PK07 – Pengurusan Mesyuarat _________________________________________________________________________________________________

PK07/ 5

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT
Nama Mesyuarat Tarikh Tempat MUKA SURAT 2 PARA : : : PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS

1.8

Menyediakan kertas kerja kem bestari solat utk tahun 2013

Pn Zarina Abdullah

Kertas kerja akan disiapkan dan dihantar dalam tempoh 2 minggu

Disediakan oleh :

Tarikh :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful