DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN JASMANI
(MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN SATU

2010

DRAF KANDUNGAN MUKA SURAT Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Fokus Mata Pelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Jasmani 1 1 2 2 3 3 5 6 7 8 9 .

1 . MAKA KAMI. berakhlak mulia. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. memelihara satu cara hidup demokratik.DRAF RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaanya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid. emosi. KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran adalah bersifat holistik. perkembangan individu secara menyeluruh. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. 2 . harmonis dan berakhlak mulia. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. berdikari dan berjaya dalam kehidupan. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Bagi memenuhi keperluan individu proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran.

DRAF OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran membolehkan murid: i. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Sikap dan Nilai 3 . x. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. emosi. iv. viii. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. ix. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. v. rohani dan intelek. ii. vii. Komunikasi Kerohanian. iii.

v. Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi 4 . vi.DRAF iii. iv.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran dan nilai. 5. kemahiran dan nilai..DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. 5. 5 .1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan.

iv. kecergasan. sosiologi dan psikologi. anatomi. vi. melakukan kemahiran motor asas dengan corak pergerakan yang sesuai dengan betul melakukan kemahiran khusus dengan teknik yang betul kecekapan menggabungkan pergerakan dalam melakukan aktiviti perlakuan mengembangkan kecekapan dalam pergerakan dan kemahiran motor mengembangkan kecekapan semasa menggabungkan pergerakan atau lakuan motor menjelaskan prinsip asas biomekanik dalam pergerakan perlakuan motor memahami bagaimana meningkatkan kemahiran motor dan pergerakan memahami taktik permainan dan menunjuk cara permainan dijalankan melibatkan diri dalam aktiviti fizikal secara berkala memahami kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala memahami bagaimana membina jadual kecergasan sendiri menunjuk cara kemahiran sosial yang sesuai dalam aktiviti fizikal menunjuk cara kemahiran tanggungjawab kendiri yang sesuai dalam aktiviti fizikal mengaplikasikan kecergasan berdasarkan lakuan motor melalui aktiviti fizikal dalam kemahiran asas dan khusus 6 . x. kecergasan. ix. Bagi asas permainan dan olahraga hanya akan diajar selepas Tahun Kemahiran ini dibina berdasarkan aplikasi disiplin ilmu dalam Sains Sukan seperti perkembangan motor. xii. xiii. pembelajaran motor. asas akuatik. iii. Kurikulum Pendidikan Jasmani sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai Standard Pembelajaran berikut : i. fisiologi. biomekanik. v. rekreasi dan kesenggangan. xiv. vii.DRAF FOKUS MATA PELAJARAN 6. ii. viii. xi.1 Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Komposisi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani ini terdiri daripada kemahiran asas pergerakan. asas olahraga. asas permainan.

DRAF xv. Antaranya adalah: Belajar Melalui Permainan Belajar Sambil Bermain Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual 7 . bertanggungjawab dan selamat melakukan aktiviti fizikal dan mengetahui kepentingan menjaga kecergasan mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti jasmani 6. yang aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid. xvii.2 Perlaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 6. Guru Penglibatan murid boleh mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut keperluan.1 Modul Pengajaran Pendidikan Jasmani Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard Kurikulum Pendidikan Jasmani untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. xvi. melakukan aktiviti fizikal dengan riang.2. Di dalam modul pengajaran guru juga mengandungi senarai semak untuk menguji tahap kemahiran yang dikuasai oleh murid. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

buku log. Pentaksiran Pentaksiran hendaklah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran selesai dijalankan berdasarkan Key Stage Masalah Pembelajaran. penggredan dan ujian kecergasan 8 .DRAF Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Pertandingan 9. Kaedah pentaksiran yang dicadangkan kepada guru adalah seperti senarai semak rubrik. senarai semak pemerhatian. senarai semak rating.

2. Melakukan Pergerakan Bukan Lokomotor 1. berlari. leaping.1. ritma dan signal menerusi pergerakan lurus. membongkok. belakang. memusing dan mendekam dengan mengubah kelajuan berdasarkan respon terhadap tempo.1 Melakukan Pergerakan Lokomotor 1. duduk.1 Menggunakan kemahiran bukan lokomotor seperti berdiri.1.2.1. belakang dengan objek dan rakan 1. skiping dan mengelunsur untuk melakukan pergerakan ke depan.1 Menggunakan kemahiran lokomotor seperti berjalan.2 Menggunakan kemahiran lokomotor seperti lompat.3 Melakukan pergerakan kemahiran lokomotor dengan mengubah kelajuan berdasarkan respon terhadap tempo. kiri dan kanan mengikut tindak balas tempo. berguling dan galop 1. ritma dan isyarat semasa melakukan pergerakan lokomotor 1. merangkak.4 Menukar arah daripada depan. Asas pergerakan 1. ritma dan signal yang diberi 9 . ketingting (hopping).1. melengkung dan zig-zag 1.DRAF DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN JASMANI TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. sisi.

menyambut.3 Melakukan Manipulasi Peralatan 1. menggolek dan melantun bola 1.1 Keselamatan di Air 2.1 Mematuhi aspek keselamatan sepanjang aktiviti air 2.2 Menggunakan kemahiran bukan lokomotor seperti mengilas.1.3.DRAF TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. Asas Akuatik 2.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang dan diri 1.3. menguak dan menyokong dengan mengubah kelajuan berdasarkan respon terhadap tempo.4 Pendidikan Pergerakan 1. ritma dan isyarat yang diberi 1.3 Menendang 1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan ruang persekitaran dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras ruang yang berbeza 2.4.1 Melambung dan menyambut pundi kacang 1.2.2 Membaling.2 Memakai pakaian yang sesuai semasa melakukan aktiviti air 10 .1.3.

1.2 3.1 Permainan Tradisional 4.2.2.asas anatomi 3.4 Melakukan pergerakan tangan energetik Melakukan pergerakan kaki energetik Aktiviti duduk dan pusing Melakukan aktiviti rehat 4. Kecergasan 3. Rekreasi dan Kesenggangan 4.2.3 Permainan congkak Permainan batu seremban Permainan guli 11 .1 3.1 4.1 Melakukan Senaman Energetik .3 3.2 4.2.1.DRAF TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Melakukan Senaman Energetik .asas pernafasan 3.1.1.1 Melakukan latihan pernafasan kesegaran 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful