P. 1
Engleski na svakom mestu - dzepni turisticki recnik (integrisan audio)

Engleski na svakom mestu - dzepni turisticki recnik (integrisan audio)

|Views: 2,686|Likes:
Published by registry33
Engleski na svakom mestu - dzepni turisticki recnik (integrisan audio)
Engleski na svakom mestu - dzepni turisticki recnik (integrisan audio)

More info:

Published by: registry33 on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

ENGLESKI

30. jun Samo u “Novostima” 7. jul Italijanski 14. jul Francuski 21. jul Španski

Audio verzija na wwwnovosti.rs

Mali turistički rečnik sintos

1

Srpski

1

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Putovanje
trAvel At the Airport Check-in Desk Boarding Pass Gate Number Security Check-Customs-Passport Control Departure Lounge Gate Boarding Take-Off Landing Connecting Flights Baggage Claim Excuse me, do you speak English? Which check-in desk for __ (destination)__? Passport and tickets, please. How many bags are you checking in? Can I have a window/middle/ aisle seat?

Putovanje

Engleski

Kako se čita Fonetska transkripcija

Srpski
Gde mogu da platim za višak prtljaga? Gde mogu da nadjem menjačnicu/ toalet? Moj vezani let kreće za ____ minuta.

Engleski
Where do I pay excess baggage? Where can I find... an exchange office / toilets? My connecting flight leaves in _______ minutes.

Kako se čita Fonetska transkripcija | weə də aɪ peɪ ɪkˈes bæɡɪdʒ | ˈ s ˈ | weə kən aɪ faɪnd | ən ɪkˈtʃeɪndʒ ˈ s ɒ t ˈfɪs |ˈɔɪlɪts | | maɪ kəˈektɪŋ flaɪt liː z ɪn n v m ˈ ɪnɪts | | ɪz ðər ə metrəʊ| bʌs | treɪn tə | ˈ | weə z ðə nɪərɪst ˈ etrəʊ |bʌs| ˈ m treɪn ˈteɪʃn̩ pliː | s z | ˈaʊ mʌtʃ ɪz ðə tæksi tə | h ˈ ˈ | ɪmˈɔːnt |ˈɑː pɔː kənˈrəʊl | pt ps t t | weə həv ju kʌm frɒm | |ˌelˈreɪd | b ɡ | weər ə ju ɡəʊɪŋ | ˈ |ˈ lʌndən | |ˈ ɒt ɪz ðə pɜː əs əv jə vɪzɪt| w ˈp ˈ |ˈleʒə |ˈɪznəs |ˈɒlədeɪ | p b h | ˈaʊ lˈ ə ju plænɪŋ tə steɪ| h ɒŋ ˈ | wʌn wiː | k | weə wl ju bi steɪɪŋ | ˈ

PutovANje Na Aerodromu Šalter za prijavljivanje Karta za ukrcavanje Broj izlaza Sigurnosna provera – Carina Pasoška kotrola Čekaonica izlaz ukrcavanje Poletanje Sletanje Presedanje Podizanje prtljaga izvinite, da li govorite engleski ? Koji šalter za prijavljivanje je za... (destinacija)? Pasoš i karte, molim vas. Koliko torbi prijavljujete?

Audio 1.0
| ət ði eəpɔː | ˈ t | tʃek ɪn desk | | ˈɔː ɪŋ pɑː | bd s | ɡeɪt ˈʌmbə | n | sɪˈjʊərɪti tʃek kʌstəmz ˈɑː pɔː k ˈ ps t kənˈrəʊl | t | dɪˈɑːʃə laʊndʒ | pt | ɡeɪt | | ˈɔː ɪŋ | bd | teɪk ɒf | |ˈ lændɪŋ | | kəˈektɪŋ flaɪts | n | ˈæɡɪdʒ kleɪm | b | ɪkˈkjuː miː| də ju spiː ˈŋɡlɪʃ | s z kɪ | wɪtʃ tʃek ɪn desk fə | | ˈɑː pɔː ənd tɪkɪts pliː | ps t ˈ z | ˈaʊ məni bæɡz ə ju tʃekɪŋ ɪn | h ˈ | kən aɪ həv ə ˈ ɪndəʊ| mɪdl̩ | ˈ w ˈ aɪl siː | t | ɪz ðɪs ˌʊˈeɪ fə hænd ˈæɡɪdʒ | ə k b | ˈaʊ məni kiːəʊz ɪz ðə lˈ | h ˈl ɪmɪt

da li postoji metro/autobus/ voz Is there a metro / bus / train to do ___(mesto)? __(place)__? Gde se nalazi najbliža metro/ autobuska/železnička stanica, molim vas. Koliko košta taksi do __ (mesto)__? vAŽNo! PASoŠKA KoNtrolA! odakle dolazite? iz Beograda. Kuda idete? u london. Koja je svrha vašeg putovanja? razonoda/posao/odmor. Koliko nameravate da ostanete? jednu nedelju. Gde ćete odsesti? u ___ hotelu/sa porodicom/ sa prijateljima. Na železničkoj/autobuskoj stanici Where is the (nearest) metro / bus / train station, please? How much is the taxi to __ (place)__? IMPORTANT! Passport Control PC: Where have you come from? P: Belgrade. PC: Where are you going? P: London. PC: What is the purpose of your visit? P: Pleasure / Business /Holiday. PC: How long are you planning to stay? P: One week. PC: Where will you be staying?

2

da li mogu dobiti sedište do prozora, u sredini ili do prolaza? da li je ovo prihvatljivo kao ručni Is this OK for hand-baggage? prtljag? Koliko kilograma je maksimum? How many kilos is the limit?

P: At the ______ Hotel / With family | ət ðə həʊˈel wɪð fˈæməli wɪð ˌ t frendz | / With friends. At the Train / Bus Station
| ət ðə treɪn bʌs steɪʃn̩ | ˈ

Srpski
Koliko košta karta u jednom smeru/povratna karta do _____ (destinacija), druga klasa? Kartu u jednom smeru/povratnu kartu do _(destinacija)_, molim vas. Broj platforme/stajalista? Hvala. Korisno! izvinite, da li ovaj autobus/voz staje kod _(mesto)_? dve odrasle osobe jedno dete/ dva deteta Potrebno/a mi je.. ukrcavanje Novo vreme Kasni otkazan

Engleski
How much is a single/return ticket to __(destination)__,second class? A single/return ticket to _(destination)_, please. Which platform/stand is it? Thank you. Useful! Excuse me, does this bus/train stop at place? Two adults One child / Two children I need... Boarding New Time Delayed Cancelled

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˈaʊ mʌtʃ ɪz ə sɪŋɡl̩ | rɪˈɜː tɪkɪt h ˈ ˈ t nˈ tə | ˈekənd klɑː | s s | ə ˈɪŋɡl̩ | rɪˈɜː tɪkɪt tə | pliː | s t nˈ z | wɪtʃ plætfɔː stænd z ɪt | ˈ m | θæŋk ju | | ɪkˈkjuː miː| dəz ðɪs bʌs | treɪn s z stɒp ət | | tuːˈ dʌlts | æ | wʌn tʃaɪld tuːtʃɪldrən | ˈ | ˈɪ niː | a d | ˈɔː ɪŋ | bd | njuːtaɪm | ˈ | dɪˈ | leɪd | ˈænsəld | k

Srpski
Blagajna info pult dobar dan.. Koji su polasci vozova/autobusa za ___(destinacija), danas/sutra, molim vas? Kada je prvi/poslednji voz/ autobus? Kada je sledeći voz/ autobus? Kada stiže? Koliko traje put ? Koji je najjeftiniji/najbrži nacin da se stigne do _ (destinacija)_?

Engleski
Ticket Office Information Desk Hello. What are the train/bus times to __(destination)__, today/ tomorrow, please? When is the first/last train/bus? When is the next train/bus? When does it arrive? How long is the journey? What’s the cheapest/quickest way to get to __(destination)__?

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˈɪkɪt ˈfɪs | t ɒ | ˌnfəˈ eɪʃn̩ desk | ɪ m | həˈ | wɒt ə ðə treɪn | bʌs ləʊ ˈ t ˈaɪmz tə təˈeɪ | təˈ ɒrəʊ pliː | d m z | wen ɪz ðə fɜː t | lɑː t treɪn| bʌs | s s | wen ɪz ðə nekst treɪn | bʌs | | wen dəz ɪt əˈaɪv | r | ˈaʊ lˈ ɪz ðə dʒɜː i | h ɒŋ ˈ n wɒt s ðə tʃiː ɪst |ˈwɪkɪst weɪ ˈ ˈp k ˈ tə ˈet tə| ɡ

2

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

U Hotelu
At tHe Hotel Arrival Hello. I have a reservation for _(name)_ for ___ nights. One double and one twin room. Two adults and two children.

U Hotelu

u Hotelu dolazak dobar dan. imam rezervaciju na ime ____ za __ noći. jedna soba sa bračnim krevetom i jedna dvokrevetna soba . dvoje odraslih i dvoje dece.

Audio 2.0
| əˈaɪvl̩ | r | həˈ | ˈɪ həv ə ˌezəˈeɪʃn̩ fə ləʊ a r v fə naɪts | | wʌn dʌbl̩ ənd wʌn twɪn ruː | ˈ m | tuːædʌlts ənd tuːtʃɪldrən | ˈ ˈ

3

Srpski
izvolite pasoš i vaučer. da li biste mogli da popunite ovo, molim vas? Molim vas potpišite ovde. da li mogu, molim vas, da dobijem vasu kreditnu karticu za ekstra troskove u sobi? u koliko sati i gde je doručak? Gde se nalazi teretana/spa centar/prostorija sa internetom/ bar? Problemi i zahtevi dobar dan. Zovem iz sobe______. Klima/sef/svetlo/tv/ključ ne radi. imamo problem sa tušem/WC šoljom/lavaboom. da li možete, molim vas, da pošaljete nekog da to popravi? da li možemo da dobijemo još jedan pokrivač/jastuk ofinger/ sapun/šampon/toalet papir? da li možemo da dobijemo bolju sobu? da li mogu da dobijem mapu, molim vas. odlazak do koliko sati treba da se odjavimo iz hotela? da li možete da pošaljete nekog po torbe?

Engleski
Here’s my passport and hotel voucher. Please can you fill this in?

Kako se čita Fonetska transkripcija | hɪə z maɪ pɑː pɔː ənd həʊˈel ˈs t ˌ t v ˈaʊtʃə | | pliː kən ju fɪl ðɪs ɪn | z

| pliː saɪn hɪə | z Please sign here. ˈ k d m Can I have your credit card for room | kən aɪ həv jə ˈredɪt kɑː fə ruː e ˈkstrəz pliː | z extras, please?

What time/Where is breakfast? Where is the gym/spa centre/ internet room/bar? Problems and Requests Hello. This is room _____. The air-conditioning/safe/light/TV/ key doesn’t work. There’s a problem with the shower/ toilet/washbasin. Please can you send someone to fix it? Can we have another blanket/ pillow/hanger/towel/soap/ shampoo/toilet roll? Can we upgrade our room? Can I have a map, please? Leaving What time is check-out? Can you send someone for the bags?

| ˈ ɒt ˈaɪm | weər ɪz ˈrekfəst | w t b |weər ɪz ðə dʒɪm | spɑːsentər | ˈ ɪ ˈntənet ruː | bɑː| m

| həˈ | ðɪs ɪz ruː | ləʊ m | ði ˈəkənˌɪʃn̩ ɪŋ | seɪf |laɪt | ˌiː iː| e d tˈ v kiː| dʌznt ˈ ɜː | ˈ wk | ðeəz ə prɒbləm wɪð ðə ʃaʊə | ˈ ˈ t ˈɔɪlɪt | wɒʃbeɪsn̩ | ˈ | pliː kən ju send sʌmwʌn tə z ˈ fɪks ɪt | | kən wi həv əˈʌðə blæŋkɪt | n ˈ p ˈɪləʊ | hæŋə | taʊəl | səʊp | ˈ ˈ ʃæmˈuː|ˈɔɪlɪt rəʊl p t | kən wi ʌpˈreɪd aʊə ruː | ˌɡ ˈ m | kən aɪ həv ə mæp pliː | ˈ z

Srpski
voleo/la bih da se odjavim iz hotela. Soba br.___ da li mogu da dobijem račun, molim vas. uzeli smo flašu/limenku ______ iz mini bara. Nismo imali... Plaćam gotovinom/karticom. Molim vas, da li možete da otkažete depozit za dodatne usluge sa kreditne kartice? da li možete da pozovete taksi, molim vas.

Engleski
I would like to check out. Room _____ Can I have the bill, please? We had a bottle/can of_____ from the mini bar. We didn’t have... I’ll pay cash/by card. Please can you cancel the extras deposit on the credit card? Can we have a taxi, please?

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˈɪ wʊd lˈ tə tʃek aʊt | ruː | a aɪk m | kən aɪ həv ðə bɪl pliː | ˈ z | wi həd ə bɒtl̩ | kæn əv frəm ðə ˈ mini bɑː| | wi dɪdnt hæv | ˈ | aɪl peɪ kæʃ | baɪ kɑː | d | pliː kən ju kænsəl ði ekstrəz z ˈ ˈ dɪˈɒzɪt ɒn ðə kredɪt kɑː | p ˈ d | kən wi həv ə tæksi pliː | ˈ z

| ˈ ɒt ˈaɪm z tʃekaʊt | w t ˈ | kən ju send sʌmwʌn fə ðə ˈ bæɡz |

4

Srpski
Hvala. Zaista nam je bio prijatan boravak. Korisno! jednokrevetna soba dvokrevetna soba za jednu osobu trokrevetna soba Krevetac Soba za ne/pušače tiha soba Sa terasom Sa pogledom Pun/polu pansion Sa doručkom usluga u sobi

Engleski
Thank you. We really enjoyed our stay. Useful! Single room Double room for single use Triple bed room Cot Non/smoking room Quiet room With balcony With a view Full/Half board With breakfast Room service

Kako se čita Fonetska transkripcija | θæŋk ju | wi rɪəli ɪnˈʒɔɪd ˈ d a ˈʊə steɪ | | sɪŋɡl̩ ruː | ˈ m | ˈʌbl̩ ruː fə sɪŋɡl̩ jˈuː | d m ˈ s | ˈrɪpl̩ bed ruː | t m | kɒt | | nɒn sməʊkɪŋ ruː | ˈ m | ˈwaɪət ruː | k m | wɪð bælkəni | ˈ | wɪð ə vjuː| | fʊl | hɑː bɔː | f d | wɪð brekfəst | ˈ | ruː sɜː ɪs | mˈv

Srpski
Koliko košta karta za odrasle/ decu? Gde mogu kupiti karte za... ? Kada počinje/ završava se? Kada je prva/poslednja tura? da li je pogodno za decu? da li mogu da rezervišem mesto za _(dvoje odraslih i dvoje dece)_, molim vas. Šta obuhvata ova karta? Gde je mesto polaska/povratka? Gde se nalaze kafići/restorani/ barovi/klubovi? Gde možemo da slusamo muziku uživo/pogledamo predstavu? Korisno! razgledanje grada istorijske i kulturne znamenitosti Celodnevni/Poludnevni izlet događaji/Festivali domaća radinost Prodavnica suvenira luna/Akva parkovi Sportovi na vodi/ekstremni sportovi Sportski objekti dvorac/Katedrala/trg Plaža/Planine/jezera/reka/ obala

Engleski
How much is it for adults/children? Where can I get tickets for...? What time does it start/finish? When is the first/last tour? Is it suitable for small children? Can you make a booking for _(two adults and two children)_, please? What does this ticket cover? Where is the pick-up/drop-off point? Where are all the cafes/restaurants/ bars/clubs? Where can we hear live music/see a show? Useful! City Tour Historical and Cultural Sites Whole/Half day Excursion Events/Festivals Craft Market Souvenir Shops Theme/Aqua Parks Water/Extreme Sports Sports Facilities Castle/Cathedral/Square Beach/Mountains/Lakes/River/ Coast

Kako se čita Fonetska transkripcija |ˈaʊ mʌtʃ ɪz ɪt fə ædʌlts | h ˈ ˈ t ˈʃɪldrən | | weə kən aɪ ɡet ˈɪkɪts fɔː| ˈ ˈ t | ˈ ɒt ˈaɪm dəz ɪt stɑː | fɪnɪʃ | w t t ˈ | wen ɪz ðə fɜː t | lɑː t tʊə | s s | ɪz ɪt ˈuːəbl̩ fə smɔː tʃɪldrən | st lˈ | kən ju ˈ eɪk ə ˈʊkɪŋ fə tuːˈ dʌlts m b æ ənd tuːˈʃɪldrən pliː | t z | ˈ ɒt dəz ðɪs tɪkɪt ˈʌvə | w ˈ k | weər ɪz ðə pɪk ʌp | drɑː ɒf ˈ ˈ ˌ p pɔɪnt | | weər ər ɔː ðə kæfeɪz | restrɒnts l ˈ ˈ | bɑː | klʌbz | z | weə kən wi hɪə laɪv mjuː ɪk | ˈ z sə ˈiː ʃəʊ |

3

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Zabava

Zabava

| ˈɪti tʊə | s | hɪˈtɒrɪkl̩ ənd ˈʌltʃərəl saɪts | s k | həʊl | hɑː deɪ ɪkˈkɜː n̩ | f s ʃ | ɪˈents | festɪvl̩z | v ˈ | krɑːt ˈ ɑː ɪt | f mk | ˌuː əˈɪə ʃɒps | svn | θiː | ˈ kwə pɑː s | m æ k | ˈ ɔːə | ɪkˈtriː spɔːs | wt s m t | spɔːs fəˈɪlɪtɪz | t s | ˈɑː l̩ | kəˈiː rəl | skweə | ks θd | biːʃ | maʊntɪnz | leɪks | rɪvə t ˈ ˈ | kəʊst |

ZABAvA dobar dan. Mogu li da dobijem informacije o.... da li možete da mi kazete sta je interesantno za turiste ovde? da li postoji ...izlet autobusom ...obilazak ____(mesto) brodom da li je blizu/daleko? Koliko traje razgledanje/izlet?

eNtertAiMeNt Hello. I’d like some information about... Can you tell me about the tourist attractions here? Is there a ...bus tour of _(place)_? ...boat cruise around _(place)_? Is it near/far? How long is the tour/trip?

Audio 3.0
| həˈ | aɪd lˈ səm ɪnfəˈ eɪʃn̩ ləʊ aɪk ˌ m əˈaʊt | b | kən ju tel miːəˈaʊt ðə tʊərɪst b ˈ əˈrækʃn̩ z hɪə | t | ɪz ðər eɪ bʌs tʊər ɒv | | bəʊt kruː əˈaʊnd | z r | ɪz ɪt nɪə | fɑː| | ˈaʊ lˈ ɪz ðə tʊə | trɪp | h ɒŋ

5

Srpski
Zabava za celu porodicu/ Aktivnosti za decu uz nadzor Muzeji/Pozorišta/Koncerti/ Galerija Porodična/Studentska karta Popust Prilaz za osobe sa invaliditetom iznajmljivanje automobila/ bicikla

Engleski
Family Entertainment/Supervised Children’s Activities Museums/Theatres/Concerts/Art Galleries Family/Student’s Ticket Discount Disabled Access Rent-a-Car/Bike

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˈæməli entəˈeɪnmənt | f ˌ t sp ˈuː əvaɪzd tʃɪldrənz ækˈɪvətiz | ˈ t | mjuː ɪəmz | θɪətəz | kənˈɜːs | z ˈ ˈ st ɑː ɡælərɪz | tˈ | ˈæməli | stuː ənts tɪkɪt | f ˈ d ˈ | ˈɪskaʊnt | d | dɪsˈɪbl̩d ækses | e ˈ | rent ə kɑː| baɪk |

Srpski
Nakon toga... Skrenite levo/desno kod... Prođite pored... idite uz/nizbrdo. Pređite preko puta. Nalazi se sa leve/desne strane/ na uglu/na kraju ulice. Gde je put do _(mesto)_? Gde je autoput? da li postoji putokaz? Pratite znakove do_(mesto). isključite se s puta kod _(mesto).

Engleski
After that... Turn left/right at the... Go past... Go up/down the hill. Cross the road. It’s there on the left/right/corner/ at the end. Where is the road to _(place)_? Where is the highway? Is it signposted? Follow the signs for _(place)_. Take the exit for _(place)_. Useful! Opposite Next to Near Crossroads Fork First/Second/Third traffic lights Across the bridge Through the tunnel Train/Bus Station Ferry Point

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˈːtə ðæt | ɑf | tɜː left | raɪt ət ði: | n | ɡəʊ pɑː t | s | ɡəʊ ʌp | daʊn ðə hɪl | | krɒs ðə rəʊd | | ɪts ðər ɒn ðə left | raɪt | kɔː ə ˈn | ət ði end | | weər ɪz ðə rəʊd tuː| | weər ɪz ðə haɪweɪ | ˈ | ɪz ɪt ˈaɪnpəʊstɪd | s | ˈɒləʊ ðə saɪnz fɔː| f | teɪk ði eksɪt fɔː| ˈ | ɪˈents | festɪvl̩z | v ˈ |ˈpəzɪt | ɒ | nekst tuː| | nɪə | | ˈrɒsrəʊdz | k | fɔː | k | fɜː t | ˈekənd | θɜː træfɪk s s dˈ laɪts | | əˈrɒs ðə brɪdʒ | k | θruːðə tʌnl̩ | ˈ | treɪn | bʌs steɪʃn̩ | ˈ | ˈeri pɔɪnt | f

4
Gde je najbliži/a....?

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Gde je...?
WHere iS...? How do I get to...? Where is the nearest...? Go left/right/out of this building. Go straight on / for about 100m. Follow the road ... ...to the end ...until you come to... Take the first/second/third left/ right Then...

Gde je...?

Gde je...? Kako da dođem do...? idite levo/desno/izađite iz zgrade. idite pravo/nekih 100m. Pratite put... ....do kraja ...dok ne stignete do... Skrenite u prvu/drugu/treću ulicu desno.

Audio 4.0
| ˈaʊ də aɪ ɡet tuː| h ˈ ˈ | weər ɪz ðə nɪərɪst | ˈ | ɡəʊ left | raɪt | aʊt əv ðɪs b ˈɪldɪŋ | | ɡəʊ streɪt ɒn | fər əˈaʊt b əˈʌndrəd miːəz | h ˈt | ˈɒləʊ ðə rəʊd | f | tə ði end | | ʌnˈɪl ju kʌm tuː| t | teɪk ðə fɜː t | sekənd | θɜː s ˈ d left | raɪt | | ðen |

Korisno! Preko puta Pored Blizu raskrsnica račvanje Prvi/drugi/treći semafor Preko mosta Kroz tunel Železnička/autobuska stanica Mesto ukrcavanja na trajekt

6

Zatim...

Srpski
luka Biciklistička/pešačka staza Parking Na kružnom toku Port Cycle/Path Parking

Engleski

Kako se čita Fonetska transkripcija | pɔː | t | ˈaɪkl̩ | pɑː | s θ | ˈɑː ɪŋ | pk | ət ðə sɜː l̩ | ˈk

5

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

U kafiću

U kafiću
At the circle Hello. Do you have a table for 2/3/4...? Is this table/seat free? Can we sit inside/outside? Have you got...? What is this? What do you recommend? I’ll have... Yes, please.

u KAFiću da li možemo nesto da popijemo ovde? dobar dan. da li imate sto za dvoje/troje/cetvoro? da li je ovaj sto/mesto slobodno? dobar dan. Molim vas, da li možemo da pogledamo kartu pića/jelovnik/vinsku kartu. da li možemo da sednemo unutra/napolju? da li imate...? Šta je ovo? Šta vi preporučujete? ja ću uzeti... da, molim.

At A CAFe Can we just have a drink here?

Audio 5.0
| kən wi dʒəst həv ə drɪŋk hɪə | | hələʊ də ju həv ə teɪbl̩ fə tuː |θriː| fɔː | | ɪz ðɪs teɪbl̩ | siː friː t | | hələʊ kən wi siːðə drɪŋks| fuː d menju | waɪn lɪst pliː | ː z |kən wi sɪt ɪnsaɪd | aʊtsaɪd | | həv ju ɡɒt | |ˈ ɒt ɪz ðɪs | w | wɒt də ju rekəmend | | aɪl hæv | | jes pliː | z

Srpski
Ne, hvala. oprostite, da li mogu/možemo da dobijem/dobijemo još jedno... oprostite, ja sam naručio/la... ovo je/nije... Sve je u redu, hvala. oprostite, gde je toalet? oprostite, da li možemo da dobijemo račun?

Engleski
No, thank you. Excuse me, can I/we have/ another... Excuse me, I ordered... . This is/ isn’t... Everything’s fine, thanks. Excuse me, where are the toilets, please? Excuse me, can we have the bill please?

Kako se čita Fonetska transkripcija | nəʊ θæŋk ju | | ɪkskjuː miːkən aɪ| wi həv z ənʌðə | | ɪkskjuː miːaɪ ɔː əd ðɪs ɪz |ɪznt | z d | evriθɪŋz faɪn θæŋks | | ɪkskjuː miːweər ə ðə tɔɪlɪts z pliː | z | ɪkskjuː miːkən wi həv ðə z bɪl pliː | z

Hello. Can we see the drinks/food menu/wine list please?

7

Srpski
Platiću gotovinom/karticom. izvinite, ovo nije u redu. Mi nismo naručili... Mi smo naručili... Hvala, dovidjenja. Korisne reči/fraze Mali/veliki Flaša... Čaša... Mineralna gazirana/negazirana voda Sa/bez leda Sa limunom Sveže ceđeni sok od pomorandže Koje pivo imate? Svetlo?/ tamno? Koje voćne sokove imate?

Engleski
I’ll pay cash/by card. Sorry, this is not right. We didn’t have... We had... Thank you, bye. Useful Words/Phrases Big/small one A bottle of... A glass of... Mineral water with gas/no gas With/no ice With lemon Freshly squeezed orange juice Which beer do you have? Light?/ Dark? Which fruit juice do you have?

Kako se čita Fonetska transkripcija | aɪl peɪ kæʃ| baɪ kɑː | d | sɒri ðɪs ɪz nɒt raɪt wi dɪdnt həv wi hæd | | θæŋk ju baɪ |

| bɪɡ | smɔː wʌn | l | ə bɒtl̩ ɒv | | ə ɡlɑː ɒv | s | mɪnərəl wɔːə wɪð ɡæs| nəʊ t ɡæs | | wɪð | nəʊ aɪs | | wɪð lemən | | freʃli skwiː d ɒrɪndʒ dʒuː | z s | wɪtʃ bɪə də ju hæv laɪt | dɑː | k | wɪtʃ fruː dʒuː də ju hæv | t s

6
8

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Kupovina
SHoPPiNG Where is the nearest supermarket/ shop?

Kupovina

KuPoviNA Gde je najbliži supermarket/ prodavnica?

Audio 6.0
|weər ɪz ðə nɪərɪst mini | ˈ sp k ˈuː əmɑː ɪt |

Srpski
Koje je radno vreme? Gde mogu da pronadjem/ kupim...? da li imate? Koliko košta/ koštaju? da li mogu da platim karticom? da li mogu da kupim telefonsku karticu? da li postoji šoping mol/ autlet blizu? da li je ovo na rasprodaji? da li imate: veličina__ (broj) __ Plava/crna/bela/crvena/zelena/ narandžasta/ Žuta/ljubičasta/roze/siva/braon Gde mogu da probam ...? uzeću ovo/ove. Ne ovo/ove. Gde mogu da platim? Cenjkanje daću vam____ (iznos). to je previše. u redu,_____ (iznos). Korisno!

Engleski
When is it open? Where can I find/buy...? Have you got...? How much is it/are they? Can I pay by card? Can I buy a telephone card? Is there a shopping mall/outlet nearby? Is this in the sales? Have you got these in: size __(number)__? blue/black/white/red/green/ orange/ yellow/purple/pink/grey/brown? Where can I try this/these on? I’ll take this/these. Not this/these. Where can I pay? Bargaining I’ll give you _(number)_. That’s too much. OK, _(number)_. Useful!

Kako se čita Fonetska transkripcija | wen ɪz ɪt ˈʊpən | ə | weə kən aɪ faɪnd | baɪ | ˈ | həv ju ɡɒt | ˈ | ˈaʊ mʌtʃ ɪz ɪt | ə ðeɪ | h ˈ ˈ | kən aɪ peɪ baɪ kɑː | ˈ d | kən aɪ baɪ ə telɪfəʊn kɑː | ˈ ˈd | ɪz ðər ə ʃɒpɪŋ mɔː | aʊtlet ˈ l ˈ n ˈɪəbaɪ | | ɪz ðɪs ɪn ðə seɪlz | | həv ju ɡɒt ðiː ɪn | ˈ z | saɪz | | bluː| blæk | waɪt | red | ɡriː n | ˈrɪndʒ | ɒ | ˈeləʊ | pɜː l̩ | pɪŋk | ɡreɪ | j ˈp braʊn | | weə kən aɪ traɪ ðɪs | ðiː ɒn | ˈ z | aɪl teɪk ðɪs | ðiː | z | nɒt ðɪs | ðiː | z | weə kən aɪ peɪ | ˈ

Srpski
Kusur račun Novine/časopisi/cigarete upaljač/baterije/maramice Suveniri voda Hleb Mleko Change

Engleski
Receipt/bill Newspapers/magazines/ cigarettes A lighter/batteries/tissues Souvenirs Water Bread Milk

Kako se čita Fonetska transkripcija | tʃeɪndʒ | | rɪˈiː | bɪl | st | ˈjuː peɪpəz | mæɡəˈiː z | n s ˌ zn s r ˌɪɡəˈets | | ə ˈ | bætriz | tɪʃuː | laɪtə ˈ ˈ z | ˌuː əˈɪəz | svn | ˈ ɔːə | wt | bred | | mɪlk |

7
tražim nižu cenu... za... grupe?

Novac i brojevi
MoNey ANd NuMBerS How much is this/are these? I’m looking for (a) low price... Is there a discount for...families? ...groups? ... 3 /4 pieces? Is _(card name)_ OK? Audio 7.0
| ˈaʊ mʌtʃ ɪz ðɪs | ə ðiː | h ˈ z | aɪm lˈ fər ə ləʊ praɪs | ʊkɪŋ

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Novac i brojevi
| ɪz ðər ə dɪskaʊnt fə fæməlɪz | ˈ ˈ | ɡruː s | p | θriː| fɔːpiː ɪz | ˈs | ɪz ˌʊˈeɪ | ə k d ɡ z Can you try the card again, please? | kən ju traɪ ðə kɑː əˈen pliː |

NovAC i Brojevi Koliko košta/ju ovaj/ovi? da li dajete popust za .. porodice? za... tri/četiri komada?

| aɪl ɡɪv ju | | ðæts tuːmʌtʃ | ˈ | ˌʊˈeɪ | ə k

da li je _(naziv kartice)_ u redu? da li možete opet da provučete karticu? da li treba da platim sada?

Do I need to pay now?

| də aɪ niː tə peɪ naʊ | ˈ d

9

Srpski
Manje/više to je preskupo. da li mi možete dati sitno za...? izvinite, nemam ništa sitno. izvinite, ali dao/la sam vam dvadeseticu. ovo nije tačan kusur. Gde je najbliži bankomat/ menjačnica? Menjačnica dobar dan. Molim vas, koliki je kurs za_ (valuta)? Kupovni/Prodajni voleo/la bih da razmenim _ (iznos)_ . Koliki je najpovoljniji kurs koji nudite? Kako hoćete da vam isplatim novac? desetice/dvadesetice/ Pedesetice/Stotine Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Less/more

Engleski
That’s too expensive. Can you give me change for...? Sorry, I don’t have any change. Sorry, but I gave you twenty. This is not the right change. Where is the nearest ATM/cash machine/exchange office? Exchange Office Hello. What’s the rate for _(currency)_, please? Buying/Selling I’d like to change _(number)_. What’s the best rate you can give me? How would you like the money? Tens Twenties Fifties Hundreds Numbers one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty

Kako se čita Fonetska transkripcija | les | mɔː| | ðæts tuːɪkˈpensɪv | s | kən ju ɡɪv miːtʃeɪndʒ fɔː| | ˈɒri | aɪ dəʊnt həv eni s ˈ ˈ tʃeɪndʒ | | ˈɒri | bət ˈɪ ɡeɪv ju twenti | s a ˈ | ðɪs ɪz nɒt ðə raɪt tʃeɪndʒ | |weər ɪz ðə nɪərɪst | eɪtiː m | ˈ ˌ ˈ e kæʃ məˈiː | ɪkˈtʃeɪndʒ ˈfɪs | ʃn s ɒ | ɪkˈtʃeɪndʒ ˈfɪs | s ɒ | həˈ | wɒt s ðə reɪt fə pliː | ləʊ ˈ z | ˈaɪɪŋ | selɪŋ | b ˈ | aɪd lˈ tə tʃeɪndʒ | aɪk | ˈ ɒt s ðə best reɪt ju kən w ɡɪv miː| | ˈaʊ wʊd ju lˈ ðə mʌni | h aɪk ˈ | tenz ˈwentɪz ˈɪftɪz ˈʌndrədz | t f h Kako se čita Fonetska transkripcija twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty| twenti wʌn ˈ | ˈwenti tuː| twenti θriː| twenti t ˈ ˈ fɔː| twenti faɪv | twenti sɪks | ˈ ˈ t ˈwenti sevn̩ | twenti eɪt | twenti ˈ ˈ ˈ naɪn | θɜːi | ˈt | ˈɜːi wʌn θɜːi tuː| θt ˈt | ˈɔːi fɪfti sɪksti sevnti eɪti naɪnti ftˈ ˈ ˈ ˈ ˈ wʌn hʌndrəd wʌn θaʊzn̩ d | ˈ ˈ

Srpski
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Engleski
twenty-one twenty-two twentythree twenty-four twenty-five twenty-six

31, 32...
| wʌn tuːθriːfɔːfaɪv sɪks sevn̩ eɪt ˈ naɪn ten | | ɪˈ twelv θɜːiː fɔːiː fɪfˈiː levn̩ ˌ ˈn ˌ ˈn ˌ t n t t sɪkˈtiː sevnˈiː eɪˈiː naɪnˈiː s n ˌ tn ˌ tn ˌ tn t ˈwenti |

thirty-one, thirty-two… forty fifty sixty seventy eighty ninety one hundred one thousand Useful! Currency Pay in advance

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 Korisno! valuta Platiti unapred

| ˈʌrənsi | k | peɪ ɪn ədˈɑː s | vn

10

Srpski
taksa/Naplata dodatak Procenat Budžet/jeftino Povraćaj novca evri Funte dolari Cene € 0.80 € 3.50 € 6.99 £ 5.25 90p $ 40.00 50c

Engleski
Fee/Charge Supplement % percent Budget Refund Euros Pounds Dollars Prices eighty cents three euros fifty cents six euros ninety-nine cents five pounds twenty-five pence ninety pence forty dollars fifty cents

Kako se čita Fonetska transkripcija | fiː| tʃɑː ʒ | d | ˈʌplɪment | s | pəˈent | s | ˈʌdʒət | b | rɪˈʌnd | f | ˈʊərəʊz | j | paʊndz | | ˈɒləz | d | praɪsɪz | ˈ | ˈɪti sents | e | θriːjˈʊərəʊz ˈɪfti sents | f | sɪks jˈʊərəʊz naɪnti naɪn sents | ˈ | faɪv paʊndz ˈwenti faɪv pens | t | ˈaɪnti pens | n | ˈɔːi dɒləz | ftˈ | ˈɪfti sents | f

Srpski
da li imate? Kod lekara Zovite hitnu pomoć! Gde se nalazi najbliža dom zdravlja/bolnica? osećam/imam ...bol u.. ...problem sa... Boli ... kada pomeram. ...neprekidno. Ne mogu da je/ih pomerim. Počelo je pre _(broj)_ sati/dana. Šta treba da uradim? lezite. odmorite... Koliko dugo? da li mogu da jedem/pijem? Samo tečnost Bez čvrste hrane Zdravstveni problemi Bolno Alergija na osip ujed/ubod insekta

Engleski
Have you got...? At the Doctor’s Call an ambulance! Where is the nearest health clinic/ hospital? I have (a/an)... ...pain in my... ...problem with... It hurts... when I move it. ...constantly. I can’t move it/them. It started _(number)_ hours/ days ago. What should I do? Lie down. Rest it. For how long? Can I eat/drink? Only liquids No solids Medical Problems Painful Allergy (to) Rash Insect bite/sting

Kako se čita Fonetska transkripcija | həv ju ɡɒt | ˈ | ət ðə dɒktəz | ˈ | kɔː ən æmbjələns | l ˈ | weə z ðə nɪərɪst helθ klɪnɪk ˈ ˈ | ˈɒspɪtl̩ | h | ˈɪ həv eɪ ə|æn | a | peɪn ɪn maɪ | | ˈrɒbləm wɪð | p | ɪt hɜːs wen aɪ muː ɪt | t ˈ v | ˈɒnstəntli | k | ˈɪ kɑː t muː ɪt | ðəm | a n v | ɪt ˈtɑːɪd aʊəz | deɪz əˈəʊ | s t ˈ ɡ | ˈ ɒt ʃəd aɪ duː| w ˈ | laɪ daʊn | | rest ɪt | | fə ˈaʊ lˈ | h ɒŋ | kən aɪ iː | drɪŋk | ˈ t | ˈʊnli lˈ ə ɪkwɪdz | | nəʊ sɒlɪdz | ˈ | ˈ edɪkl̩ prɒbləmz | m ˈ | ˈeɪnfəl | p | ˈ lədʒi tuː| æ | ræʃ | | ˈnsekt baɪt | stɪŋ | ɪ

8
Kod leKArA u apoteci

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Kod lekara
At tHe doCtor’S At the Pharmacy Hello. I need something for...

Kod lekara

Audio 8.0
| ət ðə fɑː əsi | ˈm | həˈ | aɪ niː sʌmθɪŋ fɔː| ləʊ ˈ d ˈ

dobar dan. treba mi nešto za...

11

Srpski
Stomačne tegobe Mučnina Kašalj Posekotina dijareja infekcija Povraćanje ukočen otečen izvrnut uganut Polomljen utrnut telo Koža Glava oči uši Nos usta Zubi jezik usne vrat Nausea Cough A cut Diarrhoea Infection Vomiting Stiff Swollen Twisted Sprained Broken

Engleski
Upset stomach

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˌpset ˈtʌmək | ʌ s | ˈɔː ɪə | ns | kɒf | | ə kʌt | | ˌaɪəˈɪə | d r | ɪnˈekʃn̩ | f | ˈɒmɪtɪŋ | v | stɪf | | ˈwəʊlən | s | ˈwɪstɪd | t | spreɪnd | | ˈrəʊkən | b | pɪnz ənd niː l̩z | ˈd | ðə bɒdi | ˈ | skɪn | | hed | | aɪz | | ɪəz | | nəʊz | | maʊθ | | tiː | θ | tʌŋ | | lɪps | | nek |

Pins and needles The Body Skin Head Eyes Ears Nose Mouth Teeth Tongue Lips Neck

Srpski
rame ruka Šaka Prst/i Grudi leđa Noga Butina Koleno Shoulder Arm Hand Finger/s Chest Back Leg Thigh Knee

Engleski

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˈəʊldə | ʃ | ɑː | m | hænd | | ˈɪŋɡə | es | f | tʃest | | bæk | | leɡ | | θaɪ | | niː|

12

Srpski
Stopalo Peta Prsti na nogama disanje Priručna apoteka Gel/krema visoka zaštita Posle sunčanja tablete za alergiju tablete/krema na bazi antihistamina Kapi Krema/puder/tablete na bazi antibiotika Antiseptik vlažne maramice Aspirin lekovi protiv bolova Sirup Sprej Flasteri vata Zavoj Gaza Ampula Foot Heel Toes Breathing

Engleski

Kako se čita Fonetska transkripcija | fʊt | | hiː | l | təʊz | | ˈriː ɪŋ | b ð | ˈ edsn̩ tʃest | m | dʒel | kriː | m | haɪ prəˈekʃn̩ | t | ˈːtə sʌn | ɑf | ˈ lədʒi tæblɪts | æ ˈ | ˌ ntiˈɪstəmiː tæblɪts | kriː | æ h nˈ m | drɒps | | ˌ ntibaɪˈtɪk kriː | paʊdə | æ ɒ m ˈ t ˈæblɪts | | ˌ ntiˈeptɪk | æ s | waɪps | | ˈ sprɪn | æ | ˈeɪnkɪləz | p | ˈɪrəp | s | spreɪ | | ˈlɑː təz | p s | ˈɒtn̩ wʊl | k | ˈændɪdʒ | b | ɡɔː | z | ˈ mpuː | æ l

Srpski
vakcina/injekcija

Engleski
Vaccination/shot

Kako se čita Fonetska transkripcija | ˌæksɪˈeɪʃn̩ | ʃɒt | v n

Medicine Chest Gel/Cream High protection After sun Allergy tablets Antihistamine tablets/cream Drops Antibiotic cream/powder/tablets Antiseptic Wipes Aspirin Painkillers Syrup Spray Plasters Cotton wool Bandage Gauze Ampoule

9
dANi i SAti dani radni dani Ponedeljak utorak Sreda Četvrtak Petak vikend Subota Nedelja u ponedeljak u utorak.. . Sati u 12:00 12:05 12:10 12:15

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Dani i sati
dAyS ANd tiMe Days Weekdays Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Weekend Saturday Sunday On Monday On Tuesday... Times At twelve o’ clock twelve oh five twelve ten twelve fifteen

Dani i sati

Audio 9.0
| deɪz | | ˈ iː deɪz | wk | ˈ ʌndi | m | ˈjuː di | t z | ˈ enzdeɪ | w | ˈɜː di | θz | fraɪdi | ˈ | wiː ˈnd | ke | ˈætədi | s | sʌndi | ˈ | ɒn mʌndi | ˈ | ɒn tjuː di | ˈ z | taɪmz | ˈ | ət twelv ˈʊ klɒk | ə ˈ | twelv əʊ faɪv | | twelv ten | | twelv ˌɪfˈiː | f tn

13

Srpski
12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 Korisno! jedna nedelja deset dana od ponoći do podneva od podneva do ponoći Za nekoliko/deset/dvadeset/ trideset minuta juče danas Sutra Prekjuče Prekosutra Prošle noći /nedelje/meseca Naredne nedelje/narednog meseca ujutru/ovog jutra

Engleski
twelve twenty twelve twenty-five twelve thirty twelve thirty-five twelve forty twelve forty-five twelve fifty twelve fifty-five Useful! One week Ten days a:m p:m In a few/ten/twenty/thirty minutes Yesterday Today Tomorrow The day before yesterday The day after tomorrow Last night/week/month Next week/month In the/this/morning In the/this/afternoon

Kako se čita Fonetska transkripcija | twelv ˈwenti | t | twelv ˈwenti faɪv | t | twelv ˈɜːi | θt | twelv ˈɜːi faɪv | θt | twelv ˈɔːi | ft | twelv ˈɔːi faɪv | ft | twelv ˈɪfti | f | twelv ˈɪfti faɪv | f

| wʌn wiː | k | ten deɪz | | eɪ em | | piːem | | ɪn ə fjuː| ten | twenti | θɜːi ˈ ˈt m ˈ ɪnɪts | | ˈestədi | j | təˈeɪ | d | təˈ ɒrəʊ | m | ðə deɪ bɪˈɔːjˈestədi | f | ðə deɪ ɑːtə təˈ ɒrəʊ | ˈf m | lɑː t naɪt | wiː | mʌnθ | s k | nekst wiː | mʌnθ | k | ɪn ði: | ðɪs | mɔː ɪŋ | ˈ n | ɪn ði: | ðɪs | ɑːtəˈuː | ˌf n n

Srpski
uveče/ove večeri večeras Noću Podne Ponoć u julu u avgustu u septembru leti Tonight At night Midday Midnight In July In August

Engleski
In the/this/evening

Kako se čita Fonetska transkripcija | ɪn ði: | ðɪs | iˈ n̩ ɪŋ | v ː | təˈaɪt | n | ət naɪt | | ˌ ɪdˈeɪ | m d | ˈ ɪdnaɪt | m | ɪn dʒuːaɪ | l ˈ | ɪn ɔː əst | ˈɡ | ɪn sepˈembə | t | ɪn sʌmə | ˈ

In September In summer

14

Popodne/ovog popodneva

Srpski

10 Upoznavanje
uPoZNAvANje odakle ste? Moje ime je ____. drago mi je. ja sam iz Srbije. Gde živite? ja živim u _(mesto)_. Čime se bavite? ja sam _(zanimanje)_/student/ đak. Šta studirate? da li uživate na odmoru? da li ste videli/posetili...? videli smo/posetili smo... Šta preporučujete da obiđemo? da li biste želeli piće? Želite li da nam se pridružite? da li biste voleli da odemo na piće/večeru? MeetiNG PeoPle Where are you from? I’m __(name)__. Nice to meet you. I’m from Serbia. Where do you live? I live in __(place)__. What do you do? I’m a _(job)_/student/at school. What are you studying? Are you enjoying your holiday? Have you seen/been to ...? We’ve seen/been to... What do you recommend seeing? Would you like a drink? Would you like to join us? Would you like to meet for a drink/ dinner? Audio 10.0
| weər ə ju frɒm | | aɪm | | naɪs tə miː ju | t | aɪm frəm sɜː iə | ˈb | weə də ju lˈ | ɪv | ˈɪ ˈ ɪn | a lɪv | ˈ ɒt də ju duː| w

Na www.novosti.rs slušajte tačan izgovor

Upoznavanje
| ˈ ɒt ə ju stʌdɪɪŋ | w ˈ | həv ju siː | biː tuː| ˈn n | wiv ˈiː | biː tuː| sn n

Engleski

Kako se čita Fonetska transkripcija

Srpski
da li biste mi dali vas broj telefona/vasu email adresu/ vizit kartu/skajp adresu? Gde ste odseli? uživajte u odmoru. Bićemo u kontaktu.

Engleski
Can you give me your phone number/email/business card/ skype ID? Where are you staying? Enjoy your holiday. Keep in touch.

Kako se čita Fonetska transkripcija | kən ju ɡɪv miːjə fəʊn nʌmbə | ˈ iː ˈ eɪl | bɪznəs kɑː | m ˈ d | weər ə ju steɪɪŋ | ˈ | ɪnˈʒoɪ jə hɒlədeɪ | d ˈ | kiː ɪn tʌtʃ | p

| aɪm eɪ | stjuː nt | ət skuː | ˈ d l

| ə ju ɪnˈʒoɪɪŋ jə hɒlədeɪ | d ˈ

| ˈ ɒt də ju rekəˈ end siːŋ | w ˌ m ˈɪ | wʊd ju lˈ ə drɪŋk | aɪk | wʊd ju lˈ tə dʒɔɪn ʌs | aɪk | wʊd ju lˈ tə miː fər ə drɪŋk aɪk t | ˈɪnə | d

ʌ ɑ: æ ə ɜ:ʳ ɪ i: ɒ ɔ: ʊ u: ŋ ʃ tʃ θ ð ʒ dʒ

Paznja! izgovor! Kratko a dugo a otvorite usta za a i izgovorite e Kao glas koji čujemo posle izgovorenog suglasnika - b, d, ili prilikom zamuckivanja Kao prethodni samo dug Kratko i dugo i Kratko o dugo o Kratko u dugo u Kao (ng) u srpskim rečima danguba, mangup Š Č Nema ga u srpskom jeziku-približno kao naše t- vrh jezika se stavi između zuba, i pustimo da vazduh slobodno prolazi između jezika i zuba Nema ga u srpskom jeziku – približno kao naše d – vrh jezika se stavi između zuba i pokušamo da izgovorimo naš glas d Ž dŽ

15

16

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->