P. 1
_ArchiCAD Primii Pasi

_ArchiCAD Primii Pasi

|Views: 7|Likes:
Published by Dany Geambasu

More info:

Published by: Dany Geambasu on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Cerinþele sistemului

Conþinutul pachetului ArchiCAD 6.0
Pachetul ArchiCAD pe care l-aþi primit, conþine urmãtoarele: - Un CD-ROM cu programul pentru MacOS sau Windows NT/Windows 95/Windows 98. Pentru folosirea acestuia studiaþi secþiunile specifice marcate cu emblema MacOS sau Windows în funcþie de platforma pentru care aþi achiziþionat produsul. - Un set de documentaþii tipãrite - O cheie de protecþie hardware. Pentru instalare studiaþi secþiunile corespunzãtoare. Atenþie: Cheia de protecþie reprezintã investiþia Dvs în ArchiCAD. Nu se înlocuiesc cheile de protecþie pierdute sau deteriorate. - "Acordul de licenþã". - Un formular de înregistrare pe care-l veþi completa la instalare ºi-l veþi retransmite furnizorului. Aceasta ne va da posibilitatea de a vã þine la curent cu versiunile de upgrade ale ArchiCAD ºi cu alte produse Graphisoft. Observaþie: Conþinutul pachetului poate fi diferit pentru utilizatorii care dispun de versiuni anterioare ale ArchiCAD.

Cerinþele sistemului (MacOS)
Software
- Sistem Software 7.6 sau ulterior. - Quick Time 2.5 sau ulteior, recomandat 3.0 (opþional)

Hardware
Orice calculator Power Machintosh (ArchiCAD 6.0 nu este compatibil cu Macinthosh 68 K mai vechi).

Memorie ºi spaþiu pe Disk
Configuraþie minimã 32 MB, 64 MB sau mai mult recomandat. Spaþiul liber necesar pe Hard Disk poate varia în funcþie de complexitatea modelului (40 MB minim, 100 MB recomandat pentru vizualizare complexã 3D). Instalarea completã a ArchiCAD 6.0 necesitã 110 MB Monitor: orice monitor compatibil Macintosh 13" sau mai mare (se recomandã 17-23").

ArchiCAD 6.0 Primii paºi

1

Cerinþele sistemului

Cerinþele sistemului (Windows)
Software
- Microsoft Windows 95, Windows 98 sau Windows NT 4.0 - Quict Time 3.0 (opþional)

Hardware
Computer Intel Pentium, Intel Pentium Pro, Intel Pentium II sau compatibil. Observaþie: Pentru atingerea vitezei necesare utilizãrii sistemelor CAD, ArchiCAD solicitã un nivel mai înalt de compatilibilitate.

Memorie ºi spaþiu pe disk
min 32 MB, recomandat 64 MB sau mai mult. Instalarea completã a ArchiCAD 6.0 necesitã 120 MB. Între 100-200 MB spaþiu liber este necesar pentru performanþe optime.

Monitor
Video 256 Culori VGA, recomandat 24 bit True Color cu ecran 17" sau mai mare. Observaþie: Calitatea imaginilor ºi viteza la care ecranul este reâmprospãtat depinde de tipul ºi calitatea card-ului. Pentru informaþii suplimentare privind alegerea corectã, a se vedea secþiunea Optimalizarea ArchiCAD mai jos.

Hardware obþional ºi periferice
- Imprimante: orice imorimantã compatibã cu Macintosh/Windows 95 sau Windows 98. - Plotter: un numãr mae de tipuri sunt susþinute direct din AcrhiCAD. - Digitizoare: ArchiCAD susþine digitizoarele mai des folosite. - Reþea: Orice cablu ºi cartelã compatiilã cu Macintosh/Windows (Se recomandã Ethernet).

2

ArchiCAD 6.0 Primii paºi

deoarece ArchiCAD verificã în permanenþã prezenþa ei. .0 ºi ArchiCAD pentru TeamWork care sunt compatibile cu noua cheie de protecþie. În cazul lipsei sau instalãri incorecte nu veþi putea lansa sau utiliza programul.0 Primii paºi 3 . Cheia de protecþie ArchiCAD 6. Deoarece viteza reþelei are o influenþã importantã asupra comenzilor TeamWork. ArchiCAD 6.O "Mapã ArchiCAD 6.0" pe care o puteþi pur ºi simplu trage pe hard disk.Cerinþele sistemului Observaþie pentru Team Work: Deºi ArchiCAD poate lucra cu calculatoare independente. se recomandã folosirea unei reþele rapide ºi sigure. Porniþi calculatorul ºi introduceþi CD-ROM-ul ArchiCAD. În cazul în care aveþi impresia cã cheia de protecþie este defectã sau deterioratã.0 pe hard disk. Este important ca cheia sã fie corect instalatã. Mai multe informaþii despre montarea cheii mai jos. . . Instalarea ArchiCAD pentru MacOS CD-Romul conþine urmãtoarele pãrþi: .0 este furnizat cu o cheie de protecþie independentã tip ADB (MacIntosh). .Fiºierul Read Me First cu instrucþiuni precise privind procesul de instalare. Înaintea instalãrii citiþi protocolul de licenþã ºi continuaþi numai dacã sunteþi de acord cu toþi termenii.0" care conþine funcþiunea pentru instalarea aplicaþiei pentru derularea animaþiilor Quick Time ºi scenelor panoramice QTVR. contactaþi furnizorul local sau Graphisoft pentru înlocuire. cu o cheie în paralel (Windows) sau cu o cheie specialã ºi un software de protecþie pentru reþea. Puteþi decide dacã folosiþi Installer pentru o instalare personalizatã sau sã trageþi Mapa ArchiCAD 6.O "Mapã Suport" care conþine copii ale versiunii Power Macintosh a ArchiCAD 5. Pentru aceasta asiguraþi-vã ca calculatorul sã dispunã de un card de reþea corespunzãtor.O "Mapã Quick Time 3. recomandãm folosirea unui Card rapid ca Ethernet cu cablaj potrivit. Vã rugãm sã-l citiþi cu atenþie ºi alegeþi opþiunile care corespund cel mai bine exigenþelor Dvs. Deconectaþi calculatorul ºi perifericele ºi introduceþi cheia de protecþie.Funcþiunea Installer Utility care instaleazã automat programul pe calculator.

Mai întâi treceþi la Apple Talk Control Panel ºi selectaþi tipul de conectare Ethernet. Al treilea pas este trecerea la "Users & Group" Control Panel ºi adãugaþi numele colegilor ca noi utilizatori sau clicaþi dublu pe iconul Guest ºi marcaþi cãsuþa "Allow questo to connect. Clicaþi de douã ori pe iconul "Instaleazã Acrobat Reader 3. aveþi nevoie de o reþea specialã în care calculatoarele pot citi fiºierele ºi mapele aparþinând celelalte platforme. ºi porniþi File Sharing. Pentru citirea formatului HTML din fiºierele Help ºi ReadMe Graphisoft vã recomandã Netscape Communicator 4. În fereastra de dialog care apare marcaþi cãsuþele "Share this item and its contents" ºi "Make all currentlz enclosed folders like this one".0" în mapa Documentaþie din Mapa pentru instalre automatã. aveþi nevoie de instalarea reþelei pentru a putea lucra în echipã. care este o cutie micã cu conectori electrici la ambele capete. specificaþi numele ºi parola Dvs. selectaþi o mapã pe computer pentru folosirea în comun cu membrii echipei ºi alegeþi comanda File/Sharing.Citiþi cu atenþie fiºierul Read Me First pentru a decide în privinþa opþiunilor care vã convin. Observaþie: Dacã doriþi sã folosiþi ArchiCAD 6. O puteþi gãsi în pachet alãturi de CD-ROM ºi manuale. Instalarea Reþelei (numai TeamWork) Dacã aþi achiziþionat o versiune care include funcþiunea TeamWork. Dupã aceºti paºi colegii se pot corecta la fiºierele de proiect. Observaþie: Pentru a putea citi fiºierele de documentaþie format PDF aveþi nevoie de Acrobat Reader.0 pentru TeamWork la acelaºi proiect pe platforme diferite.0 sau ulterior. 1) Deconectaþi calculatorul ºi perifericele.Cerinþele sistemului Dacã aþi ales Installer. Instalarea cheii de protecþie Licenþa individualã este reprezentatã de Cheia de protecþie harware. 4 ArchiCAD 6. Deschideþi apoi Sharing Setup Control Panel.0 Primii paºi .0 sau Internet Explorer 4. Folosiþi racordul electric principal pentru a vã asigura cã nu existã curent pe reþea. urmaþi instrucþiunile furnizate în timpul procesului. Contactaþi furnizorul de hardware pentru informaþii suplimentare." În sfârºit.

Dacã aveþi mai multe programe care dispun de cheie de protecþie. Instalarea Cheii de Protecþie pentru Reþea Dacã aveþi o Cheie pentru reþea. Citiþi fiºierul "Network Licensing Readme" de pe discheta furnizatã înaintea instalãrii. În cazul unor probleme în timpul folosirii ArchiCAD dezafectaþi toate extinderile Mapei extinderi din Mapa Sistem prin folosirea controlului Extension Manager sau prin tragerea din Mapa Extinderi. Aceastã cheie este foarte asemãnãtoare celei de mai sus. Ele se pot gãsi în Control Panel ºi Mapele Extinderi din Mape Sistem. ArchiCAD 6. Reporniþi calculatorul ºi landaþi din nou ArchiCAD. Observaþie: Operaþiile de tastaturã sau mouse nu vor fi afectate.Cerinþele sistemului 2) Introduceþi Cheia de Protecþie Harware într-unul din Porturile ADB marcate cu iconul.. Despre Extinderea Sistemului Extinderile sistemului sunt programe software care modificã modul de lucru al programului. este posibilã montarea în serie a cheilor ADB. Suplimentar trebuie sã instalaþi numãrul de licenþe pe care doriþi sã le folosiþi. trebuie sã instalaþi software special pentru Server pe calculatorul la care se conecteazã cheia de protecþie.. Acest lucru ar putea cauza deteriorãri ireparabile în hardware ºi software. Deºi ArchiCAD lucreazã cu cele mai multe extinderi.0 Primii paºi 5 . Se poate introduce de exemplu între tastaturã ºi calculator sau între tastaturã ºi mouse. Atenþie: Nu introduceþi sau demontaþi niciodatã cheia de protecþie cu calculatorul pornit. Multe extinderi sunt accesibile în domeniul public ºi nu sunt garantate de nimeni. repornind de fiecare datã calculatorul. încercaþi sã reintroduceþi extinderile una câte una. dar ele lucreazã în mod diferit. Astfel veþi putea gãsi extinderea care a cauzat prãbuºirea sistemului. Dacã problema dispare. Apple recomandã folosirea simultanã a cel mult 5 chei ADB. Se recomandã folosirea ultimelor versiuni ale extinderilor de sistem. astfel încât nu pot fi schimbate între ele. 3) Porniþi calculatorul 4) Porniþi ArchiCAD pentru a verifica dacã instalarea s-a efectuat cu succes. unele pot cauza prãbuºirea sistemului.

ºi . Instalarea Tipicã Programul de instalare permite instalarea întregului program ArchiCAD pe harddisk prin marcarea butonului "Tipic". Programul de instalare vã va întreba numele Mapei Program unde se aºeazã icoanele de program ale pãrþilor instalate. Dacã dintr-un motiv oarecare programul nu porneºte automat. La oricare din aceste metode. 2) Reconectaþi calculatorul ºi lansaþi Windows. clicaþi pe butonul Cautã pentru selectarea driver-ului. începeþi cu urmãtorii paºi: 1) Deconectaþi calculatorul ºi perifericele ºi introduceþi cheia de protecþie într-unul din porturile paralele.Instalare Instalarea ArchiCAD pentru Windows NT/Windows 95/Windows 98 Cu ajutorul programului de instalare Graphisoft instalarea ArchiCAD este uºoarã.exe) în mod automat. Dacã doriþi instalarea întregului pachet.Metoda "Individualã" care permite definirea fiºiereleor care vor fi instalate. urmatã de fereastra principalã de dialog. 3) Introduceþi CD-ROM-ul ArchiCAD 6. Aceastã mapã împreunã cu prescurtãrile aferente va fi inclusã în Mapa Programe din meniul Windows Start. Asiguraþi-vã ca acesta sã aibe cel puþin 120 MB spaþiu liber. Se va deschide o fereastrã de dialog unde puteþi clica pe butonul "Instaleazã ArchiCAD 6. veþi avea nevoie de un spaþiu liber de cca 120 MB pe hard disk pentru toate fiºierele (aplicaþii.0. 2) Clicaþi pe butonul Mai departe. 5) Imaginea de lansare apare pe monitor. 1) Dacã aveþi mai mult decât un hard disk pe calculator sau doriþi sã schimbaþi numele sau locul directoriului pe care se instaleazã ArchiCAD. 6 ArchiCAD 6. fiºiere de date incluzând proiecte exemplu ºi biblioteci) de pe CD-ROM. ArchiCAD poate fi instalat în trei feluri: .Metoda "Compactã" care instaleazã numãrul minim de fiºiere pe un disk specificat.0”. utilitãþi. (Setup.0 Primii paºi .Metoda "Tipicã" a instalãrii pe un disk specificat . 4) Funcþiunea de derulare automatã va lansa ArchiCAD Installer. puteþi folosi funcþiunea Adaugã/ªterge Programe din Bordul de Control. cât ºi locul instalãrii.

Un indicator de proces vã permite urmãrirea avansãrii procesului de instalare. 3) Clicaþi pe butonul Mai departe. instalarea este terminatã. Programul de instalare creeazã un directoriu cu numele specificat în locul specificat ºi începe copierea programelor ºi fiºierelor.Instalare 3) Clicaþi pe butonul Mai departe.0 Primii paºi 7 . Asiguraþi-vã ca acesta sã aibe cel puþin 120 MB spaþiu liber.0/Citeºte-mã întâi ºi citiþi informaþiile despre ArchiCAD. Programul de instalare vã va întreba numele Mapei Program unde se aºeazã icoanele de program ale pãrþilor instalate. 6) Ca pas final. programul de instalare creeazã un nou grup de programe unde aºeazã icoanele Pachetului ArchiCAD ºi fiºierul "Citeºte-mã întâi". 7) Clicaþi "Terminã" pentru a vã întoarce la Masa de lucru Windows. Când indicatorul de proces aratã 100%. ArchiCAD 6. 9) Clicaþi de douã ori pe iconul ArchiCAD sau alegeþi Start/Programe/ArchiCAD 6. Un indicator de proces vã permite urmãrirea avansãrii procesului de instalare. Dupã terminare clicaþi pe "Mai departe". Instalare compactã Programul de instalare permite instalarea numãrului minim necesar de programe ºi fiºiere ale pachetului ArchiCAD prin selectarea butonului "Compact". Aceastã mapã împreunã cu prescurtãrile aferente va fi inclusã în Mapa Programe din meniul Windows Start. 4) Dacã doriþi întreruperea instalãrii clicaþi Nu trebuie. Programul de instalare creeazã un directoriu cu numele specificat în locul specificat ºi începe copierea programelor ºi fiºierelor. 8) Clicaþi de douã ori pe iconul fiºierului de text "Citeºte-mã întâi" sau alegeþi Comanda Start/Programe/ArchiCAD 6.0/ArchiCAD pentru a deschide noua aplicaþie. clicaþi pe butonul Cautã pentru selectarea driverului. 2) Clicaþi pe butonul Mai departe. 5) Dupã aceasta se va afiºa o fereastrã de dialog solicitând înscrierea numelui titularului cât ºi firmei. 1) Dacã aveþi mai mult decât un hard kisk pe calculator sau doriþi sã schimbaþi numele sau locul directoriului pe care se instaleazã ArchiCAD.

Observaþie: Puteþi sã vã rãzgândiþi în acest moment ºi sã vã reîntoarceþi la unul din procedeele anterioare prin clicare pe "Înapoi". 5) Ca pas final. Asiguraþi-vã ca acesta sã aibe cel puþin 120 MB spaþiu liber. Va apare o nouã fereastrã de dialog care permite alegerea pãrþilor din pachet care vor fi instalate. Aceasta poate fi varianta optimã dacã nu aveþi spaþiu suficient pe hard disk sau nu aveþi nevoie de fiºiere exemplu. 3) Selectaþi pãrþile ce vor fi instalate din lista afiºatã pe partea superioarã a ferestrei de dialog.Instalare 4) Dacã doriþi întreruperea instalãrii clicaþi Nu trebuie. 7) Clicaþi de douã ori pe iconul fiºierului de text "Citeºte-mã întâi" sau alegeþi Comanda Start/Programe/ArchiCAD 6. 8) Clicaþi de douã ori pe iconul ArchiCAD sau alegeþi Start/Programe/ArchiCAD 6. 8 ArchiCAD 6. Instalarea este identicã cu metoda "Tipicã". Se poate deasemeni specifica numele ºi locul directoriului ArchiCAD.0/Citeºte-mã întâi ºi citiþi informaþiile despre ArchiCAD. etc. Deschideþi fiºierul "Citeºte-mã întâi înaintea lansãrii ArchiCAD. 1) Dacã aveþi mai mult decât un hard disk pe calculator sau doriþi sã schimbaþi numele sau locul directoriului pe care se instaleazã ArchiCAD. programul apare în Start/Programe. clicaþi pe butonul "Mai departe". Când indicatorul de proces aratã 100%. 6) Clicaþi "Terminã" pentru a vã întoarce la Masa de lucru Windows. 5) Când instalarea s-a terminat. clicaþi pe butonul Cautã pentru selectarea driverului. Procedura de instalare individualã este identicã cu procedura tipicã pânã în momentul apariþiei ferestrei de dialog a Programului de Instalare. Instalare individualã Dacã ºtiþi exact de care pãrþi aveþi nevoie (sau de care pãrþi nu aveþi nevoie) puteþi individualiza procesul de instalare.0/ArchiCAD pentru a deschide noua aplicaþie. 2) Selectaþi butonul "Individual" ºi clicaþi "Mai departe". 4) Când aþi terminat alegerea. instalarea este terminatã.0 Primii paºi . programul de instalare creeazã un nou grup de programe unde aºeazã icoanele Pachetului ArchiCAD ºi fiºierul "Citeºte-mã întâi".

deschideþi mapa Extensie Graphisoft Shell ºi landaþi fiºierul “Register. Dupã instalare puteþi previzualiza aceste fiºiere cu comenzile previzuare ºi Quick View ale Windows Explorer. Prin setare de bazã acest program va instala un program denumit MoviePlayer. selectaþi "ArchiCAD 6.EXE. Quick Time.exe. instalatea ArchiCAD 6. Quick Time VR ºi Movie Player sunt proprietãþi ale Apple Computer Inc.0.0 shell în vederea afiºãrii imaginii de previzualizare sau sumarul de conþinut al proiectului ArchiCAD ºi fiºierelor de bibliotecã. Pentru instalarea Quick Time VR pentru Windows Palzer deschideþi mapa Quick Time 3. ArchiCAD 6.0 Primii paºi 9 . Pentru instalare. Nu se vor ºterge alte fiºiere. În principiu.bat” Quik Time VR pentru Windows Programul QTVR pentru Windows poate derula animaþiile QTVR generate de ArchiCAD 6.pdf).0" din listã ºi clicaþi pe butonul "Adaugã/Eliminã". Se vor ºterge toate fiºierele ºi programele care au fost instalate. de exemplu fiºierele de proiect salvate în mapa ArchiCAD. dar dacã dintr-un motiv sau altul nu-l conþine.0 ºi lansaþi programul QTINSTALL. deschideþi mapa Acrobat 3 din mapa Documentaþii ºi lansaþi programul Setup. Adobe Acrobat Reader Cu acest program puteþi viziona fiºierele Adobe Acrobat (.0 trebuie sã conþinã acest software.exe în directoriul Windows. ªtergerea ArchiCAD Dacã doriþi sã ºtergeþi ArchiCAD lansaþi funcþiunea "Adaugã/Eliminã Program" de pe panoul de control. Vã rugãm sã citiþi Agrementul de Licenþi cu atenþie înaintea instalãrii. Extensia Graphisoft Shell Extensia Graphisoft Shell modificã Windows 95 sau Windows NT 4.Instalare Instalãri adiþionale Dupã instalarea de mai sus se pot instala utilitãþi suplimentare (Programele de instalare ale acestora se copiazã pe hard disk în timpul instalãrii variantei TeamWork).

Observaþie: Anumite calculatoare nu dispun de port 25 pin DB-25. 2) Introduceþi cheia de protecþie într-unul din porturile paralele ale calculatorului. Dacã la portul paralel este deja conectatã o imprimantã sau alt aparat. sau va fi nevoie de introducerea unui card add-on cu portul necesar. selectaþi comanda "User Manager" din meniul Start/Programs/Administrative Tools (Common) ºi clicaþi dublu pe iconul Guest din partea superioarã a ferestrei. dacã doriþi sã conectaþi un calculator dat la aceastã mapã împãrþitã ca utilizator "Guest".0 sau ulterior.0 Primii paºi . Folosiþi întrerupãtorul electric principal pentru a vã asigura cã nu existã alimentare electricã. Pe Windows NT 4. Instalarea cheii de protecþie Hardware Licenþa individualã este reprezentatã de Cheia de Protecþie Hardware. Odatã ce aceºti paºi au fost efectuaþi colegii de echipã se pot conect la fiºierele de proiect dacã sunt introduºi în aceastã mapã împãrþitã. Contactaþi un furnizor hardware pentru aceste operaþii. Observaþie: Dacã doriþi sã folosiþi ArchiCAD pentru TeamWork la acelaºi proiect pe platforme diferite aveþi nevoie de o reþea specialã care poate citi fiºierele de pe cealaltã platformã. În acest caz aparatul conectat trebuie pornit înaintea lansãrii ArchiCAD ºi nu trebuie sã fie oprit în timpul folosirii programului. Contactaþi specialiºti în sisteme de operaþii pentru alte informaþii.Instalare Instalarea Reþelei ( TeamWork) Dacã utilizaþi o versiune TeamWork. 10 ArchiCAD 6. cheia se poate introduce în serie astfel încât ea sã fie prima dispre calculator. 3) Lansaþi ArchiCAD pentru a verifica dacã introducerea s-a efectuat cu succes. care este o cutie micã cu conectori electrici la ambele capete ºi se aflã în pachetul ArchiCAD alãturi de CD-ROM ºi mauale. În acest caz rar veþi avea nevoie de un cablu de imprimantã special pentru adaptarea cheii la calculator. 1) Deconectaþi calculatorul ºi toate perifericele ataºate. trebuie sã folosiþi în comun cel puþin o mapã de pe un calculator pentru acces la vizionare ºi rescriere pentru ceilalþi membri ai echipei.

Dupã aceasta se va instala software-ul special pentru server la calculatorul echipat cu cheia de protecþie (server) Pentru aceasta deschideþi mapa "Network Protectioan". În acest caz se va folosi al doilea port paralel . ArchiCAD 6. Porniþi Setup. Pot fi conectate în linie mai multe chei de acelaºi tip. Observaþie: Dupã instalarea software-ului pe server este nevoie de repornirea serverului înaintea lansãrii ArchiCAD 6.exe. trebuie sã introduceþi mai întâi Cheia de Protecþie Reþea la calculatorul server. citiþi fiºierul ReadMe. La repornire se va afiºa automat o fereastrã de dialog pentru alegerea protocolului de reþea. Dacã montaþi cheia de protecþie în lanþ cu mai multe chei de protecþie.txt ºi clicaþi de douã ori pe iconul Setup. Instalarea Cheii de Protecþie Reþea Dacã dispuneþi de versiunea ArchiCAD pentru reþea. Instalarea se va face în mod identic cu Cheia de Protecþie individualã.exe în mapa Key Access.sau se va instala un card de adaptare în modul descris mai sus.dacã existã . Dacã adaptorul imprimantei sau aparatului conectat diferã de designul original IBM PC/XT/AT ºi PS2. Pe urmãtoarea paginã a programului de instalare se poate defini Biblioteca de Destinaþie pentru software-ul instalat. Când instalarea e lansatã. Nume Utilizator ºi numele sau adresa Serverului. pot apare probleme în legãturã cu Cheia de protecþie. se vor copia toate fiºierele ºi mapele necesare pe hard disk. Dupã aceasta trebuie instalat software-ul Key Access pe toate calcultoarele care vor folosi ArchiCAD.0 Primii paºi 11 .Instalare Deconectarea aparatului în timpul folosirii ArchiCAD poate cauza prãbuºirea programului sau alte deteriorãri. clicaþi "Next" pe prima paginã. Pe pagina urmãtoare se poate defini biblioteca de destinaþie.0 pe calculatoare. ea trebuie sã fie ultima în lanþ (deci dinspre aparatul conectat). Totuºi cheile provenind de la diferiþi producãtori pot prezenta probleme. Pe pagina urmãtoare veþi putea selecta protocolului de reþea (TCP/IP sau IPX). Dupã terminare. Clicaþi "Next" pe prima paginã.

fereastra de dialog nu trebuie sã aparã. Aceasta înseamnã cã lipsesc câteva elemente din instalare sau din mediul de lucru (de exemplu nu existã spaþiu suficient pe disk). la urmãtoarea lansare nu apare mesajul. Dacã aþi urmat toate instrucþiunile din acest manual. Mãrimea ºi raportul diferitelor tipuri de memorie influenþeazã în mare mãsurã viteza ºi performanþele ArchiCAD. Ca regulã generalã. aveþi douã posibilitãþi: sã lansaþi oricum ArchiCAD. sã clicaþi butonul ieºire ºi sã modificaþi sistemul înaintea lansãrii din nou a ArchiCAD. Recomandãm sã verificaþi în mod regulat dacã existã sau nu viruºi ºi sã folosiþi un software de diagnostizare pentru a vã asigura de integritatea sistemului de fiºiere. 12 ArchiCAD 6. sau sã notaþi elementul lipsã. Manipularea memoriei Ca în cazul majoritãþii programelor CAD. viteza de operare a ArchiCAD depinde mult de cantitatea de memorie accesibilã. Aceasta este important în cazul generãrii modelelor 3D mari. Pe MacIntosh memoria virtualã poate încetini viteza de operaþie în mod dramatic. Dacã nu sunt lansate ºi alte programe alãturi de ArchiCAD. astfel încât cel mai mare bloc nefolosit sã fie de 500 KB-1MB.0 Primii paºi . Acesta va fi suficient pentru folosirea Chooser ºi pentru operaþii simple Copiazã/Insereazã. alocaþi ArchiCAD memoria maxim posibilã. Dacã apare totuºi. Observaþie: Dacã alegeþi Lanseazã oricum. ºi nu mai mult decât strict necesar în memorie virtualã. atât în RAM cât ºi pe hard disk. recomandãm sã alocaþi aproape toatã memoria RAM în fereastra de dialog GET Info.Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD Folosirea ºi Optimizarea ArchiCAD Când lansaþi pentru prima datã ArchiCAD poate sã aparã o fereastrã de dialog conþinând informaþii importante.

Vã sugerãm sã folosiþi simultan doar aplicaþiile de care aveþi într-adevãr nevoie. Pentru a menþine viteza optimã. Folosirea [Windows Registry] Câteva din setãrile de bazã ale ArchiCAD sunt scrise în Windows Registry. Cele mai importante sunt: Ultima versiune lansatã: sub aceastã denumire veþi gãsi numele ºi numãrul versiunii ArchiCAD lansate ultima datã. modifica sau rescrie informaþii în registratorul ArchiCAD sau PlotMaker.0 INT". Dacã le veþi folosi împreunã cu programul.0 Primii paºi 13 . Memoria prevãzutã ºi alte resurse din sistem se distribuie ºi acestora. ArchiCAD 6. Pe da altã parte memoria virtualã poate reduce viteza de operare. cât ºi editorului extern. datele 3D trebuie sã încapã în Memoria Virtualã. va trebui sã alocaþi memorie suficientã atât ArchiCAD. Aceeaºi regulã este valabilã ºi altor aplicaþii. trecându-le pe celelalte în Memoria virtualã. Aceastã secþiune în Registry este creatã de Programul de Instalare ArchiCAD sau prin prima lansare a ArchiCAD sau Plotmaker sunt Numele: "HKEY_CURRENT_/USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD"sau "HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\PlotMaker". Dacã folosiþi memoria virtualã. calculatorul va încerca sã aloce memoria fizicã aplicaþiei active. " Ori de câte ori lucraþi cu ArchiCAD sau PlotMaker programul va citi. În general folosirea simultanã a mai multor aplicaþii este convenabilã dar necesitã multã memorie. Dacã aceastã secþiune lipseºte.Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD În Windows. adãugaþi mai multã memorie fizicã (RAM) la computer. Registratorul ArchiCAD susmenþionat conþine chei secundare. Derularea Editorilor Exteriori ºi altor aplicaþii Editorii exteriori de biblioteci care pot fi lansaþi din ArchiCAD sunt aplicaþii care au ºi ele nevoie de o anume cantitate de memorie. Va trebui sã configuraþi memoria virtualã stfel încât sã fie suficient de mare pentru primirea datelor 3D. ArchiCAD sau PlotMaker va crea una nouã ºi va salva setãrile de bazã. de exemplu: Ultima versiune lansatã "ArchiCAD pentru TeamWork 6.

La urmãtoarea lansare a programului acesta va cãuta aceste fiºiere pentru citirea informaþiilor ºi folosirea setãrilor de aici. asiguraþi-vã ca Cheia Preferinþe sã fie localizatã acolo unde poate avea acces la rescriere. Font Dialog Mic: Valoarea definitã aici va fi folositã în ferestre de dialog cu dimensiunea de 9 puncte. Font Dialog Mare. Programul de instalare mai creeazã câteva mape suplimentare în mapa Graphisoft. etc. Mapã Graphisoft.0 Primii paºi . Observaþie: Deoarece fiºierele de preferinþe sunt create sau modificate în timpul lucrului cu ArchiCAD. Preferinþe: Când pãrãsiþi ArchiCAD sau PlotMaker programul scrie setãrile curente (dimensiunea ºi poziþia ferestrelor. Pentru ca aceste fiºiere sã fie gãsite de fiecare program în acelaºi loc. Programul de instalare creeazã întotdeauna un directoriu "Mapa ArchiCAD" ºi aºeazã fiºierele comune aici. aceastã mapã este creatã în mapa selectatã pentru a gãzdui ArchiCAD. folosite doar în scopuri interne) cinci Chei importante: Font Tru Tipe de bazã. "Digit Ware" pentru digitizare ºi PlotWare pentru Plottere. Mapa Graphisoft: În sistemul ArchiCAD existã fiºiere care sunt folosite de mai multe programe ale pachetului.Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD ArchiCAD pentru TeamWork 6.pr&).prf) ºi (.0 INT (sau numele versiunii scrise sub cheia anterioarã): Aceastã secþiune conþine (printre alte informaþii. de exemplu "Add-Ons" pentru extinderi ºi aplicaþii. ultima poziþie a punctului de observare. secþiunea (a se vedea mai sus) conþine Mapa ArchiCAD urmatã de un string care descrie calea spre directoriul Comun ArchiCAD. Toate programele incluse în pachet vor citi aceastã cheie la lansare. Prin setare de bazã. Font Tru Type de bazã: Dupã aceastã denumire de Cheie veþi gãsi numele tipului de caracter care va fi folosit de ArchiCAD în plan ºi în ferestrele de dialog ori de câte ori fontul dorit lipseºte sau a fost ºters. 14 ArchiCAD 6.) în douã fiºiere de "preferinþe" cu extensia (. Principalul efect al acestei Chei este cã în cazul importului unui fiºier ArchiCAD al altei platforme toate textele vor fi afiºate cu acest font. Font Dialog Mare: Valoarea definitã aici este folositã în ferestrele de dialog ale cãror dimensiune de texte este mai mare de 12 puncte. unealta activã. Preferinþe ºi Font Dialog Mic.

trebuie sã salvaþi proiectul în format arhiv prin comanda Salveazã special/Arhiv din meniul Fiºier. doar pe cea de-a doua ºi/sau a treia. folosite ca texturi pentru materiale sau fond pentru imagini fotorealistice cu opþiuni diferite de format pe MacIntosh ºi Windows. imaginile folosite ca texturi ºi fond vor fi incluse doar în format original.Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD Schimb de fiºiere între platforme În timpul lucrului puteþi avea nevoie de export-import între platforme diferite de hardware. . Elementele de bibliotecã vor fi convertite în mod automat la deschidere. lizibil pe ambele platforme. imaginile plasate ca Figuri în plan vor fi convertite. Dacã doriþi sã folosiþi biblioteci întrege pe cealaltã platformã. Fiºierele de imagine poziþionate opþional în plan ca Figuri. . Observaþie: Pentru a asigura compatibilitatea. Dacã aveþi nevoie de înaintarea unui fiºier care include elemente de ibliotecã situate în plan. salvaþi proiectul în format arhiv cu opþiunile necesare. ArchiCAD creeazã o nouã bibliotecã ºi elementele extrase din arhivã sunt automat convertite într-un format compatibil cu noua platformã.Dacã marcaþi doar prima cãsuþã.0 Primii paºi 15 . Primele trei cãsuþe asigurã ca elementele tip imagine sã fie incluse în fiºierul arhiv în formatul TIFF. Fiºierele de Proiect ArchiCAD create pe calculatoare bazate pe MacIntosh sau Windows sunt compatibile binar. ArchiCAD 6.Dacã NU marcaþi ºi prima cãsuþã. trebuie sã marcaþi cãsuþa Include toate Elementele Bibliotecii Active în fereastra de dialog Salveazã Arhiv. . Pentru a asigura ca toate imaginile sã aparã ºi pe cealaltã platformã. fiºierele de imagine ataºate materialelor ca texturi ºi imaginile de fond din reprezentãri fotorealistice vor fi deasemeni convertite.Dacã marcaþi atât prima cât ºi urmãtoarele douã cãsuþe. Totuºi. numerale de fiºiere ArchiCAD sunt limitate la 26 caractere. fiºierele de Obiect de Bibliotecã nu sunt compatibile.

. DigitWare: Mapã. lãmpi. inclusiv DWG ºi DXF. contactaþi Graphisoft.5. StairMaker).Eliminarea problemelor Eliminarea problemelor (MacOS) Acest capitol descrie câteva din tehnicile ºi ideile pe care le puteþi folosi la întâlnirea problemelor tipice în timpul instalãrii ºi folosirii. O serie de alte fiºiere sunt necesare pentru anumite funcþiuni fãrã a fi esenþiale la lansare: *.Încercaþi sã alocaþi mai multã memorie ºi spaþiu pe disk.0. . verificaþi des dacã pe calculator existã viruºi ºi folosiþi des Disk First Aid sau alt program de control al integritãþii sistemului de fiºiere.Verificaþi dacã folosiþi Software-ul de sistem potrivit.Dacã în continuare întâlniþi des situaþii asemãnãtoare. Fiºierele absolut necesare sunt: ArchiCAD 6. Verificaþi acest lucru în cãsuþa Informaþii. Trebuie sã dispuneþi. Add-Ons: Mapã. proprietãþi. ArchiCAD nu porneºte . Conþine aplicaþiile de extensie permiþând exportul ºi importul de fiºiere în ºi din ArchiCAD în formate diverse. Prefs: Fiºierele de preferinþe create de ArchiCAD în mapa Preferinþe în Mapa Sistem a hard disk-ului. deasemeni.Verificaþi dacã instalarea s-a efectuat cu succes ºi dacã toate fiºierele de care aveþi nevoie au fost instalate în mapa corectã.0 Primii paºi .Încercaþi eliminarea extensiilor din sistem. de 40 MB spaþiu liber pe hard disk dupã instalare. ArchiCAD se prãbuºeºte . Conþine fonturile vectoriale folosite în ArchiCAD. . Ca regulã de bazã.0 Res1. Mai conþine editori externi de biblioteci ai cãror icon apare în Paleta de unelte (ArchiSITE. .Verificaþi dacã aveþi viruºi. texturi.0 Res2. . Conþine driverele instalate pentru plottere.Trebuie sã aveþi cel puþin 16 MB RAM alocat pentru ArchiCAD. Apply Data: Fiºierul de date folosit cu comanda Aplicã Biblioteca ArchiCAD: Mapã. DGLib ºi ArchiCAD QT 2. Fonturi Vectoriale: Mapã. ºtampile de zonã. . Conþine fiºierele originale pentru uºi. ferestre. ArchiCAD 6. ArchiCAD 6. 16 ArchiCAD 6. Conþine driverele instalate pentru digitizoare. text GDL. PlotWare: Mapã.Verificaþi instalarea ºi legãturile de cablu corecte. obiecte.

Windows NT 3. ArchiCAD sau una din componente nu porneºte.dll. versiune mai veche a Windows.0 Primii paºi 17 . Windows for Workgroups 3. 1) Folosiþi Windows 95 sau Windows 4..40.DLL.pr&: Fiºierele de preferinþe create de ArchiCAD ArchiCAD 6. Versiunile anterioare (Windows 2.1. de ex.dll. Dacã manipularea Memoriei Virtuale este dezactivatã. *. memorie insuficientã.Eliminarea problemelor În caz de prãbuºire. verificaþi setãrile din ferestrele de dialog ale imprimãrii. Mac.dll. . Windows NT 3. driver video defect. *.1x. 3) Verificaþi dacã instalarea ArchiCAD s-a efectuat cu succes ºi dacã toate fiºierele necesare au fost copiate pe hard disk în mapa corespunzãtoare. Defp. Fiºierele necesare sunt: ArchiCAD.Folosiþi cablul furnizorului de la care aþi achiziþionat ºi plotterul.50 sau Windows NT 3.Verificaþi dacã aþi ales driverul potrivit în fereastra de dialog Setãri plotter. nu sunt acceptate de ArchiCAD.Verificaþi setãrile din fereastrã. DG EmuDLL. dar sunt importante pentru alte funcþiuni. ArchiCAD salveazã automat faza de lucru din acel moment ºi la urmãtoarea lansare vã informeazã despre existenþa documentului autosalvat. activaþi-o. . ArchiCAd nu imprimã sau imprimarea se întrerupe Cu anumite imprimante ArchiCAD poate lucra numai dacã în Chooser s-a activat Printig Background. FEDG. ArchiCAD nu ploteazã .exe. probleme de configuraþie în Windows. instalare nereuºitã a ArchiCAD.DLL. Se recomandã ca ea sã fie activã în timpul folosirii ArchiCAD. 2) Trebuie sã aveþi cel puþin 32 MB RAM ºi 16 MB spaþiu liber pe hard disk dupã instalare. DG. MSVC. Aceastã problemã poate avea diferite cauze.1x.dll ºi MSVCTt.DLL. Eliminarea problemelor (Windows) Acest capitol descrie câteva din tehnicile ºi ideile la care puteþi apela în cazul întâlnirii unor probleme tipice în timpul instalãrii ºi folosirii ArchiCAD. Dacã aceasta nu ajutã.51. ACQT. ArchiCAD.0.DLL.prf. O serie de alte fiºiere nu sunt necesare lansãrii.

Conþine deasemeni editori externi care apar în Paleta de Unelte (ArchiSITE sau StainMaker). ea a fost probabil cauzatã de driver. înseamnã cã Windows a detectat o eroare în sistem. ºtampile de zonã. Încercaþi modificarea setãrilor de configurare conform indicaþiilor din Ghidurile de referinþã sau eliminaþi-le pur ºi simplu. Dacã problema dispare dupã aceasta.0 au fost testate multe carduri de afiºare. driverele incluse în pachetul Windows 95 sau Windows NT funcþioneazã corect cu ArchiCAD. Din cauza relativei frecvenþe a erorilor de driver video în ArchiCAD au fost generate ºi incluse rezolvãrile celor mai dese probleme. Ca regulã generalã. cât ºi extensiuni ArchiCAD API (. Aici veþi gãsi cinci chei cu valori setate în general la 0. Conþine aplicaþiile de extensie care permit exportul ºi importul de fiºiere din ºi în ArchiCAD în diferite formate. puteþi intra în Panoul de Control al sistemului ºi marcaþi starea Performanþã. card SCSI.Eliminarea problemelor Applydata. obiecte. inclusiv DWG ºi DXF. Câteodatã existã periferice specifice (CD drive. Driver error patch. conþine driverele pentru digitizor instalate pe ArchiCAD. Conþine fiºierele originale de uºi. PlotWare: Directoriu. etc) instalate pe calculator care nu conlucreazã corect cu ArchiCAD sau cu sistemul. Dacã Windows gãseºte cã sistemul lucreazã corect. pereþilor sau altor elemente de bazã. desenarea dreptunghiurilor de selecþie.0 INT. card pentru reþea. va apare mesajul "Sistemul este configurat pentru performanþe optime" în ultimul rând. text GDL. lãmpi. liniilor. 4) Verificaþi configuraþia Windows.0 Primii paºi .api) care pot adãuga funcþionalitãþi meniului unelte. Impuritãþi pe ecran la selectarea elementelor. Încercaþi sã schimbaþi tipul driverului de afiºare în "Panou control/Afiºare/Setãri" pe VGA sau similar). 18 ArchiCAD 6.pvd: Fiºier de date folosit de comenzile Aplicã Biblioteca Archicad: Directoriu. Contactaþi furnizorul de hardware În timpul dezvoltãrii ArchiCAD 6. DigitWare: Directoriu. Dacã apare alt mesaj. conþine fonturile vectoriale folosite de ArchiCAD. texturi ºi proprietãþi. Add-Ons: Directoriu.exe) ºi deschideþi mapa "HKey_CURENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 6. Acestea pot fi activate în Windows Registry. Lansaþi Editorul Windows Registru (Regedit. ferestre. dar nu toate. Dacã folosiþi Windows 95.

coordonatele sunt raportate la dreptunghiul de port. ºi dacã e corect. "Tipar greºit în memorie". nu uitaþi sã trimiteþi o coalã cu antet de fiecare datã când porniþi imprimanta. ArchiCAD se prãbuºeºte O prãbuºire a programului poate avea diferite cauze (eroare de program. etc. etc. ArchiCAD salveazã automat ultima versiune a proiectului în lucru ºi la urmãtoarea lansare vã informeazã automat de existenþa documentului autosalvat. Acesta poate fi deschis ºi se poate relua lucrul. Dacã liniile imprimate sunt prea deschise sau punctate. Verificaþi setãrile de pe plotter în comparaþie cu fereastra de dialog Fiºier/Setãri Plotter/Configurare. ArchiCAD 6. ArchiCAD nu imprimã sau se prãbuºeºte în timpul imprimãrii Încercaþi sã setaþi parametri mai puþin complecºi în Fiºier Setãri pentru imprimantã/Opþiuni/Avansat (rezoluþie.Desenare greºitã a liniilor: Dacã valoarea este 1. "Rotaþie text greºitã". Dacã aveþi o imprimantã PostScript. În cazul Windows 95 se recomandã relansarea Windows 95 înaintea relansãrii ArchiCAD. culori. Dacã întâlniþi una din aceste probleme. Încercaþi plotarea prealabilã într-un fiºier de date. "Tipar greºit ModXOR".0 Primii paºi 19 .Eliminarea problemelor Aceste chei sunt: "Desenare greºitã a liniilor".). Alegeþi fonturi True Type ºi nu folosiþi tabelul de substituire. ArchiCAD nu ploteazã Verificaþi cablul. verificaþi acest fiºier. Nu existã pericolul pierderii datelor în caz de prãbuºire. setaþi valoarea la 1 ºi relansaþi ArchiCAD. ArchiCAD foloseºte fiºiere de date mari pentru operaþii 3D complexe. Rezultatul imprimat e de slabã calitate sau nu corespunde vederii originale de pe ecran Dacã tipul ºi dimensiunea blocurilor de text nu sunt corecte. Nu uitaþi sã setaþi parametrii de comunicare ai portului folosit. alegeþi Toate culorile în Negru din Fiºieri/Setãri pentru imprimantã/Opþiuni/ Avansat. configurare greºitã. trimiteþi-l prin DOS prompt prin comanda "Copiazã/B". verificaþi setãrile de font în Fiºier/Setãri pentru imprimantã/Opþiuni/Avansat.) Mai întâi verificaþi spaþiul liber de pe disk. În experienþa noastrã cele mai multe probleme de plotare provin din cabluri de legãturã necorespunzãtoare. eroare de sistem. eroare hardware. . cãdere de tensiune. "Tipar greºit ecran".

20 ArchiCAD 6. .Bara de Stare (numai Windows) confirmã comanda selectatã sau pasul urmãtor de executat. . Suplimentar sunt incluse ºi documentaþii format HTML ºi PDF. .Eliminarea problemelor Help ArchiCAD conþine un numãr de funcþiuni Help separate. fiecare fiind accesibil în timpul lucrului.0 Primii paºi . Explicaþiile referitoare la unelte (numai Windows) explicã ce unelte sau comenzi reprezintã icoanele din Paleta de unelte ºi Bara de unelte.Prompt Box afiºeazã instrucþiuni de desenare pas cu pas atunci când Bordul de control este extins.Help-Balon (MacOS) ºi Help-context (Windows) permit explorarea suprafeþei de lucru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->