Chest Profesori

CJRAE/CJAP Teleorman

CENTRALIZARE CHESTIONAR PROFESORI
1. Care consideraţi că sunt cauzele cele mai frecvente ale absenteismului
şcolar? (Alegeţi maximum 3 răspunsuri):
a) Dorinţa de scăpa de o notă proastă la una sau mai multe materii de învăţământ
=17
b) Dorinţa de a fi împreună cu partenerul sau un grup de prieteni
c) Convingerea că se va rezolva problema absenţelor prin îngăduinţa profesorilor
d) Găsirea unei modalităţi de motivare legală a absentelor
e) Dezinteresul faţă de unele materii de învăţământ=12
f) Oboseala acumulată în procesul de învăţământ
g) Îngăduinţa părinţilor faţă de absentarea de la şcoală=18
h) Probleme de sănătate=21
i) Dorinţa de a fi singur
j) Numărul prea mare de ore de curs
k) Modul de predare al unor profesori
l) Greutatea în a se trezi dimineaţa=9
m) Neconsemnarea în catalog a absenţelor de către unii profesori
n) Şcoala nu-i foloseşte la nimic
o) Altceva, ce anume....................................................
2. Ce se întâmplă când un elev absentează nemotivat mai mult timp?

a) I se scade nota la purtare=17
b) Sunt chemaţi părinţii lui la şcoală=9
c) Este mustrat de către diriginte=14
d) Este evaluat la ora următoare şi este depunctat la notă

e) Este exmatriculat=3
f) Nu se întâmplă mare lucru
g) Altceva, ce anume.......................................
h) NŞ/NR
3. Ce motive invocă elevii pentru a justifica absenţa de la ore?
....Cel mai adesea –motive de sanatate, probleme cu transportul, oboseala, faptul ca
nu
au
invatat
la
unele
materii(teama
de
a
lua
o
nota
proasta)............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................
4. Prin ce măsuri credeţi că ar putea fi redus absenteismul în şcoala dvs?
.......O mai buna implicare a familiei, mai multa disciplina, printr-o mai stransa
colaborare
scoala
familie
a,
consiliere.psihologica.......................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................

Noica .CJRAE/CJAP Teleorman Disciplina predată: Vechimea în învăţământ: Grad didactic: Şcoala:Liceul C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful