P. 1
Ερωτηματολόγιο υιοθεσιών για σκύλους

Ερωτηματολόγιο υιοθεσιών για σκύλους

|Views: 5|Likes:
Για όσους θέλουν να δώσουν ένα ζωάκι, συνιστούμε το ερωτηματολόγιο αυτό, για νσ ,μπορέσουν να ελέγξουν την υποψήφια οικογένεια και να δουν αν ταιριάζει με το ζωάκι που έχουν προς υιοθεσία!
Για όσους θέλουν να δώσουν ένα ζωάκι, συνιστούμε το ερωτηματολόγιο αυτό, για νσ ,μπορέσουν να ελέγξουν την υποψήφια οικογένεια και να δουν αν ταιριάζει με το ζωάκι που έχουν προς υιοθεσία!

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Πηνέλπ Φλέννα on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

Ερωτηματολόγιο Υιοθεσιών για σκύλους ΖΩ.Ο.Π.Ι.

Τα στοιχεα σας!
Oνοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο σπιτιού:

Τηλέφωνο εργασίας:

Kινητό:

E-mail:

1¿ετε προφίλ στο Iacebook; (Aν ναι, µuλτε εoώ τον σύνoεσμο):


" οικογ#νει$ σας!

Eνqλιkα uτομα που μένουν στο σπίτι:

Aριθμός kαι ηλιkία παιoιών:

1¿ει kανένα μέλος της οιkογένειας αλλεργία στους σkύλους?


Το σ%τι σας!

Mένετε σε μονοkατοιkία/ πολυkατοιkία/ uλλο?

Aν νοιkιu¸ετε την kατοιkία επιτρέπει ο σπιτονοιkοkύρης την oιατqρηση σkύλων?

Aν μένετε σε μονοkατοιkία τι ύ¡ος έ¿ει ο φρu¿της? Yπuρ¿ουν τρύπες απ`οπου
¿ωρuει ο σkύλος?Τα κατοικ&ια σας 'αν #χετε(!

Eίoος, φυλq, ηλιkία, φύλο, στειρωμένα q αστείρωτα:
1.
2.
3.
4.
5.

Διαμένουν εντός/εkτός σπιτιού?


Hόσους σkύλους εί¿ατε τα τελευταία 10 ¿ρόνια? Aν oεν ¸ουν αkόμα, από τι πέθαναν
kαι σε ποια ηλιkία?
1.
2.
3.
4.
5.
6.


1¿ετε ποτέ oώσει σkύλο επειoq oεν μπορούσατε να τον kρατqσετε? Aν ναι, που τον
αφqσατε/oώσατε kαι για ποιον λόγο?


1¿ετε υιοθετqσει ποτέ σkυλukι/γατukι απο σωματείο; Aν ναι, απο ποιό;

............

)χετικ$ με τον σκύλο %ου θ#λετε να υιοθετ*σετε!


Iιατί θέλετε να πuρετε σkύλο? (kυνqγι, συντροφιu, εkτροφq, φύλαçη, kτλ)


Lυμφωνούν όλα τα μέλη της οιkογένειας στην απόkτηση σkύλου?


Hοιος θα ασ¿ολείται περισσότερο με τον σkύλο kαι πόσες ώρες την ημέρα µρίσkεται
αυτό το uτομο στο σπίτι?


Lkοπεύετε να στειρώσετε τον σkύλο?
* Aν ό¿ι γιατί?


Hού θα μένει ο σkύλος (μέσα στο σπίτι, σε ένα oωμuτιο του σπιτιού, στην ταρuτσα,
στον kqπο, στο μπαλkόνι, σε kλουµukι, kτλ)

A. την ημέρα όταν είστε σπίτι?

B. Την ημέρα όταν απουσιu¸ετε στη oουλειu, στο σ¿ολείο, µόλτα kτλ.

I. Τη νύ¿τα?

I. Oταν θα λείπετε για μέρες (oιαkοπές, επαγγελματιku ταçίoια, kτλ)


Hόσο ¿ρονιkό oιuστημα έ¿ετε oιαθέσιμο την ημέρα για να µγu¸ετε τον σkύλο µόλτα?


Hόσες ώρες την ημέρα oεν θα µρίσkεται kανείς σπίτι?


Aν μεταkομίσετε τι θα τον kuνετε τον σkύλο?


Aν ο σkύλος λερώνει μέσα στο σπίτι, kαταστρέφει πρuγματα kαι γενιkα
συμπεριφέρεται με ανuρμοστο τρόπο πως θα το αντιμετωπί¸ατε?


+αρακτηριστικ$ του σκύλου %ου θ#λετε να υιοθετ*σετε!

1¿ετε προτιμqσεις σ¿ετιku με τη φυλq, το μέγεθος, το φύλο, την ηλιkία, το ¿ρώμα &
είoος του τρι¿ώματος του σkύλου που θέλετε να υιοθετqσετε?
4υλq:
Mέγεθος:
4ύλο:
Hλιkία:
Xρώμα:
Τρί¿ωμα:
Kuτι uλλο:


Τί ¿αραkτqρα περίπου θέλετε να έ¿ει ο σkύλος? (να είναι εkoηλωτιkός/εσωστρεφqς,
¸ωηρός/ qσυ¿ος, αθλητιkός, να γαυγί¸ει λίγο, να παί¸ει με παι¿νίoια, kτλ )


Oα σkεφτόσασταν να υιοθετqσετε έναν σkύλο με προµλqματα υγείας/συμπεριφορuς
q προτιμuτε έναν απόλυτα υγιq kαι ισορροπημένο?


Ε%ι%λ#ον %ληρο,ορες %ου θα θ#λατε εσες να μας %ετε!

Aν θέλετε να μας πείτε οτιoqποτε uλλο σ¿ετιku με εσuς, την οιkογένειu σας q το
σkύλο που θα θέλατε να υιοθετqσετε, παραkαλούμε γρu¡τε εoώ:

.................

--- )ας ευχαριστούμε %ολύ %ου συμ%ληρώσατε το ερωτηματολόγιό μας.

/α ε%ε0εργαστούμε τα στοιχεα %ου μας &ώσατε και θα ε%ικοινων*σουμε
σύντομα μα1 σας.

3. φύλο. 5.Έχει κανένα μέλος της οικογένειας αλλεργία στους σκύλους? Το σπίτι σας: Μένετε σε μονοκατοικία/ πολυκατοικία/ άλλο? Αν νοικιάζετε την κατοικία επιτρέπει ο σπιτονοικοκύρης την διατήρηση σκύλων? Αν μένετε σε μονοκατοικία τι ύψος έχει ο φράχτης? Υπάρχουν τρύπες απ’οπου χωράει ο σκύλος? Τα κατοικίδια σας (αν έχετε): Είδος. 2. στειρωμένα ή αστείρωτα: 1. 4. Διαμένουν εντός/εκτός σπιτιού? . ηλικία. φυλή.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->