Prijedlog Na temelju članka 13. stavka 2.

Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (Narodne novine, broj 3/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ donijela ODLUKU o dodjeli novčanih nagrada za brončanu medalju osvojenu na Europskom prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim načinom (Baku, Republika Azerbajdžan, 13. do 18. travnja 2010. godine) I. Tonimiru Sokolu za brončanu medalju osvojenu na Europskom prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim načinom (Baku, Republika Azerbajdžan, 13. do 18. travnja 2010. godine), dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 7.500,00 kuna. Stručnim športskim osobama zaslužnima za ovaj uspjeh, dodjeljuju se novčane nagrade kako slijedi: Vladimiru Sekuliću, treneru Peri Paniću, fizioterapeutu II. Sredstva iz točke I. ove Odluke u sveukupnom iznosu od 16.500,00 kuna, isplatit će se na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine, broj 151/2009), osiguranih u Razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Programu 1254 Razvoj športa, Aktivnosti 577127 Državne nagrade za vrhunska športska postignuća. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl. iur. 4.500,00 kuna, 4.500,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE Prijedloga odluke o dodjeli novčanih nagrada za brončanu medalju osvojenu na Europskom prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim načinom (Baku, Republika Azerbajdžan, 13. do 18. travnja 2010. godine)

Na Europskom prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim načinom održanom od 13. do 18. travnja 2010. godine u Bakuu, Republika Azerbajdžan, hrvatski hrvač Tonimir Sokol osvojio je brončanu medalju. Prijedlog za dodjelu nagrada za predmetno športsko postignuće, sukladno članku 12. stavku 1. Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (Narodne novine, broj 3/2010), podnosi Hrvatski hrvački savez, Ulica grada Gospića 1, Zagreb. Odluku o dodjeli nagrada, sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe, donosi Vlada Republike Hrvatske. Sukladno točci 7. Tablice novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska športska postignuća, koja je sastavni dio gore navedene Uredbe, za osvojenu brončanu medalju na europskim prvenstvima u olimpijskim športovima i disciplinama koja se održavaju svake godine, športašu se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 7.500,00 kuna. Za ostvareno predmetno športsko postignuće treneru se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 4.500,00 kuna. Isti iznos od 4.500,00 kuna dodjeljuje se i djelatnim stručnim športskim osobama. Slijedom navedenog, točkom I. Prijedloga odluke, športašu Tonimiru Sokolu dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 7.500,00 kuna. Sukladno prijedlogu Hrvatskog hrvačkog saveza treneru Vladimiru Sekuliću i fizioterapeutu Peri Paniću dodjeljuju se pojedinačne novčane nagrade u iznosu od po 4.500,00 kuna. Točkom II. Prijedloga odluke utvrđuju se novčane nagrade u sveukupnom iznosu od 16.500,00 kuna koje će se isplatiti na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine, broj 151/2009), osiguranih u Razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Programu 1254 Razvoj športa, Aktivnosti 577127 Državne nagrade za vrhunska športska postignuća.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful