özel Malzemeler'i genişletin ve finansal etkisini belirtmek istediğiniz malzemeyi seçin. adımı tekrarlayın. 5. orijinal seçiminiz ile yeni seçiminiz arasındaki çevresel ve finansal etki karşılaştırmasını gösterecek şekilde güncellenir. malzemeleri finansal etkilerine göre sıralamak için Malzeme Finansal Etkisi sütun başlığını tıklayın. 2. Ayrıca. 5. Benzer Malzeme Bul iletişim kutusunda. Özellik büyük/küçük harf duyarlı değildir fakat "Financial Impact" sözcüklerini kullanmanız gerekir. İletişim kutusunun üst yarısında sonuçlar listesi görünür. Benzer Malzeme Bul iletişim kutusu kapanır ve seçili malzeme Sustainability görev bölmesinin Malzeme bölümünde orijinal malzemenin yerini alır. Etüt sonuçları hesaplanırken. 3. maliyetini azaltmak istediğiniz parçayı seçin. Financial Impact yazın. Benzer Bul'u tıklayın. 2. Sonuçlar listesinde. 8.Sürdürülebilirlik Daha düşük finansal etkiye sahip malzemeler bulmak için: 1. Grafik alanında. FeatureManager'da. Sustainability görev bölmesinin Malzeme bölümünde. 6. Ekle'yi tıklayın. maliyeti daha düşük olmakla birlikte diğer malzeme gerekliliklerinizi hala karşılayan bir malzemeyi tıklayın. finansal etkiyi malzemenin özelliklerine ekleyebilirsiniz. 4. Orijinal malzeme için uygun bir yedek malzeme bulana kadar 7. Özellik Adı için. Özel sekmesinde. Sıralanan listede. Sağ bölmede. Kabul et'i tıklayın. finansal etkisini hesaplamak istediğiniz bileşeni genişletin. Çevresel Etki bölümü. bir SolidWorks malzemesi için maliyetinizin varsayılan maliyetten farklı olduğunu biliyorsanız bu malzemeyi özelleştirebilirsiniz. diğer malzeme özellikleri için gerekli koşulları ve değerleri belirleyin. Malzeme iletişim kutusunda. Benzer Malzeme Bul iletişim kutusunun sağ tarafında. maliyet farkı toplam finansal etki hesaplamasına dahil edilir. 9. öğesini sağ tıklayın ve Malzeme Düzenle'yi tıklayın. 7. 216 . 4. Finansal Etki için. Özel bir Malzemeye Finansal Etki Atama SolidWorks veritabanında tanımlanmamış özel bir malzeme kullanıyorsanız. 3. Benzer Bul'u tıklayın.

Malzemeyi bir parçaya atadığınızda. Kuzey Amerika dışındaki LCA çalışmalarında. malzeme için finansal etki verileri olmadığını bildirir. TRACI Yöntemindeki Birimler TRACI. semboller ve ". Etki değerlendirme yöntemini değiştirmek için bu denetimi kullanın. kilogram başına Amerika Birleşik Devletleri Doları anlamına gelenUSD/kg'dir. Uygula'yı ve ardından Kapat'ı tıklayın. TRACI. currency/measure yazın." dışındaki noktalama işaretleri geçersizdir. 217 . malzeme maliyetini belirten pozitif bir tutar yazın. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geçerli bölgesel koşullara dayanmaktadır ve Kuzey Amerika ile ilgili LCA çalışmalarında kullanılan en yaygın etki değerlendirme yöntemdir.Sürdürülebilirlik 6. Malzeme düzenleyicisi bir hata bildirmez fakat finansal etki SolidWorks Sustainabliity uygulamasına okunmaz ve görev bölmesinin Malzeme Finansal Etkisi bölümünde beliren bir araç ipucu. Birimler için. 8. Veritabanında tanımlanmış malzemeler için varsayılan Birimler değeri. Geliştirilmiş Hesaplama Tutarlılığı Geliştirilmiş algoritmalar ile güvenilir ve esnek Hayat Boyu Envanter analiz modeli. • TRACI Bu yöntem.67 Harfler. Hayat Boyu Değerlendirme (LCA) için kullanılan en yaygın çevresel göstergeler seti CML yöntemidir. TRACI Etki Değerlendirme Yöntemi Kimyasal ve Diğer Çevresel Etkileri Azaltma ve Değerlendirme Aracı (TRACI) etki değerlendirme yöntemi kullanılarak belirlenen SolidWorks Sustainability sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. sonuçların hesaplanması için TRACI ve CML yöntemlerinden hangisinin kullanılması gerektiği gösterilir. Sustainability görev bölmesinin Çevresel Etki bölümünün alt kısmında bulunan açılır listede. Leiden) tarafından geliştirilmiştir. bu değer malzeme finansal etkisini hesaplamak için kullanılır. Hollanda'da bulunan Leiden Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi (CML veya Centre for Milieukunde. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiştir. daha da doğru sürdürülebilirlik hesaplamaları yapılabilmesini sağlamaktadır. CML. 7. Örnekler: 35. Değer için. 63. Avrupa'daki geçerli bölgesel koşullara dayanmaktadır. hava asitlenmesi ve su ötrifikasyonu için SolidWorks Sustainability'nin önceki sürümlerinde kullanılan CML yöntemine kıyasla farklı değerler kullanır." veya ". İki etki değerlendirme yöntemi vardır: • CML Bu yöntem.

tek bir değerin bildirilebilmesi için bir eşdeğerlik faktörü ile ölçeklendirilir.012 kg'lik karbon-12'nin içerdiği atom sayısınca temel birim içeren miktara eşittir. Havanın asiditesine birden çok maddenin katkı yapmasına rağmen. nitrat ve fosfat gibi suni veya doğal maddelerin gübre veya atık sular üzerinden eklenmesiyle meydana gelir. tamamladığınız en son etüt CML yöntemini kullanmışsa. Çevresel Etki kumanda panosunu genişletin ve Hava'yı tıklayın. Sustainability görev bölmesinin altında. SolidWorks 2013 öncesindeki SolidWorks sürümlerinde kaydedilmiş modeller için de kullanılan değerlendirme yöntemidir. Örneğin. 2. 3. Nakliyat ve Ürün Ömrünün Sonu için girdilerinizi tamamlayın. Malzeme. Geçerli değerlere dikkat edin. Kullanım. mol Maddenin SI madde miktarı birimi olan Mol olarak adlandırılır ve 0. Bir etüdü değerlendirmek üzere TRACI yöntemini kullanmak için: 1. Eşdeğerlik göstergesi. Ana Sayfa liste kutusunu genişletin ve TRACI öğesini seçin. Ayrıca. Sonuçlar yeniden hesaplanır. birimler şunlardır: Hasar Kategorisi Birim Tanım Hava Asitlenmesi mol H+ e Hidrojen iyonunun eşdeğer molar konsantrasyonu.Sürdürülebilirlik TRACI yönteminde. Bir eşdeğerlik faktörü kullanan TRACI. Sustainability Değerlendirmesi için TRACI Yöntemini Kullanma Yeni bir SolidWorks Sustainability etüdü başlatılırken en son kullanılan değerlendirme yöntemi varsayılan yöntem alarak kabul edilir. kilogram cinsinden ölçülen eşdeğer nitrojen miktarı. CML ayrıca. 218 . Hidrojen iyonları olarak adlandırılır. H+ e Su Ötrifikasyonu kg N e Suda çözünmüş. Sustainability uygulamasını bir sonraki açışınızda bu yöntem varsayılan yöntem olur. düğmesinin yanındaki açılır CML ve TRACI farklı ölçü birimleri kullandığı için değerler de farklıdır. hava içindeki asitlenme yapan her bir maddenin miktarı. su ötrifikasyonu için nitrojen eşdeğerliğini kullanan bir ölçüm sağlamak üzere bu maddeleri toplar. Su ötrifikasyonu. çözeltinin pH değeri ya da çözeltinin asiditesi veya bazisitesi için ölçü birimi olarak da adlandırılır. Üretim.

Birimler açılır listesini genişleterek aşağıdakileri seçin: SI -N/m^2 (Pa) İngiliz (IPS) Metrik (MKS) SI -N/mn^2 (MPa) inç. saniye Değişiklikler iletişim kutusu üstbilgisinde ve benzer malzemeler için aramayı başlattığınızda görünen malzeme listesinde görüntülenir. Benzer Bul'u tıklayın. 219 . 1. Farklı Kaydet'i tıklayın. Raporun bu bölümündeki ve Bileşen Çevresel Etkisi bölümündeki değerler TRACI ölçü birimlerinde verilir. Raporun Çevresel Etki bölümünde. bir malzemeyi SolidWorks Malzeme düzenleyiciyi kullanarak düzenlerken mevcut olanlarla aynı seçeneklerdir. Sustainability görev bölmesinin Malzeme bölümünde. Sustainability raporu Microsoft Word'de açılır. Başka Microsoft Word belgeleri açıksa rapor oluşturulamaz.Sürdürülebilirlik 4. saniye Metre. kilogram. 5. Sustainability Çıktısı iletişim kutusunda. pound. Çevresel Etki bölümünün sağ tarafında. Benzer Malzeme Bul iletişim kutusunda. bunun TRACI etki değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplandığı ifade edilir. Dosya tipi için Rapor'un seçildiğinden emin olun ve Tamam'ı tıklayın. Benzer Bul İletişim Kutusundaki Birimleri Kontrol Etme Malzeme özellikleri için görüntülenen birimleri Benzer Bul iletişim kutusunda değiştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler. 2.

Bu özellik. Kasa Yönetimi sekmesi aşağıdakileri yapmanızı sağlayan kontroller içerir: • • • • • Kasa hizmetini başlatma veya durdurma Yeni bir kasa dizini belirtme Doğrulamayı açma veya kapatma Kasayı yeniden oluşturma Kasa bellek kullanımını ve kasa günlüğünün boyutunu ve tarihini görüntüleme 220 . Hizmeti başlatmak için bu düğmeyi tıklayın. Microsoft Management konsolunu açmak zorunda kalmadan yönetebilirsiniz. proje. VaultAdmin aracında oturum açtığınızda kasa hizmeti durdurulursa. Kasa Hizmeti Yönetimi Workgroup PDM kasa hizmetini. tarih. Sadece geçerli revizyon şemasındaki belgeleri ver seçeneğini belirlediğinizde. bunları seçerek verme işlemine dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. kasanın diğer PDM ürünlerine taşınmasını kolaylaştırır. SolidWorks Workgroup PDM 2013 VaultAdmin . Yine de vermek istediğiniz tarihi geçmiş revizyon şemalarını içeren dosyalar varsa.Kullanıcı Girişi iletişim kutusunda Hizmeti Başlat düğmesi görüntülenir. Hizmeti başlatmazsanız. Verme aracı. geçerli revizyon şemasında bulunmayan dosyalar atlanır. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Verme İşlemini Geçerli Revizyon Şemasındaki Dosyalarla Sınırlandırma Kasa Hizmeti Yönetimi Verme İşlemini Geçerli Revizyon Şemasındaki Dosyalarla Sınırlandırma Workgroup PDM belgelerini verirken. revizyon sayısı ve dosya boyutu bilgilerini içeren bir listede görüntüler. VaultAdmin aracını açtığınızda aracın sadece Kasa Yönetimi sekmesine erişebilirsiniz.24 SolidWorks Workgroup PDM SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium ile birlikte gelir. Verme aracı sadece geçerli revizyon şemasındaki belgelerin verilmesini sağlayan bir seçenek sunar. revizyonları geçerli şema ile eşleşmeyen dosyaları.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful