Nama : __________________________

Tarikh: ________________

Sains Tahun 5 (Kemandirian Haiwan)
Kuiz (6 markah)
Jawab semua soalan berikut.
1. Berikan maksud
a) Kemandirian : __________________________________________
__________________________________________
b) Spesies

:

__________________________________________
__________________________________________

2. Nyatakan bagaimana haiwan di bawah menjaga telur atau anaknya.

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________

_____________________________

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________
_

_____________________________

_____________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful