Prijedlog Na temelju članka 13. stavka 2.

Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (Narodne novine, broj 3/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ donijela ODLUKU o dodjeli novčanih nagrada za zlatnu medalju osvojenu na Europskom prvenstvu u jedrenju u klasi Laser Radial (Tallinn, Republika Estonija, 04. do 11. lipnja 2010. godine) I. Tini Mihelić za zlatnu medalju osvojenu na Europskom prvenstvu u jedrenju u klasi Laser Radial (Tallinn, Republika Estonija, 04. do 11. lipnja 2010. godine), dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 17.500,00 kuna. Stručnim športskim osobama zaslužnima za ovaj uspjeh, dodjeljuju se novčane nagrade kako slijedi: Tončiju Antunoviću, treneru Stevanu Kopliću, športskom liječniku II. Sredstva iz točke I. ove Odluke u sveukupnom iznosu od 38.500,00 kuna, isplatit će se na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine, broj 151/2009), osiguranih u Razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Programu 1254 Razvoj športa, Aktivnosti 577127 Državne nagrade za vrhunska športska postignuća. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl. iur. 10.500,00 kuna, 10.500,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE Prijedloga odluke o dodjeli novčanih nagrada za zlatnu medalju osvojenu na Europskom prvenstvu u jedrenju u klasi Laser Radial (Tallinn, Republika Estonija, 04. do 11. lipnja 2010. godine)

Na Europskom prvenstvu u jedrenju u klasi Laser Radial održanom od 04. do 11. lipnja 2010. godine u Tallinnu, Republika Estonija, hrvatska jedriličarka Tina Mihelić osvojila je zlatnu medalju. Prijedlog za dodjelu nagrada za predmetno športsko postignuće, sukladno članku 12. stavku 1. Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (Narodne novine, broj 3/2010), podnosi Hrvatski jedriličarski savez, Trg Franje Tuđmana 3, Split. Odluku o dodjeli nagrada, sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe, donosi Vlada Republike Hrvatske. Sukladno točci 7. Tablice novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska športska postignuća, koja je sastavni dio gore navedene Uredbe, za osvojenu zlatnu medalju na europskim prvenstvima u olimpijskim športovima i disciplinama koja se održavaju svake godine, športašu se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 17.500,00 kuna. Za ostvareno predmetno športsko postignuće treneru se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 10.500,00 kuna. Isti iznos od 10.500,00 kuna dodjeljuje se i djelatnim stručnim športskim osobama. Slijedom navedenog, točkom I. Prijedloga odluke, športašici Tini Mihelić dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 17.500,00 kuna. Sukladno prijedlogu Hrvatskog jedriličarskog saveza treneru Tončiju Antunoviću i športskom liječniku Stevanu Kopliću dodjeljuju se pojedinačne novčane nagrade u iznosu od po 10.500,00 kuna. Točkom II. Prijedloga odluke utvrđuju se novčane nagrade u sveukupnom iznosu od 38.500,00 kuna koje će se isplatiti na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine, broj 151/2009), osiguranih u Razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Programu 1254 Razvoj športa, Aktivnosti 577127 Državne nagrade za vrhunska športska postignuća.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful