Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Marketing u turizmu

Marketing u turizmu

Ratings:
(0)
|Views: 276|Likes:
Published by mmasovic92
skripta za ekonomski faks
skripta za ekonomski faks

More info:

Published by: mmasovic92 on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

 
1.MARKETING – SUVREMENA KONCEPCIJA POSLOVANJAPoimanje marketinga
-
različiti načini poimanja marketinga (proces, način izvođenja poslovne aktivnosti, umijeće,ljudska aktivnost, skup aktivnosti, skup funkcija i dr.)
-
definicija marketinga predstavlja svojevrsan problem koji prvenstveno proizlazi izsljedećeg:
tko ga definira
s koje razine se promatraMarketing je znanost koja se bavi proučavanjem razmjenskih odnosa i to njihovim nastajanjem,stimuliranjem i olakšavanjem.Marketing je društveni i upravljački proces u kojem pojedinci i grupe dobivaju ono što trebaju ižele, putem stvaranja i razmjene proizvoda i vrijednosti s drugima.Analitički rasčlanjen, marketing je:
-
način strateškog promišljanja
-
način ponašanja na tržištu
-
sustav u razmijeni vrijednostiKoncepcija marketinga za razliku od marketing filozofije upravljanja koje usmjerava sveaktivnosti određenog poduzeća podrazumijeva ostvarivanje dugoročnog uspjeha poduzeća iorganzacijskih ciljeva koordiniranom usmjerenošću cijelog poduzeća na stvaranje zadovoljnihkupaca.Počiva na sljedeća četiri oslonca (Kotler 1994):
o
fokusiranju tržišta
o
orijentaciji na kupca
o
koordiniranom marketingu
o
profitabilnosti
Suština koncepcije marketingaTržište
je posrednik između proizvodnje dobara i potreba ljudi za određenim dobrima.Sastavnice tržišta:
-
ljudi u svojim društvenim ulogama (potrošača, kupaca, proizvođača, posrednika,istraživača tržišta, bankara, osiguravatelja proizvoda, prijevoznika)
-
prostor – mjesto na kojem se razmijenjuju vrijednosti
-
vrijeme
-
institucijeKategorije tržišta:
-
ponuda vrijednosti – količina vrijednosti (u obliku proizvoda, usluga, ideja, znanja, ljudi,opreme, resursa, institucija, prostora i sl.) ponuđena pod određenim uvjetima (cijena,kreditni aranžman i sl.) na određenom prostoru i u određenom vremenu. Njenu strukturučine: ukupna proizvodnja unutar nacionalnog prostora, zalihe, uvoz, robne rezerve
1
 
POTREBE, ŽELJEI POTRAŽNJAPROIZVODI,USLUGE IVRIJEDNOSTITRŽIŠNEVRIJEDNOSTI IZADOVOLJSTVORAZMJENA,TRANSAKCIJE IODNOSITRŽIŠTE
 
-
potražnja vrijednosti – količina i vrsta vrijednosti koju ljudi, poduzeća, organizacije iinstitucije traže na tržištu kako bi podmirili svoje potrebeRoba – svaka vrijednost koja se na tržištu realizira:
-
uporabna vrijednost – korisnost, funkcionalnost – kvaliteta
-
razmjenska vrijednost – način na koji se roba prepoznaje na tržištu u odnosu na ostaluponudu (ime, marka, dizajn, ambalaža i pakiranje, cijena, imaginarna svojstva)Konkurencija – svi konkurentski odnosi koji su vladali, koji vladaju i koji će vladati na tržištuPotrebe – osjećaj nedostatka, ne posjedovanja nečega ili nekog bitnog u životu čovjeka, što unjemu izaziva tenziju, pritisak a potonje pokreće čovjeka u akciju s ciljem uklanjanjanelagode iazvane pritiskom nedostataka (Maslow, 1976).
-
potrebe su rezultat homeostaze – zatovorenog samoregulirajućeg sustava čija jezadaća uspostaviti ravnotežu
-
automatizam u zadovoljavanju potreba naziva se motivacijski ciklusMaslowljeva piramida potrebaFiziološke potrebe i potrebe za sigurnošću predstavljuju čovjeka kao prirodno biće a ostalečovjeka kao društveno biće.
 
 NERAVNOTEŽAŽIVOG BIĆAPRITISAK,TENZIJA, NELAGODAPOTICAJ ZAAKCIJUAKCIJA ZAOTKLANJANJEPRITISKA2
Estetika
ZnanjePotrebe za samoaktualizaciju(vlastiti razvoj i realizacija)Potrebe za poštovanjem(samopoštovanje, priznanje, status)Društvene potrebe(osjećaj pripadnosti, ljubav)Sigurnost(sigurnost, zaštita)Fiziološke potrebe(glad, žeđ)
 
Glavni ciljevi marketinga (P. Kotler, 1999) su:maksimizirati:
ukupnu potrošnju
zadovoljstvo potrošača
odabir potrošača/kupaca (opcije)
kvalitetu življenja
Mogućnost nastupa na tržištu
-
proizvodna koncepcija – usmjerena na proizvodnju (industrijska revolucija – do 1930.)
-
koncepcija proizvoda – usmjerenost na proizvodnju (4P)
-
prodajna koncepcija – usmjerenost na prodaju – profit kroz obujam prodaje
-
marketinška koncepcija – usmjerenost na profit kroz zadovoljavanje potrošača (javljase 70 – ih godina)
-
društveni marketing – usmjerenost na profit, društvenu dobrobit i zadovoljstvopotrošača- dugoročno - proizvod, ekonomska misijablagostanje poduzećačovjeka i dr.
Upravljanje marketingom
-
početak školskog upravljanja marketingom javlja se krajem 1950-ih i početkom 1960-ih
-
upravljanje marketingom je "zbroj vještina analize, planiranja, ispunjenja, kontrole iprograma marketing djelatnosti koje su nastale s ciljem stvaranja i održavanjakorisne razmjene s kupcima"
-
doprinosi školskog upravljanja teoriji i praksi marketinga mogu se promatrati kroz
upravljanje potražnjom
shvaćanje marketinga kao složenog društvenog i poslovnog sustava
segmentaciju i odabir ciljnih tržišta
marketing miks4P/4C
 
POLAZNAOSNOVICAUSREDOTOČENOSTMARKETINŠKASREDSTVACILJEVIPOSLOVANJA3MARKETINŠKIMIKSPRODUCTconsumer solutionPRICEconsumer costPROMOTIONcommunicationPLACEconvinience

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->