BAKA JUDIT

CSENGŐ-BONGÓ SZAVAINK
Válogatás a nyelvi játékokat, fejtörőket és tréfákat tartalmazó kötetből

A válogatás alapjául a szerző azonos című kötete szolgált Az Őrszavak folyóiratban megjelenő részleteket a szerző engedélyével tesszük közzé

2

melyek a könyv végén találhatók. mert biztos te is építettél már várakat. építőkockából vagy legokészletből. Ugyancsak türelemre van szükséged. te. s annak képe. Nem lesz nehéz dolgod! A könyvet úgy olvasd. mások is megcsodálták. ha építkezni akarsz. Jó szórakozást és sok sikert a megfejtésekhez! A szerző 3 . elvisz téged két csodálatos országba: a Hangok Országába és a Betűk Birodalmába. megérted beszédüket.Kedves Olvasóm! Ülj fel a mesebeli táltos hátára. Építményeidet nemcsak te. Ezt már saját tapasztalatodból is tudod. Az építőelem: a hang. Mindennek. Kis türelemmel még szólásra is bírhatod őket. figyelmesen hallgatva őket. ami körülvesz. s téged megdicsértek. Igaz? Ebben a könyvben is építkezésről lesz szó. Még a növényeknek. sőt a tárgyaknak is! S ha ők maguktól nem tudnak megszólalni. kastélyokat homokból. s a rejtvényeket azonnal fejtsd meg! Esetleg nem tudod? Annyi baj legyen! Nyugodtan lapozz a megfejtésekhez. hangja van. s az hipp-hopp. a betű. hogy kezedben mindig legyen ceruza.

de sok szóban alkalmazzuk a következő betűket is: Q q W w X x Y y 4 .A MAGYAR ÁBÉCÉ BETŰI MAGÁNHANGZÓK A Á a á E É e é I Í i í O Ó Ö Ő o ó ö ő U Ú Ü Ű u ú ü ű MÁSSALHANGZÓK B C CS b c cs F G GY f g gy J K L LY j k l ly P R S SZ p r s sz V Z v z D d M m T t DZ dz H h N n TY ty ZS zs DZS dzs NY ny Ezek a magyar ábécé betűi.

Rak hat vak makk hat falat. JÁTSSZUNK A MAGÁNHANGZÓKKAL! 1. mint a virágillat. melyekben csak az a hang szerepel! (Legalább ötöt!) 3. Gyűjts olyan neveket. s ezt 40 jellel írjuk le. (Kodály Zoltán) Nyelvtanórán 1. Most cselekvést jelentő szavakat (igéket) mondj ugyancsak a hanggal! (Legalább tízet!) 5 . az opál tüze. 100 közül kb. Számold meg. vakbablak – martlaplakon vakablak. A leggyakrabban előforduló magánhangzó az e. Olyan ez. hány a betű van a versben! Nyelvgyötrő Hat vak makk meg hat vak bab napmartlapra házat rak. A magyar nyelvben 25 mássalhangzó és 14 magánhangzó van.HANGOK AZ ISKOLÁBAN Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre. melyik a leggyakoribb mássalhangzó? (100 közül 13. Figyeljük meg anyanyelvünk hangjait! 39 hangunk van. hat falat hat vak bab rak.) I. (Jánky Béla) 2. mint sajátos hangzása. Vakmakklak. Honnan ez az eltérés? 2. Mit gondolsz. a zománc. 26.

4. mindig késsél! (Kiss Dénes) 5. Milyen sokat jelent egy ékezet! A II. 6. nyár. tél. Emese. sose várjál! Tél. Nagyra tátott szájjal mondd az á-t a mondókában és a nyelvgyötrőben! Nyár. 9. tél. nyár. nyár. Csupa – csupa e! Jegyezd meg! Ne verekedj! Ne gyere Kerekes Ferenccel erre! Ne fess fekete leveleket! 8. egy kezed emeld fel! 6 . Fess! Levest tesznek bele. Magyarázd meg a nyelvgyötrő értelmét! Ádám bátyám pávát látván lábát rázván párává vált. oszlop egyik e betűjére tegyél egy ékezetet! Hogyan változott meg a szó értelme? Magyarázd meg a szópárok jelentését! ebed – ebed kerek – kerek keret – keret verem – verem feled – feled meglep – meglep merek – merek beszed – beszed szemet – szemet veres – veres 7. Negyven meg negyven negyede. Mennyi? Hetven meg hetvennek fele.

Télen is nálunk él. h) Nem arra. b) A magas házban több is van. d) Ilyen az öreg ember keze. 12. Házak eresze alatt fészkel. e) Őszi csapadék ékezet nélkül. 7 . a függőleges első sorban nagy mesemondónk nevét olvashatod. de a csirkéket is elviszi. begye azúrkék. k) Kereket gyártó mesterember. Írd be az üres négyzetekbe a madarak nevét! Csak e és é magánhangzók vannak a szavakban. Ha jól dolgoztál. A hímje gácsér. j) Ennivaló. Szőlőskertek réme. c) Híres. Írd le csupa e betűvel. Galambhoz hasonló. i) Első fogás az ebédnél. g) Főzeléknövény.10. Ilyen madár a rigó. G Y a K L b G R B c G L Y d S e R K f F g V h N S a) b) c) d) e) f) g) h) Tarka színű. f) L. Rovarpusztító. melyet ő szerkesztett? c) Mi a címe mesegyűjteményének? d) Hol van az író emlékháza? 13. a) Mi az író neve? b) Hogy hívták azt a lapot. Töltsd ki az üres négyzeteket e betűs szavakkal! a b c d e f g h i j k B M V R D L R L L K V D K S S G T S a) Nem egészséges. amit a rajzon látsz! _____________________________________________________________ 11.

Csinosít. A vonalra írandó választ megtudod. 20. Edd meg! – mondja az édesanya gyerekének. Változtat valamin. 8 . Nehéz a vadat megszelídíteni.14. Tanít. Mi a derelye? Hogy hívják a derelyéhez hasonló töltött laskatésztát? 17. Ki a másét kívánja. Keretezd be a közmondásokban az -ít toldalékot! A munka nemesít. Apró ajándékok erősítik a barátságot. Az -ít toldalékot a cselekvést jelentő szavakban (igékben) mindig __________ í-vel írjuk. korán virít. A pénz nem boldogít. Ont. A vastag vonalak között milyen madárnév alakult ki? Mit tudsz róla? 15. s a vízszintes első sort kiolvasod! a b c d H S S K S G S P e Z D f J a) b) c) d) e) f) Fát vág. Ha a búzát hamar veted. Pótold az utolsó sorban hiányzó betűket! b c cs d gy h k p s sz t v zs í í í í í í í í í í í í í 18. Vajon mi volt az ebéd? Pótold a hiányzó betűket a gyerek étlapjáról! __ gr __s l__v__s d__r__ly__ __p__r 16. Két betűből álló szavak is végződhetnek í-ben. A rászorultak mellé áll. Olvasd ki őket! gy s r í v h sz í (v) 19. A legtöbb egytagú szóban az í hosszú. ha a hálót kitöltöd. a magáét is elveszíti.

vén huhu. Nem rab. és mégse jár. repedö! Puha ágy. Tibi. mégis láncot hord. lepedö. sepegö. S minden utat összetold. kívánom. Csiga-biga. ropogo! Napocska. mintha kedvemnek teret végtelenbe nyitna. Tomi. topogo.21. Mari néni. nem madár. Írd át a szóvégi ó és ő betűket! Soroló Gőzös. tipegö. teli madár-etetö! Zúzmara. totyogo. szepegö! 9 . rőzsetűz. lobogo. csobogo! Téb-láb. szökevény. falikút. Mi az? 22. Sapkabojt. Víz felett visz. kopogo! Kemence. harkály. zuhogo. suhogo. (Illyés Gyula) 24. fityegö. Mi a különbség a kiemelt szavak helyesírása közt? Gyermeki hittel úgy megyek ma is minden hídra. locsogo! Zápor. Duna-híd dobogo! Zászlo. roszogo. tavi jég. dohogo. robogo. huhogo! Réce-ruca. Csöpp. szorosan is szabadon végig a világon. Fejtsd meg a találós kérdést! Lába van. csoszogo! Kicsi kacsa. csöpp folyón. hidakon úgy menjünk. Pótold a hiányzó betűket! Jegyezd meg írásukat! v__gad ir__gy d__csér __rogat s__ma f__nom 23. zubogo! Somfaág. csermely. nevetö.

mekegö. Robi. Mi a különbség a két oszlop szavai közt? Foglald mondatba őket. borulo. recsegö! Kisgida. motyogo! Gulya. pöttyös labda. kerekeskút. Pajkos Peti. kicsi kocsi. Mici. hány ö betű van a nyelvgyötrőben! Írd a négyzetbe! 26. rotyogo. pötyögö! Bő gatya. szalado. zizegö! Mozdony. halado. Számold meg. totyogo. bicegö! Fazék leves. lötyögö. tütülö. föld döbörög ördögökhöz. csevegö! Léggömb. zötyögö! Jégcsap. cukorka-fütyülö! (Tóthfalusi István) 25. öreg szüle. lebegö. szorulo! Pacsirta. libasült. csíkos váza. s azonnal megtudod! fúrat – furat fűzet – füzet húzat – huzat szűret – szüret zúg – zug 10 . Mondd gyorsan! Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között. búbos banka. füsti fecske. darázscsípés. pityegö. szelelö. virulo. gügyögö. pulikutya. sziszegö. fecsegö. makrapipa. dédapa. marado! Autó. nyekergö! Bori baba. csepegö. delelö. gurulo. dagado! Forrás. akado! Váza virág. kiskutya. betelö! Csontenyv. tolato. csücsülö. régi ágy. kotyogo. hosszú vályú. zacskó zizi. kutyaház. balatoni üdülö! Gabi. pici Peti. simogató levegö! Butykos. fakado. vén teve. terelö. ragado.Juci. rakott szekér.

30. máséra ne szorulj! A szép szó nem kerül pénzbe.27. odajut! Út-fut. ú betűs szavakat a vonalra! Lábatlanul fut az út. (Kiss Dénes) 29. -k. az –ul. –ül toldalék mindig rövid! Aki tanul halad. kijut. Hiába csuksz be kaput. meg se moccan. mindig fut. majd tegyél mellé -t. Úgy repül a pletyka. marad. Utni-futni tud az út. lót-fut. s tova fut. -s toldalékot (kötőhanggal)! Hogyan fogod írni ezeket a szavakat? 28. Magadéval beérd. Nézd meg a rajzot! Mit ábrázol? Írd le a szót. mint a kilőtt golyó. bejut. Írd az u. Ügyelj. Az eddigi megfigyeléseid alapján töltsd ki a táblázatot! Tulajdonság kék sárga barna zöld buta jó szőke torz bús Ezt teszi valaki kékít Ez történik vele kékül 11 . aki lusta.

Fejtsd meg a találós kérdéseket! a) Mivel végződik az éjszaka? b) Mi van a rét közepén? c) Mivel kezdődik az este? d) Mi van pontosan a víz közepén? e) Mivel kezdődik minden ünnep? 33. melyben négy magánhangzó követi az egyetlen mássalhangzót? II. Tegyél a mássalhangzók közé egy-egy magánhangzót. lksz. Keresd a párját! p–b por – bor Pál – _________ pap – _________ pánt – _________ papa – _________ 2. Mit gondolsz. rssz 32. JÁTÉKOK A MÁSSALHANGZÓKKAL 1. hogy értelmes szót nyerjél! kksz. melyik a leghosszabb szó. frss.31. kpsz. lszt. Húzd össze a hasonló hangzású szavakat! Például néz nos nana nini négy szán – – – – – – mégy szám mos méz mama Mimi reng varr rom ráma rakás szór – – – – – – lakás szól láma vall leng lom 12 k–g fok – fog kéz – _________ rák – _________ kép – _________ kong – _________ .

Amikor fázik a kezed. Hi-hi-hi. Mit jelent a szán szó? Hát a szám? És a láma? 4. havazik. hány h hangot ejtesz a mondókában! Ha-ha-ha. He-he-he. s egy hangot ejtesz. hull a hó. Keresd a hangzás szerinti párját! túl te tél tett tata dél dada tedd dúl de faj fonal fonal fon Feri fele vaj vonal von veri vele 5.3. Melyiket? 6. Mi a különbség a két oszlop h hangjainak ejtése között? pléh méh juh düh cseh pléhek méhes juhász dühöng csehül 13 . Hu-hu-hu. hetekig. Számold meg. jaj de jó! 7. rálehelsz.

„Mégis mitől olyan világos a kertünk?” 10. melyben sok volt a cs betű. Egyetlen betűtévesztés. Hátrakacsint a vezetőre. Tamás elolvasta testvére dolgozatát. reng Gyűjts te is ilyen szavakat! 14 . Pannika 22-t. (Tolna Éva) 9. akkor vajon milyen a mérge?” c) A párosban sok a tömbház. csak tocsogó. hogy hány ilyen szó van. kering. legelőre. fújja a nád. „Vajon a vert mag hamarabb kicsirázik?” b) Az öreg fa mérge néha nagyon repedezett. „A páratlanban talán kevesebb?” d) János bácsi fát rág az erdőben. erőteljesebb a hangzása. Palika és Pannika olyan verset talált. Kicsi a tócsa. „Semmi ennivalót nem tett a felesége?” e) A világos kertünkbe alig süt a nap. Melyik gyerek számolt helyesen? Kacsavers Új kacsa jött a legelőre. Olvasd ki hangosan a következő szavakat! cseng. és megváltozik a mondat értelme. Írd le helyesen a tévesen írt szavakat! a) Nagymama virágmagot ver az ágyásokba. Palika 24-et talált. „S ha nem repedezett. Visszahápogja kacsacsalád. hangzik. Beállt a sorba. Csapkod a vízben a sok locsogó. zeng. Gácsér a vízből vigyázzt kiált. Csak csapra. és eltöprengett rajta. Fürdést parancsol kacsa Marcsa. Ha az n hang után g következik. döng. Iránytű lesz a kacsa csőre. Rögtön meg is számolták. Új kacsa cselleng. sorból kiállt.8. Tócsáig csúszkál kacsafalka. dereng.

Nem dicsérem: Jól megmérem. seregély j: ly: 12. Széles_____________. Melyik az? Asszonyok! Asszonyok! Gatya_____________. Mit jelent még a fogoly szó? Érdekes hangzóink a dz és a dzs. 15 . gólya. fut. ha felszólításként használjuk őket? Én eddzem magam ! Te _________________________! Ő __________________________! Mi ! Ti _________________________! Ők ________________________! 16. 13. Mégse leveledzik. fogoly. Pendely_____________! Vékony_____________. sólyom. bogadzik. Fehér _____________. minden házba befut. melyben dz hang szerepeljen! Ha nem jut eszedbe csak egy-két szó. Aránylag kevés szóban szerepelnek. Tessék. Vastag_____________. ki tud több szót írni. varjú. Íme néhány példa. Sárga _____________. Hogyan fog változni az edz igealak.11. fürj. bagoly. kérem! 14. mikor találkozunk velük. Csoportosítsd a madarak nevét! papagáj. lapozz a megfejtéshez! 15. harkály. Versenyezzetek. Keskeny_____________. Ágadzik. mégis sok fejtörést okoznak. a dz egyetlen hangot képez! Fut. A népi rigmusból hiányzik egy dz betűs szó. Szótagold a találós kérdést! Ügyelj.

17. Mit jelentenek a következő szavak? lándzsa: ____________________ dzsungel: ___________________ findzsa: _____________________ halandzsa: __________________ nindzsa: ____________________ dzsem: _____________________ 18. Találd ki a szavakat! Ragaszd a betűkhöz ugyanazt a szótagot (szót)! b __ – fizetés k __ – koldus is teszi gy __ – ritka t__ – közterület d__ – őszi. a dzs-t nem szabad elválasztani! 19. Szótagold a fenti szavakat! Ügyelj. téli csapadék f__ – jut hely neki is m__ – mérlegre tesz v__ – ereinkben kering 21. majd a vonalra írj másmás mássalhangzót! _ _ _ _ _ _ SZÓRAKOZÓHELY orosz uralkodó munkahely megy varjúhang korán(idő előtt) _ becsuk _ _ _ _ _ _ évszak kettő por és eső keveréke növény része nyit építmény 16 . Magyarázd meg az ér szó jelentését! 20. A dzs egyetlen háromjegyű mássalhangzónk. Játék az ér szóval. A négyszögbe írd ugyanazt a szót (két betűt).

melyeknek a végén fordul elő. Milyen szavakban torlódnak a következő mássalhangzók? gkr jtv ldr lvt nch (fogkrém) ________________ ________________ ________________ ________________ nygy ________________ 25. Sok szavunkban mégis több mássalhangzó is kerülhet egymás mellé. ökör egy se. Vigyázz. Alakítsd át a szavakat a minta szerint! kopog – koppan zörög – ____________ pufog – ____________ lebeg – ____________ potyog – ____________ recseg – ____________ sziszeg – ____________ bugyog – ____________ 17 . Mi az? 23. Nyelvünkben általában a magánhangzók és a mássalhangzók felváltva követik egymást.22. de csöbörbe egy se. Befér a vödörbe. Keress te is ilyen szavakat! 26. Keress olyan öt betűs szavakat. nem is olyan könnyű feladat! 24. de ló. Találd ki a megfejtéseket! a) Hol van a világ közepe? b) Mi van a kerék elején? c) Mi van a reggel végén? d) Bírja egy kis veréb. Miért nehéz? Mert a magyar nyelvben ritkán fordul elő. Nehéz betű az y.

27. de röviden jelölünk benne néhány mássalhangzót! köpeny. rajzolj le belőlük néhányat! 18 . nála. bakancs. csat. 28. bak. szalag. Vigyázz. lesz. japán. lábadozik stb. együtt. Hogy jobban rögzítsd ezeket a szavakat. nem mindig hallgathatsz a füledre! Jegyezd meg a következő szavak írását! Hosszasan halljuk.

majd rajzold le a kapott szót! TEKÖR MALA ŐSZŐL 19 . kicsi kacsánk tóba toccsant.29. Liccs-loccs. A balonokra rajzolt betűkból alkoss minél több szót! e ő d s r O t k 31. el is énekelheted a verset. kicsi kacsánk tóba toccsant. liccs-loccs. tocsog a csöpp kacsa. Tócsa loccsan. Olvasd hangsúlyosan a Toccsantó című mondókát! A hosszú egyjegyű és kétjegyű mássalhangzók ejtésére ügyelj! Ha akarod. a tó nagyot csobbant. tócsa csobban. kicsi kacsánk loccsant-toccsant. csillámlik a kicsi tócsa. Állítsd sorba a betűket. 30. a Debrecenbe kéne menni kezdetű gyermekdal dallamára! A kis tócsa nagyot loccsant.

megszólít egy gyereket: – Mondd. de fordulj velem szembe! Egy idegen érkezik a városba. Találd ki! a) Mivel kezdődik minden reggel? b) Minden percben egy. – Aztán te tudsz-e rajzolni? – Én igen.32. dehogy! Itt csak kicsi gyerekek születtek. minden pillanatban egy. ezer évben egy sem. Hogy hívják a füzet tulajdonosát? SIKS ŐNEKI ZABÓS BOGÁR SÚTÓR NOSÁJ 33. kisfiam. c) Egy veréb hordozza. ha tele lenne a szád vízzel? Az ötödikes Szilárd találkozik az elsős Ákossal. d) Mivel végződik be az éjjel? 35. – Akkor rajzolj le egy szamarat! – Jó. – No. 20 . Betűrejtvények SZM Sz S KV Öv M 34. te talán tudnál. Ákos. sok városban van meg. Nevess velünk! S R RR R SZ Sz sz SZ sz – Vajon a halak miért nem tudnak beszélni? – Miért. ebben a városban születtek nagy emberek? – Nem. hat ökör nem bírja. mit tanultatok ma az iskolában? – Rajzolni. csak Enyeden nincs meg.

6. Válaszd szét úgy a szavakat. Sorold fel azokat a hangokat (betűket).III. Vajon milyen szavakat mondott Pannika? Próbáld kitalálni! 5. gyerekecske. soha. hogy ezután pontos légy? – Természetesen. 2. kisebez. – De biza szoktál te is. de a dísztelen csak dadog. faládám. amelynek szó értéke van! Tünde és Zsolt beszélget: – Voltál-e vasárnap a színházban? – Á. éppen azt. hogy egyetlen hang is képezhet szót. most már értem! – derült fel Pannika arca. ezüst. sajtár. azaz kettőzve mondunk ki. – Én nem. teázol stb. hatalmasok. melyeket dadogva. Ámbár dadogni dísztelen olykor dicsőbb. – Ja. – Én meg azt tanultam meg a beszélgetésünkből. – Legalább most megtanultad. A buta a saját kárán tanul. BETŰSZAVAK 1. mint díszesen. Ebben a játékban nem változik egyetlen betű sem. kihallgatott. Keress te is ilyen szavakat! 7. derék dolog. – Te szoktál dadogni. az okos a másén. dehogy. foglald bele a betűszavainkat! 4. hogy egy vagy több értelmes szó alakuljon ki! Például: Tudákos – tud Ákos avas. ártalom. sajnos elkéstem az előadásról. melyek önmagukban is értelmes szavak! 3. Húzd alá azt a betűt. 21 . Magyarázd meg Weöres Sándor megállapítását a dadogásról! Jól szólni dísz. – És melyik darabot játszották? – Ó. Pannika? – kérdi Palika. denevérrel. Alkoss te is szöveget. Például: mama. amit látni szerettem volna már évek óta. Én is tudok ilyen „dadogó” szavakat mondani! S azonnal mondott is öt szót. Vannak szavaink.

hogy mindenki hallja? Halkan. Gábor – érdekes. mért van ez? Hogyha Éva énekel egy kis vékony éneket. Panni. Énekórán 1. Klára. én nem értem. mindjárt bejön a szobába szomszéd Gábor.8. Mondd többféleképpen a következő nagyon rövid mondatokat! A mondatvégi írásjel változhat. Mondatértékű szavak. érdekes. mindjárt kimegy a szobából Éva. Elkéstem! – meglepődve – ijedten – aggodalommal – bosszúsan Egy kutya! – örömmel – ijedten – meglepődve – kételkedve – csodálkozva Tökfőzelék! – felháborodva – örömmel – mérgesen – érdeklődve. Hogyan kell énekelni? Jó hangosan. Panni. Ha én kezdek énekelni egy NAGY HANGOS éneket. Klára – érdekes. (Nemes Nagy Ágnes) 22 . hogy csak te élvezd az éneket? Olvasd figyelmesen Nemes Nagy Ágnes versét. s megtudod a választ! Pisti gondolkodik Érdekes.

Xénia. Az álom megszökik. Trillázva énekel. Szól így szólt komoran: – Van kedvetek bulit rendezni? 23 . Sorold fel a skála hangjait olaszul és magyarul! 4.2. Dónak volt egy jó ötlete. – Mi. és megkérdezte tőle: – Jó lesz. Halk hangja elcsuklik. te is hivatalos vagy a bulinkra. Rendeljen zárórát. Hajnalok hajnalán Zongorát zaklatja Leányuk: Zenóbia. Lába még mindig remeg. A Fá megkérdezte: – A fán rendezzük meg a bulit? Mi felelt: – Nem. A nevük: Zenebona. melyet II. Hanggal a padlás tele. Fárad a Dó s a Mi. A skála hangjai közül „kik” nem szerepelnek a versben? Zenebona Rigófütty utcába Új család érkezett. Rigófütty utcába Új család érkezett. Kik a főszereplői annak a mesének. de minek? – kérdezte a Mi. a réten. S nem térnek vissza soha! (Tolna Éva) 3. A Fá elment a Szólhoz: – Szól. Fut a Lá. dombocska. Most ébred Xilofon. Visszhangzik négy emelet. ha rendezünk egy jó bulit? – Jó. de azt a réten rendezzük meg. bulit rendezünk ma. rendezzünk egy bulit! – Jó. A Ré szólt Minek. Hol cselleng Cselló-gyerek? Félénken „beugrik”. A nevük Zenebona. A szomszéd beleszól: „Őrjítő ez a zene!” Hívja a csendórát. vidámacska kis Dócska A Dónak eszébe jutott valami. s azonnal Pattogó ritmusba kezd. Azt is kiabálta: – Gondoltam valamire: rendezzünk egy jó bulit! Dó elment Réhez. Mély hangon kezdi el. Látta-e valaki. Szomszéd is költözik. osztályos társatok alkotott? Kerekecske. zeng a Szól. – Fá.

Énekeltek: Dó. Szól. (Demeter Csenge) 24 . Lá. Lá. aki mindjárt megkérdezte: – És úgy fogunk énekelni. hogy „lá-lá”? A Szól megint mérgesen felelt: – Azt én igazán nem tudom! A Lá nem szomorodott el a Szól mérges hangjától.Fá vidáman így felelt: – De még mennyire! Szólj Lának is! – A Szól szólt a Lának. és a Lá utánuk így énekelte: Lá. Dó. Mi. szi. Lá. még Szól is. mindenki boldog volt és vidám. hanem szaladt és szólt Szinek: – Ugye. Lá. Fá. Lá. Szi. Ré. hogy eljössz a bulinkra? A Szi olaszul válaszolt: – Szi. Megkezdődött a buli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful